Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
5 / 2010
jaro 2010 | číslo 5
Ostrava, Hlučín, Karviná, Orlová
z obsahu:
str. 2 - 3
str. 4 - 5
• O programu
ZELENÁ ÚSPORÁM.
• Příklady výpočtu
revitalizace.
• Co lze pořídit za ZELENÉ
ÚSPORY?
• Vsaďte na odbornost
a zkušenost v oboru.
• Vyplatí se zateplovat?
str. 6 - 7
• Musí být výměna oken
noční můrou?
• Co celkově obnáší
VÝMĚNA OKEN.
• V čem tkví jedinečnost
plastových oken OMLUX?
• O trendech ve stavební
chemii...
• SEBRALI PRACHY
A ZMIZELI!
• Rady a doporučení.
• Panelová diskuze.
• Křižovka o ceny.
• Humor přízemní.
nezbyl čas. Tohoto bychom se už napříště
chtěli vyvarovat, zvlášť když se nás řada
z Vás ptala, kdy noviny zase vyjdou. Proto
náš OMLUX team prošel řadou změn
v personální obsadě. Posílili jsme mimo
jiné i PR a marketingové oddělení.
Na konci roku 2009 jsme otevřeli pobočku
v Praze, chceme i tam vydávat naše
noviny pod názvem Český Panelák.
To proto, ať i v hlavním městě vidí, jak
se dělá revitalizace paneláků v Ostravě.
Každopádně další novinky a změny se
dozvíte v tomto čísle Paneláku
Ostravského. Zároveň bych Vás chtěl
ujistit, že napříště uděláme všechno pro
to, abyste mohli do svých schránek dostávat Váš zcela závislý občasník pravidelně.
Váš Petr Konečný,
jednatel firmy OMLUX®, spol s r.o.
ZELENÁ ÚSPORÁM
Běžný občan se málokdy přesně orientuje
v legislativních zákrutách státních
dotačních programů. Specializované firmy
to však mají takříkajíc v popisu práce
a přesně vědí, co, jak a kdy. OMLUX sleduje
velmi pečlivě vývoj v programu ZELENÁ
ÚSPORÁM a vítá rozhodnutí Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) ze září 2009, kdy
se do programu vedle rodinných domů
a novostaveb zařadilo také nájemní bydlení.
Minulý rok jsme všichni jásali, jak je dobře,
že existuje nějaký Kjótský protokol a že ČR
získá prodejem emisních povolenek
Japoncům pěkný balík peněz, které mohou
být použity na úsporná opatření v bydlení.
Ministerstvo pro životní prostředí vypraco-
Komu se nelení, tomu se zelení...
revitalizace
s dotací
panelových a bytových domů
OMLUX na nové adrese!
O státním dotačním programu
... úvodní slovo
Milí přátelé,
dnes se Vám po delší době dostává do
rukou další číslo Paneláku Ostravského.
Asi se ptáte, proč to trvalo tak dlouho.
Těch důvodů bylo více, ale popořadě.
Z počátku jsme Vás chtěli informovat
o programu Zelená úsporám, ale vzhledem k tomu, že se podmínky neustále
měnily a nikdo pořádně nevěděl, co a jak
vlastně bude, tak jsme to zamítli.
Další důvod byl vývoj na stavebním trhu.
Řada firem začala používat k získání
zakázek zavádějící a matoucí informace.
Chtěli jsme na to poukázat a varovat Vás,
naše zákazníky. Asi by to ale vyznělo, že se
cítíme ukřivdění a nemáme práci. To také
nebylo pravdou.
Dalším důvodem - a tím hlavním - byla
skutečnost, že jsme práce měli tolik, že
jsme nevěděli, co dřív. Na noviny nám
str. 8
KARIÉRA OMLUX
hledáme ty nejlepší
z oboru!
• obchodní manažer
• stavební technik
• živnostníky
15 let na trhu
odečet dotace z ceny, vyřízení ZDARMA
volejte: 800 11 66 55 www.omlux.cz
valo dotační program, který nazvalo
ZELENÁ ÚSPORÁM, jehož hlavním mottem
byla myšlenka, že nejlepší peníze jsou ty,
které se nemusí vydat. Tedy se uspoří.
Jako by to ruku v ruce šlo s úspornými
opatřeními v rámci ekonomické recese. Asi
čtvrt roku po spuštění ministerstvo „hrdě“
hlásilo, že z programu byly čerpány peníze
na celé 3 (slovy „tři“) projekty. Přesto
některé firmy v Moravskoslezském kraji vám
klientům tvrdí, že patří mezi největší realizátory zateplení s dotací Zelená úsporám.
Program se týká především rodinného
bydlení, tak si můžeme představit, že byly
úspornými technologiemi vybaveny 3
rodinné domy.
pokračování str. 2
PANELÁK ostravský®
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
www.omlux.cz
infolinka: 800 11 66 55
číslo 5/2010
strana 2
pokračování ze str.1
O státním dotačním programu
ZELENÁ ÚSPORÁM
pokračování ze str. 1
V rámci celé republiky je to ostuda. Poté
ministerstvo zjistilo, že dotační kritéria
jsou zřejmě velice přísná a podmínky proto
zmírnilo. Do konce listopadu 2009 tak bylo
podáno na 1824 žádostí o dotaci z programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Úspěšně vyřízeno
bylo cca 115 žádostí o dotaci. Zase žádná
sláva. Ale…
…pamatujete na rozjezd dotačního
programu PANEL? Zpočátku také nic moc
a dnes se bez něj neobejde žádná
revitalizace paneláku. Po konzultaci
s odborníky se domníváme, že než
se program ZELENÁ ÚSPORÁM rozběhne,
bude to chtít trochu času. Ovšem jen do
konce roku 2012, než se miliardy ve fondu
vyčerpají. Takže ještě necelé dva roky…
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že program
ZELENÁ ÚSPORÁM závisí na určitých
podmínkách. Program totiž vyžaduje záruky
úspor na základě použitých materiálů
i technologických postupů během prací.
Z toho plyne, že člověk si nemůže úsporná
opatření realizovat sám svépomocí nebo
„díky Frantovi, který je přece také zedník“
a pak zpětně žádat o dotaci, nýbrž musí
využít služeb specializovaných firem.
Firma OMLUX je na seznamu cca 400
prověřených dodavatelů pro program
ZELENÁ ÚSPORÁM, a to hned od jeho
spuštění v dubnu 2009. Vzhledem k tomu,
že se podle statistiky do prověřených
společností dostane zhruba jedna desetina
z přihlášených, je to pro nás vyznamenáním. Svědčí to o naší jakosti, přístupu
i výsledcích.
dní
Mějte na paměti, že posle
do
o taci
datum pro přijetí žádosti
RÁM
z programu ZELENÁ ÚSPO
je 30. 6. 2012!
příklady výpočtu
revitalizace:
Typický RD
obytná plocha cca 150 m²
Komplexní zateplení, např.:
výměna oken
zateplení vnějších stěn
zateplení střechy
zateplení podhledů atd.
Celkové náklady na zateplení: cca 600 000,- Kč
Splnění podmínky pro ZÚ:
dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění max.: 70 kWh/m2
Dotace:
1 550,- Kč/m² podlahové plochy
Celková dotace financovaná firmou Omlux
(zaplacení po obdržení dotace): 1 550,- x 150 m² = 232 500,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Dílčí zateplení: např:
zateplení vnějších stěn
zateplení střechy/stropu
výměna oken
Celkové náklady na zateplení: cca 400 000,- Kč
Splnění podmínky pro ZÚ:
snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %
Dotace:
850,- Kč/m²
Celková dotace financovaná firmou Omlux
(zaplacení po obdržení dotace): 850,- x 150 m² = 127 500,- Kč
Bytový dům cihlový 5 NP
obytná plocha cca 1 500 m² (dům nepanelový)
Komplexní zateplení, např.:: výměna oken
zateplení vnějších stěn
zateplení střechy
zateplení podhledů atd.
