Oznámení o konání dražebního roku VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ

Komentáře

Transkript

Oznámení o konání dražebního roku VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ
Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: [email protected], www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS:
bxhg8w4
Číslo jednací: 131 EX 6858/13-331
Oznámení
o konání dražebního roku
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré
Město, na základě pověření k provedení exekuce, č.j. 50 EXE 1015/2013-24, ze dne 21.1.2014, které vydal Okresní
soud v Mladé Boleslavi , k návrhu
oprávněného: Honoris a.s., Hostivická 12, 15521, Praha 5 - Zličín, IČ 25093291, zast. Lukeš Jan JUDr., Ph.D.,
advokát, Hybernská 20, 11000, Praha 1
proti povinnému: Jiří Brzobohatý, Boseň 15, 29501, Boseň, nar.25.08.1961, IČ 10233504
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ............................................................... 454 578,00 Kč s příslušenstvím
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 977,00 Kč od 27.09.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 3 748,00 Kč od 15.09.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 3 385,00 Kč od 15.09.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 712,00 Kč od 13.09.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 916,00 Kč od 06.09.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 72 221,00 Kč od 05.09.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 912,00 Kč od 24.08.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 1 786,00 Kč od 15.08.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 3 728,00 Kč od 10.08.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 1 619,00 Kč od 07.08.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 58 541,00 Kč od 04.08.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 54 887,00 Kč od 19.07.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 526,00 Kč od 05.07.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 3 728,00 Kč od 04.07.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 988,00 Kč od 04.07.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 57 135,00 Kč od 27.06.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 5 076,00 Kč od 19.06.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 49 074,00 Kč od 01.06.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 84 599,00 Kč od 24.05.2011 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 50 000,00 Kč od 13.07.2012 do zaplacení
7,750% ročně úrok z prodlení z částky 60 000,00 Kč od 28.04.2011 do 12.07.2012
náklady předchozího řízení............................................................................................. 47 994,80 Kč
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce, rozhodl
takto:
K prodeji movitých věcí povinného sepsaných na základě exekučního příkazu soudního exekutora číslo 131 EX
6858/13-145 se nařizuje dražba a k vykonání dražebního roku vydává se tato:
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
dne 26.9.2014
v 09:00
hod.
v místě: V Lučinách 732, Liberec
bude provedena
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ
a to:
Souboru movitých věcí ( zásoby ):
č.
Popis jednotlivých věcí, které budou draženy
v rámci souboru movitých věcí
Rozhodná cena
souboru movitých
věcí Kč
099-948 katalyzátor univerzální 1 ks
091-133 montážní díl výfuku 1
135-697 Tlumič výfuku 1
375.600,145-133 Tlumič výfuku 1
148-009 Tlumič výfuku 1
148-041 Bosal-neaktivní položka 1
148-141 Tlumič výfuku 1
148-329 Tlumič výfuku 1
148-885 Tlumič výfuku 1
154-295 Tlumič výfuku 1
154-757 Tlumič výfuku 1
154-775 Tlumič výfuku 1
154-907 Tlumič výfuku 1
154-927 Tlumič výfuku 1
154-933 Tlumič výfuku 1
154-971 Tlumič výfuku 1
154-991 Tlumič výfuku 1
165-259 Tlumič výfuku 1
190-041 Tlumič výfuku 1
190-801 Tlumič výfuku 1
190-879 Tlumič výfuku 1
200-051 Tlumič výfuku 1
200-211 Tlumič výfuku 1
200-267 Tlumič výfuku 1
200-453 Tlumič výfuku 1
227-019 Zadní tlumič výfuku 1
250-238 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 5
250-240 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 5
250-242 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 14
250-245 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 5
250-252 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 5
250-254 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 5
250-258 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 2
250-260 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 2
250-265 Univerzální spona M8 (bal. 10ks) 2
254-355 Spona M8
Citroen/Peugeot/Renault(b1) 1
254-627 Spona M8 Citroen/Peugeot/Renault 1
254-930 Spona M8 4
265-119 trubková spojka typ A 1
265-125 trubková spojka typ A 2
265-129 trubková spojka typ A 2
265-135 trubková spojka typ A 1
265-169 trubková spojka typ B 2
265-309 Trubka FLEXI_45 x 200 x 200 2
265-459 trubková spojka typ A 1
265-619 trubková spojka typ A 1
265-833 trubková spojka typ A 1
265-955 trubková spojka typ A 1
278-147 Tlumič výfuku 1
278-961 Tlumič výfuku 1
280-521 Tlumič výfuku 1
280-539 Tlumič výfuku 1
280-631 Tlumič výfuku 1
281-145 Tlumič výfuku 2
281-417 Tlumič výfuku 1
282-233 Tlumič výfuku 1
283-317 Tlumič výfuku 1
283-507 Tlumič výfuku 1
283-513 Tlumič výfuku 1
284-003 Tlumič výfuku 1
285-029 Tlumič výfuku 1
285-055 Tlumič výfuku 1
287-147 Tlumič výfuku 1
287-203 Tlumič výfuku 1 ks
330-269 Trubka výfuku 1
Nejnižší podání za
soubor movitých
věcí Kč
125.200,-
725-387 Trubka FLEXI_48 x 206 x 408 2
731-971 Trubka výfuku 1
732-465 Trubka výfuku 1
733-303 Trubka výfuku 1
734-009 Trubka výfuku 1
736-877 Trubka výfuku 1
739-247 Trubka výfuku 1
789-247 Trubka výfuku 1
789-651 Trubka výfuku 1
802-439 Trubka výfuku 2
836-279 Trubka výfuku 1
882-961 Trubka výfuku 2
883-493 Trubka výfuku 1
884-009 Trubka výfuku 1
888-145 Trubka výfuku 1
888-295 Trubka výfuku 1
220-651 Tlumič výfuku-Škoda 2
220-671 Tlumič výfuku-Škoda 2
280-621 Tlumič výfuku-Škoda 1
282-751 Tlumič výfuku-Škoda 1
282-755 Tlumič výfuku-Škoda 2
282-755A Tlumič výfuku-Škoda 2
282-763 Tlumič výfuku-Škoda 1
765-749 Tlumič výfuku-LADA 1
022-124 Kryt tažného čepu s logem Bosal 1
022-504 Adaptér z 13 na 7 pólů 1
023-394 Adaptér z 7 na 13 pólů 1
024-451 Tažné zařízení, typ čepu ASP 1
228-443 Tlumič výfuku 1 1 990,00 1
258-930 Vymezovací trubka(b1) 1
258-932 Vymezovací trubka(b1) 1
281-125 Tlumič výfuku 2
283-217 Tlumič výfuku 1
285-797 Tlumič výfuku 1
BG C106 QuickClean ATF+PSF 325 (325 ml)
1
BG C107 RF-7 Oil Treatment (325 ml) 4
BG C108 PSF Quick Clean (325 ml) 1
BG C109 Compr.Perform.Restoration (325ml)
2
BG C110 MOA (325 ml) 2
BG C202 Supercharge II (177 ml) 1
BG C206 Air Intake Cleaner (325 ml) 1
BG C208 44K (325 ml) 2 208,1 416,2
BG C210 Fuel Injector Clea (325 ml) 1 105,8
105,8
BG C2276 Diesel Fuel Condi (177 ml) 1
BG C229 Diesel Injector Cl (325 ml) 1
BG C244 Diesels (325 ml) 2
BG C247 All weather diesel conditioner +
lubricant (177ml) 1
BG C25532 DIESEL ISC (946 ml) 1
BG C25632 DIESEL THAW (946 ml) 1
