Drážďany a zima se třpytí

Transkript

Drážďany a zima se třpytí
Turismus
Drážďany
a zima
se třpytí
www.dresden.de/weihnachtshauptstadt
Dresden.Marketing
@DD_Marketing
Vánoční Drážd’any
Kdo má rád Vánoce, musí milovat i Drážďany. Vybírat můžete hned z jedenácti
rozmanitých vánočních trhů – od středověkého, ale vůbec ne temného, až po zábavu
ve stylu »Aprés Ski« jako večer po lyžovačce.
K tomu adventní, varhanní a gospelové koncerty, veselé pohádky a mimořádné
výstavy. Vyberte si a vychutnejte nádhernou vánoční atmosféru.
Brusl
B
ruslen
eenív
ní v
aschenbergsk
ergském
ém pal
paláci
áci
Taschenb
Když ssee zzasněžené
Když
asněžené uulice
lice zalejí
zalej í útulným
útulným světlem,
světlem,
ddřevěné
řevěné filigránské
filigránské svícny
svícny z Krušných
Krušných hor
hor rozzáří
rozzáří
zzamrzlá
amrzlá ookna
kna a 5581.
8 1 . SStriezelmarkt
triezelmarkt v ssrdci
rdci Drážďan
Drážďan
ootevře
tevře ssvé
vé bbrány,
rány, nnastal
astal ččas
as vvánoční.
án o č n í .
Jen ppár
Jen
ár kkr
kroků
roků oodd vvánoční
ánoční vvřavy
řavy nnabízí
abízí nnádvoří
ádvoří
TTaschenbergského
aschenbergského paláce
paláce tradiční
tradiční bbruslení
ruslení nnaa ttřpytivé
řpytivé
lledové
edové ploše.
ploše. Se
S e svařeným
svařeným vínem,
vínem, kakaem
kakaem a dalšími
dalšími
ppochoutkami
ochoutkami zzažijete
ažij ete nnádherné
ádherné a bbezstarostné
ezstarostné cchvíle.
hv í l e .
Drážďanské vánoční trhy.....................................................................................
4
Koncerty, divadelní představení ........................................................................
8
Kouzlo zimních Drážďan......................................................................................
11
Výletní plavby, prohlídky, kulinářské zážitky ......................................................
12
Výstavy.................................................................................................................
13
Vánoce v regionu.................................................................................................
14
Nakupování v době adventu ...............................................................................
16
Akční nabídka: Advent v Drážďanech ................................................................
16
Hádanka o ceny...................................................................................................
17
Turistická infocentra............................................................................................
18
Plán města...........................................................................................................
19
581. vánoční trh »Striezelmarkt« – nejstarší vánoční trh v Německu
LLedová
edová plocha
p locha na
na historickém
historickém nnádvoří
á d vo ř í
oodd 221.
1 . llistopadu
istop adu 22015
01 5 aažž ddoo 117.
7. lledna
edna 22016
01 6
H
Hotel
otel TTaschenbergpalais
aschenbergpalais K
Kempinski
empinski D
Dresden
resden
TTaschenberg
aschenberg 3 | 001067
1 067 D
Dresden
resden | G
Germany
ermany
T ++49
49 351
3 5 1 4912
49 1 2 0 | kempinski.com/dresden
kempinski. com/dresden
[email protected]
eservations. taschenbergpalais@kempinski. com
3
581. vánoční trh »Striezelmarkt«
Slavnost »Dresdner Pflaumentoffelfest«
28.11.2015
Program věnovaný historii kominíčka ze sušených švestek zvaného »Pflaumentoffel«
Slavnost perníku »Dresdner Pfefferkuchenfest«
Slavnostní korunovace perníkové princezny
Třpytivá světla, zářící hvězdy, rozzářené oči dětí, vůně perníku a svařeného vína,
sváteční melodie. Drážďanský vánoční trh Striezelmarkt přináší do města slavnostní
nadílku. Již úctyhodných 581 let, což z něj činí nejstarší vánoční trh v Německu.
Každoročně nabízí příležitost k romantickým procházkám, k mlsání vánočních dobrot i ke koupi poetických dárků. Těmi klasickými jsou například dřevěné krušnohorské ozdoby, lužické modrotisky ̌ci ochranovské hvězdy. A samozřejmě nesmí
chybět ani originální drážďanská vánoční štola tzv. »Dresdner Christstollen«.
