Mediakit 2016 - Ambit Media, as

Komentáře

Transkript

Mediakit 2016 - Ambit Media, as
Mediakit 2016
AMBIT MEDIA, A.S. PUBLISHER
10
YEARS
ON THE
MARKET
HISTORY
Ambit Media, a. s. is one of the foremost publishing
gická revue – Interní medicína, and Urologické listy.
houses in the Czech Republic and focuses on professiAmbit Media runs the portal of fine-arts statistics called
onally specialised titles, thus guaranteeing their high
ART+, which is a unique project in the Czech Republic. It
value content. The company began in 2006 by publishing also issues Ročenka ART+, an almanac which analyses
the magazine Český pacient (Czech Patient), the preand comments on the happenings on the art market at
decessor to the monthly Rodina a zdraví (Family and
home and abroad in the previous year.
Health). This was the starting point of this new and
Among other things, the publishing house is also
dynamically developing publishing house.
responsible for the educational edition Nové léky on
The publishing house now focuses on healthcare,
oncological practice and publishes the special pronursing and the arts. It currently publishes the magaziject Súčasná klinická prax on clinical practice. It has
ne Art+Antiques, a monthly about the arts, architecture, published a book of interviews, Pořád něco, and has
design and antiques; Florence, a trade magazine for the supported the publishing of the book MikroRNA v onallied medical professions; and AM Review – the latest
kologii.
news in the field of medicine and the healthcare sysWe believe that the position of the publishing house
Oranžová: CMYK 0-72-100-0
Oranžová: PMS 021
Šedá: CMYK 0-0-0-75
Šedá:
CMYK
0-0-0-75
Šedá:
PMS
7545
tem. It also publishes professional medical titles: Česká on the Czech market will continue to strengthen and
a slovenská neurologie a neurochirurgie, Gastroenthat it will become an important partner of advertising
terologie a hepatologie, Klinická onkologie, Kardiolobuyers and media agencies.
BA SIC INFORMATION
founded: 2006, territory: entire Czech Republic
headquarters: Prague, subsidiaries: Brno
titles:
Art+Antiques
ART+, portal on the art market
Florence
AM Review
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Klinická onkologie
Gastroenterologie a hepatologie
Kardiologická revue (Cardiology Review) –
Interní medicína (Internal Medicine)
Urologické listy
AMReview 21
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 12. října 2015 / cena 26 Kč / ISSN 2336-7326
MEDICÍNSK Á REVIEW
KONGRESOVÁ REVIEW
ERS International Congress 2015
Téma ZOBRAZOVACÍ METODY
Diagnostika patologií
prostaty pomocí
magnetické rezonance
1
sběratelské+noviny
Téma MLADÍ LÉKAŘI
51st EASD Annual Meeting
Absolutorium na lékařské 3
fakultě – a co dál?
Od mozkové inzulinové
rezistence k pochopení
fenotypů prediabetu
7
25 zachráněných životů
z tisíce aneb
empagliflozin přepisuje
učebnice diabetologie
9
krátce
Nabitý podzim
LÉČBA ZÁVISLOSTÍ
Česká adiktologie
inspirací i ve světě
37
„V podobě všech tří úrovní vysokoškolského
vzdělávání – v bakalářském, magisterském
i doktorském studiu – patří adiktologie
na 1. LF UK mezi světově unikátní
a je vzorem pro mnoho pracovišť,
která k nám jezdí konzultovat
své studijní programy, koncepci
i strategii další výuky.“
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK,
European Society of Cardiology Congress
Jak rozetnout začarovaný 21
kruh opakovaných
ischemií?
kars v národní galerii, z výstavy Oskar Kokoschka a Praha, Jiří Kars: Obrazoborectví, 1936, olej na plátně, 149 × 200 cm, cena: 1 068 000 Kč, European Arts 23. 11. 2014, foto: Archiv NG
Inzerce
Návrat českých Němců
Tvorbě českých a moravských
Němců před rokem 1945
byla v posledních dvou třech
letech věnována mimořádná
publikační a výstavní
pozornost. Spolu s tím, jak
byl tento opomíjený fenomén
v našem umění objevován
historiky umění, vzrostl také
jeho význam z pohledu
aukčního trhu.
emil orlik: tanečnice macara,
1909, olej na plátně, 102 × 73 cm,
cena: 1 140 000 Kč,
Adolf Loos Apartment
and Gallery 22. 1. 2014
ČESKÁ A SLOVENSKÁ
klinická
onkologie
NEUROLOGIE
A NEUROCHIRURGIE
Vydává ČLS JEP – indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS,
INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca
Report of the Committee of Czech Gastroenterological Society
for the past electoral period
ČASOPIS
ČESKÉ neurologické
NEUROLOGICKÉ spoleČnosti
SPOLEČNOSTI Čls
ČLS Jep,
JEP, ČESKÉ
NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI
Časopis České
České neurochirurgické
spoleČnosti ČLS
Čls JEP,
Jep,
SLOVENSKEJ
SLS, SLOVENSKEJ
slovenskeJ NEUROLOGICKEJ
neurologickeJ SPOLOČNOSTI
spoloČnosti sls,
slovenskeJ NEUROCHIRURGICKEJ
neurochirurgickeJ SPOLOČNOSTI
spoloČnosti SLS
sls
A
ČESKÉ spoleČnosti
SPOLEČNOSTI dětské
DĚTSKÉ neurologie
NEUROLOGIE ČLS
JEP
a České
Čls Jep
J. Špičák
Adultní forma Pompeho nemoci
svědčí pro to také skutečnost, že jen v této
oblasti padla loni tři nová autorská maxima a řada
děl se prodala s významnými nárůsty. autoři jako
emil orlik, Jiří kars, Willi novak, bedřich Feigl, alfréd Justitz, kteří jsou již běžně obchodováni, mohou být díky tomuto posunu vnímáni v přesnějším
kontextu. Jiní, jako ernst neuschul, riko Mikeska
nebo Fritz Gärtner, se loni vůbec poprvé nebo po
letech stali předmětem zájmu trhu.
v prvním pololetí letošního roku tento trend pokračoval a své předchozí cenové rekordy několikanásobně překonali Jiří kars a Maxim kopf. v karsově případě byl přitom předchozí rekord sotva čtyři
měsíce starý. na aukci společnosti 1. art Consulting
začátkem letošního roku jeho raný obraz Z Lisabonu vystoupal z minimálního podání 456 tisíc na
senzačních 3,74 milionu korun. Předchozí rekord
z loňského listopadu měl hodnotu 1,07 milionu korun – šlo tehdy o vůbec první karsův prodej nad
milion – a postaralo se o něj dvoumetrové plátno
Obrazoborectví z roku 1936. národní galerie si obraz vzápětí vyžádala na výstavu Oskar Kokoschka
a Praha, která se konala od února do konce června.
v případě Maxe kopfa se o rekord postaral obraz
Zimní Praha, který se na dubnové aukci společnosti
adolf loos apartment and Gallery dostal z 900 tisíc
na 1,74 milionu korun. na autorský rekord by stačil
i jen prodej za vyvolávací cenu. Dosažený výsledek je o to překvapivější, že obraz se na trh vrátil
po třech a půl letech – v listopadu 2011 se prodal
za vyvolávací cenu 240 tisíc korun.
Z loni dražených děl je třeba na prvním místě
zmínit plátno emila orlika Tanečnice Macara z roku
1909. Práce pochází z té části orlikovy pozůstalosti,
kterou ve 30. letech v berlíně koupil pražský sběratel, majitel továrny na zpracování kaučuku antonín
Doležal. na aukci adolf loos apartment and Gallery
brno Výstava letošních finalistů Ceny
Jindřicha Chalupeckého se bude
konat od 25. září v Moravské galerii
v Brně. Jméno laureáta bude slavnostně vyhlášeno 20. listopadu. O cenu,
která se letos uděluje již po šestadvacáte, se ucházejí Vojtěch Fröhlich,
Lukáš Karbus, Barbora Kleinhamplová,
Pavla Sceranková a Pavel Sterec.
www.cjch.cz
Botticelli navždy
ceny dlouho přehlížených autorů stoupají
doi: 10.14735/amgh2014387
Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti,
Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti
praha Letošní Designblok se uskuteční v Průmyslovém paláci na pražském
Výstavišti v termínu od 22. do 27. října.
Art+Antiques ve spolupráci s Arthouse
Hejtmánek připravuje výstavu propojující starožitnosti a současný design,
staré a nové umění. Po loňském Bytu
sběratele se letošní výstava bude
jmenovat Balkon sběratele.
www.designblok.cz
Chalupeckého cena
NÁZOR
Kolik máme v současnosti 47
v českém zdravotnictví
veřejných zájmů?
Hereditárny angioedém ako príčina bolestíEditorial
brucha
Gastroenterology
and Hepatology
České gastroenterologické
společnosti
za uplynulé volební období
Balkon sběratele
Prof. Silvio Inzucchi,
Yale University, USA
ISSN 1804-7874 (Print)
ISSN 1804-803X (On-line)
Gastroenterologie
hepatologie
Zpráva o činnosti a
výboru
praha Na září a říjen je v Praze
plánován minimálně tucet aukcí. Mezi
nejsledovanější tradičně patří aukce
společností Dorotheum (19. 9.), European Arts (4. 10.), 1. Art Consulting
(11. 10.) a Sýpka (18. 10.). Mimořádnou
událostí bude specializovaná
aukce ateliérového skla, kterou na
15. 10. chystá Dorotheum.
www.artplus.cz
„Zajímavé je, že KV účinek empagliflozinu byl
pozorován velmi časně – křivky v podstatě pro
téměř všechny parametry se od sebe oddálily už ve
třetím měsíci. Takto rapidní efekt je v KV klinických
studiích velmi nezvyklý, obvykle je totiž změna
pozorována nejdříve po půlročním sledování.“
t h E J O U r N A L O f t h E C z E C h A N D S LOVA k O N CO LO g I C A L S O C I E t I E S
August 2015 Volume 69 Number 4
září 2015
www.arTpluS.cz
vše o trhu
Emise z kauzy Dieselgate
5 s uměním
(2) zastihla je noc v mg — (3) rozhovor s albertem trnkou — (4) ročenka české architektury — (5) nové muzeum prada — (7) výsledky českých aukcí
dostihly evropské
pneumology i v Amsterdamu
byla tato malba loni vydražena za 1,14 milionu korun, což je i nový autorův cenový rekord. Pravidelně orlikovy práce nabízí Galerie Pictura, kterou od
roku 2010 již prošly dvě desítky obrazů z původní
Doležalovy sbírky. Zatím naposled to byla krajina
Svítání v Alpách, která se letos v červnu prodala
za vyvolávací cenu 192 tisíc korun.
nejvýraznější prací malíře osmy bedřicha Feigla, o kterou měli loni kupci možnost bojovat, byla
Krajina s domem, datovaná ještě do období kolem
roku 1910. na podzimní aukci Pictury se prodala
s důstojným nárůstem za 300 tisíc korun. obdobně
si získal zájemce již v lednu za 169 tisíc korun obraz
Při skleničce s toutéž ranou datací.
Z prací dalšího ze členů osmy, Williho novaka,
vzbudily u dražitelů již tradičně největší pozornost
pozdní, bukolické, expresivně barevné krajiny z Polabí. Poměrně rozměrnou variantu z roku 1935 prodala v loni květnu za částku 310 tisíc korun síň arthouse Hejtmánek, o 10 tisíc korun méně vyšla jiného majitele v tentýž den menší, barevně výraznější
varianta u 1. art Consulting. Z figurálních prací stojí
za pozornost pozdní Dívka, která prošla jarní aukcí
Galerie art Praha s cenou 144 tisíc korun.
Zajímavá byla loni nabídka trhem dosud neobjeveného malíře a tanečníka židovského původu ernesta
neuschula z Ústí nad labem. nad hranicí 300 tisíc korun se s nárůsty prodaly hned dvě jeho práce. rozměrnější obraz Senoseč, typická ukázka stylu nové
věcnosti, skončil na částce 360 tisíc korun, výrazná
dvojice javánských tanečníků, Muž a žena, pak dokonce na 528 tisících korunách. obě práce se dražily u european arts. Částka zaplacená v listopadu
za neuschulovu malbu Muž a žena představuje dokonce celosvětový autorský rekord. Pro srovnání, jde
o plátno, které ještě před pěti lety prošlo aukcí v berlíně za méně než poloviční částku. Marcela Chmelařová
berlín Gemäldegalerie bude od
24. září do 24. ledna příštího roku
hostit reprezentativní výstavu věnovanou dílu Sandra Botticelliho. Výstava
připravená ve spolupráci s Victoria
& Albert Museem v Londýně, kde
bude příští rok reprízována, nabídne
několik desítek Botticelliho obrazů
v konfrontaci s díly moderních malířů
a fotografů.
www.botticelli-renaissance.de
Dvacet let v pohybu
praha Festival divadla a výtvarného
umění 4+4 dny v pohybu letos slaví
dvacet let své existence. Pokaždé se
koná v jiném nepoužívaném objektu
v centru Prahy, jubilejní ročník se
uskuteční v Desfourském paláci na
pražském Florenci. Motto letošního
festivalu, který bude probíhat od 2. do
10. října, zní Jak nic nechtít?
www.ctyridny.cz
Zbyněk Sekal
olomouc Muzeum umění Olomouc
na závěr roku připravilo retrospektivu
sochaře Zbyňka Sekala (1923–98),
který část svého života prožil v exilu
v Rakousku. Výstava je podle organizátorů sestavena jako koláž, ve které
dochází k průnikům času a média, ke
konfrontaci díla s autorovými úvahami
o tvůrčím procesu.
www.olmuart.cz
Sběratelské noviny / září 2015 / www.artplus.cz / příloha AM Review 18–19/2015 / vydavatel – Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz, IČ: 27422160 / ředitel společnosti – Martin Slavík / adresa redakce ART+, Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, [email protected]
odpovědný redaktor – Jan Skřivánek / obchodní ředitelka – Světlana Haruštiaková, +420 604 931 471, [email protected] / marketing – Julie Langerová / grafická úprava – Jožka Gabriel, dusot.cz / tisk – AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany
Samostatně neprodejné, vychází jako příloha AM Review / Dáno do tisku 3. 9. 2015. Přetisk a jakékoli šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele / © Ambit Media, a. s., 2015
2-2015_SN.indd 1
3.9.2015 16:07:11
MINIMONOGRAFIE
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
Diagnostika pacienta s akultní závratí J. Jeřábek
Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou
let
D. Chmelářová et al
10
P Ř E H L E D N Ý R E F E R ÁT
PŮVODNÍ PRÁCE
říjen 2015
99
99 Kč / 4,70 ¤
Z obsahu:
KRÁTKÉ SDĚLENÍ
K R Á T K É S D Ěi.L Em.
N Í – nejčastěji
Diazepam
ol
a
eč
prací a generuje neklidné až nervní pro­ K. Lukáš, CSc., prof. MUDr. M. Lukáš,
středí. Z povahy přirozenosti také vy­ CSc., prof. MUDr. M.stRyska,
CSc., MUDr. p
ro
s
nteroZ.
plývá nejednoznačnost individuálního O. Urban, Ph.D., doc. eMUDr.
ické
logZádo­
hodnocení – to, co jeden považuje za rová, Ph.D. Revizní komise: MUDr.
úspěch, jiný hodnotí opačně a jen málo J. Černoch, CSc., prof. MUDr. V. Man­
kritérií je jednoznačných. Vývoj české dys, CSc., doc. MUDr. S. Rejchrt, Ph.D.
gastroenterologie je kontinuální evolu­
Výbor se za čtyřleté období sešel TÉMA ČÍSLA
tivní proces a funkci výboru za dané ob­ na 22 schůzích. V roce 2012 odstou­
dobí je třeba hodnotit kriticky i s nad­ pil z výboru prof. Jan Bureš a nahra­
hledem. Věci se v současnéČESKÉ
době nedějí
dil jej posunem z revizní komise
prof.
GASTROENTEROLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
skokem, ale jsou výsledkem konsenzů, Václav Mandys, jehož v revizní ko­
ČGS Jan
z pohledu
mnoha několikahodinových jednání misi nahradil prof.
Lata,několika
který segenerací lékařů
Diagnosis
and therapy
anemic GI patients
a kompromisů, ať už se jedná o sa­ v počtu hlasů
v minulých
volbáchof
umís­
Kazuistiky
zebník, úhradu screeningových vyšet­ til na 17. místě. V květnu 2014 odstou­
ření, přidělování prostředků na výzkum pil z členství v revizní komisi prof. Lata.
i organizaci výuky. Zejména jednání Výbor se usnesl, že pro krátkost období
v rámci dohadovacích řízení bývají do­ do příštích voleb zůstane uvolněné
slova úmorná. Jsme malá země, více­ místo v revizní komisi neobsazené.
méně se všichni známe a kapacita krea­
Výbor oficiálně připravuje a garan­
tivních gastroenterologů ochotných tuje čtyři domácí akce: Výroční kon­
pracovat nad rámec vlastní profese gres, který se jednou za čtyři roky koná
není neomezená. Musíme tedy kombi­ společně se Slovenskou gastroente­
novat kritičnost s tolerancí, respektem rologickou společností (prezidentem
a vědomím, že většina věcí i v průběhu posledního byl doc. Keil), Kazuistiky
medicínského života není definitivních. (organizace dr. K. Lukáš), Endosko­
Výbor pracoval ve složení: prof. pické dny naposledy organizované
MUDr. J. Špičák, CSc. (předseda), prof. v Hradci Králové (prof. Kopáčová,
MUDr. M. Zavoral, Ph.D. (místopřed­ dr. Urban) a podzimní Diskuzní a vzdě­
seda), doc. MUDr. R. Keil, Ph.D. (místo­ lávací dny (prof. Špičák).
předseda), MUDr. J. Doseděl (sekretář).
Členové: prof. MUDr. J. Bureš, CSc., Volby do výboru ČGS
prof. MUDr. P. Dítě, DrSc., prof. MUDr. Volby do výboru ČGS proběhnou v říjnu
A. Hep, CSc., MUDr. I. Líbalová, MUDr. t. r. Volební komise bude pracovat ve
ég
Diferenciální diagnostika tauopatií – klinický pohled R. Rusina et al
Epidemiological Study of Neurodegenerative Parkinsonism in “Hornacko”,
V O D N Í PRegion
R Á C E of the South-eastern Moravia, Czech Republic K. Mensikova et al
aP ŮSpecific
Výsledky včasném karotickej endarterektómie po tranzitornej ischemickej atake M. Orlický et al
ti
70
nos
Če s k
užívaný, ale nevhodný lék ke zvládnutí akutní úzkosti,
Vevera L.etVaculová
al
agitovanosti
a agresivity
Psychogenní poruchy
vidění uJ.dětí
et al
Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic
K
K AAZZUUI ISSTTI IKKAA
Extraoseální Ewingův sarkom, primární postižení děložního čípku – kazuistika
Estimated Glomerular Filtration Rate in Oncology Patients before Cisplatin Chemotherapy
Střelné
poranění hlavy
replikou
historické
zbraně –neurochirurgickým zákrokem –
Akutní hyperkinetické
syndromy
léčené
stereotaktickým
patofyziologie
a popis
et alkazuistiky M. Vidlák et al
tři kazuistiky A. Fečíková
Flaesh v Galerii Rudolfinum
Rozhovor s Iren Stehli
42 / Bedřichovice nad Temží
10 /
32 /
70 LET
revue
K ARDIOLOGICK Á
Vydává ČLS JEP.
JEP.ISSN
ISSN1210-7859.
1210-7859.ISSN
ISSNpro
proon-line
on-linepřístup
přístup1802-4041.
1802-4041.
Indexováno/excerpováno:
Indexováno/excerpováno:
Thomson Reuters Web of Knowledge: Journal
Journal Citation
Citation Report,
Report,Web
WebofofScience,
Science,
Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus
65
ročník
ročník77
78| |110
111| |2014
2015| |číslo
číslo
csnn 6 2014.indb 661
Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup
Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO,
SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus
ročník 28 | 2015 | číslo
4
6.11.2014 11:44:35
obalka_UL:obalka_01_09
12.4.2013
13:25
Stránka 1
9/15
1 2015 13. ročník
časopis
obsahuje
recenzované
články
ODBORN Ý Č ASOPIS PRO NEL ÉK A ŘSK É
ZDR AVOT NIC K É PR ACOV NÍK Y
Ročenka únor 2016 | cena 139 Kč, 6,20 € | www.artplus.cz
září 2015 / ročník XI
florence
60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz
artplus.cz
1
IN TERNÍ MEDICÍNA
Gastroent Hepatol 2014; 68(5): 387–391
387
Bezdrátová kardiostimulace
Novinky v koronárních intervencích
Léčba fibrilace síní a anginy pectoris
HOT lines z ESC a ČKS
Fixní trojkombimnace – kazuistika
Studie TECOS
z konferencí
Supervize
a mentoring
v ošetřovatelství
Karcinom prostaty
Karcinom ledviny Endourologické výzvy
95
75
Ošetřovatelský
proces u pacientky
po operaci prsu
odborná témata
25
5
2015 / ročník 17
historie
Vliv Alice G. Masarykové
na vývoj československého
ošetřovatelství
praxe 100
Guidelines karcinomu prostaty – 4. část
3
10
Dětští kardiologové
z celého světa se sešli
v Praze
recenzovaný článek 0
Porodnictví
a gynekologie
51
bon_mia_inzer_A4
1. září 2015 11:31:50
9 771213 839008
Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom vás tímto seznámili
s činností výboru a stavem České gas­
troenterologické společnosti za minulé
čtyřleté funkční období, které končí
tento podzim novými volbami. Čin­
nost naší společnosti a nás všech je po­
znamenána jevy příznačnými pro me­
dicínu i prostředí kolem nás obecně.
Žijeme v uspěchaném, vysoce kompe­
titivním a komercializovaném světě,
který mnoho nabízí, ale ne všechny po­
žadavky, potřeby a choutky uspoko­
juje. Medicína v něm hraje takovou roli,
jakou si mezi ostatními segmenty spo­
