Český jazyk - Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Komentáře

Transkript

Český jazyk - Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Český jazyk
[Kozáková H., Schinková L., Lipplová A., Fialová S., Kalíšková K.]
Čteme dětem pohádky…
Časopisy pro děti a mládež
Lidová mluva našeho regionu
(vlastní sběratelský materiál)
Cyril a Metoděj – nejen zvěstovatelé víry
Po stopách Mistra Jana
Romantický odkaz K. H. Máchy
Písničkáři – nejen český fenomén
Téma holocaustu v české (evropské, světové) literatuře na základě četby
Čeština – rovnoprávný jazyk
(latina, němčina, současné vlivy cizích jazyků – EU, vliv informačních a komunikačních
technologií)
Vyjadřujeme se písmem
(historie, druhy písma, abeced, znaky, Comenia script, …)
Co pro mě znamená poezie
(úvaha a odkazy na konkrétní díla, vlastní tvorba)
Já a divadlo
Dopis v 21. století
(srovnání korespondence slavných, minulost a současnost, vliv moderních komunikačních
technologií)
Současný mluvený jazyk mých vrstevníků
Autor/ka, který mě zaujal/a
(na základě četby)
[1]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Anglický jazyk
[Severová I., Kalíšková K., Švejdová Z., Sukdoláková A., Fialová S.]
ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(se všemi oblastmi – herci, zpěváci, sportovci, příroda, …)
FESTIVALS AND HOLIDAYS
SPORTS
ANIMALS
THE BRITISH ROYAL FAMILY
GRAMATIKA – přítomný čas (prostý a průběhový)
(vysvětlení mluvnice (česky), cvičení, texty, testy, …)
GRAMATIKA – minulý čas (prostý a průběhový)
vysvětlení mluvnice (česky), cvičení, texty, testy, …
GRAMATIKA – budoucí čas a jeho použití
vysvětlení mluvnice (česky), cvičení, texty, testy, …
THE AMERICAN PRODUCTS
(Wrigley, jeans, hamburgers, KFC, …)
FAMOUS AMERICAN PLACES
(canyons, Hollywood, Las Vegas, …)
ČESKÝ KRUMLOV
(průvodce městem)
Okruhy „GRAMATIKA“ předpokládají (vysvětlení mluvnice (česky), cvičení, texty, testy, …)
[2]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Německý jazyk
[Plichtová J.]
Krummau – eine Perle von Tschechien
Stadtführung durch Krummau
Feste und Bräuche
Reisen durch die deutschsprachigen Länder
Sehenswürdigkeiten und bekannte Stätten in den deutschsprachigen Ländern
Städte, die auch in das UNESCO Kultur und Naturerbe-Verzeichnis aufgenommen
wurden
Matematika
[Hermannová I., Kalistová B., Morongová M., Záhoř O., Janotová M.]
Pythagorova věta
(nejen v hodinách matematiky, ale i ve světě kolem nás)
Procenta v každodenní praxi
(užití ve finanční matematice)
Geometrická tělesa
(využití znalostí o tělesech v praktickém životě)
Poměr a úměrnost
(přímá a nepřímá úměrnost, měřítko plánu a mapy v přírodovědných předmětech)
Osová a středová souměrnost
(např. stavební slohy, …)
Jak je to s pravděpodobností ve společenských i jiných hrách?
Statistika v praxi
(zpracování statistického šetření, písemná i grafická analýza výsledků, využití možností
tabulkového kalkulátoru)
[3]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Informatika
[Kříž J., Kalistová B., Hermannová I.]
Novinky v mobilní a počítačové technice
Nastavení a zabezpečení domácí sítě
Bezpečnost při práci s internetem
Princip a funkce digitálního fotoaparátu
Rastrová a vektorová grafika
(principy a využití, zobrazení a tisk, ukázky zpracování obrázků a fotografií)
Základy a principy programování
(programovací jazyky Baltík, Logo nebo některý z vyšších programovacích jazyků – ve
vybraném jazyce vysvětlit a předvést ukázku programu)
Dějepis
[Zálohová E., Schinková L.]
Když naši prapradědečkové bojovali ve velké válce
(vzpomínky mého předka nebo předka mého souseda na 1. světovou válku)
Rodina největšího Čecha 20. století
(osudy T. G. Masaryka, jeho dětí, vnuků a pravnuků od roku 1918 po současnost)
Pohaslé hvězdy černobílého filmu
(sláva a pád českých filmových hvězd z doby 1. republiky dovedené do současnosti)
Zní, zní zrady zvon
(Českokrumlovsko od léta 1938 po jaro 1939 i na základě vzpomínek pamětníků)
Život v době temna
(všední život, jídlo, škola, Vánoce apod. na území Protektorátu Čechy a Morava, včetně
vzpomínek pamětníků)
Vzduch je naše moře
(českoslovenští letci během 2. světové války, vzpomínky a dokumenty)
[4]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Pravda vítězí, ale někdy to dá fušku!
