Katalog filmů - Mezinárodní horolezecký filmový festival

Komentáře

Transkript

Katalog filmů - Mezinárodní horolezecký filmový festival
Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá
28. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
KATALOG
FILMŮ
25.–28. 8. 2011 – TEPLICE NAD METUJÍ
generální partner festivalu
w w w . h o r o l e z e c k y f e s t i v a l . c z
28. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
Teplice nad Metují, Česká republika
25. – 28. srpna 2011
THE 28th INTERNATIONAL MOUNTAINEERING
FILM FESTIVAL
Teplice nad Metuji, Czech Republic
25 – 28 August, 2011
3
28. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
Teplice nad Metují, Česká republika, 25. – 28. srpna 2011
pořádají
Město Teplice nad Metují
s podporou Královéhradeckého kraje
Generální partner festivalu HUDY sport a.s. Bynovec
partneři festivalu:
Petr Maštálko (protipožární zabezpečení staveb Mělník)
Regionální televize RTA Východní Čechy
NetPro Systems, s.r.o, Třemošná u Plzně (www.lezec.cz)
Salewa Czech, s.r.o. Benešov – Ober Alp SPA Bolzano Itálie
s podporou dalších sponzorů, jimiž jsou:
Pivovar Primátor Náchod a. s. / Outdoor Concept, a. s. Plzeň / Montana Management s. r. o. Praha / Lanex a. s. Bolatice / Český horolezecký svaz / Beal 2 s. r. o. Rokytnice / ARMYSHOP CZ, s. r. o. Praha
– výhradní dovozce značky Carinthia / Czech Tourism / České dráhy /
Expediční kamera Praha / Český rozhlas Hradec Králové / Concept1,
s. r. o. Praha / SPORT prima spol. s r. o. Hodonín / KIWI svět map a průvodců s. r. o. Praha / Sportiv Redpoint Teplice n. M. / Cornea Lexum
s. r. o. Praha / Singing Rock / Rádio Magic / Montana Climbing Magazine Brno / Direct Alpine s. r. o. Liberec / Technické služby s. r. o.
Adršpach / ELPOL POLICE s. r. o. Police n. M. / Hotel Javor Adršpach
PRJ / VAK a. s. Náchod / CDS s. r. o. Náchod / Hobra Školník s. r. o.
Broumov / Květiny Drobková Police nad Metují / Obec Adršpach /
Ádrdesign Jablonec nad Nisou / Jan Zozulák Pardubice a řezbář „Hlavní ceny festivalu“ Petr Kysela Machov.
Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují je členem
Mezinárodní aliance pro horský film.
4
THE 28th INTERNATIONAL MOUNTAINEERING
FILM FESTIVAL
Teplice nad Metuji, Czech Republic, 25 – 28 August, 2011
presented by
Město Teplice nad Metují
The General Partner of the festival is HUDY sport a.s. Bynovec
Partners of the festival:
Petr Maštálko (protipožární zabezpečení staveb Mělník)
Regionální televize RTA Východní Čechy
NetPro Systems, s.r.o, Třemošná u Plzně (www.lezec.cz)
Salewa Czech, s.r.o. Benešov – Ober Alp SPA Bolzano Itálie
Also supported by these sponsors:
Pivovar Primátor Náchod a. s. / Outdoor Concept, a. s. Plzeň / Montana Management s. r. o. Praha / Lanex a. s. Bolatice / Český horolezecký svaz / Beal 2 s. r. o. Rokytnice / ARMYSHOP CZ, s. r. o. Praha
– výhradní dovozce značky Carinthia / Czech Tourism / České dráhy /
Expediční kamera Praha / Český rozhlas Hradec Králové / Concept1,
s. r. o. Praha / SPORT prima spol. s r. o. Hodonín / KIWI svět map a průvodců s. r. o. Praha / Sportiv Redpoint Teplice n. M. / Cornea Lexum
s. r. o. Praha / Singing Rock / Rádio Magic / Montana Climbing Magazine Brno / Direct Alpine s. r. o. Liberec / Technické služby s. r. o.
Adršpach / ELPOL POLICE s. r. o. Police n. M. / Hotel Javor Adršpach
PRJ / VAK a. s. Náchod / CDS s. r. o. Náchod / Hobra Školník s. r. o.
Broumov / Květiny Drobková Police nad Metují / Obec Adršpach /
Ádrdesign Jablonec nad Nisou / Jan Zozulák Pardubice a řezbář „Hlavní ceny festivalu“ Petr Kysela Machov.
The International Mountaineering Film Festival of Teplice nad Metují
is a member of the International Alliance for Mountain Film.
5
Vážení návštěvníci, vážení hosté, přátelé festivalu,
z loňského ročníku nám zůstaly již jen vzpomínky, někdo si matně vzpomene na nepřízeň počasí, ale většina z vás, kteří se pravidelně vracejí, uchovává především
mnoho příjemných vzpomínek a zážitků, které rok co rok, s výjimkou krátké přestávky, více jak třicet let lákají do jednoho z nejmenších měst Královéhradeckého
kraje na letos již 28. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Není
nic lepšího, než se těšit na setkání s lidmi stejného ražení, prožít několik málo dní
v klidu, bez pracovních povinností, v přírodě, v kině u zajímavého filmu, u kávy, svařáku či pivka v malebné hospůdce nebo u bufetu... To vše, aspoň doufám, přináší
jedinečná akce tohoto typu pořádaná u nás v Teplicích nad Metují.
Přeji všem návštěvníkům festivalu mnoho zážitků z připraveného programu.
Přeji 28. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu spokojeného
diváka a v neposlední řadě děkuji všem pořadatelům a partnerům festivalu za vše,
co pro zdar festivalu již udělali a chystají se udělat, a proto věřím v dalekou budoucnost této krásné tradice.
Milan Brandejs, starosta města
Dear visitors, guests, and festival friends,
It has been one year since the last festival and memories are all that we have left. Some
may remember faintly the unfavourable weather but surely, most of you who come regularly have kept a lot of nice recollections and experiences of an event which has been
every year, for almost thirty years, the main attraction in one of the smallest towns of
the Královéhradecký region.
This year, we shall celebrate together the 28th anniversary of the International
Mountaineering Film Festival. Nothing compares to meeting people with a similar appetite, spending a couple of days in peace, free of work tasks, in the nature or watching
interesting films, drinking coffee, mulled wine or beer in a picturesque pub or at a festival stand... I hope this unique kind of event, held in Teplice nad Metují, can every year
bring all of these opportunities to you.
I wish for all festival visitors to enjoy a variety of great experiences from the programme. I hope that our 28th annual of the International Mountaineering Film Festival
will have a satisfied auditorium. And, last but not least, I thank to all staff and partners
for all they have already done and will do for the success of the festival. Their hard work
makes me believe in a long future for this wonderful event.
Milan Brandejs, Mayor
6
Slovo úvodem
Milí příznivci festivalu,
vítejte opět v Teplicích nad Metují, kde otevíráme 28. ročník mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, který je příležitostí ohlédnout se za tím, co nám
přinesl čas od posledního setkání. Přinesl především úspěchy v horách a na skalách,
úžasné výkony našich horolezců, nové zážitky a lezecké cesty, nová dobrodružství
a poznání, nová setkání a přátelství, dobré zprávy o šťastných návratech z expedic
a dalekých cest. Sami to uvidíte na našem filmovém plátně a uslyšíte na besedách.
Uplynulý rok ovšem přinesl i smutné zprávy: navždy nás opustilo pár úžasných
lidí a velkých osobností horolezeckého světa. V lednu jsme se rozloučili se Zorkou
Prachtelovou a v červnu odešel Olda Kopal! Zůstaly jen fotografie, filmové stopáže
a hlavně hezké vzpomínky; i na jejich minulé návštěvy našeho festivalu...
Rok 2011 je rokem krásných horolezeckých výročí: 140 let od výstupu první ženy
na vrchol Matterhornu, 100 let od dobytí jižního pólu, 50 let od prvního československého výstupu severní stěnou Eigeru, 40 let od prvního československého výstupu na osmitisícovou horu, anebo 20 let ode dne, kdy na vrcholu Mt. Everestu stanul
první Čech Leopold Sulovský, který je letos hostem festivalu. Svojí přítomností nás
poctil i španělský lezec Dani Andrada a Honza Tráva alias Jan Trávníček. Doufám, že
setkání s nimi se vám budou líbit, stejně jako ostatní doprovodný program festivalu.
Přeji vám, ať prožijete krásně poslední prázdninový víkend u nás v Teplicích nad
Metují!
Máša Jirmannová, ředitelka festivalu
Dear festival enthousiasts,
We welcome you again to Teplice nad Metují where the 28th annual International
Mountaineering Film Festival is being held and this provides us with an opportunity to
look back on what life has brought about since the last time we met.
Definitely, it has brought success mainly in the mountains and on the rocks, outstanding performances by our mountaineers, new experiences and new climbing routes,
new adventures and knowledge, new acquaintances and friendships, and of course
good news of safe returns from expeditions and exploits. You will see all of that with
your own eyes on our screen, and hear with your own ears at our lectures.
Nevertheless, the past year brought sorrowful news too: a couple of fine people and
personalities from the climbing world have passed away. We said farewell to Zorka
Prachtelová in January and Olda Kopal, another Czech legend, departed in June. What
is left are photographs, film footage and nice memories that include their attendance
at our festival...
The year 2011 is a year of delightful alpinist anniversaries: 140 years since the first
female ascent of Mt. Matterhorn, 100 years since the South Pole was conquered, 50
years since the first Czechoslovak ascent of the Eiger north face, 40 years since the first
Czechoslovak ascent on an eighthousander, or 20 years since the day when the first
Czech climber stood on top of Mt. Everest. The latter, Leopold Sulovský, is our guest
at this year’s festival. It is also our pleasure to host two other wonderful guests: the
Spanish climber Dani Andrada and the Czech Jan Trávníček. I hope that you will enjoy
meeting our special guests, as well as the rest of the festival’s programme.
I wish for you to spend a wonderful time during your weekend here in Teplice nad
Metují!
Máša Jirmannová, Festival Director
Vítejte
7
Mezinárodní aliance
pro horský film
International Alliance
for Mountain Film
Na světě existuje mnoho horských festivalů a Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují je hrdý, že je jedním z členů Mezinárodní aliance pro horský
film. Je to organizace, které není budoucnost horské kinematografie lhostejná a jejími členy jsou některé světově uznávané festivaly a Museo della Montagna v italském Torinu. Členské organizace spolupracují na podpoře filmové tvorby nejvyšších
kvalit z hlediska morálního i uměleckého. Také se snaží podporovat filmovou tvorbu
respektující a orientovanou na životní prostředí.
Aliance každoročně uděluje cenu pro nejlepšího horského filmaře, kterého volí členové Aliance. Oceněným filmařem pro rok 2011 je Pavol BARABÁŠ (Slovensko).
There exist a lot of mountain festivals around the world and the International Mountaineering Film Festival in Teplice nad Metují is proud to be member of the International
Alliance for Mountain Film which is an organization committed to the future of mountain films. This organisation is comprised of members from some of the most important
mountain film festivals in the world, including the Museo della Montagna in Torino,
Italy. The member organizations work together to encourage, from the moral and
artistic points view, film making of the highest standards. They also try to encourage
environment friendly and sensitive film making.
The Alliance has an annual award for the best mountain film maker voted for by the
Alliance members. The awarded film maker for 2011 is Pavol BARABÁŠ (Slovakia).
Další členové / Other members
-Autrans, Francie / France / www.festival-autrans.com
-Banff, Kanada / Canada / www.banffmountainfestivals.ca
-Bansko, Bulharsko / Bulgaria / www.banskofilmfest.com
-Domžale, Slovinsko / Slovenia / www.imffd.com
-Dundee, Velká Británie / United Kingdom / www.dundeemountainfilm.org.uk
-Graz, Rakousko / Austria / www.mountainfilm.com
-Kathmandu, Nepál / Nepal / www.kimff.org
-Kendal, Velká Británie / United Kingdom / www.mountainfest.co.uk
-Les Diablerets, Švýcarsko / Switzerland / www.fifad.ch
-Lugano, Švýcarsko / Switzerland / www.festival-dei-festival.ch
-Moskva / Moscow, Rusko / Russia / www.8848.ru
-Poprad, Slovensko / Slovakia / www.mfhf.sk
-Tegernsee, Německo / Germany / www.bergfilm-festival-tegernsee.de
-Torelló, Španělsko / Spain / www.torellomountainfilm.cat
-Torino, Itálie / Italy / www.museomontagna.org
-Trento, Itálie/ Italy / www.trentofestival.it
-Ushuaia, Argentina / www.shhfestival.com
-Viktoria, Španělsko / Spain / www.mendifilmfestival.com
-Zakopane, Polsko / Poland / www.spotkania.zakopane.pl
8
Mezinárodní aliance pro horský film
Výsledky 27. Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu
Winners of the 27th International Mountaineering Film Festival
Teplice nad Metují, 26. – 29. 8. 2010
Hlavní cena / Grand Prize
Mongolsko – V tieni Džingischána
Pavol Barabáš
Slovensko / Slovakia
Nejlepší horolezecký film / Best Film on Climbing
Alone on the Wall
Peter Mortimer, Nick Rosen
USA
Nejlepší dokumentární film / Best Documentary
Tat Tvam Asi
Stanislava Bariaková, Juraj Jedinák
Slovensko / Slovakia
Zvláštní cena poroty / Jury´s Special Mention
Ecce Ach Maco
Tomáš Vaďura
Česká republika / Czech Republic
Cena města / Prize of the Town
Nemocnice na konci světa
Otakar Štěrba
Česká republika / Czech Republic
Cena generálního partnera HUDYsport a.s.
General Partner HUDY Sport a.s. Award
Entre nós
Erick Grigorovski
Brazílie / Brazil
Cena mediálního partnera Lezec.cz / Media Partner Award
Alpská trilogie: Císařovy nové šaty
Ondřej Smrž
Česká republika / Czech Republic
Cena diváků / People‘s Choice
Alone on the Wall
Peter Mortimer, Nick Rosen
USA
Výsledky 27. MHFF
9
Hosté festivalu / Special Guests
Dani Andrada
Narodil se v roce 1975 v nemocnici s názvem „nemocnice
Opic“ v Seville na jihu Španělska. Dětství prožil v Madridu
a ve věku 12 let začal lézt na zídce vedle rodičovského domu,
jelikož v té době žádné lezecké stěny ještě neexistovaly.
Během dvou let poprvé ochutnal skutečné skály a jeho první cesta byla 7a / OS
v Torredolones blízko Madridu. Poznal tam své první lezecké přátele a v tentýž den
začala jeho závislost na lezení. V 16 letech se lezení začal věnovat profesionálně.
Vylezl své první 8a a v tentýž rok také 8c. V tomto věku s kamarády procestoval
Španělsko, zejména jih. Nocovali v jeskyních a jejich jedinou motivací byly skály a jejich linie – cesty. Klub fanatiků se rozrůstal a členové tohoto klubu „Blomu“ (bloka
o muere, v překladu zaber nebo zemři) ho povzbudili k závodění. Deset let se Dani
věnoval světovému a španělskému poháru, kde se po druhém roce závodění začal
umísťovat na prvních příčkách.
Dodnes se účastní některých závodů v boulderingu (je sedminásobným mistrem
Španělska). Daniho nejlepším umístěním ve světovém poháru bylo třetí místo. Byl
také vítězem závodů Arco Rock Master a závodů ve francouzském Argentier. Velmi
ho motivují těžké cesty, OS lezení (na první pokus / pohled) a otevírání nových cest.
Zatím má na kontě kolem 400 prvovýstupů, jež považuje za své děti a přes 2 400
vylezených cest obtížnosti nad 8a. Nevyhýbá se ovšem ani vícedélkovým cestám.
Zkusil si také zimní lezení a drytooling. Byl to dobrý způsob léčby zranění palce
a nová motivace. Je rád obklopen přáteli, skálami, má rád čistou přírodu, dobrou
náladu a večer klid při šálku čaje...
Born in 1975 in a hospital named „The Hospital of Monkeys” in Sevilla, southern
Spain, he spent his childhood in Madrid and aged 12 he started to climb on a wall next
to his parents’ house. In those times no artificial walls existed.
Two years later he tried the taste of real rock and his first route was a 7a / OS in
Torredolones near Madrid. That is where he made his first climbing friends and that
was the first day of his addiction to climbing. He started professional climbing when he
was 16 years of age. Early, he made his first 8a and then 8c in the same year. He used to
travel through Spain, mostly in the south, with friends. In those times, they would stay
overnight in caves and their only motivations were rocks and their lines – the routes.
The club of fanatics grew bigger and members of the “Blomu” club (abbreviation of the
Spanish bloka o muere meaning pull hard or die) encouraged him to compete. He competed in the world and Spanish cups for ten years, starting to win after his second year
of competitions. He still participates in some bouldering competitions (he was champion of Spain 7 times). Third place was Dani’s best standing in the world cup.
He has won the Arco Rock Master and Argentier competitions. He finds motivation
in hard routes, on-sight climbing and making new routes. He has made about 400 first
ascents that he regards as his children and over 2,400 climbs classified over 8a. He does
not avoid multi-pitch routes either.
He has tried winter climbing and drytooling as well. It was a good way to heal an
injury on his thumb and also to provide some new motivation. He loves being surrounded by a lot of friends, rocks, pure nature, a good atmosphere and also spending calm
evenings drinking hot tea...
10
Hosté festivalu
Leopold Sulovský
Leopold Sulovský se narodil v roce 1954 a již od mládí ho
přitahovaly hory a horolezectví. V roce 1975 se stal českým
reprezentantem, v letech 1976–1980 pak reprezentoval
Československo. V té době slavil první velké horolezecké
úspěchy – například severní stěna Matterhornu v roce 1976,
Mont Blanc cestou Kamikadze v roce 1977, nebo prvovýstup
v severní stěně Pizzo Badile v roce 1980.