lečnosti vybojuje, a podobně je to v pří­
slušném měřítku s jejími specializa­
cemi, subspecializacemi a námi všemi
osobně. Na klinickou medicínu je naba­
lena celá řada oblastí, které často spíše
parazitují, než pomáhají. Myslíme tím
např. někdy nesmyslné normy, stále
nové a nové certifikace všeho druhu
a obecně byrokratizaci veškerého ko­
nání, takže přes stále se zrychlující
technizaci trávíme s pacientem stále
méně času. Zdá se, že se až do značné
míry zástupným problémem stala
zdravotnická etika. To vše se promítá
i do činnosti odborných společností na
celém světě a nevyhnutelně do konání
výboru ČGS: to, co bylo před 20 lety
převážně koníčkem, se stává náročnou
S. Voháňka
MINIMONOGRAFIE
PŘEHLEDNÝ REFERÁT
RočenKa
trh s uměním v roce 2015
12+1
prosinec 2015
leden 2016
123
109 Kč / 5,10 ¤
Květa Pacovská v GHMP
Jan Svoboda v MG
48 / Milan Houser
15 /
24 /
9 771213 839008
12
The Art of Living with Art
SPECIFICATION
volume: 14
frequency: monthly
distributed edition: 10,000 copies
distribution: subscribers, HDS Retail, Geco, and Valmont stores, selected boocopieshops, galleries and
museums, fairs, festivals, etc.
Newsstand price: CZK 99/€4.70 (printed),
CZK 109/€5.10 (double issue)
subscription: C
ZK 885/year (printed),
CZK 740/year (electronic)
length: 96 pages + cover
format: 220 × 277 mm
paper: cover – matt kaolin 200 g/m2 + partial varnish,
inner pages – matt kaolin 115 g/m2
binding: V2, perfect binding
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
Art+Antiques is an exclusive monthly about fine art, architecture, design, and antiques. The readers are not only
collectors and art experts, but people with an active interest in luxurious lifestyle trends.
In every issue readers can find a detailed invitation to an exhibition starting that month, an in-depth interview,
and a large number of thematic articles. Art+Antiques is a unique Czech periodical, systematically devoted to the
art market.
FACTS AND FIGURES
Magazine distribution to sales outlets by region
5,9 % Olomoucký kraj
5,8 % Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj 8,6 %
29,7 % Praha
Jihomoravský kraj 8,2 %
Kraj Vysočina 3,8 %
Pardubický kraj 4,1 %
9,4 % Středočeský kraj
Královéhradecký kraj 4,9 %
Liberecký kraj 4,1 %
Ústecký kraj 4,3 %
Jihočeský kraj 5,3 %
3,3 % Plzeňský kraj
2,6 % Karlovarský kraj
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
2/1
1/1
Size
double-page
1 page 1/2 page upright 1/2 page across 1/3 page upright 1/4 page upright 1/8 page inside cover front inside back cover back cover 1/2
1/2
Clean size
n/a
190 × 243 mm
91 × 243 mm 190 × 119 mm 58 × 245 mm 91 × 119 mm 91 × 57 mm n/a n/a n/a 1/3
1/4
Bleed size
Price (without VAT)
440 × 277 mm
220 × 277 mm n/a n/a n/a n/a n/a 220 × 277 mm 220 × 277 mm 220 × 277 mm 1/8
CZK 200,000
CZK 115,000
CZK 80,000
CZK 80,000
CZK 60,000
CZK 40,000
CZK 10,000
CZK 130,000
CZK 140,000
CZK 150,000
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
extra charges
discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
SCHEDULE
Issue
Space reservation
Closing Date
Publication Date
18. 1.
16. 2.
17. 3.
18. 4.
16. 5.
20. 6.
16. 8.
15. 9.
17. 10.
21. 11.
25. 1.
23. 2.
24. 3.
25. 4.
23. 5.
27. 6.
23. 8.
22. 9.
24. 10.
28. 11.
8. 2.
8. 3.
7. 4.
9. 5.
6. 6.
11. 7.
6. 9.
6. 10.
7. 11.
12. 12.
February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July–August 2016
September 2016
October 2016
listopad 2016
December 2016–January 2017
SPECIAL OFFERS
• NON-STANDARD FORMATS
Sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical forms of advertising.
The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
ADVERTISING
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobile: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
Kryštof Mikule
account manager
mobile: +420 731 104 666
e-mail: [email protected]
Jiří Lacina
account manager
mobile: +420 725 015 381
e-mail: [email protected]
EDITORIAL TEAM AND PUBLISHER
Jan Skřivánek
editor-in-chief
Johana Lomová, Josef Ledvina
editors
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artcasopis.cz
ART+ Almanac
Art Market in 2015
SPECIFICATION
Published: 15. 2. 2016 (deadline for materials 1. 2. 2016)
distributed edition: 10,000 copies
length: +/− 140 pages
format: 220 × 200 mm
Newsstand price: CZK 139/€6.20 (printed), CZK 99 (electronic)
paper: cover – matt kaolin 200 g/m2 + partial
varnish; inner pages – matt kaolin 100 g/m2
binding: V2, perfect binding
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
The first half of 2015 brought the third best result at Czech auctions of arts and antiques. In this period, buyers spent
CZK 480 million, which is a welcome 13% increase on 2014 and 13% less than in the record spring season of 2013
when the yields amounted to CZK 550 million. Now more than ever, clients appreciate individual items which are interesting in terms of art history and collectability, as well as Czech landscapes. A bidder paid almost CZK 14 million
for the most expensive work, Bohumil Kubišta’s expressive painting Woman with a Pram. Kubišta’s oil was followed
by another completely unique piece of art on the market, Emil Filla’s cubist-expressionist Guitar Player from the
transitional year of 1912 at CZK 9.6 million. Classic modernism prevailed among the most expensive pieces and was
complemented by Asian art favoured by foreign buyers, and the Czech landscape segment even made it into the top
10 for the first time ever in this half of the year. The 10 most expensive works of art cost CZK 78 million altogether.
In February 2016, the ART+ portal for art world professionals (www.artplus.cz) will publish the seventh annual ART+
Almanac which will map developments in the art market in 2015, both in the Czech Republic and abroad. The previous
five editions of ART+ Almanac enjoyed great acclaim upon publication and became the essential source of reference for
collectors and art dealers. All statistics on the overall turnover of the Czech art market, including those that appear in
media reports on the number of items sold for hundreds of thousands to millions, are based on the ART+ statistics.
The basic concept of the ART+ Almanac will be the same as in previous years. Apart from a summary of the
overall situation and individual case studies focused on partial market segments or respective artists, the readers of ART+ Almanac will also find a complete overview of works of art sold for more than CZK 1 million; sections devoted to the out-of-auction section of the market, i.e. to sales through galleries and antique shops; chapters devoted to the situation in Slovakia and on the international market; and interviews with important Czech and
foreign experts. The entire ART+ Almanac will contain around 140 pages.
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
Size
1/1 pagesy inside cover back cover Clean size
n/a
n/a n/a Bleed size
Price (without VAT)
220 × 200 mm 220 × 200 mm 220 × 200 mm CZK 60,000
CZK 80,000
CZK 120,000
1/1
(option of partial varnish)
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
ADVERTISING
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobile: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
PUBLISHER
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
www.artplus.cz
all about the art market
BA SIC INFORMATION
traffic rate
more than 1,200 unique users every day
target group
not limited by age or sex
socio-economic classification A-C1 (mostly above-average socio-economic background)
collectors of art and antiques, investors in art, dealers, gallerists, experts, specialist museum and gallery
staff, economists, lawyers, doctors and students of professional schools
ART+ portal aims
long-term monitoring, description and analysis of the Czech art market from the perspective of trends and prices
reacting to current events in the field
offering a unique tool that allows even non-experts to invest in this area with insight
basic information on ART+ portal
collaboration with 20 leading auction houses
constantly updated database of more than 150,000 items auctioned at Czech auctions
the news section contains more than 500 articles, comments and specific analyses by experts
esteemed art market index, quoted by the Czech media
calendar of planned auctions
announcement of upcoming sales of popular artists
synoptic charts and statistics
regular publication of the art market Yearbook in partnership with the Art + Antiques magazine
Annual membership price – CZK 1,990
CHAR ACTER
www.artplus.cz is an exclusive tool for effective orientation in the Czech art and antiques market. The site has
an extensive database and news-analysis section, responding to current events in Czech and foreign markets.
The website was created in close collaboration with Art + Antiques magazine, the only monthly magazine
in the Czech Republic providing important news in art, architecture, design and antiques, with twelve years of
publication behind it.
ART + is a unique source of specifically aimed information, regularly drawn upon by ČTK (Czech Press Agency)
and the most-popular domestic media, and often quoted on prestigious sites providing information on the foreign
art market.
REGUL AR PROMOTIONAL EVENTS
mailing campaign to authorities in the field and cooperation with them (art gallery owners, antique dealers and
auction houses, art historians, universities, public museums and galleries, Association of Galleries of the Czech
Republic, authorised experts, collectors, economists ...)
distribution of information leaflets at galleries and antique stores throughout the country
regular press conferences summarizing events on the Czech market for art and antiques
regular promotions in partner auction houses’ auction catalogues
NEWSLETTER sent monthly to more than 10,000 interested persons
privileged access for Art + Antiques magazine readers
www.artplus.cz
FORMATS
leaderboard
lh1
Přihlásit
CZ / EN
www.artplus.cz
DAtABáZe
na Trhu
ZPRAVODAjStVí
Z ah r an ič í
Ph1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
Můj ARt+
ko m en T ář e
členStVí
výS l eDky
KOntAKty
r oZ h o vo ry
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 1 0
databáze články
h iSTo r ie
abecední seznam
CZ / EN
ZPRAVODAjStVí
Za hra ničí
kome nTá ře
v ýSle Dk y
roZhov ory
KOntAKty
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 10
databáze články
hiSTorie
Aukce u Kodla s bomba rautem
Zahraničí
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
KA l enDá ř A KC í
Ph2
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
b)lower (left or right)
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
lh2
28. 11. 2011
na Trhu
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
26
7
8
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
Galerie Dolmen
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
příčný banner P1
Galerie Pictura
meissner-neumann
aukční dům
valentinum
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
Zahraničí
aukce domu Zezula
PD1
červen 2012
Překoná Medek
poválečný rekord?
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
aukce domu Zezula
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD1
PD1
červen 2012
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Překoná Medek
poválečný rekord?
raný medek
u Galerie Pictura
u Galerie Pictura
příčný banner P2
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
Františka kupky
Františka kupky
28. 11. 2011
Zapomenutý Dobroslav Foll
Zapomenutý Dobroslav Foll
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
na Trhu
square
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
28. 11. 2011
28. 11. 2011
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
A R t+AntiqueS
PD2
Galerie české
pojišťovny
končí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
lD2
Zahraničí
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Galerie české
pojišťovny
končí
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
28. 11. 2011
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
na Trhu
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
PD2
česká
architektura
2011–2012
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
ARt+ An ti queS
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
česká
architektura
2011–2012
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
square
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
novější / starší články
novější / starší články
Sledujte arT+ na Facebooku
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
leaderboard
Přihlásit
CZ / EN
www.artplus.cz
Ph1
Můj ARt+
ko m en T ář e
členStVí
výS l eDky
r oZ h o vo ry
KOntAKty
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 1 0
databáze články
h iSTo r ie
lh1
DOUBLE
VERTICAL
BANNER
hledat
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
nA ši P A R tneř i
a sexy tanečnicema
Zahraničí
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
o nichž se většinou dozvídáme
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
28. 11. 2011
Zapomenutý Filla
KA l enDá ř A KC í
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
16
17
18
19
20
21
22
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Ph2
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie art Praha
Galerie Dolmen
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
Galerie Pictura
aukční dům Zezula
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
aukce domu Zezula
červen 2012
Překoná Medek
poválečný rekord?
PD1
u Galerie Pictura
HORIZONTAL BANNER
600 × 105 px
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
SQUARE
240 × 240 px
square
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
na Trhu
Galerie české
pojišťovny
končí
česká
architektura
2011–2012
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
PD2
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
Zahraničí
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
o nichž se většinou dozvídáme
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
lh2
28. 11. 2011
Zapomenutý Filla
KAlen Dář AKC í
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
16
17
18
19
20
21
22
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Ph2
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie art Praha
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
lh1
Zahraničí
lD1
lD2
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
Galerie Dolmen
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
Galerie Pictura
aukční síň vltavín
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
meissner-neumann
orlys art auctions
Prague auctions
n A tRhu
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
aukce domu Zezula
červen 2012
PřPřiihhlláássiitt
Překoná Medek
poválečný rekord?
raný medek
příčný banner P2
u Galerie Pictura
Františka kupky
Zapomenutý Dobroslav Foll
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
www.www.aarrttpplluuss..cczz
vvššee oo ttrrhhuu ss uumměěnníímm
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
CZ / EN
CZ / EN
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
28. 11. 2011
square
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
DAtABáZe ZPRAVODAjStVí Můj ARt+ členStVí KOntAKty náPOVěDA
DAtABáZe ZPRAVODAjStVí Můj ARt+ členStVí KOntAKty náPOVěDA
novější / starší články
Sledujte arT+ na Facebooku
hledat
Příjmení autora / název firmy
n Aši PARtn eři
a sexy tanečnicema
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
Ph1
28. 11. 2011
Aukce u Kodla s bomba rautem
A R t+AntiqueS
novější / starší články
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
databáze články
aukční dům Zezula
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
lD2
ToP 10
hiSTorie
28. 11. 2011
Františka kupky
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
leaderboard
roZhov ory
VyhleDáVání
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
Prague auctions
Zapomenutý Dobroslav Foll
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
v ýSle Dk y
červen 2012 684,73
náPOVěDA
orlys art auctions
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
kome nTá ře
KOntAKty
meissner-neumann
nA tR hu
28. 11. 2011
na Trhu
Za hra ničí
členStVí
příčný banner P1
raný medek
příčný banner P2
(left or right)
na T rhu
Můj ARt+
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
aukční dům Sýpka
aukční síň vltavín
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
CZ / EN
ZPRAVODAjStVí
120 × 910 px
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
příčný banner P1
Přihlásit
www.artplus.cz
DAtABáZe
Příjmení autora / název firmy
Aukce u Kodla s bomba rautem
lD1
leaderboard
vše o trhu s uměním
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
lh2
LEADERBOARD
900 × 120 px
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
ZPRAVODAjStVí
Sledujte arT+ na Facebooku
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
Z ah r an ič í
orlys art auctions
Prague auctions
n A tRhu
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
28. 11. 2011
na Trhu
Galerie Pictura
meissner-neumann
aukční síň vltavín
28. 11. 2011
nA tR hu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
Galerie art Praha
aukční dům Zezula
orlys art auctions
Prague auctions
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
příčný banner P2
DAtABáZe
Ph2
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
Galerie art Praha
raný medek
lh1
1
6
12
18
Galerie Dolmen
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
na Trhu
30
5
11
17
Dorotheum Praha
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Zahraničí
29
4
10
Galerie arcimboldo
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD2
28
3
9
antikvity Praha
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
na Trhu
27
2
16
1. art Consulting
aukční síň vltavín
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
adolf loos apartment
and Gallery
aukční dům Zezula
28. 11. 2011
KAlen Dář AKC í
červenec 2012
25
Zapomenutý Filla
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
příčný banner P1
abecední seznam
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
Zapomenutý Filla
Pokročilé vyhledávání
n Aši PARtn eři
a sexy tanečnicema
o nichž se většinou dozvídáme
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
hledat
Příjmení autora / název firmy
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
28. 11. 2011
lD1
členStVí
aukční trh není jen
Zahraničí
Zahraničí
Můj ARt+
o velkých milionových rekordech,
Daleko zajímavější vnitřní cenový
Ph1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
o nichž se většinou dozvídáme
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
na Trhu
Přihlásit
www.artplus.cz
a)upper (left or right)
Pokročilé vyhledávání
nA ši P A R tneř i
a sexy tanečnicema
lh2
lh1
na T rhu
hledat
Příjmení autora / název firmy
Aukce u Kodla s bomba rautem
leaderboard
DAtABáZe
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
VERTICAL BANNER
120 × 450 px
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
ččeerrvveenn 22001122 684,684,7733
ARt+ An ti queS
