Jaromír Hanzlík - Rainbow aktuality ON-LINE

Komentáře

Transkript

Jaromír Hanzlík - Rainbow aktuality ON-LINE
63
aktuality
Interní časopis Rainbow v České republice. Vychází čtvrtletně.
On-line verze na adrese www.rainbowaktuality.cz
Jaromír Hanzlík
„Rainbow u nás doma
říkáme MILÁČEK.“
čtěte na straně 7
Představujeme
nová přídavná
zařízení
MiniJet a SuperMop
čtěte na straně 22
Jak na alergeny
v domácím prostředí?
čtěte na straně 8
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař společně se svými SSD a SD vyhlašují motivaci
od 22. listopadu 2013 do 31. ledna 2014
získejte rainbow ZDARMA
3x
kategorie
NOVÁČCI
los v osudí PRO každého nováčka s prvním samostatným demo
3x
kategorie
REKRUTEŘI
los v osudí ZA každého nováčka s prvním samostatným demo
Jste nováček? LOSUJTE V OBOU KATEGORIÍCH!
3+3v losování
VOLNÁ RAINBOW
Nováčkem s prvním samostatným demo se rozumí člověk, který v období motivace navštívil kancelář na Dni otevřených dveří, prošel školením
a předvedl své první samostatné demo. Termín losování určí pořadatelé po skončení kvalifikačního období motivace. V době losování musí být
obchodní zástupce stále aktivní v Rainbow obchodě, jinak jeho výhra propadá.
Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry výhrami obdobné hodnoty.
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.
obsah
5
Poselství Chairmana, Prezidenta & CEO
6
Roční hodnocení 2013 – konečné výsledky
6
Motivace Champions 2014
7
Rozhovor s Jaromírem Hanzlíkem
8
ČIPA: Jak na alergeny v domácím prostředí?
10
TOP Sales – 5, 6, 7, 8, 9, 10/ ‘13
11
TOP Leader – 5, 6, 7, 8, 9, 10/ ‘13
12
TOP Manager – 5, 6, 7, 8, 9, 10/ ‘13
14
TOP Area Distributor – 5, 6, 7, 8, 9, 10/ ‘13
16
Super Satellite Distributor – 5, 6, 7, 8, 9, 10/ ‘13
17
Satellite Distributor – 5, 6, 7, 8, 9, 10/ ‘13
18
Pacesetters Popovičky
20
Vidovich Tiger Award
21
Celosvětový Dream Day
22
Představujeme nová přídavná zařízení
kariéra
master manager
výhody:
23
Putovní trofej za měsíční vítězství
24
Rainbow kariéra
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
podmínky:
výhody:
Vydavatel:
Redakce:
Titulní foto:
26
Cancún – výsledky soutěže o zájezdy do Mexika
základní provize:
podmínky:
výhody:
*TS= přímý spolupracovník,
který má v daném
kalendářním měsíci
minimálně 10 demo.
3 prodeje
1 prodej
=
=
3 prodeje
0,6 RB
0,8 RB
1,4 RB
odznaky za osobní prodeje v mesíci
ˇ
vlastní kancelář vzdálená minimálně
50 km od jiné kanceláře
doporučení distributora
musí být
FULL-TIME
počet kamenů na odznaku vyjadřuje počet měsíců, ve kterých OZ dosáhl daného počtu prodejů
kožený demo kufr
10 prodejů
za měsíc
15 prodejů
za měsíc
20 prodejů
za měsíc
SALES STAR
25 a více prodejů
za měsíc
při prvním dosažení
5 prodejů v kalendářním měsíci
WORLDWIDE
SALES CHAMP
prsten celosvětového
prodejního šampióna
zlatá lampa
při splnění podmínky
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
team leader
group leader
min. 3 TS*, 15 demo/ měsíc PART-TIME nebo 30 demo/ měsíc FULL-TIME (počítají se i demo s lidmi)
prvních 20 prodejů ve skupině (1x 20)
48 demo
za měsíc Full–Time
10.000 Kč
minimálně 30 demo/ měsíc, 1 mítink/ týden, 2x trénink/ týden
1 TS* +1.000 Kč, 2 TS* +2.000 Kč, 3 TS* +3.000 Kč
Motivace RGD o speciální sklenice
29
Pololetní mítink Clarion 2013
32
Pacesetters Vitality – průběžné výsledky kvalifikace
34
RGD večeře 2013 - SaSaZu Praha
36
Výsledková listina
36
Regionální šampióni Evolution
37
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
38
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
40
AD Eliška & Rostislav Čechovi
40
AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
41
AD Eva & Jindřich Němcovi
41
AD Petra & Tomáš Bečvářovi
42
AD Martina & Josef Suchých
42
AD Petr & Pavel Vavrošovi
43
AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
43
AD Jana & Jiří Vaněčkovi
44
SD Margita & Václav Bečvářovi
45
AD Anna & Vasyl Lypchakovi
45
Pozvánka na Galapárty 2013
46
Pacesetters společnosti Rexair LLC – Washington, D.C.
46
Above The Rest – motivace pro RGD a SD o dovolenou na Bora Bora
47
Rainbow příležitost
47
Pozvánka na Den otevřených dveří
odznaky vyjadrující
ˇ pocet
ˇ osobních prodeju
o
minimálně 15 demo/ měsíc, 1 mítink/ týden, 1x trénink/ týden
28
24 demo
za měsíc Part–Time
FULL-TIME
9.000 Kč
1 TS* +500 Kč, 2 TS* +1.000 Kč, 3 TS* +1.500 Kč
8.000 Kč
Martina Spudichová
Jan Řehák
Jan Výšek
www.rainbowaktuality.cz
+
+
Tento odznak získává od společnosti Rexair LLC každý OZ, který přivede
v kalendářním měsíci minimálně 3 nováčky a ti předvedou své první
demo. Počet kamenů vyjadřuje, kolikrát se OZ nominoval na tento post.
nemusí potvrzovat desetinky VRB
Napsali jste nám...
www.rainbowaktuality.cz
1 prodej
4 prodeje
odznak recruiting star
candidate distributor
junior manager
min. 3 TS*, 35 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 35)
28
Online verze:
+
+
20 prodejů ve třech po sobě
jdoucích kalendářních měsících
(3x 20)
4.000 Kč za každý prodej ve skupině
min. 3 TS*, 30 demo/ měsíc (počítají se i demo s lidmi)
20 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 20)
nemusí potvrzovat desetinky VRB
+ volné Rainbow za 20 prodejů skupiny v měsíci
Útok na losování – průběžné počty losů
Vydáno 17. 11. 2013 pro vnitřní potřeby firmy.
Neprodejné.
1. měsíc ... 2 prodeje
2. měsíc ... 3 prodeje
JEDNO VOLNÉ RAINBOW + 0,4 RB do dalšího měsíce
area distributor
min. 3 TS*, 55 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 55)
13.000 Kč
27
Kontaktní adresa:
R spol. s r.o.
Na Třebešíně 3158/11, 130 00 Praha 3
tel.: 272 179 111
e-mail: [email protected]
www.rainbowsystem.cz
250 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 250)
75 prodejů v šesti po sobě
jdoucích kalendářních
měsících (6x 75)
5.000 Kč za každý prodej ve skupině
13.000 Kč
®
za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává OZ desetinku VOLNÉHO RAINBOW
získané desetinky musí být potvrzevy 3 vlastními prodeji v každém měsíci
po dosažení 10 desetinek obdrží OZ za první prodej v následujícím měsíci
provizi ve výši 50.000 Kč bez DPH
super satellite
satellite distributor
senior manager
13.000 Kč
13.000 Kč
ředitelé společnosti
RGD Zdeněk Říčař &
RGD Jan Říčař
Filip Novák - Foto.QAK.cz
executive manager
min. 3 TS*, 75 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích
měsících (3x 75)
6.000 Kč za každý prodej ve skupině
od 6. stupně – je-li můj TS na stupni 6, 7, 8, 9, 10 získám pouze rozdíl provizí za prodej ve skupině
základní provize:
podmínky:
výhody:
Časopis firmy R spol. s r.o. - Rainbow Centrála,
obchodních zástupců a přátel skvělého
přístroje RAINBOW.
13.000 Kč
600 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 600)
general manager
13.000 Kč
základní provize:
podmínky:
min. 3 TS*, 100 prodejů ve skupině v šesti po sobě jdoucích
měsících (6x 100)
výhody:
6.500 Kč za každý prodej ve skupině
základní provize:
podmínky:
desetinky volného rainbow
master satellite
13.000 Kč
základní provize:
podmínky:
min. 3 TS*, 200 prodejů ve skupině v šesti
po sobě jdoucích měsících (6x 200)
výhody:
7.000 Kč za každý prodej ve skupině
... budte’ v týmu!
minimálně 5x týdně školí a trénuje
Slovo ředitele
minimálně 3x týdně
se učí školit a trénovat
aktuality
4
PART-TIME
první
osobní prodej
5
14
34
54
74
100+ osobních prodejů
každý kámen na odznaku
symbolizuje 100 osobních
prodejů v kariéře
3
SLOVO ŘEDITELE
Dobrý den,
vítejte na stránkách Rainbow Aktualit.
Od minulého vydání se v našem obchodě
událo mnoho zajímavého. Ústecká
kancelář povýšila nového Group Leadera
Jana Kramuleho, který si tak zajistil
účast na našem únorovém Pacesetteru.
Roudnická kancelář se inspirovala touto
událostí a brzy na to povýšila do pozice
Group Leader Alenu a Miroslava Mackovi.
Oba tyto úspěchy pomohly kanceláři SD
Margity & Václava Bečvářových k zisku
prestižní trofeje Tiger Award za splnění
osobní výzvy prezidenta společnosti
Paula Vidoviche. Všem patří velké uznání
a gratulace.
Měsíc říjen odstartoval náš nový fiskální rok. Tento měsíc je vždy speciální,
protože se všechny organizace snaží
vyšlápnout co nejlépe do nového období.
Ani Rainbow Česká republika nezahálela
a říjen byl jedním z nejlepších měsíců za
poslední dobu v našem obchodě.
Myslím si však, že to je teprve začátek.
Náš obchod nabízí obrovskou příležitost
pro ty, kteří chtějí od života více. Avšak je
třeba se o této příležitosti neustále bavit
a sdílet ji se všemi kolem nás. Každý
člověk má mít možnost si život užít a ne
přežít. A přesně to náš obchod umí. Dát
možnost těm, kteří chtějí něco málo
navíc, dát směr těm, kteří hledají novou
výzvu nebo pomoci těm, kteří chtějí mít
svou vlastní Rainbow firmu.
Protože vím, jak málo stačí k tomu, abyste se stali úspěšnějšími a spokojenějšími,
rozhodli jsme se o příležitosti mluvit
ještě více. I proto v dnešním vydání
naleznete mapu území České republiky.
PŘÍLEŽITOST pro VÁS je skutečně otev–
řena a je obrovská. Česká republika má
mnoho měst, kde Rainbow ještě nemá
svou pobočku. A proč byste to nemohli
být právě VY, kdo ji vybuduje, dá lidem
práci a pomůže tuto oblast zbavovat
zdraví škodlivých vysavačů? Proč byste
to nemohli být právě VY, kdo pomůže
zlepšit kvalitu života lidí v této oblasti?
Proč byste právě VY nemohli být tím, za
kým budou zákazníci za 5, 10, 20 let chodit a děkovat, že Rainbow byla ta nejlepší
investice, kterou kdy udělali? Proč ne?
Možná VÁS nikdy nenapadlo, že byste
mohli mít život, o kterém sníte. Možná
VÁS nenapadlo, že existuje společnost,
která vydělává peníze tím, že pomáhá
lidem a možná VÁS nenapadlo, že můžete být její součástí, nebo dokonce jedním
z jejich distributorů.
PŘÍLEŽITOST je zde a je na každém z nás,
jak s ní naložíme. Pro ty, co ji chytí za
pačesy a nepustí, bude každý měsíc
říjnem, každý měsíc bude tím nejlepším
v jejich životě.
S pozdravem
Jan Říčař
4
www.rainbowaktuality.cz
POSELSTVÍ CHAIRMANA, PREZIDENTA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC
Postoj vůdců
zajistí velký rok 2014
Fiskální rok 2013 skončil a byl to dobrý
rok. Jako vždy někteří mohli dopadnout
lépe a jiní jsou svými výsledky nadšeni.
V obou případech je před námi nový rok.
Nemohu však nezmínit náš nedávný
Pacesetter mítink ve Washingtonu D.C.,
který byl jedním z nejlepších v historii.
Zdá se, že měl úplně všechno – výborné
recepce, fascinující exkurze, skvělé párty
i obchodní mítinky. Opravdu to byla
špičková událost.
Každý, kdo se tohoto mítinku účastnil,
předpovídá velký rok 2014 v počtu
obchodních zástupců, demo i prodejů.
I když téměř všichni velmi optimisticky
mluví o nadcházejícím roku, na tomto
mítinku bylo přítomno „NĚCO“, co mne
ujišťuje o tom, jak rok 2014 nakonec dopadne. A to extra „NĚCO“ byl velmi nad–
šený a optimistický POSTOJ. U přímého
prodeje neustále mluvíme o důležitosti
postoje pro náš obchod.
Jak k věcem přistupujeme uvnitř, odráží
se navenek – v řeči našeho těla, v našich
úsměvech či nadšení. Jak všichni víme,
je to postoj našich obchodních zástupců,
co vede k prodejům a rekrutům. Protože
postoj se přenáší do přesvědčení, jistoty
a záruky, které naši zákazníci potřebují,
aby se mohli rozhodnout. Jenom konání
bez postoje nikdy nevede k cíli. Sečteno
a podtrženo – čím lepší postoj, tím větší
úspěchy ve všech oblastech života.
Ale existuje místo, kde je postoj rozhodující pro úspěch – a to je postoj lidí na
vedoucích pozicích. Výsledky v terénu
jsou odrazem vedení a trénování v kanceláři. Pozitivní a optimistický postoj se
nedá předstírat nebo hrát. Můžete to
zkusit, ale nakonec vždy vyjde najevo
váš skutečný přístup. Vůdce, který určuje
„herní plán“ na základě svých zkušeností
a sleduje fakta těch, kterým se daří
(i těch, kterým se dařilo v minulosti),
začne rozvíjet pozitivní, upřímný a úspěšný postoj.
Ti, jejichž přístup není takový, jaký by měl
být, se budou nacházet na posledních
místech ve výsledkových tabulkách. Aby
se tak nestalo, je třeba dobře sledovat ty
úspěšné, říci svému srdci, že se chcete
„dostat do týmu“ a zažít radost z vítězství a úspěchu.
Jsem přesvědčen, že postoj většiny je
pozitivní, jistý a upřímný, čímž bude rok
2014 jistě jedním z nejlepších roků. A se
všemi pozitivy, které máme z roku 2013
– tento rok BUDE VELKÝ.
Hodně štěstí a dobrý recruiting!
Paul T. VIDOVICH
Chairman, Prezident & CEO
www.rainbowaktuality.cz
5
PŘÍLEŽITOST
bez hranic...
R spol. s r.o., Na Třebešíně 3158/11, 130 00 Praha 3 – Strašnice, e-mail: [email protected], www.rainbowsystem.cz
Super Satellite Distributor 2013
1.
Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor
48 000 b.
Ústí nad Labem
48 000 b.
Satellite Distributor 2013
1.
Margita & Václav Bečvářovi
Area Distributor Champion 2013
Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
H. Králové, Jihlava
2.
Eliška & Rostislav Čechovi
3. – 4.
Anna & Vasyl Lypchakovi
5.
konečné výsledky za období říjen 2012 – září 2013
Leader Champion 2013
1.
3. – 4.
ROČNÍ HODNOCENÍ 2013
44 200 b.
1.
GL Lenka & Luděk Černých
Praha
28 500 b.
Příbram
37 600 b.
2.
TL Kamila & Tomáš Tůmovi
Praha
25 400 b.
Roudnice n. L.
35 400 b.
3.
TL František Bejblík
Tábor
22 100 b.
Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary
35 400 b.
4.
GL Marcela Divišová & Petr Kuzma
Praha
21 600 b.
Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň Lobzy
34 200 b.
5.
GL Jana Gáboríková & Jan Novák
Ústí nad Labem
20 500 b.
Manager Champion 2013
Sales Champion 2013
1.
EM Martin Hach
Tábor
43 100 b.
1.
Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi
89 prodejů
2.
EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík
Praha
41 800 b.
2.
Tomáš Tůmovec
SSD Ing. Žižkovi - Praha
80 prodejů
3.
EM Libuše & Miroslav Endtovi
Praha
35 300 b.
3.
Kamila & Tomáš Tůmovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
74 prodejů
4.
JM Dana & Miroslav Špeťkovi
Praha
31 700 b.
4.
Petr Kuzma
SSD Ing. Žižkovi - Praha
72 prodejů
5.
JM Jana Šišková
Ústí nad Labem
26 100 b.
5.
Tomáš Stejskal
SSD Ing. Žižkovi - Praha
70 prodejů
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař společně se svými Super
Satelitními a Satelitními distributory vyhlašují speciální motivaci pro českou Rainbow organizaci na období
od 1. října 2013 do 30. září 2014
kategorie
CHAMPIONS
CHAMPIONS
2014
SALES CHAMPION 2014
Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem osobních prodejů Rainbow v období říjen 2013 - září 2014
získá pánský nebo dámský zlatý prsten. Při opakovaném vítězství má obchodní zástupce možnost výběru libovolného šperku ve stejné
hodnotě, jakou má prsten CHAMPIONS.
kategorie
LEADER CHAMPION 2014
Vítězem se rozumí nejlepší Leader, který se na základě bodového hodnocení v období říjen 2013 - září 2014 umístí na 1. místě v ročním hodnocení Leaderů. Vítěz kategorie
získá zlatý náramek v hodnotě 60 000 Kč. Při opakovaném vítězství ve stejné kategorii bude výherci na náramek doplněn diamant.
MANAGER CHAMPION 2014
a kategorie AREA DISTRIBUTOR CHAMPION 2014
kategorie
Vítězi se rozumí nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor, kteří se na základě bodového hodnocení v období říjen 2013 - září 2014 umístí na 1. místě ve svých kategoriích.
Vítězové obou kategorií získají zlatý náramek v hodnotě 100 000 Kč. Při opakovaném vítězství ve stejné kategorii bude výherci na náramek doplněn diamant.
Area Distributoři se svými osobními prodeji kategorie SALES CHAMPION nemohou účastnit. V této motivaci není nabízena hotovost výměnou za získané ceny. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit,
přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla, či nahradit výhry výhrami obdobné hodnoty. Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků.
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná. Použité fotografie jsou pouze ilustrační.
6
www.rainbowaktuality.cz
Rainbow u nás doma říkáme MILÁČEK...
Jaromír Hanzlík má za sebou třicet
let v divadle, natočil stovky filmových nebo televizních rolí. Většině
z nás se určitě vybaví jako nezapomenutelný strýček Pepin anebo
doktor Jandera, který se opět
každý pátek objevuje na televizních
obrazovkách v pokračování seriálu
Sanitka. Na schůzku s ním jsem šel
tak trochu s trémou. Přeci jenom
je to jeden z nejpopulárnějších
českých herců. Hned první minuty
mi však veškeré obavy rozptýlily.
