Katalog teras Real Deck 2016 - AU-MEX

Komentáře

Transkript

Katalog teras Real Deck 2016 - AU-MEX
Pěkné dřevo,
pěkné barvy,
pěkné terasy.
Venkovní
dřevěné
terasy
Dřevo dává atmosféru.
Dřevo je praktické.
Moci jít naboso zevnitř ven, je krásný pocit. Dřevěné
terasy jsou nejpřírodnějším spojením mezi domem
a zahradou–rozšiřují váš obytný prostor ven až do zeleně.
Nezáleží jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu
položíte k nohám: přírodní materiál si v horkých letních
dnech vezme přesně to správné množství tepla a je
příjemný také při chladnějším počasí. Komfortní
a pohodlný výstup vám umožní neustálé spojení s vaší
zahradou.
Terasa bangkirai 25 x 145 mm
[
2
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Borovice (lat. Pinus)
Smrk (lat. Picea)
Popis:
Barva: bělové dřevo nažloutle nebo
načervenale bílé, jádrové dřevo
načervenale žluté, tmavne až na
hnědočervenou. Obsahuje větší
množství pryskyřice, která může při
silném slunečním ohřátí vytékat.
Hustota dřeva: ca. 450 kg/m3
Terasa borovice 25 x 130 mm
Použití:
Nábytek z masivního dřeva,okna,
dveře,
fasády, police, podlahy.
Parametry:
Sušené na: 16–18 %
Zpracování: bez tlak impregnace nebo
s tlakovou impregnací Volmanit barva
zelená. Oboustranně drážkované.
terasové prkno borovice
Bez tlakové impregnace
S tlakovou impregnací
Stepní borovice
Stepní borovice
Bochemit–hnědá impregnace
Rozměry: 26 x 146 mm
4 + 5 popř. 3 m
Rozměry: 26 x 146 mm
4 + 5 m popř. 3 m
pohledová strana = jemná drážka
Oboustranně jemná drážka.
Popsáno je na 100 druhů borovic rostoucích
prakticky jen na severní polokouli, od hladiny
mořské po 4000 m n.m.(nejvýše vystupují
v Mexiku, resp. v Číně) od tropů až téměř
po subarktickou oblast. V Evropě je 12–13
původních druhů borovic. V ČR rostou autochtonně jen 3 druhy: Pinus sylvestris, Pinus
rotundata a Pinus mugo. Evropská borovice
se člení do 3 skupin: na klimatypy severské,
stepní a horské.
n Severské borovice–vyskytují se přibližně na sever od řeky Labe a od úpatí
Karpat, dále na sever od s. hranice ukrajinských a jihoruských stepí až na východ
Sibiře.
n Stepní borovice–zaujímají užší nesouvislé pásmo podél jv. hranice Evropy
a podél j. hranice západosibiřské části.
n Horské borovice–vyskytují se na zbylém území jižní a střední části Evropy,
roztroušeně především v horských soustavách.
S tlakovou impregnací
Stepní borovice
Wolmanit–zelená impregnace
Rozměry: 26 x 146 mm
4 + 5 popř. 3 m
Popis:
Barva: nažloutle bílá až načervenale bílá
Hustota dřeva: ca. 450 kg/m3
Použití:
Nábytek z masivního dřeva,okna, dveře, vrata, na fasády,
police, hračky, lepené hranoly, výrobky z vrstvených dýh,
středové vrstvy překližovaných materiálů, podlahy.
Rozlišuje se 34–40 druhů smrku, rostou pouze v chladnějších územích s. polokoule mezi 23°–72°s.š. ( nejjižněji
na Tchaj–wanu a v Mexiku, nejseverněji na severu Sibiře),
ve výškovém rozmezí 0–4800 m n.m. (nejvyšší polohy
jsou v Číně). V Evropě rostou autochtonně pouze tři druhy, v ČR jen jeden.
Smrk je celkově nejdůležitější hospodářská dřevina střední a severní Evropy, opora dřevařského průmyslu. Současné zastoupení SM v lesích ČR je 53%. Smrk může
dosáhnout výšky až 70 m a věku až 400–600 let.
Impregnované hranoly pod terasy
smrk
borovice
Wolmanit
– zelená impregnace
Rozměry:
40 x 60 mm, délka 5 m
Bochemit
– hnědá impregnace
Rozměry:
45 x 70 mm, délka 4 + 5 m
pohledová strana = jemná drážka
Rozměry: 24 x 120 mm
4+5m
Oboustranně hladké.
3
Modřín (lat. Larix)
Obvykle se rozlišuje asi 11 druhů modřínu (především z chladnější části mírného pásu s. polokoule), z toho 2 z Evropy, v ČR roste
jen 1 druh( Larix decidua) neboli modřín evropský. Latinský název
deciduus = opadavý. Modřín snáší drsné klima, má však zvýšené
nároky na úživnost půdy a její čerstvou vlhkost. Může dosáhnout
výšky až 60 m a věku 800 let. Modřín je rozšířen ve střední Evropě–především Alpy, dále Karpaty, jihopolské pahorkatiny, Jesenické podhůří. Modřín členíme dle výskytu na 4 skupiny: Alpský
modřín, Karpatský modřín, Polský modřín, Slezský (jesenický)
modřín. Současné zastoupení modřínu v lesích ČR je 3,9%.
Dřevo MD je pevné, pružné a poměrně lehké. Má velkou trvanlivost ve vodě–v minulosti bylo používáno na vodní stavby, vodovodní roury, okapové žlaby. Jádro MD se dodnes používá na
šindele. Ceněno je i jako dříví stavební a nábytkářské.
Popis:
Barva: bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové
dřevo načervenale hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. Při
silním slunečním ohřátí může vytékat pryskyřice
Hustota dřeva: ca. 550 kg/m3
Použití:
Na okna, dveře, použitelný také jako vrstvené dřevo, na zahradní
nábytek, na parkety, podlahy a na fasády.
modřín slezský
Modřín sibiřský
(lat. Larix sibirica)
Nejrozšířenějšími jehličnatými lesy na světě jsou lesy modřínové–a nejvýznamnějším druhem světlé jehličnaté tajgy je modřín sibiřský. Platí to především pro oblasti Západosibiřské nížiny, tento
druh však vystupuje i na horní hranici lesa. V širším pojetí zasahuje
modřín sibiřský také do sv. Evropy. Jen v Ruské federaci–především na Sibiři zaujímají lesy s modříny ca. 264 mil. ha., což je kolem
38% plochy tamějších lesů. Stromy na Sibiři dosahují výšky až 40
m a dosahují vůkolem 400 let. Těžištěm rozšíření pro Sibiřský modřín je tedy Západosibiřská nížina jižní část horské střední Sibiře,
na západ zasahuje do Evropy po jihovýchodní okraj Bílého moře
a téměř po v. okraj Oněžského jezera, na východ jde Asií po jezero
Bajkal a na jihovýchod až do Mongolska. Roste od Jižních asijských
hranic bývalého SSSR až po severní hranice lesotundry. Sibiřský
modřín roste téměř od hladiny moře až po 2250 m n.m. Roste
od rozsáhlých nížin až po alpínskou hranici lesů v horách. Nejvýše
vystupuje v Altaji (až 3700 m n.m.)
Popis:
Barva: bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové
dřevo načervenale hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. Při
silném slunečním ohřátí může vytékat pryskyřice
Hustota dřeva: ca. 650 kg/m3
Použití:
Na okna, dveře, použitelný také jako vrstvené dřevo, na zahradní
nábytek, na parkety, podlahy a na fasády.
Rozměry:
28 x 120/145 mm
2,7–4 m
Rozměry:
27 x 145 mm
2,7–4 m
Oboustranně hladké
Hrubá/jemná drážka
Sibiřský modřín 28 x 120 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej šedý 019
Rozměry: 27 x 140 mm, pohledová strana jemná drážka
Rozměry: 28 x 125 mm, pohledová strana jemná drážka
Délky: 4+5m
Oboustranně
jemná drážka
modřín
slezský–hranol
pod terasy
Rozměry:
45 x 70 mm
4+5m
4
hranol pod terasy
Rozměry:
45 x 70 mm, 4 m
Sibiřský modřín 28 x 120 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej modřín č. 009
[
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Slezský modřín 27 x 140 mm, povrchová úprava OSMO Terasový olej modřín č. 009
5
Terasa slezský modřín 27 x 140 mm, povrchová úprava OSMO Terasový olej šedý č. 019
6
Terasa REAL DECK, Sibiřský modřín 27 x 145 mm, jemná drážka, ponecháno přírodní
7
Terasa sibiřský modřín 28 x 120 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej dub bahenní č. 021
8
[
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Terasa REAL DECK, Modřín sibiřský 27 x 145 mm, jemná drážka, povrchová úprava OSMO Terasový olej modřín č. 009
Fasáda REAL FACADE, Modřín sibiřský, profil Raute 20 x 93 mm, povrchová úprava OSMO Ochranná olejová lazura č. 728 cedr
9
Terasa Sibiřský modřín 27 x 145 mm,
povrchová úprava Osmo Terasový olej modřín č. 009
10
Spodní konstrukce
Alfa & Omega funkčnosti Vaší terasy
n Bez perfektní spodní konstrukce se na Vaší terase rychle objeví vady. Řada pomocných prostředků umožní terasovému dřevu zůstat dlouho krásné
Pomocí EUROTEC výškově
nastavitelného terče získáte přesně
Vámi požadovanou výšku
EUROTEC terasová úchytka slouží k ze shora neviditelnému připojení
terasových prken a zároveň vytváří distanční odstup 10 mm mezi
podkladní konstrukcí a terasovým prknem. Díky tomuto způsobu
připojení se zabrání přímému spojení se spodní konstrukcí a tím
je vytvořena konstrukční ochrana dřeva. Terasová prkna mají přes
terasovou úchytku větší volnost pohybu.
EUROTEC Dista lišta se
hodí pro viditelné připojení
teras vruty ze shora. Slouží
ke konstruktivní ochraně
dřeva. Vytvoří vzdálenost
13 mm mezi spodní konstrukcí a terasovým prknem.
Díky této mezeře nevzniká
žádná stálá vlhkost a je tak
zajištěna cirkulace vzduchu.
Díky Dista –liště nedojde
při bobtnání a smršťování
terasového dřeva, které se
přizpůsobuje okolním venkovním vlivům, ke zlomení
vrutu z ušlechtilé oceli. Dista-lišta dává vrutu možnost
pohybu.
