A TA LO G Ý ROBK Ů

Komentáře

Transkript

A TA LO G Ý ROBK Ů
Katalog Výrobků
O nás
Výzkum
a Technologie
Historie
Společnost Dragflow S.r.l. byla založena
na konci 80. let na výrobu ponorných
čerpadel s míchacím zařízením pro
suspenze s vysokým obsahem abrazivních
materiálů.
Díky týmovému nadšení a skvělému
výkonu techniků a inženýrů se Dragflow
S.r.l. ukázala nejen jako jasná alternativa k
obvyklým produktům, ale také jako jistota
ve vztahu k zákazníkům z oborů extrémně
se specializujících odvětví, kteří musí čelit
a řešit náročné úkoly.
Dragflow S.r.l. původně vyplňující mezeru
na trhu v oblasti hloubení (bagrování),
těžbě a zpracování písku a štěrku následně
expandovala tak, že v současnosti pokrývá
širokou škálu oblastí.
Uznávaná značka s celosvětovou reputací
budovaná po celá léta vedla k rozšíření
portfolia nabízených produktů.
Jako vedoucí činitel v průmyslovém a stavebním sektoru
je společnost Dragflow S.r.l.
s rozmanitým týmem expertů
schopná reagovat na různorodé poptávky a zkoumat nejvhodnější, konkurenceschopné řešení „šité na míru“ pro
každou novou aplikaci.
Kromě toho naše technické
a obchodní oddělení je Vám
vždy připraveno k dispozici a
nabídnout okamžitou asistenci
zahrnující dodat Vám nejlepší
možnou radu přímo na stavbu,
rychle doručit náhradní díly.
Dále věnuje pozornost na
poprodejní servis.
Elektricky
poháněná
čerpadla
Specifikace elektricky poháněných čerpadel
EL 5
EL 7.5
EL 10
EL 12.5
EL 25
EL 35
EL 35 HC
EL 60
EL 60 HC
EL 100
EL 150
Výstup
Mandata
(ø mm)
(ø
Kapacita
Portata
(m33 /h)
(m
PrevaVýška
lenza
(m)
(m)
Napětí
A
(400 v)
(400
v)
HP/kW
frekvence
iri/min.
50/60Hz
50/60Hz
Čerpatelné
Passaggio
částice
corpi
solidi
(Ø mm)
(Ø
HmotPeso
nost
(Kg)
Kg
EL 5
80
30
12
9
5 / 3,7
1450 / 1750
20
200
EL 7.5
100
60
12
12
7,5 / 5,5
1450 / 1750
25
250
EL 7.5 S
100
60
12
16
10 / 7,5
1450 / 1750
25
260
EL 10
100
60
15
16
10 / 7,5
1450 / 1750
25
260
EL 10 S
100
60
15
19
12,5 / 9
1450 / 1750
25
270
EL 12.5
100
60
18
19
12,5 / 9
1450 / 1750
25
270
EL 12.5 S
100
60
18
23
15 / 11
1450 / 1750
25
280
EL 12,5 SS
100
60
18
28
18 / 13
1450 / 1750
25
290
Model
Modello
Výstup
Mandata
(ø mm)
(DN/PN)
Kapacita
Portata
(m3/3 /h)
/h)
(m
PrevaVýška
lenza
(m)
(m)
Napětí
A
(400
v)
(400V)
HP/kW
frekvence
giri/min.
50/60Hz
50/60Hz
Čerpatelné
Passaggio
částice
corpi
solidi
(Ø mm)
HmotPeso
nost
(Kg)
Kg
EL 25A
100 / 10
100
20
37
25 / 18
980 / 1180
35
Modello
Model
EL 25B
150 / 10
140
14
EL 35A
100 / 10
90
30
680
690
750
53
EL 35B
150 / 10
140
22
EL 35HC
150 / 10
210
15
EL 60A
150 / 10
200
22
35 / 26
980 / 1180
35
760
53
35 / 26
980 / 1180
60
89
60 / 44
980 / 1180
60
750
1040
EL 60B
200 / 10
350
16
EL 60HC
250 / 10
720
5
89
60 / 44
980 / 1180
90
1300
EL 100A
200 / 10
350
30
158
100 / 75
750 / 900
60
2000
EL 150A
250 / 10
720
22
240
150 /
110
600 / 720
120
EL 150B
300 / 10
900
18
1070
4300
4350
1450 RPM
Rozměry
1450 RPM
Min. výška hladiny
EL 12,5 - S - SS
1450 RPM
1450 RPM
EL 10 - S
EL 7,5 - SS
EL 5
Model
Modello
A
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
EL 5
387
20
80
357
783
170
EL 7.5
437
25
100
435
917
200
EL 7.5 S
437
25
100
435
917
200
EL 10
437
25
100
435
917
200
EL 10 S
437
25
100
435
917
200
EL 12.5
437
25
100
435
917
200
EL 12.5 S
437
25
100
435
917
200
EL 12.5 SS
437
25
100
435
917
200
Rozměry
Min. výška hladiny
DN.../PN10