Bylo to velmi příjemné setkání
nad šálkem výtečného cappuccina
s člověkem, který toho v profesním životě tolik dokázal. A jak to
má Jaromír Hanzlík s Rainbow?
www.rainbowaktuality.cz
První Rainbow jsem si koupil před
mnoha a mnoha lety. Když byl
můj syn David ještě malý, trpěl
astmatem. Bydleli jsme s panem
Říčařem v jednom domě, on mi
Rainbow předvedl a já jsem ho
okamžitě koupil. Později jsem
koupil ještě jedno synovi a pak
ještě jedno Rainbow pro mou
partnerku.
A kdo ve Vaší domácnosti s Rainbow nejvíc uklízí? Ke mně chodí
léta uklízet dvě dámy, ale já to
moje Rainbow miluju tak, že mám
jednu podmínku – s Rainbow budu
pracovat jen já.
Teď si ze mě ale děláte legraci....
No to si nedělám legraci. Jedna
z těch hospodyň, Jindřiška, jednou
řekla „No jo, to je Jaromírův miláček.“ A od té doby se Rainbow
prostě jmenuje Miláček.
Myslel bych si, že při Vašem určitě nabitém pracovním programu
na takové věci nezbývá čas. Ale já
to opravdu dělám, nikoho k tomu
nepustím. Tahám ho z Prahy na
chalupu a všude s ním uklízím.
A jakou má pro Vás Rainbow největší přednost, jestli se to tak dá
nazvat? Nejvíc mě na něm fascinuje je to, že po každým vysávání
je ve vodě okamžitě vidět, kolik
špíny člověk posbírá. A to jsem
vždy přesvědčen, že máme doma
čisto, téměř sterilně. Ale Rainbow
mě vyvede z omylu. Je to neuvěřitelné kolik prachu a nečistoty
se i v opečovávané domácnosti
nasbírá. V klasickém vysavači to
není tak vidět. Rainbow je opravdu
nádherný přístroj. On umí hodně
věcí, jako mýt okna a já nevím co
všecko. Mám hodně koberců a rád
ho používám i na jejich čištění. To
se jen postříkají vodou se speciálním saponátem a vysají se.
Je škoda, že Vás v poslední době
Vás není moc vidět... Myslíte?
To já mám pocit, že je mě až
moc. Právě běží Sanitka 2, pak
koncem října začne seriál Cirkus
Bukowsky a právě jsem dokončil
další seriál s Honzou Hřebejkem
pro stanici HBO s názvem V objetí.
To není málo, ne?
–jře–
7
Jak na alergeny
v domácím pro
Nezávislé laboratoře testova
33 Rainbow zbaví domácnost velkého množs
33 Tyto odstraněné alergeny nemohou nikam
33 Rainbow je při odstraňování alergenů stá
i přes nečistotami zaplňující se nádobu s 33 Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste
alergenům.
PO
Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners
8
Z každé
přispívám
pro
Prof. MUDr.
Petr Pohunek, CSc.
ředitel České iniciativy
pro astma o.p.s.
ostředí?
aly Rainbow a prokázaly, že
ství alergenů.
m utéci. Zůstávají v nádobě s vodou.
ále stejně účinné,
vodou.
e vystaveni
OMÁHÁ
ého prodaného Rainbow
me společnosti ČIPA na boj
oti astmatu a alergii.
www.cipa.cz
Jak je dnes již často mediálně přetřásáno,
alergie se stala jednou z nejčastějších „civilizačních“ nemocí. Označení „civilizační“
je dnes do určité míry módním pojmem.
Má charakterizovat přímý vztah nemoci
s postupem civilizace a různými vlivy, které zlepšování životní úrovně lidské populaci
přináší. Jako civilizační onemocnění ale vedle alergie označujeme i kardiovaskulární
nemoci, psychické poruchy, metabolické
změny, cukrovku a dokonce i onemocnění
autoimunitní, jako je např. revmatismus,
roztroušená skleróza apod. Podíváme-li se
na epidemiologická data z různých částí
světa, je skutečně patrné, že řada těchto
nemocí souvisí se stupněm bohatství a vyspělosti společnosti, dostupností vysoko
kalorické výživy, prokázána je souvislost
s obezitou. Přibývá i nových poznatků o velmi negativním vlivu kouření tabáku na většinu z tzv. „civilizačních“ nemocí. Svůj vliv
má samozřejmě i tolik zmiňované znečištění
průmyslové.
Alergická onemocnění dnes nalézáme v populaci již asi ve 30%. Každý třetí člověk
v oblastech „civilizovaného“ světa tak má
šanci rozvinout nějakou formu alergického
onemocnění. Jsou to nejčastěji projevy alergické rýmy a zánětu spojivek, různé formy
alergických vyrážek - od kopřivky až po atopický ekzém, objevují se alergie na potraviny. Nejzávažnějšími formami jsou anafylaktická reakce a průduškové astma. Zatímco
anafylaktická reakce, která obvykle ohrozí
nemocného až při průniku alergenu do těla
cestou požití alergenní potraviny nebo např.
bodnutím včely nebo vosy, astmatická reakce může být vyprovokována i pouhým
vdechnutím alergenu nebo dokonce jen virovou infekcí u disponovaného jedince. Pacient s astmatem má ve svých průduškách
chronický neinfekční alergický zánět, který
jej disponuje k snazší reakci na vdechnutou
škodlivinou. Při vdechnutí alergenu nebo
i nealergenní dráždivé látky dojde k rychlému stažení průdušek, otoku jejich stěny, novotvorbě hlenu a tím k zvyýšení odporu pro
proudění vzduchu a dušnost. Podobně může
nemocný s astmatem nadměrně reagovat
i na virovou infekci dýchacích cest.
Jak tedy co nejlépe předejít podobným potížím a, pokud už alergii máme, vyhnout se co
nejlépe zmíněným rizikům?
Základem je především časné rozpoznání
příznaků a jejich včasné ohlášení lékaři. Ten
by měl doplnit diagnostická vyšetření, která přítomnost alergie potvrdí nebo vyloučí.
Pokud už je alergie skutečně potvrzena, je
třeba zavést správnou protialergickou léčbu zaměřenou proti podstatě nemoci, tj.
alergickému zánětu. Tuto léčbu předepisuje,
řídí a kontroluje lékař - alergolog. Druhým
pravidlem je eliminace příčinných alergenů. Které alergeny to jsou, určí podrobné
alergologické vyšetření (kožní testy nebo
vyšetření protilátek v krvi). Postupy, jak
kontakt s alergeny vyloučit nebo alespoň
omezit, je opět dobré konzultovat s alergologem. Při alergii na pyly je vhodné sledovat
pylové zpravodajství publikované v médiích
nebo na stránkách www.pylovasluzba.cz.
Tento servis provozuje Česká iniciativa pro
astma, o.p.s. již řadu let a získaná data využívají nejen odborníci, ale zvykli si na ně
i mnozí pacienti, kteří podle nich řídí svoje
aktivity v době pylové sezóny. Horší situace je při prokázané alergii na alergeny celoroční a především na ty, které nacházíme
v našich domácnostech a kterých se jen obtížně zbavujeme. Jsou to především roztoči
domácího prachu a alergeny plísní. K nim
se často přidávají i alergeny domácích zvířat. Zcela samostatnou kategorií je kouření,
které kromě přímého negativního efektu
na zdraví kuřáka i jeho okolí, kontaminuje
i domácí prostředí částicemi zplodin hoření
a významně zvyšuje znečištění domácnosti
prachovými částicemi.
Tradičním základem péče o domácí prostředí alergika vždy byla snaha o odstranění různých materiálů zachycujících prach,
případně zvířecí srst a epitelie. Za ideální
pokojík alergického dítěte tak často byl
považován v podstatě holobyt s leštěnými
dřevěnými materiály, protialergickými lůžkovinami, odstraněnými plyšáky a okrasnými rostlinami. Takový postup je nepochybně
účinný a vede jistě k významnému snížení
koncentrace alergenů v ovzduší. Bohužel
se ale často zapomíná, že prach se nedrží
jen na drsných površích nebo v čalounění
a kobercích. Prach, který přichází zvenku
například na oblečení nebo je produkován
při stlaní postelí se velmi snadno vznáší
ve vzduchu a snadno se usazuje i na hladkých površích. Dokladem bývají často paprsky ranního slunce pronikající do ložnice
či pokoje a jasně ukazující odrazy světla na
velkých kvantech prachových částic. Malý
test zvířením vzduchu v takto osvíceném
místě navíc ukáže, že na hladkém povrchu
dokonce prach ulpívá více než v látkových
závěsech či čalounění a již malým proudem
vzduchu se snadno dostává opět do oběhu
v prostředí.
Logicky se tedy ukazuje, že samotná úprava prostředí k prevenci alergie nestačí.
I v perfektně upravené místnosti je třeba
nadále dbát na pečlivý úklid, stírání prachu na vlhko, častou výměnu lůžkovin, péči
o matrace. Významnou pozornost je třeba
věnovat i oněm „protialergickým“ hladkým
plochám. Jejich výhodou v péči o prostředí
alergika je samozřejmě povrch, který se
snadno stírá a jednoduše uklízí. Pokud však
spoléháme na samotnou úpravu prostředí
a o toto prostředí dále již pravidelně nepečujeme, ztrácejí veškerá opatření smysl.
Je proto třeba i v takto dobře upraveném
prostředí zavést pravidelný úklidový režim,
pravidelně stírat prach a vysávat. I v tomto
případě platí pravidlo, že by úklid měl probíhat v nepřítomnosti alergického jedince,
i když v případě vlhkých úklidových technologií není tento požadavek tak kritický,
jako při práci nasucho.
I při kvalitním úklidu samozřejmě trvá požadavek kvalitní cirkulace vzduchu. Ta bývá
správně řešena pravidelným a intenzivním
větráním, které by mělo ale respektovat
současnou pylovou situaci a konkrétní meteorologické podmínky.
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
ředitel ČIPA o.p.s.
9
TOP Sales
květen
Martin Čupr
(8/11, 5/13)
Příbram
AD E. & R. Čechovi
11 prodejů
Na slovíčko s TOP Sales v měsíci květnu 2013 – Martinem Čuprem
Čím se vaše květnová práce odlišovala od ostatních
slabinou je, že si nedokážu podle svých představ do-
a jak to dělají ti nejlepší lidé v tomto obchodu, tak
měsíců, že vám přinesla titul nejlepšího prodejce?
mluvit ukázky i od budoucích majitelů. Pak by ukázek
10 a více prodejů nebude u mě jen jednou za čas, ale
V květnu jsem předvedl 22 ukázek, z toho 12 pro-
a následně prodejů bylo samozřejmě daleko více.
bude to každý měsíc, což je mé přání do budoucnosti. J
dejů. Všechny prodeje byly doporučení od nových
Rád bych všem řekl, že Rainbow obchod je obrov-
Přeji všem hodně štěstí a hodně úspěchů v tomto
majitelů, což je vždy nejoptimálnější. Mou největší
ská příležitost!! Až i já začnu pracovat tak, jak se má
obchodě.
červen
Jana Gáboríková
(5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13)
Ústí n. L.
SD M. & V. Bečvářovi
Martin Čupr
11 prodejů
Na slovíčko s TOP Sales v měsíci červnu 2013 – Janou Gáboríkovou
Jaká byla vaše největší motivace pro červnové vítěz-
níků na servise využívám nových přídavných zařízení
ství? Moje největší motivace bylo vyhrát nejlepšího
a zase se mi otevírá nová cesta k doporučením. V prů-
nejen od nových majitelů, tři prodeje jsou i z předvede-
prodejce roku a byl to sen a největší cíl za 6 let, kdy
měru nosím 6 – 10 doporučení z každého předvedení.
ní, kde se neprodalo.
prodávám Rainbow. Proto jsem měla cíl nejen v hlavě,
Vše začalo na Dream Day. Každý se snažíme v ten-
Velký dík patří především manželům Bečvářovým
ale i napsaný v diáři. Každý den jsem diář otevřela a cíl
to den prodat, je to start měsíce. A pak už to jen šlo,
a dnes i jejich synovi Slávkovi J.
se připomněl. Důležitá je disciplína a mít naplněný plán.
jak má. Dobře kvalifikovat doporučení, mít dobrý vliv
červnových demo byla domluvena jako demo z dema,
Každý měsíc mám 40 a více demo. Od nového zákaz-
a získat důvěru, doporučení u rodiny a nejlepších přátel.
Přeji mnoho úspěchů v prodejích a dobrý recruiting J.
níka získávám 10 doporučení. Na konci neprodejního
Důležitá je rychlost. Na doporučení od nového majitele
A všem, kdo teprve přijdou na Den otevřených dveří
dema je důležité se nenaštvat na zákazníka, že si Rain-
volat hned druhý den a nejlépe je do dvou dnů domluvit.
a chtějí něco změnit ve svém životě - nesuďte sebe za
bow nekoupil, ale naopak si vzít co nejvíce doporučení
A máte zase čerstvého majitele J. Stěžejní je mít z kaž-
něco, co jste nezkusili a přijďte mezi nás!
a nejlépe domluvit 2 dema z dema. Nikdo vám neřekne,
dého domlouvání 5 demo z dema a hlavně mít naplněný
že nechce nový svítící RainMate J. U stávajících zákaz-
plán na dva dny dopředu a nepřemýšlet. Většina mých
červenec
Alena & Miroslav Mackovi
(4/13, 7/13)
Roudnice
n. L.
AD A. & V. Lypchakovi
Jana Gáboríková Marková
1O prodejů
Na slovíčko s TOP Sales v měsíci červenci 2013 – Alenou a Miroslavem Mackovými si přečtěte u měsíce října.
srpen
Miroslav Malý
(8/13)
Příbram
AD E. & R. Čechovi
13 prodejů
Na slovíčko s TOP Sales v měsíci srpnu 2013 - Miroslavem Malým
10
Čím se vaše srpnová práce odlišovala od ostatních mě-
30 – 35 let s dětmi hodně funguje, že mohou RainMate
to se nebojte a neřešte to. „Líná huba, holý neštěstí“.
síců, že vám přinesla titul nejlepšího prodejce? A jaká
získat zdarma do pokojíčku k dětem, a tím pádem do-
Motivace byla obrovská, povedl se mi hned začátek mě-
byla vaše motivace? Určitě to bylo tím, že jsem měl
stanu kvalitní kontakt k rodičům, tetě atd.
síce a pak už jsem jen dotahoval prodeje na volné Rain-
40 demo, což bylo nejvíc, co jsem kdy udělal J. K tomu
Mé prodeje byly z poloviny z doporučení od budoucích
bow. Dále to byl odznak za 10 prodejů a výhra v repub-
samozřejmě patřila mimo kvalitního dema i notná dáv-
majitelů a z poloviny od nových majitelů. Samozřejmě
lice. Mile mě překvapil a hodně velkou radost mi udělal
ka štěstí, tak už to v životě chodí. Jedno je ale jisté, „čím
jsem se snažil domluvit demo z dema u nových majite-
titul nejlepšího prodejce v Evolution regionu za srpen.
déle se chodí po lese na houbách, tím víc se jich najde.“
lů, a co jsem nestihl, tak máme skvělý marketing, pří-
Každý měsíc jsou vyhlášeny super motivace, ceny, dár-
Samozřejmě, že propagační program od nových maji-
bramskou kancelář a všichni v ní. Velké dík patří hlavně
ky atd., mám rád hlavně ty optimistické motivace J.
telů mám vždy plný doporučení. Co se týká budoucích
Elišce Čechové, která mi z toho domluvila minimálně
majitelů, tam je to hodně o lidech a jak moc chtějí spo-
polovinu prodejů. Vím, že někdy je problém u obchod-
Pro nováčky bych dodal, že já byl ještě nedávno jeden
lupracovat. Máme však RainMate a ten mi pomáhá no-
ních zástupců domlouvat demo z dema, především
z nich! Chci tím říct, že všechno jde, když se chce!
sit plný propagační program z každého třetího předve-
u nových majitelů. Není se čeho bát, ti lidé nevědí, co
Máme Rainbow a tomu můžeme věřit! Nikdy nás ne-
dení, kde neprodám. Někdy dostanu 2 – 3 jména,
přijde a co po nich budeme chtít. Je to jen stav v naší
zklame.
někdy nic, to je normální. Právě u rodin kolem
mysli, kdy se nám vytvoří blok a bojíme se zeptat. Pro-
Míra Malý
www.rainbowaktuality.cz
září
Jan Kramule
Ústí n. L.
(9/13)
SD M. & V. Bečvářovi
16 prodejů
Na slovíčko s TOP Sales v měsíci září 2013 – Janem Kramule
Co vás motivovalo v zářijové práci, kdy jste získal titul
sadní krok v životě. Bylo to pro mě splnění snu, zásluhu
se mi to. Doufám, že v tomto kvalifikačním období se
nejlepšího prodejce měsíce? A kolik v průměru předve-
na tom nesou všichni, kteří pomohli.
umístím minimálně v první trojce.
dete demo měsíčně? Byl měsíc před měsícem rekordů
Motivací pro mé povýšení byl určitě únorový Pace-
Dema? Můj počet předvedení se drží stále mezi 30-35
a já jsem chtěl být prostě nejlepší. Hlavní motivací pro
set–ters 2014 a touha poprvé zažít atmosféru pravého
ukázkami. Zjistil jsem, že můj zářijový poměr uzavírání
mě bylo právě vysněné povýšení a utvoření stálé skupi-
Rainbow s nejlepšími lidmi v tomto obchodu. Chci patřit
byl cca dvě ukázky na prodej, takže myslím, že člověk
ny s přímými spolupracovníky. V dubnu letošního roku
mezi ty, kteří berou svou práci stejně zodpovědně jako
musí dbát na kvalifikaci, aby měl hodně kvalitní ukázky.
jsem se snažil pomoci k povýšení vedoucího naší skupi-
soukromý život. Chci tímto krokem motivovat všech-
Poté může investovat čas ne na trhání rekordů v počtu
ny, jímž je MŮJ TÁTA. Věděl jsem, že je to důležitý krok
ny své nováčky, stávající i ty nové, a hlavně ukázat, že
předvedení, ale naopak jej efektivně využít a mít vícero
nejen pro něj, ale pro celou skupinu. Chtěl jsem rozhý-
člověk opravdu musí rozvíjet svůj tým. Jinak je dráha
spokojených zákazníků. V září jsem měl všechny pro-
bat atmosféru a všem ukázat, že je možné úplně vše,
osobního prodejce velice ošemetná. Chtěl jsem se také
deje domluveny jako dema z dema od nových majitelů
pokud člověk začne žít opravdový život jen s RAINBOW
dostat do první desítky nejlepších prodejců za rok 2012-
nebo ze servisu. Nebát se domlouvat demo z dema
a už nemá jinou cestu. Přijde čas, kdy je dobré udělat zá-
2013. I když jsem měl čtyřměsíční zpoždění, podařilo
znamená vyhrávat.
