Likosáček v digitální podobě najdete zde

Komentáře

Transkript

Likosáček v digitální podobě najdete zde
04–05 2016 Ročník XIX.
LIKOSÁČEK
Časopis
pro zaměstnance
a přátele společnosti
LIKO-S
Budujeme happy and green company®
NAŠE IZOLAČNÍ PĚNA
JE NEPRŮVZDUŠNÁ
NEJZDRAVĚJŠÍ
KANCELÁŘ V ČR
IZOLUJE ICYNENE
ÚSPĚCH POD
KARIBSKÝM SLUNCEM
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ
TOTO NENÍ POLYURETAN,
®
TO JE ICYNENE !
PĚNA ICYNENE ZATEPLILA DŮM ROKU 2015 NA SLOVENSKU • OSTŘE SLEDOVANÁ REKONSTRUKCE
ZATEPLENÍ • LIKO-S PŘIPRAVUJE UNIKÁTNÍ PROJEKT "KNIHOVNA ARCHITEKTŮ"
EDITORIAL
NEJZDRAVĚJŠÍ
KANCELÁŘ V ČR
IZOLUJE ICYNENE
BUDOVA VÝVOJOVÉHO CENTRA LIKO-NOE BUDÍ OD SAMOTNÉHO
POČÁTKU PROJEKTU NEMALÝ ZÁJEM. V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH BODUJE
I V PRESTIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH. PŘI POHLEDU NA TUTO UNIKÁTNÍ STAVBU
BY VŠAK MÁLOKDO TUŠIL, ŽE JEJÍM SPECIÁLNÍM VLASTNOSTEM
VÝRAZNĚ POMÁHÁ ZATEPLENÍ CHYTROU IZOLACÍ® ICYNENE®.
SPECIÁLNÍ ČÍSLO DIVIZE ICYNENE
Milí Likosáci a vážení zákazníci,
právě držíte v rukou speciální vydání
věnované Icynene® Chytré izolaci®. V něm
najdete, jak funguje jedna z nejdokonalejších
izolací na světě, a krásné příklady jejího
použití. Je úžasné sledovat, kolik času
i peněz ušetříme našim zákazníkům, a to
jak u rodinných domů, tak u komerčních
objektů. A že se jim to vyplatí, dokazuje i titul
nejzdravější kanceláře v ČR - samozřejmě
zateplené pěnou Icynene.
Uznání odborné veřejnosti je vidět i na
spolupráci se značkami jako Rigips nebo
WÜRTH, kdy jako jediná pěna na světě máme
střešní fólii přímo na míru. Klíčem úspěchu
tohoto unikátního produktu, který většinou
nepotřebuje žádné nedokonalé parotěsné
vrstvy, je hlavně kvalita aplikace a životnost.
Každý rok se nám daří posouvat hranice
kvality díky novým detailům v konstrukcích
a pravidelným výcvikem vlastních
zaměstnanců. Tito mistři svého oboru dělají
dokonalé zateplení pro 20 rodinných domů
týdně, a i díky nim je životnost naší pěny
desítky let bez významnější degradace.
Přál bych si, abyste i vy patřili do rodiny
našich spokojených zákazníků, kteří již nikdy
nebudou muset řešit problémy s izolací,
protože mají DOKONALÉ ZATEPLENÍ pěnou
ICYNENE. Přeji vám hezké čtení.
Jan Vimr
ředitel divize ICYNENE – Chytrá izolace
2
Celá budova LIKO-Noe pracuje se systémem takzvané přírodní tepelné stabilizace.
Voda, země, slunce a vzduch, všechny tyto
elementy slouží k vytápění i chlazení stavby.
Voda prostřednictvím živé fasády a přilehlého jezírka ochlazuje budovu a vytváří v okolí
zdravé mikroklima, země slouží k ukládání
tepelné energie. Sluneční paprsky dopadající na fototermální stěnu ohřívají vodu a v LIKO-Noe topí. To vše by ovšem nefungovalo
bez difůzně prostupných stěn zaizolovaných
naší Chytrou izolací Icynene. Ta přispívá
svými vynikajícími vlastnostmi k fungování celého systému, který uvnitř LIKO-Noe
zachovává tepelný komfort bez ohledu na to,
zdali je venku mráz nebo horké léto. V zimě
pomáhá držet teplo, v létě nepustí dovnitř
horký vzduch. V neposlední řadě umožňuje
nežádoucí vlhkosti, aby unikala z budovy
ven.
Stěny této stavby v létě neodrážejí sluneční paprsky a nezvyšují tak teploty panující
v okolí stavby. Na tuto fasádu, kombinující
zelené difůzně otevřené stěny spolu s využitím izolace Icynene, máme užitný vzor. Na
nadzemní část stavby byla využita měkká
pěna, která díky svým expanzním vlastnostem lehce vyplní a zaizoluje i těžko přístupná místa. Tvrdá pěna spolu s uzavíracím nátěrem Polyurea pak byla použita na izolace
podzemních částí LIKO-Noe.
Budova LIKO-Noe byla postavena během
27 dní v květnu 2015 a od té doby neustále
sbíráme data o jejím fungování. A musíme říct, že výsledky měření předčily naše
očekávání. Izolační vlastnosti této budovy
v kombinaci s difuzní prostupností stěn
zaujaly i autora stavby, předního českého
architekta Zdeňka Fránka, který nyní naši
pěnu používá na svých dalších projektech.
Ocenění se nám dostalo rovněž v soutěži
Zasedačka roku, kde byla stavba LIKO-Noe oceněna v kategorii Zdravá kancelář, a v neposlední řadě je to cena Icynene
Architectural Design Award, kterou tato
stavba získala na mezinárodní konferenci na Jamajce, jak se můžete dočíst na jiném
místě našeho časopisu.
Jisté je jedno. Unikátní stavba LIKO-Noe
doslova ukazuje nový směr ve stavebnictví. Ukazuje, že budoucnost je ve stavbách,
které fungují v harmonii s přírodou, které umějí hospodařit s vodou a přírodními
zdroji energie, které dovedou i při vynikajícím zateplení dýchat. Jsme rádi, že naše
Chytrá izolace Icynene je součástí této
budoucnosti.
David Šmída
marketingový specialista
LIKO-NOE KVETE
MALÉ HOLANDSKO
U LIKO-NOE
Rodinná firma doslova rozkvétá i díky
rodinám zaměstnanců
DEN ZA DNEM SE SPOLU S PŘÍRODOU MĚNÍ I VZHLED NAŠEHO
VÝVOJOVÉHO CENTRA LIKO-NOE. JARO JE V PLNÉM PROUDU, OŽILY JAK
ŽIVÉ FASÁDY, TAK CELÉ OKOLÍ. TO ZDOBÍ STOVKY TULIPÁNŮ A NARCISŮ,
KTERÉ LONI VYSÁZELY DĚTI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ A SPOLU S NIMI I DALŠÍ
ČLENOVÉ VELKÉ RODINY LIKOSÁKŮ. DĚKUJEME, BEZ VÁS BY TATO KRÁSA
NEVZNIKLA.
3
GLOBÁLNÍ KONFERENCE ICYNENE
ÚSPĚCH POD
KARIBSKÝM SLUNCEM
ZAČÁTKEM BŘEZNA LETOŠNÍHO ROKU SE USKUTEČNILO CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
FIRMY ICYNENE. PRO TOTO SETKÁNÍ BYL LETOS VYBRÁN EXOTICKÝ KARIBSKÝ OSTROVA JAMAJKA. A LIKO-S BYL
POCHOPITELNĚ U TOHO. KONFERENCE SE ZÚČASTNILO PŘES 350 POZVANÝCH PARTNERŮ Z KANADY, SPOJENÝCH
STÁTŮ, JAPONSKA A ŘADY EVROPSKÝCH ZEMÍ. LIKO-S REPREZENTOVALI NAŠI KOLEGOVÉ Z DIVIZE CHYTRÁ IZOLACE.
SPOLU S NIMI SE NA JAMAJKU VYPRAVILI TAKÉ NAŠI PARTNEŘI, PROTOŽE ÚSPĚCH PĚNY ICYNENE NA EVROPSKÉM
TRHU JE I JEJICH ZÁSLUHOU.
První den konference se hotel už od rána
plnil lidmi s visačkami kolem krku. K večeru se už nemohlo stát, že byste prošli
chodbou a nenatrefili na takto označené
jedince, vytvářející vynikající atmosféru
plnou pulzující energie. Oficiální program
začal projevem prezidenta a CEO Howarda
Decka, ve kterém mimo jiné poukázal na
dominantní postavení firmy Icynene na
trhu pěnových izolací, na zajímavé příležitosti pro rozšíření spolupráce s architekty, staviteli a majiteli nemovitostí a na
nové marketingové kampaně a aktivity.
V následujícím projevu nám Randy Scott,
viceprezident a generální manažer pro
Severní Ameriku, ukázal připravované
novinky z vývojových laboratoří firmy.
Mezi největší zajímavosti patří nová měkká pěna s vylepšenými teplotechnickými
a environmentálními vlastnostmi a rovněž
polotvrdá pěna s nadouvadlem na vodní
bázi, s vylepšenou výtěžností a možností
aplikace i v mínusových teplotách.
Společné foto týmu LIKO-S před zahájením galavečera.
Randyho na pódiu vystřídala Betsy
Cosper, viceprezidentka a osoba zodpovědná za marketing, která uvedla mimo různé
marketingové zajímavosti i unikátní humorný videoklip natočený zaměstnanci
ústředí firmy Icynene na téma správné výslovnosti názvu firmy. Škoda, že to video
není možné umístit na stránky časopisu,
opravdu stojí za to! Celý úvodní blok pak
uzavřel hlavní řečník večera Troy Hazard,
který za svůj život nasbíral neocenitelné
zkušenosti s řízením a lidí.
Druhý a třetí den byly ve znamení přednášek zaměřených na podrobné seznámení s novými produkty a službami z dílny
Icynene a Graco, zavedenými a očekávanými změnami v normách a předpisech,
směřování trhu k objektům s nulovou spo-
4
Společné foto před hotelem Hilton, zleva Bertrand Lauret (Icynene Evropa, Střední východ a Afrika),
Petr Králíček (projektant, zástupce firmy LIKO-S), Aleš Musil (majitel firmy Musil, s.r.o., obchodní
partner a zástupce firmy LIKO-S), Betsy Cosper (viceprezidentka Icynene), Vít Beroun (obchodní
manažer ve firmě Musil, s.r.o., zástupce firmy LIKO-S), Howard Deck (prezident a CEO, Icynene),
Zdeněk Fránek (architekt a děkan Fakulty architektury na TU Liberec).
TERMOVIZE
třebou energie, lepší využití marketingu
v každodenní praxi a mnoho dalšího.
I naši zástupci přispěli svým dílem
k obohacení programu. Jan Vimr, ředitel
divize Chytrá izolace, sklidil velký úspěch
se svou prezentací, kde mimo jiné poukázal na správné způsoby návrhu skladeb
střech s použitím měkké pěny s difůzně
otevřenou strukturou. Náš klenot, budovu vývojového centra LIKO-Noe, představil osobně pan architekt Zdeněk Fránek a jeho prezentace právem vzbudila
velikou pozornost. Ve svém vystoupení
představil myšlenku a koncept tohoto jedinečného díla, na jehož úspěchu a fungování se nemalou měrou podílí i izolace
Icynene.
