Imperial Life» 1/2012 - Společnost IMPERIAL KARLOVY VARY

Komentáře

Transkript

Imperial Life» 1/2012 - Společnost IMPERIAL KARLOVY VARY
jaro frühling spring весна
IMPERIAL
Číslo/Folge/Number/Номep: 1/2012
Ročník/Jahrgang/Volume/Выпуск: VIII
Kapitoly z historie hotelu Imperial
Kapitel aus der Geschichte des
D
Hotel
Hotels Imperial ENG
Imperial History Chapters RU
Страницы истории отеля
«Империал»
...4
life
essay Andrea Platznerová
O jarní očistě těla a duše
FrühJarní recepty z našich hotelů D
lingsrezepte aus unseren Hotels
Spring Recipes from our
ENG
Весенние рецепты из
Hotels RU
наших отелей
...6
news
Über Frühjahrsreinigung von Körper und Seele
Body and Soul Spring Cleansing О весенней очистке тела и души Všimli jste si, jak i my lidé, jakkoli
jsme vzdáleni přírodě, po zimě neomylně pocítíme jaro? V kostech a svalech, v hlavě …
Nejen příroda kolem nás na jaře raší,
pučí a zelená. I v nás jakoby se cosi
probouzelo, jakoby v nás život pulzoval živěji, s větším vzepětím a většími
nadějemi. Zima je za námi, slunečního
svitu je víc, mráz dostal mnohoměsíční
přebytečného si nejspíš většina z nás
vybaví nadbytečná kila. Znáte to - pohled do zrcadla na následky zimních
kalorických prohřešků, a pak předsevzetí. Dieta, půst, sport, očistné a zeštíhlující procedury. Výborně! Kdy jindy
se pustit do očisty těla než na jaře, kdy
nás v tom podporuje celý zbytek přírody! V lesích rostou kopřivy, na trzích
přibývá zeleniny, myjeme okna a pra-
zdravý pohyb jsou spousty a pokud si
ty správné nenajdeme sami, můžeme
se svěřit do rukou lázeňských odborníků. Člověka však nedělá člověkem
jen to, jak vypadá, kolik váží a jakou
má kondici. Člověk je člověkem proto,
že myslí, cítí a chová se k druhým lidem jako člověk.
Najděme si na jaře chvilku i na naši
duši! Zamysleme se, co přebytečného
uskladňujeme v myslích a srdcích.
Možná nás trápí pocity viny. Možná
obviňujeme někoho jiného. Možná
máme v mozku začarovaný kruh
touhy po dokonalosti. Možná se bereme příliš vážně. Podívejme se do pomyslného zrcadla naší duše, najděme
tam to, co je tam navíc a zkusme se
toho zbavit, zkusme to třeba pomyslně
poslat do oceánu spolu se špinavým
roztátým sněhem - příroda už si s našimi myšlenkami a pocity poradí.
Mně to očišťování duše jde nejlépe
u běhu karlovarským lesoparkem.
A vám?
deutsch
neplacenou dovolenou. Odložili jsme
těžké kožichy a tlusté bundy, teplé kozačky jsme vyměnili za polobotky - ať
nás nic netíží při prvních krocích do
nového jara!
Ano, nejen růst a nová síla, i odkládání starého a nepotřebného k jaru patří. Při úvaze o zbavování se všeho
cujeme na zahrádce… A samo sluníčko pomáhá hubnout - věděli jste, že
sluneční záření stimuluje produkci
neurotransmiterů, které zvyšují metabolismus a urychlují hubnutí? Nemluvě o „hormonech“ dobré nálady,
se kterými jde všechno lépe.
Receptů na očistu i programů pro
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen,
dass auch wir Menschen – ganz gleich,
wie weit entfernt wir von der Natur sein
mögen – nach dem Winter unfehlbar den
Frühling spüren? In den Knochen und
Muskeln, im Kopf …
Nicht nur die Natur um uns herum
sprießt, blüht und grünt. Auch in uns ist
irgendetwas erwacht, als würde das Leben in uns lebendiger pulsieren, mit intensiverer Kraft und größeren Hoffnungen. Der Winter ist vorbei, es gibt mehr
Sonnenschein, der Frost hat für mehrere
Monate unbezahlten Urlaub bekommen.
Wir haben die schweren Pelzmäntel und
dicken Jacken abgelegt, die warmen
Winterstiefel gegen Halbschuhe getauscht – es soll uns nichts belasten bei
den ersten Schritten in den neuen Frühling.
Ja, nicht nur Wachstum und neue
Kraft, sondern auch das Ablegen von Altem und Ungebrauchtem gehört zum
Frühling. Bei der Überlegung über das
Ablegen von allem Unnützem denken
die meisten von uns sicherlich an die
überschüssigen Kilos. Sie kennen das –
der Blick in den Spiegel auf die Folgen
Oslavy v Clubu Imperial
Feiern im Club Imperial
Celebrations in Club Imperial
Празднования в Клубе Империал U příležitosti Mezinárodního dne žen
a svátku svatého Patrika připravil Club
Imperial pro své hosty zábavný program. Všechny návštěvnice dostanou
v den svátku žen 8. března malý dárek
a slavit ho rozhodně nemusí jen v ženské
společnosti, protože od roku 1909 se už
mezinárodnímu ženskému hnutí podařilo vybojovat pro ženy více rovnoprávnosti a spravedlnosti. K zábavě, tanci
a poslechu bude hrát známá romská skupina Gipsy Hery Band. Večer 17. března
bude patronem klubové zábavy irský
misionář svatý Patrik. Vy se ale nemusíte chovat jako svatí, protože to bude
veselá zábava s irskou hudbou
a tancem a pochopitelně
i tmavým irským pivem
a irskou whiskey.
deutsch
Anlässlich des Internationalen Frauentages und des Tages
des Heiligen Patrick hält der
Club Imperial für seine Gäste
ein Unterhaltungsprogramm bereit. Alle Besucherinnen erhalten
am Feiertag – dem 8. März – ein
kleines Geschenk und müssen
ihn ganz sicher nicht nur in weiblicher Gesellschaft verbringen,
denn seit 1909 hat sich die internationale Frauenbewegung bereits
eine größere Gleichberechtigung
und Gerechtigkeit für Frauen
erkämpft. Zur Unterhaltung,
zum Tanzen sowie Zuhören wird die bekannte Zigeunergruppe Gipsy Hery
Band spielen. Am Abend des 17. März
wird der irische Missionar, der heilige
Patrick, der Patron der Klubunterhaltung sein. Sie jedoch müssen sich nicht
wie Heilige benehmen, denn es wird
hier eine lustige Unterhaltung mit irischer Musik und Tanz und natürlich mit
dunklem irischem Bier und irischem
Whisky geben.
english
In honor of International
Women’s Day and St.
Patrick‘s Day, Club Imperial has prepared an
entertainment program
for its guests. On March
8th, all female visitors
will receive a small
gift for International
Women’s Day. They
certainly do not have to
celebrate their day only
in the company of
women, because since
1909, the International
Women‘s
Movement
has managed to gain
more equal rights and
justice for women. For
entertainment, the famous gypsy band,
Gipsy Hery Band, will
play music for dancing
2
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Über Frühjahrsreinigung von Körper und Seele
Body and Soul Spring Cleansing
О весенней очистке тела и души
obsah
1
1
3
4
6
8
11
12
O jarní očistě těla a duše
Oslavy v Clubu Imperial
Události...
Kapitoly z historie hotelu Imperial
Jarní recepty z našich hotelů
Okénko do dějin lázeňství
Sklo Song Mi Kim
Zveme vás na výlet!
Nabídka výletů Pentalog Tour 2012
inhalt
1
1
3
4
6
8
11
12
Über Frühjahrsreinigung von Körper und Seele
Feiern im Club Imperial
Ereignisse…
Kapitel aus der Geschichte des Hotels Imperial
Frühlingsrezepte aus unseren Hotels
Fenster in die Geschichte des Kurwesens
Glas Song Mi Kim
Wir laden Sie ein auf einen Ausflug!
Pentalog Tour – Ausflüge 2012
der winterlichen Kaloriensünden und
dann die guten Vorsätze. Diät, Fastentage, Sport, Entschlackungs- und
Schlankheitskuren.
Ausgezeichnet!
Wann anders sollte die Reinigung des
Körpers beginnen, wenn nicht im Frühjahr, wenn uns der gesamte Rest der
Welt darin unterstützt! In den Wäldern
wachsen Brennnesseln, auf den Märkten
gibt es mehr Gemüse, wir putzen Fenster
und arbeiten im Garten … Und selbst die
Sonne hilft schlank zu werden – wussten
Sie, dass Sonnenstrahlen die Produktion
von Neurotransmittern stimulieren, die
den Metabolismus erhöhen und die Re-
consequences of the winter calorie misconducts, and then a resolution. A diet,
a fast, sport, cleansing and slimming
procedures. Excellent! When would be
a better time to cleanse your body than
in spring, when the entire rest of nature
supports us in it? Nettles are growing in
the woods, markets are full of vegetables, we are washing windows and
working in our gardens... even the sun
itself helps us to lose weight – did you
know that sunshine stimulates the production of neurotransmitters which increase metabolism and speed up the
slimming process? And do not forget
Body and Soul Spring Cleansing
Celebrations in Club Imperial
Current events…
Hotel Imperial History Chapters
Spring Recipes from our Hotels
Window in Spa History
Glass Song Mi Kim
We are inviting you to a trip!
Selection of trips Pentalog Tour 2012
duzierung des Körpergewichts beschleunigen? Ganz zu schweigen von
den „Glückshormonen“, mit denen alles
besser geht.
Rezepte zur Reinigung sowie Programme für gesunde Bewegung gibt es
viele und falls wir nicht die Richtigen
finden können, können wir uns in die
Obhut der Kurfachleute geben. Der
Mensch ist ein Mensch nicht nur damit,
wie er aussieht, wieviel er wiegt und
welche Kondition er hat. Ein Mensch ist
ein Mensch vor allem deshalb, weil er
denkt, fühlt und sich den anderen Menschen gegenüber wie ein Mensch verhält.
Widmen wir im Frühjahr auch unserer Seele etwas Zeit! Denken wir einmal
darüber nach, was wir Überflüssiges in
unseren Gedanken und in unseren Herzen mit uns tragen! Vielleicht bedrücken
uns Schuldgefühle. Vielleicht beschuldigen wir einen Anderen. Vielleicht haben
wir im Gehirn einen Teufelskreis des
Verlangens nach Perfektion. Vielleicht
nehmen wir uns viel zu ernst. Schauen
wir doch einmal in den fiktiven Spiegel
unserer Seele, suchen dort das, von dem
wir das Meiste haben, und versuchen,
sich dessen zu entledigen – vielleicht einfach dadurch, es sinnbildlich mit dem
schmutzigen, tauenden Schnee in den
Ozean zu schicken. Die Natur weiß sich
schon mit unseren Gedanken und Gefühlen zu helfen.
Mir gelingt die Reinigung der Seele
am besten bei einem Lauf durch die
Karlsbader Kurwälder. Und Ihnen?
about the “good mood hormones,”
which make everything go better.
There are many cleansing recipes and
tons of programs for healthy activities,
and if we cannot find the right ones by
ourselves, we can put our faith in the
hands of spa specialists. However, a man
coдержание
1
1
3
4
6
8
11
12
О весенней очистке тела и души
Празднования в Клубе Империал
События...
Страницы истории отеля «Империал»
Весенние рецепты из наших отелей
Oкно в курортную историю
Стекло Сонг-Ми Ким
Приглашаем Вас на экскурсию!
Предложение экскурсий «Пенталог Тур» 2012
life
IMPERIAL
Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ
Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ
The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ
Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство
«KUKLIK.CZ»
Adresa redakce /Adresse der Redaktion /
Address of editors staff / Адрес редакции:
Imperial Karlovy Vary a.s.
U Imperialu 31, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 206 300
Fax: +420 353 206 327
E-mail: [email protected]
www.imperial-group.cz
Šéfredaktorka / Chefredaktorin /
Editor / Шеф-редактор:
Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary
Číslo registrace / Registriernummer /
Number of registration / Номер регистрации:
MK ČR E 15922
Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich / Released four
times a year, unsaleable / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи
Foto / Photo / Фото:
KUKLIK.CZ, Czech Tourism, Stadt Nürnberg
Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s.
Layout:
KUKLIK.CZ
Vydavatel / Verleger /
Publisher / Издатель:
Pavel Kuklík
sídlo / Sitz / registered address / адрес:
Sokolská 28, 120 00 Praha 2
IČ / ID-Nr. / ID. No. / код ОКПО: 43042368
DIČ / Steuer-ID-Nr. / VAT-reg No. / ИНН: CZ6306260763
provozovna / Betriebsstätte / plant / фактический адрес:
Charkovská 24, 101 00 Praha 10
e-mail: [email protected]
www.kuklik.cz
Tisk / Druck / Print:
Tiskárna Glos, s.r.o.
Špidlenova 436, 513 01 Semily
по-русски
is not only what one weighs and what
shape one is in. A man is a man because
he thinks, feels and behaves to other humans as a human.
Let’s also find a moment for our soul
this spring! Think about what excess we
Вы заметили, как мы, люди, которые далеки от природы, после зимы
чувствуем весну? В костях и мышцах,
в голове …
Весной не только природа вокруг
нас распускается, почкуется и зеленеет. И в нас что-то пробуждается, как
будто наша жизнь пульсирует живее,
с большим подъемом и большими надеждами. Зима за нами, все больше
солнечного света, мороз получил многомесячный отпуск за свой счет. Мы
отложили в сторону тяжелые шубы и
толстые куртки, теплые сапоги сменили полуботинки – пусть нас ничто
не обременяет при первых шагах к
новой весне!
Да, не только рост и новая сила, и
отбрасывание старого и ненужного все это относится к весне. При размышлении о избавлении от всего ненужного большинство из нас, скорее
всего, подразумевает излишние килограммы. Вы знаете это – вид в зеркало
с последствиями зимних калорийных
грешков, а потом обещания. Диета,
пост, спорт, процедуры для очистки и
похудения. Отлично! Когда же еще заняться очисткой тела, нежели весной,
когда нас поддерживает вся природа!
В лесах растет крапива, на рынках появляются овощи, мы моем окна и работаем в саду… И само солнце помогает похудеть – Вы знали, что солнечные лучи стимулируют образование
нейротрансмиттеров, которые улучшают метаболизм и ускоряют похудение? Не говоря уже о «гормонах» хорошего настроения, с которыми все
идет лучше.
Существует множество рецептов
для очистки тела и программ здорового движения, а если мы сами не найдем те правильные, то можем довериться санаторным специалистам. Но
человека не делает человеком только
то, как он выглядит, сколько весит и в
какой он форме. Человек является человеком потому, что он думает, чувствует и ведет себя по отношению к
другим как человек.
Найдем весной минутку и для нашей души! Задумайтесь, как много
лишнего мы храним в мыслях и сердцах. Быть может, нас волнует чувство
вины. Возможно, мы обвиняем коголибо другого. Возможно, в нашем
мозгу имеется заколдованный круг
жажды совершенства. Возможно, мы
все воспринимаем слишком серьезно.
Посмотрите в воображаемое зеркало
store in our minds and hearts. Maybe
we are bothered by feelings of guilt.
Maybe we are holding a grudge. Maybe
we have in our brains a bewitched circle
of desire for perfection. Maybe we are
taking ourselves too seriously. Let’s
look into the imaginary mirror of our
souls, find what is there in excess and
let’s try to get rid of it; let’s try to send it
into an imaginary ocean along with the
Вашей души, Вы найдёте там то, чего
там больше всего, и Вы попытайтесь
избавиться от этого, попробуете в
мыслях отправить все это в океан вместе с грязным растаявшим снегом –
природа справится с нашими мыслями и чувствами.
У меня это очищение души лучше
всего происходит при беге по карло
варскому лесопарку. А у Вас?
content
1
1
3
4
6
8
11
12
dirty melted snow – nature will know
how to handle our thoughts and feelings.
For me, cleansing my soul goes best
while jogging in the forest parks of
Karlovy Vary. And you?
english
Did you notice how we humans, despite being seemingly disconnected from
nature, feel beyond a shadow of a doubt,
the advent of spring after winter? In our
bones and muscles, in our minds …
Not only does the nature around us
sprout, shoot and turn everything green
in spring, but we also can feel something
awakening inside of us, as if life pulses
more intensely, with bigger expectations
and with greater hopes. Winter is behind
us, there is more sunshine, and the frost
has taken a few months of unpaid vacation. We put away heavy coats and thick
jackets and replace warm boots with
loafers – so nothing weighs us down at
our first steps in a new spring!
Yes, not only growth and new
strength, but also putting away the old
and unnecessary belongs to spring.
When thinking about getting rid of anything in excess, the majority of us will
probably think of excessive weight. We
all know it – one look in the mirror at the
3
life
IMPERIAL
Celebrations in Club Imperial
Празднования в Клубе Империал
and listening. The Irish missionary, St.
Patrick, will be the patron of the club‘s
evening entertainment on March 17th.
You don‘t have to behave like a saint, because it will be quite jolly entertainment,
with Irish music and dancing, and, of
course, dark Irish beer and Irish whiskey.
по-русски
По случаю Международного женского дня и праздника Святого Патрика «Клуб Империал» подготовил
для своих гостей развлекательную программу. Все гостьи получат на 8 марта
маленький подарок, а праздновать
этот день решительно необязательно
только в женской компании, потому
что с 1909 года международному женскому движению удалось добиться для
женщин больше равноправия и справедливости. Для развлечения, танца и
слушания будет играть известная цыганская группа Gipsy Hery Band. Вечером 17 марта патроном клубного развлечения будет ирландский миссионер Святой Патрик. Но Вы не обязаны
вести себя как святые, потому что будет веселое развлечение с ирландской
музыкой и танцем, и, разумеется, с
темным ирландским пивом и ирланд
ским виски.
Ohlédnutí za Silvestrem 2011
Rückblick auf Silvester 2011
A look back at New Year’s Eve 2011
Воспоминания о праздновании
Нового года
wurde am Donnerstag, den 8. 12. 2011,
auf der Prager Burg serviert. Als kalte
Vorspeise wurde Ziegenkäse im Gemüse mit Birnenmarmelade und einem
Nusshörnchen, ferner die Kartoffelsuppe Kulajda mit Steinpilzen und
Wachtelei serviert. Als Hauptspeise
gab es Eberragout mit Karotten und
Karlsbader Knödel. Die Getränkekarte
umfasste zum Beispiel Pilsner Urquell.
Von den Gästen konnten auch ein Merlot Traubenauslese 2008 oder Pálava
Traubenauslese 2009 verkostet werden.
Rückblick auf Silvester 2011
Die Gäste des Hotels Imperial hatten
am letzten Abend des Jahres 2011 die
einzigartige Möglichkeit, durch das
Zeittor in die Zukunft zu schreiten und
diesen in Gesellschaft von Predatoren
aus dem Weltall und Kosmonauten zu
verbringen. Thema der Silvesterunterhaltung voller Musik und Tanz war
nämlich die Vision der Zukunft. Dank
der Satellitenübertragungen konnten
die Gäste das Neue Jahr zunächst in
Russland, dann in der Ukraine und
schließlich in Tschechien begrüßen. Ein
beeindruckender Höhepunkt der gelungenen Silvesterfeier war das traditionelle Neujahrsfeuerwerk.
mushrooms ("kulajda") and a quail egg.
The main course comprised boar
ragout with carrots and Karlovy Vary
dumplings. The list of beverages offered, among others, the Pilsner
Urquell beer. The choice of wines included Merlot with attribute, grape selection of 2008 or Pálava grape selection
of 2009.
english
Události... Ereignisse…
Current events…
События...
по-русски
Лучшие повара отеля «Империал» готовили для президента
России
Коллективу поваров отеля «Империал» опять была оказана высокая
честь - приготовить обед для президента России во время его официального визита в Чешскую Республику. Торжественный обед состоялся в понедельник, 8 декабря 2011
года, в Пражском граде. В качестве
холодной закуски был подан козий
сыр с овощами, маринованными
грушами и ореховым рогаликом, ку-
Hotel Imperial master chefs cooked
for the President of the Russian Federation
The Hotel Imperial kitchen team was
honored, once again, to prepare a menu
for the President of the Russian Federation during his official visit to the
Czech Republic. The gala menu was
served at Prague Castle on Thursday
December 8, 2011. The hors d`oeuvres
consisted of goat cheese in vegetables
served with pear preservative and a nut
roll and of warm cream soup with dill,
Kuchařští mistři hotelu Imperial
připravovali oběd pro prezidenta Ruské federace
Tým kuchařů hotelu Imperial měl tu
čest, aby připravil menu pro ruského
prezidenta při jeho oficiální návštěvě
České republiky. Menu se podávalo 8.
12. 2011 na Pražském hradě v rámci
slavnostního oběda pořádaného prezidentem České republiky. Hosté si
mohli pochutnat na kozím sýru v zelenině s hruškovou zavařeninou a ořechovým rohlíčkem. Jako polévka se podávala kulajda s hříbky a křepelčím vajíčkem. Hlavní chod tvořilo kančí ragú
s karotkou a karlovarským knedlíkem.
Sladká tečka byla v podobě čokoládové
pěny s lesním ovocem a vanilkovou
zmrzlinou. Nápojový lístek zahrnoval
Pilsner Urquell a vína Pálava 2009 výběr z hroznů, Merlot 2008 výběr z hroznů a Veltlínské zelené slámové 2005.
Ohlédnutí za Silvestrem 2011
Hosté hotelu Imperial měli poslední
večer roku 2011 jedinečnou možnost
projít branou času do budoucnosti
a strávit ho ve společnosti vesmírných
predátorů a kosmonautů. Tématem silvestrovské zábavy plné hudby a tance
byla totiž vize budoucnosti. Díky satelitním přenosům mohli hosté přivítat
postupně Nový rok nejdříve v Rusku,
pak na Ukrajině a poté v České republice. Krásným završením vydařených
silvestrovských oslav byl tradiční novoroční ohňostroj.
deutsch
Die Küchenmeister des Hotels Imperial kochten für den Präsident der
Russischen Föderation
Das Kochteam des Hotels Imperial
hatte nach einiger Zeit wieder die Ehre,
ein Menü für den Präsidenten der Russischen Föderation bei seinem offiziellen Besuch in der Tschechischen Republik vorzubereiten. Das Festmenü
A look back at New Year’s Eve 2011
On the last evening of 2011, Hotel
Imperial’s guests had a unique chance
to pass through the time gate to the future and spend it in the company of
space predators and astronauts. The
theme of the New Year’s Eve festivities
full of music and dance was “Vision of
the Future.” Thanks to satellite transmissions, the guests had a chance to
welcome the New Year first in Russia,
then in Ukraine and then in the Czech
Republic. The traditional New Year’s
fireworks were a beautiful crowning of
the successful New Year’s celebrations.
Kuchařští mistři hotelu Imperial připravovali
oběd pro prezidenta Ruské federace
Die Küchenmeister des Hotels Imperial
kochten für den Präsident der Russischen
Föderation
Hotel Imperial master chefs cooked for the
President of the Russian Federation
Лучшие повара отеля «Империал»
готовили для президента России
лайда с белыми грибами и перепелиными яйцами. Главным блюдом
стало рагу из мяса дикого кабана с
каротелью и карловарскими кнедликами. Меню напитков включало,
например, «Plzeňský prazdroj». Гости могли выбрать вино «Merlot» с
определением «Выбор из винограда
2008» или «Pálava» - выбор из винограда 2009».
Hlavní chod tvořilo kančí ragú s karotkou
a karlovarským knedlíkem.
Als Hauptspeise gab es Eberragout mit
Karotten und Karlsbader Knödel.
The main course comprised boar ragout with
carrots and Karlovy Vary dumplings.
Главным блюдом стало рагу из мяса
дикого кабана с каротелью и
карловарскими кнедликами.
Воспоминания о праздновании
Нового года
Гости отеля «Империал» в последний вечер 2011 года имели уникальную возможность пройти через ворота времени в будущее и провести
его в обществе космических хищников и космонавтов. Темой новогоднего праздника, полного музыки и
танца, было видение будущего. Благодаря спутниковым передачам гости могла постепенно праздновать
Новый год, сначала в России, потом
на Украине, а потом в Чешской Республике. Прекрасным завершением
удачного новогоднего праздника
был традиционный фейерверк.