Galerie české
pojišťovny
končí
česká
architektura
2011–2012
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
VyhleDáVání
VyhleDáVání
Sledujte arT+ na Facebooku
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
na Trhu Zahraničí komenTáře výSleDky roZhovory hiSTorie ToP 10
na Trhu Zahraničí komenTáře výSleDky roZhovory hiSTorie ToP 10
28. 11. 2011
28. 1 . 201
Nové cenové rekordy:
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
mařAukceáukovKodlacsi bombaa geometrautemrie
Aukce u Kodla s bomba rautem
a sexy tanečnicema
a sexy tanečnicema
Zahraničí aukční trh není jen
Ph1
PD1
databáze články
databáze články
Příjmení autora / název firmy hledat
Příjmení autora / název firmy hledat
Pokročilé vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
abecední seznam
nAši PARtneři
nAši PARtneři
PD2
www.artplus.cz
PRICE LIST FOR ADVERTISING
vertical upper left 1
vertical upper left 2
vertical upper right 1
vertical upper right 2
vertical lower left 1
vertical lower left 2
vertical lower right 1
vertical lower right 2
double banner left
double banner right
horizontal banner 1
horizontal banner 2
PRICE IN CZK
BANNER TYPE
(incl. agency commission – 20%, not incl. VAT)*
leaderboard
LH 1
LH 2
PH 1
PH 2
LD 1
LD 2
PD 1
PD 2
LH 1 + LH 2
PH 1 + PH 2
square
P1
P2
60,000
25,000
20,000
25,000
20,000
16,000
14,000
16,000
14,000
50,000
50,000
20,000
20,000
18,000
* Price in all cases applies for two weeks’ advertising.
ART+ NEWSLETTER
Information about current news on www.artplus.cz
Hot topics from local and foreign art markets, investment tips
Regular sections: Artwork of the month
Editorial Comment on the current state of the ART+ Index
Calendar of upcoming auctions of fine arts and antiques
Published monthly during the auction season
Now with a new, visitor-friendly visual and functional layout
Currently some 13,000 subscribers with a clear interest in the issues of the art market
Effective opportunity of placing static horizontal banners 680 x 200 pixels in size (price CZK 10,000)
ADVERTISING
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
phone: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
EDITORIAL AND PUBLISHING TEAM
Robert Mečkovský
project manager, e-mail: [email protected]
Marcela Chmelařová
editor-in-chief, e-mail: [email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
phone: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
9/15
časopis
obsahuje
recenzované
články
ODBOR N Ý Č ASOPIS PRO NEL ÉK A ŘSK É
ZDR AVOT NIC K É PR ACOV NÍK Y
září 2015 / ročník XI
florence
60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz
z konferencí
Dětští kardiologové
z celého světa se sešli
v Praze
recenzovaný článek Supervize
a mentoring
v ošetřovatelství
historie
Vliv Alice G. Masarykové
na vývoj československého
ošetřovatelství
praxe 100
95
75
Ošetřovatelský
proces u pacientky
po operaci prsu
odborná témata
25
5
0
Porodnictví
a gynekologie
51
bon_mia_inzer_A4
1. září 2015 11:31:50
SPECIFICATION
volume: 12
frequency: monthly
distributed edition: 8,300 copies
distribution: subscribers, members of professional
organisations, congresses, conferences, etc.
subscription fee: CZK 570/year (printed)
CZK 299/year (electronic)
length: 48 pages + cover
format: 210 × 297 mm (A4)
paper: cover – matt kaolin 150 g/m2
inner pages – matt kaolin 80–90 g/m2
binding: V1,stitched
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
Florence is currently the only trade magazine for nurses responsible for the general care and paramedical professions. It was published for the first time in October 2005 and became part of the medical titles published by Ambit
Media, a.s. three years later. Florence has been co-operating with the largest professional trade organisation for
nurses since its origin CAN. Also co-operates with many other professional, trade-union and patient organisations.
Since 2010 it has been publishing reviewed articles from all the paramedical professions as well as from the
areas of education, research and practice. Florence brings its readers current information and professional articles
from nursing theory and practice (reporting from congresses, case studies, nursing technologies, etc.), it focuses
on nursing legislation, psychology and communication, deals with the history of nursing, provides information about
modern management, and introduces interesting personalities from these areas.
The magazine contains the following regular sections: Professional Topic, Reviewed Articles, Practice, News
from Our Partners, Service etc. The following can also be found in Florence: Interview, For students, History,
Opinions, Law, English Lessons, and Personal Ads. The title also includes a calendar of educational events, which
is also available on the website www.florence.cz.
The Florence monthly addresses a wide target group consisting of general nurses of all specialities, midwives,
and other paramedical professions such as physiotherapists, radiology assistants, health and social workers, pharmaceutical assistants, paramedics etc.
TECHNICAL REQUIREMENTS
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a. s., business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
2/1
1/1
Size Size
1/2
1/2
1/3
1/4
Bleed size
Price (without VAT)
n/a420 × 297 mm
178 × 240 mm
210 × 297 mm
178 × 120 mm
n/a
86 × 240 mm
n/a
178 × 80 mm
n/a
55 × 240 mm
n/a
86 × 120 mm
n/a
178 × 240 mm
210 × 297 mm
178 × 240 mm
210 × 297 mm
178 × 240 mm
210 × 297 mm
CZK 75,600
CZK 52,500
CZK 29,400
CZK 29,400
CZK 21,000
CZK 21,000
CZK 15,750
CZK 61,950
CZK 54,600
CZK 68,250
Personal ads – standard classified advertisements (price per line = 36 characters)
Personal ads – bold classified ad (price per line = 36 characters)
Personal ads – text field width 48, 100 or 152 mm
CZK 70
CZK 100
CZK 80 per cm2
double-page
1/1 page
1/2 page across
1/2 page upright
1/3 page across
1/3 page upright
1/4 page
inside cover front
inside back cover
back cover
Clean size
1/3
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
extra charges
discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
SPECIAL OFFERS
• A diary with tips on educational events
Sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical forms of advertising.
The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
SCHEDULE
Issue
January–February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July–August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016
Space reservation
Closing Date
Publication Date
18. 1.
29. 2.
18. 3.
18. 4.
30. 5.
20. 6.
29. 8.
16. 9.
31. 10.
28. 11.
25. 1.
7. 3.
25. 3.
25. 4.
6. 6.
27. 6.
5. 9.
23. 9.
7. 11.
5. 12.
1. 2.
14. 3.
4. 4.
2. 5.
13. 6.
4. 7.
12. 9.
3. 10.
14. 11.
12. 12.
FACTS AND FIGURES
Florence reader distribution by specialisation
Long-Term Illnesses
and Social Care
20 %
Psychiatry, Sexology 2 %
2 % General Practitioners
10 % Paediatrics
18 % Internal Disciplines
Urology,
Dermatology-Venereology
8%
Surgery, Orthopaedics,
Gynaecology and Obstetrics
26 %
9 % P ulmonology,
Otolaryngology, Allergology
4 % Oncology, Haematology
What is your opinion of advertisements in a specialist magazine?
It serves as
an inspiration
29.75 %
25.9 % I consider them
to be a valuable source
of information
4.43 % I take no notice of it
39.87 % I notice it only in passing
and occasionally
source: http://florence-anketa.vyplnto.cz
FLORENCE EDITION PL AN FOR 2016
January, February: Hospital hygiene, disinfection
March: Burn medicine, plastic surgery
April: Rehabilitation, physiotherapy
May: Device equipment in healthcare
June: Geriatrics, Wound healing
July, August: Nutrition
September: Intensive and emergency care
October: Cardiovascular diseases, Diabetes mellitus
November: Dermatology
December: Gynaecology and obstetrics, Paediatrics
EDITORIAL BOARD
PhDr. Martina Šochmanová, MBA (president of CAN, Deputy director for OP and quality at IKEM)
Mgr. Lenka Gutová, MBA (deputy director for non-physician medical professions and managing of
care quality ÚVN Prague)
Bc. Vladěna Homolková (matron of IKEM Prague Nephrology Clinic)
Mgr. Ivana Kirchnerová (NCH JIP head nurse of Na Homolce Hospital, Prague)
RNDr. Romana Mrázová, PhD. (professional consultant and lecturer on wound treatment,
Director of the Municipal Hospital Hořice)
Bc. Tamara Starnovská (superior nutritional therapist of Thomayerova nemocnice s poliklinikou in
Prague, deputy chairman of Fórum zdravé výživy)
Mgr. Hana Svobodová (Head of Ústav ošetřovatelství 3. LF UK in Prague, chair of the CAN Working
Group for Research in Nursing)
Mgr. Galina Vavrušková (staff nurse assistant in Čáslav Hospital)
ADVERTISING
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Řádková Advertising
e-mail: [email protected]
PUBLISHER
Magda Hettnerová, DiS.
editor-in-chief
mobile: +420 725 826 432
e-mail: [email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.florence.cz
AMReview 21
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 12. října 2015 / cena 26 Kč / ISSN 2336-7326
MEDICÍNSK Á REVIEW
KONGRESOVÁ REVIEW
ERS International Congress 2015
Téma ZOBRAZOVACÍ METODY
Diagnostika patologií
prostaty pomocí
magnetické rezonance
THE L ATEST NEWS IN THE FIELD OF MEDICINE
AND THE HEALTHCARE SYSTEM
1
Emise z kauzy Dieselgate 5
dostihly evropské
pneumology i v Amsterdamu
51st EASD Annual Meeting
Téma MLADÍ LÉKAŘI
Absolutorium na lékařské 3
fakultě – a co dál?
Od mozkové inzulinové
rezistence k pochopení
fenotypů prediabetu
7
25 zachráněných životů
z tisíce aneb
empagliflozin přepisuje
učebnice diabetologie
9
LÉČBA ZÁVISLOSTÍ
Česká adiktologie
inspirací i ve světě
37
„V podobě všech tří úrovní vysokoškolského
vzdělávání – v bakalářském, magisterském
i doktorském studiu – patří adiktologie
na 1. LF UK mezi světově unikátní
a je vzorem pro mnoho pracovišť,
která k nám jezdí konzultovat
své studijní programy, koncepci
i strategii další výuky.“
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK,
„Zajímavé je, že KV účinek empagliflozinu byl
pozorován velmi časně – křivky v podstatě pro
téměř všechny parametry se od sebe oddálily už ve
třetím měsíci. Takto rapidní efekt je v KV klinických
studiích velmi nezvyklý, obvykle je totiž změna
pozorována nejdříve po půlročním sledování.“
Prof. Silvio Inzucchi,
Yale University, USA
NÁZOR
European Society of Cardiology Congress
Kolik máme v současnosti 47
v českém zdravotnictví
veřejných zájmů?
Jak rozetnout začarovaný 21
kruh opakovaných
ischemií?
Inzerce
SPECIFICATION
frequency: bi-weekly
distributed edition: 20,000–25,000 copies
(according to the segmentation of target fields)
distribution: subscribers, congresses, conferences, fairs, etc.
subscription fee: CZK 590/year (printed)
CZK 319/year (electronic)
length: 48 pages + cover
format: 210 × 297 mm (A4)
paper: LWC 80–90 g/m2
binding: V1,stitched
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
AM Review – the latest news in the field of medicine and the healthcare system – is a professional periodical
whose target group comprises physicians, medical facility managers and healthcare and pharmaceutical
professionals, along with civil servants, employees of insurance companies and other organisations related
with healthcare.
The AM Review offers an overview of news in the field of clinical medicine and medical science at home
and abroad, and also focuses on the issue of organising the healthcare provision system and its financing.
It comprises several thematic sections as standard:
The Medicine Review focuses its attention on education in new developments in the fields of diagnostics,
therapy, pharmacology and pharmacotherapy and technological innovation. The specialised section Topic
consists of reviews by recognised experts in collaboration with the relevant specialist physicians’ societies.
The concept responds to the requirement for the continuing life-long education of physicians and its main
emphasis is on multi-disciplinary and interdisciplinary collaboration.
The Congress Review, the most comprehensive of all Czech healthcare periodicals, brings unique news
reporting from domestic, European and world congresses, conferences and symposia, supplied by
reporters attending expert programmes, complemented with insights from participants and speakers,
supplemented by real-time streaming and webcasts at www.congress-live.eu and www.amrevue.cz.
The AM Review also offers current, independent, professionally written and practically focused information
for medical practice operators and medical facility employees and management. Its content is complemented
with comments, analyses and healthcare policy news from the Czech Republic and abroad, with an emphasis
on explaining the impacts of current legislation on healthcare providers, both for outpatient and inpatient care
separately. The Personnel Advertisements section is an integral to these practically focused pages.
Novinový
(Zdravotnické
noviny, Kongresový list, Lékařské listy)
FORMATS format
AND PRICES
OF ADVERTISING
1/1
2/3
1/3
1/2
1/2
Size 2/6
Clean size 1/3
Bleed size 1/4
Banner
on the
front page
Price (without VAT)
double-page
n/a
420 × 297 mm
CZK 135,450
1/1 page
190 × 277 mm
210 × 297 mm
CZK 88,200
2/3 page
125 × 277 mm
135 × 297 mm
CZK 61,950
1/2 page upright
95,5 × 277 mm
105 × 297 mm
CZK 52,500
1/2 page across
190 × 139 mm
210 × 149 mm
CZK 49,350
2/6 page
125 × 139 mm
n/a
CZK 35,700
1/3 page upright
60,5 × 277 mm
70,5 × 297 mm
CZK 35,700
1/3 page across
190 × 92 mm
210 × 102 mm
CZK 35,700
1/4 page across
190 × 70 mm
210 × 80 mm
CZK 26,250
banner on the front page
190 × 25 mm
n/a
CZK 30,000
inside cover front
190 × 277 mm
210 × 297 mm
CZK 99,750
inside back cover
190 × 277 mm
210 × 297 mm
CZK 94,500
back cover
190 × 277 mm
210 × 297 mm
CZK 115,500
Classified ads – up to 5 lines
CZK 550
Classified ads – up to 10 lines
CZK 1,100
Classified ads – up to 15 lines
CZK 1,600
Classified ads – up to 20 lines
CZK 2,000
Classified ads – up to 30 lines
CZK 2,900
For every ten additional lines
CZK 900
Price for framed advertisements (non-commercial) 190, 142, 94 or 45 mm wide
CZK 95/cm2
One line is 40 characters, including spaces
For bleed sizes, a 5 mm bleed must be added to all cropped pages.
extra charges
discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
SCHEDULE
Issue
Length of Issue
AM Review
Sběratelské noviny
Space
reservation
Closing
Date
Publication
Date
11. 1.
18. 1.
25. 1.
1. 2.
8. 2.
15. 2.
1–2
■
3–4
■
5–6
■
22. 2.
29. 2.
7. 3.
7
■
14. 3.
21. 3.
29. 3.
8
■
25. 3.
4. 4.
11. 4.
9
■
11. 4.
18. 4.
25. 4.
10
■
25. 4.
2. 5.
9. 5.
11
■
9. 5.
16. 5.
23. 5.
12
■
23. 5.
30. 5.
6. 6.
13
■
6. 6.
13. 6.
20. 6.
14
■
27. 6.
4. 7.
11. 7.
15–16
■
25. 7.
1. 8.
8. 8.
17–18
■
22. 8.
29. 8.
5. 9.
19–20
■
12. 9.
19. 9.
26. 9.
21
■
26. 9.
3. 10.
10. 10.
22
■
10. 10.
17. 10.
24. 10.
23
■
24. 10.
31. 10.
7. 11.
24
■
7. 11.
14. 11.
21. 11.
25
■
21. 11.
28. 11.
5. 12.
26
■
5. 12.
12. 12.
19. 12.
■
■
■
■
SPECIAL OFFERS
• Events for academic community
• AM Review discussion panel
• AM Review club
• AM Review roundtable
• AM Review workshop
• N
ON-STANDARD FORMATS
ption of sashes around the magazine, bookmarks, inserted
O
pages, pasting, and other atypical forms of advertising. The price
of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
• V
ideo report
A video report from congresses and events both at home and
abroad on the website www.amreview.cz
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space; pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points; logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
FACTS AND FIGURES
Readers by field
Out-Patient Care
Rheumatology
3%
Clinical Oncology
10 %
Other
6%
In-Patient Care
General
Practice
for Adults
35 %
University Hospitals
and Specialised
Treatment
Institutions 18 %
Spas and
Sanatoria
3%
ong-Term Illness
L
Institutions, subsequent
care and rehabilitation
11 %
Gastroenterology
and Hepatology
10 %
Cardiology
2%
Diabetology
11 %
Internal Branches
3%
ADVERTISING
General Practice for
children and adolescents
20 %
PUBLISHER
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Jan Kulhavý
editor-in-chief
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Kristýna Čillíková, Eva Srbová,
Mgr. et Mgr. Kristýna Tesařová
editors
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Štěpánka Korbová
line advertising
mobile: +420 737 178 313
e-mail: [email protected]
Regional and
County Hospitals
68 %
Mgr. Tomáš Polák, Ing. Jana Tlapáková
deputy editors-in-chief
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.amreview.cz
AMReview
HEALTH – ECONOMIC – POLITICAL MEETINGS
CHAR ACTERISTICS
AM Review roundtable – private expert discussion meetings without
an auditorium, enabling discussions on indications, payments,
organisation, and other issues concerning healthcare provision with
political representatives, healthcare funders, hospital management,
professional associations, etc. The end product is the publication of
conclusions reached in ZN, the provision of press releases to ČTK
(Czech News Agency, or other communication media.
Standard price CZK 250,000 includes
AM Review discussion panel – public expert discussion meetings
in an auditorium (e.g. at congresses, annual conventions of
professional associations, etc.) facilitating discussions on
indications, payments, organisation, and other issues about
healthcare provision with political representatives, healthcare
funders, hospital management, professional associations, etc. The
end product is the publication of conclusions reached in ZN, the
provision of press releases to ČTK or other media, or even inviting
journalists to participate at the discussion.
4. Room rental
1. Creation of scenario
2. Creation of ideological plan
3.Moderation
5.Refreshments
6. Camera recording
7. Sound recording
8. Conclusions reached published in
the Congress Letter + advertising for
outcome
AM Review club – club meetings of journalists from the lay media
with physicians and their patients in order to clarify concrete
diagnoses and modern treatment options involving specific stories
of specific patients.
9. Banner on www.amreview.cz –
monthly campaign
10. 2× banner in AM Review
AM Review workshop – private moderated discussion in order to
achieve consensus on a particular professional, payment-related,
or similar question across professional associations, between
funders and providers, etc.
11. 15% agency commission (key account
work, graphic work, editor-in-chief’s
work, marketing)
Price per special project: from CZK 80,000
(price for special requests is assessed on an individual basis)
TECHNICAL PAR AMETERS
Advertising in AM Review: 210 × 297 mm + 5 mm bleed
Banner – front cover for AM Review: 190 × 25 mm clean
Banner on www.amreview.cz: 480 × 60 p
Advertising
in AM Review
8 Kongresový list
ZN Review
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Léčba IBD – křižovatka druhá: Selektivní
působení vedolizumabu novou cestou k úspěchu