říjen
Alena & Miroslav Mackovi
(4/13, 7/13, 10/13)
Roudnice
n. L.
AD A. & V. Lypchakovi
Honza Kramule
18 prodejů
Na slovíčko s TOP Sales v měsících červenci a říjnu 2013 – Alenou a Miroslavem Mackovými
Čím se vaše práce lišila od ostatních měsíců? Co jsme
covaná doporučení od nových majitelů. Protože většina
kordů a my chtěli také prodat víc Rainbow než v dubnu,
v měsíci říjnu udělali jiného? Snažili jsme se dělat práci
prodejů byla z doporučení od nových majitelů nebo ze
abychom překonali svůj osobní rekord. Nakonec jsme
na 100%. Mít naplněný denní plán. Museli jsme domlou-
servisu. Na propagační programy od budoucích majite-
si přáli, aby naše kancelář získala putovní pohár, což se
vat více svoje dema z dema nejen pro sebe, ale také pro
lů jsme ale nezapomínali, i ty byly dobře zpracované.
nám podařilo a jsme na něj pyšní.
naše Talent Scouty. Neměli jsme o moc víc demo, než
Mezitím jsme chodili na mítinky a tréninky. I my potře-
Závěrem chceme poděkovat těm, kteří nám v naší prá-
v jiných měsících, celkem 49. Z propagačních programů
bujeme trénovat a zdokonalovat se. A s tím pak přišla
ci pomáhají a popřát všem hodně úspěchů v Rainbow
získáváme v průměru 8 jmen. Hlavní bylo, že jsme se
odměna, prodali jsme 18 Rainbow v říjnu.
a recruitingu.
doopravdy snažili, abychom měli rychle a dobře zpra-
Motivaci jsme měli jako všichni ostatní. Byl měsíc re-
Alena a Miroslav Mackovi
TOP Leader
květen
GL Vladimír Kramule
červen
GL Vladimír Kramule
(5/13)
(5/13, 6/13)
Ústí n. L.
SD M. & V. Bečvářovi
4 000 bodů
Ústí n. L.
SD M. & V. Bečvářovi
3 800 bodů
Na slovíčko s TOP Leader v měsících květnu a červnu 2013 – GL Vladimírem Kramule si přečtěte u měsíce října.
červenec
GL Lenka & Luděk ČERNÝCH
(9/12, 10/12, 2/13, 7/13)
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 700 bodů
Na slovíčko s TOP Leader v měsíci červenci 2013 – GL Lenkou a Luďkem Černými
Luďku a Lenko, gratulujeme k zisku titulu Leader
nás dovedla k vytčenému úspěchu. To, co jsme také
šího vedení. Je pravda, že jsme se během roku střídali
Champion 2013 v České republice!
změnili, byla více cílená práce s Talent Scouty. Bez nich
ve vedení s různými Leadery, ale v posledních měsících
Rok 2013, který jsme vyhráli, byl pro nás rokem řady
bychom to pochopitelně také nezvládli. Byla to sice
jsme zabrali na maximum a podařilo se.
změn v práci. Velkou změnou bylo to, že jsme zača-
práce titěrná, ale byla přínosem finančním např. ve
Co říkáte rostoucí konkurenci mezi Leadery? Interní
li pracovat ve dvojici. Rozdělili jsme si určité činnosti
formě „desetinek“. Důležitým faktorem úspěchu byla
„konkurence“ mezi skupinami je zdravá. I to, že nám teď
v Rainbow tak, abychom se doplňovali a přitom nedělali
i dobrá spolupráce s marketingem a tréninky v „červe-
šlapou na paty Leadeři z Ústí nad Labem – vážíme si
zbytečnou či dokonce duplicitní činnost. A tato změna
né skupině“. Pomohly i motivační akce ze strany nejvyš-
jejich kvalit a sportovně jim držíme palce. Pochopitelně
www.rainbowaktuality.cz
11
se jen tak nevzdáme a v započaté práci budeme pokra-
si, že je více otevřená pro možnost zkvalitnění práce na
bude asi ještě trvat, ale již se v některých skupinách
čovat.
všech úrovních v Rainbow. Je potřeba také dotáhnout
ukazují pozitivní výsledky. Rok 2014 proto bereme
Jak plánujete rok 2014 a jak vám v něm pomůže nová
nové demo na úroveň, kdy se nebude jen odříkávat, ale
jako osobní výzvu a věříme, že se v popředí hodnocení
kariéra? Nová kariéra se vrací z větší části k dřívější-
bude reálně sloužit jako nástroj profesionální komuni-
Leaderů udržíme.
mu stavu, který tady byl před několika lety. Myslíme
kace obchodního zástupce se zákazníkem. Chvilku to
srpen
GL Vladimír Kramule
září
GL Vladimír Kramule
říjen
GL Vladimír Kramule
(5/13, 6/13, 8/13)
(5/13, 6/13, 8/13, 9/13)
(5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13)
Lenka a Luděk Černých
Ústí n. L.
SD M. & V. Bečvářovi
4 000 bodů
Ústí n. L.
SD M. & V. Bečvářovi
4 000 bodů
Ústí n. L.
SD M. & V. Bečvářovi
4 000 bodů
Na slovíčko s TOP Leader v měsících květnu, červnu, srpnu, září a říjnu 2013 – GL Vladimírem Kramule
Vladimíre, co pro vás znamená Rainbow kariéra, jak po
lem. Je velmi důležité připomenout, že podpora ústecké
vše pro to, abych se mohl zúčastnit dalšího Paceset-
ní postupovat? Rainbow kariéra začíná Rainbow příle-
kanceláře (Gity a Vaška Bečvářových) je pro mne velmi
teru.
žitostí. Tu jsem dostal přesně před rokem, 1. listopadu
důležitá a zásadní v mém růstu. Tím jim za to děkuji!
Jak se vám daří přivést nové Talent Scouty? Není uni-
2012. Okamžitě mě oslovila možnost vybudovat vlastní
Co vám přinesl Pacesetter? Pacesetter je pro mne od-
verzální klíč, jak přivést nové Talent Scouty. Mohu po-
tým a tím postupně šplhat stupínek po stupínku. Je dů-
měna za dobře vykonanou práci. Odpočinek a relaxace
skytnout pouze své zkušenosti, jak postupuji já. Nepod-
ležité stanovit si vlastní cíl, který nesmí být ani malý
byla skvělá, ale hlavně jsem shromažďoval spoustu
ceňuji žádnou možnost k nabídnutí pracovní příležitosti.
a zároveň neuskutečnitelný. Prostě cíl, který je měři-
informací o zkušenostech ostatních účastníků a věřte,
Na každém demu, ve svém okolí, u svých nejbližších,
telný časem a ke kterému vedou menší cíle v kratších
že jich nebylo málo. No řekněte, kolik příležitostí máme
prostě kdekoli. Musíte si uvědomit jednu důležitou věc.
údobích.
k tomu, abychom se sešli v určitý čas a na určitém mís-
Pokud nenabídnu příležitost, nemohu postupovat v ka-
Já osobně jsem na začátku své kariéry, a můj hlavní cíl je
tě s nejlepšími a nejzkušenějšími‚ „Rainbowšáky‘‘ v Čes-
riéře a svůj tým nerozšiřuji. Zůstávám stále na začátku
stále přede mnou. Pokud si splním každou menší metu,
ké republice? Je to prestižní záležitost a každému bych
a stále sám. Pomůže vám v tom nadšení, víra v Rain-
laťku zvyšuji a tím se udržuji ve vyšším tempu ke spl-
přál, aby se takové akce mohl zúčastnit. Člověk se učí
bow a hlavně cíle, kterých chcete dosáhnout.
nění hlavního cíle. Všechny požitky a výhody z Rainbow
celý život, k tomu neslouží jen knihy, které čteme, ale
kariéry přijdou automaticky s každým dosaženým cí-
v našem obchodě jsou to praktické zkušenosti. Udělám
Vladimír Kramule
Blahopřejeme k povýšení na pozici Group Leader Janu Kramule k 1. 10. a Aleně a Miroslavovi Mackovým k 1. 11. 2013!
TOP Manager
květen
EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík
červen
EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13)
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13)
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 800 bodů
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 800 bodů
Na slovíčko s TOP Manager v měsících květnu a červnu 2013 – Břetislavem Ťujíkem si přečtěte u měsíce října.
červenec
EM Libuše & Miroslav Endtovi
(12/06, 1/07, 2/07, 7/08, 7/13)
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 800 bodů
Na slovíčko s TOP Manager v měsíci červenci 2013– Libuší a Miroslavem Endtovými
Libuško a Míro, v tomto obchodu působíte již mnoho
a příjemná práce, protože vlastně chodíme na přátel-
např. už 2 televize! A kromě těchto „pracovních věcí“
let, co vám Rainbow dalo? Milujeme svůj život, užíváme
ské návštěvy. No a ještě za ně dostaneme zaplaceno!
nám naše práce dává prostor a finance na své koníčky.
si ho. A milujeme a užíváme si i svou práci. Prodáváme
Rainbow nám umožnilo procestovat celý svět, byd-
Takže ráno strávíme na kole nebo v sauně a odpoledne
ten nejlepší a nejkvalitnější zdravotní a čisticí přístroj
let a užívat si těch nejlepších resortů ve světě i u nás.
jdeme s Rainbouškem na návštěvu ke kamarádům na-
na světě. Zákazníkům jej nechodíme prodat, ale dát jim
Každý rok jezdíme na dovolenou na Mallorcu nebo na
šich zákazníků.
příležitost mít zdravější a čistější domov. Nelžeme jim
Kanáry s našimi kolegy z kanceláře a jejich rodinami.
a neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Je to férová
Vyhráváme super ceny v měsíčních soutěžích - letos
Vaši Endtíci
Dovolte nám ještě vzkaz pro naše zákazníky: Pokud jsme vás nějakým nedopatřením zapomněli pozvat na náš Den otevřených dveří a pokud byste měli zájem
užívat si život i svou práci jako my - zavolejte nám, naše telefonní číslo máte.
12
www.rainbowaktuality.cz
TOP Manager
nejlepší manažer
květen, červen, srpen, září, říjen 2013
EM Břetislav Ťujík
Praha, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
8. vítězství v kategorii
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13,
8/13, 9/13, 10/13)
Na zisku titulů se podíleli:
Andrea Bauerová, Lenka & Luděk Černých, Marek Diviš,
Marcela Divišová, Tomáš Janda, Petr Kuzma,
Petr Kučera, Petr Kybal, Petr Macourek,
Zdeněk Novák & Jaroslava Mathesová, Stanislav Pajer,
Miroslav Pfleger, Lukáš Roubíček, Diana Sikorová,
Martin Šlechta, Radka Šormová, David Šuman,
Břetislav Ťujík, Tomáš Tůmovec, Stanislav Vaňourný
srpen
EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík
září
EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík
říjen
EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13)
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13)
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13)
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 800 bodů
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 800 bodů
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 800 bodů
Na slovíčko s TOP Manager v měsících květnu, červnu, srpnu, září a říjnu 2013 – Břetislavem Ťujíkem
Břetislave, vaše skupina dosahuje v posledních měsí-
k úspěchu. Pokud se kvalifikuji, automaticky vím, že se
vyhráli svou kategorii a obchodní zástupce Tomáš Tů-
cích skvělých výsledků. V létě jste se kvalifikoval na
obchod zvedl za předchozí půlrok minimálně o 10%.
movec se umístil na druhém místě v celkovém ročním
český Pacesetter v Popovičkách, téměř pravidelně
Zjednodušeně řečeno, stačí si hlídat kvótu, jít po ní
hodnocení prodejců v České republice.
vyhráváte putovní trofej a v závěru roku jste silně do-
a úspěch je automaticky zaručen. Musím ale dodat, že
Rainbow obchod je v podstatě jednoduchý. Stačí jen
tahoval vedoucí pozici v ročním hodnocení. Jak to bude
těch 5 dní, kdy nás na Pacesetteru hostí a všude místo
pilně pracovat, nabízet příležitost všude, dělat dema až
vypadat v příštím roce? Vyhrajete? A co se pro to
peněz používáme podpis, opravdu stojí za to.
do konce, nikdy se nevzdávat, domlouvat dema z dema
chystáte udělat? Jak vám v tom pomůže nová kariéra?
V ročním hodnocení jsme chtěli vyhrát, ale musíme se
a poctivě trénovat. Kdo tohle všechno bude dělat, má
Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se na těchto
spokojit s 2. místem. Martinovi moc gratulujeme k ví-
úspěch dříve nebo později zaručen. A na nás je to samé
úspěších podíleli. Není to práce jednotlivce, ale celého
tězství! (A soukromě: drž se, fandím ti!) Stále je na čem
– předávat dál a dál. Co se týká nové kariéry, nemůžu
týmu. Takže, děkuji všem!
pracovat a je potřeba se neustále zlepšovat, protože za
říct nic jiného, než že jsem rád a šťasten, že je zpátky,
Putovní trofej se pro nás stala jakýmsi symbolem za
rok si nikdo nebude pamatovat, kdo byl druhý… V příš-
protože díky ní Rainbow Česká republika udělala díru do
dobře odvedenou práci. Všichni víme, že pokud ji zno-
tím roce chceme samozřejmě vyhrát, a nejen v kate-
světa. Věřím, že s ní a našim zkušenostem budeme ješ-
vu získáme, následující měsíc budeme mít ke každému
gorii Manager, ale rádi bychom měli zástupce na pozici
tě lepší. Můj osobní cíl je v tomto roce povýšit 3 nové
prodeji 1.000 Kč navíc. A to se všem moc líbí. Navíc bu-
nejlepšího Leadera a obchodního zástupce. Ve všech
Leadery a udělat 100 prodejů v jednom měsíci.
dou naše jména navždy vyryta na pohár, který je jen
kategoriích máme silné lidi, takže pevně věřím, že bu-
Děkuji za možnost napsat pár slov a přeji všem hodně
pro vítěze.
deme mít ještě lepší rok, než ten minulý, kdy jsme byli
štěstí a úspěchů!
Pacesetter je pro mě směr s jasným cílem, který vede
na pozici Managera druzí, naši Leadeři manželé Černých
Břéťa Ťujík
TOP Area Distributor
květen
červen
AD Eliška & Rostislav Čechovi
(3/13, 4/13, 5/13)
AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11, 8/11, 4/12,
5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 1/13, 2/13, 6/13))
Příbram
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
Hradec
Králové,
Jihlava
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
20 prodejů
4 000 bodů
14 prodejů
4 000 bodů
Na slovíčko s TOP AD v měsíci červnu 2013 – Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými si přečtěte u měsíce září.
červenec
AD Eliška & Rostislav Čechovi
srpen
AD Eliška & Rostislav Čechovi
(3/13, 4/13, 5/13, 7/13)
(3/13, 4/13, 5/13, 7/13, 8/13)
Příbram
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
Příbram
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
28 prodejů
4 000 bodů
25 prodejů
4 000 bodů
Na slovíčko s TOP AD v měsících květnu, červenci a srpnu 2013 – Eliškou a Rostislavem Čechovými
Letos jste se zúčastnili českého Pacesetter mítinku
výborného jídla, relaxace a fantastického mítinku s těmi
vat ve vaší kanceláři? Lidem, kteří se s námi rozhodnou
v Park Hotelu Popovičky, jak se vám tento mítink lí-
nejlepšími. Myslíme si, že už těchto pár slov je motiva-
spolupracovat nabízíme cestu k finanční nezávislosti,
bil a čím byste motivovali ostatní k účasti na dalším
ce pro ostatní, kteří pracují v Rainbow obchodu a chtějí
rodinnou pohodu v příjemném prostředí a všestrannou
prožít super relax.
pomoc k úspěchu. Tak neváhejte a přijďte mezi nás!
Pacesetteru v hotelu Vitality? Pacesetter mítink
jsme prožili již podruhé. Čekala nás spousta
14
Co můžete nabídnout lidem, kteří se rozhodnou praco-
Eliška a Rosťa Čechovi
www.rainbowaktuality.cz
TOP Area Distributor
nejlepší regionální distributor
květen, červenec, srpen 2013
AD Eliška & Rostislav Čechovi
Příbram, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
5. vítězství v kategorii
(3/13, 4/13, 5/13, 7/13, 8/13)
Na zisku titulů se podíleli:
Pavel Barabáš, Radek Bělka, Hana Bezděková,
Eliška & Rostislav Čechovi, Martin Čupr, Miroslav Malý,
Šárka Pančurová, Libor Šeba, Felix Šrámek, Vladimír Šafránek
www.rainbowaktuality.cz
15
AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
září
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11, 8/11, 4/12,
5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 1/13, 2/13, 6/13, 9/13)
Hradec
Králové,
Jihlava
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
11 prodejů
4 000 bodů
Na slovíčko s TOP AD v měsících červnu a září 2013 – Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými
Po třetí v řadě vyhráváte roční titul Area Distributor
mezi kancelářemi jenom vítáme, protože to podporuje
nabídnout silnou podporu v začátcích. Máme velmi
Champion, blahopřejeme. Co říkáte rostoucí konkurenci
soutěživost a v konečném důsledku lepší výsledek.
dobré zázemí a dostatek zkušeností k tomu, abychom
ostatních kanceláří? Z titulu Top Area Distributor 2013
Může hrát nová kariéra klíčovou roli ve vaší práci?
tomu, kdo nám dá svůj čas, bude naslouchat a mít chuť
máme ohromnou radost. Byl to jeden z cílů pro letoš-
Pro to, abychom dále rostli, zároveň abychom obstá-
se učit, pomohli vypracovat se na profesionálního pro-
ní rok, kterého jsme dosáhli, a proto děkujeme celému
li v konkurenci ostatních kanceláří, potřebujeme nové
dejce a následně i manažera. Rainbow obchod je velká
týmu, našim obchodním zástupcům a telefonistkám za
lidi. A k tomu nám mimo jiné pomůže návrat kariéry do
příležitost splnit si své sny, proto pokud čtete tyto řád-
skvělou práci. Také děkujeme mateřské kanceláři SSD
starých kolejí. Je v ní ohromný potenciál a možnost za-
ky, na nic nečekejte, rozhodněte se TEĎ!
manželům Žižkovým a manažerovi pro rozvoj distribu-
bezpečit sebe a celou rodinu jak pro stávající obchodní
torů Miloslavovi Ťupovi za podporu a vedení. Kanceláře
zástupce, tak pro ty nové.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspě-
z Roudnice a Příbrami nám šlapaly na paty, ale titul po
Co můžete nabídnout lidem, kteří se rozhodnou praco-
chů v novém roce vám přeje
třetí v řadě bychom si nikdy nenechali ujít. Konkurenci
vat ve vaší kanceláři? Všem novým lidem dokážeme
AD Anna & Vasyl Lypchakovi
říjen
Roudnice
n. L.
