prezentace

Transkript

prezentace
Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem
„Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“.
Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013
Zpracováno: 4. 1. 2013
Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová
OSNOVA
Mezopotámie
Egypt
Starověká Indie
Starověká Čína
• Ur-Nammuův zikkurat v Uru
• zikkurat = stupňovitá věž – typická
stavba sumerských měst, např. Uru,
Uruku
• cihly opatřeny královskou pečetí
• hradby Uru –tloušťka 25 m
• E-temen-an-ki zikkurat v Babylóně
• opevnění města mělo 350 věží
• velkoměsto = královský palác, procesní
cesta, babylónská věž
• Ištařina brána, Babylón
• lev a posvátný býk – reliéfy
z glazovaných cihel
• lev s otevřenou tlamou v bílé,
červené a žluté barvě, výška
přes dva metry
• zdobení brány na počátku
tzv. Procesní cesty k zikkuratu
• Býk s lidskou hlavou z brány
paláce v Chórsábádu
• strážný duch paláce
• na hlavě – válcová tiára
zdobená posvátnými rohy –
asyrský symbol moci
• tetramorfní postava =
člověk + orel + býk + lev
• Ensi Gudea
• sumerský vládce
• pokrývku hlavy zdobí
geometrický ornament
• na oděvu je vyryt klínopisný
nápis
• je známo přes třicet portrétů
tohoto tajemného panovníka
vždy ve stejném oděvu
• nepřál si idealizování své
osoby
• Stéla Chamurapiho zákoníku
• z Babylónu byla odnesena jako
válečná kořist
• panovník se modlí k Šamasovi,
bohu slunce a spravedlnosti,
který mu diktuje zákoník
• bůh sedí na trůnu oblečen
v sukni z jehněčí kůže a
z ramenou mu šlehají světelné
paprsky
• v pravici drží kruh a hůl
• ozdoba hudebního nástroje
• býčí hlava
• polychromované dřevo
• vykládáno zlatem a lazuritem
• objevena v královské hrobce
královny Šubad v Uru
• Džóserova pyramida
• stupňovitá, výška 60 m
• tvořena několika
navršenými mastabami
• součást rozsáhlého
pohřebního areálu
• Chufewova, Raachevova a
Menkauréova pyramida
• Gíza
• nejvzdálenější je nejvyšší –
146m
 Sfinga v Gíze
 výška 20 m
 vytesána
ve vápencovém
pahorku
 v sousedství
Chufewovy
pyramidy
 Sloupořadí chrámu v Luxoru
 socha Amenhotepa III.
 sedm párů papyrusových
sloupů
 výška asi 16 m
 hlavice mají tvar otevřeného
lotosového květu
 spojnice dvou nádvoří
 Královna Nofretari
obětuje bohyni Ésetě
 malba z královnina hrobu
 snaha o pravdivé
zobrazení v gestu i barvě
 tělo a oko namalováno
zepředu
 hlava, ruce a nohy z boku
 hieroglyfy
 Tutanchámonova
pohřební maska
 zlatá pohřební maska
objevená v Údolí králů
 z jediné nedotčené
královské hrobky
 nalezeno množství
nástěnných maleb, zlatých
soch, šperků, předmětů ze
slonové kosti ad.
 Mohendžo-dáro
 město na vyvýšené
plošině v povodí Indu
 citadela jako dominanta
(se zbytky budhistické
stúpy)
 obytné domy z pálených
jílových cihel
 část města stále zakryta
naplaveninami
 Harrapa
 jedno z nejstarších sídlišť
v údolí Indu
 védy – texty s ranými
prvky hinduismu
 náhle opuštěno – změna
klimatu, přírodních
podmínek nebo útok
cizích kmenů
 Džinistický chrámový
komplex v Indii na
vrcholcích hory Šatrundžaja
 hory vystupují 600 m
z roviny
 asi 2 km vzdálené od
Pálítány
 džinismus vznikal spolu
s budhismem a vyznával
asketismus a hlásal etické
poselství
 Nástěnná malba z Buddhova
života v jeskynním chrámu
 jeskynní chrámy a kláštery
v Adžantě a Maháráštře
• scény z Buddhova života a ze
života některých božstev
 Věštecký želví krunýř
 za dynastie Shang se
věštilo z puklin na želvím
spodním krunýři
 odpovědi na kladené
otázky byly zaznamenány
pomocí ostrého pisátka
 Kamenná okřídlená lvice
 monumentální lvice
chránily cestu duchů
k hrobkám
 velká kamenná zvířata
hlídala také hrobky ve
staré Mezopotámii
 Armáda hliněných
vojáků
 okres Lintong, provincie
Shaanxi
 armáda čítající více než
6 000 hliněných vojáků
a koní v životní velikosti
 tělesná stráž prvního
císaře Quinů na onom
světě
 Velká čínská zeď
 jeden z divů světa
 pozůstatky se vinou
4 000 km přes
severočínská pohoří
 průměrná výška je 8 m,
šířka u základny 7 m,
na vrcholu 6 m
 na strategických bodech
jsou hlídkové věže se
střílnami




PIJOAN, José. Dějiny umění / 1. Praha: Odeon, 1977.
ISBN 09/3. 01-520-77.
PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin vývarného umění pro výuku na
středních školách. Sokolov: O. K. - Soft, 2000.
BLUNDEN, Caroline, ELVIN, Mark. Svět Číny. Praha: Knižní klub, 1997. ISBN
80-7176-420-0.
JOHNSON, Gordon. Svět Indie. Praha, Knižní klub, 1998. ISBN 80-7176780-8.