(českoslovenští vojáci na západní, východní a africké frontě)
Největší vraždy českých občanů
(Češi v koncentračních táborech, především v Mauthausenu)
Obrana národa a tři králové českého odboje
(nacistická likvidace českých důstojníků, osudy odbojářů)
Zabití tyrana není zločinem
(plány R. Heydricha na likvidaci českého národa a úspěšný atentát na jeho osobu)
Tady stála vesnice
(likvidace obyvatel Lidic či jiných obcí u nás i v jiných státech)
Těžce zaplacená svoboda
(průběh osvobozování Československa se zvláštním přihlédnutím k jižním Čechám,
i vzpomínky pamětníků)
Krev, pot a slzy
(průběh bojů 2. světové války)
Měli se stát bezejmennými
(osudy našich válečných hrdinů v době komunistické totality, i vzpomínky pamětníků)
Stateční mezi zbabělými
(M. Horáková, bratři Mašínové i jiní odpůrci komunistů a komunistický teror proti nim)
Jak se dostat za železnou oponu?
(útěky československých občanů na Západ 1948–1989; i vzpomínky pamětníků)
Zeď komunistické hanby
(historie stavby berlínské zdi 1961–1989)
Bratříčku, zavírej vrátka!
(okupace Československa sovětskou armádou v srpnu 1968; i vzpomínky pamětníků)
Policie proti hudbě
(pronásledování skupiny Plastic People of the Universe a dalších nezávislých hudebníků)
Už je to tady
(hlavní události Sametové revoluce)
[5]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Zeměpis
[Novotný R., Jakubcová E., Vopat J.]
Objevování vesmíru
Objevování vesmíru, první kosmonauti, spolupráce světových velmocí, současný
meziplanetární výzkum.
Původní obyvatelstvo Austrálie
Zvyky, tradice, kultura a minulý i současný život.
Život původních obyvatel Ameriky
Původní indiánské civilizace, život, zvyky, zánik.
Turistický průvodce jihovýchodní Asií
Turistická lákadla a nebezpečí, která v těchto oblastech hrozí.
Rybaření v severní Evropě
Porovnej rybaření ve státech severní Evropy.
Turistický průvodce jižní Evropou
Vytvoř turistického průvodce po jižní Evropě.
Turistický průvodce západní Evropou
Turistické zajímavosti západní Evropy.
Turistický průvodce východní Evropou
Turistická lákadla východní Evropy.
Turistický průvodce po nejmenších státech Evropy
Turisticky zajímavá místa.
Dovolená v České republice
Připrav dovolenou v libovolném kraji České republiky.
Cestovní ruch okresu Český Krumlov
Připrav školní výlet po turistických lákadlech okresu Český Krumlov.
[6]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Přírodopis
[Novotný R., Morongová M., Petráňová I.]
Pokojové rostliny
(základní charakteristika, fotografie, zajímavosti, péče o pokojové rostliny, výskyt,
význam rostlin pro člověka)
Domácí mazlíčkové
(základní charakteristika, fotografie, zajímavosti, péče, význam pro člověka)
Zdravý životní styl
(látkový metabolismus, základní složky potravy, energetická hodnota jednotlivých
potravin, bazální metabolismus, zásady správné výživy, můj jídelníček, chybná strava
a nemoci, výživa a propojení na jednotlivé soustavy těla)
Les
(druhy lesa, výběr konkrétního lesa, druhové složení daného lesa, význam lesa, problémy
lesa, ochrana lesa, fotografie - obrázky, pozorování)
Ochrana životního prostředí – voda, vzduch, půda
(základní informace, problémy znečištění, možnost řešení, obrázky)
Energetické suroviny, alternativní zdroje energie
(geologická mapka ČR, druhy nerostných surovin, obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie, budoucnost)
Fyzika
[Kalistová B., Pilař Z., Kříž J.]
Využití obnovitelných zdrojů energie v jižních Čechách
(jaké zdroje, elektrárny se na území jižních Čech vyskytují; zmapovat, kde se nachází,
kolik elektrické energie vyrobí, jaký mají podíl na celkové výrobě; představit jednu nebo
dvě konkrétní elektrárny, …)
Zvuk a my
(zvuk a jeho šíření, intenzita zvuku v různých profesích, ovlivnění našeho života hlukem;
nebo hudební nástroje a vznik zvuku)
[7]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Slunce a život na Zemi
(problematika vlivu Slunce na člověka, ozonová díra, globální oteplování, …)
Zkoumání vesmíru
(nové poznatky, nové objevy, výzkumné projekty, hvězdárna její činnost, zaměřit se na
konkrétní výzkum observatoře na Kleti, …)
Počasí kolem nás
(vývoj počasí, meteorologické jevy, vlastní měření, ledovce – tání, …)
