Problém kódování češtiny

Komentáře

Transkript

Problém kódování češtiny
Kódování češtiny – l a t i n 2
Kódování češtiny – u t f 8
Vytvoření databáze s porovnáváním v latin2_czech_cs:
Vytvoření databáze s porovnáváním v utf8_czech_ci:
CREATE DATABASE `krouzek1` DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs;
CREATE DATABASE `krouzek2` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
Vytvoření tabulky s porovnáváním latin2_czech_cs:
Vytvoření tabulky s porovnáváním v uft8_czech_ci:
CREATE TABLE `krouzek1`.`lide` (
`jmeno` VARCHAR( 30 ) CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs NOT NULL ,
`prijmeni` VARCHAR( 30 ) CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs NOT NULL
) ENGINE = MYISAM
Ve skriptu po připojení:
CREATE TABLE `krouzek2`.`lide` (
`jmeno` VARCHAR( 30 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL ,
`prijmeni` VARCHAR( 30 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE = MYISAM
mysql_query ("SET CHARACTER SET latin2");
Nastavení kódování vlastní HTML stránky ve skriptu:
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
</HEAD>
<BODY>
Uložení skriptu v kódování ANSI:
Ve skriptu po připojení:
mysql_query ("SET NAMES utf8");
Nastavení kódování vlastní HTML stránky ve skriptu:
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
</HEAD>
<BODY>
Uložení skriptu v kódování UTF-8 (V Poznámkovém bloku defaultně ANSI):
Vložení hodnot skriptem:
mysql_query ("INSERT INTO lide VALUES ('Růžena', 'Řehulková')");
mysql_query ("INSERT INTO lide VALUES ('Jiří', 'Žáček')");
V případě, že bychom ponechali běžné kódování ANSI a chtěli vložit hodnoty...
mysql_query ("INSERT INTO lide VALUES ('Růžena', 'Řehulková')");
... skript by skončil na chybě:
Incorrect string value: '\xF9\x9Eena' for column 'jmeno' at row 1
Incorrect string value: '\xF8\xED' for column 'jmeno' at row 1

Podobné dokumenty

9. Datové typy v MySQL, typy tabulek, funkce v MySQL

9. Datové typy v MySQL, typy tabulek, funkce v MySQL - byly starým standardem MySQL, od verze 3.23.0 nahrazen MyISAM - přípony: .ISD pro datové soubory a .ISM pro indexové soubory - nejsou binárně přenositelné na různé počítače a operační systémy - z...

Více

MySQL Performance Tuning (SQL-4402) NEW

MySQL Performance Tuning (SQL-4402) NEW MySQL Optimizer Finding Problematic Queries Caching and MySQL Choose an Architecture Caching Caching Benefits Non-MySQL Caches Query Cache MEMORY/MyISAM Tables as Cache MySQL Server Configuration S...

Více

l "¨ e$ "

l "¨ e$ " b (9MZ= b AC b M§(J? {EF?9\H(| =M§\NIYD b C : C,?sE?)= X!C†M§IY?)A=AAC`EF?sc ÊY¡ ?FI]c ( b (9M,= b : = \N*>=,XÆC†¡ K AC b '*H(D b C,c$b =£ACSKNM§*HI]\H(s')(J*Ò ŸJ  ¤ ×   b bGE [email protected]­e*N=...

Více

fiwre-s-pds

fiwre-s-pds závadu na vzdáleném zařízení LED Rx/Tx1 - datová linka - blikáním červené LED Tx - vysílání dat - blikáním zelené LED Rx - příjem dat LED Rx/Tx2 - datová linka - blikáním červené LED Tx - vysílání ...

Více

instalace courier-imap a squirrelmail

instalace courier-imap a squirrelmail `id` char(128) collate utf8_czech_ci NOT NULL default '', `crypt` char(128) collate utf8_czech_ci NOT NULL default '', `clear` char(128) collate utf8_czech_ci NOT NULL default '', `name` char(128) ...

Více

Embedded SQL v C/C++ úvod

Embedded SQL v C/C++ úvod EXEC SQL WHENEVER ;  Kdykoliv je splněna podmínka , automaticky se vyvolá akce  příkazy se vzájemně překrývají  #include

Více

pravidla promocni akce dvojity profit – rocnik 2016_cz

pravidla promocni akce dvojity profit – rocnik 2016_cz Správcem osobních údajů zpracovaných pro potřeby Promoční akce je firma MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelısségő Társaság, se sídlem: 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15., IČ: 15-09-062...

Více

Výstavba datového skladu s použitím open source

Výstavba datového skladu s použitím open source cíl provést průzkum dostupných open source nástrojů a technologií, posoudit jejich vlastnosti, kvality a vhodnost použití pro výstavbu námi uvažovaného datového skladu pro potřeby střední či malé f...

Více

CREATE TABLE

CREATE TABLE pokud chceme vymazat pouze obsah tabulky (ne záhlaví – resp. schéma), použijeme příkaz DELETE FROM table (viz dále)

Více