26.11.–24.12.2015
denně od 10 do 21 h
zahájení 26.11.
od 15 h v kostele Kreuzkirche
a v 16 h
na pódiu Striezelmarktu
11.12.2015, od 10 do 23 h
24.12.2015, od 10 do 14 h
www.dresden.de/striezelmarkt
Děti mohou vyrábět vánoční ozdoby a dárky v domě kominíčka ze sušených švestek
zvaného »Pflaumentoffel« nebo péct cukroví v pekárně. Navíc je pro děti přípraveno
i loutkové divadlo, kolotoč a dětská železnice.
Drážďanský tolar »Striezeltaler«
k 581. drážďanskému Striezelmarktu
Také letos si můžete na Striezelmarktu předem „vyměnit“ eura
za tolary. Za 10 eur získáte 11 tolarů, kterými můžete platit u všech
obchodníků na Striezelmarktu. Jeden tolar přitom odpovídá jednomu euru, takže ten
jedenáctý dostanete jako pozornost. Tolary jsou k dostání v omezeném množství
a exkluzivně jen v turistických informacích »Dresdner Information«.
www.striezeltaler.de
29.11.2015
22. Štolová slavnost »Dresdner Stollenfest«
05.12.2015
Po průvodu centrem Drážďan nakrojí dvorní mistr pekař a štolová dívka obří štolu
12kilovým a 1,6 metrů dlouhým štolovým nožem. Obří štola bude poté rozprodána
návštěvníkům.
Slavnost svatého Mikuláše z Myry
Dobročinná akce ke dni svatého Mikuláše
Dlouhá noc »Sternstunden«
Velkolepá hra světel a magické bytosti v kostýmech
06.12.2015
11.12.2015, 10–23 h
Slavnost vánoční pyramidy »Pyramidenfest«
12.12.2015
S oživlými figurkami 14 metrů vysoké krušnohorské vánoční pyramidy
Slavnost obloukového svícnu »Schwibbogenfest«
Tradice a zvyky regionálních uměleckých řemesel
13.12.2015
Vánoce na drážďanské radnici
16.12.2015
Vánoční pozdravy z Lužice
Hudba, tanec a vánoční příběhy z lužického regionu
17.12.2015
Hornické Vánoce s »Bergmannsweihnacht«
Vánoční koncert se saskými hornickými kapelami
19.12.2015
Den kostela Kreuzkirche
Mše, varhanní koncert a prohlídky s výkladem v němčině
20.12.2015
5
Advent na náměstí Neumarkt
Další vánoční trhy
»Dresdner Hüttenzauber« na náměstí Postplatz 7
Après ski, zábavné akce, gastronomické zážitky
27.11.–23.12.2015, denně 11–24 h
www.hüttenzauber-dresden.de
Drážďanská vánoční míle začíná u hlavního nádraží a prochází ulicí Prager Straße
k náměstí Altmarkt. Dále vede přes náměstí Neumarkt ke kostelu Frauenkirche,
a po mostě až na druhou stranu Labe do městských čtvrtí Vnitřní a Vnější Neustadt.