Terasa Sibiřský modřín 27 x 145 mm,
s ne viditelným připojením díky ter. úchytce,
povrchová úprava OSMO
terasový olej šedý č. 019.
‹ Díky nástrčnému
systému se dají
Dista –lišty dobře
a jednoduše
spojovat. Pozor použijte správnou
délku terasového
vrutu, dista lišta
Vám navyšuje
tloušťku o 13 mm.
Rolfi pad je
podložka, která
vytváří odstup
mezi spodní konstrukcí a podkladem.
11
Thermo dřevo – borovice
Ekologické, odolné a rozměrově stálé dřevo
Metoda zpracování tepelně upraveného dřeva se skládá
ze 3 výrobních period.
Perioda teplotního nárůstu (1–40 hodin )
Teplota v sušící komoře se postupně zvedá na 180–240°C. V této
periodě dochází k samotnému vysušení dřeva
Perioda intenzivní teplotní úpravy (1–5 hodin)
V této periodě se relativní teplota v sušící komoře ustálí na konstantní hodnotu. V celém časovém úseku musí zůstat obsah vodní
páry ve vzduchu v prostoru celé komory stejný.
Perioda ochlazování a stabilizace vlhkosti
Teplota se v této periodě opět postupně snižuje. K tomu je do
komory vháněna studená vodní pára, tak až vnitřní teplota dřeva
klesne na 30–40°C. Tento ochlazovací proces je pro konečnou fázi
nepostradatelný, protože dřevo se pomocí páry opakovaně zvlhčuje. Teprve až se vlhkost dřeva opět zvedne na 6–7%, jsou dosaženy
optimální podmínky pro další zpracování.
Ekologie
Při jednotlivých zpracovatelských procesech nedochází k použití
jakýkoliv chemikálií. Dřevo je jak známo obnovitelná surovina.
thermowood borovice
Rozměry:
26 x 117 mm
dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +
Pohledová strana = hladká (oboustranně hladké)
12
Thermowod borovice – hranol pod trasy
Odolnost
V podstatě již při výběru vstupní suroviny se dbá na výběr řeziva
s pravidelnými lety.Tepelné zpracování zvyšuje odolnost dřeva
proti povětrnostním podmínkám, zabraňuje hnilobě a napadení
houbami.
Rozměrová stálost
Borové a jasanové Thermo dřevo se vyznačuje dobrou rozměrovou
stálostí. Kolísání vlhkosti je díky tepelnému zpracování přerušeno
resp. zastaveno. Náchylnost dřeva k deformacím resp. k nabobtnávání a následnému smršťování je snížena až o 60%.
Rozměry:
42 x 68 mm
dl. 3 – 4,2 m po 30 cm +
Nátěr a barva
Tepelně zpracované dřevo se může při použití ve venkovních podmínkách opatřit nátěrem nejlépe na olejovo voskové bázi OSMO
COLOR–olej na Thermo dřevo. Obnovitelnost nátěru by měla proběhnout dle potřeby ca. 1 x ročně. Bez tohoto ochranného nátěru
dojde na thermo dřevu v období ca. 12– 15 měsíců k přirozenému
zešednutí a na povrchu dřeva se vytvoří stříbřitá patina.
thermowood borovice
Rozměry:
26 x 140 mm
dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +
Pohledová strana = hladká (oboustranně hladké)
thermowood borovice
Rozměry:
26 x 140 mm
dl. 3 – 5,1 m , po 30 cm +
Pohledová strana = jemná drážka.
Terasa REAL DECK, Thermowood borovice 26 x 140 mm, jemná drážka, ponecháno přírodní
13
Bangkirai
U Bangkirai Yellow Balau (Shorea laevis) se jedná o stromy, které
pocházejí z následujících asijských zemí: Indie, Pákistán, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny
a Indonésie.
Popis:
Terasy z dřeviny Bangkirai dodáváme vzduchosuché s vlhkostí do
25%. Jádrové dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý až nazelenalý
vzhled, často ale ztmavne v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jako jedno z nejodolnějších dřev vykazuje jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší
běli, vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se mohou vyskytnout
otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám.Tyto olejnaté obsažené látky mohou být
během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny
deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či
balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena
okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem
ca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo
bez újmy a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedo–stříbrná patina.
S terasovým olejem OSMO COLOR na Bangkirai můžete dřevo na
dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je
bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce.
Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání
Terasa bangkirai, 25 x 145 mm
a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich
prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.
Hustota dřeva: 850–1155 kg/m3
Použití:
Dřevo Bangkirai má vysoké hodnoty pevnosti. Podle svých technických vlastností nachází použití jako dýha, parkety, konstrukční dřevo
u vodních staveb, jako prahy, na podlahy i na nábytek. Povrchová
úprava: možno bez PÚ–dřevo získá šedostříbrný odstín.
Hranol pod terasy
z exotického dřeva:
Rozměry: 25 x 145 mm
1,8–5,7 m po 30 cm +
Rozměr: 45 x 70 mm,
délky: 2,4 m–4,80 m, po 30 cm +
Hliníkový profil
Rozměr: 40 x 60 mm
Terasa bangkirai 19 x 90 mm
Hranol bangkirai
pod terasy
nebo na pergoly
4 stranně
vroubkovaný
Rozměr: 90 x 90 mm
Pohledová strana = jemná drážka.
14
Terasa Bangkirai Yellow Balau 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
Terasa Bangkirai Yellow Balau 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
Terasa bangkirai 19 x 90 mm
[
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Terasa REAL DECK, Bangkirai 25 x 145 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej bangkirai č. 006
15
Terasa bangkirai 25 x 145 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej bangkirai č. 006
16
Bangkirai 25 x 145 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej bangkirai č. 006
17
Massaranduba
Dřevěné terasy z dřeviny massaranduba–
důležité upozornění
(lat. Manilkara bidentara)
n 25
Malý až střední strom pochází ze severovýchodní Brazílie a Guyany.
Popis:
Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé.
Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má
dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám.Tyto
olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení
povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu
musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak,
aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými
žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem ca. 3 měsíce po
pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy
a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedo–stříbrná patina. S terasovým olejem OSMO COLOR na Massarandubu můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro správnou funkčnost
terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro
pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné
nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu
a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky
a pokyny na údržbu terasových prken.
Hustota dřeva: ca. 1100 kg/m3
Terasy Massaranduba
25 x 145 mm
[
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
x 145 mm
Tento
profil
je
dodáván
ve
stavu
vzduchosuchém, tzn. že vlhkost dřeva se
pohybuje mezi 22–25%.
Z hlediska tohoto materiálu je vlhkost
rozhodující vlastnost. Na obsahu vody
v terasovém dílci závisí, zda rozměry a tvar
výrobku zůstanou neměnné nebo dojde ke
zvětšení či zmenšení dílce. Ve dřevě se nachází
voda volná a voda vázaná. Voda volná je
v dutinách buněk a voda vázaná je obsažená
v buněčných stěnách. Nejprve se z materiálu
odpaří voda volná a při tomto procesu
nedochází k žádným významným rozměrovým
změnám materiálu. Proto je vhodné zvolit
správně čas pro pokládku teras při použití
tohoto materiálu, jelikož pro pokládku nejsou
žádoucí vyšší teploty a dlouhodobé sucho.
Dřevo však obsahuje ještě vodu vázanou. Ta
se vypařuje dokud nenastane stav takzvané
vlhkostní rovnováhy. Rychlost vypařování vody
vázané závisí na více faktorech:
n čím je vyšší hustota dřeva, tím pomaleji se
voda vypařuje
n čím je vyšší teplota okolí, tím rychleji se voda
vypařuje a hrozí borcení materiálu a tvorba
trhlin
n čím je nižší vlhkost dřeva, tím pomaleji dřevo
vysychá
n další vlivy, které však již nemají tak velký
dopad na tvarové změny terasových dílců
Dřevo je hydroskopický materiál a z tohoto
důvodu mění svůj tvar v závislosti na vzdušné
vlhkosti. Tento proces změny vlhkosti
v závislosti na vzdušné vlhkosti a teplotě
prostředí je vratný, ale neprobíhá po stejné
rovině. Pro stejnou relativní vlhkost a teplotu
vzduchu je vlhkost dřeva vyšší při desorpci než
Rozměry: 21 x 145 mm
2,13–4,88 m po 30 cm +
uměle vysušené
Pohledová strana = jemná drážka.
18
Rozměry: 25 x 145 mm
2,13–4,88 m po 30 cm +
vzduchosuché
Pohledová strana = jemná drážka.
při absorpci, a to při rozpětí relativní vlhkosti
