Výstava ve Zlechově

Transkript

Výstava ve Zlechově
Vážení hosté, milovníci vína,
ten, kdo s vínem žije desítky let, ví, že je to nápoj plný života. Rodí se ve vinicích, dlouhé
měsíce a roky se vzdělává a dospívá ve vinném sklepě pod dohledem milovníků vinné révy.
Odlesk, vůně i chuť pak nalézáme v pohárku, ze kterého se na nás víno usmívá a ptá se:
„Rozumíš mi, líbím se Ti?“ Tak nebraňte se prosím odpovědi, navažte s tím čarovným nápojem
dialog a zkuste si s ním popovídat. Jistě objevíte duchaplné rozhovory a životní pravdy skryté
ve víně.
Všechny Vás vítáme na IV. ročníku Zlechovského koštování vína a přejeme Vám dobrá vína a
příjemnou zábavu s CM Pentla.
Příjemnou zábavu přejí Milovníci vína a žen
Děkujeme všem podnikům a drobným pěstitelům za účast a poskytnutí kvalitních vzorků a
přejeme, aby se Vám práce dařila jak ve vinici, tak i ve sklepním hospodářství.
Vystavená vína byla poskytnuta vinaři zdarma a nebudou dále použita k prodeji, ani jiným
komerčním účelům.
Zahájení výstavy ve 14:00 hod. – ukončení výstavy ve 22:00 hod.
Degustace vín proběhla 7.3.2016 pod odborným dohledem pana Pavla Bartoška.
K degustaci bylo předloženo 369 vzorků, z toho 258 vzorků bílých vín, 27 vzorků rosé a 84 vzorků
červených vín.
Degustační komise
Garant výstavy
Pavel Bartošek
Komise
vedoucí komise
1.
Hlaváček Zdeněk
2.
Ondráš Dušan
3.
Cukr Zdeněk
4.
Jurák Tomáš
5.
Maňásek František
6.
Jež Martin
7.
Zábranský Jan
8.
Tománek Alois Ing.
členové komise
Kostílek Michal, Jurek Jan, Doležal Svatopluk
VZ, RŠ
Ševčík Petr, Doležal Jaromír
MT, RB, VČR. Aurelius
Doležal Otto, Macků Libor, Měšťánek Vladimír
RV,RR,Solaris
Mitáček Michal, Kubiš Štěpán
CH, SG, MM, MO
Huňka David, Kočenda Petr
TČ, Pálava,Hibernal, NG, SZ, Kerner
Štolfa Petr, Švec Stanislav, Vávra Jiří, Blahuš Ivo
SBOU, SBON, Pas. Leanka, Malverina, Chrupka, Rosé
Kaňovský Alois, Podškubka Zdeněk, Richtr Ant., Polách Martin
ZW, FR, CM, SČOU, SČOUN, Nitra, Laurot, Merlot
Škrášek Vladimír, Hulcký František, Fryšták Radek
SVA, RM, DORN,AN,CS,MP,Agni, Váh
Rozdělení celkových bodů při hodnocení
Vynikající víno
18,5 – 20,0 bodů
Velmi dobré víno
17,5 – 18,4 bodů
Dobré víno
16,5 – 17,4 bodů
Dostatečné víno
15,0 – 16,4 bodů
Nemocné, závadné víno
0,0 – 14,9 bodů
1
Nejlépe hodnocená vína
125
332
86
111
154
178
248
17
22
112
155
177
272
50
89
102
115
156
180
207
314
333
258
Tománek Alois Ing.
Ondráš Dušan
Výstup Michal
Jakubík Radim
Hrabec Josef
Psotka Zdeněk
Macků Libor
Martináková Edita
Tománek Alois Ing.
Blahuš Ivo
Hrabec Josef
Agro Zlechov
Vajgara Radek
Malík JaV
Ševčík P.+Malík F.
TFS Tečovice
Maňásek František
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Výstup Michal
Ondráš Dušan
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Boršice 671
Přátelé Vína Jalubí
Boršice 703
Zlechov
Zlechov 512
Zlechov
KPV Míkovice
Břestek 296
Boršice 671
Přátelé Vína Jalubí
Zlechov 512
Zlechov
Těmice 166
Břestek 268
Břestek
Tečovice
Tupesy 461
Zlechov 512
Zlechov 512
Boršice 703
Přátelé Vína Jalubí
Mikulčice 458
Mikulčice 458
TČ
NITRA
RV
RR
RB
RŠ
SB
MT
VZ
RR
RB
RŠ
Rosé FR
VZ
RV
RR
TČ
RB
RŠ
HI
VÁH
Dorn
Rosé FR
VZB
PS
VZH
VZB
VZB
VZH
VZH
VZH
VZH
VZH
PS
PS
VZH
PS
22°
VZH
VZB
VZB
VZH
PS
PS
VZH
15'
15'
12'
13'
12'
15'
15'
15'
12'
15'
13'
13'
15'
15'
15'
15'
15'
11'
12'
12'
15'
15'
15'
ŠAM
ŠAM
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
Z těchto vzorků vybrala subkomise ve složení:
Ing. Tománek Alois, Bartošek Pavel, Cukr Zdeněk, Hlaváček Zdeněk
nejlepší vzorek bílých vín a nejlepší vzorek červených vín. Tyto nejlépe hodnocená vína budou
odměněny věcnými cenami.
Šampion bílých vín
125
Tománek Alois Ing.
Boršice 671
TČ
VZB
15'
ŠAM
PS
15'
ŠAM
Šampion červených vín
332
Ondřáš Dušan
Přátelé vína Jalubí
2
NITRA
Kategorizace vín
Stolní víno – jsou to révová vína odpovídající jakostním předpisům pro révová vína, zdravá
harmonická, ale bez zvláštních typických znaků vín jakostních. Nejméně 11 stupňů přírodní
cukernatosti. Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy, vinařské oblasti ani ročníkem.
Zemské víno – stolní víno se může označit “zemské víno”, pokud bylo vyrobeno z vinných hroznů
sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno, zároveň nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na
vinici a pokud hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly alespoň 14 stupňů cukernatosti.
Jakostní víno – může být vyrobeno pouze z hroznů sklizených v ČR, z hroznů z vinice pro jakostní
víno z jedné vinařské oblasti. Výroba musí proběhnout ve vinařské oblasti, ve které byly hrozny
sklizeny. Výnos musí být do 12t/ha a cukernatost minimálně 15 stupňů cukernatosti.
Kabinet, kabinetní víno – hrozny pro výrobu kabinetního vína musí splňovat všechny požadavky na
výrobu jakostního vína. Hrozny musí pocházet z jedné vinařské oblasti a jejich odrůda, původ,
cukernatost musí být ověřeny SZPI. Je zakázané zvyšování cukernatosti. Mošt na výrobu tohoto vína
musí mít 19 - 21 stupňů cukernatosti.
Pozdní sběr – smí se vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly 21 – 24 stupňů cukernatosti.
Výběr z hroznů – smí se vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly 24 – 27 stupňů cukernatosti. Víno
s vyšším obsahem alkoholu, vyšší obsah cukru.
Výběr z bobulí – vysoce aromatická, většinou úžasná vína. Hrozny, které v dlouhém a teplém
podzimu visí na keřích, zvolna vysychají a v bobulích zůstává pouze koncentrovaná šťáva. Označují
se takto vína, která dosáhla nejméně 27 stupňů cukernatosti.
Výběr z cibéb (Botrytický výběr) – víno vyrobené z hroznů napadených ušlechtilou plísní šedou
nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů. Víno je sytější barvy,
medové vůně a plnější chuti.
Ledové víno – vyrábí se z hroznů sklizených při teplotách -7 °C a nižších. Hrozny zůstávají
v průběhu sklizně a zpracování zmrazeny. Získaný mošt může vykazovat nejméně 27 stupňů
přírodní cukernatosti. Jde o velmi vzácné a drahé víno.
Slámové víno – vyrábí se z pečlivě vybraných hroznů (nejlepších a nejvyzrálejších), které byly před
zpracováním skladovány na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru alespoň tři
měsíce. Většinou až do časného jara, kdy se celé lisují. Získaný mošt musí vykazovat minimálně 27
stupňů přírodní cukernatosti.
3
Použité zkratky odrůd vín
AN
AU
CM
CS
DORN
FR
CH
CHAR
LA
ME
MT
MM
MP
NG
PA
RB
RŠ
André
Aurelius
Cabernet Moravia
Cabernet Sauvignon
Dornfelder
Frankovka
Chardonnay
Charvát
Laurot
Merlot
Müller Thurgau
Muškát moravský
Modrý Portugal
Neuburg
Pálava
Rulandské bílé
Rulandské šedé
RR
RV
RM
SG
SOL
SZ
SČOU
SČON
SBOU
SBON
SVA
TČ
VČR
VZ
ZW
Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
Rulandské modré
Sauvignon
Solaris
Sylvánské zelené
Směs červená odrůdově urč.
Směs červená odrůdově neurč.
Směs bílá odrůdově urč.
Směs bílá odrůdově neurč.
Svatovavřinecké
Tramín červený
Veltlínské červené rané
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
/ JAK /
/ BAR /
/ KAB /
/ VZC /
Jakostní
Barrique
Kabinet, Kabinetní víno
Výběr z cibéb
/ PS /
/ VZH /
/ VZB /
/ MZV /
Pozdní sběr
Výběr z hroznů
Výběr z bobulí
Moravské zemské víno
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Bílá vína
Chardonnay
Je starobylá odrůda,vznikla volným křížením Rulandského s odrůdou Heunisch. Na Moravě a v
Čechách se spolu s Rulandským bílým pěstuje od nepaměti. Oproti RB je plnější, harmoničtější a
má vyšší intenzitu aromatických látek. Obsah kyselin v moštu ve srovnání s RB je o pár g/l vyšší.
Ve vůni můžeme rozpoznat jižní ovoce a citrusy.
134
146
132
137
145
131
136
130
142
143
144
138
367
133
139
153
135
150
141
147
152
149
148
140
129
151
Hrabec Josef
Ševčík Jiří
Světinský Ant.
Výstup Petr
Martináková Edita
Běhávka Jiří
Výstup Petr
Vinařství sv. Florián
Hlaváček a Snopek
Zábranský a spol.
Ševčík P.+Malík F.
Výstup Petr