4
life
Kapitoly z historie
hotelu Imperial
series part 2
Kapitel aus der Geschichte des Hotels Imperial
Hotel Imperial History Chapters
Страницы истории отеля «Империал»
V roce 2012 uplyne sto let od chvíle,
kdy na Helenině výšině nad centrem
Karlových Varů vyrostla majestátní
budova hotelu Imperial. Náš časopis
Vám bude po celý jubilejní rok přinášet na pokračování články o nejzajímavějších kapitolách z jeho dějin.
Kapitola 2. – Architektonické řešení
budovy hotelu Imperial a jeho původní
vybavení
Ve svých plánech na výstavbu hotelu
Imperial byl jeho zakladatel Alfred
Schwalbe limitován nedostatkem vhodných stavebních parcel v údolí říčky
Teplé. Svou pozornost proto upřel k výšině nad městem. Byla poměrně těžko
přístupná, protože sem nevedla žádná
komunikace. Nejdříve proto byla vybudována tunelová lanovka a silnice, na
něž navázala stavba hotelu Imperial.
V září 1908 přicestoval do Karlových
Varů renomovaný francouzský architekt
Ernest Hebrard (autor rekonstrukce Diokleciánova paláce ve Splitu nebo třeba
architektonické koncepce obnovy městského centra v řeckém Thessaloniki po
velkém požáru v roce 1917), aby si prostudoval podmínky přímo na místě. Na
jaře 1909 předložil zadavateli studii hotelu včetně návrhu jeho vnitřního vybavení.
Rozpracování prováděcí dokumentace se ujala Vídeňská stavební společnost a známá nábytkářská firma Portois
a Fix z Vídně. Vídeňská stavební společnost však nedokázala naplnit očekávání
zadavatele, proto A. Schwalbe pověřil
rozpracováním vize architekta Hebrarda
až do detailních výrobních výkresů renomovanou architektonickou firmu
Wayss und Freitag AG und der Meinong, jež vypracování konečného projektu svěřila profesorovi Juanu Kronfussovi z Buenos Aires a architektovi R. Thielemu.
Architekt Hebrard se při plánování
hotelu Imperial inspiroval dispozicí hotelu Royal ve francouzských lázních
Evian-les-Bains. Zároveň dospěl k názoru, že pokud by Karlovy Vary měly
hrad, stál by právě na tomto místě
a podle toho koncipoval svůj návrh
včetně charakteristických věží. Stavba je
slohově těžko uchopitelná, proto se pro
ni v dobových reklamních materiálech
používaly různé opisy, například „velkohotel amerického typu“ a podobně.
Podle některých odborníků vykazuje budova hotelu Imperial secesní rysy. S řadou secesních staveb (například s pražským komplexem Lucerna, který byl postaven v letech 1907-1921) má společné
konstrukční řešení v podobě tehdy novátorské technologie železobetonového
skeletu. V detailech fasády nebo na původních výtazích můžeme nalézt prvky
stylu art deco. V interiéru se pro změnu
vyskytují detaily ve stylu historismu
(třeba na sloupech v prezidentském
apartmá).
Kolaudace proběhla v květnu 1912.
Hotel Imperial díky tomu patří mezi nejstarší železobetonové budovy na českém
území. Slavnostní zahájení hotelového
provozu proběhlo 18. června 1912. Celkové náklady na jeho vybudování přesáhly v té době astronomickou částku
čtyři miliony rakousko-uherských korun.
Moderní zázemí hotelu Imperial nabízelo všechen myslitelný luxus pro 365
hostů a jejich služebnictvo (například 24
pokojů pro řidiče), kteří se do Karlových
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Varů sjížděli během sezony, jež trvala od
června do září. Kromě dietních pokrmů
po ně byly v několika hotelových jídelnách k mání také nejvybranější kulinářské lahůdky podle francouzské a vídeňské kuchyně, které doplňovala nabídka
výrobků z vlastní cukrárny.
a některým dalším místnostem vévodily
velké krby s umělecky kovaným mřížovím. Samozřejmostí bylo použití nejkvalitnějších materiálů. Na obklady bylo použito několika druhů mramoru. Nábytek
byl mahagonový nebo dubový, potahy
hedvábné a sametové.
Při projektování hotelu Imperial byla
věnována na svou dobu neobvykle vysoká pozornost protipožární ochraně.
Na jeho stavbu byly hojně využity nehořlavé materiály, v každém patře byly
nainstalovány hydranty a všichni zaměstnanci museli projít výcvikem
v ovládání hasicích prostředků.
Součástí areálu byla zahrada o rozloze
50 000 metrů čtverečných s parkovou
úpravou s okrasnými rostlinami i vzácnými dřevinami. Poblíž hotelové budovy nechyběly čtyři tenisové kurty,
střežené dětské hřiště pro potomky
hostů a garáže pro 50 automobilů. Hotel
vlastnil šest limuzín, autobus a dva ná-
Stejný význam byl přikládán ochraně
hostů před hlukem. Všechny dveře
a okna měly protihlukový systém a personál nebyl přivoláván zvonkem, ale nehlučnou světelnou návěstí. Také vybavení kuchyně odpovídalo nejnáročnějším technickým a hygienickým předpisům své doby.
Hotelové interiéry byly opatřeny bohatou štukovou výzdobou. Hale, jídelně
kladní vozy určené pro dopravu hostů
a jejich zavazadel.
deutsch
Im Jahr 2012 werden es einhundert
Jahre seit dem Augenblick, als auf der
Helenenhöhe oberhalb des Zentrums
von Karlsbad das majestätische Gebäude des Hotels Imperial entstanden
ist. Unser Magazin wird Ihnen im
Laufe des gesamten Jubiläumsjahres
Artikel mit Fortsetzung über die interessantesten Kapitel aus dessen Geschichte bringen.
Kapitel 2. – Architektonische Lösung
des Gebäudes des Hotels Imperial und
dessen ursprüngliche Ausstattung
In seinen Plänen zum Bau des Hotels
Imperial war dessen Gründer Alfred
Schwalbe limitiert durch den Mangel an
geeigneten Bauparzellen im Flusstal der
Teplá. Deshalb konzentrierte er sich auf
eine Anhöhe oberhalb der Stadt. Sie war
verhältnismäßig schwer zugängig, da
keine Kommunikationsstraße hierher
führte. Deshalb wurden zunächst eine
Tunnelseilbahn und eine Straße gebaut
und erst anschließend mit dem Bau des
Hotels Imperial begonnen.
Im September 1908 reiste der renommierte französische Architekt Ernest Hebrard (Autor der Rekonstruktion des
Diokletian-Palastes in Split bzw. des architektonischen Konzepts der Erneuerung des Stadtzentrums im griechischen
Thessaloniki nach einem Großfeuer im
Jahre 1917) nach Karlsbad, um die Bedingungen direkt vor Ort zu studieren.
Im Frühjahr legte er dem Auftraggeber
eine Studie des Hotels einschließlich ei-
nes Entwurfs dessen Innenausstattung
vor.
Der Erarbeitung der Durchführungsdokumentation nahmen sich die Wiener
Baugesellschaft und die bekannte Möbelfirma Portois und Fix aus Wien an.
Die Wiener Baugesellschaft war jedoch
nicht in der Lage, die Erwartungen des
Auftraggebers zu erfüllen und deshalb
beauftrage A. Schwalbe mit der Erarbeitung der Vision des Architekten Hebrard
einschließlich detaillierter Produktionszeichnungen die renommierte Architektenfirma Wayss und Freitag AG und der
Meinong, welche die Erarbeitung des
Endprojekts Professor Juan Kronfuss aus
Buenos Aires sowie dem Architekten
R. Thiele anvertraute.
Bei der Planung des Hotels Imperial
ließ sich Architekt Hebrard inspirieren
von der Disposition des Hotels Royal im
französischen Heilbad Evian-les-Bains.
Gleichzeitig kam er zu dem Schluss,
dass, wenn in Karlsbad eine Burg stehen
soll, diese genau an dieser Stelle stehen
sollte, und konzipierte dementsprechend seinen Entwurf, einschließlich der
charakteristischen Türme. Der Baustil ist
nur schwer greifbar, deshalb wurden in
zeitgenössischen Werbematerialien verschiedene Umschreibungen verwendet,
wie zum Beispiel "Großhotel amerikanischen Typs" und ähnliche. Laut Meinung verschiedener Fachleute besitzt
das Gebäude des Hotels Imperial jugendstilartige Charakterzüge. Mit zahlreichen Jugendstil-Bauten (zum Beispiel
dem Prager Komplex Lucerna, der in
den Jahren 1907-1921 errichtet wurde)
verbindet es die gleiche Lösung der Konstruktion in Form der damals neuartigen
Technologie des Eisenbeton-Skeletts. In
Fassadendetails oder an den ursprünglichen Aufzügen können wir Elemente
des Art-deco-Stils finden. Im Interieur
hingegen erscheinen Details im Stil des
Historismus (zum Beispiel an den Säulen im Präsidentenappartement).
Die Bauübergabe erfolgt im Mai 1912.
Das Hotel Imperial gehört dank dessen
zu den ältesten Eisenbeton-Gebäuden
auf tschechischem Territorium. Die feierliche Eröffnung des Hotelbetriebes
fand am 18. Juni 1912 statt. Die Gesamtkosten für dessen Errichtung überstiegen den in der damaligen Zeit astronomischen Betrag von vier Millionen österreichisch-ungarischen Kronen.
Die modernen Räumlichkeiten des
Hotels Imperial boten allen erdenklichen
Luxus für 365 Gäste und deren Bedienstete (zum Beispiel 24 Zimmer für
Chauffeure), die während der Saison, die
von Juni bis September dauerte, nach
Karlsbad kamen. Außer Diätgerichten
wurden in mehreren Hotelspeisesälen
auch auserwählte kulinarische Köstlichkeiten der französischen und Wiener
Küche serviert, deren Angebot durch Erzeugnisse der hoteleigenen Konditorei
ergänzt wurden.
Bei der Projektierung des Hotels Imperial wurde dem Brandschutz eine zu
jener Zeit ungewöhnlich hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Reichlich verwendet
wurden feuerbeständige Materialien, in
jeder Etage gab es Hydranten und alle
Mitarbeiter mussten ein Training bezüglich der Bedienung von Feuerlöschern
absolvieren.
Eine gleich große Bedeutung kam dem
Lärmschutz für die Gäste zu. Sämtliche
Türen und Fenster hatten ein Lärmschutzsystem und das Personal wurde
nicht mit einer Klingel herbeigerufen,
sondern mittels lärmlosen Lichtsignals.
Auch die Ausstattung der Küche entsprach den anspruchsvollsten technischen und hygienischen Vorschriften jener Zeit.
Die Hotelinterieurs wurden mit einer
reichen Stuckdekoration versehen. In
der Halle, dem Speisesaal und in einigen
weiteren Räumen gab es große Kamine
mit Kunstschmiede-Gitterwerk. Eine
Selbstverständlichkeit war die Verwendung von qualitativ hochwertigsten Materialien. Für die Wandverkleidung wurden verschiedene Marmorarten verwendet. Das Möbel war aus Mahagoni oder
Eiche, die Bezüge aus Seide oder Samt.
Bestandteil des Areals war ein parkähnlicher Garten mit einer Fläche von 50
000 Quadratmetern mit Zierpflanzen
und seltenen Gehölzen. In der Nähe des
Hotelgebäudes fehlten auch vier Tennisplätze nicht, ein bewachter Spielplatz für
die Nachkommen der Gäste sowie Garagen für 50 Automobile. Das Hotel besaß
sechs Limousinen, einen Bus sowie zwei
Lastkraftfahrzeuge für den Transport
der Gäste und deren Gepäcks.
english
In 2012, one hundred years will pass
since the moment when the majestic
Hotel Imperial building grew on Helena’s height above the center of
Karlovy Vary. For the entire anniversary year, our magazine will bring you
a series of articles about the most interesting chapters of its history.
Chapter 2. – The architectural design
of the Hotel Imperial building and its
original furnishings.
The founder of the hotel, Alfred
Schwalbe, was limited by the lack of
suitable lots in the Teplá River valley in
his plans for the construction of Hotel
Imperial. That is why he focused his attention to the elevation above the city. It
was rather difficult to access because
there was no road leading to it. That is
why the funicular tunnel and a road
were constructed first, followed by the
construction of Hotel Imperial.
A renowned French architect, Ernest
Hebrard (architect of the reconstruction
of the Diocletian's Palace in Split and the
architectural concept of reconstruction of
the city center in the Greek Thessaloniki
after the big fire in 1917), arrived in
Karlovy Vary in 1908 to study the conditions directly at the location. In the
spring of 1909, he submitted the hotel
study to the client, including his proposal of furnishings.
The Vienna Construction Company
and a well-known furniture-making
company, Portois and Fix of Vienna,
were commissioned to determine every
5
life
IMPERIAL
detail of the plans. However, the Vienna
Construction Company was unable to
meet the client’s expectations, so
A. Schwalbe assigned the execution of
the architect Hebrard’s vision, including
detailed production blueprints, to the
renowned architectural firm, Wayss und
Freitag AG und der Meinong, which assigned the production of the final project to professor Juan Kronfuss from
Buenos Aires and architect R. Thiele.
When designing the Hotel Imperial,
Hebrard was inspired by the position of
the Royal Hotel in the French spa, Evianles-Bains. He also arrived at the opinion
that if Karlovy Vary had a castle, it
would stand right at this very place and
he designed his proposal, including the
distinctive towers, accordingly. It is difficult to determine a particular style of
the construction, which is why the period advertising materials would use
various circumlocutions, such “Grand
Hotel of American Style” and such. According to some experts, the Hotel Imperial building shows features of Art
Nouveau. It has same construction design as many other Art Nouveau buildings (e.g. Prague’s Lucerna Complex,
which was built between 1907-1921), in
the form of the then innovative technology of a reinforced-concrete skeleton.
The details of the facade of the original
elevators show elements of the Art Deco
style. The interior includes details in Historicist style (for example, the columns
in the President Suite).
The final inspection took place in May
1912. Thus, Hotel Imperial belongs
amongst the oldest reinforced-concrete
buildings in the Czech Republic. The
gala opening of the hotel took place on
June 18, 1912. The total cost for its construction exceeded the then astronomi-
with a silent light signal instead of a bell.
Even the kitchen equipment met the
highest technical and hygienic standards
of the time.
The hotel interiors had rich stucco decorations. The lobby, board room, and
a few other rooms featured large fireplaces with artistically-forged grating.
Using top-quality materials was a matter of course. Several types of marble
were used for the wall tiles. The furniture was mahogany or oak and the upholstery was silk or velvet.
The facility included a garden of
50,000 square meters with a park layout
with decorative plants and precious
woody plants. There were four tennis
courts, a guarded playground for guests‘
children, and garages for 50 cars close to
the hotel. The hotel owned six limousines, a bus, and two cargo vans for
transporting guests and their luggage.
Original-Mobiliar im Sheraton-Stil auch heute noch zu sehen im Café
Vienna.
The original Sheraton-style furniture is
still in use in Café Vienna.
Оригинальная мебель в стиле
Шератон до сегодняшних дней служит
в кафе «Вена».
В 2012 году исполнится сто лет
от момента, когда на возвышенности Хелены над центром Карловых Вар выросло величественное
здание отеля «Империал». Наш
журнал на протяжении всего юбилейного года будет публиковать
статьи о самых интересных страницах его истории.
Этап 2 – Архитектура здания
отеля «Империал» и его прежнее
обустройство
В своих планах по строительству
отеля «Империал» его основатель
Альфред Швальбе был ограничен нехваткой подходящих строительных
участков в долине реки Тепла. Поэтому свое внимание он сконцентри-
Pohled na rokokové zvířecí detaily
nábytku Sheraton.
Blick auf Rokoko-Tierdetails der
Sheraton-Möbel.
View of rococo animal details on the
Sheraton furniture.
Вид на фрагменты животных мебели
Шератон в стиле рококо.
Imperial Gallery
Originální nábytek ve stylu Sheraton
slouží v Café Vienna dodnes.
по-русски
cal amount of four million Austro-Hungarian kronens.
The modern facility of the Hotel Imperial offered any and every luxury for
365 guests and their servants (e.g. 24
rooms for drivers), who would come to
Karlovy Vary during the season, which
was from June to September. Besides
diet meals, several hotel boarding facilities also offered the finest culinary treats
of the French and Viennese cuisine, complete with a selection of products from
the hotel pastry shop.
When designing Hotel Imperial, extreme attention for its time was paid to
fire protection. Many of the materials
used were fire-resistant, each floor had
hydrants, and all the employees had to
undergo training for the operation of fire
extinguishers.
The same importance was put on protecting the guests from noise. All doors
and windows had a soundproofing system and the personnel were summoned
ровал на холме над городом. Он был
сравнительно труднодоступным, потому что сюда не вела никакая дорога.
По этой причине сначала был построен тоннельный фуникулер и дорога, с которой была соединена
стройплощадка отеля «Империал».
В сентябре 1908 года в Карловы
Вары прибыл известный французский архитектор Эрнест Гебрард (автор реконструкции Дворца Диоклетиана в Сплите или, например, архитектурной концепции обновления
центра города Салоники после крупного пожара в 1917 году) для изучения
условий прямо на месте. Весной 1909
года он представил заказчику проект
отеля, включая предложение по внутреннему обустройству.
Составлением исполнительной документации занялась Венская строительная компания и известная мебельная фирма Portois a Fix из Вены.
Венская строительная компания не
была способна исполнить ожидания
заказчика, поэтому А. Швальбе поручил воплощение в реальность видения архитектора Гебрарда в подробных исполнительных чертежах известной архитектурной форме Wayss
und Freitag AG und der Meinong, которая поручила составление окончательного проекта профессору Юану
Крофуссу из Буэнос-Айрес и архитектору Р. Тиле.
Архитектор Гебрард при планировании отеля вдохновлялся планировкой отеля «Роял» во Французском курорте Эвиан-ле-Бен. Одновременно с
этим он пришел к мнению, что если
бы Карловы Вары имели замок, то он
должен был стоять именно на этом
месте, в соответствии с этим создавал
свой проект, включая характерные
башни. Сложно понять стиль постройки, поэтому в рекламных материалах того времени использовались
различные кальки, например, «крупный отель американского типа» и
тому подобное. По мнению некоторых специалистов, здание отеля «Империал» имеет черты стиля модерн.
Вместе с рядом построек в стиле модерн (например, с пражским комплексом «Люцерна», который был построен в 1907-1921 г.г.) оно имеет общие конструкционные решения в
виде в то время новаторской технологии железобетонного скелета. В деталях фасада или на старых лифтах мы
можем найти элементы стиля артдеко. В интерьере имеются детали в
стили историзма (например, на столбах в президентском апартаменте).
VÝSTAVA 100 LET HOTELU IMPERIAL
AUSSTELLUNG 100 JAHRE HOTEL IMPERIAL
100 YEARS OF HOTEL IMPERIAL EXHIBITION
ВЫСТАВКА 100 ЛЕТ ОТЕЛЮ «ИМПЕРИАЛ»
Государственная сдача прошла в
мае 1912 года. Благодаря этому отель
«Империал» относится к самым старым железобетонным зданиям на тер-
ритории Чехии. Торжественное открытие гостиницы произошло 18
июня 1912 года. Общие расходы на
Budova hotelu je dnes státem
chráněnou technickou památkou.
Das Hotelgebäude ist heute ein
staatlich geschütztes technisches
Denkmal.
Nowadays, the hotel building is
a protected national technical
monument.
Здание отеля сегодня является
охраняемым государством
техническим памятником культуры.
его строительство превысили в то
время астрономическую сумму четыре миллиона австро-венгерских
крон.
Современное обустройство отеля
«Империал» предлагало мыслимую
роскошь для 365 гостей и их прислуги
(например, 24 номера для водителей),
которые съезжались в Карловы Вары
во время сезона, который длился с
июня по сентябрь. Кроме диетических блюд для них в нескольких столовых отеля предлагались всевозможные кулинарные деликатесы французской и венской кухни, которые дополнялись изделиями из собственной
кондитерской.
При проектировании отеля «Империал» необычно особое внимание
уделялось пожарной охране. Для
строительства в значительной мере
использовались несгораемые материалы, на каждом этаже были установлены гидранты, а все рабочие
должны были пройти курс управления средствами пожаротушения.
Такое же внимание уделялось
охране гостей от шума. Все двери и
окна имели систему против шума, а
персонал вызывался не звонком, а бесшумным световым сигналом. Также
оборудование кухни соответствовало
самым требовательным техническим
и санитарным предписанием того
времени.
Интерьеры отеля были украшены
богатой лепниной. В залах, столовой
и некоторых других помещениях преобладали большие камины с художественной кованой решеткой. Разумеется, использовались самые качественные материалы. Для облицовки
использовалось несколько видов мрамора. Мебель из красного дерева или
дуба, шелковая и бархатная обивка.
Частью ареала был сад площадью
50 000 квадратных метров с парковым
оформлением с декоративными растениями и редкими породами деревьев. Возле здания отеля были четыре теннисные корты, охраняемая
игровая площадка для детей гостей и
гараж для 50 автомобилей. Отель
имел шесть лимузинов, автобус и две
грузовые машины для гостей и их ба
гажа.
Otevřeno denně do 31. 12. 2012
Geöffnet täglich bis 31. 12. 2012
Open daily till December 31, 2012
Открыто ежедневно до 31. 12. 2012
Imperial Gallery
Libušina 18, Karlovy Vary
www.spa-hotel-imperial.cz/100
6
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Jarní recepty
z našich hotelů
recipes
Frühlingsrezepte aus unseren Hotels
Spring Recipes from our Hotels
Весенние рецепты из наших отелей
Fleischscheibe leicht salzen und die zubereitete Füllung darauflegen. Die Roulade zusammenrollen, deren Oberfläche
wieder leicht salzen und dann mit Lebensmittel-Bindfaden umwickeln oder
in mit Butter bestrichene Alufolie einpacken. Deren Enden bonbonähnlich
umdrehen. Die Roulade in einen dickwandigen Brattiegel legen und in die
vorgeheizte Backröhre stellen. Wir braten ca. 1 Stunde bei 160 °C. Falls wir die
Roulade nicht in Alufolie eingepackt
haben, geben wir den Rest des Fleisches
in den Tiegel und gießen etwas Wasser
dazu. Während des Bratvorgangs die
Roulade gelegentlich mit dem Bratensaft bzw. je nach Bedarf mit etwas Wasser, am besten jedoch mit dem aus dem
Hähnchenskelett gewonnenen Bouillon
übergießen. Als Beilage zu der Roulade
eignen sich entkernte gebratene Äpfel
und Bratensaft.
KALTE GURKENSUPPE MIT HERING
Zutaten für 4 Personen:
3 Salatgurken; 1 Zitrone; 500 g Creme
fraiche; 50 g Kapern; 120 g Hering; 10 g
Dill; Salz und Pfeffer nach Geschmack.
Zubereitung: Die Salatgurken teilweise schälen und entkernen, in kleinere
Stückchen schneiden und in den Mixer
geben. Ein Stück Knoblauch, etwas Salz,
Pfeffer und einen Tropfen Zitronensaft
zugeben und glatt pürieren. In dieses
Gemisch Creme fraiche und gehackten
Dill untermischen. Den Hering in kleinere Stücke reißen und mit frisch gemahlenem Pfeffer, Kapern und Zitronenschale würzen. Die fertige Suppe in
tiefe Teller gießen und eine Handvoll
Hering dazugeben.
english
SPRING CHICKEN ROLL
Ingredients:
1 chicken - about 1,200 g; 2 stale buns
- about 80 g; a little bit of milk to moisten
the buns; 75 g butter; 2 eggs; 120 g
chicken liver; handful of young nettles;
handful of parsley; handful of dandelion
leaves; salt; nutmeg.
JARNÍ KUŘECÍ ROLÁDA
Suroviny:
1 kuře - asi 1 200 g; 2 starší žemle - asi
80 g; trochu mléka na zvlhčení žemlí; 75 g
másla; 2 vejce; 120 g kuřecích jater; hrst
mladých kopřiv; hrst listové petrželky; hrst
listů pampelišky; sůl; muškátový oříšek.
Příprava:
nádivka: 50 g změklého másla utřeme
se dvěma žloutky. Starší žemle nebo
veku oloupeme, nakrájíme na kostky
a pokropíme zlehka mlékem. Dáváme
při tom pozor, aby nebyly rozmočené.