»Augustusmarkt« ve čtvrti Neustadt 8
Internacionální vánoční trh u zlaté sochy Augusta Silného a v ulici Hauptstrasse
27.11.–23.12.2015, po–čt, ne 11–21 h, pá, so 11–22 h
www.augustusmarkt.de
»Dresdner Winterlichter« vánoční trhy na ulici Prager Strasse
27.11.–23.12.2015, denně 10–21 h
www.dresdner-winterlichter.de
»18. Neustädter Advent« v barokní části čtvrti Neustadt
27.11.–24.12.2015
www.neustaedteradvent.de
Advent na náměstí Neumarkt 3
27.11.–23.12.2015, denně 11–22 h
www.weihnachtsmarkt-dresden-neumarkt.de
15. Tradiční vánoční trh u kostela Frauenkirche 4
27.11.–24.12.2015, po–čt, ne 10–21 h, pá, so 10–22 h
www.weihnachtsmarkt-dresden.de
Středověké vánoce na nádvoří zámecké stáje Stallhof 5
25.11.–23.12.2015 und 27.12.2015–06.01.2016, denně 11–21 h
25.11. 15–21 h, 31.12. a 01.01. zavřeno
www.mittelalter-weihnacht.de
»Romantischer Weihnachtsmarkt« romantický trh u zámku 6
27.11.–24.12.2015, po–čt, ne 11–20 h, pá, so 11–21 h
24.12. 11–14 h
www.romantischer-weihnachtsmarkt.com
6
2
Vánoční trhy
»5. Neustädter Gelichter« 10
Vánoce před Scheune
(ulice Alaunstrasse)
28.11.–20.12.2015
po-pá 16–22 h, so, ne 14–22 h
www.neustaedter-gelichter.de
9
Středověké vánoce na nádvoří Stallhof
»19. Elbhangfest
Weihnachtsmarkt« 11
Vánoční trh ve čtvrti Loschwitz
05.–20.12.2015
po–čt 13–20 h, pá 13–21 h
so 11–21 h, ne 11–20 h
www.elbhangfest.de
7
Frauenkirche
Koncerty, divadelní představení
Kostel Frauenkirche
náměstí Neumarkt
www.frauenkirche-dresden.de
vstupenky: Ticketservice Georg-Treu-Platz 3
Adventní slavnostní hudba z Drážďan
28.11., 18 h
Duchovní nedělní hudba
29.11., 13., 20.12., 15 h
Varhanní noční hudba
při svitu svíček »Orgelnachtmusik«
29.11., 06., 13., 20.12., 21 h
BACHzyklus
30.11., 20 h, 25.12., 21 h
Akzent »Bläsermusik virtuos«
03., 18.12., 20 h, 16.12., 21 h
Johann Sebastian Bach:
Vánoční oratorium
04.12., 19.30 h, (I–IV)
05.12., 19.30 h, 07.12., 20 h (I–III)
08.12., 20 h (IV–VI)
11.12., 20 h, 12.12., 19 h (I,II,VI)
Italské Vánoce
10.12., 20 h
8
Vánoční vokální hudba
17.12., 20 h
Romantická vánoční sborová hudba
a varhany
19.12., 19 h
Večer s vánočními zpěvy
22.12., 20 h, 23.12., 19 h
Vánoční nešpory »Vesper«
před kostelem Frauenkirche
23.12., 17 h
Duchovní slavnostní hudba
26.12., 16 h
Žesťové vánoce
»Dresdner Bläserweihnacht«
28.12., 20 h
Kostel Kreuzkirche
náměstí Altmarkt
www.kreuzkirche-dresden.de
vstupenky: Konzertkasse,
An der Kreuzkirche 6
Adventní nešpory
sboru »Dresdner Kreuzchor«
28.11., 05.12., 17 h
Varhanní koncert »Orgelkonzert«
29.11., 06.12., 17 h, 02.12., 20 h
Kostel Martin-Luther-Kirche
Vánoční hudba
»Striezelmarktmusik«
30.11.-04.12., 07.-11.12., 17 h
Večer s vánočními zpěvy při
svitu svíček
06.12., 17 h
Johann Sebastian Bach
Vánoční oratorium (I–III)
11.12., 19 h, 12., 13.12., 17 h
Johann Sebastian Bach:
Vánoční oratorium
12.12., 19:30, (I–III)
19.12., 19:30, (IV–VI)
Večer s vánočními zpěvy
a koledami sboru »Dresdner
Kreuzchor«
19., 20.12., 17 h
Štědrovečerní nešpory se sborem
»Dresdner Kreuzchor«
24.12., 14:30 a 16:15
Silvestrovské nešpory
se sborem »Dresdner Kreuzchor«
31.12., 16 h
Silvestrovský varhanní koncert
31.12., 21 h
Adventní nešpory
sboru »Dresdner Kreuzchor«
náměstí Martin-Luther-Platz
Dresdner Philharmonie
www.dresdnerphilharmonie.de
Johann Sebastian Bach:
Vánoční oratorium (I–III)
11.12., 19 h, 12., 13.12., 17 h
kostel Kreuzkirche
Vánoční koncert pro celou rodinu
12.12., 17 h, 13.12., 11 a 17 h
Hygiene-Museum
Štědrovečerní koncert pro
celou rodinu
24.12., 14 h
Albertinum
Vánoční koncert
