RZ 9/2010 - Pardubice

Komentáře

Transkript

RZ 9/2010 - Pardubice
září 2010 | číslo 9
zpravodaj
Radniční
města Pardubic
2 O čem se mluví... o mateřských školách | 3 O 150 milionů z evropských fondů se uchází 15 projektů
3 Pardubice drží nad vodou celý český turf | 5 Kaleidoskop prázdninových událostí
8 Domovu U Kostelíčka přibude 40 míst | 18 Přistavení velkoobjemových kontejnerů (II. pololetí)
Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
O čem se mluví...
... o mateřských školách s náměstkyní pardubického primátora Štěpánkou Fraňkovou
Horkým tématem letošního léta byly mateřské školy, konkrétně jejich rozšiřování. Projekt, počítající s tím, že šest školek zvýší k 1. září
svou kapacitu díky montovaným modulům, začal nešťastně. Dodavatel zahájil výstavbu ještě před vydáním stavebního povolení. Stavby pak
byly koncem července zastaveny a zhruba dva týdny čekaly na dodatečné stavební povolení. Rodiče 175 dětí s napětím čekali, zda budou školky 1. září otevřeny.
Podařilo se těch sedm slibovaných tříd v plánovaném termínu otevřít?
Bohužel ne. Ukvapenost úředníka se nám vymstila. Dvě ze sedmi nových tříd se do začátku září dokončit nepodařilo. Nové prostory v mateřské škole v Popkovicích mají být zkolaudovány 10. září, v mateřské škole
v Reisově ulici zhruba o týden později. Nástup dětí se tak v těchto zařízeních o dva až tři týdny opozdí.
Rodiče těchto dětí asi z takové zprávy velkou radost nemají.
Rodiče ani my. Ale sešla jsem se s rodiči dětí, kterých se to týká. Musím říci, že jsem moc ráda, že máme rozumné rodiče. Šli jsme
na schůzku s tím, že rodičům, kteří nutně potřebují umístit dítě už od 1. září, můžeme nabídnout pět volných míst ve školce v Hostovicích
s tím, že po otevření „jejich“ školek budou děti převedeny tam, kam je přihlásili.
Pět míst pro 50 dětí, to není mnoho.
Problém je v tom, že my tyto děti formálně nemůžeme do mateřských škol přijmout dříve, než dostaneme do ruky kolaudační rozhodnutí a svolení krajského úřadu s rozšířením kapacity mateřských škol. Můžeme tudíž přijmout pouze pět dětí na pět volných míst v našich mateřských školách. Přitom víme, že v září do školek nastoupí méně dětí, než je přijato, neboť některé budou nastupovat až v průběhu školního
roku, podle toho kdy jejich maminky nastupují do zaměstnání. Prakticky tedy ve třídách volná místa jsou, ale formálně jsou školky plně obsazeny.
Jak jste to tedy vyřešili?
Vyřešili to vlastně sami rodiče. Rodiny, které potřebují děti pohlídat už od 1. září, využijí prarodičů, příbuzných či služeb „paní na hlídání“.
Do Hostovic budeme přijímat jedno, možná dvě děti.
Vše dobře dopadlo, ale přece jen, nebyla ostuda, kterou si Pardubice městskou černou stavbou vysloužily, zbytečná?
Zcela určitě jsme si ji mohli ušetřit. To, že se úředník snažil napravit pochybení chybou horší, tedy porušením zákona, je neomluvitelné.
Mnohokrát jsme se za tuto chybu veřejnosti omlouvali, všechny nás mrzí, že úředníci s námi o problémech včas nemluvili, ale na tom zpětně
nic nezměníme, ať padnou jakékoli tresty. Z mého pohledu je nejsmutnější, že na to doplatili rodiče předškoláků. Stavby, které by na stavební
povolení čekaly jen pár dní, se zdržely minimálně o 14 dní, rodiče byli až do poslední chvíle v nejistotě, museli hledat krizová řešení. Navíc
ostuda kolem stavby zastínila naši snahu usnadnit maminkám návrat do zaměstnání.
To je ale povinnost města, ne?
Ne tak docela. Obec má povinnost zajistit předškolní výchovu pro děti žijící na jejím území rok před nástupem povinné školní docházky.
My již několik let rozšiřujeme kapacity tak, aby do školek mohly být přijaty minimálně děti od tří let věku, pokud jejich rodič nastupuje po mateřské dovolené do zaměstnání. V praxi přijímáme i některé děti mladší a také děti z okolních obcí, vůči nimž takovouto povinnost vůbec nemáme. Neříkám, že je to u nás ideální, ale tvrdím, že pro mladé rodiny v tomto směru děláme víc než většina měst v této republice. Vždyť letos přibylo v našich školkách 275 míst, od roku 2007 celkem 525 míst. Teď hledáme způsob, jak usnadnit nástup do zaměstnání také maminred
kám, které se vracejí do práce po dvouleté mateřské dovolené, ale to je jiná kapitola.
Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO
274046, a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, 500 03 Hradec Králové, IČO 61860981. Evidenční číslo MK ČR E 11512.
Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Fotografie: Evžen
Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Internet:
www.pardubice.eu. Elektronická adresa: [email protected] V Pardubicích 31. srpna 2010. Výtisk doručila Česká pošta.
Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 10/2010: 16. září 2010.
strana 2
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
O 150 milionů z evropských fondů se uchází 15 projektů
O zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Přitažlivé město, jehož prostřednictvím mohou různé subjekty
čerpat evropské dotace, se uchází 15 nových projektů. Všechny jsou zaměřeny na zlepšení kvality života v centru Pardubic. Celková hodnota projektů je téměř tři čtvrtě miliardy korun, na podporu všech by bylo třeba téměř 700 milionů korun. V IPRM je
však k dispozici zhruba 150 milionů. „Některé projekty jsou velmi zdařilé, nebude lehké vybírat,“ konstatovala náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Projekty podané ve 4. výzvě posoudí řídící výbor a ty, které budou nejlépe splňovat závazné indikátory a téma integrovaného
plánu, navrhne radě a zastupitelstvu města k zařazení do IPRM. Vedle projektů na revitalizaci parků, vybudování či modernizaci sportovišť, která by měla sloužit nejen sportovcům, ale především veřejnosti, se o podporu z evropských fondů uchází
například i projekt rekonstrukce a revitalizace Zelené brány, či vybudování centra pro dětské volnočasové a pohybové aktivity.
„Tyto projekty jsou oba velmi zajímavé, u dětského centra, které by mělo být ojedinělé i v rámci republiky, žadatelé například
počítají s tím, že by zde mohly být zaměstnáni i handicapovaní. Konečný výběr vhodných projektů bude záviset na jejich kvalitě
a na tom, do jaké míry budou plnit monitorovací indikátory integrovaného plánu,“ řekla Fraňková.
Prostřednictvím IPRM Přitažlivé město mohou Pardubice čerpat do roku 2013 z dotačních prostředků zhruba 421 milionů
korun, z toho asi 387 milionů z evropských fondů. Tyto dotace budou využity na zkvalitnění prostředí v centru města a rozšíření
nabídky možností trávení volného času. V současné době už v Pardubicích s podporou EU vzniká například Integrační centrum
sociálních aktivit, které nákladem více než 67 milionů korun buduje Česká abilympijská asociace. „V současné době jsou v běhu
tři projekty, další je před spuštěním. V roce 2011 by měl být zahájen první městský projekt – revitalizace Tyršových sadů,“ řekla náměstkyně.
Popisy všech 15 projektů, které se ucházejí o zařazení do integrovaného plánu, dostali k dispozici zastupitelé města.
„Chceme, aby měli dostatek času se s nimi seznámit. V září budou rozhodovat o zařazení některých projektů do IPRM,“
red
vysvětlila Fraňková.
Pardubice drží nad vodou celý český turf
V minulých dnech a týdnech se v médiích objevovaly informace o potížích v Dostihovém spolku, který na pardubickém
závodišti pořádá všechny dostihové mítinky i jiné akce, včetně nejslavnějšího českého dostihu – Velké pardubické. Pravdou je, že podrobný audit účetnictví odhalil řadu větších i menších pochybení.
„Sami jsme problémy v našem účetnictví očekávali, vždyť
jsme si ten audit proto také sami na sebe objednali,“ uvedl
předseda představenstva Dostihového spolku Miroslav Petráň. Podle něj jsou odhalená pochybení dvojího druhu. „Jednak jde o systémová pochybení, budeme tedy muset změnit
některé procesy v řízení společnosti. Zároveň audit odhalil
chyby i ve formálním vedení účetnictví,“ vysvětlil Miroslav
Petráň s tím, že Dostihový spolek podal v této souvislosti
trestní oznámení na bývalou účetní.
Primátor města a zároveň člen představenstva Dostihového spolku Jaroslav Deml je přesvědčen, že nynější trable vyplývají
ze skutečnosti, že město Pardubice a Dostihový spolek svými penězi drží de facto nad vodou celý český dostihový sport, a to
především z mezinárodního hlediska. „Je nepochybné, že bez městských finančních injekcí by se dostihy v Pardubicích už
dávno nekonaly. Fungování pardubického závodiště, pořádání dostihových akcí, včetně světových a evropských šampionátů
a zejména Velké pardubické chceme v každém případě udržet,“ dodal primátor.
„Problémy Dostihového spolku nechceme vůbec bagatelizovat. Na druhou stranu pokládám nynější mediální jitření za zcela účelové, které ve svém důsledku může poškodit nejen Dostihový spolek, ale i nejtěžší dostih kontinentální Evropy Velkou
pardubickou,“ míní Miroslav Petráň.
Velká pardubická, jejíž historie sahá až do roku 1874, oslaví v letošním roce svůj 120. ročník. Slavná steeplechase, jejímž
prvním vítězem byl plnokrevný hřebec Phantome s anglickým žokejem Sayersem v sedle, se nekonala jen v průběhu válečných
let. Koně nevyrazili na dráhu ani v roce 1968 v důsledku politických událostí a dále také kvůli nepřízni počasí v letech 1876
a 1908.
Sám Dostihový spolek se v posledních deseti letech rozvíjel poměrně dynamicky. Mimo své hlavní činnosti v oblasti dostihů pořádá v současnosti mezinárodní soutěže ve všestranné způsobilosti včetně tří mistrovství Evropy a kvalifikace pro OH
v Pekingu, soutěže jezdecké, kočárové a unikátní mezinárodní výstavu „Koně v akci“. Závodiště se během zimy otevřelo v mired
nulých letech také lyžařům. Dostihový spolek je aktivní v nově vzniklé evropské soutěži Crystal Cup.
strana 3
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Pardubickým útulkem projdou ročně stovky psů
Útulkem na veterinární klinice ve Štrossově ulici projde ročně kolem 650 zatoulaných či opuštěných zvířat, převážně psů. Drtivá většina najde
v krátké době nové pány. „Tvrdím, že každý pes má někde svého pána. Měli jsme tu jednoho, kterému jsme moc nadějí nedávali. Pak přišla paní, které
připomínal jejího uhynulého psa, a odvedla si jej. Každoročně nám na Vánoce píše, jak je šťastná a jak úžasné zvíře si vybrala,“ říká Vladimír Tlučhoř,
majitel veterinární kliniky, která útulek provozuje.
Útulek prošel v roce 2003 rekonstrukcí, takže vyhovuje standardům Evropské unie. V příštím roce jej čeká rozšíření. Část objektu, v níž jsou v současné době ustájeni koně městské policie, bude přestavěna na kotce pro velké psy. Tím se výrazně zlepší podmínky v útulku. „Útulek se stále potýká
s nedostatkem místa. Využijeme toho, že se jízdní oddíl přestěhuje na závodiště, a útulek doplníme o další kotce, karanténu a plochy pro venčení psů,“
řekl náměstek primátora Michal Koláček.
Zřizovatelem městského útulku je Statutární město Pardubice, provozovatelem Veterinární klinika Vladimíra Tlučhoře. Město například v loňském roce zaplatilo za pomoc zaběhnutým nebo opuštěným zvířatům 1,2 miliony korun. Hradí veterinární péči a čtrnáctidenní karanténu, pak už jde
pobyt zvířete v útulku na vrub provozovatele. „Klienty“ útulku jsou převážně psi odchycení strážníky. V roce 2009 sem bylo umístěno 650 zvířat, většina z těch, o něž se majitel nepřihlásil, našla poměrně rychle nový domov. „Velkou roli při umisťování určitě hraje to, že útulek není na samotě za městem, ale téměř v centru, tedy snadno dostupný. Zhruba třetina psů nachází nové majitele v Pardubicích, zbytek mimo město,“ dodal náměstek.
Zvíře je při přijetí vyšetřeno, umyto, odblešeno, odčerveno a očkováno proti vzteklině. Projde čtrnáctidenní karanténou, během níž je sledován
jeho zdravotní stav a chování. Zároveň se pro něj hledá nový majitel. Pokud je zvíře v pořádku, může útulek opustit okamžitě po karanténě. Zájemce
o psa musí při jeho odběru předložit občanský průkaz a informace o trvalém bydlišti, na kterém bude zvíře přihlášeno. Pokud bydlí v Pardubicích, je
na jeden rok osvobozen od poplatků za psa. Útulek má právo zkontrolovat vydané zvíře u nového majitele. Pokud naopak nový majitel zjistí, že zvíře
pro něj není vhodné, může jej vrátit zpět do útulku. „V poslední době jsme se museli zabývat neshodami mezi provozovatelem útulku a některými
dobrovolníky, kteří do útulku chodí pomáhat. Padala různá obvinění, ale podařilo se nám nastolit diskusi, která by měla být ku prospěchu opuštěných
zvířat,“ řekl náměstek Koláček. Magistrát přitom při opakovaných kontrolách v útulku nezjistil v jeho provozu zásadní nedostatky.
„Po dohodě s provozovatelem se zlepšil stav a aktualizace webových stránek (www.utulekpardubice.estranky.cz), došlo k rozšíření provozní doby
i na víkendy a zlepšení evidence zvířat,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. Nezávisle na kontrolách ze strany města provedla
kontrolu městského útulku Státní veterinární správa v Pardubicích. Ani ona nezjistila nedostatky a konstatovala, že v době kontroly byl ve všech prostorách útulku pořádek a zvířata byla dobře živena. Provozní doba útulku pro veřejnost je pondělí až pátek od 8.30 do 16.30 hodin, v sobotu a neděli
red
od 9 do 11 hodin. V této době si mohou zájemci psy v útulku prohlédnout, případně si čtyřnohého kamaráda hned odvést.
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Kaleidoskop prázdninových událostí
Na Městském atletickém stadionu se první červencový víkend předvedly divákům české sportovní veličiny. Konalo se zde třetí kolo atletické extraligy družstev a sportovci testovali formu před mistrovstvím
Evropy. Do Pardubic zavítal mj. i Roman Šebrle (foto: Milan Křiček).
V blízkosti koupaliště Cihelna bylo počátkem prázdnin otevřeno lanové centrum. Na ploše přes 6 500 m2 jsou pro návštěvníky připraveny
nové skluzavky, obří lanovky nebo houpačky s volným pádem. Během
prvních šesti týdnů provozu navšívilo centrum na tři tisíce lidí.