EL 100
EL 35
EL 150
EL 60
EL 25
EL 35 HC
EL 60 HC
Model
Type
A
B
C
D
E
F
G
H1 H2
I
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EL 25
1344 375 540 667 323 327 378 857 145 815
EL 35
1430 375 600 774 363 374 418 863 298 902
EL 35HC
1465 375 540 736 307 350 412 888 282 902
EL 60
1610 450 548 747 334 362 428 930 197 933
EL 60HC
1660 450 548 997 449 467 478 995 340 1140
EL 100
2050 600 760 985 450 535 545 1300 400 1250
EL 150
2630 700 1015 542 610 652 750 1675 453 1600
Hydraulicky
poháněná
čerpadla
Specifikace hydraulicky poháněných čerpadel
HY 24
Model
Modello
Výkon
Potenza
Výstup
Mandata
(jmen. Ø/
(ø mm)
jmen.tlak)
Kapacita
Portata
(m3/3/h)
(m
/ h)
Výška
Prevalenza
(m)
Giri/min
Otáčky
(RPM)
100
60 / 80
18 / 28
1500 / 2000
HY 24
HP
kW
min / max min
min/max
min
/ max
14 / 26
Specifikace hydromotorů
Čerpatelné
Passaggio
částice
corpi
solidi
(ø
mm)
(mm)
Zdvihový
Cilindrata
objem
motore
(c.c.)
(c.c.)
Tlak
Pressione
min/max
min/max
(Bar)
Fabbisogno
Průtok oleje
Olio
min/max
min/max
(l/min)
(l / min)
25
20
210 / 300
30 / 40
10 / 19
Specifikace hydraulicky poháněných čerpadel
HY 35
HY 50
HY 50 HC
HY 85
HY 85 HC
HY 175
HY 220
HY 300
HY 400
Model
Modello
Výstup
Mandata
(jmen. Ø/
DN / PN
jmen.tlak)
Kapacita
Portata
(m3/3/h)
(m
/ h)
Výška
Prevalenza
(m)
HY 35 A
100 / 10
100 / 120
20 / 28
HY 35 B
150 / 10
140 / 170
14 / 20
HY 50 A
100 / 10
90 / 108
30 / 42
HY 50 B
150 / 10
140 / 170
22 / 32
HY 50 HC
150 / 10
210 / 250
15 / 21
HY 85 A
150 / 10
200 / 240
22 / 30
HY 85 B
200 / 10
350 / 420
16 / 23
HY 85 HC
250 / 10
720 / 860
HY 175 A
200 / 10
HY 220 A
Výkon
Potenza
Giri/min
Otáčky
(RPM)
HP
kW
min / max min
min/max
min
/ max
Specifikace hydromotorů
Čerpatelné
Passaggio
částice
corpi
solidi
(ø
mm)
(mm)
Zdvihový
Cilindrata
objem
motore
(c.c.)
(c.c.)
Tlak
Pressione
min/max
min/max
(Bar)
Fabbisogno
Průtok oleje
Olio
min/max
min/max
(l/min)
(l / min)
980 / 1180
25 / 35
18 / 25
35
55
210 / 250
54 / 65
980 / 1180
35 / 50
25 / 37
35
75
210 / 250
74 / 89
980 / 1180
35 / 50
25 / 37
60
75
210 / 250
74 / 89
980 / 1180
60 / 85
44 / 62
60
108
250 / 300
106 / 130
5/7
980 / 1180
60 / 85
44 / 62
90
108
250 / 300
106 / 130
350 / 420
30 / 43
750 / 900
117 / 175
75 / 128
60
335
210 / 260
252 / 302
250 / 10
720 / 780
22 / 26
HY 220 B
600 / 650
150 / 220 110 / 160
120
500
230 / 300
300 / 325
300 / 10
900 / 975
18 / 21
HY 300 A
250 / 10
720 / 900
22 / 34
HY 300 B
900 /
1200
600 / 750
150 / 292 110 / 214
120
500
230 / 350
300 / 375
300 / 10
18 / 28
HY 400 A
300 / 10
950 /
1000
34 / 42
320 / 400 239 / 295
120
710
270 / 300
535 / 605
350 / 10
1100 /
1200
750 / 850
HY 400 B
28 / 34
Rozměry
Model
Modello
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
I
Peso
Hmotnost
Kg
HY 35 A/B
1210
420
540
667
323
327
380
270
145
818
500 / 510
HY 50 A/B
1330
460
600
774
363
374
418
270
298
902
600 / 610
HY 50 HC
1425
460
540
736
334
350
412
270
282
902
700
HY 85 A/B
1390
460
548
747
334
362
428
290
197
933
700 / 730
HY 85 HC
1470
460
548
1020
449
478
485
326
340
1165
1000
HY 175 A
1895
640
760
985
450
535
545
400
400
1250
1800
2400
640
1015
1357
576
652
750
470
453
1600
3500 / 3550
1600
3500 / 3550
2600
640
1015
1357
576
652
750
470
453
1600
3550 / 3600
HY 220 A/B
HY 300 A/B
HY 400 A/B
A
B
C
D
E
F
G
H1
H2
Oblast působnosti
Min. výška hladiny
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
