Celé vydání 22. čísla Radnice

Komentáře

Transkript

Celé vydání 22. čísla Radnice
Hradec Králové se v roce 2010 stal prvním statutárním městem, které se rozhodlo pořídit elektřinu a zemní plyn na komoditní burze. Už první nákup prokázal
efektivitu této formy realizace veřejné zakázky a i v dalších letech město snižovalo své energetické vstupy
meziročně v řádu milionů korun. Při zatím posledním
nákupu na rok 2016 ušetřil Hradec Králové meziročně
dalších více než dva a půl milionu korun.
Více na str. 2
KRÁTCE Z HRADCE
Přijďte na veřejnou
schůzi do Kuklen
Tělocvična Základní školy Kukleny v Pražské ulici bude 17. června
od 18 hodin hostit veřejnou schůzi
občanů této městské části s vedením města. Hovořit se bude například o dopravní situaci v Pražské
ulici, demolici bývalé koželužny
a přípravě území k zástavbě, uvažovaném vytvoření klidového prostoru v Kampelíkově ulici, zřízení
bezbariérového chodníku před kuklenským podjezdem či rekonstrukci
Markovy ulice.
Odbor dopravy zkrátí
úřední hodiny
K omezení úředních hodin dojde
na magistrátním odboru dopravy
16. června, kdy budou klienti odbavováni pouze do 11. hodiny. Následně totiž dojde k přerušení dodávky
elektřiny, které potrvá až do odpoledne. Magistrát města se klientům
omlouvá.
Ředitelské volno
na konci června
v základních školách
Toulavé kočky dostávají druhou šanci
Opuštěné, zaběhnuté a toulavé
kočky z hradeckých ulic mají od
května šanci na nový život. Technické služby Hradec Králové zřídily v areálu královéhradeckého
letiště ve Věkoších městské depozitum, kam putují opuštěné
kočky nalezené na území města.
Po ošetření a karanténě jsou pak
zvířata nabízena k osvojení.
Zařízení technických služeb funguje v režimu depozita, nejedná se tedy
o klasický útulek. „Kočky jsou do depozita přijímány pouze prostřednictvím odchytové služby městské policie nebo na základě rozhodnutí státní
správy. Do péče zařízení nepřijímá
kočky od majitelů a neslouží ani jako
hotel,“ vysvětluje pravidla pro přijímání zvířat Daniel Jeřábek, vedoucí
správy městské zeleně, čištění města
a pohřebnictví Technických služeb
Hradec Králové, pod jehož působnost
kočičí depozitum patří. Strážníci
městské policie po telefonickém ohlášení nalezené kočky předají veterinární ambulanci v Gayerových kasárnách. Zde kočkám provedou vstupní
prohlídku, prvotně je ošetří, zbaví
vnějších i vnitřních parazitů, a pokud
Školní rok 2014/2015 končí
v základních školách zřizovaných
městem Hradec Králové v pátek
26. června. V pondělí 29. a v úterý
30. června budou k dispozici žákům
ve všech školách družiny a jídelny,
ovšem mimo školní jídelny Štefánikova a Pouchov, a to z důvodu rekonstrukce vývařoven. Nový školní
rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září
2015.
Vjezd do Zamenhofovy
ulice je opět volný
Z důvodu výstavby obchodního
centra Aupark došlo v listopadu loňského roku k omezení vjezdu do
Puškinovy a Zamenhofovy ulice. Od
1. června byl zákaz vjezdu do těchto ulic zrušen. Do Zamenhofovy ulice je možný vjezd přes kruhovou křižovatku u hlavního nádraží a dále
kolem hlavní pošty, kde je obousměrný provoz. K veškerým provozovnám v těchto ulicích je tak opět
umožněn příjezd.
(red)
NAJDETE
NA WEBU
www.hradeckralove.org
O uplynulém víkendu se museli strážníci a ošetřovatelé postarat o dalších
šest nalezených koťat a jednoho zraněného kocoura.
Foto: MP
je to možné, tak je i vykastrují. Zvířata jsou
podle potřeby vakcinována, v případě kastrace označena tetováním a podle zdravotního stavu předána do
karantény depozita. Po
veterinárním ošetření
a pobytu v karanténě
depozita jsou vypuštěny zpět do lokality,
v níž byly odchyceny.
„Koťata, kočky s handicapem a kočky, u kterých je patrné, že jsou
zaběhnutými domácími mazlíčky, putují po
skončení karantény do
prostor volného chovu depozita, kde mají
k dispozici vnitřní voliéry a separovanou místnost pro odchov koťat.
Naši ošetřovatelé krmí
kočky granulemi, doplněk stravy tvoří ma- Do kočičího depozita se dostávají zvířata z ulice po veterinárním ošetření. Po karanténě tu pak
sové konzervy. Deky čekají na nové majitele.
Foto Pavlína POSPÍŠILOVÁ
a pelíšky jsou samomínky stanovené Krajskou veterinární
me všechny, kteří mají zájem adoptozřejmostí. Abychom zabránili přenosu
správou. Pro veřejnost je zařízení
vat kočičku či nějak přispět k jejich
případné infekce, je v depozitu zřízezpřístupněno ve středu od 9 do 16.30
lepšímu pobytu. Návštěvníci s sebou
na oddělená izolace pro nemocná
hodin a o víkendu od 9 do 12 hodin,
mohou přinést pro zdejší opuštěné
zvířata,“ přibližuje zázemí zvířat Daa to po telefonické dohodě na čísle
mazlíčky zejména masové konzervy,
niel Jeřábek.
