ZDE

Komentáře

Transkript

ZDE
___________________________________________________________________________
Občasník ZŠ Krčín
1/15-16
Cena 5,- Kč
Dát dohromady jedno číslo časopisu bývá velká dřina. Než se rozběhne nový školní rok a vše se rozjede na plný
plyn, není to jen tak. Ale to platí nejen při tvorbě školního časopisu. Doufáme, že se nám letos opět podaří
zmapovat dění v naší škole a především najít cestu k vám, čtenářům. Úspěšný školní rok nejen svým čtenářům
přeje redakce Krčíňovin.
RM
Školní parlament ve staré škole v Krčíně
Den evropského dědictví je v našem městě tradičně otevřen Janem Černčickým z Kácova, který jako
zakladatel města otvírá některé památky města a okolí veřejnosti. Jednou z otevřených památek byla
letos, v sobotu 12. září, i
budova staré školy v Krčíně.
Děti ze školního parlamentu ze
ZŠ Krčín se zde střídaly po
dvou
hodinách,
aby
návštěvníky školy přivítaly a
provedly je budovou, ve které
byla připravena výstava o
historii
této
budovy.
Návštěvníci
mohli
také
prostřednictvím
anketního
lístku vyjádřit svůj názor, jak
by město mělo s touto budovou
naložit. Zda budovu zbourat a pozemek prodat, nebo zda se najde pro město přijatelný návrh na
využití budovy. Byla by to velká škoda starou školu zbourat, protože je to uvnitř hodně veliké a
přilehlý pozemek také. Návštěvnost školy byla opravdu veliká a moc nás zájem lidí, kteří vyplnili
anketní lístek, překvapil. Doufáme, že se objekt staré školy zachrání a bude místem, které bude sloužit
místním obyvatelům, ale i třeba nám, žákům krčínské školy.
Žanet Kolínová
Školní parlament v Poslanecké sněmovně v Praze
V pátek 25.9. zavítal školní parlament do Prahy, kde se podíval do Poslanecké sněmovny ČR.
Členové školního parlamentu se sešli na nádraží v 6:15 a v 6:35 vyjeli do Chocně, kde přestoupili na
rychlík do Prahy.
pokračování na str. 2
1
Po příjezdu na Hlavní nádraží se metrem přemístili na Malostranskou a vydali se do informačního
střediska Poslanecké sněmovny, kde se nejprve zhlédnutím 20ti minutového filmu seznámili
s historií Parlamentu. Pak už zamířili do samotné budovy Poslanecké sněmovny, kde všem
zkontrolovali tašky rentgenem kvůli bezpečnosti. Prohlídka budovy Parlamentu byla zakončena
v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Sál si mohli prohlédnout z galerie určené veřejnosti, protože
vstup přímo do sněmovny
je zakázán. Po opuštění
Poslanecké sněmovny šli do
Valdštejnské zahrady, kde
chvilku pobyli a dali si
svačinu.
Po
svačině
zamířily jejich kroky na
Pražský hrad, kde na ně
čekala prohlídka chrámu
sv. Víta a starého paláce.
Pak už honem areálem
Pražského hradu, Zlatou
uličkou a po starých
zámeckých schodech do
stanice metra a na Hlavní
nádraží, kde nastoupili do
vlaku a jeli domů. Exkurze
se konala díky finanční podpoře Nového Města nad Metují.
Mikuláš Slavík
ADAPTAČNÍ POBYT 6. TŘÍD
6. ročníky mají za sebou adaptační pobyt v Dlouhých
Rzech v Orlických horách. Během 3 dnů jsme se
více stmelili jako tým a poznali se lépe jak mezi
sebou, tak i s učiteli. Hráli jsme hodně her a plnili
jsme různé úkoly. Myslím, že se všem šesťákům
pobyt velice líbil a i ti, co si mysleli, že nějaké
aktivity nezvládneme, tak začali naší třídě více věřit .
6.A a 6.B se shodla, že nejlepší z adapťáku bylo
jídlo : -D . Adapťák bychom si nemohli užít bez
naší školy a organizátorů : Pavly Haláskové a
Libora Drašnara . Děkujeme !!!!!!!!
