Balkánská cesta

Transkript

Balkánská cesta
Balkánská cesta
23.10. - 28.10.2013
1. DEN: Odjezd z Boskovic cca ve 14:00. Noční tranzit přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko.
2. DEN: Příjezd do města Dubrovník, které je pro svou historickou hodnotu chráněnou památkou UNESCO.
Prohlédneme si historické centrum (Knížecí dvůr, katedrála, palác Sponza, Františkánský klášter), projdeme se
po impozantních hradbách. Můžeme také zavítat do mořského akvária či se vykoupat na městské pláži. Z
Dubrovníku odjedeme do Budvy (cesta přes Herzeg Novi se španělskou a tureckou pevností a romantickým
Starým městem a dále okolo malebného zálivu Boka Kotorská) na ubytování v hotelu ve měste Budva.
3. DEN: Po snídani odjedeme do Kotoru, největšího vojenského přístavu bývalého Rakouska-Uherska. Mísící
se evropské a byzantské vlivy zde zanechaly výrazné stopy a dnes je jeho historické jádro zapsáno na seznamu
kulturního dědictví UNESCO - je celé obehnané mohutnými hradbami, při procházce uvidíme románskou
katedrálu sv. Tryfona, ortodoxní kostel sv. Nikoly, vévodský palác, hodinovou věž ze 17. století a další
památky. Potom se serpentinami vydáme za dalšími historickými i přírodními krásami Černé Hory. Navštívíme
národní park Lovčen, pro Černohorce posvátné pohoří, s mauzoleem Petra II. Petroviće Njegoše (impozantní
stavba na vyhlídkovém místě - v nadmořské výšce 1580m, při troše štěstí dohlédneme až k italským břehům).
Další zastávkou bude královské město Cetinje se známým klášterním komplexem, palácem krále Nikoly I. s
muzeem a zajímavým etnografickým muzeem. Následuje přejezd podél severního okraje Skadarského jezera,
známého jako největší ptačí rezervace v Evropě, zpět na pobřeží a dále pobřežní magistrálou s přestávkou u
jednoho z nejkrásnějších míst Černé Hory, ostrůvku Sveti Stefan. Návrat na hotel, prohlídka večerní Budvy.
Návštěva historického centra města s křivolakými středověkými uličkami a útulnými restauracemi.
4. DEN: Po snídani cesta dále na jih přes město Bar s částí Stari Bar poničenou zemětřesením na úpatí pohoří
Rumija s hradbami, zbytky aquaduktu a biskupským palácem. Cílovým místem je město Ulcinj ležící na
samém jihu Černé Hory. Za návštěvu stojí Ulcinjski Grad a Velká pláž táhnoucí se až k albánským hranicím.
Město nese výrazné prvky turecké architektury a kultury. Odpoledne přejedeme na prohlídku albánského města
Skadar, které úzce spojuje černohorskou a albánskou historii. Dnešní město Skadar se nachází pod starou
pevností, ze které jsou krásné pohledy na Skadarské jezero, řeku Bojanu a Drim a také na černohorskoalbánské hranice. Uvidíte historické památky, známou pevnost Skadar na Bojane, prohlídka dzamije Ebubekr,
Velkého kostela a pravoslavného kostela. Večer návrat na hotel.
5. DEN: Snídaně v hotelu, potom odjedeme do Mostaru, občanskou válkou krutě poznamenaného bosenského
města na řece Neretvě se slavným mostem. Po prohlídce historických památek odjedeme kaňonem Neretvy a
dále údolím řeky Vrbas přes Bosnu a dále přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR.
6. DEN: Návrat do Boskovic v odpoledních hodinách.
Cena 5 890,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v Budvě s polopenzí (hotel v blízkosti pláže,
2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), služby českého průvodce, pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí
____________________________________________________________________________
Kontakt: Cestovní kancelář k&m tour s.r.o., Komenského 3, 680 01 Boskovice, tel. 516 45 44 47

Podobné dokumenty

černé hory černé hory černé hory

černé hory černé hory černé hory Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokar autokarem arem s klimatizací a minibarem, průvodce, 5x ubyto ubytování ování v hotelovém komplexu s polopenzí, komp mpletní kompletní „Cestovní pojištění“,...

Více