Vyvrcholením třídenního maratonu
přednášek, seminářů, obchodních jednání a přátelských setkání byl galavečer ve
stylu slavných hollywoodských Oscarů.
Ocenění byli ti, kteří dosáhli významných
ZRAK JAKO
PREDÁTOR
MÁ NAŠE
TERMOKAMERA
ZATEPLENÍ OBJEKTŮ MUSÍ PŘEDCHÁZET SOFISTIKOVANÁ DIAGNOSTIKA,
DÍKY KTERÉ NAŠI TECHNICI NAJDOU VEŠKERÁ PROBLEMATICKÁ MÍSTA.
K TOMU MAJÍ VE SVÝCH SLUŽBÁCH TU NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKU VČETNĚ
TERMOVIZNÍ KAMERY.
Měření termovizní kamerou je v dnešní
době velice žádané a má rozsáhlé využití.
Teplo je totiž všude kolem nás a je buď žádoucí (teplo domova), nebo nežádoucí (přehřívání elektrických rozvaděčů, pojistek,
fotovoltaických panelů a podobně). Při termovizním měření se většinou setkáváme
s dalšími nežádoucími jevy, jako jsou úniky
tepla, vlhkostní problematika nebo netěsnost obvodového pláště.
Bezprostředně po návratu informovali Jan
Vimr a Marián Streda o úspěchu na Jamajce
i ostatní kolegy ve firmě. A vzali si na to
stylové rastamanské čapky.
úspěchů na poli obchodním, technickém
i marketingovém.
A my jsme zvítězili hned dvakrát!
První ocenění bylo pro nejlepšího evropského dodavatele Icynene. Druhé,
neméně důležité ocenění, bylo za nejlepší stavbu zateplenou pěnou Icynene. To
jsme získali za již jmenovanou unikátní
a ekologickou stavbu LIKO-Noe. Obrovský úspěch, kterého jsme dosáhli, je výsledkem práce celého realizačního týmu
Chytré izolace v roce 2015 a také obchodních partnerů a partnerů z řad odborné
veřejnosti. Zároveň je to závazek a jasná
meta pro rok 2016!
Marián Streda
technický ředitel divize Energy
Pomocí termovizní kamery jsme schopni
přesně určit chyby v konstrukcích a odhalit
tepelné mosty, kde dochází k větším tepelným tokům, což se v interiéru projevuje
chladnějším povrchem. Tepelný most se
kromě úniku tepla z budovy může projevovat také kondenzací vlhkosti a mokrými
skvrnami, které jsou výborným podkladem
pro bujení nežádoucích plísní.
Pomocí termovizní
kamery jsme schopni
přesně určit chyby
v konstrukcích
a odhalit tepelné
mosty, kde
dochází k větším
tepelným tokům.
Termokamera zvládá
pracovat i v teplotách
hluboko pod nulou.
Naše divize disponuje nejmodernější
technikou pro termovizní měření, s citlivostí neuvěřitelných 0,045 °C. Termokamera
zvládá pracovat i v teplotách hluboko pod
nulou, což zaručuje bezproblémový provoz
i v nejchladnějších měsících v roce. Ideální
podmínky pro měření jsou, pokud je rozdíl
teplot mezi interiérem a exteriérem 20 °C.
Z toho vyplývá, že se termovizní měření
dají provádět jen v některých měsících
v roce. Samozřejmostí je i vestavěný digitální fotoaparát, který umožňuje pořízení
fotografie spolu s termovizním snímkem.
Tato funkce nám umožňuje jasně rozpoznat
a přesně identifikovat problematická místa
daného objektu.
Josef Volf
technický specialista divize Icynene
Pomocí termokamery identifikujeme
problematická místa domu.
5
MATERIÁL PRO 21. STOLETÍ
IZOLAČNÍ MATERIÁL
PRO 21. STOLETÍ
NENASÁKAVOST
IZOLACE
Tento unikátní materiál nenasává vodu a díky
otevřené skladbě zabraňuje vzniku plísní.
Zapomeňte na alergie.
V zimě hřeje, v létě chladí. Pěna
Icynene ušetří až 70 % nákladů
za topení či klimatizování. A vy si
pak můžete dovolit třeba druhou
dovolenou.
AKUSTIKA
Má vynikající akustické izolační
parametry. Pomůže tak vytvořit
dobré sousedské vztahy.
Chytrá izolace ICYNENE slouží po celý rok.
V zimě hřeje, v létě chladí.
Díky unikátním izolačním vlastnostem uspoří
pěna až 70 % nákladů na topení a chlazení.
Pěna ICYNENE má stálé vlastnosti a perfektně
slouží po celou dobu životnosti stavby. Po nástřiku zvětší svůj objem 100x. Díky tomu kompaktně
izoluje a utěsní veškeré složité detaily.
Rychlá realizace – dokonalé zateplení je
možné realizovat za jediný den.
Pěna je difuzně otevřená. Zamezuje šíření
alergenů a bakterií, zajišťuje tepelný komfort
a zlepšuje kvalitu spánku.
Tři roky po sobě byla společnost ICYNENE oceněna v nezávislém průzkumu jako číslo jedna
v kvalitě na americkém stavebním trhu.
6
NEPROVZDUŠNOST
Zabraňuje proudění vzduchu. Podobně jako např.
softshell oblečení chrání před studeným větrem. Díky
své struktuře zároveň umožňuje odvod vzdušné vlhkosti
a váš dům dýchá.
JAK TO FUNGUJE
DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ
IZOLACE
Molekula vody je desetkrát
větší než molekula vzduchu
nasyceného vodní párou.
Díky tomu molekula
vzduchu nasycená vodní
párou projde pěnou ven,
zatímco voda nemůže
dovnitř. Pěna tedy
umožňuje odvod vzdušné
vlhkosti a stavba tak dýchá.
Ani molekula vzduchu
však nemůže projít pěnou
přímo, ale musí si hledat
svou cestu. Proto je
izolace ICYNENE dokonale
neprůvzdušná a zabraňuje
průvanu v konstrukci.
H2O
Molekula vzduchu
nasyceného vodní
párou pěnou bez
problémů projde ven
z budovy.
Molekula vody je 10x
větší než molekula
vzduchu nasyceného
párou. Do pěny
nepronikne.
KNIHOVNA ARCHITEKTŮ
PŘIPRAVUJEME UNIKÁTNÍ
PROJEKT – KNIHOVNA
ARCHITEKTŮ
SE STÁLE SE ROZŠIŘUJÍCÍM POVĚDOMÍM O CHYTRÉ IZOLACI ICYNENE
A S ROSTOUCÍM ZÁJMEM Z ŘAD ODBORNÉ VEŘEJNOSTI JSME SE ROZHODLI
OPĚT POSUNOUT LAŤKU NABÍZENÝCH SLUŽEB VÝŠE A POSKYTNOUT NĚCO
NAVÍC. PROTO JSME PŘIŠLI S PROJEKTEM KNIHOVNY ARCHITEKTŮ.
Navrhováním technických řešení šitých na míru zákazníků, která jsme ověřili výpočetními modely a osvědčila se
v praxi, jsme získali neocenitelné zkušenosti o funkčním působení izolace Icynene. Tyto zkušenosti jsme se rozhodli shromáždit a nabídnout je odborné veřejnosti
k volnému použití v projektové dokumentaci. Tak se zrodila „Knihovna architektů“.
Knihovna bude přístupná přes internetové stránky Chytré izolace. Po rychlé registraci bude mít uživatel možnost
nahlédnout do tří částí, ve kterých nalezne typové detaily, certifikáty, protokoly
a rovněž prostor pro řešení specifických
problémů svých projektů.
Část určená pro detaily bude dále rozdělena na rodinné domy a halové objekty,
kde budou k nalezení typové detaily řešení izolace obvodových stěn, střech, stropů
a podlah.
Část věnovaná certifikátům a protokolům bude obsahovat informace o tepelně
izolačních vlastnostech, akustice, nasá-
kavosti a prostupu vodních par. Jednou
z mnoha zajímavostí, které zde můžete
nalézt, je neprůzvučnost obvodové konstrukce s pěnou Icynene – 54 dB. Víme, že
typové řešení není aplikovatelné na všechny případy, a právě pro takovéto situace
bude sloužit poslední oddíl. Zde nám můžete napsat svůj dotaz, se kterým potřebujete pomoci, nebo žádost o kontaktování.
Náš tým odborníků udělá vše potřebné pro
vaši spokojenost.
Informace uvedené na stránkách Knihovny architektů budou dostupné ke stažení
ve formátu PDF. Samozřejmostí budou
i detaily v CAD formátu. Uživatelům nabídneme inovativní přístup ve formě zasílání
detailů upravených na míru konkrétnímu
zákazníkovi a rovněž výstup z programu TEPLO. Věříme, že tento postup ocení
všichni ti, kteří se dnes a denně zaobírají
návrhem konstrukčních řešení a projektovou dokumentací. Knihovna bude vaším
pomocníkem při řešení každodenních
problémů. Vzhledem k různorodosti po-
Marián Streda je hlavním strůjcem tohoto
unikátního projektu.
užitelnosti izolační pěny Icynene bude
neustále doplňována o nová řešení. Tím
bude napomáhat k jednoduchému a rychlému rozhodování o vhodnosti a použitelnosti nabízeného detailu i produktu.
Knihovna architektů je dalším z produktů firmy LIKO-S vyjadřujícím její základní hodnoty a principy založené na
inovacích a nadstandardních službách pro
zákazníky.
Marián Streda
technický ředitel divize Energy
Řez šikmou střechou bez střešního záklopu a 3D detail šikmé střechy.
7
ICYNENE NA SLOVENSKU
PĚNA ICYNENE ZATEPLILA
DŮM ROKU 2015 NA
SLOVENSKU
V LOŇSKÉM I V LETOŠNÍM
ROCE BYCH CHTĚL POCHVÁLIT
SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKÝMI
STAVEBNÍMI FIRMAMI. MEZI
NIMI BYCH RÁD VYZVEDL
SPECIALIZOVANOU FIRMU
ENERGODOMČEKY S.R.O., SE
KTEROU JSME REALIZOVALI
CELOU ŘADU ZAKÁZEK.
Se jmenovanou firmou a jejím majitelem panem Iľovem jsme se seznámili na
východě Slovenska ve Velké Lomnici při
řešení zateplení střechy pasivního domu.
Tato stavba, která se nalézá na východním úpatí Tater, získala ocenění firmy
Business Media - Dům roku 2015. Jsme
rádi, že jsme k tomuto ocenění mohli
přispět. Spolupráce s firmou Energodomčeky dále pokračuje a spolupracujeme
na dalších novostavbách po celém Slovensku. Jsme rádi, že si vybrali naši izolační
Stanislav Pátik, obchodní manažer Icynene, si vždycky poradí se zateplením domu.
pěnu, kterou vyrábí společnost Icynene
v Kanadě a která je od roku 1986 lídrem
v tepelně izolačních pěnách. Vlastní aplikace provádí zkušený a lety prověřený
tým Chytré izolace. Tepelně izolační pěna
Icynene se dá využít na zateplení střech
i na zateplení administrativních budov
a jejich částí.