Celkové náklady na zateplení: cca 4 000 000,- Kč
Splnění podmínky pro ZÚ:
dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění max.: 55 kWh/m2
Dotace:
1 050,- Kč/m² podlahové plochy
Celková dotace financovaná firmou Omlux
(zaplacení po obdržení dotace): 1 050,- x 1500 m² = 1 575 000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------Dílčí zateplení: např:
zateplení vnějších stěn
zateplení střechy/stropu
výměna oken
Celkové náklady na zateplení: cca 3 000 000,- Kč
Splnění podmínky pro ZÚ:
snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %
Dotace:
600,- Kč/m²
Celková dotace financovaná firmou Omlux
(zaplacení po obdržení dotace): 600,- x 1500 m² = 900 000,- Kč
Bytový dům panelový 4 NP
obytná plocha cca 670 m²
Komplexní zateplení, např.:
výměna oken
zateplení vnějších stěn
zateplení střechy,
zateplení podhledů atd.
Celkové náklady na zateplení: cca 1 950 000,- Kč
Splnění podmínky pro ZÚ:
dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění max.: 55 kWh/m2
Dotace:
1 050,- Kč/m² podlahové plochy
Celková dotace financovaná firmou Omlux
(zaplacení po obdržení dotace): 1 050,- x 670 m² = 703 500,- Kč
OSTRAVA-Hrabůvka / bytový dům / zateplení fasády, sanace balkónů a výměna oken
GARANCE OMLUX
www.omlux.cz
007 • ISO 900 1:20 08
ISO 140 01:2 004 • ISO 180 01:2
Ručíme za veškeré prováděné práce, za kvalitní materiály i za Vaše energetické úspory.
• OMLUX • garance zpracování projektu dle požadavků MŽP
• OMLUX • garance schválení státní dotace
• OMLUX • garance jakosti provedení všech úsporných opatření ZELENÁ ÚSPORÁM
• OMLUX • garance financování – platíte pouze rozdíl mezi cenou zakázky a dotací,
doplatek pak až z příchozí dotace
• OMLUX • garance záručních i pozáručních oprav
Co lze pořídit za
ZELENÉ ÚSPORY?
Je zcela nepochybné, že se díky programu
ZELENÁ ÚSPORÁM podstatně zkvalitní
úroveň bydlení s dynamickým zlepšováním
dopadů spalování fosilních paliv na životní
prostředí. Mimochodem, pokud se chcete
přesvědčit na vlastní nos i plíce, vyjeďte
si během topné sezóny někde za město, do
oblastí s tradiční rodinnou zástavbou. Ihned
poznáte, když se nad krajinou vznáší odér
ze spáleného uhlí, koksu, apod. Je jasné, že
s tím se musí něco dělat. Nyní je jaro 2010
a dá se předpokládat, že celý program
se teprve pořádně rozjede.
Program ZELENÁ ÚSPORÁM je využitelný na
tyto druhy energetických úspor:
1. Úspora energie na vytápění budov, vč.
výměny zdroje (kotle). Tedy na pasivní
opatření, týkající se tepelné izolace. Ta
zahrnuje jak plášť budovy, tak i střechu
a další kritické body úniku tepla, kterými
jsou veškeré otvory v plášti budovy =
zejména okna a dveře. Málo známou záležitostí je, že všichni se baví o zabránění
úniku tepla, jako bychom neustále měli
topnou sezónu. A co v létě? Chod klimatizačních jednotek, které chladí přehřátou
budovu v parných letních dnech, je také
energeticky náročný. Takže v tomto bodu
zahrňme veškerá pasivní opatření, která
povedou k úsporám za celoroční tepelnou
pohodu. Pamatujte, že pro zateplení
je nutno provést 3 opatření a u výměny
zdroje je třeba realizovat 2 opatření pro
tepelné úspory.
2. Podpora novostaveb v pasivním
energetickém standardu. Tady je základním
kritériem dosažení měrné roční spotřeby
tepla na vytápění 20 kWh/m2 vytápěné
plochy pro rodinné domy a 15 kWh/m2 pro
bytové domy.
3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro
vytápění. To znamená použití populární
biomasy, slunečního svitu nebo tepelných
čerpadel. Ústup od tradičních fosilních
paliv je zde jednoznačným trendem.
Jak tedy nyní program ZELENÁ ÚSPORÁM
vypadá a co se díky němu může zlepšit?
Kompletní a aktuální relevantní informace
lze nalézt na portálu:
www.zelenausporam.cz, který provozuje
Ministerstvo životního prostředí.
z
Gradace podávání žádostí a čerpání peně
na
bude tradičně, jak je českým zvykem,
letí
poslední chvíli, tedy v prvním polo
!
2012. OMLUX hlásí plnou připravenost
e
Veškeré dotazy Vám ochotně zodpovím
na naší zelené lince: 800 11 66 55.
ZELENÉ ÚSPORY V DATECH
ke konci 1. kvartálu 2010
Celková částka k vyčerpání do konce roku 2012: 25 miliard Kč
Aktuálně je ve fondu k dispozici: 17 miliard Kč
Podaných žádostí: cca 9400, z toho 125 na panelové domy, zbytek na rodinné domy
Hypotetická částka dotací za všechny doposud podané žádosti: 1,631 miliardy Kč
Doposud proplaceno: 138 milionů Kč
Počet podaných žádostí denně: cca 130 a trend je rostoucí
Předpoklad MŽP: částka z fondu bude vyčerpána ještě před koncem roku 2012
DOPORUČENÍ:
nečekat na poslední chvíli a jednat hned, nejlépe prostřednictvím realizační firmy
PANELÁK ostravský®
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
www.omlux.cz
infolinka: 800 11 66 55
číslo 5/2010
strana 3
Vsaďte na odbornost
a zkušenost v oboru.
Jaro se přihlásilo prvními teplými dny
a stavební trh ožívá. Třeba bude i Váš dům
tím, který ožije čilým stavebním ruchem.
Pokud chcete mít jistotu, že jste vsadili na
správnou kartu se zelenými úsporami,
vyberte si jako realizační firmu OMLUX.
OMLUX je odborný dodavatel, schválený
v seznamu Státního fondu životního
prostředí. Zajišťujeme podporu v oblasti
projektové, technické a administrativní
činnosti všem žadatelům o využití programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
Vlastníkům bytových domů, panelové
i nepanelové technologie a rodinných domů
zajistíme v oblasti energetických úspor
veškeré podklady k podání žádosti.
Odborný posudek, projektovou dokumentaci, (v případě panelového domu tzv.
PIS, energetický audit, stavebně technické
posouzení).
Kompletní technicko-administrativní servis
poskytujeme v případě realizace zdarma.
Dle navrženého opatření a projektu pak
odborně stavební práce zrealizujeme.
Samozřejmostí je stálá komunikace
a konzultace se zákazníkem v průběhu
realizace celého projektu.
Podmínky podpory a nastavení výše dotace u jednotlivých opatření.
