NP8 - Naše Praha 8

Transkript

NP8 - Naše Praha 8
NAŠE PRAHA 8
P ra h a 8 z B ře z i n ěves z Ďá b l i ce z D o l n í C ha b r y
NAŠE PRAHA je součástí sítě
• www.nasepraha.cz
14/2015
INZERCE
XXXL SLEVY!
VY!
Y!
Zlatá
veslařka
Mirka
Knapková:
Brňáci mne
obdivují,
jak mohu
v Praze
vydržet!
+11%
-44%
EXTRA
SL
VE DN EVA
ECH
3-6.9.
AŽ
NA VEŠKERÝ
NÁBYTEK
Více na
xxxlutz.cz
í
ějš
en aze
jčt Pr 700 ů
Ne elé 95 tisk
v c 4 vý
SC-350737/04
SC-350951/01
NÁROŽNÍ 4
PRAHA 5,
STODŮLKY
Otevírají se památky
Slavnost připojení Libně
k Praze na vás dýchne atmosférou 19. století. Otevírají se
málo známé památky.
více na straně 3
Rozhovor na stranách 8 a 9
INZERCE
Kam
K
a m se
se
můžete
m
ů ž e te
vvydat
ydat nnaa
masopust?
m
asopust?
Nový JEEP Renegade
již od akčních 431 900,ČČlenka
lenvč.
ka DPH
Navštivte autorizovaného prodejce vozů JEEP a objednejte si
Kelly Fam
Family
m i ly
předváděcí jízdu již dnes.
zavítá do
$872&(17580'RMiþHNVSROVUR
Počernic
.ROEHQRYDQHER86HĜDGLãWČ
STRANA
ST
TRANA 12
7HOQHER
(PDLOPLNXOLN#GRMDFHNF]QHERYDVDN#GRMDFHNF]
®
MHHSGRMDFHNF]
SC-350242/12
STRANA 13
2
SC-351239/01
inzerce
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA OSMIČCE
redaktor:
Oskar Kuptík
tel.: 734 580 072
[email protected]
Vlastně ani nejde
o památky
Ve stejný den jako oslavy připojení Libně k Praze probíhají
12. 9. ve městě Dny evropského dědictví. Otevírají se
památky, které jsou celoročně
nepřístupné. Lze navštívit
Libeňský plynojem i katakomby v Libeňské sokolovně,
Grabovu vilu i kostel sv. Václava v psychiatrické léčebně
v Bohnicích a další památky
v Praze 8, jako je třeba Knorův
statek v Dolních Chabrech.
Člověk si zvlášť při těchto
příležitostech uvědomuje, jaké
bohatství naše památky reprezentují. Je dobré si to připomínat zvlášť v době, kdy zdánlivě
daleko od nás padají za oběť
barbarům nejen křesťanské
chrámy, ale i další celosvětové
kulturní dědictví. Ctěte nejen
památky naší evropské kultury,
ale i památky ostatních, ať jsou
spojené s jakýmkoliv náboženstvím. Nebuďme jako ONI.
praha 8
Radnice zve: Přijďte oslavit
114. výročí připojení Libně k Praze
„ Atmosférou starého
Rakouska-Uherska na vás
dýchnou oslavy 114. výročí
připojení Libně k Praze.
Slavnost se koná v sobotu
12. září na nádvoří Libeňského zámku a v prostoru
Löwitova mlýna.
Oskar Kuptík
Praha 8 — Diváci se mohou
těšit na ukázky jednotek
a pěchotních zbraní rakousko-uherské armády z doby
před vypuknutím 1. světové
války. Své tradice připome-
pozvání
„Zvu srdečně
všechny
občany
Prahy 8 na
oslavy připojení Libně ku
Praze. Byl to
pro Libeň, ale
i pro Prahu
významný
krok, který umožnil jejich rozvoj.
Pojďme si společně připomenout
i historii a pobavit se na začátku
školního roku.“ Starosta MČ Praha
Roman Petrus
nou cvičenci libeňského Sokola vystoupením na nářadí,
oživením akce bude folklórní
vystoupení krajanských
spolků Čechů žijících na
území Bosny a Hercegoviny,
Maďarska a Ukrajiny. Diváky
pobaví flašinetář, harmonikář, kouzelník, kejklíři,
chůdaři a další postavy ze
staré Prahy. Pro děti i dospělé
jsou připravené netradiční
(neplastové) hry. Vrcholem
slavností bude podvečerní
koncert staropražské kapely
Patrola-Šlapeto, která svou
produkci zahájí symbolicky
písní Libeňský plynojem.
Vstup pro všechny je zdarma.
Sloučení Libně s Prahou
v roce 1901 bylo i trochu
Nabízejí seniorům nejen cvičení
Kobylisy/Troja — Pro seniory Prahy 8 se od
začátku září otvírají i cvičebny a bazény pro
zdravotní a kondiční cvičení. Zároveň jsou
připraveny i učebny pro zájmové vzdělávání
a aktivity pohodové tělesné a duševní kondice. Vše pořádá spolek Senior fitnes.
„Nabízíme i možnost zapojit se do pravidelných i chystaných aktivit: angličtina v rozsahu pro začátečníky, pokročilé a konverzační
v pondělí a ve čtvrtek, němčina pro začátečníky a pokročilé ve středu,“ uvedl Zdeněk
Hostinský ze Senior fitnes. Připraveny jsou i
kde senioři cvičí?
Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 430/9, cvičitelka
ing. Irena Jurčová, pondělí 18.00–19.00 a v úterý
11.00–12.00 hod.
RoSa, Střelničná 1680/8, Praha 8 – Kobylisy, cvičitelka
ing. Jurčová Irena, pondělí 13.30–14.30 hod., cvičení na
židlích.
Bazén Šutka, Čimická 848/41, Praha 8 – Troja,
každé čtvrtky 13.00–14.00 hod., cvičitelka Karolína
Fomenková, spoluúčastnický poplatek: 50 Kč.
Začínáme od 24. září 2015.
kuriózní, protože vlastně s Prahou nesousedila.
Odděloval je Karlín. Právně
tedy byla Libeň napojena jen
přes předchůdce Libeňského
mostu – dřevěný provizorní
most vybudovaný v roce 1903.
Karlín pak přišel s připojením
na řadu až v roce 1922.
Na Libeň čekalo i připojení
pitné vody, stavba moderní
kanalizační sítě, zavedení zdravotnické a hasičské
služby na pražské úrovni.
Další dnešní části Osmičky
— Kobylisy, Bohnice, Střížkov nebo Troja, se s Prahou
spojily také až v roce 1922,
kdy vznikl obvod Praha VIII.
Karlín v té době ale tvořil
samostatný obvod Praha X.
Jak má vypadat
logo Prahy 8?
Praha 8 — Libeňská
radnice vyhlásila
veřejnou soutěž na
výtvarný návrh svého loga,
do které se mohou zapojit
všichni občané. Své nápady
mohou prezentovat všichni
bez omezení věku, vzdělání
nebo zkušeností.
Nové logo radnice využije
zájmové kurzy na PC, kroužky šachových her, pro úřad, časopis Osmičku,
web, facebookový profi l,
bridže a zpěvu, které se organizují dle zájmu
navigační systém i pro propřihlášených a prostorových možností v Cenpagační předměty. Logo má
tru Senior fitnes v poliklinice Petřiny v Prai hlavní město Praha a řada
ze 6. Spoluúčastnický příspěvek na cvičení
městských částí. Oficiální erb
v tělocvičnách je zpravidla 40—50 Kč, cvičení
využije radnice především
v bazénu za 50—60 Kč a dvouhodinová výuka
pro slavnostní prezentaci
zájmových kurzů stojí 50 Kč. Přihlásit se je
městské části. První ocemožné na e-mailu seniorfi[email protected]
něný získá 25 tisíc, druhý
V přípravě jsou i další aktivity, zejména pak
10 tisíc a třetí 5 tisíc korun.
seniorský Den pro zdraví s pochodem nordic
walking za krásami Prahy, na kterém se sejdou Podrobnosti najdete na webu
zájemci z celé Prahy na hřišti Sabat Troja 14. říj- radnice. Přihlášky musí být
podány do středy 30. září 2015
na 2015. Úplné informace ke všem aktivitám
do 14.00 hod. (tík)
naleznete na www.seniorfitnes.cz. (tík)
3
praha 8
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Dvě ikony Osmičky na výstavě
CHCETE PSA?
(Foto: Azyl opuštěných psů Libeň)
Jmenuje
se Tyky
a je to
devítiletý
kříženec
a váží
12 kilogramů.
Je odčervený, plně
očkovaný,
čipovaný, kastrovaný. Tyky
přišel z nevhodných podmínek. Na to, kde žil, není
přehnaně bojácný, a když se
na něj jde pomaleji a s citem,
moc rád se i pomazlí. Je ale
potřeba počítat s tím, že se
může leknout prudších, nečekaných pohybů a z leknutí
kousnout. Proto není vhodný
k dětem. Potřebuje někoho,
kdo by mu dokázal být trpělivým a spolehlivým parťákem
a kdo hledá klidnějšího psího
kamaráda. Dobře vychází
s ostatními psy i fenkami,
nejspíš by snesl i jiné domácí
mazlíčky. (tík)
Kontakt: Azyl opuštěných psů Libeň,
tel.: 724 526 537, 605 256 960
Libeň — Libeňský plynojem
a Negrelliho viadukt představují dvě výstavy v tzv. bílém
domě od 9. září do 25. října.
Libeňský plynojem je prvním
kulovým tlakovým plynojemem v českých zemích a stal
se inspirací pro mnoho umělců. Na výstavě se seznámíte
nejen se samotným plynojemem, ale i plynárenstvím
v Praze. Výstavu o dalším
unikátu — Negrelliho viaduktu, připravila Praha 8 s Muzeem hl. m. Prahy k 165. výSTAVBA NEGRELLIHO VIADUKTU vypadala impozantně.
ročí od spuštění Negrelliho
viaduktu do provozu. Uvidíte Zdroj Muzeum hl. m. Prahy, publikace Karlín.
i dosud nepublikované záběry
mostu.
Na roky 2016 až 2019 je
plánována rekonstrukce
viaduktu. „Uvítala bych, aby
v budoucnu vznikl v obloucích
mostu kreativní prostor, jako
je například pařížský Viaduc
des Arts nebo vídeňský viadukt. Jde o nový typ využití
veřejného prostoru. Mohou
zde být kreativní inkubátory,
galerie, ateliéry, dílny, kanceláře, salóny, učebny, bistra
a mnoho dalšího,“ uvedla místostarostka Alena Borhyová.
Dlužno upozornit, že oproti
opravě trvala stavba viaduktu, na které pracovalo na
POHLED DO dnešní Sokolské, dříve Královské, u Negrelliho viaduktu.
3000 dělníků, jen čtyři roky
Zdroj Muzeum hl. m. Prahy, publikace Karlín.
— 1846 až 1850. (tík)
STRUČNĚ Z OSMIČKY
Knihovna na Ládví: Děti si i lehnou
Užijte si Kinobus
Kobylisy — Pobočku Ládví
Městské knihovny v Praze
(MKP) najdete v Kulturním
domu Ládví, pár kroků od
stanice metra. O prázdninách