BG C280 Fuel System Drier (355 ml) 2
BG C310 ATF Conditioner + (325 ml) 1
BG C325 Multi Gear Concent (177 ml) 2
BG C328 LS II (177 ml) 1
BG C330 PSF Conditioner (177 ml) 3
BG C406 Spray Air Intake (418g) 1
BG C4073E Mass air flow sensor cleaner
(85g) 1
BG C485 Battery Cleaner (397g) 1
BG C497 All Coat 1
BG C498 HCF waterproof spray lubricant
(454g) 1
BG C511 Colling S.Sealer (325 ml) 1
BG C525 Colling S.Conditioner 1
BG C540 Colling S. Flush (355 ml) 2
BG C708 Frigi-Fresh (156g) 1 ks
BG C709 Frigi - Clean (198g) 1
BG C860 STOP SQUEAL (30ml) 1
S1463 Vidlicový klíč-univerzální 1
S1595-17 Stranový klíč s ráčnou 17 mm 1
S3232 Kryt blatníku 90x64 - magnetický 3
S3541 Sada pro nouzové otevření dveří 1
S3542 Türfederzange 220 mm 1
S8047 Sada pružin 2
S9712 Brýle s osvětlením 1
Z1120 Sada kleští 2
Z2525-6 Moduleinlage Kerzengelenkeinsätze 6 tlg. 1
00308L Sada stranových klíčů 8 dílná 2
00312L Sada stranových klíčů 1
00807SB Očko-stranový klíč 1
00815SB Očko-stranový klíč 1
00816SB Očko-stranový klíč 1
00817SB Očko-stranový klíč 1
00818SB Očko-stranový klíč 1
00819SB Očko-stranový klíč 1
00820SB Očko-stranový klíč 1
00821L Očko-stranový klíč 3
00824SB Očko-stranový klíč 1
00829SB Očko-stranový klíč 1
00900L Očko-stranové klíče 12 dílů 1
00908L Očko-stranové klíče 8 dílů 1 132,55
132,55
01-110-WB Stranové klíče - 8 dílů, 6-22 mm 1
01400L Klíč na brzdové potrubí, 10 x 11 mm 1
01433L Přípravek pro zatlačení brzd.pístu standard 1
01434L Přípr. pro zatlačení brzd.pístu 1 1
01436L Bremskolben-Rückdrehwürfel mit 6
verschiedenen Profilen 1
01455L Pneumatické vřeteno 1
01470L Sada na opravu kot. Brzd s
integr.ruč.brzdou 1
01470-6L Sada na opravu kotoučových brzd 1
01470-6R Sada na opravu kotoučových brzd
1
02110L Šroubovák na kolové ventilky 5
02115L Nástroj na vytahování ventilů kol 1
02370L Sada pro opravu kolových šroubů a
závitů 1
03602L Klíč na svíčky s kloubem a gumou T 1
03602SB Klíč na svíčky s kloubem a gumou T
1
03690L Glühkerzengewinde- reparatursatz 1
03915L Přípravek pro úhlové utahování
šroubů 1/2 2
03916L Přípravek pro úhlové utahování
šroubů 1/2 2
03930L Momentový klíč-1/2 ,10-60 NM 1 1
04150L Sada závitníků 22 dílů 1
04405L Türscharnierwerkz. 1
04415L Sada bitů - 12ti htan+1/2 adaptér 1
04425L Bit sada M5-M13 1
04480K40 Torx-bit se středovým vrtáním 1
04490-T40 Šroubovák torx s vrtáním 1
04490-T8 Šroubovák torx s vrtáním 1
04730SB Sada imbusů 1
05243L Torx T30x53mm 2
05244L Torx T40x53mm 1
05381L Torx bit T80 x 80 1
05601SB Nástrčkový klíč 1
05602SB Nástčkový klíč 1 ks
05603SB Nástčkový klíč 1
05606SB Nástčkový klíč 1
05607SB Nástčkový klíč 1
05611SB Nástčkový klíč 1
05614SB Nástčkový klíč 1
05616SB Nástčkový klíč 1
05617SB Nástčkový klíč 1
05618SB Nástčkový klíč 1
05620SB Nástčkový klíč 1
05625SB Nástčkový klíč 1
05626SB Nástčkový klíč 1
05640-8 Nástrčkový klíč, 12-hran 1
05703L 1/4 kloub 1
05735L Ráčna přepínací 1/4 90 NM 1 05800L
Ráčna 3/8 1
05835L Ráčna přepínací 3/8 300 NM 3
05915L Ratschenkopf 1
05952L Nástavec 1
05953L Nástavec 1
07356L Magnetická miska 1
07372L Plnící konev pro kapaliny 4l 1
07660L-32 Nástrčkový klíč 1
07980L Sada nástrčkových klíčů 1 pro
pneu.nářadí 27-50 1 2
08426L Náhradní pásek pro 08425L 1
08440L Sada na olej.filtry 3-dílná 3/8*, 27-3236 mm 1
08650L Sada na montáž ventilových pružin 1
09530L Stahovák volantu - Opel 1
09640L Radnabenabzieher im Koffer 1 1
10005L Stahovák na čepy-kratší 1
10008L Stahovák na čepy - přestavitelný 1
10035L Hydraulikspindel 12 to. 1
10040L Tlaková matrice - Golf 3 1
10050L Tlaková matrice - Golf 4 1
10102L Přípravek pro montáž řídících tyček
př. Nápravy 1
10109L Trenngabel-Schlaghammer-satz 1 1
10110L Sada klíčů k uvolnění tyče řízení-3díly
1
10126L Stahovák ramínka stěračů 2
10150L Antriebswellen-Gew.- 1
10155L Reibahle für ABS-Sensor 15 mm x 23
mm Länge, Antrieb 11 mm 1
10156L Výstružník ABS-18x23x13 1
10192L Antriebswellen-Spez. Einsatz SW32 12-kant - 1/2* Antrieb 1
10246L Radsturzeinstellgerät doppelt
verstellbar 1
10301L Zapfenschlüssel 1
10302L Zapfenschlüssel 1
10505L Auspuff Ziehhaken 1
10571L Klíč na řemenici VW 1
10640L Úchyt na demontáž zap.svíčky FSI 26
mm 1
10641L Zündspulen Demontage- werkzeug 18
mm 1
20601L hydr. Wagenheber 1
23030L Karosserie-Ausbeuleisen 3 in 1 1
25010L Ausblaspistole 1
25043L Druckluft-Stecknippel 2
25044L Druckluft-Schnell- 1
26054L rozvodová sada motoru - VW 1
26081L Halteblech für Zahn- 1
26082L Arretierdorn für 1
26095L Arretierwerkzeug 1
26096L Arretierwerkzeug 1
26099L Arretierwerkzeug universal für
Doppelnockenmotoren 1 ks
30000L Drapákový vytahovač předmětů 1
30012SB Teleskopspiegel 1
301040L Radlager Innenringabzieher für VAG
Vorderachse 1
31550L Šroubováky-sada 21 ks v kufru 1
31702L Spannungsprüfer 1
32006L Šroubovák-křížový 2
32007L Šroubovák-křížový 3
36000L Schraubsystem 1
40002L Sada na demontáž skla 1
40002L-2 Náhradní nůž 2
40002L-4 Plovlékač drátu na sklo 1
40110L Štípací kleště-profi, 160 mm 1
40120L Štípací kleště-profi, 180 mm 1
40450L Profi-kleště 1
40560L Kleště štípací, 255 mm 1
410100L Kupplungs- 1
410113 Středící nástroj pro montáž
spojkových sad 1
41301L Kleště na seeger kroužky-přímé 1
41440L Auswuchtgewicht- 1
41502L Gripzange 2
42500SB Kabelschuhzange 1
42504L Kleště na kabely - profi 2
42561L Kerb-Gripzange, unisolierte Verbinder
1
42800L Nýtovací kleště s nýty - kufr 1
50701L Gumová palička 55 mm 1
50702L Gumová palička 65 mm 1
50703L Gumová palička 75 mm 1
60510L Vodítko na brusný papír-profi 1
61304L Kartáč-ocel.5 řadý 1
61740L Montiergerät für 2
61775L Náhradní lanko pro 61771
61776L Náhradní lanko pro 61772 1
62010L Lötdraht 40% SN 1
62025L Verzinnungspaste 1 221,
62040L Lötwasser DIN8211 F-SW 12 1
62320L Stahldraht-Scheiben- 3
65000SB Leštící houba 2
70300L Sägebogen mit Holz- 1
72000L Metr-rolovací 2 m 2
72345L Bremsenmesslehre für
Scheibenbremsen 1
73305L Truhl.svěrka 300 mm 1
81000L Sada na opravu závitů - 24 dílů M6-810 1 1
81300SB Opěrný kotouč pro vrtačku 125 mm
2
81305SB Opěrný kotouč pro úhlovou brusku
115 mm 3
82280L
Schneideisenhalter/Verlängerungssatz 1
88010L Gewindehülse 1
91001L Špachtle 2
91002L Špachtle 1
91003L Špachtle 4
91301L Škrabka-plechová,sada 4x 1
91302L Škrabka-plastová,sada 4x 1
92701L Nůžky na plech-pravé 1
92702L Nůžky na plech-levé 2
92702SB Nůžky na plech-levé 1
92703L Nůžky na plech-přímé 3
92703SB Nůžky na plech-přímé 1
92720L Profi-nůžky na plech-levé 1
94503L Sekáč plochý, CV, 200 mm 1
94510L Sekáč křížový, CV, 175 mm 1
94600L Dulčík 120 x 10 mm 1
94804L Kleště na čalounění 1
9601-M Řezný kotouč-kov 4
172300170 TDA *250ml 2
182640060 Garden 2T *1L 2
182660060 Garden 4T *1L 1
183420256 Castrol SLXLongLife II *1L 4
192290256 EDGE Turbo Diesel 5W-40 NAHRAZEN 193950256 2
192360256 Magnatec 10W-40 A3/B4 *1L 1
192400256 Magnatec 5W-40 C3 *1L 1
193940256 EDGE 5W-30 (FST) *1L 1 UP
70143Z kovová příchytka (10ks) 1
SQ 6Y0955425 zadní stěrač ORIGINÁL 1
58002224 chladič 2.0TDi 103kW (ąAąAC)
[650*445*32] {orig. 3C0.121.253 1
7620Z83 vzpěra zd. dveří [celk.