731 131 216. „Při zřizování kočičího
kterými jsou krmena koťata, ale i oriPo skončení karantény jsou kočky
depozita jsme využili zkušeností
ginál zabalené granulované krmivo,
nabízené zájemcům o osvojení. Naz provozu psího útulku, který funguje
kapsičky, pelíšky či hračky a zbytky
bídka je uveřejňována na webových
již několik let a jeho úspěšnost v péči
koberců na odpočívadla. Příznivce
stránkách útulku: www.tshk.cz/utua umisťování svěřenců k osvojitelům
koček můžeme ujistit, že se kočkám
lek/cs, oficiálním profilu královéhraje velmi vysoká. Věříme, že i nové
dostane profesionální péče,“ vzkadeckého útulku www.facebook.com/
zařízení pro kočky bude podobně
zuje vedoucí depozita Zdeňka Červinutulekhradeckralove a v médiích. Do
úspěšné,“ říká Daniel Jeřábek. „Vítáková.
(red)
osvojení jsou kočky vydávány zdarma. Povinnosti nových osvojitelů jsou
sepsány v protokolu o výdeji zvířete
a osvojitelé se zavazují plnit stanovené podmínky.
Kočičí depozitum najdou zájemci
v areálu letiště ve Věkoších v budově
č. 31, kam je příjezd značen směrovými tabulemi. Depozitum splňuje podVzájemné poznávání zdravých lidí, zdravotně postižených, seniorů,
dětí, rodin, menšin, studentů a pedagogů v různých situacích, při hře,
komunikaci či tanci je klíčem k názvu i programu celého festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem. Letošní sedmý ročník se uskuteční v pátek 19. června od 9 do 18 hodin v prostorách mezi Univerzitou
Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradecké ulici.
Poznejte sociální služby na sedmém
ročníku ojedinělého festivalu
Připravte se na deset dní
nabitých divadlem
Hradec Králové ožije od 19. do 28. června divadlem, a to při jedenadvacátém ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.
Každoroční svátek divadla, který se uskuteční ve spolupráci Klicperova
divadla, Divadla Drak a kulturní neziskovky Kontrapunkt, přiláká do východočeské metropole opět desítky skvělých divadelních představení,
desetitisíce diváků, hvězdy českého filmu i začínající divadelníky, divadlo činoherní, loutkové, alternativní, pohybové, experimentální i pouliční a nejrůznější doprovodné a hudební projekty.
Dvěma komorami velikého festivalového srdce jsou Klicperovo divadlo
a Divadlo Drak, Open Air zase obrovskou sítí tepen a vlásečnic, pokrývající celé město. Společnými silami pak
budou pulzovat v jednom divokém divadelním oběhu. Na diváky budou čekat soubory z Francie, Německa, Slovenska, Velké Británie, Finska, Islandu, Itálie, Bulharska, Maďarska,
Slovinska, ale samozřejmě nebude
chybět ani to nejlepší z české profesionální i poloamatérské divadelní scény. Festival bude hostit umělce proslulé i začínající, inscenace cenami
ověnčené i na ocenění čekající, přichystán je bohatý doprovodný program, koncerty, besedy, workshopy,
studentská představení - bude to
zkrátka opět čas velkých setkávání
v srdci Hradce Králové.
První rok třetí festivalové dekády
přináší i některé změny. První z nich
je termín konání, který se více přizpůsobuje volnému času návštěvníků
a zahrne dva víkendy, nový je i vizuál
a katalog, změnou projde i společný
festivalový zpravodaj Hadrián, který
bude nabízen v úspornějším rozsahu
a zdarma. O festivalovém dění a programu informují už teď speciální webové stránky divadloevropskychregionu.cz. Na Malém náměstí, v symbolickém průsečíku mezi Klicperovým
divadlem, Divadlem Drak a v obklopení Open Air Programu vyroste festivalový meeting point, ukrývající v sobě
infocentrum, kavárnu, bar i neformální scénu.
Kompletní program deseti festivalových dní všech divadelních i otevřených scén najdou zájemci na www.divadloevropskychregionu.cz, www.openairprogram.cz.
(red)
S každým novým ročníkem si festival získává větší popularitu návštěvníků, a proto je tento ročník nově zařazen mezi významné akce Hradce
Králové Calendarium Regina. Smyslem festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě
Hradec Králové. Vstup je pro všechny
zdarma.
Návštěvníci letos mohou navštívit
téměř sedmdesát výstavních stánků,
které jim nabídnou informace z oblasti sociálních i dalších souvisejících
služeb určených pro občany našeho
města. Ve stáncích bude připravena
rozmanitá nabídka výrobků klientů
sociálních služeb i žáků a studentů
speciálních škol, které si budou moci
návštěvníci zakoupit.
Akce má přinést nejen informace
a poučení pro veřejnost, ale také zábavu pro rodiny s dětmi. Po celý den
tady bude zajištěn bohatý program.
V duchu pohádek budou laděny mnohé doplňkové aktivity jako soutěže
o zajímavé ceny, rozmanitý program
dětského pódia, skákací hrady, malování na obličej, pohádková stezka
s úkoly, jízda turistickým vláčkem dopravního podniku a podobně. Dospě-
lé návštěvníky může přilákat nejen
kulturní program, ale také možnost
naučit se základy první pomoci nebo
společně s dětmi zkusit svoji šikovnost v kreativních dílnách. Pro zájemce z řad odborníků i veřejnosti bude
od 10 hodin v aule objektu společné
výuky Univerzity Hradec Králové připraven seminář Rodina - krize nebo
proměna.