byla několik týdnů zavřená
a od 17. srpna slouží veřejnosti
v novém kabátě.
Rozšířilo se sezení pro čtení
a listování knížkami, ale i pro
práci s vlastním notebookem
nebo tabletem. Přesun internetových stanic zajistil klidné
místo na studium audio kurzů
anglického jazyka. Internet
„na stojáka“ (dvě stanice)
slouží pro rychlou kontrolu
pošty apod. „Děti nejraději
u prohlížení knížek leží na
Ďáblice — Za koupalištěm Ládví (Štíbrova 17, Ďáblice) se
objeví Kinobus ve dnech 4. až 6. září, vždy od 20.30 hodin. Vstupné je zdarma. „Je to poprvé, co Kinobus zavítá
i do Prahy 8, jsem ráda, že jsme se do tohoto projektu zapojili. Žánrově pestré fi lmy jistě zaujmou všechny generace,“ řekla místostarostka Alena Borhyová.
Součástí každého promítání je sbírková pokladnička pro
Nadaci Terezy Maxové dětem. Výtěžek sbírky bude použit
na rozvoj a podporu náhradní rodinné péče či jako podpora prevence odebrání dítěte z rodiny. (tík)
Mateřské školky jsou zateplené
Troja/Kobylisy/Ďáblice — Budovy mateřských škol Krynická, Bojasova a Šiškova jsou zateplené díky získané
dotaci z fondů EU. Stavebníci slíbili, že ukončí práce do
začátku září, takže chod mateřských škol by tedy neměl
být omezen. Zateplení školek uspoří městské části nejméně 1,1 milionu korun za rok na topení. (tík)
Nové přechody pro chodce
Kobylisy / Pelc-Tyrolka — Nové přechody pro chodce
zajistila radnice Prahy 8 u Technické správy komunikací
v ulici Třeboradická v rámci křižovatky s ulicí Hovorčovická a Veleňská a přes ulici Trojská v rámci křižovatek
s ulicemi Nad Hercovkou a Uzavřená. Důvodem je zajištění
větší bezpečnosti chodců v daných lokalitách. (tík)
4
zemi, proto jsme knihovnu
vybavili právě takovým místem, kde je možné si číst, hrát,
snít,“ uvedla Marta Pilniková
z pobočky. „Výběr knížek
dětem usnadní „hrabátka“
na kolečkách (speciální kus
nábytku). Děti mají i vlastní
paní knihovnici, která poradí,
pomůže i doporučí.
Kromě tradičního výběru
tištěných knih, map, mluveného slova, novin a časopisů
nabízí i široký výběr výukových materiálů angličtiny.
Zájemci si je mohou půjčit
domů, objednat převoz na
jinou pobočku nebo studovat
přímo v knihovně. (tík)
měst. knihovna - Ládví
Burešova 2/1661 (KD Ládví)
Provozní doba: Po: 13-19, út: 9-16,
st, čt: 12-19, pá: 9-16, so: 9-13 hod.
Doprava: metro „C“ stanice Ládví,
tramvaj číslo 10, autobusy číslo
103, 177, 183, 295 a příměstské
linky 348, 349, 368 a 369,
zastávka Ládví
Foto Ivan Kuptík
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Blanka se otevírá, radosti i starosti začínají
„ Tak 20. září to má vypuknout. Bez koncertu a zřejmě
i bez velké slávy. Blankou
pojedou (snad) auta. Někomu bude hej, jiným ouvej.
KRÁTCE Z PRAHY
Autobusy za miliardu
Praha – Na 150 nízkopodlažních autobusů za miliardu korun chce nakoupit
Dopravní podnik Praha. (tík)
Na rande jen pěšky
Petřín – Petřínská lanovka
a stanice Nebozízek je od
7. září 2015 do 18. března 2016 včetně z důvodu
rekonstrukce mostu zcela
mimo provoz. Na rande
lanovkou na Petřín pak můžete až na Josefa 19. března
2016 od 9 hodin. (tík)
Oskar Kuptík
Praha – Radost budou mít
obyvatelé Prahy 7, těm možná
odlehne, ale nájezd přes Holešovičky a Trojský most, směr centrum, ústící do jednoho pruhu,
už teď tvoří kolony u Výstaviště.
Hůř na tom budou obyvatelé
Prahy 8, hlavně v ulici V Holešovičkách, kam Blanka „vyplivne“ dopravu od Malovanky,
z Dejvic a Letné. Po počátečních
zmatcích se vše ukáže jasněji.
Větší starosti představuje
otevření Blanky pro vedení
města. Do října má být jasno
o tom, kudy povede její pokračování – Blanka II. Bez „vývodu“ z Prahy ven totiž ztrácí tunel smysl. Za „všechny prachy“
je varianta pokračování tunelu
podél Vltavy ulicí Povltavskou
a dále na povrchu až na Spojovací a do Malešic. Odhaduje se
na 40 miliard korun.
velká Praha
TAK BY MOHLA vypadat ulice V Holešovičkách, když město přijme levnější
variantu pro pokračování Blanky. Zdroj www.praha.eu
Levnější je tunel v ulici
zklidnění magistrály. Jak to
V Holešovičkách, který by
bude – deset miliard, nebo
vyústil na povrch na ulice
40 miliard, co myslíte?
Kbelskou a Průmyslovou.
Měří kilometr a stál by deset
názor politika
miliard. Obyvatelé z okolí ulice V Holešovičkách a vedení
„V případě levnější
varianty musíme
radnice Prahy 8 by to uvítali,
trvat na tom, že silnice
kdyby doprava zmizela pod
V Holešovičkách musí
zem, ale už nyní se objevují
být pod zemí. Čím
různé námitky, že to neprodříve, tím lépe pro naše
spěje zase jiným. To je věčný
obyvatele,“ uvedl staspor. Znáte to dobře z rozerosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).
pří Prahy 2 a Prahy 4 kvůli
Elektrobus už
s cestujícími
Vinohrady – Elektrobus
SOR/Cegelec EBN 11 testuje
DPP už od června. To bylo
ale bez cestujících. Nyní si
můžete elektrobus vyzkoušet sami, protože zkoušky
pokračují s cestujícími. Na
trati linky 213 ze Želivského se testovaný elektrobus
osvědčil a nyní se uvidí, jak
si povede s cestujícími. (tík)
INZERCE
24. VÝSTAVA HODIN, HODINEK, ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ
SC-350098/23
24. - 26. 9. 2015
Úcta
k Vašim očím...
PRO VÁŠ OBROVSKÝ ZÁJEM DRŽÍME AKCI.
POZOR – pouze do 30. ZÁŘÍ
SLEVA 50 % NA DIOPTRICKÁ SKLA
9ý(71ċ08/7,)2.È/1Ë&+
SLEVY 50 – 80 % na brýlové obruby
VAŠE OPTIKA, Klapkova 1848/17, Praha 8 Kobylisy,
100 metrů do stanice metra Kobylisy, Po – Čt 9.00 – 18.00 Pá 9.00 – 16.00
tel.: 608 655 017, www.vaseoptika.cz
SC-350819/03
SC-351017/03
VYŠETŘENÍ ZRAKU OČNÍM SPECIALISTOU BEZ ČEKÁNÍ!
5
téma
psi
Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
Někdo by utratil psy, někdo děti, diskuse
o psí vyhlášce hraničí s extremismem
„ Mají pobíhat volně, nebo jenom na vodítku? Na
volno jen někde? Psí vyhláška, kterou má většina
měst, v Praze chyběla, pobíhání psů dosud omezuje jen vyhláška o zeleni a ta prý nestačí.
být první otázka k páníčkovi
psa, když vám nebo vašemu
Vyhláška, kterou najdete na
dítěti připadne psík roztomimagistrátním webu, ale má
lý. Když pán řekne ne, tak se
zatím jednu vadu, nenajdete tam nesnažte, pes to nemá rád, třeba
místa, kam psi mohou, a kam
i kousne. Většina konfliktů
nesmí vůbec. Specifikuje jen po- mezi dětmi a psy vzniká právě
hyb na vodítku. A říká také, že
kvůli chybějící otázce: Můžu si
„pravidla pro volný pohyb psů
ho pohladit? Takže je tu důvod
se nevztahují na psy služební,
děti vychovat, a nebo je mít na
záchranářské při výkonu služby vodítku… Nebo utratit, jak naa záchranných prací nebo při
vrhovala jedna z diskutujících
výcviku k těmto činnostem, na
ve víru vášní…
psy speciálně vycvičené jako
Bojové psy zakázat
průvodce zdravotně postižených
osob a psy canisterapeutické při I odborníci se přou o tom, zda
vůbec existuje bojové plemepráci nebo při výcviku k těmto
no. Znám pitbulku jménem
činnostem“.
Bandita. Majitelky se nikdo
Když má člověk strach
neptá: Můžu si pejska pohlaStrach je hnusná věc, pochází
dit?, protože pes má pěkně
z něj spousta nepravostí, zřej- vrahounskej výraz. Když se
mě i ty extremistické názory,
ale majitelky zeptáte, dovože by se psi měli naprosto zalí vám to a zjistíte, že zdání
kázat či prostě utratit. Faktem klame… Vrahoun je přítulný
ale je, že je hodně lidí má před a milý. I když vyhláška „bojopsem, i sebemenším (mimová plemena“ neřeší, lidé o tom
chodem to jsou někdy potvozačínají opět diskutovat.
ry) strach. Pes to cítí a může
Kdo je napaden?
být i agresivní. Výkřiky
V Praze ročně dojde k asi
„von je hodnej, von vám nic
neudělá, von je štěně“ člověka 120 konfliktům různé intenstrachu nezbaví, zvlášť když se zity mezi psem a člověkem.
na něj řítí třicetikilové štěněčí Při zkoumání hlubších příčin
nevychované tele. To je důvod, se většinou ukáže, že vinen
je člověk, který se choval
proč by psi měli být na vodítnepatřičně. Odborníci tvrdí,
ku v místě, kde je hodně lidí.
některá napadení vznikají
Brzdy skřípou, svědomí je černé že
právě proto, že pes na vodítku
Přejeli jste někdy psa? Tomu,
má při kontaktu s cizím člokomu se to stalo, a není necita, věkem strach, prožívá pocit
je těžko, černé svědomí hlodá, ohrožení, a tak útočí. Takže
je mu to líto, ale když on tam
měl by být na vodítku?
ten pes vběhl… Faktem je, že
Cyklostezka se psem, či bez něj?
v zájmu ochrany vlastního psa
Je to velmi častý obrázek:
by i pejskaři měli mít důvod
cyklista, vedle něj kluše pes.
mít psa na vodítku na veřejTo by mělo skončit. Proč?
ných komunikacích.
Návrh vyhlášky to zaktovuje
Můj pes je vychovanej…