V osmdesátých letech se začal účastnit expedic do větších hor, ze kterých čítá
mnoho hodnotných výstupů.
V roce 1991 vystoupil jako první Čech na vrchol Mt. Everestu prvovýstupem přes
Nortonovým kuloárem v severní stěně. Za tento výstup byl oceněn titulem Horolezec roku a dodnes se jedná o nejhodnotnější český výstup na Everest.
Titul Horolezec roku ještě získal v roce 1993 za výstup na Makalu alpským stylem
a v roce 1996 získal ocenění Výstup roku za výstup na tři vrcholy za 30 dní: Island
Peak (6 173 m), Ama Dablam (6 812 m) a Pumori (7 145 m) – vše alpským stylem.
Další výstupy (všechny bez umělého kyslíku):
Pik Komunismu (7 495 m), Pamír, Tádžikistán (1978) / Nanda Devi (7 816 m), Indie –
prvovýstup v severní stěně (1981) / Pik Lenina (7 134 m), Pamír, Tádžikistán (1985) /
Pik Komunismu (7 495 m), Pamír, Tádžikistán (1985) / Mount Everest (8 848 m), Nepál – dosažená výška 8 400 m (1987) / Chan Tengri (7 010 m), Ťan Šan, Kazachstán
(1988) / Annapúrna (8 091 m), Nepál – dosažená výška 7 600 m (1988) / Dhaulagiri
(8 167 m), Nepál – švýcarskou cestou (1990) / Yalung Kang (8 505 m), Nepál – sólo
výstup, dosažená výška 8 200m (1991) / Shisha Pangma (8 013 m), Tibet – prvovýstup v JZ stěně, dosažená výška 7 275 m (1994) / Nanga Parbat (8 125 m), Pákistán
– rupálská stěna, Schellova cesta, alpský styl, dosažená výška 7 500 m (1997) / Cho
Oyu (8 201 m), Tibet – dosažená výška 7 600 m (1999) / K2 (8 611 m), Pákistán –
Česenova cesta, dosažená výška 7 400 m (2005) / K2 (8 611 m), Pákistán – Česenova
cesta, vrchol dosažen (2007) / Aconcagua (6 967 m), Argentina - nová cesta v jižní
stěně (2008) / Cho Oyu (8 201 m), Tibet (2009) / Lhotse (8 516 m) Nepál- západní
stěna, dosažená výška 7 800 m (2010)
Leopold Sulovský was born in 1954 and has been attracted by mountains and climbing since he was a young boy. He was admitted to the Czech national team in 1975,
and was member of the Czechoslovak federal team between 1976 and 1980. Those were
the times of his greatest achievements in climbing – for instance: the north face of the
Matterhorn in 1976, the Kamikaze route on Mt. Blanc in 1977, or the first ascent of the
north face of Pizzo Badile in 1980. In the 80’s, Leopold started exploring the high mountains where he made a large number of valuable ascents.
He was the first Czech to reach the summit of Mt. Everest in 1991. He obtained the
title the Climber of the Year for that first ascent via Norton’s couloir in the north face
and the ascent has been considered as the most ambitious Czech ascent on Everest to
the present days.
Leopold was awarded a further titles: the Climber of the Year in 1993 for his ascent
on Makalu which he climbed in alpine style and the Climb of the Year for his ascents on
three summits in 30 days in 1996: Island Peak (6,173 m), Ama Dablam (6,812 m) and
Pumori (7 145 m) – all in alpine style.
Hosté festivalu
11
Other ascents (all without artificial oxygen):
Communism Peak (7,495 m), Pamir, Tajikistan (1978) / Nanda Devi (7,816 m), India –
first ascent, north face (1981) / Lenin Peak (7,134 m), Pamir, Tajikistan (1985) / Communism Peak (7,495 m), Pamir, Tajikistan (1985) / Mount Everest (8,848 m), Nepal
– reached altitude of 8,400 m (1987) / Chan-Tengri (7,010 m), Tian Shan, Kazakhstan
(1988) / Annapurna (8,091 m), Nepal – reached altitude of 7,600 m (1988) / Dhaulagiri
(8,167 m. ), Nepal – Swiss route (1990) / Yalung Kang (8,505 m), Nepal – solo ascent,
reached altitude of 8,200 m (1991) / Shisha Pangma (8,013 m), Tibet – first ascent, SW
face, reached altitude of 7,275 m (1994) / Nanga Parbat (8,125 m), Pakistan – Rupal
face, Schell route, alpine style, reached altitude of 7,500 m (1997) / Cho Oyu (8,201 m),
Tibet – reached altitude of 7,600 m (1999) / K2 (8,611 m), Pakistan – Cesen route, reached altitude of 7,400 m (2005) / K2 (8,611 m), Pakistan – Cesen route, summited (2007)
/ Aconcagua (6,967 m), Argentina – new route in south face (2008) / Cho Oyu (8,201 m),
Tibet (2009) / Lhotse (8,516 m) Nepal – west face, reached altitude of 7,800 m (2010)
Jan „Tráva“ Trávníček
Cestovatel a horolezec, cyklista, běžec na lyžích Jan Trávníček se narodil v roce 1976. Dnes pracuje na plný úvazek jako
geodet, ale působí také jako učitel a manažer sportovních
a kulturních akcí a manažer skupiny ZNC.
Kromě mnoha klasických výstupů v Alpách (Mont Blanc,
Dom, Grossglockner, Alphugel atd.) má na svém kontě také několik expedic:
Parchamo Peak (6237 m), Himálaj, Nepál – dosažená výška 6000 m (2000)
Pik Korženěvská (7106 m), Pamír, Tádžikistán – dosažená výška 7000 m (2003)
Huana Potosí (6088 m), Kordillery, Peru – vrchol (2005)
Gasherbrum I (8068 m), Karákóram, Pákistán – vrchol (2009)
Na 28. mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu uvede svou diashow
o poslední expedici na Manaslu společně se třemi dalšími členy expedice, jimiž jsou:
Honza „Krab“ Krabec, Kuba Vaněk a Miloš Pintíř.
Traveller and climber, biker and cross country skier, Jan Trávníček was born in 1976. His
job is land surveying but he also is a teacher and manager of sports and cultural events,
and a rock group manager.
Besides numerous classical routes in the Alps (Mont Blanc, Dom, Grossglockner,
Alphugel etc.) his list of ascents includes several expeditions:
Parchamo Peak (6237 m), Himalayas, Nepal – reached the altitude of 6000 m (2000)
Pik Korženěvská (7106 m), Pamir, Tajikistan – reached the altitude of 7000 m (2003)
Huana Potosí (6088 m), Cordilleras, Peru – summit (2005)
Gasherbrum I (8068 m), Karakoram, Pakistan – summit (2009)
At the 28th International Mountaineering Film Festival, Jan will present information about his most recent expedition to Manaslu together with three other expedition
members: Honza “Krab” Krabec, Kuba Vaněk and Miloš Pintíř.
12
Hosté festivalu
POROTA festivalu / Jury
Simona Bartošová
V mediální sféře se pohybuje od roku 2007. Nejprve sbírala
zkušenosti v oblasti televizní produkce a od roku 2009 zastává ve společnosti RTA Východní Čechy pozici ředitelky
studia. Je zakládajícím členem Českého klubu podnikatelů. Vedle toho se věnuje
televizní režii a přípravě scénářů, dokumentů a publicistických pořadů, které společnost RTA produkuje. Tematicky se zaměřuje především na mládež, umění a regiony.
Z titulu své funkce se jako porotkyně účastní řady kulturních akcí, například Miss
panenka, projekt oceňování dobrovolníků východních Čech Den D a další. Televizní
studio, které řídí, finančně podpořilo dětský domov ve Vrchlabí a další zařízení pro
děti a mládež.
Simona has been involved in media since 2007. She first started to gather professional
experience in the field of television production in order to become a studio director in
a regional television agency (RTA) in 2009. She is the founding member of the Czech
Club of Entrepreneurs. Her professional activities include TV direction and script writing, preparation of documentary films and publicist programmes produced by RTA.
Simona concentrates on subjects matters related to youth, arts and regions. Due to her
job position she has been invited to participate as a judge in a number of cultural events
such as Miss Doll, a project of rewarding volunteers, etc. The television studio that she is
the director of has funded an orphan‘s home and other facilities for children and youths.
Steve Loveček Lichtag
Režisér a producent, narodil se ve Znojmě. Počátkem sedmdesátých let vystudoval na Brněnské konzervatoři
u prof. Stanislava Zindulky literárně dramatický obor. Posléze působil v divadlech Karlovy Vary a Jihlava. Do konce
sedmdesátých let hrál např. ve filmech Holky z Porcelánu,
Pan Tau, Náš dědek Josef, Smyk na mrkvi a účinkoval v televizních pořadech ČT
z produkce redakce zábavy.
V roce 1979 se přestěhoval do USA, kde žil do roku 1987. Působil v divadle Ta Fantastika nejen v USA, ale po celém světě, vyučoval herectví na Florida Academy of
Dramatic Arts.
V letech 1987 – 1995 se věnoval výhradně filmové produkci. Od roku 1995 průběžně realizoval šestidílné tematické dílo Hledání křišťálového světa a poté úspěšný
dokument Carcharias – Velký Bílý, jenž měl premiéru v roce 2001 na NBC.
Tanec modrých andělů (2004) o nesmyslném a brutálním zabíjení velryb japonskými velrybáři patří k jeho nejvíce oceňovaným filmům. Setkal se s velkým ohlasem širokého publika nejen u nás, ale i ve světě. Snímkem Prapodivný svět (2006)
poukázal na kontroverzní legální elektroodlov ryb v českých řekách. Další cenami
ověnčeným dílem je film Zajatci bílého boha (2008), který vypráví šokující příběh
domorodců kmene Akha z hor na severu Laosu a Thajska.
Steve je dále zakladatelem Mezinárodního filmového festivalu „Voda – moře –
oceány“, který se koná pod záštitami Ministerstva životního prostředí, primátora
Porota festivalu
13
města Ústí nad Labem a rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Je také autorem známých knih Čekání na bílou smrt (2002, doposud prodáno přes 20 000 výtisků) a Tanec modrých andělů (2006). V roce 2007 se stal osmým držitelem prestižní
ceny KANTUTA, která je udělována pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Přiřadil se tak k ostatním držitelům této ceny jako jsou Thore Heyrdahl, Miroslav
Zikmund, Jiří Hanzelka, Dr. Miloslav Stingl, Jan Špáta, Prof. Pavel Prošek a polárník
Dr. Josef Sekyra. V roce 2008 se Steve Lichtag stal nositelem prestižní Ceny Ministra
životního prostředí České republiky. Je prezidentem nadace CRYSTAL PLANET, zaměřené na ochranu podvodní flory a fauny.
Spolupracuje úzce s takovými osobnostmi jako jsou William Parks, Dr. Erich
Ritter, Jean-Michel Cousteau, Dr. Samuel Gruber, nebo Garry Atkinson. Stále tvoří a vytváří své původní projekty, je členem řady mezinárodních filmových porot
a institucí, zabývajících se přírodou a její ochranou. Jméno Lichtag je na seznamu
žádaných hostů filmových festivalů a odborných akcí po celém světě.
A director and producer born in Znojmo in the Czech Republic.
He was an actor after he had graduated from the Conservatory of dramatic arts in Brno,
Czech Republic in the early 70‘s. Besides theatre plays he also appeared in a number of
films and Czech national television programmes. Steve moved to the USA in 1979 and
lived there until 1987. He then travelled not only in the USA but around the whole world.
As well as this, he has been an actor for the theatre Ta Fantastika and taught acting at
The Florida Academy of Dramatic Arts.
Film production was his exclusive occupation in the years from 1987 to 1995. From
1995 he worked on a six-episode series entitled Searching for Crystal World which was
followed by a successful documentary film Carcharias – The Great White which premiered on NBC in 2001. Dance of Blue Angels (2004) about the senseless and cruel killing
of whales by Japanese fishermen ranks among Steve’s most successful films. It was acclaimed by the general public not only in his homeland but also abroad. His work Bizzare
World (2006) focuses on the controversial legal electrocuting of fish as a fishing method
on Czech rivers. Another of his award winning works is the film Prisoners of a White
God (2008) telling the shocking story of the Akha tribe natives who live in northern
Laos and Thailand.
Steve is the founder of the International Film Festival Water, Sea and the Oceans
which is held under the auspices of the Ministry of Environment, the Mayor of Ústí nad
Labem and the Rector of the Jan Evangelista Purkyně University. He is also the author
of two best selling books, Wainting for White Death (2002, over 20,000 copies sold
so far) and Dance of Blue Angels (2006). In 2007 Steve was the eight laureate of the
prestigious award KANTUTA awarded under the auspices of the Czech Ministry of Culture to outstanding individuals for their significant personal contribution in the field of
exploration and for bringing the cultures of the world closer to each other. In 2008, he
was awarded another prestigious award by the Minister of Environment of the Czech
Republic. He is the president of the CRYSTAL PLANET fund dedicated to the protection of
underwater flora and fauna.
Steve L. Lichtag closely cooperates with personalities such as William Parks, Dr. Erich
Ritter, Jean-Michel Cousteau, Dr. Samuel Gruber, and Garry Atkinson. He has continued
creating and producing original projects, and has been judging in a number of international film festivals and institutions dealing with nature and the protection of nature.
His is a sought after guest and speaker at special events in many different countries.
14
Porota festivalu
Pavol Pekarčík
Narozen ve Spišské Sobotě v porodnici, ze které se později
stala geriatrie a byla jí, až dokud se budova nezhroutila.
Po krátké kariéře nosiče na Téryho chatě v letech 1987 až
1992 a asistenta kamery nastupuje do svobodného povolání, které vykonává dodnes.
Základy filmařského řemesla se do něj snažili vštěpit
na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
Pavlova filmografie obsahuje dokumentární filmy Menšie zlo (2005) pojednávající o prezidentských volbách na Slovensku, Vietor (2005) o kalamitním a postkalamitním stavu Vysokých Tater, Karakoram (2006) o působení sourodého a nesourodého týmu slovenské expedice v pákistánských horách, Uli Biaho (2007) o životním
stylu dvou mladých horolezců, kteří svými vynikajícími výkony a svérázným slovníkem zasahují do světové lezecké špičky. (pozn.: Tento úspěšný film získal v roce
2007 na našem festivalu Cenu diváka.) V roce 2010 se Pavol podílel jako kameraman
na filmu Ilja o hudebním skladateli Ilja Zeljenkovi a jako asistent režie se podepsal
pod film Cigán, jenž na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech sklidil hned
čtyři ocenění.
Pavol was born in Spišská Sobota in Slovakia in a maternity hospital which was later transformed into and served as a geriatric centre until the building collapsed. After
short careers as a porter for a mountain refuge in the Tatra Mountains between 1987
and 1992 and an assistant camera operator, he started in a liberal profession that he
has been doing ever since.
Pavol received his filmmaking education at the University of Arts in Bratislava, Slovakia.
His filmography lists the documentary films Menšie zlo (Lesser Evil, 2005) on presidential elections in Slovakia, Vietor (Wind, 2005) on the windstorm disaster in the
Tatra mountains and the situation aftermath, Karakoram (2006) on activities of the
homogenous and incoherent Slovak expedition team in the mountains of Pakistan, Uli
Biaho (2007) on the lifestyle of two young climbers who attack the world’s climbing
elite with their outstanding performance a despite their eccentric vocabulary. (Note:
This successful film was awarded the People’s Choice Award at our festival in 2007.)
In 2010, Pavol worked as cameraman on the film Ilja telling the story of the music
composer Ilja Zeljenkovi and was an assistant director for the film Cigán which received
four awards at the International film festival of Karlovy Vary, in the Czech Republic.
Porota festivalu
15
Dariusz Zaluski
Narozen v roce 1959. Dariusz se věnuje lezení přes 20 let.
Začal v polských Tatrách a pokračoval na vyšších horách jako
Aconcagua, Hagshu (Zanskar), Mt. McKinley, Kilimanjaro,
Gasherbrum II, Cho Oyu, Lhotse. Účastnil se také polských
zimních expedic na Nanga Parbat, Makalu a K2.
Filmová tvorba je jeho koníčkem již 10 let a jeho poslední
filmy se zúčastnily soutěží některých filmových festivalů s horskou tematikou:
Bieg Kukuczky (2010) – režie, střih, produkce
Pustelnici w górach (2008) – střih
Polskie Himalaje (2008) – střih
Moje Camino (2008) – režie, střih
Annapurna na lekko (2008)
Muzyczna partyzánka (2007) – střih
W cieniu K2 (2003) – kamera
Born in 1959. Dariusz has been a climber for more than 20 years. He started climbing
in the Tatra mountains in Poland and then continued on to higher mountains such as
Aconcagua, Hagshu (Zanskar), Mt. McKinley, Kilimanjaro, Gasherbrum II, Cho Oyu, and
Lhotse. He also participated in Polish winter expeditions to Nanga Parbat, Makalu and
K2.
Filmmaking has been his hobby for 10 years now and his most recent films have
been shown at several mountain film festivals around the world:
Bieg Kukuczky (2010) – director, producer, editing
Pustelnici w górach (2008) – editing
Polskie Himalaje (2008) – editing
Moje Camino (2008) – director, editing
Annapurna na lekko (2008)
Muzyczna partyzánka (2007) – editing
W cieniu K2 (2003) – camera
16
Porota festivalu
Program 28. mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
čtvrtek 25. 8. 2011
17:00
Vernisáž výstavy fotografií Diny Štěrbové
„Nemocnice na konci světa“
Prezentace výstavy fotografií Lumíra Drápala
18:00
Zahájení 28.MHFF
Projekce filmů Nemocnice na konci světa (26´), JUMP! (51´)
20:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
pátek 26. 8. 2011
10:00
Odborné přednášky: „Prevence a pohotovostní samoléčba
nejčastějších problémů outdoorových cestovatelů“ (Doc. MUDr. R.
