Stáhnout PDF - gopower.solutions

Komentáře

Transkript

Stáhnout PDF - gopower.solutions
R. Danne . C. Fendt
Voda
Váš životní elixír
Alkalická voda
Voda
Váš
životní elixír
Alkalická voda
Existuje více lidí, kteří mají
problémy s nadváhou a to i
přesto, že drží diety a pijí
nulové kalorické nápoje a jedí
lehká jídla. Potýkáme se také
s velkým nárůstem alergií a
nesnášenlivosti, které jsou
často přičítány k otravě těla.
Rádi bychom, aby jste po
přečtení této knížky získali
zdravější tělo, tím že budete
pít alkalickou vodu, která
doslova rozdrtí tukové buňky.
>> Nejúspěšnější a nejsoudržnější
metodu v oblasti zdravotnictví jsem
se naučil za posledních 30 let v mé
praxi. <<R. Danne.
Obsah
Voda - základ života
Co je to pH?
Co jsou to ionty?
Proč alkalická voda?
Příčiny překyselení
Volné radikály Příčina stárnutí?
Alkalická voda, silný
účinný antioxidant
Jak se vytváří alkalická
voda?
4
5
5
6
7
8
9
10
Co je ORP a Mikrosiemens? 11
Co znamená klastr?
12
Zavlažování buněk Klíč k detoxikaci
13
To poskytuje alkalická
voda u sportování
14-15
Tabulka alkalických a
kyselých potravin
16
Dobrá voda, špatná voda
17
Takto používaná alkalická
a kyselá voda je
Vaše výhoda
18-19
Úprava vody
20
Obnova vody a revitalizace 21
Voda jako informační nosič 21
Měli by jste udělat
23
Voda –
základ života
Voda společně se světlem tvoří
základ života na zemi. Taktéž i
naše těla se skládají z těchto dvou
prvků. Voda slouží jako prostředek
(medium) v metabolickém
procesu, která napomáhá při
odstraňování toxinů, a která
přináší živiny do buněk,
kompenzuje acido-bazickou
rovnováhu, reguluje tělesnou
teplotu a působí jako „tlumič“
páteře.
Definice atomu v chemii je definována jako
nejmenší jednotka látky (element). Voda se
skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho
atomu kyslíku. Složeniny ze dvou nebo více
atomů se nazývají molekuly. Jednotlivé
molekuly vody se připoutávají k sobě, vazba
není příliš silná, proto je voda kapalná při
běžných teplotách.
Voda jako chemická sloučenina je
složená ze dvou prvků, a to kyslíku
a vodíku a v přírodě vystupuje jako
jediná sloučenina v kapalném, v
plynném a v pevném skupenství.
Lidské tělo se skládá přibližně z
75% vody, tělo novorozence
obsahuje dokonce až 90% vody.
Lidské tělo je schopné vydržet 30
dnů bez jídla, ale bez vody sotva
tři dny.
Tato čísla zdůrazňují ohromný
význam, který voda má. Pojďme se
podívat ještě jednou na
následujících stránkách, proč je
důležité pít alkalickou vodu. Pitím
této vody bude zlepšena Vaše
fyzická stránka, vitalita a
dlouhověkost.
Co je to pH?
ZÁSADY
KYSELINY
KYSELÉ
ZÁSADITÉ
Co jsou to ionty?
ROZTOK
pH-HODNOTA
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ
ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY
KYSELINA CITRONOVÁ
Každá kapalina má hodnotu pH,
která určuje stupeň kyselosti nebo
zásadité reakce této kapaliny. PH
pochází z latinského slova „potentia
hydrogenii“. Potentia je síla,
hydrogenium je vodík. Definice pH
je koncentrace vodíkových iontů
(H+). Jestliže voda obsahuje hodně
H+ iontů tak její forma je kyselá.
Jestliže voda obsahuje hodně OH- (a
trochu H+) tak její forma je alkalická
nebo bazická. Iont je elektrický
nabitý atom nebo molekula.
V neutrálním stavu mají atomy nebo
molekuly stejné množství elektronů
jak protonů. To znamená, že zde
vystupují záporně nabité částice
(elektrony) a taktéž kladně nabité
částice (protony). Elektrický náboj a
s tím i iont je tvořen, když má atom
nebo molekula jeden nebo více
elektronů navíc proti svému
neutrálnímu stavu. Ionty jsou u
elektronového deficitu kladně a u
přebytku záporně nabité.
Ionty mají tu vlastnost, díky svému
náboji, silně měnit (ovlivňovat) jiné
atomy nebo molekuly s nimiž
přicházejí do styku. Můžete si je
také představit jako silné leptadla. V
závislosti na tom, zda voda je
alkalická nebo kyselá mění se
koncentrace iontů. V alkalické
tekutině existuje více záporně
nabitých iontů, tedy elektronový
přebytek. V kyselé tekutině se
nachází více kladně nabitých iontů,
tedy elektronový deficit. Hodnota
pH je do 0 do 14. Čistá voda je
neutrální a má pH-7. Čím nižší je
hodnota pH tím je tekutina kyselejší.
Na druhou stranu čím vyšší je
hodnota pH tím je tekutina víc
bazická. Žaludeční kyseliny mají
například hodnotu pH-2 (sině
kyselé). Na druhé straně střevní
šťávy mají hodnotu pH-8,3 a to je
alkalická hodnota. Také naše krev je
lehce bazická. Báze neutralizují
