Indie - UNIGLOBE IC Travel

Komentáře

Transkript

Indie - UNIGLOBE IC Travel
Indie
Dokumenty
Ke vstupu do Indie je potřeba cestovní pas ČR opatřený platným indickým vízem. Časová platnost
cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do Indie. Cestující starší 6 měsíců,
kteří v 6 dnech před vstupem na území Indie navštívili nebo jen tranzitovali přes Afriku, Jižní Ameriku
nebo Papuu Novou Guineu, musí předložit platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici.
Cestovateli, který nepředloží toto potvrzení (mezinárodní očkovací průkaz), hrozí bez výjimky až
6denní karanténa.
Specifika, Bezpečnostní situace, Doporučení turistům
Zákaz dovozu a používání satelitních telefonů Podle sdělení indického Ministerstva zahraničních věcí
z ledna 2012 není dovoleno dovážet a používat satelitní telefony na území Indie. V případě porušení
tohoto zákazu hrozí nejen zabavení přístroje, ale i zahájení trestního řízení podle příslušných zákonů
o telekomunikacích. Zákaz se vztahuje i na turisty, kteří používají satelitní telefony např. při cestách
do Himalájí, a týká se i pouhého držení přístroje.
Doprava a telekomunikace Indická dopravní infrastruktura je na nízké úrovni. Silnice neodpovídají
standardům obvyklým v Evropě, rychlá je železniční doprava, ale podobně jako silniční má vysokou
nehodovost. Nejbezpečnějším druhem dopravy v Indii je doprava letecká. Hlavní cesty a dálnice jsou
mimo velká města špatně udržovány a neustále přeplněny. Hlavní cesty nemají více než dva pruhy,
vodorovné značení pruhů buď neexistuje vůbec, nebo je jen slabě vidět. Naprosto chybějí adekvátní
dopravní značky či upozornění. Těžké nákladní automobily, včetně kamionů a autobusů, motocykly,
chodci i dobytek se běžně vyskytují na všech silnících i na dálnicích (tzv. national highway). Od konce
roku 2012 roste v Indii rapidně počet nahlášených případů znásilnění, které v několika případech
postihlo i turistky z Evropy. Proto doporučujeme cestovatelkám dodržovat místní zvyky v oblékání,
vyhýbat se opuštěným místům a pokud možno necestovat bez doprovodu veřejnými dopravními
prostředky, zejména ne v noci.
V Indii existuje poměrně hustá autobusová síť. Její použití je relativně levné, avšak vzhledem ke stavu
indických silnic toto cestování není příliš pohodlné. Je nutno věnovat pozornost balení zavazadel,
neboť ta se přepravují na střeše autobusu. V taxislužbě platí fixní ceny stanovené místní vyhláškou.
Taxikáři je však zpravidla nechtějí dodržovat a po cizincích žádají sumy několikanásobně vyšší. Proto
lze doporučit systém tzv. Prepaid Taxi, kdy se cena taxi platí předem. Tento systém funguje na všech
mezinárodních indických letištích.
V železniční dopravě doporučujeme využít možnosti zakoupení zlevněného jízdného pro cizince, tzv.
Indrail Passes (k dostání na letištích a hlavních nádražích nebo u největších cestovních kanceláří) na
neomezený počet cest s platností až 90 dní ve všech třídách. Pro cizince je na většině větších nádraží
vyčleněna zvláštní přepážka. Zejména v letním období je třeba kupovat jízdenky na hlavních tazích až
s několikatýdenním předstihem.
V Indii existuje mnoho soukromých leteckých společností a dvě státní: "Air India" a "Indian Airlines".
Ceny jsou regulovány státem, pro cizince platí vyšší ceny než pro indické občany. Ceny letenek jsou
proto u různých leteckých společností přibližně stejné. Jako nejlepší byla několikrát za sebou
vyhodnocena indická letecká společnost Jet Airways. Společnost Indian Airlines nabízí cizincům za
500 USD službu "Discover India", což je okružní letenka, na níž je možné libovolně cestovat po Indii
touto leteckou společností během 21 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Podmínkou však je, že
cizinec si musí naplánovat nějaký okruh, pokud se tedy vrátí do místa, ze kterého již jednou vyjížděl,