(8/11, 12/11, 1/12, 2/12, 11/12, 10/13)
SD M. & V. Bečvářovi
rodina Medlínových
20 prodejů
4 000 bodů
Na slovíčko s TOP AD v měsíci říjnu 2013 – Annou a Vasylem Lypchakovými
V měsíci říjnu jste povýšili nového Group Leadera a na-
máme vlastní kancelář, musíme jít svým lidem příkla-
startovali my, přišly pocity nostalgie, zahřátí u srdíčka
víc jste rekordmanem v počtu kvalifikací Recruiting
dem a ukazovat, že to, co jim radíme a říkáme, funguje.
a vzpomínky. Zavzpomínali jsme na krůčky, které nás
Stars na celém Mezinárodním trhu. Jaké je vaše tajem-
Nováčky zveme pořád stejně J, na benzínce, na demu,
dovedly až k pozici General Manager J.
ství recruitingu? Zdravíme všechny čtenáře Rainbow
v obchodě atd. Pozveme je na kávu a pak je to na nich.
Samozřejmě, všichni od ní očekáváme přísun nových
aktualit! Z povýšení manželů Mackových máme obrov-
Motivuje nás jediná věc, a to mít plnou kancelář obchod-
Talent Scoutů, protože odměňování za Talent Scouty,
skou radost. Je vidět, že když se dělají správné věci, tak
ních zástupců a vyšplhat se o stupínek výš v kariéře.
které v ní je, se všem líbí. Proto nabízejte tuhle skvělou
to funguje. Když jsme přišli do Rainbow obchodu, dali
Bez naší práce a přísunu nováčků se to nikam nepohne.
příležitost každý den, jako součást dema nebo každé-
jsme si za úkol mít každý měsíc 3 Talent Scouty s prv-
Lidem v naší kanceláři vysvětlujeme výhody kariéry
mu, koho potkáte. Nezapomínejte, že vám dal taky kdy-
ním demem. Dali jsme si do hlavy, že je úplně normál-
a zároveň jim připomínáme, že bez nových Talent Scou-
si někdo příležitost a je vaší povinností ji šířit dál. Každý
ní nabízet spolupráci a říkat ostatním lidem o skvělé
tů se nikam nepohnou.
člověk má právo vědět o Rainbow a možnostech s námi
příležitosti, kterou bezesporu Rainbow je. Pokud jsme
Vrátila se zpět kariéra, která vás přivedla na vrchol
pracovat.
rekordmani Mazinárodního trhu, tak je pro nás výzvou
Rainbow obchodu, jak tuto změnu vnímáte? Kariéra…
Přejeme vám dobrý recruiting a postup v kariéře J.
být celosvětovými rekordmany, co říkáte? Teď, když
J Když se vrátila stará - původní kariéra, na které jsme
Anna a Vasyl Lypchakovi
Super Satellite Distributor
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor
(9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 10/07, 11/07, 12/07, 1/08, 2/08, 3/08, 4/08, 5/08, 6/08,
7/08, 8/08, 9/08, 10/08, 11/08, 12/08, 1/09, 2/09, 3/09, 4/09, 5/09, 6/09, 7/09, 8/09, 9/09, 10/09, 11/09, 12/09, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10,
5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12,
7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13)
196 prodejů
květen
červen
179 prodejů
červenec
140 prodejů
srpen
167 prodejů
září
168 prodejů
říjen
203 prodejů
Milí přátelé,
máme tady nový Rainbow rok a s ním začíná pro kaž–
kroky. Pro nás je tímto pomocníkem Total Program.
dého z nás nová výzva. Všichni máme před sebou
Jeho čísla nám ukazují správný směr. Proto jsme po-
v NEJVĚTŠÍ zemi na světě!“ Jak to vlastně myslel? Čes-
nové cíle, plány nebo alespoň představu, co od svého
žádali Honzu Výška, aby nám napsal pár myšlenek na
ká republika že je největší na světě? JE. Vlastně tehdy
byznysu očekáváme. Od října nám všem přišla na po-
toto téma. Protože právě on ví, jak se záznamy praco-
byla. Česká republika měla nejvíc obchodních zástupců,
moc nová, původní kariéra. Před šesti lety nám všem
vat.
nikde jich nebylo víc.
Tohle je motto nové kariéry. Vlastně staronové. Když
pomohla najít cestu k úspěchu, díky ní dostalo mnoho
lidí příležitost splnit si své sny. Na toto téma jsme už
„Vzpomínám si na Mezinárodní mítink v Las Vegas
chceš být nejlepší, nabízej stejnou příležitost, jako máš
napsali mnoho řádků, řekli mnoho slov.
v roce 2009 a na prezentaci Jirky Žižky, která sklidila
sám všem lidem kolem sebe. Když naučíš své nováč-
velké ovace od 2000 zúčastněných delegátů z celého
ky to, co umíš, sám porosteš. Když je budeš učit demo,
Všichni víme, že k naší práci je třeba používat
světa. Malá Česká republika byla právě vyhlášena nej-
sám se skvěle v demu zdokonalíš. Když je budeš učit
záznamy a z jejich výsledků plánovat další
lepší organizací na celém světě. A jako teď si vybavuju
nabízet spolupráci, sám zjistíš jak je to jednoduché. Když
Co nás tedy čeká? Jak začít?
16
Jirkova slova: „Je jednoduché být NEJLEPŠÍ organizací
www.rainbowaktuality.cz
je budeš učit hospodařit s penězi, tvoje konto poroste.
vejme se na statistiku. Letos nejlepší udělal 360 demo,
za měsíc!! Na to potřebujeme 400 OZ ve 20 organiza-
Krásně je to vidět na příkladu ústecké kanceláře. Osm
rok předtím 503, o rok dřív 466, předtím 520, 545,
cích ať už distributorů nebo managerů, kteří dosáhnou
lidí s hvězdou za tři nováčky v září! A v říjnu? Sto pod
493,... Mám pro vás dobrou zprávu.
50-ti prodejů ve svých skupinách. Aby toho dosáhli, bu-
jednou střechou v Ústí, Roudnice nejlepší AD v repub-
RAINBOW OBCHOD JDE NAPLÁNOVAT!!
dou muset povýšit další leadery. Naši distributoři spolu
lice.
A to nejenom v rámci celé republiky, jedné kanceláře,
s hlavními kancelářemi zahrnují Prahu, Tábor, Hradec
Nabízí se tím otázka: „Má Rainbow obchod nějaké záko-
skupiny managera nebo leadera, ale i jednoho každého
Králové, Jihlavu, Plzeň, Karlovy Vary, Louny, Příbram,
nitosti?“ Vždyť se jedná o přímý obchod, o ukázku u zá-
obchodního zástupce. Můžete si naplánovat kolik chcete
Brno, Ostravu, Mladou Boleslav a jejich široké okolí.
kazníka, každý člověk je přeci jiný.. Jak můžeme ovlivnit,
prodejů, ať už sám nebo ve skupině, podle toho zjistí-
Proto rekrutujte všude, kde děláte demo, kde máte ka-
jestli si Rainbow koupí??
te, kolik potřebujete proběhlých demo, kolik musí být
marády a známé!! Buďte součástí opět nejlepšího týmu
Rainbow obchod je o statistice!!
denně domluveno. A když na to nestačíte sami, kolik
na světě a určitě se společně zúčastníme Světového
Trochu odvážné tvrzení, ale počítejte se mnou. V praž-
potřebujete obchodních zástupců ve skupině. Je to přeci
mítinku, kde si to pořádně užijeme!!!
ské kanceláři jsme v září udělali 13 ukázek na jednoho
tak snadné! NAPLÁNUJTE si svou cestu a NEUHNĚTE
Toto je i Vaše výzva, pojďte do toho s námi, my Vám
obchodního zástupce a 85 prodejů, v říjnu 20 demo na
z ní. Budete přesně vědět, co máte dělat. Na vaší cestě
pomůžeme splnit i Vaše cíle!!
OZ a 120 prodejů. V dobách, kdy ještě byla stará kariéra
vzhůru vám pomůže kariéra, po které budou chtít stou-
a byli jsme nejlepší na světě bylo 20 ukázek na jednoho
pat i vaši nováčci. A nevíte jak na to? ZEPTEJTE se těch,
I my vám přejeme úspěšný rok, hodně nadšení, trpě-
OZ běžná měsíční praxe, v březnu a říjnu při soutěžích
kteří jsou úspěšní. Mají to totiž v hlavě srovnané.
livosti, pevné vůle a odvahy. Nezapomeňte!!! Úspěšní
jsme dělali až 30 demo na jednoho obchodního zástup-
V novém Rainbow roce vám přeju raketový postup
budeme jen tolik, kolik si dokážeme ve své mysli sami
ce. To by nám přineslo nyní 180 prodejů. Chcete další
v kariéře a skvělý recruiting.“
představit! Proto se nebojme snít o velkých věcech.
příklad? Nejlepší obchodní zástupce v Praze prodal za
Není nic, co by nás mohlo zastavit na naší cestě, kromě
nás samých!!!
rok 80 Rainbow, rok předtím 114, o rok dřív 106, před-
Děkujeme za tvoje slova.
tím 120, 133, 129,... O čem to svědčí? Panuje snad v Čes-
Vezměte si tužku a papír, nejlépe kalkulačku a počítej-
ké republice krize? Lidé si málo kupují nové věci? Podí-
te!!! My jsme to udělali také! Náš cíl je prodat 1000 RB
Vaši Iveta a Jirka Žižkovi
Satellite Distributor
SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem
(9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 11/07, 12/07, 1/08, 3/08, 5/08, 7/08, 12/08, 2/09, 4/09,
6/09, 8/09, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11,
1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 12/12. 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13)
květen
63 prodejů
červen
56 prodejů
červenec
62 prodejů
srpen
54 prodejů
září
60 prodejů
říjen
125 prodejů
Zdravíme všechny Rainboušáky,
další vydání Aktualit je tady a s ním i spousta zajímavos-
mezi námi najdou obchodní zástupci, kteří to přijmou
povýšení. Spousta z vás vyhrála zájezd do mexického
tí, které se uskutečňují v našich kancelářích. V naší or-
jako svou výzvu a jdou za ní. V kanceláři pak panuje ví-
Cancúnu, pro někoho to je možná úplně první výhra. Ten
ganizaci se toho v posledních měsících odehrálo hodně,
tězná a výherní nálada, která s sebou strhává nadšení
pocit je k nezaplacení.
a jak s oblibou říkáme, je to teprve začátek.
i dalších jedinců. A o tom to je. Nastavte svou mysl na
Paul Vidovich vyhlásil na jednom mítinku motivaci pro
Povýšili jsme dva nové Group Leadery. V dubnu splnil
vítězství! Proto jsme vlastně každý z nás přišli na Den
všechny – TIGER AWARDS. Když jsme požádali Paula
podmínky Vladimír Kramule, který tak získal účast na
otevřených dveří a řekli ANO, zkusím to. Den otevře-
o naši kvótu, věděli jsme, že je to opravdu výzva. Když
srpnovém Pacesetter mítinku v Park Hotelu Popovičky
ných dveří je velmi důležitou součástí každé kanceláře,
jsme této výzvy dosáhli, zažili jsme pocit, o kterém
a v září ho následoval jeho syn Jan Kramule, který se
přivádět do obchodu nové spolupracovníky, kteří mají
mluvím. Takový pocit se nedá ničím nahradit. To musíte
tím kvalifikoval na další Pacesetter mítink v Beskydech
stejnou možnost, jako jste kdysi měli vy. Důležité je re-
zažít. Děkujeme celé naší organizaci k získání této pres-
v únoru 2014. Jsme rádi, že v naší pobočce AD manželů
krutovat pravidelně, nejen jednou. Buďte na každém Dni
tižní ceny. A jak jste již slyšeli: Vítejte v tygří organizaci!
Lypchakových došlo také k povýšení v Rainbow kariéře.
otevřených dveří se svým novým Talent Scoutem, pro-
Pojďme stále rekrutovat, každý měsíc minimálně
Alena a Miroslav Mackovi jsou novými Group Leadery
tože si tím sami připomínáte, proč jste přišli do Rainbow
30 nových Talent Scoutů s prvním demem. Ukažme
od listopadu 2013.
příležitosti. Všichni si někdy potřebujeme vzpomenout
ostatním lidem v našem okolí, že Rainbow příležitost je
Povyšování obchodních zástupců v Rainbow je krás-
na den, kdy jsme přijali výzvu, být v tomto obchodu
pro každého, nezáleží na věku ani vzdělání. Stačí zkrátka
ným důkazem toho, že máme super kariéru a že se
a zažívat spoustu výher, jako jsou zájezdy, finanční šeky,
chtít, je to jen na nás! Good luck and Good Recruiting!
Bečvíci
www.rainbowaktuality.cz
17
Ke Kostelu 13, 251 01 Popovičky
21. – 25. srpna 2012
SRPEN 2013
Je mi velikou ctí, že se právě já můžu se
všemi podělit o dojmy ze srpnového Pacesetters
v Popovičkách. Když jsem se dozvěděla, že mám
napsat pár slov o tomto mítinku, přemýšlela
jsem, jak to nejlépe přiblížit, abyste se dokázali
vcítit do všeho, co jsme zde zažili. Víte co jsem
zjistila? V pár slovech to nejde. Potřebovala bych
celý sešit. Pár slov na to, co zažijete na Paceset–
ters, nestačí! Tak začnu od začátku ...
Chtěli jste někdy zažít takový ten pocit, že
jste nějaká hvězda, třeba na Oskarech? Jak tam
přijíždějí ta auta ... pak z nich vystupují celebrity,
fotoaparáty cvakají ... Nemusíte jezdit tak daleko.
Stačí se zúčastnit Pacesetters a vše se vám
splní. Příjezd je velmi srovnatelný s předáváním
Oskarů. Přijíždíte přímo před hlavní vchod, dveře
se otevírají, vy vystupujete, fotoaparáty cvakají.
Není co dodat. Nikde na nic nečekáte, ubytování
a program máte připravený a vy již jen plnými
doušky užíváte 5 krásných dní.
Sama za sebe musím říct, že tento hotel
je pro mě zatím jedničkou v ubytování po dobu
pořádání českých Pacesetters, tak trošku
rustikální styl, do toho moderní prvky
a francouzský venkov. Nebylo nic, co
byste si nechtěli vyfotit. A pak ote18
vřete dveře od pokoje. Nádherný pokoj, moderní
koupelna, a navíc (to nikde jinde na celém světě
nemají!): dárek na posteli. Hned na uvítanou
dárek, no tak tady se mi bude líbit. J
S Vendou jsme vyrazili na obhlídku hotelu,
restaurace a krásného okolí. Restaurace na nás
udělala obrovský dojem, a to jsme v ní ještě
nejedli. Velmi příjemný personál a obsluha.
Všichni byli vstřícní a milí. Ve vnitřní restauraci
byl obrovský krb, už jsme se večer viděli, jak tam
sedíme a relaxujeme. Pozdravili jsme se se všemi,
objednali si kafíčko a v klidu si přečetli itinerář
celého pobytu. „Tak co jsme si to vybrali za aktivity?“ Že nevíte, co jsou to aktivity na Pacesetters?
Já vám to přiblížím. Na každý den si můžete
vybrat nějakou masáž, pedikúru, manikúru, kadeřníka, vířivku, saunu, cokoliv po čem zatoužíte, jen
si to prostě vyberete, a pak se v itineráři dozvíte,
kde a v kolik hodin máte být. No není to skvělé?
A protože tento Pacesetters byl opravdu hodně
o odpočinku, stačili jsme si popovídat během
celého pobytu se všemi, vyměnili si myšlenky
a dokonce jsme si našli i čas na knížku, seděli
jsme na terase, popíjeli a četli si. Neuvěřitelné, co
dokáže Pacesetters.
První večer pro nás koordinační tým, kterému
touto cestou děkujeme za výbornou organizaci
a skvělý program, připravil zážitek v podobě
Petra Jablonského, známeho imitátora. Tak dlouho jsme se všichni smáli a chtěli jsme se smát
dál. Dobře jsme se bavili. A pak jsme si mohli na
vlastní kůži vyzkoušet „sabrage“. Už jste někdy
mečem otevírali šampaňské? I já jsem našla
odvahu a řekla si, od toho jsem tady, abych si
tyhle věci vyzkoušela. Sice se mi to podařilo až
napodruhé, ale podařilo se. Večer jsme si všichni
opravdu moc užili.
Druhý den dopoledne, po snídani na terase, jsme šli relaxovat na masáže. Spa v tomto
hotelu byly ve sklepní části. Už příchod vám
naznačuje, že přicházíte do místa klidu, vůní olejů,
pohody a odpočinku. Během poledne jsme se
začali scházet v restauraci, a teď přišly na řadu
i naše chuťové pohárky. Hm, tak co si dám? Tolik
dobrot. A uděláme to takhle, každý den si dáme
něco jiného a tím ochutnáme skoro celou místní
výbornou kuchyni, a je to. Na Pacesetters je
skvělé to, že ať si dáte k jídlu nebo k pití cokoliv,
vždy to jen podepíšete, nic neplatíte. Takže cvičte
svůj podpis, budete ho na příštím Pacesetters
potřebovat. Nikde se tak často nepodepíšete, jako
na Pacesetters. J
www.rainbowaktuality.cz
Odpoledne se neslo opět v podobě relaxu,
masáží, kadeřníků. Večer jsme seděli u toho krbu,
jak jsme si to řekli při příjezdu a hádejte, co jsme
dělali, jedli, pili, ale i tak trošku pracovali. Co jiného
může dělat parta Rainboušáků, když se večer
sejdou u dobrého jídla a pití a navíc u jednoho
stolu? Věřte, že volné povídání o naší Rainbow příležitosti v tomto duchu je také neopakovatelným
zážitkem. To se vám jinde nepodaří. A na závěr
dne přijdete na pokoj a ... zase dárek! J
Další ráno jsme se všichni hodili do obchodního oblečení a netrpělivě očekávali mítink. To bude
informací. Ještě se posilnit snídaní a jdeme na to.
Kulatý stůl, na každém místě dárek, tužka
a papír. Toho papíru nám dali nějak málo, vždyť
tu bude spousta informací, kam si to pak budu
psát. J Krásná tombola zahájila dopolední část
mítinku. RGD Honza Říčař nás na mítinku všechny
přivítal, vzájemně jsme se všichni představili.
Vypadalo to, jakoby přijeli novináři: fotograf fotí,
vy povídáte o tom, jak dlouho jste v Rainbow
obchodě, jaké máte cíle, atd. Po tomto kolečku
informací, jsme začali mítink. Každý měl nějaké
téma, mým byl RECRUITING. Baví mě rekrutovat
nové lidi do obchodu. Ale chci ještě nějaké další
informace. Po třech hodinách, kdy jsme rozjeli
www.rainbowaktuality.cz
neuvěřitelnou debatu a padalo tolik myšlenek,
na kterých se podíleli úplně všichni, jsem již jasně
věděla, že tohle je ten nej zážitek z celého Pacesetters. Jirka a Ivetka Žižkovi, Honza Říčař, Zdeněk
a Dana Říčařovi, Diana Sikorová, Břéťa Ťujík, Eliška
a Rostislav Čechovi, Milda Ťupa, Vladimír Kramule
a my s Vendou. To bylo něco! Jdeme na obídek
a moc se nerozptylovat jídlem, musíme ten mítink
dorazit! A pak když v odpolední části mítinku
začaly dopisovat tužky, věděli jsme, že se blíží
17. hodina a že by měl být konec mítinku. Ale my
ještě nechtěli, bylo to vážně super, každý jsme
se mohli vyjádřit k tématu, každý mohl něco říct.
