červen 2012 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Transkript

červen 2012 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
VÍTKOVICKÉ NOVINY
Tisk zaměstnanců skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
číslo 6 / červen 2012
Zábava a pokusy. Takový bude Svět techniky
Stavba jedinečného centra pro popularizaci
technických oborů a přírodních věd
s názvem Svět techniky aneb Science and
Technology Center odstartovala v Dolních
Vítkovicích. Ne úplně obvyklý dům bude
mít tvar rovnoramenného trojúhelníku a ve
své zrcadlové fasádě bude odrážet celou
zdejší industriální scenérii včetně Vysoké
pece č.1, Auly Gong a VI. energetické
ústředny. Bude to největší industriální
zrcadlo na světě.
5
FOTO: Techmania Science Center
Účet za uhlíkovou daň
a obnovitelné zdroje naroste
o desítky milionů korun.
4
V Landek Parku odstartovala
pravidelná jízda důlního
vláčku.
Jedenáctý a přitom v něčem
první. Do Dolních Vítkovic míří
festival Colours of Ostrava.
6
7
Unikátní výstavní premiéra
v Aule Gong.
8
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
2
EDITORIAL
Superzakázka státu na rekultivace je mrtvá,
vítkovické projekty čekají na resuscitaci
Martin Pecina,
generální ředitel
Vítkovice Power
Engineering
Vážení čtenáři Vítkovických novin,
turecké hospodářství bylo v čase našich babiček
ustáleným rčením a typickým příkladem toho, jak se
věci nemají dělat. Možná to bývala kdysi pravda, ale
dnes má toto slovní spojení přesně opačný význam.
Turecká ekonomika nyní roste nejvíce v Evropě.
Turecko bylo dokonce v první polovině loňského
roku světovou jedničkou v růstu HDP, než ho ke
konci přeskočila Čína. V roce 2023 to bude už 100
let od založení moderní turecké republiky a Turkové
s tímto datem spojují velké ambice - hospodářské.
Chtějí vyvážet zboží a služby za bezmála 500 miliard
dolarů, což by bylo téměř čtyřikrát více než dosud.
Odborníci sice varovně zvedají prst před přehřátím
ekonomiky, ale Turecko přesto směřuje ke svému
cíli. Pro české firmy a skupinu Vítkovice Machinery
Group zvláště je to šance. Jednak je Turecko
přirozenou spojnicí mezi Evropou a Asií s vlivem na
celý Orient, jednak nabídlo značný prostor pro
rozvoj ekonomické spolupráce mezi Tureckem
a řadou zemí napříč kontinenty.
Pro české firmy se otevírají dveře k zakázkám ve
strojírenství, energetice, výstavbě čistíren odpadních
vod i v dalších oborech. Turecko v současné době
také láká zahraniční investory do nově vznikajících
průmyslových zón. Pro nás je dobře, že je v Turecku
hlad po energii a do energetiky se hodně investuje.
Vítkovický kontrakt na výstavbu energetického
komplexu Adularia je jedním z nejlepších důkazů,
že "turecké tržiště" teď nabízí především zajímavý
byznys. Naše skupina je zodpovědná za výstavbu
celého nového energetického zdroje a nejen to.
Zakázku zde získaly i Vítkovice Doprava, které
budou logistickým operátorem pro celou akci. Ale
ani tím by přítomnost firem s vlajkou Vítkovice
Machinery Group nemusela končit. O Turecku se
totiž mluví i v jaderné energetice a chystají se tam
všichni velcí hráči z oboru. Jasně to říká třeba ruský
Rosatom, s jehož viceprezidentem Komarovem
jsem měl možnost o tom mluvit před několika málo
dny na moskevském Atomexpu při panelové diskusi
o budoucnosti jádra. A chystají-li se generální
dodavatelé atomových elektráren, chystáme se
přirozeně i my. Do Turecka rozhodně i v tomto
segmentu chceme.
Každopádně Turecko je v současnosti jedna
z mála zemí, o níž je možné tvrdit, že její
ekonomika i nadále poroste, a proto by měla zůstat
v centru naší pozornosti. Aby si ale náhodou někdo
nemyslel, že to bude zadarmo, je potřeba také
konstatovat, že turecký trh je silně konkurenční,
chce vidět špičkové know-how a dokonalé služby.
Takže, budiž nám turecké hospodářství vzorem
a kontrakty v Orientu zajímavou výzvou.
Vítkovice žádají Ministerstvo financí, aby obnovilo
tendry na odstraňování starých ekologických zátěží na
lokalitách napříč celou republikou, které stát svého času
shrnul do jediné, obří superzakázky na sanace
a rekultivace. Řešení obřího státního ekotendru skončilo
na konci loňského roku, po mnoha peripetiích, jeho
úplným zrušením. Ministerstvo financí nyní čeká na
Ministerstvo životního prostředí, aby se ujasnilo pořadí,
v jakém (pokud vůbec) mají být letos vypsány menší
zakázky. Vítkovice jsou ale dávno připraveny, mají
projekty, dokumentaci i povolení, a proto usilují o rychlé
oživení celého procesu. "Podařilo se nám prodloužit
platnost stavebních povolení a po aktualizaci zadávací
dokumentace by klidně mohla proběhnout výběrová
řízení na odstranění starých zátěží na Haldě Hrabůvka, na
Aglomeraci a v Divizi 500, což je prostor společností
Vítkovice Cylinders a Vítkovice Gearworks," uvedl ředitel
pro strategii skupiny Jiří Michálek. Vítkovice proto nyní
požádaly Ministerstvo financí, aby sanace v Ostravě
podpořilo. Zmíněné lokality potřebují pro vyčištění
v součtu zhruba 950 milionů korun. Protože jde o likvidaci
znečištění, které vzniklo před privatizací Vítkovic, má
sanační práce podle platné ekologické smlouvy uhradit
stát právě prostřednictvím Ministerstva financí.
Skupina VMG se ukázala za oceánem
Moravskoslezskou metropoli, celý region a zdejší
podnikatelský sektor představili na pracovní cestě v USA
zástupci skupiny Vítkovice Machinery Group, Národního
strojírenského klastru, města Ostravy, Vysoké školy
báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) a některých
firem. "Potenciálním investorům jsme chtěli ukázat
možnosti, které naše město a region nabízí, naši
konkurenceschopnost. Setkali jsme se se společnostmi,
které uvažují o expanzi do Evropy a Ostrava je pro ně
zajímavou destinací," řekl primátor města Ostrava Petr
Kajnar. Česká delegace měla v USA dvě zastavení. V New
Yorku prezentovala město a podniky na českém
konzulátu. Skupina VMG se tady představila
prostřednictvím svých desíti inženýringových oborů,
hromadných produktů a aktivit skupiny ve společensky
odpovědném přístupu k regionu. "Hosty byly především
americké zprostředkovatelské firmy, zástupci bank a malé
a střední firmy, které si přišly poslechnout, kdo jsme, co
děláme a jak fungujeme. Už máme první odezvy. Ozvali
se nám zprostředkovatelé i zástupci amerických bank, že
nám jsou schopni v případě investičních příležitostí
zabezpečit finanční zdroje," popisuje strategický ředitel
společnosti Vítkovice Jiří Michálek. V Pittsburghu se pak
setkání neslo v duchu jaderné energetiky. Nedaleko totiž
sídlí společnost Westinghouse, se kterou skupina VMG již
spolupracuje. "Tady už jsou Vítkovice známé a udržují si
své dobré jméno. Spolu s klastrem jsme absolvovali
jednání přímo s Westinghousem, kde jsme domlouvali
konkrétní způsoby spolupráce a přípravy našich certifikací
na dodávky," dodává Michálek. Na Pittsburghské
univerzitě se pak projednala možnost spolupráce skupiny
VMG a VŠB-TU na výzkumném úkolu, který se zabývá
vlivem krize a zastavování těžkého průmyslu na regiony.