Stanislav Pátik
obchodní manažer Chytré izolace
na Slovensku
Zateplení střechy pasivního domu Lomnica
Chytrou izolací Icynene.
Chytrá izolace Icynene je ideální také na
zateplení větších administrativních budov.
8
Víkendový dům Lomnica byl oceněný jako Dům roku 2015 na Slovensku.
REKONSTRUKCE
OSTŘE SLEDOVANÁ
REKONSTRUKCE
ZATEPLENÍ
VELKÉ VÝKYVY VNITŘNÍCH TEPLOT
V DOMĚ TRÁPILY NAŠEHO PARTNERA
PANA MARTINA ZABLOUDILA.
POPROSIL NÁS TEDY O ZHODNOCENÍ
AKTUÁLNÍHO STAVU A TERMOVIZNÍ
SNÍMKY BRZY ODHALILY VELKÉ
NEDOSTATKY V IZOLACI JEHO DOMU.
TAK ZAČAL PŘÍBĚH ZATEPLENÍ, KTERÉ
JE DOSLOVA POD DROBNOHLEDEM.
VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE TOTIŽ PAN
ZABLOUDIL KONTINÁLNĚ SLEDUJE
A NA POMOC SI POZVAL MODERNÍ
TECHNIKU.
Nápravu si vzal na starost náš zkušený tým
a realizace zateplení poloviny dvojdomku se
sedlovou střechou byla provedena sejmutím
krytiny a aplikací pěny na stávající palubkové obložení. O tom, že zateplení izolační pěnou Icynene funguje, se přesvědčil
investor téměř okamžitě. Protože je ale
specialistou na zabezpečení a slaboproudé
technologie, zajímaly ho přesné výsledky. Do
jednotlivých pokojů si nechal nainstalovat
bezdrátové teploměry. Data z těchto teploměrů jsou zaznamenávána v chytrém telefonu
včetně grafického vyhodnocení.
Měření probíhá kontinuálně. Pro příklad
byl vybrán jeden týden v lednu a jeden týden
v červenci. Z měření vyplývá, že sledovaný
prostor vykazoval v zimním období stabilní
teplotu a příjemném klima. V letním měsíci
pak činil rozdíl teplot maximálně 3,9 °C. Pocitově se bydlení v takto izolovaném prostoru
výrazně zkvalitnilo. V řeči čísel se snížily
náklady na vytápění o 40 %. Dům nadále
sledujeme a na podzim bude provedeno kontrolní termovizní měření.
Václav Pěnička
vedoucí obchodu divize Icynene®
Zateplení střechy Chytrou izolací - Icynene prováděné shora.
Snímky z termovize před rekonstrukcí
odhalily značné nedostatky ve stávající
izolaci.
Měření bezdrátovým teploměrem po
rekonstrukci zateplení vykázalo stabilní
teplotu podkroví v zimním i letním období.
9
NÁŠ PARTNER ICYIZOL
POMOC NA
PRAVÉM MÍSTĚ
ZÁKAZNÍK JE U NÁS VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ. ABY SE MU DOSTALO PRVOTŘÍDNÍCH SLUŽEB, STARÁME SE, ABY
I NAŠE PARTNERSKÉ FIRMY MĚLY OD LIKO-SU MAXIMÁLNÍ PODPORU. JEDNOU Z TAKOVÝCH FIREM JE SPOLEČNOST
ICYIZOL. TA MÁ ZA SEBOU HROMADU ZAKÁZEK V LIBERECKÉM KRAJI (I MIMO NĚJ) A ROVNĚŽ NEMÁLO POZITIVNÍCH
REAKCÍ ZÁKAZNÍKŮ. DEJME SLOVO PANU LÍBALOVI Z ICYIZOLU, ABY SE PODĚLIL O JEDNU TAKOVOU PŘÍJEMNOU
ZKUŠENOST.
Na lednové výstavě v Praze, kde jsme
prezentovali naši Chytrou izolaci Icynene,
jsem se setkal s panem projektantem Ovečkou. Ten po chvilce konstatoval, že právě
naše izolace by mu mohla vyřešit hodně
problémů, se kterými se často setkává.
Hned týden po výstavě jsme se setkali na
stavbě, kterou realizovala firma Optimastav Group. Jednalo se o rekonstrukci
staré roubenky. Stavba již byla zateplena
nadkrokevní izolací, ale potýkali se zde
s problémem, jak dozateplit kolem pozednic, půlštokových stěn, stropu a dřevěného štítu. Zároveň řešili i Blower door test
(měření vzduchotěsnosti budovy), který
musel splňovat nemalé parametry. Dohodli jsme se, že zhotovíme izolaci v tloušťce
22 cm a vyřešíme problém se zateplením
špatně izolovatelných detailů. Dovolím si
navíc podotknout, že to vše bez parotěsných zábran. Nadkrokevní izolace však nebyla provedena v celé střešní konstrukci.
V zadní části domu jsme museli také zateplit stropní podhled a propojit jej se střešní konstrukcí, aby zde nevznikal tepelný
únik a vnik. Po samotné realizaci přišlo
měření Blower door test, které předčilo
i očekávání majitele realizační firmy.
Ten nás pochválil jak za vyřešení problému, tak za provedenou práci. Cituji:
„Pánové děkuji, zcela jistě to nebyla naše poslední spolupráce. Kdyby všechny firmy pracovaly stejně jako vy, hned by se podnikalo ve
stavebnictví lépe a s větší důvěrou."
Aleše Musila a další. Moc vám děkujeme
a vaší podpory si moc vážíme.
PS: Děláš-li svou práci poctivě a rád,
uspokojuješ tím nejen sebe, ale i okolí.
Martin Líbal
jednatel a poradce zateplování staveb
firmy Icyizol, partner společnosti LIKO-S
A to je důvod, proč pracujeme s tímto
nadčasovým materiálem, který nás stále
více utvrzuje v tom, že přinášíme do stavebnictví kvalitu s vysokou životností.
Na závěr bych ještě rád dodal, že to vše by
se neobešlo bez veliké podpory LIKO-Su
a dalších partnerských firem. Konkrétně
mám na mysli Honzu Vimra, Janu Vránovou, Dalibora Skácela, Michala Koláře,
I v největších mrazech bylo pěkně teploučko.
Pánové Líbal a Móler
10
200 let stará roubenka v novém kabátě
a zateplená pěnou Icynene. Nevadí, že je
-15 °C, i v takovém mraze zateplujeme.
VLASTNOSTI PĚNY
IZOLACE ICYNENE
JE NEPRŮVZDUŠNÁ,
POTVRDILI VĚDCI Z ČVUT
ZATEPLENÍ
HALY BĚHEM
VÍKENDU
VZDUCHOTĚSNOST BUDOV BÝVALA TRADIČNĚ SPOJOVÁNA HLAVNĚ
S PROBLEMATIKOU NETĚSNOSTI OKENNÍCH SPÁR. V SOUČASNOSTI SE
ZDŮRAZŇUJE POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍ VZDUCHOTĚSNOSTI OBÁLKY
BUDOVY JAKO CELKU, PŘEDEVŠÍM Z DŮVODU DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH
ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY.
Práce na zateplení haly ve Stošíkovicích
pro nás byla cennou zkušeností. Jednalo se
o velmi zajímavou zakázku, která však byla
velice náročná na samotnou aplikaci. Investor nechtěl zastavit provoz ve výrobní hale,
takže bylo nutné vše stihnout během jednoho
víkendu. Od začátku nám bylo jasné, že termín je doslova šibeniční, ale protože máme
rádi výzvy, pustili jsme se do toho. Díky perfektní organizaci a nasazení našich aplikátorů
vše dopadlo dobře a v požadovaném termínu.
Investor byl velice spokojený. V letošním roce
hodlá realizovat další etapu zateplení a díky
své zkušenosti se opět rozhodl pro firmu
Musil.
Aleš Musil
jednatel společnosti Musil spol.s.r.o.
partner společnosti LIKO-S
Pěna Icynene byla úspěšně otestována ve zkušební klimatické komoře ČVUT.
ke ztrátě tepla a pěna vyhovuje požadavkům těsnosti. I bez zmíněných fólií, které
tvoří většinou neprůvzdušnou vrstvu pro
minerální izolace, minimalizuje pěna Icynene rizika ztráty tepla obálkou budovy,
kondenzace a možné degradace dřevěných
prvků krovu.
Ing. Josef Volf
technický specialista divize Icynene
Průvzdušnost přepočtená na 1 m2 vzorku
Objemový tok vzduchu [m3/m2.h]
Průvzdušnost neboli vzduchotěsnost
obálky budovy není možné určit výpočtem.
Spolehlivě ji lze ověřit pouze měřením tzv.
Blower door testem, kterým se ověří intenzita celkové výměny vzduchu. Netěsnosti
v obálce budovy vznikají nejčastěji nahodile. Jedná se např. o neutěsněné prostupy
technického zařízení budov, defekty parozábrany, neutěsněné spáry a mnoho dalšího. Tyto nedokonalosti se pak často projevují zvýšenou tepelnou ztrátou objektu,
kondenzací, snížením účinnosti větracího
systému a kvality vnitřního prostředí vlivem průvanu.
Náš vývojový tým spolupracuje s univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, kde ve zkušební
klimatické komoře byla odzkoušena naše
izolace Icynene při různých tlakových
rozdílech v porovnání s minerální vatou.
Do tlakového rozdílu 50 Pa je považována izolace Icynene jako neprůvzdušná s
minimálním procentem objemového toku
vzduchu. A to i bez použití parotěsnící
nebo paropropustné fólie. Nedochází tak
1,4
1,2
1
0,8
0,6
Kamenná vlna
0,4
Icynene
0,2
0
25
38
57
87
Tlakový rozdíl [Pa]
131
200
300
Reálně naměřené hodnoty objemového toku
vzduchu při rozdílném tlaku působícím na
kamennou vatu a izolaci Icynene.
11
NÁŠ PARTNER ROFIHAS
ČINÍME
ZÁKAZNÍKY
ŠŤASTNÝMI
Každým dalším rokem, kdy provádíme zateplení Chytrou izolací Icynene, nás naši zákazníci utvrzují v tom, že produkt, který jim
přinášíme do domovů, je pro ně přínosem. Je
jedno, jestli se jedná o zateplení novostavby
či rekonstrukce. Sami poznají, že ušetří nemalé peníze za vytápění, v létě mají doma
osvěžující chládek a každý den zažívají pocit
z příjemného, zdravého a komfortního bydlení. Nejvíce nás potěší doporučení od spokojeného zákazníka. Je to pro nás důkaz, že vše
funguje, jak má. Nejenom Icynene coby prvotřídní izolační materiál, ale zároveň i kvalitně
odvedená práce našich aplikátorů. Jedno bez
druhého prostě nejde.