délka=492mm, délka zdvihu=196mm, síl 2
7620Z84 vzpěra zd. dveří Kombi [celk.
délka=405mm, délka zdvihu=160m 2
V P4750.40 opravný díl výfuku průměr 40
(konus-samička) 1
V P4750.50 opravný díl výfuku průměr 50
(konus-samička) 1
V P4750.55 opravný díl výfuku průměr 55
(konus-samička) 1
V P4750.58 opravný díl výfuku průměr 58
(konus-samička) 1
V P4750.60 opravný díl výfuku průměr 60
(konus-samička) 1
V P4750.63 opravný díl výfuku vnější prům. tr.
63 (konus-samička) 1
V P4751.40 opravný díl výfuku průměr 40
(kužel-sameček) 1
V P4751.45 opravný díl výfuku průměr 45
(kužel-sameček) 1
V P4751.50 opravný díl výfuku průměr 50
(kužel-sameček) 1
V P4751.55 opravný díl výfuku průměr 55
(kužel-sameček) 1
V P4751.58 opravný díl výfuku průměr 58
(kužel-sameček) 2
V P4751.60 opravný díl výfuku průměr 60
(kužel-sameček) 1
V P4751.63 opravný díl výfuku vnější prům. tr.
63 (konus-sameček) 1
VK P8505 univerzální roura výfuku 1m P8505
vnější průměr 55mm FENNO 1
VK REDUKCE P8464 přechodový díl pro
průměry 48-44-40mm 1
9901E11Q patice pro žárovku H7 s
odporovými vodiči (Škoda, vhodné pro 2
AC 5602 dezinfekce interiéru vozidla (balení
spray 100ml) - máta 2
AC 9009 termo papír do tiskárny ve stanicích
VALEO 1
VE 182040 WHITE GREASE bílé speciální
víceúčelové mazivo 300ml [12] 1
VE 182050 COPPER SPRAY měděný sprej
300ml [6] 1
9900P91 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 1
9900P92 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 2
9900P93 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 1
9900P94 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 1
9900P95 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 1
9900P96 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 1
9900P97 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 1 ks
9900P98 roztahovací neoprenová manžeta
homokinetického kloubu BAILCA 2
R PALICKA aplikátor primeru 2
R 350323 Omniglass primer pro lepidlo na
skla 10ml 2
R 61338 RESINPLAST 0,4 Kg polyesterový
tmel se skelným vláknem [bal 1
R 91629 Lepidlo na skla [baleno po 12 ks] 2
H 8KB 863 949-011 patice žárovky H7 HELLA
2
BAT065 Startovací kabely pro OA ze 100%
mědi - 600 A, délka 4m 1
9900152A žárovka HB4 12V 51W [patice
P22d] 1
9900301N žárovka H10W 12V 10W [patice
BA9s] NARVA 1
9900303L LED 12V 1,76W 3xSMD - bílá
5600K [patice W2,1x9,5d/ T10] kom 2
9900344 LED dioda 12V 5W blistr čirá [patice
W2,1x9,5d/ T10] (sada 2 1
9900801A univerzální sada žárovek 12V H4 3
9900804A univerzální sada žárovek 12V H7 3
9900999 zásuvka sedmipólová 12V plast
JAEGER + těsnění 2
F00VC17503 TĚSNÍCÍ KROUŽEK 5
F00VC17504 TEPELNÁ OCHRANA 5
F00VC17505 TEPELNÁ OCHRANA 4
0356912882 ZAPALOVACÍ KABEL 2
0356912883 ZAPALOVACÍ KABEL 1
0356912943 ZAPALOVACÍ KABEL 1
0986221047 ZAPALOVACÍ CÍVKA 2
0986356033 ZAPALOVACÍ KABEL 1
0986356042 ZAPALOVACÍ KABEL 1
0986356073 ZAPALOVACÍ KABEL 1
0986356085 ZAPALOVACÍ KABEL 2
0986356089 ZAPALOVACÍ KABEL 1
0986356157 ZAPALOVACÍ KABEL,
ELEKTRICKÉ VEDENÍ 1
3397001584 584S - LIŠTA STĚRAČE - SADA
1
3397004586 600U - LIŠTA STĚRAČE 1
3397004754 H340 - LIŠTA STĚRAČE 1
3397004756 H380 - LIŠTA STĚRAČE 1
3397007215 A216S - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN - SADA 1
3397008006 A330H - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN 1
3397008009 A400H - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN 1
3397008054 A350H - LIST STĚRAČE 2
3397018913 AR650S - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN RETRO 1
3397118205 703S - LIŠTA STĚRAČE - SADA
1
3397118303 604S - LIŠTA STĚRAČE - SADA
1
3397118401 530S - LIŠTA STĚRAČE - SADA
1
3397118936 A936S - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN - SADA 2
3397118965 A965S - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN - SADA 1
3397118995 A502S - LIŠTA STĚRAČE
AEROTWIN RETRO - SADA 1
0356912884 Výprodej - ZAPALOVACÍ KABEL
2
0356912945 Výprodej - ZAPALOVACÍ KABEL
1 ks
0986356017 Výprodej - ZAPALOVACÍ KABEL
1
0986356034 Výprodej - ZAPALOVACÍ KABEL
1 70,41 70,41
0986356071 Výprodej - ZAPALOVACÍ KABEL
2
0986356084 Výprodej - ZAPALOVACÍ KABEL
2
1987432357 PYLOVÝ FILTR (aktivní uhlí) 1
3397118980 Výprodej - A980S - LIŠTA
STĚRAČE AEROTWIN - SADA 1
1987475204 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ BRZDOVÁ ČELIST 1
5000000163 MINERÁLNÍ TUK SUPERFIT 1
0450906322 PALIVOVÝ FILTR 1
1457429301 OLEJOVÝ FILTR 1
1987432043 PYLOVÝ FILTR 1
1987432057 PYLOVÝ FILTR 1
1987946062 DRÁŽKOVÝ ŘEMEN 1
1987947601 KLÍNOVÝ ŘEMEN 2
1987947611 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947634 KLÍNOVÝ ŘEMEN 2
1987947641 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947645 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947666 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947780 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947796 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947917 OZUBENÝ KLÍNOVÝ ŘEMEN 1
1987947943 DRÁŽKOVÝ ŘEMEN 1
1987947944 DRÁŽKOVÝ ŘEMEN 2
1987301102 ŽÁROVKY - BOX 1
1987302049
ZAROVKA, DALKOVY SVETLOMET,
ZAROVKA, HLAVNI