Od 14 hodin se na pódiu představí hradecká česko-americká skupina
Jazz Police, která svým jazzovým rytmem rozproudí taneční atmosféru.
Jako další vystoupí mladý zpěvák
a muzikálový herec Josef Vágner působící v pražském divadle Broadway.
Poté se představí skupina Sabrage,
od 17 hodin bude příjemná festivalová atmosféra podpořena hudbou Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka, kteří
festivalový program uzavřou.
V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení, které budou zajišťovat i studenti středních speciálních
škol a pracovníci sociálního podniku
v Tiché kavárně. Celý den bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava od
muzea vláčkem dopravního podniku.
Více informací na http://vzdelavani.net/festival2015/.
(red)
STRANA 2
Polní nemocnice
se ukáže veřejnosti
V návaznosti na mezinárodní cvičení Vigorous Warrior se v hradeckých Nových kasárnách na křižovatce Buzulucké a Pouchovské ulice od 15. do 19. června uskuteční
certifikační cvičení Medical Man
2015. Jeho tématem bude výstavba polní nemocnice, zabezpečení
jejího běžného chodu včetně hromadného příjmu raněných zasažených konvenčními zbraněmi. Polní
nemocnici bude moci navštívit i veřejnost. Ve čtvrtek 18. června od
13 do 17 hodin je připraven ukázkový den, kde zájemci uvidí zařízenou polní nemocnici a pořadatelé
jim umožní i návštěvu jednotlivých
pracovišť. V nich budou lékaři
a zdravotnický personál připraveni
informovat o funkci a účelu těchto
pracovišť a jejich vybavení. (red)
Na nádraží přijede
legionářský vlak
Legiovlak, pojízdné muzeum
československých legií, stráví druhou půlku června v Hradci Králové.
Deset zrekonstruovaných historických vagonů, kterými se českoslovenští legionáři přepravovali po
Transsibiřské magistrále napříč
Ruskem, představí jejich život
a boj během I. světové války. Veřejnost si bude moci Legiovlak
s posádkou v dobových uniformách prohlédnout na hlavním nádraží od 15. do 28. června. Přístupný bude zdarma v pracovních
dnech od 8 do 18 a o víkendech od
9 do 19 hodin. Každý vagon je rozdělen na dvě části. Jedna přesně
odpovídá dobovým fotografiím,
druhá ukrývá informační panely
s texty o historii, dobovými fotografiemi a dalšími informacemi. Nechybí ani originální součásti výzbroje a výstroje a předměty každodenní potřeby. Cílem Legiovlaku
je připomenout legie především
mladým, proto jsou pro žáky základních a středních škol připraveny exkurze s výkladem, pracovní
listy a další materiály. Školní kolektivy se mohou objednat na e-mailu
[email protected] Více na www.legiovlak.cz.
(red)
Blokové čištění
− červen 2015
16. 6. Nálepkova; Uzavřená; Jarošova; Skupova; Okružní od Bidlovy
vedle nadjezdu; Ladova; Oldřichova
z 17. 6. Nemocnice - parkoviště před
FN; Jungmannova mezi Veverkovou a Medkovou vč. bočního parkoviště; Mařákova; Sokolovská mezi
Dykovou a Veverkovou z 18. 6. Labská Kotlina I. u čp. 1003-1005,
1010-1013, 1018-1021; Labská Kotlina I. u čp. 991-993, 997-999; Labská Kotlina I. u čp. 973-975, 982984, 965-966; Na Potoce - parkoviště za čp. 570 (E. Beneše) z 19. 6.
Labská Kotlina I. u čp. 961-964, 976978, 985-987 + za prádelnou; Labská Kotlina I. - boční okolo školy,
u čp. 1131-1133 + Sanus; Červeného
z 22. 6. Jižní - hlavní mezi V. Nejedlého a Luční; Na Střezině - vnitroblok
+ vozovka; Svitavská za VŠ kolejemi
- vozovka + parkoviště z 23. 6.
Mrštíkova - hlavní mezi ul. Náhon
a Pekařova; Na Drahách; Štefánikova - parkoviště před čp. 457 a 456
(od hlavní) z 24. 6. Selicharova od
Brožíkovy po E. Beneše; Štefánikova
před areálem Hvězda; třída E. Beneše spodní trakt - slepá část u veteriny (vedle čp. 1677) z 25. 6. třída
E. Beneše - hlavní vozovka od J. Masaryka po čp. 1690; 25. 6. třída
E. Beneše vedle čp. 1534 + před čp.
1535-1539; třída E. Beneše spodní
trakt pod čp. 570-577 - slepá část z
26. 6. třída E. Beneše před čp. 1747
- Harmonie I; třída E. Beneše spodní
trakt pod čp. 1412-1417; třída E. Beneše spodní trakt pod čp. 1541-1546
z 29. 6. Na Potoce; třída E. Beneše
- hlavní vozovka od Palachovy po
J. Masaryka; třída E. Beneše - spodní trakt pod čp. 1531-1534; třída
E. Beneše - spodní trakt pod čp. 1530
k nájezdové rampě z 30. 6. Brožíkova; třída E. Beneše - spodní trakt
pod čp. 1428-1433; třída E. Beneše - spodní trakt pod čp. 1418; Selicharova - spodní trakt pod čp. 14191422.
