Únor

Komentáře

Transkript

Únor
U.S. Embassy Prague Newsletter
FEBRUARY 2010
Prague PRT Conference As
London Lead-In
In the lead-up to the January 28 London conference at which representatives of more
than 75 nations and international organizations looked at ways to support the Afghan
government in implementing its ambitious
Secretary Clinton
Talks about European Security
In a speech at in Paris on
January 29, Secretary of
State Hillary Clinton emphasized that the U.S. and
Europe are essential partners in meeting today’s
global challenges. “We are
engaged in productive discussions with our European
allies about building a new
missile defense architecture
that will defend all of NATO
territory…. More….
Czechs Traveling
to the U.S. Must
Have ESTA or Visa
Prior to Journey
The U.S. Embassy would like
to remind travelers from all
Visa Waiver Program (VWP)
countries of the requirement
to obtain approval through
the Electronic System for
Travel Authorization (ESTA)
or to get their visa prior to
traveling to the U.S. About
applying for ESTA, please look
at https://esta.cbp.dhs.gov.
More...
security, governance and development
agenda, more than 250 delegates from 46
countries met on January 25-27 in Prague. The
NGO, media, and government officials in attendance discussed ways in which Provincial
Reconstruction Teams (PRTs) can coordinate
to most effectively deliver results. More...
Czech, U.S. Scientists Discuss
Air Security
Harry Swenson of NASA and
Michal Pechoucek of the
Czech Technical University
(CVUT) discussed on February 4 in Prague solutions to
increase the capacity and
security of the air transportation. CVUT has helped to
develop and support cutting-edge NASA research
through U.S. Defense Department-sponsored program, . More...
CALENDAR HIGHLIGHT
ONE WORLD
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
WILL TAKE PLACE IN PRAGUE ON
MARCH 10 – 18, 2010, THEN IT
MOVES ON TO 29 PLACES
THROUGHOUT THE CR.ALSO
SPONSORED BY THE U.S.
EMBASSY, THE FESTIVAL WILL
OFFER OVER 100 FILMS.
ONEWORLD.CZ
FEB. 16:
“LITTLE BIG MAN”
FILM SCREENING, 6 PM
White Man’s Moccasins by Lee Marom in A.C.
U.S. Diplomat
and His Wife Talk
about Haiti
The American Center (A.C.)
opened on February 9 Exhibition of photographs "White
Man's Moccasins" by Lee
Marmon, the widely acclaimed Native American
photographer, who achieved
global recognition for his
distinguished black-andwhite portraits of tribal leaders. His works have appeared
in galleries, books and magazines around the U.S. More...
Political officer Darian Arky
of U.S. Embassy Prague and
his wife Veronika appeared
on Czech Television’s
“Before the Noon” on January 21 to talk about their life
in Haiti before the disastrous earthquake, and the
current American effort to
help put the nation back on
its feet. Darian and Veronika
worked in Port-au-Prince
from 2001-2002 . More...
Jana Hybaskova
Advocates Global
Women Movement Activities
Czech politician Jana Hybášková spoke in A.C. on
February 10 about her life in
politics as a Czech Ambassador to Kuwait, Qatar, and
Slovenia, her experience of
a member of the European
Parliament’s Committee on
Foreign Affairs and a founder of a political party. She
also stood up for global women movements.
FEB. 18:
U.S. FOREIGN POLICY DEBATE
WITH WELL KNOWN EXPERTS AND
JOURNALISTS,
4 PM
FEB 25
THE U.S. ARMY SOLDIERS IN
CZECHOSLOVAKIA AFTER FEBRUARY
1948
LECTURE, 5:30 PM
OFFICIAL WEBSITE
HTTP://PRAGUE.USEMBASSY:GOV
www.facebook.com/
USEmbassyPrague
www.youtube.com/
USEmbassyPrague
www.twitter.com/
USEmbassyPrague
Newsletter is published by U.S.
Embassy Prague. T. 257 022 002,
email [email protected]
Zpravodaj Velvyslanectví USA
ÚNOR 2010
Konference o PRT na úvod
schůzky v Londýně
V předvečer londýnské konference o
Afghánistánu, na které zástupci 75 zemí a
mezinárodních organizací společně s vládou
Afghánistánu 28. ledna posuzovali možnosti
její podpory při zavádění prostředků pro
Ministryně Clintonová o evropské
bezpečnosti
Americká ministryně
zahraničí Hillary Clintonová
ve svém projevu o budoucnosti evropské bezpečnosti,
který pronesla 29. ledna v
Paříži, zdůraznila, že USA a
Evropa jsou zásadními part–
nery při řešení současných
globálních problémů. „Vedeme diskuze s našimi evropskými spojenci o budování
nové architektury protiraketové obrany.” Více...
Češi cestující do
USA musí mít před
odletem ESTA
nebo víza
Velvyslanectví USA připomíná
cestujícím ze zemí, které jsou
součástí amerického programu bezvízového styku (VWP),
že před cestou do USA musí
získat souhlas v elektronic–
kém systému cestovní autorizace (ESTA). Požadavek se
týká českých občanů, kteří
chtějí navštívit USA bez víz. S
vízy o ni žádat nemusí. Více
na https://esta.cbp.dhs.gov
posílení bezpečnosti, vládnutí a rozvoje, se ve
dnech 25. až 27. ledna sešlo na 250 delegátů
ze 46 zemí na konferenci v Praze. Neziskové
organizace, media a vládní činitelé posoudili
způsoby, jak mohou provinční rekonstrukční
týmy (PRTs) koordinovat svoji práci k co
nejúčinnějšímu dosažení svých cílů. Více...
Vědci z NASA a
ČVUT diskutovali
o bezpečnosti
letecké dopravy
Americký vědec pracující pro
NASA Harry Swenson představil spolu s Michalem
Pěchoučkem z ČVUT výsledky spolupráce na vývoji nového systému letecké dopravy, který bude mít vyšší ka–
pacitu a méně zatíží životní
prostředí. Na výzkumu NASA
se ČVUT podílí prostřednictvím programu Ministerstva
obrany USA. Více...
NEPŘEHLÉDNĚTE
JEDEN SVĚT
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH
FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH
SE BUDE KONAT V PRAZE OD 10.
18. BŘEZNA 2010 A POTÉ SE
PŘESUNE DO 29 MĚST ČESKÉ
REPUBLIKY. FESTIVAL, KTERÝ
DO
PODPORUJE I AMERICKÉ
VELVYSLANECTVÍ, NABÍDNE PŘES
100 DOKUMENTŮ.
JEDENSVET.CZ
16. ÚNORA:
“MALÝ VELKÝ MUŽ”
PROMÍTÁNÍ FILMU,
Mokasíny bílého
muže Leea
Marmona v AC
Americký diplomat a jeho žena
mluvili o Haiti
V Americkém centru (AC)
byla 9. února zahájena výsta–
va fotografií “Mokasíny bílého muže” amerického indiánského fotografa Lee Marmona, který si svými černobílými
portréty kmenových náčelníků vydobyl věhlas po celém
světě. Jeho dílo se objevilo v
mnoha galeriích, časopisech
a knihách. Pětaosmdesátiletý
Marmon žije v rezervaci v
Novém Mexiku. Více...
Americký diplomat z
Velvyslanectví USA v Praze
Darian Arky a jeho žena
Veronika vystoupili 21.
ledna v programu České
televize “Před polednem“,
kde mluvili o svém životě na
Haiti před katastrofálním
zemětřesením a o současné
rozsáhlé pomoci USA při
obnově země. Darian tam
pracoval na ambasádě USA
a Veronika učila. Více...
Jana Hybášková
přiblížila roli
globálního ženského hnutí
Jana Hybášková mluvila 10.
února v Americkém centru o
své politické kariéře, práci
velvyslankyně v Kuvajtu, Kataru a Slovinsku, o působení v zahraničním výboru europarlamentu a o založení
politické strany. Podpořila
také aktivity globálního
ženského hnutí a upozornila
na některé chystané akce.
Více na www.hybaskova.cz.
18 HOD.
18. ÚNORA:
DEBATA O ZAHRANIČNÍ POLITICE SE
ZNÁMÝMI EXPERTY A NOVINÁŘI
16 HOD.
25. ÚNORA:
VOJÁCI AMERICKÉ ARMÁDY V
ČESKOSLOVENSKU PO ÚNORU
1948
PŘEDNÁŠKA, 17:30 HOD.
OFFICIAL WEBSITE
HTTP://PRAGUE.USEMBASSY:GOV
www.facebook.com/
USEmbassyPrague
www.youtube.com/
USEmbassyPrague
www.twitter.com/
USEmbassyPrague
Newsletter is published by U.S.
Embassy Prague. T. 257 022 002,
email [email protected]