HC
Y
Y
Y
HC
HC
Y
HC
DN.../PN10
Min. výška hladiny
Náš
Hydraulický
agregát
hydraulický agregát typizovaný pro pohon
čerpadel může být také připraven pro možný pohon
navijáků, vrátků a dalších funkcí.
(proměnlivý
průtok)
Sestava: základní rám, pohon (diesel motor), různé
typy hydrogenerátorů, nádrž na hydraulický olej, řídící
a ovládací panel, příslušenství.
Dálkové ovládání: dodává se na přání
Typ čerpadla
Průtok
oleje
(l / min.)
Tlak
max
(bar)
Požadovaný
výkon
(Kw / Hp)
Elektrický
motor
Diesel
motor
HY24
0÷40
300
24 / 33
EP024
DP024
HY35
0÷65
250
33 / 45
EP035
DP035
HY35 + 1 EXHY20
0÷65+0÷35
250 / 250
51 / 69
EPO35E12
DPO35E12
HY35 + 2 EXHY20
0÷65+0÷70
250 / 250
68 / 93
EPO35E22
DPO35E22
0÷89
250
45 / 62
EP050
DP050
HY50 + 1 EXHY20
0÷89+0÷35
250 / 250
63 / 86
EP050E12
DP050E12
HY50 + 2 EXHY20
0÷89+0÷70
250 / 250
81 / 110
EP050E22
DP050E22
0÷130
300
79 / 108
EP085
DP085
HY85 + 1 EXHY20
0÷130+0÷35
300 / 250
97 / 132
EP085E12
DP08512
HY85 + 2 EXHY20
0÷130+0÷70
300 / 250
115 / 156
EP085E22
DP085E22
HY85 / 160
*
*
HY85 / 160 + 1EXHY20
*
*
HY85 / 160 + 2EXHY20
*
*
HY220
*
*
HY220 + 1 EXHY35
*
*
HY50 - 50 HC
HY85 - 85 HC
HY175
HY175 + 1 EXHY35
HY175 + 2 EXHY35
HY220 + 2 EXHY35
HY300
0÷325+0÷110
300 / 250
255 / 346
*
DP220E23
0÷375
300
268 / 364
*
DP300
*
*
*
DP300E23
HY300 + 1 EXHY35
HY300 + 2 EXHY35
0÷375+0÷110
350 / 250
324 / 440
HY400
*
HY400 + 1 EXHY35
*
HY400 + 2 EXHY35
*
* = dodává se na přání
= není k dispozici
Technická specifikace
Přídavný vrták Přídavný vrták
EXHY 20
EXHY 35
Rychlost (ot/min)
30 / 40 / 50
30 / 40 / 50
Výkon při souvislém chodu
11 / 15 / 18
18 / 24 / 30
Výkon při přerušovaném chodu
13 / 18 / 22
21 / 28 / 36
Průtok oleje (l / min)
22 / 29 / 36
35 / 46 / 58
Tlak při souvislém chodu (bar)
250
250
Tlak při přerušovaném chodu (bar)
350
350
Kroutící moment při souvislém chodu (Nm)
260 / 261 / 262
418 / 420 / 423
Kroutící moment při přerušovaném chodu (Nm)
311 / 313 / 314
501 / 504 / 507
500
600
Hmotnost (kg)
Tlakový
kompenzátor
Rám pro hydraulicky poháněný přídavný vrták
Vodní vysokotlaký
tryskový prstenec
Hydraulicky
poháněné
přídavné
vr táky
Příslušenství
Oblast
využití
Manipulace s odpadními kaly / čištění vodních nádrží / čerpání žump / sběrné odpadní nádrže/ čištění
usazovacích nádrží/ vykládky z nákladních plavidel.
Čištění sběrných nádrží/ čerpání jímek s příměsí popela/ bagrování vodních nádrží / nádrže na odpady/ čerpání jímek.
Rekultivace hlušiny zlata / sběrné šachty s propelerem / sedimentační a sběrné nádrže/ sběrné
nádrže na podzemní kaly/ čerpání technologických jímek / systém zavezení hlušiny/ úpravna
sběrných jímek/ rekultivace uhelné hlušiny. Ostraňování otevřených kalových nádrží/ jímky s drtícími
segmenty / jímky s brusnou jednotkou/ jímky s flotační jednotkou/ odkalování, odbahňování z
usazovacích nádrží/ čistící vůz jímek, žump, septiků.
Nádrže na okuje oceláren / nádrže na okuje koksáren / nádrže na strusku / odkaliště / čištění
kanalizace.
Několikametrové hloubení uložišť (až do 120m hloubky) / opětovné využití písku dříve vytěženého/
těžba písku.
Čištění a zpětný zásyp rýh při pokládce potrubní sítě nebo kabelů / čištění kesonů/ doprava
bentonitových směsí / skrývkové práce/ usazeniny z vypírání inertních materiálů.
Odstranění nánosů u břehů, v přístavech, atd. / čištění kontaminovaných rybníků / regenerace pláží,