Druhé ze satelitních sympozií podpořených společností Takeda zahájily tři vtipné videospoty, ve kterých tři světoví experti
v problematice idiopatických střevních zánětů (IBD) – prof. Jean-Frédéric Colombel z Icahn School of Medicine at Mount Sinai
v americkém New Yorku, prof. Gert van Assche, PhD., z Katholieke Universiteit Leuven v Belgii a prof. Michael A. Kamm, PhD.,
z University of Melbourne v Austrálii – krátce nastínili případové studie dvou pacientů, se kterými se gastroenterologové
typicky setkávají ve své každodenní praxi. Pokračování vzrušující transatlantické a transpacifické diskuse prostřednictvím
moderních komunikačních technologií se 19. února přeneslo přímo do dějiště letošního kongresu ECCO-IBD, tedy do
Barcelony, a účastníkům setkání nabídlo rozuzlení obou kazuistik.
Jak uvedl prof. Kamm, který sympoziem provázel, v managementu IBD hrají v současnosti
ústřední roli monoklonální protilátky, jež se
velmi specificky se vážou k jednomu epitopu
a mají mnoho potenciálních cílových struktur.
Jejich spektrum loni rozšířil vedolizumab (Entyvio, Takeda) – humanizovaná monoklonální
IgG1 protilátka, která se selektivně váže na integrin α4β7. V USA i Evropě byl registrován pro
terapii dospělých pacientů se středně těžkou až
těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) a Crohnovou chorobou (CD), kteří měli nedostatečnou odpověď na konvenční léky či inhibitory
TNFα, nebo je netolerovali.
„A nyní už se pojďme soustředit na klinické případy, které vám podrobně představí moji
dva ctění kolegové. Společně budeme diskutovat
o tom, jaké léčebné možnosti máme aktuálně
k dispozici a podle kterých relevantních kritérií
se můžeme o terapii rozhodovat v jednotlivých
fázích onemocnění,“ konstatoval prof. Kamm.
Kazuistika muže
se steroid-dependentní UC...
V prvním vystoupení prof. Colombel připomněl,
že mezi terapeutické cíle u nemocných s UC patří navození a udržení remise příznaků choroby, snížení potřeby dlouhodobého podávání
kortikosteroidů a minimalizace rizika nádorového onemocnění. „Tradiční step-up přístup
s konvenčními léky, jako jsou kortikosteroidy,
kyselina 5-aminosalicylová a imunomodulátory, případně následované biologickými přípravky, zůstává standardním postupem managementu léčby pacientů se středně těžkou UC,“
uvedl prof. Colombel s tím, že gastroenterologové se však mnohdy setkávají s tím, že uvedený algoritmus není účinný a UC zůstává mírně
aktivní. To má za následek nekontrolovaný průběh zánětu a případný rozvoj komplikací asociovaných se základním onemocněním nebo
závislostí na steroidech.
Poté již představil případ 45letého muže
s anamnézou hypertenze a hypercholesterolémie, bývalého kuřáka (před 3 lety přestal kouřit kvůli histoplazmóze), u kterého se objevily
progresivní příznaky průjmu a krvácení z konečníku. Kolonoskopie prokázala UC – difuzní kontinuální zánět sahající od rekta až k slezinnému ohbí. Na terapii, která byla zahájena
kombinovaným perorálním a rektálním podá-
Prof. Gert van Assche.
Foto: ZN
váním mesalazinu, pacient odpověděl pouze
částečně, klystýr byl schopen udržet méně než
hodinu. Rektální podávání mesalazinu bylo vysazeno, naopak byl přidán prednison v dávce
40 mg, při kterém se příznaky zlepšily, nicméně po snížení dávky na 15 mg došlo opět k rekurenci. Indikován byl dále budesonid MMX.
„Po roce léčby jsme stále nebyli schopni redukovat dávky steroidů a pacient zůstal na 4,8 g
mesalazinu, 10 mg prednisonu a 9 mg budesonidu. V dopoledních hodinách udával 4 až
5 naléhavých stolic a občas se u něj objevilo
krvácení. Navíc přibral 13 kg a došlo ke zhoršení kontroly hypertenze,“ uvedl prof. Colombel a upřesnil, že opakovaná kolonoskopie potvrdila difuzní zánět s vymizelými haustracemi distálně od flexura splenica: „Je tedy zřejmé,
že v případě středně těžké UC není konvenční
léčba vždy efektivní a bohužel často pokračuje bez skutečného prospěchu pro nemocného.“
... který dosud nebyl léčen biologiky
Na otázku, jak by měla terapie tohoto pacienta
pokračovat, odpovědělo 48 % účastníků sympozia, že by podalo 6-merkaptopurin nebo azatioprin, 2 % metotrexát, 36 % by přidalo inhibitor TNFα ± imunosupresivum, 13 % vedolizumab ± imunosupresivum a 1 % by indikovalo kolektomii. „Inhibitory TNFα a vedolizu-
mab jsou dobrou volbou, operační výkon je určitě vhodné odložit až na později,“ komentoval
názory publika prof. van Assche, druhý z diskutérů, a zdůraznil, že u steroid-dependentních
nemocných s UC je nutné omezit celkovou expozici kortikosteroidům a včas zahájit imunosupresivní a/nebo biologickou léčbu. Jeho názor
podpořil i prof. Colombel daty evidence-based
medicine. Např. práce Panaccioneho et al. publikovaná loni v časopise Gastroenterology (studie UC SUCCESS) ukázala, že u pacientů se
středně těžkou až těžkou UC, kteří dosud nebyli léčeni biologiky, je včasná terapie kombinací
azatioprinu s infliximabem účinnější než monoterapie těmito přípravky – v 16. týdnu dosáhlo remise bez nutnosti užití steroidů 40 % nemocných na kombinované léčbě, 24 % užívajících azatioprin a 22 % infliximab.
„A jaké údaje máme pro vedolizumab?“ položil řečnickou otázku prof. Colombel a připomněl, že tato humanizovaná monoklonální
IgG1 protilátka, jež se selektivně váže na integrin α4β7, mj. prokázala účinnost v první linii
biologické léčby u pacientů se středně těžkou
až těžkou aktivní UC.
Z výsledků studie GEMINI I (pro design
viz předchozí článek) vyplynulo, že vedolizumab měl příznivý vliv nejen na klinickou odpověď, ale také na navození remise a slizničního hojení – a to jak u nemocných bez předchozího podání anti-TNFα terapie, tak po jejím
selhání. V 6. týdnu, tedy po ukončení indukční fáze, dosáhlo v ITT populaci klinické odpovědi 25,5 % pacientů v placebové skupině
versus 47,1 % ve skupině s vedolizumabem
(p < 0,001), klinické remise 5,4 versus 16,9 %
(p = 0,001) a slizničního hojení 24,8 versus 40,9 %
(p = 0,001). „Také na konci udržovací fáze,
v 52. týdnu, byly klinická remise, slizniční hojení a remise bez nutnosti užití steroidů zaznamenány statisticky signifikantně častěji u nemocných užívajících vedolizumab ve srovnání s placebem,“ doplnil prof. Colombel s tím,
že vedolizumab také prokázal příznivý bezpečnostní profil – zejména s ohledem na jeho
selektivní působení ve střevě.
Krátce se prof. Colombel zastavil ještě u kolektomie, která podle něj není u nemocných
s UC „zázračným všelékem“ a neměla by být indikována jako kurabilní řešení před optimalizací farmakoterapie. „Jakákoli břišní chirurgie
Banner
in AM Review
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
MEDICÍNSK Á REVIEW
8
AK T UALIT Y Z M E D I C Í N Y A S YS T É M U Z D R AVOT N Í PÉ Č E
KONGRESOVÁ REVIEW
Téma PEDIATRIE
banner on
www.amreview.cz
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
4
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
AMReview
AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 13. dubna 2015 / cena 26 Kč / www.amreview.cz
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
INZERCE
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
Ověřují se cíle,
11
na které by terapie IBD
mohla mířit
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
Prof. Jean-Frédéric Colombel,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai, New York, USA
49
51
Co to je, když se řekne
16
„pacientsky orientovaný
přístup k managementu UC“
40. angiologické dny
Evropa kráčí k operacím, 24
stenting karotid ale jen
tak nevymizí
I v léčbě CMP
jde vývoj kupředu
30
9. kongres primární péče
ENGLISH FOR MEDICINE
9. kongres primární péče
51
4
LÉKAŘSKÉ LISTY plus
Češi prokázali
tzv. emotivní neurony
v subtalamickém jádře
8
KONGRESOVÁ REVIEW
ECCO – Inflammatory Bowel Diseases 2015
1
Devítivalentní vakcína
mezníkem
v prevenci proti HPV?
Praise for New
Obesity Guidelines
40. angiologické dny
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. LF UK v Praze
MEDICÍNSK Á REVIEW
Téma PEDIATRIE
Teplo + cukr
= méně bolesti
při očkování kojenců
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
49
„Příběh objevu neuronů ‚zodpovědných‘
za prožívání emocí je vědecky vzrušující pro svůj
vlastní obsah. Představuje vhled do biologické
podstaty něčeho, co podvědomě vnímáme spíše
jako duchovní a neuchopitelné než jako něco,
co můžeme modelovat, popsat, kontrolovat,
ba dokonce využít ve prospěch pacienta.“
Význam banky
klinických vzorků
v onkologii stále roste
„Jak s pacienty s IBD správně komunikovat
o léčbě a jejích rizicích? Vysvětlete jim, že vždy je
‚něco za něco‘. A nezapomeňte jim přitom
opakovaně zdůrazňovat, že v léčbě IBD jsme rok
od roku úspěšnější.“
53
Rotavirovou
gastroenteritidu
prodělá do 5 let věku
téměř každé dítě
44
AMReview
HEALTH – ECONOMIC – POLITICAL MEETINGS
ADVERTISING
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
PUBLISHER
Jan Kulhavý
editor-in-chief
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.zdravky.cz
SBĚRATELSKÉ+NOVINY
BA SIC INFORMATION
jaro 2014
www.artPluS.cz
vše o trhu s uměním
(2) jan kubíček v ghmp — (3) rozhovor s ředitelkou dorothea — (5) index současného umění — (6) aukce doma i ve světě — (8) veletrh starožitníků
Sběratelské noviny presents a unique chance to reach
doctors as a new audience interested in the art market. As a supplement to AM Review with a circulation of
25,000, more than half the doctors in the Czech Republic
will be covered, from a total of 47,459.
sběratelské+noviny
krátce
Vrchol aukční sezóny
praha Květen je tradičně jedním
z vrcholů aukční sezóny. Ve čtvrtek
15. května se uskuteční aukce spo­
lečnosti 1. Art Consulting, na úterý
20. května má aukci naplánován aukč­
ní dům European Arts a na čtvrtek
22. května Arthouse Hejtmánek. O ví­
kendu 24. a 25. května se konají hned
tři aukce: V sobotu to bude aukce Doro­
thea, v neděli pak společná aukce gale­
rií Kodl a Vltavín a rovněž aukce galerie
Sýpka. Nabitý měsíc v úterý 27. května
zakončí aukce společnosti Arcimboldo.
www.artplus.cz
Martin Zet: Svátek práce
plzeň Od 2. května do 5. června se
v Galerii města Plzně uskuteční výsta­
va čtyřiapadesátiletého konceptuální­
ho umělce a performera Martina Zeta
nazvaná Svátek práce. Zet loni získal
Cenu od Vladimíra Kokolii – putov­
ní cenu udělovanou umělci a teoreti­
ky mladšími pětatřiceti let umělcům
starší generace, které vnímají jako
vlivné a inspirativní osobnosti. Profilo­
vý rozhovor s Martinem Zetem čtená­
ři najdou v květnovém čísle časopisu
Art+Antiques.
www.artcasopis.cz
CONTENT
Šíma ze soukromých sbírek
praha Museum Kampa do konce
června hostí výstavu obrazů Josefa
Šímy zapůjčených ze soukromých sbí­
rek. Komorní výstava nabízí ve zkratce
průřez celou Šímovou tvorbou. Vrcho­
lem přehlídky jsou jeho pozdní ab­
straktní krajiny, některé česká veřej­
nost dosud nikdy neměla možnost
vidět. Výstavě se věnuje také dubnové
číslo Art+Antiques.
www.museumkampa.cz
theodor pištěk: na návštěvě u harrachů, 1977, olej na plátně, 160 × 190 cm, cena: 3 240 000 Kč, Galerie Kodl 19. 5. 2013, foto: Jan Rasch
The content of Sběratelských noviny comprises original texts
and material taken from the magazine Art+ Antiques, the web
portal ART+ and the ART+ Yearbook.
Topics
on the market – what is interesting in different market
segments regarding offered art and antiques
most current exhibitions at home and abroad
dealing with doctors who are collectors (historical
tradition)
interviews with collectors, owners of auction houses,
art galleries and antiques
service – information on upcoming auctions, fairs,
exhibitions, etc.
sběratelé začínají objevovat poválečné umění
Nejen klasická moderna
Poválečné umění v loňském
roce definitivně potvrdilo
své postavení druhého
nejdůležitějšího segmentu
aukčního trhu. Segmentu,
který ovšem oproti klasické
moderně stále skýtá značné
možnosti pro svůj další růst.
stanislav libenský, jaroslava
brychtová: siluety města iii, 1989
sklo, 51 × 73 × 20 cm, cena: 1 320 000 Kč
Dorotheum 23. 11. 2013
Jednou z událostí roku byl nový rekord v této
oblasti, částka 6 milionů korun zaplacená v květnu
na aukci Galerie kodl za obraz Dívka se švihadlem
od Mikuláše Medka. to je současně zatím nejvíc, kolik u nás bylo za jednotlivé dílo poválečného umění
kdy v aukci zaplaceno. Medkovo plátno pochází ze
závěru 50. let, tedy z jeho nejvíce ceněného tvůrčího období, které se dlouho na aukcích téměř neobjevovalo. Připomeňme, že hranice 3 milionů korun
Medkův obraz dosáhl poprvé v listopadu 2011. Předchozí rekord v oblasti poválečného umění držel od
března 2011 rozměrný olej václava boštíka z roku
1995 vydražený za 5,3 milionu korun.
od dalšího z milionových klasiků českého poválečného umění, Zdeňka sýkory, prošla v uplynulém
roce trhem dvě výrazná díla a obě úspěšně. akryl
Šikmá struktura z roku 1968 se prodal za 2,6 milionu a olej Skvrny datovaný do roku 1990 odešel za
1,9 milionu korun. na první letošní aukci společnosti
1. art Consulting se pak jeden ze sýkorových liniových obrazů, Linie 212 z roku 2002, prodal dokonce za 3,97 milionu korun.
Titul nejdražšího žijícího autora po Zdeňku sýkorovi, který zemřel v létě 2011, převzal malíř Theodor
Pištěk. Jeho nedostatková plátna ze 70. let loni vůbec poprvé opustila privátní trh a objevila se také
na aukcích. Částka 3,24 milionu korun, za kterou byl
na květnové aukci Galerie kodl vydražen obraz Na
návštěvě u Harrachů, je jednou z nejvyšších cen
zaplacených za žijícího autora. Dražba této malby
přitom začínala o celý milion níže, než kolik činila konečná částka. Připomeňme, že osmdesátiletý Pištěk
Vzpomínka na Karla Tutsche
měl o rok dříve retrospektivu v národní galerii. na
trhu se pak na podzim objevila ještě další dvě jeho
díla z téhož období. Zatímco Pozdní odpoledne se
prodalo taktéž s nárůstem za 2,04 milionu korun,
olej Ze života zůstal neprodán.
na novou nejvyšší cenu, která těsně přesáhla hranici 1 milionu korun, se loni v květnu u european arts
dostal robert Piesen se svou strukturální abstrakcí
Gehinnom ze 60. let. Dynamiku segmentu poválečného umění však nejlépe ilustruje několik nových cenových rekordů, které loni padly v řádu statisíců korun.
svůj autorský rekord výrazně navýšil například Jiří
načeradský, jehož charakteristický raný obraz Běžci
Chataway a Pirie z roku 1964 se prodal za 720 tisíc
korun. navýšení svého aukčního maxima dosáhl loni
i vladimír kopecký, autor, jehož nejkvalitnější díla se
dosud prodávala výhradně privátně. Za malbu Brána z konce 60. let kupec u Prague auctions zaplatil
212 tisíc korun. na nový cenový rekord ve výši 660 tisíc
korun dosáhl i Sedící provazolezec, kvalitní figurální
malba otakara slavíka ze závěru 70. let. Za stejnou
částku, a rovněž v novém autorském rekordu, se na
aukci 1. art Consulting prodal i jeden z původních variabilů radka kratiny, Hřivnáč (Velká bílá struktura).
Hned dvakrát loni překonala svůj dosavadní
aukční rekord také dvojice libenský-brychtová. v říjnu se v aukci galerie sýpka prodal jejich Modrý objekt z roku 1995 za 780 tisíc a o měsíc později byla na
aukci Dorothea vydražena skleněná plastika Siluety
města III z roku 1989 dokonce za 1,32 milionu korun.
vůbec poprvé se tak cena ateliérového skla v aukci
dostala přes jeden milion korun. Marcela Chmelařová
brno V Richard Adam Gallery (dříve
Wannieck Gallery) je možné do
25. května zhlédnout obsáhlou výstavu
současného německého malíře Chris­
tiana Macketanze. Jde o dodatečnou
poctou brněnskému galeristovi Karlu
Tutschovi, který Macketanzovy obrazy
vystavoval v legendární brněnské gale­
rii Na bidýlku již v 90. letech.
www.ragallery.cz
Aj Wej-wej u sousedů
berlín Výstavní síň Martin­Gropius­
­Bau připravila výstavu slavného čín­
ské umělce a disidenta Aj Wej­weje.
Ačkoliv je Aj držen v domácím vězení,
řada vystavených děl byla vytvořena
speciálně pro Berlín. Jde o umělco­
vu dosud největší samostatnou pře­
hlídku, která se rozprostírá na ploše tří
tisíc metrů čtverečních. Navštívit ji je
možné do 7. července.
www.gropiusbau.de
Vše o trhu s uměním
ART+ je zpravodajským portálem
o trhu s uměním a databází aukč­
ních výsledků, která momentál­
ně čítá již více než 120 tisíc zázna­
mů. Přístup do redakční části je
otevřený všem, databázová část
portálu je zpoplatněna. Odběrate­
lé Zdravotnických novin nyní mají
možnost získat přístup do placené
části na 30 dní zdarma. Při regist­
raci stačí vyplnit kód c4074856.
Nabídka platí do 17. 5. 2014.
www.artplus.cz
Sběratelské noviny / jaro 2014 / www.artplus.cz / příloha Zdravotnických novin číslo 9/2014, ročník 63 / vydavatel – Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz, IČ: 27422160 / ředitel společnosti – Martin Slavík / adresa redakce ART+, Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, [email protected]
odpovědný redaktor – Jan Skřivánek / obchodní ředitelka – Světlana Haruštiaková, +420 604 931 471, [email protected] / marketing – Julie Langerová / grafická úprava – Jožka Gabriel, dusot.cz / tisk – AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany / Samostatně neprodejné,
vychází jako příloha Zdravotnických novin, ISSN 0044­1996. / Dáno do tisku 18. 4. 2014. Volně neprodejné. Přetisk a jakékoli šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele / © Ambit Media, a. s., 2014
AM REVIEW
AM Review – the latest news in the field of medicine and the healthcare system – is a professional periodical whose target group comprises physicians, medical facility managers and healthcare and pharmaceutical professionals, along with
civil servants, employees of insurance companies and other organisations related with healthcare.
The AM Review offers an overview of news in the field of clinical medicine and medical science at home and abroad,
and also focuses on the issue of organising the healthcare provision system and its financing. It comprises several thematic sections as standard: The Medicine Review and The Congress Review.
The AM Review also offers current, independent, professionally written and practically focused information for medical practice operators and medical facility employees and management. Its content is complemented with comments,
analyses and healthcare policy news from the Czech Republic and abroad, with an emphasis on explaining the impacts of
current legislation on healthcare providers, both for outpatient and inpatient care separately.
SPECIFICATIONS
frequency: 4 times a year
distributed edition: 20,000–25,000 copies
(according to the segmentation of target fields)
size: sixteen pages inserted into the entire circulation of AM Review
distribution: AM Review subscribers, congresses,
conferences, Antiques Fair
format: 297 × 420 mm, paper: LWC 60 g/m2
binding: none, print: 4/4 colours
SCHEDULE
Issue
Closing Date
Publication Date
February 2016 8. 2. 15. 2.
April 2016
To be specified
September 2016
To be specified
November 2016
To be specified
SBĚRATELSKÉ+NOVINY
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
Size
Clean size Price (without VAT)
Podval – cover*
265 × 95 mm
½ podval-cover
130 × 95 mm
¼ podval – cover
63 × 95 mm
sashes, inserts, bookmarks CZK 29,000
CZK 15,000
CZK 9,000
upon agreement
* “podval” means a ¼-page advertisement at the bottom of the