V Pardubicích se uskutečnil 21. ročík mezinárodního festivalu
Czech Open, na který se sjeli zástupci všech kontinetů. Kromě šachových zápasů se zde konaly turnaje v bridži, pokru, scrabblu, mariáši,
go, magicu, dámě, backgammonu, sudoku a dalších disciplínách.
V polovině prázdnin se na tenisových kurtech pod zámkem konala další Pardubická juniorka, kde měřily své síly mladé tenisové naděje z celé republiky. Vítězi letošní juniorky se stali pražský
tenista Lukáš Vrňák a královéhradecká tenistka Tereza Smitková.
Pardubické letní kino Pernštejn opět lákalo k příjemnému večernímu posezení v Tyršových sadech. Každý večer se zde po celé prázdniny promítaly atraktivní domácí i zahraniční snímky. Zájem o promítání v přírodě potvrzovaly takřka vždy obsazené židle i okolní lavičky.
Poslední srpnový pátek se na Pernštýnském náměstí konala další Pardubická vinařská noc. Kromě skvělých vín čekala na návštěvníky hudba
z 60. let či ohňová show. Akce se konala v rámci 13. ročníku Pardubického festivalu vína, kde se prezentovalo na 60 vinařů z celé Evropy.
strana 5
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Pardubice poskytnou dvouměsíční
azyl Gripenům
Koncem srpna přesídlily na pardubické letiště letouny JAS
39 Gripen z výzbroje české armády. V Pardubicích najdou azyl
po dobu údržby vzletové a přistávací dráhy na jejich domovském
letišti v Čáslavi. Výluka potrvá do 31. října letošního roku.
V souvislosti s výlukou budou Gripeny z pardubického letiště startovat k leteckému výcviku, který bude probíhat dle plánu ve standardních prostorech a koridorech k tomu určených.
Na pardubickém letišti bude působit i integrovaný systém protivzdušné obrany NATO NATINADS. „Žádáme občany o shovívavost k případné dočasně zvýšené hlukové zátěži, budeme se ji snažit v maximální možné míře eliminovat,“ řekla tisková mluvčí čáslavské základny Denisa Smitalová.
S představiteli pardubické i čáslavské základny v tomto týdnu
jednal náměstek primátora Alexandr Krejčíř. „Informovali mě
o příletu Gripenů do Pardubic. Musíme počítat s tím, že zde bude
v září a v říjnu rušněji. Gripeny budou vzlétat nejpozději ve 22:00
s přistáním do 23:00. Kromě cvičných letů budou vojáci na letišti
provádět i motorové zkoušky,“ řekl náměstek.
Pokud obyvatelé města uslyší Gripeny mimo stanovené hodiny,
půjde o ostrý vzlet, například k letadlu v nouzi, ochraně vzdušného
prostoru a podobně. V pohotovostním režimu bývají dvě letadla,
red
pilot je připraven odstartovat do 15 minut.
Studenti společně poznávají
střední Evropu
Skupinka 24 studentů z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky koncem srpna společně cestovala po střední Evropě a poznávala nová města a nové přátele. Dojmy z cesty pak zveřejní na internetových stránkách, které mají přispět k podpoře cestovního ruchu. Účastníci projektu Tour of the Visegrad Group se zastavili také v Pardubicích.
„Jsem velmi ráda, že se naše město do této studentské aktivity zapojilo a doufám, že se vám Pardubice představí jako to nejlepší a nejkrásnější město,“ přivítala studenty náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
V projektu je kromě Pardubic zapojena slovenská Povážská
Bystrica, maďarský Csongrad a polský Belchatow. „V každém
městě studenti strávili dva dny, výjimkou byl Belchatow, kde jsme
byli čtyři dny. Studenti se zde totiž učili základům grafiky, fotografie a podobně, zkrátka věci, které využijí při tvorbě internetových
stránek,“ řekla Miloslava Matějková z oddělení vnějších vztahů
pardubické radnice.
V Pardubicích si mladí lidé prohlédli historické centrum města, zámek, navštívili hrad Kunětická hora i Perníkovou chaloupku
v „podhradí“ a také závodiště proslavené Velkou pardubickou steepelchase. „Snažili jsme se jim připravit co nejpestřejší program,
ukázat nejen památky, ale i možnosti, jak zde příjemně strávit delší
čas. Nadchlo je třeba lanové centrum,“ řekla Matějková.
Projektu, jehož cílem je podpora cestovního ruchu a vzájemné
poznávání mladých lidí z různých zemí, se účastní studenti ve věku
od 18 do 30 let. Financován je z Visegrádského fondu, který má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat
vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výred
měn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.
strana 6
Město připravuje další slavnosti
Začátkem října propuknou v Pardubicích další městské slavnosti. Stejnojmenná akce začne ve čtvrtek 7. října a skončí v neděli 10. října. „Chceme občanům města i jejich návštěvníkům zpříjemnit začátek
podzimu tradičními a velmi oblíbenými akcemi – na Pernštýnské náměstí se sjedou historická vozidla, lidé se budou moci svézt kočárem taženým koňmi, z nádvoří zámku se stane středověké tržiště. Největší zájem ale bývá o lampiónový průvod, který zakončí velký ohňostroj nad řekou Labe. Letos by měl být minimálně stejně velkolepý jako v loňském
roce, kdy mu přihlíželo na deset tisíc lidí,“ zve na slavnosti náměstkyně
primátora Štěpánka Fraňková. Podrobný program slavností Vám přired
neseme v příštím čísle zpravodaje.
Koně v akci na téma Království tradic
Na Dostihovém závodišti se už tradičně o prvním víkendu v září bude
konat mezinárodní výstava Koně v akci. Začne v pátek 3. září a potrvá tři
dny až do neděle 5. září. V pořadí 12. ročník má podtitul Království tradic.
Záměrem výstavy je představení současného chovu koní v České
republice a všech s ním souvisejících aktivit s připomenutím jeho tradičních základů. K ústřednímu tématu se bude vztahovat především
reprezentativní přehlídka plemen koní chovaných v České republice,
Jízda králů ze Skoronic nebo Návrat velkých mistrů prezentující vítěze
tradičních událostí - Velké pardubické a Zlaté podkovy. Na závodišti se
v sobotu sejdou čeští a slovenští vítězové slavného dostihu a návštěvníci
budou moci získat jejich podpisy při autogramiádě. Divákům se předvedou i čtyři vítězní koně – Vronsky, Peruán, Decent Fellow a Maskul.
V bohatém programu výstavy ani letos nebudou scházet chovatelské
šampionáty, celostátní soutěže v těžkém tahu, v ovladatelnosti s kládou
a v orbě. V doprovodném programu uvidí návštěvníci western, aktivně
bude jezdit Pony express, skokové koně čeká Malá cena Pardubic i finále Ligy zemědělských škol o pohár ministra školství, spřežení absolvují
vozatajské soutěže. A představí se i zahraniční hosté. Součástí programu je 6. Krajská výstava ovcí a koz a IV. ročník potravinářské soutěže
„Mls Pardubického kraje“ 2010.
Areál bude pro návštěvníky otevřen denně od 9.00 hodin. Program
bude začínat o hodinu později. Další informace najdete na www.parduDušan Korel, Dostihový spolek a.s. Pardubice
bice-racecourse.cz.
Trofej Ligy mistrů v Pardubicích
Jedinečná příležitost, o které se většině fotbalových klubů ani nesnilo, se naskytne obyvatelům a návštěvníkům Pardubic. Mohou si sáhnout na pohár Ligy mistrů, který do České republiky přiveze UniCredit
Bank. V rámci středoevropské UEFA Champions League Trophy Tour
dorazí trofej na pardubickou třídu Míru ve středu 22. září 2010. Setrvá
zde 2 hodiny od 12 do 14 hodin a poté vyrazí do Liberce.
Je to vůbec poprvé a možná i naposled, kdy tento pohár zavítá
na území České republiky. Do své vlasti si jej nemohou odvést ani vítězové UEFA Champions League, originál zůstává uschován ve Švýcarsku.
„V září jeho originální verzi přiveze speciální červený kamion do centra
Pardubic. Doprovodí ho i české fotbalové hvězdy jako například Vladimír Šmicer,“ upřesnil Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank.
Kromě Pardubic pohár zavítá také do některých dalších krajských
měst a v pátek 24. září 2009 dorazí do hlavního města Prahy. Z České republiky bude Trophy Tour pokračovat do Polska, na Slovensko
red
a do Rakouska.
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Nejmodernější areál v Pardubicích Zachránili život malému chlapci!
Už na konci září se přímo v centru Pardubic otevře nově zrekonstruovaný sportovní areál. V areálu Sokola Pardubice Na Olšinkách se
od března intenzivně rekonstruují sportoviště, která už dávno nestačila
požadavkům sportovcům a nevyhovovala ani jejich bezpečnosti. „Rekonstrukce areálu už finišuje. Za pomoci prostředků získaných z Evropské unie a za výrazné podpory města Pardubice, Pardubického kraje, Městského obvodu I. a našich prostředků vznikl v našem areálu nový
tartanový ovál, nafukovací hala pro sálové sporty se třemi speciálními
kurty na badminton, velké hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením
na fotbal, tenis, basketbal, streetball a nohejbal, kurt na beach volejbal,
velké dětské hřiště, venkovní posilovna, sektory na skok vysoký, dálku
a vrh koulí, čtyři hřiště, antukové kurty na volejbal, objekt sociálního zázemí s šatnami, sprchami a venkovním posezením a mnoho dalších věcí
pro sportovní vyžití. Vše bude pochopitelně střežit kamerový systém.
Celý areál chceme zkolaudovat do konce září,“ říká starostka pardubického Sokola Lenka Pařízková. Vstup do celého areálu bude pro neorganizovanou veřejnost zdarma. Organizovaná veřejnost, sportovní
organizace a další subjekty si mohou všechna sportoviště pronajmout
na jednotlivé hodiny nebo pravidelně na celou sezonu. Projekt modernizace sportovního areálu je zařazen do Integrovaného plánu pro rozvoj
města (IPRM). Z fondů Evropské unie může projekt čerpat téměř třicet
milionů korun. Dalších téměř deset milionů je spoluúčast dalších zapojených subjektů. „Bez aktivní pomoci města bychom celý areál zrekonstruovat nedokázali. Teď už zbývá zmodernizovat jenom jednu menší
stavbu se zázemím a vystavět několik menších sportovních prvků především pro rekreační sportovce. Podali jsme si proto další žádost a věříme, že s ní opět uspějeme, areál tak bude celý zrekonstruovaný a bude
plně vyhovovat všem rekreačním i vrcholovým sportovcům,“ dodává
Miroslav Janovský, T.J. Sokol Pardubice
Pařízková.
Dny evropského dědictví 2010
Září je měsíc, kdy se každoročně po celé Evropě konají Dny evropského dědictví (European Heritage Days). V jejich rámci se nejširší veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně
těch, které jsou zčásti nebo zcela nepřístupné.
Tady je nabídka na letošní rok, všechny akce se konají 12. září:
10.15 – 18.00
Kostel sv. Bartoloměje
14.00 – 18.00
Kostel sv. Jana Křtitele
Výročí 500 let od první zmínky o kostelu. V 16.30 koncert duchovní a komorní hudby.
Kostel Zvěst. Panny Marie 14.00 – 16.00
13.00 – 18.00
Radnice
Ve 13.00 vystoupí Chlapecký sbor Bonifantes
10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Zelená brána
10.00 – 16.00
Židovský hřbitov
Od 14.00 uvede Studio Agnes v sederu hřbitova čtení z židovských textů.
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Krematorium
Každou celou hodinu bude uspořádána prohlídka budovy krematoria
včetně technologie s výkladem.
14.00 – 18.00
Zámek
Exkurze po měst. památ. rezervaci
od 14.00 a od 15.30
S odborným výkladem PhDr. Františka Šebka. Sraz zájemců na Pernštýnském náměstí před radnicí.
Více na www.pardubice.eu, www.ehd.cz, www.ipardubice.cz.
O Michalu Vitáskovi a jeho přítelkyni Eleně Brabcové (na snímku Jiřího Sejkory z Pardubického deníku) se v posledních týdnech
právem hovoří jako o hrdinech. Díky jejich pohotové reakci totiž
stále žije pětiletý Ondra, který spadl v polovině srpna z kola přímo
do řeky Chrudimky a topil se. Bezvládné tělíčko mladí lidé vylovili
z vody a začali chlapce oživovat. Shodou šťastných náhod jel okolo specialista na resuscitaci, anesteziolog královéhradecké fakultní nemocnice Michael Bartoš, který pokračoval v oživování dítěte.
Malý chlapec, jemuž lékaři takřka nedávali šanci na přežití, se
jako zázrakem uzdravil, a to bez jakýchkoliv následků. Podle lékařů to totiž vypadalo, že šance, že nebude poškozen mozek, je pouhé jedno procento.
Při malém Ondrovi stálo neuvěřitelné štěstí. Mladým zachráncům i lékaři Michaelu Bartošovi patří velký dík, za záchranu dítěte
byli koncem srpna přijati také na pardubické radnici vedením měsred
ta a po zásluze odměněni.
100 let gymnázia – velký průvod městem
V polovině září oslaví pardubické gymnázium rovnou stovku! V sobotu 18. září vyvrcholí celoroční připomínky tohoto významného jubilea velkou oslavou. Proběhne setkání absolventů školy (pokus o zápis
do knihy rekordů – nejvíce absolventů jedné školy na jedné fotografii),
poté se absolventi přemístí z budovy školy do ČEZ Areny hromadným
průvodem. Více na www.gypce.cz/100let.php.
Skvělá brněnská filharmonie u nás!
Mezinárodní hudební festival Le Quattro Stagioni (www.LQS.cz)
pokračuje dalším koncertem podzimní řady v již načatém druhém ročníku hudebních večerů. Tentokráte nám ovšem pořadatelé festivalu
hodlají předložit pochoutku v podobě koncertu brněnské filharmonie,
která se - ve své více než padesátileté existenci - představí pardubickému publiku snad vůbec poprvé! Orchestr, který znají posluchači po celém světě, a jenž například přede dvěma lety úspěšně zahajoval festival
Pražské jaro, zahraje nejoblíbenější díla českého symfonického repertoáru: Dvořákovu 9. symfonii zvanou “Novosvětská”, velkolepou Sinfoniettu Leoše Janáčka a virtuózně efektní předehru ke Smetanově opeře
Prodaná nevěsta. Neváhejte a spěchejte si zajistit vstupenky na tuto mimořádnou hudební akci, která se bude konat v sobotu 18. 9. od 18hodin
na Pernštýnském náměstí (dle počasí příp. v Domě hudby).
Lukáš Herink, dramaturg festivalu
strana 7
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Jak se mění tvář města?
