ŠKOLKA VOLÁ

Komentáře

Transkript

ŠKOLKA VOLÁ
Obsah
Obsah ............................................................................... 1
14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM ...................... 2
A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město ...................................................... 2
B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem .............................................................. 2
C) Tvorba s dětmi - Moje město ................................................................................. 3
D) Česká písnička - Když jsem já sloužil................................................................... 4
E) Morning circle - Ranní kruh "Kde bydlím" ............................................................ 5
F) English - On my farm................................................................................................ 5
15. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT .................................................................... 7
A) Básnička s pohybem - ČJ - U nás doma ............................................................... 7
B) Aktivita - Pracovní list - květináče ....................................................................... 7
C) Tvorba s dětmi - Můj dům ....................................................................................... 9
D) Česká písnička - Když jsem já sloužil................................................................... 9
E) Morning circle - Ranní kruh "Odkud jsem" ........................................................ 11
F) English - Old McDonald.......................................................................................... 11
16. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT .................................................................. 13
A) Básnička s pohybem - ČJ - U nás doma ............................................................. 13
B) Aktivita - Pracovní list - Rozdíly.......................................................................... 14
C) Tvorba s dětmi - Můj dům ..................................................................................... 15
D) Česká písnička - Když jsem já sloužil................................................................. 16
E) Morning circle - Ranní kruh "Adresa"................................................................. 16
E) English - On the phone?......................................................................................... 17
17. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT .................................................................. 18
A) Básnička s pohybem - ČJ - Večer u nás doma ................................................. 18
B) Aktivita - Pracovní list - co je pravda ................................................................ 19
C) Tvorba s dětmi - Lampička ................................................................................... 20
D) Česká písnička - Ach synku, synku ...................................................................... 20
E) Morning circle - Ranní kruh "Můj domov" .......................................................... 20
F) English - Pass the secret....................................................................................... 21
18. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT .................................................................. 22
A) Básnička s pohybem - ČJ - Večer u nás doma ................................................. 22
B) Aktivita - Hra s kostkami - Postavíme dům ...................................................... 22
C) Tvorba s dětmi - Lampička ................................................................................... 23
D) Česká písnička - Ach synku, synku ...................................................................... 23
E) Morning circle - Ranní kruh "Co dělám doma" ................................................... 24
F) English - Water, hot, fire! .................................................................................... 24
1
14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM
A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město
B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem
Výlet do města - pozorovat to, co je pro město typické a na vesnici to nenajdeme
2
C) Tvorba s dětmi - Moje město
3
D) Česká písnička - Když jsem já sloužil
4
E) Morning circle - Ranní kruh "Kde bydlím"
Kde bydlím?:
Kde bydlíš?
Bydlíš ve městě?
Bydlíš na vesnici?
Bydlíš v domě nebo v panelovém
domě?
Where do I live:
Where do you live?
Do you live in the city?
Do you live in the village?