kyseliny a naopak. Taktéž záporně
OCET
COLA
VÍNO
PIVO
POVRCH KŮŽE
MINERÁLNÍ VODA
ČISTÁ VODA
KREV
STŘEVNÍ OBSAH
ČISTICÍ ROZTOK
LOUH SODNÝ 3%
nabitá částice neutralizuje každou
kladně nabitou částici. Pokud se
silně kyselá (mnoho kladných
nabitých částic) a slabě bazická
(málo záporných nabitých částic)
tekutina se střetnou pak
k neutralizaci silně kyselé,
potřebujete větší množství bazické
tekutiny.
Proč
alkalická
voda?
Díky této vodě všechny důležité
metabolické procesy v našem těle
probíhají hladce. Proto také
potřebujeme tělní tekutiny (krev,
buněčný roztok, střevní šťávy
apod.), aby měly správné hodnoty
pH – téměř výlučně – byly alkalické.
Organismus již sám o sobě není
schopný produkovat při určité
kyselosti těla požadované alkalické
látky.
Pravidlo: nejméně dva litry vody na
den by měla vypít dospělá osoba
(jen 30 ml na kg tělesné hmotnosti)
Životní pochody v našem těle jsou
velmi přísné a na přesnou hodnotu
pH vázané. Tak například hodnota
pH - krve je udržována konstantní za
všech okolností. Následující velmi
dobře ukazuje jak je důležité mít
alkalické hodnoty v lidském těle:
Arteriální krev musí být nepřetržitě
udržována v hodnotě pH-7,365.
Pokud se tato hodnota pouze 0,05
nahoru nebo dolu odchyluje, je to
životu nebezpečné. To ukazuje jak je
důležité mít mírně zásaditý stav pro
zdravé tělo. Co děla naše tělo? Mělo
by odstranit nad míru kyselin.
Vzhledem k tomu, že je může
odstraňovat pouze při vylučování,
stává se naše tělo tzv. „skládkou
odpadů“. Touto skládkou jsou naše
tukové buňky, které jsou ochranným
mechanizmem těla před acidózou
(překyselenost) a toxiny.
Tělo se pak snaží tento odpad uložit
čím nejdále jak je to možné od
naších orgánů do tukových buněk.
Když jsou tukové buňky „plné“, tvoří
se nové. I se samotnými dietami
tělo „lpí“ na svých tukových
buňkách, protože nechce, aby
organismus zůstal otráven. Co dobře
znázorňují například kyseliny, které
jsou uloženy v kloubech (artritida).
Určitě znáte dnu (co je uložená
kyselina močová). V kornatění tepen
jsou zapojeny kyseliny (vápenné,
cholesterol a Acid).
Této škodlivé pro zdraví acidifikaci
(překyselenosti) může být, pitím
alkalické vody, účinně a efektivně
čeleno, neboť neutralizuje škodlivé
kyseliny v těle, které jsou pak
následně z těla vyloučené a to nás
zbavuje obav. Taktéž tukové buňky
mohou být snadněji odstraněny.
Příčiny
acidózy
•
Acidózu těla výrazně zrychluje –
vedle denní spotřeby kohoutkové
vody, která bohužel nemá žádné
alkalické hodnoty- tak spotřeba
kysele reagujících potravin a špatný
způsobu života.
Mezi to patří:
•
•
•
•
•
bílé moučné výrobky a
všechny cukrovinky
zejména sycené minerální
voda, kola, sladké nápoje,
káva, alkohol, nikotin
bílkoviny jako maso, ryby,
uzeniny, vejce, mléko a
všechny mléčné výrobky
jedy, jako je dentální rtuť
(zubní plomby), paladium
atd.
přidané látky v potravinách
jako konzervanty, barviva
jako glutamát, sladidla jako
aspartan
•
nadměrné sportování (viz
str. 14)
Stres, úzkost, negativní
myšlení
Také lidem postiženým
acidózou chybí v
dostatečném množství
následující:
•
alkalické potraviny jako je
zelenina, brambory, ovoce
a saláty
• neperlivá voda, vysoce
kvalitní pramenitá voda,
všeobecně známé
neperlivé vody jsou také
dle našich nejnovějších
výzkumů překyselené
• spánek, klid, harmonie a
pozitivní myšlenky
• pohyb
Celá řada onemocnění následuje po
acidóze.
Skrze dlouho trvající acidózu stává
se tělo vlastním skladištěm, které se
nevyprázdní jak čas běží, co
způsobuje oslabování pojivové
tkáně (celulitida), snížení hustoty
kostí (osteoporóza), vypadávání
zubů (paradentóza), ztráta vlasů
(difúzní vypadávání vlasů), bolest
kloubů (revma, artritida, dna),
častěji vyskytující se plísňové infekce
(nohy, nehty, kůže a genitální
plísně), abychom jmenovali jen
některé z možných příznaků.
Volné radikály –
příčina stárnutí?
Volné radikály jsou vedlejším
produktem některých
metabolických procesů a neustále
znovu formována. Nazývají se volné
radikály, protože jsou velmi
agresivní. Volné radikály mají
elektronový deficit zvláštního druhu:
mají totiž nepárový elektron. Při
hledání toho párového „partnera“
zamořují sousední molekuly, kterým
kradou elektrony. Molekula, která
ztrácí elektron je nejvíce poškozená.
Pro kompenzaci své ztráty se
molekula snaží „ukrást“ elektron
v sousedství a vytváří vstřícné
podmínky pro řetězovou reakci, co
způsobuje škodlivé procesy uvnitř
buňky a destrukci. Z tohoto důvodu