Pittsburghská univerzita potřebuje kontakt v Evropě
a Ostrava je pro ni jako město s minulostí těžkého
průmyslu vítaným parterem.
Vítkovice Doprava získaly
kontrakt v Turecku
Roste produkce hřídelí
pro větrné elektrárny
Významný kontrakt podepsala v Turecku společnost
Vítkovice Doprava. V premiéře se stala zodpovědnou za
přepravu všech dodávek, ať pojedou po cestách, železnici
či moři, od stavbařů a výrobců na místo budoucího
energetického komplexu Adularia. "Odběratel vypsal
tendr, ve kterém jsme zvítězili, budeme tedy vše
organizovat a na vše dohlížet. Mezi prvními nás čeká
zajištění dopravy veškerých ocelových konstrukcí pro
výstavbu z Vítkovic do Turecka," uvedl generální ředitel
společnosti Vítkovice Doprava Zdeněk Trejbal. Upřesnil, že
dceřiná firma holdingu přepraví minimálně všechny části
vítkovických dodávek a subdodávky tureckých firem.
Usiluje ale i o začlenění dalších dodavatelů. Na starosti
bude mít také součinnost spolupracujících dopravců včetně
říčních i námořních plavebních společností. Hodnota
kontraktu se pohybuje v desítkách milionů korun.
Společnost Vítkovice Heavy Machinery letos o 40
procent zvýší produkci hlavních hřídelí pro větrné
elektrárny. Dceřiná firma holdingu vyrobí asi 700 hřídelí,
které nesou vrtuli celé elektrárny a jsou tedy její důležitou
součástí. Hodnota kontraktů je sečtena na částku 14
milionů euro, což je asi 350 milionů korun. "Rozhodující
zákazníky máme v Německu, ve Španělsku a v Dánsku.
Sledujeme ale i další trhy," uvedl generální ředitel
Vítkovice Heavy Machinery Michal Pastušek. Velmi
zajímavé projekty chystají Španělé, kteří chtějí větrné
farmy na moři, ale i Britové a Norové. "V offshore
projektech vidíme velkou šanci i pro nás," naznačil M.
Pastušek. Vzestup produkce větrných elektráren souvisí se
snahou najít další zdroje energií v Evropě. Skupina
Vítkovice Machinery Group je ale nadále také významným
producentem zařízení pro klasickou energetiku a jádro.
Vítkovice Power Engineering chtějí s Rosatomem do Orientu i dál
Jedním z oborů, v němž
Rusové cítí šanci na byznys,
je jaderná energetika.
Vítkovice
Power
Engineering si otevřely
dveře
ke
společným
dodávkám. Takový je
výsledek účasti skupiny
VMG na červnovém atomovém fórum Atomexpo 2012
v Moskvě. Specializovaná výstava přilákala TOP
vystavovatele a tisíce lidí. Mezi vystavovateli byly například
společnosti ROSATOM, JSC TVEL, Atomstrojexport,
Rosenergoatom, EDF, Siemens nebo RollsRoyce.
"Ambice ruského Rosatomu jdou daleko za hranice
jejich země. Příležitosti celkem realisticky vidí v Asii, ale
i v Orientu, což jsou teritoria, kam se chceme dostat i my,
ať už s Rusy nebo Francouzi či Američany. Komunikujeme
se všemi," vysvětlil Martin Pecina, generální ředitel
společnosti Vítkovice Power Engineering.
Rosatom nyní staví atomové elektrárny například
v Číně, Indii, Turecku, Vietnamu i Bangladéši, loni dostavěl
jaderný blok v íránském Búšehru. Ředitel mezinárodního
byznysu Rosatomu Alexej Kalinin vysvětloval, jak se Rusové
chtějí vypořádat právě s tím, že se rozvoj jádra přesouvá
z rozvinutých zemí do rozvojového světa. Rosatom nabízí
dodávku celých elektráren na klíč, Česko je ovšem pro Rusy
jako partner zajímavé. Zdejší průmysl, Vítkovice nevyjímaje,
má s jadernou energetikou zkušenosti, a pokud by ve světě
nastal takový boom jaderné energetiky, jaký Rosatom
předpokládá, tuzemští subdodavatelé by mohli být
dobrými spojenci. V asijských projektech, ale i ve zmíněném
Turecku, kde koneckonců v klasické energetice právě
Vítkovice Power Engineering zastřešují velký referenční
projekt Adularia. To, že případně dají práci českým firmám,
Rusové samozřejmě neopomínají zdůrazňovat ani v boji
o temelínský tendr. "Jsem si jist, že třeba podíl českých
dodávek pro elektrárnu, kterou stavíme v Turecku, bude
opravdu vysoký," citoval deník E15 Alexeje Kalinina.
Od roku 2008 do roku 2011 eviduje Rosatom dodávky
z České republiky přibližně za 2,8 miliardy. "Český průmysl,
který nabízí vyšší kvalitu dodávek, se stává strategickým
dodavatelem pro Rosatom," upozornil v Moskvě přední
manažer poradenské společnosti A. T. Kearney Anton
Porjadin. "Zájem Rosatomu o nás a také o Národní
strojírenský klastr naznačili mimo jiné členové vedení
jaderné korporace, se kterými jsme byli společně
v panelové diskusi," podotkl Martin Pecina. Lákadlem pro
české firmy by mohlo být to, že by opravdu šlo o celkové
zapojení českých dodavatelů do high-tech oboru, na rozdíl
od klasického dovozu surovin. Navíc když Rusové míří na
zmíněné Turecko, předkládají komplexní nabídky všeho
včetně financování, což zvyšuje jejich šance a tím i české.
"V každém případě se ale nechceme soustředit jen na
česko-ruskou spolupráci. Dobře si uvědomujeme, že další
dvě třetiny jaderného byznysu ovládají Francouzi
a Američané s Japonci. Chceme být globální dodavatel,"
připomněl generální ředitel Vítkovice Power Engineering.
since 1828
3
Svět podle Světlíka a podle časopisu Forbes
První číslo magazínu Forbes, který dnes čte 50
milionů lidí na celém světě, vyšlo v září 1917.
Zakladatelé B.C. Forbes a Walter Drey chtěli
vyjádřit obdiv k podnikatelskému duchu
a odvaze. Zakladatel magazínu, který mu
propůjčil i své jméno, v prvním čísle říká:
"Byznys byl stvořen pro to, aby přinášel štěstí,
a ne pro to, aby vytvářel hromady peněz." Tím
se magazín řídí už 94 let a podle toho si také
vybírá, o kom bude psát. V červnu 2012 má jeho
české vydání na titulní straně Jana Světlíka.
Deset let "vládne" strojírenskému impériu s ročními
tržbami okolo sedmnácti miliard korun a půlmiliardovým
ziskem. Rozhodně však není průmyslníkem od psacího
stolu, strojařinu má rád. Ostrava se díky němu mění. A je
vizionářem…zhruba tak popsala redaktorka Forbes Irena
Zemanová důvody pro rozhovor s Janem Světlíkem. Část
textu přinášíme. Úplné znění najdete v červnovém vydání
Forbesu.
Regiony budoucnosti? Indie, Střední východ
a Jižní Amerika. Je tohle důvod, proč jsou dnes
vaše hlavní odbytiště mimo Evropu?
