Historie Ragby - Ragbyová akademie Yvese Perrota

Komentáře

Transkript

Historie Ragby - Ragbyová akademie Yvese Perrota
Ragbyová akademie
Yvese Perrota
Správný impulz do sportovního života
Disciplína, odvaha, čest
a vzájemný respekt
Obsah
Historie ragby
Představení Ragbyové akademie
Cíle a filozofie Ragbyové akademie
Individuální přístup
Sportovní program
Fondy podpory
Nabídka spolupráce
3
5
7
9
11
13
15
16
Jedinečný sport
4
Historie Ragby
Způsobil to student gymnázia
Od roku 1987 se odehrálo dalších 5 světových Mistrovství,
1991 – Anglie, Skotsko, Wales, Irsko a Francie, 1995 – Jižní
Afrika, 1999 – Wales, Anglie, Skotsko, Francie a Irsko, 2003
– Austrálie, 2007 – Francie, 2011 – Nový Zéland.
Ragby vzniklo v anglickém městečku „Rugby“ na konci
19. století, kdy jeden žák anglické školy jménem William
Webb Ellis, vzal při kopané fotbalový míč do rukou, proběhl
s ním zkoprnělou obranou soupeře a doběhl až do brány,
kde míč položil.
Poslední RWC na Novém Zélandu navštívilo více než
1.800.000 diváků a televizní přenosy sledovaly další
2 miliardy lidí u televizních obrazovek, na plátnech či prostřednictvím internetu. Při utkáních nebyla zaznamenána
jediná potyčka mezi fanoušky a výtržnosti na stadionech
i mimo prostě neexistují.
Od tohoto památného okamžiku urazilo ragby ohromný
kus cesty svého vývoje, až do dnešní podoby moderního
a velmi populárního světového sportu, který má v porovnání
s ostatními sporty druhou největší členskou základnu na
světě. Za nejlepší týmy se v současné době považují Nový
Zéland, Austrálie, Jižní Afrika, Francie, Anglie a ostatní
státy z Britských ostrovů.
V tomto směru je ragby naprosto jedinečný sport, který
v dnešní době ukazuje veřejnosti základní hodnoty sportu,
které jsou především disciplína, odvaha, bojovnost, čest
a respekt k soupeři.
Světové ragby zaštiťuje organizace IRB, evropské rugby
FIRA - AER. Obě federace se starají nejen o rozvoj a popularizaci rugby, ale i o jeho dostupnost co nejširší veřejnosti.
Ragby je sport s výbornou image neposkvrněnou korupcí,
dopingem či intrikami. Můžeme u něj spatřovat obrovský
marketingový potenciál.
5
Nová motivace a vize
6
Představení Ragbyové akademie
Yves Perrot pracuje pro české ragby již 15 let
Akademie je určena pro všechny mladé hráče ragby ve věku
8 až 19 let, kteří chtějí zvýšit svoji sportovní úroveň.
Ragbyová akademie Yvese Perrota (RAYP) zahájila svoji
činnost Letním kempem, který se ve dnech 13 – 21. července
uskutečnil v Uherském Brodě.
Letního kempu se zúčastnili tito trenéři a lektoři:
Yves Perrot (FR), Andy Chuter (AN), Karel Ševčík, Jan
Macháček, Karel Berounský, Robert Šimák, Vladimír Havel,
Vojtěch Havel.
Celkem se akce zúčastnilo 80 mladých ragbistů všech
věkových kategorií.
Součástí kempu byla spolupráce s Trenérskou akademií
ČSRU, které se zúčastnilo 30 nových trenérů.
7
Nechceme již klesat!
8
Cíle a filozofie Ragbyové akademie
Chceme zvýšit prestiž Českého ragby
Musíme nabídnout našim mladým hráčům a hráčkám
adekvátní vize a nové motivace. A naplňovat je!
Naším cílem je naučit každého hráče správným základům
ragbyových dovedností a techniky, upevnit vztah ke sportu,
utvářet nové a správné impulsy do tréninku a osobního
života. Pomáhat navazovat nová přátelství a kamarádství.
