MY DICTIONARY 2

Komentáře

Transkript

MY DICTIONARY 2
MY DICTIONARY 2
Name:________________________________
Class: ________________________________
Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského
MUSIC TIME
PIANO
klavír
DRUM
buben
VIOLIN
housle
TRUMPET
trubka
GUITAR
/
kytara
CAN
umět
PLAY
hrát
Já umím hrát na…
I can play the ...
Na co umí broučci hrát? Napiš správně věty:
I can play the
.
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
2
1. SPORTS TIME
SKI
lyţovat
SKATE
bruslit
RUN
běhat
DIVE
potápět se
SWIM
plavat
DANCE
tančit
SING
zpívat
TENNIS
tenis
RIDE A BIKE
jezdit na kole
CAN’T
neumět
/
Napiš pod obrázky správná slovesa. Co kdo dělá?
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
3
2. WHAT’S IN THE HOUSE?
HOUSE
dům
BEDROOM
loţnice
BATHROOM
koupelna
KITCHEN
kuchyně
LIVING ROOM
obývací pokoj
DINING ROOM
jídelna
HALL
hala, předsíň
FLAT
byt
UPSTAIRS
nahoře
DOWNSTAIRS
dole
BED
postel
GHOST
duch
Napiš správná slova pod obrázky:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
4
2. WHAT’S IN THE HOUSE?
UNDER
pod
BEHIND
za
IN
/In/ v
ON
/ɒn/ na
PLANT
rostlina
PICTURE
obraz
DRAWER
zásuvka
CUPBOARD
příborník
SOFA
pohovka
CHAIR
/tƒeə(r)/ křeslo,ţidle
TV
/,ti:‘vi:/ televize
WHERE’S…?
Kde je…?
Napiš správná slova pod obrázky:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
5
3. BE HEALTHY!
DOCTOR
lékař
DRINK THIS.
Vypij toto.
GO TO BED.
Jdi do postele.
HEADACHE
bolesti hlavy
STOMACH ACHE
bolesti ţaludku
SORE THROAT
bolesti v krku
COLD
nachlazení
I’ve got a …
Mám …
Spoj obrázky se slovy, slova opiš:
COLD
HEADACHE
DOCTOR
STOMACH ACHE
SORE THROAT
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
6
3. BE HEALTHY
DON’T
Ne…
HEALTHY
zdravý
SWEETS
sladkosti
FRUIT
ovoce
COLA
kola
EAT
jíst
LOTS OF
hodně
WATER
voda
ILL
nemocný
GO TO SLEEP
jít spát
What can I do?
Co mohu dělat?
What’s the matter?
Co se děje?
play outside
hrát si venku
play loud music
mít nahlas hudbu
Napiš správné výrazy pod obrázky:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
7
4. MY TOWN
NEXT TO
vedle, u
OPPOSITE
naproti
BOOKSHOP
knihkupectví
CINEMA
kino
CAFÉ
kavárna
MUSEUM
muzeum
HOTEL
hotel
CLOTHES SHOP
obchod s oblečením
SUPERMARKET
supermarket
SPORTS CENTRE
sportovní centrum
SWIMMING POOL
plavecký bazén
TURN RIGHT AT
Zahni doprava na..
TURN LEFT AT
Zahni doleva na…
GO STRAIGHT PAST
Jdi rovně kolem…
Napiš správné výrazy pod obrázky:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
8
4. MY TOWN
VILLAGE
vesnice
TOWN
město
CITY
velké město
SQUARE
náměstí
PARK
park
STATUE
socha
MARKET
trh
CASTLE
hrad
RIVER
řeka
CHURCH
kostel
SCHOOL
škola
EXCUSE ME.
Promiňte…
Napiš správné výrazy pod obrázky:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
9
5. ON HOLIDAY
HE’S / SHE’S ……
On / Ona….
SWIMMING
…plave
DRINKING
...pije
READING
…čte
DIVING
potápí se
WRITING
…píše
EATING
…jí
DANCING
…tančí
PLAYING
…hraje
Is he eating?
Jí? (on)
Yes, he is.
Ano, (on jí).
No, he isn’t.
Ne, (on nejí).
Napiš věty pod obrázky (On plave., Ona pije. atd):
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
10
5. ON HOLIDAY
I’m …
