Zlatá 20. léta

Transkript

Zlatá 20. léta
Zlatá 20. léta, poválečná obnova,
vítězné státy
Nová technika
• zrušeny státní zásahy do ekonomiky
• liberální tržní mechanismus
• všeobecné zavádění elektřiny, velkovýroba
elektromotorů, žárovek, elektrospotřebičů
• rozvoj telekomunikace: hromadně telefony (USA)
• 1920 - 22 pravidelné rozhlasové vysílání (USA, F,
VB)
• 1928 zvukový film
Objevy
výroba benzinu, umělého kaučuku,
syntetických vitamínů,
energetických agregátů,
elektronových mikroskopů,
děrnoštítkových počítačů, televize,
barevné fotografie
Revoluce v dopravě
• hromadná výroba automobilů
• Henry Ford (1927 15 milionů modelu T, poté
model A), motorizoval Ameriku
• potřeba pohonných hmot=> těžba ropy
• rozvoj chemického průmyslu
• nové silnice, dálnice
• civilní letecká doprava (Charles Lindberg 1927
přeletěl sám Atlantik mezi New Yorkem a Paříží)
Nové technologie
• kompletní výrobní linky
• běžící pás
• automatizovaná výroba
• růst osobní spotřeby
• růst průmyslové výroby (Japonsko, USA, F, N i
ČSR)
Změna životního stylu
•
•
•
•
•
•
•
zábava, kino, divadla
cestování, turistický ruch
dámská móda – zkracování
pánská móda – sportovní vzhled
volný čas
tanec (charleston, shimmi)
jazz
Pacifismus v mezinárodních vztazích
• cílem celosvětový mír (Společnost národů)
• prostřednictvím arbitráže, bezpečnosti a
odzbrojení
• Rýnský garanční pakt, návrh VB, přijat 1925 ve
švýcarském Locarnu, nedotknutelnost západní
hranice N s F a Belgií, záruka východní hranice
s ČSR a Polskem neprosazena=> nebezpečná
možnost její revize
• 1926 přijetí N do SN
• od 1926 jednání o odzbrojení
• 1928 Briand-Kellogův pakt (Pařížský pakt),
iniciativa F a USA, podepsalo 60 států:
• spory řešit jednáním, ne válkou
• nestanoveny sankce
• nestanoveno konkrétní odzbrojení
Situace v koloniích
• požadavky národní a politické samostatnosti
• vycházeli z práva národů na sebeurčení
• Asie, Afrika, Latinská Amerika
• nesouhlas koloniálních mocností=> po 1. sv. válce
se svět kolonií nerozpadl, ale přerozdělil
na základě versaillesko-washingtonské
soustavy
vůči koloniím demokracie neuplatněna
Čína ve 20. letech
• formálně samostatná a vítězná
• cílem Japonska její ovládnutí
• Šan-tung připojen k Japonsku versailleskou
smlouvou=> protijaponské hnutí= hnutí 4. května),
v čele Sunjantsen (radikální demokrat), strana
Kuomintang, cílem nacionalismus, demokracie,
republika, blahobyt lidu, rozdělení půdy, práva dělníků
• poté generál Čankajšek, 1927 provedl převrat,
z Kuomintangu vyloučeni komunisté
• Čankajšek sjednotil Čínu, ale pokračuje občanská válka
s Mao Ce-tungem (komunista)
Indie ve 20. letech
• během 1. sv. v. britský slib statutu britského dominia,
po válce nesplněn
• protestní demonstrace
• strana: Indický národní kongres (Mahátma Gándhí,
Džaváharlál Nehrú)
• boj za nezávislost bez násilí: bojkot britského zboží,
odmítání práce pro Brity, občanská neposlušnost, 1920
hnutí nespolupráce s úřady
• 1922 střet s policií v Čauri-Čauře => kampaň odvolána
• britská perzekuce, Gándhí odsouzen na 6 let
• https://www.stream.cz/slavnedny/799400-den-kdy-segandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen
Turecko ve 20. letech
•
•
•
•
•
•
•
•
1923 * Turecké republiky
princip 1 vládnoucí strany
modernizace, reformy
místo muslimského evropské právo
zrušeno mnohoženství
odluka církve od státu
arabské písmo nahrazeno latinkou
Mustafa Kemal Atatürk
Palestina ve 20. letech
• arabské země se zbavily turecké nadvlády, ale
staly se mandátním územím (závislé)
• Palestina pod britským mandátem
• Židům povoleno přistěhovalectví, zakládání
kibuců= zemědělské nebo průmyslové osady
Židů s kolektivním vlastnictvím
• odpor palestinského arabského obyvatelstva

Podobné dokumenty

VY_32_INOVACE_7_1_20.

VY_32_INOVACE_7_1_20. V červnu 1940 kapituloval(a) ….… (USA- Francie - Itálie). Po této události následovala letecká bitva o (Oděsu – Británii - Krétu), kterou Němci prohráli. V roce 1945 se odehrál americký výsadek na ...

Více

Kniha/autor: Druhá světová válka v kresbách a karikaturách / Bryant

Kniha/autor: Druhá světová válka v kresbách a karikaturách / Bryant rakouský voják, ve válce dvakrát vyznamenaný Železným křížem. Adolf Hitler (narozený 20. dubna 1889) vstoupil v září 1919 do mnichovské pobočky Německé dělnické strany (DAP). Již v červenci 1921 se...

Více

smlouvy

smlouvy Rýnský garanční pakt

Více

Čína po roce 1945

Čína po roce 1945 Čína po roce 1945 Čína měla ve 2. SV 12 milionů mrtvých (odhad – Kronika lidstva), nejvíc po SSSR. 1) Zahraničí politika Číny, Tibet a Taiwan Občanská válka 1946-1949: pokračování občanské války (p...

Více

MODERNÍ DĚJINY ČÍNY

MODERNÍ DĚJINY ČÍNY hlavním soupeřem v občanské válce; navzdory výhodnější výchozí pozici však nedokázal tento konflikt vyhrát; po porážce se jeho vláda přesouvá na Tchaj-wan, kde je Čankajšek prezidentem Čínské repub...

Více

Svět po 1. světové válce

Svět po 1. světové válce v letech 1920-1921 jednání ČSR, Rumunska a Jugoslávie o spojeneckých smlouvách → podpis Malé dohody z obavy před snahou Maďarska obnovit velké Uhry v roce 1925 zasedala konference ve švýcarském Loc...

Více

2004

2004 c) bádenské lázně, kde H. Kohl a L. de Maiziere vyjednali v roce 1990 sjednocení Německa d) systém tavby oceli, který nahradil ve 30. letech 20. století Siemens-Martinovy pece e) vůdce teroristické...

Více