Domovu U Kostelíčka přibude 40 míst
Stříhání pásek není měřítkem odvedené práce
Takřka před
očima
roste
nová
stavba
ve Štrossově ulici. V návaznosti
na Domov pro
seniory U Kostelíčka zde vzniká
nákladem
zhruba 55 milionů korun nový
pavilon. Rozšíří
kapacity Domova se zvláštním režimem, disponujícím v současné
době 141 lůžky, o 40 míst. Žít by zde měli převážně senioři trpící
Alzheimerovou chorobou. Pečovat o ně bude 25 zdravotních sester
a sociálních pracovníků.
„Alzheimerovou chorobou trpí zhruba pětina lidí starších 65 let. Začíná poruchami paměti, postupně nemocný ztrácí prostorovou orientaci, přidávají se psychické potíže, člověk postupně ztrácí soběstačnost.
Zařízení tohoto typu jsou nezbytná nejen pro zajištění lepší kvality života těchto pacientů, ale hlavně pro jejich bezpečnost. Domov se zvláštním režimem, kde jsou v současné době umisťováni lidé psychiatricky
nemocní a lidé s ACH, chceme do budoucna specializovat právě tímto
směrem,“ řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
V nové přístavbě vzniknou čtyři oddělení. V každém bude pět dvoulůžkových pokojů s hygienickým zázemím, relaxační a společenská
místností s kuchyňským koutem a zázemí potřebné pro provoz oddělení.V posledním patře nového křídla vzniknou společenské prostory, terasa, zázemí a apartmán pro dvě osoby. Ten budou moci využívat návštěvy obyvatel domova.
Nová část Domova pro seniory nahradí budovu plicní ambulance,
která byla počátkem letošního roku kvůli špatnému technickému stavu
zbourána. V současné době roste hrubá stavba, celé křídlo má být dokončeno v létě příštího roku.
„Jsme samozřejmě rádi, že se nám kapacita Domova pro seniory
rozšíří o 40 míst, ale náš problém to zcela neřeší. V současné době žije
v Pardubicích více než 15 tisíc lidí starších 65 let. Zhruba během deseti let se ale podle demografické studie počet lidí závislých na ekonomicky aktivní části obyvatel zdvojnásobí. Bude tedy přibývat i seniorů, kteří
se už neobejdou bez sociálních služeb. Proto bychom potřebovali rozšířit kapacitu svých zařízení zhruba o 100 lůžek,“ řekla náměstkyně. „Výhled do budoucnosti je jasný a musíme si uvědomit, že většina seniorů
přicházejících do domovů se bez sociální služby neobejde, bez ní by bylo
ohroženo jejich zdraví nebo i život. Proto je vybudování dalších míst velmi naléhavé,“ zdůraznila.
Město Pardubice zřizuje v současné době dva domovy pro seniory
s celkovou kapacitou 427 míst. Volná místa jsou průběžně obsazována,
domovy evidují téměř 1000 nevyřízených žádostí o přijetí. Ročně žádá
o přijetí do domovů zhruba 280 seniorů. Například během prvních sedmi měsíců letošního roku domovy dostaly 211 žádostí, přijaly 67 nových klientů. Vzhledem k tomu, že řada lidí žádá o umístění „v předstihu“, tedy v době, kdy ještě tuto sociální službu nepotřebuje, je seznam
žadatelů průběžně aktualizován. O přijetí do domova rozhoduje aktuální zdravotní stav a sociální situace každého klienta.
red
V minulých číslech jsme Vám přiblížili změny, kterými v uplynulých
čtyřech letech prošly jednotlivé městské obvody. Jak se tyto akce, jejichž
objem do konce letošního roku dosáhne téměř dvou miliard korun, promítly do celkové tváře města?
„Na počátku tohoto volebního období jsme se rozhodli, že po tak velkých investičních akcích, jakými byly v minulosti rekonstrukce divadla
či dostavba multifunkční arény, je čas se soustředit na obnovu stávajícího městského majetku. Během čtyř let se nám podařilo zajistit nemalé
prostředky na akce, z nichž má prospěch většina obyvatel města. Děti
z opravených a zateplených škol a školek, obyvatelé sídlišť z příjemnějšího prostředí, lidé žijící v okrajových částech Pardubic se na počátku
21. století konečně dočkali toho, co je pro nás ve městě samozřejmostí
- kanalizace a vodovodu,“ řekl náměstek primátora Alexandr Krejčíř.
Město v letech 2007 až 2009 proinvestovalo přes miliardu korun,
v letošním roce to bude dalších více než 936 milionů. Zhruba 434 miliony získalo město na dotacích, více než 1,5 miliardy uvolnilo z vlastních
zdrojů. Za to by se dal vybudovat třeba aquapark nebo fotbalový stadion
a k tomu ještě pěší zóna na třídě Míru. „Umím si představit tu slávu při
jejich otvírání. My jsme se ale rozhodli, že se pustíme do věcí pro město
a jeho obyvatele nezbytných,“ konstatoval náměstek.
Největší část peněz v tomto období „ukously“ rekonstrukce komunikací v různých částech města a opravy školních budov. Do oprav silnic,
mostů a chodníků ve vlastnictví města směřovalo či směřuje v tomto volebním období více než 300 milionů korun, do rekonstrukcí a zateplení
mateřských škol a školek zatím přes 340 milionů korun. Tato investice se
městu v budoucnu vrátí a to nejen na úsporách energií. Vždyť před zahájením tohoto projektu stály ročně opravy školních budov kolem 50 milionů.
Rozšiřování kapacity mateřských škol, související s demografickým
vývojem, přišlo město na téměř 70 milionů korun, regenerace panelových sídlišť Polabiny, Dubina, Karlovina a Černá za Bory za poslední
čtyři roky téměř 150 milionů korun, na projekt Labe – Loučná přidalo zhruba 160 milionů korun, budování vodovodů a kanalizací přišlo
na více než 110 milionů... „Pardubice si určitě zaslouží mít krásný střed
města, který by lákal domácí i turisty k odpočinku. Ale obyvatelé města si
stejně zaslouží co nejlepší podmínky pro život. Při rozhodování o využití
městských prostředků je to podobné jako při rozhodování o domácím
rozpočtu. Nejprve opravíte dům či byt, a až pokud vám to finance dovolí,
pořídíte si designový nábytek nebo krásný obraz,“ řekl náměstek. red
Plochá dráha ožije hlavním závodem
Zveme Vás na Zlatou přilbu! Přijďte už v sobotu 2.10., kdy se uskuteční finále mistrovství světa na ploché dráze do 21 let. Hlavní závod se pak
bude konat v neděli 3. 10. V Pardubicích se motocyklový závod na ploché dráze koná od roku 1929. V současnosti je nejstarším pravidelně
pořádaným závodem tohoto druhu na světě. Každoročně láká do hlediště stadionu ve Svítkově více jak deset tisíc příznivců, kterým nabízí atraktivní podívanou na šestici jezdců jedoucích bezmála stokilometrovou rychlostí po ovále na strojích, které nemají brzdy. Na hlinitopísčitém povrchu se opět představí mnoho jezdců absolutní světové špičky
bojujících o ve světě ceněnou trofej. Proti nim stojí domácí jezdci, čekající na úspěch už dlouhých třináct let. Dokáží se prosadit proti světovým
šampiónům, jako to dokázali v minulosti Jiří Štancl, Milan Špinka, Antonín Kasper a Tomáš Topinka? Petr Moravec, AMK ZP Pardubice
strana 8
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Goethe –Zentrum Pardubice
Noc vědců na hvězdárně
Nabídka kurzů němčiny v zimním semestru 2010/2011. Nabízíme
kurzy od začátečníků (učebnice zdarma) až po velmi pokročilé, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky úrovní B1, B2, C1, na jejichž provádění máme licenci jako jediná instituce v regionu. Zápis prostřednictvím vstupního testu na www.goethepardubice.org kdykoliv, osobní zápis v GZ v září 2010 vždy v úterý a ve středu od 15 do 17 hodin. Podrobnosti na www.goethepardubice.org.
24. září od 19 do 24 hodin
19:00 Svědectví z ráje aneb Cookovy ostrovy 2010
Prodloužená pozorování noční oblohy
20:00 - 24:00 20:00 - 24:00 Promítání audiovizuálních pořadů
Výstava „Rudá zář posopečných soumraků a stříbři19:00 - 24:00 tá krása nočních svítících oblak“
Více na www.astropardubice.cz, tel. 466 310 563.
Alliance Française de Pardubice
Srdečně Vás zveme na Francouzský den na Dostihovém závodišti
v Pardubicích v sobotu 11. září! Přijďte se podívat nejen na koňské závody, ale také do stanu Francouzské aliance, kde můžete soutěžit a dozvědět se plno nových informací o této zemi a jejím jazyku.
V pondělí 4. října zahajujeme zimní semestr 2010! Nabízíme 26 kurzů různých úrovní a specializací.
Od 20. – 24. září se v AFP konají mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny DELF/DALF pro veřejnost! Více na www.afpardubice.com.
Britské centrum Pardubice
Nabízíme místa v kurzech:
1) přípravných na zkoušku CPE, CAE, FCE, PET,
2) konverzačních s rodilým mluvčím,
3) pro mírně pokročilé a pro úroveň pre-intermediate,
4) obchodní angličtiny.
Rozpis kurzů najdete na našich internetových stránkách www.britcentre-pardubice.cz. Na kurzy se můžete přihlašovat telefonicky na čísle
466 530 367, nebo e-mailem [email protected]
Krajská knihovna v Pardubicích
do 21.9. Výstava obrazů výtvarného oboru ZUŠ Polabiny
Hezky česky
21.9. 17.00 Dům hudby Umění vyprávění a vypravování
do 19. 9. Pardubice, kolébka českého letectví
do 17. 10. Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen
Dne 25. září proběhne od 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy pod vedením sběratele pana Václava Blažka.
do 26. 10. Ptáci Pardubic na poštovních známkách
do 12. 9. Blast off City Dům u Jonáše
výstup architektonického workshopu + návrhy architektonických studií iniciovaných odborem hlavního architekta města Pardubic
17.– 19. 9. Offcity_workshop 04
Miloš Tomić: Tajná ozdoba města
Třídenní dílna s režisérem a animátorem Milošem Tomićem nejen
o městě a jeho pokladech. Budeme hledat, tvořit, přetvářet a znovu
včleňovat poklady i nepoklady ulic, chodníků, rohů, městských zákoutí i svých šuplíků. Budeme kutilové i piráti. Bude to hra i guerillová akce.
film – animace – hra – stop trik – město – čas
Na workshop je nutná předchozí rezervace na e-mailu: [email protected]
cz, maximální počet účastníků je 15 osob.
www.offcity.cz , www.milostomic.com.
...pojďte s námi do pohádky
25. 9. 19.00 O líném království
25. 9. 19.00 Limonádový Joe
POZOR! Hrajeme na ranči Andy Western v Kuněticích.
29. 9. 19.00 Postelová fraška
1. 10. 19.00 Pinobar – hostující program
2. ročník akce Skauti si také umí hrát aneb Pojďte s námi do pohádky
proběhne v sobotu 4. 9. od 10 do 15 hodin na relaxační loučce v blízkosti KD Dukla (u restaurace Pod Košem). Akce je určena pro děti a jejich
rodiče, kteří si chtějí hrát a dozvědět se něco o skautské činnosti. Opět
bude připraven pestrý program, který vyvrcholí velkou bitvou o pohádkový hrad a to ve 13 a v 15 hodin.
Neleňte tedy doma, vyrobte si se svými ratolestmi masku pohádkové
postavy a přijďte se s námi pobavit. Těšíme se na Vás!
Petra Sýkorová a 7. skautský oddíl
Žlutý pes
Specializovaná škola pro sboristy
Divadlo EXIL
19.9. 20.00 Primal Fear, Salamandra
ČEZ Arena Pardubice
28.9. 19.00 Muzic Tour Chinaski 2010
Hudební kurzy pro děti od 4 měsíců
Hudební škola Yamaha v září otevírá nové kurzy. Pro děti ve věku od 4
do 18 měsíců nabízíme výuku oboru Robátka, od 1,5 do 4 let První krůčky k hudbě a od 4 do 6 let Rytmické krůčky. Výuka probíhá jednou týdně
45 minut pod vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ Polabiny III a Staňkova. Podrobnější informace a přihlášku získáte na www.yamaha-skola.
cz, nebo tel. 603 834 800, [email protected]
Petr Zeman, ředitel hudební školy
ZUŠ Bonifantes, která bude otevřena v září v prostorách DDM Delta
na Dukle, je teprve čtvrtou základní uměleckou školou v ČR zaměřenou
především na sólový a sborový zpěv. ZUŠ Bonifantes navazuje na desetileté úspěšné působení stejnojmenného sboru a přinese další zvalitnění
práce s mladými pěveckými talenty. Založení školy umožní také nabídnout výuku sólového a sborového zpěvu většímu počtu zájemců. ZUŠ
Bonifantes tak má možnost ještě v září přijímat ke studiu další talentované žáky ve věku 4- 11 let.
Slavnostní zahájení prvního školního roku nově založené ZUŠ Bonifantes je připraveno na pondělí 6. září od 17 hodin. Rodičům i všem hostům hostům zazpívá sbor Bonifantes, zúčastní se kmotři školy – houslový virtuos Jaroslav Svěcený, šéfdirigent KFP Marko Ivanović a herečka
VČD Petra Janečková.
strana 9
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Toulky historií Pardubic
... ptáme se pardubického historika Františka Šebka
Pro místní starousedlíky jsou některá témata z Toulek asi jasná a známá. Je potěšitelné, že se o historii našeho města zajímají občas
i ti, kteří tu nebydlí dlouho a kteří chtějí svůj nový domov lépe poznat. Uvědomil jsem si to při dotazu pana Josefa Krajíce, který se chce
dozvědět více o náletech na Pardubice za druhé světové války, o nichž cosi zaslechl. Rád se pokusím ve vymezeném prostoru něco o tom
napsat. Pro mnohé půjde o věci dávno známé, pro někoho zase překvapující zjištění…
Druhá světová válka se vedla urputně na zemi i ve vzduchu. V r. 1944 se i Čechy a Morava dostaly do akční zóny doletu amerického letectva ze základen v Itálii a současně byly dosažitelné pro Královské britské letectvo (RAF) i americké letectvo ze základen ve Velké Británii. Pro spojence bylo velice důležité zlomit odpor německé armády také ochromením jejích dodávek pohonných hmot. V letních měsících r. 1944 proto vrcholila první fáze „bitvy
o benzín“, tzn. letecké útoky zaměřené na průmysl pohonných hmot. Tím se také dostaly Pardubice do seznamu strategických cílů, protože zde na západním konci města a u železniční křižovatky pracovala od r. 1899 továrna na rafinerii minerálních olejů firmy David Fanto a spol. – dnes Paramo, a.s. Před válkou to byla největší rafinerie v ČSR a za války tvořil benzín skoro 30% její celkové produkce. Zanedbatelné jistě nebylo ani to, že vedle
rafinerie se nacházelo letiště, které sloužilo jako výcvikové středisko letců německých stíPernštýnské náměstí, červenec 1944 – tryzna za obě- haček, a že Pardubice rovněž představovaly důležitý železniční uzel. Poté, co začaly nálety
ti 1. náletu na Pardubice (fotoarchív VČM)
RAF na německá města, organizovala se i v Čechách protiletecká civilní obrana. Jak kdysi
zjistil pardubický historik Zdeněk Bičík (+1990), který se leteckou válkou nad Čechami a nálety na Pardubice zabýval nejpodrobněji, v r. 1942 obyvatelé Pardubic slyšeli celkem 12 leteckých poplachů, zatímco o rok později sirény houkaly již 31 krát. Považovalo se to leckdy tak trochu za propagandu a sotva kdo z obyvatel města si dovedl představit, že nálet do Pardubic skutečně přijde.