asi proto, že někteří cyklisHodně argumentů se točí koté argumentují tím, že střet
lem toho, že pes je vychovaný, se psem může být tragický.
jde u nohy, do silnice nevkro- Může, ale ten, kdo má kolo
čí, cizích psů si nevšímá, na
a psa, to vidí jinak: Pes by na
lidi kašle… Jen by mne zajívodítku být neměl…
malo, jak se pozná takový pes.
Tady běhej volně…
Takže i to je důvod, aby byl pes
Vyhláška bude obsahovat
na komunikacích na vodítku.
místa, kde je volné pobíhání
Jé, to je hezkej pejsek…
psů povoleno. Budiž, hej je
Můžu si ho pohladit? To by měla těm, kteří bydlí v okrajoOskar Kuptík
6
PSI A DĚTI. Přátelé či nepřátelé?
vých místech Prahy, ale co ty
vnitřní obvody? Pes je velmi
často společníkem osamělých, starších a méně pohyblivých lidí. Musí se takový
člověk táhnout v MHD (naštěstí to už mají psi zadarmo)
lán světa, aby psa vyvenčil? Když špatně chodíte, je
vám zatěžko ujít i pár stovek
metrů, natož odcestovat pět
stanic MHD.
Co vadí nejvíc?
Faktem je, že lidé tak moc neřeší, že by je mohl napadnout
pes na ulici. Nejvíce se jim
nelíbí exkrementy. A to fakt
není záležitostí psů, ale jejich
majitelů: kdo neuklízí po
svém psu, je zločinec a měl by
být na vodítku a ještě k tomu
v omezeném, neuklizeném
výběhu. Ve vyhlášce se objeví
i místa s absolutním zákazem
vstupu psům, týká se to třeba
takových parků jako jsou Vojanovy sady, pražské zahrady
apod. Už nyní nesmí psi na
dětská hřiště. To je přeci rozumné, ne?
A co pokuta?
Teď lze za psa zaplatit pokutu
do tisíce korun. Není to pokuta
pro psa, ale jeho pána, který
nedbá slušného vychování
a různých omezení, případně
neuklízí po svém miláčkovi. Jestliže vyhláška neurčí
sankci, je vlastně k ničemu…
Když bude určeno, kolik se má
zaplatit, pak je pro strážníky
velmi jednoduché pokutu
vybrat a nemusí se jako nyní
handrkovat s majiteli psů.
Psí vyhláška má platit od
listopadu, podávání námětů
občanů skončilo už
31. srpna, ale například
Praha 7 uspořádala diskuzi
o ní na počátku září. Mimo
to, některé městské části mají
tolik výhrad, že by možná
bylo lepší na celou vyhlášku
(mimochodem není to první
pokus) prostě zapomenout,
což opět vzbudí vášně.
psi v Praze
V Praze je evidováno na 80 tisíc psů,
ale ve městě jich žije podle odhadů
kolem 100 tisíc. Roční poplatek za
psa je 1500 korun, ale ne všichni
majitelé ho platí. Vyjmuti jsou například služební a asistenční psi, což je
ale zanedbatelné množství.
Než začne platit nová vyhláška, může
majitel za psa, tedy svůj přestupek,
zaplatit až tisíc korun na místě, kde je
nařízeno vodit psa na vodítku.
Za letošní půl rok strážníci řešili
necelých 2000 přestupků týkajících se psů, ať už kolem vodítek,
exkrementů, či čipování a zaplacení
poplatku. Počet těchto přestupků
proti srovnatelnému období loňska
vzrostl o 16 procent. Od roku 1993
pracuje v Praze městský útulek pro
psy, tzv. „psí domov“ v Troji, který
je podřízen Městské policii hlavního
města Prahy. Měsíčně ho navštíví
asi 2.000 lidí, mnozí z nich si odtud
berou psa k adopci. Praha má ale
i další soukromé útulky, například
v Libni.
ZÁCHRANÁŘ. Psi pražských záchranářů patří mezi světovou špičku.
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Bývalé lázně najdete
v Malé Chuchli
lázně
téma
Do lázní můžete jet na Budějovickou
„ Pražané to kdysi neměli na výlet do lázeňského prostředí daleko. Jedny totiž měli hned kousek směrem na jih od
Újezdské brány v Malé Chuchli.
ňována, což bylo i důvodem
úpadku lázní. Zajímavostí
Chuchle - Lázně jsou umístě- je, že z daleka viditelný kotel
ny kousek od břehů Vltavy na sv. Jana Nepomuckého, který
začátku údolí, kde pramení
se tyčí na kopci opodál, měl
Mariánsko-lázeňský potok.
být údajně postaven polZ jedné strany je pak Malá
ským šlechticem jako dík za
Chuchle obklopena Chuuzdravení manželky právě
chelským hájem a na druhé
v těchto lázních. Takže bůhví
skálami, které ve své vějak to s léčivými schopnostmi
decké práci proslavil geolog
vody bylo.
Joachim Barrande.
Vlastní areál lázní se skláPrvní oficiální zmínka o zdej- dal z několika budov, které
ších lázních pochází z roku
jsou dnes památkově chrá1736, ale jejich vznik je pravněné. Tvoří ho tři objekty –
děpodobně ještě staršího data.
barokní Staré lázně se soškou
O tři roky později pak lázně
P. Marie, Nové lázně a klaproslavil spis J. A. J. Scrinciho,
sicistní Myslivna. Ty jsou
pozdějšího rektora Univerzi- doplněny kostelem Narození
ty Karlovy, jenž chuchelskou P. Marie a budovami, kde bývodu doporučoval k léčení
val lázeňský hostinec a kdysi
ženských nemocí, žaludečproslulá zahradní restaurace.
ních potíží, bolestí hlavy,
V minulosti byly tyto objekty
a dokonce i křečových žil.
oblíbeným výletním místem
Nicméně později byla léčivá
Pražanů a často se zde scháschopnost pramene zpochyb- zela tehdejší umělecká společnost. Skupinu lázeňských
domů doplňuje kaplička Pany
Marie v lese nad komplexem.
V padesátých letech
minulého století byla v bývalých lázní zřízena škola
pro předsedy JZD a poté zde
působila střední zemědělská
technická škola s učebním
oborem pěstitelství a chovatelství. V současné době sídlí
v areálu Institut vzdělávání
foto ŠJů, Wikimedia Commons a poradenství.
Martin Solar
LÁZNĚ JUPITER. Na to, abyste si mohli užít lázní, si nemusíte brát dovolenou a jezdit
z Prahy. Za lázeňskými procedurami můžete vyrazit i do Krče nedaleko stanice metra
Budějovická. Své sídlo zde totiž mají Lázně Jupiter. V lázeňském domě Jupiter se zaměřují na řešení různých zdravotních problémů, snížení nadváhy a posílení celkové fyzické
a psychické kondice v jakémkoliv věku. Nechybí zde ani fitness a wellness centrum. To
vše pod jednou střechou. Samozřejmostí jsou nejmodernější technologie neinvazivních
metod. Tedy vše bez chirurgických zákroků a léků. Celkem nabízejí Lázně Jupiter přes
100 různých lázeňských procedur, které je možné absolvovat ambulantně, jako toho
využíval například herec Miroslav Donutil. (mas) Kde: Hornokrčská 31, 140 00 Praha 4,
Krč. Kdy: pondělí–pátek 8:00–21:00, sobota – neděle na objednání.
Dětskou obezitu lze léčit v lázních
Praha - Na rozdíl od obezity
dospělých je možné využít
lázeňského prostředí při léčbě této choroby u dětí.
„Příslušná indikační skupina, která umožňuje léčbu
dětské obezity, má název
‚Nemoci z poruch výměny
látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita“. V ní je podstatná indikace XXIV/2 – Obezita
spojená s dalšími rizikovými
faktory,’ uvedl Oldřich Tichý,
tiskový mluvčí VZP. Odpovídající diagnóza u dospělých
se nazývá jen „Nemoci z poruch výměny látkové a žláz
s vnitřní sekrecí“ a indikaci
„obezita“ vůbec neuvádí. To
znamená, že lázeňské léčení
obezity u dospělých nemůže
být hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pobyty cílené na redukci
nadváhy ale řada lázeňských
zařízení nabízí, nicméně
klienti si je musí zaplatit.
V případě výše uvedené
indikace se rehabilitační
péče dětem poskytuje jako
péče komplexní, v délce
trvání 28 dnů a s možností
prodloužení. Lázeňský pobyt se může při prokázaném
efektu předchozího pobytu
i opakovat. (mas)
SC-351073/01
INZERCE
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Zlatá veslařka Mirka Knapková: Brňáci
„ Je to rvačka, 1.300 veslařů ze 77 zemí chce na olympiádu v Rio de Janeiru.
To jsou ti, kteří bojují na mistrovství světa veslařů ve francouzském Aiguebelette, které je zároveň kvalifikací pro hry. Na mistrovství je 20 českých
veslařů. Největšími nadějemi je Ondřej Synek a Mirka Knapková, která Naší
Praze poskytla rozhovor těsně před odletem do Francie. Nikdo nepochyboval, že Mirka ve Francii zaboduje a v Riu stejně tak.
Oskar Kuptík
Myslíte si, že přivezete z Rio de
Janeira medaili ?
Samozřejmě strašně ráda,
všichni sportovci přeci trénují
kvůli tomu, aby vyhrávali, a ne byli poslední, byl by
to určitě velký úspěch mít
medaili z olympiády, ať už má
barvu jakoukoliv.
Tedy i bronz by byl dobrý?
Byla bych spokojená i s bronzem, hodnota olympijské medaile má pro mne velkou cenu
a podle mne každý sportovec
ví, kolik ho to stojí úsilí, už
jen aby se kvalifi koval…
Kvalifikaci zvládnete?
Nemám ráda, když se moc
mluví před závodem…
V Riu jste se ale už byla podívat, to mluví za vše, jak se vám
tam líbilo?
Nebyli jsme tam na soustředění, šlo jen o pár dnů,
vypůjčila jsem si loď z místního klubu a spíš jsem koukala kolem, jezdí se v centru
města, což je hodně nezvyklé,
vlastně všechny tratě najdete mimo město. Byla jsem
fascinovaná tím okolím, hned
na startu vidí člověk sochu
Ježíše, ikony Ria…
V Praze trénujete na Vltavě, je