Uhlíř Josef
Hrabec Josef
Zlomek a Vávra
Kölbel Vojtěch
Hrabec Josef
Čevela Václav
PTV Mařatice
Bělovský Vladislav
Macháček Pavel Ing.
Heneš Břetislav
Čevela Václav
Vávra Luděk
Psotka Zdeněk
Sýkora Vít
Zlechov 512
Břestek 251
Dolní Němčí 824
Zlechov
Břestek 296
Polešovice 700
Zlechov
Bzenec 1548
KPV Míkovice
Vinaři Mařatice
Břestek
Zlechov
Zlechov 497
Zlechov 512
Boršice u Blatnice
Kyjov 1143
Zlechov 512
Tupesy 35
Mařatice
Tupesy 75
Vnorovy 150
Křídlůvky
Tupesy 35
Staré Město
Zlechov 393
Brod nad Dyjí
5
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
VZH
PS
VZH
VZH
PS
VZH
VZH
MZV 23°
PS
VZH
VZH
VZH
VZH
PS
24°
VZB
PS
PS
VZH
PS
PS
PS
PS
13'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
15'
15'
15'
15'
11'
15'
15'
13'
15'
11'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
18,8
18,6
18,6
18,6
18,5
18,5
18,5
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,3
18,2
18,1
18,1
17,9
17,8
17,8
17,8
17,7
17,6
17,5
17,4
16,9
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Tramín červený
Je jednou z nejstarších pěstovaných odrůd, podílela se na vzniku mnoha klasických evropských
odrůd révy a je oblíbeným partnerem při šlechtění. Původ odrůdy je nejasný. Vína jsou zlatožlutá,
intenzivnější barvy než u jiných odrůd s jasnými zlatavými odlesky. Mívají vyšší obsah alkoholu a
glycerolu. Ve vůni a chuti můžeme hledat čajovou růži, koření, med, hrozinky, tropické ovoce,
kompotované ovoce, meruňky, květ fialky či pivoňky, zázvor, skořici, lékořici, karamel, liči, mango,
mučenku, grapefruit, květ černého bezu, ale někdy se mohou přidat také muškátové tóny. Chuť je
těžká, plná, velmi kořenná, extraktivní, s nižší kyselostí a s dominantním „parfémovým“ aroma.
Dochuť by měla být příjemná a velmi dlouhá.
125
115
255
116
113
119
118
122
123
117
127
120
126
121
114
128
124
Tománek Alois Ing.
Maňásek František
Psotka Zdeněk
Výstup Petr
Vinařství sv. Florián
Kölbel Vojtěch
Deml Dušan
Novotný František
Ševčík Jiří
BrumovínCZ s.r.o
Zajíc Ant.
Nedvědický Jindřich
Musil Josef Ing.
Machala Ondřej
Psotka Zdeněk
Horák Miroslav
Heneš Břetislav
Boršice 671
Tupesy 461
Zlechov 393
Zlechov
Bzenec 1548
Kyjov 1143
Zlechov
Šardice 263
Břestek 251
Brumovice
Vinaři Mařatice
Milotice 571
Vinaři Mařatice
Zlechov 47
Zlechov 393
Křídlůvky
Křídlůvky
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
VZB
VZH
Led.
PS
MZV 23°
23°
VZH
PS
PS
PS
PS
PS
VZH
VZH
VZH
15'
15'
11'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
19,0
18,9
18,6
18,1
18,0
17,9
17,9
17,7
17,7
17,7
17,6
17,4
17,3
17,0
16,8
16,7
15,5
Ryzlink rýnský
Je starobylá, velmi ceněná odrůda pravděpodobně z údolí řeky Rýn. Kromě názvu "Ryzlink" tato
odrůda nemá nic společného s odrůdou Ryzlink vlašský. Dle posledních genetických výzkumů lze v
rodokmenu odrůdy Ryzlink rýnský objevit odrůdy Gouais Blanc (Heunisch) a Tramín červený.
Typická vína jsou světle zelenožlutá. Ve vůni a chuti můžeme hledat broskev, zelené i žluté jablko,
pomeranč, citronovou kůru, kdouli a u měkčích vín i meruňku nebo ananas, ale i med, marcipán,
mandle a hrozinky, minerály, květ mučenky, lipový květ. Chuť je zvýrazněna pikantní kyselinkou,
někdy i vyššími a delikátními aromatickými látkami, jež zaujmou nevtíravým a přece dlouho
trvajícím vjemem.
111
Jakubík Radim
Zlechov
RR
6
VZB
13'
19,1
č.v.
jméno vystavovatele
112
102
101
94
109
107
100
103
92
99
97
98
91
110
105
106
95
90
108
93
104
96
Blahuš Ivo
TFS Tečovice
Medek Zdeněk
Bezucha Jan
Světinský Ant.
Indruch Petr
Kölbel Vojtěch
Cukr Zdeněk
Daňhel Čestmír
Horák Miroslav
Heneš Břetislav
Horák A.
Deml Dušan
Výstup Petr
Hanák Jindřich
Dohnal Josef
Zábranský a spol.
Juráková Hedvika
Sladký Petr
Lössl David
Hlaváčková Eva
Bartoník František
obec
odrůda
Přátelé Vína Jalubí
Tečovice
Popovice 3
Syrovín 43
Dolní Němčí 824
Polešovice 499
Kyjov 1143
Boršice
Břestek 238
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Zlechov
Zlechov
Tupesy 339
Tupesy 161
Vinaři Mařatice
Zlechov 165
KPV Míkovice
Hrušovany nad Jev.
Boršice 684
Lužice 745
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
přívlastek
VZH
22°
PS
PS
PS
22°
PS
PS
PS
VZH
KAB
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
rok body
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
19,0
18,9
18,7
18,5
18,5
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,3
18,2
18,1
18,1
18,0
17,9
17,9
17,8
17,7
17,6
17,5
17,3
Ryzlink vlašský
Je stará odrůda, která kromě názvu "Ryzlink" nemá nic společného s Ryzlinkem rýnským. Vína se
vyznačují vyšším obsahem kyselin. Tradičně dává RV výborná vína ledová. Typická odrůdová vína
jsou světle zelenožlutá, zahrnují širokou škálu vůní od příjemně květinové s nádechem květu lípy,
hořkomandlové nebo jablečné po medové tóny přívlastkových vín a mají plnou, harmonickou chuť,
která osvěží příjemnými kyselinkami. Ve vůni a chuti můžeme hledat grapefruit, červený rybíz,
angrešt, kytice lučního kvítí, hrozinky, sladký citron, medové tóny.
86
89
81
72
78
67
88
Výstup Michal
Ševčík P.+Malík F.
TFS Tečovice
Psotka Zdeněk
Soviš-Křápek
Maňásek František
Trlida František
Boršice 703
Břestek
Tečovice
Zlechov 393
Hluk 388
Tupesy 461
Těmice 274
7
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
VZH
PS
24,8°
PS
PS
VZH
21°
12'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
19,1
18,9
18,8
18,7
18,6
18,6
18,5
č.v.
jméno vystavovatele
74
75
77
87
79
83
70
84
73
69
71
68
85
82
80
76
Gernter Marek
Kölbel Vojtěch
Daňhel Čestmír
Dukatt Tečovice
Machala Vladimír
Švec B.
Deml Dušan
Slezák Radek
Blahuš Roman
Novotný František
Juráková Hedvika
Čejka Karel
Kutálek František
Švec J.
Polách Martin Ing.
Lössl David
obec
odrůda
St. Podvorov 239
Kyjov 1143
Břestek 238
Tečovice
Zlechov 110
Popovice
Zlechov
Vážany 141
Přátelé Vína Jalubí
Šardice 263
Zlechov 165
Staré Město
Vážany 79
Popovice
Hluk 1473
Hrušovany nad Jev.
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
přívlastek
21°
PS
24,3°
VZH
PS
PS
PS
21°
KAB
PS
rok body
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
18,3
18,3
18,3
18,2
18,2
18,1
18,0
17,9
17,9
17,8
17,7
17,6
17,6
17,6
17,3
17,1
Rulandské bílé
Je starobylá a světově velmi oblíbená odrůda, zřejmě se jedná o pupenovou mutaci Rulandského
šedého. Typická odrůdová vína jsou světle žlutá až zlatavě zelenožlutá, jemné květinové neutrální
vůně, u vyzrálého vína chlebnaté. Chuť je plná, dlouhotrvající, bohatá na extraktivní látky,
harmonická, elegantní. Ve vůni a chuti můžeme hledat hrušky, broskev, červené ovoce, lískové
oříšky, mandle, chlebovou kůrku, máslo, vanilku, jemnou kouřovou příchuť, citrusové plody a lipový
květ. Kyselost by měla být svěží, příjemná, ne příliš drsná.
154
155
156
174
176
165
157
170
158
164
169
166
162
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Malík JaV
Jureček Jan
Brázdil Tomáš
Hrabec Josef
Vala Michal
Maňásek František
Lůčný Jiří
Kostílek Michal
Zlomek a Vávra
Vaďura Jaroslav
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Břestek 268
Vinaři Mařatice
Boršice 337
Zlechov 512
Nosislav
Tupesy 461
Zlechov 430
Tupesy
Boršice u Blatnice
Zlechov 85
8
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
VZB
VZH
VZB
PS
PS
26°
VZH
PS
VZH
PS
PS
VZH
12'
13'
11'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
12'
15'
19,1
19,0
18,9
18,8
18,7
18,7
18,6
18,5
18,5
18,4
18,4
18,4
18,3
č.v.
jméno vystavovatele
168
175
159
172
173
161
167
160
171
163
Prát Josef
Bečica Miroslav
Němeček František
Heneš Břetislav
Konečný Tomáš
Vaďura Jaroslav
Škrášek Jaromír
Bilík Vladislav
Cileček Josef
Tománek Stanislav Ing.
obec
odrůda
Přátelé Vína Jalubí
Vinaři Mařatice
Zlechov
Křídlůvky
Vnorovy 257
Zlechov 85
Popovice 223
Zlechov 278
Vážany 35
Zlechov 501
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
přívlastek
PS
PS
PS
25°
PS
rok body
15'
14'
15'
15'
15'
14'
14'
14'
15'
15'
18,3
18,3
18,2
18,0