SVETLOMET
2
1987302205 ŽÁROVKA - W16W 12V 10
1987302224 ŽÁROVKA 10
1987302411 ZÁROVKA 2
1987302431 ŽÁROVKA H3 24V 2
1987302441 ŽÁROVKA H4 24V 2
1987302505 ŽÁROVKA 8
1987302510 ŽÁROVKA R5W 24V 10
1987302517 ZÁROVKA 7
1987302518 ŽÁROVKA W5W 24V 15
1987302920 ŽÁROVKA - QUICK H1 12V 8
1987302923 ŽÁROVKA - QUICK H4 12V 9
1987302924 ŽÁROVKA - QUICK H7 12V 3
1987302925 ŽÁROVKA - QUICK P21W 12V
23
1987302926 ŽÁROVKA - QUICK P21/5W 12V
1987302928 ŽÁROVKA - QUICK R5W 12V
10
1987302929 ŽÁROVKA - QUICK W5W 12V 8
1987302933 ŽÁROVKA - QUICK PY21W 12V
22
1987302934 ŽÁROVKA - QUICK W3W 12V
16
1987302935 ŽÁROVKA - QUICK H6W 12V 2
1987302936 ŽÁROVKA - QUICK P21/4W 12V
6
1987302937 ŽÁROVKA - QUICK 10W 12V
A19204 Vzduchový filtr 1
A19211 Vzduchový filtr 1
A19224 Vzduchový filtr 1 ks
A29213 Vzduchový filtr 1
A29218 Vzduchový filtr 1
A29219 Vzduchový filtr 1
A29223 Vzduchový filtr 1
A29228 Vzduchový filtr 1
A39202 Vzduchový filtr 1
A39203 Vzduchový filtr 1
A39206 Vzduchový filtr 2
A39221 Vzduchový filtr 1
F59227 Palivový filtr 1
F59228 Palivový filtr 1
F59249 Palivový filtr 1
F65217 Palivový filtr 1
F69205 Palivový filtr 1
F69206 Palivový filtr 1
F69208 Palivový filtr 1
F69217 Palivový filtr 1
L19200 Olejový filtr 1
L19203 Olejový filtr 4
L19211 Olejový filtr 1
L39202 Olejový filtr 1
1512-1031 Vzduchový filtr 1
1512-2613 Vzduchový filtr 1
1512-2660 Vzduchový filtr 1
1530-0418 Palivový filtr 1
1530-2544 Palivový filtr 1
1532-1051 Palivový filtr 1
1541-0182 Olejový filtr 1
2710-1158 XLB Manžeta 2
5000-0541 Brzdové destičky 1
5000-0845 Brzdové destičky 1
1511-1001 Vzduchový filtr 1
1512-1005 Vzduchový filtr 1
1512-1022 Vzduchový filtr 1
1512-1027 Vzduchový filtr 1
1512-1033 Vzduchový filtr 1
1512-1039 Vzduchový filtr 1
1512-2662 Vzduchový filtr 1
1520-1027 Kabinový filtr 1
1520-1034 Kabinový filtr 1
1530-1043 Palivový filtr 1
1530-1045 Palivový filtr (s regulátorem) 1
1701-0731 Vodní pumpa 1
2302-0417 Hlava spojovací tyče 1
2302-0418 Hlava spojovací tyče 1
5000-0610 Sada brzdových destiček 1
5000-1094 Brzdové destičky 1
5000-1636 Brzdové destičky 1
5001-0408 Sada brzdových čelistí 5
5001-0549 Sada brzdových čelistí 2
5010-0927 Brzdový kotouč 4
5010-0928 Brzdový kotouč 2
5010-0929 Brzdový kotouč 2
AC 5425 Kabinový filtr 1
AE 3157/1 Vzduchový filtr 1
AE 3452 Vzduchový filtr 1
EL 662 X Olejový filtr 1
EL 799/2 x Olejový filtr 1
FI 8109/3 Palivový filtr 1
LI 7100/19 Olejový filtr
LI 874/80 Olejový filtr 1
LI 9170/4 Olejový filtr 1
LI 995/8 Olejový filtr 1
V 26 Filtr vzduchu - náhrada za AE2649 1
V 36 Filtr vzduchu - nahrazen C 2852/2 1
1005 Stop ztrátám oleje 1
1009 Přísada pro hydraulická zdvihátka 1
1011 Ochrana před opotřebením 1
1014 Čistič ventilů 3
1020 Převodový olej 3 ks
1035 Převodový olej 1L 3
1040 Přísada pro převodové oleje 4
1085 Startovací éterový sprej 1
1091 Motorový olej 10W-40 1L 1
1092 Motorový olej 10W-40 5L 1
1095 Motorový olej 15W-40 1L 1
1127 Kapalina do centr. hydraulických sys. 1
1151 Motorový olej 0W-30 5L 1
1163 Motorový olej 5W-30 1L 1
1164 Motorový olej 5W-30 5L 1
1300 Motorový olej 10W-40 1L 1
1301 Motorový olej 10W-40 5L 1
1360 Motorový olej 0W-40 1L 1
1410 Převodový olej 1
1414 Převodový olej 4
1504 Motorový olej pro 2T motocykly 1
1543 Odstraňovač zbytků hmyzu 2
1599 Údržba interiérů vozidel 1
1620 Odstraňovač zápachu 1
2529 Zvýšení oktanového čísla benzinu 1
2640 Proplach motoru 2
3080 Měděná pasta 1
3089 Brzdová kapalina DOT 3 1
3310 Silikonový sprej 1
3320 Čistič chladiče 1
3325 Čistič povrchu karburátoru 1
3330 Utěsňovač chladiče 1
3344 Bandáž pro opravu výfuku 1
3658 Převodový olej 1
3700 Motorový olej 5W-40 1L 3
3701 Motorový olej 5W-40 5L 1
3707 Motorový olej 5W-30 5L 1
3706 Motorový olej 5W-30 1L 3
3722 Přísada do nafty 1
3724 Motorový olej 5W-30 1L 1
3740 Motorový olej 5W-30 1L 2
3755 Motorový olej 5W-30 1L 1
3852 Motorový olej 5W-30 1L 1
4421 Převodový olej 2
4427 Převodový olej 3
4434 Převodový olej 4
5110 Čistič vstřikování 2
5122 Mazací přísada pro dieselmotory 1
5130 Přísada proti tuhnutí nafty 3
5139 Údržba dieselového systému 1
5148 Ochrana filtru pevných částic (DPF) 1
5160 Přísada do nafty SPEED 2
5170 Vyplachovač dieselmotorů 1
6185 Silikonový tmel 1
6193 Tekutý kov 1
6194 Lepidlo na zpětné zrcátko 1
516938 185/65 R15 88 H CARAT
PROGRESSO 2
561592 205/70 R15 96 T KRISTALL 4X4 MS
2
730288 185/60 R14 82 T ALPIN A3 2 1
959249 205/55 R16 91 H ALPIN A4 2 1
509434 165/65 R14 79 T ESKIMO S3 MS 2
523486 205/65 R15 94 H ESKIMO HP MS 2
GT205/55R16 91T ALTIMAX WINTER PLUS
91T 2
E001 Elektroinstalace TZ UNI 7pól 1
E005 Elektroinstalace TZ OCT/FAB 7pól 2
E063 Elektroinstalace TZ UNI GDW CANBUS 1
320904 Tažné zařízení RENAULT Kangoo II 1
420904 Tažné zařízení VW Golf IV Variant 1 1
ks
0443024 195/70 R15 97 T RF OR56 CARGO
2
AA-17005 Protectant - hloub. ochrana - matný
300 ml 1
Aktivní čistič plastů interiéru 300 ml COYOTE
Aktivní čistič plastů interiéru 300 ml 2
Aktivní čistič skel pěnový, 300 ml COYOTE
Aktivní čistič skel pěnový, 300 ml 2
autoflor Autoflor osvěžovač vzduchu různé