jsou např. vitamíny a enzymy
neúčinné a dokonce to způsobuje
genetické poškození, co urychluje
proces stárnutí a aktivuje nemoci.
UV záření
ekologické
faktory
mikroorganismy
volné
radikály
Kůže je neustále vystavena vlivům, proto buňky
jsou pod oxidačním stresem.
Enviromentální toxiny, UV záření,
stres, kouření a alkohol
napomáhají vzniku volných
radikálů. Již menší množství
volných radikálů může snadno tělo
degradovat. Volné radikály jsou
problémem pouze tehdy, když
dochází k jejich kumulaci.
Tělo nemůže proti nim bojovat na
vlastní pěst (samo). Volné radikály
nejdřív napadají buněčnou
membránu (buněčná stěna) a poté
pronikají bezprostředně do buňky.
Procesy regenerace a opravy
buněk již pak dále neprobíhají a
výsledkem je, že tělo stárne
rychleji a je náchylnější k
nemocem.
Jak s rostoucím věkem regenerační
schopnost buněk klesá tak
obzvlášť v druhé polovině života
jsou volné radikály nebezpečné.
Co způsobuji volné radikály:
• předčasné stárnutí
• oslabení obranyschopnosti těla
• blokují imunitní systém
• poškozují náš genotyp
• genetické a degenerativní
nemoci
• vrásky, vypadávání vlasů a
stařecké skvrny
Alkalická voda,
silný efektivní
antioxidant
Co má pití alkalické vody
společného s volnými radikály?
Volné radikály jsou v honbě za svým
párovým elektronem. V chemii
tento proces elektronového
dárcovství je nazýván "oxidace" ,
tedy záznam elektronové redukce.
K rezivění dochází v kontaktu s
kyslíkem a vlhkostí. Rez- je
sloučenina kyslíku tzv. oxid železa.
Sloučenina mědi a kyslíku (měděná
rez) je běžně nazývána měděnka.
Chemický proces známý jako
oxidace kovu, říkáme, že kyslík si
elektron bere a železo ho dává. To
je přirozený proces. Antioxidanty
jsou chemické sloučeniny, které ve
svém postavení jsou schopné
odebrat jeden nebo více elektronů a
způsobit zpětnou oxidaci a volné
radikály udělat neškodné. Říká se
jim také „zametači volných
radikálů“.
Alkalická voda je kvůli svému
nadměrnému množství elektronů
silný antioxidant. Jak již bylo
zmíněno, alkalická voda obsahuje
miliony negativně nabitých částic
(OH-). To znamená, že alkalická
voda poskytuje miliony elektronů
(-) k dispozici, čím se volné radikály
a toxiny můžou rychleji stát
Buňka je chráněna alkalickou výživou. Voda má
na tom největší podíl.
neškodné a neaktivní, to se rovná
antioxidačnímu účinku.
Hniloba je výsledkem volných radikálů. Volné
radikály jsou kladně nabité, chybí elektrony =
oxidace.
Jak jde vytvořit
alkalickou vodu?
a kladně nabité ionty zase cestují k
(-) elektrodě. Kyselá voda vzniká
v komoře s (+) elektrodou skrze
nahromadění chlor-, fosfor-, síra-,
dusičnan- a jiných záporně
nabitých iontů. Což má za
následek nízké hodnoty pH mezi 0
a 7. Alkalická voda vzniká v
komoře s (+) elektrodou skrze
nahromadění vápník +, draslík +,
hořčík +, sodíku a jiných kladně
nabitých iontů. Co má za následek
alkalické hodnoty pH mezi 7 až 14.
Alkalické hodnoty pH můžou být
dosaženy s takovým přístrojem.
Pro výsledné kyselé vody je zde
také bohaté využití. Tyto přístroje
se snadno instalují a pokaždé Vám
dodává žádané množství alkalické
vody.
Existují dva způsoby jak může
vzniknout alkalická voda
1. První způsob funguje skrze
doplněk speciálních pH-kapek
nebo sody k Vaší pitné vodě,
co ovšem není tak efektivní.
2. Druhý způsob je pořídit si
speciální přístroj pro přípravu
alkalické ionizované vody.
Zjednodušeně řečeno, v takovém
přístroji na výrobu alkalické vody
máme nádobu se dvěma
komorami, jež jsou rozděleny
jemnou polopropustnou
membránou (kůže). V každé
komoře se nacházejí platinou
potažené titanové elektrody.
Proudem se získá kladný nebo
záporný pól. Tok el. proudu
zapříčiňuje, že všechny záporně
nabité ionty cestují k (+) elektrodě
Iontová dělicí
membrána
Kyslík
Chlor-
kyselá
voda
Vodík
Vápník+
Síra-
Hořčík+
Fosfor-
Draslík+
alkalická
voda
Co je ORP a
Microsiemens?
ORP (oxidačně-redukční
potenciál)
Tzv. redox potenciálu měří napětí
mezi kladnými a zápornými ionty.
U záporné hodnoty je více záporně
nabitých iontů, tzv. přebytek
elektronů. U kladné hodnoty je
více kladně nabitých iontů, tzn.
nedostatek elektronů. U kladných
hodnot nastává podpora
škodlivých účinků oxidace v těle a
u záporných hodnot dostáváme
antioxidaci (to znamená, že toxiny
a volné radikály zůstaly
zneškodněné).
Minerální vody často mají pozitivní
redukční potenciál, takže k
dispozici neexistuje žádný
významný tlumič (lapač) volných
radikálů. Alkalická voda má silný