A tak jak to znám ze svého Dne otevřených dveří,
nevíte kdy přestat, těch informací je tolik. J
Večer jsme seděli u společné večeře a ještě
stále mluvili o tématech z mítinku, byli jsme
všichni dobře naladěni. A tečka za dnešním
dnem? Dárek na pokoji!
Další dopoledne jsme měli vybrané masáže,
na kterých jsme myslím všichni meditovali a přemýšleli o všech těch informacích z mítinku. My
jsme si zašli s Vendou do vířivky, kde jsme potkali
Jirku a Ivetku. Takže další mítink ve vířivce.
Po obědě jsme se šli s Vendou projít po okolí.
Tak blízko Prahy a tak nádherná krajina za hote-
lem. Procházka nás vyčerpala, a tak Venda skočil
do pelechu. Co? V pět odpoledne být v posteli?
Tak to se vám podaří opravdu jenom na Paceset–
ters. A já si zatím zašla na pedikúru. Pak jsme se
začali připravovat na gala večer, takže koktejlky,
účes … chlapi to mají fakt jednodušší.
Když přicházíte do místnosti, kde je uspořádán závěrečný večer, ochutnáte sklenku výborného sektu, tak vás opět stále fotografují a ptají
se vás: „Jak se vám tu líbilo?“ A vy si najednou
uvědomíte, že je konec, že končí těch pět dní, na
které jste se půl roku těšili, že to tak rychle s tou
partou výjimečných a úspěšných lidí v Rainbow
obchodě uteklo. Je čas se rozloučit, po večeru
plném vyhodnocení a dobrém jídle a pití odcházíme na pokoj. A je tu - poslední dárek na pokoji.
Navíc každá dáma obdržela zlatý přívěšek na
svůj Rainbow řetízek, který je památkou na toto
úžasné místo.
Ale nebuďte smutní! Vždyť za půl roku se
sejdeme znovu, na dalším Pacesetters. To je ta
Rainbow příležitost. Takže v únoru 2014 se uvidíme v Beskydech v hotelu Vitality.
SD Magita Bečvářová
19
Někteří se tohoto místa bojí. Někteří sem vstoupí pouze proto, aby se ukryli.
A někteří, z těch co vstoupí, žijí jen proto, aby přežili.
Vítejte v džungli!
Náročné. Neúprosné. Nemilosrdné.
Rozhodně to není místo pro plaché a nesmělé.
Přesto existují tací, kterým se zde daří. Milují výzvy a touží po soupeření.
Každou bitvou se stávají silnějšími, jejich smysly jsou ostřejší, jejich vize jsou jasnější, cíle jsou lépe definované.
Tam, kde ostatní stěží přežívají, jsou tygři ve svém živlu.
VIDOVICH TIGER AWARD
OSOBNÍ VÝZVA PREZIDENTA SPOLEČNOSTI REXAIR LLC K ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍ CENY
SD Margita &
Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem
říjen 2013
Blahopřejeme
manželům Bečvářovým
a celé jejich organizaci
ke splnění kvóty
pro získání prestižní ceny
prezidenta společnosti
Paula Vidoviche!
Dream Day
jedna sobota...
více
než
5. ŘÍJNA 2013
$
45,000USD
v hotovosti a cenách!
ceny ve slosování za 3 demo
2X NISSAN VERSA
RESP. 2X $10,000 USD
2X 5 VOLNÝCH RAINBOW
+ exkluzivní ceny udělej a ber...
3
KARBONOVÉ PERO/ STYLUS
DEMO
za 3 demo v sobotu 5. října získali:
Barták Zdeněk, Baumová Vlastimila & Froněk Karel, Bečvář Tomáš, Bejblík František, Beránek Jaroslav, Bilun Olga & Oleksandr, Černých Lenka & Luděk, Čtvrtníková Nikola & Kubeš Václav, Čzedronová Adéla,
Chalupský Karel, Dvořák Tomáš, Együdová Helena, Endtovi Libuše & Miroslav, Fabian Hynek, Fabová Jana, Gáboríková Jana, Gottlieb Pavel, Gunár Michal, Habich Milan ml., Havlová Zdeňka, Homolková Radana,
Horák Luboš, Hrnčíř Jan, Huťa Antonín, Janda Tomáš, Kaňáková Lucie, Kapitánová Monika, Klusoň Miroslav, Kosová Leona, Kramule Tomáš, Kramule Vladimír, Kratochvílová Ludmila, Krupa Jindřich, Křováková
Nikola, Kučera Petr, Kukačkovi Eva & Michal, Kuzma Petr & Divišová Marcela, Kvapilová Edita, Linka Miroslav, Lypchakovi Anna & Vasyl, Machovský Jiří, Mackovi Alena & Miroslav, Malý Miroslav, Medlín Aleš,
Mikulejský Milan, Molnár Vladimír, Nedoma Milan, Nehasil Miroslav, Nevím Roman, Nieč Tomáš, Novákovi Eva & Zdeněk, Novotná Jaroslava, Nygrýn Libor, Pařízkovi Eva & František, Pechová Milada & Koubíková
Dana, Peterovi Kateřina & Ondřej, Petr Miroslav, Pfleger Miroslav, Pitráková Věra, Poustecký Pavel, Procházka Miloš, Procházková Jana, Pulchartová Ivana, Růžek Petr, Říčař Zdeněk, Simandlová Lucie, Spoustová Zlata, Staněk Milan, Staňková Jana, Stejskal Tomáš, Suchých Martina & Josef, Svátkovi Jitka & Jan, Svoboda Petr, Šaffer Jiří, Šeba Libor, Šenkýřová Daniela, Šíchovi Jitka & Karel, Šilhavá Martina & Líkař Jiří,
Šišková Jana, Šmejkal Zdeněk, Šormová Radka, Špeťkovi Dana & Miroslav, Teleki Martin, Ternová Tamara, Tichý Ladislav & Kosíková Jana, Tomíšková Hana, Tůmová Jaroslava, Tůmovec Tomáš, Tůmovi Kamila &
Tomáš, Urbanová Lucie Marie, Urgošová Jiřina, Valeš Miroslav, Vaněček Jiří, Vaňourný Stanislav, Vedralovi Maria & Artur, Vegner Ladislav, Veselý Josef, Volšický David, Vosýnkovi Miroslava & Petr, Vrbová Iveta,
Zahrádková Iveta, Zavřelovi Ilona & Jiří, Zetek Jiří, Žižka Jiří ml.
MAGNETICKÉ POUZDRO PRO IPAD
3 DEMO
+
1 PRODEJ
za 3 demo a 1 prodej v sobotu 5. října získali:
Bečvář Václav, Chalupský Karel, Endtovi Libuše & Miroslav, Janda Tomáš, Jelínková Eva, Kramule Vladimír, Kratochvílová Ludmila, Kučera
Petr, Kukačkovi Eva & Michal, Linka Miroslav, Mikulejský Milan, Němec
Jindřich, Novotný Josef, Pařízkovi Eva & František, Petr Miroslav, Simandlová Lucie, Suchých Martina & Josef, Šíchovi Jitka & Karel, Šímová
Jarmila, Šmejkal Zdeněk, Špeťkovi Dana & Miroslav, Ternová Tamara,
Tůmovec Tomáš, Valtová Ivana, Vaněček Jiří, Vaňourný Stanislav, Zavřelovi Ilona & Jiří
Dream Day Cup
VS.
V sobotu 5. října se poprvé v historii utkaly Kanadsko-americký trh s trhem Mezinárodním
v jednodenním klání o pohár Dream Day Cup. Za každé demo byl týmu připsán 1 bod a za
každý prodej také 1 bod. Vítězem s vyšším počtem bodů se stal
MEZINÁRODNÍ TÝM
DO KTERÉHO PATŘÍ I ČESKÁ REPUBLIKA!
Pochlubte
se týmovým
vítězstvím!
Všichni obchodní
zástupci z vítězného
týmu, kteří udělali
v sobotu 5. října
minimálně 3 demo,
obdrží speciální
Dream Day Cup
odznak, který bude
připomínat jejich
týmové vítězství.
Trofej bude na počest vítězství Mezinárodního trhu vystavevena až do příštího ročníku konání Dream Day Cupu
v Rainbow Plaza v bulharské Sofii.
www.rainbowaktuality.cz
21
představujeme
NOVÁ PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
SUPERMOP
RainJet je od svého uvedení na trh velmi populární. Lidé z celého světa oceňují jeho
univerzálnost, jednoduchost a lehkost při používání. V základním balení RainJetu
jsou již dva vyměnitelné nástavce – houba a kartáč.
A nyní je tu SuperMop. Je navržen pro běžný, rychlejší úklid.
Extra široký nástavec pokryje velkou plochu a pomůže tak
vyčistit i opravdu velké místnosti během několika minut.
Speciální mikrovlákno použité pro čisticí podložku bylo
vyvinuto tak, aby přitahovalo prach a nečistoty. A silný
proud vzduchu Rainbow zajistí, že všechna odsátá
špína a vlhkost už odsátá zůstane. Tím se nemůže
pochlubit žádný jiný výrobek tohoto druhu.
™
supermop
A když máte uklizeno, jednoduše
hoďte čisticí podložku do pračky,
aby byla připravena na příště.
Může to být jednodušší?
MINIJET
AquaMate se stal skutečným milníkem a je jedním z důvodů, proč je Rainbow
považováno za komplexní domácí čisticí systém.
MiniJet je jeho ideálním společníkem a umožní vám vyčistit
místa, na která se AquaMate nedostane, jako jsou například
schody nebo čalounění v autě. Zároveň je perfektní pro čištění
malých míst a k odstranění skvrn, když nutně nepotřebujete
vytepovat celou místnost.
MiniJet má na hubici pohodlně umístěnou spoušť, díky které můžete nastříkat
přesně tolik čisticího roztoku, kolik potřebujete. A třímetrová hadice MiniJetu
vám umožní jednoduše odstranit skvrny odkudkoli.
22
www.rainbowaktuality.cz
od ledna 2013 nová výzva pro všechny Area Distributory a Managery
PUTOVNÍ TROFEJ
ZA MĚSÍČNÍ VÍTĚZSTVÍ
nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor, kteří se
na základě bodového hodnocení umístí na 1. místě ve
své kategorii, získají na příští měsíc pro svou skupinu/
kancelář PRESTIŽNÍ PUTOVNÍ TROFEJ
na štítku budou kromě jména vítěze uvedena jména
všech, kteří se na tomto vítězství podíleli alespoň
jedním prodejem
trofej v kanceláři přináší všem, kteří se
zasloužili o její získání, na příští měsíc
1000 Kč navíc
ke každému prodeji
Nejlepší Manager a nejlepší AD budou mít za období hodnocené v Rainbow Aktualitách otištěny velkoformátové
fotografie se jmény všech obchodních zástupců podílejících se na vítězství! Rozhodujícím kritériem je počet bodů
za období, v případě rovnosti rozhoduje počet měsíčních
vítězství a dále absolutní počet prodejů.
Minimální počet prodejů pro získání trofeje je 20 pro kategorii Area Distributor a 35 pro kategorii Manager. Pořadatelé mají
výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.
www.rainbowaktuality.cz
23
kariéra
master manager
13.000 Kč
základní provize:
podmínky:
min. 3 TS*, 200 prodejů ve skupině v šesti
po sobě jdoucích měsících (6x 200)
výhody:
7.000 Kč za každý prodej ve skupině
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
podmínky:
výhody:
13.000 Kč
executive manager
min. 3 TS*, 75 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích
měsících (3x 75)
6.000 Kč za každý prodej ve skupině
minimálně 5x týdně školí a trénuje
... budte’ v týmu!
general manager
13.000 Kč
základní provize:
podmínky:
min. 3 TS*, 100 prodejů ve skupině v šesti po sobě jdoucích
měsících (6x 100)
výhody:
6.500 Kč za každý prodej ve skupině
senior manager
13.000 Kč
min. 3 TS*, 55 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 55)
5.000 Kč za každý prodej ve skupině
junior manager
13.000 Kč
min. 3 TS*, 35 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 35)
4.000 Kč za každý prodej ve skupině
od 6. stupně – je-li můj TS na stupni 6, 7, 8, 9, 10 získám pouze rozdíl provizí za prodej ve skupině
výhody:
*TS= přímý spolupracovník,
který má v daném
kalendářním měsíci
minimálně 10 demo.
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
podmínky:
výhody:
základní provize:
min. 3 TS*, 30 demo/ měsíc (počítají se i demo s lidmi)
20 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 20)
nemusí potvrzovat desetinky VRB
+ volné Rainbow za 20 prodejů skupiny v měsíci
výhody:
základní provize:
podmínky:
team leader
13.000 Kč
group leader
13.000 Kč
min. 3 TS*, 15 demo/ měsíc PART-TIME nebo 30 demo/ měsíc FULL-TIME (počítají se i demo s lidmi)
prvních 20 prodejů ve skupině (1x 20)
nemusí potvrzovat desetinky VRB
10.000 Kč
minimálně 30 demo/ měsíc, 1 mítink/ týden, 2x trénink/ týden
1 TS* +1.000 Kč, 2 TS* +2.000 Kč, 3 TS* +3.000 Kč
FULL-TIME
9.000 Kč
minimálně 15 demo/ měsíc, 1 mítink/ týden, 1x trénink/ týden
1 TS* +500 Kč, 2 TS* +1.000 Kč, 3 TS* +1.500 Kč
8.000 Kč
musí být
FULL-TIME
minimálně 3x týdně
se učí školit a trénovat
základní provize:
podmínky:
PART-TIME
odznaky
první
osobní prodej
5
desetinky volného rainbow
master satellite
®
600 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 600)
za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává OZ desetinku VOLNÉHO RAINBOW
získané desetinky musí být potvrzevy 3 vlastními prodeji v každém měsíci
po dosažení 10 desetinek obdrží OZ za první prodej v následujícím měsíci
3 prodeje
provizi ve výši 50.000 Kč bez DPH
super satellite
250 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 250)
1. měsíc ... 2 prodeje
2. měsíc ... 3 prodeje
+
+
1 prodej
4 prodeje
+
+
3 prodeje
1 prodej
JEDNO VOLNÉ RAINBOW + 0,4 RB do dalšího měsíce
=
=
0,6 RB
0,8 RB
1,4 RB
satellite distributor
75 prodejů v šesti po sobě
jdoucích kalendářních
měsících (6x 75)
odznak recruiting star
area distributor
Tento odznak získává od společnosti Rexair LLC každý OZ, který přivede
v kalendářním měsíci minimálně 3 nováčky a ti předvedou své první
demo. Počet kamenů vyjadřuje, kolikrát se OZ nominoval na tento post.
20 prodejů ve třech po sobě
jdoucích kalendářních měsících
(3x 20)
candidate distributor
odznaky za osobní prodeje v mesíci
ˇ
vlastní kancelář vzdálená minimálně
50 km od jiné kanceláře
doporučení distributora
počet kamenů na odznaku vyjadřuje počet měsíců, ve kterých OZ dosáhl daného počtu prodejů
kožený demo kufr
10 prodejů
za měsíc
15 prodejů
za měsíc
20 prodejů
za měsíc
25 a více prodejů
za měsíc
při prvním dosažení
5 prodejů v kalendářním měsíci
zlatá lampa
při splnění podmínky
48 demo
za měsíc Full–Time
24 demo
za měsíc Part–Time
y vyjadrující
ˇ pocet
ˇ osobních prodeju
o
14
34
54
SALES STAR
74
100+ osobních prodejů
každý kámen na odznaku
symbolizuje 100 osobních
prodejů v kariéře
WORLDWIDE
SALES CHAMP
prsten celosvětového
prodejního šampióna
Cancún, Mexico
KONEČNÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE
(kvalifikační období: 22. 6. – 31. 8. 2013)
Blahopřejeme k automatické účasti za 15 prodejů v kvalifikačním období:
Jana Gáboríková
Miroslav Malý
Tomáš Tůmovec
SD M. & V. Bečvářovi
AD E. & R. Čechovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Alena & Miroslav
Mackovi
AD A. & V. Lypchakovi
Jan Novák
Pavel Gottlieb
Kamila & Tomáš
Tůmovi
SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Losování o 3 zájezdy*
Losování o 2 zájezdy*
Losování o 1 zájezd*
za 10 prodejů v kvalifikačním období
za 7 prodejů v kvalifikačním období
za 5 prodejů v kvalifikačním období
Stanislav Vaňourný
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Petr Kuzma
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Petra & Pavel Egerovi
RGD Z. Říčař & J. Říčař
Jan Kramule
SD M. & V. Bečvářovi
Miroslav Petr
RGD Z. Říčař & J. Říčař
Miroslava & Petr Vosýnkovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Jana Šišková
SD M. & V. Bečvářovi
Hana & Libor Nygrýnovi
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
Jitka & Karel Šíchovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Radek Bělka
AD E. & R. Čechovi
Karel Chalupský
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
Miroslav Valeš
AD E. & J. Němcovi
Ludmila Kratochvílová
AD Ing. A. & V. Medlínovi
Michal Majer
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Jiří Zetek
AD Martina Orihelová
Milan Mikulejský
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
Vladěna Štěpinová
AD Martina Orihelová
Milan Staněk
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Vladimír Kramule
SD M. & V. Bečvářovi
Lucie & Petr Jungovi
AD Ing. A. & V. Medlínovi
Martin Čupr
AD E. & R. Čechovi
Olga & Saša Bilun
RGD Z. Říčař & J. Říčař
Libuše & Miroslav Endtovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Jiří Šaffer
SD M. & V. Bečvářovi
Lenka & Luděk Černých
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Zdeněk Šmejkal
SD M. & V. Bečvářovi
Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi
Monika Gahurová
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Břetislav Ťujík
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Tomáš Stejskal
SSD Ing. Žižkovi - Praha
* Výherci zájezdů ve slosování získají volná Rainbow a za jejich
prodej jim bude vyplacena provize ve výši 50 000 Kč, která
musí být použita na úhradu nákladů na zájezd.
Bonusové kapesné
pro vyplacení kapesného se musí výherce zájezdu na Světový mítink 2014 účastnit
100 USD
200 USD
1000 USD
Tomáš Tůmovec, Jana Šišková, Stanislava Kočová st., Pavla Černá, Lenka & Luděk Černých
Alena & Miroslav Mackovi, Zdeněk Šmejkal, Marcela Divišová & Petr Kuzma, Nikola Křováková
Iveta Lodlová
Cancún
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla
této motivační soutěže a určit práva všech jejích
účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.