Podobné dokumenty

Červenec/Srpen

Červenec/Srpen in Corruption Cases," agreed that corruption is one of the most pressing issue in their countries. Justice O’Connor visited the Czech Republic at the invitation of the CEELI Institute as she alread...

Více

International Conference European Conscience and Communism

International Conference European Conscience and Communism President of the independent Czech Republic. His main political field of interest are human rights.

Více

US Embassy Prague Newsletter - Velvyslanectví USA v České

US Embassy Prague Newsletter - Velvyslanectví USA v České The 14 secondary school students who gathered on May 11 for an awards ceremony at the American Center had already won the National English-Language Competition's regional contests. The group took p...

Více

pdf soubor

pdf soubor (a) plavat po celou dobu pod určitým úhlem ke směru proudu, tak aby výsledná rychlost byla stále kolmá ke břehu (b) plavat přímo k protějšímu břehu a vzdálenost, o kterou bude proudem odnesen, dojí...

Více

Clothes

Clothes Are you interested in cooking? Tell me about it. / Why not? What was the most delicious food you have ever eaten? Tell me about it. When was the last time you ate in a fast food? Tell me about it. ...

Více

The US Embassy Prague Tribune - Velvyslanectví USA v České

The US Embassy Prague Tribune - Velvyslanectví USA v České konzervy, pytle od mouky a kukuřice či populární žvýkačky. Více na www.patton-memorial.cz

Více

3. TZ - Jeden svět 2016 v Ústí nad Orlicí - pdf

3. TZ - Jeden svět 2016 v Ústí nad Orlicí - pdf environmentálních studií FSS MU Zbyněk Ulčák (po filmu Cowspiracy) a členka spolku Svoboda zvířat Tereza Bílá (po filmu V kožešině). Samotní diváci festivalu pak svým vstupenkovým hlasováním rozhod...

Více