Maďar) a „Skutečnost versus obecně oblíbené omyly, fámy, bludy
a nesmysly“ (MUDr. M. Choleva)
10:00 – 14:00 Spára & Slackline (soutěž - kvalifikace)
10:00 – 17:00 HUDY High Line Workshop – Chození po lajně
10:00 – 18:00 Lezení pro veřejnost
10:00 – 18:00 Pletení lanových hlav
12:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
12:00 – 18:00 Soutěžní filmová projekce
16:00
Minikurz vaření himálajské kuchyně
17:00 – 20:00 Věšák (soutěž)
18:00
Host MHFF Dani Andrada: „Umění lezení“ (diashow a beseda)
19:30
Nanovor (koncert)
20:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
20:30
Nesoutěžní projekce: Asgard Project (2. místo v hlasování o Cenu
diváka na 27. MHFF, 65´)
22:00
Komunál (koncert)
24:00
Nanovor (koncert)
sobota 27. 8. 2011
08:00
Český pohár v Boulderingu (kvalifikace)
10:00
Host MHFF Jan Trávníček: „Expedice Manaslu 2011“
(diashow a beseda)
10:00 – 18:00 Lezení pro veřejnost: Lezení na slepo
10:00 – 18:00 Pletení lanových hlav
12:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
12:00 – 14:00 Slackline (soutěž – finále)
12:00 – 18:00 Soutěžní filmová projekce
14:00 – 16:00 HUDY žebřiňák (soutěž)
16:00
Minikurz vaření himálajské kuchyně
17:00 – 18:00 HUDY Jump (soutěž v přeskoku)
18:00
Host MHFF Leopold Sulovský: „Mt. Everest“ (diashow a beseda)
20:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
20:00
Imodium (koncert)
21:00
Nesoutěžní projekce: Alone on the Wall (Nejlepší horolezecký film
a Cena diváka na 27. MHFF, 24´)
22:00
Doctor P.P. (koncert)
24:00
Pumpa (koncert)
neděle 28. 8. 2011
08:00
Bohoslužba za zemřelé horolezce
09:00
18. BUFO CROSS – běh Teplickými skalami (start)
10:00
Silák John (soutěž)
10:00
Český pohár v Boulderingu (finále)
10:15
18. Bufo Cross (vyhlášení výsledků závodu)
12:00
Vyhlášení Výstupu roku (projekce a beseda)
13:00
Losování o věcné ceny
(slosování vstupenek v hlasování o Cenu diváka)
14:00
Vyhlášení výsledků 28. MHFF a projekce vítězných filmů
výst. síň MěÚ
kino
kino
kino
park
park
park
park
škola
kino
školní jídelna
park
kino
hřiště
kino
hřiště
hřiště
hřiště
park
kino
park
park
škola
park
kino
park
školní jídelna
park
kino
kino
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
kostel Sv. Vavřince
před kinem
park
park
před kinem
kino
před kinem
kino
Změna programu vyhrazena.
Program festivalu
17
Programme of the 28th International Mountaineering Film Festival
thursday 25/8/2011
17:00
Opening of photography exhibition by Dina Štěrbová “Hospital at
the End of the World”
Introduction of photography exhibition by Lumír Drápal
18:00
Opening Ceremony of the 28th IMFF Projection of films:
Hospital at the End of the World (26´), JUMP! (51´)
20:00 – 24:00 Film competition screening
friday 26/8/2011
10:00
Special lectures: “Prevention and emergency self-treatment of
problems most frequently faced by outdoor travellers” (Doc. MUDr.
Rastislav Maďar) and “Reality versus widely popular mistakes,
rumours, heresy and nonsense“ (MUDr. Martin Choleva)
10:00 – 14:00 Crack & Slackline (competition – qualifications)
10:00 – 17:00 HUDY High Line Workshop – slacklining competition
10:00 – 18:00 Climbing for the public
10:00 – 18:00 Weaving sandstone climbing knots
10:00 – 24:00 Film competition screening
12:00 – 18:00 Film competition screening
16:00
Mini-course of Himalayan cuisine
17:00 – 20:00 Hanger (competition)
18:00
Festival’s guest Dani Andrada: “The Art of Climbing” (slideshow)
19:30
Nanovor (concert)
20:00 – 24:00 Film competition screening
20:30
Screening out of competition: Asgard Project (2nd in Peoples Choice
vote at 27th IMFF, 65´)
22:00
Komunál (concert)
24:00
Nanovor (concert)
saturday 27/8/2011
08:00
Czech Cup in Bouldering (qualifications)
10:00
Festival’s guest Jan Trávníček:
“Expedition Manaslu 2011” (slideshow and Q&A session)
12:00 – 24:00 Film competition screening
10:00 – 18:00 Climbing for the public: Blind Climbing
10:00 – 18:00 Weaving sandstone climbing knots
12:00 – 14:00 Slackline (competition – finals)
12:00 – 18:00 Film competition screening
14:00 – 16:00 HUDY Hayrack (competition)
16:00
Mini-course of Himalayan cuisine
17:00 – 18:00 HUDY Jump (skipping competition)
18:00
Festival’s guest Leopold Sulovský:
“Mt. Everest” (slideshow and Q&A session)
20:00 – 24:00 Film competition screening
20:00
Imodium (concert)
21:00
Screening out of competition: Alone on the Wall (Best Film on
Climbing and Peoples Choice awards at 27th IMFF, 24´)
22:00
Doctor P.P. (concert)
24:00
Pumpa (concert)
sunday 28/8/2011
08:00
Commemoration Service for Late Climbers
09:00
18. BUFO CROSS – Running Race in Teplice Rocks Park (start)
10:00
Bruiser John (competition)
10:00
Czech Cup in Bouldering (finals)
10:15
18. Bufo Cross (runnig race award ceremony)
12:00
Climb of the Year (award ceremony, slideshow and Q&A session)
13:00
Lottery (People‘s Choice votes selected by lot)
14:00
28th IMFF Award ceremony and screening of winning entries
exhibition Hall
cinema
cinema
cinema
park
park
park
park
school
cinema
dining Hall
park
cinema
sports ground
cinema
sports ground
sports ground
sports ground
park
cinema
school
park
park
park
cinema
park
dining Hall
park
cinema
cinema
sports ground
sports ground
sports ground
sports ground
church
cinema street
park
park
cinema street
cinema
cinema street
cinema
Programme may be subject to changes.
18
Program festivalu
PROMÍTÁNÍ V KINĚ / Cinema Screening Schedule
Čas
Film
Země Film
h:mm
Blok
h:mm
ČTVRTEK 25/8/2011
18:00 Nemocnice na konci světa
CZ
00:26 1:17
Jump!
US
00:51
20:00 Ahoj a díky za lezení
CZ
00:35 1:19
Scottish Ice Trip - Looking for Nessie
FR
00:26
Vytriezvenie do reality
SK
00:18
22:00 Biele leto na Denali
SK
00:25 1:19
Caminho Teixeira
BR
00:14
Poseidon - podzemní labyrint
CZ
00:40
PÁTEK 26/8/2011
10:00 Odborné přednášky: „Prevence a pohotovostní samoléčba nejčastějších problémů outdoorových cestovatelů“ (Doc. MUDr.Rastislav Maďar) a „Skutečnost versus obecně oblíbené omyly,
fámy, bludy a nesmysly“ (MUDr. Martin Choleva)
12:00 High Tor
UK
00:05 1:24
Dotknúť sa Denali
SK
00:24
Piedra de Luz
ES
00:55
14:00 Dusk Till Dawn
UK
00:11 1:26
HUDY Cup Sněžník 2010
CZ
00:15
Co sie wydarzylo na wyspie Pam
PL
00:30
Jastrabka
SK
00:30
16:00 Oceans of Fear
UK
00:09 1:24
Aljaška v prašanu
CZ
00:26
Les Dessous de Ganesh
FR
00:15
Tour de Labe handicap
CZ
00:34
18:00 Host MHFF Dani Andrada: „Umění lezení“ (diashow a beseda)
20:00 Bleed in Hell
UK
00:04 1:23
Trou de Fer
SK
00:55
Brother´s Wild
US
00:24
22:00 Svetloba Gora
SI
00:20 1:26
Phantom Cima Grande
SK
00:14
Le monde de Gaston Rébuffat
FR
00:52
SOBOTA 27/8/2011
10:00 Host MHFF Jan Trávníček: „Expedice Manaslu 2011“ (diashow a beseda)
12:00 Panaroma
ES
00:11 1:26
Aljaška v Česku
CZ
00:19
No Ceiling - The BASEclimb 3 Story
AU
00:55
14:00 Tuzgle
FR
00:21 1:22
Moje vrcholy
SK
00:18
On the Trail of Genghis Khan: In the Skin of a Wolf
AU
00:43
16:00 Hollow Caves
UK
00:09 1:25
Linea Continua
IT
00:17
Stopy písku
CZ
00:31
Annapurna, La Clave
ES
00:27
18:00 Host MHFF Leopold Sulovský: „Mt. Everest“ (diashow a beseda)
20:00 Demencia Senil 9a+
ES
00:05 1:20
Traum Leben
AT
00:24
Jeho veličenstvo kráľ
SK
00:09
The Prophet
UK
00:42
22:00 Salewa Soultrip Argentina
AT
00:12 1:24
Point of No Return
US
00:24
Tenkrát v Ráji aneb Damals im Paradies
CZ
00:48
AT – Rakousko, AU – Austrálie, BR – Brazílie, CZ – Česká republika, ES – Španělsko, FR – Francie, IT – Itálie,
PL – Polsko, SI – Slovinsko, SK – Slovensko, UK – Velká Británie, US – Spojené státy americké
Promítání v kině
19
PROMÍTÁNÍ Ve škole / School Screening Schedule
Čas
Film
PÁTEK 26/8/2011
12:00 Trou de Fer
Brother´s Wild
Bleed in Hell
14:00 Tenkrát v Ráji aneb Damals im Paradies
Point of No Return
Salewa Soultrip Argentina
16:00 The Prophet
Traum Leben
Demencia Senil 9a+
Jeho veličenstvo kráľ
18:00 No Ceiling - The BASEclimb 3 Story
Aljaška v Česku
Panaroma
20:00 On the Trail of Genghis Khan: In the Skin of a Wolf
Tuzgle
Moje vrcholy
22:00 Stopy písku
Annapurna, La Clave
Linea Continua
Hollow Caves
SOBOTA 27/8/2011
12:00 Ahoj a díky za lezení
Scottish Ice Trip - Looking for Nessie
Vytriezvenie do reality
14:00 Biele leto na Denali
Caminho Teixeira
Poseidon - podzemní labyrint
16:00 Piedra de Luz
Dotknúť sa Denali
High Tor
18:00 Le monde de Gaston Rébuffat
Svetloba Gora
Phantom Cima Grande
20:00 Co sie wydarzylo na wyspie Pam
Jastrabka
HUDY Cup Sněžník 2010
Dusk Till Dawn
22:00 Tour de Labe handicap
Aljaška v prašanu
Les Dessous de Ganesh
Oceans of Fear
Země Film
h:mm
Blok
h:mm
SK
US
UK
CZ
US
AT
UK
AT
ES
SK
AU
CZ
ES
AU
FR
SK
CZ
ES
IT
UK
0:55
0:24
0:04
0:48
0:24
0:12
0:42
0:24
0:05
0:09
0:55
0:19
0:11
0:43
0:21
0:18
0:31
0:27
0:17
0:09
1:23
CZ
FR
SK
SK
BR
CZ
ES
SK
UK
FR
SI
SK
PL
SK
CZ
UK
CZ
CZ
FR
UK
0:35
0:26
0:18
0:25
0:14
0:40
0:55
0:24
0:05
0:52
0:20
0:14
0:30
0:30
0:15
0:11
0:34
0:26
0:15
0:09
1:19
1:24
1:20
1:26
1:22
1:25
1:19
1:24
1:26
1:26
1:24
AT – Rakousko, AU – Austrálie, BR – Brazílie, CZ – Česká republika, ES – Španělsko, FR – Francie, IT – Itálie,
PL – Polsko, SI – Slovinsko, SK – Slovensko, UK – Velká Británie, US – Spojené státy americké
20
Promítání ve škole
SOUTĚŽNÍ FILMY / Films
1.Ahoj a díky za lezení
Bye and Thanks for the Climbing
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Ondřej Smrž
Producent / Producer: Morchella Productions
Video: 35 min.
2011
Film popisuje dvě expedice party okolo Dolní Žleb Company, které se uskutečnily
v roce 2008. Prvním cílem byla soutěska Todra v Maroku a o půl roku později turecké
údolí Cimbar Vadisi. Obě výpravy měly několik společných jmenovatelů: zajímavé
oblasti s lehce exotickým nádechem, úžasně barevné strmé vápencové stěny a především dvě nově vytvořené vícedélkové cesty s obtížností 10-. Ondra Beneš a Tomáš
Sobotka vám se svými kamarády zachytili a bohatě okomentovali místní kulturní
kolorit, tradiční vytváření vícedélkové cesty od spodu a samozřejmě její závěrečný
přelez. Festivalový sestřih je mládeži přístupný.
The film follows two expeditions of a bunch of people from the Dolní Žleb Company in
2008. Their first destination leads them to the Todra canyon in Morocco, the second,
six months later, to the Cimbar Vadisi valley in Turkey. The two expeditions shared
some common points: attractive and slightly exotic destinations, amazing colourful
steep limestone walls and new multipitch routes graded 10- in particular. Ondra Beneš
and Tomáš Sobotka and their friends have shot and commented on local cultures, the
traditional way of establishing new multipitch routes ground up and, of course, their
eventual climb. The film footage can be viewed by under 18s.
2.Aljaška v Česku
Alaska in the Czech Republic
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Jaromír Hanuš
Producent / Producer: Jaromír Hanuš
Video: 19 min.
2010
Krátký exkurz po závodech psích spřežení.
A glimpse of a dog sledge competition.
Soutěžní filmy
21
3.Aljaška v prašanu
Alaska in Powder
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Jakub Frey
Producent / Producer: Robin Kaleta, Martin Černík, Tomáš Kraus, M. Novotný
Video: 27 min.
2010
Mají společnou lásku ke sněhu, adrenalinu a extrémnímu lyžování, patří k elitě svého sportu. Na prahu jara se rozhodli k netradičnímu uzavření zimní sezony a vyrazili
s potřebnou dávkou napětí do panenské přírody Severní Ameriky. Robin Kaleta (freeride lyžování a base jump), Tomáš Kraus (ski cross), Michal Novotný (snowboard
cross) a Martin Černík (snowboarding) se vydali na Aljašku. Celkem čtrnáct dní společně strávili v obytném autě na parkovišti v horském průsmyku Tompson Pass, aby
zrealizovali svůj sen. Na vrcholky hor se přepravovali vrtulníky Alaska Backcountry
Adventures nebo sněžnými skútry Tailgate Alaska. Výběr destinace závisel na počasí
i sněhových podmínkách.
Navzdory svým dobrodružným povahám si účastníci počínali maximálně zodpovědně. Aljašské svahy jsou nestrmější hory světa. Během několikaminutového letu
na vrchol kopce si jezdci musí stihnout prohlédnout, naplánovat a zapamatovat
svoji trasu. Musí správně zvolit směr a intenzitu zatáček. Velkým nebezpečím jsou
laviny a hluboké trhliny v ledovci. Přesto se čtveřice vrátila z výpravy bez zranění,
plna zážitků a s nesčetným množstvím unikátních záběrů.
They share the same passion for snow, adrenaline and extreme skiing, and they are
among the elite in their sport. In early spring, they decided to embark on an untraditional closure of the winter season and so they set out, with a pinch of suspense, into the
untouched wilderness of North America. Robin Kaleta (freeride skiing and base jumping), Tomáš Kraus (ski cross), Michal Novotný (snowboard cross) and Martin Černík
(snowboarding) all left for Alaska. They spent fourteen days together living in a van
in a parking place at Tompson Pass, in order to make their dream come true. Transportation for getting to the peaks were either Alaska Backcountry Adventures helicopters
or Tailgate Alaska snow scooters. Destinations were selected depending on weather
and snow conditions. Despite their nature as adventurers, their attitude preserved
a respectful approach as the slopes of Alaska are the steepest in the world. The riders
needed to survey, plot and remember their line within those few minutes of flight to the
summit. They had to opt for the correct direction and the right angle of curves. Avalanches and crevasses also represented an enormous risk. The team has, however, returned
without injury from an expedition packed with intense experiences and unique footage.
22
Soutěžní filmy
4.Annapurna: La Clave
Annapurna: Klíč
Annapurna: The Key
Španělsko / Spain
Režie / Director: Carmen Portilla
Producent / Producer: Santiago Campo
Video: 27 min.
2010
Edurne Pasaban usiluje o zdolání všech čtrnácti osmitisícových hor. Rok 2009 skončila s dvanácti vrcholy na svém kontě a pak podlehla pokušení vylézt na zbývající dva vrcholy, Shisha Pangmu a Annapurnu, v jedné sezoně – na jaře 2010. Měla
v plánu vystoupit nejdříve na Shisha Pangmu a pak se pokusit o Annapurnu. Ovšem
čínská vláda zamítla její žádost o udělení víza pro vstup do Tibetu v březnu, což přinutilo celý tým nečekaně změnit plán.
Začátkem března tedy tým pořadu španělské televize s názvem “Na hranici možností” a Edurne Pasaban dorazili pod severní stěnu Annapurny s cílem dosáhnout
jejího vrcholu co nejrychleji. Přes dva týdny pracovali na hoře o samotě. To byl pro
Edurne klíčový moment k dosáhnutí konečného počtu čtrnácti osmitisícových vrcholů naší planety.