záporný redukční potenciál a tak
patří k silným účinkům
antioxidace. Tělo takto zůstane
propláchnuté, vyčištěné a volné od
různých odpadů, nečistot a
volných radikálů.
Microsiemensy
Elektrická vodivost kapaliny se
měří v Mikrosiemensech.
Elektrická vodivost je způsobená
kladně a záporně nabitými ionty.
Vodivost čisté vody je velmi nízká.
Čím více soli a minerálních látek je
rozpuštěno ve vodě, tím více
kladně a záporně nabitých iontů se
nachází v této vodě, co zvyšuje
elektrickou vodivost.
zatímco rozpuštěný cukr nebo jiné
organické látky, které netvoří
kladné a záporné ionty, nemají vliv
na tuto hodnotu.
Proto to je velice diskutabilní, zda
to může svědčit o kvalitě vody.
Ačkoli tato hodnota málo
vypovídá, zda znečišťující látky
ve vodě jsou nebo ne, a zda také
normální jedlá sůl nebo další
minerály tuto hodnotu zvyšují,
S mikrosiemens testerem každý může sám
testovat vodivost vody.
Co je to
klastr?
velkých klastrů. Tato úprava vody
obsahuje jen malé procento
klastrů o velikosti (13-15), které
způsobují masivnější transport
živin do buňky a odpadů z buňky.
Klastr je nahromadění několika
shluků atomů nebo molekul.
V závislosti na počtu atomů /
molekul se rozděluje na:
Mikro klastr 3-12 atomů
Malý klastr 13-99 atomů
Velký klastr 100-1000 atomů
Každý velikostně menší klastr vody
může jednodušeji proniknout přes
buněčnou membránu, dopravit
živiny do buňky a odvést balast
metabolické produkce buňky - jak
je tomu v případě alkalické vody.
Tím se sníží ukládání buněčného
odpadu a toxických materiálů a tak
je zachován zdravotní stav buňky.
V normální vodě z kohoutku
převažuje tlak z potrubí v
„komprimovaném“ tlaku. Tím se
vytváří větší množství balíků
Pokud pijete na příklad čerstvou
pramenitou vodu tak budete mít
pocit, že Vám ta voda proudí
celým tělem a nehromadí se jen
v zažívacím traktu.
Protože nežijeme hned vedle
pramene, z kterého tryská
pramenitá alkalická voda s malými
klastry, je nejjednodušší používat
vodu z kohoutků jako základ pro
výrobu požadované alkalické vody.
Vodní klastry v různých formách a sloučeninách.
Optimální je zařízení, které
produkuje jak alkalickou vodu tak
i rozbije velké klastry. Výsledkem
pak je dobré zásobování buněk
živinami a odvedení toxických
látek ven z buněk. Tuto kvalitu
docílí pouze Kangen voda, kterou
s LeveLuk 501 produkuje
společnost Enagic v Japonsku.
Zavlažování
buněk - klíč
k detoxikaci
Voda proniká naším tělem až do té
poslední buňky – bez vody není
žáden život. Vzhledem k ionizaci ve
vodním ionizátoru (přístroj
LeveLuk 501 a další jeho řady) byly
vodní klastry tak upraveny a
zmenšeny, že samotná voda je
„tekoucí“ a tím pádem se stála
lépe proniknutelnou až do
poslední buňky. V důsledku toho
buňky dostanou větší přísun živin a
souběžně jsou víc zbaveny toxin.
Zejména u starších lidí, jejichž
buňky podobu let ztvrdly a
znehybněly soustavnou
dehydrataci sotva fungují, může
opět ionizovaná voda pronikat do
buňky, která stěží je aktivní, ji
znovu budou aktivovat. Zvláště
lidé, kteří do teď stěží pili
průzračnou, čistou vodu nebo kteří
pijí sotva jednu skleničku, zjistí, že
se ionizované alkalické vody může
vypít v jednom hltu víc, aniž by
pociťovali přeplněnost, protože
ionizovaná voda je rychle
vstřebávána a tělem dobře
absorbována. Alkalická ionizovaná
voda hydratuje celé tělo značně
lépe než normální pitná voda.
Ionizátor vody vytváří jak ze
studniční tak z kohoutkové vody
(vodní řád) na jedné straně
alkalickou, antioxidační, bohatou
na kyslík, molekulárně upravenou
(pro lepší absorpci), a na druhé
straně kyselou, antiseptickou
vodou.
>> Buňka je nesmrtelná. Je jen
kapalina (voda), v níž se vznášejí a
tudíž můžou se degenerovat.
Pravidelným obnovováním této
tekutiny, dáváme buňkám živiny a
puls života může pokračovat,
potom všem, co víme, navždy. <<
Dr. Alex Carrel, francouzský vědec dokázal, že živé
buňky mohou být udržovány při životě bez
hraničně dlouho (prokázal to 34 let dlouhým
udržováním s buněk kuřecího srdce). Byl oceněn
za to Nobelovu cenou odvětví lékařství.
To poskytuje
alkalická voda u
sportu
Pokud cvičíte, začíná se vám v těle
produkovat zvýšená poptávka po
glykogenu (zdroj čisté energie
zejména ve svalech a játrech
uložen v podobě uhlovodíku),
který je nezbytný pro výkon.
Kyselina mléčná a pyrohroznové
látky, dvě substance, které
obsahují mnoho kladných iontů,
což pak přivádí svaly a pH krve do
kyselého prostředí.
Méně bolesti ve svalech při používání alkalické