17,7
17,6
17,5
17,4
16,5
15,5
Rulandské šedé
Je spontánní pupenová mutace Rulandského modrého. Od vín „Rulandy šedé“ se očekává plnost,
hebkost, vysoký extrakt, pomerančové tóny ve vůni spojené s dojmy medovosti a mírnější
chlebnatosti. Charakteristická vína jsou zlatožlutá někdy s růžovým tónem, neutrální vůně s
ovocnými tóny, chuť je plná, hebká, s vyšším obsahem glycerolu a alkoholu. Víno je harmonické,
vláčné, s utlumeným působením kyselin, dochuť je dlouhotrvající. Ve vůni a chuti můžeme hledat
pomeranč, grapefruit, meruňky, oříšky a med, kouřové a máselné tóny, koření, botrytické tóny,
chlebnatost, jablka, hrušky, mango, květiny, kozí pysk, ale i kakao, vanilku či včelí vosk. Vína
vyšších přívlastků mohou svým projevem někdy připomínat až tokajské výběry.
178
177
180
181
369
188
191
185
190
186
179
189
192
187
184
182
183
Psotka Zdeněk
Agro Zlechov
Hrabec Josef
Hrabec Josef
MVŽ
Běhávka Jiří
Malík JaV
Lössl David
Bělovský Vladislav
Výstup Petr
Juráková Hedvika
Konečný Tomáš
Heneš Břetislav
Konýček
Kutálek Jaroslav
Kočenda Miroslav
Ševčík Radek
Zlechov
Zlechov
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov
Polešovice 700
Břestek 268
Hrušov. nad Jev.
Tupesy 75
Zlechov
Zlechov 165
Vnorovy 257
Křídlůvky
Brod nad Dyjí
Zlechov 443
Zlechov 489
Zlechov 36
9
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
VZH
PS
VZB
VZH
Led.
PS
PS
PS
PS
VZH
24°
PS
PS
KAB
15'
13'
12'
13'
13'
15'
15'
15'
15'
10'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
19,1
19,0
18,9
18,8
18,8
18,6
18,6
18,5
18,5
18,4
18,2
18,1
18,0
17,6
15,8
15,0
14,0
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Müller Thurgau
Byl vyšlechtěn v roce 1882 prof. Müllerem, genová analýza nasvědčuje tomu, že odrůda vznikla
křížením Ryzlinku rýnského s Madlenkou královskou. Pro nižší kyseliny je harmonické až měkčí,
středně plné s příjemnými aromatickými látkami. Typické odrůdové víno by mělo mít světlou barvu
se zelenožlutým odstínem. Ve vůni a chuti můžeme hledat travnaté tóny, citrusové plody, muškát,
angrešt, černý rybíz, broskev, grapefruit.
17
15
11
16
13
5
8
3
18
14
2
9
19
4
12
7
20
10
1
6
Martináková Edita
Horák Miroslav
Hrabec Josef
Křižan Martin Ing.
TFS Tečovice
Výstup Petr
Sýkora Vít
Cukr Josef
Doložílek Radek
Mikulčík Roman
Dohnal Václav
Sladký Petr
Malík JaV
Zábranský a spol.
Rosůlek Bronislav
Jakša Ludvík
Ilčík František
Fryšták Radek
Hulcký
Horák A.
Břestek 296
Křídlůvky
Zlechov 512
Hluk
Tečovice
Zlechov
Brod nad Dyjí
Boršice 691
Boršice 494
Popovice 382
Dolní Němčí 366
KPV Míkovice
Břestek 268
Vinaři Mařatice
Zlechov
Těmice 232
Vacenovice 348
Staré Město
Staré Město
Křídlůvky
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
VZH
PS
PS
JAK
22°
PS
PS
PS
KAB
KAB
PS
PS
KAB
KAB
21°
PS
KAB
KAB
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
15'
19,0
18,8
18,7
18,3
18,2
18,1
18,1
18,0
18,0
17,9
17,9
17,9
17,8
17,7
17,5
17,4
17,3
16,5
16,4
15,5
Sauvignon
Je francouzská odrůda, vznikla zřejmě spontánním křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín. Vína
jsou světle zelená až zelenožlutá s typickou vůní po broskvích a černém rybízu. V horších ročnících
je kopřivové aroma a vyšší obsah kyselin.
53
52
57
59
56
Agro Zlechov
Maňásek František
Výstup Petr
Kočenda Miroslav
Štolfa Petr
Zlechov
Tupesy 461
Zlechov
Zlechov 489
Boršice 430
10
SG
SG
SG
SG
SG
VZH
VZH
VZH
VZH
VZH
13'
15'
13'
12'
15'
18,7
18,5
18,5
18,5
18,4
č.v.
jméno vystavovatele
51
66
64
65
58
60
54
61
63
55
62
Vinařství sv. Florián
Kölbel Vojtěch
Hanák Jindřich
Tománek Alois Ing.
Lössl David
Kuneta Petr
Psotka Zdeněk
Musil Josef Ing.
Dvůr pod Starýma Horama
Zlomek a Vávra
Heneš Břetislav
obec
Bzenec 1548
Kyjov 1143
Tupesy 339
Boršice 671
Hrušovany nad Jev.
Traplice
Zlechov 393
Vinaři Mařatice
Boršice
Boršice u Blatnice
Křídlůvky
odrůda
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
přívlastek
MZV 23°
23°
VZH
VZH
VZB 27°
PS
PS
VZH
PS
PS
rok body
15'
15'
15'
12'
15'
15'
15'
15'
15'
10'
14'
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
17,9
17,7
17,4
17,0
16,8
15,0
Veltlínské zelené
Je stará odrůda z Dolního Rakouska, která vznikla samovolným křížením odrůd Tramín a St.
Georgen. Víno má světle zelenou až zelenožlutou barvu, svěží, pronikavou vůni, střední tělo, svěží,
vyváženou chuť s ovocnými tóny a s vyšším obsahem příjemných kyselin. Ve vůni a chuti můžeme
hledat lipový květ, jemně hořké mandle, muškátové tóny, pepř, chřest, zelený hrášek, u vyzrálých
vín exotické ovoce.
22
50
24
31
47
26
28
43
40
41
39
38
46
25
32
34
30
27
29
Tománek Alois Ing.
Malík JaV
Konečný Tomáš
Rozek Kamil
Výstup Petr
TFS Tečovice
Durník V.
Psotka Zdeněk
Sladký Petr
Vrána Dalimil
Richtr Ant.
Bánovský Ant.
Gertner Marek
Jureček Jan
Vávra Jiří
Petrucha Bohuslav
Trlida František
Čevela Václav
Soviš-Křápek
Boršice 671
Břestek 268
Vnorovy 257
Nosislav
Zlechov
Brod nad Dyjí
Boršice
Zlechov 393
KPV Míkovice
Staré Město
Dolní Němčí
Boršice 546
Starý Podvorov 239
Vinaři Mařatice
Tupesy 211
Vnorovy 681
Těmice 274
Tupesy 35
Hluk 388
11
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZH
VZH
22,5°
PS
KAB
21,5°
PS
PS
VZH
PS
PS
KAB
22°
JAK
12'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
19,0
18,9
18,6
18,6
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,4
18,4
18,2
18,2
18,1
18,1
18,1
18,1
18,0
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
36
49
33
45
21
35
44
23
48
37
42
Dobeš Cyril
Deml Dušan
Polách Martin Ing.
Vinařství sv. Florián
Samson Přemysl
Celý Ondřej
Rosůlek Bronislav
Bartoník Jiří
Šnajdr Libor
Vrána Dalimil
Pelka Jaroslav
Vacenovice 477
Zlechov
Hluk 1473
Bzenec 1548
Nosislav 287
Bohuslavice u Kyjova
Zlechov
Mikulčice 458
Milotice 362
Staré Město
Staré Město
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
23°
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
14'
MZV 21°
PS
PS
KAB
18,0
18,0
17,9
17,9
17,8
17,7
17,6
17,5
17,0
17,0
16,5
Veltlínské červené ranné
Je z Dolního Rakouska, Vznikla samovolným křížením odrůd Sylvánské zelené a Veltlínské
červené. Typická vína jsou zlatožlutá, neutrální vůně, při vyšší cukernatosti moštů se objevují
mandlové až medové tóny. Chuť je plná, jemně ovocitá až kořenitá, širší a extraktivní, s jemnou
kyselinkou, i se středním až vyšším obsahem alkoholu. Ve vůni a chuti můžeme hledat směs
zahradního ovoce, mandle, med, chlebnatost.
225
224
223
Ehrlich Martin
Kořínek Horymír
Pernice Zdeněk
Milotice
Boršice 685
Boršice
VČR
VČR
VČR
PS
15'
15'
15'
18,6
18,5
18,1
Sylvánské zelené
Vzniklo samovolným křížením odrůd Rakouské bílé a Tramínu červeného. Má žlutozelenou barvu a
pikantní vůni, u mladších vín travnatou až angreštovou. Chuť je plná, mírně kořenitá, v mládí s
vyšší kyselinkou. Víno je neutrálního typu a při nižší sklizni mírně kořenité chuti bez zvláštních
aromatických látek.
200
197
195
193
194
196
198
199
Běhávka Jiří
Hulcký
Měšťánek Ant.
Tománek Stanislav Ing.
Deml Dušan
Sýkora Vít
Tetera Radim
Lössl David
Polešovice 700
Staré Město
Vážany 57
Zlechov 501
Zlechov
Brod nad Dyjí
Těmice 135
Hrušovany nad Jev.
12
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
PS
PS
PS
23°
PS
15'
13'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
18,7
18,6
18,2
18,1
17,9
17,9
17,7
17,6
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Muškát moravský
Byl vyšlechtěn byl vyšlechtěn v Československu, konkrétně v Polešovicích z odrůd Muškát Ottonel
a Prachttraube. Vína mají světle žlutou barvu, výraznou muškátovou vůni, někdy s tóny černého
rybízu, chuť lehčí, s nižším obsahem kyselin. Ve vůni a chuti můžeme hledat muškát, černý rybíz,
příjemnou lehkost spojenou s ovocnými tóny.
211
210
214
212
213
368
Tománek Alois Ing.
Kočenda Miroslav
Maňásek František
Štolfa Petr
Sýkora Vít
Uhlíř Josef
Boršice 671
Zlechov 489
Tupesy 461
Boršice 430
Brod nad Dyjí
Zlechov 497
MM
MM
MM
MM
