www.theword.cz

Komentáře

Transkript

www.theword.cz
Cry from the Heart Word List
Medium
howl – zavytí
haunting – příjemně vtíravý
specifically – konkrétně, přesněji řečeno, obzvláště
dichotomy – jasný rozpor
findings – zjištění, nálezy
insight – vhled
to underlie – být základem
Mild
howl – zavytí
to miss – stýskat se
dichotomy – jasný rozpor
to remove – odvést
saliva – slina
to leave – odejít
to conclude – usoudit, vyvodit, dojít k závěru
to affect – ovlivnit, postihnout
to cause – způsobit
Spicy
howl – zavytí
haunting – příjemně vtíravý
in collaboration – ve spolupráci
involuntary – bezděčný, mimovolný
dichotomy – jasný rozpor
to predict – předpovědět
in an effort – ve snaze
insight – vhled
to underlie – být základem
controversial – sporný
www.theword.cz

Podobné dokumenty

www.theword.cz

www.theword.cz Your Real Birthplace Word List Medium siblings – sourozenci alike – prakticky stejně , velmi podobně to outline – zhruba popsat only–children – jedináčci trait – rys to raise – vychovat to hypothes...

Více

www.theword.cz

www.theword.cz Political Second Winds Word List Medium term – doba to run – kandidovat lecture circuit – přednáškové turné predecessor – předchůdce funds – fondy to keep a low–profile – držet se při zemi, držet s...

Více

www.theword.cz

www.theword.cz Shakespeare’s Gift Word List Medium to think back – vzpomínat, vracet se zpět vocabulary – slovní zásoba to apply to – vztahovat se injustice – nespravedlnost greed – chamtivost adaptable – přizpůs...

Více

www.theword.cz

www.theword.cz Sources of Inspiration Word List Medium flower petals – okvětní lístky moss – mech to soak – promočit, promáčet clay – hlína blessing – požehnání service – bohoslužba peculiar – zvláštní arrangemen...

Více

www.theword.cz

www.theword.cz Whodunnit? Word List Medium despite – i přes efforts – úsilí to come forward – hlásit se to slit – rozříznout , proříznout to mutilate – zmrzačit, zohavit alien abductions – mimozemské únosy time w...

Více