vzduchu RH 30–90 % o 2,5 % až 3,5 %. To
znamená, že dřevo při vysychání zmenší svůj
objem a při zpětném přijímání vlhkosti se již
nevrátí do původního rozměru.
Tato skutečnost má zásadní vliv na chování
terasové podlahy ze dřeviny Massaranduba ve
vduchosuchém stavu.
Technický list pro materiál Massaranduba
uvádí tangenciální sesychání 9–12 %, radiální
6–6,8%.
V průběhu roku, dochází ke změnám vlhkosti
vzduchu i dlouhodobému dešti, sníh, tání
sněhu a prkna budou zvětšovat v tomto
období svůj objem, avšak ca. o 2,5–3,5 %
své stávající šíře. Dále je nutno si uvědomit,
že terasové dílce jsou řezána různou orientací
k ose kmene, tangenciálně, radiálně ale
i poloradiálně, což má vliv na sesychání
v rozměrových procentech, a tudíž dochází
vždy k jiným rozměrům ve spárách mezi
jednotlivými prkny i přesto, že byla položena
se stejnou dilatací.
Doporučujeme dilatace 6–8 mm.
n 21
x 145 mm
Tento profil je dodáván ve stavu uměle
sušeném, tzn. že vlhkost dřeva se pohybuje
mezi 16–18%.
Díky umělému sušení je dřevo rozměrové
stálejší a stabilnější. Doporučujeme dilatace
mezi jednotlivými prkny 5–7 mm.
Materiál po položení zaznamenává již malé
rozměrové změny.
Závěr:
Jakýkoliv materiál z dřevěného masivu
montovaný
ve
venkovních
prostorách
nezůstane klidný a bude neustále pracovat
podle vlivu okolního prostředí.
Hustota dřeva: ca. 1100 kg/m3
Použití
Technické vlastnosti odpovídají ve velké míře vlastnostem bangkirai.
Používá se jako dýha, parkety, konstrukční dřevo, u vodních staveb,
jako prahy, na podlahy a jako sedací nábytek.
Terasa Massaranduba 25 x 145 mm,
povrchová úprava Osmo Terasový olej massaranduba č. 014
19
Terasa Massaranduba 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
20
Terasa Massaranduba 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
21
Terasa Massaranduba 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
22
Terasa Massaranduba 25 x 145 mm,
ponechané přírodní (po 7 letech)
23
Terasa Massaraduba 25 x 145 mm, jemná drážka, ponecháno přírodní
24
Terasa Massaranduba 21 x 145 mm,
ponechané přírodní
25
Terasa Massaranduba 21 x 145 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej massaranduba č. 014
26
Pro stavbu spodní terasové konstukce se výborně hodí výškově nastavitelné terče
v různých výškách. Hliníkové profily jsou alternativou k spodním konstrukcím ze
dřeva. Odpadají tvarové změny, trhliny apod. Pro terasy s hliníkovým roštem nutno
použít profilové samovrtné šrouby z ušlechtilé tvrzené oceli.
Hliníková funkční lišta od EUROTEC je vhodná pro stavbu dřevěných teras,
které nelze montovat do výšky např. na balkony a střešní terasy.
Nabízí velmi nízkou montážní výšku, např. výška profilu 29 mm + prkno 21 mm = 50 mm.
Hliníková funkční lišta se klade s roztečí po 50 cm.
Do profilu je ze spodní strany vtlačen korek, který zajišťuje tlumení kročejového hluku.
27
28
Bukit (lat. Shorea platyclados)
Jedná se o stromy, které pocházejí zejména z Malajsie.
Popis:
Terasy z dřeviny Bukit v třídění Select&Better dodáváme uměle vysušené na vlhkost
16–18%. Díky vysušení je dřevo stálejší
a rozměrově stabilnější. Jádrové dřevo má
v čerstvém stavu červenohnědý až hnědý
odstín. Barevné rozdíly mezi jednotlivými
prkny jsou přirozené a obvyklé. Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, suché dřevo
je bez zápachu. Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují
trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké
hustotě a obsaženým látkám.Tyto olejnaté
obsažené látky mohou být během první fáze
vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo
umístěné na terasách či balkonech použito
tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem ca. 2 měsíce po
pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku
olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez pro-
S perem a drážkou
na příčné straně
Čtyřstranně hoblované
[
Správné ošetření
= pěkné terasy
Terasa Bukit,
čtyřstranně hoblované prkno 18 x 140 mm
[
2 x jemná fáze na podélné straně
Rozměry: 18 x 140 mm
1,8–4,8 m po 30 cm +
Pohledová strana = hoblovaná.
vedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy
a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedo–
stříbrná patina. S terasovým olejem OSMO
COLOR na Bangkirai nebo OSMO COLOR
bezbarvým terasovým olejem můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro
správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro
pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro
podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty
jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu
a čištění si vyžádejte od našich prodejců
technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.
Hustota dřeva: 505–850 kg/m3
Použití:
Dřevo Bukit má vyšší hodnoty pevnosti. Podle svých technických vlastností nachází
použití jako dýha, parkety, konstrukční dřevo u vodních staveb, jako prahy, na podlahy
i na nábytek. Povrchová úprava: možno bez
PÚ–dřevo získá šedostříbrný odstín
Rozměry: 19 x 90 mm
2,4–4,5 m po 30 cm +
Pohledová strana = jemná drážka.
Rozměry: 28 x 145 mm
2,4–4,5 m po 30 cm +
Pohledová strana = hrubá drážka.
29
Bukit s perem a drážkou na příčné straně 28 x 145 mm,
povrchová úprava OSMO Terasový olej bangkirai č. 006
30
Bukit s perem a drážkou na příčné straně 28 x 145 mm ponechané přírodní
31
Merbau (lat. Intsia Bijuga)
Dřevo se vyskytuje v Jihovýchodní Asii, zejména Indonésii, Vietnamu, Thajsku a Malajsii v oblastech blízko pobřeží a ve vyšších polohách do 400 m nad mořem.
Popis:
Terasy z dřeviny Merbau dodáváme vzduchosuché s vlhkostí ca. 20%. Jádrové dřevo je hnědošedé až tmavě červenohnědé
s různými odstíny.Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé.
Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost vůči
plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné,
suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevu, které je vystaveno venkovnímu prostředí může
docházet k drobným prasklinkám a trhlinám na koncích prken, což je způsobeno
střídáním relativní vlhkosti vzduchu. Toto
dřevo obsahuje vysoký obsah pryskyřice,
která se projevuje výskytem zlatavě žlutým
žilkováním. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení
povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak,
aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy
Rozměry: 22 x 140 mm
1,8–3,90 m, po 10 cm +
Pohledová strana = hladká
32
by se měla upravit olejem ca. 2 měsíce po
pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez
provedeného ošetření zůstává dřevo bez
újmy na na povrchu se vytvoří šedo–stříbrná patina. S terasovým olejem OSMO
COLOR bezbarvým nebo bangkirai olejem
můžete dřevo na dlouhou dobu zhodnotit.
Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla
pro pokládku dřevěných teras a vytvoření
dostatečně stabilní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze
dřevo stejné nebi podobné hustoty jako
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění věnujte pozornost pokynům k údržbě
terasových prken.
Hustota dřeva: 850–1100 kg/m3
Použití:
Dřevo merbau má vysoké hodnoty pevnosti. Kromě dřeva na terasy se v exteriéru používá u vodních staveb a jako konstrukční
dřevo v interiéru na výrobu hodnotných masivních podlah a na nábytek.
Rozměry: 25 x 145 mm
1,80–3,90, po 10 cm +
Pohledová strana = jemná drážka.
Terasa Merbau 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
Pokládka terasy Merbau 25 x 145 mm, korková podložka vytvoří odstup mezi spodní konstrukcí a základem, v tomto případě z betonových dlaždic 50 x 50
cm. Dista –lišta vytvoří vzdálenost 13 mm mezi spodní
konstrukcí a terasovým prknem. Díky této mezeře nevzniká žádná stálá vlhkost a je tak zajištěna cirkulace
vzduchu. Dista-lišta se přišroubuje na spodní konstrukci střídavě vpravo a vlevo, aby terasový vrut při
připojování prken netáhl jednostranně nosný hranol ve
směru prkna a tím ho neklopil.
Terasa Merbau 22 x 140 mm, hladký povrch, ze shora
neviditelné připojení nerezovým clipem. Tyto terasové
dílce mají na podélných stranách vyfrézovanou podélnou drážku pro upevnění Clipu z nerezové oceli. Příčné spoje jsou opatřeny spojením pero-drážka, které
umožňuje délkové natavení, díky kterému je max. eliminován prořez materiálu. Pokládka je možná s divokou vazbou. Dbejte však na to, aby vždy v místě spojení pero-drážka byl tento spoj podložen podkladním
hranolem nebo výškově nastavitelným terčem. Toto
spojení není nosné a proto jeho podložení je podmínkou pro stabilní terasovou plochu.
Terasa Merbau 22 x 140 mm,
hladký povrch, ponecháno přírodní
33
Garapa
Terasa Garapa 25 x 145 mm,
