Neumannova_ SVALY

Transkript

Neumannova_ SVALY
26.9.2014
SÍLA DÝCHACÍCH SVALŮ
Klinický dopad snížené síly
dýchacích svalů
…během nádechu nutná pro
překonání elastických a
retrakčních sil plic a tkání
hrudníku
Mgr. K. Neumannová, Ph.D.
1Katedra
přírodních věd v kinantropologii a Katedra fyzioterapie,
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc, ČR
…nutná pro dostatečný aktivní
výdech a efektivní expektoraci
Mgr. J. Zatloukal, Ph.D.
2University
Hospitals of Leicester NHS Trust, Department of
Pulmonary Rehabilitation, Leicester, UK
NEDOSTATEČNÁ SÍLA DÝCHACÍCH SVALŮ
NEDOSTATEČNÁ SÍLA DÝCHACÍCH SVALŮ
NEJČASTĚJŠÍ HODNOCENÍ V KLINICKÉ PRAXI:
- vyšetření hodnot maximálního
nádechového a výdechového ústního
(nosního) tlaku
DUŠNOST
NEEFEKTIVNÍ EXPEKTORACE
PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU
ÚNAVA
TRÉNINK DÝCHACÍCH SVALŮ
THRESHOLD PEP
THRESHOLD IMT
TRIFLO
>80 % náležité hodnoty normy:
svalová síla OK
50-80 % náležité hodnoty normy:
snížená svalová síla
< 50 % náležité hodnoty normy:
oslabení dýchacích svalů
- vyšetření posturální a stabilizační funkce
bránice
54,4 % NH
test trojflexe
TRÉNINK DÝCHACÍCH SVALŮ
• Specifický trénink dýchacích svalů
– silový trénink
(vyšší intenzita, kratší čas)
- 60-80% PImax, PEmax
POWER BREATH
THERA PEP
PARI PEP S-SYSTÉM
CLINICFLO
VOLDYNE
BREATH COACH
– vytrvalostní trénink
(nižší intenzita, delší čas)
- 15-30% PImax, PEmax
– koordinační trénink
(střední intenzita,
důraz na dechový stereotyp)
- 30-45% PImax, PEmax
FLOW BALL
1
26.9.2014
kardiovaskulární
limitace
respirační
limitace
KAŠEL - fáze
celková svalová
slabost
desaturace
< 85 %
INSPIRAČNÍ
KOMPRESNÍ
EXSPIRAČNÍ
suplementární O2
konstantní zátěž
70 % maxima
> 10 min
< 10 min
intervalový
aerobní trénink
kontinuální
aerobní trénink
slabost
dýchacích svalů
slabost
kosterních svalů
trénink
dýchacích svalů
silový trénink
hluboký nádech
síla inspiračních svalů
IVC
správná funkce glottis
aktivace abdominálních
a interkostálních svalů
proti uzavřené glottis
(Gathot, V, 2012; Derom, E, 2012)
aktivace
exspiračních svalů
MEP > 60 cmH2O
PCF > 270 l/min
PEF > 2.7-3.0 l/sec
COUGH ASSIST
USNADNĚNÍ EXPEKTORACE
RC-CORNET
MEP < 60 cmH2O
PARI-O-PEP
PEF < 1,6 l/s
FLUTTER
PCF <160 l/min
ACAPELLA
THRESHOLD PEP
THERA PEP
PARI PEP S-System
COUGH ASSIST
NÁCVIK
INHALACE
neefektivní
expektorace
porucha dechového
stereotypu
měkké a
mobilizační
techniky
stagnace bronchiální
sekrece
reedukace dechového
stereotypu
techniky hygieny
dýchacích cest
slabost dýchacích
svalů
trénink
dýchacích svalů
mechanická
insuflace/exsuflace
dynamická
neuromuskulární
stabilizace
ostatní techniky
polohování
vertikalizace
nácvik ADL
senzomotorická
stimulace
2
26.9.2014
ZÁVĚR
Pouze syntéza anamnézy a výsledků komplexního
vyšetření pacienta může pomoci stanovit adekvátní
léčbu,
která může pomoci zlepšit kvalitu života pacienta!
Děkujeme za pozornost ☺
[email protected]
[email protected]
3

Podobné dokumenty

Standard RHB

Standard RHB • Délka – 20-40 minut

Více

7.6 Motorická k?ra a pyramidová dráha

7.6 Motorická k?ra a pyramidová dráha Zde se odd?lují vlákna pro hlavové nervy. Pouze ?ást t?chto vláken se k?í?í, n?které hlavové nervy tak mají stejnostrannou korovou inervaci. Kortikospinální dráha pokra?uje dále a v prodlou?ené mí?...

Více

Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest v praxi

Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest v praxi ze složek plicní rehabilitace a její součástí je terapie a edukace pacienta s dechovou pomůckou. Neměli bychom v tomto případě opomíjet významnou kooperaci lékaře – sestry – fyzioterapeuta v péči o...

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Bariatrická chirurgie morbidní obezity  Bandáž  Sleeve gastrektomie  Gastric bypass

Více

Kašlací asistent

Kašlací asistent krčních fascií. Kromě již výše uvedených technik je možné využít cvičení na zvýšení rozvíjení hrudníku, reedukaci dechového stereotypu (např. pomocí dechové gymnastiky, neurofyziologické facilitace...

Více

Evaluace plicních funkcí a respiračních svalů - mygra-cz

Evaluace plicních funkcí a respiračních svalů - mygra-cz  zvýšení elastického zatížení hrudníku = ↑ dechové práce  asynchronie thorakoabdominálního pohybu během dýchání  ↑ dechové únavy (↑ aktivita akcesorních nádechových svalů)  celkové svalové osl...

Více

Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona

Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona • aerobní trénink hraniční intenzitou zátěže 85 % HRR a 13-14 RPE (max. 80% pVO2) • odporový trénink (50-60 % 1RM) • 3 měsíce po kardiochirurgické intervenci realizován odporový trénink

Více