Připravila: Lucie Šimůnková
Zpráva ze školního klubu
Ve čtvrtek 24.9.
jsme byli se
školním klubem na povídání o ETIOPII.
Bylo to velmi zajímavé. Vím, jak se tam
praží káva. Hlavní město Addis Abeba
v překladu se jmenuje Hezká květinka.
ETIOPIE má 88 milionů obyvatel. Mají
tam úplně jiné písmo a domy staví
z klacků a plechu.
Těším se, až bude další podobná
přednáška.
napsal Matyáš Voborník 3.A.
2
Den bez aut v naší škole
Dne 18. 9. 2015 byl den bez aut. V naší škole ho organizovala 5. A pro děti z mateřské školky
a děti z 1. A a z 2. A. Na školní zahradě jsme měli 10 stanovišť, vše bylo zaměřené na auta,
semafory, značky a tak dále. Děti si mohly vyzkoušet různé věci o dopravě, například přejít si
správně přechod pro chodce, přejít si překážkovou dráhu. Měli jsme tam průvodce z naší
třídy, kteří každou skupinku provázeli. Myslíme, že se nám to povedlo a každému se to líbilo.
Viky Džilavjanová
Královéhradecké krajské dožínky 2015
18. a 19. záři probíhaly v Hradci Králové již 12. Královéhradecké krajské dožínky, tradiční slavnost na
ukončení žní, oslavy sklizené úrody. Jako každý rok i letos na Královéhradecké krajské dožínky
přicházely zástupy lidí a letos se k nim připojili i žáci 9. tříd ze ZŠ Krčín. Zemědělci zde prezentovali
výsledky své práce, a proto jste zde mohli
vidět ukázky hospodářských zvířat, např.
ovce, krávy, prasata, holuby, králíky a
jiné. K vidění byla i tradiční řemesla jako
stříhání ovčí vlny, její zpracování
přadlenami a také pletení vlněných čepic
a rukavic. Nechyběli ani kováři, kteří
předváděli své umění, nebo včelaři. Své
zastoupení měly i ukázky různých
regionálních potravin. Mlsné jazýčky si přišly na své při ochutnávkách uzenin a dalších produktů.
Zároveň se zde také představovali zástupci středních škol, které nabízí studijní obory spojené se
zemědělstvím, lesnictvím, vodohospodářstvím. Své místo měl i stánek zaměřený na ekologii, který byl
zaměřen na recyklaci a ukázku předmětů vyrobených z recyklovaného materiálu. Organizátoři
nezapomněli ani na soutěží chtivé návštěvníky a děti, pro které byly připravené lákavé ceny.
Nechybělo ani pódium, na kterém se střídala hudební tělesa a zpříjemňovala návštěvníkům oba dny.
Žáci 9.A a 9.B
Armáda ČR v naší škole
Dne 16.9. k nám přijeli vojáci z Armády ČR,
kteří pro nás měli připravený program o obraně
našeho státu. Jedno stanoviště bylo zaměřené na
chemii, kde jsme se dozvěděli o různých
smrtelných nemocech a jedovatých kyselinách.
Mohli jsme si kápnout kyselinu na ruku a sami
si to ošetřit, nebo jsme si zkoušeli ustrojit se do
ochranné pláštěnky, obuvi, rukavic a masky.
V další části programu, která se zabývala
zdravotnictvím, nás poučili o první pomoci a
jak se zachovat v krizových situacích. Na
řadu přišla i praktická část, při které jsme
měli předvést stabilizovanou polohu.
Atraktivní pro nás byla i ukázka práce psa
cvičeného pro vojenské účely. Celý program
byl velmi zajímavý, velice profesionálně připravený a my jsme si odnášeli nejen nové a užitečné
vědomosti a zkušenosti, ale mnozí žáci i drobné odměny za správně zodpovězené otázky.
Mikuláš Slavík
3
Branný závod
V úterý 29. 9. se vydali vybraní žáci druhého stupně na branný závod v Novém Městě nad
Metují, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nového Města a soutěžili o pohár starosty
města. Sraz byl za školou na Malecí v 8:00. Tříčlenná družstva ze všech tří škol běhala asi 7
kilometrů v okolí Nového Města nad Metují. Na trase bylo připraveno 10 disciplín. Každá
disciplína byla hodnocena samostatně na čas nebo na body. A asi nejzajímavější bylo běhání
s hasicím přístrojem přes překážky a lezení po laně. Shromáždilo se asi 30 družstev. Do
celkového hodnocení se započítal
i celkový čas každého družstva.