ponechané přírodní
(lat. Apuleia leiocarpa )
Garapa dřevo nazývané taky jako brazilský jasan je listnatá dřevina s vysokou trvanlivostí.
Garapa pochází převážně z Jižní Ameriky z Brazílie.
Popis:
Dřevo Garapa je světle žlutohnědé dřevo, které na vzduchu na povrchu částečně
tmavne na středně hnědou barvu. Garapa
má převážně přímé vláknění.
Garapa má hustotu po vysušení od 800 do
1000 kg/m3, průměrně 900 kg/m3. Suší se
pomalu a při použití má dobrou stabilitu.
Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou
přirozené, nejsou však silně markantní. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky
vysoké hustotě a vysokému obsahu ve dřevě obsažených látek. Ty mohou zpomalovat
schnutí a zamezovat dostatečnému přilnutí
barvy. Proto je velmi vhodné dřevo Garapa
před první úpravou nechat min. 2–3 měsíce
zvětrat. S terasovým olejem OSMO COLOR
na Garapa č. 013 můžete dřevo na dlouhou
dobu opticky zhodnotit. Při aplikaci nátěru
postupujte přesně dle pokynů uvedených na
obalu. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla
pro pokládku dřevěných teras a vytvoření
dostatečné stabilní podkladní konstrukce.
Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky
a pokyny na údržbu terasových prken.
Dřevo Garapa je velmi trvanlivé.
Použití:
Garapa si rozhodně zasluhuje svoji skvělou
pověst, kterou mu vynesla jeho pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnlivých atmosférických podmínkách a vynikající dekorativní
vzhled. Široké možnosti využití zahrnují výrobu venkovních teras, stavbu lodních palub, zábradlí a trupů lodí. Je také používána
v truhlařině na schodiště a obklady, v docích
a přístavech na mola apod. a na zahradní
nábytek.
Hustota dřeva: ca. 900 kg/m3.
34
[
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Rozměry: 25 x 145 mm
2,13–5,80 po 30 cm +
Pohledová strana = jemná nebo hrubá drážka (obě strany pohledové)
Rozměry: 22 x 140 mm
2,13 – 5,80 po 30 cm +
Pohledová strana hladká (obě strany hladké)
Terasa REAL DECK, Garapa 25 x 145 mm, jemná drážka,
povrchová úprava OSMO Terasový olej Garapa č. 013
35
Teak bohužel napadá hmyz
Hyblaea puera, který je jediným
škůdcem teakového dřeva.
Housenky tohoto hmyzu se tímto
dřevem živí. Z toho důvodu nelze
získat z teakového stromu delší
zdravý kus než ca. 2 m, jelikož
cesty po housenkách se při
zpracovávání vyřezávají. Navíc je
teaková kulatina velmi točitého
růstu což je další překážka k výběru
delších délek než 2 m.
[
Teaková kulatina
36
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Teak barmský (lat. Tectona grandis)
Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových
stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se částečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.
Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem
a drážkou na příčné straně, jemně sražené
fázky ze všech stran
Detail profilu dílců
Detail spojení
Detail spojení
Popis:
Terasy z teaku dodáváme výhradně z teaku barmského ve třídění Select&Better, uměle vysušeného
na vlhkost 16–18%.
Pravý barmský teak má úzké, světle žlutohnědé
bělové dřevo a tmavé zlatohnědé jádrové dřevo,
které na vzduchu na povrchu tmavne na středně
nebo tmavě hnědé. Barmský teak má převážně
přímé vláknění. Teak lze dobře opracovávat. Pro
spojování je třeba předvrtat otvory. Dřevo teaku
je velmi trvanlivé. Bez ošetření teakového dřeva
zůstane terasa bez újmy avšak její barva se časem
mění ze žlutohnědé na stříbrnošedou. Teakové
dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po pokládce
tzn. před první úpravou zvětrat po dobu přibližně 8
týdnů. Po této době pro zachování původní barvy
je vhodné dřevo ošetřit a jako nejvhodnější doporučujeme použít tuto skladbu nátěru:
Ze shora neviditelné připojení Vaší terasy
T-Stick
Spojovací příchytka
s terasovým šroubem
S T-Stickem se připevňují terasová prkna z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malými rozměrovými změnami, které mají z boku vyfrézované boční drážky nebo tyto boční drážky nutno při
montáži dofrézovat plochou drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuženého skelným vláknem, který je odolný vůči povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu z ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od spodní konstrukce umožňuje dobré provětrání a tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvanlivost a funkčnost Vaší terasy
je tak výrazně prodloužena.
1) v případě střechou nekrytých teras:
1 nátěr jedním z OSMO Speciálních
olejů na dřevo s pigmentovým základem
2) v případě střechou krytých teras:
1 nátěr jedním z OSMO Speciálních olejů na
dřevo s pigmentovým základem nebo Speciální
olej bezbarvý na Teak č. 007 popř. 1 nátěr OSMO
Protiskluzový terasový olej č. 430 ( olej obsahuje
hustou organickou přísadu, jejíž protiskluzové
částice jsou rovnoměrně rozděleny v nátěru. Částice se spojí při nánosu a po uschnutí zůstávají
na povrchu). Obnova nátěru nutná dle potřeby
1–2 ročně.
Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku
dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli
rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových
prken..
Hustota dřeva: 610–690 kg/m3
Použití:
Teak si rozhodně zasluhuje svoji skvělou pověst,
kterou mu vynesla jeho pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnlivých atmosférických podmínkách
a vynikající dekorativní vzhled. Široké možnosti
využití zahrnují výrobu nábytku, venkovních teras,
stavbu lodních palub, zábradlí a trupů lodí. Je také
používán v prvotřídní truhlařině na dveře, schodiště a obklady, v docích a přístavech na mola apod.
a na zahradní nábytek. Dělají se z něj velmi atraktivní podlahy. Loupe se na výrobu překližky a krájí
se na dekorativní dýhy.
S perem a drážkou na příčné
straně
Rozměry: 20 x 125 mm
1,2–2,1 po 30 cm +
Pohledová strana = hladká.
37
Terasa Teak barmský
38
Teak javský
Teak jávský pochází z Jávy a je obvykle o něco světlejší než teak
z Barmy.
Popis:
Jávský teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu na povrchu tmavne na
středně nebo tmavě hnědé. Jávský teak má na rozdíl od barmského teaku živější strukturu, širší škálu barevnosti a různorodější
strukturu. Lze jej dobře opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat otvory. Teak se dobře povrchově upravuje a jako nejvhodnější nátěr doporučujeme OSMO terasové speciální oleje.
Péče o teakové dřevo:
Platí stejné pokyny jako pro teak barmský–viz strana 31.
Pokládka: Naše podlahová terasová prkna z teaku jávského
jsou dodávána s příčným spojem pero – drážka. Tyto prkna
s perem a drážkou na příčné straně umožňují dostatečný odtok
vody a díky lehce zkoseným hranám na koncích čel je opticky
zvýrazněn každý dílec. Navíc díky tomuto napojení nemusíte řešit
žádný prořez prken. Požadujete-li zachovat podlahová prkna bez
ze shora viditelných vrutů, použijte pro montáž spojovací úchytku
T-STICK nebo Spojovací příchytku s terasovým šroubem.
S T-Stickem se připevňují terasová prkna z klidných dřevin do max.
tl. 20 mm s malými rozměrovými změnami, které mají z boku vyfrézované boční drážky nebo tyto boční drážky nutno při montáži
dofrézovat plochou drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuženého skelným vláknem,
který je odolný vůči povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu
z ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od spodní konstrukce
umožňuje dobré provětrání a tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvanlivost a funkčnost Vaší terasy je tak výrazně prodloužena.
S perem a drážkou na příčné straně
Rozměry: 20 x 120 mm
0,9 – 2,2 m po 30 cm +
Pohledová strana = hladká.
Terasa Teak javský 20 x 120 mm
V případě požadavku na ze shora neviditelné
vruty, nutno před nebo při montáži dofrézovat
boční drážky plochou drážkovací frézou.
Pokládka pomocí T-Sticků na hliníkovou
konstrukci.
Jak spočítat množství potřebných T-STICKŮ ?
Příklad: plocha terasy 25 m² = v rozměru 5 x 5 m
Rozteč podkladních hranolů po 400 mm
Šířka terasových prken 120 mm, dilatační spára 5 mm
5000 mm/400 mm = 12,5 (13) řad
5000 mm (120 + 5) = 40 řad = 40 terasových dílců
= 40 Fixních bodů
40 x 13 = 520 kusů fixních bodů na 25 m² terasy
= 21 kusů T STICK na 1 m²
Terasa Teak javský 20 x 120 mm, ponechané přírodní
39
Západní červený cedr
„Západní červený cedr”, v přírodě známý také jako „strom života“. Botanicky
patří „Thuja plicata“ k cypřišovitým (Cupressaceae). Oblast rozšíření západního
červeného cedru je západní Severní Amerika od Aljašky po Kalifornii a směrem
na východ po Montanu. Kmeny mohou vyrůst až do bezsukaté výšky 25 m.