MM
MM
VZH
VZH
VZH
VZH
12'
13'
15'
15'
14'
15'
18,8
18,6
18,5
18,4
18,3
16,9
Pálava
Byla vyšlechtěna Ing. Veverkou ve Velkých Pavlovicích v 50. letech minulého století z odrůd Tramín
červený a Müller Thurgau. Charakter vín je podobný vínům odrůdy TČ, ale kořenitá plnost bývá
nižší, a naproti tomu kyselost poněkud vyšší. Vína bývají obvykle zlatožluté barvy, ve vůni můžeme
ucítit růže, doplněné o vanilkové tóny, chuť je plná, dlouhotrvající, jemnější harmonie než u
Tramínu. Ve vůni a chuti můžeme hledat koření, muškát, vanilku, mandarinky.
227
226
230
231
228
229
MVŽ
Psotka Zdeněk
Machala Ondřej Ing.
Kuneta Petr
Čambal Marián
Zajíc Ant.
Zlechov
Zlechov 393
Zlechov 47
Traplice
Kúty
Vinaři Mařatice
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PS
PS
VZH
VZH
PS
PS
14'
15'
15'
14'
15'
15'
18,5
18,3
18,3
17,8
17,7
17,6
Hibernal
Víno je výborné kvality, plné a má jemně aromatickou vůni, kořenité, charakteru a typu jako
je Ryzlink rýnský, nebo Sauvignon. Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost je však vyšší,
než u Ryzlinku.
220
215
217
218
219
216
Kostílek Petr
Tetera Radim
Hrobař Josef
Richtr Ant.
Malík Roman
Hlaváček a Snopek
Tupesy
Těmice 135
Polešovice 62
Dolní Němčí
Břestek 10
KPV Míkovice
13
NG
NG
NG
NG
NG
NG
KAB
22,5°
KAB
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,1
18,1
17,9
17,7
17,7
17,7
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Neuburské
Barva je světle zlatá s limetovým nádechem. Vůně je hluboká, výrazně citrusová. Nacházíme nejen
čerstvé citrusy, ale i krásnou kandovanou pomerančovou kůru a v závěru i pomerančovou
marmeládu. Chuť je svěží a dynamická. Vedle citrusů z vůně nacházíme křížaly z jablíček i hrušek.
V oblém a masívním závěru se snoubí kandovaná pomerančová kůra s kořením a limetovou
šťávou.
207
208
204
206
203
202
209
201
205
Výstup Michal
Bartoník Jiří
Bánovský Ant.
Konečný Tomáš
Šoustek Pavel
Psotka Zdeněk
TFS Tečovice
Nedvědický Jindřich
Ilčík Jakub
Boršice 703
Mikulčice 458
Boršice 546
Vnorovy 257
Polešovice 709
Zlechov 393
Tečovice
Milotice 571
Vacenovice 348
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
Milotice 270
Břestek 268
Křídlůvky
Popovice
Syrovín 43
Boršice 337
Tečovice
Břestek 251
Popovice
Vacenovice 501
Muškát O.
Kerner
Aurelius
Pas.Leán
Charvát
Solaris
Malverina
Chrupka
Pas.Leán
Solaris
KPV Míkovice
Tupesy 211
Břestek 296
Zlechov 430
SBON
SBON
SBON
SBON
VZH
VZB panenské
VZH
21,5°
24°
PS
22°
VZH
22°
12'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,9
18,8
18,7
18,4
18,4
18,1
18,0
17,7
15,0
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,6
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,4
18,3
18,3
18,2
Ostatní bílá vína
239
232
234
235
237
221
238
233
236
222
Polášek Zbyněk
Malík JaV
Horák A.
Švec B.
Bezucha Jan
Brázdil Tomáš
TFS Tečovice
Ševčík Jiří
Švec J.
Ingr Petr
KAB
PS
26,5°
21°
PS
25°
Směs bílá odrůdově neurčená
248
242
247
245
Macků Libor
Vávra Jiří
Martináková Edita
Lůčný Jiří
14
KAB
15'
15'
15'
15'
18,1
18,4
18,4
18,4
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
243
244
240
246
Ježek Radek
Prát Josef
Janík Jaroslav
Malík Roman
Dolní Němčí
Přátelé Vína Jalubí
Zlechov
Břestek 10
SBON
SBON
SBON
SBON
PS
15'
15'
15'
15'
Vranka Libor
Lössl David
Macků Libor
Tvrdoň František
Kutálek Jaroslav
Čejka Karel
Ilčík František
Boršice 704
Hrušovany nad Jev.
KPV Míkovice
Popovice 393
Zlechov 443
Staré Město
Vacenovice 348
KE+RŠ
PS
RV+RR+VZ PS
TČ+IO
TR+RR
RB+VČ
VZ+NG
RV+VZ
15'
15'
15‘
15‘
15‘
15‘
15‘
18,8
18,5
18,3
18,2
18,1
17,7
16,5
Vajgara Radek
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Malík Roman
Vinařství sv. Florián
Agro Zlechov
Laichman Rostislav
Kostílek Michal
Agro Zlechov
Konečný Tomáš
Horák Miroslav
Hrobař Josef
Hlaváček a Snopek
Richtr Ant.
Blahuš Ivo
Macháček Pavel Ing.
Kuneta Petr
Deml Dušan
Bezucha Jan
Těmice 166
Mikulčice 458
Mikulčice 458
Břestek 10
Bzenec 1548
Zlechov
Nosislav 361
Tupesy 269
Zlechov
Vnorovy 257
Křídlůvky
Polešovice 62
KPV Míkovice
Dolní Němčí
Přátelé Vína Jalubí
Vnorovy 150
Traplice
Zlechov
Syrovín 43
Rosé FR
Rosé FR
Rosé ZW
Rosé SČ
Rosé FR
Rosé ZW
Rosé SV
Rosé ZW+FR+CM
Klaret ZW
Rosé MP
Klaret ZW
Rosé FR
Klaret RM
Rosé ZW
Rosé ZW
Klaret ZW
Rosé ZW
Rosé ZW
Rosé Cuveé
15‘
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
19,0
18,9
18,7
18,6
18,6
18,6
18,5
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
18,2
18,2
18,1
18,1
18,1
18,2
18,0
17,9
17,9
Směs bílá odrůdově určená
253
250
249
251
252
254
241
Rosé
272
258
259
267
268
276
270
269
279
264
281
262
282
260
256
280
261
275
277
15
PS
VZH
PS
24°
KAB
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
278
274
266
257
265
263
273
271
Horák Miroslav
Ehrlich Martin
Horák A.
Výstup Petr
Mikulčík Roman
Křižan Martin Ing.
Horák Miroslav
Svoboda Pavel Ing.
Křídlůvky
Milotice
Křídlůvky
Zlechov
Popovice 382
Hluk
Křídlůvky
Boršice 647
Rosé Nitra
Rosé SV
Rosé ZW
Rosé AN
Rosé ZW
Rosé MP
Rosé FR
Rosé FR
16
přívlastek
PS
PS
PS
JAK
KAB
rok body
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,0
18,0
17,9
17,8
17,7
17,6
17,3
17,3
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Červená vína
Zweigeltrebe
Je odrůda vyšlechtěná v roce 1922 v rakouském Klosterneuburgu Fritzem Zweigeltem. Je
křížencem Svatovavřineckého a Frankovky. Barva je temně rubínově červená, vůně jemná,
objevíme v ní třešně, višně či švestky, chuť u mladého vína může být hrubší a drsná, po vyzrání
velmi jemná, harmonická, s jemnou tříslovinkou a určitou přímočaře pevnou řízností.
300
305
302
298
301
303
297
306
299
304
Macků Libor
Maňásek František
Tománek Stanislav Ing.
Lůčný Jiří
Bilík Vladislav
Blahuš Roman
Janík Jaroslav
Psotka Zdeněk
Trlida R.
Horák A.
KPV Míkovice
Tupesy 461
Zlechov 501
Zlechov 430
Zlechov 278
Přátelé Vína Jalubí
Zlechov
Zlechov 393
Zlechov
Křídlůvky
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
PS
PS
KAB
PS
VZH
KAB
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
00'
15'
15'
18,7
18,5
18,4
18,4
18,2
18,1
18,0
18,0
17,8
17,7
Svatovavřinecké
Je středně pozdní odrůda zřejmě z Alsaska. Jedná se pravděpodobně o spontánního křížence
odrůdy Pinot Noir se zatím blíže neurčenou odrůdou. Je obvykle vysoce barevně intenzívní, sytě
červené. Ve vůni můžeme rozpoznávat sušené švestky, višně nebo černý rybíz či též skořici. Chuť
je plná, příjemně natrpklá, drsnější, s ovocnými tóny.
286
284
288
290
289
283
285
287
291
Konýček Petr
Šimoník Radim
Horák A.
TFS Tečovice
Šimoník Radim
Doložílek Zdeněk
Juráková Hedvika
Hlaváček Miroslav
Medek Zdeněk
Brod nad Dyjí
Přátelé Vína Jalubí
Křídlůvky
Tečovice
Přátelé Vína Jalubí
Polešovice 726
Zlechov 165
Nosislav 402
Popovice 3
17
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
SVA
Bar
21°
PS
20°
15'
13'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
15'
18,6
18,4
18,3
18,3
18,3
18,2
18,1
18,1
18,0
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Cabernet Sauvignon
Je tradiční odrůda z regionu Bordeaux, kde vznikla pravděpodobně spontánním křížením odrůd
Cabernet Franc a Sauvignon Blanc. Typický CS je tmavě granátové barvy, někdy s modravým
odleskem. Je plného těla, s taninovou strukturou. Vůně je typicky černorybízová (cassis), chuť
mohutná s dlouhotrvajícím dojmem, kořenitá, u mladých vín silně tříslovitá, u vyzrálých hebce
sametová.
349
350
Ševčík P. + Malík F.
Čevela Václav
Břestek
Tupesy 35
CS
CS
PS
15'
15'
18,2
17,9
Cabernet Moravia
Kříženec Zweigeltreba x Cabernet Franc. Vyšlechtěný v roce 1976 v Moravské Nové Vsi. Víno
je intenzivní barvy s jemným cabernetovským aromatem.
348
343
346
344
345
347
Víno Jěž
Vinařství sv. Florián
Daňhel Čestmír
Konečný Tomáš
Vrána Dalimil
Psotka Zdeněk
Vinaři Mařatice
Bzenec 1548
Břestek 238
Vnorovy 257
Staré Město
Zlechov 393
CM
CM
CM
CM
CM
CM
21°
KAB
PS
PS
15'
15'
13'
15'
12'
15'
18,4
18,4
18,4