(ts)
RADNICE 22 / 10. 6. 2015
T−BASS opět taneční skupinou roku
Na loňské absolutní vítězství v seriálu Taneční skupina roku v kategorii
dospělí navázali letos T-BASS ve
stejné soutěži absolutním vítězstvím
také mezi juniory. Podruhé v řadě
a potřetí celkem tak získává hradecká
taneční skupina T-BASS titul Taneční
skupina roku. T-BASS vychovává tanečníky ve věku od čtyř let a za 18 let
svého působení má na svém kontě tituly mistra České republiky ve všech
věkových kategoriích i titul mistra Evropy. Základ však spočívá ve výchově
těch nejmenších dětí, ze kterých, pokud vydrží, vyrostou výborní tanečníci, kteří třeba jednou dosáhnou také
na titul Taneční skupina roku. Taneční
skupina T-BASS bude od září působit
v nových prostorách bývalé Severky
na Slezském Předměstí a uvítá každého zájemce o tanec ve svých
řadách. Zápisy budou probíhat celé
léto prostřednictvím e-mailu [email protected]
email.cz. V září potom proběhnou ještě zápisy klasickou formou přímo
v novém studiu T-BASS na Slezském
Předměstí v Gagarinově ulici.
Foto: archiv T-BASS
Hradec snížil náklady na energie během pěti let o 40 procent
Hradec Králové se v roce 2010 stal
prvním statutárním městem, které se
rozhodlo pořídit elektřinu a zemní
plyn na komoditní burze. Už první nákup prokázal efektivitu této formy realizace veřejné zakázky a i v dalších letech město snižovalo své energetické
vstupy meziročně v řádu milionů korun. Při zatím posledním nákupu na
rok 2016 ušetřil Hradec Králové meziročně dalších více než dva a půl milionu korun.
„V porovnání s cenami před prvním
nákupem v roce 2010 jsme už snížili
náklady na komoditní složku elektřiny
a plynu téměř o 40 procent. Namísto
tehdejších 40 milionů korun tak v příštím roce zaplatíme za energie do
svých objektů a městských organizací
24,6 milionu korun,“ informoval primátor Zdeněk Fink.
Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno magistrát
pro příští rok kontrahoval přes 23 tisíc
megawatthodin (MWh) silové elektřiny a necelých osm tisíc MWh plynu.
U dodávek plynu a elektřiny v nízkém
napětí uspěla jako dodavatel společnost E.ON Energie. U elektřiny ve vysokém napětí se sdruženou službou
dodávky se dodavatelem stane společnost RWE Energie, u stejného produktu bez sdružené služby dodávky
společnost Veolia Komodity.
Největšího poklesu nákladů bylo
pro příští rok dosaženo u elektřiny ve
vysokém napětí, která zlevní proti le-
tošku o 12 procent. Cena plynu meziročně klesne o desetinu, cena elektřiny v nízkém napětí o sedm procent.
„I letos jsme si počkali na aktuální
pokles cen energií a nenakupovali
pod tlakem. Burzovní nákup je ideální
formou realizace veřejné zakázky,
protože kromě dalších výhod nám
takový postup, tedy počkat si na příznivější cenu, umožňuje,“ dodal primátor.
(isui)
Školáci poznávají profese
Co musím znát, abych se mohl stát například fotografem, splnit si sen a vyrábět mýdla, jak hodně musím studovat, abych mohl pilotovat letadlo a například
s ním zachraňovat lidi? Odpověď na podobné otázky dostali páťáci z Masarykovy ZŠ v Plotištích v Technologickém centru na letišti při pilotním běhu exkurzí pro
žáky prvního stupně základních škol Už vím proč. V jednotlivých blocích děti nahlédly pod pokličku různých profesí, výroby mýdel ve zdejší mýdlárně, práce ve
fotografickém ateliéru, letecké společnosti nebo fungování vědeckotechnického
parku. Dozvěděly se, co je zapotřebí k tomu, aby si jednou samy otevřely svou
dílničku nebo se staly tím, kým chtějí být. Jako první se projektu zúčastnili žáci
z Masarykovy ZŠ v Plotištích, další budou následovat. Příští pokračování akce
plánuje Technologické centrum Hradec Králové na 16. června.
(red)
Galerie na mostě představuje exlibris
Žádejte o dotace
na kulturu a sport
Odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu magistrátu města informuje zájemce o dotace v oblasti kultury a
sportu, že Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 26. 5. 2015 schválilo
dotační programy pro podporu pořádání kulturních a sportovních akcí ve
II. pololetí 2015.
Žádosti o dotace budou přijímány
nejpozději do 30. 6. 2015.
Postup pro získání dotace včetně
formulářů naleznete na webových
stránkách www.hradeckralove.org.
Další informace v oblasti kultury
získáte na emailové adrese [email protected] nebo telefonním čísle 495 707 293, v oblasti sportu pak na [email protected],
tel: 495 707 295.
(red)
Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje či prodlužuje
výběrová řízení na pozice:
REFERENT/KA − ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ, GIS
odbor hlavního architekta
Informace: Martina Rambousková,
tel. 495 707 610.
Přihlášky lze podávat do 18. 6.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
ROZVOJE MĚSTA
odbor strategického plánování
a projektového řízení
Informace: K. Vít, tel. 495 707 590.
Přihlášky lze podávat do 22. 6.