Akademie nenaučí hrát ragby co nejlépe v co nejkratším
čase, ale bude se snažit všem svým absolventům pomáhat,
aby po sportovní stránce šli správnou cestou, a aby také
vedle ragbyových dovedností a schopností, byli kvalitně
připraveni po mentální stránce na celý svůj život.
Většina českých ragbistů již tuší, že České ragby hluboce
stagnuje. Hledat příčinu současného stavu je obsáhlé
a složitější téma, my však máme odvahu a chuť nalézat
řešení. Hlavní krédo naší akademie je zvýšení úrovně sportovního vzdělání všech českých ragbyových nadějí.
Do našich oddílů a klubů, budeme chtít vracet hráče
připravenější a odolnější po všech stránkách a doufáme,
že se naši absolventi časem prosadí i do reprezentace.
Je nutné si připustit, že doby kdy jsme konkurovali Francii
či Itálii, jsou již hlubokou minulostí a v současné době
klesáme níže a níže u všech věkových kategorií.
Již, neporážíme jednoznačně dříve slabší soupeře, ale zpovzdálí sledujeme, jak nám soupeři rychle mizí za horizont.
Nemůžeme se neustále vymlouvat na skutečnost,
že nemáme dostatek dětí a mládeže, že nemáme trenéry
nebo svádět mezi sebou souboje o pomyslný vliv, nemůžeme
stagnovat!
9
10
Individuální přístup ke každému
V rámci sportovní náplně daných aktivit klademe důraz
na kvalitu prováděných činností.
Preferujeme herní princip rozvoje technických a taktických
dovedností, což znamená snaha o výuku dovedností
pomocí různých cvičení, her a soutěží. Používáme moderní
tréninkové metody ze zahraničí - Francie, Anglie, Nový
Zéland.
Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na:
• Individuální techniku
• Pohybovou koordinaci
• Míčovou techniku
• Speciální programy dle jednotlivých
ragbyových pozic
11
12
Sportovní program
Chceš být nejlepší? Musíš trénovat!
Rozdělení na tři kategorie
Kategorie Pokročilá - pro hráče se zvládnutou základní
technikou
• určen pro chlapce ve věku 15 - 19 let
• je zaměřen na herní specializace a dovednosti
• orientace na techniku ve spojení s individuální taktikou
• podle úrovně a věku pomocí určitých modelových herních
situací
• herní princip výuky ragbyových dovedností
• cvičení převažují nad soutěžemi a hrami
• speciální koordinační programy
Kategorie Mini - pro začínající hráče
• určen pro chlapce a děvčata ve věku 8 -12 let
• orientace na techniku všech prováděných činností
• herní princip výuky pomocí různých her a soutěží
• menší fyzické zatížení a speciální koordinační programy
Kategorie Základní - pro mírně pokročilé hráče
• určen pro chlapce ve věku 10 -15 let
• orientace na techniku všech prováděných činností
• spojení techniky s individuální taktikou dle úrovně a věku
pomocí modelových herních situací
• herní princip výuky pomocí různých her a soutěží
• soutěže a hry jsou v rovnováze s cvičeními
• speciální koordinační programy
• důraz kladen na aktivní pohyb s míčem a bez míče
13
Pomáhat slabším
je normální
14
Fond podpory
Vždy jít tou správnou cestou…
Vedle technického a organizačního zajištění je nutno
myslet i na okolnosti, které jsou pro nás důležité.
Fond podpory, umožní dalším zájemcům využít programy
akademie. Podporujeme talentované hráče ze sociálně
slabšího prostředí a sourozence. Tímto krokem se snažíme
podpořit naši sportovní budoucnost.
Fond podpory
Podpora Talentovaných hráčů ze sociálně slabšího
či neúplného prostředí
Program A - Určeno pro chlapce ve věku od 11 do 17 let
Podpora Talentovaných hráčů
Program B - Určeno pro chlapce ve věku od 9 do 19 let
Podpora sourozenců a rodinných příslušníků
Program C - Určeno pro hráče ragby - sourozence ve věku
od 9 do 19 let
15
Nabídka marketingové a reklamní
spolupráce
Nebojte se ukázat být velkým…
V rámci zvýšení ekonomické stability projektu si dovolujeme
představit programy podpory a spolupráce.