25., 26.12., 19:30
Albertinum
Koncerty na přelomu roku
31.12., 15:30 a 19 h
01.01.2016, 19:30
Vysoká škola hudební
Carl Maria von Weber
náměstí Wettiner Platz
A Bigband Christmas
05.12., 17 h, 06.12., 16 h
Vánoční dechová hudba
12.12., 17 h, 13.12., 16 h
9
Stadion Drážďany
ulice Lennéstraße
Drážďanský advent – »Kreuzchor«
a 10.000 hlasů
zpěv písní se známým drážďanským
sborem
18.12., 20 h
Semperoper Dresden
náměstí Theaterplatz
vstupenky: Schinkelwache, Theaterplatz
www.semperoper.de
Silvestrovský koncert orchestru Staatskapelle Dresden
30.12., 20 h
31.12., 17:15
Silvestrovská open air
oslava
na náměstí Theaterplatz s velkým
ohňostrojem
31.12.2015
www.silvester-theaterplatz.de
Kouzlo zimních Drážďan
11. Semperopernball |
SemperOpenairball
Louskáček (Der Nussknacker)
balet o dvou jednáních
27., 28.11., 08., 10.12., 19 h
05., 19.12., 15 a 19 h
13., 20., 25., 27.12., 14 a 18 h
29.01.2016
Semperova opera a náměstí
Theaterplatz
www.semperopernball.de
Opera Jeníček a Mařenka
(Hänsel und Gretel)
14., 16.12., 19 h
12., 26.12., 14 a 19 h
Státní opereta Drážďany
Princezna na hrášku
(Die Prinzessin auf der Erbse)
zhudebněná pohádka
15., 18.12., 11 h
Ledová plocha v Taschenbergském paláci ulice Pirnaer Landstraße 131
www.staatsoperette-dresden.de
Vánoční show
06., 13., 26., 27.12., 15 h
05., 12.12., 18 h
04., 17., 18., 25.12., 19:30
20. drážďanský vánoční
cirkus
16.12.2015-03.01.2016
Areál Volksfestplatz Pieschener
Allee
Bruslení na nádvoří paláce Taschenbergpalais
Ledová plocha na barokním nádvoří hotelu Taschenbergpalais Kempinski
Dresden se i letos změní v bruslařský ráj. Fantastická příležitost věnovat se
zimním radovánkám přímo v centru Drážďan. Zimní bar s vytápěním nabízí horké
nápoje a sezónní lahůdky.
Možnost vypůjčení bruslí v běžných velikostech (za poplatek).
21.11.2015–17.01.2016
po–pá 15–22 h, so, ne 11–22 h
www.kempinski.com/dresden
Drážďanská zima 2015/2016
v koncertním areálu Weißer Hirsch
Zimní radovánky uprostřed lesoparku
»Dresdner Heide« s ledovou plochou,
bruslařskou dráhou, curlingem
a s lahodnými zimními pochoutkami.
14.11.2015–21.02.2016
www.konzertplatz-weisser-hirsch.de
Ledová plocha ve čtvrti Weißer Hirsch »Dresdner Winterzauber« na
náměstí Altmarkt
Zábavní svět s ledovou plochou, curlingovou dráhou, 36 metrů dlouho zimní
skluzavkou a spoustou kulinářských
pochoutek.
15.01.–28.02.2016
www.dresdner-winterzauber-2016.de
10
11
Výstavy
Výletní plavby, prohlídky,
kulinářské zážitky
nábřeží Terrassenufer · www.saechsische-dampfschiffahrt.de
Štolová plavba »Stollenfahrt«
27.11.–20.12., 15–17 h
06.12. bude na palubě Mikuláš
Večerní plavba »Glitzerschiff
im Advent«
(směr Pillnitz)
27.11.–18.12., 18:30–22 h
Adventní oběd »Adventslunch«
29.11., 06., 13.12., 11–14 h
Vánoční oběd »Weihnachtslunch«
25., 26.12., 11–14 h
Vánoční okružní plavba
»Weihnachtsrundfahrt«
25., 26.12., 15–16:30 h
Silvestrovská plavba »Silvesterschiffahrt«
31.12. 20–3 h
Reick, ulice Gasanstaltstraße 8b · www.asisi.de
Vánoční brunch pro celou rodinu
s pečením cukroví a muzicírováním
pro děti
Italienischen Dörfchen, Theaterplatz 3
29.11., 06.12., 10–14 h
www.italienisches-doerfchen.de
12
Muzeum saského lidového umění
(Museum für Sächsische Volkskunst)
ulice Köpckestrasse 1
www.skd.museum
út–ne 10–18 h
Vánoce v budově Jägerhof
28.11.2015–17.01.2016
Dopravní muzeum Drážďany
Dopravní muzeum Drážďany
(Verkehrsmuseum Dresden)
Panometer Drážďany v zimě
»Třpytivé Drážďany
v čase vánočním«
Německá prohlídka 360° panoramatem
barokních Drážďan pro celou rodinu.