pobřeží/ čištění řek, jezer a kanálů.
Nádrže na odpad při transportu koksu / čištění ropných nádrží/ přepravování řídkého bláta/
sedimentační jímky/ rekultivace hlušiny. sběrná nádrž na koksový prach/ přemisťování zavážecí
plošiny na písek / čerpání kalů z nákladní lodi.
Přečerpávání jímané vody/ nouzové odpadní nádrže/ dekantační jímky na popel, uhlí, popílek /sběrné
nádrže popele, sutiny a bahna/ odlučovače odsávání.
Odsávání mramorového prachu.
Ukázky
uplatnění
HY85B: Nasazení při akci hasičů v situaci ohrožení.
EL60B: Odvětví řezání mramoru – zpětné přečerpávání
vody (Italy).
HY85B + 2 EXHY20: Ve spojení s Fiatem
Hitachi FH 300 (Italy).
HY400: Přečerpávání písku z lodě (USA).
HY85B + 2 EXHY20: Pro manipulaci s kaly.
(Italy).
HY85B + 2 EXHY20:
Upevnění na výložníku rýpadla při
dobývání písku (UK).
EL10S: Čerpání kalů
z usazovací nádrže (Italy).
EL12,5: Čerpání kalů z propraných inertních materiálů (Australia).
HY85A: Těžba dna kanálu (Italy).
HY85A + 2 EXHY20: Prohlubování mořského dna v přístavu
Gioiatauro (Italy).
Plovoucí
sací bagr y
Základní
plovoucí sací
bagr
Technická specifikace
Tělo ➊
2x ocelový boční plovák
1x ocelový hlavní plovák
1x ocelové rameno pro zavěšení těžního čerpadla
nátěr vhodný pro mořské prostředí
galvanizační anoda
Hydraulický agregát ➋
diesel motor IVECO
palivová nádrž
elektrický okruh 12 / 24V
baterie
Navijáky / Vrátky ➌
4x uvazovací naviják (cca 50 m ocelového lana)
1x hlavní hydraulický vrátek ( cca 30 m ocelového lana)
Bagrovací zařízení ➍
1x čerpadlo Dragflow
2x přídavné rotační vrtáky / 1x rozrušovací věnec s tryskami
Hydraulické hadice navinuté na cívky (maxim využití do hloubky 15m) ➎
1x hydraulická hadice (obousměrná) pro pohon čerpadla tlaková/vratná
1x hydraulická hadice (obousměrná) pro pohon rotačních vrtáků tlaková/vratná
1x hydraulická hadice jednosměrná pro drenáž z čerpadla/rotačních vrtáků
Hydraulické hadice ➏
1x kompletní sada sestávající z 5 ks flexibilních pryžových hadic
➋
➎➏
➊
➌
➍
Plovoucí
sací bagr y
Plně vybavený
plovoucí sací
bagr
Technická specifikace
➊ Tělo
2x ocelový boční plovák
1x ocelový hlavní plovák
1x ocelové rameno pro zavěšení těžního čerpadla
nátěr vhodný pro mořské prostředí
galvanizační anoda
zábradlí
skluzy pod plováky
➋ Hydraulický agregát
diesel motor IVECO
palivová nádrž
elektrický okruh 12 / 24V
baterie
odhlučnění
➌ Navijáky / Vrátky
4x uvazovací naviják (cca 50 m ocelového lana)
1x hlavní hydraulický vrátek ( cca 30 m ocelového lana)
➍ Bagrovací zařízení
1x čerpadlo Dragflow
2x přídavné rotační vrtáky / 1x jet-ring
➎ Hydraulické hadice navinuté na cívky (maxim využití do hloubky 15m)
1x hydraulická hadice (obousměrná) pro pohon čerpadla, tlaková/vratná
1x hydraulická hadice (obousměrná) pro pohon rotačních vrtáků, tlaková/vratná
1x hydraulická hadice jednosměrná pro drenáž z čerpadla/rotačních vrtáků
➏ Hydraulické hadice
1x kompletní sada sestávající z 5 ks flexibilních pryžových hadic
➐ Kabina
čelní okno / boční otevírání dveří se zámkem/ klimatizace
hydraulický hlavní řídící panel / osvětlení
➐
➋
➎➏
➊
➍
➌
Plovoucí
sací bagr y
Plně vybavený
hydraulický
samohybný
plovoucí sací bagr
s hydraulickým
manipulačním
ramenem
Dragflow srl
Via Spagna 13
37069 Villafranca di Verona (VR) Włochy
[email protected]
www.dragflow.it