18,2
17,8
17,6
André
Je kříženec odrůd Frankovka a Svatovavřinecké. Odrůda byla vyšlechtěna v ČSR roku 1960 Ing.
Horákem ve Velkých Pavlovicích. Barva typového vína je tmavá, intenzivně granátově červená, vůně
je odrůdová, svou hloubkou a plností připomíná jižní typy vín, chuť vína je harmonická, víno má
vysoký obsah extraktu. Chuť může být u mladých vín či u vín, vyrobených z nevyzrálých hroznů,
výrazně kyselá a hrubá, vyzrálé víno je plné, aromatické, s tříslovinou.
313
308
307
310
311
312
309
Macků Libor
Helia Ant.
Psotka Zdeněk
Hulcký
Kostílek Jan
Sladký Petr
Ševčík Radek
KPV Míkovice
Vážany 56
Zlechov 393
Staré Město
Těmice 250
KPV Míkovice
Zlechov 36
18
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
KAB
PS
PS
PS
KAB
14'
14'
15'
12'
13'
15'
15'
18,8
18,7
18,4
18,4
18,3
18,1
16,5
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Frankovka
Je starobylá odrůda spontánní kříženec odrůdy Gouais Blanc (Heunisch) s doposud nezjištěnou
odrůdou. Ve vínech je obecně vždy poněkud více kyselin než v ostatních červených vínech a na
počátku jsou i třísloviny tvrdší. Barva typického vína je světle i tmavě rubínová s fialovými záblesky, v
mladém víně je travnaté aroma, které se při zrání vína mění na ostružinové vůně, chuť je tvrdší, s
čerstvou kyselinou a vyššími tříslovinami, kořenitá, ovocná, ve vyzrálých vínech hebká a sametová.
Ve vůni a chuti můžeme hledat ostružiny, švestky a černé třešně, jádra peckovin a skořici.
322
324
329
326
325
323
328
327
330
331
Ponížil Zdeněk Ing.
Fryšták Radek
Petrucha Bohuslav
Měšťánek Ant.
TFS Tečovice
Víno Jěž
Škrášek Jaromír
Soják Petr
Horák Jiří
Rosůlek Bronislav
Dolní Němčí
Staré Město
Vnorovy 681
Vážany 57
Tečovice
Vinaři Mařatice
Popovice 223
Polešovice 100
Těmice 152
Zlechov
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
PS
PS
21°
Bar
PS
PS
15'
13'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
14'
15'
18,8
18,6
18,4
18,3
18,3
18,3
18,2
18,1
17,6
16,8
Modrý portugal
Je stará moštová odrůda, jejíž původ není přesně znám. Barva je jemně rubínová, vůně jemná, někdy
až květinová, chuť lehčí, s menším obsahem tříslovin, harmonická, příjemná, sametová, víno je lehčí
s nižším obsahem kyselin, jemně natrpklé.
320
321
317
319
318
315
316
TFS Tečovice
Svoboda Petr
Víno Jěž
Bartoník Jiří
Tvrdoň František
Polách Martin Ing.
Psotka Zdeněk
Tečovice
Nosislav 150
Vinaři Mařatice
Mikulčice 458
Popovice 393
Hluk 1473
Zlechov 393
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
22°
PS
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,6
18,5
18,4
18,3
18,2
18,1
16,9
Rulandské modré
Je starobylá odrůda nejpravděpodobněji z Burgundska. Typická vína jsou bledě rubínová až cihlově
červená, ve vůni jsou ovocné, hořkomandlové a kořenité tóny, chuť je plná, víno má nízký obsah
kyselin, velmi jemné třísloviny a hebkost při klouzání po jazyku.
296
294
292
293
Světínský Ant.
Výstup Petr
Stodůlka Miroslav
Jakubík Radim
Dolní Němčí
Zlechov
Boršice 196
Zlechov 563
19
RM
RM
RM
RM
PS
VZH
PS
VZB
13'
15'
14'
13'
18,6
18,5
18,4
18,4
č.v.
jméno vystavovatele
295
Tománek Stanislav Ing.
obec
odrůda
Zlechov 501
přívlastek
RM
rok body
15'
17,9
Dornfelder
Byla vyšlechtěna v roce 1955 v Německu křížením odrůd Helfensteiner a Heroldrebe. Odrůdové
víno je výrazně tmavě červené, s pronikavým ovocitým aroma, extraktívní až tělnaté v chuti.
Typická odrůdová vína jsou tmavě granátová, jemně aromatická, ve vůni mají svěží ovocné tóny,
chuť je středně plná až plná podle úrody a technologie. Ve vůni a chuti najdeme například lesní
plody, brusinky, ořechy.
333
334
340
336
339
337
341
338
335
342
Bartoník Jiří
Ondráš Dušan
Gertner Marek
Jakša Ludvík
Soviš-Křápek
TFS Tečovice
Dobeš Cyril
Vajgara Radek
BrumovinCZ s.r.o
Pelka Jaroslav
Mikulčice 458
Přátelé Vína Jalubí
Starý Podvorov 239
Těmice 232
Hluk 388
Tečovice
Vacenovice
Těmice 166
Brumovice
Staré Město
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
Dorn
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
18,9
18,8
18,7
18,5
18,1
18,1
18,0
18,0
17,2
15,5
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Boršice 430
Zlechov 393
NITRA
VÁH
Agni
Merlot
Laurot
PS
PS
PS
Bar
PS
15'
15'
15'
15'
15'
ŠAM
18,9
18,7
18,7
18,4
SČON
12'
18,4
RM+AN
MP+Dorn
MP+SVA
SVA+MP
15'
15'
15'
14'
18,4
18,3
18,3
18,3
KAB
22°
KAB
PS
Ostatní červená vína
332
314
351
352
353
Ondráš Dušan
Ondráš Dušan
Ondráš Dušan
Štolfa Ant.
Psotka Zdeněk
Směs červená odrůdově neurčená
354
Kuneta Petr
Traplice
Směs červená odrůdově určená
365
355
366
359
Vavřiník František
TFS Tečovice
Kuneta Petr
Horák Jiří
Zlechov 193
Tečovice
Traplice
Těmice 152
20
PS
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
364
362
357
358
356
363
360
361
Vavřiník František
Pernica Zdeněk
Kostílek Jan
Vávra Jiří
Vrána Dalimil
Němeček František
Martínek R.
Kutálek Jaroslav
Zlechov 193
Boršice
Těmice 250
Tupesy 211
Staré Město
Zlechov
Zlechov 35
Zlechov 443
21
přívlastek
RM+AN
PS
SVA+MP
ZW+Ali
SV+ZW
SVA+Merlot KAB Bar.
SČ+AN+SVA
ZW+VA
ZW+SVA
rok body
13'
15'
14'
15'
14'
15'
15'
15'
18,2
18,1
18,1
18
18
17,3
16,5
16,4
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
Vystavená vína dle obcí
Bohuslavice u Kyjova
35
Celý Ondřej
Bohuslavice u Kyjova VZ
15' 17,7
Boršice
204
38
165
221
3
103
18
28
63
104
224
362
223
292
271
352
56
212
22
125
211
65
253
86
207
Bánovský Ant.
Bánovský Ant.
Brázdil Tomáš
Brázdil Tomáš
Cukr Josef
Cukr Zdeněk
Doložílek Radek
Durník V.
Dvůr pod Starýma Horama
Hlaváčková Eva
Kořínek Horymír
Pernica Zdeněk
Pernice Zdeněk
Stodůlka Miroslav
Svoboda Pavel Ing.
Štolfa Ant.
Štolfa Petr
Štolfa Petr
Tománek Alois Ing.
Tománek Alois Ing.
Tománek Alois Ing.
Tománek Alois Ing.
Vranka Libor
Výstup Michal
Výstup Michal
Boršice 546
Boršice 546
Boršice 337
Boršice 337
Boršice 691
Boršice
Boršice 494
Boršice
Boršice
Boršice 684
Boršice 685
Boršice
Boršice
Boršice 196
Boršice 647
Boršice 430
Boršice 430
Boršice 430
Boršice 671
Boršice 671
Boršice 671
Boršice 671
Boršice 704
Boršice 703
Boršice 703
HI
VZ
RB
SOL
MT
RR
MT
VZ
SG
RR
VČR
SVA+MP
VČR
RM
Rosé FR
Merlot
SG
MM
VZ
TČ
MM
SG
KE+RŠ
RV
HI
VZH
PS
26°
26,5°
PS
PS
PS
PS
VZH
PS
PS
Kab.
Bar
VZH
VZH
VZH
VZB
VZH
VZH
PS
VZH
VZH
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
12'
15'
12'
12'
15'
12'
12'
18,7
18,4
18,7
18,5
18,0
18,4
18,0
18,5
17,0
17,5
18,5
18,1
18,1
18,4
17,3
18,7
18,4
18,4
19,0
19,0
18,8
18,3
18,8
19,1
18,9
Boršice u Blatnice
Boršice u Blatnice
Boršice u Blatnice
RB
CH
SG
VZH
PS
PS
12'
13'
10'
18,4
18,2
16,8
Boršice u Blatnice
166
139
55
Zlomek a Vávra
Zlomek a Vávra
Zlomek a Vávra
22
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí
RŠ
SVA
MM
MT
SZ
CH
Brumovice
Brumovice
Dorn
TČ
Břestek
Břestek
Břestek 238
Břestek 238
Břestek 238
Břestek 268
Břestek 268
Břestek 268
Břestek 268
Břestek 268
Břestek 10
Břestek 10
Břestek 10
Břestek 296
Břestek 296
Břestek 296
Břestek 251
Břestek 251
Břestek 251
Břestek
Bzenec 1548
přívlastek
rok body
Brod nad Dyjí
187
286
213
8
196
151
Konýček
Konýček Petr
Sýkora Vít
Sýkora Vít
Sýkora Vít
Sýkora Vít
15'
15'
14'
14'
14'
14'
17,6
18,6
18,3
18,1
17,9
16,9
PS
PS
14'
14'
17,2
17,7
RV
CH
RR
CM
RV
VZ
RB
RŠ
KE
MT
Rosé SČ
SB
NG
MT
CH
SB
CH
CHRUPKA
TČ
CS
PS
VZH
PS
Kab.
PS
VZH
PS
PS
PS
PS
15'
15'
13'
13'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,9
18,4
18,4
18,4
18,3
18,9
18,8
18,6
18,5
17,8
18,6
17,9
17,7
19,0
18,5
18,4
18,6
18,3
17,7
18,2
Rosé FR
24°
15'
18,6
Bar
Brumovice
335
117
BrumovinCZ s.r.o
BrumovínCZ s.r.o
Břestek
89
144
92
346
77
50
174
191
232
19
267
246
219
17
145
247
146
233
123
349
Ševčík P.+Malík F.
Ševčík P.+Malík F.
Daňhel Čestmír
Daňhel Čestmír
Daňhel Čestmír
Malík JaV
Malík JaV
Malík JaV
Malík JaV
Malík JaV
Malík Roman
Malík Roman
Malík Roman
Martináková Edita
Martináková Edita
Martináková Edita
Ševčík Jiří
Ševčík Jiří
Ševčík Jiří
Ševčík P. + Malík F.