vůně 5
Autošampon s voskem, 500 ml COYOTE
Autošampon s voskem, 500 ml 2
Autošampon 500 ml COYOTE Autošampon
500 ml 1
Cockpit spray Citron 400 ml COYOTE 2
Cockpit spray Jablko 400 ml COYOTE 2
Cockpit spray Lesní plody 400 ml COYOTE
Cockpit spray Lesní plody 400 ml 2
Cockpit spray Matný efek, 400 ml COYOTE
Cockpit spray Matný efek, 400 ml 2
Cockpit spray Pomeranč 400 ml COYOTE
Cockpit spray Pomeranč 400 ml 1
Cockpit spray Vanilka 400 ml COYOTE
Cockpit spray Vanilka 400 ml 1
Čistič brzd, 400 ml COYOTE Čistič brzd, 400
ml 3
Čistič disků kol MR 500 ml COYOTE Čistič
disků kol MR 500 ml 2
čistič motorů MR 500ml COYOTE čistič
motorů MR 500ml 2
Čistič oken MR 500 ml COYOTE Čistič oken
MR 500 ml 3
Konkor 101 200ml COYOTE Konkor 101 200
ml 3
Konkor 101 300ml COYOTE Konkor 101
300ml 1
Konkor 101 400ml COYOTE Konkor 101 400
ml 2
Kontakt plus 150 ml COYOTE Kontakt plus
150 ml 1
Leštěnka na nové met. laky 250 ml COYOTE
Leštěnka na nové met. laky 250 ml 2
Leštěnka na staré laky 250 ml COYOTE
Leštěnka na staré laky 250 ml 5
Multifunkční olej CM-99 200 ml COYOTE
Multifunkční olej CM-99 200 ml 3
Multifunkční olej CM-99 400 ml COYOTE
Multifunkční olej CM-99 400 ml 2
NO-S109 Whopper Sponge - houba 1
Odmlžovač skel MR 500 ml COYOTE
Odmlžovač skel MR 500 ml 2
Odstraňovač asfaltu 300 ml COYOTE
Odstraňovač asfaltu 300 ml 1
Odstraňovač hmyzu MR 500 ml COYOTE
Odstraňovač hmyzu MR 500 ml 2
Silkal 93 300ml COYOTE Silkal 93 300ml 1
Silkal 93 400 ml COYOTE Silkal 93 400 ml 2
Super Start startovací sprej 200ml 1
Tablety do ostřikovačů letní citron COYOTE
Tablety do ostřikovačů letní, citron 1 bal = 6
tablet 1
Tablety do ostřikovačů letní jablko COYOTE
Tablety do ostřikovačů letní, jablko 1 bal. =6
tablet 1
TW-2634 Teflon-tekutý vosk 500ml 2
TW-2635 Vosk na metalízu 500ml 1
TW-3358 barevný vosk - sv. červený 500 ml
1 ks
TW-3359 barevný vosk - tm.červený 500 ml 2
TW-3360 barevný vosk - tm.modrý 500 ml 1
TW-3361 barevný vosk - tm.zelený 500 ml 1
TW-5964 Rubbing Compound brusná pasta
250g 1
TW-6323 Metal Polish 300 ml 2
TW-6688 Color Back oživovač laku 300 ml 1
Ubrousky Cockpit citron 30 ks COYOTE
Ubrousky Cockpit citron 30 ks 1
Ubrousky na ruce 30 ks COYOTE Ubrousky
na ruce 30 ks 3
CA11100 Filtr vzduchový 1
CA8919 Filtr vzduchový 1
CF9323 Filtr kabinový 1
CH8905ECO Filtr olejový 1
CH9463AECO Filtr olejový 1
3PK935 Drážkový řemen 1
4PK1070 Drážkový řemen 1
4PK1520 Drážkový řemen 1
4PK948 Drážkový řemen 1
5PK1220 Drážkový řemen 1
5PK690 Drážkový řemen 1
5PK865 Drážkový řemen 1
6DPK1195 Drážkový řemen 1
6PK1053 Drážkový řemen 1
6PK1070 Drážkový řemen 1
6PK1123 Drážkový řemen 1
6PK1148 Drážkový řemen 2
6PK1453 Drážkový řemen 1
6PK1463 Drážkový řemen 1
6PK1555 Drážkový řemen 1
6PK1660 Drážkový řemen 1
6PK1873 Drážkový řemen 1
6PK1950 Drážkový řemen 1
6PK905 Drážkový řemen 1
6PK923 Drážkový řemen 1
6PK948 Drážkový řemen 1
6208 MC Klínový řemen 1
6213 MC Klínový řemen 2
6218 MC Klínový řemen 1
6219 MC Klínový řemen 1
6227 MC Klínový řemen 1
TH00188G1 Termostat 1
TH11287G1 Termostat 1
TH12182G1 Termostat 1
3225-00050 Hadice paliva 3.2mmX15MTbuben+BOX 1
3225-00051 Hadice paliva 4mmX15M buben
13
3225-00054 Hadice paliva 10mmX10M buben
9
3225-10054 Hadice paliva 10mmX10M buben
1
3225-10056 Hadice paliva 7mmX15M buben
1
PCDTRANP20 PC DURATRAN (20) 1
PCDUSYN03C12 PC DURON SYN. 0W-30
(1) 2
PCDXL03C12 PC DURON XL 0W-30 (1) 2
PCDXL14C16 PC DURON XL 10W-40 (4) 1
PCMOSP14C16 PC SUPREME 10W-40 (4) 2
PCPGP2C30 PC PURPOSE EP 2 400g 1
PCPXL2C30 PC PRECISION XL EP 2 400g 4
PCPXL3M2C30 PC PRECISION XL 3 MOLY
EP 2 400g 1
PCTR89C12 PC TRAXON 80W-90 (1) 2
AD LETNI SMES 1L AD LETNI SMES 1L 3 ks
AD LETNI SMES 25L AD LETNI SMES 25L 1
AD LETNI SMES 3L AD LETNI SMES 3L 3
AD LETNI SMES 5L AD LETNI SMES 5L 3
ANTIFREEZE C 1L TYP C/1L NEMRZNOUCÍ CHLADÍCÍ KAPALINA 2
ANTIFREEZE C 3L TYP C/3L NEMRZNOUCÍ CHLADÍCÍ KAPALINA 2
ANTIFREEZE D 1L TYP D/1L NEMRZNOUCÍ CHLADÍCÍ KAPALINA 3
ANTIFREEZE D 3L TYP D/3L NEMRZNOUCÍ CHLADÍCÍ KAPALINA 2
SCREENWASH -30°C/1L -30°C/1L - ZIMNÍ
SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ 47
SCREENWASH -30°C/3L -30°C/3L - ZIMNÍ
SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ 1
CT13 Aerosol 400ml 1
40119919 Scheiben-Pump-Entfroster 500 ml
2
4050561K CT 01 CISTIC BRZD 600ml 1
S0309 Mycí pasta 2,8kg - zelená 1
S0809 Mycí gel 2,8l - fialový 28
201248 Sada zapalovacích kabelů 1
201860 Sada zapalovacích kabelů 1
ADOil 5W30 LL 5L Motorový olej 5W30 - 5L VW504.00/507.00 1
ADOil 5W40 1L Motorový olej 5W40 - 1L 1
ADOil 5W40 5L Motorový olej 5W40 5L 2
360 500 Hadička benzín PVC 5x8mm 9
S 80-100 Spona 80-100 2
047103485 Víčko oleje FA/FE 1.3 1
1U9827550B CX Vzpěra 5.dveří OCT Combi
2
6U0253090 Šroub výfuku FA/FE 8
6U0253687 Miska šroubu výfuku FA/FE 2
6U0407643 Matice poloosy FA/FE 2
6U0411314B Guma stabilizátoru FE 2
6U0698470 CX Čep vodící FA/FE 8.1mm sada ND 2ks
6U0959481E CX Termospínač chladiče
FA/FE -6/98 1
WU 3Z 10 Závaží BANNER 130
WU 3Z 35 Závaží BANNER 81
WU 7B 10 Závaží BANNER 98 22,21
WU 7B 20 Závaží BANNER 100 25