Tato epizoda se věnuje posledním přípravám, stavění výškových táborů 3 a 4
a dosažení vrcholu Annapurny.
In her race to conquer fourteen mountains over 8,000 meters high, Edurne Pasaban had
finished 2009 with twelve summits and then faced the challenge of climbing, in a row,
during the spring of 2010, the two pending peaks: Shisha Pangma and Annapurna.
Her strategy was going first to Shisha Pangma and then attempting Annapurna, but
the Chinese government‘s refusal to grant an entry visa to Tibet during the month of
March forced the team to change plans unexpectedly. In early March, the crew of TVE’s
program On the Edge of the Impossible and Edurne Pasaban began to scale the north
face of Annapurna as fast as possible and for more than two weeks they worked alone
on the mountain. This documents the key moments for Edurne in her attempt to scale
fourteen 8,000m peaks.
This episode is devoted to the final preparations, setting camps 3 and 4 and the reaching of the summit of Annapurna.
Soutěžní filmy
23
5. Biele leto na Denali
Bílé léto na Denali
White Summer on Denali
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Vladimír Dudlák, Stanislav Manca
Producent / Producer: Vladimír Dudlák
Video: 25 min.
2009
Filmový dokument z expedice na nejvyšší horu Severní Ameriky, která se uskutečnila v červnu 2008. Trojčlenné družstvo ze Slovenska se pokouší na Aljašce o výstup
na nejsevernější šestitisícový vrchol světa, Denali (Mt. McKinley, 6 194 m).
This is a documentary film from an expedition organized in June 2008 to the highest
peak of North America. A Slovak team of three is trying to reach the summit of the northernmost 6,000 meter mountain in the world, Denali (Mt. McKinley, 6,194m).
6. Bleed in Hell
Krvácet v pekle
Velká Británie / United Kingdom
Režie / Director: Alastair Lee
Producent / Producer: Posing Productions
Video: 5 min.
2011
Tento klip sleduje Mary Jenner při jejím prvním ženském opakování cesty Bleed in
Hell (E8) v Borrowdale v anglickém regionu Lake District. V popředí klipu je Maryin styl lezení – plynulý a suverénní, ale jednoznačně se stoprocentním výdejem
energie. Ten styl mluví za všechno a pro vás bude toto těžké lezení určitě skvělá
podívaná. Zaměření na pohyb a jednoduchost klipu zvýrazňuje ticho. Proto je klip
bez hudby a místo ní je na pozadí slyšet jen ptačí zpěv.
This is a clip of Mary Jenner making the first female ascent of Bleed in Hell (E8) in Borrowdale in the Lake District. The highlight of the clip is simply Mary‘s climbing style – smooth and in control, yet obviously giving 100% effort, the climbing speaks for
itself and you will certainly enjoy watching this piece of hard climbing. The focus on
the movement and the simplicity of the clip was enhanced by the quietness and lack of
music – instead the birdsong in the background is a fitting soundtrack.
24
Soutěžní filmy
7. Brother´s Wild
Brácha je divoch
USA
Režie / Director: Peter Mortimer, Nick Rosen
Producent / Producer: Sender Films
Video: 24 min.
2010
Brother’s Wild je čtvrtým dílem nového šestidílného seriálu First Ascent Series produkovaného ve spolupráci s National Geographic International, který je věnovaný
přeborným počinům a výjimečným životním příběhům nejlepších lezců na světě.
V této části účinkují dva bratři: Timmy O’Neill, profesionální lezec, a Sean O’Neill,
který má ochrnutou dolní část těla. Zdoláním bezmála tisíc metrů vysoké stěny na El
Capitan se jim podaří posunout hranice adaptivního lezení. A zajdou ještě dál, když
v soutěsce Ruth Gorge na Aljašce přejdou po zrádném ledovci k odlehlé skalní stěně,
na kterou pak vylezou. Timmy a Sean čelí své největší výzvě navíc v krajině, kterou
drancují bouře a která by vyvedla z míry i zdravé lezce.
The Brother’s Wild is the fourth episode of the First Ascent Series which is a new, six-part
television series, co-produced with National Geographic International and dedicated
to the groundbreaking feats and extraordinary lives of the best climbers in the world.
Here, two brothers – Timmy O’Neill, a pro climber, and Sean O’Neill, who is paralysed from the waist down – push the limits of adaptive climbing, conquering the
3,000-foot face of El Capitan. Then it’s on to the Ruth Gorge of Alaska, where they cross
a treacherous glacier to climb a remote rock wall. In a storm-stricken land that would
challenge even able-bodied climbers, Timmy and Sean face their greatest challenge yet.
8. Caminho Teixeira
Brazílie / Brazil
Režie / Director: Alexandre Diniz
Producent / Producer: 9D producoes
Video: 14 min.
2009
V dubnu 1912 se pět mladých Brazilců rozhodlo vylézt na Dedo de Deus (Boží prst) –
1 600 metrů vysokou horu tyčící se k brazilské obloze. Tito průkopníci neměli ani ponětí o tom, co horolezectví je, což jim ale nebránilo myslet také na svou vlast a vzít
na vrchol toho velkého monolitu brazilskou státní vlajku. Po jejich výstupu se stal
Dedo de Deus národním symbolem brazilských horolezců.
Soutěžní filmy
25
In April 1912, five young Brazilians decided to climb Dedo de Deus (The Finger of God),
a 1,600-metre-high rock that juts into the Brazilian sky. These pioneers did not have
the slightest idea of what mountaineering was but this fact did not deter them from
taking their homeland, in their thoughts, and the Brazilian flag, in their hands, to the
summit of the great monolith. Their feat transformed Dedo de Deus into a national
mountaineering symbol.
9. Co sie wydarzylo na wyspie Pam
Co se stalo na ostrově Pam
What Happened on Pam Island
Polsko / Poland
Režie / Director: Eliza Kubarska
Producent / Producer: Eliza Kubarska
Video: 30 min.
2010
Dva polští horolezci, Eliza Kubarska a David Kaszlikowski, se vydali do Grónska
s cílem vylézt na nejvyšší přímořský útes na světě. Kolmá stěna je dostupná jen
z lodě. Ačkoliv tým sestává jen z dvou členů, rozhodnou se, že se k němu přiblíží
na nebezpečných mořských kajacích. Oblast zasáhne bouře, voda kolem má teplotu
kolem bodu mrazu a překlopení by tam znamenalo podchlazení a jistou smrt během
několika minut. Neobydlený ostrov Pam se stane jejich domovem..., ale tento film
je o něčem jiném.
Two Polish alpinists Eliza Kubarska and David Kaszlikowski travel to Greenland to climb
the world‘s highest sea-cliff. The vertical wall is reachable only from a boat. Despite the
26
Soutěžní filmy
fact that the team consists of a mere two members, it is decided they should travel on
dangerous sea-kayaks. A storm hits the area, the water around is freezing, and capsizing in this area would mean hypothermia and death within minutes. The uninhabited
Pam island becomes their home..., but this film tells a different story.
10.Demencia Senil 9a+
Stařecká demence 9a+
Španělsko / Spain
Režie / Director: Jordi Canyigueral
Producent / Producer: Red Bull
Video: 5 min.
2010
Katalánský lezec Iker Pou leze extrémně obtížnou cestu Demencia Senil (9a+)
v oblasti Maraglef (Tarragona, Španělsko). Deset let poté, co přelezl mytickou cestu
Action Direct, první cestu na světě klasifikovanou stupněm obtížnosti 9a, může Iker
opět zvednout laťku svých lezeckých schopností. Ve strašném převisu s opravdu
malými chyty sází jeden pohyb za druhým a když nakonec vítězí nad zemskou přitažlivostí, opět se řadí mezi elitu nejlepších lezců na světě. Tento krátký film diváky
pokaždé vtáhne do děje.
Catalonian climber Iker Pou climbs an extremely difficult route Demencia Senil (9a+) in
Maraglef (Tarragona, Spain). Ten years after his repetition of the mystical Action Direct,
which was the first route graded 9a, Iker can again push his climbing limits. In a dreadful overhang with really tiny handholds, he composes a series of movements and
through defeating gravitation he is once more placed among the elite of world climbers.
This is a short film which emotionally draws in the viewers.
11. Dotknúť sa Denali
Dotknout se Denali
To Touch Denali
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Rastislav Hatiar
Producent / Producer: Ceper films
Video: 24 min.
2011
Nejvyšší hora Severní Ameriky Mount McKinley, jež se nachází na Aljašce, je považována za jednu z klimaticky nejextrémnějších hor světa. Výstup na její vrchol
takzvanou normálkou technicky náročný není, ačkoliv objektivní nebezpečí této
cesty není zanedbatelné. Tento film je o výstupu slovenské dvanáctičlenné skupiny
na tuto horu a zároveň v sobě vyjádřuje snahu zpracovat tradiční téma na první pohled nudného výškového horolezectví netradičním způsobem.
The highest peak of North America is Mount McKinley, situated in Alaska. It is considered to be one of the world’s most extreme mountains to climb from the point of view
of the surrounding climate. Although the ascent to its summit via the normal route is
Soutěžní filmy
27
not technically demanding, the objective risk of the route is not negligible. This film is
about the ascent of a Slovak team of 12 to the summit of this mountain. At the same
time, it describes the effort to required deal with the traditional subject matter of high
altitude mountaineering. Although this may seem boring at a first glance, it presents
a conventional topic in an unconventional way.
12. Dusk Till Dawn
Od soumraku do úsvitu
Velká Británie / United Kingdom
Režie / Director: Alastair Lee
Producent / Producer: Posing Productions
Video: 11 min.
2010
Skvělý Dave Pickford, novátor z hrabství Pembroke, leze svou senzační novou cestu
„Dusk till Dawn“ v působivé rozsedlině Huntsman‘s Leap. V Davově povídání o této
cestě a obecně o lezení je cítit, jak je pro lezení v hrabství Pembroke zanícený.
Pembrokeshire explorer extraordinaire Dave Pickford climbs his stunning new route
“Dusk till Dawn” in the impressive Huntsman‘s Leap. Feel Dave‘s passion for Pembrokeshire climbing as he shares his views on the route and wider thoughts on climbing.
13. High Tor
Vysoká skalka
Velká Británie / United Kingdom
Režie / Director: Alastair Lee
Producent / Producer: Posing Productions
Video: 6 min.
2011
Kratičký klip sleduje jak si Giles Cornah, britský lezec a herec, počíná na High Tor,
vzdušné vápencové skále vypínající se nad anglickým městem Matlock Bath.
This is a short clip featuring Giles Cornah, British climber and actor, at High Tor, a lofty
limestone crag which towers over Matlock Bath.
28
Soutěžní filmy
14. Hollow Caves
Prázdné díry
Velká Británie / United Kingdom
Režie / Director: Alastair Lee
Producent / Producer: Posing Productions
Video: 10 min.
2010
Neil Graham, zastánce DWS (lezení na pobřežních útesech nad mořem), vám ukáže,
zač je toho loket v jedné z nejtěžších DWS cest ve Velké Británii. Uvidíte skvělé lezení
v úžasném prostředí hrabství Pembroke a pár pěkných mokrých pádů.
Deep water solo protagonist Neil Gresham shows us what it is all about with one of
the UK‘s hardest deep water solos to date, superb climbing in the stunning setting of
Pembrokeshire and a couple of big splashes.
15. HUDY Cup Sněžník
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Ondřej Smrž
Producent / Producer: Morchella Productions
Video: 15 min.
2010
Jednodenní boulderingový závod na přírodních kamenech, v nádherné oblasti Labských pískovců na Děčínském Sněžníku. Pohodová atmosféra zářijové soboty byla
lehce okořeněna soubojem vynikajících boulderistů a boulderistek na obtížných
lezeckých problémech. K příležitosti závodu byla pro lezce připravena nová oblast
s více jak 450 cestami od lehkých trojek po osmičkové prásky, od nízkých balvanů
po odvážné highbally. Celodenní dřina byla zakončena podařenou after party
v kempu „Pod Císařem“ v Ostrově u Tisé, kde se na pódiu postupně vystřídaly čtyři
našlápnuté kapely.
A single-day bouldering competition on natural boulders in the beautiful setting of
Děčínský Sněžník hill, in Elbe Sandstone area, in the Czech Republic. A lazy September
Sunday was lightly charged by a competition of male and female boulderers tackling
some hard problems. For the occasion of the competition there had been specially prepared a new area with over 450 routes ranging from easy ones (graded 3) to some burly
climbs (graded 8), and from small boulders to challenging highballs. A tough day was
wound up with an after party in a nearby camp where four music groups performed.
Soutěžní filmy
29
16.Jastrabka
Hawk Tower
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Jaroslav Matoušek
Producent / Producer: JM FILM
Video: 30 min.
2010
Filmový příběh o štítě Jastrabia veža ve Vysokých Tatrách a o jedné z pověstí, jež se
k této věži váže už celá staletí. Film přiblíží ve čtyřech dějstvích pověst o karbunkulu
– drahokamu, který zmařil životy těch, kteří zde hledali poklady a dobývali tuto
magickou horu, a provede diváka historií až po současnost. Jastrabia veža se vypíná
v překrásné dolině nad Chatou u Zeleného plesa (Brnčálou). Film je plný záběrů divoké přírody, fauny a flory a života lidí, kteří odjakživa zkoušeli různými způsoby tuto
horu zdolat. A možná tento příběh dá divákovi i odpovědi na různé otázky, které si
v běžném životě ani nestihneme položit. Kromě toho uvidíte skvělé lezecké výkony
i dramatické pády v jedné z nejobtížnějších stěn ve Vysokých Tatrách.
This film tells the story of the peak Jastrabia veža (Hawk Tower) in the High Tatras,
Slovakia and follows one of the legends that have been linked to this peak for centuries.
In four acts, you will learn the legend of carbuncle – a precious stone which has marred
the lives of treasure seekers and explorers on that magic mountain – and about the
history of the peak. The Jastrabia veža peak towers above the splendid valley of Zelené
pleso lake. The film is rich in footage showing wild nature, local fauna and flora, and
the lives of people who have been forever trying to find ways how to conquer the peak.
The story will attempt to answer different questions that we have little time to ask ourselves in our daily lives. Moreover, you will also see outstanding climbing performances
and dramatic scenes from one of the most demanding faces in the High Tatras.
17. Jeho veličenstvo kráľ
Jeho veličenstvo kráľ / His Majesty the King
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Peter Púchy
Producent / Producer: STV Banská Bystrica
Video: 9 min. / 2009
Film o legendárním chataři a nosiči Viktorovi Beránkovi z Chaty pod Rysy ve Vysokých Tatrách.
This is a feature film about the legendary mountain cottage keeper and porter Viktor
Beránek from the mountain chalet Chata pod Rysmi in the High Tatras, Slovakia.
30
Soutěžní filmy
18. Le monde de Gaston Rébuffat
Svět Gastona Rébuffata
The World of Gaston Rébuffat
Francie / France
Režie / Director: Gilles Chappaz, Denis Steinberg
Producent / Producer: Seven Doc
Video: 52 min.
2009
Známý horský vůdce Gaston Rébuffat po celý svůj život všem neustále otevíral dveře
do své „zahrady“. Knihy, články, fotografie, filmy, výstřižky z novin, přednášky... Využil všechny sdělovací prostředky k tomu, aby vyznal a sdílel svou obrovskou vášeň
k horám – ať to bylo na sněhu, na ledu nebo na holé skále. Vyprávěl o svých přátelstvích, která vznikla na společném laně, o svém přátelství k horám a k celé přírodě.
Vyprávěl nestrojeně a s humorem. Gaston, průkopník a vizionář, byl člověkem plně
oddaným, a přesto nikdy nevyzdvihoval hrdinství či výkon: ačkoliv k jeho velkým
úspěchům je jeho prvenství ve zdolání všech šesti velkých severních stěn v Alpách.
Throughout his life, the famous mountain guide, Gaston Rébuffat never ceased to open
the doors of his „garden“ to all. Books, articles, photographs, films, press clippings,
lectures... All media were useful to relive and convey his devouring passion for the
mountains – in snow, on ice or bare rock. He would talk about his friendships with his
climbing companions, his friendship with the mountains and his friendship with all the
nature. He tells his own story of the mountains with simplicity and humour. Precursor,
visionary, Gaston was a man totally committed and, yet, he never emphasized the exploit or the struggle: among other high achievements, he was the first to climb the six
north faces of the Alps..
19. Les Dessous de Ganesh
Jiná tvář Ganeshe / The Undersides of Ganesh
Francie / France
Režie / Director: Vladimir Cellier, Julien Nadiras
Producent / Producer: Baraka Flims
Video: 15 min.
2010
Výlet do Indie může být znepokojivou zkušeností. Přestože jeho hlavním cílem je
lezení, rozjařenou náladu, která tam vládne, lze přehlédnout jen stěží. Úžasné konSoutěžní filmy
31
trasty, vůně, zvuky a barvy doprovázely tým Petzl a místní lezce při objevování oblasti mezi Hampi a Badami. Gérome Pouvreau vypráví o podniku a o svém hlavním
projektu, kterým je mystická linie Ganesh.
A trip to India can be an unsettling experience. Although the goal is climbing, it is hard
to miss the exuberant animation that prevails there. Amazing contrasts, scents, sounds and colours accompanied the Petzl team and local climbers in their explorations
between Hampi and Badami. Gérome Pouvreau tells us about the trip and his main
project, the sequence of the mystical line of „Ganesh“.
20. Linea Continua
Souvislá linie
Continuous Line
Itálie / Italy
Režie / Director: Hervé Barmasse, Giacomo Berthet, Damiano Levati
Producent / Producer: A.S.D. Les yeux du Mont Cervin – Hervé Barmasse
Video: 17 min.
2010
Čtyři generace a jediný cíl: chodit do hor za dobrodružstvím! To je rodina Barmassů
z Valtournenche: horolezci, alpinisté, badatelé a horští vůdci z oblasti Matterhornu.