PS
VZH
PS
PS
Bzenec
268
Vinařství sv. Florián
23
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
130
343
51
113
45
Vinařství sv. Florián
Vinařství sv. Florián
Vinařství sv. Florián
Vinařství sv. Florián
Vinařství sv. Florián
Bzenec 1548
Bzenec 1548
Bzenec 1548
Bzenec 1548
Bzenec 1548
CH
CM
SG
TČ
VZ
MZV 23°
21°
MZV 23°
MZV 23°
MZV 21°
15'
15'
15'
15'
15'
18,4
18,4
18,3
18,0
17,9
Dohnal Václav
Ježek Radek
Ponížil Zdeněk Ing.
Richtr Ant.
Richtr Ant.
Richtr Ant.
Světinský Ant.
Světinský Ant.
Světínský Ant.
Dolní Němčí 366
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí 824
Dolní Němčí 824
Dolní Němčí
MT
SB
FR
VZ
Rosé ZW
NG
CH
RR
RM
Kab.
PS
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
17,9
18,2
18,8
18,4
18,2
17,7
18,6
18,5
18,6
Křižan Martin Ing.
Křižan Martin Ing.
Polách Martin Ing.
Polách Martin Ing.
Polách Martin Ing.
Soviš-Křápek
Soviš-Křápek
Soviš-Křápek
Hluk
Hluk
Hluk 1473
Hluk 1473
Hluk 1473
Hluk 388
Hluk 388
Hluk 388
MT
Rosé MP
MP
VZ
RV
RV
Dorn
VZ
Jak.
Jak
Jak.
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,3
17,6
18,1
17,9
17,3
18,6
18,1
18,0
Hrušovany nad Jev.
Hrušovany nad Jev.
Hrušovany nad Jev.
Hrušovany nad Jev.
Hrušovany nad Jev.
Hrušovany nad Jev.
RŠ
RV+RR+VZ
SG
RR
SZ
RV
PS
PS
VZB 27°
PS
PS
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,5
18,5
18,2
17,6
17,6
17,1
Přátelé Vína Jalubí
RR
VZH
15'
19,0
Dolní Němčí
2
243
322
39
260
218
132
109
296
VZH
PS
PS
Hluk
16
263
315
33
80
78
339
29
PS
Hroušovany nad Jev.
185
250
58
93
199
76
Lössl David
Lössl David
Lössl David
Lössl David
Lössl David
Lössl David
Jalubí
112
Blahuš Ivo
24
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
256
303
73
332
314
334
351
168
244
284
289
Blahuš Ivo
Blahuš Roman
Blahuš Roman
Ondráš Dušan
Ondráš Dušan
Ondráš Dušan
Ondráš Dušan
Prát Josef
Prát Josef
Šimoník Radim
Šimoník Radim
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Přátelé Vína Jalubí
Rosé ZW
ZW
RV
NITRA
VÁH
Dorn
Agni
RB
SB
SVA
SVA
PS
PS
PS
PS
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
15'
18,2
18,1
17,9
19,0
18,9
18,8
18,7
18,3
18,0
18,4
18,3
Heneš Břetislav
Heneš Břetislav
Heneš Břetislav
Heneš Břetislav
Heneš Břetislav
Heneš Břetislav
Horák A.
Horák A.
Horák A.
Horák A.
Horák A.
Horák A.
Horák Miroslav
Horák Miroslav
Horák Miroslav
Horák Miroslav
Horák Miroslav
Horák Miroslav
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
Křídlůvky
RR
RB
RŠ
CH
TČ
SG
Aurelius
SVA
RR
Rosé ZW
ZW
MT
MT
RR
Klaret ZW
Rosé Nitra
Rosé FR
TČ
VZH
PS
PS
PS
VZH
PS
Kab.
VZH
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,3
18,0
18,0
17,7
15,5
15,0
18,5
18,3
18,2
17,9
17,7
15,5
18,8
18,3
18,3
18,0
17,3
16,7
Čambal Marián
Kúty
PA
PS
15'
17,7
Kölbel Vojtěch
Kyjov 1143
RR
22°
15'
18,4
PS
PS
PS
Křídlůvky
97
172
192
149
124
62
234
288
98
266
304
6
15
99
281
278
273
128
Kab.
Kab.
Kab.
PS
PS
Kúty
228
Kyjov
100
25
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
66
75
153
119
Kölbel Vojtěch
Kölbel Vojtěch
Kölbel Vojtěch
Kölbel Vojtěch
Kyjov 1143
Kyjov 1143
Kyjov 1143
Kyjov 1143
SG
RV
CH
TČ
23°
21°
24°
23°
15'
15'
15'
15'
18,3
18,3
18,1
17,9
Lužice 745
RR
PS
15'
17,3
Mařatice
CH
PS
15'
17,8
Mikulčice 458
Mikulčice 458
Mikulčice 458
Mikulčice 458
Mikulčice 458
Mikulčice 458
Dorn
Rosé FR
HI
Rosé ZW
MP
VZ
PS
VZH
VZB panenské
PS
PS
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,9
18,9
18,8
18,7
18,3
17,5
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
KPV Míkovice
CH
Klaret RM
NG
SB
AN
ZW
TČ+IO
VZ
AN
MT
RR
PS
PS
PS
15'
15'
15'
15'
14'
14'
15'
15'
15'
14'
15'
18,4
18,3
17,7
19,1
18,8
18,7
18,3
18,5
18,1
17,9
17,7
Milotice
Milotice
Milotice 571
Milotice 571
Milotice 270
26
VČR
Rosé SV
HI
TČ
MO
PS
PS
VZH
PS
15'
15'
15'
15'
15'
18,6
18,0
17,7
17,4
18,6
Lužice
96
Bartoník František
Mařatice
141
PTV Mařatice
Mikulčice
333
258
208
259
319
23
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Bartoník Jiří
Míkovice
142
282
216
248
313
300
249
40
312
9
108
Hlaváček a Snopek
Hlaváček a Snopek
Hlaváček a Snopek
Macků Libor
Macků Libor
Macků Libor
Macků Libor
Sladký Petr
Sladký Petr
Sladký Petr
Sladký Petr
Milotice
225
274
201
120
239
Ehrlich Martin
Ehrlich Martin
Nedvědický Jindřich
Nedvědický Jindřich
Polášek Zbyněk
Kab.
PS
VZH
PS
Kab.
PS
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
48
Šnajdr Libor
Milotice 362
VZ
Nosislav 402
Nosislav 361
Nosislav
Nosislav 287
Nosislav 150
Nosislav
SVA
Rosé SV
VZ
VZ
MP
RB
20°
Polešovice 700
Polešovice 700
Polešovice 700
Polešovice 726
Polešovice 62
Polešovice 62
Polešovice 499
Polešovice 100
Polešovice 709
SZ
RŠ
CH
SVA
Rosé FR
NG
RR
FR
HI
PS
PS
VZH
Popovice 3
Popovice 3
Popovice 382
Popovice 382
Popovice 223
Popovice 223
Popovice
Popovice
Popovice
Popovice
Popovice 393
Popovice 393
RR
SVA
MT
Rosé ZW
FR
RB
Pas.Leán
RV
Pas.Leán
RV
TR+RR
MP
PS
Staré Město
VZ+NG
rok body
15'
17,0
13'
15'
15'
15'
15'
15'
18,1
18,5
18,6
17,8
18,5
18,5
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,7
18,6
18,5
18,2
18,3
17,9
18,4
18,1
18,4
14'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
14'
15'
15'
18,7
18,0
17,9
17,7
18,2
17,5
18,5
18,1
18,3
17,6
18,2
18,2
15'
17,7
Nosislav
287
270
31
21
321
170
Hlaváček Miroslav
Laichman Rostislav
Rozek Kamil
Samson Přemysl
Svoboda Petr
Vala Michal
PS
PS
Polešovice
200
188
131
283
262
217
107
327
203
Běhávka Jiří
Běhávka Jiří
Běhávka Jiří
Doložílek Zdeněk
Hrobař Josef
Hrobař Josef
Indruch Petr
Soják Petr
Šoustek Pavel
PS
Kab.
24°
Popovice
101
291
14
265
328
167
235
83
236
82
251
318
Medek Zdeněk
Medek Zdeněk
Mikulčík Roman
Mikulčík Roman
Škrášek Jaromír
Škrášek Jaromír
Švec B.
Švec B.
Švec J.
Švec J.
Tvrdoň František
Tvrdoň František
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Kab.
Staré Město
254
Čejka Karel
27
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
68
324
10
310
197
1
42
342
140
41
356
345
37
Čejka Karel
Fryšták Radek
Fryšták Radek
Hulcký
Hulcký
Hulcký
Pelka Jaroslav
Pelka Jaroslav
Vávra Luděk
Vrána Dalimil
Vrána Dalimil
Vrána Dalimil
Vrána Dalimil
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
RV
FR
MT
AN
SZ
MT
VZ
Dorn
CH
VZ
SVA+Merlot
CM
VZ
Starý Podvorov 239
Starý Podvorov 239
Starý Podvorov 239
Starý Poddvorov
74
340
46
Gernter Marek
Gertner Marek
Gertner Marek
přívlastek
rok body
15'
13'
15'
12'
13'
13'
14'
15'
15'
13'
14'
12'
14'
17,6
18,6
16,5
18,4
18,6
16,4
16,5
15,5
17,5
18,5
18,0
17,8
17,0
RV
Dorn
VZ
15'
15'
15'
18,3
18,7
18,2
Syrovín 43
Syrovín 43
Syrovín 43
RR
PS
Charvát
Rosé Cuveé PS
15'
15'
15'
18,5
18,5
18,1
Šardice 263
Šardice 263
RV
TČ
15'
15'
17,8
17,7
Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
RV
RR
RV
MP
Malverina
SVA
FR
MP+Dorn
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,2
18,9
18,8
18,6
18,4
18,3
18,3
18,3
PS
PS
Kab.
PS
PS
kab. Bar.
PS
Kab.
Syrovín
94
237
277
Bezucha Jan
Bezucha Jan
Bezucha Jan
Šardice
69
122
Novotný František
Novotný František
Tečovice
87
102
81
320
238
290
325
355
Dukatt Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
28
24,3°
22°
24,8°
22°
21°
21°
21°
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
13
337
209
26
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
TFS Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
Tečovice
MT
Dorn
HI
VZ
Těmice 152
Těmice 152
Těmice 232
Těmice 232
Těmice 250
Těmice 250
Těmice 135
Těmice 135
Těmice 274
Těmice 274
Těmice 166
Těmice 166
SVA+MP
FR
Dorn
MT
AN
ZW+Ali
NG
SZ
RV
VZ
Rosé FR
Dorn
Traplice
Traplice
Traplice
Traplice
Traplice
SČON
MP+SVA
Rosé ZW
SG
PA
Tupesy 75
Tupesy 75
Tupesy 35
Tupesy 35
Tupesy 35
Tupesy 35
Tupesy 161
Tupesy 339
Tupesy 339
RŠ
CH
VZ
CH
CS
CH
RR
SG
RR
přívlastek
22°
22°
22°
21,5°
rok body
15'
15'
15'
15'
18,2
18,1
18,0
18,5
22,5°
23°
21°
22°
PS
KAB
14'
14'
15'
15'
13'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,3
17,6
18,5
17,4
18,3
18,1
18,1