Drůbeží játra nakrájíme na nudličky
a smícháme s navlhčenou žemlí a třeným máslem, přidáme sekanou petrže-
položíme kůží dolů, upravíme do tvaru
obdélníku, prsa mírně prořízneme a přeložíme na prázdná místa plátu. Plát
masa mírně osolíme a poklademe připravenou nádivkou. Roládu smotáme,
povrch opět mírně posolíme a převážeme potravinářským motouzem nebo
zabalíme do máslem vymazané hliníkové potravinové fólie, kterou utáhneme
zamotáním konců podobně jako bonbon.
Roládu vložíme v silnostěnném pekáčku
do vyhřáté trouby a pečeme při 160 °C
cca 1 hodinu. Pokud nemáme roládu
v hliníkové fólii, přidáme do pekáčku
zbylé máslo a podlijeme jej trochou
vody. Během pečení roládu přeléváme
vypečenou šťávou a dle potřeby podléváme vodou, nejlépe však vývarem připraveným z kuřecího skeletu. K roládě
se hodí pečená jablka zbavená jádřinců
a vypečená kuřecí šťáva.
kraut; eine Handvoll Löwenzahlblätter;
Salz; Muskatnuss.
Zubereitung:
Füllung: 50 g weiche Butter mit zwei
Eigelb vermischen. Die Brötchen oder
Wecke schälen, in Würfel schneiden und
leicht mit Milch übergießen (sie dürfen
nicht zu nass sein). Die Geflügelleber in
Streifen schneiden und mit dem eingeweichten Brötchen und der verrührten
Butter vermischen, das gehackte Petersilienkraut, die gut gewaschenen und
kleingehackten Löwenzahnblätter und
die mit heißem Wasser übergossenen gehackten jungen Brennnesseln dazugeben. Leicht salzen und mit Muskatnuss
würzen. Gut vermischen und am Ende
Preparation:
Stuffing: whip 50 g of softened butter
with two egg yolks. Peel and slice the
stale buns and gently sprinkle them with
milk. Be careful not to make them too
soggy. Mince the chicken liver and mix
with moistened buns and whipped butter; add chopped parsley, well-rinsed
and chopped dandelion leaves and
steamed chopped young nettle. Lightly
season with salt and pinch of nutmeg.
Mix well and carefully fold in whipped
egg whites from two eggs.
Thoroughly clean the chicken and
carefully debone from the back. Lay the
meat on a plate, skin-side down, arrange
in a rectangle, and slightly cut through
the breast and use to fill in the empty
spots on the plate. Lightly season with
STUDENÁ OKURKOVÁ POLÉVKA
S HERYNKEM
Suroviny pro 4 osoby:
3 salátové okurky; 1 citron; 500 g creme
fraiche; 50 g kapary; 120 g herynka; 10 g
kopru; sůl a pepř dle chuti.
Příprava:
Salátovou okurku částečně oloupeme
a zbavíme jadérek. Nakrájíme na menší
kousky a dáme do mixéru. Mixujeme
dohladka s kouskem česneku, solí, pepřem a kapkou citronové šťávy. Do této
směsi vmícháme creme fraiche a nasekaný kopr. Herynka natrháme na menší
kousky a dochutíme čerstvě mletým pepřem, kapary a citronovou kůrou. Do
hlubokého talíře nalijeme hotovou polévku a na ni položíme hrst herynka.
lovou nať, dobře vyprané a nasekané
listy pampelišky a spařené nasekané
mladé kopřivy. Zlehka osolíme, okořeníme špetkou muškátového oříšku. Promícháme a nakonec opatrně vmícháme
tuhý sníh ze dvou bílků.
Kuře důkladně očistíme a od zad
opatrně vykostíme. Vzniklý plát masa
deutsch
HÄHNCHEN-FRÜHLINGSROULADE
Zutaten:
1 Hähnchen – ca. 1 200 g; 2 ältere Brötchen – ca. 80 g; etwas Milch zum Einweichen der Brötchen; 75 g Butter; 2 Eier; 120
g Geflügelleber; eine Handvoll frischer
Brennnesseln; eine Handvoll Petersilien-
in aluminum foil, add the remaining butter to the baking dish and add a little bit
of water. Baste the roll during baking,
using the drippings and add water or,
preferably chicken stock as necessary.
Serve with cored baked apples and the
sauce from baking.
COLD CUCUMBER SOUP WITH
HERRING
Ingredients for 4 servings:
3 cucumbers; 1 lemon; 500 g crème
fraiche; 50 g capers; 120 g herring; 10 g
dill; salt and pepper to taste.
Preparation:
Partially peel the cucumber and get
rid of the seeds. Cut in small pieces and
put in a blender. Blend with a piece of
garlic, salt, pepper and a little bit of
lemon juice until fine. Add crème fraise
and chopped dill. Tear the herring in
smaller pieces and season with freshly
ground black pepper, capers and
lemon peel. Serve the soup in a soup
plate, topped with a handful of herring.
по-русски
ВЕСЕННИЙ РУЛЕТ ИЗ ЦЫПЛЕНКА
Продукты:
1 цыпленок – примерно 1 200 г;
2 черствых булочки – примерно 80 г;
немного молока для смачивания булочек; 75 г масла; 2 яйца; 120 г куриной
печени; горсть молодой крапивы;
горсть листовой петрушки; горсть
листов одуванчика; соль; мускатный
орех.
Приготовление:
начинка: 50 г мягкого масла растереть с двумя желтками. Черствые булочки или багету очистить от корки,
порезать на куски и слегка побрызгать молоком. При этом следить за
тем, чтобы они не размокли. Нарезать
куриную пень соломкой и перемешать с увлажненной булочкой и перетертым маслом, добавить нарезанную петрушку, хорошо промытые и
нарезанные листы одуванчика и
ошпаренную нарезанную молодую
крапиву. Слегка посолить, добавить
щепотку мускатного ореха. Перемешать и, наконец, осторожно добавить
„снег“ из двух белков.
Тщательно очистить цыпленка и
осторожно извлечь кости, начиная со
спины. Возникший кусок мяса положить кожей вниз, привести в форму
прямоугольника, слегка надрезать
филе и переложить кусочки на пустые
места. Мясо слегка посолить и положить подготовленную начинку. Свернуть рулет, снова слегка посолить поверхность и перевязать пищевым шпагатом или завернуть в смазанную маслом алюминиевую пищевую фольгу,
которую затянуть закручиванием концов наподобие конфет. Рулет положить в противень с толстыми стенками и поместить в нагретую духовку.
Запекать при 160 °C примерно 1 час.
Если рулет не в алюминиевой фольге,
добавить в противень остаток масла и
долить немного воды. При печении
рулет поливать соком, и при необходимости подливать воду, но лучше
всего бульон, приготовленный из куриных костей. К рулету подходят запеченные яблоки без косточек и куриный выпеченный сок.
ХОЛОДНЫЙ ОГУРЕЧНЫЙ СУП
С СЕЛЕДКОЙ
Продукты для 4 человек:
3 салатных огурца; 1 лимон; 500 г
крем-фреша; 50 г каперсов; 120 г
сельди; 10 г укропа; соль и перец по
вкусу.
den steifen Eiweißschaum von zwei Eiern unterheben.
Das Hähnchen gründlich waschen
und vom Rücken her vorsichtig von
den Knochen lösen. Die entstandene
Fleischscheibe mit der Haut nach unten
legen, ein Rechteck formen; das Bruststück leicht aufschneiden und auf die
leeren Stellen der Scheibe legen. Die
salt and cover with a layer of the stuffing. Roll, season the rolled-up surface
lightly with salt and tie with butcher’s
twine or wrap in butter-coated aluminum foil, tightening it by wrapping
the ends like wrapping a candy. Put the
roll in a thick-walled baking dish in a
pre-heated oven and bake at 160 °C for
approximately an hour. If your roll is not
Приготовление:
Частично очистить салатный огурец и удалить семена. Нарезать на
мелкие кусочки и поместить в миксер.
Мелко перемешать с кусочком чеснока, солью, перцем и каплей лимонного сока. В эту смесь добавить кремфреш и нарезанный укроп. Сельдь
нарезать на мелкие кусочки и посыпать свежемолотым перцем, каперсами и лимонной цедрой. В глубокую
тарелку налить готовый бульон и по
ложить в него горсть сельди.
Spa Resort Sanssouci
U Imperialu 11, Karlovy Vary
tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci
G
OFF H
HEALTH
EALTH
GARDENS
ARDENS O
Tel: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: [email protected], U Imperialu 11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz
Lobby barATRIUM
[CZ] Stylová kavárna
s jedinečným proskleným
stropem u hotelové recepce
budovy Green House ■ výběr ze
široké nabídky teplých a studených
nápojů ■ otevřeno 9-24 h
[D] Stilvolles Café mit
einzigartiger verglaster Decke
an der Hotelrezeption des
Gebäudes Green House ■
Auswahl aus reichhaltigem
Angebot an warmen und kalten
Getränken ■ geöffnet 9-24 Uhr
tel: +420 353 207 320
[ENG] Stylish café with
unique glass ceiling by the
hotel reception of Green
House ■ Wide selection of
warm and cold drinks
Open - 9 to 24
■
[RU] Стильное кафе
с уникальным стеклянным
потолком в вестибюле
корпуса Грин Хаус ■
Большой выбор горячих
и холодных напитков ■
Открыто с 9:00 до 24:00
tel: +420 353 207 540
Nejlepší čeští skláři
Die besten tschechischen Glasdesigner
The best Czech glass makers
Самые лучшие чешские стеклоделы
Villa Mercedes
at Spa Resort Sanssouci
Free
ins g
m
sfowr him
otel guest
open daily
MO-FR 07.00 - 8.00 AND 15.00 - 21.30 SA-SU 10.00 - 21.30
Meeting
Place
at Spa Resort Sanssouci
Spa Resort Sanssouci
[CZ] Podrobné informace
a aktuální program výstav
Vám poskytnou pracovníci
concierge
[D] Detaillierte Informationen
und das aktuelle Programm der
Ausstellungen erhalten Sie von
den Concierge-Mitarbeitern
[ENG] Detailed information and
current exhibition programme
available at the hotel concierge
[RU] Подробную
информацию о актуальных
выставках Вам предоствавит
консьерж- служба
tel: +420 353 207 107
8
life
Okénko do dějin
series part 1
lázeňství
Fenster in die Geschichte des Kurwesens
Window in Spa History
Oкно в курортную историю
Dary přírody lidstvo využívá k léčení
od nepaměti. Léčebná místa proto vznikala především okolo vývěrů minerálních a termálních vod, ložisek plynů
a peloidů – rašeliny, slatiny a bahna –
užívaných k nejrůznějším lékařským aplikacím. U zrodu některých lázeňských
míst ale nebyly vždy jen přírodní zdroje
nebo příznivé klima. Někdy to byla
osobnost léčitele, který měl v určitém
místě skvělé výsledky třeba jen s rozmanitou aplikací obyčejné vody.
Třebaže se léčivé přírodní zdroje odedávna vyskytovaly na mnoha místech,
zůstalo lázeňství v dnešním pojetí převážně evropskou záležitostí a jen
v menší míře se vyvíjelo také v Asii,
především v Číně, Indii a Japonsku. Nejstarší tradici má lázeňství v jižní Evropě
a v zemích středomořské oblasti s antickými vzory, kde již například staří Řekové využívali blahodárných účinků peloidů. Podstatně mladší je lázeňská tradice v Německu, Francii, Španělsku
a Polsku, Čechách a Rusku. V anglosaských zemích a v Americe nebylo lázeňství v minulosti příliš rozšířeno a spíše
zde využívají jen termálních zdrojů k rehabilitaci.
České lázeňství si získalo časem mimořádné uznání i své místo v dějinách
evropského lékařství a balneologie. Nebylo rozhodně náhodou, že to byla právě
pražská Karlova univerzita, kde se balneologie a poté i vodoléčba přednášely
už v polovině 19. století poprvé jako
obor na evropské akademické půdě, ani
že to byly právě Karlovy Vary, které se
v té době staly pojmem a své renomé si
udržely dodnes.
Pojďme se tedy věnovat blíže vývoji
karlovarského lázeňství. Jeho nejstarší
fáze od založení města kolem roku 1349
až do půlky 16. století sestávala téměř
výhradně z jediné procedury, a to z až
10hodinových koupelí, které vedly k bolestivému rozpraskání pokožky. Pitná
kúra se začala prosazovat později na popud lékaře Václava Payera, který roku
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
způsobu praktikovanému zhruba po 150
let se říkalo pyramidální kúra. Prosperitu karlovarských lázní vážně poznamenala třicetiletá válka. K oživení došlo
až ke konci 17. století přílivem bohatých
návštěvníků především z okruhu saského a později i ruského a polského panovnického dvora.
mominerální vody. Jeho přičiněním se
roku 1764 začala ve velkém vyrábět a vyvážet vřídelní sůl. Prosadil realizaci pokrokových léčebných metod, které si zachovaly platnost až do dnešních dnů
pod novodobým označením Komplexní
lázeňská léčba.
k nejvýznamnějším karlovarským balneologickým dílům.
Zpracováno podle knihy Vladimíra
Křížka „Obrazy z dějin lázeňství“ a podle
materiálů
Stanislava
Burachoviče
„Stručné dějiny karlovarského lázeňství“
Pokračování příště v čísle 2/2012
deutsch
Geschenke der Natur nutzt die
Menschheit zur Heilung seit eh und je.
Kurorte sind deshalb vor allem in der
Nähe von Mineral- und Thermalwasserquellen sowie Lagerstätten von Naturgas und Peloiden – Moor, Torf und
Schlamm – entstanden, wo es für verschiedenste ärztliche Behandlungen verwendet wurde. Bei der Entstehung einiger Kurorte waren jedoch nicht nur natürliche Heilmittelquellen oder ein günstiges Klima beteiligt – manchmal war es
die Persönlichkeit eines Heilpraktikers,
der an einem bestimmten Ort hervorragende Ergebnisse auswies, vielleicht nur
dank der vielseitigen Verwendung von
ganz gewöhnlichem Wasser.
Obwohl natürliche Heilmittelquellen
seit langem an vielen Orten vorgekommen sind, ist das Kurwesen in der heuti-
Starověká sauna v Su Nuraxi na Sardinii.
Dva tisíce let staré římské lázně s přírodními
horkými prameny v anglickém hrabství
Somerset jsou na seznamu světového
dědictví UNESCO
Altertümliche Sauna in Su Nuraxi auf
Sardinien.
An ancient sauna in Su Nuraxi in
Sardinia
Das zweitausend Jahre alte römische Bad
mit natürlichen heißen Quellen in der
englischen Grafschaft Somerset steht auf
der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO
Древняя сауна в Су-Нуракси на
Сардинии.
Two-thousand-year-old Roman spa with
natural hot springs in the English County of
Somerset, on the list of the UNESCO World
Heritage Sites
Римские бани с возрастом две тысячи лет
с природными горячими источниками в
английском графстве Сомерсет внесены в
список всемирного наследия ЮНЕСКО
1522 vydal vůbec první odborné pojednání o karlovarské léčbě. Doporučil vedle koupelí i pití zdejší termominerální
vody, přesto až do konce 16. století převládaly koupele. Léčebný pobyt u Vřídla
v tehdejší době trval zhruba 4-5 týdnů.
Po roce 1620 se stupňovala převaha
pitné kúry, která podobně jako koupele
vyústila do extrémů, když se kolem roku
1750 popíjelo po několik dnů kolem poloviny lázeňského pobytu 50 až 70 koflíků vody denně. Tomuto léčebnému
Velkou propagací byly pro Karlovy
Vary dva lázeňské pobyty ruského cara
Petra Velikého v letech 1711 a 1712. Růst
návštěvnosti, na který měly vliv také
četné lékařské spisy, vedl na sklonku 17.
století k pořizování seznamů lázeňských
hostů. Tyto zpočátku ručně psané Kurlisty vycházely až do roku 1948. Pro modernizaci karlovarského lázeňství mělo
zásadní význam celoživotní působení
dr. Davida Bechera, který provedl první
skutečně vědecký chemický rozbor ter-
Předepisoval k užívání dosud neuznávané prameny a zasadil se o umírnění pitné kúry a vrátil renomé koupelím ve vřídelní vodě. Propagoval pitnou
kúru přímo u pramenů a hodně pohybu
v průběhu léčení. Tyto zásady vedly
k budování altánů a kolonád, promenádních cest a specializovaných lázeňských zařízení, ke změně celého dosavadního způsobu lázeňského života.
V letech 1766 a 1772 David Becher vydal
spis o karlovarské léčbě, který patří
In den anglosächsischen Ländern und
Amerika breitete sich das Kurwesen in
der Vergangenheit nicht allzu sehr aus
und die Thermalquellen wurden hier
eher nur für die Rehabilitation genutzt.
Das tschechische Kurwesen gewann
im Laufe der Zeit außerordentliche Anerkennung und seinen festen Platz in der
Geschichte der europäischen Medizin
und Balneologie. Es war keinesfalls ein
Zufall, dass es gerade die Prager Karlsuniversität war, an der bereits Mitte 19.
Jahrhunderts Balneologie und danach
auch Hydrotherapie als Fach auf europäischen Boden vorgelesen wurde, und
auch nicht das, dass gerade Karlsbad es
war, das in jener Zeit zu einem Begriff
wurde und sich dieses Renommee bis
heute erhalten hat.
Widmen wir uns also einmal näher
der Entwicklung des Karlsbader Kurwesens. Seine älteste Phase von der Gründung der Stadt um das Jahr 1349 bis
Mitte des 16. Jahrhunderts bestand fast
ausschließlich aus einer einzigen Behandlung – dem bis zu 10 Stunden dauernden Bad, das zu einem schmerzhaften Aufplatzen der Haut führte. Die
Trinkkur begann sich erst später durchzusetzen – auf Anraten des Arztes Václav Payer, der 1522 die überhaupt erste
fachliche Abhandlung über die Karlsbader Therapie herausgab. Er empfahl neben Bädern auch das Trinken des hiesigen Thermomineralwassers; trotzdem
überwogen bis Ende 16. Jahrhunderts
die Bäder. Der Kuraufenthalt am Sprudel dauerte damals etwa 4-5 Wochen.
Nach 1620 begann die Trinkkur zu
überwiegen, erfolgte jedoch, ähnlich wie
die Bäder, in extrem hohen Mengen. Um
1750 trank man für mehrere Tage lang –
etwa in der Mitte des Kuraufenthaltes –
50 bis 70 Becher Thermomineralwasser
pro Tag. Einen schweren Rückschlag erlitt die Prosperität des Karlsbader Kurwesens durch den Dreißigjährigen
Krieg. Zu einer Belebung kam es erst
Ende des 17. Jahrhunderts durch den
Zustrom vermögender Besucher aus den
Reihen sächsischer und später auch russischer und polnischer Dynastien.
Eine große Propagation für Karlsbad
waren die zwei Kuraufenthalte des russischen Zars Peter des Großen in den
Jahren 1711 und 1712. Das Wachsen der
Besucherrate, auf das auch zahlreiche
ärztliche Schriften Einfluss hatten, führte
Ende 17. Jahrhunderts zu der Einführung von Kurgäste-Verzeichnissen.
Diese anfangs handgeschriebenen Kurlisten erschienen bis zum Jahr 1948. Für
die Modernisierung des Karlbader Kurwesens von besonderer Bedeutung war
das Lebenswerk und Wirken von
Dr. David Becher, der die erste, wirklich
wissenschaftliche, chemische Analyse
des Thermomineralwassers durchführte.
Dank seiner Initiative begann man 1764,
Karlsbader Sprudelsalz im Großen zu
produzieren und zu exportieren. Er
setzte die Realisierung fortschrittlicher
Heilmethoden durch, die unter der neu-
gen Auffassung vorwiegend eine europäische Sache und hat sich nur in geringerem Maße auch in Asien, vor allem in
China, Indien und Japan, entfaltet. Die
älteste Tradition hat das Kurwesen in
Südeuropa und in den Mittelmeer-Ländern mit antiken Mustern, wo zum Beispiel die alten Griechen die wohltuenden Wirkungen der Peloide nutzten.
Wesentlich jünger ist die Heilkurtradition in Deutschland, Frankreich, Spanien
sowie Polen, Tschechien und Russland.
zeitigen Bezeichnung Komplexe Heilkur
bis in die heutigen Tage ihre Gültigkeit
haben.
Er verordnete das Trinken bis dahin
nichtanerkannter Quellen, setzte sich für
die Mäßigung der Trinkkur ein und gab
den Bädern in Sprudelwasser deren Renommee zurück. Er propagierte die
Trinkkur direkt an den Quellen sowie
viel Bewegung während der Kur. Diese
Prinzipien führten zu der Errichtung
von Altanen und Kolonnaden, von Promenadenwegen und speziellen Kureinrichtungen - also zu einer Veränderung
der gesamten bisherigen Lebensweise
des Kurgastes. In den Jahren 1766 und
1772 gab David Becher einen Band über
die Karlsbader Kurorttherapie heraus,
der zu den bedeutendsten Karlbader
Balneologie-Werken gehört.
9
Petr Veliký svými lázeňskými pobyty v letech
1711 a 1712 významně přispěl ke zvýšení
návštěvnosti karlovarských lázní.
Peter der Große trug dank seiner
Kuraufenthalte in den Jahren 1711 und 1712
in bedeutender Weise zu dem Anstieg der
Besucherrate des Karlsbader Heilbades bei.
With his stays at the spa in 1711 and 1712,
Peter the Great significantly contributed to
increasing the visitor rate of Karlovy Vary
Петр Великий благодаря своему
пребыванию в 1711 и 1712 года
значительно помог посещаемости
карловарского курорта.
Erarbeitet nach dem Buch von Vladimír
Křížek „Bilder aus der Geschichte des Kurwesens“ sowie nach Materialien von Stanislav Burachovič „Kurzgefasste Geschichte des Karlsbader Kurwesens“
Fortsetzung folgt in Nummer 2/2012
dence that it was Charles University,
where balneology and aqua therapy
were first taught at the turn of the 19th
century, that first offered them time as
a major on the European Academic
grounds, nor that it was Karlovy Vary,
clav Payer, who in the year 1522 published the very first scientific paper on
the Karlovy Vary treatment. He recommended besides baths, also drinking the
local thermal-mineral water; despite this,
the baths prevailed until the end of the
16th century. The curative stay by the
Hot Thermal spring took approximately
4-5 weeks at that time.
After the year 1620, the prevalence of
the drinking cure started to increase.
Similar to the baths, it led to extremes
when, around the year 1750, people were
drinking for a few days in the middle of
the spa stay 50 to 70 small cups of water
a day. This curative method, practiced
for approximately 150 years, was called
the pyramid treatment. The prosperity of
Karlovy Vary was seriously harmed by
the Thirty Year’s War. A revival happened only at the end of the 17th century, thanks to the influx of wealthy visitors mainly from Saxony and later, from
the Russian and Polish sovereign court.
Great promotions for Karlovy Vary
were the two stays of the Russian Emperor Peter the Great in the years 1711
and 1712. The growth of the visitor rate,
which also had influence on many medical papers, led at the end of the 17th century to the creation of lists of spa guests.
This initially manually written “Kurlist“
was published until 1948. The modernization of the Karlovy Vary balneology
was principally influenced by the lifelong work of the physician David
Becher, who performed the first really
scientific chemical analysis of the thermal-mineral water. It was thanks to him,
that the thermal spring salt began to be
made in bulk and export. He pushed
through the realization of progressive
curative methods which maintained validity until nowadays, under the new
term, Complex Spa Treatment.
He prescribed the use of the heretofore
unacknowledged springs and he urged
to reduce the drinking cure, returning
the reputation of baths in hot thermal
spring water. He promoted the drinking
cure directly by the springs and a lot of
exercise during the treatment. These
principles led to building gazebos and
colonnades, colonnade tracks and specialized spa establishments, to change
the entire existent way of spa life. In 1766
and 1772, David Becher published a paper on Karlovy Vary’s treatment which
belongs to the most important balneology pieces on Karlovy Vary.