WU1Z15/100 Závaží WU1Z15 70
WU1Z20/100 Závaží WU1Z20 140
WU1Z25/100 Závaží WU1Z25 20
WU1Z30/100 Závaží WU1Z30 20
WU1Z35/100 Závaží WU1Z35 10
WU1Z40/100 Závaží WU1Z40 20
WU1Z45/50 Závaží WU1Z45 10
WU1Z50/50 Závaží WU1Z50 60
WU1Z55/50 Závaží WU1Z55 10
WU1Z60/50 Závaží WU1Z60 28 6,
WU3Z15/100 Závaží WU3Z15 10
WU3Z25/100 Závaží WU3Z25 61
WU3Z35/100 Závaží WU3Z35 91
WU3Z30/100 Závaží WU3Z30 69
BIFFI - PREMOLI (POJISTKY,
KONEKTORY) BIFFI - PREMOLI
(POJISTKY, KONEKTORY) 2254 2,71 6
Hasicí přístroj Hasící přístroj 1kg 1
LLWEB19 sterač 19/480mm 5
Podlážky Fab II Podlážky Fabia II 1
Poklice 14 ACTIVE RC Sada poklic 14
ACTIVE RC 1
poklice 14 ENERGY RC Sada poklic 14
ENERGY RC 1
Poklice 14 EVO RACE Sada poklic 14 EVO
RACE 1
Poklice 15 Lemans poklice Lemans 15 1
poklice 16 NERO poklice NERO 16 1
Prut Octavia Prut anteny Octavia M6 1
QUICK SPAIR Sprej na opravu pneumatik 1
SK6U0698101-Z brzdový kotouč 2
Super Glue 1x2g BISON Vteřinové lepidlo,
kov, guma, kůže atd. 2
TEMPO Leštěnka na lak 1
utěrka utěrka proti mlžení oken (valma) 1
VETROLUX sprej proti mlžení oken 200ml 1
WESEM bílá Bílá couvačka 1 43 43
WESEM MLHOVKA Mlhovka zadní červená 1
57 57
1H0698545A sada dílu pro brzdové čelisti 2
1J0698451P brzdové destičky zadní
Zimmerman 1
79006 Těsnění - Silikon šedý 260°C 85g 1
914029 Spona manžety 7-29 7
914037 Spona manžety
914045 Spona manžety
914053 Spona manžety
914061 Spona manžety
914070 Spona manžety
914088 Spona manžety
7-35 14
7-37 17
7-44 8
9-78 5
9-88 10
9-97 12
BRZDOVÉ DÍLY BEKAS BRZDOVÉ
DÍLY BEKAS 316
AD LÉKÁRNIČKA Autolékarnička dle nové
vyhlášky 7
CR1220 baterie alkalická CR1220 2
CR1616 baterie alkalická CR1616 2
CR1620 baterie alkalická CR1620 2
cr1632 baterie alkalická CR1632 2 7,
CR2016 baterie alkalická CR2016 1
CR2025 baterie alkalická CR2025 3
CR2032 baterie alkalická CR2032 3
EL477XLX2 12V/H7 (+30%) 55W sada ELTA
PX26d 1
LANO 1 Tažné lano s háky 1450-2500k 1
LLWEB20 stěrač 20/510 mm stand. Lucas
Eco 5
LLWEB21 stěrač 21/530 mm stand. Lucas
Eco 5
LLWEB22 stěrač 22/550 mm stand. Lucas
Eco 3
LLWEB23 Stěrač 23/580mm stand. Lucas
Eco 4
LWFB18S stěrač 18/450mm flat (vč.adaptérů)
3
LWFB19 stěrač 19/480mm flat-plochý 1
LWFB20S stěrač 20/510mm flat (vč.adaptérů)
3
LWFB22S stěrač 22/550mm flat (vč.adaptérů)
3
LWRB13 stěrač 13/330mm flat-plochý
RETRO 1
LWRB15 stěrač 15/380mm flat-plochý
RETRO 1
LWRB16 stěrač 16/400mm flat-plochý
RETRO 1
LWRB17 stěrač 17/430mm flat-plochý
RETRO 2
LWRB18 stěrač 18/450mm flat-plochý
RETRO 2
LWRB19 stěrač 19/480mm flat-plochý
RETRO 3
LWRB20 stěrač 20/510mm flat-plochý
RETRO 2
LWRB21 stěrač 21/530mm flat-plochý
RETRO 4
LWRB22 stěrač 22/550mm flat-plochý
RETRO 1
LWRB23 stěrač 23/580mm flat-plochý
RETRO 1
LWRB24 stěrač 24/610mm flat-plochý
RETRO 1
LWRB26 stěrač 26/650mm flat-plochý
RETRO 2
odrazka1 Odrazka červená kulatá s dírou
60mm 2
odrazka2 Odrazka bílá kulatá s dírou 60mm 2
odrazka4 Odrazka trojúhelník červený
15x15cm 2
Poklice 14 Sada poklic 1
Poklice 15 EVO RACE Sada poklic 15 EVO
RACE 1
R RUK023K-1 Pracovní rukavice nylon černé
XL - 1pár 7
rozmrazovač zámků rozmrazovač zámků NOT
ICE 50ml 5
S 10-16 Spona 10 - 16 mm 35
S 12-22 Spona 12 - 22 mm 24
S 16-25 Spona 16-25 28
S 20-32 Spona 20-32 42
S 25-40 Spona 25-40 25
S 32-50 Spona 32-50 mm 26
S 40-60 Spona 40-60 47
S 50-70 Spona 50-70 20
S 70-90 Spona 70-90 5
S 8-12 Spona 8 - 12 mm 28
sada z2 Sada žárovek Š. Octavia 2005 (H8) 1
sada z3 Sada žárovek Š. Roomster (H7+HB4)
1
SK 199-978672 Trojuhelník výstrazný 1
skrabka1 Škrabka na led s rukavicí 1
Smeták Smetáček se škrabkou 2
SPZ ČERNÁ Podložka pod SPZ 3
Startovací kabely Startovací kabely 400A 1
Startovací kabely. Startovací kabely 600A 1
Tyčinka Silikonová tyčinka 1
Tyčinka na gumu tyčinka na gumu (Turtle
Wax) Polská 1
SK 002945415 Spínač zpátečky Fel.1,3 2
SK 004026254A-E Víčko rozdělovače 1
SK 032121121K Víko skříně termostatu 1
SK 047103161C těsnění skříně rozvodů 2
SK 047103609 Těsnění vany 4
SK 047129717A Těsnění sací + výfuk. potrubí
1
SK 047198026 Sada rozvodů Š. Fabia 1,0/1,4
1
SK 047919081B Snímač tlaku oleje 2
SK 1U0837099F-E Bowden zámku přední
dveře 1
SK 110-329240 Matice hřídele 1
SK 110-790804 Ucpávka do dutin 10
SK 113-090920 Těsnění vany 2
SK 113-093592 Zapalovací kabely 1
SK 113-095840 Těsnění výfuk 2
SK 113-152180 Spojkový ložisko NT 1
SK 113-332752 lano ruční brzdy 1
SK 113-595030 Brzdový váleček Š120 1
SK 113-746421 Příchytka čal. Š120 21
SK 113-776421 Příchytka 10
SK 113-911052 Víčko rozdělovače 1
SK 113-911400 Palec rozdělovače 1
SK 114-328510 Kroužek pojistný 10
SK 114-328601 Spona manžety dlouha 15
SK 114-508600 Spona 18 2
SK 114-508601 Spona 32 4
SK 114-508602 Spona 51 4
SK 114-509824 Manžeta dlouhá 1
SK 114-509825 Manžeta krátká 2
SK 114-595611 Brzdová hadice zadní M 3
SK 114-904550 Pouzdro starteru FAV. 1
SK 115-009390 Matice M10
SK 115-093591 Sada kabelů FAV.do7/92 1
SK 115-222290 Gufero tyče řazení vysoké 2
SK 115-292800 Manžeta tycky
SK 115-312280 Sil.zadní nápravy Fav. 1
SK 115-330980 Sada pružin zadní brzdy FAV.