Právě na „Gran Beccal“, jak Matterhornu přezdívají obyvatelé údolí Val D’Aosta, 17.
března 2010 se navázaly na společné lano dvě generace. Otec a syn chtěli přelézt kuloár Enjambée, který padá asi 1200 metrů až k úpatí jižní stěny Matterhornu. Marco
a jeho syn Hervé se pustili do starého projektu, o který se pokoušel před 24 lety
32
Soutěžní filmy
už Marcův otec. Tato obtížná cesta, kterou někteří velcí horolezci osmdesátých let
označili za „jeden z posledních logických projektů v Alpách“, zůstala i po roce 2010
nedokončená.
Four generations with only one objective: going to the mountains in search of adventure, again and again! This is the Barmasse family of Valtournenche: mountaineers,
alpinists, explorers and mountain guides on the Matterhorn. It was on this very “Gran
Becca”, as the Val D’Aostans call Cervino, that, on the 17th of March 2010, two generations, a father and son climbed together. Their aim was to climb the Couloir d’Enjambée
which plunges some 1,200 meters towards the base of the south face of the Matterhorn.
An old project, attempted 24 years ago by Marco’s father, taken up on this day by Marco
and his son Hervé. A difficult route, defined by some of the greatest alpinists of the
1980‘s as “one of the last logical projects in the Alps”, it still remained incomplete in
2010.
21. Moje vrcholy
My Summits
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Peter Púchy
Producent / Producer: STV Banská Bystrica
Video: 18 min.
2010
Dokumentární film o horolezci Petrovi Hámorovi z Popradu, který má na svém kontě
nejvíc osmitisícovek ze všech slovenských horolezců – sedm. Jeho snahou ovšem
není sbírat další, ale prožít v horách krásné chvíle ve společnosti skvělých přátel...
This is a documentary film featuring Peter Hámor from Poprad in Slovakia who, from
all Slovak climbers, has ascended the greatest number of eight thousand-meter mountains. He has climbed on seven of those peaks. Nevertheless, his objective is not just to
collect more summits, it is the quest to experience great moments with good friends in
the mountains..
22. No Ceiling – The BASEclimb 3 Story
Bez stropu – Příběh BASEclimb 3
Austrálie / Australia
Režie / Director: Dr Glenn Singleman
Producent / Producer: Dr Glenn Singleman
Video: 56 min.
2010
Extrémní příběh lásky. Než se vdala za Glenna Singlemana, byla Heather Swan
rozvedená pracující matka bez zkušeností s dobrodružnými sporty. Glenn je lékař
urgentního oddělení, a také profesionální dobrodruh a filmař zaměřený na extrémní sporty. Je držitelem světového rekordu z roku 1991 za BASE jump z nejvýše položeného místa – z věže Great Trango v Pákistánu (6280 m). Glenn je přesvědčen,
Soutěžní filmy
33
že každý, kdo dokáže překonat svůj strach a absolvovat citlivý tréninkový program,
může dokázat to, co dokázal on. Nikdo ho ovšem nebral vážně, až Heather, která se
rozhodla jeho světový rekord zlomit seskokem z vyššího útesu v indických Himalájích. Film dokumentuje šestiletou cestu Heather fyzickou, duševní a emocionální
proměny až do zlomení světového rekordu v jednom z „nejextrémnějších“ extrémních sportů.
An extreme love story. Heather Swan was a divorced working mother with no experience in adventure before she married Dr. Glenn Singleman. Glenn is an Emergency
Physician, a professional adventurer and an extreme sport filmmaker. He holds the
world record for the highest BASEjump set from the Great Trango Tower in Pakistan in
1991 (19,538 feet high). Glenn believes that anyone who can overcome their fears and
follow a sensible training program could do what he has done. But no one took him
seriously until Heather decided to break his world record from a higher cliff in the Indian
Himalaya. ‘No Ceiling – the BASEClimb 3 Story’ documents Heather‘s six year journey of
physical, mental and emotional transformation as she broke the world record for one of
the ‚most extreme‘ extreme sports.
23. Oceans of Fear
Oceány bázně
Velká Británie / United Kingdom
Režie / Director: Alastair Lee
Producent / Producer: Posing Productions
Video: 9 min.
2011
Sledujte Leo Houldinga na cestě za svým životním snem vylézt velkou stěnu v Jižní
Africe při opakování neuvěřitelné cesty „Oceans of Fear“ na fantastickou horu Klein
Winter Hoek.
Follow Leo Houlding on his life long dream of climbing a big wall in South Africa as he
makes a fast repeat of the incredible ‘Oceans of Fear’ in the stunning Klein Winter Hoek.
34
Soutěžní filmy
23. On the Trail of Ghengis Khan:
In the Skin of a Wolf
Po stopách ČINgischána: V kůži vlka
Austrálie / Australia
Režie / Director: Tim Cope
Producent / Producer: Richard Dennison
Video: 43 min.
2010
Australský dobrodruh Tim Cope se nechal inspirovat mongolskými nomády a rozhodl se ujet na koni 10 000 km z Mongolska do Maďarska, napříč velkou stepí. Má to ale
jeden háček: Tim neumí jezdit na koni. Rychle si zjistí, že do Maďarska se dostane,
jedině když zahodí svá zavazadla ze západní civilizace, spřátelí se s místními a přizpůsobí se nomádským zvykům. Pohání ho jedno nomádské přísloví, které praví:
„Chce-li někdo rozumět vlku, musí si obléci jeho kůži a dívat se na svět jeho očima“.
Když si už Tim zvykne na mongolskou step, dorazí do Kazachstánu, kde léta sovětské
nadvlády smazala pověstnou nomádskou pohostinnost. Tim si tam koupí tři nové,
ještě neobsednuté koně. Na těchto polodivokých zvířatech se vydává na západ
do stepi Betpak Dala, co v překladu znamená Hladovějící step.
Inspired by the nomads of Mongolia, Australian adventurer Tim Cope set out alone to
ride a horse Gross the great Eurasian steppe from Mongolia to Hungary, 10,000 km
away. There is only one problem: Tim does not know how to ride a horse. Quickly, Tim
realizes that the only way to make to Hungary is by leasing his western baggage blind,
making friends and adapting to nomad custom. He is driven on by an old nomad wisdom: “To understand a wolf, you must put on the skin of a wolf and see through its
eyes”. As soon as he gets used to the dangerous steppe on Mongolia, his trip brings him
to Kazakhstan where the legacy of nomadic hospitality was wiped out by the years of
Soviet domination. After buying three new mounts that have been plucked from a herd
and are still wild and dangerous, he heads westwards into the Betpak Data which, means “The Starving Steppe”.
24. Panaroma
Španělsko / Spain
Režie / Director: Jordi Canyigueral
Producent / Producer: RedBull SPA
Video: 12 min.
2010
Iker a Eneko Pou stojí před jednou z nejznámějších světových lezeckých cest, Pan
Aroma. Nachází se v jednom z nejznámějších lezeckých míst na světě – na Tre Cime
di Lavaredo v Dolomitech. Alex Huber o této cestě řekl: „Mnozí říkají, že je to největší střecha na světě, ale tu stěnu musíte vidět. Tento útvar je absolutní světový
unikát a něčemu takovému bych já nemohl odolat. Pan Aroma je nejúžasnější cesta,
jakou jsem kdy lezl. Musíte jí věnovat maximum. Zatím jí vylezli jen nejlepší lezci
na světě.“
Soutěžní filmy
35
Iker and Eneko Pou face one of the world’s most referenced climbing routes, Pan Aroma.
It is located in one of the most famous climbing sites in Europe, the Tre Cime di Lavaredo
in the Dolomites. Alex Huber describes it thus: “Many people say it is the world‘s largest
roof but you have to see the wall. This formation is absolutely unique in the world and it
is something I could not resist. Pan Aroma is the most impressive route I’ve ever climbed.
It demands the best from you. So far, only the best in the world have climbed it.“
25. Phantom Cima Grande
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Martin Grajciar
Producent / Producer: MANOfactory
Video: 15 min.
2011
Krátký lezecký film, který vtipnou formou zachycuje výlet tří lezců do italských Dolomit, kde se pokoušejí zdolat cestu Phantom 7c+ na prostřední, největší věži Cima
Grande.
This is a short climbing film that records, in a comic manner, the trip of three climbers
to the Dolomites. There they tackle the route Phantom 7c+ on the highest central tower
of the Tre Cime di Lavaredo.
36
Soutěžní filmy
26. Piedra de Luz
Zářící hora
Shining Mountain
Španělsko / Spain
Režie / Director: Sebastian Alvaro
Producent / Producer: Plomba Ventura, s.l.
Video: 55 min.
2010
„G4 je majestátná hora pyšně se vypínající k obloze, jakoby provokovala a vyzývala
lidi, jako já. Zkratka G4 znamená Gasherbrum IV, což znamená Zářící hora. Možná je
neporazitelná, jak si lidé myslí. Pro mne je ale fascinující.”
Tato slova Waltera Bonattiho, jednoho z předních horolezců 20. století, vysvětlují
přitažlivost hory s nadmořskou výškou těsně pod hranicí osmi tisíc metrů. Gasherbrum IV (7 925 m) je asi nejhezčí a nejharmoničtější hora v pohoří Karákóram, jediná, která dokáže zastínit obrovskou horu K2. Tato výzva zůstává nedotčená a svou
čistotou a odevzdaností je aspoň tak vyzývavá, jako v době Bonattiho a Maurko
prvovýstupu. Padesát let poté si pětice kamarádů – Alberto Iñurrategui, José Carlos Tamayo, Mikel Zabala, Juan Vallejo a Ferran Latorre – řekla, že se pokusí vylézt
na tento kolosální symbol nepřístupnosti. Je to konec jedné dlouhé cesty. Je to příběh přátelství na horách.
“The G4 is a peak that rises majestically and proud almost to provoke and challenge people like me. The acronym G-IV is a contraction of Gasherbrum IV, which means Shining
Mountain or Mountain of Light. Maybe it is be invincible, like most people think. For me
is a fascinating challenge.”
These words of Walter Bonatti, one of the most notable mountaineers of the twentieth century, explain the attraction of a mountain that borders eight thousand meters.
Gasherbrum IV (7,925 m) is probably the most beautiful and harmonious mountain in
the Karakorum, and is the only one able to overshadow the great bulk of K2. A challenge
that remains intact, still presenting purity and requiring commitment at least as disturbing as when Bonatti and Mauri made their first ascent. Fifty years later, a group of five
friends, Alberto Iñurrategui, José Carlos Tamayo, Mikel Zabala, Juan Vallejo and Ferran
Latorre, decide to undertake this colossus that symbolizes the image of inaccessibility.
It‘s the end of a long road. It is a story of friendship in the mountains.
Soutěžní filmy
37
27. Point of No Return
Odkud není návratu
USA
Režie / Director: Peter Mortimer
Producent / Producer: Sender Films
Video: 24 min.
2010
Point of No Return je jedním ze šesti dílů nového seriálu First Ascent Series produkovaného ve spolupráci s National Geographic International, který je věnovaný přeborným počinům a výjimečným životním příběhům nejlepších lezců na světě. Každý
díl doprovází jiné osobnosti do impozatních lokalit světa v jejich útoku na nové hranice toho, co je v horách možné dokázat.
V Point of No Return cestují vynikající lezci Jonny Copp a Micah Dash do málo
známého a zrádného pohoří blízko tibetské hranice s cílem udělat prvovýstup stěny
ve vysoké nadmořské výšce. Náhlá tragédie ovšem odhalí temnou a nebezpečnou
stránku horolezectví.
Point of No Return is an episode of the First Ascent Series which is a new, six-part television series, co-produced with National Geographic International and dedicated to the
groundbreaking feats and extraordinary lives of the best climbers in the world. Each
episode follows a new set of characters to majestic locations around the globe on their
extreme quests to redefine what is possible in the mountains.
In Point of No Return, elite alpine climbers Jonny Copp and Micah Dash travel to a little-explored and treacherous mountain range near the border of Tibet to make a first
ascent of a high-altitude face. When tragedy strikes, the dark and dangerous side of
climbing is revealed.
28. Poseidon – podzemní labyrint
Poseidon – The Underground Labyrinth
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Roman Mlejnek
Producent / Producer: Roman Mlejnek
Video: 40 min.
2011
Na severu České republiky, v Adršpašsko-teplických skalách, je ukryt pozoruhodný
systém podzemních prostor, který dlouho unikal pozornosti. Labyrint byl pojmeno-
38
Soutěžní filmy
ván Poseidon podle vládce dávných moří. Film diváka zavede nejen na dobrodružnou speleologickou výpravu do podzemního bludiště, kam se běžný návštěvník nedostane, ale seznámí jej i s živočichy obývajícími temné pukliny. Ve filmu se zmiňuje
i způsob dokumentace labyrintu a popisují se zvláštnosti ukryté v podzemí – např.
kořenové krápníky.
In the north of the Czech Republic, in the Adršpašsko-teplické skály park is hidden
a remarkable system of underground caverns that have escaped man’s attention for
a long time. The labyrinth was named after the mythological ruler of the ancient seas
Poseidon. The film will take you not only for an adventurous speleological expedition
into these underground spaces which are inaccessible to ordinary tourists, but it will
also show you the animals inhabiting those mysterious places. The footage explains the
way the labyrinth has been documented and points out its particularities, for instance
the root stalactites.
29. Salewa Soultrip Argentina
Salewa: Výlet do Argentiny
Rakousko / Austria
Režie / Director: Martin Winkler, Hanno Mackovitz
Producent / Producer: Zero Division
Video: 12 min.
2010
Než začala před deseti lety McFlyova kariéra freeridového jezdce, podnikl dlouhý
výlet do argentinských And. Krajina a lidé se mu zapsali hluboce a navždy do duše.
Po mnoha zimních sezónách hledání perfektních freerideových linií se zaměřením
na výšku a rychlost přišel čas vrátit se na místo, které mu dalo ten podnět jít vlastní
cestou. Spolu s kamarády Björnem Hereggerem a Maxem Zipserem přijal pozvání
jejich společného dobrého přítele Andre Sommera, který našel svůj druhý, zimní
domov na jižní polokouli. V Andreho mobilním domě „Bondi“ se nechají unést jihoamerickou mentalitou a poháněni vlastní zvědavostí brázdí jižní Andy. Už od začátku je fascinuje sněhem pokryté částečně aktivní sopky, jež se vypínají nad ostatní
hřebeny v okruhu stovek kilometrů.
Before McFly’s freeride career started 10 years ago he set out for an extended trip through the Argentinean Andes. The landscapes and encounters have been carved into his
soul ever since. After many winters searching for the perfect freeride lines with the focus
on “higher & faster” it was time to come back to the place which inspired him to follow
Soutěžní filmy
39
his own path. Together with his freeride friends Björn Heregger and Max Zipser they
accepted the invitation of their good friend Andre Sommer, who had found his second
winter home in the southern hemisphere. With Andre’s mobile home, the “Bondi”, they
let themselves fall into the South American mentality and powered by their curiosity
they flow through the southern Andes. Right from the start they were fascinated by
the snow-covered partly active volcanoes which rise above all other mountain chains
within hundreds of kilometres.
30. Scottish Ice Trip – Looking for Nessie
Výlet do Skotska – Hledání Lochnesky
Francie / France
Režie / Director: Guillaume Broust
Producent / Producer: Petzl
Video: 26 min.
2010
Je-li na zemi místo, kde horolezci slaví příchod další sněhové bouře, tak to musí být
Skotsko. Každou zimu, pod náporem proudů vanoucích od severního Atlantiku je
Skotská vysočina pokryta vrstvou sněhu a vystavena na pospas počasí. Zde existuje
zimní lezení už déle než sto let a chuť dobrodružství je zrovna tak nefalšovaná, jako
příchuť rašeliny v místní whisky. Leze se zespodu, bez nýtů a většinou na první pokus (on sight). Tolik k úvodu do moderní etiky moderního mixového lezení ve Skotsku. A právě za těchto podmínek dal Ueli Steck nejobtížnější cestu na Ben Nevis, The
Secret (X, 10).
If there is one place on earth where climbers celebrate the arrival of the next snowstorm,
it has to be Scotland. Each winter, pounded by the North Atlantic winds, the Scottish
Highlands are covered by a layer of snow and frost and are at the mercy of unfavourable
weather conditions. Here, winter climbing has existed for more than a century, and the
smell of adventure is as authentic as the whisky borne of the local peat. Climbing is done
from the ground up, without bolts, and generally on sight. This is an introduction to
the very modern ethics of Scottish mixed climbing and it is in those conditions that Ueli
Steck flashed the hardest climb on Ben Nevis, „The Secret“ (X, 10).
40
Soutěžní filmy
31. Stopy písku
Traces of Sand
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Petr Slanina
Producent / Producer: Direct Alpine
Video: 32 min.
2011
Stopy písku je dokumentární film zabývající se smyslem pískovcového lezení. Dostává se k ikonám tohoto sportu v České republice jako například Petr „Špek“ Slanina,
Karel Bělina, Stanislav „Cikán“ Lukavský, či Petr Mocek. Jejich odpovědi a další výpovědi ostatních skvělých lezců či nelezců naznačují již zmiňovanou hloubku adrenalinové vášně v naší zemi. Příběh doprovází krátké hrané scénky na téma historie
lezení v Čechách.
Traces of Sand is a documentary dealing with the concept of sandstone climbing. It features some iconic personalities of this sport in the Czech Republic such as Petr „Špek“
Slanina, Karel Bělina, Stanislav „Cikán“ Lukavský and Petr Mocek. Their reflections and
statements from other outstanding climbers and non-climbers suggest the notorious
intensity of passion for adrenaline in this country. The film contains short fictional clips
on the history of climbing in the Czech Republic.
