Personalistické režimy

Transkript

Personalistické režimy
Personalistické režimy
Vyučující:
Mgr. Pavla Tichá ([email protected])
Mgr. Michal Sniehotta ([email protected])
Mgr. Štěpán Suchý ([email protected])
Charakteristika kurzu:
Kurz se bude věnovat personalistickým režimů z teoretického hlediska i na případech jednotlivých států.
Student získá základní přehled o vývoji teorie personalistických režimů (Max Weber, Guenther Roth,
Shmuel Eisenstadt, Juan Linz, Michael Bratton, Nicholas van de Walle), o debatách o přechodu
personalistického režimu k jinému typu režimu (Jason Brownlee, Richard Snyder) nebo o kritice
personalistického režimu jako samostatného typu (Jan Teorell, Axel Hadenius, Dan Slater). Kromě
teoretických debat se kurz bude věnovat aplikaci teoretických přístupů na vybrané státy (např. Ghana,
Uganda, Severní Korea, Čína, Turkmenistán, Kazachstán).
Způsob zakončení: Z
Podmínky zápočtu:


Docházka – 70 %
Závěrečný test z probrané látky a povinné literatury
Témata kurzu
1. Úvod do teorie personalistických režimů
2. Historické aplikace teorií personalistických režimů, patrimonialismus – subsaharská Afrika
3. Typologie afrických personalistických režimů – a) knížecí vláda (Keňa); b) autokratická vláda
(Zair)
4. Typologie afrických personalistických režimů – c) prorocká vláda (Ghana); d) tyranská vláda
(Uganda)
5. Moderní aplikace teorií personalismu, neopatrimonialismus v subsaharské Africe
6. Úvod do Linzovy teorie nedemokratických režimů
7. Severokorejský režim - od totalitního k sultanistickému režimu
8. Srovnání režimu KLDR za Kim Ir-sena, režimu ČLR za Mao Tse Tunga a kambodžského
režimu Rudých Khmerů za Pol Pota
9. Sultanismus v Turkmenistánu a neopatrimonialismus ve Střední Asii
10. Existuje personalistický režim?
11. Dynamika personalistického režimu – konec režimu a přechody k demokracii
Povinná literatura:


Chehabi, H. E., & Linz, J. J. (1998). Sultanistic Regimes. JHU Press.(kapitoly 1, 2 a 3)
Bratton, M., & Van de Walle, N. (1994). Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in
Africa. World Politics, 46(04), 453-489.
Doporučená literatura:























Becker, E. (1998). When the War Was Over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution.
PublicAffairs.
Brooker, P. (2013). Non-democratic regimes. Palgrave Macmillan.
Brown, A. (2011). Vzestup a pád komunismu. Jota.
Brownlee, J. (2002). … And Yet They Persist: Explaining Survival and Transition in
Neopatrimonial Regimes. Studies in Comparative International Development, 37(3), 35-63.
Buzo, A. (2003). Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. BB art.
Demick, B. (2010). Nothing to Envy: Real Lives in North Korea. Granta.
Eisenstadt, S. N. (1973). Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. Sage
Publications (CA).
Erdmann, G., & Engel, U. (2007). Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and
Elaboration of an Elusive Concept. Commonwealth & Comparative Politics, 45(1), 95-119.
Geddes, B. (1999). What Do We Know about Democratization after Twenty Years?. Annual
review of political science, 2(1), 115-144.
Hale, H. E. (2014). Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective.
Cambridge University Press.
Hadenius, A., & Teorell, J. (2007). Pathways from Authoritarianism. Journal of
democracy, 18(1), 143-157.
Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. (1982). Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat,
Prophet, Tyrant. University of California Press.
Kiernan, B. (2014). The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the
Khmer Rouge, 1975-79. Yale University Press.
Lankov, A. (2007). Crisis in North Korea: The Failure of De-Stalinization, 1956. University of
Hawaii Press.
Lee, C. S. (1978). The Korean Workers' Party: A Short History (Vol. 167). Hoover Press.
Martin, B. K. (2004). Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim
Dynasty. Macmillan.
Myers, B. R. (2010). The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and why it
matters. Melville House
Rotha, G. (1968). Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States.
World Politics, 20(02), 194-206.
Slater, D. (2003). Iron Cage in an Iron Fist: Authoritarian Institutions and the Personalization of
Power in Malaysia. Comparative Politics, 81-101
Short, P. (2001). Mao: A life. Macmillan.
Suh, D. S. (1988). Kim Il Sung: The North Korean Leader. Columbia University Press.
Theobald, R. (1982). Patrimonialism. World Politics, 34(04), 548-559.
Vine, V. T. L. (1980). African Patrimonial Regimes in Comparative Perspective. The journal of
modern African studies, 18(04), 657-673.
Beletrie




Greene, G. (2004). The Comedians. Random House.
Hayford, C. W. (2001). The Aquariums of Pyongyang: Ten years in a North Korean Gulag. Basic
Books.
Ismailov, H. (2014). The Railway. Random House.
Kim, H. (2009). Slzy mé duše. Naše vojsko.




LI, Y. (2010). Ubožáci. Knižní klub.
LI, Y. (2010). Tisíc let vroucích modliteb. Knižní klub.
Ratner, V. (2012). In the Shadow of the Banyan. Simon and Schuster.
Vargas Llosa, M. (2001). The Feast of the Goat. Farrar, Straus, and Giroux.

Podobné dokumenty

Rozdíly v chápání demokracie v evropských zemích

Rozdíly v chápání demokracie v evropských zemích Collier, David, Steven Levitsky. (1997). Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research. World Politics 49 (3): 430-451. Dahl, Robert. (2001). O demokracii: Průvodce pro o...

Více

politické vedy / political sciences

politické vedy / political sciences Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Journal for Political Sciences, Modern History, International Relations, security studies URL časopisu / URL of...

Více

- Středoevropské politické studie

- Středoevropské politické studie Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XVI, Číslo 1, s. 1–28 / Volume XVI, Issue 1, pp. 1–28 DOI: 10.5817/CEPSR.2014.1.1 (c) Mezinárodní ...

Více

SCREEN INDUSTRIES

SCREEN INDUSTRIES industry professionals and scholars. This year’s theme reflects the conference location of Slovakia, a nation which saw its domestic cinema come close to perishing in the 1990s, only to see it re-e...

Více

Phonexia Identifikace jazyka

Phonexia Identifikace jazyka Tato technologie umožňuje automaticky rozpoznat mluvený jazyk nebo dialekt. Váš systém tak může automaticky směrovat hovory vašim expertům na daný jazyk nebo k další analýze. Rychlost zpracování so...

Více

ke stažení - České ILCO

ke stažení - České ILCO stomiky a Ty, kteří se o ně starají a pomáhají jim. Zdravím i Ty, kteří se zajímají o život lidí se stomií. Mám pro Vás dobrou zprávu: 1.5.2011 končím v zaměstnání a budu dále pracovat pro České IL...

Více