Pravidla soutěže

Komentáře

Transkript

Pravidla soutěže
Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže „Converse All Star Song“ na webovém portálu
Bandzone.cz (dále jen „soutěž“) je společnost Optimum Distribution CZ & SK s.r.o. ,
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00 , IČO 25687271 (dále jen pořadatel či
organizátor).
2. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 12.4. 2011 do 8.6. 2011 a to ve
4 kolech. Každé kolo je rozdělené na fázi nahrávání/odesílání materiálu a na fázi
vyhodnocení/hlasování.
3. Soutěže se mohou účastnit osoby s bydlištěm na území České republiky a Slovenska
(dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném
vztahu k pořadateli, organizátorovi, či dalším společnostem pověřeným zajištěním této
soutěže a jejich rodinní příslušníci. Soutěžící se mohou zapojit do soutěže z webových
stránek http://bandzone.cz/, kde je podmínkou pro účast založený registrovaný profil.
4. Úkolem soutěžícího ve fázi nahrávání/odesílání je dotvořit neúplnou hudební skladbu
(poskytnutou portálem bandzone.cz) dalším chybějícím nástrojem – tj. skladbu stáhnout,
dotvořit vlastními prostředky chybějící nástroj a uploadovat zpět na portál bandzone.cz.
Na webu bandzone.cz bude umístěno uploadovací rozhraní, přes které soutěžící nahraje
dotvořenou skladbu zpět organizátorovi soutěže. Soutěžící musí uploadovat samotnou
stopu dohraného nástroje jako soubor .wav, ale i výsledný mix skladby ve formě .mp3.
5. Soutěžící s uploadem soutěžní skladby na portál Bandzone.cz souhlasí s užitím díla pro
prezentační účely pořadatele a jeho veřejném šíření pomocí internetových a
rozhlasových médií bez nároku na honorář.
6. Ve fázi vyhodnocení/hlasování zveřejní portál bandzone.cz vybrané nahrávky a všichni
registrovaní uživatelé bandzone.cz budou moci pro vybrané soutěžící hlasovat. Za první
místo v daném kole získá soutěžící 7 bodů, za druhé místo 3 body a za třetí místo 1 bod.
Soutěžící, který bude mít v daném kole nejvíce bodů, se stane vítězem. Jeho nahrané
stopy se zařadí mezi soubory ke stažení a začne další kolo soutěže. Po vyhlášení
výsledků vzejdou ze soutěže 4 hlavní výherci.
7. Soutěžící se může zúčastnit více kol soutěže. V každém kole soutěže smí však poslat
pouze jednu verzi svého nápadu.
8. Rozpis konání jednotlivých kol soutěže:
kolo (kytara)
- I. nahrávání 12. - 18. 4. 2011 16:00
- II. hlasování 18. 4. 2011 18:00 - 25. 4. 2011 23:59:59
2. kolo (klávesy)
- I. nahrávání 26. 4. - 2. 5. 2011 16:00
- II. hlasování 3. 5. 2011 18:00 - 9. 5. 2011 23:59:59
3. kolo (sólo)
- I. nahrávání 10. 5. - 16. 5. 2011 16:00
- II. hlasování 17. 5. 2011 18:00 - 23. 5. 2011 23:59:59
4. kolo (zpěv+text)
- I. nahrávání 24. 5. - 30. 5. 2011 16:00
- II. hlasování 31. 5. 2011 18:00 - 6. 6. 2011 23:59:59
Vyhlášení výsledků 8. 6. 2011
9. Podmínky pro upload jednotlivých nástrojů budou zveřejněny vždy na stránce
s rozhraním pro upload v den otevření nového kola souteže.
10. Výherce každého jednotlivého kola získává boty a oblečení od značky Converse. Výhru
obdrží po dohodě s pořadatelem, se kterým si prostřednictvím emailu, nebo osobně,
vybere požadované velikosti a modely z předložené nabídky.
11. Soutěž pracuje s informacemi od soutěžících podle platných právních norem. Každý
soutěžící je informován, že poskytuje pořadateli a organizátorovi osobní informace a za
jakým účelem tyto budou použity. Tyto informace nebudou předány třetí osobě ani nijak
zneužity; souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden níže. Soutěžící mohou být
kontaktování pomocí newsletteru o průběhu soutěže.
12. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
hodnoty a vyhrazuje si právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, včetně doby její
platnosti, či soutěž předčasně bez náhrady ukončit během jejího trvání. Změny jsou
účinné oznámením pomocí newsletteru a zveřejněním na internetu. Pořadatel
neodpovídá za doručení zpráv elektronickými prostředky a za doručení výher poštou.
Případné reklamace výher vyřizují jejich dodavatelé.
13. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže pořadateli souhlas, aby po dobu od začátku
soutěže až do případného odvolání souhlasu zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu
nutném pro zjištění výherce automatizovaným systémem a dále kontaktní údaje pro
marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb včetně zasílání direct mailů)
pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící,
resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly do
případného odvolání použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i
prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery
zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo
svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání
souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a před ukončením soutěže je
jeho následkem vyloučení soutěžícího z akce, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li
odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím doručením soutěžícímu. Soutěžící má
dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které
se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo
na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním
organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou
pověst či právo na ochranu jména.
V Praze 11.4.2011

Podobné dokumenty

Základní nastavení Logger32 po instalaci

Základní nastavení Logger32 po instalaci verzi se objevilo několik zásadních chyb, takže spolehlivě funguje až verze TQSL-114-3. Hlavně si co nejdříve vytvořte soubor značka.p12, bez něhož nelze obnovit systém TQSL po havarii PC nebo přen...

Více

Weinkarte - Klostermannova chata

Weinkarte  - Klostermannova chata Vinařství Chateau Menada vzniklo v roce 1901 a rozkládá se na 300 ha. V roce 2002 zakoupila toto vinařství společnost BELVEDERE SA (Francie), s cílem investovat do kvality vín a následného uvedení ...

Více

Manuál - Hosting

Manuál - Hosting Kapitola 2. Přístup k databázi na hostingu Na našem hostingu lze provozovat databáze typu MySQL. Při objednávání této služby můžete napsat požadavek na adresu [email protected], ve kterém může...

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽÍCÍ V SOUTĚŽI 1. Pořadatel a

ÚPLNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽÍCÍ V SOUTĚŽI 1. Pořadatel a údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo  svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., ...

Více

Pravidla souteze.indd

Pravidla souteze.indd stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto...

Více

Facebook soutěž – Super Bowl

Facebook soutěž – Super Bowl pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – part...

Více

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Každý soutěžící, který poskytl Organizátorovi v souladu s pravidly soutěže své osobní údaje, po...

Více