magazine cover
Discounts for number of repetitions
3× – 5 %, 6× – 10 %, 12× – 15 %, skonto – 3 %
04
www.artplus.cz
Avantgarda v porcelánu
Porcelán je jednou z nejtradičnějších sběratelských kategorií. Zdaleka
však nemusí jít jen o porcelánové figurky a slavné značky Míšeň či Rosenthal.
Nejvyšších cen letos naopak dosáhly
atypické čajové a kávové soubory od
Pavla Janáka a Kazimíra Maleviče.
Jednou ze senzací únorové aukce
společnosti Sýpka se stala dražba artělovského červenobílého kávového servisu pro šest osob od Pavla Janáka. Soubor tvořený šesti šálky s podšálky, třemi konvičkami a cukřenkou se z 84 tisíc
dostal až na částku 408 tisíc korun. Jde
o nový Janákův aukční rekord, předchozí měl hodnotu 336 tisíc korun a vydržel
bez tří měsíců devět let. Takto početný
soubor (většina servisů má jen jednu
konvičku) a v tomto dekoru se v aukci
dosud neobjevil. Ceny jednotlivých Janákových kubistických váz a dóz se pohybují od 20 do 200 tisíc korun v závislosti na jejich stavu a vzácnosti výskytu.
Aukční síň Sýpka také jako první na
českém trhu slavila úspěch s porcelánem Kazimíra Maleviče. Tento slavný
ruský průkopník abstrakce, propagá-
1
tor tzv. suprematismu, se ve 20. letech
stal jedním z návrhářů petrohradské
porcelánky. V roce 1922 se v Berlíně
uskutečnila oficiální výstava sovětské
avantgardy, která vzbudila značnou pozornost. Jen prodej porcelánu vynesl
5 milionů marek. Pod dojmem tohoto
úspěchu byl Malevič, který od roku 1919
působil na umělecké škole ve Vitebsku,
vyzván, aby pro porcelánku něco navrhl. Malevič, který kolem sebe shromáždil skupinu mladých umělců hlásících
se k suprematismu, si s sebou do Pet-
1 pav e l ja n á k :
k ávov ý s e r v i s,
Artěl, 1912/19, měkká
kamenina s červeným
dekorem, 10 ks, cena:
408 000 Kč, Sýpka 15.
2. 2015
2 k a z i m í r m a l e v i č :
č a j ová s o u p r ava ,
konvice Lokomotiva
a dva šálky, návrh
1923, Státní
Lomonosova
porcelánk, porcelán,
výška konvice 16 cm,
výška šálků 7 cm
2
rohradu vzal dva své žáky Ilju Čašnika
a Nikolaje Suetina.
V roce 1923 navrhl čajový servis tvořený konvicí evokující parní lokomotivu
a dvěma půlšálky. Ačkoliv umělec sám
svůj návrh chápal především jako sochařskou studii hmot, konvice je plně
funkční. Čašnik a Suetin současně pro
porcelánku v duchu suprematismu navrhovali dekorativní schémata. Podle
jejich návrhů pak tovární výtvarníci vytvářeli kopie, kterými porcelánka obesílala nejrůznější zahraniční výstavy
a veletrhy. Díky Suetinovi, který byl v letech 1930 až 1954 uměleckým ředitelem
porcelánky, zde nebyla suprematistická
tradice zapomenuta, ani když se oficiální stylem stal socialistický realismus.
Na trhu se tak dnes objevují Malevičovy
čajové sety nejrůznějšího stáří a provenience. Zatímco ceny souprav z 20. let
se pohybují v deseti tisících eur, sety
z 80. let se prodávají za částky v řádu
stovek eur.
Několik historických kousků se již
objevilo i na českých aukcích. Poprvé se
tak stalo v roce 2009, když na aukci Sýpky vyletěl soubor konvičky a dvou šálků
ze 112 na 600 tisíc korun. Bílá konvička
a dva odlišeně malované šálky pak byly
draženy loni v prosinci a letos v dubnu
brněnskou společností Zezula. Konvička se prodala za 384 tisíc, šálky pak za
224 a 260 tisíc korun. Celosvětový cenový rekord za suprematistický porcelán
drží talíř ozdobený kompozicí černých
a žlutých čtverců a obdélníků. Na aukci
Christie’s v Londýně se před deseti lety
prodal za 114 tisíc liber (4,8 milionu korun). Jan Skřivánek
Český rekordman z Číny
Nejprodávanějším autorem českých aukcí z hlediska obratu nebyl loni
ani František Kupka, ani Emil Filla, ani
nikdo jiný z klasiků českého moderního
umění. Tento titul již podruhé po sobě
získal čínský malíř Čchi Paj-š’. Čínští
kupci za jeho díla u nás loni utratili téměř 63 milionů a letos už dalších více
než 14 milionů korun. Za více než milion korun bylo v posledních šesti letech
na českých aukcích vydraženo pětačtyřicet Čchiových tušových maleb. Až
na jedinou je všechny dražila galerie
Arcimboldo, která se v posledních letech na čínské umění do značné míry
specializuje.
Čchi Paj-š’ (1864–1957) nepocházel
z literátské rodiny, ale z prostého venkovského prostředí, z provincie Chunan
na jihovýchodě Číny. Původně se vyučil řezbářem, malbě se začal věnovat
až ve svých sedmadvaceti letech. Nikdy se mu nedostalo formálního školení, učil se sám podle tradiční malířské
příručky Zahrada hořčičného semínka
z konce 17. století. Ve své tvorbě dokázal absorbovat nejrůznější malířské sty-
ly, včetně tehdy populární Šanghajské
školy vyznačující se výraznou barevností. V roce 1917 se Čchi přestěhoval
do Pekingu a postupně získal značné renomé. České prostředí se s jeho tvorbou
díky sběrateli Vojtěchu Chytilovi mohlo
seznámit již v meziválečném období.
Sbírka Čchiových maleb v pražské Národní galerii, která čítá kolem devadesáti svitků a jejímž základem jsou díla
získaná ve 20. a 30. letech Chytilem, patří mezi největší v Evropě. V 50. letech
byl Čchi zvolen prezidentem Asociace
čínských umělců a krátce před smrtí
i čestným prezidentem nově založené
pekingské akademie.
V Číně se Čchi Paj-š’ těší pověsti
v pravdě národního umělce a jeho díla
v posledních letech dosahují rekordních
cen. Před třemi lety se jeho monumentální triptych Orel sedící na borovici vydražený v Pekingu za 65 milionů dolarů
měl stát vůbec nejdražším dílem prodaným toho roku kdekoliv na světě v aukci. Podle informací The New York Times,
které o čínském trhu s uměním v loňském roce přinesly rozsáhlé expozé,
však obraz nebyl nikdy zaplacen, neboť
se vyskytly pochybnosti o jeho pravosti.
List cituje odhady expertů, že Čchi během svého dlouhého života namalovat
deset až patnáct tisíc svitků. Zhruba tři
tisíce z nich jsou ve sbírkách renomovaných muzeí a část jich byla zničena
během japonské okupace a za kulturní
revoluce. Podle aukčních záznamů nicméně mělo čínským trhem v posledních
dvaceti letech projít víc než osmnáct tisíc Čchiových prací, což logicky znamená, že podstatná část z nich byly padělky.
Právě zamoření čínského trhu falzy částečně vysvětluje zájem čínských
kupců o Česko. Díky souhře historických
okolností, kdy v 50. letech po nějakou
dobu probíhala mezi socialistickým Československem a Čínskou lidovou republikou poměrně čilá kulturní výměna, se
na naše území dostala řada soudobých
děl čínského umění. Malby nabízené na
českých aukcích tak zpravidla mají doložitelnou provenienci až do 50. let, což
zvyšuje jejich atraktivitu v očích čínských kupců, kteří jsou většinou spíše
investory než sběrateli.
Jan Skřivánek
1
2 č c h i - pa j - š‘: š e s t k r e v e t, 1951,
tuš na papíře, 102,5 × 34 cm,
cena: 11 532 000 Kč, Arcimboldo 27. 5. 2014
iNzERcE
1/4
Cancellation fees
1/4
1/2
63 × 95 63 × 95
mm
mm
25 or more days before the publication date, the
advertisement can be cancelled without a fee.
130 × 95 mm
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50%
of the price.
05
www.artplus.cz
14 to 8 days or less before the publication date, the fee
is 100% of the price.
rozhovor s albertem trnkou
České umění se má srovnávat se světem
Aukční síň European Arts je jedním z tradičních hráčů na českém
trhu s uměním. V poslední době na sebe upoutala pozornost
řadou zajímavých prodejů a širokou nabídkou děl zahraničního
umění. Do budoucna se chce ředitel společnosti Albert Trnka víc
soustředit také na poválečné umění.
7 or less days before the publication date it is no longer
possible to cancel the advertisement.
Máme za sebou první polovinu aukční sezóny, jak
jste zatím s letošními výsledky spokojen?
První půl rok byl pro nás velmi úspěšný. Mám radost, že se nám daří držet trend, který jsme nastolili v minulém roce, a postupně víc profilujeme
naši aukční síň důrazem na kvalitu. Myslím, že se
obecně zvedá chuť nakupovat. Přibývají noví klienti
i se vracejí kupci, které si pamatuji z let 2006, 2007
a kteří řadu let nenakupovali. Ekonomická krize po
roce 2009 se projevila i na trhu s uměním, protože
řada průmyslníků a továrníků měla potíže. Dneska
je výrazně lepší nálada. Začínají víc nakupovat jak
klasičtí sběratelé, tak přibývají investoři.
Mění se sortiment? V posledním době přibývá
cenových rekordů autorů, kteří rozhodně nepatří
mezi ty nejslavnější.
To je právě to, že klasičtí sběratelé dostali větší chuť
nakupovat. Řada lidí nakupuje srdcem a když je obraz opravdu pěkný, tak jsou ochotní zaplatit za něj
hodně peněz, i když není zrovna podepsaný Fillou.
Příkladem budiž Pařížská opera od Jana Šafaříka,
kterou jsme loni prodali za 2,22 milionu korun. Když
jsme tenhle obraz v roce 2008 nabízeli poprvé, tak
se vyvolával za 80 tisíc korun. Už tehdy udělal přes
milion a teď to bylo ještě jednou tolik. Šafařík je prakticky neznámý autor, u kterého nám chybí i základní
životopisná data. Takový obraz si musí koupit někdo, komu se opravdu líbí. Někteří lidé jsou ochotní
nakupovat pro radost a nejenom všechno přepočítávat a hlídat si „správnou“ cenu. I o tom je aukce,
tím je lákavá. Ale platí to také opačně – některé věci
vylétnou, ale často jsou aukce také příležitostí k výhodným koupím. Sám jsem si to jako dražitel mnohokrát vyzkoušel. Je ale potřeba si to odsedět, být
přímo v sále a moci bezprostředně reagovat.
Co byste našim čtenářům poradil, co mají
nakupovat a pro co je vhodná doba k prodeji?
To záleží, co mají rádi, co je zajímá, co chtějí... Když
si vezmete třeba barokní obrazy, tak vidíte sám, že
se moc neprodávají. Ale nemyslím si, že tomu tak
bude navždy. Prodávat kvalitní barokní obrazy mi
ale dneska nedává moc finanční smysl. Když prodávající kupovali třeba před deseti lety, tak se maximálně dostanou na stejnou cenu. Velkou budoucnost naopak vidím v umění druhé půlky 20. století
a současném umění. To je segment, kde ve střednědobém až dlouhodobém horizontu ceny porostou v násobcích.
cv
Albert Trnka je ředitelem
aukčního domu European
Arts od září 2012. Ve firmě,
která dříve fungovala
pod názvem Meissner-Neumann, předtím řadu
let působil jako znalec.
Pod Trnkovým vedením se
společnost European Arts
více zaměřuje na špičkové
obrazy a omezila naopak
nabídku starožitností.
Letošní březnová aukce, na
které sběratelé a investoři
za jediné odpoledne utratili
bezmála 52 milionů korun,
byla pro společnost z hlediska obratu historicky
nejúspěšnější. Od začátku
loňského roku společnost
provozuje reprezentativní
galerii na Senovážném
náměstí a své aukce letos
nově přesouvá do Obecního domu. Nejbližší aukční
den European Arts se
uskuteční v neděli 4. října,
předaukční výstavu bude
možné navštívit od 21. září.
www.europeanarts.cz
Velkou budoucnost
vidím v umění druhé půlky 20. století
a současném umění.
To je segment, kde
ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu ceny porostou
v násobcích.
albert trnka před obrazem bohumíra matala, foto: Jan Rasch
Když se podívám na aukční výsledky, tak
s výjimkou Boštíka, Sýkory, Medka a možná ještě
pár dalších autorů jsou ceny pořád relativně
nízko.
Já říkám, že je to budoucnost, ne současnost. Věci
od řady autorů poválečného umění se dneska pořád
prodávají za lepší částky privátně. A hlavně jich zatím na trhu ani moc není. Ta díla totiž většinou vlastní dost poučení lidé – lidé, kteří byli v nějakém bližším či širším okruhu těch umělců, a proto je sbírali.
A moc dobře vědí, co mají, a jakou to má cenu. Ale
abychom o tom jen neteoretizovali, chceme začít
dělat specializované aukce poválečného a současného umění. Stěhujeme se s aukcemi do Obecního
domu, do Grégrova sálu. Na podzim chystáme dvě
aukce, respektive aukční dny, na 4. října a 22. listopadu. V obou těch termínech proběhne v Obecním
domě aukční den, během kterého budeme mít od
jedné hodiny aukci klasického umění – tím myslím starší umění až po meziválečnou avantgardu –
a později odpoledne pak aukci poválečného a současného umění. Na každé bude nabízeno cirka sto
padesát položek.
Z českých aukčních síní máte v nabídce nejvíce
děl zahraničních autorů. Můžete tuhle strategii
trochu vysvětlit?
Zahraniční umění je další oblastí, ve které vidíme
budoucnost a které se chceme věnovat. Trvám na
tom, že aby se české umění zvedalo, musí být v kontextu se zahraničním uměním, ať už jde o Německo,
Rakousko nebo Francii. Když se budeme bavit na-
příklad o krajinomalbě přelomu 19. a 20. století, tak
když člověk sbírá třeba symbolistní krajiny Antonína Hudečky, tak mít vedle něj nějakého špičkového
Francouze dává smysl. V tom se také ukáže kvalita
kolekce, když ty obrazy v takovémto srovnání obstojí.
Říká se, že mezi doktory je tradičně hodně
sběratelů. Máte také tu zkušenost?
To platí. Sám jsem o tom už několikrát přemýšlel,
čím to je. Asi tím, že jsem ještě nepotkal hloupého
doktora. Sem když někdo přijde a je to lékař, tak je to
vždycky inteligentní člověk. Mají často cit pro krásu
a jsou sběrateli tradičního typu. Nejde jen o staré
lékaři, kteří mají velké sbírky ještě z dob, kdy tady
žádný skutečný trh s uměním nebyl. Chodí k nám
i mladí doktoři, kteří si rádi občas něco koupí. Nekupují věci za miliony, ale třeba dvakrát do roka si
koupí hezký obraz a pověsí si ho doma. Je to opravdu zajímavý fenomén. Je jich větší procento než třeba právníků. Právníci jsou také důležitou skupinou
našich klientů, ale lékařů je víc.
Na co se máme těšit v říjnové aukci?
Řada věcí je ještě v jednání, ale jeden mimořádný
kousek už můžu představit. Budeme nabízet fantastického Zrzavého, Neděli v Camaret z roku 1930.
Taková věc tu ještě nebyla, navíc je to do značné
míry objev. Je známa menší tempera téhož námětu a všude se uvádí, že existuje i velký olej, který je
ve sbírce ing. Holuba, ale ten obraz nebyl dosud
nikdy vystaven, ani publikován. Vyvolávací cenu
jsme stanovili na 6,8 milionu korun. Jan Skřivánek
iNzERcE
PODVAL
265 × 95 mm
ADVERTISING
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobile: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
2
1 č c h i pa j - š’: k v e t o u c í s l i vo ň
a dv ě b r o s k v e , 1946, tuš a barvy na papíře,
66 × 34 cm, cena: 6 200 000 Kč,
Arcimboldo 31. 5. 2015
EDITORIAL TEAM AND PUBLISHER
Jan Skřivánek
editor-in-chief
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
Česká a slovenská
neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
ČESKÁ A SLOVENSKÁ
NEUROLOGIE
A NEUROCHIRURGIE
ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP,
SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS
A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP
MINIMONOGRAFIE
Syndróm karpálneho tunela
E. Kurča
PŘEHLEDNÝ REFERÁT
Rettův syndrom
D. Záhoráková, P. Martásek
PŮVODNÍ PRÁCE
Is Clinical-Diffusion Mismatch Associated with Good Clinical Outcome
in Acute Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis? D. Šaňák D et al
KAZUISTIKA
Intrakraniální hematomy u warfarinizovaných pacientů – kazuistiky
V. Přibáň et al
KRÁTKÉ SDĚLENÍ
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF)
Vydává ČLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041.
Indexováno/excerpováno:
Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus
O. Švestková et al
ročník 72 | 105 | 2009 | číslo
6
SPECIFICATION
volume: 79/112
frequency: 6 times a year (plus 1 or 2 supplements)
distributed edition: 2,200 copies
distribution: neurologist and neurosurgeons,
congresses, meetings, etc.
subscription fee: C
ZK 750 / year (printed)
CZK 550 / year (electronic)
free for members of ČNS, ČNChS, SNS, SNChS
length: 120 pages + cover
format: 210 × 297 mm (A4)
paper: cover – matt kaolin 200 g/m2,
inner pages – matt kaolin 115 g/m2
binding: V2, perfect binding
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
1.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (ČSNN – Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery) has
been published since 1938 (originally as Neurologie a psychiatrie československá). Its predecessor, a magazine under the name Revue v neurologii, psychiatrii, fyzikální a dietetické terapii, had been published since 1904,
therefore we use the double numbering of volumes (in 2016 it is 79/112). ČSNN ranks among the medical magazines with the longest tradition, unique even in Europe.
2.ČSSN is the official magazine of five professional associations in the Czech Republic and Slovakia:
• Česká neurologická společnost
• Slovenská neurologická spoločnosť
• Česká neurochirurgická společnost
• Slovenská neurochirurgická spoločnosť
• Česká společnost dětské neurologie
3. Approximately 1,200 members of Česká neurologická a neurochirurgická společnost and another 200 subscribers in the CR and Slovakia currently receive the magazine. Since 2009, the members of Slovenská neurologická spoločnosť have also been receiving the magazine and the number of subscribers has reached 2,100.
4.ČSSN publishes original works, short announcements and case studies, which go through a strict editorial
process. 30 to 50% of submitted work is rejected and accepted work often undergoes a series of reviews and
revisions. The word “quality” has been a measurable impact factor continuously since 1997.
5.ČSNN also publishes readable articles, comments, diagnostic and treatment standards, and a number of series:
• Didactically-pitched mini-monographs, penned by leading experts supplemented by a knowledge test.
• Statistical column by leading Czech biostatistician, Dr. Dušek.
• Web column monitoring domestic and international websites dealing with individual problem areas.
6.ČSNN has a very tasteful graphic layout and is published on high-quality paper.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
1/1
Size
1/2
1/3
Clean size
1/4
Bleed size
1 page n/a 210 × 297 mm 1/2 page 178 × 130 mm n/a 1/3 page
178 × 90 mm n/a 1/4 page 178 × 65 mm n/a page opposite contents n/a 210 × 297 mm inside cover front n/a 210 × 297 mm inside back cover n/a 210 × 297 mm back cover n/a 210 × 297 mm sashes, inserts, bookmarks
Price (without VAT)
CZK 52,500
CZK 31,500
CZK 26,250
CZK 15,750
CZK 63,000
CZK 73,500
CZK 63,000
CZK 84,000
by agreement
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
Bleed sizes will be placed into a black frame 0.5 points wide during composition work on the magazine.
Extra charges
Discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
Cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
SCHEDULE
Issue
Materials
Published
1
2
3
4
5
6
9. 1.
28. 1.
6. 3.
25. 3.
7. 5.
27. 5.
10. 7.
29. 7.
9. 9.
29. 9.
28. 10.
15. 11.
SPECIAL OFFERS
• INDEPENDENT SUPPLEMENTS AND ABSTRACTS FROM LECTURES
IN ORDINARY ISSUES
Published in accordance with the current requirements of Česká internistická společnost, and other professional associations, where applicable.
• REPRINT
• NON-STANDARD FORMATS
Sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical forms of advertising.
The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
www.csnn.eu
EDITORIAL BOARD
Senior editor:
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
Neurologická klinika LF MU and FN Brno
Assistant editor:
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA
Hennerova neurologická klinika 1. LF UK