Šárka Havlíčková
asistentka firmy RoFiHaS
partner společnosti LIKO-S
MŮJ ŽIVOT
S ICYNENE
JIŽ ŠESTÝM ROKEM PRACUJI VE SPOLEČNOSTI LIKO-S. V OBLASTI
ZATEPLOVÁNÍ SE POHYBUJI JIŽ 18 LET, A TO JAK V SEGMENTU
PRŮMYSLOVÝCH IZOLACÍ, TAK V ZATEPLOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ.
ZATEPLOVÁNÍ A TEPELNÉ IZOLACE MNE TAK PROVÁZEJÍ CELÝM MÝM
PROFESNÍM ŽIVOTEM. A NYNÍ NEJENOM PROFESNÍM. KDYŽ JSME
PŘED NEDÁVNEM ŘEŠILI ZATEPLENÍ NAŠEHO RODINNÉHO DOMU, BYLO
JASNÉ, NA JAKOU IZOLACI PADNE VOLBA.
Vzhledem k tomu, že jsem se ve velké
míře zaměřil na spolupráci s autorizovanými partnery, spadá většina mých realizací do segmentu rekonstrukcí. Je to úžasný
pocit, když vidíte, že jste někomu dokázali
vyřešit problém, který jej trápil. Většina
takových zákazníků se totiž v minulosti
spálila při volbě vhodného dodavatele či
při výběru systému zateplení. V rámci naší
společnosti jim nabízíme kompletní servis.
Odměnou pak bývá pozitivní zpětná vazba
od zákazníků, kteří mohou jednoduše porovnat stav před a po rekonstrukci.
Při výstavbě našeho domu ve Vyškově
jsme nedávno dospěli do fáze instalace
a nastavení našeho kondenzačního kotle.
Veškeré rozvody, včetně podlahového topení, provedla firma Radka Bastla TOVOZ
a vše tak bylo připraveno k nastavení regulace – ekvitermní křivky. Tento systém
spočívá v nastavení teploty vody v závislosti na venkovní teplotě. Zjednodušeně
řečeno: při nižší venkovní teplotě je voda
teplejší, při vyšší venkovní teplotě je zase
chladnější. To proto, aby došlo k rovnováze
mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti.
Realizace zateplení rodinného domu
v Nové Vsi pod Pleší.
12
Nastavení u nás prováděla vyškovská
firma Trasko. Technikovi jsem odpověděl
na dvě základní otázky. Čím a jak je dům
zateplen a jakou požadujeme vnitřní teplotu. O zateplení izolační pěnou Icynene
technik zatím slyšel jen z doslechu, ale
v praxi se s ním ještě nesetkal. Křivku tedy
nastavil tak, že počítal se zateplením stropu 220 milimetry klasické izolace. Nikoliv
na parametry Chytré izolace Icynene. Brzy
bylo zřejmé, že při tomto nastavení vnitřní teplota vysoce převyšuje požadovanou
hodnotu. Technik musel dorazit podruhé
Václav Pěnička a jeho dokonale zateplený
dům.
a křivku opět upravit. Byl jsem si vědom,
že nastavení křivky není jednoduché, ale
ani napodruhé to nebylo ono. Nakonec
musel technik přijet potřetí. To už se velmi
zajímal o materiál, kterým máme zatepleno. Křivku nakonec nastavil na hodnoty
odpovídající pasivním dřevostavbám a pro
jistotu mi dal kód, abych si případnou regulaci mohl provést sám. Při letošní jarní
kontrole jsem mu mohl potvrdit, že současné nastavení nám vyhovuje na 100 % a věřím, že teď už si bude pěnu Icynene dobře
pamatovat.
Václav Pěnička
vedoucí obchodu divize Icynene®
DOPIS OD ZÁKAZNÍKA
ZATEPLUJEME
I AUTA A OBYTNÉ
DODÁVKY
O tom, že Chytrou izolací Icynene se nezateplují pouze budovy, se mohli za dobu více
než čtyřleté spolupráce s firmou Eastwander
z Kroměříže přesvědčit desítky zákazníků. Jmenovaná firma se zabývá stavbou obytných automobilů pro lidi, kteří vyznávají aktivní přístup
k trávení volného času a zároveň vyžadují komfort. Právě komfort těmto obytným vozidlům
dodává zateplení naší pěnou, která v zimě hřeje
a v létě chladí. Majitel firmy Eastwander pan
Josef Fornál si osobně vyzkoušel rozdíl prožít
víkend v obytném vozidle zatepleném běžnou
izolací a Chytrou izolací Icynene. Od té doby se
naši aplikátoři čím dál častěji vydávají na cestu
do Kroměříže, kde většinou zateplují dvě nově
přestavovaná vozidla najednou.
Luděk Rejda
obchodní manažer divize Icynene®
DOM MONT:
Z DOPISU OD
ZÁKAZNÍKA
Firma DOM MONT ze Žiliny je naším osvědčeným partnerem na Slovensku. Perfektní
práce je u nich standardem, o čemž svědčí
i množství pochvalných e-mailů. Je to pro
nás čest, že si naši zákazníci najdou chvíli,
aby nám napsali slova pochvaly. Tady je
jeden za takových dopisů. Další najdete
na našem webu: www.chytraizolace.cz
v sekci Reference.
Čo sa týka nášho rozhodnutia pre kanadskú
penu, nemáme ani najmenšie pochybnosti
o tom, že sme sa rozhodli správne. Je to
čistá a rýchla práca. I keď stojí niečo navyše,
veríme v to, že časom sa nám to určite vráti.
Sme mimoriadne spokojní nielen s vami pán
Višňovský, s vašim manažovaním, radami
a tiež prístupom k samotnej práci. Mali sme
z vás veľmi dobrý pocit. Aplikácia izolácie
prebehla absolútne bez problémov, chalani,
čo nám izoláciu aplikovali, boli veľmi
pohodoví, ochotní a dôslední. Aplikácia
takejto izolácie je na naše slovenské
pomery ešte stále novinkou, ktorá prilákala
k nám už aj zopár zvedavcov, ktorých táto
izolačná technológia zaujala. Sme spokojní,
presvädčili ste nás svojou profesionalitou
a radi vás budeme naďalej odporúčať.
Prajeme veľa spokojných zákazníkov, nech
sa vám darí.
S pozdravom
rodina Konštiaková
Krásno nad Kysucou
Stříkaná pěnová izolace Icynene zatepluje i obytné vozy - nic pro nás není nemožné.
13
PARTNER KP IZOL
PĚT LET VÝBORNÝCH
ZKUŠENOSTÍ
S ICYNENE
SPOLEČNOST KP IZOL MÁ ZA SEBOU STOVKY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK. KE KAŽDÉ Z NICH
PŘISTUPUJEME SVĚDOMITĚ V DUCHU HESLA: NEJLEPŠÍ MATERIÁL + PROFESIONÁLNÍ PRÁCE = SPOKOJENÝ
ZÁKAZNÍK. ŽÁDNÁ Z TĚCHTO APLIKACÍ BY SE NEREALIZOVALA A NEBYLO BY ANI SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
NEBÝT NAŠÍ "MATEŘSKÉ" FIRMY LIKO-S, KTERÁ TUTO UNIKÁTNÍ IZOLACI DO EVROPY IMPORTUJE.
Zateplení rodinného domu jsme realizovali na základě doporučení od spokojeného zákazníka. Máme radost, že naši zákazníci se k nám vracejí.
Za těch pět let jsme vstřebali mnoho technických poznatků, absolvovali jsme nespočet
skvěle propracovaných školení a využili veškerou nabízenou technickou podporu. Vděk
našich spokojených zákazníků tak z velké
části patří právě firmě LIKO-S. My jsme vlastně pouze prostředníky těchto povzbuzujících vzkazů.
Vzpomenu-li jen na několik příkladů z letošní hradecké výstavy, bude jasné, že všechna ta práce má smysl. Mezi jinými za námi
přišel i pan Tajovský se slovy: „Musel jsem se
za vámi letos stavit. Mám za sebou již druhou
zimu pod vámi zaizolovanou střechou a musím sám sobě gratulovat a vám poděkovat, že
jste mě „ukecal“. Celý život se zabývám elektroinstalacemi a půl života se těším, jak si v pod-
14
kroví vybuduji dílnu a útulné bydlení zároveň.
Původně jsem si vypočítal, že si tam dám dvoje
"pětky" akumulačky. Když mi tam však bylo
teplo i bez zdroje, nainstaloval jsem tam dvoje
"trojky". A to je pouštím jen na půlku."
Sedmdesátiletí manželé Svobodovi z Mokrovous přijeli poptat další etapu zateplení stropů
jejich chaloupky: „Rozhodně budeme realizovat
i druhou, původně zavrženou etapu zateplení.
Ono je totiž skvělé, že když si nyní ty naše dvě
světničky vytopíme na těch 22 °C, ani do rána
nám teplota dramaticky neklesne. Vstávat do
teplé místnosti je pro naše starý klouby úplný
balzám.“
Každé zaměření, každý návrh řešení je něčím unikátní. Zejména při rekonstrukcích
je třeba najít vhodné řešení, udržet vysoký
standard stavebně-technických znalostí
a také individuální, přátelský vztah ke všem
zákazníkům. Jen tak se k nám i po mnoha letech budou naši investoři rádi vracet, budou
nás zvát na kolaudaci či „jen“ na kávu. Všem
kolegům bychom rádi popřáli co nejvíce
těchto "dobíjecích" zpětných vazeb, spokojených zákazníků a dobrého pocitu z každé realizované zakázky. Firmě LIKO-S děkujeme
za celý servis a veškerou podporu v našem
společném snažení.
Michal Kolář
jednatel společnosti KP Izol
parner společnosti LIKO-S
ZÁKAZNÍCI SI NÁS TESTUJÍ
NEZVYČAJNÉ
ZATEPLENIE
AKUMULAČNÝCH
NÁDRŽÍ
JEDNALO SA O ZATEPLENIE AKUMULAČNÝCH NÁDRŽÍ NA TEPLÚ VODU
Z GEOTERMÁLNEHO VRTU. TEPLOTA VODY: 85 °C.
Nádrže na fotkách sa nachádzajú v obci
Podhájska. Veľká nádrž slúži ako akumulačná nádrž vykurovacej vody veľkých skleníkov, kde sa pestujú kvety a paradajky. Takéto
nádrže sme už robili: Vrbová nad Váhom, Bánov, Podhájska, Babindol. Momentálne som
už mal stretnutie s investorom, chystá pri
Leviciach ďalšiu investíciu - a toto bude najväčšia nádrž s využiteľným objemom vody
až 1800 m3! Dúfam, že opäť pôjde do toho s
nami. Na nádržiach sme robili aj ich kompletné opláštenie, strechu a všetky klampiarske
prvky.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Veľká nádrž – priemer 9 metrov – výška 11
metrov – objem 700 m3 – využiteľný objem
600 m3 vody
Zateplenie ICYNENE LD-C-50 – hr. 120 mm –
375 m2 zateplenia.
Malá nádrž – vstupná nádrž pre vodu priamo z geotermálneho vrtu, zateplenie iba
50 mm LD-C 50–80 m2 – teplota vody takisto
85 °C. Na plechovom povrchu nádrží zákazník rukou necítil žiadne teplo z nádrže, ani
pri tej malej, kde bolo iba 50 mm izolantu.
