Contemporary Letter

Transkript

Contemporary Letter
Předávací protokol
ke smlouvě o pronájmu obytného vozidla ze dne …...........................….
Pronajímatel
Josef MICHL MOTORSPORT, Jabloňová 29, 621 00 BRNO
IČO: 10548408
DIČ: CZ491210113
Zastoupená ing. Josefem Michlem
Nájemce
………….........................................
………….........................................
………….........................................
Typ vozidla:
SPZ:
Seznámení s venkovními rozměry vozidla:
prostorů:
• Výška
□
• Šířka
□
• Převis alkovny
□
• Délka
□
Seznámení s funkcí a umístěním technických
●
●
●
●
●
PB bomby
Boiler
Přípojky
Hever
Rezerva
□
□
□
□
□
Nádrže + stav nádrží
• Palivová
• Pitná voda
• Odpadní voda
□
□
□
Doklady:
● Dálniční známka
● Technický průkaz
● Doklad o povinném ručení
Vybavení vozidla:
• Chemie WC
□
Interiér a funkce spotřebičů a vybavení vozidla:
●
Rozkládání nábytku
□
•
•
Připojovací kabely
Prodlužovaní kabel
□
□
●
•
Nájezdy
•
•
□
□
□
●
Funkce a ovládání markýzy
Hlavní ovládací panel
□
□
□
●
Stav napětí baterií
□
Reflexní vesta
Lékárnička
□
□
●
●
Ovládání lednice, provoz
Ovládání boileru a topení
□
□
•
Hadice na vodu
□
●
Hlavní jistič
□
•
Trojúhelník
□
●
Jističe osvětlení
□
•
•
Izolace čelního skla
Vypouštěcí hadice
□
□
●
●
Jistič, pojistný ventil přídavných nádrží □
Jistič vodního čerpadla
□
•
Návod
□
●
Způsob používání WC
□
●
Způsob ovládání TV a satelitu
□
1 ze 2
Klient se zavazuje:
• při vrácení vozidla předat kazetu WC prázdnou a vyčištěnou, v opačném případě bude účtován
poplatek ve výši 1.500,-Kč
• při vrácení nevyčištěného vozidla zaplatit poplatek ve výši 1.500,- Kč
• při silně znečištěném těžko odstranitelném znečištění (jako jsou například asfaltové, olejové skvrny,
znečištěné potahy, koberce, atd.) zaplatit poplatek ve výši 4.000,-Kč
V Kuřimi dne …...................….
Podpis nájemce………………
**************************************************************************************
POŠKOZENÍ:
Poznámky:
Zapůjčené vybavení:
V Kuřimi dne …............…..
Podpis nájemce………………..