mezi Vltavou a jezerem nebo
mezi tratěmi?
Jsou velké rozdíly mezi
závodišti, myslím si, že snad
každý veslař má cit pro vodu
a vnímá, že někde je lehčí,
jinde těžší, že na jezerech,
protože jsou většinou v otevřené krajině, víc fouká, při
závodech to vše hraje roli.
Chcete mi říci, že fakt cítíte
těžkou a lehkou vodou?
Skutečně je na tom vesle těžší,
musíte využít víc síly, víc
zabrat, rychleji se unavíte, to
je těžká voda, a na lehké vodě
je to prostě jiné, nechci říci, že
lepší, každému totiž vyhovuje něco jiného, záleží třeba
i na charakteru tempa… Třeba
8
v Mnichově je voda těžká
a studená…
abych to uvedla na pravou
míru: určitě věřím na to, že
existuje něco mezi nebem
A ta Vltavská, jak ji cítíte?
a zemí, že se věci nedějí náTu mám ráda, ale nesmí jet
hodu. Ale fakt nejsem žádná
spousta parníků, motorových
čarodějnice, ani se tím nečlunů a jiných plavidel… Takže
hodlám zabývat. A pravda je,
většinou jezdím brzy ráno a do- že věřím… Věřím třeba v popoledne, ale teď jsme zrovna
zitivní a negativní energii,
naprosto cíleně trénovali právě každý člověk ji vydává a beru
přes den, abych si vyzkoušela,
to tak, že když vydá negativní
jaké je to ve vlnách, protože
energii, tak ji dostane zpátky,
poslední měsíc nefoukal vítr,
když vydá pozitivní, tak se
na řece skoro hladinka, a když
mu také většinou vrátí.
pak člověk jede na jinou vodu
a narazí na vlny, tak chvíli trvá, Takže jste pořád pozitivní?
než si zvykne.
Snažím se být, ale je to náročné, člověk občas nadává…Ale
Vrtá mi hlavou, jak je to s vaši- snažím se mít nadhled.
mi talismany, jednou se píše, že
je máte, pak zase, že nemáte,
A partnera máte?
Mám partnera,
mám ho ráda, on
mě má rád, jsem
spokojená, jsem
zasnoubená…
Ale víc o něm asi
nemusím mluvit,
že…
tu je to čtyřlístek na Bledu, pak
zase veslo na krku…
Takže je nejméně 180 centimeNejsem zase tak moc pověrči- trů vysoký, má smysl pro sranvá, ale když mi dá někdo něco du a všechny další vlastnosti,
pro štěstí, vezmu si to, ale
které jste jednou specifikovala?
nejsem a nechci být upnutá
Všechno se mi splnilo, přesně
na jednu věc, protože když to tak, jak jsem si ho přestavoztratím, tak budu mít pocit,
vala, tak takový můj partner
že ztratím štěstí nebo formu,
je. (To nelze, než komentovat
takže nechci být na nic fi xoslovy paní kněžny z Babičky
vaná. Ten čtyřlístek na Bledu, Boženy Němcové: Šťastná to
který se mnou jel v lodi, jsem žena.)
dostala od kamaráda, který
měl těžkou nehodu, bojoval
Pojďme na Vltavu,kolikrát jste
o život, ale šlo o hezký, milý
vlastně vyhrála primátorky
a symbolický dárek. Nakoa baví vás to?
nec mi zůstal i na olympiádu
Přiznám se, že nevím, ale
v Londýně.
samozřejmě mne to baví, je
to i zpestření, a když sedA veslo, které nosíte na krku?
nu do osmy, když závodíme
To jsem dostala od fanoušků
s holkama z klubu, i ta změna
a kamarádů z Brna, které
posádky, to je jiný zážitek.
znám od malička z loděnice.
Na skifu jedete sám, pomalu,
Beru to jakou hezkou vzpona osmě je parta a jede to fakt
mínku a i mě to uklidňuje…
rychle…
Můj partner je přesně
takový, jakého jsem si
představovala...
V jednom rozhovoru jste řekla,
že trochu koketujete s magií,
takže čarujete a využijete pobytu v Brazílii k účasti na woo-doo rituálu?
To že jsem řekla? Fakt? Ale
Až skončíte kariéru, mluví se
o tom, že byste se měla stát
trenérkou, ale dlouhodobě
naznačujete, že vás to nadšením nenaplňuje. Budete tedy
trenérkou, nebo ne?
NA VLTAVĚ o primátorkách s osmou. Foto a titulní f
Myslím, že to je hodně náročná práce a taky práce nevděčná, ten trenér stojí v pozadí
úspěchů, ale i neúspěchů,
práce s lidmi se musí brát jako
poslání než jako povolání.
Je to ale pro mne zajímavé,
vždyť jsem to i studovala.
Přijde mi hezké, když někdo
dává mladým zkušenosti
a vede je ke sportu, hlavně
v dnešní době, protože mládež má spoustu jiných aktivit.
Lze také ukázat sport zajímavou formou, upozornit, že
sport má svůj půvab a může
být součástí života, aniž by ho
člověk dělal vrcholově, lépe
pomáhá zvládat stres, působí
ve vztazích a sport v kolektivu učí komunikovat ve společnosti.
A co třeba činovnice olympijského výboru, medaili na to už
máte, šla byste do toho, kdyby
vám to někdo nabídl?
(Dlouhé mlčení) – Zní to hezky a pak si člověk představí,
co vše to obnáší, nicméně
v každém případě bych chtěla
zůstat u sportu..
Tak tedy sportovní komentátorka?
To néééé, asi by mi to ani
moc nešlo, moc upovídaná
nejsem…
Když jsem pročítal rozhovory
s vámi, vyloupla se mi kavárna, co takhle sporotovní kavárna? Víte, jak by ta vaše mohla
vypadat? Popusťte alespoň
trošku uzdu fantazii…
Kavárny, to mě opravdu baví.
Moje kavárna by byla pohodová, příjemný personál je
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
mne obdivují, jak mohu v Praze vydržet!
Máte koníčky výrazně sportovní kolo, lyže, našlo by se i něco
jiného?
Moc času není, občas je to fi lm
a divadlo, musím šetřit energií, až skončím s vrcholovým
sportem, určitě toho bude víc.
Ráda chodím do kina, do toho
opravdovského, ne do multiplexu, ale do Řevnic, tam
najdete skutečné kino.
Ne, alespoň o tom nevím, ale
ti, co mám kolem sebe, a rodina mi to nevyčítají. Ani maminka s tatínkem, maminka
mne dokonce obdivuje, že
mohu s těmi Pražáky vydržet.
(opět smích)
A co vám tedy na Pražácích
vadí?
Mně nic, ale přijde mi, že
v Brně se rodiny víc navštěJste z Brna a faktem je, že o Br- vují, tady se v hospodě nebo
ňácích se říká, že nemají rádi
v kavárně…
Pražáky, už jste na nás změnila
názor?
Dobře, odpouštím vám…, a co se
Pořád na tom trvám… (velký
vám líbí, a nelíbí v Praze?
smích), ale nechci to generali- Nelíbí se mi dopravní zázovat. Ať v Brně, nebo v Praze cpy, to je děs, když se člověk
se najdou dobří lidé i jiní lidé. musí dostat z jednoho konce
Mám to asi od malička nauče- na druhý, uspěchaní lidé,
né, že v Brně nemají lidé rádi
samozřejmě jsem taky uspěoto: Oskar Kuptík
Pražáky. Ale je tu vlastně víc
chaná… Na druhou stranu
jiných řevnivých měst, třeba
je Praha krásná kvůli svým
důležitý, aby se tam člověk
Hradec a Pardubice, ale mezi
památkám a kulturní život
cítil dobře. Našla by se tam
Brnem a Prahou je rivalita
nabízí až neuveřitelné množi místnost s knihovnou, kde
největší. Popravdě řečeno,
ství možností…
by si lidi mohli číst, ale i taopravdu to neřeším, mám
kový koutek, kde se scházejí
spoustu kamarádů z Prahy…
Když jste zasnoubená, takže
kamarádky, aby je nic nerušiněkdy bude i svatba, kde budelo, každý by si tam našel svoje A nevyčítají vám Brňáci, že jste te bydlet, v Praze, nebo v Brně?
místo a byl spokojený.
utekla do Prahy?
No vidím to tak, že někde
za Prahou, takže kompromis,
už teď mám v Praze spoustu
přátel, takže bydlím na Zbraslavi, je to okraj města, tam
se mi líbí, že vezmu tenisky,
jdu si zaběhat a nebo vyjedu
na kole.
profil
Mirka Knapová
Narozena v Brně
1980, zlatá
na olympiádě
2012 v Londýně.
Několikanásobná mistryně
Evropy, České
republiky a mnohonásobná vítězka
pražských primátorek. Pochází
z veslařské rodiny. Závodí za VK
Slavia Praha. Nejčastěji jezdí
na Vltavě od Jiráskova mostu
k Modřanskému jezu a zase zpět.
Je nositelkou prestižní Ceny Jiřího
Gutha-Jarkovského, kterou jí udělil
Český olympijský výbor. Její olympijské zlato je teprve třetí v dějinách českého veslování a je jedinou
českou ženou, která medaili získala.
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
18. září
2. října
16. října
30. října
13. listopadu
27. listopadu
11. prosince
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu:
Strategic Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud obdržíme
kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu A, nebo
převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
kupon.indd 1
26.8.2015 11:00:11
9
bydlení
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
Víte vše o správném
výběru vaší matrace?
„ O tom, že kvalita spánku ovlivňuje, jak bude člověk
fungovat po celý zbytek dne, dnes asi nikdo nepochybuje. Přesto řada lidí podceňuje výběr matrací, na
kterých si svůj zasloužený odpočinek dopřejí.
o 20 cm delší než je výška člověka a její optimální šířka by
Matrace je určitě lepší kupovat měla být minimálně 90 cm.
ve specializovaných prodejPáteř musí být také běnách a studiích. V případě, že
hem spánku ve své přirozené
máte pocit, že obsluha je nepoloze, tak aby docházelo
profesionální, navštivte jiného k regeneraci meziobratlových
prodejce, jde přeci jen o vaše
plotének a absorpci tekutiny
zdraví. Matrace nekupujte
do nich,” upozorňuje Hana