1
SK 115-330981 Sada pružin zad.brzdy FA 1
SK 115-332751 Lano ruční brzdy 1/93Fav+Fel 2
SK 115-339004 Šroub kola Fav. NT/ Fel.
Plech disk 1
SK 115-422290 Pouzdro ramene 2
SK 115-429390 Matice poloosy 6
SK 115-458070 Vložka ložiska 4
SK 115-458580 Miska př. pružiny 1
SK 115-458581 Miska ložiska př. 2
SK 115-458583 Miska lužka 2
SK 115-518060 Pouzdro tyče řazení Fav./Fel.
2
SK 115-522747 Táhlo akcelerace Fav.93- 1
SK 115-595030 Brzdový váleček Fav. -93 2
SK 115-729390 Matice M8 6
SK 115-794220 Rám těsnění 1
SK 115-901251-E Relé alternátoru 1
SK 115-911401 Palec felicie 1.3 1
SK 115-939031 Spínač zpátečky 1
SK 118-052280 Lůžko vodní pumpy FEL. 1
SK 118-095840 Těsnění sání 2 17,66 35,32
SK 118-422292 Objímka sp.ramene P 2
SK 118-422293 Objímka sp.ramene L 4
SK 118-904300 Uhlík starteru FELICIE 4
SK 191253147B Závěs výfuku 3
SK 193-595561 Čepička ovzduš. šroubu 4
SK 6Q0411314F Guma stabilizátoru 19,8mm
2
SK 6Q0498099C Homokinetický kloub 1.4
AZS 1
SK 6U0198026 Sada rozvodů Š120/FA/FEL
do 7/97 1
SK 6U0198026A Sada rozvodů Fel. 8/97- 1
SK 6U0253147 Závěs výfuku velký 2
SK 6U0253147A Závěs výfuku malý 3
SK 6U0253232 Těsnění katalyzátor 5
SK 6U0253353 Pružina výfuku FA/FE 6
SK 6U0407182C Silentblok ramene zadní 1
SK 6U0407365 Čep spodního ramene
Fav./Fel. 2
SK 6U0411315 Držák stabilizatoru (tyčka s
okem) 2
SK 6U0412113 Miska př. pružiny 2
SK 6U0422811 Čep řízení Fav./Fel. 5
SK 6U0512131C Pryžový doraz zadní 2
SK 6U0609721 Lano ruční brzdy 4
SK 6U0611053A Brzdový váleček 22,2mm 2
SK 6U0611053B-E Brzd.válecek Fel.
19.05mm 2
SK 6U0698471D Opr. sada pístku, jen
gumičky 3
SK 6U9412303 Doraz před.tlumiče
FEL.Kombi 1
SK 823-732022 Odrazka TROJUHLNIK 1
SK 853-732009 Odrazka oranžová, 80mm 4
SK 930-595576 Spony manžety-sada 76/28
SK 930-595585 Spony manžety-sada 1
SK 954-042107 42-56-7 gufero-černý
SK 969-002514 Ložisko spojky FEL. 1
SK 969-500170 Ložisko tlumiče 2
SK 978-208025 Svorník (šteft) M8-25 2
SK 992-915096 Zátka vany Fav/Fel M16x1.5
1
SK 992-931068 Kroužek poj.př.ložiska FAV. 1
SK6Q0407396B Matice ložiska Fabia s
posilovačem řízení 1
032121110B-E Termostat Fel. 1.6 1
1H0611053 Brzdový váleček 19,05 AL 4
1J0127401A-E Palivový filtr 2
1J0598477-N Ložisko zadního kola - náboj 1
1J0611053-O Brzdový váleček 20,64 4
6Q0498099D-D Kloub poloosy vnější 1
6Q0609617-E Brzdový buben 2
6U0253115B Těsnění výfuku 4
6U0512113 Miska zadní pružiny 2
PCDUHP14C20 PC DURON UHP 10W-40 5L
1
ST 10119115 Manžeta kola 1
032121110F Termostat 1
1515DA Olej Ford 5W30 1L 1
20-A09 ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDEK NA
PODVOZEK 3
6Q0498103-E Kloub kola 1
6U0906265B-E Lambda sonda 1
01501 Trychtýř se sítkem 2
01511 Vesta výstražná oranžová 1
01611 Zátka nádrže uni 1
03174 Prut anténní Felicia 40cm 1
06127 Clona sluneční na čelní sklo ALU
stříbrná 1
07522 Pojistky nožové 10ks 1
07523 Pojistky nožové MINI 10ks 1
08396 Patice keramická H7 2ks 2
08397 Patice keramická H4 2ks 3
09226 Hever nůžkový 1500kg TÜV,GS 1
09334 Pneuměřič METAL 7 bar 1
09340 Hustoměr chladící kapaliny 1
09403 Klíč na svíčky ERGO 16mm 1
09405 Klíč na olejový filtr UNI 1
09411 Klíč na kola 17-19 mm 1
10046 Stěrač FLAT MULTI 410mm 3
10047 Stěrač FLAT MULTI 430mm 3
10052 Stěrač FLAT MULTI 550mm 1
34494 Samolepka CZ malá vnější 1
90526 Rozmrazovač zámků 50ml 4
91216 Lano tažné 1600kg 1
91503 Kanystr plastový 5l 1
ND0009 Lůžko pryžové tlumiče Př FA/FE 2
ND0021 Termostat FE 1.3 MPi /víko s
termostatem/ 4
ND0024 Termostat FAB 1.0/1.4 MPi /víko s
termostatem/ 2
SK0077 SADA BRZDOVÝCH ČELISTÍ 1
SK0316 Zapalovací modul FAV-FEL 1,3/1,6 OCT 1,6 1
FERDUS - PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEU
FERDUS - PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEU 830
6,8 5
KX 33634X 1 x 430mm 17* 2
KX 33644X Stěrače 1x300mm 3
KX 33653X Stěrače 2x430mm 2
KX 33659X 1 x 280mm 11* 3
KX 33660X 1 x 330mm 13* 2
KX 33665X Stěrače 2x400mm 1
KX 33668X Stěrač 480mm 1
KX 33671X Stěrač 550mm 1
KLAXCAR ŽÁROVKY KLAXCAR
ŽÁROVKY 363
LEMARK - HOTWIRES UNIVERZÁLNÍ
ZAPALOVACÍ KABELY 44
10920V Sprcha pro motor 1
10985Q Terokal 150 (k Terostatu 9225) 1
126633 Plošné těsnění 5910 1
11478B Zabrušovací pasta 1
12996B Utěsnění chladiče 1
1370555 Zajišťování šroubů 243 - středněpevnostní 1
14741Y Intenzivní čistič oken 1 83,75 83,75
16475H Terostat 8596 1
28654 Sada pro opravu stržených závitů 1
29685 Upevňovač spojů 648 - vysokopevnostní 1
4689 Motorový olej 15W-40 - 5L 1
4696 Motorový olej 15W-40 - 1L 1
100 407 0043 SILENTBLOK RAMENE 1
100 407 0080 LOZISKO KOLA 8
100 610 0027/HD Pouzdro loziska, pricne
zavesne rameno 1
100 919 0043 CIDLO TEPLOTY 1
11-14 610 0012/HD SILENTBL RIZENI 1
716 060 0090/HD ZAVES STABILIZ MEYLE 2
PHILIPS ŽÁROVKY PHILIPS ŽÁROVKY
LHEL033B11AL HELIX ULTRA AX 5W-30 1L
4
LHEL046B11AL HELIX ULTRA EXTRA 5W30 1L 2
LHEL046B12AL HELIX ULTRA EXTRA 5W30 4L 1
LHEL049B11AL HELIX DSL PLUS VA 5W-30
*1 L 2
LHEL056B11AL HELIX PREMIUM 5W-40 *1
L1
LRIM055B11AL RIMULA R6 LM 10W-40 *4 L
1
VKJP 3017 Manžeta homokinetického kloubu
včetně příslušenství 1
20638 Manžeta na hnací hřídel (sada) 3
22763 Kloub na hnací hřídel (sada) 1
ST 10078951 Manžeta převodovky 2