Úspory energie na vytápění
Podporované opatření
měrná potřeba tepla
na vytápění/rok
snížení (%)
potřeby tepla
výše
dotace
Rodinné domy
A.1
A.1
A.2
A.2
Celkové zateplení
Celkové zateplení
Dílčí zateplení
Dílčí zateplení
70 kWh/m²
40 kWh/m²
-
o
o
o
o
40
40
20
30
%
%
%
%
1 500 Kč/m²
2 200 Kč/m²
650 Kč/m²
850 Kč/m²
55 kWh/m²
30 kWh/m²
-
o
o
o
o
40
40
20
30
%
%
%
%
1 050 Kč/m²
1 500 Kč/m²
450 Kč/m²
600 Kč/m²
55 kWh/m²
30 kWh/m²
o 40 %
o 40 %
1 050 Kč/m²
1 500 Kč/m²
Bytové domy nepanelové technologie
A.1
A.1
A.2
A.2
Celkové zateplení
Celkové zateplení
Dílčí zateplení
Dílčí zateplení
Bytové domy panelové technologie
A.1 Celkové zateplení
A.1 Celkové zateplení
Podklady nutné k podání žádosti
pro dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.
1. Energetický audit
2. Projektová dokumentace
3. Průkaz energetické náročnosti budovy
4. Odborný energetický posudek
5. Stavebně technické posouzení
6. PIS
Zpracováním těchto podkladů se musí
zabývat odborníci, jinak na ministerstvu
neprojdou. A odborníkům je třeba zaplatit.
Za OMLUX jsme ceny sjednotili do komplexního balíčku. V OMLUXu jsme ocenili
celý balíček na cca 100.000,- Kč bez DPH
pro panelový dům o 10 patrech (modelový
příklad). Tato cena platí pro podklady,
zpracované odborníky z firmy OMLUX.
V letech 2010-2012 nabízí společnost
OMLUX pro jednotlivce i bytová sdružení
v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM
podanou ruku. Jsme ekonomicky stabilní
společností, která má zdravé základy.
Zpracujeme vám všechny podklady nutné
pro získání dotace, a v případě realizace
vaší zakázky, vám vyřídíme také veškerou
administrativu, která je spojená s dotací
PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM. Cena tohoto
balíčku je 100.000,- Kč, zatímco u různých
„poradenských“ společností se může
vyšplhat až na dvojnásobek.
Při realizaci vaší zakázky máte
balíček výše uvedených služeb
od firmy OMLUX ZDARMA!
A co více, stačí dnes mít jen částku sníženou o dotaci. Doplatek ceny díla je uhrazen
firmě OMLUX z dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.
Nemusíte si proto brát úvěr na celou
zakázku.
OMLUX je zárukou, že později /po kontrolách
z ministerstva/ dotaci nebudete muset
vracet. S námi se plně vyhnete pozdějším
nepříjemnostem, které mohou přijít třeba
až za pět let. U nás jednoznačně platí,
že to, co je uvedeno v projektu, je také
důsledně zrealizováno.
OSTRAVA-Mariánské Hory / bytový dům / zateplení fasády, sanace balkónů a výměna oken
Vyplatí se
ZATEPLOVAT?
Češi jsou národ spořivý. Dokáží počítat.
Však také, co je doma, to se počítá, že?
Vždy je lepší rozumná investice než
neuvážený výdaj...
ZATEPLENÍ NENÍ VÝDAJ NÝBRŽ INVESTICE –
podle klasické definice je výdaj finanční
obnos, kde se nepočítá se zpětným
zhodnocením. Za investici naopak považujeme takovou transakci, která podle všech
předpokladů (vč. jasně stanovené míry
rizika), přinese v konečném důsledku
kladný rozdíl mezi původním vkladem
a výslednou částkou. Zateplení je tudíž
dlouhodobá investice. Podívejte se na
modelové příklady návratnosti pro různé
typy bydlení:
ZATEPLENÍ JE TREND – tak jako se EU
postupně zbavuje klasických žárovek,
neúsporných sprchovacích hlavic a televizorů s původní vakuovou obrazovkou, tak
bude brzy zohledňovat i energetickou
náročnost na vytápění nebo ochlazování
budov. Již nyní jsou v trendu pasivní
stavby, kde je energetická náročnost
na provoz cca na 1/10 původní hodnoty.
ZATEPLENÍM DNES NEBUDETE MUSET ZÍTRA
PLATIT TEPLO JINÝM – dáváme do kontextu
cenovou progresi na trhu s energiemi.
Každoroční průměrný nárůst energií cca
o 5 % je určitým varováním. Spočítejte si,
co bude za tři nebo pět let. V energeticky
úsporném bydlení budete platit za teplo
zhruba přibližně stejně (budete mít nižší
spotřebu), zatímco lze předpokládat, že
úsporná opatření povedou k plošnému
nárůstu cen všech energií (dodavatelské
společnosti chtějí mít vždy rostoucí zisk).
Bydlení v nezatepleném panelovém domě
nebo bytě tak brzy bude neúnosně drahý
luxus, právě díky výdajům za teplo.
OSTRAVA-Poruba / bytový dům / zateplení fasády a výměna oken
ZATEPLENÍM ROSTE HODNOTA BYTU NEBO
DOMU – podle relevantních údajů
je průměrná tržní cena zatepleného bytu
cca o ¼ vyšší, než u původního “nahatého”,
socialistického.
ZATEPLENÍ UŽ NIKDY NEBUDE LEVNĚJŠÍ,
NEŽ NYNÍ – náš stát dnes stojí jednou
nohou nad ekonomickou propastí. Je jen
otázkou času, kdy nezbytná drastická
úsporná opatření zasáhnou i státní
subvence na zateplení. Program ZELENÁ
ÚSPORÁM běží jen do roku 2012. A co
bude následovat? Nikdo neví. Bude ještě za
rok existovat program NOVÝ PANEL? To je
také ve hvězdách. Vyplatí se tedy
se zateplením neotálet.
DOTACE NA ZATEPLENÍ
UHRADÍ AŽ
NÁKLADŮ!!!
25 %
ZATEPLENÍ JE NEJVÝHODNĚJŠÍ JAKO CELEK,
NA ETAPY SE PRODRAŽÍ – současná praxe
mnoha bytových družstev a SVJ je našetřit
z fondu oprav určitý obnos a za to v první
etapě pořídit výměnu oken. Od výměny pak
uplyne zpravidla tři a více let, než je na
fondu oprav zase částka, která umožní
zateplení fasády. Tedy tři topné sezóny, kdy
panelové zdivo promrzá a ústřední topení
běží na plný výkon celou zimu. Takhle
bychom mohli počítat dále, až za nějakých
deset let zmizí veškeré tepelné mosty
a dům je energeticky úsporný. Proč to
nedělat hned a najednou? Nechuť zadlužit
se? Obavy ze splácení? Úvěr na zateplení
je investičního charakteru (viz výše), nikoli
jen spotřební. Úvěr na zateplení ušetří
a vydělá zároveň. Stálá tepelná pohoda (jak
zima, tak léto) je další přidanou hodnotou
na miskách vah, když se rozhodujeme, jak
a kdy zateplit naše obydlí.
ZATEPLENÍ NEODKLÁDEJTE – vyhnete se
situaci, že ve fondu, ze kterého se dotace
vyplácejí, nebudou peníze. Rovněž tak se
nebudete muset nervově vyčerpávat, když
„najednou“ všichni budou chtít mít ZELENĚ
ÚSPORNÉ bydlení a realizační firmy budou
postrádat volné kapacity.
PANELÁK ostravský®
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
www.omlux.cz
infolinka: 800 11 66 55
číslo 5/2010
strana 4
Musí být VÝMĚNA
OKEN noční můrou?