Nabízíme možnost prezentace v rámci akcí Ragbyové
akademie Yvese Perrota. Získané prostředky budou
použity účelně, s cílem zlepšení organizačního a technického
zabezpečení.
Budou použity na zajištění kvalitních zahraničních,
domácích lektorů a na technické či materiálové zabezpečení. Z těchto prostředků budou vytvořeny sociální Fondy
podpory.
Za projevenou podporu děkujeme
Karel Ševčík, Jan Macháček, Yves Perrot
16
Generální
partner
Diamantový
partner
Nabízíme
Nabízíme
doplnění názvu akademie dodatkem
Generální partner - Ragbyová akademie Yvese Perrota
Reklamní a marketingové plnění
Prezentace a propagace logotypu, obchodního jména
společnosti, názvu služby či produktu:
Reklamní a marketingové plnění
Prezentace a propagace logotypu, obchodního jména
společnosti, názvu služby či produktu:
• Sportovní vybavení/ umístění na zádech
• Tištěné propagační materiály
• Reklamní bannery
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
– Využití reklamních ploch a dalších aktivit na akcích
Podpora sportovního úseku
Sociální podpora nadaných hráčů
• Sportovní vybavení/ umístění na hrudníku
• Tištěné propagační materiály
• Reklamní bannery
Exkluzivitu:
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
– Využití reklamních ploch a dalších aktivit
na akcích
– Prezentační akce a podpora prodeje
Podpora sportovního úseku
Sociální podpora nadaných hráčů
17
18
Zlatý partner
Partner sportovních
programů
Nabízíme
Nabízíme
Reklamní a marketingové plnění
Prezentace a propagace logotypu, obchodního jména
společnosti, názvu služby či produktu:
Reklamní a marketingové plnění
Prezentace a propagace logotypu, obchodního jména
společnosti, názvu služby či produktu:
• Sportovní vybavení/ umístění na rukávu
• Tištěné propagační materiály
• Reklamní bannery
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
– Využití reklamních ploch a dalších aktivit na akcích
• Sportovní vybavení/ umístění na rukávu
• Tištěné propagační materiály
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
Podpora sportovního úseku
Sociální podpora nadaných hráčů
19
20
Partner
Partner
regenerace
Nabízíme
Individuální podpora dle dohody
Nabízíme
Reklamní a marketingové plnění
Prezentace a propagace logotypu, obchodního jména
společnosti, názvu služby či produktu:
Umístění logotypu dle dohody a zveřejnění poděkování
v rámci prezentace projektu
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
• Sportovní vybavení/ umístění na rukávu
• Tištěné propagační materiály
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
Partner
přepravy
Podpora sportovního úseku
Sociální podpora nadaných hráčů
Individuální podpora dle dohody
Nabízíme
Umístění logotypu dle dohody a zveřejnění poděkování
v rámci prezentace projektu
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
21
Partner
sportovního
vybavení
Podporujeme
srdcem
Individuální podpora dle dohody
Nabízíme
Nabízíme
Individuální podpora programů:
Podpora sportovního úseku
Sociální podpora nadaných hráčů
Umístění logotypu dle dohody a zveřejnění poděkování
v rámci prezentace projektu
Umístění logotypu dle dohody a zveřejnění poděkování
v rámci prezentace projektu
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
Mediální partner
Individuální podpora dle dohody
Nabízíme
Umístění logotypu dle dohody a zveřejnění poděkování
v rámci prezentace projektu
• Využití internetových stránek pro prezentaci společnosti
– www.akademie.ragby.cz
– Facebook
22
Kontakt:
Karel Ševčík
Tel.: +420 775 346 098
E-mail: [email protected]
Jan Macháček
Tel.: +420 777 699 966
E-mail: [email protected]
Yves Perrot
Tel.: +33 608 314 917
E-mail: [email protected]
www.akademie.ragby.cz

Podobné dokumenty