Využití techniky v životě
(přístroje, stroje, např. bojová technika, lékařská technika, … – principy)
Objevy současnosti
(vynálezy současnosti, praktické ukázky, vlastní výrobky, …)
Raketoplány a co potom?
(stanice ISS, kosmonautika, …)
Technika v praxi
(vlastní výrobek – vyrobit, vysvětlit princip, systém, funkci daného zařízení)
Chemie
[Petráňová I., Hermannová I.]
Chemie a automobily
(Benzin a motorová nafta, benzínové pumpy a druhy benzínů, oktanové číslo benzínů,
katalyzátory, vliv automobilů na životní prostředí, autobaterie, pneumatiky, …)
Detergenty
(jen mýdla a prací prostředky – mycí prostředky, detergenty, složení a výroba mýdel, jak
se dříve lidé myli, proč se oblečení pere, textilní vlákna a jejich vlastnosti, vliv pracího
prostředku na výsledek praní, …)
O sacharidech a tucích
(Jak se podílí sacharóza na výživě lidí, složky, diabetes (lidově cukrovka), řepný cukr,
výroba piva, vína, papíru, škrob, vláknina, jedlé tuky a oleje, cholesterol a jeho hodnota
v krvi, …)
[8]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Ochrana člověka za mimořádných událostí při havárii s únikem nebezpečných látek
(Projevy havárie, varovné signály, nejvýznamnější tragédie ve světě, chování, ochrana
v místě bydliště (školy) v případě havárie s únikem nebezpečných látek, ochr. masky, …)
Ochrana člověka za mimořádných událostí při radiační havárii
(Nebezpečí spojená s radiační havárií, nejvýznamnější tragédie spojené s radiační havárií
ve světě, ochrana v místě školy pro případ radiační havárie, chování osob při radiační
havárii, …)
Černobílá fotografie a filmový průmysl.
(Výroba černobílé fotografie z pohledu chemika – fotoateliér Seidel, dnes už digitální
fotografie, …)
Uhlík (C): tuha, diamant nebo „fotbalový míč“?
(Grafitové doly v Českém Krumlově, nejznámější diamaty, co je fulleren a k čemu se
využívá, …)
Soli – proč je moře slané?
(Sůl nad zlato, proč množné číslo – soli, konkrétní význam pro lidský organismus, proč
například není dobré pít mnoho Coca-Coly, …)
Kyselé deště
(Vysvětlení, vliv na životní prostředí, možnost zkoumat množství srážek za určité období,
měření pH, …)
„Metanolový vrah“
(Rozdíl mezi alkoholem a nebezpečným alkoholem – obecně i z pohledu chemie, proces
výroby alkoholů, jaká jsou rizika běžného konzumního alkoholu, …)
[9]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Finance a ekonomika
[Morongová M.]
Učíme se hospodařit s penězi
Jistota je jistota aneb Jak se mohu pojistit
Peníze se těžko vydělávají, ale snadno o ně můžeme přijít
(jak a kam vhodně investovat)
Hudební výchova
[Severová I., Švejdová Z.]
Můj oblíbený interpret
(život a dílo, hudební ukázky, zařazení do hudebního stylu, charakteristika stylu)
Můj oblíbený skladatel
(život a dílo, hudební ukázky, zařazení do hudebního slohu a jeho charakteristika, rozbor
jednoho díla)
Můj hudební nástroj
Výtvarná výchova
[Jakubcová E., Sukdoláková A.]
Gotika v jižních Čechách
Renesance v jižních Čechách
Významní čeští fotografové – česká fotografie
Ilustrátoři dětských knih
Čeští výtvarníci evropského významu
Malíři jižních Čech
Architektura Českého Krumlova
[10]
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Absolventské práce 2014–2015
Výchova ke zdraví
[Fialová L.]
Výživa sportovce
Biorytmy člověka
Historie sportu (pohybu)
Historie volejbalu
Výchova k občanství
[Lipplová A., Kozáková H.]
UNESCO – 12 českých památek (možnost výběru jedné až dvou)
"Šaty dělaj člověka" – etiketa, móda
V zemi mého kamaráda – zvyky, tradice jiných zemí
Jsme Evropané, jak nás vidí v Evropě
Český Krumlov – mé město, můj domov
My, občané – co nás pálí, co změníme v naší obci
Všichni budeme jednou staří aneb Úcta ke starým lidem
Profesní rodokmen naší rodiny
Neverbální komunikace aneb Řeč těla
Etika aneb Mravní principy ve škole
Jak se žije v …
(osobní zkušenosti a zážitky z některé cizí země)
[11]

Podobné dokumenty

témata absolventských prací - Základní škola Za Nádražím, Český

témata absolventských prací - Základní škola Za Nádražím, Český (sláva a pád českých filmových hvězd z doby 1. republiky dovedené do současnosti) Dě: Zní, zní zrady zvon (Českokrumlovsko od léta 1938 po jaro 1939 i na základě vzpomínek pamětníků) Dě: Život v do...

Více