vody.
Svaly jsou, podle Dr. Michaela
Colgana experta na optimální
sportovní výživu, skutečně práce
schopné pouze v mírně zásaditém
pH-prostředí. Arteriální krev leží
v mírně alkalické části celého
spektra pH (pH hodnota cca
7.365).
Čím tvrději trénujete tím více
kyseliny se tvoří. Pokud svalové
pH spadne pod 6,5, tvořící se
kyselina přeruší všechny možné
spojení v řetězci výroby energie.
Například, je to enzym
fosfofruktokinasa, která je
tahounem spotřeby glykogenu ve
svalech. Pod hodnotou pH 6,5
přestávají svaly pracovat úplně.
Kyselina snižuje svalovou sílu, aby
se předešlo přepnutí svalových
vláken.
Nejpotřebnějším doplňkem stravy
pro sportovce je důležitý faktor,
který sníží koncentraci kyseliny v
pracujícím svalu. Můžou se přivést
všechny druhy chemikálii do
krevního řečiště, ale dokud není
acidifikace během cvičení snížená
tak ale svaly pořád zůstanou
ochablé.
Pro běžce: pás s praktickým
výcvikovým zařízení pro
všechny svaly a dvě láhve na
pití pro vytrvalost.
Čím větší množství amoniaku je v
krvi, tím horší je výkon. Amoniak
jde odstranit zásaditou vodou.
Po maratonském běhu nebo
triatlonu mají často atleti velmi
nízkou hladinu fosfátů.
Pozoruhodného snížení
koncentrace mléčné kyseliny u
sportovců lze dosáhnout pitím již
půllitrem alkalické vody
(doporučeno pít 3-4 litry denně).
Další negativní látkou vedle
kyseliny je proliferace (šíření)
čpavku. Vytrvalostní trénink
z nedostatku zásobování kyslíkem
produkuje hodně této látky.
Amoniak je toxický pro buňky a to
zpomaluje tvorbu glykogenu a
přerušuje energetický oběh.
Fosfát je jednou z nejdůležitějších
zásaditých náhrad pro svaly.
Chcete-li vytvořit nový svalový,
tělo pak potřebuje pyridoxalfosfát,
kombinace fosfátu a vitamínu B6.
Překyselený sval, kde, zásadité
látky těla jsou spotřebovány
vlastním tělem, nemůže být
dostatečně vybudován svalový
glykogen a zároveň svalové zásoby
jsou prázdné, vede k ochablosti a
malátnosti.
Mnozí sportovci také dostatečně
nejedí alkalické potraviny jako jsou
ovoce, ořechy, zelenina, ale jsou
vyživováni silnými acidifikátory
jako jsou živočišné bílkoviny
(ryby, drůbež, vejce, mléko).
Důležité: potravinové bílkoviny
jako je například sója nejíst,
protože obsahují síru.
Tabulka základní
a okyseluje
Čím vyšší je číslo, tím více je potravina
bázická.
Potraviny, které
je možné jíst
bez přemýšlení
ZELENINA
růžičková kapusta +0,5
hrášek (zralý)
+0,5
chřest
+1,3
hlávkový salát
+2,2
cibule
+3,0
květák
+3,1
bílé zelí
+3,3
kapusta
+4,5
salát
+4,8
hrášek (čerstvý)
+5,1
cuketa
+5,7
červené zelí
+6,3
rebarbora(sloupová)+6,3
pórek
+7,2
řeřicha
+7,7
špenát (březen-skl.) +8,0
pažitka
+8,3
šťovík
+11,5
špenát (mimo bř.) +13,1
česnek
+13,2
celer
+13,3
hlav. salát(čerstvý)+14,1
endivie, čerstvé +14,5
cayenský pepř
+18,8
pampeliška
+22,7
sojové klíčky
+29,5
klíčky sem. ředkv. +28,4
okurky, čerstvé +31,5
pšeničné klíčky
+33,8
brambory
+2,0
bílá ředkv. (jarní) +3,1
tuřín
kedluben
křen
bílá řepa
ředkvička
řepa
červená ředkvička
+3,1
+5,1
+6,8
+8,0
+9,5
+11,3
+16,7
OVOCE
limetka
+8,2
citrón
+9,9
rajče
+13,6
avokádo (protein) +15,6
NESKLADOVANÉ
ORGANICKÉ OBILOVINY
A LUŠTĚNINY
pohanka (šrot)
+0,5
špalda
+0,5
proso
+0,5
čočka
+0,6
sojová mouka
+2,5
tofu
+3,2
sojové boby (čers.) +12,0
bílé fazole
+12,1
granulovaná soja +12,8
sojové oříšky
+26,5
soja-lecitin (čistá) +38,0
OŘECHY
para ořechy
mandle
+0,5
+3,6
Ryby, maso, mléko, cukr, káva a alkohol jsou
kyselé potraviny.
Zelenina a ovoce jsou většinou zásadité a
detoxikují tělo.
SEMENA A ZRNÍ
sezamové semínko +0,5
sem.řím. kmínu
+1,1
fenykl
+1,3
lněné semínko
+1,3
kmín
+2,3
jádra slunečnice
+5,4
dýňová semena
+5,6
pšeničné semeno +11,4
TUKY (ČERSTVÝ
ZASTUDENA TLAČENY
OLEJ)
olivový olej
+1,0
olej z brutnáku lék. +3,2
olej z lněných sem. +3,5
kurkuma olej
+4,1
Potraviny, kterým by
jste se měli vyhnout
Potraviny, které by se
měly jíst střídmě
RYBY
sladkovodní ryby -11,8
OVOCE
(dle roč.období,jen myté
a v malém množství)
šípek
-15,5
ananas
-12,6
mandarinky
-11,5
banány (zralé)
hruška
-9,9
broskve
-9,7
meruňky
-9,5
papája
pomeranče
mango
rybíz
hrozny (zralé)
brusinky
černý rybíz
jahody
borůvky
maliny
švestky
italská švestka
datle
třešně (sladké)
medový meloun
fíky
grep
vodní meloun
kokos (čerstvý)
třešně (kyselé)
banány (nezralé)
hnědá rýže
pšenice
OŘECHY
vlašský ořech
macadamia
lískový ořech
TUKY
kokosové mléko
slunečníkový olej
-9,4
-9,2
-8,7
-8,2
-7,6
-7,0
-6,1
-5,4
-5,3
-5,1