13. – 16. dubna 2014
www.rainbowaktuality.cz
Hoffmannová
Michaela
Holakovská
Martina
Holmeister
Bohumír
2
Homolková
Radana
1
Horák
Luboš
2
Jan
Hrnčíř
Janda
Jelínková
Kocová
Cancún
13. – 16. dubna 2014
počty získaných losů
k 31. 10. 2013
kategorie
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
Řičánek
David
1
Schreiberová
Eva
1
1
3
Simandlová
Lucie
1
1
Smíšková
Marie
5
Soukup & Kucharská
Petr & Žaneta
6
10
10
Spoustová
Zlata
2
Tomáš
2
2
Staněk
Milan
Eva
1
1
Stanková
Jana
1
3
4
Stejskal
Tomáš
2
13
15
Stranková
Košanová
Hana
Kramule
Jan
Kramule
Tomáš
Kramule
Vladimír
1
10
Kratochvílová
Ludmila
1
10
2
13
Krauzová
Milada
1
1
Krejčová
Renata
1
Kroftová
Jitka
1
Krupa
Jindřich
3
Křováková
Nikola
Kučera
Petr
Kukačkovi
Edita & Michal
Kuzma & Divišová
Petr & Marcela
ÚTOK
Lázňovská
Kristýna
Lehkoživová
Stanislava
2
2
Lodlová
Iveta
František
Bělka
Radek
Beránek
Jaroslav
Bilun
Olga & Oleksandr
11
Brzák
Tomáš
1
Březinová
Jitka
1
Černíková
Lucie
Černých
Lenka & Luděk
Chalupský
Karel
Chrastinová
Eliška
Cígl
Jaroslav
4
Čupr
Martin
4
Čzedronová
Adéla
Diviš
Marek
Divišová
Marcela
Drahošová
Dražil
1
1
4
2
7
1
1
4
4
Radek
1
3
6
Šaffer
Jiří
14
Šeba
Libor
Šíchovi
Karel & Jitka
1
Šilhavá & Líkař
1
Šindelářovi
5
8
Šišková
Jana
3
8
13
21
Šmejkal
Zdeněk
4
1
6
Šormová
Radka
4
Špeťkovi
Dana & Miroslav
13
Šrámek
Miloslav
2
1
5
2
12
Martina & Jiří
5
1
6
Miroslav & Filip
1
12
7
22
2
10
7
19
1
5
2
2
3
1
2
1
10
1
4
2
Šťástková
Tanya
1
1
Štech
Vilém
2
9
12
21
Štěpinová
Vladěna
1
11
4
1
Mackovi
Alena & Miroslav
5
20
Štotová
Natalya
8
Majer
Michal
3
7
10
Šuman
David
Malý
Miroslav
2
9
11
Tartárek
Milan
1
12
Mareš
Pavel
1
2
3
Teleki
Martin
1
Mázlová
Michaela
1
Medek
Tomáš
8
Ternová
Tamara
1
1
Tichý & Kosíková
Ladislav & Jana
4
4
9
1
10
Tomáš
Michal
1
1
1
Tomíšková
Hana
7
7
2
11
Trepka
Tomáš
1
1
1
Ťujík
Břetislav
3
Tůmová
Jaroslava
7
Tůmovec
Tomáš
6
1
1
Mikulejský
Milan
16
Molnár
Peter
2
12
Molnár
Vladimír
1
1
Montero
Ariel
6
10
Muhlbauer
Pavel
3
4
Nedoma
Milan
6
8
1
1
18
5
20
3
4
2
17
Nevím
Roman
5
8
Tůmovi
Kamila & Tomáš
5
10
Nieč
Tomáš
2
2
Urbanová
Lucie Marie
1
5
Nigrínová
Miluše
1
1
Urgošová
Jiřina
Kateřina
1
1
Novák
Jan
7
9
Valeš
Miroslav
1
7
Zbyněk
1
1
Novákovi
Eva & Zdeněk
4
4
Vaňourný
Stanislav
5
10
Dvořák
Tomáš
9
9
Novotná
Jaroslava
1
Dvořáková
Lenka & Luděk
1
Nygrýnovi
Libor & Hana
7
3
Pacovský
Marek
1
Pančurová
Šárka
13
Pařízkovi
Eva & František
2
Pašek
Jiří
Helena
Endtovi
Miroslav & Libuše
Fabián
Hynek
Fabová
Jana
2
2
Pechová & Koubíková
Milada & Dana
Fejzulovski
Denis
1
1
Peterka
Jaromír
Kateřina & Ondřej
6
2
Vegner
Ladislav
Velín
Miloslav
Veselý
Josef
2
1
3
Vimmerová & Kulhánek
Zora & Aleš
3
1
6
David
Vosýnkovi
Petr & Miroslava
2
3
5
3
1
2
2
1
1
Petr
Miroslav
Gáboriková
Jana
19
Pfleger
Miroslav
7
Gahurová
Monika
5
Písecký
Václav
5
Gottlieb
Pavel
12
4
Grundová
Martina
1
Pitráková
Věra
1
Procházková
Jana
1
Jaroslav & Jana
2
6
1
6
1
Volšický
Pavel
1
1
1
1
Božena
8
9
3
Fridrich
6
1
1
Fleissigová
9
1
1
2
2
Peterovi
1
1
1
Petra & Pavel
7
11
2
Egyudová
3
1
1
Egerovi
2
1
6
3
9
1
3
2
1
9
1
12
5
4
1
1
1
10
11
2
3
3
1
6
1
6
1
1
17
1
1
1
12
2
1
4
2
2
2
1
2
4
1
3
4
9
1
12
2
4
Winkelbauer
Jiří
2
4
Zahrádková
Iveta
6
6
Zavřelovi
Ilona & Jiří
9
9
1
Zetek
Jiří
7
8
8
Žižka jr.
Jiří
1
6
1
1
5
4
1
kategorie
KLÍČOVÉ OSOBY PRODEJE
počet
losů
CELKEM
Gunár
Michal
1
1
Ptáčkovi
Habich & Rajdlová
Milan & Gabriela
2
2
Pulchartová
Ivana
Hach
Martin
1
3
Raková
Věra
Hach
Tomáš
2
2
Rolínek
Stanislav
2
2
Hanákovi
Radka & Ivo
1
1
Rolník
Josef
2
2
Hauler
Pavel
1
1
Roubíček
Lukáš
1
Havlová
Zdeňka
4
1
5
Roušová
Alena
3
3
Hoffmannová
Michaela
4
3
7
Řičánek
David
1
1
Holakovská
Martina
1
1
Schreiberová
Eva
1
1
Holmeister
Bohumír
2
1
3
Simandlová
Lucie
1
1
Homolková
Radana
1
1
Smíšková
Marie
1
1
Horák
Luboš
2
5
Soukup & Kucharská
Petr & Žaneta
Hrnčíř
Jan
10
10
Spoustová
Zlata
Janda
Tomáš
2
2
Staněk
Milan
Jelínková
Eva
1
1
Stanková
Jana
Kocová
Stanislava
1
3
4
Stejskal
Tomáš
Kosová
Leona
2
13
15
Stranková
Libuše
1
1
AD
Čechovi
Eliška & Rostislav
2
Košanová
Hana
1
1
Svoboda
Petr
4
4
AD
Lypchakovi
Anna & Vasyl
2
Kramule
Jan
4
10
5
19
Šafář
Radek
1
1
Kramule
Tomáš
3
3
6
Šaffer
Jiří
14
Kramule
Vladimír
1
10
3
14
Šafránek
Vladimír
1
Kratochvílová
Ludmila
1
10
2
13
Šeba
Libor
Krauzová
Milada
1
1
Šíchovi
Karel & Jitka
Krejčová
Renata
1
1
Šilhavá & Líkař
Martina & Jiří
Kroftová
Jitka
Krupa
Jindřich
Křováková
Nikola
Kučera
Petr
Kukačkovi
Edita & Michal
Kuzma & Divišová
Petr & Marcela
Lázňovská
Kristýna
Lehkoživová
Stanislava
Lodlová
Iveta
Mackovi
Alena & Miroslav
Majer
Michal
Mareš
Pavel
1
2
3
3
6
1
7
2
2
2
8
8
2
1
2
1
2
2
5
5
6
1
1
1
2
11
1
15
4
1
5
8
2
12
5
1
6
1
1
Šindelářovi
Miroslav & Filip
5
8
Šišková
Jana
3
12
7
22
8
13
21
Šmejkal
Zdeněk
2
10
7
19
4
1
6
Šormová
Radka
4
Špeťkovi
Dana & Miroslav
13
1
1
1
1
1
5
6
Šrámek
Miloslav
1
2
3
2
Šťástková
Tanya
1
1
2
1
1
Štech
Vilém
2
9
12
21
Štěpinová
Vladěna
1
8
1
10
5
11
4
20
Štotová
Natalya
1
3
3
7
10
Šuman
David
3
2
9
11
1
2
3
Teleki
Martin
9
3
8
2
2
EM
Endtovi
Libuše & Miroslav
11
EM
Ťujík
Břetislav
9
JM
Šišková
Jana
6
GL
Kramule
Vladimír
5
EM
Hach
Martin
4
JM
Špeťkovi
Dana & Miroslav
3
JM
Vosýnkovi
Miroslava & Petr
2
GL
Gáboríková & Novák
Jana & Jan
1
kategorie
DISTRIBUTOŘI PRODEJE
počet
losů
CELKEM
1
3
4
1
15
8
2
6
1
D E3 V Í T I14M Ě S Í Č N ÍŠafránek
S O U T Ě Ž | Č E Vladimír
R V E N 2 0 1 3 - Ú N O 1R 2 0 1 4
2
5
1
Petr
2
3
11
Libuše
5
1
2
Šafář
15
1
8
Svoboda
2
2
2
1
8
3
2
19
10
1
1
8
NA LOSOVÁNÍ
4
2
1
1
2
1
3
3
1
5
10
1
5
1
1
Leona
4
Bejblík
1
Stanislava
3
Vlastimila & Karel
3
Kosová
1
Baumová & Froněk
1
C A NC ÚN
počet
losů za
demo
Zdeněk
počet
losů
CELKEM
7
1
počet
losů za
prodeje
Barták
počet
losů za
recruity
3
4
VÍCE NEŽ
80
VOLNÝCH
RAINBOW
bude rozdáno účastníkům Světového mítinku*
2
4
1
4
Tartárek
Milan
Malý
Miroslav
JE
MNOHO
ZPŮSOBŮ
JAK
VYHRÁT
Mázlová
1
Zvyšte
své šance
na výhru
kvalifikací
doTamara
více úrovní.
Ternová
Michaela
1
1
Medek
Tomáš
Mikulejský
Milan
Molnár
Peter
Bude rozdáno 25+ volných Rainbow!
Molnár
1
9
VladimírV KAŽDÉ ÚROVNI 4 VÍTĚZOVÉ (2 US/CANADA
2
7
+ 2 MEZINÁRODNÍ TRH)
V KAŽDÉ ÚROVNI 4 VÍTĚZOVÉ (2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ TRH)
Montero
Ariel
1
1
Bude rozdáno 12 volných Rainbow!
2
1
1
10
1
Tichý & Kosíková
Tomáš
11
V KAŽDÉ ÚROVNI 4 VÍTĚZOVÉ (2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ TRH)
Ťujík
OBCHODNÍ
ZÁSTUPCI PRODEJEPavel
Muhlbauer
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI DEMO
3
Nedoma
ÚROVEŇ 1:
Nevím
ÚROVEŇ 2:
ÚROVEŇ 1:
15 - 23 DEMO6
ÚROVEŇ 2:
3 - 47 DEMO5
24
8 2:
ÚROVEŇ
ÚROVEŇ 3:
48+ DEMO2
2 3:
ÚROVEŇ
1
Urbanová
3+ RECRUITI
Urgošová
9
Valeš
4
Vaňourný
Nieč
ÚROVEŇ 3:
Nigrínová
ÚROVEŇ 4:
Novák
ÚROVEŇ 5:
Novákovi
5 - 9 PRODEJŮ Milan
10 - 14 PRODEJŮ Roman
15 - 24 PRODEJŮ Tomáš
25+ PRODEJŮ Miluše
WWSC (AUTOMATICKY)
celosvětový prodejní šampión
Jan
Eva & Zdeněk
1
1
2
7
4
Libor & Hana
Pacovský
Marek
7
Tůmovec
1 RECRUIT
Tůmovi
2 RECRUITI
Vegner
Obchodní zástupci s 10+ prodeji v libovolném měsíci získají Jaroslava
Obchodní zástupci s 24+ demo v libovolném měsíci získají
Novotná
1 los
los za všechny úrovně, ve kterých se kvalifikovali.
za všechny úrovně, ve kterých se kvalifikovali.
Nygrýnovi
OBCHODNÍ
Tůmová
3 ZÁSTUPCI RECRUITING
7 1:
ÚROVEŇ
Michal
Tomíšková
Bude rozdáno 12 volných Rainbow!
Trepka
1
Ladislav & Jana
Obchodní zástupci
1 s 2+ recruity v libovolném měsíci získají
los za všechny úrovně, ve kterých se kvalifikovali.
2
9
Velín
1
1
Veselý
1
4
4
1
Hana
Bude rozdáno 16
volných Rainbow!
Tomáš
1
9
1
2
7
3
7
Bude rozdáno
1 16 volných Rainbow!
1
V KAŽDÉ ÚROVNI 4 VÍTĚZOVÉ (2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ TRH)
V KAŽDÉ ÚROVNI 4 VÍTĚZOVÉ (2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ TRH)
KLÍČOVÉ OSOBY
PRODEJE
Jaroslava
DISTRIBUTOŘI
PRODEJE
1
Břetislav
ÚROVEŇ 1:
ÚROVEŇ 2:
ÚROVEŇ 3:
ÚROVEŇ 4:
Tomáš
15 - 24 PRODEJŮ
Kamila
& Tomáš
25 - 49 PRODEJŮ
Lucie
50 - 74Marie
PRODEJŮ
Jiřina
75+ PRODEJŮ
Miroslav
1
1
1
6
ÚROVEŇ
1: 11
1 PRODEJŮ18
20 - 34
1
ÚROVEŇ
3: 5
50 - 99 PRODEJŮ6
5
ÚROVEŇ
2: 10
ÚROVEŇ 4:
1
20
35 - 549 PRODEJŮ
3
4
100+ PRODEJŮ
1
7
Stanislav
5
10
Ladislav
Area Distributoři 35+
6prodeji v libovolném měsíci získají los6
za všechny úrovně, ve kterých se kvalifikovali.
Klíčové osoby s 25+ prodeji v libovolném měsíci získají los za
všechny úrovně, ve kterých se kvalifikovali.
Miloslav
Josef
8
2
1
2
17
1
2
VimmerováPOUZE
& Kulhánek
Zora NA
& Aleš
1
4
Pančurová
2
3 O VOLNÁ RAINBOW
* SPOLEČNOST
REXAIR LLCŠárka
SI VYHRAZUJE PRÁVO ZAŘADIT
DO 1LOSOVÁNÍ
PŘÍTOMNÉ
SVĚTOVÉM MÍTINKU 32014 V CANCÚNU.
Volšický
David
1
3
4
Pařízkovi
EvaU&SVÝCH
František
1
2
3
BLIŽŠÍ
INFORMACE ŽÁDEJTE
DISTRIBUTORŮ.
Vosýnkovi
Petr & Miroslava
2
9
1
12
Pašek
Jiří
1
1
www.rainbowaktuality.cz
Pechová & Koubíková
Milada & Dana
2
3
5
Winkelbauer
Jiří
2
Peterka
3
1
4
Zahrádková
Iveta
6
Jaromír
2
4
6
27
Napsali jste nám...
Rádi bychom se s vámi podělili o dopisy či emaily, které nám posíláte. Vždy nás moc potěší a zahřeje
pozitivní hodnocení a vynasnažíme se dělat vše pro to, abyste s námi byli i v budoucnu nadmíru spokojeni!
Vaše názory či příběhy s Rainbow posílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
S potěšením je otiskneme na stránkách některého z příštích vydání našeho časopisu.
Vážené vedení firmy,
Vážení,
Přeji příjemný dobrý den!
v pátek u nás předváděla Rainbow paní
T. Šťástková. Zkonstatovali jsme,
že tato vaše pracovnice je obchodně
opravdu zdatná, jako cizinka v češtině
velmi výřečná a svými schopnostmi je
rozhodně přínosem pro vaši firmu.
Po předchozí telefonické dohodě nás ve
středu navštívil Váš zaměstnanec pan
Miroslav Linka k vykonání pravidelné
prohlídky vysavače. I když do našeho
bytu přijdou občas různé osoby za
účelem opravy něčeho (pračka, televize,
...), musím říci, že návštěva Vašeho
pracovníka byla svým způsobem
výjimečná. Věřte, jeho jednáním jsme
byli velmi mile překvapeni. Klady jeho
návštěvy byly zejména tyto: dochvilnost,
profesionalita, vstřícnost, slušnost.
S pozdravem
Zdenka a Ilja H.
Dobrý den,
chtěla bych Vám napsat, že jsme byli
opravdu velmi spokojeni s prací a milým
a vstřícným přístupem vaší obchodní
zástupkyně paní Kateřiny Peterové.
Je to zaměstnanec na svém místě.
S pozdravem
Hana H.
chtěl bych touto cestou poděkovat Vám a především panu Mgr.
Černému, který u mne v bytě provedl ukázku Vámi nově nabízen
ých
výrobků. Jsem Vaším dlouholetým zákazníkem a odebral jsem
od Vás
v minulosti několik výrobků, za nemalou finanční částku, se kterým
i
jsem velmi spokojen. Velmi kladně hodnotím Vámi nabízené produkt
y,
které jsou dle mého názoru důležité pro zdraví a prodloužení
života
nás starších lidí.
I přesto, že cena výrobků není zrovna malá, uvědomuji si, že zdraví
se
penězi zaplatit nedá a výrobky, které prodáváte jsou z hledis
ka prevence, posílení imunitníhosystému atd. důležité. Myslím, že
i nadále
pro Vás budu dobrým klientem. Jednání Vašich zaměstnanců,
jak pana
Ťujíka, který mi přístroj v minulosti předváděl a jenž jsem zakoupi
l,
tak i při návštěvě ve Vašem sídle, kam jsem byl pozván kvůli převzet
í
dárku, bylo vždy velmi taktní a na úrovni.
S jím provedenou prací jsme doopravdy
nadmíru spokojeni. Protože se domnívám,
že k ocenění jeho konání nestačí jenom
ústní poděkování, které jsme vyslovili při
jeho odchodu, rozhodli jsme se napsat
i tuto zprávu, aby i vedoucí zaměstnanci
firmy věděli, že k nám vyslali pracovníka
vskutku vynikajícího.
Jednání pana Mgr. Černého je velmi slušné, taktní, bez vnucová
ní
výrobku a bez jakéhokoliv psychologického tlaku na starší občany,
což
je velmi obdivuhodné v dnešní době, kdy nabízející firmu zajímá
hlavně
prodání převážně nekvalitního a předraženého zboží.
Těším se na setkání s ním na předvádění výrobků u známých,
které
jsem mu doporučil a kam bych se chtěl, pokud mi to časově bude
vyhovovat, s ním vypravit. Reklama prováděná Vámi na místě a s tako
vým
prodejcem jako je Mgr. Černý je daleko lepší než v tisku a v telev
izi.