32. Svetloba Gora
Světlo hor
The Light of the Mountains
Slovinsko / Slovenia
Režie / Director: Igor Likar
Producent / Producer: PLANINSKI MUZEJ SLOVENIJE
Video: 20 min.
2010
Chlapec a děvče jsou návštěvníky slovinských Alp a odhalují jejich prostředí a dědictví. Film Svetloba Gora krátce představuje slovinské hory, jejich přírodní krásy a původ, vývoj a růst Slovinského horolezeckého svazu a také jeho historické úspěchy.
Film byl natočen pro návštěvníky Slovinského alpského muzea v Mojstraně v srdci
Julských Alp na úpatí Triglavu.
Soutěžní filmy
41
A boy and a girl are visiting and discovering the environments of the Slovenian alpine
world and its heritage. The film ‘The Light of the Mountains’ briefly presents the Slovenian mountains in their natural beauty and the origin, development and the growth of
the Slovenian Mountaineering Organisation and some of its achievements through its
history. It has been made for the visitors of Slovenian Alpine Museum in Mojstrana, in
the heart of the Julian Alps, beneath Mt. Triglav.
33. Tenkrát v Ráji aneb Damals im Paradies
That Day in Paradoxe or Damals im Paradies
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: David Svárovský
Producent / Producer: David Svárovský
Video: 49 min.
2010
Píše se rok 1937, známá skalácká parta – Joska Smítka, Fifan a Chroust – poprvé
zavítá do příhrazských skal. Zde spatří věž, o jaké ani nesnili. V Kolomazníkově hospodě se dozvídají o této nedostupné věži téměř vše a rodí se v nich neutuchající touha stanout na vrcholu... Retrodokument o prvních dvou výstupech na nedostupnou
skalní věž Kobyla.
It is year 1937 and the notorious party – Joska Smítka, Fifan and Chroust – have arrived
in the Příhrazské skály area for the first time. There, they see a tower they have not
dared even to dream of. As soon as they learn more about this inaccessible rock in the
local pub, their ceaseless desire for climbing to its top is born... This is a retro documentary about the first two ascents on the inaccessible rock tower called Kobyla (The Mare).
42
Soutěžní filmy
34. The Prophet
Prorok
Velká Británie / United Kingdom
Režie / Director: Alastair Lee
Producent / Producer: Posing Productions
Video: 43 min.
2010
Tento film sleduje vynikajícího britského bigwallového lezce Leo Houldinga na jeho
další návštěvě svého desetiletého projektu. „The Prophet“ je mimořádně kolmá,
lokrová a obtížná cesta ve východní stěně yosemitského El Capitana. Leo tu cestu
popisuje slovy: „Větší divočinu jsem ještě nelezl“. Ten šílený výstup musíte vidět,
abyste uvěřili.
This film follows the UK‘s top big wall climber Leo Houlding as he revisits his 10 year
project. “The Prophet” is an exceptionally steep, loose and difficult route on the east
face of Yosemite‘s El Cap. Leo describes the route as “the wildest climb I‘ve ever been
on”. This has to be seen to be believed, crazy climbing.
35.Tour de Labe Handicap
Česká republika / Czech Republic
Režie / Director: Silvie Dymáková
Producent / Producer: Jan Ritter, Labská stezka, o.s.
Video: 34 min.
2011
Film o bariérách, film o lidech. Snímek o třech vozíčkářích, kteří překonali sami sebe.
Na kolech na ruční pohon ujeli za devět dní po Labské stezce trasu dlouhou víc než
400 kilometrů – z Krkonoš, od pramene Labe do Děčína. Dokument je nejen o mapování a překonávání bariér na horách a v nížinách, ale s lehkostí a vtipem ukazuje
také neuvěřitelnou vnitřní sílu tří hlavních hrdinů – Zdeňka Kircha, Zdeňka Šafránka a Tomáše Kvocha, který přišel o obě nohy. Snímek donutí zdravé lidi přemýšlet
a handicapovaným ukáže, že plnohodnotný život lze prožít i na vozíku. Mimochodem, víte, jaké maximální rychlosti dosáhne vozíčkář na handbiku v Krkonoších při
sjezdu prudkého kopce od Vrbatovy boudy do Horních Míseček...?
This is a film about barriers, and a film about people. It is a documentary about three
wheelchair-bound adventurers who push themselves to their limit. They cover over 400
Soutěžní filmy
43
kilometres in nine days riding their handbikes along the Elbe River – from its source in
the Krkonoše Mountains downstream to the city Děčín. The film does not intend only to
map barriers in the mountains and plains and to follow how the three tackle them, but
is also shows, in an easy and witty manner, the incredible inner strength of the three
protagonists – Zdeněk Kirch, Zdeně Šafránek and the bilateral amputee Tomáš Kvoch.
The film will make the able-bodied reflect on many things and it will show the disabled
that one can live a sterling life even if bound to a wheelchair. By the way, guess what
maximum speed can a wheelchair-bound man reach, on a handbike, on a downhill ride
in the Krkonoše Mountains...?
36. Traum Leben
Vysněný život
Dream Life
Rakousko / Austria
Režie / Director: Chris Hoerner
Producent / Producer: Style of Gravity
Video: 24 min.
2010
Jak můžou být sny krásné a živé, tak dokáže být realita drsná a nepříjemná – to je
příběh dvou mladých lyžařů. Lopotí se s překážkami každodenního života, ale jejich
nadšení pro lyže neslábne. Našli si vlastní cestu, jak uskutečnit svůj lyžařský sen.
Skutečnost se přece odvíjí od snu...
As nice and vivid as dreams can be... as rough and unpleasant is the reality for two
young skiers. They are fighting with the obstacles of everyday life; nevertheless they are
not losing their passion for skiing. In their own unique way they manage to fullfil their
own ski dreams. And from the dreams evolve reality...
44
Soutěžní filmy
37. Trou de Fer
Železná díra
Iron Hole
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Pavol Barabáš
Producent / Producer: K2 studio
Video: 55 min.
2011
Trou de Fer znamená v překladu „Železná díra“. Jedná se o jedinečný a velkolepý
přírodní fenomén nacházející se uprostřed Národního parku Réunion v Indickém
oceánu. Díky sopečné činnosti se tu Země propadla do obrovské hloubky a vytrvalé deště vyformovaly dílo, jaké jinde na naší planetě neexistuje. Vzniklý kaňon je
Mount Everestem mezi kaňony. Díky své nedostupnosti se zde zachovala příroda
v té nejdivočejší formě, jakou si dokážete představit. Nitro kaňonu dosud shlédlo jen
pár lidí. Můžou do něj vejít jen nejlepší z nejlepších. Ovšem, ani to jim nezaručuje,
že se z něj dokážou také vrátit. O tom rozhodne sama příroda. Kaňon Trou de Fer
totiž leží v nejdeštivějším místě světa, kde roční úhrn srážek dosahuje rekordních
10 metrů...
Trou de Fer translates as the Iron Hole. It is a unique and spectacular natural site located
in the middle of the Réunion National Park in the Indian Ocean. Thanks to volcanic activity the ground slumped into enormous depths and persistent rainfall formed a piece
of art which cannot be found elsewhere on our planet. This canyon is the Mount Everest
among canyons. Thanks to its inaccessibility the nature in this region has preserved in
its wildest form one could ever imagine. Only few have seen the inside of the canyon.
Only the best of the best are able to abseil into its bowels and still there is no guarantee
they will ever manage to get out. It is up to nature to decide. This is because it is located in the rainiest place in the world. Yearly precipitation reaches record-breaking 10
metres...
38. Tuzgle
Francie / France
Režie / Director: Vladimir Cellier, Julien Nadiras
Producent / Producer: Baraka Flims
Video: 21 min.
2010
V listopadu 2008 vyrazila švýcarská lezkyně Nina Coprez a devět jejích francouzských kamarádů na objevnou cestu do Argentiny – na náhorní plošinu posetou
bouldry a spárami na úpatí sopky Tuzgle v nadmořské výšce 4 200 m. Film ilustruje
každodenní život této party v této neprobádané říši divů. Jak jde čas, uvědomují
si, že skutečná hodnota jejich objevů daleko předčí jejich očekávání... Je odhalena
jedna z nejlepších boulderingových destinací v Jižní Americe.
It is November 2008, the Swiss climber Nina Coprez and nine French guys travel to explore a new climbing spot in Argentina, an altiplano scattered with boulders and cracks
Soutěžní filmy
45
nestled at 4,200m of altitude at the foot of the Tuzgle volcano. The film illustrates the
everyday life of the group in this unexplored wonderland. As days pass by, they realize
that the true value of their discoveries is way beyond their expectations... One of the
best bouldering destinations in South America is about to be unveiled.
39. Vytriezvenie do reality
Vystřízlivění do reality
Sober Up to Reality
Slovensko / Slovakia
Režie / Director: Pavel Chrenčík
Producent / Producer: Karpatybybike
Video: 18 min.
2010
Mountainbikeový film z nejlepších amerických lokalit. Asi jako první film s tímto
tématem přináší kritický názor a srovnání s možnostmi současného Slovenska.
A film on mountain biking in America‘s best locations. It is at the same time probably
the only film of its genre providing a critical comparison of the possibilities MTB riders
have in Slovakia today.
46
Soutěžní filmy
REŽISÉŘI / Directors
Alvaro Sebastian
Sebastian Alvaro (1950, Madrid) vystudoval elektroniku.
V sedmnácti letech začal pracovat jako zvukový technik
ve španělské televizi (TVE). Později při práci vystudoval
na žurnalistice sociologii a telekomunikace. Když přišla
nabídka natočit dokumentární film s pozvánkou na expedici do Himalájí, zrodil se
pořad Na hranici nemožného, jehož je Sebastian Almaro autorem a režisérem. Dnes
tento seriál čítá přes 200 dílů kvalitní dokumentaristické práce se společným tématem – různé formy dobrodružství a objevování divokých míst s vysokou dávkou
rizika. První díl byl odvysílán v lednu 1982, seriál je na obrazovce již 27 let a dostalo
se mu velkého uznání v podobě mnoha ocenění.
Sebastian režíroval pro TVE ještě dva další pořady: Z nuly do osmi tisíc a Země,
kterou jsme zdědili; a je autorem několika knih včetně Rozhovorů s Reinholdem
Messnerem (2002).
S více než 190 expedicemi a 350 dokumentárními filmy na svém kontě patří
Sebastian Alvaro mezi lidi s největším počtem dobrodružných a badatelských cest
v historii.
Born in 1950 in Madrid, Sebastian Alvaro earned his industrial master in electronics.
At the age of seventeen, he began to work as a sound technician at Spanish national
TV. He later combined work with a degree in journalism and studied sociology and telecommunications. After the opportunity to shoot a documentary and an invitation to
an expedition to the Himalayas, the programme At the Edge of the Impossible was born
and has been written and directed by Sebastian Alvaro ever since. The series now counts
over 200 episodes of high quality documentary photography having the common subject matter of various forms of adventure and the exploration of wild places with a high
risk factor. The first episode was broadcast in January 1982; the series has been on air
for twenty-seven years and has received recognition reflected in numerous awards.
Sebastian has directed two more series for TVE: Zero to Eight Thousand and The Earth We Inherited. He is also the author of several books including Talks with Reinhold
Messner (2002).
With more than 190 expeditions and 350 documentaries, Sebastian Alvaro is among
those who have done most adventure travels and exploration ever.
Pavol Barabáš
Pavol Barabáš (1959) je autor široké škály horských a dobrodružných filmů o lidech v extrémních podmínkách. Točil
v nepřístupné divočině, dravých řekách, na ledových štítech
i hlubokých jeskyních daleko od civilizace. Rád vyhledává
příběhy, ve kterých hrdina jde až na hranici svých možností.
Fascinuje ho každé setkání s cizí kulturou. Přitahují ho území
tibetského buddhizmu, ale i přírodních lidí ukrytých hluboko v džungli. Jeho filmy
jsou o tom, jak by se člověk měl chovat k této Zemi. Vyzařují lásku a úctu k přírodě,
obrovskou duševní sílu a morální vědomí.
Má za sebou několik objevných expedic, od nalezení civilizací nedotčených lidí
doby kamenné v pralesech v Nové Guinei, přes spoluobjevení megajeskyně na stoRežiséři
47
lové hoře Chimantá, až po absolvování prvního přechodu Ellsworthového pohoří
v Antarktidě. Divácky zajímavé jsou také jeho dokumenty z prostředí slovenských
hor.
Za své filmy dostal přes 130 ocenění doma i v zahraničí. Je držitelem prestižního ocenění Křišťálové křídlo, které se každoročně uděluje osobnostem Slovenska.
V roce 2006 mu byla udělena Cena Únie slovenských televizních tvůrců a Literárního
fondu za dlouhodobý přínos k audiovizuální tvorbě s environmentální tématikou.
Filmografie: Bhután – hľadanie šťastia (2008), Jozef Juzek Psotka (2008), Carstensz – Siedma hora (2008), Neznáma Antarktída (2007), Vysoké Tatry – Divočina
zamrznutá v čase (2007), Tepuy (2006), Premeny Tatier (2006), Pururambo (2005),
Amazonia Vertical (2004), Putovanie Slovenskom (2005), Tatry Mystérium (2003),
Omo – Cesta do praveku (2002), Mustang (2001), Expedícia Sibír (2001), Szent Istvan cez hľadáčik (2001), Tajomné Mamberamo (2000), Za hranicami tmy (1999), 118
dní v zajatí ľadu (1998), Budhizmus na streche sveta (1998), Pod Kančendžongou je
ich domov (1998), Keď sa ti život obráti chrbtom (1998), 80 metrov pod vrcholom
(1997), Budhistický Ladakh (1996), Cez divoký Baltistan (1996), Karakoram Highway
(1995), Tatranské memento (1994)
Pavol Barabáš (1959) is the author of a wide range of mountain and adventure films
about people in extreme conditions. He has been shooting in inaccessible wilds, on raging rivers, icy peaks and in deep caves far from civilisation. He seeks for stories where
the heroes touch their limits. He is fascinated by every touch with foreign cultures and is
attracted by places of Tibetan Buddhism, or natural people living in remote places in the
deep jungle. His films are about how people should treat this planet. They send out rays
of love for and respect of the nature, immense spiritual power and moral awareness.
He has been through a number of exploits ranging from discovery of people unaffected
by the civilization since Stone Age living in the forests of New Guinea, through co-discovery of a mega-cave in the mesa mountain Chimanta, to the first traverse ever of the
Ellsworth Range in Antarctica. Films that are also very popular with spectators include
his documentaries from the mountains in Slovakia.
Pavol’s films have won over 130 awards at domestic and foreign events. Pavol has
been awarded a prestigious Crystal Wing that is awarded every year to Slovakia’s personalities. In 2006 he was awarded the Prize of the Union of Slovak Television Creators
and the Literary Fund for his long contribution to audiovisual work on environment.
Films: Bhutan – Searching for Happiness (2008), Jozef Juzek Psotka (2008), Carstensz – The Seventh Mountain (2008), Unknown Antarctica (2007), Vysoké Tatry – Wilderness Frozen in Time (2007), Tepuy (2006), Metamorphoses of Tatras (2006), Pururambo
(2005), Amazonia Vertical (2004), Wandering Slovakia (2005), The Tatras – A Mystery
(2003), Omo – A Journe to the Premieval Age (2002), Mustang (2001), Expedition Siberia (2001), Szent Istvan Through Viewfinder (2001), Mysterious Mamberamo (2000),
Beyond the Frontiers of Darkness (1999), 118 Days in the Captivity of Ice (1998), Budhism
on the World’s Roof (1998), Their Home is Under Kanchenjunga (1998), When Life Turns
Its Back to You (1998), 80 Metres Under the Summit (1997), Ladakh (1996), Accross the
Wild Baltistan (1996), Karakoram Highway (1995), A Memento of Tatras (1994)
48
Režiséři
Canyigueral Jordi
Jordi Canyigueral je kameraman na volné noze a spolupracuje s katalánskou televizí, španělskou televizí, a také s Filmut.com na širokém spektru produkcích. Věnuje
se fikci, tvorbě videoklipů, dokumentárních filmů, animací a televizní produkci.
V roce 2006 se jako kameraman zúčastnil expedice Girona Everest. Jeho filmografie
zahrnuje tato díla: El Gusto exquisito (2001), Dificilment senzill d‘explicar (2002),
L‘Enfant Terrible (2003), Pedaleando (2004), Com penjar-se (2006), Cims parallels
(2007, uveden na našem festivalu v roce 2009), Grimpant al Pakistan (2008), Namaste Makalú (2009), Demencia Senil 9a (2010) a Panaroma (2010).
Jordi Canyigueral is a freelance cameraman working for Catalonian TV, Spanish national TV and on a variety of productions with Filmut.com. His fields of activity spread to different types of production including fiction, video clips, documentary films,
animation and TV production. Jordi participated in the Girona Everest expedition as
a cameraman in 2006. His work includes El Gusto exquisito (2001), Dificilment senzill
d‘explicar (2002), L‘Enfant Terrible (2003), Pedaleando (2004), Com penjar-se (2006),
Cims parallels (2007, shown at our festival in 2007), Grimpant al Pakistan (2008), Namaste Makalú (2009), Demencia Senil 9a+ (2010) and Panaroma (2010).
Cellier Vladimir
Coby syn profesionální pianistky, Vladimir byl odjakživa
obklopen hudbou. Při tradiční hře na piano a kytaru se
v něm zrodil zájem o komponování. Velmi rychle se zaměřil
na komponování a výuku tvorby hudby počítačem. Za několik let na Jazzové konzervatoři v Chambery se naučil zákonům harmonie.
Když začal pracovat v oblasti umění (hudební tvorba a hudba pro divadlo), uvědomil si jak nedílný je dvojčlen obraz a zvuk; jeden člen opodstatňuje ten druhý.