Exportujeme do víc než 100 zemí světa, jsme tradiční
velký exportér. Klasický model ale byl, že my vyrábíme,
exportujeme to do celého světa, protože to umíme
prodat, umíme do ceny promítnout přepravní náklady,
nicméně teď se dostáváme do pozice, kdy nás stávající
systém opravdu vyhání z České republiky. První krok je, že
zastavíte investice, druhá etapa je, že začnete výrobu
zavírat a přemisťovat jinam, protože podnik nebude
schopný udržet zdejší náklady na uzdě. Pro naši skupinu je
třeba jen poplatek na obnovitelné zdroje energie 160
milionů. Když si vezmete další a další poplatky, jsou to
fantasmagorická čísla.
Co je v současné době vaší největší exportní
zakázkou?
Jednoznačně tepelné elektrárny, které jsou v Turecku,
a aktuální jsou další zakázky do Indie a Ruska. Řeší se
spousta velkých teplárenských provozů, jsou to ohromné
zakázky na spoustu let. Skupina momentálně funguje tak,
že půlka je postavená na inženýringu a polovina na
klasických hromadných výrobách, jako jsou ocelové
tlakové lahve, metalurgie, klikové hřídele, odlitky. Jsme
rozkročení na dvou nohách a každý ten segment má deset
dalších oborů.
Konkrétně o Turecku mluvíte velice
nadšeně.
Turecko je fantastická země, která je v Evropě ohromně
podceňovaná. Věkový průměr obyvatelstva je tam 27 let,
růst je větší než v Číně, a naše projekty tam nejsou jen ty
elektrárny, ale i další ohromné zakázky. Turecko vnímám
jako obrovského tygra v oblasti, Turci to dělají chytře,
dobře, pragmaticky, jsou vstřícní k Evropě, jsou vstřícní
k arabskému světu, severní Africe, je tam obrovský
potenciál. Evropa je podceňuje skoro jako nějakou
rozvojovou zemi, ale my, co tam pravidelně jezdíme za
obchodem, máme úplně jiný názor. Tam žádnou krizi
nemají, rostou o osm procent ročně. My tu žijeme
Zisk Vítkovic 457 mil. Kč
Výnosy
Náklady
Tržby za prodej zboží,
výrobků a služeb
Výsledek hospodaření
2 319 562
1 862 236
1 936 472
457 326
Údaje z účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč)
Společnost Vítkovice a.s., která ve skupině Vítkovice
Machinery Group zajišťuje průřezové služby a vybrané
činnosti, loni vytvořila zisk 457 milionů korun, a to při
tržbách zhruba 1,9 miliardy korun. V meziročním srovnání
se hospodářský výsledek snížil o 382 milionů. Roli v tom
sehrály mimo jiné nižší dividendy vyplacené dceřinými
firmami. Výsledky dcer Vítkovic byly totiž za rok 2011, se
zhruba ročním odstupem za jinými obory, pod vlivem
poklesu ekonomik v exportních teritoriích. Zakázky byly
poznamenány stagnací cen, naproti tomu ale rostly ceny
vstupů, například oceli. Společnost Vítkovice a. s.
zaměstnává zhruba 100 lidí a je svým charakterem
typickou "servisní" firmou, která řeší například dodávky
energií, právní služby nebo nakládání s odpadem.
Akcionáři uzavřou loňský rok na valné hromadě, která se
sejde 29. června od 9.00 hodin v sídle společnosti.
v takovém divném evropském vakuu. Ale podívejte se
třeba i na Indii.
Tam jste nedávno otevřeli další nové
zastoupení.
Indové mají obrovský jaderný program do roku 2032,
a neuvěřitelně plní plán. Jejich rozvoj infrastruktury je
fantastický. V zásadě nedělají žádné prudké pohyby.
Pomalejší tempo, které je ale stabilní, je daleko
podstatnější než nějaké občasné rychlé pohyby. My se tu
pořád honíme za nějakými cíli, pak se na to zase
zapomene, pak se řeší zase něco jiného. Viz teď to
oteplování. Nejdřív nás v dětství strašili komunisti, že
zmrzneme, protože se blíží nová doba ledová. A teď se
pro změnu dozvídám, že se usmažíme, protože je globální
oteplování. A to ovlivňuje celý průmysl. Když si vezmete
Čínu nebo Indii, oni tyhle problémy kupodivu nemají.
Jestli je hlavní téma našich evropských politiků snížení
CO2, tak je mi jich upřímně líto, protože to není žádné
téma.
Mluvíte o tom s politiky? Stýkáte se s nimi
přeci docela často.
Opakuju jim to pořád dokola. My, co v téhle branži
děláme takhle dlouho, tomu rozumíme. Víme, co se ve
světě děje a že tu řešíme vlastně pitomosti. Oni vždycky
důležitě pokývou, ale nezmění se nic.
Jedná se vám v takové Indii líp?
Všechny trhy jsou strašně složité. Ale tam jsou
pragmatičtí. Když dáte dobrou nabídku, a umíte něco, co
oni neumí, v zásadě se vždycky domluvíte. Máme výhodu
v té letité tradici. Politika jim tam samozřejmě situaci taky
ztěžuje, ale jdou tam pořád stejným směrem, ne ode zdi
ke zdi jako západní civilizace. Evropské státy se mají pořád
neúměrně dobře vzhledem ke své produktivitě práce. Ty
ostatní země musí dřít, a pořád se fakticky mají hůř než
my. Ale pak je taky jasné, že my sestupujeme a oni rostou.
Souvisí tahle vaše kritika s tím, že jste sám
muž dlouhodobých cílů, jak říkáte? Že se nerad
honíte a postupujete systematicky, pomalu, ale
stabilně?
Je to dáno mým oborem. Strojařina není o rychlých
změnách. Když v roce 2008 přišla do západní Evropy krize,
my jsme změny nepocítili. Ještě do poloviny roku 2009 byl
klid. Pak začal průmysl v Evropě zase růst, zatímco nám
začaly obory klesat. Ale ne všechny, dodávky pro
elektrárny to třeba nezaznamenaly vůbec. Nějaký výkyv
rok a půl, co to je, když kontrakt je třeba na šest let.
Z tohoto pohledu je strojařina nastavená prostě jinak. Je
stabilnější. Když si kupuju mašinu, tak jí sice odepisuju osm
let, ale ona mi vydrží třicet, padesát let a pořád bude
špičková. Jsme tradiční obor.
Sedmiletý spor o akcie Vítkovice Holding končí.
Soud je vydá Janu Světlíkovi
Spor o někdejší podíl akcií Davida Berana ve
společnosti Vítkovice Holding, který sedm let
zaměstnával arbitry, soudce i média a patrně tak
nemá v českých podmínkách obdoby, pravomocně
skončil. Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, že
akcie musí být předány do rukou Jana Světlíka. Jde
o podíl, který původně činil 45 procent ze základního
kapitálu společnosti Vítkovice Holding a měl se stát
předmětem obchodu mezi Davidem Beranem
a skupinou KKCG. Po platně zapsaném navýšení
kapitálu z června 2010 představují tyto akcie podíl
11,25 procenta firmy Vítkovice Holding a v soudní
úschově u Okresního soudu Praha - východ čekaly na
definitivní určení adresáta celé čtyři roky.
Listinné cenné papíry, o nichž je dnes jasné, že
budou Okresním soudem Praha - východ vydány Janu
Světlíkovi, byly svému právoplatnému majiteli
přiřčeny už v roce 2008. Předseda představenstva
společnosti Vítkovice Holding Jan Světlík tehdy
v lednu získal u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze rozsudek, že
David Beran porušil dohodou s KKCG Světlíkovo
předkupní právo. To znamená, že od ledna 2008 měly
být akcie v rukou Jana Světlíka a David Beran je nikdy
nesměl prodat KKCG.
