How to scan the image

Transkript

How to scan the image
!"
#$%&'()*+(,
-. (!/"+ (,"
0 %.(,12+)/1)/2*3!1*4
2/51!2647
8
./%/47&'()*
9 ! !/7
: !7//;/
%.
0 "#
$ *+
<//
= % *</
/++/.>7+>+>.
? !
7! )'
('
*'
&'
+'
,- !$=
/#@>*3>[email protected]>(
[email protected]@A>.>7>/<72 ./! *4/.4
/=B+
&C+:?DC+E.FG&
*0 *012-
!H/
&
0DG4A3
%
=BG+
/
@
</
(' 34&//
/9+DII+JJJK7<
<
)' (+54&/.
%
A+%/ <
<[email protected]/
*' 6#2
22#&/%/
<
7<[email protected]/
+' 13$! &/<
<
/ 72!L/+7/7
.//-./.
M/.
+/<
N
/
+/7
%4.
/4.9
ODJJ%/77
89.8
#9:!P/
H
/7K./
[email protected]
1 [email protected]>CR2+/@/%.
[email protected]/K SR+4
. CFR.
N>!R
+
//;
/K*4
4<
&
/;+
/.H
78HK.7CK.
;-
!%
/.
%<
<-! 4
*%7<%<+7<<+/<<+T
= 94>9
!&A
4! &A
/[email protected]/2
[email protected]%UK;+V<K;L
J::?S LR1.
2+ -R1
.2+
5R1
2 CR1%2-%/
.#/+7/7/%/<//%
5 [email protected]
2+/;7
W
.LEF&A/;/
/.
[email protected]! &[email protected]/+<;4
4+.8U% [email protected]/4
/K4
[email protected]/
<K 4 !&A.
LEF+X4 B99#!&A
.4
8+4+
/G9BJ9BJ*..
G9JJ9JJ!/G9JJ9JJ
4A77
!&A
%
/4%.%
AH
77 ,:!&A
/A
/4%
[email protected]+
//
' ,C #!8%</
/. ,=
,=
11 D
&@<
*%G !*
L."/
+
%%
/ L."+.
%
.
!*5"/
+
+/
*
.
//%/4/%
4/#
)7
YL
Z<Y
6!FC6!F%+4A
Y1/6!F2
Y
<7Y

Podobné dokumenty

c:\DOKUMENTY\SLOVNIKY\PDF\SVEDSTINA\titulni stranka

c:\DOKUMENTY\SLOVNIKY\PDF\SVEDSTINA\titulni stranka I       1 @ C 6 @   A  "    D"  EC * ! A C

Více

text

text I B 9G 2 1J1

Více

Finale 2005a - [melodie 0220 3.2. Slyš, jaká to libá píseň]

Finale 2005a - [melodie 0220 3.2. Slyš, jaká to libá píseň] Pokoj, v lidech zalíbení! Ráj se opět otvírá;

Více

afff J ksks k kk ksksksksk (2)

afff J ksks k kk ksksksksk (2) com. (Tu es Petrus) 22.2. a 29.6. text: podle liturg.hodin/hudba: Petr Chaloupský

Více

Ň vodník

Ň vodník Cocktail 2008/2009

Více