Pro mnohé je představa cizích osob
v otevřeném bytě naprosto nepřijatelná.
Samozřejmě máme na mysli dům nebo byt
během výměny oken. A přece se to dá
zvládnout bez problémů. Chce to ovšem být
připraven. Jak to zvládala rodina pana
Antonína z Ostravy?
„Zažili jsme smršť, okna v bytě 3+1 nám
vyměnili za půl dne… Firma přijela v půl
deváté ráno, v půl jedné po obědě už byla
nová okna osazena a mohli jsme začít
s hrubým úklidem. Řemeslnický koncert.
Ještě bylo zapotřebí, aby montážní pěna
dobře zaschla a okno s montážní pěnou
a zdí ještě během dne navzájem dosedly,
ale v tento den byla firma hotová. Druhý
den už jen přijeli dodělat zednické práce
a usadit parapety – zase velmi rychle
a kvalitně – vše k naší spokojenosti.
Nakonec se objevil malíř, který zaschlou
omítku natřel tak, že nějaké bourání nebylo
vůbec poznatelné. Nyní jsme již mohli
uklízet na čisto.“
Na nová okna se všichni těší, zároveň se
ale každý bojí nepořádku, prachu, uklízení.
A hlavně si říká: kam se na celý den nebo
dva uchýlím?
Stejně uvažoval i pan Antonín.: "V době,
kdy jsme se rozhodli pro výměnu oken,
jsme měli půlroční miminko. Proto mezi
naše základní požadavky při hledání firmy
patřilo, že výměna musí proběhnout co
nejrychleji a hlavně s ohledem na
miminko…“
S touto ideou však zprvu narazili.
"Všude byli ochotni garantovat pouze dva
až tři dny s tím, že s miminkem bychom
měli být někde jinde. Až ve firmě OMLUX
nám slíbili, že budeme mít k dispozici
nejlepší partu chlapů, která je schopná
celou zakázku provést s ohledem na
miminko, a to tak, že jedno okno v pokoji,
kde miminko bylo většinu času, vyměnili
během půl hodiny a ostatní okna následovně. Miminko se tedy do svého pokojíčku
mohlo vrátit po douklízení hrubých nečistot
za hodinu po začátku montáže. Po obědě
už měli okna usazená a zafoukaná, mohlo
se začít s prvním úklidem.”
"Vzhledem k tomu, že jsme měli malé dítě,
neměli jsme čas ani sílu uklízet staveniště
po výměně oken sami. V OMLUXu nám sice
nabídli kompletní servis, co se týče výměny
oken, ale ještě bylo třeba dát celý byt do
původního stavu. Podařilo se nám domluvit
paní na úklid, která za 500 korun pomohla
“zabalit byt”, umýt okna a vyluxovat.
Podstatné ale bylo, že paní měla takovou
praxi, že to, co bychom sami uklízeli půl
dne, ona zvládla za dvě hodiny.
Pan Antonín si cení hlavně ochoty realizační firmy k dohodě. "Několikrát jsme jim
museli změnit termín výměny, měli jsme
nemocné dítě. Vždy na takovýto škrt přes
rozpočet přistoupili, vzpomíná“.
Nakonec zažili pouze dva drobné karamboly. Malíř přesně netrefil odstín venkovní
fasády. "Zastavovali nás sousedé a ptali
se, proč máme jinou barvu venkovních
špalet", směje se pan Antonín. Naštěstí
stačil jediný telefonát a vše bylo opraveno.
Dalším momentem, který je zároveň
i poučením pro ostatní, kteří se k výměně
oken chystají, byl omyl v návrhu smlouvy.
Nevšimli jsme si, že ve smlouvě máme
levostranné otevírání balkónových dveří,
"Naštěstí si toho později všimnul při podepisování smlouvy obchodní ředitel a vyhnuli
jsme se tak situaci, že by v den výměny
přivezli špatné dveře a my museli čekat
na nové," dodává spokojeně pan Antonín.
OSTRAVA-Hrabůvka / bytový dům / výměny oken před celkovou revitalizací
Co celkově obnáší
VÝMĚNA OKEN
Kdo je připraven, nebývá překvapen.
Samotná výměna oken v domě nebo bytě je
vyvrcholením poměrně složitého plánování,
výroby a organizační skládačky. PANELÁK
OSTRAVSKÝ přináší stručný přehled toho,
co obyvatele domů s výměnou oken potká.
Fyzickou výměnu předchází návštěva
technika, který vyměří nová okna. Je třeba
dohodnout směry otevírání, barvu a tvar
oken, kování, umístění ventilačních křídel,
materiál a barvy parapetů, žaluzie – vnitřní
i venkovní. Zkontrolujte smlouvu, zda
koresponduje dohodě s technikem.
Vždy vyžadujte výměnu samotných oken
(bez zednických prací) během jednoho dne!
Mnoho firem si dělá zadní vrátka a uvádějí
výměnu raději za dva až tři dny. Pak je
dlouho nepořádek v bytě, nehledě na tepelnou nepohodu, zejména během chladných
dní. Solidní firma stihne samotnou výměnu
oken v běžném panelákovém bytě za jeden
den a dále následují zednické práce,
zamalování a celková úprava.
Neplaťte doplatek, dokud není vše
dokončeno přesně podle smlouvy.
Připravujete se jinak o donucovací
prostředek pro případné opravy nebo
nedodělky. V případě firmy OMLUX
eventuální opravy řešíme ihned a bez řečí.
CHCETE VIDĚT, JAK SE VAŠE VLASTNÍ OKNA VYRÁBĚJÍ?
Využijte této výjimečné možnosti a zkontrolujte na vlastní oči, jak probíhá výroba konkrétních kusů oken právě pro Vás!
DOHLÍŽEJTE NA VÝROBU SVÝCH OKEN
Společnost OMLUX jako první přichází s nabídkou osobního dozoru nad výrobou oken. Každý klient, ať už jednotlivec nebo
družstvo, si může kdykoli přijet prohlédnout provoz výroby „svých“ oken. Chceme se tak vyhnout dohadům o původu
materiálů i komponent a profesionalitě montáží. Opravdu každý zákazník má u nás právo a možnost – při zachování všech
pravidel na bezpečnost práce – PŘIJÍT A VIDĚT. Jsme hrdí, že můžeme hrát hru s otevřenými kartami. Uvidíte, že používáme
originální okenní profily se zaručenou kvalitou. Mimochodem, v čem je významný rozdíl, oproti výrobcům od našich severních sousedů?
Jediný milimetr!!! Málo nebo moc? V tloušťce stěny profilu ale hraje významnou roli. Zvenčí se nedá poznat nic, ovšem pohled v řezu
již mnohé napoví. Okenní profil INTERNOVA má silnější stěny, lépe odolává náporu tepla i chladu. Je zkrátka lepší.
V čem tkví jedinečnost plastových oken OMLUX?
Řez profilem INTERNOVA 6000
Cenová politika pro plastová značková okna
OMLUX je primárně zaměřena na celkovou
dostupnost. Tím, že si okna vyrábíme
ve vlastní režii, můžeme nabízet maximální
kvalitu a cenu nižší, než je běžně na trhu.
Při přípravě a vlastní výrobě striktně
dodržujeme výrobní technologie a postupy.
Nesnažíme se uspořit čas za cenu
zhoršené finální kvality.
Barevné znázornění termoizolačního průběhu
profilu INTERNOVA 6000
Vybíráme si dodavatele komponent.