-4,9
-4,9
-4,7
-3,6
-2,5
-2,4
-1,7
-1,0
+0,5
+3,5
+4,8
-12,5
-10,1
-8,0
-3,2
-2,0
-1,5
-6,7
SLADKOSTI
umělá sladidla
-26,5
čokoláda
bílý cukr
řepný cukr
melasa
třtinová šťáva
ječný slad sirup
fruktóza
laktóza
med
-24,6
-17,6
-15,1
-14,6
-18,0
-9,3
-9,5
-9,4
-7,6
MLÉKO A MLEČNÉ VÝR.
tvrdý sýr
-18,1
tvaroh
-17,3
smetana
-3,9
homogeniz. mléko -1,0
KOŘENÍ
kečup
majonéza
hořčice
sojová omáčka
ocet
-12,4
-12,5
-19,2
-36,2
-39,4
CHLÉB,PEČIVO (SKLAD.
NÁPOJE
OBILÍ)
bílý chléb
jasné pečivo
celozrnný chléb
žitný chléb
-10,0
-6,5
-6,5
-2,5
OŘECHY
pistácie
arašídy
kešu
-16,6
-12,8
-9,3
vysokoprocen. alk. -38,7
víno
-16,4
pivo
-26,8
káva
-25,1
ovocná šťáva,balená,
přírodní
-8,7
ovocná šťáva slaz. -33,6
čaj (černý)
-27,1
MASO,DRŮBEŽ A RYBY
vepřové
-38,0
telecí
-35,0
hovězí
-34,5
mořská ryba
-20,0
kuře
-18,0 až -22,0
vejce
do -22,0
játra
-3,0
vnitřnosti
-3,0
TUKY
Margarín
kukuřičný olej
máslo
-7,5
-6.9
-3,9
OSTATNÍ
Konzervy, předpřivená
jídla, jídla pro mikrovlné
trouby.
Zdroj: „Back To the House of Hell ;-D“ od Shelley
Redford Young, www.balance-ph.de
Dobrá
voda
Požadavek na dobrou vodu
1.
2.
3.
4.
Čistá, bez znečišťujících látek
pH-hodnota 7 a výše
ORP -50 mV nebo méně
5-6 molekul na klastr
Hodnoty pH různých vod
Evian
Volvic
Perrier
San Pellegrino
osmotická
z kohoutku
pH 7,53
pH 7,07
pH 4,91
pH 4,49
pH 5,5 až 6,5
pH 7 až 7,4
Sycená voda je z pravidla kyselá.
(Všechny výše uvedené druhy vod
mají pozitivní ORP)
Špatná
Jak můžu vědět jestli je moje těle
kyselé?
Kyselost těla můžete změřit
pomoci vašich slin a použitím pH
proužku. Test je věrohodný, když
se dvě hodiny před jeho
prováděním nic nejedlo a pilo
kromě vody. Optimální pH slin leží
v hodnotě mezi 7,2 až 7,5.
Bezpečnostní systém těla pomocí
svých koncových orgánů denně
neutralizuje zachycené kyseliny do
neutrální soli a ty pak vylučuje.
Koncovými orgány těla mezi jinými
jsou: plíce, ledviny, střeva a kůže.
voda
Voda z kohoutku obsahuje často
vysokou úroveň chlóru a jiných
chemikálií. To je důvod, proč voda
z kohoutku je mírně zásaditá.
Balená voda je často nekvalitní a
může za určitých okolností
obsahovat zbytky z čeho je láhev
vyrobená (obvykle plast). Balená
voda není vždy tou nejlepší
volbou!
Některé minerální vody obsahují
vysoce kyselé vody. Kyselá voda
zatěžuje vaše tělo a způsobuje
celou řadu nemocí.
Příliš mnoho kyselin napadá a ničí
buňky. Tvorba tukových buněk je
ochranným mechanismem těla
před acidózu (překyselením).
Takto používaná
alkalická a kyselá
voda je Vaše
výhoda
Silně kyselá voda, pH 3
a níž
Umývat si ruce
Dezinfikovat nádobí,
zubní kartáčky
Odstraňuje skvrny po čaji
a kávě
Kyselá voda pH 4-6
Čištění brýlí, sklenic,
nádobí
Vhodné pro péči o vlasy
a pokožku
Čištění koupelnových
dlažeb a obkladů
Závlaha řezaných květin
Neutrální voda, pH 7
Příprava dětské výživy
Příjem léků
Zásaditá voda, pH nad 7
zdravá pitná voda
voda na vaření
voda pro nápoje (čaj, káva)
odstraňování pesticidů z ovoce
a zeleniny
zlepšuje chuť čaje, kávy
přináší chuť polévek a bylin
pro platnost
zalévání květinačových rostlin
Úprava
vody
Stolní vodní filtr
Vodní filtry odstraňují pouze část
materiálů z vody, protože slouží
hlavně pro odvápnění tekoucí
vody. Tím, že se odstraní minerály
způsobující vodní kámen je
dosažená plná chuť nápoje.
Nicméně, vodní filtr odfiltruje i
důležité živiny pro naše tělo jako
je vápník. Další nevýhodou je, že
tato voda je mírně kyselá. Kromě
výše popsaného, tyto vody
obsahují velké klastry a pozitivní
ORP- (obr. C)
Zpětná osmóza
U reverzní osmózy je voda
z vodovodu tlačena proti
polopropustné membráně, ve
které pouze malé molekuly vody
mohou projít jemnými póry. Co
způsobí odfiltrování skoro všech
soustředěných látek v takto
upravené vodě. Výsledkem je
téměř 100% čistá voda (bez
jakýkoli minerálů). Výhoda: takto
čistá voda je schopná absorbovat
odpadní produkty těla a takto
navázané tělní balasty mohou být
odstraněny a vylučovány.
Nevýhoda: Ačkoli jsou škodlivé
látky prostřednictvím této vody
vylučovány tak, však žádné nové
látky nejsou do těla přiváděny. To
platí zejména pro minerály. Také
zde se projevují velké klastry
pozitivní ORP. Osmotická voda je
také mírně kyselá.
Přístroj pro výrobu alkalické vody
Použitím membrány je voda
ionizována a alkalicky
vyprodukována. Navíc rozdělí
molekuly vody do menších klastrů
pro lepší vstřebání v těle. Alkalická
voda (2-3 litry denně) odkyseluje
tělo a kousek po kousku přináší
alkalický (také zdravější) stav tělu.