Přestože arbitrážní verdikt zněl jasně, D. Beran se
rozhodl akcie nevydat Janu Světlíkovi a tyto akcie
spekulativně uložil do soudní úschovy. Následovala
série soudních sporů o vydání akcií. KKCG se mimo
jiné opakovaně neúspěšně pokusila zpochybnit
verdikt tuzemské arbitráže. Valné hromady Vítkovice
Holding i Vítkovice, a.s., průběžně provázely návrhy
na zneplatnění a předběžná opatření proti navýšení
kapitálu. Celkem šlo od roku 2005 do roku 2010
o více než 10 případů, které komplikovaly rozvoj
společností, realizaci investičních záměrů a jednání
s bankami i obchodními partnery. V roce 2010
společnost Vítkovice Holding právoplatně zvýšila
základní kapitál z 63 na 252 milionů korun, a to i přes
sedm neúspěšných pokusů ze strany KKCG a D.
Berana. Vrchní soud v Olomouci a následně i Nejvyšší
soud v Brně opakovaně potvrdil, že majitelem akcií
ležících v soudní úschově je J. Světlík. Ani to ale
nestačilo a až současný pravomocný rozsudek
znamená reálné určení, že akcie ze soudní úschovy
patří Janu Světlíkovi.
4
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Účet za uhlíkovou daň a obnovitelné zdroje
naroste o desítky milionů korun
Průmyslové podniky v příštích letech čeká další ekonomické zatížení
v souvislosti s ochranou životního prostředí. Chystaná uhlíková daň, která
zvýší firmám náklady, bude mít dopad i na Vítkovice Machinery Group. Změny
přináší také nový zákon pro oblast obnovitelných zdrojů. Průmysl navíc od
příštího roku bude muset nakupovat povolenky na tzv. skleníkové plyny.
Ministerstvo financí připravuje tzv. uhlíkovou daň, která
zavádí zdanění fosilních paliv. Jednoduše řečeno: cena
hnědého uhlí se zvýší. Zemní plyn se však pravděpodobně
zdanění vyhne. Daň by měla postihnout malé firmy,
domácnosti, které k vytápění využívají uhlí, ale i velký
průmysl. Vyšší cena paliva má motivovat k přechodu na
ekologicky šetrnější způsoby vytápění a úsporám energie.
Daň se bude týkat velkých firem, které nejsou zapojené do
obchodování s emisními povolenkami. Takové společnosti
má i skupina Vítkovice. Při předpokládané ceně 15 eur za
tunu CO2 odhaduje společnost celkové náklady spojené
s uhlíkovou daní na 12 milionů korun ročně.
Průmysl je v ČR navíc zatížen finanční podporou
obnovitelných zdrojů energie. Výrazný ekonomický dopad
v této oblasti přináší nedávno schválený zákon
o podporovaných zdrojích energie, který zavádí podporu
tepla z biomasy a produkce biometanu. Poplatky by měly
platit od roku 2013. Současně se chystá omezení dotování
obnovitelných zdrojů ze státních peněz, které by dále
zvýšilo ceny energií. To vše nad rámec současných výdajů
okolo 160 milionů korun.
Nákup povolenek od příštího roku
Chod firem podstatně ovlivní také záměr EU snížit
produkované emise skleníkových plynů. Evropská komise
rozděluje mezi státy povolenky, které dávají právo
a výrobních procesů ředitel pro strategii skupiny Vítkovice
Machinery Group Jiří Michálek.
Skupina tak předpokládá, že do roku 2015 by potřeba
povolenek měla být pokryta "uspořenými" povolenkami
a povolenkami, které jí budou přiděleny. Nakupovat
povolenky bude muset pravděpodobně až po roce 2015.
To by v hospodaření společnosti představovalo postupné
zvyšování nákladů. "S ohledem na snižující se množství
zdarma přidělovaných povolenek a předpokládaný růst cen
povolenek by náklady na nákup povolenek v roce 2020
mohly dosáhnout až 20 milionů korun. Další razantní
zvýšení nákladů na povolenky je možno očekávat po roce
2020," míní Jiří Michálek.
Poplatky za emise budou také
motivačním nástrojem
vypouštět do atmosféry emise skleníkových plynů. Stát je
pak přerozdělí mezi průmyslové podniky, které emise
produkují, na základě tzv. Národního alokačního plánu.
Doposud byly povolenky podnikům přidělovány zdarma.
Od roku 2013 budou muset producenti emisí skleníkových
plynů část povolenek potřebných k pokrytí emisí těchto
plynů nakupovat. "Skupina Vítkovice Machinery Group
v posledních letech realizuje řadu opatření vedoucích ke
snížení emisí skleníkových plynů. Například investuje do
rekonstrukcí ohřívacích pecí či nahradila koksárenský
a směsný plyn zemním plynem. Tato opatření přispěla ke
snížení emisí oxidů uhlíku," popisuje ekologizaci provozu
Nákup povolenek, chystaná uhlíková daň a další
očekávaná opatření v oblasti ochrany životního prostředí
mohou významně zasáhnout do hospodaření firem ve
skupině. Naproti tomu nedávno podepsaná novela zákona
o ochraně ovzduší, která zvyšuje poplatky za emise
vypouštěné do atmosféry, nepředstavuje pro některé
průmyslové podniky zásadní ekonomickou zátěž. Nový
zákon podnikům zachovává povinnost platit poplatky
a zároveň upravuje jejich výši. Ta bude postupně vzrůstat
a po roce 2021 znečišťovatelé za emise zaplatí téměř
pětinásobek stávající sazby. Zákon na druhé straně zvyšuje
hranici, od které znečišťovatelé za vypouštěné emise
zaplatí. Od placení tedy osvobodí podniky, u kterých by
byla výše poplatků nižší než 50 tisíc korun. I skupina
Vítkovice Machinery Group tyto změny v zákoně pocítí,
a to oběma směry. V porovnání s jinými chystanými náklady
na ochranu životního prostředí ji však zatíží méně.
Rekonstrukce Tušimic hotová, Prunéřov se chystá
Zhruba o 14 procent by měla
klesnout spotřeba uhelné
elektrárny Tušimice II po
rekonstrukci, kterou její majitel
ČEZ oficiálně ukončil v první
polovině června. Výměna
technologie, na níž se významně
podílela skupina Vítkovice
Machinery Group, stála celkem 26
miliard korun a má prodloužit
životnost elektrárny do roku 2040,
kdy se předpokládá i vyčerpání
přilehlého hnědouhelného ložiska
Dolů Nástup.
Strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group,
přesněji její dcera Vítkovice Power Engineering,
postavila v Tušimicích čtyři zcela nové kotle na místě
těch starých. Jednotlivé kotle mají parní výkon 547
t/h (elektrický výkon bloku je 200 MW). Pro
zajímavost: na jednom kotli je přibližně 23 tisíc
montážních svárů tlakového systému a 3,9 tisíce
tuny ocelových konstrukcí.
Elektrárna v Tušimicích je pro skupinu Vítkovice
mimořádně důležitou referencí. Navíc jsou Tušimice
první ze tří elektráren, které ČEZ zrekonstruuje na
účinnost okolo 40 procent. "Kotle pro elektrárenské
bloky o výkonu od 100 do 500 MW jsou jedním
z našich klíčových produktů a v rámci energetiky,
kterou rozvíjíme jako strategický obor, jsou jedním
z nejdůležitějších produktů," připomněl generální
ředitel a předseda představenstva společnosti
Vítkovice Jan Světlík.
Výkonnost na vzestupu
Tušimice II byly zprovozněny v letech 1973 až
1974. Celkem mají čtyři bloky, každý o výkonu 200
megawattů. První dva se rekonstruovaly v letech
2007 až 2009, zbylé dva teď. Energetická účinnost
elektrárny se zvedla z dosavadních 34 na 39 procent
a emise klíčových škodlivin mají klesnout o 70 až 90
procent. Snížit by se díky tomu měla i roční spotřeba
uhlí - z dosavadních 5,5 milionu tun uhlí na 4,75
milionu. Snížení spotřeby je významné kvůli kapacitě
přilehlého ložiska uhlí. To totiž díky pásové dopravě
paliva od těžebních strojů až do elektrárny významně
snižuje výrobní náklady a řadí elektrárnu Tušimice II
mezi nejefektivnější provozy v České republice.