Slovenský výrobce profilu Internova
je pověstný svou mimořádnou kvalitou a na
tu sázíme. Mimořádně nízký součinitel
prostupu tepla přes rám je Uf=1,1 W/m2K.
Vlastní dvojsklo s „teplým“ rámečkem
a inertní argonovou výplní má rovněž nízký
součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2K.
Na přání jsme schopni zajistit „trojsklo“
se součinitelem prostupu tepla U=0,6
W/m2K.
Co se zvukové izolace týče, značková
plastová okna OMLUX také skýtají mimořádně
příznivé parametry s koeficientem zvukové
neprůzvučnosti Rw=32 dB až 35 dB a na
přání i vyšší.
Značková plastová okna OMLUX, která jsou
již standardně vybavena středovým
těsněním, mají stavební hloubku až 80 mm
v rámu a 90 mm v křídle. Tudíž je možné
použít plnohodnotné trojsklo.
Důmyslný systém vnitřních ocelových vzpěr
dodává značkovým plastovým oknům
OMLUX také mimořádnou únosnost proti
všem druhům statického zatížení. Vlivem
tepla a chladu zdivo zákonitě „pracuje“.
Rozpíná se a smršťuje. Okenní rám
i veškeré komponenty musí být vybírány
a používány právě s ohledem na tyto
okolnosti.
K těmto parametrům připočtěte také
lidský fortel i profesionalitu při výrobě
a vlastní instalaci. Získáte tím výsledný
produkt s maximální užitnou hodnotou.
PANELÁK ostravský®
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
www.omlux.cz
O trendech
ve stavební chemii...
infolinka: 800 11 66 55
číslo 5/2010
strana 5
OMLUX, spol. s r.o. – referenční stavby PRAHA / 2008 – 2009:
Rozhovor s Ing. Radovanem Dolbou (zástupcem firmy BAUMIT pro severní Moravu a Slezsko)
1. HOSPODÁŘSKÁ RECESE DOLEHLA NA
VEŠKERÁ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU. JAK JSTE SE
S NÍ POPRALI VY?
Samozřejmě jsme ji pocítili i v naší firmě.
Na severní Moravě jsme se s ní ale poprali
celkem statečně, v období za 1. až 10.
měsíc jsme měli, v porovnání se stejným
obdobím loňského roku, nárůst cca 12 %.
2. SLYŠEL JSEM, ŽE VLONI BYLA
DOKONČENA VELKÁ INVESTIČNÍ AKCE
BAUMITu NA SEVERNÍ MORAVĚ. O CO SE
JEDNÁ A JAK SE TO PROMÍTNE DO ŽIVOTŮ
NAŠICH OBČANŮ?
Již od začátku roku 2009 vyrábíme
v novém výrobním závodě v Dětmarovicích
kompletní sortiment vápenocementových,
cementových a sádrových produktů jak
pytlovaných tak volně ložených. V současné
době již vyrábíme i fasádní probarvené
produkty, tedy fasádní barvy a tenkovrstvé
probarvené omítky.
3. MATKA BAUMITU SÍDLÍ V RAKOUSKU.
JAK VYHOVUJE "PINTLICH" SYSTÉM ŘÍZENÍ
ČESKÉMU ČLOVĚKU?
U naší firmy funguje on-line systém řízení
a kontroly, tak jako u všech nadnárodních
firem.
4. S FIRMOU OMLUX SPOLUPRACUJETE JIŽ
DLOUHOU DOBU. KDE HLEDAT ZÁKLADY
TAKOVÉHOTO PARTNERSTVÍ?
Základ se dá hledat už před cca 20 lety,
kdy majitel Omluxu patřil k nejrychlejším
fotbalovým útočníkům na okresní úrovni
a já jsem se mu snažil v jiném dresu
zabránit vstřelení gólu, což se mi ne vždy
dařilo. Jinak se dá říct, že spolupráce
je založena na vzájemné důvěře a podobném pohledu na život.
5. NA FASÁDÁCH SE PRACOVALO I V ZIMNÍM OBDOBÍ, KDE HLEDAT ROZDÍLY
V MATERIÁLECH PRO ZIMNÍ A LETNÍ
OBDOBÍ?
Naštěstí, tak jako takřka po celou dobu
16-ti let, kdy pracuji u firmy Baumit, také
letos zima pohrozila a potom ustoupila.
Proto se dalo i tuto zimu na fasádách dále
pracovat. Pro kritické podmínky, kdy se
teplota blíží mrazu, máme speciální výrobky,
které umožňují práci v těchto podmínkách.
Baumit lepicí stěrku Speed pro lepení
a stěrkování tepelně izolačních desek
a Baumit urychlovač jako příměs do Baumit
silikonových a Baumit Granopor omítek.
PRAHA-Slatinka / bytové domy / lité podlahy
CPD na kvalitativní parametry výrobků
ve stavebnictví. Pokud se prováděcí firma
snaží ušetřit tím, že nakoupí nejlacinější
komponenty do systému od různých
dodavatelů, pak jedině ona garantuje
funkčnost systému investorovi a ušetří
max. 10 % celkové ceny. Pokud nakoupí
ucelený systém a dodrží technologický
postup, pak garantuje funkčnost systému
i výrobce.
8. V ČEM VIDÍTE HLAVNÍ INVESTORSKÁ
RIZIKA, KDE HRAJE ROLI CENA A NIKOLI
ÚČINNOST A KVALITA?
Nejnižší cena jako hlavní kritérium pro
investora může nést spoustu rizik. Od
použití skládaného, já říkám, "Bastard"
systému, přes nedodržení termínu prací,
až po nedokončení prací na stavbě. Tak
dopadlo také několik staveb v Ostravě, na
kterých už dlouhou dobu doslova visí
poničené polystyrenové desky a zničené
desky z minerální vaty a "nejlacinější"
prováděcí firma už dávno neexistuje a podstatná část peněz majitelů domu
je nenávratně pryč.
6. NA TRHU ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ
MŮŽE LAIK VIDĚT BÍLÝ A ŠEDÝ POLYSTYRÉN.
JAK SE VŮBEC LIŠÍ BĚŽNÝ POLYSTYRÉN OD
TOHO ZATEPLOVACÍHO A V ČEM JE NAVÍC
JINÝ TEN ŠEDÝ?
Šedá barva polystyrenu je dána tím,
že "kuličky" polystyrenu jsou "zabaleny" do
grafitového prášku, který snižuje až o 20
% tepelné ztráty způsobené "sáláním"
tepla. Tudíž umožňuje použití tenčího
polystyrenu o 20 % při stejné účinnosti
tepelně izolačního systému.
9. V LISTOPADU PROBĚHNUL SEMINÁŘ
TECHNIKŮ Z OMLUXU PRO POUŽÍVÁNÍ
SYSTÉMU BAUMIT. NA CO JSTE SE HLAVNĚ
ZAMĚŘILI? CO JSTE JIM PŘIPRAVILI
NOVÉHO?
Zaměřili jsme se hlavně na čistotu
a kvalitu řemesla. To znamená dodržování
základních principů technologických
postupů, správného řešení konstrukčních
detailů a obecně technologické kázně.
Samozřejmě jsme se, s ohledem
na dotační tituly pro naší oblast – Zelená
úsporám, Nový Panel, IPRM (Integrovaný
plán rozvoje měst) a Program na snižování
energetické náročnosti budov MŽP,
soustředili na naše "novinky", kterými
se odlišujeme od ostatních výrobců:
- Baumit Open a Open S, tedy systémy,
které dýchají a umožňují zateplit i staré,
relativně vlhké, cihelné domy
- Baumit Klebeanker, systém, který
zabraňuje vzniku tepelných mostů
kotvením hmoždinkami
- Baumit Nanopor omítka, která svým
samočisticím efektem umožňuje aplikaci
na frekventovaných a znečištěných
místech, a tím pádem zvyšuje užitnou
a estetickou hodnotu staveb.