Kromě toho má rovněž úžasnou
schopnost detoxikovat. Obrázek B:
Doporučený výrobek LeveLuk SD
501 výrobce Enagic.
Tato metoda se snaží vrátit vodě
její přirozenou strukturu. Voda si
zachovává vlastnost volně tekoucí
a zdravé vody. Tento proces je
známy také jako oživení a
revitalizace vody.
Zástupci této metody jsou kužel
vody po Schauberger, voda Grande
nebo Aquaquant zařízení (obr.A).
Voda z potoků a vodopádů
s mnoha turbulencemi je tudíž pro
organismus vhodnější než voda
z našich kohoutků, protože to
vytváří malé klastry.
Cílem energizující vody je
schopnost tlumení vibrace vody.
V této souvislosti má voda novou
funkci a vibrační záznam. Tyto
můžou být převedeny z materiálů
jako např. drahé kameny, ale také
z duchovní vibrace přírody. V
krystalové metodě emituje nosný
materiál své informace (vibrace)
do vody. Tato metoda
předpokládá nosný materiál ve
vodě nebo přímo na vodní nádrží
nebo namontovány na potrubí. V
tradiční medicíně tyto teorie jsou
kategorický odmítnuté, stejně jako
klasická homeopatie, což ovšem
neznamená, že to nefunguje.
Vymazávání informací slibuje např.
Aquaquant zařízení (obr.A).
Obnova vody a
revitalizace
Energizující voda
Voda jako
informační
nosič
Voda má paměť, která může
člověk pro sebe použit. Voda může
vibrace a informace zaznamenat a
uchovat. To můžou stejně tak
materiály, jako například
drahokamy ale také duchovní
vibrace přírody. Pokud je taková
voda s zaznamenanou informaci
vypitá, mohou být tyto vibrace
přímo v našem těle a tudíž také
v každé buňce zaznamenané.
Tato vlastnost je často používána v
homeopatii, alchymii a Ayurveda
(Je to věda o těle, zdraví a
souvislostech působících na lidský
život). To vede například k získání
esence gemu (speciální vylepšený
drahokam) nebo k výrobě olejů.
Výzkumník Emoto zjistil zajímavou
věc, že voda mění svou formu,
jestliže je blízko zdroje hudby.
To by jste měli
vykonat
V dnešním naším životním stylu je
vysoké procento obyvatel, kteří
mají příliš překyselený organismus.
Káva, alkohol, nikotin, cukr, bílá
mouka, příliš mnoho živočišných
bílkovin, stres, “fast food”,
minerální složky potravin – to
všechno jsou faktory, které
způsobuji, že se naše tělo stává
„kyselé“.
S tím přicházejí toxiny životního
prostředí, které taktéž navíc
zatěžují naše tělo. Sice naše tělo je
odolné a ví se proti tomu, co mu
škodí a co pomáhá. Ale když jsou v
průběhu let konzumované špatné
potraviny a nevhodné tekutiny,
nastane okamžik, kdy jsou vlastní
sebe-léčivé účinky těla již
nedostatečné.
Proto dopřejte svému tělu
dostatečné množství zásadité
vody. Ono vám za to poděkuje.
Nejdůležitějším kritériem pro
úpravu vody je kvalita membrány.
Čím větší je membrána, tím lepší
ionizace a tím pádem menší
molekulární klastry. (To se
vztahuje na zařízení LeveLuk
Kangen Enagic SD 501).
Samozřejmě, že kvalita má svou
cenu a tak kvalitní ionizátory jsou
dražší než stolní vodní filtry. Ale
ušetříte na jiném místě a to
zrovna ve dvou rovinách: Můžete
kupovat míň hotových nápojů a
vláčet je domů a také udržujete
své tělo ve zdraví a nenesete své
peníze do lékáren.
…
Pro lékařské otázky a technické otázky o vodě
Kangen od společnosti Enagic, pište na e-mail:
[email protected]
Pokud byste chtěli více rad o vodě, zašlete
prosím krátký e-mail na: [email protected] Budete pak dostávat v nepravidelných
intervalech, ale ne častěji než dvakrát za rok,
info- mail o vodě a zdraví.
Tiráž Redakce: C. a J. Fendt, R. Danne. Reinhard Danne je
praktický lékař a výzkumník již 30 let v oblasti přírodní medicíny.
Pravidelně přednáší na toto téma. J.Fendt je autorem průvodců o
specifických tématech. Obrázky: J. Fendt: 1,5,7,10,11,12,16,24; H.
v. Frankenberg: 1,20,24; Banka snímků:9,13,15,22; Pixelio: Anne
Wurster 2 a 4; Karl Strebl 6; Dietmar Weinert 14; Rainer Sturm
18,23; Verena N. 18; Georg meister 18; Karin Jung 14-15; CC:3;
Shutterstock:1,6,23,24; Cheyenne Lamade 8,9,16; Enagic 20.
Pramen: Wikipedia, Robert O. Young: ph-Dieta, Goldmann, R,
Danne: Prezentační skripty, Pochopte chemii, Wawra, Dolzig,
Müllner. Copyright 2010: All rights reserved. Layout: Creative Pool
Network, V. Sander, Lektorat: Dr. Oettinger, www.landkreisverlag.de, J. Fendt, Junkersstr. 5, 82178 Puchheim. 2. vydání,
2010/2011. Mail: [email protected] und [email protected]
ISBN: 978-3-942607-00-1. Překlad a distribuce brožury je se
souhlasem autora Dr. Reinhard Danne pod číslem: Agreement
04092012.