Přišel v noci 22. července 1944 mezi 00.25 - 00.48 hodin. Na Pardubice vzlétlo z Velké Británie 94 letadel RAF, z nichž 16 se muselo vrátit před
cílem a jedno bylo vysláno, aby provedlo klamný, zastírací útok nad Prahou. Nad Pardubice nejprve nalétlo 5 letadel, která měla úlohu značkařů
a osvětlovačů. Značkaři sice rafinerii přesně vyhledali a označili světelnými bombami, jenomže vzápětí osvětlovači své bomby shodili poněkud východněji od cíle a tím se stalo, že 65 bombardérů ve druhém sledu svrhlo svůj pumový náklad na východní, byť naštěstí jen řídce obydlený okraj
města. Ojedinělé bomby spadly na Vinici, na roh Jindřišské a Karlovy ulice a na louky podél Labe. Cíl zasažen nebyl, ale zcela zničeno zůstalo 23
domů a 19 těžce poškozeno. Mrtvých bylo 43, těžce raněných 20 a lehce 12. RAF přišlo při akci nad Pardubicemi o 6 strojů, z nichž jeden nouzově
přistál u Semína, ostatní se zřítily cestou zpět. Protektorátní úřady využily neúspěch náletu k veliké propagační kampani. Obětem byl uspořádán
na Pernštýnském náměstí pompézní pohřeb s tryznou a projevy. Nálet měl na obyvatele dosti demoralizující účinek.
Po tomto neúspěchu byl svěřen úkol zničit pardubickou rafinerii a letiště 15. letecké armádě USA. A tak 24. srpna 1944 přišel druhý nálet. Po 7.
hodině vzlétlo současně z několika základen v jižní Itálii téměř 300 bombardérů a jako jejich doprovod 200 strojů stíhacího letectva. Letadla vlétla
do Čech z jihu, a když se první stroje objevily nad Havlíčkovým Brodem, byl v Pardubicích vyhlášen letecký poplach. Nálet začal ani ne za půl hodiny. Nejprve mezi 12.18 – 12.21 hodin podnikly 4 vlny bombardérů o síle 110 strojů nálet na rafinerii. První dvě vlny zasáhly cíl, třetí vlna shodila
pumy poněkud východněji (Skřivánek a okolí starého nádraží), čtvrtá vlna zničila cukrovar, několik pum zasáhlo i Svítkov.
Po 8 minutách přišel další útok „létajících pevností“ B-17 o síle 158 strojů, které v 5 vlnách mezi 12.29 – 12.33 hodin měly zničit letiště, ale pumy zasáhly také Svítkov, Popkovice a Nové Jesenčany. Při zpáteční cestě museli američtí letci čelit v prostoru u Jindřichova Hradce útoku německých stíhaček.
Rafinerie byla těžce poškozena a výroba až do prosince 1944 zcela zastavena. Po náletu likvidovalo požáry 4 dny na 685 hasičů. Na obnovu rafinerie bylo nasazeno několik tisíc občanů v rámci tzv. totálního nasazení. Letiště německá armáda uvedla do provozu krátce po náletu, zničený cukrovar se již neobnovil, citelný zásah dostalo nádraží. Zcela zničeno bylo 83 domů, těžce poškozeno 110, středně a lehce 573. Nálet měl 213 obětí
na životech (z toho 19 německých vojáků) a 94 těžce raněných (z toho 42 německých vojáků).
Vzhledem k vývoji na bojištích začali spojenci koncem r. 1944 realizovat druhou vlnu útoků „války o benzín“. Pozornosti neunikly ani informace o velikém nasazení na obnovu výroby v pardubické rafinerii. A tak 28. prosince 1944 došlo ke třetímu náletu na Pardubice. Provedla jej opět 15.
letecká armáda USA. Velení mělo k dispozici letecký snímek pardubické rafinerie pořízený průzkumným letadlem o dva dny dříve. V určený den
vzlétly 2 bombardovací skupiny v počtu 56 strojů kolem 8.30 hodin a přes Jugoslávii a Rakousko pronikly z jihu do Čech (2 stroje se vrátily před cílem a jeden byl sestřelen cestou). Nálet první vlny bombardérů začal v 12.10 hodin a zasáhl přesně rafinerii, kterou zahalil hustý dým, takže druhá vlna bombardérů nemohla pořídit snímky, které by doložily místa zásahů jimi shozených pum. Prosincovým náletem byla pardubická rafinerie vyřazena z provozu až do konce války. Zcela zničeno bylo 8 domů a 128 těžce poškozeno, nálet přinesl 7 obětí na životech a 6 těžce raněných.
František Šebek
Nejsou to příjemná čísla, jako ostatně bilance každého ozbrojeného konfliktu. O to víc bychom si je měli připomínat.
Mexické odpoledne v Pardubicích
Dne 15. září od 17 do 20 hodin se bude v prostorách pardubického zámku konat slavnostní akce nazvaná Srdce Evropy a země opeřeného hada, která bude věnovaná mexické kultuře a historii česko-mexických vztahů. Vystoupení tanečních a hudebních souborů z Mexika budou doplněna přednáškou předního českého etnologa a iberoamerikanisty Oldřicha Kašpara. Pozornost bude věnována např. vyjáred
dřením solidarity, jichž se naší zemi ze strany Mexika dostalo v době mnichovské krize a v průběhu druhé světové války.
strana 10
Kultura ve městě
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Pardubické dožínky
Zveme Vás na Sokolení
Přijďte na další Pardubické dožínky, které se budou konat 11. září
od 10 hodin v Tyršových sadech. Kromě dožínkového trhu tradičních lidových řemesel je zde připravena řada atrakcí pro děti i dospělé, prezentace zahrádkářů, včelařů, ukázky zemědělské techniky a nebude chybět
ani bohatý kulturní program.
Sady ožijí pravým staročeským jarmarkem, kde je pro návštěvníky
připravena řada zajímavých výrobků z keramiky, dřeva, proutí apod.
Vaši pozornost jistě upoutají i batiky, krajky, chutné výrobky od pekaře a perníkáře, nebo výrobky dráteníka, kováře a dalších lidových řemeslníků. I letošní ročník bude obohacen o širokou nabídku sortimentu ze
zahradnictví a ovocných i okrasných školek. Chovatele psů zase jistě potěší „Velká pardubická Voříškiáda“, kde se v rozličných soutěžních klání
utkají papíroví pejsci i voříšci.
Ani děti nepřijdou zkrátka. Kromě pestrého programu, který poběží
hned na dvou pódiích zároveň, je pro děti připravena řada atrakcí a soutěží, ukázky dravců i zvířecí farma.
Přijďte se s námi rozloučit s létem a přivítat právě nastupující
KC Pardubice, pořadatel akce
podzim!
Chtějí si Vaše děti zkusit kráčejícího čápa, skákající žábu a nebo vlnícího se hada? Sokol Pardubice I Vás všechny srdečně zve 16. září od 17
hodin do sokolovny Na Olšinkách na tzv. Sokolení. Program je připraven pro jednotlivce i celé rodiny. Človíčci od 1 do 100 let si zkusí svoji
zdatnost při jednoduchých testech.
Na pravidelná cvičení sokolské všestrannosti, která probíhají v sokolovně, se mohou zájemci přijít přihlásit dne 2. září od 17 hodin. Bližší
informace i pro ostatní sporty na adrese www. sokolpardubice.cz.
Barocco sempre giovanne
Po úspěšné uplynulé koncertní sezóně připravil soubor Barocco
sempre giovane pro pardubické publikum další řadu abonentních koncertů. Zveme Vás na ten první, který se uskuteční 23. září v Rytířském
sálu zámku, kdy BSG pokřtí v rámci zahajovacího koncertu sezóny své
nové CD s názvem Concerti grossi italiani.
Více na www.barocco.cz.
„Ženská skupina“ a výuka
netradičních jazyků
Nezisková organizace Most pro lidská práva Vás srdečně zve na setkávání Ženské skupiny. Přivítáme cizinky žijící na území ČR, ale i Češky, které zajímá život cizinců, kultura a zvyky jiných zemí. Během setkání Vám zdarma pohlídáme děti. První posezení proběhne v úterý 7. 9.
od 17 hodin v organizaci Most pro lidská práva, třída 17. listopadu 216,
tel: 467 771 170.
Pro zájemce o výuku méně frekventovaných jazyků opět připravujeme kurzy arabštiny, ruštiny a vietnamštiny. Více na www.mostlp.org.
Aktivity pro zdravotně postižené
Jste člověk se zdravotním postižením a rád byste se vzdělával, nebo
jen aktivně trávil svůj volný čas ve společnosti lidí se stejným nebo podobným handicapem? Využijte možnosti navštívit krajské Centrum pro
zdravotně postižené!
Pracoviště v Pardubicích od září realizuje kromě provozu internetové učebny i další aktivity, např. kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, nebo výtvarnou činnost, při které je mimo ruční práci ponechán
i prostor pro seznámení a popovídání si. Všechny nabízené aktivity jsou
zdarma, protože jsou součástí služby sociální rehabilitace, která je zařazena do projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Chcete– li se o nás dozvědět více, zveme Vás na den otevřených dveří,
který se uskuteční ve čtvrtek 23. září od 9 do 17 hodin v prostorách pardubického Centra pro zdravotně postižené v Bělehradské ulici. Více na tel.
pracovníci centra
466 335 630 nebo 775 693 987, www.czp-pk.cz.
Slavnostní zahajovací
koncerty 42. koncertní
sezony (A – B – C)
13. 9., 14. 9., 15. 9. 19.30 Dům hudby
Josef Suk: Pohádka op. 16 - suita z hudby k Zeyerově hře Radúz a Mahulena
Jean Sibelius: Labuť z Tuonely (ze Čtyř legend z Kalevaly op. 22)
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák (suita z roku 1945)
Orchestrální sóla: Petr Zdvihal - housle, Ludmila Bartoníčková - anglický
roh, dirigent Marko Ivanović.
Introdukce – novinka pro abonenty
KFP přichází v nové sezoně s nabídkou setkávání posluchačů s protagonisty koncertů. Besedy o zajímavostech, nastudování a interpretaci uváděných skladeb se budou konat před vybranými středečními abonentními koncerty vždy od 18 do 19 hodin v Malém sále Domu hudby.
První Introdukce s šéfdirigentem KFP již 15. 9.!
I v letošní sezoně pokračují dopolední nedělní setkání O čem nám vypráví hudba určené dětem! Abonentní vstupenky na celý cyklus můžete
zakoupit v kanceláři KFP do 20. 9. Více na www.kfpar.cz.
Každý svého zdraví strůjcem
Zveme Vás na výstavu Každý svého zdraví strůjcem, která přináší nejen osvětu a zamyšlení nad zdravým životním stylem, ale i humor Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka, skvělé fotografie Františka Dostála. Výstava je určena dětem i dospělým. Můžete si vyzkoušet
svou fyzickou kondici v zábavných hrátkách, ale také navštívit zdravotníky, kteří vám poskytnou vyšetření výše cholesterolu, BMI, tuku v krvi
a další. S přítomným dermatologem můžete konzultovat pihy a znaménka. Vstup i vyšetření zdarma!
Liga proti rakovině Praha vás zve na Pernštýnské náměstí v pondělí
13. září od 10. 30 do 18 hodin a v úterý 14. září od 9 do 17 hodin.
Turnaj rodin ve stolním tenisu
TJ Tesla Pardubice, oddíl stolního tenisu, pořádá 16.10. v herně
stolního tenisu TJ Tesla K Vinici 1901 turnaj rodin. Účast: dvoučlenná
družstva ve složení rodič (prarodič) a dítě do 15ti let.
Prezentace od 9 do 9.30 hodin, informace podá p. Švec 720 185 277.
Taneční Country Klub VIRGINIA
Několikanásobný mistr a vicemistr ČR přibírá malé tanečníky a tanečnice ve věku od 4 let do 15 let. Nabízíme taneční a rytmickou průpravu, tradiční country tance, moderní tance - line dance, show dance,
tance jiných národů – např. Skotsko, Itálie, Mexiko, dále letní tábory
a soustředění, soutěže a přehlídky nebo mezinárodní vystoupení – Itálie, Chorvatsko, Slovensko. Další info na www.tckvirginia.cz.
Přihlášky na : tel. 605 837 636 nebo na [email protected]
strana 11
Kultura ve městě
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Bezpečnost pardubických seniorů II
Hledáme nové pěstouny pro děti
V návaznosti na velký ohlas prvního ročníku „Seniorprogramu“ srdečně zveme pardubické seniory na pokračování cyklu 6 preventivních
besed týkajících se jejich bezpečnosti.
Besedy se konají v Pernerově ulici čp. 443 na služebně MP Pardubice, vždy od 10, 13 a 15 hodin dle individuální dohody, resp. objednání účasti.
Přihlášení na besedy nutné, a to nejpozději do 8. 10. 2010. Tel.:
466 859 228, 605 206 250, 731 681 484 (pí Jana Mannlová a pí Ivana
Pavel Čejka, Městská policie Pardubice
Vítková).
V Pardubickém kraji zkouší odborníci novou možnost, jak pomoci dětem
vyrůstajícím v dětských domovech. Jako alternativu nabízejí nové formy pěstounské péče. Občanské sdružení Amalthea hledá pěstouny pro nové formy
pěstounské péče. 8. září od 17 hodin mohou zájemci o pěstounství navštívit Setkání s pěstouny.
Pěstouni by se od nynějška mohli starat i o děti, které obvykle v pěstounské péči nekončí. Jedná se o děti, které potřebují do pěstounské péče umístit jen
na krátkou dobu (sem patří i děti, které potřebují okamžitou pomoc a není důvod je umístit do ústavu; možnost umístit do pěstounské péče rodiče s dítětem
a pod.), nebo např. vyžadují specializovanou péči (mají sociální, zdravotní nebo
mentální hendikep; je třeba udržet je ve skupině vlastních sourozenců, jsou před
prahem dospělosti a pod.).
Více informací naleznete na www.amalthea.pardubice. cz.
Martina Pojmonová, výkonná ředitelka Amalthea o.s.
Hledá se „Beatbox Star“!