17,7
18,5
18,1
19,0
18,0
PS
PS
PS
VZH
12'
15'
15'
15'
14'
18,4
18,3
18,1
17,9
17,8
15'
15'
14'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
18,5
17,8
18,1
17,9
17,9
17,6
17,9
18,3
18,0
Těmice
359
330
336
7
311
357
215
198
88
30
272
338
Horák Jiří
Horák Jiří
Jakša Ludvík
Jakša Ludvík
Kostílek Jan
Kostílek Jan
Tetera Radim
Tetera Radim
Trlida František
Trlida František
Vajgara Radek
Vajgara Radek
KAB
KAB
Traplice
354
366
261
60
231
Kuneta Petr
Kuneta Petr
Kuneta Petr
Kuneta Petr
Kuneta Petr
Tupesy
190
147
27
150
350
148
106
64
105
Bělovský Vladislav
Bělovský Vladislav
Čevela Václav
Čevela Václav
Čevela Václav
Čevela Václav
Dohnal Josef
Hanák Jindřich
Hanák Jindřich
29
PS
PS
PS
VZH
PS
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
přívlastek
rok body
169
269
220
115
67
52
158
214
305
242
32
358
Kostílek Michal
Kostílek Michal
Kostílek Petr
Maňásek František
Maňásek František
Maňásek František
Maňásek František
Maňásek František
Maňásek František
Vávra Jiří
Vávra Jiří
Vávra Jiří
Tupesy
Tupesy 269
Tupesy
Tupesy 461
Tupesy 461
Tupesy 461
Tupesy 461
Tupesy 461
Tupesy 461
Tupesy 211
Tupesy 211
Tupesy 211
RB
PS
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,4
18,4
18,1
18,9
18,6
18,5
18,5
18,5
18,5
18,4
18,1
18,0
Vacenovice
Vacenovice 477
Vacenovice 348
Vacenovice 348
Vacenovice 348
Vacenovice 501
Dorn
VZ
MT
RV+VZ
HI
SOL
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,0
18,0
17,3
16,5
15,0
18,2
Vážany 35
Vážany 56
Vážany 79
Vážany 57
Vážany 57
Vážany 141
RB
AN
RV
FR
SZ
RV
15'
14'
15'
15'
15'
15'
16,5
18,7
17,6
18,3
18,2
17,9
Vnorovy 257
Vnorovy 257
Vnorovy 257
Vnorovy 257
Vnorovy 257
Vnorovy 257
Vnorovy 150
VZ
HI
Rosé MP
CM
RŠ
RB
Klaret ZW
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,6
18,4
18,3
18,2
18,1
17,7
18,2
Vacenovice
341
36
20
241
205
222
Dobeš Cyril
Dobeš Cyril
Ilčík František
Ilčík František
Ilčík Jakub
Ingr Petr
Rosé ZW+FR+CM
NG
TČ
RV
SG
RB
MM
ZW
SB
VZ
SV+ZW
KAB
VZH
VZH
VZH
VZH
VZH
PS
23°
21°
22°
25°
Vážany
171
308
85
326
195
84
Cileček Josef
Helia Ant.
Kutálek František
Měšťánek Ant.
Měšťánek Ant.
Slezák Radek
PS
21°
PS
Vnorovy
24
206
264
344
189
173
280
Konečný Tomáš
Konečný Tomáš
Konečný Tomáš
Konečný Tomáš
Konečný Tomáš
Konečný Tomáš
Macháček Pavel Ing.
30
22,5°
21,5°
24°
25°
PS
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
152
329
34
26
Macháček Pavel Ing.
Petrucha Bohuslav
Petrucha Bohuslav
Mičola Petr
Vnorovy 150
Vnorovy 681
Vnorovy 681
Velká nad Vel. 5
CH
FR
VZ
TČ
přívlastek
rok body
VZH
15'
15'
15'
17,8
18,4
18,1
13'
13'
14'
15'
15'
14'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
12'
13'
11'
12'
13'
13'
15'
15'
15'
11'
13'
13'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
19,0
18,7
18,6
18,4
18,2
17,4
18,1
18,1
18,0
18,0
17,9
17,9
19,1
19,0
18,9
18,9
18,8
18,8
18,7
18,6
18,3
18,1
19,1
18,4
18,0
17,9
18,2
18,1
17,8
17,7
18,0
Zlechov
177
53
276
279
301
160
91
275
49
70
118
194
154
155
156
180
134
181
11
157
133
135
111
293
297
240
179
285
90
71
Agro Zlechov
Agro Zlechov
Agro Zlechov
Agro Zlechov
Bilík Vladislav
Bilík Vladislav
Deml Dušan
Deml Dušan
Deml Dušan
Deml Dušan
Deml Dušan
Deml Dušan
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Hrabec Josef
Jakubík Radim
Jakubík Radim
Janík Jaroslav
Janík Jaroslav
Juráková Hedvika
Juráková Hedvika
Juráková Hedvika
Juráková Hedvika
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov 278
Zlechov 278
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov 512
Zlechov
Zlechov 563
Zlechov
Zlechov
Zlechov 165
Zlechov 165
Zlechov 165
Zlechov 165
31
RŠ
SG
Rosé ZW
Klaret ZW
ZW
RB
RR
Rosé ZW
VZ
RV
TČ
SZ
RB
RB
RB
RŠ
CH
RŠ
MT
RB
CH
CH
RR
RM
ZW
SB
RŠ
SVA
RR
RV
PS
VZH
KAB
PS
PS
PS
PS
VZH
PS
VZB
VZH
VZB
VZB
VZH
VZH
PS
VZH
VZH
VZB
VZB
VZB
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
210
59
182
361
252
184
164
245
298
121
230
79
360
369
227
159
363
178
72
255
43
307
353
226
202
306
54
347
129
316
114
44
12
331
309
183
302
Kočenda Miroslav
Kočenda Miroslav
Kočenda Miroslav
Kutálek Jaroslav
Kutálek Jaroslav
Kutálek Jaroslav
Lůčný Jiří
Lůčný Jiří
Lůčný Jiří
Machala Ondřej
Machala Ondřej Ing.
Machala Vladimír
Martínek R.
MVŽ
MVŽ
Němeček František
Němeček František
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Psotka Zdeněk
Rosůlek Bronislav
Rosůlek Bronislav
Rosůlek Bronislav
Ševčík Radek
Ševčík Radek
Tománek Stanislav Ing.
Zlechov 489
Zlechov 489
Zlechov 489
Zlechov 443
Zlechov 443
Zlechov 443
Zlechov 430
Zlechov 430
Zlechov 430
Zlechov 47
Zlechov 47
Zlechov 110
Zlechov 35
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov 393
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov 36
Zlechov 36
Zlechov 501
MM
SG
RŠ
ZW+SVA
RB+VČ
RŠ
RB
SB
ZW
TČ
PA
RV
ZW+VA
RŠ
PA
RB
SČ+AN+SVA
RŠ
RV
TČ
VZ
AN
Laurot
PA
HI
ZW
SG
CM
CH
MP
TČ
VZ
MT
FR
AN
RŠ
ZW
32
přívlastek
VZH
VZH
PS
PS
KAB
KAB
PS
VZH
VZH
Led.
PS
PS
VZH
PS
Led.
PS
PS
PS
PS
PS
VZH
PS
PS
PS
PS
VZH
PS
KAB
PS
KAB
KAB
rok body
13'
12'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
13'
14'
15'
15'
15'
15'
11'
15'
15'
15'
15'
15'
00'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
18,6
18,5
15,0
16,4
18,1
15,8
18,4
18,4
18,4
17,0
18,3
18,2
16,5
18,8
18,5
18,2
17,3
19,1
18,7
18,6
18,5
18,4
18,4
18,3
18,1
18,0
17,7
17,6
17,4
16,9
16,8
17,6
17,5
16,8
16,5
14,0
18,4
č.v.
jméno vystavovatele
obec
odrůda
193
295
163
299
367
368
162
161
365
364
137
47
57
136
294
138
186
5
110
116
257
Tománek Stanislav Ing.
Tománek Stanislav Ing.
Tománek Stanislav Ing.
Trlida R.
Uhlíř Josef
Uhlíř Josef
Vaďura Jaroslav
Vaďura Jaroslav
Vavřiník František
Vavřiník František
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Výstup Petr
Zlechov 501
Zlechov 501
Zlechov 501
Zlechov
Zlechov 497
Zlechov 497
Zlechov 85
Zlechov 85
Zlechov 193
Zlechov 193
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
Zlechov
SZ
RM
RB
ZW
CH
MM
RB
RB
RM+AN
RM+AN
CH
VZ
SG
CH
RM
CH
RŠ
MT
RR
TČ
Rosé AN
33
přívlastek
PS
VZH
KAB
VZH
VZH
VZH
VZH
VZH
PS
PS
PS
PS
rok body
15'
15'
15'
15'
15'
15'
15'
14'
15'
13'
15'
15'
13'
13'
15'
11'
10'
15'
15'
15'
15'
18,1
17,9
15,5
17,8
18,3
16,9
18,3
17,6
18,4
18,2
18,6
18,5
18,5
18,5
18,5
18,4
18,4
18,1
18,1
18,1
17,8
SÝRY
1
Red Leicester - tradiční anglický tvrdý sýr z kravského mléka, který zrál více jak půl roku, od
GBR
18. století je pro obarvení používáno přírodní barvivo annato.
2
Cheddar - nejpopulárnější sýr z Velké Británie, na jeho výrobu je používáno kravské mléko a
GBR
zraje 9 - 24 měsíců; ten, který dnes ochutnáte, ležel téměř jeden a třičtvrtě roku
3
Blue Shropshire - sýr z britských ostrovů, jehož historie je velmi krátká; prvně byl totiž
vyroben až v sedmdesátých letech minulého století pod názvem Blue Stuart; ke srážení se
používá rostlinné sýřidlo a i zde nalezneme výtažek ze semen oreláníku barvířského, stejně
jako u přechozích druhů
GBR
4
Hard goats` cheese - tvrdý sýr z kozíko mléka dovezený zpoza kanálu La Manche
GBR
5
Sýr sv. Barbory - polotvrdý sýr z kravského pasterovaného mléka vyráběný dle staročeské
receptury na farmě BioVavřinec v Okrouhlicích nedaleko Benešova; zraje v tamních
sklepech 2-3 měsíce; na farmě se hospodaří bez používání agrochemie
CZE
6
Vavřinecký sýr - opět sýr od pana Antonína Šmakala z Okrouhlic. Na tento druh však
používá mléko polotučné a ležet jej nechává až půl roku
CZE
7
Archivní sýr kozí - sýr z pasterovaného kozího mléka kozí farmy Pěnčín
(okr. Jablonec nad Nisou) zrajicí 6-12 měsíců v syrovátce; inspirován byl francouzským
archivním sýrem
CZE
8
Archivní sýr ovčí - ovčí obdoda sýra od pana Josefa Pulíčka z Pěnčína; v obou případech
se jedná o bio výrobek
CZE
9
Jihočeský syreček
CZE
10
Modřenín - ušlechtilá modrá plíseň uvnitř i na povrchu, to je sýr ze sedlčanské sýrárny
CZE
11
Italat Mozzarella- česká variace na typický italský sýr z nedaleké Blatnice pod Svatým
Antonínkem