REFERENT/KA
– STAVEBNÍ TECHNIK
Děti mohou do
akvacentra zdarma
odbor stavební
Info: M. Jandík, tel. 495 707 850.
Přihlášky lze podávat do 15. 6.
Správa nemovitostí připravila na
červen v akvacentru městských lázní
výjimečnou akci. Za doprovodu dospělé platící osoby má jedno dítě do
120 centimetrů výšky vstup zdarma.
Akce platí pro jednorázový vstup na
jednu či dvě hodiny od 10 do 14 hodin
v pracovních dnech. Vstupné pro dospělé osoby v dopoledních hodinách
činí na jednu hodinu 95 a na dvě hodiny 135 korun. Vzhledem k tomu, že
akvacentrum a sousední padesátimetrový krytý bazén jsou propojeny
chodbou, mohou návštěvníci využívat
služeb celého areálu.
(red)
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
Aldis se rozezní stepem
V Galerii na mostě v objektu Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové je až do
26. června přístupná výstava již 34. Žatvy slovenského a českého exlibris. Ve
výstavním programu galerie je každoroční přehlídka vlastnické knižní značky
pod názvem Žatva slovenského a českého exlibris nebo Žeň českého a slovenského exlibris významnou stálicí. Tyto výstavy jsou projevem české a slovenské vzájemnosti a pro dlouhodobý zájem zdejších občanů své exlibris vlastnit je exlibris uváděno jako fenomén města Hradce Králové. Zahájení letošní výstavy byl přítomen mimo jinými také Jaroslav Květina, který jako zakladatel
královéhradecké Farmaceutické fakulty držel ochrannou ruku nad zdejší Galerií na mostě po jejím vzniku. Přátelství k exlibris profesor Květina prokazuje
i vlastnictvím malého grafického lístku z díla malíře a grafika Vladimíra Suchánka.
red, foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ
30. 5. Vypíchnu vám oči, vyhrožoval ráno lidem na autobusové zastávce třiačtyřicetiletý muž a výhružku údajně doprovázel i šermováním nožem před obličeji
spoluobčanů. Lidé přivolali strážníky, kteří delikventa podezřelého
z trestného činu zadrželi a předali
kolegům z republikové policie.
z
31. 5. Opilý a zfetovaný osmnáctiletý mladík ze Slovenska se v noci
řítil městem autem a ohrožoval nejen sebe, ale i okolí. Když po něm
městská policie chtěla řidičský průkaz, řekl, že ho nemá a ani nikdy
neměl. Test u něho prokázal 1,42
promile alkoholu v dechu a užití
marihuany. Také tento výtečník
skončil v rukou Policie ČR.
z
1. 6. Hlídka městské policie zadržela dvojici agresivních mužů, kteří
před ní ujížděli nočními ulicemi. Jejich nebezpečnou jízdu ukončil až
obrubník u benzinové čerpací stanice. Řidič se sice snažil utéct, ale
marně. Dechová zkouška u muže,
který strážníky neustále častoval
nepublikovatelnými výrazy, ukázala
hodnotu 2,5 promile alkoholu.
z
3. 6. Více než půlmetrový had
plazící se po zídce v obydlené části města vyděsil obyvatele, kteří
proto zavolali městskou policii.
Strážník hada odchytil a převezl
k herpetologovi městské policie,
podle něhož se jedná o chráněnou
užovku obojkovou. Had byl vypuštěn do volné přírody.
z
5. 6. Na záchytce skončili dva
opilí bezdomovci, které strážníci
našli ležící na Riegrově náměstí.
Opakovaně řešený sedmatřicetiletý
muž s velkou boulí měl v dechu
4,27 promile alkoholu, šestapadesátiletý muž, také „starý známý“,
nadýchal 3,73 promile.
(red)
Stepařský soubor Fidgety Feet ze
ZUŠ Střezina zve v pátek 19. června
od 19 hodin přátele tanečního umění
do velkého sálu Aldisu na tradiční závěrečné představení Klapity klap. Diváci v průběhu večera uvidí 15 letošních nových soutěžních choreografií,
které uspěly na nedávném mistrovství
republiky, i první veřejné vystoupení
začátečníků. Prodej vstupenek bude
zahájen před představením. Více na
http://fidgetyfeet.strezina.cz.
(red)
odbor ekonomický
Informace: Jindřich Frydrych,
tel. 495 707 200.
Přihlášky lze podávat do 17. 6.
www.hradeckralove.org - Kariéra.
Městská policie
Hradec Králové
přijme:
STRÁŽNÍK
MĚSTSKÉ
POLICIE
Informace: Městská policie, Dlouhá
211, HK, Tomáš Bruna, tel. 495 707
926, 731 131 092, [email protected]
mmhk.cz nebo Hana Janebová, tel.
495 707 940, 731 131 001, [email protected]
Uzávěrka přihlášek 15. srpna ve
12 hodin.
www.hradeckralove.org/hradeckralove/straznik
RADNICE 22 / 10. 6. 2015
KAM ZA KULTUROU
Sobota 13. června
Gayerova kasárna 8.00 Farmářské
trhy
Labská nábřeží 8.00 Den Labe
Ulrichovo náměstí 8.30 Runtour 2015
Rozárium HK 10.00 Mezinárodní
soutěž novinek růží
Aldis 10.00 Turné LP Mega
Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro
děti, 19.00 Cestovní pas do vesmíru,
20.30 Večerní program, 21.45 Večerní pozorování
Bio Central 16.00 Malý pán, 18.00
Kingsman: Tajná služba, 19.00 Láska
na první boj, 20.30 Špión
Divadlo Drak 16.00 A do třetice všeho…
Filharmonie HK 18.00 Galakoncert
festivalu Sborové slavnosti
Klicperovo divadlo 19.00 Marilyn
Restaurace u Letců 19.19 Divokej
Bill Revival Band
Kino Širák 21.30 Sedmero krkavců
STRANA 3
Na hradecké florbalové elévy nikdo nestačil. Brali zlato
Elévové florbalového oddílu FBK
Hradec Králové zvítězili v 16. ročníku
prestižního turnaje NISA OPEN 2015.