Stromy dosahují stáří až 1000 let. Dřevo západního červeného cedru je poměrně zimovzdorné.
Popis:
Barva: bělové dřevo je bělavé, běl
2 až 5 cm široká, jádrové dřevo je
světle načervenale hnědé až červenohnědé, často proměnlivé. Hustota suchého dřeva se pohybuje
podle jemnosti let/šířky letokruhů
mezi 340–460 kg/m3. Po vysušení je
toto dřevo středně tvarově stabilní,
snadno a čistě se zpracovává, vykazuje rovnoměrně hladký povrch,
lze dobře leštit a povrchově ošetřovat. Vlhkost dřeva při dodání je podle výrobního procesu ca. 18–20%
pro podlahové dřevo do exteriéru
a 10–12% pro dřevo obkladové.
Cedrové dřevo bylo již ve starověku
velmi ceněno. Obsahuje pryskyřici,
která mu propůjčuje charakteristickou vůni. Obsažené látky mohou
na čerstvých plochách řezu ronit
a proto způsobit na zdivu zabarvení.
Doporučujeme proto veškeré řezné
hrany opatřit OSMO Voskem na řezné hrany č. 5735. U západního červeného cedru je obzvláště důležité
používat u vnějších konstrukcí nekorodující připevňovací prostředky.
Přirozené světlé zešednutí po téměř
půlročním vystavení povětrnosti je
normální a neovlivňuje ani kvalitu
ani trvanlivost.
Barevné rozdíly mezi jednotlivými
prkny jsou přirozené, nejsou však
silně markantní.
V případě použití západního červe40
ného cedru v interiéru doporučujeme dřevo nejdříve opatřit nátěrem
OSMO Ochrana dřeva 4006 a po té
nanést 2 nátěry OSMO dekoračního
vosku transparentního bezbarvého
č. 3101. Pro použití v exteriéru doporučujeme úpravu OSMO ochrannou lazurou na dřevo ve vybraném
barevném odstínu s pigmentovým
základem nebo OSMO Speciální
olej na bangkirai světlý. Tím dosáhnete optimální ochrany dřeva
proti UV záření a můžete dřevo na
dlouhou dobu opticky zhodnotit. Při
aplikaci nátěru postupujte přesně
dle pokynů uvedených na obalu.
Pro správnou funkčnost terasy je
bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečné
stabilní podkladní konstrukce. Pro
správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické
podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.
Použití:
Fasádní dřevo na obklad staveb,
pohledové dekorativní stěny domů,
pergoly, ploty, zahradní nábytek
a jako podlahové venkovní dřevo.
U podlahového dřeva je třeba počítat s tím, že z důvodu relativně nízké
hustoty dřeva se mohou vyskytnout
místa lehkého otlaku.
Hustota dřeva:
ca. 340–460 kg/m3.
Terasa Západní červený cedr, sukatý, 40 x 140 m
Terasové dřevo:
Rozměry: 40 x 140 mm
dl. 2,40–6,1 m, po 30 cm + třídění „Sukatý”
Pohledová strana = hladká
(obě strany hladké
– vyberte si opticky lepší stranu)
Obkladové dřevo: (profil klasika)
Rozměry: 17,5 x 137 mm
dl. 1,80–6,1 m, po 30 cm +
(rozměr se účtuje včetně pera,
krycí šířka 127 mm)
Obkladové dřevo: Třídění Clear
Ipe (lat. Tabebuia spp.)
Dřevo se vyskytuje nesouvisle v Jižní a Střední Americe a také v karibské oblasti. Většinou je
známé jako Ipe, ale označuje se také jako lapacho a ironwood.
Stromy dorůstají do výšky 45 m.
Popis:
Dřevo Ipe je světle až tmavě čokoládově
hnědé, občas přechází do olivově hnědého
odstínu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými
prkny jsou přirozené a obvyklé.
Dřevo Ipe je všeobecně pokládáno za pevné a velmi tvrdé. Vlákno je sice přímé, ale
též spirálově uložené, což může někdy
způsobovat obtížnější opracovatelnost, obzvláště kvůli nepravidelné textuře měnící se
z jemné na střední.
Ipe je velice těžké dřevo, s hustotou po vysušení až 1200 kg/m3. Je v každém ohledu
velmi trvanlivé a po vysušení je stabilní.
Díky vysoké tvrdosti a díky vysoké hustotě
a vysokému obsahu ve dřevě obsažených
látek má dlouhou životnost. Tyto ve dřevě
obsažené látky mohou zpomalovat schnutí
a zamezovat dostatečnému přilnutí barvy.
Proto je bezpodmínečně nutné dřevo Ipe
před první úpravou nechat min. 3 měsíce
zvětrat, aby došlo k přirozenému úbytku
obsažených látek a dřevo bylo tak připra-
veno k přijmutí olejového nátěru.Po této
době pro zachování původní barvy je vhodné dřevo ošetřit a jako nejvhodnější ošetření doporučujeme 2 nátěry jedním z OSMO
Speciálních olejů na dřevo s pigmentovým
základem. Tak můžete dřevo na dlouhou
dobu opticky zhodnotit.
Při aplikaci nátěru postupujte přesně dle
pokynů uvedených na obalu. Pro správnou
funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku
dřevěných teras a vytvoření dostatečné
stabilní podkladní konstrukce. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich
prodejců technické podmínky a pokyny na
údržbu terasových prken.
Terasa Ipe 21 x 145 mm, hladké
Použití:
Široké možnosti využití zahrnují výrobu
venkovních teras, stavbu lodních palub,
zábradlí a trupů lodí. Tato dřevina je také
používána ve stavebnictví.
Hustota dřeva: ca. 1200 kg/m3.
[
Rozměry: 21 x 145 mm
2,13–5,80 po 30 cm +
Pohledová strana hladká
Správné ošetření
= pěkné terasy
[
Terasa Ipe 21 x 145 mm, ponechané přírodní
41
Terasové čtverce Deck Clic
Tato unikátní podlaha s modulovým systémem je vyráběna z uznávaných tropických dřevin jako hlavní
materiál pro použití v exteriéru, doplněný o inovativní
„do sebe zapadající” systém podkladu/roštu umožňující mnohonásobné využití a snadnou pokládku.
Deck Clic poskytuje vysokou estetiku a životnost. Je
nenáročný na údržbu a instalaci. Během montáže
není potřeba žádné lepidlo a žádné šrouby. Nabídka
je doplněna o příslušenství: vyrovnávací profily a rohové lišty.
Tloušťka dřeva je 15 mm, tloušťka PP roštu je také
15 mm. Dřevo je uměle vysušené a povrchově upravené bezbarvým olejem. Dřevo je spojené pomocí
nerezových šroubů s PP roštem.
Vyžádejte si technické a montážní podmínky pro
DECK CLIC.
Výběr
dřevin
merbau
Deck Clic je podlaha z masivního dřeva příjemná na bosou nohu z uznávané tropické dřeviny Merbau, vhodná pro
vylepšení exteriéru nebo interiéru. Podlahové čtverce v rozměru
45 x 45 cm jsou doplněny o inovativní „do sebe zapadající” systém podkladu/roštu umožňující rychlou a snadnou pokládku.
Tloušťka dřeva je 15 mm, tloušťka roštu je také 15 mm. Nabídka
je doplněna o vyrovnávací a rohové lišty. Dřevo je uměle vysušené.
Deck Clic poskytuje vysokou estetiku a díky vysoké hustotě dřeva
Merbau ( 850-1100 kg/m3) zaručuje dlouhou životnost.
příklad pokládky šachovnice
Důležitá poznámka: Před montáží si bezpodmínečně vyžádejte
návod na pokládku terasových čtverců DECK CLIK z důvodu nutnosti řešení dilatací! Dilatační spáry musí být vytvořeny kolem každé
pevné překážky (min 30 mm).
30 m² = maximální velikost plochy umožňující instalaci terasy vcelku
nad 30 m² - musí být vytvořena dilatační spára (30 mm)
příklad pokládky průběžně
42
Terasové
čtverce
Rozměry:
30 x 450 x 450 mm
Vyrovnávací
a rohový profil
Rozměr:
30 x 85 x 450 mm
Rozměry
Dřevina
SA.4545.5
MERBAU
cm
45x45
Balení
Model
ks/balení m²/balení
10
Cena Kč/m²
bez DPH
vč. DPH
1280
1549
2,025
LIŠTA
Typ
Model
Dřevina
Vyrovnávací
Rohový
STR.45.85
MERBAU
MERBAU
Balení
ks/balení
50
Sada 1xL + 1xP
Cena Kč/ks
bez DPH
vč. DPH
215
260
380
460
Balkon 3
Balkon 1
21 ks čtverců
880
32 ks čtverců
13 ks vyrovnávací profil
800
1050
1200
Pokládka
vybraných typů
balkonů
3200
5700
Balkon 2
30 ks čtverců
13 ks vyrovnávací profil
970
265
780
5500
43
Technické podmínky a informace o terasách REAL DECK
Spektrum barev
Rozdíly/bobtnání a smršťování dřevin
Bangkirai, Massaranduba, Bukit, Merbau, Garapa, Ipe a Teak jsou
dřeviny pocházející z jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky a tyto dřeviny mají velkou různorodost barev. Počínaje u světlých hnědavě
žlutých odstínů až po tmavočervené - hnědé barvy. Právě tato hra
barev způsobuje to, že venkovní dřevěné terasy z tohoto exotického dřeva působí velmi živě. Běl má světlou barvu a je ostře rozpoznatelná od jádrového dřeva /dřeně/, které je žluté, šedé nebo hnědé a tmavne do tmavě hnědého odstínu působením povětrnostních
vlivů. Námi dodávané dřevěné terasy jsou dodávány bez povrchové
úpravy a proto je nutné počítat s tím, že terasa po nainstalování působí velice živě. Sjednocení přírodní různorodosti zabarvení
docílíte následným povrchovým ošetřením terasy OSMO Terasovými oleji na dřevo. Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu
(vyskytuje se převážně u dřeviny Bangkirai). V tomto případě se
jedná o výletové otvory škůdce v čerstvém dřevu, který napadá
živý strom. Již po pokácení tento škůdce uhyne. Neexistuje proto
žádné nebezpečí dalšího napadení nebo přeskočení na jiné dřevo.
Tyto malé “pinnholes” - cestičky od hmyzu neovlivňují trvanlivost
nebo statické vlastnosti. Vyskytující se otvory je třeba akceptovat.
V souvislosti s transportem může také dojít k vytvoření lehké plísně