CZE
12
Gran Moravia - česká obdoba italských sýrů parmezánského typu vyrábějící se z kravského
CZE
mléka; zraje 12měsíců v bochnících o váze 33kg
13
Dorblu - kravské mléko a modrá plíseň jsou základem tohoto sýra
GER
14
15
16
17
Boeren gouda met kruiden - farmářský sýr ochucený bylinkami
NET
Gruyère Fribourg - oficiální název sice získal tento kravský sýr až ve druhé polovině století
18., leč ve Švýcarsku se začal vyrábět už o 650 dříve a první zmínky o sýru z oblasti, kde je
nyní produkován, nalezneme už ve druhé stolení n. l., kdy uspíšil nástup Marka Aurelia na
SUI
trůn, jelikož prý pomohl do věčných lovišť jeho předchůdci, a přispěl tak k počátku rozkladu
římského impéria; zraje typicky až 24 měsíců; sýr, který dnes ochutnáte, odpočíval více než
rok
Hiadlovec 18-mesiačný - tento sýr se nám podařilo sehnat z mléčné farmy Braunvieh od
SVK
výrobce pana Josefa Hiadlovského; ten hospodaří v Slovenké Ľupči v sousedství Banskej
Bystrice
Hiadlovec 24-mesiačný - na trh je dodáván ve více zralostech, od 3 do 24 měsíců; k výrobě
SVK
je používáno nepasterovaného kravského mléka
18
Coulommiers Val de Saone - sýr s bílou plísní na povrchu zrající většinou 3-4 týdny; název
dostal od města ležícího zhruba 40km Paříže; dnes je vyráběn i v oblastech ChampagneArdenne, Bourgogne a Lorraine
FRA
19
Queso de cabra - polotvrdý kozí sýr
ESP
20
Queso Madurado - Ahumado de Oveja - uzená zralý ovčí sýr z oblasti Extremadura
ESP
21
Azul Hojas - velmi silný sýr s modrou plísní, na jehož výrobu se používá kravské či kozí
mléko případně směs obou; zde však bylo použito jen to od kraviček; při zrání jsou sýry
zabaleny do vinných listů
ESP
22
Queso Abzúa - Ulloa DOP - krémový sýr ze severozápadního cípu Španělska, tedy z
olbasti s názvem Galicia
ESP
23
Queso de Oveja Añejo "Fuerte" - ovčí sýr z provincie Palencia nacházející se asi 250km
nad Madridem; zrál minimálně 9 měsíců
ESP
24
ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα - féta P.D.O., nejznámější sýr z této země zraje ve slaném nálevu nejméně
3 měsíce
GRE
25
ΓΑΛΠΟ Φέτα - féta P.D.O., ochrannou známku dostává v případě, že ve směsi ovčího a
kozího mléka je podíl ovčího minimálně 70%. Ve světě má mnoho obdob, například u nás je
to balkánský sýr
GRE
26
Μανούρι - Manouri P.D.O., smetanový řecký sýr
GRE
27
Τρικαλινό - Trikalinó, řecký polotvrdý sýr z kravského mléka(95%) a kozího mléka (5%);
původem z okolí města Trikala v kraji Thesalia
GRE
35
28
Ταλαγανι - Talagani, na výrobu je zapotřebí kravského mléka a 4 měsíční doba zrání
GRE
39
Καπνιστό Βερμίου - uzený Vermios, kravský sýr pocházející z pohoří stejného jména na
severu Řecka
GRE
30
Taleggio DOP - italský krémový kravský sýr, jehož výroba je traduje od 11. století
ITA
31
Formaggio misto al tartufo - první z trojice ochucených sýrů ze směsi kravského a ovčího
mléka; v tomto najdete kousky lanýžů
ITA
32
Formaggio misto alle noci - vlašské ořechy při zrání zajímavě ovlivňují chuť tohoto sýra
ITA
33
Formaggio misto al peperoncino - do třetice je jako ochucovadlo použita chilli paprička
ITA
34
35
Parmiggiano Reggiano DOP - tento kousek byl vyříznut z bochníku, který zrál 2 a pů léta;
postupuje se následujícím způsobem: 80 l večerní mléka z něhož je ráno sebrána smetana
se smísí se stejným množstvím čerstvě nadojeného mlékem, dále je zúžitkováná také
syrovátka z předchozího dne; potravou dojnic smí být pouze tráva a seno
Bel Paese - jemný smetanový sýr z kravského mléka, který byl prvně vyroben v roce 1906
rodinou Galbani
ITA
ITA
36
Pecorino Sardo Dolce DOP - 20-60 dnů zrající sýr ze Sardinie, na jehož výrobu bylo
použito ovčí mléko
ITA
37
Valle d´Aosta Fontina DOP - sýr zpod nedalekého Mont Blanc je zmiňovám již v
záznamech z 12. století. Vyrábí se jak ráno tak večer z plnotučného nepasterizovaného
mléka
ITA
38
Fontal - velkovýrobní verze předchozí lahůdky
ITA
39
Pecorino Romano DOP - jak název napovídá, jedná se o sýr z ovčího mléka vyráběný v
oblasti kolem Říma; znám je přes 2000 let
ITA
36
KLOBÁSY
1
Domácí - Hapala Dušan – Zlechov
2
Jehněčí - Farma Rudimov (5km nad Bojkovicemi)
3
Hovězí - Farma Rudimov (5km nad Bojkovicemi)
4
Kusákova - Řeznictví a uzenářství u Kusáků - Ostrožská Nová Ves
5
Komínova - Řeznictví a uzenářství u Kusáků - Ostrožská Nová Ves
6
Papriková trvanlivá - Řeznictví a uzenářství u Kusáků - Ostrožská Nová Ves
7
Plísňová - Řeznictví a uzenářství u Kusáků - Ostrožská Nová Ves
8
Domácí - Řeznictví - uzenářství Fojtík - Hluk
9
Papriková (čabajka) - Řeznictví - uzenářství Fojtík - Hluk
10
Medvědí (s medvědím česnekem) - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
11
Hakalíkova - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
12
Kouřová - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
13
Tonkova - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
14
Komínová - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
15
Plísňová - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
16
Gaston - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
37
17
Jelení - Řeznictví - uzenářství Hakalík - Lanžhot
18
Domácí - Řeznictví Antonína Valáška - Blatnice pod sv. Antonínkem
19
Španělka - Řeznictví Antonína Valáška - Blatnice pod sv. Antonínkem
20
Komínová - Řeznictví Antonína Valáška - Blatnice pod sv. Antonínkem
OLIVY
1
Sušené černé olivy s peckou ve slunečnicovém oleji
GRE
2
Seville Premium - černé olivy bez pecky
ESP
3
Beech flower zelené olivy s paprikovou pastou
ESP
4
Beech flower černé olivy bez kostky
ESP
5
Olive Bella di Cerignola - odrůda Bella di Cerignola pochází z nejvýchodněji položené
provincie Puglia. Má velké bobule a jemnou chuť
ITA
6
Olive taggiasche - jedná se o velmi vzácnou odrůdu a její plody jsou považovány za
nejjemnější na světě; nejvíce se pěstuje na hranicích s Francií v Provincia di Imperia; stromy
mohou dosahovat výšky až 15 metrů
ITA
7
Olive kalamon - olivy odrůdy Kalamata vypěstované na Apeninském poloostrově
ITA
8
Olive verdi denocciolate - vypeckované zelené olivy dovezené z Itálie
ITA
9
Olive nere denocciolate - italské černé olivy bez pecek
ITA
10
Surtido de aceitunas y encurtidos - směs vypeckovaných oliv zelných, černých, s náplní i
bez náplně doplněná česnekem a kousky mrkve, cibule a okurků; vše je naloženo ve slano
kyselém nálevu
ESP
38
11
Surtido con aceitunas Hojiblanca - směs vypeckovaných oliv se zeleninou; jedná se o olivy
odrůdy Hojiblanca, které se pěstují na 200 000 ha hlavně v provinciích Córdoba, Málaga,
ESP
Sevilla a Granada
12
Πράσινο Άμφισσα - tyto zelené olivy odrůdy Amfissa pochází z hornaté oblasti pod
Olympem od místního farmáře. Mají specifickou nahořklou chuť
13
Σκούρο μοβ Άμφισσα - černé olivy od stejného pána jako ty předchozí. Oba druhy jsou bio a
GRE
kvalitou se řadí mezi nejlepší v Řecku
39
GRE
Poznámky
40
"Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk,
to je vůl."
(Jan Werich)
Katalog je samostatně neprodejný, je součástí vstupenky na koštování vína.
Pořadatelé: Jiří Gottwald, Ing. Ondřej Machala, David Gottwald, Jiří Vysloužil, Petr Výstup.
Omluvte prosím případné chyby v katalogu, jsme také jenom lidé.

Podobné dokumenty

Seznam vystavovatelu.indd

Seznam vystavovatelu.indd Velvyslanectví Polské republiky v Praze Oddělení propagace obchodu a investic

Více

Datasheet M4016

Datasheet M4016 Záznamová a øídící jednotka typu M4016 vznikla na základì více jak 12-ti letých zkušeností s výrobou obdobných pøístrojù ve spoleènosti FIEDLER-MÁGR. Na jejím vývoji se svými požadavky podílely i d...

Více

ZNAČKA KVALITY

ZNAČKA KVALITY pouÏívat na sv˘ch v˘robcích zpracovatelé EPS - je urãena pro materiály pouÏívané ve stavebnictví (desky, klíny, perimetrická izolace apod.)

Více

821 - IDS JMK

821 - IDS JMK Dyjákovice, nad hostincem Dyjákovice, škola Velký Karlov Božice, žel.st. Božice, škola

Více