a VFN in Prague
Editorial secretary:
Prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.,
MBA Neurologická klinika LF MU and FN
Brno
Editors:
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
Prof. MUDr. Roman Herzig, PhD., FESO
Doc. MUDr. Petr Marusič, PhD.
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
ADVERTISING
Editorial board:
Honorary members
Prof. MUDr. J. Benetin, PhD.
Prof. F. Gerstenbrand (Vienna)
prof. MUDr. M. Bojar, CSc.
Prof. J. Jankovic (Houston)
doc. MUDr. E. Ehler, CSc
Prof. O. Kolar (Indianapolis)
Prof. MUDr. M. Galanda, CSc.
Prof. R. Fahlbush (Erlangen)
Prim. MUDr. J. Hadač, PhD.
Prof. B. George (Paris)
Prof. MUDr. Z. Kadaňka, CSc.
Prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc.
Prof. MUDr. P. Kukumberg, PhD.
Prof. MUDr. E. Kurča, PhD.
Prof. MUDr. L. Lisý, DrSc.
Prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. I. Rektor, CSc., FCMA
Doc. MUDr. M. Sameš, CSc.
Prof. MUDr. V. Smrčka, CSc.
Doc. MUDr. P. Suchomel, PhD.
Prof. MUDr. E. Syková, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. J. Šteňo, PhD.
doc. MUDr. I. Štětkářová, CSc.
Prof. MUDr. P. Traubner, PhD.
Prof. MUDr. J. Vymazal, DSc.
PUBLISHER
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Bc. Klára Vyhňáková
managing editor
telephone: +420 533 337 301
e-mail: [email protected]
www.csnn.eu
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Publisher
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Publisher
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Gastroenterologie a hepatologie
www.csgh.cz
August 2015 Volume 69 Number 4
ISSN 1804-7874 (Print)
ISSN 1804-803X (On-line)
Gastroenterologie
hepatologie
Zpráva o činnosti a
výboru
Hereditárny angioedém ako príčina bolestíEditorial
brucha
doi: 10.14735/amgh2014387
Gastroenterology
and Hepatology
České gastroenterologické
společnosti
za uplynulé volební období
Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti,
Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti
Vydává ČLS JEP – indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS,
INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca
Report of the Committee of Czech Gastroenterological Society
for the past electoral period
J. Špičák
length: 88 pages + cover
format: 210 × 297 mm (A4)
paper: cover – gloss varnish 200 g/m2
inner pages – matt kaolin 115 g/m2
binding: V2, perfect binding
print: 4/4 colours
nos
let
eč
ol
a
volume: 70
frequency: 6 times a year (plus 1 supplement)
distributed edition: 1,800 copies
distribution: gastroenterologists and hepatologists,
congresses, etc.
subscription fee: CZK 600 / year (printed)
CZK 450 / year (electronic)
70
prací a generuje neklidné až nervní pro­ K. Lukáš, CSc., prof. MUDr. M. Lukáš,
středí. Z povahy přirozenosti také vy­ CSc., prof. MUDr. M.stRyska,
CSc., MUDr. p
ro
s
nteroZ.
plývá nejednoznačnost individuálního O. Urban, Ph.D., doc. eMUDr.
ické
logZádo­
hodnocení – to, co jeden považuje za rová, Ph.D. Revizní komise: MUDr.
úspěch, jiný hodnotí opačně a jen málo J. Černoch, CSc., prof. MUDr. V. Man­
kritérií je jednoznačných. Vývoj české dys, CSc., doc. MUDr. S. Rejchrt, Ph.D.
gastroenterologie je kontinuální evolu­
Výbor se za čtyřleté období sešel TÉMA ČÍSLA
tivní proces a funkci výboru za dané ob­ na 22 schůzích. V roce 2012 odstou­
dobí je třeba hodnotit kriticky i s nad­ pil z výboru prof. Jan Bureš a nahra­
hledem. Věci se v současnéČESKÉ
době nedějí
dil jej posunem z revizní komise
prof.
GASTROENTEROLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
skokem, ale jsou výsledkem konsenzů, Václav Mandys, jehož v revizní ko­
ČGS Jan
z pohledu
mnoha několikahodinových jednání misi nahradil prof.
Lata,několika
který segenerací lékařů
Diagnosis
and therapy
anemic GI patients
a kompromisů, ať už se jedná o sa­ v počtu hlasů
v minulých
volbáchof
umís­
Kazuistiky
zebník, úhradu screeningových vyšet­ til na 17. místě. V květnu 2014 odstou­
ření, přidělování prostředků na výzkum pil z členství v revizní komisi prof. Lata.
i organizaci výuky. Zejména jednání Výbor se usnesl, že pro krátkost období
v rámci dohadovacích řízení bývají do­ do příštích voleb zůstane uvolněné
slova úmorná. Jsme malá země, více­ místo v revizní komisi neobsazené.
méně se všichni známe a kapacita krea­
Výbor oficiálně připravuje a garan­
tivních gastroenterologů ochotných tuje čtyři domácí akce: Výroční kon­
pracovat nad rámec vlastní profese gres, který se jednou za čtyři roky koná
není neomezená. Musíme tedy kombi­ společně se Slovenskou gastroente­
novat kritičnost s tolerancí, respektem rologickou společností (prezidentem
a vědomím, že většina věcí i v průběhu posledního byl doc. Keil), Kazuistiky
medicínského života není definitivních. (organizace dr. K. Lukáš), Endosko­
Výbor pracoval ve složení: prof. pické dny naposledy organizované
MUDr. J. Špičák, CSc. (předseda), prof. v Hradci Králové (prof. Kopáčová,
MUDr. M. Zavoral, Ph.D. (místopřed­ dr. Urban) a podzimní Diskuzní a vzdě­
seda), doc. MUDr. R. Keil, Ph.D. (místo­ lávací dny (prof. Špičák).
předseda), MUDr. J. Doseděl (sekretář).
Členové: prof. MUDr. J. Bureš, CSc., Volby do výboru ČGS
prof. MUDr. P. Dítě, DrSc., prof. MUDr. Volby do výboru ČGS proběhnou v říjnu
A. Hep, CSc., MUDr. I. Líbalová, MUDr. t. r. Volební komise bude pracovat ve
ég
SPECIFICATION
Če s k
Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom vás tímto seznámili
s činností výboru a stavem České gas­
troenterologické společnosti za minulé
čtyřleté funkční období, které končí
tento podzim novými volbami. Čin­
nost naší společnosti a nás všech je po­
znamenána jevy příznačnými pro me­
dicínu i prostředí kolem nás obecně.
Žijeme v uspěchaném, vysoce kompe­
titivním a komercializovaném světě,
který mnoho nabízí, ale ne všechny po­
žadavky, potřeby a choutky uspoko­
juje. Medicína v něm hraje takovou roli,
jakou si mezi ostatními segmenty spo­
lečnosti vybojuje, a podobně je to v pří­
slušném měřítku s jejími specializa­
cemi, subspecializacemi a námi všemi
osobně. Na klinickou medicínu je naba­
lena celá řada oblastí, které často spíše
parazitují, než pomáhají. Myslíme tím
např. někdy nesmyslné normy, stále
nové a nové certifikace všeho druhu
a obecně byrokratizaci veškerého ko­
nání, takže přes stále se zrychlující
technizaci trávíme s pacientem stále
méně času. Zdá se, že se až do značné
míry zástupným problémem stala
zdravotnická etika. To vše se promítá
i do činnosti odborných společností na
celém světě a nevyhnutelně do konání
výboru ČGS: to, co bylo před 20 lety
převážně koníčkem, se stává náročnou
ti
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
70 LET
Gastroent Hepatol 2014; 68(5): 387–391
387
CHAR ACTERISTICS
1. GH is the official magazine of Česká gastroenterologická and České hepatologická společnost ČLS JEP, Slovenská gastroenterologická spoločnosť and Slovenská hepatologická spoločnosť.
2. This professional multinational magazine is aimed at gastroenterologists, hepatologists, internists, and other
medical specialists. It provides optimal information for specialists and interested general practitioners.
3. GH publishes original works, short announcements and case studies, which go through a strict editorial process. Accepted work often undergoes a series of reviews and revisions. It also publishes excerpts of articles
from important professional events.
4. The magazine is indexed in the SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, ­CHEMICAL
­ABSTRACTS, INIS Atominedex, Food Science and Technology Abstracts, and Bibliographia Medica
­Čechoslovaca datamaterials.
5. The magazine is managed by a prestigious editorial board and is of a high quality thanks to reviewed texts.
6. Distribution is based on subscription, unlike promotional publications.
SCHEDULE
Issue
Materials
Published
1
2
3
4
5
6
11. 2.
25. 2.
11. 4.
25. 4.
10. 6.
24. 6.
11. 8.
25. 8.
11. 10.
25. 10.
2. 12.
16. 12.
SPECIAL OFFERS
• EXCLUSIVE PURCHASE OF AN ISSUE
Purchase a whole issue for CZK 300,000 (guaranteed exclusivity for the advertiser).
• SUPPLEMENTS
Published in accordance with the current requirements of Česká internistická společnost, and other professional associations, if applicable.
• REPRINT
• NON-STANDARD FORMATS
The option of creating sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical
forms of advertising. The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
Gastroenterologie a hepatologie
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
1/1
Size
1/2
1/3
Clean size
1/4
Bleed size
1 page n/a 210 × 297 mm 1/2 page 178 × 130 mm n/a 1/3 page
178 × 90 mm n/a 1/4 page 178 × 65 mm n/a page opposite contents n/a 210 × 297 mm inside cover front n/a 210 × 297 mm inside back cover n/a 210 × 297 mm back cover n/a 210 × 297 mm sashes, inserts, bookmarks
Price (without VAT)
CZK 52,500
CZK 31,500
CZK 26,250
CZK 15,750
CZK 63,000
CZK 73,500
CZK 63,000
CZK 84,000
by agreement
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
Bleed sizes will be placed into a black frame 0.5 points wide during composition work on the magazine.
Extra charges
Discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
Cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
Gastroenterologie a hepatologie
EDITORIAL BOARD
Senior editor: Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Assistant editor for the SR: Prof. MUDr. Peter Mľkvý, CSc.
EDITORIAL BOARD:
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Branislav Kunčak
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF
MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.
MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
International EDITORIAL BOARD:
Prof. Lars Aabakken, MD, PhD
Peter Doyle Higgins MD, PhD
Peter Laszlo Lakatos, MD, PhD
Prof. David Lieberman
Prof. Jong-Ho Moon, MD, PhD
Prof. Dr. Walter Reinisch
Prof. Vincenzo Stanghellini
Jerome D Wyae, MD, F.A.C.P
Výbor České gastroenterologické společnosti:
President: M. Lukáš
Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti:
President: L‘. Jurgoš
Výbor České hepatologické společnosti:
President: P. Urbánek
Výbor Slovenskej hepatologickej spoločnosti:
President: P. Jarčuška
ADVERTISING
PUBLISHER
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Adéla Šmukařová
managing editor
telephone: +420 533 337 310
e-mail: [email protected]
www.csgh.info
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Publisher
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Publisher
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Klinická onkologie
www.klinickaonkologie.cz
t h E J O U r N A L O f t h E C z E C h A N D S LOVA k O N CO LO g I C A L S O C I E t I E S
klinická
onkologie
Z obsahu:
Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic
Estimated Glomerular Filtration Rate in Oncology Patients before Cisplatin Chemotherapy
Extraoseální Ewingův sarkom, primární postižení děložního čípku – kazuistika
Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup
Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO,
SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus
ročník 28 | 2015 | číslo
4
SPECIFICATION
volume: 29
frequency: 6 times a year (plus 2 supplements)
distributed edition: 1,200 copies
distribution: oncologists, hematologists,
congresses, conferences, etc.
subscription fee: CZK 540 / year (printed)
CZK 390 / year (electronic)
length: 76 pages + cover
format: 210 × 297 mm (A4)
paper: cover – matt kaolin 200 g/m2,
inner pages – matt kaolin 115 g/m2
binding: V2, perfect binding
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
1. Klinická onkologie is the official magazine of Česká onkologická společnost ČLS JEP and Slovenská
onkologická spoločnosť SLS.
2. This multinational professional magazine deals with an entire range of oncological problems. The aim is to
publish the results of basic, but particularly clinical, research in the form of original and summary works, and
so help increase the effectiveness of prevention, diagnostics, and treatment of oncogenic diseases.
3. The magazine is aimed at physicians, researchers, and academic workers engaged in the study of oncogenic
diseases and their treatment. It is also a useful supplement for students of pre- and postgraduate courses.
4. All articles except for reports, news, discussions, and letters to the editor are subject to independent review.
5. All members of Česká onkologická společnost and other subscribers receive the magazine, plus it is distributed to important congresses free of charge.
Klinická onkologie
www.klinickaonkologie.cz
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
Size
Clean size
Bleed size
1 page n/a 210 × 297 mm page opposite contents n/a 210 × 297 mm inside cover front n/a 210 × 297 mm inside back cover n/a 210 × 297 mm back cover n/a 210 × 297 mm sashes, inserts, bookmarks
Price (without VAT)
CZK 52,500
CZK 63,000
CZK 73,500
CZK 63,000
CZK 84,000
by agreement
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
Clean sizes will be placed into a black frame 0.5 points wide during the magazine’s composition.
Extra charges
Discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
Cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
Klinická onkologie
www.klinickaonkologie.cz
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
SCHEDULE
Issue
Materials
Published
1
2
3
4
5
6
1. 2.
15. 2.
1. 4.
15. 4.
1. 6.
15. 6.
1. 8.
15. 8.
30. 9.
14. 10.
1. 12.
15. 12.
Supplements are published according
to the varying requirements of the
Czech Oncological Society.
SPECIAL OFFERS
• EXCLUSIVE PURCHASE OF AN ISSUE
Purchase a whole issue for CZK 300,000 (guaranteed exclusivity for the advertiser).
• REPRINT
• NON-STANDARD FORMATS
Sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical forms of advertising.
The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
FACTS AND FIGURES
We asked Czech oncologists:
Which Czech magazines which specialise in Oncology do
you consider to be most informative for your work?
Other 20 %
Journal of Clinical Oncology
Transfúze a hematology dnes
(Transfusion and Haematology
Today) Medical Tribune
Which Czech magazines which specialise
in Oncology do you read most often?
Other 12 %
52 % K linická Onkologie
(Clinical Oncology)
Journal of Clinical Oncology
Transfúze a hematology dnes
(Transfusion and Haematology
Today) Medical Tribune
Lancet 9 %
36 % K linická Onkologie
(Clinical Oncology)
Available Essays 14 %
Available Essays 12 %
Onkologie 14 %
(Oncology)
Postgraduální medicina 12 %
(Post-Graduate Medicine)
19 % Onkologie
(Oncology)
Klinická onkologie
www.klinickaonkologie.cz
EDITORIAL BOARD
Executive editorial board (Brno)
Senior editor: Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
Executive editor: MUDr. Marek Svoboda, PhD.
Members of advisory board (Brno):
MUDr. Petr Čoupek
Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD.
doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
MUDr. Ivo Kocák, PhD.
MUDr. Jiří Novák
RNDr. Ondřej Slabý, PhD.
Mgr. Sabina Ševčíková, PhD.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Extended editorial board:
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Brno
MUDr. Otakar Bednařík, CSc., Brno
MUDr. Tomáš Büchler, PhD., Prague
Prof. MUDr. David Cibula, CSc., Prague
MUDr. Karel Cwiertka, PhD., Olomouc
Doc. MUDr. Ladislav Dušek, PhD., Brno
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc., Praha
MUDr. David Feltl, PhD., Ostrava
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., Olomouc
Prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc., Trnava
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Bratislava
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Prague
ADVERTISING
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc., Bratislava
assoc. prof. Jeong Eon Lee, M.D., Ph.D., Seoul
Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., Bratislava
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Brno
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD., Bratislava
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., Olomouc
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., Bratislava
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc., Brno
Doc. MUDr. Jan Novotný, PhD., Prague
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., Bratislava
doc. RNDr. Martina Ondrušová, Ph.D., Bratislava
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Prague
Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD., Brno
Doc. MUDr. Igor Puzanov, Nashville
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Prague
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Prague
Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD., Hradec Králové
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Brno
Prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD., Brno
MUDr. Tomáš Svoboda, PhD., Plzeň
MUDr. Tomáš Šálek, Bratislava
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Brno
Doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD., Brno
Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., Brno
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Brno
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Brno
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., Košice
PUBLISHER
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Simona Nováková
managing editor
telephone: +420 533 337 308
e-mail: [email protected]
www.kardiologickarevue.cz
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Publisher
Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Publisher
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Kardiologická revue
Interní medicína
revue
k ardiologick á
interní medicína
k a r d i o lo g i e
Nefarmakologická léčba srdečního selhání
Resynchronizace, stimulace, monitorace
Mechanické podpory v léčbě srdečního selhání
interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
Nové možnosti farmakoterapie diabetu
Selfmonitoring jako prevence komplikací diabetu
Centrálně působící antihypertenziva
2
2014 / ročník 16
SPECIFIK ACE
Volume: 18
Periodicity: 4× per year
Circulation: 2,500
Distribution: cardiologists, internists, general practitioners and specialists related to the current content,
congresses, conventions and other similar events
Subscription: CZK 600 / year (printed)
CZK 450 / year (electronic)
Scope: 96 pages + front page
Format: 210 × 297 mm (A4)
Paper: front page – matt art paper 200 g/m2 + matt
laminate; inside part – matt art paper 100 g/m2
Binding: V2, adhesive
Printing: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
•In over 15 years of activity, Kardiologická revue has gained substantial prestige among its readership.
•Kardiologická revue, with the subtitle Interní medicína, alternates between closely related internal-medicine
fields and fields within a wider context.
•Kardiologická revue remains in the periodical as an unchanged primary theme with permanent presentation
in each issue.
•As specialities, cardiology and internal medicine (more broadly) overlap here, and complement each other,