Podobné dokumenty

Zobrazit koktejlový lístek - Restaurace a cocktail bar Arca

Zobrazit koktejlový lístek - Restaurace a cocktail bar Arca ART Kiwi sirup, vodka, maracuja juice, čerstvé ovoce, smetanový zákap SHARK Malibu, tequila, smetana, citron. šťáva, jahod., sirup, vanil. zmrzlina ONE TOUCH Hnědý cukr, smetana, curacao blue, baca...

Více

Sacharidy - HB CUKR

Sacharidy - HB CUKR žlázami, štěpí na glukózu a fruktózu, které se dále metabolizují. K uvedené hydrolýze je třeba vitamín B, vápník, hořčík a další látky. Sacharóza neobsahuje pro organizmus žádné užitečné látky, je ...

Více

07_Toko Eco Wool Wash_CZ

07_Toko Eco Wool Wash_CZ Text H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16. Látky uvedené v této části jsou uvedeny se svou skutečnou, příslušnou klasifikací! To znamená, že u látek, které jsou uvedeny v příloze VI t...

Více

Martinik bro.ura.indd - Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.

Martinik bro.ura.indd - Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. buňky jater…), sníženého pohybu a zvýšeného příjmu potravy s vysokým GI. Dále takto extrémní hladina inzulínu v krvi má rychlý vzestup i pokles. Rychlé snížení hladiny inzulínu má za příčinu na jed...

Více

Srovnání MLM společností v úspěšnosti

Srovnání MLM společností v úspěšnosti Srovnání MLM společností v úspěšnosti za červen 2010 Nejlepší internetový zdroj, který hodnotí pozice různých MLM společností http://www.mlmrankings.com/gano%20excel/ Na těchto webových stánkách je...

Více