V jejich kategorii jim bylo soupeřem
celkem čtyřiadvacet nejlepších týmů
z celé České republiky. „Po zápasech
ve skupině naši chlapci vstoupili do vyřazovacích bojů, kde si postupně poradili s FBC Panthers Liberec vítězstvím
14:2, s FBC Torpéda Trutnov výsledkem 3:2, s TJ Sokol Královské Vinohrady výsledkem 4:3, v semifinále
s FBŠ Bohemians Praha vítězstvím 8:5
a ve finále porazili SK Florbal Benešov
7:5,“ uvádí místopředseda FBK Hradec
Králové Michal Moravec a dodává, že
zlaté medaile jsou odměnou za celoroční tréninkovou dřinu i vzpruhou do
další sezony. Foto: Michal MORAVEC
Hradečtí kanoisté ve světové elitě
Neděle 14. června
Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů,
9.00 Akva-Terra-Flóra trhy
Rozárium Kukleny 10.00 Mezinárodní soutěž novinek růží
Bílá věž 10.00 Postavte s námi Bílou
věž
Bio Central 15.30 Sedmero krkavců,
18.00 Špión, 19.00 Ida, 20.30 Dior a já
Aldis 16.00 Boni Pueri
Jiráskovy sady 16.00 Junior Big
Band ZUŠ Habrmanova
Klicperovo divadlo 16.00 Závěrečné
vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ Habrmanova
Muzeum VČ 18.00 Jarní koncert
Divadlo Jesličky 19.30 Modelky
Pondělí 15. června
Klicperovo divadlo 10.00 Kytice,
17.30 Velká mořská víla
ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků
Bio Central 18.00 Malá z rybárny,
19.00 Stále spolu, 20.30 Zabijáci
Studio Beseda 19.00 Žárlivost
Divadlo Jesličky 19.30 (Ne)Všední
pondělí
Úterý 16. června
Klicperovo divadlo 10.00 Kytice,
17.30 Český les
Bio Central 10.00 Rudá mašina,
18.00 Sedmero krkavců, 19.00 Divoké historky, 20.30 Špión
SVK HK 17.00 Poutní místa v českých zemích
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Janova pravda: Hledání - část II.
Divadlo Jesličky 19.30 Deset malých černoušků
Středa 17. června
Knihovna HK 15.00 Výtvarná dílna cestovatelský deník
ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert generací
Galerie Koruna 18.00 Vernisáž Česká krajina, Jubilanti 2015
Bio Central 18.00 Zabijáci, 19.00
Proti přírodě, 20.30 Šílený Max: Zběsilá cesta
Hvězdárna a planetárium 19.00 Cestovní pas do vesmíru, 20.30 Večerní
program, 21.45 Večerní pozorování
Klub Satchmo 19.00 Art Jazz Band
Divadlo Jesličky 19.30 Ten druhý
Kino Širák 21.30 Druhá míza
Čtvrtek 18. června
Labská nábřeží 9.00 Hrajme si hlavou!
ZUŠ Habrmanova 16.00 Koncert
konzervatoře Pardubice
Církev českobratrská evangelická
17.00 Janova pravda: Nalezení
Salon královéhradecký 18.00 Poslední sny
Hvězdárna a planetárium 19.00 Cestovní pas do vesmíru, 20.30 Večerní
program, 21.45 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Škola pro
ženy
Divadlo Jesličky 19.30 Květiny
z Yorkshireu
Kino Širák 21.30 Andílek na nervy
Pátek 19. června
Labská nábřeží 9.00 Hrajme si hlavou!
Prostranství u univerzity v Hradecké ulici 9.00 Festival sociálních služeb
Divadlo Drak 10.00 Malá myška
a nové brusle, 18.00 Vlci, 22.00 Animal exitus
Studio Beseda 16.00 Seznam mých
přání
Hvězdárna a planetárium 19.00 Cestovní pas do vesmíru, 20.30 Jak daleko je nekonečno?, 21.45 Pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Bratři Karamazovi
Aldis 19.00 Klapity, klap - step
Kino Širák 21.30 Klub rváčů
(lm)
Hradečtí kanoisté Tomáš Rak, Michal Jáně, Jakub Jáně a Ondřej Karlovský
na nedávných kvalifikačních závodech vytvořili základ české kanoistické reprezentace. V posledních květnových dnech na mistrovství Evropy v německém
Maklleebergu získali v závodu hlídek pro Českou republiku stříbrné medaile.
Cesta k tomuto úspěchu nebyla vůbec jednoduchá, protože v mistrovském závodě museli v cestě za medailemi porazit i olympijské vítěze a mistry světa.
Tímto závodem hradečtí kanoisté, odchovanci oddílu KVS Hradec Králové, pronikli mezi světovou kanoistickou elitu.