taking into consideration the mutual impacts of one on the other.
•The practical usefulness of the published content remains the periodical‘s key ambition and characteristic.
•The magazine will preserve its graphic-design and publishing style to the maximum extent – it will be
graphically divided into Kardiologická revue and Interní medicína, with the only difference being in the colour
of the headlines.
•It publishes original and summarised articles from the cardiovascular field, comments, case studies, letters
to the editor, news from conventions and symposia, and regional news.
•Its content is designed to appeal to specialised and general cardiologists (it is a partner of the Association
of Outpatient Cardiologists), as well as internists, general practitioners, rehabilitation workers and other
experts involved in caring for cardiology patients.
•Each article and topic of the magazine also addresses issues regarding instruments, devices and
pharmacotherapy on which cardiovascular diagnostics and treatment primarily depend.
•Articles are processed electronically, are subject to anonymous proofreading and language editing, and are
published to a high printing, graphic and colour-image level. The publishing deadlines are very short, which
ensures that the content is up-to-date.
•The title is excerpted in Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus and Scopus, and is included
in the List of Reviewed and Non-Impact Periodicals. This opens additional publication possibilities (research
and graduation work, etc.). The magazine also asks for the co-operation of young internists from the
J. E. Purkyně Czech Medical Association’s Czech Society of Internal Medicine.
• The online section will soon represent an organic part of the magazine, significantly expanding its opportunities
and use in practice, using publication and communication technologies surpassing the printed edition.
Kardiologická revue
Interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
1/1
Size
1/2
1/3
Clean size
1/4
Bleed size
1 page n/a 210 × 297 mm 1/2 page 178 × 130 mm n/a 1/3 page
178 × 90 mm n/a 1/4 page 178 × 65 mm n/a page opposite contents n/a 210 × 297 mm inside cover front n/a 210 × 297 mm inside back cover n/a 210 × 297 mm back cover n/a 210 × 297 mm sashes, inserts, bookmarks
Price (without VAT)
CZK 52,500
CZK 31,500
CZK 26,250
CZK 15,750
CZK 63,000
CZK 73,500
CZK 63,000
CZK 84,000
by agreement
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
Bleed sizes will be placed into a black frame 0.5 points wide during composition work on the magazine.
Extra charges
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
Discounts for number of repetitions
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
Cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
Kardiologická revue
Interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
SCHEDULE
Issue
Materials
Published
1
2
3
4
19. 2.
4. 3.
27. 4.
10. 5.
12. 9.
26. 9.
2. 12.
16. 12.
SPECIAL OFFERS
• INDEPENDENT SUPPLEMENTS AND ABSTRACTS FROM LECTURES
IN ORDINARY ISSUES
Published in accordance with the current requirements of Česká internistická společnost, and other professional associations, where applicable.
• REPRINT
• NON-STANDARD FORMATS
Sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical forms of advertising.
The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
Kardiologická revue
Interní medicína
www.kardiologickarevue.cz
EDITORIAL BOARD
Editors-in-Chief – Kardiologická revue
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC,
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
Editor-in-Chief – Interní medicína
Senior Consultant MUDr. Pavel Havránek
Members of editorial board
prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., FESC
prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
MUDr. M. Fejfuša, CSc.
doc. MUDr. P. Gavorník, PhD., mim. prof
doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
doc. MUDr. P. Heinc, Ph.D.
doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc., FESC
prof. MUDr. J. Kautzner, CSc., FESC
prof. MUDr. M. Kršek, CSc.
ADVERTISING
doc. MUDr. R. Lábrová, Ph.D.
prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.
doc. MUDr. O. Ludka, Ph.D.
prof. MUDr. M. Lukáš, CSc.
doc. MUDr. F. Málek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. J. Murín, CSc., FESC
prof. MUDr. P. Neužil, CSc., FESC
doc. MUDr. P. Němec, CSc.
doc. MUDr. M. Novák, CSc.
prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D.
prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc., FESC
prof. MUDr. L. Špinarová, Ph.D., FESC
prof. MUDr. M. Táborský, CSc., FESC, MBA
prim. MUDr. F. Toušek, FESC
doc. MUDr. J. Václavík, Ph.D.
prof. MUDr. J. Veselka, CSc., FESC
doc. MUDr. M. Vrablík, Ph.D.
PUBLISHER
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Leoš Verner
managing editor
telephone: + 420 533 337 318
e-mail: [email protected]
www.kardiologickarevue.cz
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Publisher
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
Urologické listy
obalka_UL:obalka_01_09
12.4.2013
13:25
Stránka 1
1 2014 12. ročník
www.urologickelisty.cz
Erektilní dysfunkce
Renální karcinom – zpřesnění operační léčby a specifická imunoterapie
Močová inkontinence a umělý svěrač
SPECIFICATION
volume: 14
frequency: 3 times a year
distributed edition: 1,000 copies
distribution: urologists, congresses, conferences, etc.
subscription fee: CZK 600 / year (printed)
CZK 450 / year (electronic)
length: 80 pages + cover
format: 210 × 297 mm (A4)
paper: cover – gloss varnish 200 g/m2
inner pages – matt kaolin 100 g/m2
binding: V2, perfect binding
print: 4/4 colours
CHAR ACTERISTICS
1. In 14 years of its existence, Urologické listy has become a popular journal among Czech and Slovak urologists.
2. Urologické listy has a high level of quality: articles by leading Czech and international experts in urology, supplemented by extensive pictorial addenda.
3. Urologické listy is gaining popularity because of its usefulness in practice: published regulations for urologists – guidelines from the European Association of Urology – correspond thematically to the content of individual issues.
4. Translations of essays published in the internationally acknowledged journal Current Medical Journal regularly appear in Urologické listy.
5. The title is in the Bibliografia Medica Čechoslovaka and the Index Copernicus datamaterials.
6. The articles from Urologické listy may be reprinted.
Urologické listy
www.urologickelisty.cz
FORMATS AND PRICE LIST FOR ADVERTISING
1/1
Size
1/2
1/3
Clean size
1/4
Bleed size
1 page n/a 210 × 297 mm 1/2 page 178 × 130 mm n/a 1/3 page
178 × 90 mm n/a 1/4 page 178 × 65 mm n/a page opposite contents n/a 210 × 297 mm inside cover front n/a 210 × 297 mm inside back cover n/a 210 × 297 mm back cover n/a 210 × 297 mm sashes, inserts, bookmarks
Price (without VAT)
CZK 52,500
CZK 31,500
CZK 26,250
CZK 15,750
CZK 63,000
CZK 73,500
CZK 63,000
CZK 84,000
by agreement
For bleed sizes, a 5mm bleed must be added to all cropped pages.
Bleed sizes will be placed into a black frame 0.5 points wide during composition work on the magazine.
Extra charges
Discounts for number of repetitions
+ 15% for posting in an exact position
+ 10% for posting on the editorial page
3× – 5%, 6× – 10%,
12× – 15%, Discount – 3%
Cancellation fees
25 or more days before the publication date, the advertisement can be cancelled without a fee.
24 to 15 days before the publication date, the fee is 50% of the price.
14 to 8 days or less before the publication date, the fee is 100% of the price. 7 or less days before the publication date it is no longer possible to cancel the advertisement.
Urologické listy
www.urologickelisty.cz
TECHNICAL REQUIREMENTS
Form of materials: composite, print-ready PDF
document must include: cropping and matching marks (12p shift from the clean size), bleed (minimum 5mm).
For bleed sizes, a 6mm bleed must be added to all cropped pages.
colours: only the CMYK colour space
pictures: 300 dpi resolution
fonts: inserted in PDF, font size no less than 5 points
logos: vector-based only
If the above requirements are not met, the publisher does not guarantee the final quality of the advertisement. The
same applies when the appropriate proofs are not supplied. The general Ambit Media, a.s. business conditions can be
found on www.ambitmedia.cz.
SCHEDULE
Issue
Materials
Published
1
2
3
11. 3.
25. 3.
13. 9.
27. 9.
2. 12.
16. 12.
SPECIAL OFFERS
• EXCLUSIVE PURCHASE OF AN ISSUE
Purchase a whole issue for CZK 300,000 (guaranteed exclusivity for the advertiser).
• REPRINT
• NON-STANDARD FORMATS
Sashes around the magazine, bookmarks, inserted pages, pasting, and other atypical forms of
advertising. The price of non-standard advertising is calculated on an individual basis.
Urologické listy
www.urologickelisty.cz
EDITORIAL BOARD
Editor-in-chief:
Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Senior editor:
Prim. MUDr. Aleš Čermák, PhD.
Editorial board:
MUDr. Ivan Anděl
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
prim. MUDr. Oto Köhler, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA
Ajay Singla, MD, FACS, FRCS, FICS
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
ADVERTISING
PUBLISHER
Mgr. Blanka Turinová, MBA
sales manager
telephone: +420 222 352 581
mobile: +420 724 811 983
e-mail: blanka.turinovacambitmedia.cz
Mgr. Adéla Šmukařová
managing editor
telephone: +420 533 337 310
e-mail: [email protected]
www.urologickelisty.cz
Josef Müller
key account manager
mobile: +420 730 169 422
e-mail: [email protected]
Publisher
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telephone: +420 222 352 580
fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Mgr. Eva Sádlová
key account manager
mobile: +420 605 208 985
e-mail: [email protected]
GENER AL TERMS AND CONDITIONS
Length of validity
1. These general terms and conditions govern the publishing of advertisements, including the insertion of advertising attachments into titles
published by Ambit Media, a.s. (hereinafter the “publisher”).
tisements from supplied partial materials). A third and any subsequent
correction will be charged for. The price for one correction is CZK 500
excluding VAT.
6. The publisher is not responsible for keeping or returning the materials.
7. The advertiser is responsible for the content and legal admissibility of
the supplied textual and pictorial materials and absolves the publisher
of any claims made by third parties. The publisher is not obliged to
verify whether the published advertising harms or will harm the rights
and rightful interests of third parties.
Ordering advertisements
1. The publisher accepts advertisements in the form of a binding written/faxed order, or under a valid commercial contract.
2. The terms “advertising” and “advertisement” mean standard spatial
advertising and inserted and bound/pasted advertisements, as well
as PR articles. The publisher reserves the right to label the published
Claims against the advertisement
PR articles as paid advertisements, commercial presentations, etc., in
1. The advertiser is obliged to claim against any defects of the published
accordance with the law. A condition for publishing these PR articles is
advertisement exclusively in writing within 30 days after its despatch,
that they will not resemble the layout of editorial pages (namely division
otherwise these rights shall expire.
of words wrap, fonts, colours, lead paragraphs, etc.).
2. If significant reduction of the advertisement’s informative value oc3. The order must include: the advertiser’s full name according to the
curs, or the good name of the advertiser/client has been demonstrably
Companies Register, billing address, mailing address, Co. ID No., VAT
damaged, the advertiser/client shall have the right to a discount or the
Reg. No., Companies Register incorporation details, bank account numpublication of a corrected advertisement.
ber, advertiser’s point of contact, including phone and fax numbers, the
3. If re-publication of the advertisement is already superfluous, the
name of the publication in which the advertisement is ordered (if the adadvertiser can request a discount, up to the price of the incorrectly
Oranžová: CMYK 0-72-100-0
021
0-0-0-75
vertisement is intended to appear Oranžová:
in one PMS
of the
thematic supplements, Šedá:
it CMYK
published
advertisement. The publisher is responsible only for proven
Šedá: CMYK 0-0-0-75
Šedá: PMS 7545
is necessary to include the name of this supplement), date of publicatidefects in the published advertisement.
on, size and price of the advertisement, including any discounts/agency
4. When publishing repeated advertisements, the advertiser is obliged
commissions claimed.
to check their accuracy and completeness immediately after each
4. A correctly completed order will be confirmed in writing by the
publication. The publisher will not accept the right to free publication
publisher. A faxed confirmation will also be treated as written. Written
of a repeated advertisement if the same mistake appeared after the
confirmation will be based on the advertising price list for the publishing repetition, and had not been reported to the publisher immediately after
media selected and it will contain information on the length, date of
the previous publication.
publi­cation, name of publication and price of the advertisement (including the calculation of all surcharges and discounts/agency commissiTerms of Payment
on). If the advertiser fails to specify the size, location, and date, these
1. The prices of advertising are determined in accordance with the
choices will be handed over to the publisher, and the advertiser will pay
valid price list of the publishing medium in which the advertisement is
the price of the actual printed advertisement.
published.
2. The advertiser shall pay the price of the advertisement on the
The right to reject an advertisement
­strength of an invoice issued by the publisher by transferring the rele1. The publisher reserves the right to refuse an order if the graphics or
vant amount to the bank account specified on the invoice. The publisher
text is contrary to applicable legislation, moral norms and conventions,
will issue the invoice within 14 days from publication of the magazine in
or harmful or possibly harmful to the good name and interests of the
which the advertisement was published.
publisher.
3. The invoice is payable within 14 days from the date of issue. The pu2. The publisher is not obliged to justify such rejection and will only
blisher shall mail the issue of the magazine in which the advertisement
inform the advertiser in writing. Such an order can also be rejected at a
appeared to every advertiser along with the invoice. If the advertiser is
later stage if the reasons for doing so are identified subsequently.
an agency, the publisher shall send two substantiating issues.
3. The publisher reserves the right to cancel an already accepted and
4. If the advertiser is overdue with payment, the publisher will charge
confirmed order if the advertiser is in more than 30 days arrears with
interest on the overdue payment at a rate to 0.05% of the price, for each
the payment for an already published advertisement.
day overdue.
4. The publisher is not responsible for any damages incurred by the
5. If the advertiser fails to observe the payment due date, the publisher
advertiser, if the publisher refuses to publish the advertisement for the
shall have the right not to publish any other ordered and confirmed
above-mentioned reasons.
advertisements until payment of the amount owed.
6. The publisher reserves the right for an advance payment for the adMaterials for the advertisement
vertisement before its publication, up to 100% of the price. An advertiser
1. The publisher shall provide regular printing quality customary for the
who is entering a business relationship with the publisher for the first
given publication, and also determined by the quality of supplied matime will be required to pay an advance of 100% of the price for the first
terials. The advertiser shall accept a colour change from the chemical
three advertisements ordered. For these advertisements, a pro-form
proofs corresponding with the printing technology of the given journal.
invoice with a due date 14 days before the date of publication will be
The publisher is not responsible for defects caused by flawed materials
issued. If the advertiser fails to pay, the publisher reserves the right not
supplied by the advertiser. If the publisher discovers such flawed mato publish the advertisement.
terials and it is possible in terms of deadlines, it will ask the advertiser
for new, correct materials. Otherwise the advertiser is not entitled to file
Cancelling an advertisement
any reclamation.
1. Cancellation of an advertisement is subject to the following fees:
2. The advertiser is responsible for the timely supply of flawless mateif the advertiser cancels the advertisement 28 or more days before
rials (print-ready PDFs), according to valid technical specifications and
publication, they pay no fee; if the advertiser cancels the advertisement
shall bear the full cost of their creation.
15 to 27 days before publication, the fee is 50% of the advertisement
3. Part of the supplied materials must be chemical proofs. If the adverprice; if the advertiser cancels the advertisement 14 or less days before
tiser does not insist on accurate colour reproduction, a digital proof of
publication, the fee is 100% of the advertisement price. Cancellation
1:1 size will suffice. The date and time specified in the heading of the file
must be made in writing.
containing the supplied materials must correspond with the heading on
2. If urgency so demands, cancellation can be performed by phone.
the proofs. If the data does not correspond or if proofs are not supplied
However, it must be confirmed in writing within 24 hours.
at all, the publisher shall not be liable for the content and correct quality 3. In case of cancellation, the publisher has the right to require the
of the advertisement.
repayment of discounts for repeated or financial volume, for which the
4. A cover sheet with the specific title, shipment date, advertiser’s (or
advertiser loses their right after cancellation.
client’s) name, and contact details for the graphic designer or person
responsible for the accuracy of these materials must be included in the
Final Provisions
supplied documents.
The advertiser has been properly informed of the terms and conditions
5. The advertiser has the right for two free corrections included in the
of Ambit Media a.s., agrees with them and confirms this agreement with
payment of CZK 3,000 excluding VAT (if the publisher creates the advertheir order for an advertisement.
W W W.AMBITMEDIA.CZ