Dou you live in the house or in the
block of flats?
F) English - On my farm...
Cíle:
Jazyk - nácvik písničky
Aktivita:
Hudební, pohybová
Rhime: The Dog Says
5
Písnička: On my farm
6
15. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT
A) Básnička s pohybem - ČJ - U nás doma
B) Aktivita - Pracovní list - květináče
7
8
C) Tvorba s dětmi - Můj dům
D) Česká písnička - Když jsem já sloužil
Travička zelená, Ovčáci čtveráci, Prší prší - opakovat, doprovod s nástroji
9
10
E) Morning circle - Ranní kruh "Odkud jsem"
Odkud jsem?:
Odkud jsi?
Odkuj je?
Jsem z ....
Moje maminka je z ....
Můj tatínek je z ....
Where I am from?:
Where are you from?
Where is she/he from?
I am from ...
My mother is from ....
My father is from...
F) English - Old McDonald...
Cíle:
Jazyk - nácvik písničky
Aktivita:
Hudební
Rhime: The Dog Says
Písnička: Old McDonald
11
12
16. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT
A) Básnička s pohybem - ČJ - U nás doma
opakovat
13
B) Aktivita - Pracovní list - Rozdíly
14
C) Tvorba s dětmi - Můj dům
dodělat
15
D) Česká písnička - Když jsem já sloužil
E) Morning circle - Ranní kruh "Adresa"
Adresa:
Co je to adresa?
K čemu máme adresu?
Proč musíš znát svou adresu?
Znáš svou adresu?
Z čeho se skládá adresa?
Jméno, ulice, číslo popisné, číslo
bytu, dveří, město, směrovací číslo,
země.
Address:
What is and address?
Why we have an address?
Why you need to know your address?
Do you know your address?
What everything is part of an
address?
Name, street, house number, flat
number, door number, city, post
code,
country.
16
E) English - On the phone?
Cíle:
Jazyk - nácvik slovní zásoby (pozdravy, společenské fráze, umět se zeptat
na jméno druhého, představit se
Gramatika:
sloveso TO BE
Písnička:
Hello, hello, hello, hello!
What's your name? What's your name?
Hello, hello, hello, hello! I'm .... I'm....
Hello, .....
Rhyme: Knock at the door
17
17. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT
A) Básnička s pohybem - ČJ - Večer u nás doma
naučit
18
B) Aktivita - Pracovní list - co je pravda
19
C) Tvorba s dětmi - Lampička
D) Česká písnička - Ach synku, synku
E) Morning circle - Ranní kruh "Můj domov"
Můj domov:
Co je to domov?
Kde jsem doma?
Jsi doma rád?
My home:
What is home?
Where I am at home?
Are you happy at home?
20
F) English - Pass the secret
Cíle:
Jazyk - procvičování slovní zásoby
Aktivita - procvičovací, pohybová
Pomůcky - obrázky
Gramatika:
sloveso TO BE
Písnička: My favourite things
My Favourite Things.mp3
My Favorite Things (Sound of Music) - Julie Andrews.mp3
Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things
Cream colored ponies and crisp apple strudels
Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles
Wild geese that fly with the moon on their wings
These are a few of my favorite things
Girls in white dresses with blue satin sashes
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
Silver white winters that melt into springs
These are a few of my favorite things
When the dog bites
When the bee stings
When I'm feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don't feel so bad
Rhyme: Knock at the door
21
18. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - DŮM A BYT
A) Básnička s pohybem - ČJ - Večer u nás doma
opakovat
B) Aktivita - Hra s kostkami - Postavíme dům
22
C) Tvorba s dětmi - Lampička
dodělat
D) Česká písnička - Ach synku, synku
23
E) Morning circle - Ranní kruh "Co dělám doma"
Co dělám doma?:
Co děláš doma?
Co nemůžeš dělat doma?
Co děláš doma nejradji?
Co neděláš doma rád?
What I am doing at home?:
What are you doing at home?
What you can not do at home?
What is the best thing you do at
home?
What is the worst thing you do at
home?
F) English - Water, hot, fire!
Cíle:
Jazyk - procvičování slovní zásoby, zvířatka
Aktivita - pohybová
Písnička: My favourite things
Rhyme: Two Little Eyes to Look Around
24

Podobné dokumenty

PDF – řešení.

PDF – řešení. How many pillows do you have on your sofa? What colour are the pillows? Is there a new tablecloth in your dining room? How much were your tea towels? How much money did you pay for the new oven? Ho...

Více

Mediakit 2016 - Ambit Media, as

Mediakit 2016 - Ambit Media, as Ambit Media, a. s. is one of the foremost publishing gická revue – Interní medicína, and Urologické listy. houses in the Czech Republic and focuses on professiAmbit Media runs the portal of fine-ar...

Více

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových My wife & I made up in excess of 20 champions in Whippets, Greyhounds & English Pointers. I have judged Whippets & Greyhounds in Ireland at Championship shows and award CC in UK in both breeds. I a...

Více