7. BAUMIT JE DODAVATEL ZATEPLOVACÍCH
SYSTÉMŮ. MÁM TO CHÁPAT TAK, ŽE KDYŽ
SE NĚKTERÁ ČÁST Z KONKRÉTNÍHO
SYSTÉMU VYTRHNE A POUŽIJE JINDE, PAK
JE MÉNĚ ÚČINNÁ?
Všichni výrobci tepelně izolačních
systémů se snaží dodávat své výrobky
v uceleném systému od lepidla až po
povrchovou úpravu z toho důvodu, že
jednotlivé výrobky jsou navzájem sladěné
a jedině za ucelený systém jsme schopni
poskytnout garanci. Systém má oporu
i zákoně 22/97 Sb., v němž jsou zapracovány požadavky evropské směrnice
10. JE JARO 2010, STAVEBNÍ SEZÓNA
PRÁVĚ VYPUKLA. CO BYSTE SI ZA SEBE I ZA
FIRMU, KTEROU ZASTUPUJETE, PŘÁL, ABY
BYLO SPLNĚNO, KDYŽ TENTO ROK BUDE
KONČIT?
Za sebe bych všem přál, aby letošní rok
dokončili ve zdraví a zdraví jim vydrželo i do
dalších let. Za firmu bych si přál, aby
letošní výkony byly i v konci tohoto roku
lepší než v loňském a abychom si vytvořili
co nejlepší pozici pro další období. Protože
jak říkal Marek Eben a Rocky: "Nikdy
to neskončí, dokud to neskončí..."
Děkuji za rozhovor
PRAHA, Tulipa Rokytka / bytové domy / lité podlahy
Praha, Nová Harfa / bytové domy / lité podlahy
PRAHA – Rezidence Strašnice / rezidence /
zateplení fasády, lité podlahy
Central park Praha / komplex bytových domů / zateplení fasády, lité podlahy
Praha, BD Antal / bytové domy / zateplení fasády,
lité podlahy
Praha-Kavčí Hory / bytové domy / lité podlahy
CEMFLOW
Praha-Řeporyje / bytové domy / lité podlahy
PANELÁK ostravský®
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
Sebrali prachy
a zmizeli!
Jako nahý v trní vypadá šedivá, opuštěná
a nedodělaná fasáda mezi spoustou nových,
barevných a pestrých plášťů okolních budov
a vchodů. Je to taková popelka, chuděra
malá. Není v Ostravě sama, ale my Vám nyní
ústy předsedy družstva (říkejme mu třeba
Jan Novák) povíme tento její příběh, který
bohužel asi nebude mít happy end.
Kdy jste se rozhodli pro zateplení?
Někdy v létě 2007 jsme většinovým
rozhodnutím schválili rekonstrukci našeho
vchodu. Máme 12 pater v krásné „hokejce“
na okraji Ostravy a nechtěli jsme být mezi
posledními. Náš dům byl postaven někdy
koncem šedesátých let a tak po celkové
revitalizaci doslova volal. S vlastní „fyzickou“
rekonstrukcí jsme začali loni v létě.
Od rozhodnutí k „prvnímu kopnutí“ uplynul
skoro rok. Co všechno
jste museli ještě zvládnout?
Naši družstevníci nám,
jakožto představenstvu,
dali jasné zadání – musí
to být co nejlevnější. Tak
jsme si řekli, že když si
toho z přípravných prací
(mám na mysli klasické
papírování a byrokratická
kolečka po úřadech)
uděláme
sami
co
nejvíce, tak ušetřit
musíme. Udělali jsme
výběrové řízení na firmu, která dodala celý
projekt, další společnost provedla energetický
audit, po mnoha měsících jsme získali
stavební povolení, zažádali o dotaci
z programu PANEL a pak i vybrali realizační
firmu.
To už vypadá, že byste mohli zateplovat
sami, za ten rok to musela být pořádná
hromada zkušeností…
To, co jsme zažívali, bych nepřál ani
největšímu nepříteli. Na vlastní kůži jsme
si ověřili tvrzení, že cesta do pekel
je dlážděna dobrými úmysly. Potřebovali
jsme stále nová a nová razítka, ověření,
potvrzení. Šiml řehtal, až se mu od
klotových rukávů prášilo. Ale dali jsme to do
hromady, což nyní s odstupem času
považuji za úspěch. Tím ale bohužel
šťastná etapa skončila. Mohu říci, že
ve výběru realizační společnosti jsme
se teda šeredně spletli. Nedokážete
si představit ten stres, když podepisujete
zakázku na 16 milionů. Uvědomujete si tu
obrovskou odpovědnost, kolena máte jako
z vaty a žaludek na vodě. Podepsali jsme.
S firmou, která v obchodním rejstříku
figurovala cca 6 měsíců. Měli jednu
referenční stavbu, ale byli nejlevnější. To
jsme plnili přání našich družstevníků, kteří
do našich rukou vložili svou důvěru.
Zatím ale nevidím nic negativního, vždyť
každý nějak začínal a i nyní vznikají firmy,
které chtějí získat své místo na slunci.
Ale jo, proti tomu nic. Vyměnili jsme okna.
To bylo v pořádku až na asi dvě jednotky,
kterým něco netěsnilo. Po oknech ale
najednou lešení osiřelo. Asi na týden. Nic
se nedělo a když jsme se ptali, kde
je chyba, tak prý že v bance. No tak jsme
čekali a party zase naběhly. Dovezl
se nějaký materiál, stavba ožila. Ani nevíte,
jak se mi ulevilo. Pamatuji si, že jsme
se se ženou ten den docela hodně ovínili
www.omlux.cz
infolinka: 800 11 66 55
číslo 5/2010
strana 6
§§§ Rady a doporučení...
rulandským modrým. Po pár dnech jsme
vnímali nějaké polevení v pracovním
nasazení. Kolem domu se povalovaly
odřezky polystyrénu, ty kuličky a igelity byly
snad všude. Vítr je roznášel do okolí
a vypadalo to jako někde v Itálii, kde
stávkují firmy odvážející domácí odpad.
Stavba se plížila k vrcholu. Polystyrén od
sedmého patra nahradila minerální vata,
nakonec se vše stmelilo jakýmsi potěrem.
Pak lešení osiřelo nadobro. Po týdnu přijela
firma, která lešení pronajímala. Rozebrali
si to a odvezli. Tím pro nás zateplení
skončilo. Nemáme tušení, jaký polystyren
byl použit a ani jaký typ minerální vlny.
Nevíme, jestli dobrý, nebo špatný. Nevíme,
jestli použité materiály a technologie splňují požadavky, které jsme chtěli. Realizační
VĚTREJTE! Nejen v létě, kdy je to
samozřejmé, ale také v zimě. Zateplená
fasáda je jako termoska. Drží teplo uvnitř.
Některá okna jsou již vybavená systémem
vnitřní cirkulace vzduchu, ale zatím jen
malé procento. Ostatní musí větrat.
Zabrání se tím vysoušení vzduchu uvnitř
místností a zlepší se kvalita dýchání. Také
– a to je nesmírně důležité – se zabrání
vzniku plísní na vnitřních zdech. Mnozí
si myslí, že když mají zatepleno a vyměněna okna, mohou je nechat zavřená a užívat
si tepelné pohody celoročně. To je velký
omyl. Krátké a intenzivní větrání, zejména
v zimě, je velmi žádoucí.