Podobné dokumenty

- B. Braun Avitum sro

- B. Braun Avitum sro sám chtěl vždy studovat me­ dicínu, ale povinnost pracovat na rodinném gruntu mu to ne­ umožnila. Sen pracovat v  ne­ mocnici si můj tatínek splnil až na stará kolena, kdy se nechal zaměstnat jako ...

Více

Předoperační příprava pacienta s revmatoidní artritidou

Předoperační příprava pacienta s revmatoidní artritidou (11) metotrexátu v preoperačním období, doporučuje se přistupovat k problematice individuálně. Ve většině případů nebude indikované přerušení léčby metotrexátem. Vynechání dávky metotrexátu týden p...

Více

Mediakit AM Review 2016

Mediakit AM Review 2016 AK TUALIT Y Z MEDICÍNY A SYSTÉMU ZDR AVOTNÍ PÉČE / 12. října 2015 / cena 26 Kč / ISSN 2336-7326

Více

2010 léto - Dobré divadlo dětem

2010 léto - Dobré divadlo dětem Pokud hraji pro školky, lze už pøi pøíchodu leccos poznat. Hlasy uèitelek, hlasitost dìtí, formulace vìt vùèi dìtem, zabarvení hlasu i jeho posazení, výzdoba. To vše se sèítá do atmosféry školky. M...

Více

ŠKOLKA VOLÁ

ŠKOLKA VOLÁ 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM ...................... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město ...................................................... 2 B) Aktivita - Roz...

Více

Sborník - Česká parazitologická společnost

Sborník - Česká parazitologická společnost parazita jinde ve světě. V Indii je L. donovani antroponózou, zatímco ve východní Africe pravděpodobně zoonózou. Na Kypru byla tradičně hojná psí leishmanióza působená druhem L. infantum a seroprev...

Více

Dobrý den - Česká parazitologická společnost

Dobrý den - Česká parazitologická společnost Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. června 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním výv...

Více