Zvýšení účinnosti elektrárny vychází z ověřeného
postupu. Čím více se podaří páru zahřát, tím větší se
získá výkon a účinnost. Před rekonstrukcí měla pára
na vstupu do turbíny teplotu 535 stupňů Celsia, po
rekonstrukci o 50 víc.
Škodliviny klesají
Klíčovým prvkem vítkovických dodávek - tedy
kotlů nové generace - je řešení spalovacího procesu.
Přesněji kombinace nového tvaru spalovací komory
a nového umístění, konstrukce a funkce práškových
hořáků. Výsledkem je snížení oxidů dusíku (NOx) pod
200 miligramů. Jde o důležitý ukazatel, protože
oxidy dusíku jsou nežádoucím důsledkem spalování
uhlí za vysokých teplot, tvoří součást smogu a dráždí
sliznice dýchacích cest. Vítkovická konstrukce kotlů
s minimálními NOx je zatím jediná svého druhu
v České republice a má potenciál zcela nahradit
dosluhující technologie, u nichž se produkce oxidů
dusíku pohybuje ve zhruba dvojnásobných
hodnotách. Vývoj kotle nové generace navíc
vycházel z dlouhodobé znalosti parametrů českého
hnědého uhlí a jeho vlastností ve spalovacím
procesu.
Následovat má Prunéřov
Podobným způsobem by se měla v budoucnu
opravit i elektrárna Prunéřov, její přípravu ale brzdí
spory s ekology. Pokud se podaří rekonstrukci
Prunéřova odstartovat, znamenalo by to pokračování
kontraktu i pro Vítkovice.
Smlouvu na dodávku kotlů pro Elektrárnu
Tušimice podepsaly Vítkovice s generálním
dodavatelem výstavby, společností Škoda Praha
Invest, členem Skupiny ČEZ, 5. května 2006.
Součástí zakázky byly také ocelové konstrukce
z Vítkovice Heavy Machinery a montáž, kterou dělaly
Hutní montáže, další firma ze skupiny Vítkovice
Machinery Group. Obdobný vítkovický tým by se měl
podílet také na modernizaci Elektrárny Prunéřov II.
Prunéřovský
zdroj
je
největším
uhelným
elektrárenským komplexem v České republice. Tvoří
ho Elektrárna Prunéřov I (4 x 110 MW) a Elektrárna
Prunéřov II (5 x 210 MW).
since 1828
5
Zábava a pokusy. Takový bude Svět techniky
Stavba jedinečného centra pro
popularizaci technických oborů
a přírodních věd s názvem Svět
techniky aneb Science and
Technology Center odstartovala
v těchto dnech v Dolních Vítkovicích.
Ne úplně obvyklý dům bude mít tvar
rovnoramenného trojúhelníku a ve
své zrcadlové fasádě bude odrážet
celou zdejší industriální scenérii
včetně Vysoké pece č.1, Auly Gong
a VI. energetické ústředny. Bude to
největší industriální zrcadlo
na světě.
Tak trochu netradiční stavby se ujalo sdružení firem
Vítkovice Mechanika, Subterra a Metrostav. "Staveniště
bylo předáno a odstartovala samotná stavba. Proběhly
také první demolice objektů, které nejsou součástí
projektu Světa techniky a fakticky tak bránily
výstavbě," popisuje Jakub Švrček, ředitel Světa
techniky. Po přibližně šestnácti měsících stavby se
objekt začne plnit prvními interaktivními exponáty,
první návštěvníky přivítá na začátku roku 2014.
Návštěvníci se pobaví a pohrají si
Projekt vznikl, aby se široké veřejnosti od těch
nejmenších až po největší zpřístupnila věda a technika.
Ale jinak než ve školách a muzejích. Pasivní znalost tady
nahradí aktivní zkušenost. "Dotýkat se exponátů bude
ve Světě techniky přímo přikázáno. Naši návštěvníci si
budou moci na vlastní kůži všechno vyzkoušet a osahat,
pobavit se a pohrát si. Díky takovému přístupu daleko
snadněji proniknou do tajů techniky, která pro ně
přestane být strašákem, ale bude perspektivou," říká
Petr Koudela, šéf sdružení Dolní oblast Vítkovice. Zvýšit
prestiž vědy a výzkumu, změnit image technických
oborů u cílových skupin a vytvořit předpoklady pro
získání talentů, které tento region potřebuje pro svůj
další rozvoj, to je cílem všech, kteří se na projektu Světa
techniky podílejí.
Velký důraz proto bude kladen na samotnou
expoziční část. O tom svědčí i rozdělení peněz. "Peníze
na Svět techniky jdou z téměř šestisetmiliónové dotace
z Ministerstva školství, evropských fondů a z provozních
příspěvků členů a partnerů sdružení. Samotná stavba
nás ale vyjde přibližně na 250 miliónů. Zhruba třetina
veškerých nákladů půjde právě na expozici," líčí Švrček.
Tím se dolnovítkovický Svět techniky liší od většiny
ostatních, kde jsou stavby nepoměrně dražší a na
samotnou náplň už tolik prostředků nezbývá.
V současnosti se řeší základní scénář. "Je to jako
u filmu, bez kvalitního scénáře se prostě nepohneme.
Až existuje scénář, můžou se začít řešit kulisy, tedy
Jedinečnost Světa techniky je dána také lokalitou, ve
které vyrůstá. Všude jinde ve světě je to takříkajíc na
zelené louce, v Ostravě v unikátním prostředí Dolních
Vítkovic, kam věda i technika patří odnepaměti.
scénografie. Nakonec se budeme zabývat samotnými
exponáty - jak budou vypadat, co všechno budou
umět. Vytvoříme dokumentaci do posledního
šroubku," říká Švrček. Inspiraci přitom představitelé
sdružení sbírají všude možně po světě. "Líbí se nám La
Vilette v Paříži, které vzniklo z bývalých městských
jatek, skvělá jsou v New Yorku a Singapuru. Právě
newyorské science learning centrum je pro nás velkým
příkladem, protože je tady nastavený špičkový model
vzdělávání i pro úplného laika," dodává Petr Koudela.
VI. energetická ústředna po prázdninách
Podobný způsob představení vědy a techniky
zábavou a hrou se připravuje i v VI. energetické
ústředně. Lišit se oba Světy techniky budou svým
zaměřením a rozsahem. "To, co vzniká v ústředně, je
v podstatě takovým odrazovým můstkem pro "velký"
Svět techniky. Co se tady naučíme, pak chceme
v daleko větším měřítku využít dále. Navíc v ústředně se
budeme věnovat vědě a technice především
z regionálního pohledu, ve velkém Světě techniky půjde
o vzdělávání v širokém pojetí," zdůrazňuje Švrček.
Tzv. malý Svět techniky v VI. energetické ústředně
přivítá své první návštěvníky už po letních prázdninách.
V demonstračním centru, které pro sdružení Dolní
oblast Vítkovice připravuje Vysoká škola báňská, je
tady přivítá robot Advee. Jde o absolutní novinku
v oblasti interaktivní výuky. "Advee si přátelsky
popovídá se studenty a naučí je i tu nejméně záživnou
látku. Ti pak možná změní názor na předměty jako
matematika, fyzika nebo chemie," uvádí Klára
Janoušková, vedoucí projektů popularizace vědy
a výzkumu z VŠB-TU. Vzdělávací kurzy tady čekají ale
i na pedagogy - s návodem, jak učit novou, zábavnou
formou s pomocí nejrůznějších digitálních animací, her
a simulací.