Prepared according to the book of
Vladimír Křížek „Obrazy z dějin lázeňství“
and according to the materials of
Stanislav Burachovič, „Stručné dějiny
karlovarského lázeňství“
To be continued in issue 2/2012
по-русски
english
Humankind has been using gifts by nature from time immemorial. That is why
curative places were mainly founded
around springs of mineral and thermal
waters, gas and peloid--peat, bog and
mud--reservoirs used for various medicinal applications. However, not only natural resources or favorable climate were
behind the birth of some spas. Sometimes
it was the personality of the healer who
had excellent results in a certain place,
sometimes only with, for example, various applications of common water.
Although natural healing resources
occurred long ago in many places,balneology in the current definition remained
mainly a European thing and developed
only to a minor extent also in Asia,
mainly in China, India and Japan. Balneology has the oldest tradition in South
Europe and in the Mediterranean countries with the Classical model, where for
example, already the old Greeks used
the wholesome effects of peloids. The
balneology tradition is substantially
more recent in Germany, France, Spain,
Poland, Czech and Russia. In AngloSaxon countries and in America, balneology was not very common in the past
and thermal sources for rehabilitation
are more typically used.
In time, Czech balneology gained an
exceptional reputation and its place in
the history of European medicine and
balneology. It certainly was no coinci-
which became in that time a well-known
name and kept its reputation until the
present.
Let’s take a closer look at the development of the Karlovy Vary balneology. Its
oldest phase, from the establishment of
the city around the year 1349 until the
turn of the 16th century consisted almost
entirely of one procedure: up to 10-hourlong baths which led to painful cracking
of skin. The drinking cure became popular later, on the advice of a physician, Vá-
Человечество с давних времен использует для лечения дары природы.
Поэтому лечебные места главным образом возникали возле источников минеральных и термальных вод, месторождений газов и пелоидов – торфа и грязей – используемых для различных медицинских целей. У истоков некоторых
курортных городов не всегда были
только природные источники или благоприятный климат. Иногда это была
личность целителя, который имел в
определенном месте отличные результаты, например, только благодаря разнообразному применению обычной
воды.
Nicholas Culpepper - anglický lékař
a lékárník (1616-54), reformátor, který
léčitelům svými překlady z latiny
umožnil získat farmaceutické znalosti
Nicholas Culpepper – englischer Arzt
und Apotheker (1616-54), Reformator,
der Heilpraktikern dank seiner
Übersetzungen aus dem Lateinischen
ermöglichte, pharmazeutische
Kenntnisse zu erwerben.
Nicholas Culpepper – English doctor
and pharmacist (1616-54), a reformer
whose Latin translations allowed
healers to acquire pharmaceutical
knowledge
Николас Калпепер – английский
врач и аптекарь (1616-54),
реформатор, который позволил
целителям получать
фармацевтические знания благодаря
своим переводам с латыни
„
“FIRST MOMENT
The discount
Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary
SLEVA „FIRST MOMENT“
na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech
„FIRST MOMENT“-RABATT
für komplexe Heilkur in Karlovy Vary
СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное
курортное лечение в Kарловых Bарах
BOOK
ON-LINE!
[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před příjezdem
● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši 100 %,
splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové stránky
a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu!
[D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind. 60 Tage
vor Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ● keine
Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von 100 % sofort bei
Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und genießen Sie
einen Kururlaub zum günstigeren Preis!
[ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made at
least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ●
non-refundable payment in the amount of 100 % is paid
immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy
a spa holiday for a lower price!
[RU] Скидка действует только при ● бронировании минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу при бронировании без возможности возврата ● Посетите наш сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!
HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR
Od 60 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
Ab 60 Euro pro Person im Zweibettzimmer
From EUR 60 per 1 person in a double room
От 60 евро за 1 человека в двухместном номере
SPA RESORT SANSSOUCI ****
Od 50 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
Ab 50 Euro pro Person im Zweibettzimmer
From EUR 50 per 1 person in a double room
От 50 евро за 1 человека в двухместном номере
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
life
IMPERIAL
10
Wellness
stays
in Karlovy Vary
pleasant relaxation for everyone
life
IMPERIAL
Несмотря на то, что издавна лечебные источники возникали во множестве
мест, курортное лечение осталось в современном понимании главным образом европейской особенностью, и
только в незначительной степени также
развивалось в Азии, в основном в Китае,
Индии и Японии. Самую старую традицию в Южной Европе и странах Средиземноморья с античными примерами,
где, например, древние греки использовали благотворные эффекты пелоидов.
Существенно моложе курортная традиция в Германии, Франции, Испании,
Польше, Чехии и России. В англосаксонских странах и в Америке курортное
лечение в прошлом не было достаточно
распространено, термальные источники здесь скорее использовали для
реабилитации.
Чешское курортное лечение получило со временем чрезвычайное признание и свое место в истории европейского лечения и бальнеологии. Безусловно, не было случайностью, что
именно пражский Карловский университет, был одним из первых, где читались лекции по бальнеологии, а потом
затронула тридцатилетняя война.
Оживление произошло только к концу
XVII века после прилива богатых гостей из саксонского, а потом русского и
польского двора.
Detail nádherné mozaikové výzdoby
v lázních Gellért postavených v roce 1918
Detail der bezaubernden Mosaikdekoration
im 1918 errichteten Gellért-Bad
Hotel Imperial **** SUPERIOR
From 15. 3. to 24. 4.
& from 15. 10. to 14. 11.
From 25. 4. to 14. 10.
25 %
DISCOUNT 20 %
DISCOUNT
Spa Resort Sanssouci ****
From 15. 3. to 24. 4.
& from 15. 10. to 14. 11.
From 25. 4. to 14. 10.
30 %
DISCOUNT 25 %
ваемых до сих пор источников, ограничил питьевое лечение и вернул имя
ваннам с минеральной водой. Он пропагандировал питьевое лечение прямо
у источников и много движения во
время лечения. Эти правила привели к
строительству беседок и колоннад,
променад и специализированных ку
Avicenna – „otec medicíny“, významná
osobnost středověké arabské filosofie, autor
sbírky řecko-arabské lékařské moudrosti
z roku 1030
Avicenna – „Vater der Medizin“, eine
bedeutende Persönlichkeit der
mittelalterlichen arabischen Philosophie,
Autor der griechisch-arabischen Ärzteweisheit
aus dem Jahre 1030
Avicenna – “Father of Medicine,” an important
persona of medieval Arabian philosophy, the
author of the Greek-Arabian medical wisdom
from 1030
Авиценна – «отец медицины», знаменитая
личность в средневековой арабской
философии, автор сборника грекоарабской медицинской мудрости 1030 года
Курлисты выходили до 1948 года. На
модернизацию карловарского санаторно-курортного лечения значительное влияние имела работа доктора Давида Бехера, который сделал первый
действительно научный химический
анализ термоминеральной воды. Благодаря его стараниям в 1764 году в крупных масштабах начала производиться и
экспортироваться карловарская соль.
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
рортных учреждений, к изменению
всего прежнего способа курортной
жизни. В 1766 и 1772 году Давид Бехер
издал трактат о карловарском лечении,
который относится к самым крупнейшим карловарским бальнеологическим произведениям.
Составлено по книге Владимира
Кршижка «Картины истории сана
Císařský pramen – vývěr kyselky
v unikátní přírodní rezervaci Soos
(močál) severně od Františkových Lázní,
která nemá ve střední Evropě obdoby.
Kaiserquelle – eine Sauerbrunnenquelle
in der einzigartigen Naturreservation
Soos (Sumpf) nördlich von Františkovy
Lázně, die in Mitteleuropa keines
Gleichen findet.
Imperial Spring – source of seltzer water
in a unique natural reserve, Soos
(marsh) north from Františkovy Lázně;
unparalleled in all of Central Europe
Navštivte naše www stránky, objednejte některý z našich wellness
pobytů a nechte se hýčkat...
Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer
Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…
Императорский источник –
минеральный родник в уникальной
природной резервации Соос
(трясина) на север от Франтишковых
Лазней, который не имеет подобия в
Центральной Европе.
Посетите наши www-странички, закажите себе какие- нибудь
wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...
Imperial Karlovy Vary Group
Gellért – The most visited spa of the 40
Budapest thermal spas is supplied by
hot springs known for over two
thousand years
Значительной рекламой для Карловых Вар было пребывание русского
царя Петра Великого в 1711 и 1712 году.
Рост посещаемости, на который также
имело влияние множество медицинских статей, привело в конце XVII века
к составлению списка гостей курорта.
Эти, сначала вручную написанные,
DISCOUNT
www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113
Gellért – das meistbesuchte der 40
Budapester Thermalbäder wird bereits
seit zweitausend Jahren von bekannten
heißen Quellen versorgt
Геллерт – наиболее посещаемый из
40 будапештских термальных
курортов питают известные уже
более двух тысяч лет горячие
источники
Visit our websites, choose one of our
wellness stays and pamper yourselves
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Gellért - nejnavštěvovanější ze 40 budapešťských
termálních lázní napájejí již dva tisíce let známé
horké prameny
Detail of the gorgeous mosaic decoration in
the Gellért Spa, built in 1918
Фрагмент прекрасного мозаичного
украшения на курорте Геллерт,
построенном в 1918 году
водолечению читались уже в середине
XIX века, как специальность в европейских университетах, а потом именно в
Карловых Варах, которые в то время
стали термином и сохранили свое имя
до сегодняшних дней.
Давайте подробнее рассмотрим развитие карловарского курортного лечения. Его самая старшая фаза, от основания города примерно в 1349 году до
середины XVI века состояла почти исключительно из одной процедуры, а
именно 10 часовой ванны, что приводило к болезненному растрескиванию
кожи. Питьевое лечение начало продвигаться позже по предложению
врача Вацлава Паера, который в 1522
году издал самый первый специализированный трактат о карловарском
лечении. Кроме ванн он рекомендовал
питье местной термоминеральной
воды, но даже с учетом этого до конца
XVI века преобладали ванны. Лечебное
пребывание у Гейзера в то время длилось примерно 4-5 недель.
После 1620 года возрастало преобладание питьевого лечение, которое так
же как в случае ванн доводилось до экстремума, когда в 1750 году выпивалось
за несколько дней половины курортного пребывания 50 – 70 кубков воды в
день. Этот способ лечения, который
практиковался примерно 150 лет, называли пирамидальный курс лечения.
Процветание карловарского курорта
Он продвинул осуществление передовых методов лечения, которые действуют до сегодняшних дней под современным обозначением Комплексное санаторно-курортное лечение. Он
предписывал применение не призна-
торно-курортного лечения» и по материалам Станислава Бураховича «Краткая история карловарского санаторнокурортного лечения»
Продолжение в следующем номере
2/2012
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
A
Buďte v obraze!
Seien Sie im Bilde!
Stay current!
Будьте в курсе!
Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na
YouTube ● Hotel Imperial und Spa Resort
Sanssouci auf YouTube ● Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci at YouTube
● Отель «Империал» и «Спа Ресорт Сансуси»
на Ютубе
Poor health, low immunity, metabolic disorders,
irritability, anxiety – are the usual states of a
modern man.
Studies show that the cause of such manifestations may be exposure to harmful
radiation from a number of technical devices.
;OLZL PUJS\KL! JVTW\[LYZ TVIPSL WOVULZ VɉJL LX\PWTLU[ YHKPVZ HUK [LSL]PZPVUZ
ÅHZOTLTVY` HUK V[OLY KL]PJLZ JVU[HPUPUN PU[LNYH[LK JPYJ\P[Z
The health of a modern man is constantly under threat!
THIS PROBLEM IS SOLVABLE! Personal protection of the body from
harmful radiation
www.r15-protect.com | www.poleform.ru
European Centre for „International Academy of Fine-Field Ecology of Health“
Ivanska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovakia | Tel.: +421 904 289 016
Orders from EU, Russia, Kazachstan and other countries:
[email protected] | Delivery by post.
Otovice
u Karlových Varĭ
U Nové vyhlídky
www.unovevyhlidky.cz
DÁME
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
1.......841
2.......846
3.......832
4.......835
5.......823
6.......702
7.......950
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
8 ....1.106
9.......959
10...1.118
11...1.109
12...1.163
13...1.096
14...1.009
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
é
U Nov
ky
d
vyhlí
U Kovárny
www.ukovarny.moyo.cz
VÁM
VÍC
MH 1 ......749
MH 2 ......940
MH 3 ......892
MH 4 ......808
MH 5 ......765
MH 6 ......778
MH 7 ......776
MH 8 ......778
MH 9 ......789
MH 10...1.322
MH 11...1.204
MH 12...1.058
MH 13...1.103
MH 14...1.149
MH 15...1.156
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
MH 16...1.037
MH 17 .....965
MH 18...1.061
MH 19 .....914
MH 20 .....914
MH 21 .....919
MH 22 .....914
MH 23 .....914
MH 24...1.193
MH 25...1.402
MH 26...1.361
MH 27...1.168
MH 28...1.192
MH 29 .....895
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Land for construction of family houses.
Exclusive 10% discount for Imperial Karlovy Vary Group clients.
ƛƿƨƹƺƲư ƷƶƬ ƹƺƸƶưƺƭƳDŽƹƺƪƶ Ƭƶƴƶƪ
ƌƳLJ ƲƳưƭƵƺƶƪ Imperial Karlovy Vary Group DžƲƹƲƳdžƯưƪƵƨLJ ƹƲưƬƲƨ 10%
Tel.:
+420 602 310 355
árny
U Kov
Moyo holding a.s., Botanická 276, 362 63 Dalovice
e-mail: [email protected], www.moyo.cz
Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial
a Spa Resortu Sanssouci najdete na
/Aktuelle Videos von Veranstaltungen im
Hotel Imperial sowie Spa Resort Sanssouci
finden Sie auf / You can find the current
videos of events from Hotel Imperial and
Spa Resortu Sanssouci at / Актуальное
видео мероприятий в отеле «Империал»
и «Спас Ресорт Сансуси» вы найдете на
www.youtube.com/imperialgroupkv
B
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
Hotel Imperial na Facebooku
Spa Resort Sanssouci na Facebook
Staňte se fanoušky hotelu Imperial a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Staňte se fanoušky Spa Resortu Sanssouci a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Hotel Imperial on Facebook
Spa Resort Sanssouci on Facebook
Become a fan of Hotel Imperial and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ȼɢɞɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Spa Resort Sanssouci im Facebook
Hotel Imperial im Facebook
Werden Sie ein Fan des Hotels Imperial
und erhalten Sie:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
ɉɟɬɪɚ Ɋɠɟɝɨɪɠɤɨɜɚ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɟɬɪɚ Ʉɥɢɧɢɤ
Ʉɪɢɨɥɢɩɨɥɢɡ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɥɢɩɨɫɚɤɰɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɮɢɝɭɪɵ
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɩɢɥɹɰɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɰɟɥɥɸɥɢɬɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɟɧ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ $QWL $JLQJ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɢɧɜɚɡɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
«Спа Ресорт Сансуси» на Facebook
Отель «Империал» на Фэйсбуке
Станьте друзьями отеля «Империал» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
MOSERMOSERMOSERMOSERM
f
facebook.com/imperial.cz
Werden Sie ein Fan des Spa Resorts Sanssouci
und erhalten Sie:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɂɃ ɂ ɅȺɁȿɊɇɕɃ ɐȿɇɌɊ ɉȿɌɊȺ ɄɅɂɇɂɄ
ɉɊȺȽȺ ɉɚɫɫɚɠ ɋɜɟɬɨɡɨɪ ɭɥ ȼɨɞɢɱɤɨɜɚ ɉɪɚɝɚ ɄȺɊɅɈȼɕ ȼȺɊɕ ɡɞɚɧɢɟ ɐɢɦɟɤɫ ɭɥ ɌȽɆɚɫɚɪɢɤɚ ɷɬɚɠ
ɄȺɊɅɈȼɕ ȼȺɊɕ ɋɩɚ ɪɟɫɨɪɬ ɋɚɧɫɭɫɢ ɭɥɍ ɂɦɩɟɪɢɚɥɭ Ɂɚɤɚɡɵ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ LQIR#EH]EROHVWQDOLSRVXNFHF]
ZZZSHWUDFOLQLFF]
moser celebrates
155th anniversary of the moser glassworks
110th anniversary of the paula crystal collection
Станьте друзьями «Спа Ресорт Сансуси» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
f
facebook.com/sanssouci.cz
MOSER ПРАЗДНУЕТ
155-ая годовщина мануфактуры Moser
110-ая годовщина хрустальной коллекции Paula
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
1912 - 2012
OSLAVUJTE S NÁMI!
FEIERN SIE MIT UNS!
Velká tipovací soutěž TIP100 IMPERIAL
o dvanáct pobytů v hotelu Imperial
TIP100 IMPERIAL – Großer Tippwettbewerb um
zwölf Aufenthalte im Hotel Imperial
Hotel Imperial oslavuje v roce 2012 sté výročí svého otevření. Oslavovat
s námi můžete i Vy přímo v hotelu Imperial. Stačí se zúčastnit soutěže TIP100
Imperial a vyhrát jeden z dvanácti exkluzivních pobytů pro dvě osoby v jednom
z nejvýznamnějších a nejluxusnějších karlovarských hotelů, který je
trojnásobným držitelem prestižního ocenění Czech Republic’s Leading Spa
Resort.
Das Hotel Imperial feiert im Jahr 2012 den hundertsten Jahrestag seiner
Eröffnung. Mit uns feiern können auch Sie direkt im Hotel Imperial. Es genügt,
am Wettbewerb TIP100 Imperial teilzunehmen und einen der zwölf exklusiven
Aufenthalte in einem der bedeutendsten und luxuriösesten Karlsbader Hotels,
das dreifacher Preisträger des Prestigepreises Czech Republic’s Leading Spa
Resort ist, für zwei Personen zu gewinnen.
Na výherce čeká čtrnáctidenní pobyt s ubytováním v luxusním pokoji kategorie ****Superior
s nádherným výhledem na panorama Karlových Varů. Stravování bude zajištěno formou plné penze
v Restaurantu Paris, kde bude pro výherce vařit tým špičkových kuchařů, který má bohaté zkušenosti
s přípravou slavnostních tabulí pro významné státní návštěvy. Součástí pobytu budou lázeňské
a wellness procedury, volný vstup na tenisové kurty a setkání s ředitelem hotelu. Pobyt výhercům
zpestří okružní jízda limuzínou po Karlových Varech a prohlídka hotelu spojená s návštěvou hotelové
věže s jedinečným výhledem na okolí. Jako vzpomínku získá každý výherce darem lázeňský pohárek
Kala, který se již proslavil svým designem a stal se oficiálním darem českého prezidenta Václava
Klause na setkání prezidentů zemí Visegrádské čtyřky v Karlových Varech.
Den Sieger erwartet ein vierzehntägiger Aufenthalt in einem Luxuszimmer der Kategorie ****Superior mit
bezauberndem Blick auf das Panorama von Karlovy Vary. Die Verpflegung erfolgt im Restaurant Paris in
Form von Vollpension. Hier kocht für den Gewinner ein Team von Spitzenköchen, die reichhaltige Erfahrungen mit der Zubereitung von Festtafeln für bedeutende Staatsbesuche haben. Im Aufenthalt enthalten sind
Kur- und Wellnessbehandlungen, freier Zutritt zu den Tennisplätzen sowie ein Treffen mit dem Direktor des
Hotels. Eine Bereicherung des Aufenthaltes wird für den Gewinner eine Stadtrundfahrt durch Karlovy Vary
in einer Limousine sowie die Besichtigung des Hotels mit einem Besuch des Hotelturms mit einzigartigem
Blick auf die Umgebung. Als Andenken erhält jeder Gewinner als Präsent den Kurtrinkbecher Kala, der
dank seines Designs bereits berühmt ist sowie zum offiziellen Geschenk des tschechischen Präsidenten
Václav Klaus auf dem Treffen der Präsidenten der Visegrader Vier in Karlovy Vary wurde.
Výhercem se můžete stát i Vy. Stačí uhodnout správnou odpověď na některou z 12 soutěžních otázek,
které od začátku roku 2012 postupně zveřejňujeme. Pravidla, soutěžní otázky a všechny další
informace, které se týkají této tipovací soutěže, naleznete na internetových stránkách
http://www.spa-hotel-imperial.cz/100
Gewinnen können auch Sie. Es genügt, wenn Sie die richtige Antwort erraten auf eine der 12 Quizfragen,
die wir seit Anfang des Jahres 2012 sukzessiv veröffentlichen. Teilnahmebedingungen, Quizfragen und alle
weiteren, dieses Quiz betreffenden Informationen finden Sie auf den Internetseiten
http://www.spa-hotel-imperial.cz/100
CELEBRATE WITH US!
ПРАЗДНУЙТЕ С НАМИ!
A great trivia contest, TIP100 IMPERIAL,
for twelve stays in the Hotel Imperial
Большой розыгрыш TIP100 IMPERIAL
двенадцати пребываний в отеле «Империал»
Hotel Imperial celebrates the 100th anniversary of its opening in 2012. You
can be celebrating with us right here, in the Hotel Imperial! You only need to
participate in the TIP100 Imperial contest and win one of twelve exclusive
stays for two people in one of the most important luxury hotels in Karlovy
Vary, which has received the prestigious award, the Czech Republic’s Leading
Spa Resort, three times.
В 2012 году отель «Империал» празднует сто лет со времени открытия.
Праздновать с нами также можете вы прямо в отеле «Империал». Достаточно
принять участие в конкурсе TIP100 Imperial и выиграть одно из двенадцати
эксклюзивных пребываний для двух человек в одном из самых известных
и самых эксклюзивных карловарских отелей, который является трехкратным
обладателем престижной награды Czech Republic’s Leading Spa Resort.
The winner will get a two week stay with accommodation in a luxury room of the ****Superior
category with a gorgeous view of the Karlovy Vary panorama. Full boarding in the Paris Restaurant;
the food for the winner will be prepared by a team of top chefs with rich experience in the preparation
of gala menus for important state visitors. The stay will include spa and wellness procedures, free
entry to the tennis courts, and meeting with the hotel director. The stay will also include a limousine
sightseeing tour of Karlovy Vary and a view of the hotel along with a visit to the hotel tower with its
unique view of the surroundings. As a souvenir, each winner will receive the Kala spa cup, already
famous for its design, and which was the official gift of the Czech President Václav Klaus at the
meeting of the presidents of the Visegrad Four in Karlovy Vary.
Победителя ждет четырнадцатидневное пребывание в эксклюзивном номере категории ****Супериор
с прекрасным видом на панораму Карловых Вар. Питание будет обеспечено в виде полного пансиона
в ресторане «Париж», где для победителей будет готовить команда профессиональных поваров, имеющая богатый опыт в подготовке торжественных столов для значительных государственных визитов.
Частью пребывания также будут курортные велнесс- процедуры, свободный доступ на теннисные корты
и встреча с директором отеля. Пребывание победителей приукрасит окружная поездка на лимузине по
Карловым Варам и экскурсия по отелю с посещением башни отеля, откуда открывается уникальный
вид на окружение. Каждый победитель на память получит курортный кубок, который уже прославился
своим дизайном и стал официальным подарком чешского президента Вацлава Клауса на встрече президентов стран Вишеградской четверки в Карловых Варах.
Even you can be the winner. You need only guess the correct answer to one of the 12 contest
questions, which we have been gradually publishing since the beginning of 2012. The rules, contest
questions and any other information regarding this contest can be found on the internet website
http://www.spa-hotel-imperial.cz/100
И вы можете стать победителем. Достаточно угадать правильный ответ на один из 12 конкурсных вопросов, которые от начала 2012 года мы постепенно опубликовываем. Правила, конкурсные вопросы
и всю прочую информацию о конкурсе вы найдете на сайте
http://www.spa-hotel-imperial.cz/100
C
D
lifeADVERTISEMENT
IMPERIAL
life
IMPERIAL
Sklo Song Mi Kim
11
view
Glas Song Mi Kim
Glass Song Mi Kim
Стекло Сонг-Ми Ким
Die Ausstellung ist täglich zugängig
bis zum 31. März. Falls Sie es nicht
schaffen, diese zu besuchen, können Sie
Song Mi Kim und deren Glaspoesie näher kennenlernen auf http://songmikim.tistory.com oder in den Glassammlungen der Museen in Nový Bor und
Turnov.
Erarbeitet nach Materialien des Kurators der Ausstellung, Jan Polanecký
english
dávných i nedávných, aby nás potěšila
mnohdy i svérázným humorem prostřednictvím podrobnějších popisků
a textů.