29.11., 06., 13., 20., 25., 26., 27., 29.,
30.12., 15 h
ulice Wilsdruffer Strasse 2
www.museen-dresden.de
út–ne 10–18 h, pá 10–19 h
Vánoční výstava v budově Landhaus
»Cesta Drážďan za světlem«.
Drážďanské pouliční osvětlení v uplynulých
100 letech.
28.11.2015–06.03.2016
Saská paroplavební společnost
Saská paroplavební společnost
nábřeží Terrassenufer
www.saechsische-dampfschiffahrt.de
Městské muzeum
(Stadtmuseum Dresden)
Panometer Drážďany
ulice Augustusstraße 1
www.verkehrsmuseum-dresden.de
út–ne 10–18 h
Předváděcí jízdy na modelové
železnici se stopou 0
28.11.2015–03.01.2016
Když páru přidá Mikuláš
Adventní slavnost pro rodiny s dětmi
06.12., 10–18 h
13
Moritzburg
Vánoce v regionu
Pirna
www.pirna.de/tourismus
CANALETTO vánoční trh v Pirně
27.11.–23.12., 10–20 Uhr, Fr., Sa bis 21 Uhr
Zámek Wackerbarth, Radebeul
www.schloss-wackerbarth.de
Pevnost Königstein
www.festung-koenigstein.de
Slavnosti světla na zámku
Wackerbarth
s kouzelnými pohádkami v barokním prostředí
29.11., od 16 h
Adventní prohlídky vinařství
Prohlídka vinařství s ochutnávkou drážďanské
vánoční štoly a svařeného vína
23.11.–22.12., denně v 17:30 s degustací tří vín
(18:30 bez degustace)
Historický romantický vánoční trh
na pevnosti Königstein
28., 29.11., 05., 06., 12., 13., 19., 20.12., 11–19 h
Zámek Burgk, Freital
www.schloss-burgk-freital.de
Zámecký adventní trh na zámku
28., 29., 05., 06.12., 12–19 h
Vánoční trh na zámku Wackerbarth
Unikátní zámecký vánoční trh s exkluzivními dárky ze saských manufaktur.
12.12., 10–19 h; 13.12., 10–18 h
Radebeul
Advent, Advent,… Rodinné Vánoce na zámku Wackerbarth
Vánoční trh v Radebeulu
27.–29.11., 04.–06. a 11.–13.12., pá 17–21 h, so 12–21 h, ne 12–20 h
Vánoční hudba, kulinářství a dětské divadlo
29.11., 06., 20.12., 15 h
www.radebeul.de/tourismus
Meissen
Barokní zámek Moritzburg
www.schloss-moritzburg.de
út–ne 10–17 h
Tři oříšky pro Popelku
Zimní výstava k německo-české pohádkové klasice.
29.11.2015–28.02.2016
14
www.touristinfo-meissen.de
Vánoční trh v historické
čtvrti Altstadt
27.11.–24.12. a 25.12.–03.01.,
denně 11–20 h, 24.12. 11–13 h
15
Nakupování o adventu
Hádanka o ceny
Drážďanská hlavní nákupní zóna vede od hlavního nádraží ulicí Prager Strasse
směrem k zámku a nabízí mezinárodní módní značky, nákupní pasáže a vše, co
moderní životní styl žádá.