platnost letenky končí.
Bezpečnostní situace
MZV ČR upozorňuje občany ČR na zvýšená bezpečnostní opatření a kontroly, které byly zavedeny po
teroristickém útoku v Bombaji v listopadu 2008 a bombových výbuchách v r. 2005. MZV ČR
doporučuje občanům ČR, aby se vyhýbali místům s větší koncentrací osob, především tržištím a
autobusovým a vlakovým nádražím, a aby se pohybovali na těchto místech jen po dobu nezbytně
nutnou.
Navzdory výše uvedenému upozornění je Indie pro Evropany relativně bezpečná země. Větším
problémem je pouze narůstající pouliční kriminalita a kapesní krádeže. K největšímu počtu okradení
turistů dochází v levných hotelích, ve vlacích a při pouliční směně valut. V některých místech Indie
(zejména Kašmír, severovýchodní státy a velká města před volbami) je zvýšené nebezpečí
teroristických útoků. Obecně doporučujeme vyšší ostražitost na místech větších shromáždění lidí,
jako jsou tržiště, vlaková nádraží, demonstrace, okolí mešit, vládních budov apod. MZV ČR důrazně
žádá občany ČR na soukromé cestě, aby se vyvarovali jakýchkoli cest do oblasti Kašmíru, kromě
hlavního města Šrínagaruského údolí v indickém svazovém státě Džammú a Kašmír. Každoročně zde
dochází k případům postřelení a dokonce i zastřelení cizích turistů a mnoha dalším nebezpečným
situacím, z nichž nejčastěji se jedná o zadržování jako rukojmí. Jedinou stabilní oblastí ve státě
Džammú a Kašmír je oblast kolem Ladakhu (Lehu) a Zanskar. Sporadické násilné incidenty etnických
povstaleckých skupin, včetně výbuchů bomb v autobusech a vlacích, jsou hlášeny z indických
svazových států Ásám, Manipur, Nagaland, Tripura a Meghalája. Občané ČR by při svých cestách
tímto územím neměli cestovat mimo velká města v noci. Ve zmíněných oblastech operují indické
ozbrojené bezpečnostní jednotky. Situace na indo-pákistánské hranici je velmi napjatá, především v
oblasti Kašmíru. Do těchto oblastí je zakázán vstup.
Podnebí a počasí
Vhodná doba pro cestování po Indii (kromě hor severní Indie) je od listopadu do března. Po této
době, tj. v dubnu a květnu, nastává velmi horké léto (vhodné pro cesty do hor), kdy se denní teploty
pohybují mezi 40 a 50 stupni Celsia ve stínu. Přibližně v polovině června začíná období monzunových
dešťů, během něhož je v Indii velmi teplo a velmi vlhko. Období dešťů trvá do srpna, někde až do
začátku září. Pro pobyt v horách severní Indie je ideální období září až listopad. Zvláště v zimních
měsících listopad až únor dochází k podstatnému zhoršení kvality ovzduší v hlavním městě Dillí, příp. i
v dalších větších městech Indie.
Strava
Indie patří mezi země s nejznečištěnějším životním prostředím na světě. Kontaminovány jsou
potraviny i voda. Doporučuje se pít pouze vodu či jiné nápoje v plastikových lahvích či krabicích.
Alkohol je v Indii k dostání pouze ve zvláštních k tomu účelu zřízených prodejnách nebo ve vybraných
restauracích.
Peníze a ceny
Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ČR. U balených potravin jsou státem stanoveny
maximální maloobchodní ceny, které se mohou v jednotlivých svazových státech lišit. Maximální cena
("Maximum Retail Price") je vytištěna na obalu. Dovážené zboží je předražené. Až na výjimky v Indii
neexistují obchody typu "supermarket". Ve větších městech a mezinárodních hotelích lze používat
platební karty, avšak pro cesty po menších městech lze doporučit dostatečnou zásobu hotovosti. V
případě nedostatku peněz existuje několik způsobů rychlého finančního transferu z ČR do Indie (např.
služby Western Union, American Express, Thomas Cook apod.).
Horolezectví
Horolezectví je možné v Indii provozovat jen na základě povolení vystaveného Indickou horolezeckou
nadací. Povolení je vydáno pouze za podmínky, že se žadatel písemně zaváže, že v případě vyslání