Výstava je přístupná každý den až do
31. března. Pokud ji nestihnete, můžete
se se Song Mi Kim a její skleněnou poezií blíže seznámit na http://songmikim.tistory.com nebo v muzejních sklářských sbírkách v Novém Boru a Turnově.
Zpracováno podle materiálů kurátora
výstavy Jana Polaneckého
deutsch
leckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Song Mi Kim s oblibou kombinuje
sklo s jinými materiály, jako je kov, perleť nebo polodrahokamy. V SunGallery
vystavuje své plastiky, objekty i vázy,
mísy a šperky založené na specifické
poetice a svobodném vyjádření, které nejsou poplatné módním trendům a nespoléhají na atraktivitu skla jako efektního materiálu. Nechává nás nahlédnout
do svého světa vzpomínek, snů a zážitků
Die Kammerausstellung in der Karlsbader Galerie Spa Resort Sanssouci stellt
das reizvolle Schaffen einer koreanischen Künstlerin vor, die seit acht Jahren
in Tschechien lebt, schafft und ausstellt.
Sie absolvierte an der Fachschule für
Glas-Kunstgewerbe in Valašské Meziříčí
und studierte an der KunstgewerbeHochschule Prag.
Song Mi Kim kombiniert mit Vorliebe
Glas mit anderen Materialien, wie z.B.
Metall, Perlmutt oder Halbedelsteinen.
In der SunGallery stellt sie ihre Plastiken, Objekte und Vasen, Schalen und
Schmuck aus, die auf einer spezifischen
Poetik sowie freien Äußerung basieren,
die keinen Modetrends unterliegen und
sich nicht auf die Attraktivität des Glases als effektvolles Material verlassen.
Sie lässt uns hineinblicken in ihre Welt
der Erinnerungen, Träume und Erlebnisse jüngster und längst vergangener
Zeiten, um uns zu erfreuen durch ihren
oftmals originellen Humor mittels detaillierter Beschreibungen und Texte.
по-русски
Камерная выставка в карловарской
галерее «Спа Ресорт Сансуси» представляет очаровательное творение корейской художницы, которая восемь
лет живет, работает и выставляется в
Чешской Республике, где она училась
в Средней художественно-промышленной школе стекольного дела в городе Валашске Мезиржичи и в Художественно-промышленном университете в Праге.
Сонг-Ми Ким с увлечением комбинирует стекло с другими материалами – металлом, перламутром или
полудрагоценными камнями. В SunGallery она выставляет свою лепку,
объекты и вазы, миски и украшения,
основанные на специфической поэтике и свободном выражении, которые не обременены модными тенденциями и не надеются на привлекательность стекла как эффектного материала. Ее произведения позволят
вам посмотреть в свой мир воспоминаний, снов и впечатлений старых и
недавних, порадуют нас часто своеобразным юмором подробных описаний и текстов.
Выставка открыта для посещения
каждый день до 31 марта. Если Вы не
успеете, то Вы можете познакомиться
со стеклянной поэзией Сонг-Ми Ким
на сайте http://songmikim.tistory.com
или в музейных коллекциях в городах
Новый Бор и Турнов.
Составлено по материалам куратора выставки Яна Поланецкого STYLISH
Member of Imperial Karlovy Vary Group
ENGLISH CLUB
CZ
Menu „Club Imperial“ ≈ Bohatá nabídka vín a koktejlů ≈ Živá
hudba ≈ Taneční parket ≈ Páteční jazzové večery ≈ Aktuální
≈ modern
interior
≈
program na
našich webových
stránkách
≈ BluesD Café menu ≈
Menü „Club Imperial“ ≈ Breite Auswahl an Cocktails und
≈ broad
variety≈ of
drinks
≈
Weinen ≈ Live-Musik
≈ Tanzparkett
freitags
Jazz-Abende
≈ Aktuelles Programm auf unseren Webseiten
≈ dancing floor ≈
ENG
Menu „Club Imperial“
Widemusic
selection of
≈≈live
≈ wines and
cocktails ≈ Live Music ≈ Dance Floor ≈ Friday Jazz Evenings
≈ summer
terrace
≈
≈ Current programme
available
on our website
RU
Гастрономические деликатесы ≈ Широкий выбор вин
и коктейлей ≈ Живая музыка ≈ Тaнцевальный паркет ≈
from
9.00 untilпрограмма
24.00
Пятничные open
Вечераdaily
джаза
≈ Актуальная
– на наших
интернетовых
страницах
phone: +420 353 204 111
Karlovy Vary, Jarní 1
www.sanssouci.kv.cz
20.00 – 03.00 open
daily
Phone: +420 353 203 761
Karlovy Vary, Libušina 18
www.spa-hotel-imperial.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Komorní výstava v karlovarské galerii Spa Resort Sanssouci představuje půvabnou tvorbu korejské umělkyně, která
osm let žije, tvoří a vystavuje v České republice, kde studovala na Střední umě-
An intimate exhibition in the Karlovy
Vary’s gallery in Spa Resort Sanssouci
introduces the charming creations of
a Korean artist who has been living, creating and exhibiting for eight years in
the Czech Republic, where she studied
at the High School for Applied Arts in
Glassmaking in Valašské Meziříčí and
the Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague.
Song Mi Kim likes to combine glass
with other materials, such as metal, pearl
or semi-precious stones. In the SunGallery, she exhibits her plastic art, objects and vases, bowls and jewelry based
on specific poetics and freedoms of expression which do not conform to fashion trends and do not rely on the attractiveness of the glass as a impressive material. She lets us peek into her world of
memories, dreams and experiences from
the distant past and also recent ones, to
delight us with her often-peculiar humor
via detailed descriptions and texts.
The exhibition is open daily till March
31st. If you still cannot make it, you can
meet Song Mi Kim and her glass poetry
at http://songmikim.tistory.com or in
the museum glass collections in Nový
Bor and Turnov.
Prepared according to the materials
provided by the exhibition curator, Jan
Polanecký
12
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
conciergepentalog tour
Zveme vás na výlet!
a zoologickou zahradu, která je největší
v České republice a kterou proslavily jedinečné programy odchovu ohrožených
zvířat z celého světa. I naše cestovní kancelář podporuje práci zoologické zahrady: stali jsme se adoptivními rodiči
malého tučňáka Humboldtova. V zoologické zahradě jsou k dispozici různé zábavné atrakce pro děti a nově otevřený
pavilon Indonéská džungle. Přejeme
Vám i Vašim dětem mnoho nezapomenutelných zážitků.
Wir laden Sie ein auf einen Ausflug!
We are inviting you to a trip!
Приглашаем Вас на экскурсию!
Prager ZOO
Vor allem Eltern mit Kindern werden
die Möglichkeit begrüßen, den botanischen Garten und den größten tschechischen zoologischen Garten besuchen
zu können, der durch einzigartige Aufzucht-Programme bedrohter Tiere aus
aller Welt bekannt ist. Auch unsere Reiseagentur hilft dabei – sie adoptierte den
Pinguin Humboldt. Den Kindern bietet
Vladimíra Kohajdová, Pentalog Tour Manager-Trips
Vážení přátelé, představujeme Vám
nabídku výletů, které pořádáme v roce
2012. Pokud budete mít zájem navštívit i jiná místa v Česku, Německu či
Rakousku, rádi pro Vás takový výlet
zorganizujeme. Na všech cestách Vás
budou doprovázet naši profesionální
průvodci a o Vaše bezpečí a pohodlí
během cesty se postarají jen dopravci
s licencí.
Veškeré potřebné informace Vám
poskytnou: Concierge Hotel Imperial:
353 203 112; Concierge Spa Resort Sanssouci – Green House 353 207 313 / Blue
House 353 207 107.
deutsch
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Reiseerlebnisse mit Ihnen!
english
Dear friends, we are introducing
our 2012 selection of trips. If you are
interested in visiting other locations
in the Czech Republic, Germany or
Austria, we will gladly organize such
a trip for you. Our professional guides
will accompany you and licensed
transportation providers will take
care of your comfort and safety.
Any and all necessary information
can be provided by: Concierge Hotel
Imperial: 353 203 112; Concierge Spa Resort Sanssouci – Green House 353 207
313 / Blue House 353 207 107.
We are looking forward to our joint
travel experience!
по-русски
Дорогие друзья, мы представляем Вам предложения по экскурсиям, которые мы организовываем
в 2012 году. Если Вы хотите посетить и другие места в Чехии, Германии или Австрии, мы с удовольствием организуем Вам такую экскурсию. Вас будут сопровождать
наши профессиональные гиды, а о
Вашей безопасности и комфорте в
пути позаботятся лицензированные транспортные компании.
Всю необходимую информацию
вам предоставят: Консьерж Отель
«Империал»: 353 203 112; Консьерж
«Спа Ресорт Сансуси» – Грин Хаус 353
207 313 / Блю Хаус 353 207 107.
Ждем Вас, чтобы Вы насладились
нашими совместными путешествиями!
3*
16.00 – 0.30 / 1 550 CZK
Večerní Praha z paluby parníku
Atmosféra večerní metropole z paluby
parníku. Během projížďky po řece po celém historickém centru Prahy je pro Vás
připraveno občerstvení a osvěžující nápoje ve formě rautu za doprovodu živé
hudby. Den zakončí prohlídka panoramatu českého hlavního města.
Prag am Abend auf einem Dampfer
Die Atmosphäre der abendlichen
Weltstadt an Bord eines Dampfers. Während der Fahrt durch das gesamte historische Zentrum Prags ist für Sie, begleitet
von Livemusik, ein Abendbuffet vorbereitet. Mit einem Blick auf das abendliche Panorama der Hauptstadt lassen wir
den Tag ausklingen.
The evening Prague as seen from
aboard a steamboat
The atmosphere of the evening metropolis enjoyed aboard a steamboat.
During the river cruise along Prague’s
historical center you will be invited to
a reception with snacks and refreshing
drinks accompanied with live music.
The program will be completed with
panoramic view of the Czech capital.
Těšíme se na naše společné cestovatelské zážitky!
Verehrte Freunde, wir stellen Ihnen
das Angebot an Ausflügen vor, die wir
im Jahr 2012 veranstalten. Falls Sie Interesse haben, andere Orte in Tschechien, Deutschland oder Österreich zu
besuchen, organisieren wir Ihnen
gerne einen solchen Ausflug. Auf allen
Reisen werden Sie unsere professionellen Reiseleiter begleiten und für Sicherheit und Komfort werden nur lizenzberechtigte Fuhrunternehmen sorgen.
Alle notwendigen Informationen gewähren Ihnen: Concierge Hotel Imperial:
353 203 112; Concierge Spa Resort Sanssouci – Green House 353 207 313 / Blue
House 353 207 107.
работе зоопарка; мы стали приемными родителями маленького пингвина Гумбольдта. В зоопарке для детей имеются различные развлекательные аттракционы и вновь открытый
павильон «Джунгли Индонезии». Мы
желаем Вам и Вашим детям массу незабываемых впечатлений.
1*
1
8.00 – 18.00 / 1 150 CZK
Praha na vlnách
Prohlídka historického centra Prahy
z paluby výletní lodi je zlatým hřebem
programu této populární exkurze. V celé
jejich kráse uvidíte nejen nejkrásnější zákoutí Prahy, ale navštívíte také rezidenci
českých králů Pražský hrad (Hradčany)
a projdete se po kamenném Karlově
mostu z 14. století. Před projížďkou po
řece se posilníte obědem v restauraci nedaleko Karlova mostu.
цию чешских королей – Пражский
Град (Кремль) и пройдете по каменному Карлову мосту 14 века. Перед
речной прогулкой Вы подкрепитесь
обедом в ресторане, что неподалеку
от Карлова моста.
2
8.00 – 18.00 / 1 000 CZK
Praha – Zoologická zahrada
Jistě především rodiče s dětmi potěší
možnost navštívit botanickou zahradu
Prag auf den Wellen
Die Besichtigung des historischen
Zentrums Prags vom Deck eines Aussichtsboots – das ist die Hauptattraktion
dieses beliebten Ausflugs. Sie können in
voller Schönheit nicht nur die schönsten
Prager Winkel sehen, sondern auch den
Sitz der tschechischen Könige besuchen
– die Prager Burg – sowie einen Spaziergang auf der steinernen Karlsbrücke aus
dem 14. Jahrhundert unternehmen. Vorher werden Sie jedoch mit einem Mittagessen in einem Restaurant nahe der
Karlsbrücke verwöhnt.
Prague on river waves
A sightseeing tour of Prague’s historical center from aboard a cruise ship is
the highlight of this popular excursion.
Unveiled in their whole beauty, the
most wonderful nooks of Prague will
catch your eye. You will also visit the
residence of Czech kings –Prague Castle
(or Hradčany) and then walk on the
Charles Bridge made of stone in the
14th century. Before the cruise you will
enjoy lunch in a restaurant situated near
the Charles Bridge.
Прага на волнах
Осмотр исторического центра
Праги с палубы экскурсионных лодок
– гвоздь программы этой популярной
экскурсии. Вы увидите во всей красе
не только самые прекрасные уголки
Праги, но также посетите и резиден-
2
3
Прага вечерняя на борту парохода
Атмосфера вечернего мегаполиса с
палубы теплохода. Во время речной
прогулки по всему историческому
центру Праги для Вас подготовлены
закуска и прохладительные напитки
в форме раута в сопровождении живой музыки. День завершается
осмотром ночной панорамы чешской
столицы
das Areal des Tiergartens verschiedene
Vergnügungsmöglichkeiten sowie den
neu eröffneten Pavillon „Indonesischer
Dschungel“. Genießen Sie also mit Ihren
Kindern diese unvergesslichen Erlebnisse.
Prague – Zoological garden
It will be mainly parents and children
who will appreciate a trip to Prague
botanical garden and the zoo that is the
largest in the Czech Republic and well
known thanks to unique programs focused on the breeding of endangered
species from all over the world. Our
travel agency belongs to a number of organizations that support the efforts of
the zoo: we have adopted a small Humboldt penguin. The zoo offers a variety
of fun attractions for children and
a brand new pavilion called the Indonesian Jungle. We believe this excursion will bring you and your children
many unforgettable experiences.
Прага - Зоопарк
Наверняка в первую очередь родители с детьми обрадуются возможности посетить ботанический сад и самый большой в Чехии зоопарк, прославившийся уникальными программами по разведению находящихся
под угрозой животных со всего мира.
И наше Бюро путешествий помогает
4
4
13.00 – 1.00 / 1 400 CZK
Odpolední Praha
Návštěva historického centra Evropy
bez narušení Vašich léčebných procedur
je naplánována v programu exkurze
plné příjemných zážitků a zábavy v metropoli České republiky. Po prohlídce
části historické Prahy během odpoledne
je pro Vás připravena večeře. Další příležitost povečeřet v prostorách Strahovského kláštera již pravděpodobně mít
nebudete!
Vysvětlivky / Symbolerläuterung / Explanations / Использованные обозначения:
průvodce / Reiseleiter
guide / гид
Transfer / трансфер
oběd nebo večeře / Mittagessen oder Abendessen
lunch or dinner / обед или ужин
vstupenka / Eintrittskarte
entrance ticket / входной билет
ubytování / Übernachtung
accommodation / размещение
*Exkurze pouze během hlavní sezony (1. 4. – 30. 9.)
*Ausflüge in der Hauptsaison (01. 04. – 30. 09.)
*Excursion takes place only during the peak season (1. 4. – 30. 9.)
*Экскурсии только в главном сезоне (01.04. – 30.09.)
občerstvení (káva + zákusek) / Kaffee und Kuchen
snack (coffee and dessert) / закуска (кофе + десерт)
Změna cen výletů vyhrazena
Änderung der Ausflugspreise vorbehalten
The change in prices of trips is reserved
Изменение цены экскурсий не исключается
Hotel Imperial
Libušina 18, Karlovy Vary
tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
WE INVITE YOU TO A TENNIS
WEEKEND
Zveme Vás na tenisový víkend!
Wir laden Sie ein auf ein Tennis-Wochenende!
Приглашаем вас на теннисный уикенд!
[CZ]
komfortní ubytování
polopenze, welcome drink
zdarma: parkování ▪ internet
▪ vstup do bazénu, vířivky
a sauny ▪ 2 hodiny tenisu
s trenérem a 2 hodiny tenisu
bez trenéra ▪ zapůjčení
tenisových raket a míčků ▪
zajištění sparing partnera
▪ 1 nápoj po hře v baru
Sportcentra ▪ 1 aromaterapeutická masáž
[D]
Komfortable Unterkunft
Halbpension, Welcome-Drink
Gratis: Parkplatz ▪ Internet ▪ Zutritt zu Schwimmbad, Whirpool
und Sauna ▪ 2 Stunden Tennis
mit Trainer sowie 2 Stunden Tennis ohne Trainer ▪ Ausleihen von
Tennisschlägern und -bällen ▪
Besorgen eines Sparing-Partners
▪ 1 Getränk nach dem Spiel in
der Bar des Sportcenters ▪ 1 aromatherapeutische Massage
[ENG]
Comfortable accommodations Half board, welcome
drink
Free: Parking ▪ internet ▪ admission to the pool, whirlpool, and
sauna ▪ 2 hours of tennis with
a trainer and 2 hours of tennis
without a trainer ▪ provide tennis rackets and balls ▪ ensured
practice partner ▪ 1 drink after
a game in the Sportcenter bar ▪
1 therapeutic aroma massage
BOOK
ON-LINE!
[RU]
комфортное проживание
полупансион, приветственный
напиток
бесплатно: парковка ▪ Интернет
▪ вход в бассейн, джакузи и
сауны ▪ 2 часа игры в теннис с
тренером и 2 часа игры без тренера ▪ прокат теннисных ракеток
и мячей ▪ обеспечение спарринг-партнера ▪ 1 напиток после
игры в баре Спортцентра ▪ 1
ароматерапевтический массаж
swimming
for hotel guests
tel:+420 353 203 838
CULINARY
E
VENTS
AT HOTEL IMPERIAL
AT IMPERIAL
BALNEOCENTER
▫ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▫ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▫
▫ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▫ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ ▫
Restaurant Paris
open daily
MO 7.00 - 9.00 & 13.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00
TU-FR 7.00 - 9.00 & 13.00 - 21.00
SA-SU 9.00 - 12.00 & 13.00 - 21.00
HOTEL IMPERIAL
Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: [email protected], www.spa-hotel-imperial.cz
À LA CARTE ❖ SHOW KITCHEN ❖ OPEN DAILY 7.30 - 10.00 & 12.00 - 15.00 & 18.00 - 22.00
RESERVATION +420 353 203 901
14
life
IMPERIAL
BEAUTY SERVICES
at Spa Resort
Příjemná péče podle nejnovějších trendů
Angenehme Pflege nach neuesten Trends
Pleasant care according to the latest trends
Приятный уход в соответствии с новейшими трендами
[CZ]
Kadeřnictví ▪ stylové účesy podle vašeho přání ▪ odborné poradenství ▪ vlasové přípravky L’Oreal
Kosmetika ▪ perfektní make-up a péče o pleť ▪ odborné poradenství ▪ kosmetika SOTHYS
Manikúra ▪ úprava nehtů ▪ kosmetika ORLY a OPI
Pedikúra ▪ profesionální ošetření nohou ▪ ORLY a OPI
Objednávky beauty služeb u hotelové concierge
[D]
Haarstudio ▪ stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ▪ fachliche Beratung ▪ Haarkosmetik L’Oreal
Kosmetiksalon ▪ perfektes Make-up und Hautpflege ▪ fachliche Beratung ▪ Kosmetik SOTHYS
Maniküre ▪ Nagelbehandlung ▪ Kosmetik ORLY und OPI
Fußpflege ▪ professionelle Fußbehandlung ▪ ORLY und OPI
Bestellungen der Beauty-Leistungen beim Hotelconcierge
Sanssouci
[ENG]
Hairdresser’s ▪ stylish haircuts according to your wishes ▪ professional advice ▪ L’Oreal hair products
Cosmetics ▪ perfect make-up and skin care ▪ professional advice ▪ SOTHYS cosmetic products
Manicure ▪ nail care ▪ ORLY and OPI cosmetic products
Pedicure ▪ professional foot care ▪ ORLY and OPI cosmetic products
Orders of beauty services at the hotel concierge
[RU]
Парикмахерская ▪ стильные прически в соответствии с вашими пожеланиями ▪ профессиональные
консультации ▪ средства для волос L’Oreal ▪ Косметика ▪ совершенный мейкап и уход за кожей ▪ рофессиональные консультации ▪ косметика SOTHYS ▪ Маникюр ▪ уход за ногтями ▪ косметика ORLY и
OPI ▪ Педикюр ▪ профессиональный уход за ногами ▪ ORLY и OPI
Заказ услуг у консьержа отеля
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
spa drinking cup
1 500 CZK
1 500 CZK
KALA AUREA
KALA AUREA REGINA
500 CZK
KALA ALBA
WIT
MOH
T ERKING
PAC
H
1 000 CZK
Přijďte si k nám koupit nejnovější typ lázeňského pohárku na českém trhu. Inovativní měření objemu a tvar.
Kaufen Sie bei uns den neuesten Typ des Kurtrinkbechers auf dem tschechischen Markt. Innovative Inhaltsangabe und Form.
The latest type of spa drinking cup on the Czech market is available at our hotels. Innovative volume measurement and shape.
Купите у нас новейший тип курортного бокала в Чехии. Оригинальный дизайн, новаторское измерение объёма.
Imperial Karlovy Vary Group
KALA PURA
Prodejní místa:
Verkaufsstellen:
Selling points:
Места продажи:
Hotel Imperial - concierge
tel: +420 353 203 112
Spa Resort Sanssouci - concierge
Blue House: +420 353 207 313
Spa Resort Sanssouci - concierge
Green House: +420 353 207 107
15
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Prag am Nachmittag
Auf dem Programm steht das historische Zentrum Europas – voller angenehmer Unterhaltung und Ablenkung – die
Metropole der Tschechischen Republik,
ohne dabei Ihre Kurbehandlungen missen zu müssen. Nach der Besichtigung
des historischen Teils von Prag am
Nachmittag erwartet Sie am Abend ein
Abendessen besonderer Art. Wer hat
schon die Gelegenheit, in den Räumen
des Strahov-Klosters zu Abend zu essen?
6*
9.00 – 18.00 / 1 100 CZK
Plzeň + zámek Kozel
Očekává Vás metropole západních
Čech a prohlídka pivovaru Plzeňský
Prazdroj s ochutnávkou piva světové
značky. Po obědě v pivovarské restau-
варенном ресторане «На спилце» следует посещение охотничьего замка
Козел, что в 20 км от города Пльзень.
Комплекс замка с английским парком
относится к редким строениям в стиле
классицизма в Чешской Республике,
возникшим под влиянием французского стиля Людовика XVI.
das Leben seiner Bewohner. Nach der
Exkursion durch das Schloss fahren Sie
mit einem Ausflugsdampfer auf dem
Orliker Stausee zur Festung Zvíkov, eines der besterhaltenen Königsfestungen
aus der Zeit der letzten Přemysliden.
Den bezaubernden Hof mit seinen offenen Galerien und Arkaden ergänzen entsprechende Interieurs; den Touristen zu-
Prague in the Afternoon
A tour of the historical heart of Europe will not interfere with your
planned therapeutic procedures and is
offered as part of an excursion brimming with great experiences and fun in
the Czech capital city. Sightseeing in the
historical quarters of Prague will be followed with dinner. Don’t miss the
unique opportunity to dine on the gorgeous premises of the Strahov
Monastery. Such exceptional moments
rarely happen twice!
8*
Прага послеобеденная
Исторический центр Европы без
нарушения Ваших лечебных процедур предусмотрен в программе экскурсии, полной приятных впечатлений и развлечений в метрополии
Чешской Республики. После осмотра
части исторической Праги в послеобеденное время для Вас подготовлен
ужин. И может ли еще представиться
другая оказия – поужинать в помещении Страговского монастыря!
5*
15.00 – 1.00 / 1 200 CZK
Praha + Křižíkova fontána
Po prohlídce části historické Prahy během odpoledne si jistě zasloužíte okamžik rozptýlení a odpočinku. Přesně takovým místem se díky své vodní show
stala Křižíkova fontána, která je bez přehánění nazývána evropským unikátem.
Na toto místo bychom Vás chtěli pozvat.