pouze na doporučení, protoKozáková, specialistka spože každému vyhovuje něco
lečnosti Spisladce.cz a dojiného a i zdravotní potíže jsou dává: „Při výběru matrací
individuální. Vše vyzkoušejje také dobré si uvědomit,
te přímo na místě. Je třeba si
že správná matrace pro děti
uvědomit, že spánkem strávíte má zásadně odlišnou funkčtřetinu svého života, což je
nost než pro dospělé. Lékaři
více jak kteroukoliv jinou
doporučují výměnu matrace
soustavnou činností v průběhu každých 8 let.”
vašeho života.
A víte o tom, že správný
A co radí při nákupu odbor- výběr matrace vám může
ník? „Matrace by měl být
pomoci se zdravotními obtíMartin Solar
žemi? „Ano, je tomu tak. Jde
například o pomoc s léčbou
revmatismu, artrózy a dalších kloubních onemocnění. Dobře vybraná matrace
také pomáhá s regenerací
svalů, šlach a meziobratlových plotének, uvolněním
napětí a pomoci od bolesti
zad,” uvedla Hana Kozáková.
K tomu je třeba připočítat
i pomoc s uvolněním kloubů
v kloubní jamce a podporou
regenerace chrupavčitých
Moderní interiér - vedou světlé materiály
Koupí nového bytu nic
nekončí. Je třeba jej vymalovat, vybavit nábytkem a dalším nezbytným zařízením.
A to vše podléhá módním
trendům. Ty tam jsou dnes
doby křiklavě barevných
stěn a rustikálních kuchyní.
V současné době je v módě
zase bílá. Interiérům
10
vládnou jednoduché linie
a hodně světla. Touhu po
vzdušnosti dokládá i trend
balkonů, teras a předzahrádek – venkovní prostor
s posezením se stal nejžádanější součástí moderního
bydlení.
První, co je třeba si
v novém bytě rozmyslet, je
barevné ladění stěn, podlah
a nábytku. Při rozhodování,
jakou barvou vymalovat stěny bytu, je důležité přihlížet
k velikosti a prosvětlení
místností. Dostatek denního světla dovoluje použít i tmavší odstíny barev,
které světlo pohlcují a zužují
prostor. Pozor ale na přehnané barevné kombinace
- současný trend připouští
maximálně dvě dominantní
barvy na stěnách i u doplňků.
„V módě je opět neutrální
bílá, která nechá vyniknout
bytové doplňky a dekorace. Trendem se dnes stávají
stěny vymalované nebo
vytapetované pouze do půlky, na začátku zde dominují
světlé barvy a tóny postupně
přecházející až do bílé,“ vyjmenovala architektka Anna
Lacová.
Bytové textilie se nejvíce
používají v osvědčených
přírodních barvách – zemité odstíny jsou nestárnoucí
klasikou jak na pohovce,
tak na polstrování židlí či
postelí. Doplňují se závěsy
či záclonami v podobných
odstínech. (mas)
částí kloubů či se snížením
a pomocí od otoků nohou po
celodenní námaze.
info
Pro správný výběr matrace můžete
kontaktovat poradnu a specialistu
na zdravý spánek: Spisladce.cz,
Lidická 8/883, Praha 5 Smíchov,
tel.: 257 224 329, mob.: 725 942 458,
e-mail: [email protected],
www.spisladce.cz.
Lidi dávájí přednost
plastovým oknům
Při rekonstrukci či stavbě
volí 62 procent lidí plastová
okna. Dřevěná si do bytu či
domu pořizuje pouze čtvrtina
zákazníků. U dveří však vítězí
stále dřevo. Vyplývá to z výzkumu provedeného u stavebních společností při příležitosti
veletrhu FOR ARCH.
Dřevěná okna, která jsou
díky použitému materiálu ekologičtější, svůj boj
prohrávají především kvůli
vyšší ceně a mylné představě
zákazníků o náročné pravidelné údržbě. Výrobci přitom
v dnešní době dokážou nabídnout srovnatelné tepelně
izolační vlastnosti u obou
zmíněných typů výrobků.
Plastová okna jsou levnější
a méně náročná na údržbu.
Jejich vlastníci by ale po
jejich instalaci neměli zapomínat na pravidelné větrání.
Jiná situace je u venkovních
dveří, kde si naopak téměř
polovina klientů pořídí dveře
dřevěné a plastové si vybere
jen 36 procent. Důvodem je
především obava, že plastové
výplně se budou na rozdíl
od těch dřevěných kroutit
a prohýbat. (mas)
bydlení
V Praze mírně roste
poptávka po bytech
Pozor na rozdíl mezi
pronájmem a podnájmem
„ Rezidenční trh v roce 2014 v Praze mírně rostl, v regionech nebyla nová výstavba až na pár výjimek téměř řádná.
Vyplývá to ze zprávy Trend report 2015 vypracované pro
Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí.
Přestože Češi dávají stále více
přednost vlastnímu bydlení, čtvrtina z nich volí cestu
pronájmu bytu či domu.
Během srpna a září se pravidelně zvyšuje až o pětinu
Martin Solar
zájem o podnájem, což je dáno
a Praze 10 (19,8 procenta).
zahájením školního semestru,
Rozdílné však byly ceny, za
Z pohledu rozložení nabípřičemž studenti jsou výkteré si bylo možné koupit
zených bytů po Praze jsou
znamnou skupinou, která má
byt v těchto částech města.
v současné době developerské Na Praze 5 je průměrná cena
o tento typ bydlení zájem.
projekty rozesety po městě
„Pronájem a podnájem
bytu za m2 65 349 Kč, na Desítce je to „jen“ 56 303 korun. bytu jsou v praxi často
poměrně rovnoměrně, nicJak vyplývá z údajů společméně je zde několik lokalit,
zaměňovány. Rozdíl je ale
které se těší zvýšenému zájmu nosti Trigema, vzrostla průpodstatný. Nový občanský
měrná cena dostupných bytů zákoník poskytuje nájemdeveloperů. Na mapě devena konci roku oproti 3 čtvrtloperských projektů se to
cům řadu jistot a výhod,
letí roku 2014 0,5 procenta
například projevuje tím, že
které však v podnájemním
jejich větší počet je k dispozici a činila v Praze 61 857 Kč/
vztahu neplatí. V podnána pravém břehu Vltavy. Nej- m 2. Ve srovnání s rokem 2013 jemní smlouvě je například
pak šlo o jednoprocentní
větší počet dostupných bytů
možné zakázat podnikání
nárůst ceny.
byl na Praze 5 (19,7 procenta)
v bytě nebo přítomnost zvířat, což v nájemní smlouvě
možné není,“ upozornil Jiří
Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři.
Právě nemožnost zakázat
vlastnictví domácích zvířat
se po lednu 2014 stala trnem
v oku mnoha pronajímatelů. Navíc o přítomnosti
zvířete ani nemusí vědět.
Ne s každým zvířetem se
ale může nájemník nastěhovat. „Jediným zákonným
omezením je, že zvíře nesmí
působit pronajímateli nebo
ostatním obyvatelům domu
nepřiměřené obtíže. Za ty je
možné považovat i vytrvalý
štěkot a vytí psa,“ popsal Jiří
Hartmann.
Kvůli hlučným nebo nebezpečným domácím mazlíčkům
může pronajímatel nájem
dokonce předčasně ukončit. Délka výpovědní doby
je zásadně stanovena na tři
měsíce. Výjimkou jsou situace, kdy ze strany nájemníka
dojde ke zvlášť závažnému
porušení smlouvy. Výpověď
nájmu nicméně neopravňuje
pronajímatele k vyklizení
bytu svépomocí.
Před dluhy na nájemném
chrání pronajímatele takzvaná kauce, ta může být
v případě porušení smlouvy započtena například na
úhradu nedoplatků či na
škody v bytě. Kauce ale nesmí
být vyšší než šestinásobek
měsíčního nájmu. Pokud je
naopak vše v pořádku a obě
strany mají zájem o prodloužení nájmu, nemusí to dělat
písemně. (mas)
INZERCE
BEZPEÎNOSTNÍ
DVEĚE
6 zemí Evropy
25 let tradice
vývoj a výroba
prodej a doprava
270 002 333
Prodloužená prodejní doba:
pondÝlí - pátek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 16:00
www.adlo.cz
[email protected]
SC-351208/01
montáž a servis
Písková 27a
Praha 4 - Moděany
13
11
kultura /volný čas Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
TIP NA VÍKEND
Plavba po Berounce
Vydejte se na osvěžující letní
plavbu po Berounce na převozní lodi Kazi. Ta spojuje přístaviště Mokropsy a Kazín od
9:50 do 19:00 podle jízdního
řádu. Cestující také každodenně až do 28. září mohou
využít možnosti zúčastnit
se vyhlídkové plavby. V době
mimo jízdní řád si zájemci mohou loď objednat individuálně
na privátní plavby. K přívozu
pod Kazínskou skálu vede navíc mnoho turistických cest,
jedna z nejlákavějších je trasa
z Prahy, vedoucí přes zbraslavské lesy, kolem známého
televizního vysílače Cukrák
s nádherným výhledem na
Berounku, pokračující dolů
k řece přímo k přívozu. Cena
obyčejné plavby je 20 korun,
vyhlídkové 150. Více najdete
na www.privozkazin.cz. (pet)
Festival Zažít město jinak
promění ulice už podesáté
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI Zažít město jinak letos oslaví desáté výročí své
existence. V Praze proběhne na zhruba 60 místech. Pouliční slavnost, která
se poprvé konala na Smetanově nábřeží v Praze, má dnes už celorepublikový význam. Kavárny, restaurace, pódia, ateliéry i tvůrčí dílny – to vše
a mnoho dalšího můžete 19. září potkat přímo v ulicích metropole a dalších
deseti českých měst. Část programu bude pokračovat také v neděli 20. září.
„Cílem Zažít město jinak není trhat rekordy v návštěvnosti, ale zapojit co
nejvíce místních obyvatel. Vytvářejí se tím nové hodnoty. Lidé se učí komunikovat mezi sebou i s úřady, dozvídají se více o tom, kdo okolo nich žije,