Plech je od izolantu vzdialený cca 3 cm.
Investor bol maximálne spokojný, už
sme pre neho robili od vtedy ďalšie nádrže. Predtým robil nádrže tak, že ich komplikovaným spôsobom izoloval vatou. Na
dne nádrže mával v zimnom období vodu
o teplote cca 20 °C, akonáhle zateplil nádrž
touto technológiou, teplota vody na dne
nádrže v zime dosahovala až 50 - 60 °C.
Výrazne ušetril na dohrievaní nádrže,
nakoľko vodu z geotermálneho vrtu nakupoval, vrt v Podhájskej patrí priamo obci.
Peter Franko
konateľ spoločnosti Peter Franko
partner společnosti LIKO-S
ZÁKAZNÍCI
SI NÁS
TESTUJÍ
NE KAŽDÝ HNED NAPOPRVÉ UVĚŘÍ
FASCINUJÍCÍM VLASTNOSTEM
IZOLAČNÍ PĚNY ICYNENE. JAKO
TŘEBA PAN KUPEC Z OBCE VYDRNÁ,
LEŽÍCÍ NEDALEKO SLOVENSKÉHO
PÚCHOVA. SPOLU S MANŽELKOU
SI PŘIPRAVILI V DOMÁCÍCH
PODMÍNKÁCH MALÝ TEST, JEHOŽ
VÝSLEDEK JE VELMI PŘEKVAPIL.
Rozhodli sme sa zaizolovať podkrovie
rodinného domu. Na internete som si našiel
viacerých dodávateľov, ktorým som poslal
informáciu akú mám predstavu o zaizolovaní
podkrovia. Ozvali sa mi traja dodávatelia
Icynene - Chytrá izolácia, Chytrá pena Česko,
Fúkaná izolácia. Ako prvý prišiel zástupca
fúkanej izolácie, vysvetlil, doniesol vzorku,
spravil ponuku. V poradí druhý prišiel zástupca Chytrej izolácie Icynene a oboznámil nás o
ich produkte, nechal vzorku, spravil ponuku.
Tretí prišiel zástupca Chytrej peny, vysvetlil,
nechal vzorku, spravil ponuku.
S manželkou sme jednoznačne fúkanú
izoláciu neprijali. Ostalo nám rozhodnúť sa
o Icynene Chytrej izolácii a o Chytrej pene.
Vzorky, ktoré nám nechali zástupcovia
spomínaných izolácií boli na pohľad rovnaké,
manželke sa pozdávala vzľadovo vzorka
Chytrej peny lepšia ako Icynene. No napadlo
nám vyskúšať nasiakavosť vzoriek izolácií
na jednoduchom pokuse. Zobrali sme misku
s vodou a položili vzorky na hladinu vody.
Obidve pekne plávali na povrchu hladiny.
Po 48 hodinách sme zistili, že vzorka Chytrej
peny už neplávala, ale bola na dne, celkom
nasiaknutá vodou! Icynene stále plávala na
hladine a nasiaknutie vodou bolo len asi
0,5 cm. Treba podotknúť, že výška obidvoch
vzoriek bola cca 6 cm. Bolo rozhodnuté, podkrovie si dáme zaizolovať s Icynene Chytrou
izoláciou, ktorú nám ponúkol jej zástupce
pan Peter Franko.
Mgr. Peter Kupec
Vydrná, Slovensko
Akumulačné nádrže na geotermálnú vodu v obci Podhájska
15
APLIKACE NENÍ LEGRACE
VŘELÉ
PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
jednoho dne nazrál čas na rekonstrukci
a nástavbu našeho staršího domu v Pavlicích.
Při stavbě jsme měli plnou hlavu všeho jiného
a neměli jsme v plánu řešit zateplování.
Jenže jak tak děláme na půdě, našli jsme
večer ve schránce leták s nápisem Chytrá
izolace od firmy Musil. Nedalo mi to a hned
ten večer jsem na internetu zjišťoval, co je
ta pěna vlastně zač. A protože pracuji ve
stavebnictví, ale v zahraničí, nemám moc
času někde běhat a zjišťovat, co která firma
nabízí. Proto jsem následující den zavolal na
telefonní číslo, kde se mi ozval moc příjemný
pan Beroun, který mi nic nevnucoval, jak
je tomu u jiných pofiderních firem. Ten den
měl náhodou cestu kolem, takže asi za tři
hodiny byl u nás na stavbě. Domluvili jsme
se na podrobnostech a hlavně na následné
zaměřovací schůzce. Pak už šlo vše ráz naráz
a brzy jsme podepsali smlouvu s rozpočtem
a domluvili termín realizace. Najednou tu
byl den D a kluci z realizačního týmu přijeli
přesně na čas. Po prohlídce stavby nastal
opravdový dvoudenní koncert, na který
vřele doporučuji se podívat. O to více mě
těšilo, že je to na našem vytouženém domku
s podkrovím. Byl jsem šťasten, že nemusím
být zalezlý 3 týdny ve vatě a dělat práci,
která, jak už dnes vím, nemá žádný
smysl, protože v dokonalosti je Chytrá
izolace Icynene milionkrát nad vatou.
Na závěr bych chtěl říct, že Chytrá izolace
opravdu předčila mé očekávání. V zimě
hřála, bez topení jsme měli v podkroví
17 °C a v létě máme bezvadný chládek.
Tímto mnohokrát děkuji realizačnímu týmu
z Jihlavy a zvláště Vítu Berounovi, který
ten leták vhodil do naší schránky. Chlapi,
mockrát děkujeme.
Rodina Stojanová
Pavlovice u Znojma
16
APLIKACE NENÍ
LEGRACE
APLIKÁTOR IZOLAČNÍ PĚNY ICYNENE JE UNIKÁTNÍ POVOLÁNÍ, KTERÉ SE
NIKDE NEVYUČUJE. MOŽNÁ SE TO NA PRVNÍ POHLED NEZDÁ, ALE JEDNÁ
SE O SLOŽITOU PROFESI, KTEROU NEMŮŽE DĚLAT KAŽDÝ. PROTO SI
APLIKÁTORY PEČLIVĚ VYBÍRÁME.
Náplní práce aplikátora není pouze stříkání pěny. Aplikátoři musejí vědět spoustu informací ze stavebnictví a především
perfektně znát skladbu střech a staveb,
které zateplují. Také musí umět pracovat
s velmi drahou a složitou technologií.
Jelikož je každá stavba jiná, tak i nejzkušenější aplikátor se neustále má co učit
a v čem se zdokonalovat. Naši aplikátoři
jsou absolutní profesionálové a jsou pravidelně školeni jak v postupech samotné
aplikace, tak i ve stavebnictví, aby uměli
správně a kvalitně zateplit jakoukoliv stavbu. Tato školení provádíme v LIKO-Su
několikrát do roka a kromě techniků se
do něj zapojují i obchodní manažeři a další
kolegové. Všichni tak mohou společně sdílet
cenné zkušenosti.
Naši aplikátoři dokáží zateplit téměř vše,
co vás napadne, od střech a stěn rodinných
domů, přes výrobní haly a komerční objekty, až po atypické bazény, sklepy, akumulační nádrže, potrubí či dokonce kabiny
simulátoru stíhačky. K této široké škále
zateplení využíváme několik druhů pěn.
Proto jsou naši profesionálové školeni ke
správnému nastavení technologie a k obsluze těchto složitých přístrojů.
Naše firma zatepluje unikátní izolační
pěnou Icynene už téměř 10 let, a to nejenom
v České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku. Aplikátor díky tomu hodně cestuje,
stará se o technologii za několik milionů a je
profesionál v profesi, kterou umí jen pár
lidí na světě. Zkrátka - aplikátor je atraktivní, zajímavé a zodpovědné povolání.
Jaroslav Gzela
vedoucí realizací
NÁŠÍ PARTNEŘI Z EVROPY
RAKOUSKÁ MISE
POKRAČUJE
JIŽ ČTVRTÝM ROKEM POKRAČUJE NAŠE RAKOUSKÁ MISE. NAŠÍM HLAVNÍM
PARTNEREM NA RAKOUSKÉM TRHU JE FIRMA ERNSTA STOCKERA. SÍDLO
JEHO SPOLEČNOSTI SE NACHÁZÍ V MĚSTEČKU GFÖHL U KREMSU.
Jedná se o rodinou firmu s dlouholetou
tradicí v oblasti stavebnictví a kontaktních
zateplovacích systémů. Společnými silami
budujeme rakouský trh a snažíme se dostát
našemu brandu: „ PERFEKTE WÄRMEDÄMMUNG“, což v češtině znamená „DOKONALÉ
ZATEPLENÍ“. Rakouský trh je velmi specifický - vyžaduje vždy u každého projektu
stoprocentní kvalitu a nasazení. Již z dob,
kdy jsem pracoval na rakouském trhu v oblasti průmyslových izolací, se držím jednoho
základního pravidla - „KUNDE IST KÖNIG“ „ZÁKAZNÍK JE KRÁLEM“.
pěna Icynene byla dobrou volbou. Perfektní
přilnavost bez nutnosti kotvení a dokonalé
vytěsnění těch nejsložitějších detailů zajistí
udržení požadovaných teplot.
Spolupráce s Ernstem Stockerem si velmi vážíme a těšíme se na další zrealizované
projekty.
Václav Pěnička
vedoucí prodeje Icynene v Rakousku
Ernst velmi dobře navázal na spoustu
projektů, které jsme v Rakousku sami zrealizovali. Za zmínku stojí zateplení biofarmy
ADAMAH v Glinzendorfu nebo stále nové
projekty od Ing. arch. Patrika Kamese a mého
kamaráda Andrease Schmida.
V loňském roce realizoval tým firmy Ernst
Stocker velmi prestižní zakázku v Retzu, nedaleko českých hranic. Jednalo se zateplení
stěn nerezového bazénu, který je umístěn
na střeše nově vznikajícího wellness centra. Tento střešní bazén je vyhřívaný a hlavní
architekt si zpočátku nevěděl rady, jak dokonale zaizolovat těleso bazénu vyztuženého
mnoha nepravidelnými konzolami. Izolační Ernst Stocker na celosvětové konferenci
STŘÍKAME
I V ITÁLII
IZOLAČNÍ PĚNA ICYNENE SI POSTUPNĚ BUDUJE SVOU POZICI I VE SLUNNÉ ITÁLII. JAKÉ BYLY
ZAČÁTKY, NÁM REFEROVAL DANIELE GUALENI,
KTERÉHO SI CELÁ ŘADA NAŠICH KOLEGŮ
PAMATUJE ZE SLAVKOVA U BRNA. DANIELE
TOTIŽ SVÉ PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKOVÁNÍM
IZOLACE NABÍRAL PŘÍMO U NÁS V LIKO-SU
A DÍKY NÁM SE NAKONEC S IZOLAČNÍ PĚNOU
PODÍVAL I ZA OCEÁN.
