Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a

Transkript

Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a
Racionální terapie kortikosteroidy
u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby
Iveta Nováková
Neurologická klinika VFN, Praha
Nervosvalový přenos
Nervosvalový přenos
Funkční blokáda
Destrukce nervosvalové ploténky
AChR protilátky se příčně
vážou na AChR
Akcelerovaná endocytóza
Degradace internalizovaných
receptorů protilátkami
Nervosvalový přenos
Destrukce nervosvalové ploténky komplementem
Vazba komplementu na
komplex protilátky - AChR
Membrane--attack complex
Membrane
(MAC)
Destrukce post synaptické
membrány
Úbytek záhybů na post
synaptické membráně
Redukce počtu AChR
Rozšíření synaptické štěrbiny
Terapie myastenia gravis /MG/
symptomatická
imunosupresivní
dlouhodobá
remise/
akutní
a imunomodulační
/ k navození klinické
Symptomatická terapie
Inhibitory acetylcholinesterázy
/ICHE/
pyridostigmin /Mestinon/
» ambenonium /Mytelasa/
» neostigmin /Syntostigmin/
» distigmin /Ubretid/
»
Imunosupresivní a imunomodulační léčba
pokud není efektní léčba ICHE
není indikace k thymectomii
v rámci přípravy na thymectomii
není--li výraznější zlepšení po thymectomii
není
prednison či prednisolon
azathioprin
cyclosporin A
cyklofosfamid
mofetil mycophenolate
tacrolimus
plasmaferesa /PE/, imunoadsorbce
IVIG
Mechanismus účinků kortikoidů
Působení kortikosteroidů (CS) není ještě zcela objasněno.
• CS difundují do nitra buněk,
• zde působí přes cytoplazmatické receptory v cytosolu a vytvářejí
kortikoid-receptorové komplexy.
• po navázání CS na receptor dochází k difuzi tohoto komplexu do buněčného
jádra a vážou se na jadernou DNA, se kterou vytvářejí komplexy zvané
glucocorticoid response
elements-GREs.
Výsledkem této interakce
je indukce nebo inhibice
genové transkripce interakcí
s promotorovou částí
cílových genů.
Kortikoidy v léčbě MG
imunosupresivní a protizánětlivý účinek
suprimují proliferaci TT- a B -lymfocytů na specifické
stimuly
inhibují produkci zánětlivých cytokinů
interferují s funkcí makrofágů
Výhody
efekt u většiny pacientů
u těhotných
relativně krátký nástup účinku
Nevýhody
u 2
2–
–5 % pacientů po 1.–
1.–3. týdnu přechodné zakolísání
stavu
Účinek kortikoidů na nervosvalový přenos
negativně jej ovlivňují antagonismem vůči AСh a blokádou
AСhR kanálů
pozitivní efekt je zvýšená syntéza AСh a narůstající
exprese AСhR
Doporučené dávkování kortikoidů u MG
postupné zvyšování dávek (nově či u relapsů), po
jednoznačném efektu postupné
snižování
ranní či ranní a polední dávka
Nasazení kortikoidů u MG
při pomalé progresi v ambulantním režimu
při fulminantním rozvoji onemocnění při hospitalizaci (PE,
IVIG),
náhlé nasazení kortikoidů rizikové - zablokování AChR
při okulární formě (menší efekt ICHE, v kombinaci s
azathioprinem), včasné nasazení kortikoidů snižuje
pravděpodobnost konverze do generalizované formy
u dětí – retardace růstu
u pacientů s pozdní manifestací onemocnění - rizikové
Kortikoterapie z jiné indikace
u pacientů s MG
mohou snižovat svalovou výkonnost
» deplece bílkovin a draslíku
» zablokování AChR
masti, spray, tablety
hydrokortison, kortizon, prednisolon, prednison, triamcinolon,
dexamethazon atd.
Astma bronchiale u MG
inhalační kortikoidy nekombinované: beklometazon (Ecobec,
Beclomet, Aldecin), budesonid (Pulmicort, Inflammid, Miflonid)
a flutikazon (Flixotide).
stoupá léčba kombinovanými steroidními preparáty Symbicort
(budesonid + formoterol) a Seretide (flutikazon + salmeterol).
z nazálních kortikosteroidů je nejvíce oblíben flutikazon.
Přípravek Flixonase předepisuje často 76 % lékařů
Nežádoucí účinky kortikoidů
osteoporosa
steroidní myopatie
steroidní diabetes
hypokalemie
vředová choroba ( inhibitor protonové pumpy či
blokátory H2 receptorů)
psychické rozlady
leukocytóza
hypertenze
zvýšená vnímavost k infektům atd.

Podobné dokumenty

Náhlé příhody břišní

Náhlé příhody břišní (natrávená krev + HCL tvoří chlorhemin tmavohnědé barvy) z duodena – při masivním krvácení je tmavočervená (+ meléna) při mírném krvácení - kávová sedlina (+ meléna)

Více

Doporučený postup peroperační péče u pacientů s myasthenia

Doporučený postup peroperační péče u pacientů s myasthenia Doporučený postup peroperační péče u pacientů s myasthenia gravis. 1. Kritické stavy spojené s myasthenia gravis (MG): 1.1. Rozvoj cholinergní krize: Cholinergní krize je způsobena absolutním či re...

Více

Celý článek je ke stažení v souboru Astma - i

Celý článek je ke stažení v souboru Astma - i ASTMA  Astma  (lat.  Asthma  bronchiale)  je  chronické  zánětlivé  onemocnění  dýchacích  cest.  Nelze  jej  zcela  vyléčit,  lze  jej  však  při  dodržování  preventivních  a  léčebných  opatření...

Více

Kombinace HTx_Remedia 06

Kombinace HTx_Remedia 06 Srdeční transplantace je v posledních letech metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním. Kombinační léčba po transplantaci srdce spočívá jednak v kombinaci imunosupresiv, jednak v komb...

Více

Když onemocní váš pes: Výhřez meziobratlové ploténky

Když onemocní váš pes: Výhřez meziobratlové ploténky malém prostoru do doby návratu chůze. Vhodné jsou klícky, boxy, ohrádky apod. Proleženiny jsou problémem hlavně u středních a velkých plemen psů. Močení: Protože paralyzovaný pacient se nedokáže sá...

Více

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval 1. fáze: Akce Během této fáze smí hráč vykládat akční karty. Akční karty jsou karty království, na kterých je nápis „AKCE“. Zpravidla může hráč vyložit pouze 1 akční kartu (1 volná akce). Avšak ten...

Více

Program - Vysoká škola zdravotnická

Program - Vysoká škola zdravotnická Základní druhy doteku jako součást terapeutického kontaktu

Více

Rizikové léky u myasthenia gravis Řada léků a toxinů může

Rizikové léky u myasthenia gravis Řada léků a toxinů může Řada léků a toxinů může zasahovat do mechanizmů nervosvalového přenosu v oblasti nervosvalové ploténky. Proto jsou pacienti s myasthenia gravis (MG) více ohroženi zhoršením své choroby při nasazení...

Více