TVORBA TESTU, TESTOVÉ ÚLOHY Příklady: ústně didaktickým

Komentáře

Transkript

TVORBA TESTU, TESTOVÉ ÚLOHY Příklady: ústně didaktickým
TVORBA TESTU, TESTOVÉ ÚLOHY
ústně
písemně
učitel potřebuje zjistit úroveň a množství osvojených znalostí, dovedností, ověřit
Co má být testováno – struktura učiva, stanovit standard
didaktickým testem
Určení počtu úloh – nejčastěji na 15 – 25 min, jednodušší úkoly 0,5 až 1,5min
Stanovit úroveň osvojení poznatků – náročnost testu, složitost
Jak test hodnotit – obvykle nám stačí absolutní skóre, správná odpověď za bod (hodnotíme zvládnutí látky žákem) .
Učitelské testy jsou nestandardizované, neformální, pro nás rychlé, všichni mají stejné možnosti a podmínky.
Nevíme však, co byla u žáka pouhá náhoda, co nevěděl nebo co jen nestihl …
1.
2.
3.
4.
Forma testů:
atraktivnější forma,
Tištěné
testy
On –line
testy
okamžitý náhled výsledků
Časté chyby:






Správnou odpověď často dáváme jako první, pak teprve vymýšlíme další varianty
Klíčové slovo v otázce a v jedné z odpovědí může prozradit tu správnou
Často bývá správná odpověď nejdelší
Ptát se stručně a jasně
Nevnášíme zbytečně falešné zdroje obtížnosti (např. tlak je zadán v nesprávných jednotkách)
Praxe se ustálila na 4 možnostech!
Příklady:









Definuj, doplň, označ, vyber, seřaď, uveď, najdi, roztřiď, porovnej, rozhodni…
Doplnění pojmu, dokončení věty…Jak se nazývá ta část geografie, která studuje přírodu na Zemi jako
celek, aniž by se omezovala pouze na některý region? …………………………
Produkční testové úlohy: napiš tři krajská města: 1…………………………. 2 …………………… 3…………………
Doplňovací úlohy: městem Kroměříž protéká ……………………………………
Dichotomické úlohy – podtrhni (zakroužkuj, ANO – NE): více automobilů vyrobí: Německo - Belgie
Úlohy s výběrem odpovědí: Rozhodující příjmy ve své ekonomice má Brunej z těžby:
a) zlata
b) ropy
c) platiny
d) tropického dřeva
Jedna správná odpověď, jedna nesprávná odpověď, vícenásobná odpověď, nejpřesnější a nejsprávnější
odpověď (která z uvedených řek neprotéká Asií……., Kterými státy protéká Odra ……………..
Přiřazovací úlohy: k jednotlivých světadílům přiřaď pohoří …………………. Pozn. Můžeme dát úmyslně
více možností, aby žák vybral jen ty správné
Uspořádací úlohy: Seřaďte státy od nejlidnatějšího po méně lidnaté……………..města podle počtu
obyvatel, státy podle rozlohy, vrcholy podle nadmořské výšky, geomorfologické jednotky podle doby
vzniku…………………………..
ODKAZY:
www.scio.cz
www.testmir.cz tvorba vlastních testů + sdílení (záložka ŠKOLY – školní vzdělávání)
www.interaktivnitesty.cz
www.vascak.cz –tvorba testů on line (kolega učitel z Moravy RNDr. Vladimír Vaščák)
www.hotpotatoes.cz prográmky pro tvorbu testů, kvízů, křížovek
Fraus 10 000 testových úloh
Základy zeměpisných znalostí – Josef Herink – banka otázek, úkolů a testových úloh

a)
b)
c)
d)
Sestavy obsahují název států a měst, která v nich leží. Označte chybnou variantu:
Bulharsko – Plovdiv, Burgas
Slovensko – Čadca, Bardejov
Španělsko – Bilbao, Zaragoza
Gruzie – Tbilisi, Sevastopol

Pod čísly 1 – 5 je uvedeno pět ostrovů z různých částí světa. Přiřaďte je ke správným
souostrovím, ke kterým náleží.
1 Sumatra
A) Filipíny
2 Tenerife
B) Baleáry
3 Ibiza
C) Kanárské ostrovy
4 Jamajka
D) Velké Sundy
5 Luzon
E) Velké Antily





.
.
.
Ke každé skupině českých měst přiřaďte průmyslové odvětví typické pro daná města.
Klimadiagramy ukazují roční průběh teplot a srážek ve třech městech. Ke každému
klimadiagramu přiřaďte město, které charakterizuje.
Jak se nazývá z hlediska formy státu stát s lidem voleným parlamentem, kde hlavou státu je
král nebo královna plnící však zejména roli reprezentativní, z hlediska skutečného vládnutí
v podstatě jen formální?
Podle uvedených charakteristik určete, o který kraj České republiky se jedná.
Podtrhněte geomorfologické jednotky, které patří do Česko-moravské subprovincie.

Podobné dokumenty

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov ztroskotání této lodi na místní ekosystém Str. 9 - shrnutí; uvést v 5 až 10 bodech, heslovitou formou (v holých větách), co by o daném tématu měl vědět absolvent střední školy (člověk se všeobecným...

Více

Název: Čeledi rostlin

Název: Čeledi rostlin Před sebou na stole máš botanický chaos. Pokus se ho přeměnit v řád a roztřídit rostliny do tebou navrženého systému.

Více

zde - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

zde - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vzdělávání sester v SRN také zahrnuje studium na vyšších nebo vysokých školách, kde uchazeči získávají kvalifikaci. Na zdravotnických školách získávají kvalifikaci jiţ v různých oborech např. všeob...

Více

/mechanika/

/mechanika/ Pro nás bude stačit vědět, že myšlenková mapa je obrázek, ze kterého se můžete učit a pracovat s ním. Je to vlastně takový obrázkovo-textový výpisek. Myšlenkovou mapu používám jako úvodní shrnutí k...

Více

Zeměpisná olympiáda 2009 Kategorie B

Zeměpisná olympiáda 2009 Kategorie B Práce s atlasem – autorské řešení 1) Seřaď následující jezera od největšího po nejmenší (podle rozlohy). Velké Otročí jezero, Michiganské jezero, Malawi, Tanganika

Více