Se stříkanou izolací jsem se poprvé setkal
v roce 2013. Ve firmě LIKO-S jsem se naučil
veškeré postupy, jak správně aplikovat úžasnou pěnu Icynene. Následovala dlouhá studijní
příprava za oceánem. Pracovali jsme v USA
v Kentucky s pěnou Epiphany pod vedením
pana Jima De Bolta a v září 2014 jsme provedli
naši první obchodní zakázku v Itálii. Jednalo se
o izolaci střechy a interiérových stěn ve městě
Gussago, blízko našeho sídla v Bresciu. Do
dnešního dne jsme na severu Itálie aplikovali
Icynene v 27 nejrůznějších budovách. Věříme,
že tato izolace bude v Itálii velmi úspěšná,
stejně jako tomu je v celé Evropě. Jsme první
italskou firmou s touto specializací a je naší
povinností vytvořit takové podmínky, aby měla
pěna Icynene v Itálii otevřené dveře k úžasnému úspěchu. Tímto chci poděkovat firmě
LIKO-S a Icynene Europe za veškerou podporu.
Daniele Gualeni
partner Icynene v Itálii
Icynene® v roce 2015 v mexickém Cancunu.
Daniele Gualeni uplatňuje zkušenosti
z LIKO-Su v Itálii.
Hotel Diana v Darfo Boario Terme, aplikace
provětrávané fasády Techno Wall.
Zateplení rakouské prestižní biofarmy BIOHOF ADAMAH.
17
TRADICE RODINNÝCH FIREM
JARNÍ SETKÁNÍ
NAŠICH
PARTNERŮ
ICYNENE
Naši Partneři Chytré izolace Icynene u nás
mají vždy dveře otevřené. Na konci dubna
to platilo dvojnásob. Při společném setkání
partnerů a našich kolegů z divize Energy
došlo na horké novinky z oboru, prohlídku
areálu LIKO-S, prezentaci našeho vývojového
centra LIKO-Noe a především na vzájemnou
výměnu informací. Ta pak pokračovala i při
večerním neformálním setkání.
TRADICE
RODINNÝCH FIREM
SPOLEČNOST LIKO-S JE RODINNOU FIRMOU. V ROCE 2014 JSME DOKONCE
ZÍSKALI VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ RODINNÁ FIRMA ROKU. TOHOTO OCENĚNÍ SI
VŠICHNI MOC VÁŽÍME A JSME RÁDI, ŽE MEZI NAŠIMI OBCHODNÍMI PARTNERY
NAJDEME DALŠÍ RODINNÉ FIRMY. POJĎME SE PODÍVAT NA DVĚ Z NICH.
DESIGN LOVELY ONE
Designérské studio Design Lovely One působí v oboru interiérového designu již patnáctým rokem a zakladatelku paní Kafkovou dnes
zdatně doplňuje její syn Petr. Kafkovi byli navíc
jedni z prvních zákazníků, kteří si nechali zateplit svůj dům kanadskou izolační pěnou Icynene. Jejich firemní filosofie je hodně podobná
té naší. Na prvním místě je vždy stoprocentní
služba zákazníkům. Projekty tohoto studia
nekončí pouhým návrhem. Standardem jsou
komplexní realizace staveb a interiérů. Tým
paní Kafkové poskytuje ucelené řešení bydlení,
od dispozičního návrhu stavby, přes výběr zhotovitele, návrh osvětlení interiéru a exteriéru,
návrh koupelen, kuchyní, až po vlastní řešení
nábytku od prověřených dodavatelů.
OK PYRUS
S panem Koudelkou, majitelem společnosti
OK PYRUS, jsem se seznámil při realizaci zateplení srubu v Újezdu u Boskovic. Dokonale
odvedená práce profesionálů z OK PYRUS byla
impulzem k navázání naší vzájemné spolupráce. Posláním této společnosti je zaměření na
dřevěné konstrukce a šikmé střechy. Základním cílem při založení firmy bylo zachraňovat
staré dřevěné konstrukce a oživit tak řemeslo
starých tesařských mistrů. Poznatky získané
při opravách starých krovů a znalosti dřeva
jako stavebního materiálu v dnešní době využívají při výstavbě moderních masivních srubů
a roubených domů ve špičkové kvalitě a s dlouhou životností. Z nedávno realizovaných společných projektů mohu jmenovat stavbu v Klínech v Krušných horách.
Václav Pěnička
vedoucí obchodu divize Icynene
Jeden z interiérů studia Design Lovely One.
Srub společnosti OK Pyrus zateplený Chytrou izolací® Icynene®.
18
NÁVŠTEVY Z UNIVERZIT
STUDENTI NA
NÁVŠTĚVĚ V LIKO-Su
Orectur? Ita pe nimus et faccatis earcium, sit
MLADÁ GENERACE BUDOUCÍCH ARCHITEKTŮ A STAVAŘŮ NEZAVÍRÁ OČI PŘED SOUČASNÝMI PROBLÉMY. O TO VÍC
JE ZAJÍMÁ FUNGOVÁNÍ NAŠÍ ZELENÉ STAVBY LIKO-NOE. JEN ZA POSLEDNÍ MĚSÍC NÁS SPOLU SE SVÝMI PEDAGOGY
NAVŠTÍVILY HNED DVĚ STUDENTSKÉ EXKURZE Z VUT. JEDNA POD VEDENÍM PANA INŽENÝRA KRIŠKY, DRUHÁ PAK
SPOLU S PANEM PROFESOREM CHYBÍKEM. STUDENTI BY MOŽNÁ JEŠTĚ MOHLI TROCHU DOPILOVAT ANGLIČTINU,
ALE I TAK NÁS JEJICH ZÁJEM MOC TĚŠÍ. DOUFÁME, ŽE JE TATO NÁVŠTĚVA PODNÍTÍ K PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
OHLEDUPLNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
etus doloressint mo eos etur, ut qui a voleni te
eos et offictae perum eaquaep udignat emporernatem rerit earci aliqui aut rectaquissum que
net audis sae. Et faceatem. Nam quostis et am
accum, ulparia ssiment ectempeles por mint,
ommolorrum, sit enimaio mod milit et quiam et
auda dipis et as sandis moluptati cone voloribus
sequae restiat quisit eos maionse cerunt facepe
ea quo volupta tincil earum latem rem alibusto
19
DŮRAZ NA ÚSPERY
DIVIZE ENERGY:
DŮRAZ NA ÚSPORY
ENERGIÍ
DIVIZE ENERGY SE ZABÝVÁ VÝSTAVBOU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OBJEKTŮ PRO PODNIKÁNÍ A TEPELNĚ IZOLUJE
JIŽ EXISTUJÍCÍ. DOKONALÉ ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍCH, VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH HAL JE PRO DIVIZI ENERGY
STANDARDEM. SOUČÁSTÍ SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ HALOVÝCH OBJEKTŮ JE STŘÍKANÁ TEPELNÁ IZOLACE
ICYNENE, KTERÁ INVESTORŮM PŘINÁŠÍ NEMALÉ ÚSPORY NÁKLADŮ NA ENERGIE. OBRÁZKY JSOU Z APLIKACE
ICYNENE NA ADMINISTRATIVNÍ A SKLADOVÉ HALE FIRMY ROBUR V POPŮVKÁCH U BRNA A ADMINISTRATIVNÍM
OBJEKTU FIRMY KOVOFINIŠ V LEDČI NAD SÁZAVOU, KDE TÝM DIVIZE ENERGY PROVEDL REKONSTRUKCI
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY.
Administrativní a skladová hala firmy ROBUR v Popůvkách u Brna.
Administrativní objekt firmy Kovofiniš v Ledči nad Sázavou.
20
REALIZACE DIVIZE PRODUCTION
DIVIZE PRODUCTION
EXPORTUJE DO CELÉ
EVROPY
DIVIZE PRODUCTION VYRÁBÍ A DODÁVÁ TECHNOLOGICKÉ LINKY A JEJICH ČÁSTI Z UHLÍKOVÝCH A NEREZOVÝCH
OCELÍ A HLINÍKU. TYTO PRODUKTY VYRÁBÍ PRO VÝZNAMNÉ EVROPSKÉ DODAVATELE TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ
A TAKÉ PŘES INŽENÝRSKÉ FIRMY ZÁKAZNÍKŮM V ZÁPADNÍ EVROPĚ. ŘÍDÍ SE ČASEM PROVĚŘENÝMI PRINCIPY:
KVALITA JE KLÍČEM, ČISTÉ A PRECIZNÍ ŘEMESLO, VĚŘÍME V DŮLEŽITOST DETAILU. PROHLÉDNĚTE SI NĚKTERÉ
Z NEJNOVĚJŠÍCH PRODUKTŮ TÝMU KOVOVÝROBY.
Součást linky pro zpracování štěrku, CNC
Crusher (Norsko)
Separátor odpadů, Vauche – trommel (Francie)
Schrány, Vojenský technický ústav (ČR)
Chladicí zóna pro metalurgický průmysl, Junker
(Německo)
Vany pro šnekové lisy na zpracování starého
papíru, Bellmer (Německo)
21
BLOG ARCHSPACE
DIVIZE INTERIORS: CIRCON,
SÍLA MINIMALISTICKÉHO
DESIGNU
VÝVOJ MODERNÍCH KANCELÁŘÍ SE PATRNĚ BUDE UBÍRAT DVĚMA SMĚRY: SILNĚ INDIVIDUALIZOVANÝCH PROSTOR, NEBO
UNIVERZÁLNÍCH MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ. KANCELÁŘSKÉ PROSTORY VĚTŠINY PROSPERUJÍCÍCH IT I DALŠÍCH FIREM
SLEDUJÍ PRVNÍ LINII A VÍCE ČI MÉNĚ PŘIPOMÍNAJÍ „GOOGLOVSKÉ“ POJETÍ, ANEBO JDOU VLASTNÍ CESTOU. TO JE PŘÍPAD
KANCELÁŘÍ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI CIRCON, KTERÉ UDIVUJÍ ČISTÝM A MINIMALISTICKÝM POJETÍM.
Detaily projektu nám přiblížil Rolf Ritter, partner firmy LIKO-S pro Švýcarsko.
„Naším úkolem bylo přetvořit velký prázdný prostor kanceláří poskytující dostatek
soukromí na jednotlivých pracovištích,
zároveň však působící dojmem otevřeného
prostoru s dostatkem světla. Klient měl zájem o moderní pojetí v podobě přiznaných
hliníkových profilů příček a využití skla,”
popsal Ritter. Prosklení hlavního koridoru
vytváří dojem otevřenosti prostoru a garan-
22
tuje dostatek světla. „Volba systémových příček Omega 100.1 umožňuje rychlou a snadnou proměnu layoutu kanceláře, kdykoli to
bude třeba. Diskuzi s klientem jsme započali
už v rané fázi plánování, což nám umožnilo
podělit se o zkušenosti při volbě materiálů a
příček. Jsme také autory a dodavateli akustického řešení v podobě akustických elementů SilentPET,“ dodal.
Redakce blogu ArchSPACE.cz
Teď už vám nic neuteče!
SLEDUJ:
Blog nabízí erudovaný pohled na architekturu s důrazem na problematiku prostoru.
Misí redakce je přinášet kvalitní výběr architektonických zajímavostí ze světa a hlavně
z domova. Důraz klade na originální fotografie a autorské texty.
#archSPACEcz
archspace.cz
NATÁČÍME VIDEO
KAMERA, KLAPKA,
AKCE!