145059 Kovová páska dlouhá 40-110 12
145060 Kovová páska krátká 25-50 30
N 90316802 Kroužek těs. 19,6x3,7
FE/OCT/FAB/SUP/RO 5
002301227 Pouzdro těsnící tyče řazení FA
14-24-30/15 2
002301227B Pouzdro těsnící tyče řazení
FE/OCT 14-24-30/10 1
002301227E Gufero 40x55x 8 poloosa
FE/OCT/FAB kov 3
047103161C Těs. víka rozvodů FAB 1.4 4
047121111A Termostat FE 1.3 kompletní 1
047129717E Těs. potrubí sání
FE1.3MPi/OCT/FAB 3
047253039 Těs. potrubí výfuk FE1.3MPi/FAB
1
059919501A Čidlo teploty OCT /SUP dvojité 1
1J0609721AP Lano ruční brzdy OCT kotouč
1693 mm /kulička/ 2
1J0609721E Lano ruční brzdy OCT kotouč
1691 mm /váleček/ 2
1J0609721J Lano ruční brzdy OCT buben
1622 mm 3
1K2945511RDW Spínač světel
FAB/OCTII/SUP/RO brzdová 1
191611715 Pojistka hadice brzd
FA/FE/OCT/FAB/SUP/RO
6Q0423810C Tyčka řízení FAB/RO KOYO
bez čepu 1
6Q0609721M Lano ruční brzdy FAB/FAB 2
buben 1585 mm 3
6U0253147 Závěs výfuku FA/FE velký 3
6U0253678A Pojistka držáku výfuku FA/FE 10
6U0412355 Lůžko pryžové P tlumiče FA/FE 1
6U0413175 Manžeta předního tlumiče FA/FE
3
6U0512109 Podložka pryžová Z pružiny
FA/FE 1
6U0512333 VT Lůžko pryžové Z tlumiče
FA/FE velké 8
6U0512335 VT Lůžko pryžové Z tlumiče
FA/FE malé 2
6U0513423 Kryt Z tlumiče FA/FE 2
6U0598625 Ložisko zadního kola FA/FE sada
3
6U0611701A Hadice brzd přední FE /dlouhý
závit/ 2
6U0611701B Hadice brzd přední FA/FE /krátý
závit/ 2
6U0611775 Hadice brzd zadní FE 4/95- 2
6U0959481D Termospínač chladiče FE
1.3/1.6 6/98- 2
SK 6U0957785 Náhon tachometru FEL 1.3 1
047905104B Modul zapalování 1
6Q0411314P-E Guma stabilizátoru
prům.16mm pro stabilizátor 18mm 2
6Q0423445 Senzor úhlu otáčení TRW nový
typ 1
6U0611775A Felicia hadice brzdová zadní 2
GYROL 80W - 1l GYROL 80W - 1l 3
SAP - 519300 175/80R14 2
047141025F Přítlačný talíř 1
047141034K Lamela spojky 1
14E9EC Olej 5W30 5L 1
340774 Benzinová hadice opletená 3,2 1
6U1721555A Táhlo akcel. FEL 1,3MPI 1
80km Samolepka rychlosti 1 1,2 11,2
Soubor vybavení:
č.
Popis jednotlivých věcí, které budou
draženy v rámci souboru movitých věcí
Regál plast. 3ks
Regál kovový 2
Regál kovový nástěnný5
Stojan pneu Michelin1
Stojan ráfky 1
Stojan FACOM 1
Stojan baterie rudlik 2
PC stolní COMFOR + monitor ACER1
PC stolní bez.ozn. + monitor Samsung 1
Multifunk. Zařízení HP M1217 1
Stůl pracovní s nástavcem- samovýr, 2
Židle kanc.poj. 2
Regál modrý 13
Regál na výfuky samovýr. 1
Stolek šedý 1
Židle hnědá 2
Stolek bílý rozkládací 1
Regál nízký modrý1
Nástěnný věšák na řemeny 3
Rozhodná cena
Nejnižší podání za
souboru movitých věcí soubor movitých
Kč
věcí Kč
5.000,-
15.000,-
Dražené věci je možné si prohlédnout 60 minut před začátkem dražby v místě konání dražby.
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
* přesahuje-li cena dražené věci v přepočtu 45.000,- EUR: Dražitelé jsou povinni před dražbou složit dražební jistotu
ve výši ……………, a to nejméně dva pracovní dny přede dnem konání dražebního roku na účet soudního exekutora
vedeného u Komerční banky, a.s. číslo: ………………….. pod variabilním symbolem …………….. a specifickým
symbolem, kterým je rodné číslo, resp. IČ dražitele, případně v hotovosti v den a místě konání dražby.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení:
Proti tomuto oznámení není odvolání přípustné.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání
vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno
vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu má příklep udělit.
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší
možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (dále jen "limit"), ihned zaplatit; neučiní-li
tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená
jistota po skončení dražebního jednání. Platbu je nutné provést na místě v hotovosti.
Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou
do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soud nařídí opětovnou dražbu.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Dražba se končí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení oprávněných. Povinný, jeho zástupce, manželka
povinného, soudci, exekutor, zaměstnanci soudů a zaměstnanci exekutora nesmějí dražit.
Rozhodnutí se doručuje: oprávněnému (Sp. Zn. oprávněného: 6858/13), povinnému, manželu povinného, orgánu obce,
v jejímž obvodu bude dražba konána a orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště a uveřejní se způsobem v
místě obvyklým.
V Liberci dne 14.7.2014
Vyřizuje: L. Fryk
Za správnost vyhotovení:
Andrea Jeníčková
Soudní exekutor
Mgr. Petr Polanský v.r.

Podobné dokumenty

Zde - Elit

Zde - Elit e-mail: [email protected] 2  |  ELIT Praha-Kunratice, Dobronická 778, 140  00  Praha 4, tel.: 244  912  020, 244  913  030, fax: 244  912  379, e-mail: [email protected] 3  |  ELIT Praha-Vysočany, Kol...

Více

Honda - Elesys

Honda - Elesys CX 500E Prolink/Turbo

Více

spadané Listí - WordPress.com

spadané Listí - WordPress.com Na letošním pražském Cannafest 2015 veletrhu, se představilo 190 firem z 25 zemí. Ke koupi byla konopná kosmetika, oblečení z konopí, potraviny s konopím, pěstební technika či semena konopí a také ...

Více