Prag – Křižík-Fontäne
In modernen Expositionen, die in perfekter Art und Weise das natürliche Umfeld von 672 Tierarten nachahmen, leben
raci Na Spilce následuje návštěva loveckého zámku Kozel, který leží 20 km od
Plzně. Komplex zámku s anglickým parkem patří k několika málo stavbám ve
stylu klasicizmu v České republice, který
vznikl pod vlivem francouzského stylu
Ludvíka XVI.
Pilsner Brauerei + Schloss Kozel
Es erwartet Sie die Metropole Westböhmens und die Besichtigung der
Brauerei Pilsner Urquell (Plzeňský Prazdroj), verbunden mit einer Kostprobe
des Bieres von Weltformat. Nach dem
Mittagessen im Restaurant der Brauerei
„Na Spilce“ folgt eine Besichtigung des
5
an die fünftausend Tiere. Außer den Besichtigungen bietet der Zoo den kleinen
und großen Besuchern zahlreiche Erlebnisprogramme. Eine weitere angenehme
Unterhaltung finden Sie im benachbarten botanischen Garten.
Praha + Křižík’s Fountain
After getting to know the historical
quarters of Prague in the afternoon you
will certainly seek some entertainment
and rest. Then you have to see the attraction that offers exactly that: Křižík’s
Fountain that performs a water-andmusic show that is deservedly called
a European rarity. We would like to
share its wonder with you.
Прага + фонтан Кржижика
После осмотра части исторической
Праги в послеобеденное время каждый, наверняка, заслуживает минуты
развлечения и отдыха. Именно таким
местом и стал, благодаря своему водному шоу, фонтан Кржижика, который без преувеличения называют европейским уникумом. Именно в такое место мы и хотим Вас пригласить.
нешних владельцев из рода Шварценбергов в дворянское гнездо в стиле
романтической готики. Экскурсионная трасса, дополненная богатыми собраниями картин, мебели, оружия и
охотничьих трофеев, документирует
историю замка и жизнь его обитателей. После экскурсии по замку вы поплывете на экскурсионном пароходе
по Орлицкому водохранилищу к крепости Звиков, одному из лучше всех
сохранившихся образцов королевской
крепости времен последних Пржемысловцев. Прелестный двор с открытыми галереями и аркадами дополняют соответствующие интерьеры,
туристам доступна также смотровая
башня, средневековые подвалы и часовня св. Вацлава с настенными рисунками конца ХV века, относящаяся
к красивейшим раннеготическим интерьерам Чешской Республики.
Jagdschlosses Kozel, ca. 20 km von Pilsen entfernt. Der Schlosskomplex mit
dem englischen Park gehört zu den einzigartigen klassizistischen Bauten Tschechiens, beeinflusst durch den französischen Stil von Ludwig XVI.
7*
6
8.00 – 18.00 / 1 100 CZK
Zámek Orlík + Zvíkov
Na skalnatém ostrohu, který v dávných dobách čněl jako orlí hnízdo vysoko nad údolím Vltavy a v současnosti
je obklopen hladinou Orlické přehrady,
stála kdysi raně gotická pevnost. Postupně byla především současnými majiteli z rodu Schwarzenberků přestavována na šlechtické sídlo ve stylu romantické gotiky. Trasa exkurze doplněná bohatými sbírkami obrazů, nábytku, zbraní
a loveckých trofejí dokumentuje historii
zámku a život jeho obyvatelů. Po exkurzi po zámku poplujete výletním parníkem po Orlické přehradě k pevnosti
Zvíkov, jednomu z nejlépe dochovaných
příkladů královské pevnosti z doby posledních Přemyslovců. Překrásné nádvoří s otevřenými galeriemi a arkádami
doplňují příslušné interiéry, turistům je
přístupná vyhlídková věž, středověké
sklepy a kaple sv. Václava s nástěnnými
malbami z konce 15. století, která patří
k nejkrásnějším raně gotickým interiérům v České republice.
Schloss Orlík + Zvíkov
Auf einer felsigen Landzunge, die in
längst vergangenen Zeiten wie ein Adlernest hoch über der Moldau emporragte und heute vom Spiegel des Orliker
Stausees umgeben ist, stand eine einst
frühgotische Festung. Im Laufe der Zeit
wurde sie, vor allem von den gegenwärtigen Besitzern des Schwarzenberg-Geschlechts, zu einem Adelssitz im Stil der
romantischen Gotik umgebaut. Der Besichtigungsweg, ergänzt durch reichhaltige Gemälde-, Möbel-, Waffen- und
Jagdtrophäensammlungen, dokumentiert die Geschichte des Schlosses sowie
gängig sind der Aussichtsturm, die mittelalterlichen Keller und die Sankt-Wenzelskapelle mit Wandmalereien aus der
Zeit Ende 15. Jahrhunderts. Sie gehört zu
den schönsten frühgotischen Interieurs
Tschechiens.
Orlík + Zvíkov Castles
The rocky promontory that used to
overhang above the Vltava valley like
an eagle nest and that is surrounded
with the Orlicka Dam today was once
built up with an Early Gothic fort. Gradually, it was reconstructed - mainly by
the House of Schwarzenberg that still
owns it - into an aristocratic residence
in a Romantic Gothic style. The tour of
this castle includes rich collections of
paintings, furniture, arms and hunting
trophies that document the history of
the castle and its dwellers. After the castle excursion you will take a pleasure
cruise over the Orlicka Dam towards
the Zvíkov fort, which is one of the best
preserved examples of a royal fortress
from the period of the last Premyslids.
The wonderful yard with open galleries
and arcades is complemented with
beautiful interiors. Tourists can climb
an observatory tower, explore medieval
cellars and St. Wenceslas chapel with
wall paintings from the late 15th century. The latter is one of the most gorgeous Early Gothic interiors in the
Czech Republic.
Замок Орлик + Звиков
На скалистом отроге, который в далекие времена подобно орлиному
гнезду высоко возвышался над долиной Влтавы, а сегодня окружен гладью Орлицкого водохранилища, когда-то стояла раннеготическая крепость. Со временем она была перестроена в основном усилиями ны-
Plzeň + Kozel Castle
You can look forward to seeing the
administrative center of Western Bohemia and to visiting the Plzeňský Prazdroj Brewery where you will taste its
beer that ranks among world-famous
brands. After lunch in the Na Spilce
restaurant on the brewery premises we
will go to the Kozel hunting castle just
20km off Plzeň. The castle grounds with
an English park belong to a few Classicist buildings found in the Czech Republic. Its development was inspired by
the French style promoted by King
Louis XVI.
Пльзень + Замок Козел
Bас ожидает метрополия Западной
Чехии и осмотр пивоварни «Пльзеньский Праздрой» с дегустацией пива
мировой марки. После обеда в пиво-
7
7.00 – 20.00 / 1 600 CZK
Zámek Hluboká a České Budějovice
V romantické oblasti jižních Čech navštívíme zámek Hluboká v novogotickém stylu, kde si prohlédneme sbírky
starobylého nábytku, gobelínů, porcelánu a také sbírku historických zbraní.
Po obědě, který je připraven v zámecké
restauraci, bude exkurze pokračovat
návštěvou metropole jižních Čech –
města České Budějovice. Města s bohatou historií, množstvím pamětihodností,
které je známé také tím, že se v něm vaří
vynikající pivo.
Schloss Frauenberg (Hluboká) und
Böhmisch Budweis (České Budějovice)
In der romantischen Gegend Südböhmens besuchen wir das neugotische
Schloss Hluboká, wo wir Sammlungen
historischer Möbel und Gobelins, eine
Porzellansammlung sowie eine Kollektion historischer Waffen besichtigen.
Nach dem Mittagessen im Schlossgarten
geht die Reise weiter in die Metropole
8
Südböhmens, nach České Budějovice –
eine Stadt mit einer reichen Geschichte
und beachtenswerten Sehenswürdigkeiten, die auch durch ihre weltberühmte
Bierbrauerei bekannt ist.
Hluboká Chateau and České
Budějovice
Our trip to the romantic region of
Southern Bohemia will take us to NewGothic Hluboká chateau where we will
see collections of ancient furniture, tapestries, porcelain and historic arms. After lunch in a chateau restaurant our excursion will continue in the administra
tive center of Southern Bohemia, České
Budějovice, a town with rich history,
a large number of sights, and a brewery
that makes an excellent beer.
Замок Глубока и Ческе Будеёвице
В романтическом краю Южной Чехии мы посетим замок Глубока в неоготическом стиле, где посмотрим собрания старинной исторической мебели, гобеленов, фарфора, а также
коллекцию исторического оружия.
После обеда, который подготовлен в
ресторане замка, экскурсия продолжится поездкой в метрополию Южной Чехии – город Ческе- Будеёвице.
Город с богатой историей, множеством достопримечательностей, который также известен тем, что в городе
варят отличное пиво.
16
9*
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
7.00 – 20.00 / 1 600 CZK
Český Krumlov
Návštěva perly jižních Čech – města
Český Krumlov, které je zařazeno mezi
památkové rezervace UNESCO. Dominantou tohoto jedinečného města je renesanční zámek z 13. století. Prohléd-
Schloss Mělník
In der Zeit, als hier Fürstin Ludmila
geboren wurde und gelebt hat, bewohnten Witwen böhmischer Könige
und Fürsten das Schloss. Erst unter der
Regierung von Kaiser Karl IV. wurde
die Stadt zum Heiratsguteigentum böhmischer Königinnen. Sie werden zu
Mittag etwas von der Schlossküche
9
neme si pokoje se sbírkami obrazů a nábytku, Maškarní sál, francouzský park
s unikátním divadlem s otáčivým hledištěm. Pozornost dětí tradičně přitahují
medvědi, kteří jsou chováni v Medvědím příkopu, který se nachází mezi 1.
a 2. zámeckým nádvořím.
Böhmisch Krumau (Český Krumlov)
Wir besuchen die Perle Südböhmens –
die Stadt Český Krumlov, die in das Verzeichnis denkmalgeschützter Städte der
UNESCO aufgenommen wurde. Die Dominanten dieser bezaubernden Stadt
sind die Burg und das Schloss im Renaissancestil aus dem 13. Jahrhundert.
Wir besichtigen die Zimmer mit einer
Sammlung von Gemälden und Möbeln,
den Ballsaal und den französischen Park
mit seinem einzigartigen Theater mit
Drehbühne. Stets eine Faszination für
Kinder sind die Bären, die im Schlossgraben zwischen dem I. und II. Schlosshof gehalten werden.
Český Krumlov
A trip to the gem of Southern Bohemia, the town of Český Krumlov that
is included on the UNESCO World Heritage List. The true dominant of this
unique city is a renaissance chateau
from the 13th century. We will see
chateau rooms with collections of paintings and furniture, the Masquerade
Hall, and a French park with a truly peculiar open-air theater with a revolving
auditorium. Typically, children love
seeing the bears that are kept in the Bear
Ditch (Medvědí příkop) between the 1st
and the 2nd chateau yard.
kosten. Anschließend geht es zu einer
Weinkostprobe in die Schlossweinkeller aus dem 14. Jahrhundert mit deren
Exposition technischer Vorrichtungen
für die Weinherstellung. Und warum
sollte man nicht auch eine Flasche Wein
der berühmten Marke Mělník mitnehmen...
Mělník Castle
At the time when Princess Ludmila
was born and lived here the Mělník castle was traditional home to widows of
Czech kings and princes. It was only
under the rule of Charles IV that the
town acquired the status of a Czech
dowry town. We will have lunch prepared in the castle kitchen and then
taste wines from castle cellars built in
the 14th century. On the cellars premises you will also see exhibits of wine
making tools and aids. After all why not
take a bottle of exquisite wine from Mělník home with you?
Замок Мельник
В те времена, когда здесь родилась
и жила княгиня Людмила, на замке
11
8.00 – 18.00 / 1 250 CZK
Kutná Hora
Kutná Hora, středověké centrum
těžby stříbra, bylo druhým nejbohatším
městem Českého království. Bohatství
města těch dob se i dnes odráží na rozmanitosti architektonických památek
a dochované struktuře centra města.
Kutná Hora od roku 1995 patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO.
Během procházek po městě navštívíte
nejen gotickou katedrálu sv. Barbory
a hrad – České muzeum stříbra a středověké naleziště stříbra, ale také uvidíte
Vlašský dvůr – bývalou královskou mincovnu, mnoho velmi krásných gotických, renesančních a barokních městských budov a jedinečnou fontánu z 15.
století. To ale ještě není vše. Kromě toho
v nedalekém Sedleci navštívíte jednu
z nejzajímavějších hrobek na světě –
kostnici, kapli, na jejíž výzdobu bylo použito více než 40 000 lidských kostí.
Kutná Hora
Kutná Hora, ein mittelalterliches Zentrum des Silberbergbaus, war die zweitreichste Stadt des böhmischen Königreichs. Der damalige Reichtum der Stadt
spiegelt sich bis heute in der Vielfalt der
architektonischen Sehenswürdigkeiten
und der erhalten gebliebenen Struktur
des Stadtzentrums wieder. Kutná Hora
steht seit 1995 auf der Liste des UNESCO
– Weltkulturerbes. Während eines Spazierganges durch Kutná Hora besuchen
Sie nicht nur die gotische St.-BarbaraKathedrale und das Schlösschen – das
Tschechische Silbermuseum - und eine
mittelalterliche Silbergrube, sondern sehen auch den Welscher Hof – ein ehemaliges königliches Münzhaus – viele
bezaubernde gotische Bauten, Stadthäuser im Renaissance- oder Barockstil sowie einen einzigartigen Steinbrunnen
aus dem 15. Jahrhundert. Außerdem besuchen Sie eine der interessantesten
Grabstätten weltweit – das Beinhaus
Kostnice im unweit entfernten Sedlec.
Die Dekoration dieser Kapelle besteht
aus mehr als 40 000 menschlichen Knochen.
Kutná Hora
Kutná Hora, a medieval center of silver mining, used to be the second richest town in the Kingdom of Bohemia.
The richness of the town has survived
to this date through a broad variety of
architectural monuments and well-preserved structure of the town center.
cause in a nearby town of Sedlec you
will have a chance to see one of the most
peculiar tombstones in the world
a charnel house, or rather a chapel that
was built from more than 40 000 human
bones.
Кутна Гора
Кутна Гора, средневековой центр
добычи серебра, был вторым богатейшим городом Чешского королевства.
Богатство города тех времен и сегодня
отражается в разнообразии архитектурных памятников и сохранившейся
структуре городского центра. КутнаГора в 1995 года была внесена в перечень Мирового культурного наследия
ЮНЕСКО . Во время прогулки по городу Вы не только посетите готический кафедральный храм св. Барборы
и Крепость – Чешский музей серебра
и средневековой серебряный прииск,
но также увидите Влашский двор –
бывший королевский монетный двор,
много красивейших готических, ренессансных и барочных городских
зданий и уникальный каменный фонтан ХV века. Но это не все, Вы еще по-
8.00 – 18.00 / 1 200 CZK
Zámek Mělník
V době, kdy se zde narodila a žila
kněžna Ludmila, žily na zámku Mělník
vdovy českých králů a knížat. Až v době
panování císaře Karla IV. se město stává
jměním, které se dávalo do věna českým
královnám. Poobědváme jídla ze zámecké kuchyně a potom nás čeká degustace vína ze zámeckých sklepů ze 14.
století s výstavou pomůcek pro vinařství. A proč si na památku nepřivézt lahvinku vynikajícího vína z Mělníka…
сетите в недалеком Седлеце одну из
наиболее интересных усыпальниц в
мире – Костницу, часовню, украшение которой было создано из более
чем 40 000 человеческих костей.
12
15.00 – 23.30 / 1 500 CZK
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh je několikrát přestavovaná gotická pevnost z konce 12. století,
11
Мельник жили вдовы чешских королей и князей. Только в период властвования императора Карла IV город
становится имуществом, которое давалось в приданое чешским королевам. Мы пообедаем блюдами кухни
замка, а после нас ожидает дегустация
вин из винных погребов замка с 14
века с выставкой приспособлений для
виноделия. А почему бы Вам не привезти на память бутылку отличного
вина из Мельника...
Since 1995 Kutná Hora has been included among UNESCO World Heritage sites. During your trip you will
visit the Gothic cathedral of St. Barbara,
a castle, the Czech Museum of Silver
and medieval silver deposits. You will
also see the Italian Yard which served
as a royal mint, a large number of beautiful Gothic, Renaissance and Baroque
town buildings and a unique fountain
from the 15th century. Yet, the list of local attraction is not complete yet be-
Schloss Zbiroh
Schloss Zbiroh ist eine mehrfach umgebaute gotische Festung aus der Zeit
Ende des 12. Jahrhunderts, die während
ihrer Existenz Přemysl Otakar II., Kaiser
Karl IV., Sigmund sowie Rudolf II. gehörten. Zweifelsohne lohnt es sich, den
großen Neorenaissance-Saal mit Glasdecke zu besuchen, in dem 18 Jahre lang
der berühmte Maler Alfons Mucha sein
Atelier hatte. Genau hier schuf er das
einzigartige Slawische Epos und zum
Beispiel den Theater-Bühnenvorhang für
das Zbiroher Amateurtheater, dessen
Original auf dem Schloss aufbewahrt
wird. Eine weitere Rarität in Zbiroh ist
10
Ческий Крумлов
Посещение жемчужины Южной
Чехии – города Ческий Крумлов, который включен в архитектурные заповедники ЮНЕСКО . Доминантой
этого уникального города является замок в стиле ренессанс с 13-го века. Мы
осмотрим комнаты с коллекцией картин и мебели, Маскарадный зал,
французcкий парк с уникальным театром с вращающейся сценой. Внимание детей традиционно привлекают
медведи, которых разводят в медвежьем рву, который находится
между I и II дворами замка.
10
studnou, která s hloubkou 163 metrů patří k nejhlubším studnám v Evropě. Po
exkurzi po zámku na Vás čeká středověká hostina, na které za doprovodu
živé hudby teče pivo a medovina, stoly
se prohýbají pod množstvím chutných jídel, komedianti krouží mezi stoly a tanečnice podněcují fantazii mužské části
publika. Pokud se zapojíte „do hry“, potom se nejen dobře najíte, ale také si
velmi dobře odpočinete a pobavíte se.
která za dobu své existence náležela králi
Přemyslu Otakaru II., císaři Karlu IV.,
Zikmundu a Rudolfu II. Nepochybně
stojí za to navštívit velký novorenesanční sál se zaskleným stropem, ve kterém měl 18 let ateliér proslulý malíř Alfons Mucha. Právě zde vytvořil jedinečnou Slovanskou epopej a například divadelní oponu pro zbirožské amatérské
divadlo, jejíž originál je uložen na
zámku. Další zbirožskou raritu představuje unikátní vnitřní nádvoří zámku se
der einzigartige Innenhof des Schlosses
mit einem Brunnen, der mit seiner Tiefe
von 163 Metern zu den tiefsten Brunnen
Europas gehört. Nach der Exkursion
durch das Schloss erwartet Sie ein mittelalterliches Mahl, bei dem unter Begleitung von Live-Musik Bier und Honigwein fließen, die Tische sich unter der
Last schmackhafter Speisen biegen, Komödianten um die Tische kreisen und
Tänzerinnen die Phantasie des männlichen Teils des Publikums wecken. Wenn
Sie an „diesem Spiel“ teilnehmen, werden Sie nicht nur gut speisen, sondern
sich auch sehr gut entspannen und unterhalten.
Zbiroh Castle
Zbiroh Castle, originally a Gothic fort
from the late 12th century, was redeveloped several times and was owned by
such magnificent rules such as Bohemian King Premysl Otakar II, Emperor Charles IV, Bohemian Kings Sigmund and Rudolph II. The place that is
worth seeing is the New Renaissance
hall with a glass ceiling which was used
by world-famous painter Alfons Mucha
as a studio for 18 years. It was here
where he created a unique work of art
called Slavonic Epopee and, for instance, a curtain for the Zbiroh Community Theater whose original version
is stored at the castle. Another rarity of
Zbiroh is the unique castle inside yard
with a 163m deep well that is one of the
deepest structures of its kind in Europe.
After the tour of the castle you will enjoy a medieval feast with live music,
flowing beer and mead, tables bending
under the weight of delicious meals, comedians and dancers entertaining you
at your table. If you join them in this
fun, you will not only please your stomach but also have some relaxation and
a lot of fun yourselves.
Замок Збирог
Замок Збирог - это несколько раз
перестраивавшаяся готическая крепость с конца ХII века, которая за
время своего существования принадлежала королю Пржемыслу Отакару
II, императору Карлу IV, Зигмунду и
Рудольфу II. Несомненно, стоит посещения большой новоренессансный
зал с застекленным потолком, в котором 18 лет было ателье знаменитого
17
life
IMPERIAL
13
ким колодцам в Европе. После экскурсии по замку Вас ожидает средневековое пиршество, на котором в сопровождении живой музыки рекой
течет пиво и медовуха, столы прогибаются под множеством вкусных
блюд, комедианты кружат между столами, а танцовщицы разжигают фантазию мужской части общества. Итак,
если Вы включитесь в «игру», то не
только с удовольствием пообедаете,
но и великолепно отдохнете и повеселитесь.
13
das Neurenaissance-Gebäude der Semper-Oper sowie die lutherische Kirche
der Jungfrau Maria (Frauenkirche), deren kostenaufwendige Sanierung über
dreißig Jahre im Jahr 2005 abgeschlossen
wurde. Von der Brühler Terrassenpromenade aus öffnet sich vor Ihren Augen
ein unwiederholbarer Blick auf die Elbe.
Nach Beendigung der Besichtigung des
historischen Teils Dresdens werden wir
noch Zeit haben für den Besuch eines der
Museen oder Gemäldegalerien oder für
einen Einkaufsbummel, z.B. auf der Geschäftsstraße „Prager Straße“.
Dresden
You are invited to visit the capital of
the German Saxony State that is often
nicknamed ‘Firenze of the Elbe Basin’.
We will go for a walk in the Baroque
city center that is considered one of the
most beautiful European cities. We will
make a tour of its dominant: the gorgeous Zwinger palace, a treasury of immensely valuable Dresden collections.
Then we will admire the New Renaissance building of the Semper Opera and
the Lutheran church of Virgin Mary
whose costly reconstruction of thirty
years was completed in 2005. Standing
on the Brühl Terrace promenade you
will enjoy a breath-taking view of the
Elbe River. After leaving the historical
districts of Dresden we will still have
time to go to one of the numerous museums or art galleries, or go shopping,
for instance to the famous shopping
street Prager Strasse.
Дрезден
Приглашаем Вас посетить саксонскую столицу, часто называемую Флоренцией на Эльбе. Во время прогулки
по барочному центру города, считающегося одним из красивейших горо-
пример, на торговой улице «Праг
Штрассе».
14
7.00 – 19.00 / 1 400 CZK
Míšeň a manufaktura na výrobu míšeňského porcelánu
Saské město Míšeň je nerozlučně
spjaté s porcelánem. Návštěva závodu
na výrobu porcelánu se stala téměř povinností všech návštěvníků Míšně. Toto
okouzlující město může svým návštěvníkům nabídnout ale i něco jiného, například skutečné unikum – gotickou katedrálu s charakteristickými věžemi
nebo nejstarší závod na výrobu porcelánu v Evropě – manufakturu na výrobu
porcelánu v Míšni založenou v roce
1710. Zde Vás seznámí s třísetletou historií výroby porcelánu a předvedou neobyčejné exponáty. Dílny a muzeum se
staly magnetem pro hosty města a současně rájem pro kupce „bílého zlata“ se
známou značkou ve formě dvou modrých překřížených mečů. V úzkých uličkách historického centra je nejen zajímavé nakupovat, ale můžete si i odpočinout v jedné z útulných místních kaváren nebo cukráren.
Meißen und Meißner Porzellanmanufaktur
Die sächsische Stadt Meißen ist untrennbar verbunden mit dem Porzellan.
Der Besuch der Porzellanfabrik ist fast
zur Pflicht eines jeden Besuchers Meißens geworden. Diese beeindruckende
Stadt kann ihren Besuchern aber auch etwas anderes bieten, z.B. ein echtes Unikum – die gotische Kathedrale mit ihren
charakteristischen Türmen – oder das älteste Werk zur Herstellung von Porzellan in ganz Europa – die 1710 gegrün-
7.00 – 19.00 / 1 150 CZK
Drážďany
Zveme Vás na návštěvu saského hlavního města, které je často nazýváno „Polabskou Florencií“. Během procházek po
barokním centru města, které je považováno za jedno z nejkrásnějších měst Evropy, navštívíme jeho dominantu – nádherný palác Zwinger, klenotnici velmi
cenných uměleckých drážďanských sbírek, a poté novorenesanční budovu
opery Semper, luteránský kostel Panny
Marie, jehož nákladná třicetiletá rekonstrukce byla dokončena v roce 2005.