V POLOVINĚ DUBNA TO V LIKO-SU VYPADALO TROCHU JAKO V HOLLYWOODU. OD RÁNA SE ZDE PŘIPRAVOVALA
KAMEROVÁ TECHNIKA, REŽISÉR VYHLEDÁVAL VHODNÉ LOKACE, VIZÁŽISTKA LÍČILA HEREČKU. PAK PROBĚHLA
PRVNÍ KLAPKA A PŘÍMO V KANCELÁŘÍCH FIRMY SE ROZBĚHLO NATÁČENÍ NOVÉHO SPOTU O NAŠÍ MOBILNÍ PŘÍČCE
VACUWALL. VIDEO JE TĚSNĚ PŘED DOKONČENÍM A JIŽ BRZY JEJ NAJDETE NA NAŠEM WEBU, FACEBOOKU
I YOUTUBE PROFILU.
23
FORBES NAPSALI O NÁS
ARCHA
ZE SLAVKOVA
TOHLE JE PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU, JEDNÉ RODINY
A TISÍCŮ STÉBEL TRÁVY ŠUMÍCÍCH VE VĚTRU.
TEXT: KRISTÝNA GREPLOVÁ, FOTO: JIŘÍ ZERZOŇ, MARKÉTA NAVRÁTILOVÁ
Ten dům se jmenuje Noe, ale klidně by se
mohl jmenovat Archa. Má za sebou první
léto i zimu a ukázal, že jako schránka na zachování druhů by posloužit mohl. V louce
na jeho stěnách našli domov motýli, cvrčci,
vážky, a dokonce i jedna kudlanka nábožná.
Do jezírka na jeho břehu se přistěhovaly
rosničky, užovky a na návštěvu pravidelně chodí i ondatry. Liko-Noe stojí na okraji
Slavkova u Brna. Výjimečná budova, která
je od února oficiálně nejzdravější kanceláří v Česku – a dost možná i nejodvážnější.
Na svědomí ji mají manželé Musilovi. Majitelé firmy Liko-S, kterou dlouhé roky živila hlavně stavba montovaných hal, chtějí
24
přírodě vrátit něco, co jí před lety vzali.
„Plechová hala, to je takový obří radiátor.
Nasává teplo od sluníčka a potom ho vyzařuje zpátky, spaluje zem okolo. V létě
je ještě půl metru od jejího pláště teplota kolem 60 stupňů. To přírodě nemůže prospět,“
zaníceně vysvětluje Libor Musil s tím, že
podle některých výzkumů – a jeho selského
rozumu – to může být i celkem důležitý faktor globálního oteplování.
„A my se na tom podíleli,“ doplňuje Musila
jeho žena Jana, když mě vede po dřevěném
molu směrem k té skleněné kostce porostlé
trávou, která připomíná moderní hranatý
a technologiemi nabitý Hobitín. Tenhle dům
šetrný k přírodě je pro Musilovy vlastně novou cestou uvažování. Liko-Noe stál téměř
dvakrát tolik co montovaná hala a celý byl
postavený za neuvěřitelných 27 dní. „Proto
se ale mají vydělávat peníze,“ říká Musil.
„Abychom mohli postavit ne to nejlevnější,
ale to nejlepší, co jde.“ Liko-Noe není komerční produkt, ale funguje jako inkubátor
toho, kam by se byznys firmy mohl za pár let
posunout.
„Už příští rok chceme postavit první výrobní halu, která bude využívat podobné
technologie jako Noe. Na střeše a stěnách
vrátí přírodě půdu, kterou jsme jí stavbou
vzali, a bude energeticky šetrná,“ říká Musil.
FORBES NAPSALI O NÁS
LIKO-NOE
náročná na energie, místo klimatizace
má tepelné čerpadlo, vodu ohříváme solárními panely, má unikátní izolaci a odpadově je úplně samostatná s kořenovou
čističkou. Na poli udržitelnosti a sžití
s přírodou má to nejlepší, co teď stavebnictví nabízí,“ přesvědčuje Musil. Kdykoliv on nebo jeho žena o téhle zelené budově mluví, sálá z nich nadšení. „Uvnitř
je nádherný velký krb, stejný máme doma.
Z Ameriky jsme k němu dovezli speciální
zdravotní sedáky a nechali jsme na zakázku vyrobit sedačku od české firmy, která
šije pro Rolf Benz. Taky tu jsou interaktivní skleněné příčky, které fungují jako obří
tablet,“ popisuje rozzářeně jeho žena Jana.
Musilovi tenhle hi-tech Hobitín milují, to je
vám jasné během dvou minut. O to víc překvapí, že v něm jako majitelé firmy nemají
kancelář a nenastěhovali do něj ani management – ti všichni sedí vedle v montované
a o dost skromnější plechové hale. „Noe je
sídlo pro naše vývojáře. Chtěli jsme, aby to
měli krásné, protože tráví skoro celý den sezením u pracovního stolu,“ vysvětluje Musilová, která ve firmě vede HR.
MUSILOVI
úvěry. A už bych si nevzal půjčku ani korunu.
Moc dlouho mi bankéři dělali šéfy,“ usmívá
se. Dneska už si šéfuje sám (tedy s manželkou,
která má ve firmě třetinu) a podnik jim od té
doby vyrostl na konsolidovaný roční obrat
750 milionů. Musilovi jsou spolu 30 let a z toho
25 se každý den potkávají v práci. Takže vás
nerozhodí, když jeden začne větu a druhý ji
dokončí, protože to dělají tak nějak přirozeně.
Mají spolu dvě děti, Honzíka a Haničku – tak
jim tady říkají, i když 23letý Honzík už šéfuje
celé jedné divizi a tím pádem i několika o generaci starším manažerům. A 27letá Hanička
(která do firmy přivedla i svého amerického
manžela Orraina Williamse) má na starost
výběrová řízení, a když je potřeba, zastupuje
ostatní manažery ve vedení.
KOŘENY
„Když ten dům začal zvenku ožívat, pochopili jsme, že to dopadlo dobře. Že se nám
ta stavba, která byla jeden velký pokus a testovací prototyp, fakt povedla,“ usmívá se
spokojeně Jana Musilová a její muž mi zatím
ukazuje, jak se na zdi mezi trávou krčí první lístky jahod. „V létě to celé obroste. Loni
jsme k lučním kytkám zasadili jahodníky
a bylinky, letos přidáme i okurky a rajčata,“
plánuje. Zázrak téhle Noemovy archy nicméně nespočívá v tom, co má na stěnách,
ale v technologiích skrytých uvnitř. „Ne-
Liko-S je rodinná firma. Taková ta, kde všichni drží pospolu, pracuje v ní několik generací,
v kanceláři se vám pod nohama proplétá pes
majitelů, a než se nadějete, rozplýváte se nad
obrázky prvorozeného vnoučka. Když tady
strávíte víc než půl dne, přepadne vás příjemně dojemný pocit, že vlastně už taky tak trochu patříte do rodiny. „Firmu jsem zakládal
na začátku devadesátých let a nezačínal jsem
ani od nuly, ale od minus šedesáti,“ říká Libor
Musil a vypráví o tom, jak do startu měl jen
odhodlání, malou výrobní halu a desítky milionů dluhů po nepovedeném podnikání s tchánem. „To byla těžká doba, měsíčně jen splátky
úroků dělaly 750 tisíc. Ale vyhrabali jsme
se z toho a v roce 2005 jsem zaplatil všechny
Z Libora Musila čiší odhodlání. A taky trocha soutěživosti. Takže když mu před pár lety
úřednice na magistrátu řekla, že přes ni žádná
kořenová čistička nikdy neprojde, pro Musila
to znamenalo jediné. Výzva přijata. A systém,
kdy odpadní voda neodchází do kanalizace,
ale čistí se pomocí rostlin, teď mají Musilovi
v rodinném domku i v Liko-Noe. „Odpadní vodou tady hnojíme zdi porostlé loukou. Tak celá
stavba dává smysl,“ vysvětluje Musil. „Něco
vám prozradím. Záchody jsou na té stavbě to
nejlepší,“ směje se jeho žena Jana. „Oni zvou
i kolegy z naší budovy. Nedělejte to doma.
Přijďte k nám. Mají dokonce i soutěž a všechno
si zaznamenávají.“
25
FORBES NAPSALI O NÁS
DOTKNI SE MĚ
Tohle jinde na světě neuvidíte. Tlačítkem na
zdi zapnete ve skleněné příčce interaktivitu
a z původně průzračné zdi je najednou obří
dotyková obrazovka. Můžete na ní přehrávat
videa, zvuk (celá příčka je jeden velký reproduktor), brouzdat po síti nebo obsluhovat ikonky, kreslit, psát, počítat... Prostě cokoliv jako
v tabletu nebo počítači, jen s úhlopříčkou tři
metry. Tenhle vynález, interaktivní skleněnou
zeď, má Liko-S patentovaný a nedávno ho začal
prodávat. Přijde na šest až 18 tisíc eur, podle
konfigurace a velikosti.
DO SVĚTA
Tady se dělá na věcech, díky kterým firmu
LIKO-S znají ve světě. Vyrábějí tu skleněné
příčky do interiérů (firma je třetí největší
v Evropě), o kus dál ve strojírenské dílně
vzniká na zakázku obří linka na smažení
masa a hranolků pro McDonald’s (skoro
všechny na světě jsou ze Slavkova). Mezi zákazníky Musilových patří i Vídeňská státní
opera, Mercedes nebo švýcarský CERN.
MA DVOU KOLECH
Otec a syn Musilovi mají kromě byznysu ještě další společnou lásku – tu ke dvěma kolům
a skákání na nich. Libor Musil šéfuje Evropské
biketrialové unii, jeho syn byl v téhle cyklistické disciplíně pětkrát vicemistrem světa, oba
ale baví i něco trochu silnějšího. A tak spolu
občas vypouštějí páru na motokrosové dráze,
kterou si postavili přímo u výrobních hal.
Převzeto
z časopisu Forbes 04/2016
Forbes
Forbes je nejprestižnějším business magazínem na světě. Vycházet začal v USA
již v roce 1917 a jeho hlavními tématy jsou tradičně finance, průmysl, investice
a marketing. Forbes je známý svými žebříčky, mezi něž patří i žebříček nejbohatších
lidí či žebříček 2000 nejúspěšnějších firem. Česká verze letos v květnu zvítězila
v soutěži Časopis roku 2015, kde kromě hlavní ceny vyhrála také v kategoriích Titulní
strana a Zpravodajství a ekonomika. Objevit se ve Forbesu je obrovská prestiž. Pro nás
o to větší, že jsme se v tomto magazínu objevili hned dvakrát po sobě. Článek, který
jste právě četli, je z dubnového Forbesu 2016.
26
ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE DUBEN
NOVINKA - VYHLÁŠENÍ
ZAMĚSTNANCE MĚSÍCE
Novou tradici jsme zahájili na začátku
letošního května. Je jí pravidelné vyhlášení
zaměstnance měsíce. Každý měsíc totiž
vyhlašujeme nejúspěšnější projektové a obchodní manažery a rádi bychom nově ocenili
i ostatní vynikající zaměstnance napříč celou
firmou.