a dávají prostor své kreativitě,“ vysvětlil hlavní myšlenku Martin Šotola,
koordinátor projektu z iniciativy AutoMat. Seznam míst, kde slavnosti proběhnou, najdete na www.zazitmestojinak.cz. (pet) Foto: Zažít město jinak
Podzimní dny českého medu
Praha 7 - Běžecký zážitkový běh Night run na
deset kilometrů a noční
Avon běh na podporu
boje proti rakovině na
pět kilometrů se uskuteční 19. září na Letné
a v Letenských sadech.
Avon běh startuje v 19:15
a Night run v 20:15. Startovné činí 500 korun.
Více najdete na
www.night-run.cz. (pet)
Praha 2 - Od 10. do 13. září
proběhne na Novoměstské
radnici už 21. herní výstava
Hry a hlavolamy. Návštěvníci
z řad dětí i dospělých se mohou těšit především na stovky
deskových a společenských
her a výstavu mechanických
hlavolamů. Rodinné vstupné
stojí 190 korun, platit ho ale
nemusíte, stačí se zúčastnit
naší soutěže a vyhrát. (pet)
soutěž
KRÁTCE Z KULTURY
Proběhněte
noční Letnou
Soutěžte
o rodinné vstupné
Praha 3 - Česká republika
je ve včelaření špička. Na
počet obyvatel zde máme
skoro nejvíce včelařů na
světě a v počtu včelstev na
kilometr čtvereční jsme na
tom nejlépe v Evropě. Na
náměstí Jiřího z Poděbrad
předvedou čeští včelaři
18. a 19. září návštěvníkům
chloubu České republiky.
Přítomní včelaři dovezou
skleněný úl a pomůcky pro
včelaření. Vysvětlí také, jak
se med vyrábí, jak je potřeba
se o včely starat nebo jak je
samotný med nepostradatelný v kuchyni i v domácí
lékárničce. Jde tedy nejen
o nákup sladkostí z medu,
medoviny nebo sklenice
medu, ale i o osvětovou akci,
která ukáže důležitost této
suroviny. Farmářský trh,
který je součástí slavnosti,
nabídne medové koláče,
medovníky, medovinu nebo
medové pivo. Návštěvníci tak
mohou ochutnat, co je možné
z medu vyrobit. (pet)
Jak se jmenuje hlavolam z knížek
Jaroslav Foglara, který budete moci
na výstavě vidět v několika desítkách provedení?
Správné odpovědi posílejte do 9. září
na adresu [email protected],
do předmětu e-mailu napište „soutěž“. Tři vylosovaní získají rodinnou
vstupenku. Jeden z výherců navíc
získá deskovou hru Dostihy a sázky
Junior. O výhře budete informováni
mailem, vstupenky si následně
vyzvednete přímo na pokladně
Novoměstské radnice.
Móda dorazí
k „Národnímu“
Praha 1 – Další z populárních
Dyzajn marketů proběhne
19. a 20. září na Piazzetě Národního divadla, kde na vás
bude čekat na 180 designérů.
Dyzajn market je největší
prodejní výstava autorské
tvorby pod širým nebem.
Na místě nakoupíte mnoho
originálních kousků do svého
šatníku, doplňků, ale i něco
k snědku. Těšit se můžete na
divadlo pro děti i dospělé,
dětský koutek, limitovanou
kolekci Podzim a samozřejmě
módní přehlídky. (pet)
INZERCE
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
JŠÍ
ÁSNĚ
A
K
L
O
K
Š
A
NOVĚ ENO
OTEVŘ NÉ!
AKČN
12
Í Z Á PI
S
V PR
J ES L E
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické
zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám
proto představujeme místa, kde se vstupné neplatí.
A ZE 8
www.skolkakacenka.cz
Toulcův dvůr (Kubatova 32/1)
SC-351238/01
R
NEJK
Na Toulcově dvoře se nachází farma s domácími zvířaty. Farma
je využívána pro ekologickou výchovu v rámci výukových
programů, seminářů a kroužků. Své nezastupitelné místo má
při pracovních a sociálních terapiích osob s postižením. Farma
je přístupná veřejnosti zdarma každý den od 8 do 18 hodin.
Zvířata jsou ve výbězích v závislosti na počasí. (pet)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný čas
Rokoko slaví sto let
PROJDĚTE SE...
„ Divadlo Rokoko slaví
100. výročí svého založení.
Městská divadla pražská
budou toto jedinečné jubileum
připomínat od září do prosince.
po Karlově mostě
Petra Ďurčíková
Praha 1 - Pod akcí nazvanou „100 let ve 100 dnech!“
toho na diváky čeká spousta.
Těšit se můžete na unikátní publikaci, která mapuje
umělecké aktivity divadla
Rokoko od počátků až po
současnost, putovní výstavu
archivních fotografií, z nichž
některé budou k vidění úplně
poprvé, různé kvízy, soutěže
a slevové akce pro návštěvníky Městských divadel
pražských. Oslavy vyvrcholí
v prosinci speciálním představením plným významných hostů.
Oslavy odstartuje akce
„Týden za 100!“. Od 17. do
23. září zakoupíte na pokladnách Městských divadel
pražských vstupenky za
100 korun na zářijová a říjnová představení divadla
Rokoko. Od 17. září se také
bude každý čtvrtek losovat
po představení dárek, který
získá divák s výherním číslem
sedadla.
RECEPT: MERUŇKOVÝ KOLÁČ S TVAROHEM
Suroviny: Těsto: 250 g polohrubé mouky, 125 g moučkového cukru, 125 g másla, 1 vejce, špetka soli,
citronová kůra. Náplň: 500 g plnotučného tvarohu, 150 g moučkového cukru, 2 žloutky, 1 vanilkový
pudink, meruňky. Drobenka: 80 g polohrubé mouky, 60 g cukru krupice, 50 g másla
Postup: Do mísy dáme připravené suroviny na těsto a vypracujeme
do hladka. Těsto vymačkáme do dortové formy o průměru 26 cm
a okraje do 3/4 výšky. Smícháme tvaroh s ostatními surovinami na
náplň a dáme na těsto do formy. Na tvarohovou náplň vyskládáme
rozpůlené meruňky a posypeme připravenou drobenkou. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C zhruba 75 minut. Po vychladnutí
vykrojíme z formy a podáváme. Autorem receptu je Jana Ferenčíková
z Nebespán café & apartments v Kašperských horách.
S vodnickým průvodcem
poznáte 11. září Karlův most ze
všech možných stran. První
bude legendární, kdy při procházce přes most bude vodník
vyprávět pověsti a osobně
vám představí některá zdejší
strašidla. Poté vás čeká pohled
ze strany historie při komentované prohlídce Muzea Karlova
mostu. Nakonec se na Karlův
most podíváte z kapří a vodnické perspektivy při plavbě
lodí přes Vltavu do Čertovky.
Základní vstupné je 300 korun.
Akce začíná v 18 hodin v Muzeu
pražských pověstí a strašidel.
Podrobnosti najdete na
www.muzeumpovesti.cz. (pet)
KŘÍŽOVKA – ... NEJVYŠŠÍ VOLNĚ STOJÍCÍ PRAŽSKÁ ZVONICE.
13
servis
Denní zpravodajství na www.naseprahacentrum.cz
Praha má víc zastávek na znamení
PORADNA
Od konce letních
prázdnin došlo
v městské dopravě k několika
změnám. Jednou
z nich je i nárůst
autobusových
zastávek na znamení. (pet)
Studuji VŠ a od června do srpna jsem si přivydělávala u zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Zaměstnavatel
tvrdí, že o daně se starat nemusím, že vše vyřizuje on, je to tak?
Vaše daňové povinnosti skuvatele potvrzení o příjmech a
tečně vyřizuje zaměstnavatel, po skončení roku podat daňové
z DPČ zaměstnavatel odvádí
přiznání. Máte totiž nárok na
sociální a zdravotní pojištění
plnou výši daňových slev,
a daň. Pokud jste podepsala
24 840 korun na poplatníka
prohlášení poplatníka (tzv.
a 4 020 korun na studenta.
růžový formulář), zaměstnaV daňovém přiznání díky uplatvatel uplatnil měsíční slevu na nění plných výší slev pak vyjde
dani ve výši 2 070 korun (sleva přeplatek na dani, který vám
na poplatníka) a dále slevu na
finanční úřad vrátí.
studenta 335 korun.
Podobné případy lze s odborPokud i po uplatnění slev za vás níky řešit i online na stránkách
zaplatil nějakou daň (poznáte
www.eDane.cz.
to z výplatní pásky), vyplatí se Blanka Štarmanová, daňová
vám vyžádat si od zaměstna- poradkyně společnosti TaxVision
nové zastávky na znamení
Zastávka:
Čimický háj
Dotčené linky:
102, 144, 152,
177, 200 a 505
Hříbková
235, 506 a 609
Cholupický vrch
173 a 341
Karenova
123
Ke Březině
113, 331 a 333
Komárovská
269, 273 a 512
Komořany (z centra) 139, 165 a 610
Královická
138
Potřebujete i vy s něčím poradit?
Posílejte své dotazy na [email protected]
Zastávka:
Dotčené linky:
Kyje
110, 181 a 223
Lehovec
186
Myšlínská
111, 125, 329 a 509
Nušlova
137, 184 a 504
Sídliště Hloubětín
110, 186 a 273
Sklářská
101, 125, 181 a 183
Stavební zóna Hor. Počernice 220 a 269
U Dobešky
124
Vlastibořská
220
SVÁTKY
řádková inzerce
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
SC-350794/03
Prodejna kvalitní
certifikované obuvi
Vel. 17–42
Nám. na Balabence 1, Praha 9
www.
detskaobuvbalabenka.cz
www.detskaobuvbalabenka.cz
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-351006/03
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-341943/81
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
SC-341711/11
tel. 272 734 264, 607 719 394
INZERCE
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
5. 9. Boris, 6. 9. Boleslav, 7. 9. Regina, 8. 9. Mariana, 9. 9. Daniela,
10. 9. Irma, 11. 9. Denisa, 12. 9. Marie, 13. 9. Lubor, 14. 9. Radka,
15. 9. Jolana, 16. 9. Ludmila, 17. 9. Naděžda, 18. 9. Kryštof, 19. 9. Zita.
