SOUTĚŽ DĚTSKÉ MAPY BARBARY PETCHNIK

Komentáře

Transkript

SOUTĚŽ DĚTSKÉ MAPY BARBARY PETCHNIK
SOUTĚŽ DĚTSKÉ MAPY BARBARY PETCHNIK
Národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa pořádá
Kartografická společnost České republiky ve spolupráci s Katedrou Univerzity Palackého
v Olomouci. Téma pro období 2013-2015 bylo Moje místo v dnešním světě.
Letošního ročníku se zúčastnilo více než šest desítek škol a hodnoceno odbornou porotou
bylo 622 prací ve čtyřech věkových kategoriích: do 6 let,
6-8 let, 9-12 let, nad 12 let.
Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou vystavena
v rámci Mezinárodní kartografické konference v Roi de Janeiro, Brazílie.
Obrázky budou vystavovány také v průběhu 21. kartografické konference v Lednici a při
dalších příležitostech a akcích pořádaných Kartografickou společností ČR.
ZŠ Dubicko reprezentovaly žákyně Tereza Nováková, 5. třída,
Tereza Frýdová, 6. třída, Barbora Frýdová, 8. třída.
Do mezinárodního kola postupuje Tereza Nováková.
Výsledky kategorie C: 9–12 let
1. místo Jana Hopjanová – My place in the world today is my where my roots
(mezinárodní kolo)
2. místo Jan Fráně – My family is the most important in the whole
3. místo Tereza Nováková – My home among the continents (mezinárodní kolo)
4. místo Tereza Frýdová – Stage is my place to dance – ZŠ a MŠ Dubicko
5. místo Ema Minsfeldová – Ema’s world – ZŠ a MŠ Skřivany
6. místo Barbora Černá – Finalland -– ZUŠ Rokycany
7. místo Markéta Hrabcová, Gabriela Šerá, Michaela Jarolímová – Focus on Ostrava
– Ostrava
8. místo Dominik Libosvar, Iveta Libosvarová – Continent Kusmalia (Kontinent
Kusmalia) – ZUŠ J. A. Komenského Studénka
9. místo Denisa Koucká – Nature Reservation (Rezervace) – ZUŠ Rokycany
10. místo Marie Knapová – My dragons world – DDM Stonožka Nová Paka
Tereza Nováková
Tereza Frýdová
Barbora Frýdová

Podobné dokumenty

podpora pro kombinovanou formu studia

podpora pro kombinovanou formu studia seniorů dochází častěji k odklonu od chirurgického řešení problému? V rámci semináře budou studenti prezentovat témata dle vlastního výběru a to tak, že v rámci každého tématu studenti ve skupině p...

Více

Výtvarná soutěž pro děti s názvem „STRAŠÁK STRES“ má své vítěze

Výtvarná soutěž pro děti s názvem „STRAŠÁK STRES“ má své vítěze Cílem vyhlašované soutěže bylo napomoci působení školy na žáky při učení se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví (svoje i druhých osob) a být za ně odpovědný jako jednoho z...

Více

PDF - 1.8 MB

PDF - 1.8 MB Za posledního dva a půl roku se autorovo top 10 výrazně proměnilo. Zapříčinily to především prodeje vzácných raných prací na domácím i zahraničním trhu, které znatelně posunuly vzhůru i ceny ostatn...

Více

21. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice

21. zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice Jaromír Handl. Nebyly vzneseny žádné námitky. Návrh usnesení č. 14 Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení na zásahové vozidlo ve složení - Zdeněk Martinec, Miroslav Syřiště, Karel...

Více

Dana Hradcová: Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči

Dana Hradcová: Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči AGICH, G.J.: Dependence and Autonomy in Old Age: An Ethical Framework for Long Term Care, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 LAW J.: A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology an...

Více