Pohled do historie: zapomenutou budovou ve Vítkovicích je židovská synagoga
Jednou z dnes již zapomenutých budov ve
Vítkovicích je židovská synagoga. Chrám se nacházel
na rohu dnešní ulice Halasovy a Kutuzovovy a až do
výstavby sousední dívčí obecné a měšťanské školy
byl lokální dominantou. Podle dochovaných
fotografií a pohlednic šlo o poměrně monumentální
stavbu s románskými a gotickými prvky. Svatostánek
byl postaven a vysvěcen v roce 1911 podle plánů
místního architekta Felixe Neumanna. Podnět vzešel
od předního činitele ostravské židovské náboženské
obce Leopolda Rufeisena.
Železná konstrukce byla pochopitelně vyrobena
vítkovickou mostárnou. Krom toho přispělo do
stavebního fondu tehdejší ředitelství Vítkovického
horního a hutního těžířstva částkou 20 000 korun.
Synagoga ve Vítkovicích byla prvním židovským
chrámem v Ostravě, který se stal terčem útoků členů
nacistických organizací. Zapálena byla v noci z 23.
na 24. května 1939. Zločinu se zúčastnilo i několik
hasičů německé národnosti. Požár byl telefonicky
nahlášen sboru dobrovolných vítkovických hasičů
českými četníky přibližně půl hodiny po půlnoci.
Hasičům ale nebyl zásah umožněn, proto se zaměřili
pouze na to, aby se oheň nerozšířil na sousední
objekty. Synagoga hořela asi čtrnáct dnů. Po
odstranění trosek v roce 1941 byl pozemek
přeměněn na školní hřiště a k tomuto účelu slouží
dodnes.
V šedesátých letech 20. století uskutečnil učitel
dějepisu Vít Laník se svými žáky ,,archeologický
průzkum", jehož výsledkem byly jen drobné nálezy.
V dalších letech bylo při úpravě hřiště objeveno
několik cihel a kachlí. V minulém roce darovali
představitelé vítkovické radnice repliky kachlí
potomkům vítkovických občanů židovského původu.
Jednu kachli obdržel při své návštěvě také prezident
Václav Klaus.
Včera a dnes
Vlevo je dobová pohlednice, na které je židovská
synagoga. Vpravo pohled na místo, kde stála.
6
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Na Landeku jezdí původní důlní mašinka
V Landek Parku odstartovala pravidelná jízda důlního vláčku. Místo
havířů na šichtu teď vozí návštěvníky největšího hornického muzea
v České republice.
Projížďka v originálních vozíčcích ze šedesátých let
minulého století je unikátní příležitostí na vlastní kůži si
vyzkoušet, jak se kdysi v dole dopravovali horníci.
"Když měli chlapi pracoviště vzdálené více jak kilometr,
nemuseli chodit pěšky. Sfárali do dolu a na vyhrazeném
nástupišti je čekal vlak, který je dopravil na patřičné
místo," vysvětluje ředitel Landek Parku Lumír Plac.
Oproti minulosti ale trasa takzvaných manšafťáků, jak
se originálním vozíkům říká, nevede hluboko v
podzemí. S návštěvníky projíždí důlní lokomotiva od
historického nádvoří Landeku přes šachetní budovu a
zase zpět. "Dva vagóny pojmou celkem 24 cestujících.
Stejně jako v minulosti přitom jezdí i teď vlak rychlostí
okolo čtyř kilometrů za hodinu. Dříve se říkávalo, že
rychlost manšafťáků je jako rychlejší chůze," líčí Plac.
Týden před začátkem letních prázdnin vlak svezl
první zájemce. Lístek vyjde na třicet korun, vyjíždí se
vždy, když jsou cestující. "To víte, v dole bylo přesně
stanoveno, v kolik mašina odjíždí, každý havíř přesně
věděl, kdy a kde má být. U nás to není tak přísné, časy
projížděk sice korespondují s časy prohlídek důlní
expozice, ale v případě zájmu vyjede mašinka i
častěji," usmívá se David Karčmář z obchodu a
marketingu ze sdružení Dolní oblast Vítkovice.
Zprovoznění důlního vláčku, které sdružení Dolní
oblast Vítkovice připravilo spolu s nadací OKD, je
dalším krokem k celkovému zatraktivnění expozice
dolu Anselm - úsek důlní dopravy navazuje na
expozice dobývání uhlí, ražení chodeb nebo báňského
záchranářství.
Nevěřte svým očím
Na 140 iluzí a klamů a více než 20 jakoby reálných
objektů překvapí návštěvníky Landek Parku. Nová
interaktivní expozice s názvem Svět iluzí a klamů, kterou
připravilo sdružení Dolní oblast Vítkovice ve spolupráci s
Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava,
je tady přístupná až do konce září. Každý den vždy od 10 do
18 hodin a zdarma. "Lidé uvidí statický obraz, který se
najednou začne hýbat, neexistující jevy a objekty. Budou si
moci hrát s nekonečnými zrcadly, uvidí anamorfózu, různé
hologramy, optické klamy prostorového vidění a mnoho
dalších. Některé iluze si naši návštěvníci dokonce pomocí
jednoduchých návodů sami vytvoří," láká k návštěvě Lumír
Plac, ředitel Landek Parku.
Personální změny ve skupině VMG - červen 2012
Ing. Roman Heide
výrobní ředitel Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
Po absolvování VŠB-TU Ostrava, obor neželezné kovy,
nastoupil v roce 2002 do společnosti ČKD - Slévárna v
Českých Budějovicích jako vedoucí výroby. V roce 2004
přešel do společnosti Pilsen Steel, kde zastával pozici
hlavního inženýra. Od června 2012 byl jmenován do
funkce výrobního ředitele společnosti Vítkovice Heavy
Machinery.
Ing. Lenka Pospěchová
ředitel úseku Facility Vítkovice Reality
Developments s.r.o.
Po absolvování vysokoškolského studia na Fakultě
stavební VŠB-TU Ostrava, oboru pozemní stavby,
nastoupila do Výzkumného ústavu stavitelství jako
projektantka. Dále prošla pozicemi investičního
technika v Union bance a společnosti Ostravské
vodárny a kanalizace, Project managera ve
společnostech ECM Real Estate Investment, PPF ECM
Advisory, ECM Facility, CONTERA Management a Asset
managera ve společnosti ECM Real Estate Investment.
Od června 2012 byla jmenována na pozici ředitelky
Facility ve společnost Vítkovice Reality Developments.
Ing. Rostislav Lapčík
Z pozice ředitele úseku Facility společnosti Vítkovice
Reality Developments přešel v červnu 2012 do pozice
ředitele této společnosti.
Ivo Židek
Z pozice ředitele společnosti Vítkovice Reality
Developments přešel v červnu 2012 do pozice ředitel
úseku Reality.
Ing. Jan Gajda
Vedle funkce ředitele společnosti Vítkovice HTB byl v
červnu 2012 jmenován rovněž do funkce ředitele
společnosti Vítkovice Recycling.
Ing. Martin Rybář
Z pozice obchodního ředitele společnosti Vítkovice
MKV byl v červnu 2012 jmenován do funkce ředitele
této společnosti.
Ing. Richard Liška
Z pozice specialisty ve společnosti Vítkovice Gearworks
byl v červnu 2012 jmenován výrobně technickým
ředitelem.
Ing. Pavel Pawlas
Z pozice Vedoucí odboru Technika byl v červnu 2012
jmenován do funkce výrobně-technického ředitele
společnosti Vítkovice Cylinders.
Plamen života pro Lidice
Žáci Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia vyrobili u příležitosti
70. výročí vyhlazení obce Lidice exponát s názvem Plamen života pro Lidice.