PEDIKÚRU provedu u vás doma kvalitně a levně do 250,- Kč.
Volejte 731 562 278
Sídlo v Praze pro S.R.O., OSVČ
od 149Kč/měsíc. Tel: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
Výuka angličtiny a němčiny u Vás
v zaměstnání či doma. Soukromé
lekce. Tel.: 733 363 404
Nabízíme vedení účetnictví a daňové
poradenství za příznivé ceny.
Volejte 734 803 185
STĚHOVÁNÍ NA JEDNIČKU - STĚHUJEME, VYKLÍZÍME, ODVÁŽÍME. Máme
jen ty nejlepší reference! Slušné jednání, slušná cena!
www.stehovaninajednicku.cz,
tel.: 776-459-886
[email protected]
Formulář pro podání inzerátu najdete
na www.nasepraha4.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 140 Kč
SC-350943/03
!! Odvoz starého nábytku na skládku.!!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056
Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb fotky
a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
Fasády a střechy – mytí, opravy, nátěry, ptačí zábrany; Tel. 606 649 809;
www.alpinist-cz.cz
Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Bourání byt.jader i s odvozem na skládku
za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí,
sport. potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227
Pohlídám děti předškolního věku
(i batolata od 8 měsíců). Hlídání u mně
doma v rod. domě se zahradou Praha 7
Troja. Celodenní hlídání-měsíc 6000, Kč
včetně stravy nebo 1 hod. 75,- Kč.
Tel.: 721 791 402
FRANK
WILDHORN
MUSIC
JACK
MURPHY
LYRICS
NORMAN
ALLEN
LIBRETTO
GABRIEL
BARRE
DIRECTOR
14
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
Hlavní mediální partner
me
SC-341925/07
www.nasepraha.cz
SC-350212/12
časopis všech Pražanů
Aktuality na www.nasepraha.cz
Najděte dětem skautský oddíl
KRÁTCE Z PRAHY
„ Září je ideální měsíc pro to, aby vaše dítě začalo vyplňovat svůj volný čas tak, aby ho to
skutečně bavilo. Právě nyní začínají nábory do skautských oddílů.
Oskar Kuptík
Praha – Skautky a skauti otevírají v září dveře kluboven
a pořádají akce pro veřejnost,
od sportovně-zábavných
dopoledních programů pro
základní školy přes dětské
hrátky na vodě až po tradiční
táboráky otevřené pro všechny děti a rodiče z okolí klubovny. Dítě si tak na vlastní
kůži vyzkouší, co to znamená
být skautem. Výhodou je to,
že skauti nabízejí celoroční
program včetně prázdnin.
„Důležité ale je, že v rámci
oddílových aktivit se holky
a kluci učí hrát fair, přejímat
zodpovědnost za sebe i druhé,
pracovat v týmu, získávají
samostatnost a mnoho praktických dovedností, hodících
se v osobním i profesním
z Prahy
Pražák lákal na F1
Praha – Vypečeného občana Prahy zadrželi pražští
kriminalisté. Podvodník
připravil o skoro 250 tisíc
korun pět lidí z Prostějova,
kteří mu je dali na výlet do
Spojených arabských emirátů na závod formule 1. Peníze
si užil, nic nevrátil. (tík)
Najdou se svědci
znásilnění?
Ilustrační foto: www.skaut.cz
životě,“ řekl Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého
Skauta.
Skauti jsou s počtem 53 tisíc
členů největší výchovnou
organizací pro děti a mládež
v zemi. Hledáte-li pro své dítě
zájmovou činnost, podívejte
se po nejbližším skautském
oddíle na www.skaut.cz.
Prahu plní dobře organizované demonstrace
Praha – Pouliční shromážstovky lidí, jiná jsou tak malá, větší akce čekají Pražany
dění, demonstrace, pochody
že si jich ani nevšimnete. Jaké během září? (pet)
i manifesty jsou v Praze už
takřka na denním pořádku.
přehled oznámených shromáždění
Zpravidla se konají v jeho
19.–20. 9. Podpora svobodné mobiKaždou středu do 30. 12. 2015
centru a vyžadují dopravní
lity
Hrozba islamizace Evropy
opatření.
náměstí Jiřího z Poděbrad
nábřeží E. Beneše 4
Shromáždění na území
20. 9. Ne válce! Protest proti sna5. 9. Podpora při konání sporhlavního města se řídí poměrtovních a kulturních událostí v rámci hám o válku s Ruskem
ně přísnými pravidly. Jedním
Václavské náměstí
Grand Prix Praha
z nich je i to, že musí být naVáclavské nám.
hlášena. To ale ještě nezna26. 9. Svatováclavské zastavení,
mená, že se konat budou, ma12. 9. Uctění památky obětí islámu vzpomínkový pořad na sv. Václava
gistrát je totiž může jednoduše
Václavské náměstí
stadion Strahov
zakázat. Některých se účastní
Žižkov – Policie hledá dva
muže z auta, které projíždělo 23. srpna Seifertovou
a Husitskou ulicí. Muži
pomohli dívce, kterou
znásilnil dnes už dopadený zločinec. Muži z auta
nahou, znásilněnou dívku,
které se podařilo utéci,
oblékli a odvezli na policii.
Policie potřebuje jejich svědectví, údajně jeli vozem
Fiat tmavé barvy. Volejte
prosím linku 158. (tík)
Z Prahy do Drážďan
po lepší trati?
Praha/Drážďany – Chystaná vysokorychlostní trať
z Prahy do Drážďan se snad
stane skutečností. Jednali
o něm ministři dopravy obou zemí. Zlepší se
i železniční spojení z Prahy
do Mnichova, kde má být
do dvou let dokončena modernizace trati z Prahy do
Plzně a pak má následovat
práce na trati přes Domažlice a Schwandorf. (tík)
INZERCE
Turné k příležitosti 70. výročí
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 8?
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
HOSTÉ: HELENA VONDRÁČKOVÁ A MICHAELA NOSKOVÁ
17. 10. 2015 PRAHA Tipsport arena
Zavolejte nám a my to zařídíme!
SC-350198/02
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
Titul NAŠE PRAHA vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědný redaktor Oskar Kuptík, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce:
Jiří Cibulec tel.: 608 703 497, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Praha 10 – Strašnice, Pod Altánem 99/103 • náklad 47 700 výtisků • Fotografie bez
uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21859 • Vychází 4. 9. 2015 •
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
příští číslo vychází 18. 9. 2015
SC-341500/58
tel.: 224 816 821
15
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
'REUØGHQU¼GE\FKVHFKWÇOSÓLSRMLWNGLVNX]LRPLQHU¼OHFK3ÓHGURNHPMVHPWUSÇOYHONØPLEROHVWPL]DGDN\ÃOÈ3ÓHVWDO
MVHPVNRURFKRGLWDSÓLwHOMVHPR]DPÇVWQ¼QÈ0¼REYRGQÈOÄNDÓNDPLMHQSVDODOÄN\DG¼YDODPLSÓLNRQWURO¼FKLQMHNFHQD
SRWODÃHQÈEROHVWL%\OMVHPQDQHVFKRSHQFHRVPPÇVÈFÔ=PÇQLOMVHPOÄNDÓHDWHQPÇQHFKDONRPSOHWQÇY\wHWÓLW'QH
PLQDUHQWJHQX]MLVWLOLRERXVWUDQQRXDUWUÎ]XN\ÃHOQÈFKNORXEÔVWXSQÇDSUREOÄPVS¼WHÓÈDSORWØQNRX,KQHG
MVHPVNRQÃLOYLQYDOLGQÈPGÔFKRGXDOHQLFWRQHÓHwLOR9ÃHN¼UQÇXOÄNDÓHMVHPQDwHOYSÓÈOR]HQRYLQÃO¼QHNRYDwLFKPLQHU¼OHFK.RXSLOMVHPMHD]DÃDOX{ÈYDW$VLSRGQHFKX{ÈY¼QÈMVHPRGMHOSRSUYÄQDFKDWX%\ORML{KH]NÄSRÃDVÈDwHO
MVHPVLGRED]ÄQX]DSODYDWSDNMVHPVURGLQRXY\UD]LOGROHVD%\OWRwRN%ROHVWLVHREÃDVMHwWÇYU¼WLO\SRPÇVÈFLX{ÈY¼QÈ
PLQHU¼OÔMVHPML{EROHVWLQHPÇO{¼GQÄDOÄN\MVHPML{QHSRWÓHERYDO3RWÓHFKPÇVÈFÈFKX{ÈY¼QÈMVHPwHOQDNUHY/ÄNDÓNG\{
REGU{HOYØVOHGN\WDNQHYÇÓLO{HMVRXRSUDYGXPÄ&XNUDFKROHVWHURO]FHODYQRUPÇDKODGLQDPLQHU¼OÔYWÇOHYSRÓ¼GNX
2SURWLRGEÇUXNWHUØMVHPXVNXWHÃQLOSÓHGÃDVHPDPXVHOMVHP]DÃÈWEU¼WOÄN\QDY\VRNØFKROHVWHURO'RNRQFHMVHP
QHPXVHOFHORXORÍVNRXVH]RQXX{ÈYDWXNOLGÍXMÈFÈOÄN\QDDOHUJLHDWDNÄP¼P]SÇWVYRXEDUYXYODVÔ$E\FKVHSÓHVYÇGÃLO
MHVWOLWD]OHSwHQÈQDVWDODGÈN\PLQHU¼OÔPSÓHVWDOMVHPMHQDQÇMDNRXGREXX{ÈYDW]KUXEDPÇVÈFH$RSUDYGXVHPLQÇ$QWRQÈQ+UXwND3UDKD
NWHUÄSRWÈ{HYU¼WLO\0LQHU¼O\VHML{VWDO\PRXQHGÈOQRXVRXüVWÈ{LYRWD
'REUØGHQYDwHPLQHU¼O\X{ÈY¼PURN3RPLQXO\]¼FKYDW\GQ\DSRSUDVNDQ¼NÔ{HQDUXNRXDQRKRXVH]DKRMLOD
-VHPLYÈFYLW¼OQÈDVQÈ{LOVHPLY\VRNØWODN'ÇNXML9¼P]DVNRUR]¼]UDNDREMHGQ¼Y¼PVLSOHFKRYN\PLQHU¼OÔ
6SR]GUDYHP
3HWUiWÇSÕQHN/RwWLFH
9¼{HQÈ6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\MVHPREMHGQDODSRGHOwÈPY¼K¼QÈSURVYÄKROHWÄKRWDWÈQNDNWHUØP¼DUWUÎ]XOHYÄ
N\ÃOHDEH]EHUOÈQHPÔ{HFKRGLW3RQÇNROLNDPÇVÈÃQÈPX{ÈY¼QÈ6FKLQGHOHKRPLQHU¼OÔVHMHKR]GUDYRWQÈVWDYYØUD]QÇ
]OHSwLOP¼SRGVWDWQÇPHQwÈEROHVWL3RLQWHUQÈPY\wHWÓHQÈP¼YØERUQÄYØVOHGN\%U]\EXGXREMHGQ¼YDWGDOwÈSOHFKRYN\-HXUÃLWÇGREUÄWRDOHVSRÍ]NXVLW
'ÇNXML$OHQD.DYNRY¼iXPSHUN
0LQHU¼O\MVHPXY¼VREMHGQDOD]DüWNHPEÓH]QDWRKRWRURNX3RGYRXPÇVÈFÈFK]MLwzXMLXVW¼Y¼QÈEROHVWLYNROHQRX
3ÓHVWDO\PQÇY\SDG¼YDWYODV\&HONRYÇVHFÈWÈPRKRGQÇOÄSHP¼PYÈFHHQHUJLHDEH]EROHVWL3URWRVLREMHGQ¼Y¼PGDOwÈG¼YNX
0DULH-DKQRY¼+OXÃÈQ
3ÓL]Q¼PVH{HMVHPSÓLÃWHQÈYUÔ]QØFKÃDVRSLVHFKDWLVNXRYDwLFKPLQHU¼OHFKWRPXPRFQHYÇÓLODOHSÓLPØFKSUREOÄPHFKVN\ÃOÈNWHUÄP¼LPRMHPDQ{HONDMVHPMHSURQ¼VREDREMHGQDO$MVHP]DWRU¼GSURWR{HVHQ¼PVWUDwQÇ
XOHYLOR-DNEROHVWYN\ÃOLWDNYÔEHFFHONRYÇ7RPÔ{HSRWYUGLWLPRMH{HQDNWHU¼WUSÈGORXKRUHYPDWLFNRXDUWULWLGRX
LMHSRRSHUDFLNDUS¼OQÈFKWXQHOÔ3URWRREMHGQ¼Y¼PHGDOwÈG¼YNXDWÇwÈPHVHQDGDOwÈ]OHSwRY¼QÈ'ÈN\]DWHQWR
SÓÈURGQÈSÓÈSUDYHNDMVPHREDVSR]GUDYHP
3HWU0XGURFK/\V¼QDG/DEHP
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSRFKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXVNX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
SC-351034/02
.DPHQQÄ]GUDYÈVUR