na povrchu, která vznikne transportem zboží v uzavřených kontejnerech několika klimatickými zónami. Tato plíseň je čistě povrchová
a nepronikne do dřeva. Okartáčováním ji lze snadno odstranit.
Dřevo je přírodní materiál, který „ pracuje„. Proto může pod vlivem
klimatických změn ročních období dojít ke změnám v rozměrech
dřevěných profilů v tloušťce a zejména v šířce (až o 10%). Toto
bobtnání a smršťování dřeva by mělo být zohledněno při Vašem
projektování, obzvláště je třeba toto konstrukčně zohlednit u terasových prken. V úvahu je třeba brát stanovené celkové radiální
a tangenciální sesychání a bobtnání exotických dřevin (podrobnosti si vyžádejte u Vašeho prodejce, nebo je získáte v odborné
literatuře. Ze dřevin, které se v největší míře používají pro venkovní
dřevěné terasy nejvíce pracuje dřevina „Massaranduba„ (sesychání
a bobtnání v tangenciálním směru až ca.10% ),kde je obzvláště
důležité zvolit správně dilatační spáry mezi jednotlivými terasovými prkny. V průběhu roku, dochází ke změnám vlhkosti vzduchu
i dlouhodobému dešti, sníh, tání sněhu ..) a prkna budou zvětšovat
v tomto období svůj objem, avšak ca. o 2,5 – 3,5% své stávající
šíře. Dále je nutno si uvědomit, že terasové dílce jsou řezána různou
orientací k ose kmene, tangenciálně, radiálně ale i poloradiálně, což
má vliv na sesychání v rozměrových procentech, a tudíž dochází
vždy k jiným rozměrům ve spárách mezi jednotlivými prkny i přesto,
že byla položena se stejnou dilatací.
Závěr: Jakýkoliv materiál z dřevěného masivu montovaný ve venkovních prostorách nezůstane klidný a bude neustále pracovat podle vlivu okolního prostředí. Dřevěné terasy se nedoporučují montovat při teplotě nižší než 5°C.
Drážkování
Vždy před koupí materiálu se ujistěte, že chcete správně zvolit pokládku terasových dílců pohledovou stranou jako stranou pochozí,
která je vždy jasně definována prodejcem.
Deformace & tvorba trhlin&kvalita
Exotické dřeviny:
Jednotlivé kusy dřevěných dílců mohou vykazovat rozdílnou hustotu a tudíž i rozdílnou váhu. Záleží na tom z jaké konkrétní těžební
oblasti dřevo pochází. Dřevo zůstane dřevem a neočekávejte žádný
kámen nebo plast. Dřevo je přírodně rostlý přírodní materiál. Nahodile dochází ke střídavě točivému růstu. Toto musí být akceptováno, protože to patří k přírodním vlastnostem dřeva. Dřevo musí
být bezprostředně po uvolnění od transportních stahovacích pás-
ků ihned namontováno na předem připravený rošt. Pokud dojde
k uvolnění stahovacích pásků svévolně bez toho, aby byla ihned
provedena montáž a přitom dojde k deformaci dílců zkroucením,
nebude v takovém případě dřevo nahrazeno ! Stejným způsobem
musí být dílce i skladovány před montáží tzn. vždy pevně stažené
páskou.
Dřeviny modřín sibiřský a modřín slezský,
dodáváno v kvalitě A/B:
1. Modřín sibiřský patří k nejcennějším a nejtrvanlivějším druhům
mezi jehličnatými druhy dřeva. Jeho obsažená pryskyřice odpuzuje vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před napadením houbami. Na základě pomalého růstu v chladných regionech je sibiřský modřín tvrdší než evropský.
2. Modřín Slezský -tento typ modřínu se u nás těží pouze v oblasti
Jesenického podhůří a v části Slezka - na Bruntálsku, Krnovsku
a Opavsku. Rozdíly v barvě & fládrování jsou přírodní vlastnosti
dřeva a to je třeba je tolerovat.
3. K typickým vlastnostem modřínu sibiřského i slezského patří sklon k tvorbě podélných trhlin a ronění pryskyřice, které se
může vyskytnout při pokládce i po dokončení. Pomocí výrobku od OSMO „Sada k odstraňování pryskyřice“ však tento malý
problém odstraníte jednoduše sami. Modřín je obzvláště citlivý
na železo, a aby se zabránilo místům od rzi, doporučujeme připevňovací prostředky pouze z ušlechtilé oceli. Protože má modřín sklon k rozštěpu, měla by být všechna místa k připevnění
předvrtána (obzvláště v krajových částech a na koncích prken).
Na konce čel doporučujeme použít výrobek OSMO Vosk na řezné hrany č. 5735.
4. Dřevo je vysušené na konečnou vlhkost cca. 18% +/- 2%.
5. Dřevo se hobluje rozměrově stále a přesně, smí být jednotlivě
obsaženy nedostatky v hoblování. Ojediněle se objevující hranové suky a trhliny v oblasti suků jsou povoleny pokud je zaručena
pokládka.
6. Terasové dílce z modřínu dodáváme dle ČSN 492110.
DŘEVO–MNOHOSTRANNÁ, DORŮSTAJÍCÍ SUROVINA
44
Vosk na řezné hrany
Dřevina borovice a impregnované borovice, dodáváno v kvalitě A/B:
1. Terasové dílce z borovice dodáváme dle ČSN 492110.
2. U terasového dřeva z tlakově impregnované borovice Wolmanitem se na povrchu vyskytují zelenavé výkvěty. Jedná se o vyroněnou pryskyřici během tlakové impregnace, která se smíchala
s impregnační látkou. Tyto světle zelené výkvěty soli časem zvětrají.
v exteriérech
v exteriérech
Obsažené látky - prosakování na povrch
Bangkirai i ostatní tvrdá dřeva si zachová svou trvanlivost díky velkému množství uložených olejnatých obsažených látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení
povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Vyplavená tříslovina tanin může způsobit vznik barevných skvrn na stavebních materiálech – na omítce, cihlách, kameni. V souvislosti
s tím je třeba příslušně chránit ostatní konstrukční díly (omítka, dlažba…), protože se každá obsažená látka dá odstranit pouze velmi těžko nebo vůbec. Dřevo umístěné na terasách či balkonech, kde
může k tomuto kontaktu dojít, musí být použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Doporučujeme terasy z tvrdých dřevin před zabudováním ze všech řezných
stran ošetřit voskem - Osmo Vosk na řezné hrany č. 5735 ihned po té pevně připevnit na připravený
rošt. Plocha terasy z exotických dřevin, by se měla upravit olejem až ca. 2 měsíce po pokládce, kdy
dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva.
Vosk na řezné hrany
Pro terasové palubky a jiné prvky s řeznými
hranami z tvrdých a měkkých dřev
Pro venkovní použití.
Na bázi přírodních olejů a vosků.
Chrání řezné hrany před vznikem prasklin.
Omezuje bobtnání a sesychání dřeva.
Odolný vůči vodě a nečistotám.
5735 Bezbarvý
Zešednutí / údržba
Jako každé jiné dřevo šedne také Bangkirai a ostatní jmenovaná dřeva. K šednutí dochází vlivem
působení slunečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou záření, která má vliv na šednutí dřeva
je UV záření. Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při současném působení vody vzniká na povrchu
i do hloubky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem stane přirozenou ochranou proti dalšímu
působení UV záření.
S Terasovými oleji OSMO COLOR např. Terasový olej
na Bangkirai, nebo terasový olej na Massaranduba
nebo Terasový olej na Garapa můžete tyto dřeva na
dlouhou dobu opticky zhodnotit. OSMO oleje jsou
speciálně vyvinuty pro jednotlivé typy dřevin tak, aby
nepotlačovali jejich přírodní barevný odstín ale naopak, aby barevné pigmenty zdůraznili přírodní barevný odstín dřevin, sjednotily případné přírodní barevné
odchylky a navíc poskytly UV ochranu dřevu. A pokud
zapomenete provést roční renovační nátěr a dřevo
Vám mírně zešedne, vyřešíte tento nedostatek pomocí
OSMO Odšeďovače dřeva č.6609.
0,375 l Kč 487 bez DPH / 589 Kč s DPH
ETI HHW 0375 CZ 1111.indd 1
Speciální přípravek pro ochranu řezných hran proti nasávání vlhkosti a tvorbě trhlin.
Vhodný pro terasové dílce a jiné prvky s řeznými hranami z tvrdých a měkkých dřevin.
Osmo Vosk na řezné hrany je bezbarvý a je určený speciálně pro navoskování řezných hran
dřeva, které chrání proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek a pro ochranu
před vznikem prasklin.
Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran. Zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva stejně jako omezuje výron ve dřevě obsažených látek.
Vydatnost:
1 litr výrobku Vosk na řezné hrany ošetří ca. 5 m2 dřevěného povrchu.
1 litr výrobku Vosk na řezné hrany ošetří ca. 600 kusů terasových dílců z obou stran. Přibližně 2 m2 řezného povrchu. Obsah 0,375 l vystačí zhruba 230 terasových dílců (oboustranně).
Vydatnost velmi závisí na vlastnostech dřeva a také na struktuře povrchu. Řezané hrany
pojmou více materiálu než hrany zahoblované do hladka.
45
Optimální ochrana pro Vaši dřevěnou terasu
n Přírodní oleje
Osmo nátěry jsou na bázi přírodních rostlinných olejů
(slunečnicový olej, sójový olej a olej z bodláku). Pojiva pronikají
do dřeva a při schnutí se pevně propojí se dřevem. Dřevo je
tak chráněno zevnitř–oproti obvyklým lakům, které vytvoří film.
Silně omezeno je nejenom bobtnání a smršťování dřeva, ale
také tvorba třísek. Pigmenty zamezují nehezkému zešednutí