Já…
SKIPPING
poskakuji
JUMPING
..skáču
RUNNING
..běhám
FALLING
..padám
DEAR…
Milý…
HOLIDAY
dovolená
BEACH
pláţ
Love from…
S láskou od…
What are you doing?
Co děláš?
Are you running?
Běţíš?
Yes, I am.
Ano, běţím.
No, I’m not.
Ne, neběţím.
Napiš věty pod obrázky. Co kdo dělá? (Já skáču., Já poskakuji., atd…):
What are you doing?
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
11
6. A SUNNY DAY
SUNNY
slunečno
/
HOT
horko
COLD
chladno
WINDY
větrno
RAINING
prší
SNOWING
sněţí
KITE
drak(papírový)
WIND
vítr
HERE
zde, tady
THERE
tam
BOOTS
vysoké boty
It’s sunny.
Je slunečno.
Is it raining?
Prší?
Yes, it is.
Ano, (prší).
No, it isn’t.
Ne, (neprší).
Napiš podle obrázků. Jaké je počasí? (It’s windy., atd.)
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
12
7. SPACE SCHOOL
English
angličtina
Maths
matematika
Science
přírodověda
Art
výtvarná vých.
I.T.
výpočetní tech.
History
dějepis
Music
hudební vých.
P.E.
tělocvik
Swimming
plavání
today
dnes
lesson
hodina
break
přestávka
teacher
učitel/ka
on (Monday)
v (pondělí)
at (ten o’clock)
v (10 hodin)
Pojmenuj správně názvy předmětů:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
13
8. WHAT’S ON TV?
QUIZZES
kvízy
COMEDIES
komedie
CARTOONS
kreslené filmy
science fiction films
vědecko-fantastické filmy
TV programme
televizní pořad
animal programmes
pořady o zvířatech
sport programmes
sportovní pořady
music programmes
hudební pořady
boring
nudný
scary
strašidelný
Channel
kanál
What’s on TV? Co je v televizi?
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
14
9. MY FREE TIME
FREE TIME
volný čas
WATCH TV
dívat se na tv
SLEEP
spát
READ
číst
hraji
I PLAY
VOLLEYBALL
volejbal
I PLAY
stolní tenis
TABLE TENNIS
I PLAY
lední hokej
ICE HOCKEY
jezdím na
I RIDE MY
HORSE
koni
HOBBIES
koníčky
I’m from…
Jsem z …
What do you do in your free time? (Co děláš ve svém volném čase?) Piš podle obrázků:
I read a book.
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
15
9. MY FREE TIME
I GO
chodím
SHOPPING
nakupovat
SWIMMING
plavat
FISHING
rybařit
RUNNING
běhat
SKATING
bruslit
WALKING
na procházky
I GO
I GO
I GO
I GO
I GO
LISTEN TO MUSIC
poslouchat hudbu
What do you do in your free time?
Co děláš ve svém volném čase?
Do you go shopping?
Chodíš nakupovat?
Yes, I do.
Ano. (chodím)
No, I don’t.
Ne.
(nechodím)
What do you do in your free time? (Co děláš ve svém volném čase?) Piš podle obrázků:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
16
10. AMAZING ANIMALS
WHALE
velryba
GORRILA
gorila
FROG
ţába
INSECTS
hmyz
MEAT
maso
SNOWY OWL
sněţná sova
POLAR BEAR
lední medvěd
FRUIT BAT
kaloň
AMAZING
úţasný
EATS
jí, ţere
LIVES
ţije
FLIES
létá
PLACE
místo
Napiš pod obrázky správné názvy:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
17
10. AMAZING ANIMALS
GRASSLANDS
travnaté stepi
RIVERS
řeky
(THE) SEA
moře
FORESTS
lesy
PLANTS
rostliny
It doesn’t live…
…neţije…
Where does the (frog) live?
Kde ţije (ţába)?
What does the (frog) eat?
Co (ţába) jí?
Piš věty:
Velryba ţije v moři.
Velryba neţije v řece.
Ţába ţere hmyz.
Ţába neţere maso.
Kaloň létá.
Kaloň neplave.