Proto svůj zájem orientoval na modelování obrazu: režie v oblasti divadla a střih
v oblasti filmu.
Vytváření souzvuku mezi obrazem a zvukem se stalo hlavním cílem jeho práce
v mnoha realizovaných projektech: krátké filmy, divadelní hry, videa...
Born to a professional pianist, Vladimir was surrounded by music since his childhood.
In parallel with the traditional classes of piano and guitar was born his interest in composition. He headed very quickly towards the composing of and teaching of computer
music.
In addition to this, he learned the laws of harmony at the Jazz Conservatory of
Chambery. When he began working in the arts (creating music and soundscapes for
theatre), Vladimir realized how the binomial image and sound are inseparable; one
can reflect the other. Therefore his interest was oriented to shaping the image through
theatrical staging and video editing.
Building cohesion between images and sounds became the focus of his work in various projects: short films, plays, videos...
Režiséři
49
Cope Tim
Tim Cope (1978) je spisovatel a filmař nadšený pro chápání
lidí metodou vybudování si vztahu k jejich zemi, kultuře
a historii skrz dobrodružství. Tim mluví rusky, absolvoval
studium průvodce ve finské a ruské divočině za polárním
kruhem, přejel na kole 10 000 km napříč Ruskem až do Pekingu a přeplavil se na dřevěné lodi 5 000 km přes Sibiř
do Severního ledového oceánu. Je autorem knihy a filmu „Mimo kolejí: Z Moskvy
do Pekingu na kole“ (2003) a dva filmy natočil pro ABC Australia a Nation Geographic
Channel.
Tim je držitelem ocenění Australský dobrodruh roku 2006 a v listopadu 2007 ho
přijali v National Geographic ve Washingtonu DC na každoročním udělováni cen
jako „kulturního velvyslance, který ujel 6 200 mil z Mongolska do Maďarska na koni
po stopách Čingischána“.
Tim vyrůstal Gippsland v Austrálii a je nejstarším ze čtyř dětí. V současnosti žije
v Mongolsku a v Austrálii a píše knihu o svém putování po stopách Čingischána. Jeho
snem je vrátit se do střední Asie a žít s Nomády, a také o další cestě – hledání kořenů
Cikánů na pouti z Indie do Evropy tradičními prostředky.
Born in 1978, Tim Cope is an author and filmmaker who is passionate about understanding people by connecting to their land, culture and history through adventure. A speaker of Russian, he has studied as a wilderness guide in the Finnish and Russian Arctic,
ridden bicycle 10,000km across Russia to Beijing, and rowed a wooden boat 5000km
through Siberia to the Arctic Ocean. He is the author of “Off the Rails: Moscow to Beijing by Bike (2003) and maker of two films for ABC Australia and Nation Geographic
Channel.
Tim was awarded Australian Adventurer of the Year 2006, and in November 2007
was honoured by National Geographic in Washington DC at the annual awards as “cultural ambassador who traced the equine journeys of Genghis Khan 6,200 miles from
Mongolia to Hungary”.
Tim grew up in Gippsland, Australia and is the eldest of four children. He is currently
living between Mongolia and Australia writing a book about his journey on the trail of
Genghis Khan. He dreams of returning to Central Asia to live with nomads, and a future journey to follow the gypsy origins, travelling from India to Europe by traditional
means.
Diniz Alexandre
Alexandre Diniz (1968) se narodil v Brazílii. Je ředitelem Mezinárodního horského filmového festivalu v Riu de Janeiro,
který se letos koná již po jedenácté. Caminho Teixeira je jeho
filmařskou prvotinou.
Born in Brazil in 1968, Alexandre Diniz is the director of the International Mountain Film
Festival in Rio de Janeiro which will celebrate its eleventh anniversary in 2011. Caminho
Teixeira is his first film.
50
Režiséři
Dudlák Vladimír
Vladimír Dudlák (1964) v současnosti pracuje jako projektový manažer ve společnosti Hewlett-Packard Slovakia.
K jeho zájmovým činnostem patří filmová tvorba a dokumentaristika, cestování, publicistika, vysoké hory, maraton
a ultraběhy. Je dopisovatelem slovenských periodik a internetových portálů jako Slovenka, BREJK, Markíza, deník SME,
Krásy Slovenska, ŽIVOT, Webnoviny SITA, Hiking.sk, Vetroplach magazín, skrz.sk,
ui42, bubo.sk. Za posledních dvanáct let podnikl cesty do Patagonie, na Ohňovou
zem, do Argentiny, Sikkimských Himalájí, Darjeelingu, Indie, Peru, Bolívie, na Malé
Antily, do Barmy, Malajsie, Íránu, ukrajinského Zakarpatí, Mexika, Guatemaly, Kanady, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu, na Denali na Aljašce, na Aconcaguu, na Madagaskar
a Mauricius. Je autorem celkem dvanácti filmů, se kterými sklízí ocenění na národních i mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Jeho posledním dílem je film
z cesty na Madagaskar „Po stopách Mórice Beňovského“, který získal 2. cenu na festivalu Camera Slovakia (2001).
Vladimír Dudlák (1964) currently works as a project manager for the company HewlettPackard Slovakia. His hobbies include filmmaking, travelling, journalism, high mountain sports, running marathons and ultra races. He is a correspondent for a number of
Slovak periodicals and internet portals. In the last twelve years he has travelled to Patagonia, Tierra del Fuego, Argentina, the Sikkim Himalayas, Darjeeling, India, Peru, Bolivia, Lesser Antilles, Burma, Malaysia, Iran, Ukranian Zakarpattia, Mexico, Guatemala,
Canada, Kyrgyzstan and Uzbekistan, Denali in Alaska, Aconcagua, and to Madagaskar
and Mauritius. His work includes twelve films that have won a number of awards on
various national and international, domestic and foreign festivals. His most recent work
is a film from his travels to Madagascar called „On the Traces of Maurice Benyovszky“
that was awarded the 2nd prize at the festival Camera Slovakia (2011).
Grajciar Martin
Martin Grajciar (1977) se aktivně věnuje lezení ve všech formách už 14 let. Nejvíc si ho ale získaly ledy a mixy. Zúčastnil
se několika mezinárodních závodů v lezení na ledu, včetně
světového poháru. V minulých letech byl organizátorem
drytoolingových závodů v Bratislavě a v současnosti působí
jako předseda komise závodů lezení na ledu SHS James. Kromě lezení má v oblibě i jiné outdoorové sporty.
Již na své první lezecké výlety s sebou brával fotoaparát a hlavně kameru. Časem
ho ale víc bavila práce s kamerou a zpracování natočeného materiálu do krátkých
filmů. V roce 2009 stál při zrodu kreativní skupiny MANOfactory, jejímž cílem je,
kromě komerčních aktivit, sdílet své zážitky a krásy přírody s ostatními.
Martin Grajciar (1977) has been an active climber for 14 years. Although he does all
forms of climbing, it is ice and mixed climbing which attract him the most. Martin has
participated in a number of international ice climbing competitions including the world
cup events. In the past he used to organise a drytooling competition in Bratislava in the
past. Nowadays, he is the head of the ice climbing competitions committee of the Slovak
alpine club. Besides climbing, he enjoys other outdoor sports as well.
Režiséři
51
Martin always took his photo camera and his video camera on his climbing trips.
However, he increasingly inclined to working with a video camera and processed the footage to make short films. In 2009, he co-founded the creative group called MANOfactory whose objective, besides their commercial activities, is to share their experiences
and the beauties of the countryside with others.
Hatiar Rastislav
Rastislav Hatiar (1972), nadšený horolezec a fotograf ze
slovenského Liptovského Mikuláše, je absolventem policejní
akademie v Bratislavě, kde získal titul JUDr. Od roku 2002 se
ale věnuje práci ve svém filmovém produkčním studiu Ceper
film studio, které je zaměřeno zejména na výrobu nezávislých outdoorových filmů.
Z domácích i zahraničních filmových festivalů s horskou tematikou, včetně MHFF
v Teplicích nad Metují, diváci znají jeho filmy Touha běžet (2002), V zemi Maple Whita (2006), Ski Kordillera (2006), Na hranici stínů (2007), Mandarinkový výlet (2008),
Stracení nomádi (2010), se kterými již sklidil mnoho ocenění.
Rastislav Hatiar (1972) of Liptovský Mikuláš, Slovakia, an avid mountaineer and photographer, graduated from The Police Academy in Bratislava where he earned his degree
of Doctor of Law. However, he has worked in his film and production company ‘Ceper
film studio’ since 2002. In this, his main focus has been on independent outdoor films.
Audiences at many domestic and foreign film festivals on mountains, including our
festival in Teplice nad Metují, are familiar with his works Desire to Run (2002), In the
Land of Maple White (2006), Ski Kordillera (2006), On the Edge of Shadows (2007),
Tangerine Trip (2008), and Lost Nomads (2010), which have earned him a number of
awards.
Hoerner Chris
Chris Hoerner se narodil v rakouském městě Graz. Vystudoval nejprve sportovní střední školu, kde se ve věku 15 let
poprvé setkal s paraglidingem. Vždy ho přitahovaly hory,
a proto hodně času věnoval lezení, lyžování a turistice. Absolvoval Boulder High School v Kolorádu. Aby mohl spojit
extrémní sporty s filmařinou na profesionální úrovni, studoval Filmovou školu v Salzburgu. V rámci tohoto studia měl možnost strávit půl roku
na Floridě jako kameraman na palubě jedné z největších letadlových lodí a na palubě ponorky. Na Floridě také objevil svou novou vášeň – surfování. Od té doby se
podílel na sedmi velkých filmových produkcích a zúčastnil se expedic do vzdálených
zemí, třeba do Kyrgyzstánu. Momentálně studuje vědu o sportu na Salzburgské
univerzitě.
Filmy, které režíroval, nebo na kterých se jinak podílel, zahrnují: The Blink of an
Eye (1999), Agent Müller (short film, 1999), Web Sea Hawk (2001), The Trip (2003),
Red Bull X-Alps (2003), Red Bull Vertigo (2003), Longplaypark (2004), Paragliding
Grand Prix Interlaken (2004), Crossing the Lines (2005), Red Bull X-Alps 05 (2005),
Red Bull Dolomitenmann 05 (2005), Red Bull X-Alps 09 (2009, promítán na našem
festivalu v r. 2010) a mnoho dalších.
52
Režiséři
Born in Graz, Austria Chris Hoerner graduated from the Sports High School of Eisenerz,
Styria where he started paragliding at the age of 15. Being strongly attracted by the
mountains he spent a great deal of his time outdoors climbing, skiing and hiking. He
also found time to attend Boulder High School in Colorado. In order to combine extreme
sports and filmmaking at a professional level he also studied at the Film School in Salzburg. During his movie making education he spent half a year in Florida where he was
a cameraman on one of the world’s biggest aircraft carriers and on a submarine. While
in Florida he also discovered his passion for surfing. Since then he has been involved in
several big movie productions, and expeditions to off beat countries like Kyrgyzstan.
Chris is currently studying Sports Sciences at the University of Salzburg.
He has directed, produced or worked on many films including: The Blink of an Eye
(1999), Agent Müller (short film, 1999), Web Sea Hawk (2001), The Trip (2003), Red
Bull X-Alps (2003), Red Bull Vertigo (2003), Longplaypark (2004), Paragliding Grand
Prix Interlaken (2004), Crossing the Lines (2005), Red Bull X-Alps 05 (2005), Red Bull
Dolomitenmann 05 (2005), Red Bull X-Alps 09 (2009, shown at our festival in 2010) to
name but a few.
Chappaz Gilles
Po čtyřech letech života v Paříži a práce na pozici asistent
šéfredaktora sportovního časopisu L‘Equipe, Gilles Chappaz
lítá mezi Grenoblem a Chamonix, a mezi slovem a obrazem.
Psal o osobnostech z oblasti lyžování a horolezectví, později se začal věnovat dokumentární filmové tvorbě. Dítě hor
a syn horského vůdce, Gilles sdílí svou instinktivní vášeň pro
výšky se svým dvojčetem Xavierem, který je Prezidentem
Společnosti horských vůdců v Chamonix (Compagnie des Guides de Chamonix).
Gilles je vystudovaný instruktor lyžování. Po škole se orientoval na žurnalistiku
a pracoval pro francouzské časopisy o horách (Montagnes, Vertical). Pracoval jako
šéfredaktor časopisu Ski Français, prvního skutečného časopisu o lyžování ve Francii. Režíroval několik filmů o horách, za které získal několik ocenění: René k Jeanne,
Svět Gastona Rébuffata, Boivin – extrémně váš.
After spending four years in Paris as assistant editor of L‘Equipe magazine, Gilles Chappaz now oscillates between Grenoble and Chamonix, and between words and images.
He wrote about the great figures of skiing and mountaineering, and later devoted himself to documentary filmmaking. A child of the mountains and the son of a mountain
guide, Gilles shares a visceral passion for high places with his twin brother Xavier, President of the Compagnie des Guides de Chamonix. Gilles graduated as a ski instructor.
He then turned to journalism and worked for French mountain magazines (Montagnes,
Vertical). He used to be the editor of Ski Français, the first real French ski magazine. He
has directed several award-winning mountain films, such as René to Jeanne, The World
of Gaston Rébuffat, and Boivin – Extremely Yours.
Režiséři
53
Kubarska Eliza
Režisérka dokumentárních filmů, producentka, kameramanka, cestovatelka a horolezkyně Eliza Kubarska se
narodila v roce 1978 v Polsku. Vystudovala obor plastika
a vizuální umění na Akademii umění ve Varšavě. Režírovala
a produkovala mnoho uměleckých audiovizuálních instalací a krátkých klipů a filmů jako například úspěšný projekt
Máma, táta a já, anebo instalace Klec, jež byla vystavena v polské Národní galerii
umění.
Eliza patří k polské špičce ženského horolezectví; na kontě má mnoho nových cest
v různých zemích světa (Grónsko, Maroko, Mali, Mexiko, Malajsie). Zúčastnila se expedic do Grónska, na pákistánské legendární věže Trango, na Borneo, nebo do Vietnamu. Proto se také v poslední době zaměřuje na dobrodružné a expediční filmy.
Její díla s tematikou hor: Co se stalo na ostrově Pam a Mexiko – jiná dimenze, byla
vybrána a oceněna na prestižních mezinárodních horských filmových festivalech.
Born in 1978 in Poland, Eliza Kubarska is a documentary movie director, producer, camera operator, traveller and alpinist. She graduated from the Academy of Fine Arts in
Warsaw where she majored in sculpture and visual arts. She is the director and producer of a number of artistic audiovisual installations, short clips and films such as the
award-winning Mom, Dad and Me, and the audio-video installation The Cage presented at the Polish National Gallery of Art. Establishing her own big-wall routes around
the globe (Greenland, Morocco, Mali, Mexico, Malaysia), Eliza belongs to the elite of
Polish female climbing explorers. She has participated in expeditions to Greenland, Pakistan’s legendary Trango Towers, Borneo, or Vietnam. As a result of these travels, she
has, more recently, focused on adventure and expedition films. Her mountain-focused
films What Happened on Pam Island and Mexico – Another Dimension have received
awards at prominent international mountain film festivals.
Lee Alastair
Posledních 20 let filmař a lezec Alastair Lee cestoval za lezením a do hor všude možně po světě. Jeho originální nadšení
pro horské prostředí se nejvíce odráží v jeho perfektní práci
s kamerou a inovativní filmařské práci. Lezl na šesti světadílech, ale po příchodu jeho prvního syna na svět v roce 2005
je prozatím lezení na sedmém světadílu málo pravděpodobné...
Alastair je autorem a nakladatelem dvou lezeckých průvodců a pěti fotografických knih. Coby filmař s více než 50 mezinárodními oceněními na svém kontě
vyprodukoval deset filmů: Made in China (2001), Climbing in Morocco (2003), I Am
Climbing (2004), Twice Upon a Time in Bolivia (2004), Storms – The Movie (2005),
Set in Stone (2006), PSYCHE (2007), On Sight (2008). V roce 2009 se Alastair spojil
s vynikajícím lezcem Leo Houldingem a natočil svůj prozatím nejodvážnějším film,
The Asgard Project (2009), jež získal 19 mezinárodních ocenění (na našem loňském
festivalu získal druhý největší počet hlasů v hlasování o Cenu diváka). Jeho poslední
počin PSYCHE II (2010) sklidil zatím Hlavní cenu a Cenu za nejlepší horolezecký film
na festivalu v Kendalu v Anglii.
54
Režiséři
Film maker and climber Alastair Lee has spent the past 20 years pursuing rocks and
mountains around the world. His genuine passion for the mountain environment is best
expressed through his superb photography and innovative film work.
Alastair has climbed in six of the world‘s continents but with the arrival of his first
son in 2005 climbing on the seventh continent isn‘t looking likely...
He has also written and published two climbing guide-books and five photographic
books.
As a filmmaker with over 50 international awards, Alastair has made 10 movies so
far: Made in China (2001), Climbing in Morocco (2003), I Am Climbing (2004), Twice
Upon a Time in Bolivia (2004), Storms – The Movie (2005), Set in Stone (2006), PSYCHE
(2007), On Sight (2008).
In 2009 Alastair teamed up with top climber Leo Houlding on his most ambitious
film to date; The Asgard Project (2009) which has won 19 international awards. Most
recently in 2010 PSYCHE II scooped the Grand Prize and Best Climbing Film at the Kendal
Mountain Film Festival.
Likar Igor
Igor Likar je básník, divadelní, rozhlasový a filmový režisér. Žije v slovinské Ljublani. Ve své rodné zemi je také známý jako divadelní a filmový dramaturg, scénárista
a dramatik. Režíroval několik divadelních her od Becketta, Strindberga a dalších
známých autorů. Díla, kterých je autorem nebo která režíroval, se účastnila mnoha
mezinárodních festivalů a odnesla si množství ocenění. Igor Likar je také autorem
a režisérem několika multimediálních projektů a webových stránek.