Moc jsme si to užili. I když to
bylo náročné, vůbec nám to
nevadilo a závod nakonec
dokončili všichni celí a zdraví.
Vyhlášení výsledků proběhlo
v Hasičské zbrojnici v Novém
Městě nad Metují v úterý 13. října
dopoledne. Nevíce cen si odnesly
děti z naší školy, ZŠ Krčín, které
přebíraly ocenění za 2. místo
ve starší kategorii - Dominik Esender, Martin Patzák a Nikola Prausová, za 3. místo ve starší
kategorii - Daniel Kollert, Daniel Hanka a Vendula Rydlová a v mladší kategorii za 3. místo Tomáš Vlášek, Milan Grim a Adriana Cihlářová. Pro družstvo na prvním místě ve starší
kategorii – Tomáš Chmelík, Václav Kratěna a Daniel Svatoň je připraven celodenní výlet
s novoměstskými hasiči, kdy navštíví střediska Integrovaného záchranného systému
Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí a Hradci Králové. Výlet bude zakončen
slavnostním obědem v Novém Městě nad Metují.
Připravila: Monika Týfová.
TERÉNNÍ BERUŠKY ZPESTŘILY PROGRAM NA MISTROVSTVÍ ČR
V JÍZDĚ SPŘEŽENÍ
Dne 20. 9. 2015 se Terénní
berušky vydaly zazpívat
do
Bolehoště – Lipin na mistrovství
České republiky ve vozatajství.
Se součastnými beruškami si
zazpívaly i berušky, které už
studují na středních školách.
Beruškám se zpívání velice
povedlo a myslím, že koníkům
se koncert také velice líbil.
Všichni
přítomní
berušky
odměnili velkým potleskem.
Před našimi beruškami
se
předvedla
čtyřspřeží
a
jezdkyně nám na svých koních
ukázaly skok přes překážky. Po
koncertu berušek byli jezdci oceněni stuhami a poháry.
Lucie Šimůnková
4
Výchovný koncert
Dne 9.10.2015 do naší školy přijel muzikant Radim Zenkl a my jsme mu položily několik
otázek:
Kde jste se narodil?:Narodil jsem se v městě Opava.
Na jaké nástroje hrajete?: Kytara, klavír , mandolína a na
různé flétny.
Kolik let hrajete na mandolínu a kolik máte fléten a jak
dlouho na ně hrajete?: 20 let jsem hrál na mandolínu a
mám přes 100 fléten a hraji na ně 15 let.
Kde máte všude koncerty?:Po celém světe a před rokem
v Malých Svatoňovicích.
Kde teď bydlíte?: Bydlím v Kalifornii a zároveň v České
republice.
Děkujeme za odpovědi na naše otázky. Koncert byl pro
všechny jistě zajímavý a budeme rádi, když se s panem
Radimem Zenklem zase setkáme.
připravily:Viky Džilavjanová a Denča Poprachová.
PŘEDBÍHAČKY
Hodila by se vám PŘEDBÍHAČKA NA OBĚD? Chtěli byste někdy využít možnost
předběhnout nekonečnou frontu na oběd a jít přímo k okénku?
Pak s námi letos hrajte opět o PŘEDBÍHAČKY. Jako v loňském roce stačí v každém našem
čísle najít připravený úkol, vyřešit ho, napsat odpověď se svým jménem a třídou na lístek a
vhodit včas do krabice ve vestibulu školy.
Tentokrát jsou otázky na téma pohádky. 