Luxus najdete v nákupní pasáži QF u Frauenkirche a v barokní čvtrti kolem Königstraße na druhé straně Labe. Pro nápadité a originální zboží si zajděte do pulzující
čtvrti Äußere (Vnější) Neustadt.
Máte chuť návštívit Drážďany? Vyřešte naši jednoduchou hádanku a s trochou štěstí
vyhrajete pouzkázku na dvě noci v luxusním hotelu.
Také k 22. Drážďanské štolové slavnosti bude více jak 3tunová obří štola putovat
centrem Drážďan. Po příchodu na Striezelmarkt bude před stovkami přihlížejících
pomocí velkého štolového nože slavnostně nakrojena. A prodej může začít…..
Zahájení prodeje v neděli 6. prosince v centru Drážďan (Altstadt).
Obchody mají otevřeno od 12 do 18 hodin.
www.cm-dresden.de
o
155,0d
0
eur
za oso
b
u
v
dvou
lůžko e
v
é
m
poko
ji
Vychutnejte si nádherné vánoční období
v Drážďanech - 581. Striezelmarkt jako
nejstarší německý vánoční trh a s ním
deset dalších vánočních trhů Vás svou
živou tradicí unese do kouzelného světa
Vánoc.
Obsahuje:
• dvě noci v dvou- nebo jednolůžkovém pokoji se snídaní
• vánoční prohlídka historického
centra
• vánoční pečená husa
26. 11.–24.12.2015
Rezervace na: www.dresden.de/advent
a) Je zhotoven z míšeňského
porcelánu
b) Váží 12kg a je 1,60m
dlouhý
c) Musí být kvůli své velikosti
registrován jako zbraň
Vyplňte pohlednici na poslední
stránce této brožury, opatřete
ji poštovní známkou za zašlete
nám ji.
Foto: Torsten Hufsky
Advent
v Drážďanech
Naše hádanka:
Co platí o štolovém noži?
Uzávěrka soutěže
je 31. leden 2016
(datum na poštovním razítku).
Cena
Dárkový poukaz na 2 přenocování v pětihvězdičkovém luxusním hotelu Taschenbergpalais
Kempinski Dresden (v závislosti
na volné kapacitě) pro 2 osoby
do 31.12.2016
17
b
c
Drážďanská turistická informační
linka Dresden Information Hotline
po–so 9–18 h
telefon +49 (0)351 501 501
fax +49 (0)351 501 509
www.dresden.de/tourismus
[email protected]
4
3
1
2
19
Vyhrajte víkendový pobyt v Drážďanech!
a
7
·
Soutěžní otázka: Co platí o štolovém noži, kterým je nakrojena obří štola? (stránka 17)
Prosím zakřížkujte
Jméno:
5
6
Vydavatel:
Dresden Marketing GmbH · Messering 7, 01067 Dresden
www.marketing.dresden.de
Grafika: c-macs publishingservice
Tisk: Neue Druckhaus Dresden GmbH
Fotografie: Matthias Creutziger (str. 10), Sylvio Dittrich (str. 4, 9, 12, 14, 15, 17), Sven Döring (str. 8), Sabine
Gudath (str. 11,) Torsten Hufsky (str. 3), Robert Jentzsch (str. 11), Jürgen Männel (str. 7), Arvid Müller (str. 14),
Dieter Nicklisch (str. 13), Tom Schulze (str. 12), Jörg Schöner (titul, str. 6), Igor Semechin (str. 13), Stadtmuseum
(str. 13), Hotel Taschenbergpalais Kempinski (str. 17)
Redakční uzávěrka: 06/2015
Změny vyhrazeny!
18
11
Dresden Marketing GmbH
Messering 7
01067 Dresden
Turistické informace
»Dresden Information«
u kostela Frauenkirche
Neumarkt 2, 01067 Dresden
Otevírací doba
po–pá 10–19 h
so 10–18 h
neděle, svátky 10–15 h
Turistické informace na nádraží
Dresden Hauptbahnhof
Wiener Platz 4, 01069 Dresden
Otevírací doba
po–ne 8–20 h
Turistické informace na trhu
Striezelmarkt
otevřeno denně
Zde vyplňte prosím Vaše kontaktní údaje:
8
Rok narození:
ubytování
vstupenky na různé akce
prohlídky města a okružní jízdy
turistické slevové karty
Dresden-Card
❖ akční nabídky
❖ suvenýry
❖ Tolar »Striezeltaler«
Příjmení:
9
Turistická infocentra
❖
❖
❖
❖
Adresa:
»Dresdner Hüttenzauber«
na náměstí Postplatz
8 »Augustusmarkt«
na ulici Hauptstrasse
9 »Neustädter Advent«
v barokní části čtvrti Neustadt
10 »Neustädter Gelichter«
na ulici Alaunstrasse
11 »Elbhangfest Weihnachtsmarkt«
vánoční trh ve čtvrti Loschwitz
E-mail:
plakáty
10
7
Co Vás přimělo k návštěvě Drážďan?