Vaši pracovníci si poděkování plně zaslouží.
Přeji Vaší firmě mnoho obchodních úspěchů v dalším obchodo
vání.
Jste velmi seriózní firma, která na našem obchodním trhu působí.
Prosím, tlumočte onomu zaměstnanci
ještě jednou naše upřímné poděkování.
S pozdravem
Jaroslav T.
František H., emeritní policejní rada v.v.
Příběh sklenice s uzlem se píše již dlouhá desetiletí a vzešel z hecování se a soutěživosti sklářských mistrů. Uzel na stopce
musí být protažen při teplotě 900°C během 3 vteřin, přičemž se v žádném místě nesmí dotknout, jinak sklenice okamžitě
praskne. To vyžaduje dlouholetý trénink, obrovský cit, zručnost a absolutní souhru pohybů. Mnoho sklářů se pokoušelo
vyrobit tento skutečný „majstrštyk“, ale zhotovit ho dokáže pouze jediný sklářský mistr. Proto se jedná o světový unikát...
od 1. června 2013
speciální
RGD
motivace
Každý, kdo v období kalendářního
měsíce uzavře 10 a více prodejů
nových Rainbow e2, obdrží od
RGD sadu dvou výjimečných
sklenic v dárkové kazetě.
k 31. 10. sklenice prozatím získali:
červen:
červenec:
srpen:
září:
říjen:
Jana Gáboríková
A. & M. Mackovi, E. & R Čechovi
Miroslav Malý, Tomáš Tůmovec
Jan Kramule, L. & M. Endtovi, Roman Nevím
A. & M. Mackovi, A. & V. Lypchakovi, Vladimír Molnár, Stanislav Vaňourný,
Roman Nevím, L. & M. Endtovi
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků.
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.
POLOLETNÍ MÍTINK
Clarion Congress Hotel Prague
pátek 21. června 2013
Celorepublikový pololetní mítink spojený
s odměňováním těch nejlepších se opět
konal v příjemném a moderním prostředí
kongresového hotelu CLARION v Praze,
který se však pro tuto událost proměnil
v mexické teritorium. Celý program se totiž
nesl v duchu nadcházejícího Světového mítinku, konaného v dubnu příštího roku v mexickém Cancúnu. A tak není divu, že Corona
i Tequila Sunrise tekly proudem, raut ve
foyer byl plný mexických specialit, mexické
kostými zamaskovaly některé účastníky
téměř k nepoznání a moderátor Petr Rychlý vystupoval pod pseudonymem Pedro
Rapido. Skvělou atmosféru navíc umocnilo
představení nových přídavných zařízení
MiniJet, SuperMop a RainMate IL a vrcholem
bylo vyhlášení nové soutěže o účast právě
na mítinku v Cancúnu. O příjemné zakončení
večera se pak postarala zpěvačka Dasha se
skupinou Pajky Pajk Quartet.
www.rainbowaktuality.cz
29
30
www.rainbowaktuality.cz
www.rainbowaktuality.cz
31
12. – 16. února 2014, Vendryně
Stylové a pohodlné pokoje odrážející nejmodernější trendy, zážitková gastronomie, kterou podtrhuje
kreativní šéfkuchař světové úrovně, design restaurace, cukrárna nabízející vlastní deserty, luxusní
a moderní wellness ojedinělé svého druhu v ČR. To vše a mnohem víc vás čeká v hotelu Vitality,
který vám rozhodně připraví nezapomenutelné chvíle.
Speciální program pro všechny Leadery, Managery a Area Distributory
kvalifikační období: 1. 8. 2013 - 31. 1. 2014
Program Pacesetters
Jedná se o pětidenní pobyt v luxusních hotelech na atraktivních místech – doposud nejvíce v České republice a na Slovensku, ale i na Bahamských ostrovech. Všichni kvalifikovaní
účastníci se dvakrát do roka stanou hosty těchto resortů. Čeká vás program nabitý událostmi, poznáváním, relaxací, adrenalinem, romantikou, sportem i dobrodružstvím, které
jinde nezažijete. Máte jedinečnou možnost setkat se s nejlepšími lidmi v Rainbow obchodu, vychutnat si výtečné jídlo i pití a samozřejmě se účastnit přínosného obchodního
mítinku. Tomuto pobytu předchází půlroční kvalifikační období. Každý Leader, Manager a Area Distributor obdrží speciální kvótu, kterou musí splnit, aby se tohoto programu
mohl účastnit.
POZOR! PRVNÍ POVÝŠENÝ TEAM LEADER V KVALIFIKAČNÍM OBDOBÍ SE OPĚT ZÚČASTNÍ PACESETTER MÍTINKU AUTOMATICKY!
Speciální motivace QuotaBusters
A navíc, každému jsou stanoveny další dvě kvóty. Jedná se o kvótu QuotaBuster a kvótu Speciální výzva. Při splnění první z nich získá oblečení
s logem QB, zažije nevšední událost určenou pouze pro QuotaBustery a bude mít šanci zatočit si na „Kole štěstí“. Pokud dosáhne kvóty Speciální
výzva, bude si moci zatočit na „Kole štěstí“ automaticky.
Vezměte si s sebou svou
KLÍČOVOU OSOBU!
Všichni kvalifikovaní QuotaBusters tohoto Pacesetter
programu dostanou možnost přivést si svou KLÍČOVOU
OSOBU*, která se stane společně s partnerem/ partnerkou Pacesetterem v hotelu Vitality. Pro QuotaBusters
i jejich klíčové osoby bude tentokrát připraven VÝJIMEČNÝ VEČER, ušitý přímo na míru kvalifikovaným.
Nenechte si to ujít!
* klíčovou osobou nemůže být Leader, Manager ani AD, který měl k 1. srpnu 2013
stanovenou svou vlastní kvalifikační kvótu pro účast.
www.pacesetters.cz
32
www.rainbowaktuality.cz
ě
Blahopřejeme GL Janu Kramulemu
k automatické kvalifikaci
na Pacesetter mítink v hotelu Vitality
pro prvního povýšeného Leadera
v kvalifikačním období.
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY KVALIFIKACE K 31. ŘÍJNU 2013
VITALITY
Jméno
Účast
Kvalifikace 1. 8. 2013 – 31. 1. 2014
QB
Výzva
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
Zbývající počet prodejů
PROSINEC
LEDEN
Účast
QB
Výzva
Celkem
prodejů
V průměru
pro kvalifikaci
zbývá
6 měs.
měsíc
6 měs.
měsíc
6 měs.
měsíc
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
Eliška & Rostislav Čechovi
Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Eva & Jindřich Němcovi
Anna & Vasyl Lypchakovi
Martina & Josef Suchých
Jana & Jiří Vaněčkovi
Martina Orihelová
Petr & Pavel Vavrošovi
Miroslav Sladký & Josef Novotný
Petra & Tomáš Bečvářovi
Iva & Jaroslav Škubicovi
132
150
120
120
120
120
120
120
120
120
120
22
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
146
165
132
132
132
132
132
132
132
132
132
24
28
22
22
22
22
22
22
22
22
22
185
210
168
168
168
168
168
168
168
168
168
31
35
28
28
28
28
28
28
28
28
28
25
15
3
10
0
1
16
2
6
2
4
7
11
4
0
5
1
5
6
7
5
0
8
14
6
20
7
4
0
9
8
4
0
92
110
107
90
108
114
99
103
99
109
116
106
125
119
102
120
126
111
115
111
121
128
145
170
155
138
156
162
147
151
147
157
164
40
40
13
30
12
6
21
17
21
11
4
31
37
36
30
36
38
33
35
33
37
39
EM
EM
EM
EM
SM
JM
JM
Břetislav Ťujík
Martin Hach
Libuše & Miroslav Endtovi
David Volšický
Hana & Libor Nygrýnovi
Miroslava & Petr Vosýnkovi
Dana & Miroslav Špeťkovi
218
366
300
120
216
180
180
37
61
50
30
36
30
30
240
403
330
132
238
198
198
40
68
55
33
40
33
33
305
512
420
168
302
252
252
51
85
70
42
50
42
42
36
10
39
0
X
5
6
15
30
23
43
0
X
6
17
13
47
17
59
3
9
8
24
105
316
159
117
196
149
128
127
353
189
129
218
167
146
192
462
279
165
282
221
200
113
50
141
3
20
31
52
35
106
53
39
66
50
43
JM
JM
Jana Šišková
Tomáš Dvořák
180
180
30
30
198
198
33
33
252
252
42
42
15
3
15
8
32
2
118
167
136
185
190
239
62
13
40
56
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
František Bejblík
Jaroslav Beránek
Petr Kučera
Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová
Zlata Spoustová & Zdeněk Barták
Jitka & Karel Šíchovi
Kamila & Tomáš Tůmovi
Vladimír Kramule
Zdeňka Havlová
Tanya Šťástková
Marcela Divišová & Petr Kuzma
Miloš Procházka
Jana Gáboríková & Jan Novák
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
3
1
0
2
0
7
11
14
5
5
9
11
14
7
3
4
13
1
4
8
30
7
6
11
8
8
1
1
7
16
13
11
15
28
6
5
10
15
9
109
115
109
89
106
98
86
48
102
104
90
86
89
121
127
121
101
118
110
98
60
114
116
102
98
101
157
163
157
137
154
146
134
96
150
152
138
134
137
11
5
11
31
14
22
34
72
18
16
30
34
31
37
39
37
30
36
33
29
16
34
35
30
29
30
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
Lenka & Luděk Černých
Michal Majer
Libuše Stranková
Natalya Štotová
Milan Nedoma
Milan Habich ml.
Alena & Miroslav Mackovi
120
120
120
120
120
120
60
20
20
20
20
20
20
20
132
132
132
132
132
132
66
22
22
22
22
22
22
22
168
168
168
168
168
168
84
28
28
28
28
28
28
28
6
6
1
1
2
0
4
2
6
6
1
2
8
8
7
0
2
0
X
X
X
102
104
106
113
115
118
60
114
116
118
125
127
130
66
150
152
154
161
163
166
84
18
16
14
7
5
2
0
34
35
36
38
39
40
20
www.rainbowaktuality.cz
33
RGD
večeře
2013
speciální
SaSaZu, Bubenské nábřeží 306, Praha
11. listopadu 2013
Pro všechny, kteří v měsíci říjnu dosáhli výjimečných výsledků, jsme letos přichystali opravdovou lahůdku. RGD večeře se konala v pražské
restauraci SaSaZu. Toto místo nabízí seznámení
s chutěmi všech možných koutů Asie. Všichni
účastníci měli možnost ochutnat různé variace
masa, ryb, bylinek, rýže v kombinacích přinášející
nezapomenutelný zážitek pro chuťové buňky. Pro
ty, kteří preferují nealkoholické nápoje, byly připraveny speciální přírodní šťavy z maracuji, limetek, mrkve nebo třeba kokosového mléka. Celý
zážitek umocňovala asijská masérka, která jemnou masáží šíje uvolňovala každého účastníka.
Všichni si navíc jako památku odnesli své jméno v
čínštině na bambusovém dřevě a speciální hůlky
připomínající tento večer. Byl to příjemný večer
plný smíchu, povídání, dobrého jídla a nových zážitků. Díky a těšíme se na příště!
34
www.rainbowaktuality.cz
www.rainbowaktuality.cz
35
květen 2013
červenec 2013
24 DEMO - Part Time
září 2013
24 DEMO - Part Time
24 DEMO - Part Time
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: M. & R. Lisičanovi, M. Šilhavá & J. Líkař
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: M. Teleki, M. Šilhavá & J. Líkař
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: P. Svoboda
SD M. & V. Bečvářovi: I. Pulchartová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: V. Pitráková
SD M. & V. Bečvářovi: N. Křováková
48 DEMO - Full Time
48 DEMO - Full Time
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: J. Peterka
SD M. & V. Bečvářovi: J. Šišková, V. Kramule
TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: R. Koláčný, P. Macourek, D. Šuman,
K. Mikulandová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: S. Rolínek
SD M. & V. Bečvářovi: M. Smíšková, M. Chalupa, M. Nepraš
AD E. & R. Čechovi: F. Šrámek, H. Bezděková
AD Martina Orihelová: H. Együdová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: M. Teleki
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: F. Bejblík
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: F. Bejblík
SD M. & V. Bečvářovi: J. Novák, J. Šaffer
SD M. & V. Bečvářovi: I. Lodlová, J. Šišková, J. Šaffer
TS s 1. prodejem
AD A. & V. Lypchakovi: A. & M. Mackovi
TS s 1. prodejem
RGD Z. Říčař & J. Říčař: K. Lázňovská
RGD Z. Říčař & J. Říčař: T. Brzák
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: R. Slovačík
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: T. Janda, M. Pechová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: L. Simandlová, H. Košanová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: V. Pitráková
SD M. & V. Bečvářovi: L. Homutová, J. Procházková, M. Grundová
100+ osobních prodejů v kariéře
SD M. & V. Bečvářovi: V. Gerhardová, B. Koňáková, L. Kosová, V. Lodl
AD P. & P. Vavrošovi: V. Malkrabová
100+ osobních prodejů v kariéře
Tomáš Bečvář
48 DEMO - Full Time
SD M. & V. Bečvářovi: N. Křováková, I. Lodlová, L. Kosová
AD P. & T. Bečvářovi
800 prodejů
Hana & Libor Nygrýnovi
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
700 prodejů
Kamila & Tomáš Tůmovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
600 prodejů
Štěpánka Bořková
AD E. & J. Němcovi
200 prodejů
Martin Čupr
AD E. & R. Čechovi
100 prodejů
AD M. Sladký & J. Novotný: A. Doležal
Milan Mikulejský
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
700 prodejů
AD A. & V. Lypchakovi: M. Mázlová
Vladěna Štěpinová
AD Martina Orihelová
300 prodejů
100+ osobních prodejů v kariéře
Jaroslav Beránek
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
500 prodejů
Alena & Miroslav Mackovi
AD A. & V. Lypchakovi
100 prodejů
říjen 2013
24 DEMO - Part Time
SD M. & V. Bečvářovi: N. Křováková, J. Stanková, P. Mühlbauer
srpen 2013
červen 2013
48 DEMO - Full Time
RGD Z. Říčař & J. Říčař: O. & S. Bilun
24 DEMO - Part Time
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: L. & L. Černých, M. Staněk, S. Vaňourný,
M. Majer, T. Tůmovec, M. Pfleger, K. Peterová, J. & K. Šíchovi, M. & P. Vosýnkovi
SD M. & V. Bečvářovi: I. Pulchartová
24 DEMO - Part Time
48 DEMO - Full Time
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: V. Pitráková
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: F. Bejblík, J. Hrnčíř
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: L. & L. Černých
SD M. & V. Bečvářovi: I. Pulchartová, J. Cígl
48 DEMO - Full Time
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: F. Bejblík
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: F. Bejblík
SD M. & V. Bečvářovi: J. Šišková, R. Nevím, J. Gáboríková, Z. Šmejkal,
L. M. Urbanová, Z. Barták, I. Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi: J. Šaffer
AD A. & V. Lypchakovi: M. Mázlová
TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: J. Šaffer, Z. Šmejkal
TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: V. Polláková, P. Otáhal, A. Bauerová,
L. Syslová, V. Zvěřina
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: I. Novotná, M. Novák, R. Šafář, M. Ryšavý
TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: M. Teleki, P. Kybal, S. Pajer, M. Šlechta
RGD Z. Říčař & J. Říčař: P. Zíka
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: I. Vrbová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: V. Sobíšek, R. Šormová
SD M. & V. Bečvářovi: R. Homolková, J. Urgošová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: P. Srbková
AD A. & V. Lypchakovi: J. Březinová, S. Kočová st., K. Schmid
SD M. & V. Bečvářovi: T. Michal, E. Jelínková, D. Lodl, S. Lohkoživová, M. Pavlík
100+ osobních prodejů v kariéře
SD M. & V. Bečvářovi: K. Pešková, M. Hoffmannová, E. Schreiberová
100+ osobních prodejů v kariéře
AD M. Sladký & J. Novotný: J. Pašek
Anna & Vasyl Lypchakovi
AD A. & V. Lypchakovi
600 prodejů
Petr Kuzma
SSD Ing. Žižkovi - Praha
AD E. & R. Čechovi: Š. Pančurová
Ilona & Jiří Zavřelovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
100 prodejů
Zbyněk Dražil
RGD Z. Říčař & J. Říčař
300 prodejů
Milan Staněk
SSD Ing. Žižkovi - Praha
100 prodejů
Tomáš Tůmovec
SSD Ing. Žižkovi - Praha
300 prodejů
100+ osobních prodejů v kariéře
František Bejblík
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
900 prodejů
Milan Habich ml.
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
200 prodejů
Recruiting Star
AREA DISTRIBUTOR s 10 a více
osobními prodeji v měsíci
100 UNDER ONE ROOF
600 prodejů
Club 48 demo
AREA DISTRIBUTOR
AREA DISTRIBUTOR
100 prodejů pod jednou střechou
SSD Ing. Žižkovi
Praha
SD Bečvářovi
Ústí n. L.
říjen – 121 prodejů
říjen – 105 prodejů
123. kvalifikace
52. kvalifikace
E. & R. Čechovi
A. & V. Lypchakovi
červenec – 10 prodejů
říjen – 15 prodejů
A. & A. Medlínovi A. & V. Lypchakovi
červen – 3 RC
A. & A. Medlínovi A. & V. Lypchakovi
srpen – 3 RC
září – 3 RC
říjen – 50 demo
region EVOLUTION
mezinárodní
prodejní konzul
Rusko
Estonsko
Lotyšsko
Rusko
Společnost Rexair LLC rozděluje své odběratele do dvou trhů. Trh domácí (US/ Kanadský) a trh Mezinárodní. Mezinárodní trh je rozdělen do šesti
regionů: Latin American, Challenger, Evolution, Rain Dreams, Phoenix a Asia Pacific.
ISC Shawn Jones
říjen – 48 demo
Česká republika patří do regionu Evolution. V tomto regionu soupeří o posty Regionálních šampiónů obchodní zástupci ze 17 zemí, konkrétně
z Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Srbska a Ukrajiny.