1. Co si přál mít krteček na kalhotkách?
a) knoflíky
b) nechtěl kalhotky
c) kapsy
2. Kolik vlasů měl Rákosníček?
a) 7
b) 3
c) 8
3. Filmová pohádka se jmenuje O
princezně Jasněnce a ……
a) tato pohádka neexistuje
b) červeném ševci
c) létajícím ševci
5. Jak pokračuje jméno pohádky? Štaflík
a…
a) Vidlička
b)Zelí
c) Špagetka
4. Jak se jmenuje osoba, která namluvila
pohádku Křemílek a Vochomůrka nebo
Rákosníček?
a)Vojta Kotek
b)Jiřina Bohdalová
c)Lucie Bílá
6. První díl známé pohádky se jmenuje
Dívka na koštěti, jak se jmenuje druhý díl?
a) druhý díl nebyl natočen
b) Saxana a lexikon kouzel
c) Saxana a létající vysavač
připravila: Simona Sloupová
5
Film- Mimoni






The Minions
Animovaný / Komedie / Rodinný/USA, 2015, 91 min
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Scénář: Brian Lynch
Hudba: Heitor Pereira
Hrají: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton,
Alison Janney, Katy Mixon, Steve Coogan, Pierre Coffin
a další…
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k
sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi
s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně a především
zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu….
Moje hodnocení: Super film, šla bych na něj klidně znovu☻
Zuzka Sedláčková
Ohlédnutí za prázdninami - tábor Návrat do Afriky 2015
O prázdninách v týdnu od 25.7. do 2.8. jsem byla na skautském táboře v Dědově. Na tábor jsme jeli
vlakem, což pro nás bylo neobvyklé, protože na ty, co se konaly v minulých letech, jsme jeli auty. Na
konečné zastávce ale naši vedoucí nevystoupili a venku na nás čekal Afričan, který nás dovedl do
tábora. Tématem celotáborové hry byl návrat do Afriky a hledání ztraceného bratra sira Henryho
Curtise. Po celotýdenním hraní her jsme ho nalezli a získali i odměnu v podobě sladkostí. Nechyběl
ani celodenní výlet a menší výpravy na Ostaš a Kočičí hrádek, kde jsme získali i poslední klíče
k otevření truhlice s pokladem. Při každé cestě nás zdržely právě zrající borůvky, na kterých jsme si
všichni pochutnávali. V pátek se za námi přijeli podívat cvičitelé psů a pár kousků nám předvedli. Na
sobotní večer nás čekal už jen táborák, ke kterému si někteří z nás připravili vtipné scénky, a v neděli
ráno jsme jeli domů. Mně se na táboře líbilo a myslím, že si ho užili i všichni ostatní…
Kateřina Turková
Zvířata
Ahoj . Vítám vás u nové rubriky zvířata .V této rubrice budou ošklivá ,zvláštní, bizarní či nějak
nebezpečná zvířata .Pokaždé vám představím jedno zvíře .Tak pojďme na to !
Štětinatec
Říše:
živočichové (Animalia)
Kmen:
strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída:
savci (Mammalia)
Řád:
hmyzožravci (Eulipotyphla)
Štětinatec
je jediný rod z čeledi
štětinatcovitých, zahrnuje čtyři druhy z řádu hmyzožravců. Dva druhy vyhynuly . Délka kolem 30
centimetrů. Hmotnost kolem 1 kilogramu.
Štětinatec haitský je o něco menší než ostatní
druhy štětičnatců. Štětičnatec je nápadný dlouhým
čenichem. Zbarvení mezi černou, hnědou a šedou,
ale vyskytují se i albíni (ztráta pigmentu v kůži a
srsti). Čenich daleko přesahuje čelist a ve spojitosti
se zvláštním kloubem, kterým je čelist připevněna
k lebce. Čenich je velice pohyblivý.
Autor : Lucie Vondřejcová, zdroj informací : google
6
Přespolní běh
Jak všichni víte, tak někteří z našich žáků reprezentovali školu na přespolním běhu. Ve
čtvrtek 24.9. na okresním kole v Polici nad Metují se naši chlapci i dívky umístili na
postupovém 2. místě, a tak za naši školu běželi i v krajském kole, které se konalo 9. října v
Nové Pace. A já jsem si pro vás připravil rozhovor s žačkou 8.A Nikolou Prausovou o
krajském kole.
Kolikátá jsi na krajském kole skončila?
Skončila jsem na 49. místě.
Jak se ti běželo?
Běželo se mi hůř než na okresním kole,
protože byl studený vítr, který mi foukal do
uší.
Jak moc byla silnější konkurence než na
okresním kole?
Byla silnější.
Na jakém místě jste se umístili jako
družstvo?
Skončily jsme na čtvrtém místě.