Foto Libor RAK
Letní příměstský
tábor s angličtinou
Centrum andragogiky a Centrum
Cihelna pořádá letní příměstský tábor s angličtinou, který se uskuteční ve školicím středisku na adrese
K Dolíkám 809/8b. Program je připraven pro děti ve věku od pěti do
dvanácti let. V ceně 350 Kč / den, je
zahrnuto celodenní stravování, pitný režim, výuka angličtiny, dozor
(vychovatelka, učitelka) s angličtinou, materiály na aktivity, odměny,
základní úrazové pojištění, CD s fotografiemi popř. i videem.
Termíny táborů: 29. 6. - 3. 7.
Hledači pokladů, po stopách pana
Chytrolína z 6. - 10. 7. Zručné ručičky, kreativní dílna z 13. - 17. 7.
Letem světem z 20. - 24. 7. Olympiáda z 27. - 31. 7. Na pustém
ostrově z 3. - 7. 8. Sloní paměť
aneb chytrá hlavička z 10. - 14. 8.
Hádej, hádej, hadači z 17. - 21. 8.
„Být či nebýt“, to je oč tu běží, škola literatury, hraní a divadla z
24. - 28. 8. Mise: zachraň planetu
Zemi, hrdino.
Více na www.centrumandragogiky.cz/cihelna, na telefonu: 773 695
298, či e-mailu: [email protected]
centrumandragogiky.cz.
(red)
UDĚLEJTE SI ČAS
Den Policie ČR
Zkuste smaltovaný šperk
Malšovický stadion bude 23. června hostit Den Policie ČR, který je určen nejen pro základní školy, ale
i pro střední školy a veřejnost. Kromě ukázek výzbroje, výstroje a techniky se v 10, 11, 12 a 13 hodin uskuteční ukázky pořádkové a zásahové
jednotky a výcviku služebních psů.
Představí se i policejní vrtulník
a vodní dělo, zazní také rady, jak se
bránit drogám nebo o první pomoci.
Spolek lidové tvorby připravuje na
sobotu 13. června od 9 do 14 hodin
v budově Adalbertina výukový kurz
na téma smaltovaný šperk bez pícky.
Souběžně probíhá i kurz paličkování.
Více na www.slthk.cz.
O čínské architektuře
O moderní čínské architektuře pohovoří v přednášce Od tygra k drakovi architekti Jan a Ivana Bendovi,
kteří v Číně dlouhodobě působili.
Přednáška se uskuteční 18. června
v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny od 14 hodin.
Dva se jménem
Jiří Vyšohlíd
Za sestavu skupiny Dragon's
brew šli s kůží na trh dva pánové
s identickými jmény - Jiří Vyšohlíd.
Jiří senior, takto renomovaný „Dračí“
loutkoherec, scénárista a režisér,
slyší už 50 let na jméno Taťa. Jeho
dvacetiletý syn si říká Vichy. Moderátor František Mifek oba pány pozval do jazzově laděné Regionální
scény, kterou uslyšíte 15. června
krátce po 18. hodině na frekvenci
Českého rozhlasu Hradec Králové.
Hurá na prázdniny
Mateřské centrum Žirafa zve na
akci Hurá prázdniny aneb Žirafa
slaví 20 let, která se bude konat
13. června od 15.30 do 18 hodin před
kulturním střediskem Médium. Pro
děti budou připraveny hry, soutěže,
tancování, skákací hrad, vystoupení
bublináře Pavla Rollera s bubbleshow.
Vstupné 25 korun za dítě. Více na tel.
605 453 632, [email protected]
Beseda o perinatální péči
Beseda nazvaná Co je perinatální hospicová péče se uskuteční
17. června od 18 do 20 hodin v kavárně U Čertíka poblíž Atria. Alena
Peremská pohovoří o tom, co je perinatální hospic, jakou poskytuje
péči a jak funguje.
Slovo Na Hradě
Žáci 2. stupně a studia pro dospělé
výtvarného oboru ZUŠ Střezina celý
rok pracovali na tématu Slovo, výsledky jejich práce lze vidět na závěrečné výstavě v galerii Na Hradě.
K vidění jsou mimo jiné ukázky prací
ze studijních zaměření digitální fotografie a sochařství. Výstava je otevřena do 18. června v pracovních
dnech od 8 do 18 hodin.
Koncert pro Nepál
Dívčí sbor Kantiléna Hradec Králové vás zve na charitativní koncert, jehož výtěžek bude věnován na pomoc
Nepálu. Koncert se uskuteční v neděli 14. června od 18 hodin v indické
a nepálské restauraci Tandoor ve
Špitálské ulici 183. Program doplní
vystoupení nepálské tanečnice a informace o Nepálu včetně ochutnávky
tamější kuchyně.
Lovci mamutů ožijí
Jak žili lovci mamutů, přiblíží zájemcům všestarský Archeopark v sobotu 13. a v neděli 14. června od 9 do
17 hodin. Kromě jiného jsou připraveny ukázky štípání pazourku, rytí do
oblázku a další. Více na www.archeoparkvsestary.cz.
Čarodějův učeň v klubu
Občanské poradenské středisko
zve do ClubCafé Pessoa na třídě
ČSA naproti Adalbertinu na čtvrté pokračování filmového klubu, které se
bude konat 16. června od 18 hodin.
Na programu bude povídání s ukázkami z animovaného filmu Čarodějův
učeň režiséra a scénáristy Karla Zemana.