helikoptéry na pomoc v nouzi uhradí náklady až do výše 6.000 USD.
Adresa nadace:
Indian Mountaineering Foundation Benito Juarez Road (opp. Anand Niketan)
New Delhi - 110 021
Republic of India
Podle indických předpisů je každá horolezecká skupina (i jednotlivec) povinna oznámit itinerář a
osobní údaje všech českých účastníků na velvyslanectví ČR v Dillí.
Další užitečná telefonní čísla:
Maharashtra Govt. Of India Tourist Office, 123 Maharshi Karve Rd,Mumbai. (T) 203 3144
The Maharashtra Tourism Development Corpn, 9th flr., Express Towers, nariman Point, Mumbai(T)
202 4482
Víza, režim vstupu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické
vízum. Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního
dokladu příslušným zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronického
turistického víza (tzv. eTV) obdrženého emailem. Vízum si musí občan ČR obstarat ještě před
odjezdem do Indie, obdržet jej až při příjezdu na hraničním přechodu není možné.
A) Indické elektronické turistické vízum - eTV
Touto cestou lze žádat o jednovstupní vízum pro krátkodobou (do 30 dnů) turistickou nebo obchodní
cestu do Indie. Žádost o elektronické turistické vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky
indianvisaonline.gov.in. Cestující jej obdrží elektronicky emailem. Žádost o elektronické turistické
vízum se vyplňuje v angličtině. Rozhodnutí obdrží žadatel e-mailem do 72 hodin.
Po otevření této stránky se klikne na nadpis „e-Tourist Visa (eTV)“, poté se otevře nová webová
stránka, na které je třeba vlevo dole v rubrice „E-TOURIST VISA APPLICATION PROCESS“ kliknout na
modrý nadpis „Apply online“. Žádost vyplňujte bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek.
Po vyplnění žádosti je třeba uploadovat do systému čtvercovou fotografii cestujícího, a to ve formátu
jpg nebo jpeg, a to s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie
musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z
čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.
Dále je třeba uploadovat také sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie
cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a
maximálně 300 KB.
Součástí žádosti je platba poplatku ve výši přibližně 1.250,- Kč (odpovídající v přepočtu 49,20 USD).
Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo
MASTERCARD. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní platbu, je třeba zkontrolovat, zda držitel
karty má povoleny mezinárodní platby kartou přes internet a v jaké výši. Nepodaří-li se třikrát platbu
kartou uskutečnit, systém žádost zablokuje a je třeba ji celou zadat znovu.
Pokud z nějakého důvodu nemůžete pokračovat ve vyplňování žádosti, lze ji jednoduše uložit, systém
vydá kód, na základě kterého lze později pokračovat v procesu podání žádosti.
Po úspěšném zadání vízové žádosti přijde do emailové schránky buď elektronické vízum eTV nebo
informace, že vízum není uděleno.
Udělené eTV je třeba vytisknout na samostatný papír formátu A4 ještě před odletem do Indie a
předložit u odbavení na letišti. Po příletu do Indie se eTV spolu s pasem předkládá pasové kontrole na
letišti.
Omezující podmínky:
1. eTV lze využít pouze v případě, že jeho držitel cestuje do Indie na svůj vlastní cestovní pas, jehož
platnost neskončí dříve než 6 měsíců po příletu do Indie a který má alespoň 2 strany v pase volné.
2. eTV lze využít pouze v případě, že účelem cesty je turistika (tourism), rekreace (recreation),
návštěva pamětihodností (sight seeing), příležitostná návštěva známých nebo příbuzných (casual visit
to meet friends or relatives), krátkodobá lékařská péče (short duration medical treatment) nebo
příležitostná obchodní návštěva (casual business visit).