"Studenti vytvořili dílo symbolizující odkaz tragické události, která se v roce
1942 v Lidicích udála. Těžký kov v kombinaci s plamenem a jiskrou dává
naději pro vše příští," uvádí Hana Žaludová, učitelka strojních předmětů,
pod jejímž vedením unikátní dílo vzniklo. Patnáct kilogramů vážící exponát
z kovu a skla vytvořili žáci druhého ročníku oboru Mechanik-seřizovač. Dva
z nich, Daniel Miklenda a Tomáš Bartonec, umělecké dílo předali při
slavnostním zahájení vzpomínkových akcí v Lidické galerii. Dílo je teď
součástí její stálé expozice. Vítkovické střední a jejím studentům vyslovil
poděkování za aktivní a osobní přínos při vytváření exponátu ředitel Muzea
památníku Lidice Miloš Červencl, ředitelka nadace Friedricha Eberta Leonie
Liemich a předseda OS Kovo Josef Středula.
Stovka středoškoláků
se ve Vítkovicích
učila jazyky
Jazykové soustředění angličtiny a němčiny pro
žáky vybraných středních technických škol
probíhalo v Personálním a vzdělávacím centru
skupiny Vítkovice Machinery Group. "V průběhu
května a června jsme zorganizovali celkem sedm
soustředění pro necelou stovku žáků. Pořád totiž
přetrvává, že absolventi, ať už ze středních nebo z
vysokých škol, kteří se u nás ucházejí o práci,
nemají potřebné jazykové znalosti. Bez nich to ale
u nás nejde. Zastoupení máme v Indii, Číně,
Argentině nebo Turecku a jsme exportní
skupinou," vysvětlil Martin Lehocký, personální
ředitel společnosti Vítkovice, proč je skupina v
této oblasti aktivní. Jazykové soustředění
probíhalo ve speciálně vybavených digitálních
jazykových laboratořích a bylo součástí projektu
pro zvýšení kvality vzdělávání žáků středních
technických škol v Moravskoslezkém kraji,
kterého je společnost Vítkovice partnerem. Do
projektu byla zapojena Vítkovická střední
průmyslová škola a gymnázium, Střední
průmyslová škola Ostrava - Vítkovice a Střední
průmyslová škola stavební.
since 1828
7
Do Dolních
Vítkovic míří
Colours of
Ostrava
Jedenáctý a přitom v něčem první. Takový bude
letošní ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava,
který proslavil moravskoslezskou metropoli i za
hranicemi České republiky. Letos získá novou chloubu.
"Diváci a hudba se dostanou do prostředí, které nemá
nikdo jiný v naší zemi. Jsme moc rádi, že festival
ozdobí fascinující industriální krása dolnovítkovického
areálu," říká na úvod ředitelka festivalu Zlata
Holušová.
Na dobu, kdy se rozhodovalo o přestěhování
festivalu, vzpomíná s úsměvem. "Určitě to nebylo
jednoduché. V první fázi šlo především o propojení vizí
a důvěry. Bylo zapotřebí hodně představivosti na to,
abychom si mohli říci, že jde o ideální místo pro
festival. Postupně nás ovšem stále jímá úžas, jak se
areál proměňuje a roste do neuvěřitelné krásy,"
přibližuje Holušová. Už za měsíc tak areál nabídne
návštěvníkům obrovské koncertní plochy, kreativní
místa a zákoutí, velké množství krytých scén, více
místa pro zkvalitnění služeb a hygieny nebo větší
stanové městečko. "Poprvé v historii budeme mít
navíc přímo v areálu vlastní parkoviště. Areál má
výborné umístění, leží u dopravní tepny Místecké
a v těsné blízkosti tramvajové zastávky. Navíc je
vzdálený jen půl kilometru od vlakového nádraží
Ostrava-střed a od Ústředního autobusového
Odpočinek? Žádný problém. V areálu je 23 tisíc metrů
čtverečních travnatých ploch ve špičkové kvalitě.
Po deseti letech opouští
prostory Černé louky a
Slezkoostravského
hradu a míří do nového
unikátního prostředí
Dolních Vítkovic.
Přivede sem hudební
hvězdy světového
formátu, jakými je
třeba Alanis Morissette
(na snímku), Bobby
McFerrin nebo The
Flaming Lips, z českých
pak třeba Dana Bártu,
Lauru a její tygry či
Mňágu a Žďorp.
nádraží," zdůrazňuje Holušová. Změna místa přitom
neovlivní to, proč lidé na Colours rádi jezdí a proč mají
festival rádi. Pestrost, šíře a kvalita programu a pohoda
v areálu zůstane.
"Lidé nám často nevěří, že v areálu bude vůbec
nějaká zeleň. Bojí se, že nebudou mít možnost jen tak
odpočívat na trávě nebo se před sluníčkem schovat pod
stromy. Ale takový strach není na místě," s úsměvem
uklidňuje Petr Koudela, šéf sdružení Dolní oblast
Vítkovice. V areálu je totiž celkem 23 tisíc metrů
čtverečních travnatých ploch ve špičkové kvalitě. "Jedná
se o speciální trávníky, které snesou vysokou zátěž.
Denně se udržují a zavlažují. Travní směs je složena
z pěti různých druhů trav maximálně odolných pro
profesionální využití. Denní zálivka se pohybuje okolo
150 m3, samozřejmě v závislosti na počasí," vysvětluje
Petr Koudela. Proběhlo také bezpečnostní ošetření
stromů a několik nových se vysadilo.
Součástí Colours of Ostrava bude už tradičně také
zvláštní dětská scéna. Oblíbení kamarádi dětí Jinálek
s Ájou se ale v rámci přestěhování festivalu do Dolních
Vítkovic rozhodli vzít děti taky na nové místo. Společně
se přemístí na planetu Jinálkov. "Děti budou moci do
barevného Jinálkovského lesa, hrát si v měkoučkém
kamenolomu nebo se koupat v bublinkovém jezírku.
Pro malé čertíky bude připraveno i studené peklo.
Samozřejmě se dětem ponechají i oblíbené
omalovánky, budou se vyrábět dárečky pro maminky
a tatínky, bude připravena také obrovská kreslicí
plachta, zábavné vodní hry nebo malování na obličej,"
vyjmenovává Zlata Holušová. Děti jsou v průběhu
festivalu hlídány už od tří let, pro péči o ty menší je
připraven i kompletně vybavený kojící stan.
Přívětivý festival pro
zdravotně postižené
Kvalitní servis nabídnou organizátoři návštěvníkům
s pohybovým a zrakovým znevýhodněním. "V rámci
projektu Colours bez bariér usnadníme těmto divákům
pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat
hudbu a další program. Stejně jako v minulém roce
nabízíme řadu výhod pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky,
u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost
objednat si zdarma speciálně vyškoleného asistenta, který
poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu
festivalu," vysvětluje za organizátory Jiří Sedlák. Na
požádání jde zajistit dopravu osob po Ostravě speciálně
upravenými automobily, tzv. BB Taxi, zarezervovat si místo
ve stanovém městečku a karavankempu nebo parkovací
místo přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.
Pro lepší orientaci návštěvníků se zdravotním
znevýhodněním bude k dispozici speciální mapa
a především informační centrum - Info Point přímo před
hlavním vchodem do areálu. Partnerem projektu Colours
bez bariér je Nadace OKD.
Co se děje na Zámku: úspěšní maturanti převzali svá vysvědčení
V empírovém sále Vítkovického zámku, za zvuku
korunovačního pochodu žesťového tria z Janáčkovy
konzervatoře, ukončili žáci z Vítkovické střední
průmyslové školy a gymnázia svou zkoušku dospělosti.
36 úspěšných maturantů si tady z rukou ředitele školy
Jiřího Klocka převzalo svá maturitní vysvědčení.