Lesy okolo Milíře
Nejen s kočárky okolo Milíře. Takový je název sportovní akce pro všechny věkové kategorie s doprovodným
programem na Biřičce 27. června od
9 do 17 hodin. Jedná se o netradiční závod v běhu nebo sportovní chůzi na osm kilometrů s kočárkem,
sportovním vozíkem nebo stavebním kolečkem. Součástí je i běžecký
závod Milířská osmička, závod dětských odrážedel (s přilbou) a doprovodný program. Více a registrace na
www.rungorun.cz.
Za krásou růží
Rozárium v Kuklenách zve k návštěvě 33. ročníku mezinárodní
soutěže novinek ve světě růží.
Nejmodernější růže šlechtitelů budou k vidění 13. a 14. června a znovu ve dnech 27. a 28. června. Na
jediném místě najdete až 250 druhů v celkovém počtu kolem tisíce
rostlin a získáte možná novou
představu o překvapivě široké škále
podob a možností využití růží, nádherných květin, které dnes opět dobývají zahrady. Více na www.rosaklub.cz.
Křest CD v Náplavce
Křest debutového CD s názvem
Spirit Warrior královéhradecké kapely Cheveyo se uskuteční 17. června od 19 hodin v NaPLAVKA café &
music baru. Hostem bude kapela
Please The Trees. Afterparty: DJ
Kapitán Takypán.
Vyfoťte divadlo
Druhé pokračování příběhové fotosoutěže Vyfoť.to s názvem Vyfoť
to divadlo proběhne v rámci Open
Air Programu festivalu Divadlo evropských regionů od 19. do 23. června. Zúčastnit se může každý s libovolnou fotografickou technikou.
Úkolem soutěžících bude vyprávět
příběh na zadané téma pomocí pěti
fotek, které vzniknou během pěti
dní. Více na www.vyfot.to.
Vyběhněte do města
Kdo by se chtěl zúčastnit závodu
Run tour 13. června, musí se rychle
přihlásit na webu www.run-tour.cz.
Program začne na Ulrichově náměstí po 9. hodině, závody startují
postupně od 10.30 hodin. Více na
www.run-tour.cz.
(red)
Příměstský tábor
pro zvídavé děti
Veselá věda pořádá pro zvídavé
děti od 6 do 12 let příměstský tábor
ve Středisku ekovýchovy SEVER,
na Kavčím plácku. Na děti čekají
v rámci tematických dnů například
pokusy se vzduchem, výroba létajících hraček, zkoumání lesa, lov lesního hmyzu, sběr rostlin, barvení
látek přírodními barvivy, výroba domácích mléčných výrobků, pickles,
domácích karamelek, pokusy s vodou, výroba a závody lodiček, výroba vodních mlýnků, léčivých čajů,
vonných směsí, celodenní výlet
a hry. Příměstský tábor se uskuteční v termínu 13. - 21. července od
8 do 16 hodin. Cena 380 korun na
den, v ceně oběd a pitný režim, pomůcky a výlet. Přihlašovací formulář na stránkách www.veselaveda.cz, záložka tábory, informace na
[email protected]
(red)
Hledají nový domov
Asta, evid. č. 134/2015, kříženec;
pohlaví: fena, barva: plavá, věk:
4 měsíce, odhadovaná kohoutková
výška v dospělosti
65 cm, hmotnost
40 kg.
Zjevem i povahou připomíná
plemeno labrador.
Asta je vyrovnaná, stále veselá, vhodná jako rodinný společník k domu se
zahradou. Její temperament vyžaduje
každodenní procházky.
Zorka, evid. č. 131/2015, kříženec;
pohlaví: fena, barva: černá věk:
1 rok, kohoutková
výška 35 cm,
hmotnost 7 kg.
Zorka je přátelská mladá fenka v dobré kondici. Je
vhodná jako společnice k procházkám. Její hrubá srst vyžaduje pravidelnou údržbu.
Čert, evid. č. 533/2009, kříženec;
pohlaví: pes, barva: černá, věk:
7 let, výška v kohoutku 48 cm,
hmotnost 16 kg.
Čertík je nejdéle drženým psem
v psím útulku, najdeme pro něj nový domov? V útulku je přátelský,
zvyklý na procházky s ošetřovateli. Pouze při manipulaci jemu nelibé (např. nasazování náhubku) reaguje agresivně. Pro svou
povahu je vhodný pro zkušeného kynologa s domkem. Na uzavřeném
dvorku bude dobrým hlídačem.
Kordulka, evid. č. 120/2015, kočka
domácí, pohlaví:
kočka, věk: 7 týdnů, barva: černá.
Kordulka je mazlivé, čistotné koťátko. Byla nalezena
v polovině května
v krabici u útulku
pro psy.
(ll)
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
Uzávěrka tohoto čísla byla 5. 6. 2015. Zveřej−
něné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 12. 6. 2015.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese jakoukoliv odpověd−
nost za skutečný průběh zde inzerovaných
akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené
propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru,
se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme,
obracejte na svého poštovního doručovatele.
RADNICE − Periodický tisk územního samo−
správného celku. Čtyřikrát měsíčně vydává
Magistrát města Hradce Králové nákladem
45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR
E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová,
Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo−
venské armády 408, 502 00 Hradec Králové,
tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail:
[email protected] Adresa internet:
www.hradeckralove.org z Redakční rada:
Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil
Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren,
Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek,
Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová.
Inzerce: Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459
z Tiskne: Garamon s.r.o. Hradec Králové z
Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 954 390
504, 954 390 506.

Podobné dokumenty