Z každé divize byl vybrán jeden favorit
a následně byl představenstvem zvolen vítěz,
na kterého čekala příjemná odměna. A kdo
se stal nejlepším zaměstnancem měsíce
dubna? Byla to Hanka Plachá, za to jak
dokázala podržet oddělení účtárny v nelehkém čase účetních uzávěrek a rovněž za to,
jak dokázala převzít náročnou roli hlavní
účetní. Už teď jsme zvědaví, kdo bude
zaměstnancem měsíce příště.
27
OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU
NAD VÝKRESY
S ARCHITEKTEM
FRÁNKEM
Pan profesor architekt Zdeněk Fránek se opět
přijel podívat do naší firmy. Tentokrát nebyl
zkontrolovat svou budovu LIKO-Noe, ale čekala ho
schůzka s naším projektovým týmem. Společně
totiž připravují velmi neobvyklou zakázku,
která bude součástí nové expozice brněnského
Mendelova muzea. Podrobnosti přineseme
v některém z příštích čísel.
NAROZENINY LIBORA MUSILA
Jedním z dubnových firemních oslavenců je i zakladatel firmy LIKO-S a předseda představenstva pan Libor
Musil. K narozeninám dostal kromě jiného krásný dort ve tvaru LIKO-Noe a domek pro čmeláky.
Vstup do akustické komory v LIKO-Noe navíc nově zdobí dárek od pana architekta Fránka – neonová
slovní hříčka: „POSTAVIT JSEM TO MUSIL“. Za celou redakci přejeme vše nejlepší.
28
ROZLOUČENÍ
PŘED ODCHODEM
NA MATEŘSKOU
DOVOLENOU
Světlana Honsová, asistentka vedení, dnes
už podruhé maminka, se při odchodu na
mateřskou dovolenou dočkala milého
rozloučení a přání hodně štěstí a zdraví jak
pro sebe, tak pro celou rodinu. Včetně nového
přírůstku.
BRIGÁDY PRO MLADÉ LIKOSÁKY
BRIGÁDY
PRO MLADÉ
LIKOSÁKY
Drazí kolegové z LIKO-Su, opět nabízíme
vašim dětem možnost pracovat přes
letní prázdniny pod dohledem zkušených
odborníků. Chceme dětem, které mají
zájem pracovat, umožnit, aby své první
pracovní zkušenosti sbírali právě u nás.
Navíc uvidí, kde pracují jejich máma
a táta.
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU:
[email protected]
ALE POZOR, FOTKA LOŇSKÝCH
BRIGÁDNÍKŮ MŮŽE MÁST. BRIGÁDA
V LIKO-SU NENÍ ŽÁDNÉ LEHÁRO.
GRILOVACÍ SEZÓNA ZAHÁJENA
Nejenom prací žije naše vývojové centrum LIKO-Noe. V průběhu dubna jsme tuto naši chloubu hned
dvakrát otestovali coby místo pro příjemnou garden party. Tiché hučení počítačů nahradil hlasitý cvrkot
a na trávníku za LIKO-Noe zavoněly grilované pochoutky. Hlásíme, že i v tomto ohledu obstála budova
na jedničku.
JAK SE FOTILA
OBÁLKA
Domeček na titulní straně je skutečně
vyřezán z pěny ICYNENE. Samotné
vyříznutí nebylo až tak náročné, o to těžší
bylo domeček vyfotit. V den focení se totiž
v okolí naší firmy proháněl pořádný vítr
a jen tak tak, že nám lehoučký kus pěny
neuletěl do nedalekého jezírka. Naštěstí
pomohla párátka zapíchnutá v trávě
a pořízení fotky pak už nic nebránilo.
29
AKTUÁLNĚ
VÝROČÍ A NAROZENINY
Duben byl v LIKO-Su doslova nabitý oslavami. Celá řada kolegů oslavila narozeniny a někteří také výročí u firmy. Šéfmontér Ota Šenigla pracuje v LIKO-Su
už celých 20 let, Aleš Spálovský 15 let a Milan Moric na kovovýrobě rovněž 15 let. Děkujeme všem jmenovaným za práci, kterou zde pravidelně odvádějí.
Přejeme jim hodně zdraví a rovněž aby si užili příjemný finanční dárek.
Ota Šenigla, montér divize Interiors
DUBEN PLNÝ OSLAVENCŮ
Je běžné, že si u nás ve firmě kolegové navzájem
přejí k narozeninám. Méně běžná je ale frekvence,
s jakou se to děje v dubnu, protože právě v tento
měsíc slaví narozeniny snad největší množství
našich zaměstnanců. Gratulujeme.
Aleš Spálovský, manažer logistiky
Eva Tabačková, Ondřej Groh, Jan Musil a Ondřej
Holásek
Tomáš Přibilík přeje Janu Luckému
Milan Moric, svářeč divize Production
30
Další z oslavenců Martin Jelínek
AKTUÁLNĚ
BLAHOPŘEJEME
OSLAVENCŮM
3
Filip KADEŘÁVEK
provozní ředitel divize
Production
KVĚTEN
3
Jana MATYÁŠOVÁ
vedoucí kantýny
KVĚTEN
5
Stanislav PÁTIK
obchodní manažer
Chytré izolace
6
Michal JELÍNEK
vedoucí montážní
skupiny divize Interiors
19
Tomáš ROHRER
vedoucí výroby AIS
KVĚTEN
21
LIKO-S TEAM ANNIVERSARY
KVĚTEN
1. 5. 1993
23 let
ředitel pobočky
Bratislava
Přemysl Machala
22. 5. 2000
16 let
šéfmontér
Robert Kučera
25. 5. 2006
10 let
skladník AIS
Jiří Silnica
9. 5. 2011
5 let
pracovník výroby AIS
Ondřej Pospíšil
2. 5. 2011
5 let
aplikátor/izolatér divize
Chytrá izolace
Světlana Honsová
7. 5. 2012
4 roky
asistentka vedení
společnosti - na MD
29. 5. 2014
2 roky
správce areálu
Jakub Bednařík
4. 5. 2015
1 rok
pracovník výroby
Support
Tomáš Němec
11. 5. 2015
1 rok
aplikátor/izolatér divize
Chytrá izolace
Jana Kohútová
18. 5. 2015
1 rok
účetní divize Správa
Sergii Gorbunov
19. 5. 2015
1 rok
pomocný řemeslník
divize Production
Vitalii Sershen
19. 5. 2015
1 rok
zámečník/svářeč divize
Production
Josef Volf
25. 5. 2015
1 rok
technický specialista
divize Chytrá izolace
Roman Macko
Milan Rotrekl
KVĚTEN
KVĚTEN
Milan MAŠTERA
pracovník výroby AIS
KVĚTEN
Vladimír NOVOTNÝ
zámečník/svářeč
KVĚTEN
21
KVĚTEN
6
Daniel ŠPAČEK
vedoucí realizačního
týmu - pobočka Praha
11
Michal CHUDÁČEK
Country manager pro
Německo
KVĚTEN
28
Jiří VALÁŠEK
technický specialista/
konstruktér divize
Interiéry
Marek BŘEŇ
zámečník/svářeč
KVĚTEN
KVĚTEN
11
17
Orraine Jerome
WILLIAMS
vedoucí vývoje
KVĚTEN
KVĚTEN
6
13
Jan ŠKRABAL
skladník provoru
Support
VÝROČÍ U FIRMY
28
KVĚTEN
Václav HAMŠÍK
technický specialista/
konstruktér divize
Energy
Eva PODSEDKOVÁ
HR specialista
VÍTÁME MALÉ
LIKOSÁČKY
KVĚTEN
11. BŘEZNA
Blahopřejeme
Michalu Horáčkovi
k narození dcerky
Amálky. Malé
princezničce
přejeme hodně
zdraví a štěstí, ať
přináší svému okolí
jen samou radost.
VYBRANÁ MYŠLENKA DNE MĚSÍCE
DUBNA OD NAŠEHO INDICKÉHO
PARTNERA:
CESTA K ÚSPĚCHU JE VŽDY VE VÝSTAVBĚ. ZÁVOD V KVALITĚ
NEMÁ CÍLOVOU ČÁRU.
THE ROAD TO SUCCESS IS ALWAYS UNDER CONSTRUCTION.
THE RACE TO QUALITY HAS NO FINISHING LINE.
LIKOSÁČEK, MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE
A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI LIKO-S XIX. ročník, MK ČR E 17446,
vydáno ve Slavkově u Brna 17. 05. 2016
VYDAVATEL:
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795
e-mail: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Jiří Stratil, Radka Cabáková, Martina Juřinová, Tereza
Lánová, Martina Polová, Jana Vránová, David Šmída
Několik posledních čísel Likosáčku najdete na:
SAZBA A ZLOM: Eva Tabačková
www.liko-s.cz
24. BŘEZNA
Lukáš Hromada
je šťastným
tatínkem malého
Matyáška,
kterému na cestu
životem přejeme
pevné zdraví,
rodičovskou
lásku, životní
štěstí a pohodu.
31
BEZ NICH BY TO NEŠLO
NAŠE DIVIZE ICYNENE CHYTRÁ IZOLACE JE SEHRANÝ TÝM. VŠAK TAKÉ MUSÍ BÝT, ABY PŘI TĚCH STOVKÁCH REALIZACÍ
ROČNĚ VŠE KLAPALO, JAK MÁ. KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ OD PRVNÍHO KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKEM, AŽ PO
SAMOTNOU REALIZACI, JE NÁROČNÁ PRÁCE, KTERÁ ZVENKU NENÍ VIDĚT, ALE O TO JE DŮLEŽITĚJŠÍ. DĚKUJEME TÉTO
PARTĚ Z ICYNENE BACK OFFICE. BEZ VAŠÍ POCTIVÉ PRÁCE BY TO NEŠLO!
JAK SE VEDLO STŘÍKANÉ PĚNOVÉ IZOLACI
ICYNENE V ROCE 2015:
NAJETÉ KM - 500 000
14X
OBJEM PĚNY - 22 670 m3
ZATEPLENÉ DOMY 1040
TLOUŠTKA 5 cm
88X
TLOUŠTKA 5 cm
TÝDNĚ
ZATEPLENÍ LETADLA
ZATEPLENÉ DOPRAVNÍ
TRENAŽÉR GRIPENU
PROSTŘEDKY
20X
ZAJÍMÁ VÁS IZOLACE PĚNOU ICYNENE? CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
www.chytraizolace.cz
Zavolejte na infolinku, nebo nám napište na [email protected]
tel.: +420 724 766 610

Podobné dokumenty

FP 032014-1 - Inovační portál Zlínského kraje

FP 032014-1 - Inovační portál Zlínského kraje Ze začátku je nutná investice do technologií a prostor, dále musíte najít a zaplatit odborníka, tedy sládka. Nějakou domu je nutná i trpělivost při budování sítě odběratelů a dobrého jména u zákazn...

Více

Truck Inzert 2009-05 - TRUCK

Truck Inzert 2009-05 - TRUCK Tahače, sklápěče, speciály, návěsy, přívěsy, nástavby, stavební stroje dovážíme vozidla i na objednávku zákazníka české SPZ, TP, STK, ME, záruka původu

Více