letáky | brožury
6
přátelé | známí
5
něco jiného
2
3
4
Drážďanský vánoční trh
Striezelmarkt
Vánoční trhy na ulici Prager Strasse
Advent na náměstí Neumarkt
Tradiční vánoční trh u kostela
Frauenkirche
Středověké vánoce na nádvoří zámecké stáje Stallhof
»Romantischer Weihnachtsmarkt«
romantický trh u zámku
facebook
1
internet
Vánoční trhy
2015
P R V N Í
E V R O P S K É
Z Á Ž I T K O V É
V I N A Ř S T V Í
Silvestr
vvánoční
á n o č n í ttrh
rh
HISTORICK Ý ROMANTICK Ý
ZIMNÍ POHÁDK A
N A P E V N O S T I KÖ
KÖ N GI ST EI N
s vvánocemi
ánocemi v ppodzemních
odzemních kasematách,
kasematách,
ttradičním
radičním ttržištěm
ržištěm s kkejklíři
ejklíři a řřemeslníky,
emeslníky, nnejdelším
ejdelším adventním
ad ve n tn í m
112 m
), ppohádkami,
ohádkami, »»Trpasličí
Trpasličí ddílnou«
íl n o u «
kkalendářem
alendářem v N
Německu
ěmecku ((112
m),
adventní hhudbou
udbou v Posádkovém
Posádkovém kostele
kostele
bbetlémem
etlémem se
se živými
živými zvířaty,
zvířaty, adventní
a řadou
řadou ddalších
alších aatraktivních
traktivních aakcí.
kcí.
Vánoční
Vánoční trh
trh na
na pevnosti
pevnosti bbude
ude ootevřen
tevřen o adventních
adventních vvíkendech
íkendech vvždy
ždy
hodin.
od 11.00 do 19.00 hodin.
tě
ostě
pros
U tohoo pr
nesmíte cchhyybběětt!
na zámku Wackerbarth
Oslavte přelom roku v prostorách zámku a vinařství,
mezi nejlepšími ročníky a se skvělou hudbou.
Zámek:
Slavnostní menu &
taneční kapela Jazzacuda
Restaurace:
Terasy:
Vybrané menu
Ohňostroj
se sklenkou sektu
Vinný sklep:
Tanec & buffet
Vinotéka:
Noc sektu se sladkým
buffetem & diskotéka
w
www.festung-koenigstein.de
w w. festun g- ko e n i gste i n . d e
Sächsisches Staatsweingut GmbH · Wackerbarthstr. 1 · 01445 Radebeul
Tel. +49(0)3 51.89 55-0 · Fax +49(0)3 51.89 55-250 · www.schloss-wackerbarth.de

Podobné dokumenty

prilmag

prilmag TEXT: ANDREA ANGERMANNOVÁ FOTO: ARCHIV

Více

4.12.2015-Pokyny-Adventní Drážďany-autobus-A

4.12.2015-Pokyny-Adventní Drážďany-autobus-A Toto obchodní centrum patří k největším v Německu. V tomto centru naleznete WC a také skříňky k úschově osobních věcí (viz. níže) Dále pak pro nákupy doporučujeme slavnou ulici Prager Strasse, kter...

Více

Měkkýši

Měkkýši L o ž e k V. (1955): Měkkýši československého kvartéru. - Rozpr. Ústř. Úst. geolog., sv. 17,. 512 pp. + 12 tab. + 3 příl., NČSAV, Praha. M á c h a S . (1967): Měkkýši Osoblažska. - Čas. Slez. Muz. ...

Více