dřeva. Povrch upravený olejem je odolný.
Pro vysoce kvalitní dřevěnou terasu jste se
rozhodli z dobrého důvodu. Aby dřevo zůstalo
na trvalo hezké, mělo by být chráněno před
nadměrným pohlcováním vlhkosti, před
slunečním zářením a mechanickým oděrem.
46
n Doporučení k natírání
Odolnost různých druhů dřeva závisí mimo jiné na hustotě
a obsažených látkách. Nové dřevo by mělo být po zabudování nejprve vystaveno povětrnosti, aby se látky rozpustné
ve vodě mohly „vymýt“. Plocha terasy z exotických dřevin,
by se měla upravit olejem až ca. 2 měsíce po pokládce, kdy
dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva.
Všechny řezné hrany je však doporučeno ihned po pokládce
ošetřit Osmo speciálními oleji na dřevo, aby se eliminovalo
vymývání barviva a zároveň i tvorba trhlin.
Pozor: Bangkirai i ostatní tvrdá exotická dřeva mají velké
množství uložených olejnatých látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení
povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Při
vymývání může dojít k tmavému zabarvení např. světlých stěn,
betonových desek a ostatních konstrukčních dílů. Voda by proto neměla vytékat u fasád nebo téci přes světlé podlahové krytiny. Před tím než dřevo začne šednout, měly by být za suchého
počasí naneseny dva nátěry. K tomu lze použít Osmo speciální
terasové oleje odpovídající druhu dřeva. V případě požadavku
odlišného barevného odstínu lze také použít Osmo Ochrannou
olejovou lazuru odpovídající požadovanému barevnému odstínu a jako druhý nátěr je nutné použít Osmo UV Ochranný olej
č. 420. Dbejte na to, aby byl olej vždy rovnoměrně nanesen
v tenké vrstvě a ve směru vláken dřeva. K tomu se ideálně hodí
Osmo Kartáč k natírání podlah 150 mm–pro rychlou práci ve
stoje, která šetří záda.
Již zešedlé dřevo je třeba před úpravou olejem odšedit Osmo
Odšeďovačem. Minimálně 12 hodin nechat schnout. Doba
schnutí může být delší za vlhkého a chladného počasí. Úplného
proschnutí se dosáhne po 10–14 dnech.
Důležité:
Bezbarvé oleje prodlužují trvanlivost již barevně upravených
teras a umožňují méně silnou pigmentaci. Protiskluzový Terasový olej má k tomu ještě protiskluzový účinek a preventivně
zabraňuje tvorbě zeleného povlaku na povrchu. Samostatný
nátěr UV Ochranným olejem bezbarvým, Ochranným olejem
na týk nebo Terasovým protiskluzovým olejem poskytuje při
silném zatížení dřevěné terasy povětrnostními podmínkami
ve vnějších prostorách pouze malou a krátkodobou ochranu
a proto je výrobce jako samostatné nátěry nedoporučuje.
n Pravidelná údržba
Protože je povrch v nechráněných vnějších prostorách vystaven
vysokému zatížení, měla by být pravidelně prováděna údržba
povrchu a malé poškození by mělo být okamžitě opraveno.
Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a Osmo Wisch–
Fixem. Poškození povrchu s úpravou olejem (např. malými
kamínky) je třeba okamžitě důkladně očistit a znovu provést
úpravu olejem. Zcela jednoduše lze takto opravit jenom určité
části povrchu–není třeba žádné obrušování povrchu.
➜ Další informace k montáži a údržbě Vám poskytne náš
odborný prodejní zástupce nebo je naleznete na naší
webové stránce.
Kdy je třeba provádět
dodatečnou úpravu povrchu?
Osmo speciální terasové oleje
na dřevo neodprýskávají,
nepraskají a neodlupují se!
Při opravě povrchu
byste měli postupovat
následujícím způsobem:
Pokud jsou na
jaře patrné silné
známky zvětrání
povětrností,
mohou být
příčinou
následující faktory:
Speciální oleje na dřevo podléhají přírodnímu
působení povětrnostních podmínek a jsou mechanicky „opotřebovávány“. Povrch lze jednoduše očistit
a provést dodatečnou úpravu olejem, dříve než dojde
k zešednutí. K tomu účelu je třeba celý povrch důkladně
očistit kartáčem na násadě a velkým množstvím
vody. Zelený povrch lze odstranit produktem Osmo
Gard Clean. Po důkladném uschnutí by měl být povrch 1x natřen nátěrem, který byl naposledy aplikován, přičemž při přiměřeném mechanickém zatížení
povrchů, které nejsou vystaveny povětrnosti, je jenom
zřídka třeba jejich dodatečná úprava. Obrušování není
oproti jiným nátěrovým systémům třeba.
➜ Rychlý test: Dokud při postřikování dřevěné plochy
vodou odskakují kapky a voda se nevsakuje do dřeva,
není ještě třeba dodatečná úprava povrchu.
n Látky obsažené ve dřevu nebyly před úpravou „vymyty“ působením povětrnosti. Dřevo bylo nasyceno, oleje nemohly dostatečně proniknout do dřeva
a zevnitř se ním propojit.
n Separační film na povrchu. Film s oddělujícím
účinkem (např. pryskyřice a znečištění) zamezily
potřebné penetraci a výrazně snížily přilnavost.
n Nadměrné pohlcování vlhkosti. Kvůli nedostatečné
konstruktivní ochraně dřeva (např. stále mokrý povrch, otvory pro šrouby ve spodní části rýh ( drážek
), nechráněné hrany po řezu) se vlhkost kapilárně
nasaje a pronikne i do dřeva s úpravou povrchu.
n Vlhkost dřeva je v době aplikace nátěru příliš vysoká.
Oleje nemohou dostatečně proniknout do vlhkého
dřeva a tím nemohou zevnitř propojit se dřevem.
n Pokud je naneseno příliš velké množství oleje,
uzavřou se póry a vytvoří se vrstva. Následkem
může být odprýskání. Oleje je proto třeba vždy aplikovat v tenké vrstvě a rovnoměrně.
U částí povrchu s barevnými nedostatky doporučujeme
uvolněné zbytky nátěru odstranit kartáčem na násadě
a vodou, po uschnutí znovu 2x nanést olej.
Na hladkém povrchu lze k čištění na sucho také
použít jednokotoučový stroj se zeleným padem nebo
s brusnou mřížkou (P80). Na větším a rýhovaném
(drážkovaném) povrchu doporučujeme použít vysokotlaký čistící přístroj s plochým
paprskem.
➜ Pozor: Nesmí dojít
k poškození dřeva proudem vody (nepoužívat
bodový paprsek a frézu
na nečistoty)!
Již zešedlá místa
lze odšedit Osmo
Odšeďovačem dřeva.
Speciálně
pro úpravu prken
na balkónech a terasách
vyvinulo Osmo
Kartáč k natírání
podlah
(150 mm).
47
Terasové oleje Osmo na dřevěné terasy
n TERASOVÉ OLEJE
Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů
ušlechtilého dřeva
Osmo Speciální oleje na dřevo jsou vysoce kvalitní nátěry na
dřevo na bázi přírodních olejů pro veškeré dřevo ve vnějších
prostorách. Polomatné, s otevřenými póry, nechávají dřevo
dýchat a snižují bobtnání a smršťování. Odpuzují vodu, jsou
mimořádně odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
Neodprýskávají, nepraskají a neodlupují se. Bez obrušování
jednoduše přetřít, není třeba žádný základní nátěr. Lze je
snadno se roztírat bez znatelných okrajů. Během natírání nezasychají.
006 Olej na
bangkirai přírodně zbarvený
016 Olej na
bangkirai tmavý
430 Terasový olej
s protiskluzovým efektem
Žádná UV ochrana
004 Olej na
douglasie přírodně
zbarvený
Vydatnost na litr:
Hladké hoblované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m²
na hladký hoblovaný povrch. Při prvním olejovaní terasy nutno
provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 12 m².
Vroubkované / drážkované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na
cca 14 m² na vroubkované/drážkované povrchy. Při prvním
olejovaní terasy nutno provést 2 nátěry,
tzn. z 1 l natřete ca. 7 m².
Tip pro hladké terasové dřevo: Mokré hladké dřevo se stane
brzy kluzké. S terasovým speciálním protiskluzovým olejem č.
430 od OSMO jsou však Vaše kroky po takové terase jisté. Pro
hladké terasy doporučujeme provést základní nátěr jedním až
dvěma pigmentovými nátěry, např. olejem na bangkirai nebo
olejem na modřín a jako konečný nátěr se hodí Protiskluzový terasový olej bezbarvý, který zabrání uklouznutí a zároveň
prodlouží hezký vzhled Vaší terasy.
009 Olej na modřín
přírodně zbarvený
014 Olej na
massaranduba
přírodně zbarvený
013 Olej na garapa
přírodně zbarvený
010 Olej na termo
–dřevo přírodně
zbarvený
Protiskluzový
efekt
Konečný nátěr s protiskluzovým efektem k použití
venku. Chrání před napadením zelenou řasou. Pokud
je požadován méně barevný výsledek, měl by být 2.
nátěr proveden terasovým olejem s protiskluzovým
efektem, který však neslouží jako samostatný nátěr.
019 Terasový olej
šedý
007Olej na teak
bezbarvý čirý
Žádná UV ochrana
Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografie vzorků dřeva věrných originálu.
Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při reprodukci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.
48
Výškově nastavitelné terče ECO-Line k terasám
č. výrobku
Označení
Výškové nastavení
zatížení
balení
Kč/ks
bez DPH
Kč/ks
bez DPH
945591
Mini terč
2,5 - 4,0 cm
2,2 kN
50
52
63
945509
Nízký terč
3,5 - 6,0 cm
2,2 kN
20
70
85
946020
Nízký terč XL
3,0 - 7,0 cm
2,2 kN
20
78
94
945377
Vysoký terč
7,0 - 12,0 cm
8,0 kN
10
119
144
945946
Vysoký terč XL
7,0 - 17,0 cm
8,0 kN
10
151
183
15,5 - 20,0 cm