SKP-Centrum, o.p.s. připravuje druhou soutěž v rámci projektu:
„Ukaž, co je v Tobě“. Cílem projektu je zrealizovat pro děti a mládež tři
dlouhodobé soutěže, pomoci jim tak rozvíjet talent a tvůrčí potenciál a nepřímo ovlivňovat i počet dětí a mladých lidí bezcílně trávících čas na ulicích.
Již v květnu proběhla taneční soutěž StreetDance Star, nyní se připravuje soutěž v beatboxu Beatbox Star a rok v prosinci uzavře druhý ročník
pěvecké soutěže Freeklub Star.
Ptáte se, co je to beatbox? Je to způsob vytváření tónů ústy, tedy bez použití jakýchkoliv hudebních nástrojů. Provádí se pomocí cíleného ovládání jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly dechu.
Soutěž bude probíhat vždy v úterý odpoledne v SKP-Centru v Jungmannově ul. 2550 v Pardubicích. Casting se koná 7. 9., semifinále 14. 9. a
velké finále pak 21.9. Součástí soutěže bude také dětská kategorie. Přihlásit se mohou děti a mladí lidé ve věku 6 – 26 let.
Více informací naleznete na: www.skp-centrum.cz nebo na Facebooku NZDM - Free klub, tel. 774 658 593.
Šárka Barnová, SKP-Centrum, o.p.s.
Informace pro živnostníky
Živnostenské úřady přidělují od 1. července t. r. provozovnám identifikační číslo provozovny, a to jak nově oznamovaným provozovnám, tak
i provozovnám zřízeným před 1. 7. 2010. Těmto provozovnám musí živnostenské úřady přidělit identifikační číslo ve lhůtě do 1. července 2011.
Identifikační číslo provozovny je součástí označení provozovny.
15. ročník Týdne pro duševní zdraví
Zveme Vás na 15. ročník akce Týden pro duševní zdraví, kterou pořádá nezisková organizace Péče o duševní zdraví. Konat se bude v Pardubicích od 20. do 24. 9. a následně pokračuje v regionálních pobočkách
sdružení. Akci finančně podporuje Statutární město Pardubice.
V kvalitě péče i informovanosti veřejnosti se leccos zlepšilo, přesto
se zdá, že duševní nemoci zůstávají jedním z posledních společenských
tabu. Týden pro duševní zdraví zahájíme v pondělí 20. 9. v pardubickém
Klubu 29 vernisáží výstavy „Napříč hlavou“, kterou nám zapůjčil ateliér arteterapie psychiatrické léčebny Kosmonosy. Ve čtvrtek 23. 9. přijede
tuto výstavu okomentovat arteterapeut MgA. Michal Segert.
V úterý 21. 9. se na náměstí Republiky uskuteční akce s nadsázkou
nazvaná Trh psychoslužeb. V pátek 24. 9. od 9 hodin proběhne v Divadle 29 psychoterapeutický seminář „ Co všechno jste chtěli vědět o Miltonu Ericssonovi a báli jste se zeptat“, který povede PhDr. Juraj Barbarič. Více na www.pdz.cz. Těšíme se na Vás!
Leona Hniličková, o. s. Péče o duševní zdraví
strana 12
Kurzy češtiny pro cizince
Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj připravuje
od září mnoho nových aktivit pro cizince mimo EU s dlouhodobým a trvalým
pobytem. Nejčastěji cizinci využívají nabídku kurzů českého jazyka, sociálního
a právního poradenství a dalších aktivit. Část klientů tvoří i maminky na rodičovské dovolené. Právě jim Centrum již od června nabízí prostor pro setkávání a zároveň i prohlubování znalostí českého jazyka prostřednictvím konverzace s českými maminkami. Setkání pro maminky s dětmi se koná každou středu
od 10 do 12 hodin přímo v Centru na podporu integrace cizinců v ulici Boženy
Němcové 2625 v Pardubicích.
Od září 2010 se zároveň rozeběhnou nové kurzy českého jazyka. Bližší informace Vám ochotně poskytnou pracovníci Centra. Tel. 466 736 124 , www.inteIvona Baklíková, vedoucí centra
gracnicentra.cz.
Práce v infocentru
Regionální infocentrum Pardubice Region Tourism přijme od 1. 10. 2010
pracovníka/pracovnici na informační přepážku.
Předpoklady: min. středoškolské vzdělání, znalost německého a anglického
jazyka, všeobecný přehled, uživatelská znalost PC, komunikativnost, příjemné
vystupování, psychická odolnost, samostatnost; praxe v podobném oboru vítána. Motivační dopisy spolu s životopisem zasílejte do 10. 9. na e-mailovou adresu: [email protected]; bližší informace na tel. 608 209 897.
Marta Kutílková, Pardubice Region Tourism
Citová výchova od narození do puberty
Co je to cit a jak se dá vychovat? S čím se dítě narodilo a co dál? Jak naučit
dítě projevovat lásku? Co je to „hra na lásku“?
Zveme Vás na přednášku Lidmily Pekařové, autorky známé knihy Jak žít
a nezbláznit se, která se bude konat ve středu 8. září od 17 do 20 hodin na dopravní fakultě pardubické univerzity ve Studentské ulici. Neváhejte a přijďte!
Seniorcentrum – září 2010
Seniorcentrum po prázdninách obnovuje svou činnost. Kluby a kroužky působící v Seniorcentru zahajují činnost dle dohody a pokynů příslušných lektorů.
Akce pro seniorskou veřejnost v dalších měsících (přednášky, zájezdy apod.)
budou zveřejňovány také na vývěsce Seniorcentra na Pospíšilově náměstí a v informačním středisku na nám. Republiky.
Vlakový zájezd do Písku pro seniory se koná 23. 9., odjezd vlaku: 5.36, sraz
po 5. hodině v hale hlavního nádraží ČD.
Kultura ve městě
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Pozvánka na IFAS 2010
Polabinská pouť
Od 21. září do 26. září 2010 to bude již po dvacáté prvé, kdy se Pardubice a další města východočeského regionu rozezní zpěvem účastníků Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS. Za dobu své existence si IFAS
vydobyl významné postavení mezi početnými mezinárodními sborovými festivaly a svou vysokou uměleckou úrovní a netradiční koncepcí patří dnes mezi
nejuznávanější sborové akce nejen u nás, ale i v zahraničí. Svědčí o tom účast
vynikajících 276 pěveckých sborů z 27 zemí všech 5 světadílů. V mezinárodní
porotě letos zasednou Hellmuth Drewes( Rakousko), Scott Ferguson (USA),
Jiří Kolář, Vlastislav Novák a Marko Ivanović (ČR).
Program IFAS je při své trvale vysoké umělecké náročnosti neustále inovován a modernizován, a proto se také nestal žádnou sborovou „konzervou“.
Všichni, kteří ho připravují, jsou nadšení sboroví zpěváci, ale právě tak rádi stírají hranice mezi hudebními žánry a boří mýty o sborovém zpěvu, jak ho veřejnost zná. Důkazem toho je fakt, že vedle 13 předních univerzitních sborů z Estonska, Finska, Ruska, Srbska, Ukrajiny a České republiky, které vystoupí v 26
soutěžních blocích, nabídne IFAS ve čtvrtek 23. 9. 2010 i nesborovou hudební lahůdku - koncert Jiřího Ševčíka s kapelou PIRATE SWING band, která si
po svém (ve swingovém duchu) pohrává nejen s popovou klasikou (Jackson,
Queen, Madonna a další), ale představuje i jiný pohled na hudbu jako takovou. Měla by totiž především bavit. A o tom je také celý IFAS - o radosti, sdílení a emocích.
Alena Mejstříková, prezidentka IFAS
Chcete zažít pravou staročeskou pouť? Pak přijďte v sobotu 25. září od 9 hodin před budovu gymnázia v Mozartově ul. v Polabinách. Na všechny návštěvníky zde čekají nejen pravé staročeské pouťové hody, ale také bohatý kulturní
program, ve kterém vystoupí např. Heidi Janků, Ilona Csáková, skupina Šlapeto, Lokálka či ABBA revival. Pro děti je připraveno spousta „pouťových“ atrakcí
a XI. staročeskou polabinskou pouť zakončí již tradičně večerní ohňostroj. Bližší informace k programu na www.kcpardubice.cz.
Hvězdná máma vstoupila do II. ročníku
Projekt Hvězdná máma má za úkol pozvat do kin maminky v době, kdy by
na to patrně za normálních okolností vůbec nepomyslely. V době, která maximálně vyhovuje režimu děťátek, vezmou svá miminka, malé děti a vyrazí
do kina. Usadí se do červených semišových křesel, před projekčním plátnem
asistentky Hvězdné mámy rozloží deky, hračky a nabídnou své služby ohledně
hlídání a asistence a maminky se mohou poklidně dívat na film, který je ztlumen
a v sále je tlumené světlo. Každou první středu v měsíci se promítá v Pardubicích v CineStaru (OC GRAND), každý první čtvrtek v měsíci pak v Chrudimi.
Veškeré bližší informace (program, čas apod.) získáte na stránkách www.
hvezdnamama.cz, kde si můžete prohlédnout i bohatou fotogalerii a sami se tak
přesvědčit, že stojí za to k nám přijít. Maminky, postaráme se o Vás i Vaše děti!
Květa Štěrbová, vedoucí projektu Hvězdná máma
Přijďte ochutnat Evropu
Škola SVÍTÁNÍ pořádá 16. září od 13 hodin na Pernštýnském náměstí
ochutnávku tradičních pokrmů zemí Evropské unie, které pro návštěvníky připraví žáci a studenti pardubických základních a středních škol a školy Svítání.
Akce s názvem Jak nám chutná Evropa se koná v rámci Dnů evropského dědictví, které jsou celoevropskou kulturně poznávací akcí. Jednotlivé školy reprezentující odlišné státy EU se utkají o „Řád evropské vařečky“, který získají autoři nejchutnějších pokrmů. „Přijďte podpořit žáky a studenty pardubických škol
a ochutnejte, jak chutná Evropa,“ zve škola Svítání.
Hana Štráchalová, Svítání, o.p.s.
Babymusic je radost z hudby a poznávání
Kurzy označené Babymusic navštěvují batolata a předškoláci. Najdete je
v Pardubicích (DDM Delta, RC Dubínek, Klub Polabiny IV, Krajská knihovna), v Dřítči, Svítkově i nové chrudimské kavárně V mraveništi (podrobný rozvrh na www.babymusic.cz). Lektorky Babymusic s miminky cvičí, animují říkadla a muzicírují, s batolaty tancují, zpívají, objevují příjemné zvuky a rytmy,
předškolákům navíc nabízejí silné zážitky z týmové spolupráce s hudebními nástroji, odpolední angličtinu, výtvarné kurzy nebo hru na flétnu. V Anglické školičce, která od září 2010 otevírá novou třídu, se v příjemném rodinném prostředí setkávají děti od 2 do 5let. O informace a přihlášky si pište na: [email protected], nebo volejte pí Chaloupkové 732 385 202.
Bojové umění – šerm dlouhým mečem
Moderní gastronomie v ČEZ Areně
Pro všechny odborníky z oboru potravinářství a gastronomie, kteří hledají
nové obchodní kontakty, a pro všechny, kdo rádi vaří a pečou, připravil Městský rozvojový fond Pardubice a. s. největší odbornou potravinářskou a gastronomickou výstavu východních Čech s názvem Moderní gastronomie. Tato akce
se uskuteční již popáté, letos v termínu 23. – 25. září od 9 do 18, v sobotu do 16
hodin. Prezentace potravin, piva, vína, destilátů, kávy, čokolády, gastro vybavení a dalšího potravinářského sortimentu spojená s barmankou show, vařením
mistrů kuchařů a soutěžemi pro návštěvníky.
Přijďte do pardubické ČEZ Areny za dobrým jídlem, pitím a zábavou! Tel.:
724 791 404, www.arenapce.cz.
RC Ponorka
3.9.
10.9.
11.9.
24.9.
25.9.
Polefest
Punk and Roll Party
Asmodeus
Rave Nation No. VII
Pogo tour 2010 : SPS + E!E
Chceš se učit šermovat mečem? Zajímají Tě bojová umění? Je Ti více jak
15 let? A nakonec - chceš zažít spoustu legrace? Pardubický spolek šermířský
pořádá otevřený trénink a nábor kadetů. Přijď se zdarma podívat na náš trénink, prohlédni a vyzkoušej si naše zbraně a vybavení. Přijď 15. září ve 20 hodin do tělocvičny Salesiánského střediska mládeže na Zborovského náměstí
a přidej se k nám!
Pardubický spolek šermířský studuje a cvičí šerm podle starých šermířských
škol. Neoblékáme se přitom do středověkých zbrojí a kostýmů ani nevystupujeme na hradech a zámcích, nejezdíme na středověké bitvy. Při šermu nosíme moderní šermířské masky a další ochranné vybavení převzaté z jiných sportů. Šerm
mečem je bojové umění a vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Tréninky jsou proto
náročné a občas (trochu) zabolí. Pro více informací navštivte www.sermirna.cz.
Kamil Hozák, Pardubický spolek šermířský
strana 13
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Kultura ve městě
Testování rychlosti na in-line bruslích
Evropský týden mobility 2010
Příznivci kolečkových bruslí se mohou vydat na další projížďku v rámci seriálu Pardubice na bruslích, která se uskuteční v pondělí 6. září od 18 hodin.
Začátek a dojezd je plánován jako obvykle na parkovišti u ČEZ Areny. Pro tentokrát pořadatelé připravili ve spolupráci s Městskou policií Pardubice tabuli
na měření rychlosti, která bude připravena již od 17.30 hodin.
Zástupci společnosti Powerslide budou zároveň mít pro zájemce k dispozici
na půjčení přibližně 70 párů testovacích in-line bruslí. „Budeme mít připravené
brusle jak pro běžné bruslaře, tak i pro ty nejnáročnější. Vezeme s sebou i několik párů takzvaných off-roadových bruslí pro Nordic skating a několik koloběžek. Půjčení bude zdarma, bude k tomu stačit jen předložení občanského průkazu,“ uvedl zástupce Powerslide Tomáš Ptáčník, dříve jeden z nejúspěšnějších
in-line bruslařů v ČR.
Trasa samotného bruslení bude o něco delší než obvykle. Povede z parkoviště u ČEZ Areny nejprve do Polabin, poté přes rychlodráhu zpět do centra města,
závěrečná část je směrována k věznici a pak zpět na parkoviště k areně.
red
Tradiční akce na podporu udržitelné dopravy oživí vaše zářijová odpoledne
i letos, a to od 16.9. do 22.9.
Čt
16. 9. Tour de Labe - Handicap - V rámci větší jízdy od pramenů až
k ústí Labe se pojede v Pardubicích z Pernštýnského náměstí k hlavnímu nádraží. Start v 15.00 na Pernštýnském náměstí.
So
18. 9. Cyklovýlet na divadlo - Pojede se kolem Kunětické hory
na hřiště do Sezemic, kde se budou moci účastníci cyklovýletu nejen osvěžit,
ale i zhlédnout pražské divadlo Nahoď, které uvede grotesku Ubu paroháčem.
Start na Pernštýnském náměstí v 15.00.