Před Vašima očima se otevře neopakovatelný výhled na Labe, který se otevírá
z promenády Brühlské terasy. Po skončení exkurze po historické části Drážďan
budeme mít ještě čas na návštěvu jednoho z muzeí nebo obrazových galerií,
nebo na nákupy, například na obchodní
ulici Prager Strasse.
Dresden
Wir laden Sie ein auf einen Besuch der
sächsischen Hauptstadt, die häufig auch
„Elbflorenz“ genannt wird. Während eines Spaziergangs durch das barocke
Zentrum der Stadt, die als eine der
schönsten Städte Europas erachtet wird,
besuchen wir deren Dominante – den
bezaubernden Zwinger, eine Schatzkammer mit sehr wertvollen Dresdner
Kunstsammlungen – und anschließend
Children’s
Corner
DĚTSKÝ KOUTEK
KINDERECKE
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci kde
hrát…
Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno denně 9.00 – 21.00 ☺
pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů s kvalifikovaným dozorem 300 Kč
za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD ☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺
společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu babysitting zajišťujeme na
objednávku u specializované agentury ☺ informace a objednávky: dětský
koutek +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107
Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen…
Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00 - 21.00 ☺
Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit
qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺
TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen
☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen
und Bestellungen: Kinderecke +420 353 201 227, Concierge +420 353 207
313, +420 353 207 107
12
дов Европы, мы посетим его доминанту – прекраснейший дворец
Цвингер – сокровищницу бесценных
художественных дрезденских коллекций, а затем новоренессансное здание
оперы Земпера, лютеранский костел
св. Девы Марии, дорогостоящая реконструкция которого, длившаяся
тринадцать лет, была закончена в
2005 году. Вашим глазам откроется неповторимый вид на реку Эльбу, который открывается с променады Брюльской террасы. После окончания экскурсии по исторической части Дрездена у нас еще останется время на посещение одного из музеев или картинной галереи, или на покупки – на-
14
dete Meißner Porzellanmanufaktur. Hier
lernen Sie die dreihundertjährige Geschichte der Porzellanherstellung kennen und sehen ungewöhnliche Exponate. Die Werkstätten und das Museum
sind ein Magnet für die Besucher der
Stadt und gleichzeitig Paradies für Käufer des „weißen Goldes“ mit der bekannten Marke in Form der zwei überkreuzten, blauen Schwerter. In den engen Gassen des historischen Zentrums
kann man nicht nur gut einkaufen, sondern sich auch in einer der gemütlichen
Cafés oder Konditoreien erholen.
Meissen and the Meissen Porcelain
Workshop
The Saxon city of Meissen is inseparable from porcelain manufacturing.
A tour of the local porcelain factory has
almost become a must for all Meissen
visitors. However, this charming city
can offer its guests more than that, for
instance, a truly unique Gothic cathedral with characteristic spires or the
oldest European porcelain factory that
was established in Meissen in 1710. In
the latter you will be introduced to the
three hundred years of porcelain manufacturing as well as to some rather unusual porcelain products. The workshops and the museum have been attracting tourists and the buyers of
porcelain, or ‘white gold’ that bears
a famous trademark consisting of two
blue crossing swords. Narrow streets in
the historical district offer interesting
shops as well as numerous cozy cafés
and sweetshops.
This is the place where children of guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can play…
Children’s Corner for children aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m.
to 9:00 p.m. ☺ stay of children together with parents free of charge☺child
without parents with a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom
with toys ☺ TV & DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺
picture drawing ☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺
information and orders: children’s corner +420 353 201 227, concierge +420
353 207 313, +420 353 207 107
У нас играют дети гостей Отеля «Империал» и «Спа Ресорт Сансуси»…
Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто ежедневно 9.00 –
21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺ дети без
родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час ☺
игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺ настольный
футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по присмотру за
детьми мы обеспечиваем под заказ посредством специализированного
агентства ☺ информация и заказ: детский уголок +420 353 201 227,
консьерж +420 353 207 313, +420 353 207 107
open daily from 9.00 until 21.00
Spa Resort Sanssouci - Green House
Karlovy Vary, U Imperialu 11
www.spa-resort-sanssouci.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
художника Альфонса Мухи. Именно
здесь он создал свою неповторимую
«Славянскую эпопею» и, например,
театральный занавес для збирожского
любительского театра, оригинал которого хранится в замке. Еще одним
збировским раритетом является уникальный внутренний двор замка с колодцем, который со своей глубиной
163 метра относится к самым глубо-
18
life
IMPERIAL
Мейсен и мануфактура по производству мейсенского фарфора
Саксонский город Мейсен нераздельно связан с фарфором. Посещение фарфорового завода стало чуть
ли не обязанностью всех гостей Мейсена. Но очаровательный город может
предложить своим гостям и многое
другое, например, настоящий архитектурный уникум–Мейсенский готический кафедральный собор с его
характерными башнями или старейший фарфоровый завод в Европе–
фарфоровую мануфактуру в Мейсене, основанную в 1710 году. Здесь
Вам расскажут о трехсотлетней истории производства фарфора и покажут удивительные экспонаты. Заводские цеха и музей стали магнитом для
гостей города и одновременно раем
для покупателей «белого золота» с известным клеймом в виде двух синих
перекрещенных мечей. В узеньких
улочках исторического центра не
только интересно делать покупки, Вы
можете отдохнуть в одном из уютных
местных кафе или кондитерских.
15
CZ
D
Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit
reichhaltigem Getränkesortiment ≈ aktuelles Programm
zur Einsicht direkt im Café, an der Rezeption, beim
Concierge oder auf unseren Webseiten
ENG
A stylish café with a dance floor and bar as well
as a wide selection of drinks ≈ current programme
available directly at the café, hotel reception, hotel
concierge or our websites
Нюрнберг
Нюрнберг – это кипящая жизнью
столица с утонченностью средневековья. Здесь мы на каждом шагу
встречаем свидетельства истории, насчитывающей более 950 лет. Мы проведем Вас по Нюрнбергскому истори-
7.00 – 19.00 / 1 200 CZK
12.30 – 21.30 / 1 000 CZK
Nürnberg
Nürnberg ist eine lebende Metropole
mit einem Schliff Mittelalter. Auf jedem
Schritt treffen Sie auf Zeugen der Geschichte, die über 950 Jahre alt ist. Wir
führen Sie durch das historische Stadtzentrum von Nürnberg, in dem, versteckt hinter den Stadtmauern mit ihren
Türmchen und Schutzwallen, historische
und kulturelle Sehenswürdigkeiten auf
Sie warten – die Kirche der Heiligen
Jungfrau Maria mit der Turmuhr, die
Kirchen St. Lorenz und St. Sebald, der
zentrale Marktplatz mit der gotischen
Fontäne ´Schöner Brunnen´ und andere.
Ein großes Erlebnissen sind hier auch die
Einkäufe: in keiner anderen Stadt finden
Sie so viele historische Plätze und gleichzeitig die Möglichkeiten, so gut einzukaufen.
Nuremberg
Nuremberg is a vibrant metropolis
with refined medieval features. Your
every step comes across more than 950
years of history. We will show you
round the historical center of Nuremberg where well-preserved city walls
with spires and ramparts conceal a host
of historical and cultural monuments
such as Virgin Mary Church with an astronomical clock, St. Lawrence Church,
St. Sebald Church, central square with
a gothic fountain (Schönner Brunnen)
and much more. Another superb experience is shopping because no other city
15
ческому центру, где Вас ожидают
спрятавшиеся за хорошо сохранившимися городскими стенами с башенками и охранными валами памятники истории и культуры – костелы
св. Девы Марии с курантами, св. Лаврентия и св. Себастьяна, центральная площадь с готическим фонтаном
– Шенер Брюннен и другие. Острые
ощущения приносят здесь и покупки:
в каком-либо другом городе Вы вряд
15
ли найдете такую концентрацию исторических достопримечательностей
и возможности сделать самые разные
покупки.
16
7.00 – 19.00 / 1 200 CZK
12.30 – 21.30 / 1 000 CZK
Regensburg
„Toto krásné město má dvě tváře –
jednu z kamene a druhou z vody – ale
při pohledu do Dunaje se slévají do
jedné.“ Regensburg, město historických
budov, věží a chrámů, se Vám představí
v celé své kráse. Budete obdivovat nejen
jedinečný Kamenný most, nejstarší v Německu, který byl postaven v letech 1135–
RU
Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй
и бapoм c богатым accopтимeнтом нaпи?тков
≈ актуальная программа к диспозиции в кафе,
на рецепции у консьержа или на наших
интернетовых страницах
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
1146 a byl vzorem pro výstavbu podobných mostů také v jiných evropských
městech (Londýně, Avignonu) a pravděpodobně také Juditina mostu v Praze.
Nádherná budova Staré radnice s věží
z 13. století a říšským sálem, ve kterém
zasedal císařský sněm, a také dominanta
města – katedrála sv. Petra, jedna z nejvýznamnějších staveb bavorské gotiky.
Pozorně si prohlédněte dvě věže této budovy čnící do výše a uvidíte krále na
Norimberk
Norimberk je živoucí metropolí
s uhlazeností středověku. Na každém
kroku potkáváme svědectví historie
staré více než 950 let. Provedeme Vás po
historickém centru Norimberku, kde na
Vás schované za zachovalými městskými hradbami s věžičkami a obrannými valy čekají historické a kulturní památníky – kostel sv. Panny Marie s orlojem, kostel Sv. Vavřince a sv. Sebalda,
centrální náměstí s gotickou fontánou –
Schönner Brunnen a další. Velkým zážitkem jsou zde i nákupy: v žádném jiném městě nenajdete takovou koncentraci historických pamětihodností a současně možnost tak dobře nakoupit.
Stylová kavárna s bohatým sortimentem nápojů, barem
a tanečním parketem ≈ aktuální program k nahlédnutí
přímo v kavárně, na recepci, u concierge nebo na
našich webových stránkách
boasts with such a dense concentration
of historical landmarks and monuments
and modern shopping venues.
open daily from 9.00 until 24.00
Tel: +420 353 204 111
Karlovy Vary, Jarní 1
www.spa-resort-sanssouci.cz
16
koni, pošetilé panny nebo chrliče s tvářemi zvířat nebo lidí. Řezno je ideální
město pro zvědavce, požitkáře, pro milovníky kultury a snílky.
Regensburg
„Diese schöne Stadt hat zwei Gesichter – eines aus Stein und ein zweites aus
Wasser – aber beim Blick in die Donau
verschmelzen sie in eines.“ Regensburg,
die Stadt der historischen Gebäude,
16
Türme und Dome, stellt sich Ihnen in all
seiner Schönheit vor. Sie werden nicht
nur die einzigartige Steinerne Brücke –
die älteste in Deutschland, die in den
Jahren 1135 - 1146 erbaut wurde und
zum Muster für den Bau ähnlicher Brücken auch in anderen europäischen Städten (London, Avignon) und höchstwahrscheinlich auch der Judith-Brücke
in Prag wurde - bewundern, sondern
auch das bezaubernde Alte Rathaus mit
dem Turm aus dem 13. Jahrhundert und
dem römischen Saal, in dem das kaiserliche Parlament tagte, sowie die Dominante der Stadt, den Regensburger Dom
(Kathedrale Sankt Peter), eine der bedeutendsten Bauten der bayrischen Gotik. Betrachten Sie aufmerksam die zwei
Türme dieses Gebäudes, die in die Höhe
ragen – Sie werden den König auf einem
Pferd, närrische Jungfrauen oder wasserspeiende Gesichter von Tieren oder
Menschen sehen. Regensburg ist ein
idealer Ort für Neugierige, Genießer,
Kulturliebhaber und Träumer.
Regensburg
“This beautiful city has two faces –
one of stone and one of water. Yet when
watching the Danube the two faces
merge into one.” Regensburg, a city rich
in historical buildings, towers and
cathedrals, will be introduced to you in
its whole beauty. You will admire its
Stone Bridge, or the oldest German
bridge that was built in the years 1135 –
1146 and that became a model for the
construction of similar bridges in other
European cities (in London and Avignon) most likely including also the Judith Bridge (later the Charles Bridge) in
19
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Try out our convenient Golf Package
DO YOU LIVE FOR GOLF?
DISCOUNT
from 1. 6. – 31. 8. 2012
OTEL
H
ŽIJETE GOLFEM? Vyzkoušejte náš výhodný golfový balíček
IMPERIAL
LEBEN SIE MIT GOLF? Probieren Sie unser günstiges Golfpaket
ВЫ ЖИВЕТЕ ГОЛЬФОМ? Попробуйте наш выгодный пакет услуг для любителей игры в гольф
[CZ]
Nabídka obsahuje: 2 noci ubytování s bohatou snídaní ▪ 2x večeře ▪
2x golfová svačina ▪ welcome drink
▪ 2x green fee na vybraném golfovém hřišti v okolí ▪ 1x golfový dárek
▪ parkování
zdarma: internetové připojení na
pokoji (LAN) a ve veřejných prostorách (WiFi) ▪ vstup do bazénu ▪ vířivky a sauny ▪ daně a poplatky
možnost: prodloužení pobytu za
výhodných podmínek ▪ objednání
lázeňských a wellness procedur
s 10% slevou ▪ zajištění transferů
(rezervace minimálně 7 dní před
příjezdem)
[D]
Angebot enthält: 2 Übernachtungen
mit reichhaltigem Frühstück ▪ 2x
Abendessen ▪ 2x Golf-Imbiss ▪ Welcome-Drink ▪ 2x Green Fee ▪ Geschenk
▪ Parkplatz
Gratis: Internet-Anschluss im Zimmer
(LAN) ▪ WiFi Internet-Anschluss in öffentlichen Räumen ▪ Eintritt in
Schwimmbad ▪ Whirlpool und Sauna ▪
Steuern und Gebühren
Möglichkeit: Aufenthaltsverlängerung
zu günstigen Preisen ▪ 10% Rabatt bei
Kur- und Wellnessbehandlungen ▪
Transferservice
(Buchung spätestens 7 Tage vor Anreise)
[ENG]
Offer includes: 2 nights
accommodation incl. breakfast ▪ 2x
Dinner ▪ 2x Golf snack ▪ Welcome
drink ▪ 2x Green Fee ▪ 1x Gift ▪
Parking
Free internet: access in bedroom
(LAN) and Wi-Fi internet access in
public areas ▪ Free entry in pool ▪
whirlpool bath and sauna ▪ Incl. all
Taxes and Fees
Optional: Stay extension for bargain
prices ▪ Ordering spa and wellness
procedures with 10% discount
optional ▪ Ordering transfers optional
(reservation at least 7 days prior to
arrival)
[RU]
Предложение включает: 2x Размещение co завтраком ▪ 2x ужин ▪ 2x
голфовый полдник ▪ Приветственный коктейль ▪ 2x «Green Fee» ▪ Подарок ▪ Парковка
Бесплатнo: интернет в номере (LAN)
▪ Wi-Fi интернет в общественных помещениях ▪ вход в бассейн ▪ вирпул
и сауну ▪ Курортный сбор и НДС
Возможность: продолжить проживание на льготные условия ▪ заказать курортные и велнесс процедуры с 10% скидкой ▪ заказать
трансферы
(бронировать можно не позднее чем
7 дней перед приездом)
10%
T
SPA RESOR I
C
U
O
S
S
N
A
S
15%
BOOK
ON-LINE!
Hotel Imperial
Tel.: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
Tel.: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
DO YOU LIKE TO PLAY
TENNIS?
U nás se hraje po celý rok… Bei uns spielt man das ganze Jahr…
At our place, we play all year round… У нас играют круглый год…
[CZ] NABÍZÍME:
● 4 tenisové kurty s umělým povrchem – v zimní sezoně
v kryté a vyhřívané nafukovací hale ● služby profesionálních
trenérů hovořících několika světovými jazyky ● výuku
tenisové hry od začátečníků až po pokročilé ● půjčovnu
tenisového vybavení ● prodej výbavy, oděvů a doplňků pro
tenisové aktivity ● možnost organizace tenisových turnajů ●
dopravní dostupnost: od Vřídla - lanovka Imperial, z centra autobus č. 2 a 13 ● provozní doba denně od 8 do 22 hodin
[D] UNSER ANGEBOT:
e 4 Tennisplätze mit Kunstbelag – während der Wintersaison
in einer beheizten aufblasbaren Halle ● mehrsprachige
Profitrainer ● Tennisunterricht für Anfänger und
Fortgeschrittene ● Tennisausstattung-Verleih ● Verkauf von
Tennisausstattung, -bekleidung und -zubehör ● Möglichkeit
der Veranstaltung von Tennisturnieren ●
Verkehrsanbindung: von der Sprudelkolonnade - Seilbahn
Imperial vom Stadtzentrum – Buslinie 2 und 13 ●
Betriebszeiten täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr
[ENG] WE OFFER:
● 4 hard courts – in winter tennis is played in a roofed and heated
inflatable dome ● services of professional tennis coaches speaking
several world languages ● tennis lessons suitable for all ranging from
beginners to advanced tennis players ● tennis equipment for rent ●
sales of tennis equipment, clothes and accessories ● possibility to
organize tennis tournaments ● accessibility: from the Hot Spring
(Vřídlo) by the Imperial Funicular; from the city center by bus No. 2
and 13 ● open daily from 8 until 22 hours
[RU] ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
● 4 теннисных корта с искусственным покрытием - в зимний
сезон крытые и отапливаемые теннисные корты под надувным
куполом ● услуги профессиональных тренеров, разговаривающи
на нескольких языках ● обучение игры в теннис для начинающих
и продвинутых игроков ● прокат теннисных принадлежностей ●
продажа принадлежностей, одежды и аксессуаров для тенниса ●
организация теннисных турниров ● транспортная доступность: от
Вржидла – станция канатной дороги „Империал“; от центра –
автобус № 2 и 13 ● Часы работы ежедневно с 08.00 до 22.00
Letní sezona ● Sommersaison ● Summer season ● Летний сезон
1 hodina/kurt ● 1 Stunde/Tennisplatz ● 1 hour/court ● 1 час/корт: 200 CZK
Zimní sezona 8–13 hodin ● Wintersaison 8.00–13.00 ● Winterseason 8–13 hours ● Зимний сезон с 8.00 до 13.00
1 hodina/kurt ● 1 Stunde/Tennisplatz ● 1 hour/court ● 1 час/корт: 250 CZK
Zimní sezona 13–22 hodin ● Wintersaison 13.00–22.00 ● Winterseason 13–22 hours ● Зимний сезон с 13.00 до 22.00
1 hodina/kurt ● 1 Stunde/Tennisplatz ● 1 hour/court ● 1 час/корт: 400 CZK
Aktuální ceny a informace o trenérech Vám poskytnou v recepci Sportcentra Imperial
Aktuelle Preise und Informationen zum Training erhalten Sie in der Rezeption des Sportcentrums Imperial.
For the current prices and information on coaches contact the front deskof the Sportcentrum Imperial.
Актуальные цены и информация о тренерах будут предоставлены в администрации «Sportcentrum Imperial».
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Sportcentrum Imperial
Libušina St. ● Karlovy Vary
[email protected]
+420 353 206 006
20
life
IMPERIAL
Prague. The magnificent building of the
Old City Hall with a tower from the
13th century is proud of its imperial hall
where the imperial assembly used to
hold its sessions. The city dominant – St.
Peter Cathedral, or the Dom – is one of
the most significant examples of Bavarian Gothic. If you observe its two tall
towers carefully, you will see unique
decorations: a king on a horseback, foolish young ladies and gargoyles with human or animal faces. Regensburg is an
ideal destination for travelers who are
curious and romantic, who love to enjoy themselves and who appreciate culture.
Регенсбург
«Два лица этого прекрасного города – из камня и из воды – при
взгляде в Дунай сливаются в одно».
Регенсбург, город исторических зданий, башен и храмов, предстанет перед Вами в своей полной красе. Вас
восхитит не только уникальный Каменный мост – старейший в Германии, построенный в 1135 – 1146 году и
ставший образцом для строительства
подобных мостов также в других европейских городах (в Лондоне,
Авиньоне) и, по всей вероятности,
Юдитина моста в Праге. Удивительно
здание Старой ратуши с башней ХIII
века и императорским залом, в котором заседал имперский сейм, а также
доминанта города – кафедральный
собор св. Петра, одно из главных произведений баварской готики. Внимательно присмотритесь к стремящимся
ввысь башням этого здания, и Вы увидите короля на лошади, сумасшедших девушек или скульптурные водостоки с лицами животных или людей. Регенсбург – это город, как будто
созданный для людей, которым все
интересно, которые хотят пережить
новые впечатления, для любителей
культуры и мечтателей.
17
6.30 – 21.30 / 1 550 CZK
Mnichov
Zveme Vás k návštěvě hlavního města
jižního Německa, města Mnichova, které
leží na úpatí Alp na průzračně čisté horské řece Isar. S tímto třetím největším
městem Německa je spojeno mnoho pří-
München
Wir laden Sie ein in die Hauptstadt
Süddeutschlands, die Stadt München,
die am Fuße der Alpen an dem kristallklaren Bergfluss Isar liegt. Diese drittgrößte Stadt Deutschlands hat viele Attribute – z.B. pulsierendes Herz der bayrischen Wirtschaft oder Stadt des Biers.
Zentrum allen Geschehens war hier seit
eh und je der Marienplatz, dessen Do-
Malé stavby z hrázděného zdiva, stojící
jedna vedle druhé, s balkóny a maličkými předzahrádkami, vedle kterých
jsou přístavy pro loďky, se táhnou podél
břehu řeky Regnitz a tvoří romantický
celek. Během celé doby své existence
bylo město rozděleno na dvě části: biskupskou a měšťanskou. Toto rozdělení
se zachovalo až dodnes. V biskupské
části města stojí kostel, barokní rezidence
17
minanten das im gotischen Stil erbaute
Alte Rathaus sowie das neugotische
Neue Rathaus mit dessen Fassade, die
mit Statuen von Königen, Prinzen, Herzogen, Heiligen und allegorischen Figuren aus der Münchner Geschichte dekoriert ist, sind. Ein unverwechselbares
Symbol Münchens, die gotische Kirche
der Jungfrau Maria mit ihren zwiebelförmigen Kuppeln, stammt aus dem 15.
Jahrhundert. Sicher werden Sie auch die
zwei hohen Türme des Gebäudes beeindrucken, von denen aus sich ein einzigartiger Blick auf das Panorama von
München und die naheliegenden Alpen
öffnet. Die Geschäftsstraßen von München bieten unzählige Einkaufsmöglich-
18
vlastků: například pulzující srdce bavorské ekonomiky nebo město piva. Centrem všeho dění bylo již odedávna mnichovské náměstí Marienplatz, jehož dominantami jsou Stará radnice postavená
v gotickém stylu a novogotická budova
Nové radnice s fasádou zdobenou sochami králů, princů, vévodů, svatých
a alegorických postav z mnichovské historie. Nezaměnitelný symbol Mnichova
– gotický kostel Panny Marie s cibulovitými báněmi - pochází z 15. století. Jistě
Vás uchvátí dvě vysoké věže korunující
budovu, ze kterých se otevírá panorama
Mnichova a blízkých Alp. Obchodní
ulice Mnichova poskytují široké možnosti pro nákupy a není možné alespoň
na chvíli nenahlédnout do ulice Maximilianstrasse, centra mnichovského luxusu
a kouzla. Proslulý překrásný bulvár lemují exkluzivní designérské obchody
Gucci, Armani nebo Yves Saint Laurent.
Tyto jedinečné obchodní ulice svého
druhu stojí za to navštívit, i když jsou
Vaše prostředky omezené – prostě se jen
projít a pokochat se výklady.