"Mám ze všech studentů velkou radost. Úspěšně
zvládli novou státní maturitu, která byla podle mého
soudu pro žáky ve všech směrech náročnější než
dosavadní zkoušky. Teď nezbývá, než všem popřát
hodně štěstí do dalšího života, dobré studijní výsledky
na vysokých školách a uplatnění v práci," uvádí Jiří
Klocek.
Sešlo se tady celkem 16 žáků z gymnázia a 20 žáků
z průmyslovky, kteří byli z oborů Mechanik Seřizovač,
Hutník Operátor a Mechanik elektronik. Absolventi
gymnázia teď do jednoho míří na vysoké školy,
absolventi průmyslové školy zase ve většině za praxí.
"Řada z nich získala zaměstnání ve skupině Vítkovice
Machinery Group. Pracovní jistota, kterou skupina
našim žákům dává, je jednou z hlavních předností
studia na Vítkovické střední," zdůraznil Klocek. Z devíti
maturantů strojírenských oborů byli čtyři žáci ve
stipendijním programu skupiny VMG, a v nejbližších
dnech tak nastoupí do společností Vítkovice Heavy
Machinery, Vítkovice Power Engineering nebo
Vítkovice Mechanika. "Spolupráci s Vítkovickou střední
si nemůžeme vynachválit. Nutně potřebujeme mladé,
schopné techniky, kteří nám jen tak někde nevyrostou.
Proto jsme rádi, že si je na Vítkovické střední můžeme
od útlého věku vychovat. Myslím, že je to oboustranně
výhodné," pochvaluje si šéf vítkovického holdingu Jan
Světlík. Dva z žáků, kteří čtvrtý ročník zvládli
s průměrem 1,8, navíc za své dobré studijní výsledky
získali mimořádnou prémii generálního ředitele ve výši
pěti tisíců korun. "Sedmi žákům bylo také předáno
ocenění za práci ve škole za celé čtyři roky, ať už
v oblasti studijních výsledků, reprezentace školy
v oblasti sportu nebo v dovednostních soutěžích,"
doplňuje ještě personální ředitel společnosti Vítkovice
Martin Lehocký.
8
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Unikátní výstavní premiéra v Aule Gong
Mimořádnou výstavní premiéru nabízí až do prvního červencového dne Aula
Gong (někdejší plynojem). Poprvé v historii byla výtvarná díla instalována
v tomto historicky a architektonicky cenném prostoru. Premiérově sem navíc
umístili své práce studenti - diplomanti Fakulty umění Ostravské univerzity.
Jedinečné spojení výtvarného umění a unikátní architektury pod názvem
Diplomky 2012 se poprvé představilo veřejnosti 14. června a hned zaujalo.
Výstava diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity
je historicky první výstavou v prostorách multifunkční auly
a centra Gong uprostřed areálu Dolních Vítkovic. Třicet
autorů a autorek se vyjadřuje v široké škále médií, takže na
výstavě jsou představeny malby, grafický design, objekty,
videoinstalace nebo autorské knihy. Tato mnohostrannost
odpovídá širokému záběru výuky na ostravské umělecké
fakultě, kde vedle volných disciplín je vyučováno rovněž
užité umění.
Nezávislý kurátor Jiří Ptáček, který byl k uspořádání
přehlídky pozván vedením školy, k tomu říká: "Dostal jsem
volnost v tom, jak si s výstavou poradím. Rozhodl jsem se
představit všechny diplomanty. V tomto ohledu jsem
osobní priority nechal stranou. Považuji za důležité, aby
přehlídka diplomantů byla zprávou o stavu školy, o tom, co
a jak se na ní vyučuje, co z ní vychází."
Na Fakultě umění lze kromě výtvarných oborů studovat
i obory hudební. Protože diplomové práce z tohoto oboru
není možné prezentovat instalacemi, obsahuje katalog
k výstavě CD s jejich nahrávkami. Velikost výstavního
prostoru rovněž neumožňuje představit diplomové práce
v plném rozsahu. Proto je z některých vybrána pouze
reprezentativní část.
Diplomky 2012 mohou naznačit, jakým směrem se
ubírá současná výtvarná scéna. "Z toho, co jsem viděl, jsem
nabyl dojmu, že motorem ostravského umění nadále
zůstává pocit nespokojenosti a podráždění. Nezměnil se
také status umělce jako společenského vyděděnce, který je
v Ostravě tradičně ještě silnější než jinde. Pokud ale minulá
generace často reagovala excentricky, kriticky a výbušně,
vypadá to, že nová generace se stahuje do prostoru
intimnější komunikace," hodnotí Jiří Ptáček.
Jednou z výjimek v Ptáčkem naznačovaném trendu je
diplomant, který u obhajob uspěl koncepcí propagace
stavby ostravské Kunsthalle. Snaha o založení prostoru pro
současné umění je velkým tématem ostravské kultury.
Protože součástí této diplomové práce byl i recesistický
model Kunsthalle, vycházející z motivu tří vykřičníků
ostravského loga, byla do modelu na obhajobách
spontánně domluvena první miniaturní výstava. Příchozí
tedy uvidí i "výstavu ve výstavě". Premiérová instalace
výtvarných děl v Gongu je pro veřejnost přístupná vždy ve
všední dny od 10 do 18 hodin a o víkendech od 13 hodin
do šesté odpoledne. Vstup je branou č. 1 pod
čtyřproudovou Místeckou ulicí.
O zlato v minikopané
Deset mužstev ze skupiny Vítkovice Machinery
Group bojovalo o zlatou medaili v minikopané. Turnaj
organizovaný Odborovým sdružením společnosti
Vítkovice má už pětiletou tradici, poprvé si hráči zahráli
u příležitosti 180letého výročí založení firmy. "Zvítězilo
mužstvo Vítkovice Cylinders, které ve finále porazilo
tým Vítkovice Doprava 3:0. Bronz si pak vybojovali hráči
týmu Těžká mechanika z Vítkovice Heavy Machinery,"
za odborové sdružení shrnuje výsledky turnaje Ladislav
Sladký a přidává poděkování všem účastníků turnaje za
korektní a sportovní přístup a skvělou atmosféru.
Usain Bolt na Zlaté tretře časem nepřesvědčil. Do Ostravy se ještě vrátím, řekl
Jedenapadesátý ročník prestižního atletického mítinku
Zlatá tretra je minulostí. Vyprodaný vítkovický stadion si opět
přišel na své. Osm olympijských vítězů z Pekingu, stejný počet
mistrů světa z loňského Tegu, devět světových šampionů
z Berlína 2009, přes dvacet medailistů z vrcholných soutěží.
Takový byl mimo jiné letošní ročník atletického mítinku Zlaté
tretry, jehož jsou Vítkovice generálním sponzorem. Vrcholem
mítinku bývá vždy start fenomenálního sprintera z Jamajky
Usaina Bolta, který nastoupil do závodu na 100 metrů, ale
časem 10,04 příliš nepřesvědčil. Bolt sice vyhrál, ale tribuny
nenadchnul. Bezprostředně po doběhu prohlásil, že do
Ostravy se ještě vrátí.
VÍTKOVICKÉ NOVINY vydává vedení VÍTKOVICE a.s. / Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice / IČ: 45193070 / evidenční číslo MK ČR E 12764 / tel +420 595 956 000 / www.vitkovice.cz /
Redakční zpracování: EK Media s.r.o. / Redakce: Eva Kijonková - [email protected], Zuzana Mánková - [email protected] / Editor: Oldřich Babický - [email protected] /
Své příspěvky a náměty zasílejte mailem nebo na adresu EK Media s.r.o., U Parku 2646/12, 702 00 Ostrava / FOTO: archiv, Jiří Zerzoň.

Podobné dokumenty