Ne
19. 9. Provoz historických linek MHD
Út
21. 9. Filmový večírek – bicyklové pásmo - Večerní posezení u promítačky proběhne v Divadle 29 od 20.00.
St
22. 9. Eurofestival a Evropský den bez aut - Přehlídka nových cyklistických trendů, pardubická cyklojízda, prezentace dopravních návrhů Města
na kole, koncerty (Buty, Ready Kirken, Terne Čhave a další), atrakce pro děti
a programy pro školy. Prezentace Evropské komise, diskuze na evropská témata a téma dopravy. Vše zdarma od 9.00 na Pernštýnském náměstí. Samotný
start pardubické cyklojízdy v 18.00.
Evropský týden mobility bude i o budoucnosti pardubické dopravy. Jak
lze snížit množství aut ve městě? Jak by mohla vypadat vize pro pardubickou
dopravu? Na tyto otázky se pokusí odpovědět workshop pro zástupce města
v rámci týdne mobility. Více na www.mestonakole.eu.
VČ podzimní umělecký maratón
V průběhu října až prosince 2010 se uskuteční již pošesté přehlídka literární,
výtvarné, dramatické, hudební tvorby autorů a umělců žijících v regionu východních Čech Východočeský podzimní umělecký maratón.
Slavnostní zahájení proběhne 6.10. v Historickém sále radnice v Pardubicích.
Úplný program všech připravovaných akcí naleznete na www.spisovatelevc.cz. 6.
ročník Východočeského podzimního uměleckého maratónu se uskuteční za laskavé podpory města Pardubice, Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR.
Anna Kučerová, pořadatelka
Zámek opět rozzáří jiřinky
Od 3. do 5. září přijďte na pardubický zámek na mezinárodní výstavu jiřinek
rozšířenou o kolekci gladiol z VUKOZ Průhonice. Můžete zde zhlédnout a potěšit se krásou jiřinek, právem nazývaných „ královnami zahrad pozdního léta“.
Pokud se Vám některé zalíbí, je možnost si je zde objednat. Dlouholetá tradice
pěstování této květiny v Čechách Vám dává záruku, že budete odcházet spokojeni a nebudete litovat času stráveného na výstavě. Otevřeno je v pátek a v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.
Kubát znovu šéfem českých
matematiků a fyziků
Koncem června se v Lázních Bohdaneč konal celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků. Organizací byla pověřena pardubická pobočka
JČMF. Na další čtyřleté funkční období byl novým předsedou JČMF zvolen Josef Kubát.
JČMP byla založena v roce 1862, je nejstarší vědeckou společností a od roku
1952 je přičleněna k České akademii věd. V současné době má 2 288 členů. Těžiště činnosti spočívá v práci sekcí, komisí a poboček. Dvě vědecké a dvě pedagogické sekce matematiky a fyziky sdružují členy podle jejich profesního zájmu.
JČMF pořádá vědecké konference, spolupracuje se zahraničními institucemi,
pořádá PE odborné a pedagogické semináře pro učitele matematiky a fyziky
všech typů škol (ZŠ, SŠ, VŠ), organizuje matematické a fyzikální soutěže pro
žáky ZŠ, SŠ i pro vysokoškolské studenty, na tyto soutěže studenty připravuje.
Jedním z hlavních úkolů, které nový předseda přednesl a sjezd přijal, je
zkvalitnění odborné a metodické přípravy učitelů formou seminářů, konferencí
a publikací. Motivovat a získávat mládež pro další studium matematiky, fyziky, přírodovědných a technických oborů. Zvýšit členskou základnu, nabídnout
školám kolektivní členství v JČMF.
strana 14
Freddie Mercury v Pardubicích
Ve středu 22. září v 15 hodin se v knihkupectví Papyrus na Palackého
třídě uskuteční autogramiáda knihy Freddie Mercury - důvěrné vzpomínky
člověka, který ho znal nejlépe. Bude to jediná autogramiáda v České republice s autorem knihy, dlouholetým tajemníkem zpěváka Mercuryho, Peterem Freestonem.
Druhý den se Peter Freestone zúčastní festivalu IFAS v Pardubicích, kde
bude prezentována jedna z jazzových skladeb zemřelého zpěváka s fantastickým hlasem.
Zdenka Petrová, pořadatel autogramiády
Prázdniny ve Svítání – poděkování
Po celý školní rok mi škola Svítání, kterou navštěvuje má dcera, pomáhá zvládat náročnou péči, kterou z důvodu svého zdravotního postižení moje školačka
potřebuje. S velkým úsilím jako pracující rodič zajišťuji dceři mimoškolní aktivity a služby. Nejtěžším obdobím je ale čas letních prázdnin. Zatímco snad každé
dítě se těší na prázdniny a s blížícím se koncem června je stále více netrpělivé a natěšené, mnozí rodiče naopak často řeší nelehkou otázku „kam s ním“. V současné
době je poměrně široká nabídka komerčních aktivit pro školáky od denních center,
letních pobytových táborů, po různá sportovní soustředění. Ale jak zapojit do těchto aktivit hendikepované dítě? Babičky celodenní náročnou péči o vozíčkáře fyzicky nezvládnou a i pro rodiče je složité zajistit celodenní péči po celé dva měsíce letních prázdnin.
Škola Svítání letos připravila pro své žáky pestrý prázdninový program. Sportovci si užili Olympijské hry Svítání, kde sportovali nejen mezi sebou a s ostatními
dětmi bez zdravotního postižení, ale zasportovat si s nimi přišli i známí sportovci a osobnosti Pardubicka. Mimo již tradičního letního tábora se uskutečnil i příměstský tábor pro žáky na invalidních vozíčcích.
Díky těmto aktivitám školy Svítání máme skvělé prázdniny, které má dcera
tráví nejen v prostředí domova, ale jako ostatní děti také v kolektivu svých vrstevníků. Všem, kteří postiženým dětem a jejich rodičům letošní prázdniny připravili
a pomáhají je realizovat, patří ohromný dík.
Dana Procházková, Pardubice
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Fórum čtenářů
Vážení, dne 20.7.2010 jsem na odboru dopravy (řidičské průkazy) zapomněl peněženku se všemi doklady. Během 15 minut mě pracovnice (dveře číslo
11 - jistě se pozná), telefonicky sháněla a následný den jsem si peněženku v pořádku vyzvedl. Aby moje poděkování bylo vyvážené – obdoba se mně stala před
nějakým časem v restauraci u Kohoutků (uvádím to přesto, že vypadám jako
chronický ztráceč) a opět mi bylo vše vráceno, bez nároku na nabízenou odměnu. Není to tudíž s námi tak špatné, jak se permanentně v mediích objevuje .
Jiří Chvála, Pardubice
Vážení, jsem pravidelnou čtenářkou Radničního zpravodaje a se zájmem
sleduji dění ve městě, kde jsem se narodila a kde ráda žiji. Setkávám se s mnoha přáteli a sousedy a při debatě o životě v našem městě jsem vyslechla, že by
bylo velmi užitečné zřídit zastávku MHD ve Štrossově ulici na odbočce do ulice Sezemické (U Kostelíčka). U budovy magistrátu města je kovové (nevzhledné) zábradlí, které by stačilo posunout, a vznikl by prostor na zastávku. Lidé,
kteří cestují z Dubiny, Drážky, Studánky by využívali stanici k výstupu na pochůzky kolem Kostelíčka. Zvlášť pro staré lidi je vzdálenost mezi stanicemi
Na Okrouhlíku – Krajský úřad, podle mého názoru, velká.
Ludmila Slavětínská, Pardubice
Vážená paní Slavětínská, dovolte mi v úvodu mé odpovědi podívat se krátce do let minulých – zastávka U Kostelíčka pro linku číslo 1 ve směru do centra byla v minulosti přímo u domu porostlého břečťanem. Někdy na přelomu
60. a 70. let byla zastávka přesunuta vzad do oblouku u školy hned za křižovatku s ulicí Winterovou. Tam se však dlouho neohřála a cca v roce 1975 zmizela bez náhrady. Někdy na jaře roku 1984 byla zaslepena ulice Sezemická.
Zřídit zastávku v zaslepení Sezemické ulice by teoreticky šlo technicky vyřešit. Aby však takovou zastávku bylo možné dnes navrhnout, bylo by nejspíš
třeba zabrat část zahrady, posunout plot, vybudovat nové chodníky, nástupní
hranu min. 25 m (dnes by tuto zastávku používalo mnoho denních linek – číslo 1, 11, 13, 21 a 25) a možná i dělicí ostrůvek. A nakonec by se muselo dopravně vyřešit vyjíždění ze zastávky mezi spojující se proudy vozidel od Štrossovy i Dašické ulice. O tom, že by se muselo rekonstruovat i trolejové vedení
ani nemluvím, posunutí stopy, přemístění mechanické výhybky i děličů, převrtání domovních háků apod.
Vzhledem k tomu, že je to technicky velmi komplikované a nákladné, vidím
dosti nereálně tuto zastávku zřídit, i když chápu Váš požadavek. Zasahovalo by
se zde však nejen do komunikací, chodníků, ale i soukromých pozemků.
Tomáš Pelikán, ředitel DPMP, a.s.
Na besedě s občany v březnu t.r. jsem přednesl dotaz, v jakém stavu se nachází realizace rekonstrukce čistírny odpadních vod v Semtíně, kterou zakoupilo město za půl miliardy korun. Svůj dopis jsem zanesl i do redakce zpravodaje a prosím
o odpověď:
Je město Pardubice vázáno nějakým termínem pro splnění norem čištění odpadních vod? Požádalo již město o nějakou dotaci na náklady rekonstrukce, které má stát 600 milionů korun, jak informovali náměstci primátora na schůzích zastupitelstva? Pokud bude rekonstrukce čistírny hrazena z vlastních zdrojů nebo
úvěru, v kterém roce předpokládá magistrát, že cena vodného a stočného dosáhne
v Pardubicích Kč 100,- za 1 m3? Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. stanoví,
že pořizovací cena včetně rekonstrukce musí být odepsána do nákladů ve 30 letech.
Jiří Jiroušek, Pardubice
Na základě rozhodnutí valné hromady a.s. VAK byla ke dni 27. 10. 2006
zakoupena Biologická čistírna odpadních vod (BČOV) Semtín. Čistírna je
provozována na základě provozní smlouvy, která byla uzavřena mezi pů-
vodním vlastníkem Aliachem (Synthesia, a.s.) a společností Veolia Voda Česká republika v roce 2003 na dobu 10
let a kterou VAK jako nový vlastník převzal společně s nákupem čistírny. Již
při nákupu BČOV se vědělo, že vzhledem ke zpřísněným limitům pro vypouštění odpadních vod dojde k rekonstrukci BČOV a že k této rekonstrukci budou využity dotační zdroje z EU.
Pro zajištění financování projektu Modernizace BČOV se předpokládalo využití dotace z prostředků Fondu soudržnosti Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). VaK a.s. podal v roce 2008 žádost o dotaci a tato
byla v tomtéž roce Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) odsouhlasena. Výše podpory byla stanovena na 68,5%.
Základní parametry projektu Modernizace BČOV dle žádosti (bez DPH): investiční výdaje celkem:
539,4 mil. Kč
z toho: dotace EU 376,3 mil. Kč dotace SFŽP 22,1 mil. Kč
vlastní zdroje (úvěr) 141,0 mil. Kč
Vzhledem k tomu, že v letech 2009 a 2010 došlo k výraznému poklesu
přiváděného znečištění z areálu Synthesie, vyvolala Synthesia, a.s. na počátku roku 2010 jednání, na kterém informovala společnost VAK jako
majitele a investora, že nemůže garantovat hodnoty přiváděného objemu
a kvality znečištění, které uvažoval projektant při zpracování návrhu projektu Modernizace BČOV a které byly uvedeny v žádosti o dotaci. Z tohoto
důvodu bylo po dohodě s MŽP ČR a SFŽP rozhodnuto o úpravě projektu,
jehož cílem je reagovat na nižší znečištění průmyslovými odpadními vodami. Dojde tím i k zmenšení rozsahu rekonstrukce a tím i ke snížení vynaložených finančních prostředků. V současné době se dokončuje úprava
projektu a v září 2010 bude na MŽP a SFŽP podána žádost o změnu původně odsouhlasené žádosti o dotaci.
Rozhodnutím Pardubického kraje bylo uloženo zajistit v termínu
do 31.12.2010 splnění cílových emisních limitů pro vypouštění odpadních vod z BČOV Pardubice do řeky Labe. Vzhledem k modernizaci čistírny a změně parametrů čistírny bylo plnění těchto limitů prodlouženo
do roku 2013.
Harmonogram, který vychází ze stávajícího stavu přípravy projektu
a očekávaného postupu projednání upravené žádosti, předpokládá, že stavební práce na modernizaci BČOV Pardubice budou zahájeny nejpozději
v červnu 2011 s tím, že reálným termínem dokončení je prosinec 2012,
se zahájením zkušebního provozu po dokončení stavby po dobu jednoho
roku, tj. do konce roku 2013.
Modernizace BČOV Pardubice v Semtíně bude zcela financována investorem Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. , rozpočet Města Pardubic nebude zatížen. Financování bude zajištěno pomocí kombinovaných zdrojů dotace z Operačního programu životní prostředí, prostředků státní rozpočtu ČR a vlastních zdrojů investora. Předpokládaná
vstupní cena pro odepisování hmotného a nehmotného majetku se plánuje ve výši 177 mil. Kč. Doba odepisování bude u staveb po dobu 30 let
a technologie 8 let.
Zpracované střednědobé finanční analýzy počítají s meziročním nárůstem ceny vodného ve výši 3 % a u stočného s nárůstem ve výši 5 % nad úroveň uvažované inflace do roku 2013. Od roku 2014 do roku 2018 se předpokládá růst ceny vodného o 2 % a stočného o 3 % nad úroveň předpokládané inflace.
Michal Koláček, nám. primátora a předseda předst. VAK Pardubice, a.s.,
Josef Fedák – ředitel společnosti VAK Pardubice,a.s.
strana 15
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Nájem volných obecních bytů
Statutární město Pardubice zastoupené odborem majetku a investic magistrátu vy-
zájemce, který předložil nejvyšší nabídku na ten který byt a splní podmínky pro uzavření ná-
hlašuje výběrové řízení na nájem volných obecních bytů.
jemní smlouvy dle příslušné směrnice. V případě rovnosti nabídek rozhodne o pořadí los.
Čas: 7. 10. 2010 (9 – 11 hod. příjem obálek s nabídkami, od 12 hod. otevírání obálek)
Místo: Mag. města Pardubic, Štrossova ul. 44, zasedací místnost – přízemí.
Před uzavřením nájemní smlouvy musí nájemce složit kauci ve výši trojnásobku jím navrženého nájemného.