8,0 kN
4
161
195
navýšení o 2mm
20
42
51
+ 10 cm
10
76
92
Jak sestavit
VYSOKÝ TERČ XXL?
Big
Big Foot
Foot
+
Tower Tower
945424
Věž
945448
Nízký terč-spodní díl
945991
Adaptér pro Vysoký terč
=
Výškově nastavitelné terče PROFI-Line k terasám
č. výrobku
Označení
Výškové nastavení
zatížení
balení
Kč/ks
bez DPH
Kč/ks
bez DPH
946070
Terč PRO S
3,0 – 5,3 cm
8,0 kN
10
83
100
946071
Terč PRO M
5,3 – 8,2 cm
8,0 kN
10
114
138
946072
Terč PRO L
7,0 – 11,7 cm
8,0 kN
10
130
157
946074
Přídavný kroužek
10
30
36
946075
L-adaptér
10
10
12
946076
Click-adaptér 40
Šířka profilu ≈ 40
mm
10
10
12
946077
Click-adaptér 60
Šířka profilu ≈ 60
mm
10
10
12
946078
Adaptér pro kámen
10
10
12
Výškové nastavení:
4,0 cm
100059
100055
100056
100057
100051
100052
100053
100054
100058
Na panel připevněné tvrdé
dřevo, ušlechtilá ocel
tvrzená
Doplňkové komponenty a pomocníci k údržbě
teras
•
Obj. č.
111803
111810
111821
111811
111812
904569
111813
111814
111815
111816
100048
100049
111817
111818
111819
111820
111888
111889
n Kartáč k natírání teras
se speciálním vlasem
Šíře 150 mm
749 Kč bez DPH; 906 Kč s DPH
n Kartáč k natírání podlah
s nastavitelným držákem OSMO
Šíře 150 mm
780 Kč bez DPH; 944 Kč s DPH
nální OSMO kartáče pro terasy
s nastavitelnou délkou 115 – 200 cm
Šíře 150 mm
613 Kč bez DPH; 742 Kč s DPH
Účinně odstraní
zelený povlak z Vaší
terasy. 1 litr stačí na
ca. 30–100 m² dle
napadení.
1 l: 456 Kč bez DPH,
552 Kč s DPH
5 l: 2055 Kč bez DPH,
2487 Kč s DPH
n Odšeďovač dřeva – účinný gel
Vysoce účinné čištění a oživení zešedlého
dřeva. 1 litr stačí na ca. 10-20 m² dle
zešednutí.
0,5 l: 214 Kč bez DPH; 259 Kč s DPH
2,5 l: 976 Kč bez DPH; 1181 Kč s DPH
n
TX velikost
4,0 x 30 mm
TX15
4,0 x 40 mm
TX15
4,0 x 45 mm
TX15
4,0 x 50 mm
TX15
4,0 x 60 mm
TX15
4,5 x 45 mm
TX20
4,5 x 50 mm
TX20
TERRASSOTEC
4,5 x 60 mm
TX20
4,5 x 70 mm
TX20
4,5 x 80 mm
TX20
5,0 x 40 mm
TX25
5,0 x 45 mm
TX25
5,0 x 50 mm
TX25
5,0 x 60 mm
TX25
5,0 x 70 mm
TX25
5,0 x 80 mm
TX25
5,0 x 90 mm
TX25
5,0 x 100 mm
TX25
•
•
Nerezové vruty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Baleno
po
Obsah Box
nx
Baleno po
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
18 x 500
18 x 500
18 x 500
18 x 500
18 x 500
19 x 200
19 x 200
19 x 200
19 x 200
19 x 200
24 x 200
24 x 200
24 x 200
19 x 200
18 x 200
18 x 200
18 x 200
18 x 200
n ČISTIČ
TX20
TX20
TX20
TX20
TX25
TX25
TX25
TX25
TX25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200
200
200
200
200
200
200
200
200
19 x 200
19 x 200
19 x 200
19 x 200
19 x 200
19 x 200
18 x 200
18 x 200
18 x 200
• odolný proti korozi, podmíněně odolný vůči kyselinám
• vhodný pro dřevo obsahující třísloviny a ovzduší, které obsahuje soli
• není vhodný pro použití v krytých bazénech
Speciální geometrie vrutů zmenšuje točivý moment pro šroubování.
Nebezpečí
odtržení HELI
vrutu z relativně měkké ušlechtilé oceli V4A
HAPATEC
se tak zmenší.
Hapatec Heli
Obj. č.
Hapatec
Na panel připevněné tvrdé
dřevo, ušlechtilá ocel
tvrzená
TERRASSOTEC TRILOBULAR 5,5 mm
ušlechtilá ocel tvrzená V4A
• podmíněně odolný vůči korozi, není odolný vůči kyselinám
• 10 let zkušeností bez problémů s korozí u vhodného dřeva
• není vhodný pro dřevo obsahující třísloviny jako cumarú, dub,merbau, robinie atd.
• není vhodný do ovzduší, které obsahuje chlór
• nerezavějící ocel dle DIN 10088
• o 60 % vyšší točivý moment zlomu než A2 a A4
• ušlechtilá ocel tvrzená je magnetizovatelná
n Teleskopická tyč nastavitelná na origi-
n GARD CLEAN
Rozměr
4,5 x 50 mm
4,5 x 60 mm
4,5 x 70 mm
4,5 x 80 mm
5,0 x 50 mm
5,0 x 60 mm
5,0 x 70 mm
5,0 x 80 mm
5,0 x 100 mm
Obj. č.
Rozměr
TX velikost
PRAKTICKÉ:
Baleno
po
100059
100055
100056
100057
100051
100052
100053
100054
100058
Obsah Box
nx
Baleno po
Zde je pohromadě vše, co potřebujete.
•
•
Vruty Hapatec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
111803
4,0 x 30 mm
TX15
500
18 x 500
500
18 x 500
111810
4,0 x 40 mm
TX15
500
18 x 500
111821
4,0 x 45 mm
TX15
500
111811
4,0
x
50
mm
TX15
Prodejní jednotka v kbelíku à 1000 kusů 18 x 500
500
18 x 500
111812
4,0 x 60 mm
TX15
200
19 x 200
904569 geometrie
4,5 x 45 mm – zmenšení
TX20
Trilobulární základní
Ø 5 mm 4,5 x 50 mm
200
19 x 200
111813
TX20
točivého momentu,
omezení
nebezpečí
200
19 x 200
111814
4,5 x 60 mm
TX20
200
19 x 200
111815
4,5Včetně
x 70 mm
TX20
ukroucení šroubu
stop vrtáku
Včetně bitu TX 25
200
19 x 200
111816
4,5 x 80 mm
TX20
Hapatec »antik«
200
24 x 200
100048
5,0 x 40 mm
TX25
hlava s ozubením
naTX25
spodní 200
Na panel připevněné tvrdé dřevo, ušlechtilá ocel tvrzená Dvoustupňová 100049
24 x 200
5,0 x 45 mm
části
– omezuje
vznik
200
24 x 200
111817
5,0 x 50třísek
mm
TX25
Obsahhlavy
Box
Obj. č.
Rozměr
TX velikost
Opak.
nx
200
19 x 200
111818
5,0 x 60 mm
TX25
a štěpení
Baleno po dřeva
200
18 x 200
111819
5,0 x 70 mm
TX25
B111817
5,0 x 50 mm
TX25
200
24 x 200
200
18 x 200
111820
5,0 x 80 mm
TX25
200
19 x 200
B111818
5,0 x 60 mm
TX25
200
18 x 200
111888
5,0 x 90 mm
TX25
200
18 x 200
111889
5,0 x 100 mm
TX25
• podmíněně odolný vůči korozi, není odolný vůči kyselinám
•
•
1000
kusů
DŘEVĚNÝCH • 10 let zkušeností
bez problémů s korozí uSAMOVRTNÝ
vhodného dřeva
PROFILOVÝ
KŘÍDLOVÝ ŠROUB
• podmíněně odolný vůči korozi, není odolný vůči kyselinám
• není vhodný pro dřevo obsahující třísloviny jako cumarú, dub,merbau, robinie atd.
• 10 let zkušeností bez problémů s korozí u vhodného dřeva
TERAS
ušlechtilá
ocelchlór
tvrzená V4A
• není vhodný do
ovzduší, které obsahuje
• není vhodný pro dřevo obsahující třísloviny jako cumarú, dub,merbau, robinie atd.
• nerezavějící ocel dle DIN 10088
• není vhodný do ovzduší, které obsahuje chlór
Vysoce účinný kon• o 60 % vyšší točivý moment zlomu než A2 a A4
• nerezavějící ocel dle DIN 10088
• ušlechtilá ocel tvrzená je magnetizovatelná
• o 60
% vyšší točivý moment zlomu
než A2
a A4
Umožňuje rychlé
našroubování,
bez
předvrtání
centrát na čištění
• ušlechtilá ocel tvrzená je magnetizovatelná
dřevěných teras.
1 litr stačí na ca.
30–100 m² dle
Eurotec_Terrasse_2013_tschech.indd 29
04.09.13
stupně zašpinění.
1 l: 306 Kč bez DPH;
370 Kč s DPH
5 l: 1231 Kč bez DPH;
1490 Kč s DPH
4
4
4
4
5
5
5
5
5
• odolný proti k
• vhodný pro dř
• není vhodný p
Speciální geom
Nebezpečí odtr
se tak zmenší.
29
Ø 5 mm
15:21
Hapatec »antik«
Na panel připevněné tvrdé dřevo, ušlechtilá ocel tvrzená
Obsah Box
nx
Baleno po
Výškově stavitelné podstavce
pro terasy
•
NIVELLO
Obj. č.
Rozměr
TX velikost
B111817
B111818
5,0 x 50 mm
5,0 x 60 mm
TX25
TX25
•
Opak.
200
200
24 x 200
19 x 200
• podmíněně odolný vůči korozi, není odolný vůči kyselinám
• 10 let zkušeností bez problémů s korozí u vhodného dřeva
• není vhodný pro dřevo obsahující třísloviny jako cumarú, dub,merbau, robinie atd.
• není vhodný do ovzduší, které obsahuje chlór
• nerezavějící ocel dle DIN 10088
• o 60 % vyšší točivý moment zlomu než A2 a A4
• ušlechtilá ocel tvrzená je magnetizovatelná
1000
kusů
Vyrovnání od 1% do ca. 3%
Pro všechny typy nastavitelných podkladních terčů (kromě Minifoot)
Nivello slouží k vyrovnávání malých sklonů a spádů a rozdílných úrovní na ploše
určené k pokládce teras. Používá se tedy pro vyrovnání těchto odchylek a pokládá
se pod výškově nastavitelné podkladní terče. S Nivello máte garantovanou vysokou
stabilitu a také se stará o optimální
rozložení zatížení.
Eurotec_Terrasse_2013_tschech.indd 29
Přímý importér:
Váš regionální prodejce
www.realdeck.cz
:
Au–Mex s.r.o., Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9–Vysočany,
tel.: +420 283 933 452, +420 283 933 472, +420 283 931 808, +420 283 930 309
fax: +420 283 933 406 GSM: 608 052 450, 608 052 451, 608 877 630
e–mail: [email protected]–mex.cz, www.au–mex.cz

Podobné dokumenty

Real Deck - Profistep sro

Real Deck - Profistep sro Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se moho...

Více

Pěkné dřevo, pěkné barvy, pěkné terasy. - AU-MEX

Pěkné dřevo, pěkné barvy, pěkné terasy. - AU-MEX Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se moho...

Více

Terasy Real Deck katalog

Terasy Real Deck katalog Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se moho...

Více

Pergoly - gartenholz.com

Pergoly - gartenholz.com U akátové kulatiny a půlkulatiny (houpačky, palisády, kmeny, lavice Alpenland, kůly) jsou trhliny a hnijící suky podmíněny dřevinou a nejsou důvodem k reklamaci. Cinkované akátové výrobky jsou urče...

Více

CENÍK ke stažení - VIDEOPODLAHY.cz

CENÍK ke stažení - VIDEOPODLAHY.cz Rozměr: 988×163×2 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm) Povrch: PUR, třída zátěže: 23–31, v balení: 3,87 m2 (24 lamel), V4 drážka

Více