3. eTV lze využít pouze v případě, že jeho držitel bude mít s sebou při příletu do Indie zpáteční
letenku pro cestu z Indie nebo jízdenku pro další cestu z Indie a také dostatečné množství finančních
prostředků pro pobyt v Indii.
4. O eTV musí cestující požádat minimálně 4 dny před cestou do Indie a maximálně 34 dnů před
cestou.
5. eTV se uděluje na max. 30 dní pobytu v Indii a nelze jej prodloužit.
6. eTV se uděluje pouze k 1 vstupu do Indie a nelze jej změnit na jiný typ víza.
7. eTV lze obdržet pouze 2x v témže kalendářním roce.
8. Držitel eTV víza musí do Indie přicestovat letecky na jedno z následujících 16 letišť: Ahmedabad
(AMD), Amritsar (ATQ), Bengaluru (BLR), Delhi (DEL), Chennai (MAA), Gaya (GAY), Goa (GOI),
Hyderabad (HYD), Jaipur (JAI), Kochi (Cochin) (COK), Kolkata (CCU), Lucknow (LKO), Mumbai (BOM),
Thiruvananthapuram (Trivandrum) (TRV), Tiruchirapalli (TRZ) nebo Varanasi (VNS). Držitel eTV může
opustit Indii na jakémkoli indickém hraničním přechodu.
9. eTV neopravňuje k cestování do oblastí s omezeným vstupem (Restricted Areas, Protected Areas
nebo Cantonment Areas).
10. Držitel eTV je povinen strpět sejmutí biometrických prvků při příletu nebo při odjezdu z Indie
spočívající ve vyfotografování obličeje, v učinění podpisu, případně v sejmutí otisku prstů.
11. eTV nelze použít, pokud cestující cestuje do Indie na diplomatický pas (Diplomatic Passport),
služební pas (Service Passport) nebo úřední pas (Official Passport).
12. eTV nemůže použít osoba, která má nebo měla státní občanství Pákistánu, nebo jejíž alespoň
jeden z rodičů je nebo byl občanem Pákistánu. Taková osoba musí žádat o klasické vízum na
zastupitelském úřadu Indie.
13. Po příjezdu do Indie je držitel eTV víza povinen se jím na požádání prokázat příslušným
představitelům policie a dalších bezpečnostních složek, při ubytování v hotelu nebo při odbavení na
letišti.
14. Držitel eTV víza může s sebou do Indie přivézt svůj mobilní telefon, nesmí ale přivézt satelitní
telefon.
Potřebujete-li pomoc, napište e-mail v angličtině na adresu [email protected] nebo zavolejte na
telefon+91 11 24 300 666.
B) Klasické indické vízum
Nemůže-li cestující splnit některou z výše uvedených podmínek, je třeba, aby požádal zastupitelský
úřad Indie o klasické indické vízum, které se vylepuje do cestovního dokladu cestujícího ve formě
vízového štítku.
Žádost o klasické indické vízum se vyplňuje také prostřednictvím webové stránky
indianvisaonline.gov.in. Po otevření této stránky se klikne na šedý nadpis „Apply online“ umístěný
úplně vlevo dole v rubrice „VISA APPLYING PROCESS“. Otevře se nová webová stránka, na které lze již
začít vyplňovat samotnou vízovou žádost. Po dokončení všech kroků se žádost vytiskne a spolu s
cestovním dokladem doručí na příslušný zastupitelský úřad Indie k vyřízení.
Pro Českou republiku je příslušným zastupitelským úřadem pouze Velvyslanectví Indické republiky v
Praze. Vyřízení žádosti trvá asi 7 dní. V žádném případě není možné obdržet indické vízum na
hraničním přechodu na letišti v Dillí.
Striktně se dodržuje rozlišování pracovních (employment) a obchodních (business) víz. Pokud indické
orgány při kontrole zjistí, že udělené vízum není v souladu s vykonávanou činností, cizinec bude
vyhoštěn.
Osoba, přijíždějící do Indie na turistické vízum, může pobývat na indickém území pouze po dobu
stanovenou vízem.
Pokud žadatel o vízum plánuje v průběhu pobytu v Indii vycestovat ze země a opět se do ní vrátit,
musí na tento fakt upozornit indické velvyslanectví vystavující turistické vízum, náležitě své cesty
zdokumentovat (letenky, vouchery apod.) a požádat o vyznačení možnosti dvou, případně tří vstupů
do Indie v době kratší než dva měsíce do cestovního dokladu. Pokud toto cestovatel neučiní a
odcestuje do Indie bez této „doložky“, pravomoc vpustit jej podruhé na území má imigrační úředník