Podobné dokumenty

color tv service manual

color tv service manual 2) Press the ADJ button to enter the adjustment mode, search for RGB W-B mode with CH D , E , and select with VOL button. 3) Select the adjustment item with CH D, E button. 4) Adjust the data with ...

Více

Rozvodove retezy-prehled

Rozvodove retezy-prehled KZ750E2,3,H2,3(81-82) KZ750N1,2, (82-83) KZ750P1~7,9 (82-85,87-88,92,94 ) KZ750L1~4 (81-84) KZ750V1 (82) R1(82) KZ750A (83-86) KZ700A1 (84) KZ650A,B,C (80-83),D4(81) KZ650E,F2-4(81-83),H1-3(81-83),...

Více

vodící tyče - HYDRAULICS sro

vodící tyče - HYDRAULICS sro 3.HWRA serie : povrchově indukčně kalené a broušené nerezové vodící tyče HWRAZ serie : povrchově indukčně kalené a broušené nerezové vodící tyče v palcových rozměrech používaný materiál X90CrMoV18 ...

Více

-9 "6 ,9 1 - \ " / , < -/ / 6:< 9 / 6 < *"*1 , 6

-9 "6 ,9  1 - \  " / , < -/ / 6:< 9  / 6 < *"*1 , 6 zˆ•Œ5êzœ‘’™>ê„ꇆˆ•œêq„Ž˜…„ê–Ž5dˆêˆê“’–—„™ˆ‘ꑄꙝ5ˆ‘>ê“•’–—’˜“ˆ‘BꕈŽ’‘–—•˜Ž†ˆê •ˆ5‘U†‹ê ‹Œ–—’•Œ†ŽU†‹ê ˜‡5’–—Bê „ê –œOˆ‘U†‹ê “dB…?‹Sê ‰ŒŽ—Œ™‘B†‹ê “’–—„™­ê k’…’™>ê •ˆ†ˆ‘ˆ±ê Ž—ˆ•>ꙜOœê“...

Více

vodící tyče - HYDRAULICS sro

vodící tyče - HYDRAULICS sro používaný materiál X46Cr13 W-Nr.1.4034 tolerance průměru ISO h7 tloušťka chromované vrstvy 12±5 µm, tvrdost chromované vrstvy min.900HV 0.1 tvrdost povrchově indukčně kalené vrstvy 55±3 HRC ostatní...

Více

ŠVP ve formátu *

ŠVP ve formátu * D(  '0  <$ ' D( $ <$ ' & 99 ; &   !  ;  G(& M  ? $' !  ($( H <$  0(  '; $ & 

Více