Upozornění: Odbor majetku a investic doporučuje, aby se každý ve vlastním zájmu
Základní podmínky pro účast ve výběrovém řízení (VŘ):
Žadatel ani jeho manžel (manželka, druh, družka) nejsou vlastníky nebo nájemci jiného
seznámil se Směrnicí Rady města Pardubic č. 9/2007 pro nájem bytů v majetku obce. Ta
bytu (s výjimkou bytu ve vlastnictví města) či rodinného domu způsobilého k trvalému bydle-
je k dispozici na odboru majetku a investic a na stránkách města (www.pardubice.eu).
ní. Nesmí mít on ani osoby, které s ním žijí ke dni konání VŘ ve společné domácnosti anebo
Ve směrnici jsou uvedené přesné podmínky, které musí zájemci o nájem obecního bytu
jsou s ním společně posuzovány pro stanovení nároku na sociální dávky jakékoliv dluhy vůči
splňovat. Případné omyly vyplývající z neznalosti nebudou akceptovány. Dlužníci musí
Statutárnímu městu Pardubice a organizacím jím zřízených (pokuty, poplatky TKO, poplat-
mít své pohledávky uhrazeny ještě před výběrovým řízením.
Uvedené měsíční nájemné, neobsahuje služby s užíváním bytu spojené (zálohy
ky za psy, nájem nebytových prostor apod.).
V nabídkovém řízení odevzdá zájemce zalepené obálky (max. 3) s vyplněným formulářem označené svým jménem a příjmením. Formuláře jsou k dispozici na odboru majetku a in-
na vodu a topení, výtah, zálohy na elektřinu, plyn atd.) a úhradu za užívání zařizovacích
předmětů. Byty v těchto domech nejsou zařazeny do privatizace.
vestic v budově magistrátu ve Štrossově ul. a v den konání výběrového řízení přímo na místě.
Prohlídky bytů mimo uvedené termíny nebudou možné! S případnými dotazy se
Po ukončení VŘ otevře komise postupně všechny obálky. Nabídky, které nebudou obsa-
obracejte na odbor majetku a investic magistrátu města Pardubic, Štrossova ulice č.p.
hovat zřetelné označení bytu, adresu zájemce, nabídku výše nájemného a další povinné úda-
44, l. poschodí, kanc. č. 106 – pí Kolovratníková, tel. 466 859 124 nebo kanc. 108 – pí
je, budou z výběrového řízení vyřazeny a nebude k nim přihlédnuto. Nabízený byt získá ten
Laňarová, tel. 466 859 120.
Nabídka volných bytů:
1.
K Rozvodně 97/19
Byt 1+ 3, s lodžií,o celkové ploše 79 m2, v 5. nadz. podl. s výtahem. Minimální
smluvní nájemné 5.743,- Kč/měs.
Prohlídky: 20.9.
9.00 – 9.30 a 16.00 – 16.30
2.
K Rozvodně 97/56
Byt 1+ 3, s lodžií, o celkové ploše 75 m2, v 11. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 5.452,- Kč/měs.
Prohlídky: 20.9. 9.00 – 9.30 a 16.00 – 16.30
Mladých 184/5
3.
Byt 1+ 4, s lodžií, o celkové ploše 74 m2, ve 3. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 5.379,- Kč/měs.
Prohlídky: 29.9.
9.00 – 9.30 a 13.30 – 14.00
Varšavská 214/13
4.
Byt 1+ 2, s lodžií, o celkové ploše 62 m2, v 5. nadz. podl. s výtahem. Minimální
smluvní nájemné 4.507,- Kč/měs.
Prohlídky: 29.9.
10.00 – 10.30 a 14.30 – 15.00
5.
Sluneční 300/4
Byt 1+ 3, s balkonem, o celkové ploše 59 m2, ve 3. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 4.283,- Kč/měs.
Prohlídky: 23.9.
9.00 – 9.30 a 13.30 – 14.00
6.
Sluneční 300/14
Byt 1+ 0, bez balkonu, o celkové ploše 27 m2, v 6. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 1.963,- Kč/měs.
Prohlídky: 23.9.
9.00 – 9.30 a 13.30 – 14.00
7.
Bělehradská 379/64
Byt 1+ 0, s balkonem, o celkové ploše 33 m2, v 9. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 2.400,- Kč/měs.
Prohlídky: 23.9.
10.00 – 10.30 a 14.30 – 15.00
8.
Gagarinova 380/39
Byt 1+ 0, s balkonem, o celk. ploše 38 m2, v 11. nadz. podl. s výtahem. Min. smluvní nájemné 2.763,- Kč/měs. Prohlídky: 30.9. 8.30 – 9.00 a 13.00 – 13.30
9.
Gagarinova 382/5
Byt 1+ 2, bez balkonu, o celk. ploše 53 m2, ve 2. nadz. podl. s výtahem. Min. smluvní nájemné 3.926,- Kč/měs. Prohlídky: 30.9. 9.00 – 9.30 a 13.30 – 14.00
10.
Brožíkova 432/29
Byt 1+ 3, s balkonem, o celk. ploše 67 m2, v 6. nadz. podl. s výtahem. Min. smluvní
nájemné 4.870,- Kč/měs. Prohlídky: 30.9. 10.00 – 10.30 a 14.30 – 15.00
strana 16
Bělehradská 513/110
11.
Byt 1+ 0, bez balkonu, o celkové ploše 38 m2, v 8. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 2.835,- Kč/měs.
Prohlídky: 20.9.
10.00 – 10.30 a 15.00 – 15.30
12.
Bělehradská 513/128
Byt 1+1, bez balkonu, o celkové ploše 48 m2, ve 2. nadz. podl. s výtahem. Minimální smluvní nájemné 3.489,- Kč/měs.
Prohlídky: 20.9.
10.00 – 10.30 a 15.00 – 15.30
U Trojice 562/2
13.
Byt 1+ 2, bez balkonu, o celkové ploše 74 m2, v 1. nadz. podl. bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 5.380,- Kč/měs.
Prohlídky: 22.9.
10.00 – 10. 30 a 13.30 – 14.00
Husova 1117/5
14.
Byt 1+1, bez balkonu, o celkové ploše 33 m2, v 1. nadz. podl. bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 2.400,- Kč/měs.
Prohlídky: 22.9.
9.00 – 9.30 a 14.30 – 15.00
15.
Husova 1117/6
Byt 1+1, bez balkonu, o celkové ploše 33 m2, v 1. nadz. podl. bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 2.400,- Kč/měs.
Prohlídky: 22.9.
9.00 – 9.30 a 14.30 – 15.00
16.
Husova 1117/8
Byt 1+1, bez balkonu, o celkové ploše 33 m2, ve 2. nadz. podl. bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 2.400,- Kč/měs.
Prohlídky: 22.9.
9.00 – 9.30 a 14.30 – 15.00
17.
Husova 1118/15
Byt 1+1, bez balkonu, o celkové ploše 33 m2, ve 3. nadz. podl. bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 2.400,- Kč/měs.
Prohlídky: 22.9.
9.00 – 9.30 a 14.30 – 15.00
18.
Husova 1118/18
Byt 1+1, bez balkonu, o celk. ploše 49 m2, ve 3. nadz. podl. bez výtahu. Min.
smluvní nájemné 3.562,- Kč/měs. Prohlídky: 22.9. 9.00 – 9.30 a 14.30 – 15.00
19.
Staňkova 1380/3
Byt 1+ 2, s balkonem, o celk. ploše 82 m2, ve 2. nadz. podl. bez výtahu. Min. smluvní nájemné 5.961,- Kč/měs. Prohlídky: 21.9. 9.00 – 9.30 a 13.30 – 14.00
20.
Lexova 2339/5
Byt 1 + 2, bez balkonu, o celk. ploše 93 m2, ve 4. nadz. podl. bez výtahu. Min.
smluvní nájemné 6.760,- Kč/měs. Prohlídky: 21. 9. 10 - 10. 30 a 14.30 - 15. 00
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Křížovka o ceny
Na podzim nás čekají volby do městského zastupitelstva i do zastupitelstev městských obvodů. Politické strany a další uskupení přicházejí s širokou nabídkou kandidátů. Mnohé
z nich možná znáte, vždyť
žijí a pracují ve Vašem okolí.
Vybírejte tajenka, je jen
na Vás, kdo bude řídit město
v dalším období. Ale hlavně,
nenechte propadnout svůj
hlas a přijďte k volbám.
Znění tajenky nám posílejte do 16. září na adresu uvedenou v tiráži na straně 2.
Pomůcka:
DAUN; EKIPA;
OLEUM; UAA
AUTOR
JIŘÍ
ZVOLÁNEK
KOPNUTÍ
JMÉNO
PLOŠINÁŘE
OLSENA
ZELENINOVÝ
POKRM
BALKÁNSKÝ
STÁT
PŘÍTEL
(FRANCOUZSKY)
ODVÁŽNÁ
RYTÍŘSKÝ
SOUBOJ
ZEMĚDĚLSKÁ
USEDLOST
SYCENÁ
KYSELINA
SÍROVÁ
SEVEROAFRICKÝ STÁT
VALUTOVÁ
ZKRATKA
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
PAPOUŠEK
PODNIK
V PEČKÁCH
ZÁVODNÍ
DOSTIHOVÁ
STÁJ
ZIMNÍ
KABÁT
VYLUČOVACÍ
SPOJKA
ZAČÁTEK
TAJENKY
VRAH JEDEM
OSOBNÍ
ZÁJMENO
OLYMPIJSKÉ
HRY
ŽENSKÝ
HLAS
PŘÍBUZNÝ
KAPRA
ANO
ATLETICKÝ
KLUB
POVEL
PRO PSA
RUSKÝ
VELETOK
AMERICKÝ ÚSTAV
PRO ROPU
PŘEDSTAVENÍ
KLÁŠTERŮ
NEMOCNIČNÍ
ODDĚL. (LIDOVĚ)
POVZDECH
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE
FILIPÍNSKÁ
SOPKA
ZÍSKAT
DRANÍM
NEDOBRO
ZNAČKA
MOLYBDENU
KONEC
TAJENKY
PŘEDLOŽKA
VÝROBEK
Z OBILÍ
PÍSMENO
ODNÁŠENÍ
PŮDY
VĚTREM
DUŠEVNÍ
KATARZE
HORNICKÉ UKRAJINSKAJA
PRACOVIŠTĚ
ARMIJA
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Přistavení
velkoobjemových
kontejnerů
Veřejná dobrovolná dražba nemovitostí
Stanoviště
Bubeníkovy sady
Po
38,39,40,41,42,43,44,45,467,49,51
Macanova x U Marka
Út
40,43,46,49,52
Čt
38,41,44,47,50
Závodu míru - park. u školy
OBVOD 2
OBVOD 1
Židov - U Jacka
St
38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,52
Bratr. Veverkových
St
39,43,48,52
Bělobranské náměstí
St
39,43,48,52
Bulharská - u rychlodráhy
Čt
37,45
Karlovina za park.domem
St
41,49,52
Bulharská - (Škroupova x Benedetiho)
Pá
37,42,46,48
Havlíčkova
Čt
49
Spořilov - u zábradlí
Út
38,40,42,44,45,46,48,50,52
Závodu míru - Poseidon
Út
37,52
Cihelna Kunětická
Út
38,40,42,44,46,48,50,52
Polabiny 1 Družstevní
Po
39,43,47,51
Polabiny 1 u sběrných surovin
Út
37,41,45,49
Polabiny 2 u policie
Út
40,44,48,52
Polabiny 3 Družby
Po
38,42,46,50
Polabiny 4 Brožíkova
St
37,41,45,49
St
39,43,45,51
OBVOD 4
OBVOD 3
Dubina - U lesa
OBVOD 6
Po, St 38*,40*,41*,42*,44*,46*, 47*,50*
Sezemická - nám. Pospíšilovo
Polabiny 4 Mozartova
OBVOD 7
Přistavení v týdnech
Po, Út 37*, 39*,41*,43*,45*,47*,49*,51*
Jana Zajíce - centrum
Čt
51
Luďka Matury 856
St
51
Na Drážce
Čt
37,51
L.Malé x Bartoňova
St
51
Dašická 1755 - 1769 vnitroblok
Čt
38,51
Dubina - Erno Košťála
Út
38,42,46,50
Luční - hřiště
St, Pá 37,39*,41*,43*,45*,47*,49*,51
Luční - stadion
Po, St 38*,40*,42*,44*,46*,48*,50*,52
Skrbkova - Lesní
Po, Út 38,40*,42*,44*,46*,48*,50*,52
Na Drážce - parkoviště
Po, Út 39*,42*,45*,48*,51*
Staročernská - točna MHD
St
39,40,41,42,45,48,50,51
Černá za Bory
Čt
37,39,41,43,45,47,50
Mnětice
Pá
37,39,41,43,45,47,50
Drozdice
St
38,40,42,44,47,50
Staročernsko a Žižín
St
37,48
Lány na Důlku KD
Po
40,44,48
Lány na Důlku ZD
Po
38,42,46
Opočínek Finské domky
Pá
37,41,45,49
Opočínek točna MHD
Pá
39,43,47
Staré Čívice u Mountfieldu
Út
37,43,49
Staré Čívice točna MHD
Út
39,42,45,48
U Svaté Trojice
St
42,48
Doubravice
St
37,39,41,43,45,47
Rosice - Kréta
St
38,40,42,44,46,48
Trnová - garáže
St
pravidelně každý týden
strana 18
Dražebník a navrhovatel: Stat. město Pardubice, IČ 00 27 40 46, se sídlem
Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice
Termín a místo: 23. září 2010 od 13 hodin v zasedací místnosti v přízemí
radnice města ve Štrossově ul. č.p. 44 v Pardubicích
Předmět dražby:
1. Bytová jednotka 1886/25 - byt o velikosti 3+1 s úplným příslušenstvím
v 6.NP domu č.p.1886 v ul.nábřeží Závodu Míru, Pardubice, část obce Zelené
předměstí. Celková podlahová plocha 70,60 m2. Byt vykazuje obvyklé opotřebení, je právně i fakticky volný, způsobilý k užívání.
Dražební jistota: 50.000,- Kč
Začátek dražby: 13.00 hod.
Nejnižší podání: 1.120.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
2. Bytová jednotka 1564/35 - byt o velikosti 3+1 s úplným příslušenstvím v 8.
NP domu č.p.1564 v ul. Na Drážce, Pardubice, část obce Bílé Předměstí. Celková podlahová plocha 67,30 m2. Byt vykazuje obvyklé opotřebení, je právně
i fakticky volný, způsobilý k užívání.
Dražební jistota: 50.000,- Kč
Začátek dražby: 14.00 hod.
Nejnižší podání: 1.040.000,- Kč
Minimální příhoz : 10.000,- Kč
3. Bytová jednotka 108/1 - byt o velikosti 3+1 s úplným příslušenstvím ve 2.
NP domu č.p.108 v ul. U Josefa, Pardubice, část obce Cihelna. Celková podlahová plocha 70,30 m2. Byt vykazuje obvyklé opotřebení, je právně i fakticky volný, způsobilý k užívání.
Dražební jistota: 50.000,- Kč
Začátek dražby: 15.00 hod.