na hraničním přechodu poté, co cestovatel náležitě zdokumentuje svoji cestu.
Prodlužování víz, udělování povolení k pobytu a vydávání nových víz (do nově vystavených cestovních
dokladů v případě skončení platnosti, ztráty či odcizení dosavadního cestovního dokladu) provádějí
cizinecké úřady, tzv. F.R.R.O. (tj. "Foreigners Regional Registration Office) v Dillí (Level I-II, East Block
VIII, Sector I, R.K. Puram, New Delhi Tel: 26175286, 26711074 - budova se nachází v blízkosti hotelu
Hyatt - úřední hodiny: 9.30 - 13.30 a 14:00 - 16.00. O víkendech a svátcích je zavřeno.), Mumbai,
Kolkatě a Chennai. V hlavních městech všech ostatních indických svazových států nebo území tyto
činnosti provádějí policejní ředitelství (Police Commissioner's Office) a v některých krajských městech
(District City) příslušní zplnomocnění policejní důstojníci ve funkci "Senior Superintendent of Police"
nebo "Superintendent of Police".
K prodloužení platnosti víza je nutno si nejdříve opatřit povolení (Letter of Permission) z Ministerstva
vnitra Indie (Ministry of Home Affairs) se sídlem Lok Nayak Bhavan, Khan Market (tel.: -91-11-24693334, 2461-2543, 2461-7649).
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české občany, že na místních odděleních cizinecké
policie nelze prodlužovat turistická víza s dobou platnosti 6 měsíců.
Tříměsíční business víza lze prodloužit pouze na ministerstvu vnitra Indie v Dillí. Osobní přítomnost
žadatele je nutná.
Pokud občanovi ČR vízum během pobytu v Indii propadne, tj. neodletí původně plánovaným spojem,
bude finančně postižen. V případě úmyslného překročení pobytu o větší počet dnů hrozí vazební
stíhání s možností až tříletého trestu odnětí svobody.
Na hraničním přechodu je cizinec povinen vyplnit formulář, jehož první část slouží ke statistickým a
evidenčním účelům a druhá část jako celní a devizové prohlášení. První část se odebírá u pasové
kontroly, druhá část se odevzdá celníkům.
Do některých oblastí v Indii je vstup cizincům zakázán. Je to například oblast kolem indo-pákistánské
hranice, některé severovýchodní indické svazové státy, některé přírodní rezervace a vysokohorské
oblasti. Do některých oblastí je cizincům povolen vstup s tzv. Restricted Area Entry Permit, jenž je
nejlépe obstarat na indické ambasádě či přímo v kanceláři rezidentního komisaře příslušného
indického svazového státu. Informace o těchto oblastech, případně povolení ke vstupu, mohou
poskytnout zastupitelské úřady Indie ve světě.
V případě, že bylo vízum uděleno na dobu pobytu do 180 dní, má povinnost přihlásit cizince k pobytu
provozovatel ubytovacího zařízení. Za tím účelem musí cizinec v případě ubytování vyplnit příslušné
údaje požadované rubrikami knihy ubytovaných hostů. Držitel indického víza na více než 180 dní se
musí zaregistrovat osobně do 15 dnů po příjezdu do Indie. Registraci je možné uskutečnit na počkání
během úředních hodin úřadů uvedených výše, které prodlužují víza. Registrace pobytu se
poznamenává do cestovního dokladu cizince a je důležitá pro pozdější bezproblémové opuštění Indie.
Občané ČR, kteří jsou zaregistrováni a nemají indické vízum k více vstupům, musí při opuštění Indie
předložit potvrzení tzv. Intended Departure Clearance, které obdrží na F.R.R.O. Akreditovaní novináři
mohou toto potvrzení obdržet na letišti. Všichni občané ČR, kteří pobývají v Indii déle než 120 dní za
obchodním účelem, by měli požádat o potvrzení o výjimce z daně z příjmu tzv. "Income Tax Clearance
Exemption Certificate", a to u finančního úřadu (Foreign Section of Income Tax Department) v Dillí
(Indraprastha Estate, tel. 331-6161, linka 1650), Bombaji, Kalkatě nebo Madrásu. Toto potvrzení,
resp. potvrzené daňové přiznání, může být požadováno při odjezdu z Indie.