Hall whose façade is decorated with the
statues of kings, princes, dukes, patron
saints and allegoric characters from Munich’s history. The gothic church of Virgin Mary with round cupolas that dates
back to the 15th century is unmistakable
Munich symbol. You will certainly be
fascinated with two tall spires that are
rising above and that overlook the
panorama of Munich and the nearby
keiten und man sollte zumindest einen
kurzen Blick in die Maximilianstraße
werfen – ein Zentrum von Luxus und
Zauber. Entlang des bekannten bezaubernden Boulevards befinden sich exklusive Designergeschäfte wie Gucci,
Armani oder Yves St. Laurent. Diese, in
ihrer Art einzigartigen Geschäftsstraßen
lohnt es sich auch dann zu besuchen,
wenn Ihre Mittel begrenzt sind – einfach
einmal entlang spazieren und den Blick
in die Schaufenster genießen.
Munich
You are invited to visit the capital city
of Southern Germany, Munich that lies
at the foothills of the Alps above the
crystal clear mountain river Isar. This
third largest German city carries several
attributes: for instance, the beating heart
of the Bavarian economy or the city of
beer. Since time immemorial the very
center of the city’s life has been its
Marienplatz Square that is dominated
by the Gothic Old City Hall and by the
New-Gothic building of the New City
Alps. Munich also offers several shopping streets. The one you should not
miss is Maximilianstrasse that is considered the center of Munich’s luxury
and charm. This famous boulevard of
unusual beauty is occupied with designer shops such as Gucci, Armani or
Yves Saint Laurent. These unique shopping venues are worth seeing even if
your budget is not unlimited – simply
take your time and feast your eyes on
splendid shopping windows.
Мюнхен
Приглашаем Вас посетить столицу
южной Германии, город Мюнхен, лежащий у подножья Альп на прозрачно- чистой горной реке Изар. С
этим третьим по величине городом
Германии связаны многие определения – например, пульсирующее
сердце баварской экономики или город пива. Центром всех проводимых
мероприятий уже с давних пор была
мюнхенская площадь Мариенплац,
доминантами которой являются Старая ратуша, построенная в готическом стиле, и новоготическое здание
Новой ратуши с фасадом, украшенным статуями королей, принцев, герцогов, святых и аллегорическими фигурами представителей мюнхенской
истории. Неповторимый символ
Мюнхена – готический костел Девы
Марии с луковичными банями – относится к ХV веку. Восторгают две высокие башни, венчающие здание, с которых открывается панорама Мюнхена и близких Альп. Торговые улицы
Мюнхена предоставляют широкие
возможности покупок, и нельзя хотя
бы ненадолго не заглянуть на улицу
Максимилианштрассе, центр мюнхенского блеска и волшебства. Знаменитый прекрасный бульвар обрамляют эксклюзивные дизайнерские магазины – «Гуччи», «Армани» или «Ив
Сан Лоран». Единственные в своем
роде торговые улицы стоит посетить,
даже если Ваши средства ограничены
–просто чтобы прогуляться и полюбоваться витринами.
18
biskupa a služeb při kostele. Jako součást
„služeb při kostele“ byla shromážděna
na svoji dobu významná knihovna.
V měšťanské části Bamberku stojí domy
z hrázděného zdiva zámožných měšťanů a neobyčejná radnice „v barokní
skořápce“: ke gotické budově v 18. století shora „přistavěli“ novou barokní fasádu. A ještě je Bamberk proslulý svým
pivem. Ve městě je deset pivovarů při
deseti restauracích a v každém pivovaru
vaří svoje jedinečné druhy piva. Bamberské pivo je stejná pamětihodnost
města jako kostel a radnice. V roce 1993
byl Bamberk vyhlášen světovým kulturním dědictvím UNESCO. Proto také
v Bamberku najdete největší, úplně zachovalé staré město v Německu.
Bamberg
Das gemütliche Städtchen Bamberg
liegt an der Regnitz, genauer gesagt an
deren zwei Armen, dem linken und dem
rechten. Deshalb wird Bamberg auch
„kleines Venedig“ genannt. Brücken und
Brückchen gibt es hier auf jedem Schritt.
Das „Kleine Venedig“ besteht aus zahlreichen niedlich dekorierten und restaurierten altertümlichen Häusern aus dem
19. Jahrhundert. Kleine Fachwerkbauten
– eines neben dem anderen, mit Balkons
und kleinen Vorgärten, daneben kleine
Häfen für Boote – ziehen sich entlang
7.00 – 19.00 / 1 200 CZK
12.30 – 21.30 / 1 000 CZK
Bamberk
Útulné městečko Bamberk leží na řece
Regnitz, přesněji na jejích dvou ramenech, na levém a pravém. Proto Bamberk
také nazývají „Malé Benátky“: mosty
a mostečky jsou v tomto městečku na
každém kroku. „Malé Benátky“ tvoří
řada roztomile zdobených a zrestaurovaných starobylých domů z 19. století.
sammelt. Im Bürgerteil von Bamberg stehen die Fachwerkhäuser reicher Stadtbürger und das ungewöhnliche Rathaus
in „Barockschale“ – zu dem gotischen
Gebäude baute man im 18. Jahrhundert
von oben eine neue Barockfassade „an“.
Außerdem ist Bamberg berühmt durch
sein Bier. In der Stadt gibt es zehn Brauereien an zehn Restaurants und in jeder
Brauerei werden eigene Biersorten gebraut. Das Bamberger Bier ist ebenso
eine Sehenswürdigkeit wie die Kirche
oder das Rathaus. 1993 wurde Bamberg
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.
Deshalb finden Sie in Bamberg auch die
größte, vollständig erhaltene Altstadt
Deutschlands.
Bamberg
The cozy town of Bamberg lies on the
Regnitz River, or rather on its two, left
and right reaches. This why Bamberg is
sometimes nicknamed ‘Little Venice’.
Wherever you go you come across
bridges of all shapes and sizes. ‘Little
Venice’ is made up of a row of nicely
decorated and restored ancient houses
from the 19th century. Small timberframed houses are built one-by-one, all
have little balconies and tiny front yards
that are adjoined by ports for small
boats. The endless row of these houses
stretches along the Regnitz River and
creates a romantic complex part. During
its entire existence the city has been divided into two parts: one was run by
the Bishop of Bamberg the other was occupied by patrician districts. This division has survived to this date. In the
bishop’s district are the bishop’s
Baroque residence and church services
that once included the building of
a rather extensive library which played
a significant role at its time. The patrician quarters of Bamberg were developed with timber-frame houses owned
by wealthy town people and an unusual
city hall with a ‘gothic shell’: the originally Gothic building was ‘extended
with a new Baroque façade in the 18th
century. Bamberg is also famous for its
beer. The city is home to ten breweries
with one restaurant each. Mw, every
brewery brews its own unique beers.
The beer of Bamberg is as important
a monument as its church and city hall.
In 1993 Bamberg was proclaimed a UNESCO World Heritage site, which is
why you can find here the largest German perfectly preserved old town.
Бамберг
Уютный городок Бамберг стоит на
речке Регниц, точнее, на двух ее рукавах, левом и правом. Поэтому Бамберг
и прозвали «маленькой Венецией»:
мосты и мостики в городе на каждом
шагу. «Маленькая Венеция» состоит
из ряда мило украшенных и отреставрированных старых домов 19-го столетия. Маленькие, тесно прижимающиеся друг к другу фахверковые постройки с балконами и крохотными
палисадниками, рядом с которыми
находятся причалы для лодок, тя-
17
der Regnitz und bilden ein romantisches
Gefüge. Während ihrer gesamten Existenzzeit war die Stadt in zwei Teile geteilt – den Bischofs- und den Bürgerteil.
Diese Aufteilung hat sich bis heute erhalten. Im Bischofsteil der Stadt steht die
Kirche, die Barockresistenz von Bischof
und Kirchendiensten. Als Bestandteil
der Kirchendienste wurde eine für die
damalige Zeit bedeutende Bibliothek ge-
нутся вдоль берега Регнитца и образуют романтический ансамбль. В
течение всего своего существования
город делился на две части: епископскую и собственно городскую. Это деление сохранилось по сей день. В епископской части города стоит собор,
барочная резиденция епископа и
службы при соборе. В составе «служб
при соборе» в городе была собрана
21
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
Beauty services
at Hotel Imperial
Profesionální péče o Váš zevnějšek
Professionelle Pflege für Ihr Äußeres
Professional care for your beauty
Профессиональный уход за вашим внешним видом
[CZ]
Kadeřnictví ● stylové účesy podle vašeho
přání ● odborné poradenství ● vlasové přípravky L’Oreal a Alcina ● Kosmetika ● perfektní make-up a péče o pleť ● odborné poradenství ● kosmetika Alcina, Oxy Life a Comfort
Zone ● Manikúra ● úprava nehtů ● kosmetika
Alessandro ● Pedikúra ● profesionální ošetření
nohou ● kosmetika Alessandro ● Solárium ●
vertikální i horizontální solárium k dispozici ve
Sportcentru Imperial ● možnost zakoupení
kvalitní opalovací kosmetiky
Aktuální informace o službách beauty centra
u hotelové concierge.
[D]
Haarstudio ● stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch
● fachliche Beratung ● Haarkosmetik L’Oreal und
Alcina ● Kosmetiksalon ● perfektes Make-up und
Hautpflege ● fachliche Beratung ● Kosmetik Alcina,
Oxy Life und Comfort Zone ● Maniküre ● Nagelbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Fußpflege ●
professionelle Fußbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Solarium ● vertikales und horizontales Solarium im Sportzentrum Imperial ● Möglichkeit des
Kaufs von hochwertiger Sonnenbad-Kosmetik
Aktuelle Informationen über Serviceleistungen des
Beauty-Centers beim Hotelconcierge.
[ENG]
Hairdresser’s ● stylish haircuts according to your
wishes ● professional advice ● L’Oreal and Alcina
hair products ● Cosmetics ● perfect make-up
and skin care ● professional advice ● Alcina, Oxy
Life and Comfort Zone cosmetic products ●
Manicure ● nail care ● Alessandro cosmetic
products ● Pedicure ● professional foot care ●
Alessandro cosmetic products ● Solarium ● both
the vertical and the horisontal solarium available
in the Imperial Sportcentre● high-quality sun
protection products
Current information about beauty center services
is available at the hotel concierge.
[RU]
Парикмахерская ● стильные прически в соответствии
с Вашими пожеланиями ● профессиональные консультации ● средства для волос L’Oreal и Alcina ● Косметика ● совершенный мейкап и уход за кожей ● профессиональные консультации ● косметика Alcina, Oxy
Life и Comfort Zone ● Маникюр ● уход за ногтями ●
косметика Alessandro ● Педикюр ● профессиональный уход за ногами ● косметика Alessandro ● Солярий
● вертикальный и горизонтальный солярий имеется в
распоряжении Спортцентра «Империал» ● возможности приобретения качественной косметики для загара
Актуальную информацию о услугах салона красоты
Вам предоставит консьерж-служба
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Medical Spa "Long Stay"
BOOK YOUR STAY
FOR 18 NIGHTS
OR MORE & SAVE
Komplexní lázeňská péče "Long Stay"
OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE
Komplexe Heilkur "Long Stay"
BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE
Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay»
БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ
Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей
Imperial Karlovy Vary Group
BOOK
ON-LINE!
Hotel Imperial
Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
U Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
22
life
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
IMPERIAL
значительная для своего времени библиотека. В собственно городской части Бамберга – фахверковые дома зажиточных горожан и удивительная
ратуша «в барочной скорлупе»: на готическое здание в XVIII веке «приста-
Wien
Versäumen Sie nicht die Möglichkeit,
die Perle unter den Städten zu besuchen
– die an der Donau liegende Hauptstadt
Österreichs. Diese Stadt feiert Mozart,
die Oper und die Kunst der Moderna-
19
вили» сверху новый барочный фасад.
А еще Бамберг знаменит своим пивом. В городе – десять пивоварен при
десяти же ресторанчиках, и в каждой
пивоварне варят свои уникальные
сорта. Бамбергское пиво – такая же городская достопримечательность, как
собор и ратуша. В 1993 году Бамберг
был объявлен ЮНЕСКО всемирным
культурным наследием. В соответствии с этим Вы найдете в Бамберге
самый большой, полностью сохранившийся старый город Германии.
19
Epoche ständig. Mit eigenen Augen werden Sie den imposanten Kaiserpalast
Schönbrunn, den grandiosen Stephansdom oder die Residenz der Habsburger,
die Hofburg, sehen. Auf der Mariahilfer
fee und die berühmte Sachertorte finden
Sie hier wortwörtlich an jeder Ecke.
Vienna
Do not miss the pearl among cities,
the capital of Austria that lies on the
river Danube. Vienna will never stop
celebrating Mozart, opera and modern
art. Come with us and see for yourself
imposing monuments such as the imperial Schönbrunn Palace, magnificent
Stephansdom or the Hofburg – the Habsburgs Residence. On Mariahilferstrasse
Street, the city’s unique ‘shop window’,
you can visit an endless number of
shops and boutiques that offer perhaps
everything you can think of. The peculiar atmosphere of local cafes, excellent
coffee and the famous Sacher cake await
you literally on every corner.
Вена
Не упустите возможность посетить
жемчужину среди городов, которой
является столица Австрии, расположенная на реке Дунай. Этот город неустанно славит Моцарта, оперу и искусство эпохи модерна. Вы своими
глазами увидите импозантный императорский дворец Шонбрун, величественный собор Святого Стефана или
резиденцию рода Габсбургов – Хофбург. На улице Мариехилферштрассе
– уникальной витрине города – Bы
сможете посетить бесконечное коли-
saturday – sunday / 4 300 CZK
Vídeň
Nevynechejte možnost navštívit perlu
mezi městy, kterou je hlavní město Rakouska ležící na řece Dunaji. Toto město
neustále oslavuje Mozarta, operu
a umění epochy moderny. Na vlastní oči
uvidíte impozantní císařský palác
Schönbrunn, velkolepý chrám Stephansdom nebo rezidenci rodu Habsburků Hofburg. Na ulici Mariahilferstrasse – jedinečném výkladu města – můžete navštívit obrovský počet obchodů a malých
butiků, kde najdete vše, co si jen budete
přát. Specifickou atmosféru kaváren, vynikající kávu a proslulý dort Sacher zde
najdete doslova na každém rohu.
20
Straße – ein einzigartiges Schaufenster
der Stadt – können Sie unzählige Geschäfte und kleine Boutiquen besuchen,
wo Sie all das finden, was Sie sich nur
wünschen können. Die spezifische Atmosphäre der Cafés, erstklassigen Kaf-
чество магазинов и маленьких лавочек, где можно найти все, что только
пожелаете. Специфическая атмосферу кафе, отличный кофе и знаменитый торт Захер здесь, буквально, на
каждом углу.
20
6.00 – 23.00 / 2 500 CZK
Salzburg
Historické centrum Salzburgu se
v roce 1996 stalo součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Během procházek po romantických zákoutích starého města uvidíte ohromnou
rozmanitost stavebních a uměleckých
stylů. Najdete zde přísné gotické budovy, renesanční paláce, barokní kostely
a množství měšťanských domů z období
monarchie. Nejzajímavější a současně
nejvíce navštěvované jsou pamětihodnosti spojené s životem hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta,
který se v tomto městě narodil v roce
1756. Můžete navštívit jeho rodný dům
nebo dům, ve kterém hudební skladatel
později žil, nebo kostel, ve kterém byl
pokřtěn. Nejkrásnějším náměstím Salzburgu je Domplatz s katedrálním chrámem ze 17. století, budovou, ve které se
nejen dříve hrála Mozartova díla, ale kde
zní i dnes.
Salzburg
Das historische Zentrum von Salzburg
wurde 1996 in das Verzeichnis des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Während eines Spaziergangs durch
die romantischen Winkel der Altstadt
werden Sie die Vielfalt der Bau- und
Kunststile sehen. Sie finden hier streng
gotische Bauten, Renaissancepaläste, Barockkirchen und unzählige Bürgerhäuser aus der Zeit der Monarchie. Die interessantesten und gleichzeitig meistbesuchten Sehenswürdigkeiten sind verbunden mit dem Leben des Musikkomponisten Wolfgang Amadeus Mozart,
der 1756 in dieser Stadt geboren wurde.
Besuchen können Sie dessen Geburtshaus oder das Haus, in dem der Komponist später lebte, oder die Kirche, in der
er getauft wurde. Der schönste Marktplatz in Salzburg ist der Domplatz mit
der Kathedrale aus dem 17. Jahrhundert,
in der Mozarts Werke nicht nur früher
gespielt wurden, sondern bis heute erklingen.
Salzburg
The historical center of Salzburg became one of UNESCO World Heritage
Sites in 1996. Walking through the romantic nooks of the old town you will
be amazed with an incredible diversity
of architectural and artistic styles. You
will see strict Gothic buildings, Renaissance palaces, Baroque churches and
numerous patrician houses from the
time of the Austrian-Hungarian monarchy. Perhaps the most attractive and
visited are the monuments connected
with the life of composer Wolfgang
Amadeus Mozart who was born in this
city in 1756. You can visit his birthplace
or the house where he spent his adult
years or the church in which he was
baptized. The most beautiful square in
Salzburg is Domplatz with a cathedral
from the 17th century where Mozart’s
works has always been performed.
20
Зальцбург
Исторический центр Зальцбурга в
1996 году был внесен в регистр мирового культурного наследия ЮНЕСКО
. Во время прогулок по романтическим улочкам Старого города. Вы сможете увидеть огромное разнообразие
строительных и художественных стилей. Вы найдете здесь строгие готические здания, ренессансные дворцы,
барочные костелы и множество мещанских домов периода монархии.
Самыми интересными и одновременно посещаемыми достопримечательностями являются памятники,
связанные с жизнью композитора
Вольфганга Амадея Моцарта, родившегося в этом городе в 1756 году. Вы
можете посетить его родной дом, или
дом, в котором позднее жил композитор, или костел, в котором он был крещен. Но, наверное, самая красивая
площадь Зальцбурга – это Домплац с
кафедральным храмом с ХVII века –
зданием, в котором не только в прошлом исполнялись, но и сегодня зву
чат произведения Моцарта.
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Jste spokojeni s našimi službami?
Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy
nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám
pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.
VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM!
NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL!
WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER
YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL!
FEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME
ДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ!
БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ
Imperial Karlovy Vary Group
Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden?
Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal
nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre
Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder
unserer Gäste mit einem Lächeln abreist.
Are you satisfied with our services?
Every guest’s satisfaction is our priority. Should anything make you feel not fully satisfied during your stay,
please let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further
improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face.
Вы довольны качеством наших услуг?
Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания или
предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем
распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам бы хотелось, чтобы
наши гости уезжали с улыбкой на лице.
Spa Resort Sanssouci
U Imperialu 11, Karlovy Vary
tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci
Culinary
Events
SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ LOOK FOR POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ
Květinová aranžmá přesně
podle vašich představ
Restaurant Opera at Green House
≈ Floating
at Spa Resort Sanssouci
à la carte
[CZ] Lákavé speciality mezinárodní
kuchyně ■ Show kitchen ■ otevřeno
12.00-15.00 a 18.00-22.00 h
[D] Verlockende Spezialitäten der
internationalen Küche ■ Show
kitchen ■ geöffnet 12.00-15.00 und
18.00-22.00 Uhr
[RU] Соблазнительные
деликатесы международной
кухни ■ Кулинарное шоу ■
Открыто 12-15 и 18-22
reservation at:
tel: +420 353 207 313
[ENG] Tempting international
specialties ■ Show kitchen ■ Open
daily 12.00-15.00 and 18.00-22.00
[D] Blumenarrangements genau nach Ihren Vorstellungen
[ENG] Flower arrangement according to your wishes
[RU] Аранжировка букетов по Вашему желанию
Objednávka květin u concierge / Blumenbestellung beim Concierge /
Order flowers at the hotel concierge / Заказы букетов у консьерж-службы
SPA & WELLNESS
[CZ] Vyzkoušejte Floating –
koupel s takovou koncentrací
soli, jakou má voda v Mrtvém
moři
[D] Probieren Sie Floating –
ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im
toten Meer hat.
[ENG] Try floating – a bath
with such a concentration of
salt as in the Dead Sea
[RU] Флоатинг – ваннa с
концентрацией соли, подобной Мертвому морю
časování procedur / Terminvergabe /
timing procedures / Расписание процедур
tel: +420 353 207 540
Přijďte a vyzkoušejte nejnovější wellness procedury z naší široké nabídky
Kommen Sie und probieren Sie die neuesten Wellnessbehandlungen aus unserem breiten Angebot
Come and try the latest wellness trends added to the large number of our procedures
Приглашаем Вас попробовать новейшие спа-процедуры из нашего широкого ассортимента
[CZ]
Harmonizující koupele • Afrodita •
Kleopatra • Vinná lázeň • Pivní lázeň
• Koupel s přísadami slouží k relaxaci, navození vnitřní rovnováhy,
vyživuje a zvláčňuje pokožku
Thalassotherapie • Relaxační a kosmetická procedura s možností
výběru přísady (thalasso / thalaspa,
skořicový zábal, aloe vera, atd.)
Shiatsu masáž • Komplexní metoda
vycházející z tradiční čínské
medicíny
A mnoho dalších…
Náš profesionální tým je Vám
kdykoli k dispozici.
[DE]
Harmonisierende Bäder • Afrodita •
Kleopatra • Weinbad • Bierbad • Bäder
mit Zusätzen dienen der Entspannung
sowie Herbeiführung des inneren
Gleichgewichts, ernähren die Haut und
machen sie geschmeidig
Thalassotherapie • eine entspannende
und kosmetische Behandlung mit der
Möglichkeit der Wahl der Kosmetikprodukte (Thalasso / Thalaspa, Zimtpackung, Aloe Vera usw.)
[ENG]
Harmonizing baths • Aphrodite •
Cleopatra • Wine bath • Beer bath
• Baths with herbs or salts promote
relaxation, bring about inner balance, nourish and hydrate skin
Thalassotherapy • A relaxation and
cosmetic procedure with therapeutic preparations chosen by the
client (thalassic spa, cinnamon
wrap, aloe vera, etc.)
Shiatsu Massage • eine Komplexmethode aus der traditionellen chinesischen Medizin
Shiatsu massage • A comprehensive massage method based on
traditional Chinese medicine practice
Unser professionelles Team steht Ihnen
jederzeit zur Verfügung.
Our professional team is always
here to assist you.
Und viele andere…
And much, much more…
[RU]
Гармонизирующие ванны • Афродита •
Клеопатра • Винная ванна • Пивная
ванна • Ванны с добавками служат для
релаксации и восстановления внутреннего баланса, они питают и смягчают
кожу
Талассотерапия • Релаксационная и
косметическая процедура с выбором
добавок (талассо / таласпа, компрессы
и укутывания с корицей, алоэ вера и
т.д.)
Массаж шиацу • Комплексный метод,
основанный на традиционной китайской медицине
И многое другое…
Наш профессиональный коллектив всегда к Вашим услугам.
Tel.: +420 353 207 540
Hotel Imperial
Libušina 18, Karlovy Vary
tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
HOSPITALITY
&
S
TYLE
S I N C E
1912
Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: [email protected], www.spa-hotel-imperial.cz
GALLERY
IMPERIAL
[CZ]
≈ CZ ≈
Stylový interiér ≈ Čerstvé moučníky mistra cukráře ≈
Široký výběr druhů kávy Illy
≈D≈
Stilvolles Interieur ≈ Frische Desserts vom
Zuckerbäckermeister ≈ Breites Angebot an Illy-Kaffee
≈ ENG ≈
Stylish interior ≈ Fresh desserts made by our pastry chef
≈ A wide selection of Illy coffee
≈ RU ≈
Стильный интерьер ≈ Всегда свежие десерты нашего
мастера- кулинара ≈ Большой выбор кофе марки Illy
Podrobné informace a aktuální
program výstav Vám poskytnou
pracovníci concierge
[D]
Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten
Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern
[ENG]
Spa & Health Club
LUXURY MEDICAL CARE
HOTEL IMPERIAL
Detailed information and current
exhibition programme available at
the hotel concierge
open daily 9.00 - 22.00
[RU]
Подробную информацию о
актуальных выставках Вам
предоствавит консьерж- служба
tel:+420 353 203 112
ŽIVÁ HUDBA ≈ LIVE-MUSIK ≈ LIVE MUSIC ≈ ЖИВАЯ МУЗЫКА
Středa/Mittwoch/Wednesday/Cреда 14,30 - 17,00
Čtvrtek/Donnerstag/Thursday/Четверг 19,00 - 22,00
So+Ne/Sa+So/Sa+Su/Су+Во 14.00 - 17.00
The Best Event Place
H OT E L I M P E R I A L

Podobné dokumenty