Nejnižší podání: 1.365.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
4. Bytová jednotka 526/15 - byt o velikosti 1+1 s úplným příslušenstvím ve 4.
NP domu č.p.526 v ul. Bubeníkova, Pardubice, část obce Bílé Předměstí. Celková podlahová plocha 55,55 m2. Byt vykazuje obvyklé opotřebení, je právně
i fakticky volný, způsobilý k užívání.
Dražební jistota: 50.000,- Kč
Začátek dražby: 16.00 hod.
Nejnižší podání: 945.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Zápis do všech dražeb proběhne od 12 hodin dne 23. září 2010. Zahájení
první dražby je ve 13.00 hodin. Draží se postupně ve shora uvedeném pořadí.
Prohlídky předmětu dražby: 13. a 15. září 2010 vždy od 16 do 17 hodin
na místě samém. Bližší informace na internetových stránkách www.pardubice.
eu, na úřední desce magistrátu nebo u pí. Šotolové na tel.: 466 859 138.
Internetové dobíjení Pardubických
karet si našlo spoustu příznivců
Dopravní podnik města Pardubic a.s. spustil koncem července novou
službu internetového dobíjení Pardubických karet. Tato novinka umožňuje dobití elektronické peněženky nebo zakoupení časové jízdenky
z pohodlí domova, stačí mít přístup na webové stránky dopravního podniku www.dpmp.cz.
„Zájem veřejnosti nás velmi mile překvapil. Od konce července si kartu přes internet dobily stovky cestujících v úhrnné hodnotě stovek tisíc
korun a počet objednávek každým dnem roste. Prozatím je ještě brzo
na hodnocení, ale vypadá to, že naše nová služba byla přijata veřejností
velice pozitivně, zatím jsme se nesetkali ani s žádnými technickými problémy,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel DPMP a.s.
Internetové dobíjení je prozatím zpřístupněno pouze personalizovaným kartám. Dopravní podnik bude do budoucna pracovat i na tom,
aby si kredit mohli dobít i ti, co mají přenosnou kartu. „Službu provozujeme zcela zdarma, takže každý jistě ocení, že ušetří cestu na předprodejní středisko či k automatu,“ dodal Pelikán.
Petra Brunová, DPMP, a.s.
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Přidejte se k akvabelkám
Mezinárodní turnaj v basketbalu
Nábor do našeho oddílu synchronizovaného plavání se bude konat každou středu v září vždy od 16.30 na bazéně v Chrudimi. Požadujeme: věk 5 – 10 let, znalost 1 plaveckého stylu. Nabízíme: zdokonalení v plavání, zvládnutí základů synchronizovaného plavání,
gymnastickou a baletní průpravu, dozor zkušených a vyškolených
trenérek. Informace na tel.: 604 287 788, 605 11 73 73.
Velice kvalitně obsazený
mezinárodní
basketbalový
turnaj se uskuteční v první polovině září v pardubické ČEZ
Areně (9. - 12. září). Pořadatelem 1. ročníku, který nese
název Primátor cup 2010, je
BK JIP Pardubice. „Jsme velmi
potěšeni, že se nám do našeho
města podařilo přivést tak kvalitní týmy, jako jsou finalista
německé ligy Deutsche Bank
Skyliners Frankfurt, semifinalista maďarské ligy Szolnoki Olajbanyasz
a špičkový rakouský klub Xion Dukes Klosterneuburg,“ vyjmenoval
zúčastněné týmy tiskový mluvčí pardubického klubu René Peška.
Pardubice se na přípravném turnaji představí svým fanouškům
v kompletním složení, tedy už se všemi hráči, kteří v srpnu reprezentovali Českou republiku v kvalifikaci mistrovství Evropy divize B, a také
s novou posilou Jiřím Černoškem. Primátor cup odstartuje prvním zápasem mezi Pardubicemi a Frankfurtem ve čtvrtek 9. září. „Všechna naše
utkání začínají v 18.30,“ upozorňuje Peška fanoušky a zároveň je zve
do hlediště ČEZ Areny. „Přestože jde o přípravné období, všechny týmy
berou tento turnaj jako důležitou prověrku své výkonnosti, což je zárukou
výborného basketbalu.“
Program:
čtvrtek 9. záři
18:30 BK JIP Pardubice - Frankfurt
pátek 10. září
16:00 Frankfurt - Szolnok
18:30 Klosterneuburg - BK JIP Pardubice
sobota 11. září
16:00 Klosterneuburg - Frankfurt
18:30 BK JIP Pardubice – Szolnok
neděle 12. září
11:00 Szolnok - Klosterneuburg
TJ Sokol Polabiny
Nabízíme ženám možnost protažení těla v oddílech pohybové
výchovy. Začínáme v týdnu od 13. září v tělocvičně ZŠ Polabiny III
– kondiční a zdravotní cvičení vede pí Forstlová od 18 hodin. V pondělí 13. září začíná cvičení na ZŠ Polabiny IV – zdravotní a relaxační
cvičení vede od 19 hodin pí Misíková. V úterý 14. září začíná cvičení
také na ZŠ Polabiny II. – P-CLASS, strečink a kalanetiku vede od 19
hodin pí Henešová.
Přihlásit se je možno půl hodiny před začátkem prvého cvičení
v každé tělocvičně, více info na: www.tjpolabiny.cz.
Turnaj Big Shock v bezkontaktním
plážovém rugby
Již podruhé tento rok pořádá Pardubický oddíl Jets turnaj v bezkontaktním plažovém rugby. Tato společenská varianta jinak tvrdého
sportu je určena pro všechny věkové kategorie, a to včetně žen a dětí.
Cílem hry je dostat míč na druhou stranu hřiště a položit ho za brankovou čáru, aniž by se Vás protihráč dotkl oběma rukama. Hru zpestřuje písčitý povrch hřiště, na kterém hrají dva týmy většinou se 4mi
nebo 5ti hráči. Všichni, kteří by se chtěli s plážovým rugby blíže seznámit nebo si ho vyzkoušet, mají možnost přijít na trénink každou
neděli od 17ti hodin na hřiště ZŠ Polabiny 3.
Zveme všechny mužské, ženské, firemní, smíšené i dětské skupiny
5ti až 8mi hráčů, které by si chtěly plážové rugby vyzkoušet, aby se
zúčastnili tohoto turnaje, který se koná 18.9. opět v areálu ZŠ Polabiny 3. Každé zaregistrované mužstvo obdrží jako dárek rugbyový míč.
Pro další informace volejte 777 851 969 – Hynek Skořepa.
Plavecké kurzy září – prosinec 2010
Plavecký klub Pardubice pořádá kurzy plavání pro děti a mládež od 6
let i v době uzavření Plaveckého areálu Pardubice. Kurzy se budou pořádat v Plaveckém bazénu v Chrudimi třikrát týdně. Klub zajistil i společnou dopravu autobusem. Hodiny budou v pondělí a ve čtvrtek od 19
do 20 hodin a v neděli od 18 do 19 hodin.
Nábor dětí na období září až prosinec proběhne 6. a 7.září od 17
do 19 hodin ve vstupní hale Husova sboru (před prodejnou sportovních
potřeb). Kurz zahájíme v pondělí 13. září. Od října připravujeme i kurzy plavání pro děti od 4 let, informace budou v průběhu září umístěny
na webových stránkách klubu. Podrobnější informace najdete na http://
pkpce.tym.cz, předběžné přihlášky posílejte na [email protected]
Basketbalisté pořádají nábor dětí
BK Pliska Studánka Pardubice pořádá od září nábory pro ročníky
1999, 2000, 2001, 2002, 2003-04 a zároveň doplňuje ročníky 1997,
1998. Tréninky probíhají na ZŠ Studánka, ZŠ Dubina, ZŠ Bratranců Veverků. Zájemci se mohou hlásit už nyní u paní Pavlíny Chocholoušové na tel. 731260944, více na bkstudankapardubice.cz.
OK Lokomotiva Pce – orientační běh
Zveme kluky a holky od 8 do 13 let do kroužku orientačních sportů.
Orienťák – to je sport a zároveň jedna velká hra, která přináší legrační, ale i dobrodružné zážitky v lese s mapou a buzolou. Trenéři kroužku čekají zájemce každý čtvrtek v září v 16.45 hodin na konečné trolejbusu č. 1 na Slovanech (více http://lpu.cz nebo paní Laďka Víchová,
tel. 737 860 320). Přijďte mezi nás!
Judoklub Pardubice
Zveme všechny příznivce juda na nábor do přípravky a oddílu batolat, který se koná 6. a 8. 9. a 13. a 15. 9. v 16.30 v naší „sportovní hale“
v ulici Jana Palacha 324/15. Přítomni budou trenéři všech oddílů žáků
spolu se svými svěřenci, aby vám předvedli, co se naučili. Podrobné informace najdete na www.judopardubice.cz.
Nábor do tenisové školy
Prvoligový klub TK Pernštýn 1897 Pardubice pořádá ve středu
22. 9. v 18 hodin nábor do tenisové školy. Trénink na dvorcích
za ČEZ Arenou probíhá formou minitenisu 2x týdně. Nábor se týká
dětí ročníků 2003 – 2005. Kontakt: Radek Ehl - tel. 731 537 109.
TK také pořádá „Turnaj dětí pardubických základních škol“ pro
tenisty ve věku 8 – 11 let. Turnaj se koná v neděli 5.9. od 9 hodin.
strana 19
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Pardubice trochu netradičně
V minulém zpravodaji
jsme otiskli fotografii domu
na náměstí Republiky č.p.
56 – palác Hybských.
Výhercem se stává paní
Šárka Mrázová. Cenu si
může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů
ve 3. patře radnice).
Co
je
zachyceno
na snímku v zářijovém vydání zpravodaje?
Na Vaše odpovědi čekáme do 16. září. Adresu
i email naleznete v tiráži
na str.2. Všem soutěžícím
děkujeme.
red
Tajenka z minulého zpravodaje
Tajenka z minulého čísla: Přejeme všem našim čtenářům krásné léto, mnoho nevšedních zážitků a ať už budete trávit dovolenou
kdekoli, šťastný návrat domů.
Výhercem se stává pan Filip Němec. Cenu si může vyzvednout
na radnici na Pernštýnském náměstí (odd. vnějších vztahů ve 3.
patře radnice). Všem soutěžícím velice děkujeme.
red
Florbalisté pořádají nábor
a míří do nové haly
Největší florbalový klub ve východních Čechách Sokol Pardubice
pořádá na začátku září svůj tradiční nábor a zápis do všech mládežnických kategorií. Konat se bude v úterý 7. a ve čtvrtek 9. září, vždy
od 16.30 hodin. Florbal je v současné době za fotbalem, hokejem a tenisem čtvrtým největším sportem v České republice a na zájmu dětí se
to projevuje. Klub má v současné době už patnáct týmů ve všech věkových kategoriích a přes čtyři sta aktivních hráčů a hráček. „Do našeho
klubu je možné přihlásit děti už od pěti let. Třetí rok po sobě otevíráme
pro tyto nejmladší caparty i přípravku,“ říká prezident klubu Vít Drašar. Klub v současné době hraje nejvyšší soutěže ve všech kategoriích.
Opět bude účastníkem extraligy mužů a do nejvyšší celostátní soutěže se podařilo postoupit i juniorskému týmu. V klubu působí více než
třicet vyškolených trenérů, řada z nich má nejvyšší trenérské vzdělání.
Největší novinkou je, že flobalový klub bude od konce září působit
ve své nové hale. „Patnáct let jsme se trmáceli po různých koutech celého regionu. Domácí zápasy jsme hráli dokonce v Liberci, ve Dvoře
Králové, Chrudimi nebo Heřmanově Městci. Sedm let nám azyl poskytovala hala v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme nejenom hráli zápasy, ale dojížděli i trénovat. Poslední rok a půl jsme byli v nafukovací
hale na Dukle a na konci září už se přestěhujeme do pravého domácího prostředí v areálu Sokola Pardubice, kde za pomoci peněz Evropské unie a města otevřeme vlastní novou halu. Je navíc uprostřed
nově zrekonstruovaného nejmodernější sportovního areálu v našem
městě, takže nabízí skvělé možnosti pro tréninky i zápasy,“ dodává
Miroslav Janovský, T.J. Sokol Pardubice
Drašar.
strana 20
Hasiči občanům
Povodeň je nejrozsáhlejší a nejničivější mimořádná událost, která nám
v současné době hrozí. I když se ohrožení lidé včas evakuují, škody způsobené povodní bývají obrovské a těžce, nákladně a dlouhodobě se odstraňují. Nejde jen o škody materiální. Způsobené škody, často během několika desítek minut zničené celoživotní dílo a velká zátěž při likvidaci škod
a obnově původního stavu často přinášejí i problémy s psychikou (úzkostné stavy apod.). Víte, co dělat po povodni?
– Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost
bytu, domu, rozvody energií (plynu, elektrické energie), stav kanalizace
a rozvodů vody.
– Pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.
– Zlikvidujte potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou.
– Zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní.
– Nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.
– Ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví). Při řešení pojistné události postupujte
podle pokynů pojišťovny.
– Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků.
– Na místech humanitární pomoci (mohou být zřízena v obci) si můžete vyžádat: finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod apod.
– Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.
– Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
– Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém
povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.
– Odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc
a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce
využívat.
Pavel Vítek, HZS Pardubického kraje
Dostihová sezona vrcholí, blíží se
120. Velká pardubická
Dostihová sezona na pardubickém závodišti vstoupila do druhé poloviny. Jejím vrcholem i hlavním bodem celého roku bude jubilejní 120. Velká pardubická České pojišťovny, která se poběží v neděli 10. října. Slavnému překážkovému dostihu už tradičně předchází seriál čtyř kvalifikací. Poslední šanci vybojovat si právo startu ve Velké pardubické budou
mít koně v sobotu 11. září. Při mítinku nazvaném Francouzský den bude
na programu devět překážkových dostihů. Jejich vrcholem bude závěrečná čtvrtá kvalifikace. Dostihové odpoledne bude začínat ve 13 hodin.
A poté už přijde na řadu nejvýznamnější událost roku na závodišti
v Pardubicích. O druhém říjnovém víkendu se zde uskuteční třídenní
festival. Bude zahájen v pátek 8. října, kdy se bude konat Středoevropská
dražba anglického plnokrevníka. Sobotní program bude vyhrazen osmi
rovinových dostihům, jejichž vrcholem bude Domec St. Leger s Českým
rozhlasem Pardubice. Pozornost se však bude upírat především k neděli
10. října. Na závodišti bude tradiční překážkový svátek, který obsahuje
osm dostihů. Jeho závěr obstará nejočekávanější dostihové klání roku –
Velká pardubická České pojišťovny. Letos slaví jubileum, poběží se 120.
ročník. Vůbec poprvé je zařazen do nově vzniklého mezinárodního krosového seriálu Crystal Cupu 2010. Vstupenky si lze zakoupit v předprodeji
na závodišti nebo je zarezervovat na www.pardubice-racecourse.cz.
Dušan Korel, Dostihový spolek a.s. Pardubice
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
strana 21
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9
Radniční zpravodaj města Pardubic | 2010/9

Podobné dokumenty