Podobné dokumenty

1 - Noviny pre grafický priemysel

1 - Noviny pre grafický priemysel parfumerií Marionnaud svou první prodejnu ve francouzském stylu – na Praze 5 v Obchodním Centru Nový Smíchov. Jedná se o osmou prodejnu v Praze, v rámci Èeské republiky má svých prodejen síś Marion...

Více

NP3 - Naše Praha 3

NP3 - Naše Praha 3 volno jen někde? Psí vyhláška, kterou má většina měst, v Praze chyběla, pobíhání psů dosud omezuje jen vyhláška o zeleni a ta prý nestačí. být první otázka k páníčkovi psa, když vám nebo vašemu Vyh...

Více

TAHITIAN NONI

TAHITIAN NONI .2/,.121,8äË9$7 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  =È9 5(ý1e6+5187Ë BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

Více

4/2011 - JD Production

4/2011 - JD Production „Komisi zaujala především ví- a relaxaci, k čemuž slouží zážitceúčelovost a komplexní využití. kové bazény, a je plně využit také Velmi ocenila možnost plavecké- sportovci,“ dodal starosta. ho vzdě...

Více

Projekt canisterapie vede a sama i s pejsky pomáhá

Projekt canisterapie vede a sama i s pejsky pomáhá Jak je to v současné době se zvěří? Je pravda, že jí postupně ubývá? Bohužel je to tak. V minulosti bylo zvěře opravdu hodně. Na druhou stranu některé druhy zase přibývají. Když budu mluvit za naše...

Více

NP8 - Naše Praha 8

NP8 - Naše Praha 8 Naše praha 8 P ra ha 8 l B ře z i n ěves l Ďá b l i ce l Do l n í C ha b r y

Více

nabídka studentĥm - PREZENTUJTESE.cz

nabídka studentĥm - PREZENTUJTESE.cz naší práce je to, þím se Continental odlišuje – výkon je naší vášní.

Více