Litva
Polsko
Česká
republika
Rakousko
Slovinsko
Ukrajina
Slovensko
Maďarsko
Rumunsko
Srbsko
Bulharsko
Makedonie
REGIONÁLNÍ ŠAMPIÓNI REGIONU EVOLUTION
květen 2013
Sales Champs
Recruiting Champs
Demo Champs
Marketing Champs
prodejní šampióni
rekrutinkoví šampióni
demo šampióni
marketinkoví šampióni
Malgorzata & David Zajac
květen 2013
RGD Elzbieta Granowska
Jana Gáboríková
červen 2013
srpen 2013
Miroslav Malý
červenec 2013 Jan Novák
SD M. & V. Bečvářovi
srpen 2013
AD A. & V. Lypchakovi
18 prodejů
36
srpen 2013
září 2013
Nikola Křováková
Lenka & Luděk Černých
září 2013
Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi
Nikola Křováková
Misa & Tanja Sikman
SD M. & V. Bečvářovi
4 RC
červen 2013
1 224 demo
červenec 2013 R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic
1 299 demo
srpen 2013
RGD L. Popovic & Z. Popovic
57 RC
R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic
1 201 demo
září 2013
R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic
51 demo
říjen 2013
R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic
52 demo
7 RC
říjen 2013
1 002 demo
SSD Ing. Žižkovi - Praha
5 RC
16 prodejů
Alena & Miroslav Mackovi
Kumanovi
58 demo
R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic
52 demo
RGD L. Popovic & Z. Popovic
SD M. & V. Bečvářovi
říjen 2013
Jiří Šaffer
červenec 2013 Katia Mutavska
RGD L. Popovic & Z. Popovic
13 prodejů
Jan Kramule
červen 2013
4 RC
5 RC
květen 2013
48 demo
SD M. & V. Bečvářovi
AD E. & R. Čechovi
září 2013
Claudiu Craciun
Jana Šišková
SD M. & V. Bečvářovi
RGD L. Popovic & Z. Popovic
11 prodejů
10 prodejů
květen 2013
5 RC
SD M. & V. Bečvářovi
červenec 2013 Alena & Miroslav Mackovi
AD A. & V. Lypchakovi
Nikola Křováková
SD M. & V. Bečvářovi
11 prodejů
červen 2013
Řecko
1 228 demo
říjen 2013
R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic
1 444 demo
www.rainbowaktuality.cz
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Kladno
Manželé Olga a Saša Bilun
se svým vysoutěženým tabletem.
Měsíční mítink na centrální kanceláři.
RGD Zdeněk Říčař předává Petru Zíkovi odznak
za 1. osobní prodej Rainbow v kariéře.
Zlatou lampu za 24 demo na částečný úvazek přebírají
Josef Veselý a za 48 demo na plný úvazek Saša Bilun.
Říjen je měsíc motivací, a proto si Saša Bilun, Antonín Huťa,
Josef Veselý, Artur Isajev, Marie Vedralová,
Tamara Ternová a Eva Pařízková odnášejí
nové přídavné zařízení SuperMop.
Tamara Ternová a Miroslav Petr získávají Samsung LED TV
za 3 prodeje v měsíci říjnu.
Samsung LED TV si také odnášejí manželé Pařízkovi,
a to za 5 prodejů.
Losujeme o zájezd do Cancúnu!
Šťastný lístek pro Marii Vedralovou,
která v tombole získává láhev vína.
Na Světový mítink do Mexicka se společně podívají Tamara Ternová a Eva & František Pařízkovi!
iPad za 3 prodeje
v jediném dni, a to na
celosvětový Dream
Day, získává
Tamara Ternová.
RGD Zdeněk Říčař
společně se
servisním technikem
Miroslavem Petrem
připravují 37 Rainbow,
které pomohou
rodinám zasaženým
při červnových
povodních.
www.rainbowaktuality.cz
37
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha
10 000 Kč za TOP v měsíci vyhrál Luděk Černý.
Výhercem televize LG za práci na Dream Day
se staly Líba a Adenike Endtovi.
Říjnová soutěž udělala radost výhercům notebooků VAIO.
Pro odznak za 5 prodejů si přišli
Tomáš Janda a David Šuman.
38
Originální skleničky za 10 prodejů v září obdrželi od RGD Jana Říčaře manželé Čechovi,
Tomáš Tůmovec a Miroslav Malý.
V soutěži za září vyhráli HiFi SONY manželé Černých, manželé Šíchovi,
Karel Chalupský a Standa Vaňourný.
Zájezd na mezinárodní mítink v Cancúnu vyhráli Tomáš Tůmovec,
Miroslav Malý, manželé Tůmovi a Stanislav Vaňourný.
Volné Rainbow v soutěži za nové TalentScouty
od RGD Jana Říčaře vyhrál David Volšický.
SMART TV Samsung získal nováček Vladimír
Sobíšek za 3 prodeje o víkendu po školení
s pomocí Karla Šíchy.
Volné Rainbow v soutěži distributorů vyhrála rodina Medlínova,
Martina Orihelová a manželé Čechovi.
www.rainbowaktuality.cz
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor
První mítink Věry Pitrákové a hned štěstí v tombole.
Milan Mikulejský se už těší z odznaku za 700 prodejů.
I na Mallorce nás provází Rainbow od Tomáše Hacha.
Táborský vozový park.
Duhový Libor Nygrýn
před kanceláří.
Lucie Simandlová si přebírá odznak za 1. prodej v kariéře.
Školení s Martinem Hachem.
Tomáš Dvořák a jeho výhra v tombole.
www.rainbowaktuality.cz
Nová exklusivní vůně pro Natálku Štotovou.
Jarda Beránek právě přijel z výměny.
39
AD Eliška & Rostislav Čechovi
Příbram
Míra Malý získává odznak za 13 prodejů v srpnu,
díky kterým se stal Regionálním šampiónem
Evolution. Především si ale splnil sen, zúčastní se
mezinárodního mítinku v mexickém Cancúnu.
Unikátní skleničky od RGD za 10 prodejů v měsíci získali za naši kancelář
Míra Malý a Eliška s Rosťou Čechovi.
Předání odznaku Martinu Čuprovi
za 10 prodaných Rainbow v měsíci květnu.
Další vítězové jedné z mnoha soutěží v Příbrami,
Miroslav Malý, Libor Šeba a Rostislav Čech
vyhráli v soutěži o Zlatý poklad.
V Příbrami máme vždycky o co soutěžit, toto je vítěz
motivace „Naplň si mrazák zadarmo!!!“
V srpnu jsme již po čtvrté vyhráli Putovní pohár
pro nejlepšího Area Distributora.
Na Párty pro zákazníky vždy předáváme hodně
přídavných zařízení našim zákazníkům.
AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové, Jihlava
Blahopřejeme manželům
Jungovým k získání volného
Rainbow v rámci motivace
nováčků!
Mítink v mexickém stylu byl úžasný! Moc jsme si ho všichni
užili. Výhra za jeden z nejlepších kostýmů nás potěšila.
Vláďa Medlín vyhrál v tombole na „žižkovském“
super mítinku. Tomboly máme rádi!
Lída Kratochvílová a Anna & Aleš Medlínovi
přebírají plaketu „Club 48 demos“,
Lída poprvé. Super práce!
Anna Medlínová přebírá hvězdu
Recruiting Star, good job!
40
Lída Kratochvílová vyhrála ve víkendové soutěži večeři s bowlingem. Byla to super zábava.
www.rainbowaktuality.cz
AD Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary
Na Mallorce s Rainbow.
Tomáš Lev si poprvé odnáší demo kufr
a jde trénovat domů.
Prodej už s Jindrou viděl.
Firemní auta nám pomáhají v recruitingu.
Říjnový mítink a pečlivá příprava na Vidovich month.
AD Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav
Tomáš se připravuje na Dream Day.
Další splněný sen díky Rainbow!
www.rainbowaktuality.cz
Roman Kosina se těší na SuperMop a zkouší nový MiniJet.
Tatíííí, jedeme na demo!
Tomáš Bečvář je nadšený
z nových výrobků Rainbow.
Náš Talent Scout Jan Šimon.
Přejeme úspěšný start u Rainbow!
41
AD Martina & Josef Suchých
Nevřeň
Podzimní Párty pro zákazníky v naší kanceláři.
Hemzáčkovi si domov provoní
eukalyptem.
Manželé Kankrlíkovi s výhrou v tombole.
Paní Petříková s lahví červeného, to ještě
netušila, že bude chtít nové Rainbow.
Paní Tvrdík měla radost z eukalyptu.
Vašík Parlásek bafnul deštník s obrovskou
radostí a nepustil jej.
Manželé Tvrdíkovi a jejich nová pračka.
Paní Fousová měla radost z RainMatu
a pak chtěla i nové Rainbow.
AD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava
Příprava na trénink.
Potrénujeme a jdeme na to...
Výhra, která potěší.
Jana Nelhüblová má další odznak v kariéře.
42
www.rainbowaktuality.cz
AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy
Petr Soukup a Žaneta Kucharská získávají poukazy
na pohonné hmoty za demo z dema...
... díky kterým mají spokojené zákazníky...
... kterým mohou rozdávat přídavná zařízení Rainbow.
Pepa Novotný předává příslušenství svým zákazníkům
během Dne otevřených dveří.
Karel Froněk a jeho dvorní dodavatelka prodejů
paní Martínková.
Míra Sladký a jeho spokojení zákazníci.
AD Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed
Párty pro zákazníky v naší kanceláři.
Jirka Mladonický předává RainMate
a AquaMate svým zákazníkům.
www.rainbowaktuality.cz
Jirka Mladonický a Lenka Suchá probírají
propagační programy.
Milan Nedoma a jeho zákazníci.
Miloslav Ťupa předává RainMate
na naší Párty pro zákazníky.
43
SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem
8 x Recruting Star v naší organizaci
v měsících srpnu i září 2013.
Parta výherců před odletem do Itálie.
Pondělní ranní mítink v Ústí.
JM Jana Šišková předává svému nováčkovi Ditě
Vlastníkové na Dni otevřených dveří odznak za
1. prodej Rainbow v kariéře.
Ústecký Rainbow team se rozrůstá...
Blahopřejeme Janě Gáboríkové k titulu SALES
CHAMPION za rok 2013 a Honzovi Kramulemu
k Top Sales v ČR za měsíc září se 16 prodeji.
TL Roman Nevím vyhrává
v pondělním hodu kostkou 3 000 Kč.
MD Jaroslav Bečvář představuje
celosvětový Dream Day.
Nejlepší Recruiterka v Ústí Nikola Křováková (SEDMÁ zleva s kyticí) přivedla
v září sedm nováčků a toto je po dvou měsících její skupina.
44
Jmenování Jana Kramuleho na pozici Group Leader.
Náš skladník Myško vyhrál
v tombole na velkém mítinku.
Iveta Lodlová
a její super výhra v tombole.
Nováček Eva Jelínková získává na Dni otevřených
dveří odznak za 1. prodej a šek na 23 000 Kč.
www.rainbowaktuality.cz
AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem
Mexický pololetní mítink.
Sluší nám to, co?
Manželé Mackovi získávají prestižní ocenění
od RGD – luxusní skleničky Rainbow
za 10 prodejů v měsíci.
Karel Schmid a Jitka Březinová jsou oceněni
za svůj první prodej. Gratulujeme!
Alena a Mirek Mackovi, Stáňa Kočová a Vasyl
Lypchak získávají nejcennější ocenění – hvězdu
Recruiting Star.
Další splněný sen díky Rainbow.
Nový vůz Audi Q3
AD Anny Lypchakové.
Trénink a 100 šátků
u zákazníka – to prodává!
Manželé Mackovi si užívají vyhrané
dovolené u moře. Je super cestovat
zadarmo, co říkáte?
Roudnický Den otevřených dveří. Přijďte mezi nás, rádi vás uvítáme.
pátek 22. 11. 2013 od 17 hod.
Kongresový sál hotelu Hilton Prague, Pobřežní 311/1, Praha 8 – Karlín
• večerem vás provede Petr Rychlý • čeká vás program plný zábavy a vyhodnocení •
• ocenění nejlepších za rok 2013 • losování výherců o zájezdy do mexického Cancúnu •
• zazpívat vám přijde Pepa Vojtek • v tombole 10x Full HD televize Sony Bravia 102 cm •
www.rainbowaktuality.cz
45
PACESETTER MÍTINK
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC
The Ritz-Carlton Washington, D.C.
13. – 18. září 2013
Zářijový Pacesetter mítink společnosti Rexair
LLC se konal v hlavním městě USA – Washingtonu, D.C. Město leží na východním pobřeží
Spojených státu a v tuto roční dobu v něm
panují ideální podmíky pro to, aby si zde užili
zasloužený odpočinek ti nejlepší z Rainbow
obchodu. Českou republiku reprezentovali RGD
Zdeněk Říčař s manželkou Danou, RGD Jan
Říčař a SSD Iveta a Jiří Žižkovi.
Hned po ubytování v přepychovém hotelu Ritz
Carlton jsme měli možnost vydat se objevovat
krásy Washingtonu. Někeří zvolili chůzi, jiní
modernější dopravní prostředek – Segway.
Město je plné nádherných památek a míst, kde
se tvořily dějiny – od Bílého domu, přes Capitol a Washingtonův památník, až po spoustu
muzeí a institucí, které připomínají důležitost
tohoto města v amerických dějinách.
Jako již tradičně, k Pacesetteru patřilo skvělé
jídlo, přátelská setkání a mítinky nabité informacemi pro náš obchod. Tak jako je Washington jedním z nejdůležitějších míst USA, je Pacesetter jedním z nejdůležitějších míst Rainbow
obchodu. Tento výlet to opět potvrdil...
PRODEJNÍ KAMPAŇ PRO RGD A SATELITNÍ DISTRIBUTORY O LUXUSNÍ DOVOLENOU ZA HRANICEMI SNŮ
2013
KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ: ŘÍJEN,
LISTOPAD A PROSINEC 2013
6 VÝHERCŮ Z KANADSKO AMERICKÉHO TRHU (4 RGD + 2 SD)
6 VÝHERCŮ Z MEZINÁRODNÍHO TRHU (4 RGD + 2 SD)
Vítězové stráví 5 dní v dechberoucím resortu Four Season
na nejkrásnějším ostrově planety Bora Bora v jižním Pacifiku.
PŘÍLEŽITOST
Ještě stále existují města a oblasti, kde si můžete otevřít kancelář Rainbow.
Je to šance, jakou jste si přáli: být pány svého času a svého podnikání. Byla to úspěšná volba pro tisíce lidí po celém světě.
Staňte se jedněmi z nich a jděte do nové práce i nového životního stylu.
exkluzivní příležitost
příležitost bez exkluzivity
Liberec
bez příležitosti
Ústí nad Labem
Roudnice
nad Labem
Mladá
Boleslav
Louny
Karlovy
Vary
Hradec Králové
Kladno
Praha
Nevřeň
Ostrava
Plzeň střed
Příbram
Olomouc
Plzeň Lobzy
Jihlava
Tábor
Brno
Prodáte-li se svým týmem 20 nebo více Rainbow ve třech po sobě jdoucích měsících, jste kandidáti na to stát se
majitelem/ vlastníkem pobočky Rainbow ve žlutých nebo zelených okresech.
POZVÁNKA NA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Vážení přátelé,
dnes jste poznali přístroj RAINBOW
jako skvělé řešení pro zdraví a úklid Vaší domácnosti.
Dovolte nám tedy představit Vám RAINBOW jako příležitost pro
všechny, kteří nechtějí být vázáni pracovní dobou a rádi by vydělávali právě tolik, aby byli spokojeni. Nejlepším způsobem,
jak vydělávat peníze, je dělat práci, která se stane radostí
i koníčkem.

Bližší informace získáte na „Dnech otevřených dveří“.
Navštívím
kancelář
dne:
Obchodní zástupce:
Telefon ZÁKAZNÍKA:
Rádi Vás přivítáme na „Dni otevřených dveří“ a poskytneme Vám
veškeré informace o našem obchodě.
www.rainbowaktuality.cz
Jméno a příjmení ZÁKAZNÍKA:
Top Sales
květen 2013
červen 2013
červenec 2013
Martin Čupr
Jana Gáboríková
Alena & Miroslav
Mackovi
(8/11, 5/13)
AD E. & R. Čechovi
(5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13)
SD M. & V. Bečvářovi
(4/13, 7/13)
AD A. & V. Lypchakovi
11 prodejů
11 prodejů
10 prodejů
srpen 2013
září 2013
říjen 2013
Miroslav Malý
Jan Kramule
Alena & Miroslav
Mackovi
(8/13)
AD E. & R. Čechovi
(9/13)
SD M. & V. Bečvářovi
13 prodejů
(4/13, 7/13, 10/13)
AD A. & V. Lypchakovi
16 prodejů
18 prodejů
Recruiting Stars
květen 2013
Nikola Křováková
5 RC
(5/13)
SD M. & V.
Bečvářovi
Jan Kramule
4 RC
(5/13)
SD M. & V.
Bečvářovi
červen 2013
červenec 2013
Jaromír
Peterka
Kamila & Tomáš
Tůmovi
Michaela
Hoffmanová
Nikola
Křováková
Iveta
Lodlová
Leona
Kosová
Petra & Pavel
Egerovi
(5/13)
(3/08, 10/10, 12/10,
1/13, 4/13, 6/13)
(6/13)
(5/13, 7/13)
(7/13)
(7/13)
(10/00, 8/04, 7/13)
3 RC
3 RC
SSD Ing. Žižkovi
- Tábor
3 RC
4 RC
SD M. & V.
Bečvářovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
3 RC
SD M. & V.
Bečvářovi
3 RC
SD M. & V.
Bečvářovi
3 RC
SD M. & V.
Bečvářovi
CD P. & P. Egerovi
srpen
2013
Zdeněk Šmejkal
4 RC
(8/13)
Jaroslav Cígl
Nikola Křováková
4 RC
Iveta Lodlová
4 RC
(8/13)
(5/13, 7/13, 8/13)
A. & M. Mackovi
3 RC
3 RC
(7/13, 8/13)
(6/12, 8/13)
Stanislava Kočová
3 RC
(8/13)
Leona Kosová
3 RC
(7/13, 8/13)
SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi
AD A. & V. Lypchakovi
AD A. & V. Lypchakovi
SD M. & V. Bečvářovi
Nikola Křováková
Leona Kosová
Jiřina Urgošová
Zdeněk Šmejkal
Jan Kramule
Iveta Lodlová
Vladimír Kramule
září
2013
7 RC
(5/13, 7/13, 8/13, 9/13)
SD M. & V. Bečvářovi
4 RC
(7/13, 8/13, 9/13)
3 RC
SD M. & V. Bečvářovi
(9/13)
3 RC
SD M. & V. Bečvářovi
(8/13, 9/13)
3 RC
SD M. & V. Bečvářovi
(5/13, 9/13)
3 RC
SD M. & V. Bečvářovi
(7/13, 8/13, 9/13)
SD M. & V. Bečvářovi
říjen
2013
Nikola Křováková
Leona Kosová
(5/13, 7/13, 8/13,
9/13, 10/13)
SD M. & V. Bečvářovi
4 RC
SD M. & V. Bečvářovi
3 RC
(7/13, 8/13, 9/13, 10/13)
Iveta Lodlová
Jana Šišková
(7/13, 8/13, 9/13, 10/13)
(3/06, 1/07, 5/07, 3/08,
5/08, 6/08, 7/08, 10/08,
11/09, 4/10, 2/12, 7/12,
2/13, 10/13)
3 RC
SD M. & V. Bečvářovi
3 RC
SD M. & V. Bečvářovi
3 RC
(9/13)
SD M. & V. Bečvářovi

Podobné dokumenty

PDF verze - Rainbow aktuality ON-LINE

PDF verze - Rainbow aktuality ON-LINE SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha

Více

PDF verze - Rainbow aktuality ON-LINE

PDF verze - Rainbow aktuality ON-LINE SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

Více