Již umístění v okresním kole a postup do krajského byl pro naše sportovce úspěch.
V krajském kole obě družstva vybojovala krásná čtvrtá místa, která jsou ve velké konkurenci
velkým úspěchem. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Patrik Berger
ZE SVĚTA VRCHOLOVÝCH SPORTVCŮ
Pojede Martina Sáblíková na LOH?
Všichni už víte, že Martina Sáblíková je výborná v rychlobruslení, ale
asi málo z vás ví, že Martina Sáblíková pomýšlí na Letní olympiádu
v Riu v cyklistice. V úterý 22.9. na mistroství světa v časovce žen byla
na 12. místě a na postup potřebovala předběhnout 10 žen z různých státu
a to se jí povadlo. Je to třetí Češka, která pojede jak na LOH (letní
olympijské hry) tak i na ZOH (zimní olympijské hry). Pokud v Riu
vyhraje zlatou medaili, bude první žena světě, která si odvezla jak
z LOH tak i ZOH zlatou medaili. Letní olympijské hry se budou konat
v srpnu 2016 v Riu.
Unikátních 9 minut na hřišti Roberta Lewandowského
Robert Lewandowski, dvaceti sedmiletý útočník Bayernu
Mnichov, přišel na hřiště v duelu německé fotbalové ligy
s Wolfsburgem až po přestávce za nepříznivého stavu. Mezi
51. a 60. minutou nasázel do brány 5 gólů. „Vůbec jsem
nevěděl, jak rychlé to bylo. Ale po 4. gólu jsem se podíval
na časomíru a byl jsem překvapený, kolik času ještě zbývá,“
řekl po utkání Lewandowski s úsměvem. Po výhře 5:1 pro
Bayern Mnichov si Lewandowski odnesl míč z rekordního
zápasu podepsaný svými spoluhráči.
připravila: Nikča Prausová
7
PRO POBAVENÍ I POUČENÍ
Nabízíme vám takové malé luštění. Před vámi je dvanáct slov, která mají přeházená písmena.
Tak to zkuste a vyluštěte všechna slova. HODNĚ ŠTĚSTÍ !
1.
2.
3.
4.
rkasi
mšlea
akšel
ceopi
5.
6.
7.
8.
dnolecho
mutma
ankle
mosina
9. dakrece
10.tavízřa
11.mekn
12.ceslun
připravila: Áďa Menclová
A VTÍPKY NA ZÁVĚR
1. Co to je? Má to 4 nohy a 145 zubů. Krokodýl. A co je tohle? Má to 142 nohou a 4 zuby. Domov
důchodců.
2. Lenička sedí v lavici s Tomáškem, ta se ho zeptá, proč se dnes celý den tak raduje:
„Dnes mám jít k zubaři." „No to je zvláštní důvod pro radost," povídá Lenička.
„Ale není, on je dnes na dovolené."
3. Blondýnka si stěžuje u očního lékaře, že špatně vidí.
"A jaké máte symptomy?"
"Pane doktore, třeba ten drobek od rohlíku, co máte na podlaze, vy ho určitě vidíte, já ne.“
4. Hurvínek se ptá Máničky: „Máni, dáš mi prosím tě nějakou naší společnou fotku, jak se koupeme
v moři?“ „Ale jistě, Hurvínku, na co jí potřebuješ?“ ptá se pyšně Mánička. „Do školy, kluci ze
třídy mi nevěří, že mám fotku s velrybou.“
5. Maminka říká Pepíčkovi: " Pepo, běž si umýt ruce, než půjdeš do školy." A Pepíček odpoví: "To
máš jedno, já se hlásit stejně nebudu."
6. Není důležité, co je zvenku, záleží na tom, co je uvnitř. Platí to o lidech, ale hlavně o ledničkách.
7. Roman dostal ve škole pětku z matiky a jedničku z hudebky. Přišel domů a otec na něj spustí:
"Tak ty dostaneš pětku z matiky a pak si ještě prozpěvuješ!?“
www.nejlepší vtipy na světě.cz
připravila Simona Sloupová
Vydává redakce ZŠ Krčín:
Příspěvky je možno zasílat na adresu: [email protected]
http://www.novemestonm.cz
http://www.zskrcin.cz
8

Podobné dokumenty