Podobné dokumenty

Newsletter č. 10 měsíčníku Odpady z 16.5.2012

Newsletter č. 10 měsíčníku Odpady z 16.5.2012 Sněmovna stvrdila nový zákon o podporovaných zdrojích energie Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a stvrdila nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Zákon v jednom předpisu so...

Více

celý článek 932,39 kB - Authentic World Food

celý článek 932,39 kB - Authentic World Food Navíc s sebou vozí zařízení, které každých deset minut odesílá údaje o její poloze. „To je taková psychická jistota pro lidi, co mě čekají doma. Táta mi díky tomu už v Polsku volal, proč ještě jedu...

Více

1916 – in the trap of the war, peace nowhere in sight

1916 – in the trap of the war, peace nowhere in sight Austro-Hungarian Logistic Structure and Cemeteries in Upper Soča Valley • Tadej Koren – Petra Testen The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – an International Historical Area • Kinga Ali...

Více

Časový program konference - Fakulta strojní - VŠB

Časový program konference - Fakulta strojní - VŠB Bosch Rexroth, spol. s r.o. (BRCZ/Regional Center of Competence-STA) SUCHOMEL, P., OŽANA, O. THE LINEAR ELECTROHYDRAULIC ACTUATORS FOR THEATRE TECHNICS / LINEÁRNÍ ELEKTROHYDRAULICKÉ AKTUÁTORY DIVAD...

Více

zde - EPE

zde - EPE journal (ISSN 1214-7044) and top ranked papers will be invited to publish in the Acta Technica journal (ISSN 0001-7043, indexed by SCOPUS).

Více

zde - CEBRE

zde - CEBRE Databáze pro přístup na trh/Market Access Database (MADB) http://madb.europa.eu/ Je nejdůležitějším informačním nástrojem na podporu vstupu na zahraniční trhy, který nabízí Generální ředitelství pr...

Více

Appendix - Shodhganga

Appendix - Shodhganga Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Více

Kompletní systém Viessmann zárukou efektivního využití OZE

Kompletní systém Viessmann zárukou efektivního využití OZE Německá vláda se rozhodla omezit podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem schváleného návrhu novelizace zákona o podpoře OZE je zastavit růst cen energií. Došlo rovněž k

Více