Jeho filmografie čítá 51 dokumentárních a televizních filmů. Mezi oceněnými
díly jsou také filmy V království Peca (Zlatý motýl v Trentu, Itálie, 1993) a Záhadné
vnitro Bílé hory (Zlatý motýl v Trentu, Itálie, 1997).
Igor Likar is a poet, dramatist, and a radio and film director. He lives in Ljubljana,
Slovenia where he is also known for his theatre and film work as screenwriter and
playwright. He directed several theatre pieces by Beckett, Strindberg and other famous
authors. The works he has either written or directed have been performed at numerous
international festivals and won a number of awards. He has conceived and directed
several multimedia and web site projects as well.
His work includes 51 documentary and TV films. The award-wining films include: In
the Kingdom of Peca (Golden Butterfly of Trento, Italy, 1993) and The Mysterious Interior of the White Mountain (Golden Butterfly of Trento, Italy, 1997).
Matoušek Jaroslav
Jaroslav Matoušek (1964) pochází z Košic a původně pracoval v oblasti měření a regulace. Již od dětství se věnoval sportu – lyžování, plávání, cyklistice, vysokohorské
turistice. Začátkem devadesátých let se dostal ke skialpinismu a horolezectví. Dnes
má na svém sportovním kontě extrémní sjezdy žlebů a štítů ve Vysokých Tatrách
a v Alpách a mnoho horolezeckých výstupů ve Vysokých Tatrách.
Jeho první, amatérský film z roku 2000 nesl název Lyže a hory. Po něm následovali filmoví průvodci skialpinismu ve Vysokých Tatrách (2004–2009). Kromě
svého posledního filmu Jastrabka se na filmových festivalech s horskou tematikou
prezentoval i dvěma dalšími díly: Doteky s Tatrami (2010) a Tuhé skupenství vody
Režiséři
55
(2010), za které již získal několik ocenění. V současnosti spolupracuje v oblasti filmu
i s jinými filmaři a studii na profesionální úrovni.
Jaroslav Matoušek (1964) comes from Košice, Slovakia and his original professional
field was that of instrumentation. He has been involved in sports since he was a child –
skiing, swimming, cycling and hiking. He tried ski mountaineering and mountaineering
in the early 90’s. Since then he has made a number of extreme downhills in the gullies
and peaks in the High Tatras and in the Alps. In addition to this, he has made a lot of
climbs in Slovakia’s mountains.
Jaroslav’s first amateur film from 2000 was called Skis and Mountains. This work
was followed by a series of video guides for ski mountaineering in the High Tatras,
Slovakia (2004 – 2009). Besides his most recent film Jastrabka, two other award-winning works of his have been shown at mountain film festivals: Contacts with the Tatras
(2010) and Solid State of Water (2010). At the moment, Jaroslav also cooperates with
other filmmakers and film studios at a professional level.
Mlejnek Roman
Roman Mlejnek pracuje jako biospeleolog Správy jeskyní České republiky a více než
třicet let se zabývá entomologií (zkoumání hmyzu). Od roku 1987 je členem České
speleologické společnosti, kde v roce 1991 založil biospeleologickou organizaci Antroherpon. Zoologickému průzkumu jeskyní se zaměřením na bezobratlé se věnuje
nejen v jeskyních České republiky, ale i v zahraničí (především Balkán).
Ve speleologii podnikl i řadu sportovních akcí, z nichž asi nejhodnotnější je sestup do chorvatské propasti Patkov gušt – druhé nejhlubší vertikální šachty světa.
Roman Mlejnek works as a biospeleologist for the Czech Administration of Caves and
has specialised in entomology (the study of insects) for over thirty years. He has been a
member of the Czech Association of Speleology since 1987 through which he founded, in
1991, the biospeleologic organization Antroherpon. The scope of his zoological research
in caves focuses on invertebrates and is not only limited to the territory of the Czech
Republic, it also includes foreign destinations such as the Balkans.
Roman is also involved in some sports activities which he combines with speleology.
His most notable achievement was his descent into the deep abyss Patkov gušt, in Croatia. It is the second largest vertical shaft in the world.
Mortimer Peter
Filmař Peter Mortimer žije v Boulderu v Coloradu. Je zakladatelem dobrodružné filmové společnosti Sender Films.
Peter produkoval a režíroval pět proslavených dokumentárních filmů o horolezcích z těch nejúspěšnějších filmů tohoto
žánru. Tyto dokumentární snímky získaly na padesát ocenění na mezinárodních festivalech, včetně mnoha ocenění
na prestižním festivalu v kanadském Banffu. Peter také koprodukoval a režíroval
horolezecké a dobrodružné klipy pro různé televizní kanály.
Peter je absolventem Fakulty filmové a televizní tvorby na Jihokalifornské univerzitě, kde v rámci studijního programu produkce získal titul MFA (magistr umění).
Také je zaníceným lezcem a za svou lezeckou a filmařskou vášní už procestoval svět.
56
Režiséři
Peter Mortimer is a filmmaker who lives in Boulder, Colorado. He is the founder of the
adventure film company Sender Films. Peter has produced and directed five critically
acclaimed feature rock-climbing documentaries, among the most widely-viewed films
of the genre. His documentaries have won over 50 awards at international film festivals, including numerous awards at the prestigious Banff Film Festival. Mortimer has
also produced and directed climbing/adventure segments for television.
Peter received his BA from Colorado College, and later received his MFA from USC’s
School of Cinema and Television in the Peter Stark Producing Program. Peter is an avid
climber, and travels the world following his climbing and filming passions.
Nadiras Julien
Julien pochází z pařížského regionu a velmi brzy objevil lezení na pískovcových skalkách ve Fontainebleau. Tato oblast
je od jeho domu na dosah a stala se ideálním hřištěm, kde
Julien poprvé okusil skalní lezení. Od té doby už za lezením
procestoval svět a v současnosti studuje audiovizuální tvorbu, kde se seznamuje s principy produkce (tvorba námětu,
scenáristika, kamera a střih). Zaměřuje se na natáčení outdoorových sportů.
Jeho cílem je vzdálit se od tradičního způsobu točení sportovních filmů, a to skrz
svůj poetický přístup k činnostem vykonávaným uprostřed přírody.
Originally from the Paris area, Julien discovered climbing on sandstone balls in the forest of Fontainebleau very early. The forest was just round the corner from his place and
it became an ideal playground for Julien’s first explorations and the learning of rock
climbing. Julien has climbed around the world and is now a student of audiovisual studies where he is learning about the production procedures (storyboard, script writing,
camera and editing). He specializes in shooting outdoor sports.
His ambition is to get away from standard sports film making by applying his poetic
approach to activities practiced in the heart of nature.
Rosen Nick
Nick Rosen je scénárista a producent, a také spoluzakladatel Sender Films. Kromě horolezeckých filmů Nick pracoval
na širokém spektru různých jiných námětů: hospodářská
politika, občanská válka, yoga, profesionální wrestling,
anebo výjimečnost psů plemene Welsh Corgi. Za svou práci
pro film a televizi získal mnoho ocenění.
Nick absolvoval první stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru politologie
na Coloradské vysoké škole a magisterský titul získal na Kolumbijské vysoké škole
zahraničních a veřejných věcí. Má bohaté pracovní zkušenosti z oblasti mezinárodních organizací, politiky a financí.
Nick Rosen is a writer and producer and co-creator at Sender Films. Nick‘s work has covered a broad range of subjects beyond rock climbing: economic policy, civil war, yoga,
professional wrestling, and the esoteric of Welsh Corgis. His work for film and television
Režiséři
57
has won a number of awards. Nick received his BA in political science from Colorado
College, and his master’s at Columbia‘s School of International and Public Affairs. He
has worked extensively in the world of international organizations, politics and finance.
Singleman Glenn Dr
Dr Glenn Singleman kloubí čtyři různé profese: je lékař
urgentního oddělení, profesionální dobrodruh, motivační
řečník a tvůrce dokumentárních filmů. Vystudoval medicínu
na Univerzitě v Sydney v roce 1982. V roce 1988 získal diplom postgraduálního studia v oblasti Komunikace (filmová
tvorba) na Technické univerzitě v Sydney. Glenn produkoval
a režíroval šest dokumentárních filmů pro National Geographic Television a spolupodílel se na mnoha dalších. Jeho nejznámějším dílem je film BASEclimb – dokumentární film jeho rekordním BASEjump seskoku z věže Great Trango v roce 1991.
Tento film získal 22 mezinárodních ocenění a prodával se v 156 státech. Části tohoto
dokumentu byly vybrány do „Best of National Geographic“, „National Geographic‘s
Millennium Special“ a „National Geographic‘s Voyager 25th Anniversary Special“.
Glenn spolupracoval s legendárním režisérem Jamesem Cameronem na dvou dokumentárních filmech: Aliens of the Deep (3D Imax pro Disney) a „Last Mysteries of the
Titanic“ (přímý přenos z Titaniku v roce 2005 pro Discovery). Jiné filmařské projekty
jej zavedly na Antarktidu, do And, Himalájí a na Kavkaz, a také na dno oceánu.
Dr Glenn Singleman combines four careers – he is an Emergency Physician, a professional adventurer, a motivational speaker and a documentary film maker. He graduated
in medicine from the University of Sydney in 1982. He holds a post-graduate diploma in
Communications (film making) from the University of Technology (Sydney) 1988. Glenn
has produced/directed six documentaries for National Geographic Television and crewed on many others. His most acclaimed film is BASEclimb – the documentary about
his world record BASEjump from the Great Trango Tower in 1991. That film won 22 international awards and sold in 156 territories. Parts of the documentary featured on
„Best of National Geographic‘, ‚National Geographic‘s Millennium Special‘ and ‚National Geographic‘s Voyager 25th Anniversary Special‘. Glenn has worked with legendary
director James Cameron on two documentaries; Aliens of the Deep (3D Imax for Disney)
and ‚Last Mysteries of the Titanic‘ (live broadcast from Titanic in 2005 for Discovery).
Other film projects have taken him to Antarctica, the heights of the Andes, the Himalayas and the Caucasus as well as the bottom of the ocean.
Smrž Ondřej
Ondřej Smrž (1977) se k videu dostal v roce 2004, kdy jako
nadšený amatér točil a stříhal vše, co se pohnulo. Časem se
začal upínat k natáčení své vášně – lezení. První větší pokusy směřovaly do žánru lezecké komiky (Sherpa Limit, Sherpa
Soda) a později se ubíraly spíše dokumentárním směrem
(Petrohradské PADání 2007, Alpská Trilogie: Císařovy nové šaty, HUDY Boulder Cups
2010).
58
Režiséři
Ondřej Smrž (1977) got into filmmaking in 2004. Then an eager amateur, he used to
film all that would move. However, he soon was drawn to shooting his tru passion –
climbing. Ondřej’s first attempts fall under the category of climbing comedy (Sherpa
Limit, Sherpa Soda) nevertheless, more recent works of his are in the style of documentaries (Petrohradské PADání 2007, Alpine Trilogy: Emperor’s New Clothes, HUDY Boulder
Cups 2010).
Svárovský David
David Svárovský (1977) pochází z Mladé Boleslavi. Od dětství rád tráví volný čas
v přírodě, zejména pak v okolí skalních měst a v horách. Skalnímu lezení propadl
relativně nedávno, asi před šesti lety. Cestování se věnuje od svých 20 let a mezi jeho
oblíbené destinace patří Latinská Amerika, Asie a jak pomalu stárne, rád objevuje
i krásy evropských zemí. Amatérskému zpracování svých cest ve filmové podobě
se věnuje asi osm let a loni se poprvé pustil s kamarády ze skal do hraného filmu
„Tenkrát v Ráji“.
David Svárovský (1977) of Mladá Boleslav, Czech Republic has always enjoyed spending
his leisure time in the countryside, particularly in the rocky areas and in the mountains.
He got into rock climbing relatively recently, some six years ago. He started travelling
when he was 20 and his favourite destinations are situated in Latin America, Asia and
increasingly, as he grows older, in Europe as well. For about eight years, he has been
making amateur films from his travels and the film Tenkrát v Ráji, which he undertook
with his climbing comrades, is David’s first ever fiction project.
Režiséři
59
Rejstřík filmů
Index of Films
Ahoj a díky za lezení
Aljaška v Česku
Aljaška v prašanu
Annapurna, La Clave
Biele leto na Denali
Bleed in Hell
Brother´s Wild
Caminho Teixeira
Co sie wydarzylo na wyspie Pam
Demencia Senil 9a+
Dotknúť sa Denali
Dusk Till Dawn
High Tor
Hollow Caves
HUDY Cup Sněžník
Jastrabka
Jeho veličenstvo kráľ
Le monde de Gaston Rébuffat
Les Dessous de Ganesh
Linea Continua
Moje vrcholy
No Ceiling - The BASEclimb 3 Story
Oceans of Fear
On the trail of Genghis Khan: In the Skin of a Wolf
Panaroma
Phantom Cima Grande
Piedra de Luz
Point of No Return
Poseidon - podzemní labyrint
Salewa Soultrip Argentina
Scottish Ice Trip - Looking for Nessie
Stopy písku
Svetloba Gora
Tenkrát v Ráji aneb Damals im Paradies
The Prophet
Tour de Labe Handicap
Traum Leben
Trou de Fer
Tuzgle
Vytriezvenie do reality
60
Rejstřík filmů
21
21
22
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
Rejstřík režisérů
Index of Directors
Chrenčík Pavel
Alvaro Sebastian
Barabáš Pavol
Barmasse Hervé
Berthet Giacomo
Broust Guillaume
Canyigueral Jordi
Cellier Vladimir
Cope Tim
Černík Martin
Diniz Alexandre
Dudlák Vladimír
Dymáková Silvie
Grajciar Martin
Hanuš Jaromír
Hatiar Rastislav
Hoerner Chris
Chappaz Gilles
Kaleta Robin
Kraus Tomáš
Kubarska Eliza
Lee Alastair
Levati Damiano
Likar Igor
Mackovitz Hanno
Manca Stanislav
Matoušek Jaroslav
Mlejnek Roman
Mortimer Peter
Nadiras Julien
Novotný Michal
Portilla Carmen
Púchy Peter
Rosen Nick
Singleman Glenn Dr
Slanina Petr
Smrž Ondřej
Steinberg Denis
Svárovský David
Winkler Martin
46
37, 47
8, 27, 37, 47
32
32
40
27, 35, 49
31, 45, 49
35, 50
22
25, 50
24, 51
43
36, 51
21
27, 52
44, 52
31, 53
22
22
26, 54
24, 28, 29, 34, 43, 54
32
41, 55
39
24
30, 55
38, 56
9, 25, 38, 56
31, 45, 57
22
23
30, 33
9, 25, 57
33, 58
41
9, 21, 29, 58
31
42, 59
39
Rejstřík režisérů
61
62
Partneři festivalu
Partneři festivalu
63
64
Partneři festivalu
Partneři festivalu
65
TEPLICE NAD METUJÍ, 549 57 CZECH REPUBLIC
tel./fax: (+420) 491 581 042, [email protected]
batohy, stany, lezečky, vařiče, lana, karimatky,
spacáky, horolezectví, horská kola, trekking, lyžování
Pro stálé zákazníky máme připraveny zákaznické karty (ušetříte 5–10 %).
w w w . r e d p o i n t t e a m . c z
66
Partneři festivalu
Partneři festivalu
67
68
Partneři festivalu
ELEKTROINSTALACE
VŠEHO DRUHU
Zahradní 282
549 54 Police nad Metují
Telefon: (+420) 491 541 160
Partneři festivalu
69
70
Partneři festivalu
Partneři festivalu
71
w w w.tiskofset.cz
72
Partneři festivalu
Partneři festivalu
73
Obec Adršpach
74
Partneři festivalu
Partneři festivalu
75
Obsah / Contents
76
Úvodní slovo
Introduction
6-7
Mezinárodní aliance pro horský film
International Alliance for Mountain Film
8
Výsledky 27. MHFF 2010
Winners of the 27th International Mountaineering Film Festival
9
Hosté
Guests
10–12
Porota
Jury
13–16
Program MHFF
Programme of the IMFF
17–18
Projekce – kino
Screening – cinema
19
Projekce – škola
Screening – school
20
Filmy
Films
21–46
Režiséři
Directors
47–59
Rejstříky
Indexes
60–61
Obsah
POZNÁMKY
77
Katalog 28. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
Brochure of the 28th International Mountaineering Film Festival
Sestavil / Editor
Diana Šimová
Překlady / Translations
Diana Šimová
Jazykové korektury / Proofreading
Marie Jirmannová
Graham William Hendrey
Martina Tauchmanová
Jitka Poláková
Grafická úprava a tisk / Graphics and Print
Tisk OFSET Úpice, a.s.
Festivalová rada / Festival Board
Blanka Fichtnerová
Marie Jirmannová
Milan Brandejs
Oldřich Schejbal
Oldřich Šlegr
Tomáš Čada
Zbyněk Červený
Festivalová komise pro výběr filmů / Film Selection Committee
Marie Jirmannová
Oldřich Schejbal
Tomáš Čada
©Mezinárodní horolezecký filmový festival
Rooseveltova 15
549 57 Teplice nad Metují
Czech Republic
tel.: +420 491 58 12 07
fax: +420 491 58 11 91
e-mail: [email protected]
web: www.horolezeckyfestival.cz
Vydáno v červenci 2011. / Printed in July 2011.

Podobné dokumenty

Katalog filmů - Mezinárodní horolezecký filmový festival

Katalog filmů - Mezinárodní horolezecký filmový festival Na světě existuje mnoho horských festivalů, a Mezinárodní horolezecký filmový festival, Teplice nad Metují je hrdý, že je jedním z členů Mezinárodní aliance pro horský film. Je to organizace, které...

Více