KOMOROVÝ MÝTUS! Výrobci oken
se předhánějí, kdo bude mít v profilu více
tzv. komor, tedy důmyslných prostor
s izolační vzduchovou mezerou. Selský
rozum se ptá, kde se konečné číslo počtu
komor zastaví? My přepokládáme, že
sedmička bude tou šťastnou cifrou. Více
už by podle odborníků nemuselo znamenat
lépe. OMLUX sází na okna vlastní výroby
se slovenským šestikomorovým profilem,
který ve všech směrech vyhovuje
moderním požadavkům na tepelnou
i zvukovou izolaci. Značková okna OMLUX
si tak stále drží zákazníky ceněný vyvážený
poměr ceny a užitné hodnoty. Výběrem
oken OMLUX trefíte cíl takříkajíc na
komoru. A ani nemusíte být nimrod.
NEBOJTE SE KREATIVITY! Mnohá
panelová uskupení bývají ve výběru
fasádní barvy velmi konzervativní.
Výsledkem je sice pastelově pestré sídliště,
ovšem také čím dál stejné. Používaný
barevný odstín nemusí být jen jeden.
Zajímavé je řešení „tón v tónu“. Dodají
fasádě potřebnou plasticitu a vtisknou jí tak
osobitý vzhled. S barevným řešením fasády
se pojí i odpovědnost za to, jak bude dům po
nějakých 20 let vypadat. Je ale vždy lepší
se spojit s odborníky, než na základě
doporučení „známého, co měl z výtvarky
vždycky jedničku“ pak spáchat barevný
paskvil, který s proklamovanou harmonií
bydlení vůbec nekoresponduje.
Panelová diskuze...
firma zanikla. Telefonní čísla přestala
existovat, na adrese, která byla ve smlouvě, sídlí jiná společnost, která se stavebnictvím nemá nic společného. A ze mě se
pomalu, ale jistě, stává alkoholik.
Takže, pokud tomu dobře rozumím,
přezimovali jste v „rozdělaném“ domě…
No, přezimovali. A asi to tak zůstane i další
rok, když bude dobře. Víte, měli jsme tady
několik lidí, jako na posudek, co s tím a tak.
Víte, co říkali? Že ta minerální vlna musí
dokonale vyschnout, aby se dal nanést
fasádní nátěr, který je vzduchotěsný. Ale
to znamená, že by asi dva měsíce nesmělo
pršet a ani by nesměla být ranní rosa.
No to je nepředstavitelné. Jinak že to prý
bude muset všechno dolů a začne se znova.
Musím přiznat, že nejsem daleko
od infarktu. Peníze pryč, splácíme úvěr
a budeme si muset vzít další, protože
v takovém stavu to nemůžeme nechat.
Prý je to tak ještě horší, než kdybychom
nezateplovali vůbec. Družstvo asi také
zkrachuje.
Takže jste chtěli ušetřit a prodělali “gatě”,
jak se říká.
Co prodělali. Dneska bych už po těch
zkušenostech vybíral opatrněji. Zadal bych
to někomu renomovanému. Abych neměl
starosti. Možná by to bylo o něco dražší,
ale v žádném případě ne o tolik, jako dnes,
když jsme zase prakticky na začátku. Navíc,
a to je na tom to „nejlepší“, mě mnozí
nájemníci podezírají, že jsem se nechal
uplatit. Já, který dostal zadání provést
zateplení co nejlevněji. Nevzal jsem
ani korunu, co nocí jsem proseděl nad
papíry a projekty, co jsem se nahádal
s manželkou. Naštěstí stojí i dnes při mně,
ačkoli si také prožila své. To nikdo nevidí.
(Jméno a lokalita byla na přání předsedy
družstva pozměněna, příběh je syrově autentický – pozn. red.)
Bydlíme v pražském sídlišti, až pod střechou, ve 12. patře. Máme nádherný
výhled na celou Prahu a s bydlením jsme
velmi spokojeni. Před časem jsme se ale
stali svědky malého rodinného hororu.
Mladá paní, která bydlela vedle nás, měla
syna. Malý byl ještě skutečně malý,
vlastně ani sám neseděl. Paní,
samoživitelka, měla tou dobou problémy
s prací i se svým bývalým mužem. Řešila
je utápěním v alkoholu. Stále častěji jsme
ji potkávali na chodbě opilou, kočárek
tahala z výtahu jen obtížně, ale malému to
očividně nevadilo. Bylo to nádherné děcko.
Jednou před vánoci jsme slyšeli jeho pláč
hodně dlouho do noci. Když už to začínalo
být divné, manžel v pyžamu vyšel na
chodbu a bouchal na dveře sousedky.
Škvírou pod dveřmi bylo vidět světlo, byl
slyšet dětský pláč, ale jinak nic. Nikdo
neotvíral ani na zvonění nebo rázné
bušení. Dostala jsem bláznivý nápad.
Přelezeme venkem, přes společný balkon.
Manžel zpočátku nechtěl ani slyšet, ale
pak, když jsem mu řekla, že polezu sama,
se nenechal zahanbit. Obul si tenisky
a lehce se přehoupnul přes zábradlí
k sousedce. Venku byla tma, takže se do
hloubky ani nedíval. Mně se ale z toho potí
ruce ještě dnes. Na balkóně pak musel
rozbít okno a našel sousedku ležet
v bezvědomí na gauči v kuchyni. Malý
nespal, ale neměl už sílu plakat, jen sípal.
Sousedka si vzala nějaké prášky, které
zapila rumem. Lékař jí poskytnul první
pomoc a záchranka ji pak odvezla
do nemocnice. My jsme si miminko přes
noc vzali domů a ráno je pak odvezli
do kojeneckého ústavu, jak nám doporučili
na policii. Paní se pak odstěhovala
neznámo kam, její malý potomek ale
v ústavu už zůstal. Nedávno jsme náhodou
zjistili, že již má novou rodinu, kterou mu
našli asi po roce v ústavu.
Kopřivnice / bytový dům / zateplení fasády, sanace balkónů a výměna oken
Alžběta K. – Praha 10
PANELÁK ostravský®
zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o.
www.omlux.cz
infolinka: 800 11 66 55
Křížovka o ceny.
číslo 5/2010
strana 7
Humor
přízemní...
Minulý rok jsem vyměnila všechna okna ve
svém domě za ta drahá plastová, tříkomorová a vakuovaná, která šetří energii.
Dnes mi volal jejich dealer a stěžoval si, že
už je to rok, co mi je vestavěli a ještě stále
jsem za ně nezaplatila.
No teda, to, že jsem blond, ještě neznamená, že su automaticky blbá, ne? Tak jsem
mu řekla to, co mi pořád opakoval ten
kecací chlápek, co mi je prodal, že:
"Do JEDNOHO roku se ty okna zaplatí
samy".
"Haló? Už to jeden rok byl!", řekla jsem
mu.
Na druhém konci bylo jen ticho, tak jsem
nakonec zavěsila a oni už nikdy nezavolali.
Vsadím se, že se chudáci cítili jako idioti.
Nedávno jsem četla recept na spokojený
život: „Vždy dokonči své rozdělané věci.“
Ano, zařídím se podle toho. Dopila jsem
načatou láhev červeného vína, dorazila
zbytek rumu z vánočního pečení a také se
stejně zbavila půlky flašky valašského penicilínu. Dojedla jsem zbytky kolekcí i
vánočního cukroví. Zapomenutá, kýmsi
otevřená, nugátová bonboniéra ze špajzu
mi také skončila v žaludku. Najednou se ve
mně rozhostil zvláštní klid a mír. Recept
funguje. Doporučuji všem.