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
18
11. THEN AND NOW
(It) WAS
/ (To) bylo…
(It) HAD
/ (To) mělo…
FIRST
první
MAMMOTH
mamut
TOES
prsty na nohou
NECK
krk
FRONT
přední
BACK
zadní
TALL
vysoký
HOOVES
kopyta
TUSKS
kly
ALIVE
naţivu, ţivý
Napiš správné výrazy:
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
19
11. THEN AND NOW
/ (Oni) byli…
(They) WERE
BAD
špatný
T.REX
tyranosaurus Rex
SHARP
ostrý
STRONG
silný
TEETH
zuby
CLAWS
drápy
JAWS
čelisti
AFRAID (of)
bát se (čeho)
MEAT EATER
masoţravec
PLANT EATER
býloţravec
Napiš správné výrazy:
masoţravec
býloţravec
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
20
HIGH NUMBERS
TWENTY
20
THIRTY
30
FORTY
40
FIFTY
50
SIXTY
60
SEVENTY
70
EIGHTY
80
NINETY
90
(a) HUNDRED
100
Spoj správně číslo se slovem:
SEVENTY
20
THIRTY
60
70
NINETY
SIXTY
50
30
(a) HUNDRED
FIFTY
90
80
FORTY
40
EIGHTY
TWENTY
100
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
21
DATES
FIRST
první
SECOND
druhý
THIRD
třetí
FOURTH
čtvrtý
FIFTH
pátý
SIXTH
šestý
SEVENTH
sedmý
EIGHTH
osmý
NINTH
devátý
TENTH
desátý
ELEVENTH
jedenáctý
TWELFTH
dvanáctý
THIRTEENTH
třináctý
FOURTEENTH
čtrnáctý
FIFTEENTH
patnáctý
SIXTEENTH
šestnáctý
SEVENTEENTH
sedmnáctý
EIGHTEENTH
osmnáctý
NINETEENTH
devatenáctý
TWENTIETH
dvacátý
TWENTY-FIRST
dvacátý první
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
22
Obsah:
Lekce:
strana:
Music time ……………………………………………………………………… 2
1. Sports time……………………………………………………………………. 3
2. What’s in the house ………………………………………………………….. 4, 5
3. Be healthy …………………………………………………………………… 6, 7
4. My town ……………………………………………………………………… 8, 9
5. On holiday …………………………………………………………………… 10, 11
6. A sunny day ………………………………………………………………….
12
7. Space school …………………………………………………………………
13
8. What’s on TV? ………………………………………………………………. 14
9. My free time …………………………………………………………………. 15, 16
10. Amazing animals …………………………………………………………….. 17, 18
11. Then and now ………………………………………………………………… 19, 20
High numbers ………………………………………………………………… 21
Dates …………………………………………………………………………. 22
Pouţitá literatura ……………………………………………………………..
23
Použitá literatura, zdroje:
Shipton P., CHIT CHAT 2, Oxford University Press
Hurtová D., Strnadová I, Šigutová M., ANGLICKÝ NÁPADNÍČEK, Oxford University Press 2006
CHIT CHAT Teacher’s Resource CD-ROM – pictures
http://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/slovnicky?cc=cz&selLanguage=cs#ChitChat
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
23
Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.
24

Podobné dokumenty

Happy Street slovíčka

Happy Street slovíčka Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402

Více

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate from lucky a mixture of nightlife noodles on your own originally peace and quiet plenty of quality of life relax scenery

Více

Kronika obce 1990 - černá v pošumaví

Kronika obce 1990 - černá v pošumaví systém,který měl pod kontrolou jedné strany celý politický,veřejný i občanský ţivot,skončil.Zásluhou tzv.sametové revoluce jsme se najednou ocitli ve zcela nové situaci.Doposud jsme měli své jistot...

Více