Kdo jinému jámu kopá – asi je u něho na
brigádě.
Manželé večer ve svém 3+1 u láhve vína.
Manžel zažertuje:
"Vsadím se, že nedokážeš říct nic, co by
mě potěšilo i namíchlo zároveň."
Manželka chvíli přemýšlí a pak odpoví:
"Máš ho většího než soused."
„Pane doktore, cítím se strašně nemocný.
Nevíte, co mi je?“
„Ne, ale to pak stejně ukáže pitva.“
„Víš, že ruští vědci vynalezli tabletku,
kterou když spolkneš, tak půl roku
nemusíš nic jíst?“
???
„Akorát je tam jedna nevýhoda. Ta tabletka váží 300 kg.“
Vyluštěnou tajenku křížovky pošlete na adresu: OMLUX, spol s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory nebo
na e-mail [email protected] do 30. 4. 2010. Tři vylosované úspěšné luštitele odměníme hodnotnou cenou.
A opět ti Rusové… „Víš, že vynalezli
tabletku, kterou když spolkneš, tak si ještě
půl hodiny můžeš povídat s mrtvolou?“
???
„Akorát je tam jedna nevýhoda. Ten mrtvý
ti nic neřekne.“
Proč se blondýna raduje, když ji řeknete,
že má v hlavě vakuum?
„Lepší něco, než nic!“
Fidel Castro před lety řečnil v Havaně: „Ať
žije stamilionové Československo!“
Pobočník mu šeptá do ucha: „Ale
Československo má jen 15 milionů!“
„Neruš, přece vím, kolik rumu jim
dodáváme…!“
Muž se nad ránem vrací domů. Otevře
dveře a najednou BUM, rána válečkem do
hlavy. Žena se vzápětí omlouvá: „Nezlob
se, drahý, zapomněla jsem, že máš tento
týden noční!“
Tři dny a tři noci líbal princ spící
princeznu. Pak si řekl: „Možná je už
opravdu mrtvá!“
OSTRAVA - centrum / bytový dům / zateplení fasády,
sanace balkónů, výměna oken, zateplení střechy
KARIÉRA OMLUX
Staňte se členem OMLUX TEAMU...
volejte: 800 11 66 55
www.omlux.cz
Hledáme ty
nejlepší z oboru!
V současné době hledáme vhodné kandidáty na tyto pozice:
obchodní manažer
/ v oboru naší činnosti / pro Prahu, střední Čechy a Ostravu
Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání stavebního směru
• zkušenosti z oboru revitalizací bytových domů
výhodou
• znalost práce na PC MS Office /Word, Excel/,
internet
• velmi dobré komunikační, vyjednávací a prodejní
dovednosti
• samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost
• vysoké pracovní nasazení
• příjemné a profesionální vystupování
• řidičský průkaz skupiny B
Náplň práce:
• aktivní vyhledávaní nových zákazníků
• zpracovávaní cenových nabídek
• vedení obchodních jednání
• příprava podkladů pro uzavření smlouvy o dílo
stavební technik
/ v oboru naší činnosti / pro Prahu, střední Čechy a Ostravu
• samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost
Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání stavebního směru
• vysoké pracovní nasazení
• platné osvědčení o autorizaci (v oboru pozemní
• řidičský průkaz skupiny B
stavby) výhodou
• praxi v oboru řízení staveb alespoň 5 let
Náplň práce:
• zkušenosti s problematikou revitalizací bytových
• řízení a koordinace prací na svěřených zakázkách
domů výhodou
• vedení administrativy související s realizací zakázky
• znalost práce na PC MS Office /Word, Excel/,
• zodpovědnost za plánovaný hospodářský výsledek
internet
zakázek a splnění termínů
Kandidátům na všechny obsazované
pozice nabízíme:
• zázemí silné a stabilní rozvíjející se společnosti
• velmi dobré finanční ohodnocení plus podíl na zisku
společnosti
• příjemný pracovní kolektiv
• korektní jednaní
• služební automobil, mobilní telefon, notebook
živnostníky
nejlépe celé sehrané party z oboru:
• fasádník • klempíř • obkladač • zámečník • pokrývač (realizace plochých střech)
Pro práci na území Moravskoslezského kraje a středních Čech vč. Prahy. Nabízíme práci na živnostenský
list, korektní jednání a nadstandardní ohodnocení za kvalitně provedenou práci.
Písemné nabídky a životopis zasílejte e-mailem na [email protected] nebo poštou na adresu: OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, bezplatná infolinka: 800 11 66 55, www.omlux.cz.
Kde nás najdete?
OMLUX, spol. s r.o.
na nové adrese!
Minulý rok se firma přestěhovala, a proto nás nově najdete vedle prodejny
nábytku Sconto v Mariánských Horách. Můžete se přijít podívat na kterékoli
kontaktní místo (v pracovní dny nejlépe mezi 730 – 1530 h. a po tel. dohodě
kdykoliv, vč. víkendu), zeptat se na to, co pro Vás z hlediska bydlení, izolací
a revitalizací můžeme udělat. Přesvědčte se, jak fungujeme. Vytvořte si
vlastní zkušenost, před nikým nic neskrýváme.
Sídlo společnosti:
Františky Stránecké 165/8,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 133 701
E-mail: [email protected]
Výroba oken:
Strahovice u Opavy, 747 30
mobil: 775 775 385
E-mail: [email protected]
/Výroba značkových plastových oken OMLUX/
Středisko Praha:
Květnového vítězství 55, 149 00 Praha 4
mobil: 775 775 386
E-mail: [email protected]
/Sídlo pražské pobočky OMLUX/
Závislý občasník firmy OMLUX®, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, bezplatná infolinka: 800 116 655.
www.panelakostravsky.cz. Vydává OMLUX®, spol. s r.o. Odpovědný redaktor: Ing. Richard Sklář. Editor: Magda Nguyenová. Příjem inzerce: [email protected]
nebo tel.: 775 775 127. Foto: Richard Sklář, Milan Baránek, archiv OMLUX®. Grafická úprava, sazba a zlom: Studio OM art s.r.o. ©2010.
Všechna práva vyhrazena.

Podobné dokumenty

co prozradí oči o našem zdraví

co prozradí oči o našem zdraví toho jest záliba ve smyslových vjemech, v nichž si libují pro ně samy, aniž hledí k jejich potřebě. Zvláště to platí o zrakových vjemech, neboť zraku dáváme přednost takřka před všemi ostatními smy...

Více

Všeobecné obchodně technické podmínky

Všeobecné obchodně technické podmínky o umístění stavby jsou lhůty pro zpracování projektové dokumentace, vydání povolení realizace stavby a předpokládaný termín zhotovení budoucího díla delší.

Více

journal 1/2008

journal 1/2008 Jakou podporu poskytujete zákazníkům v oblasti technické a technologické? Naše technická podpora zákazníkům se zaměřila na služby týkající se betonů. Nejen že navrhujeme, upravujeme a vyvíjíme rece...

Více

Česká republika byla dobrou volbou Česká republika byla dobrou

Česká republika byla dobrou volbou Česká republika byla dobrou právě jste se začetli do dalšího vydání měsíčníku Parlament, vláda, samospráva. I tentokrát jsme pro vás připravili řadu (doufejme, že zajímavých) zpráv a rozhovorů. Tak třeba hned ten první: Pan S...

Více