ve formátu PDF

Transkript

ve formátu PDF
Anita Pelánová - Publikace
PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Kontakt
Vzdělání:
FF UK (dějiny umění, germanistika)
Zaměstnání:
1974– 1993: redakce výtvarného umění nakladatelství Odeon
1994– dosud: IMS FSV UK
Badatelské zaměření:
problematika výtvarného umění zemí, jimiž se zabývá IMS
Publikační činnost (výběr):
monografie:
PELÁNOVÁ, Anita. Výtvarné avantgardy 20 století. 1900-1945, Praha: Karolinum 2010, 144
s., ISBN: 978-80-246-1783-1.
studie, články, překlady, doslovy:
PELÁNOVÁ, Anita. Bildende Kunst zwischen Prag und Wien in den Jahren 1918-1939. In:
Edelmeyer, Freidrich–Grandner, Margarete–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Über die
österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, Wien:
Verlag Aschendorff 2012, s. 121-136.
PELÁNOVÁ, Anita. Mystik Paul Klee na funkcionalistické škole Bauhaus, Umění a
řemeslo 3 (2010), 1, s. 4-6.
PELÁNOVÁ, Anita. V umění se nic neztratí. Pavel Piekar: metamorfózy linorytu, Umění a
řemeslo 3 (2009), 4, s. 10-12.
PELÁNOVÁ, Anita. Die Kultur der 1990er Jahre in der Tschechischen Republik. In: Heiss,
Gernot–Králová, Kateřina–Pešek, Jiří–Rathkolb, Olivek (edd.), Tschechien und Österreich
nach dem Ende des Kalten Krieges, Ústí nad Labem: Albis International 2009, s. 491-498.
PELÁNOVÁ, Anita. Kultura 90. let v Československé/České republice. In: Heiss, Gernot–
Králová, Kateřina–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Česko a Rakousko po konci studené
války. Různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem: Albis international 2008, s. 283291.
KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Přel. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 2009.
PELÁNOVÁ, Anita. Ostdeutsche Galerie Regensburg, Acta Universitatis Carolinae. Studia
territorialia 14 (2008), s. 201-208.
PELÁNOVÁ, Anita. Armory Show 1913. Vpád moderního umění do USA, Dějiny a
současnost 16 (2005), 1, s. 14-17.
PELÁNOVÁ, Anita. Adolf Hoelzel. In: Kaiserová, Kristina – Pešek, Jiří (edd.), „Viribus
unitis. Nedosti bylo Jana Křena.“ Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem: Albis
international 2005, s. 183-193.
PELÁNOVÁ, Anita. Jan Cihla: Okamžiky - malé přírodní senzace. Obrazy, kresby, ilustrace.
(Text pro katalog výstavy), České Budějovice: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad
Vltavou 2004.
PELÁNOVÁ, Anita. Max Beckmann v historickém vákuu, Revolver revue 28 (2004), s. 7780.
HILDESHEIMER, Wolfgang. Marbot. Přel. Pelánová, Anita, Praha: Paseka 2002. ISBN: 807185-419-0
PELÁNOVÁ, Anita. Životopis velkého neznámého (doslov). In: Hildesheimer, Wolfgang,
Marbot, Praha: Paseka 2002.
MOHOLY-NAGY, László Moholy-Nagy. Od materiálu k architektuře. Přel. Pelánová, Anita,
Praha: Triáda 2002.
Compiled 12.12.2014 17:00:23 by Document Globe ®
1
PELÁNOVÁ, Anita. Miloslav Chlupáč, Revolver Revue 24 (2002), s. 79-84.
HOCKE, Gustav René. Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Přel. Pelánová, Anita,
Praha: Triáda 2001, s. 9-120 a s. 287-289.
PELÁNOVÁ, Anita. Ludmila Vachtová: Roswitha Hartmann, Revolver Revue 20 (2001), s.
79-84.
SCHMARSOW, August. Nástupní přednáška z 8. listopadu 1893 v aule lipské univerzity.
Přel. Pelánová, Anita, Umění/Art 49 (2001), 6, s. 562-568.
PELÁNOVÁ, Anita. Vnitřní paradoxy avantgardy, Literární noviny 28 (5.7. 2000), s. 13.
KANDINSKY, Wassily. Bod – linie – plocha. Překl. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 2000.
PELÁNOVÁ, Anita. František Kupka - Wassily Kandinsky, Ateliér (2000), 6, s. 2.
PELÁNOVÁ, Anita. Ludwig Mies van der Rohe aneb nastupuje nová generace starožitností,
Literární noviny 41 (4.10. 2000), s. 13.
PELÁNOVÁ, Anita. Ad vocem William Blake, Literární noviny 46 (8.11. 2000), s. 13.
PELÁNOVÁ, Anita. Doslov. In: Klee, Paul, Pedagogický náčrtník, Praha: Triáda 1999.
ISBN: 80-86138-15-1
KLEE, Paul. Pedagogický náčrtník. Překl. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 1999.
Compiled 12.12.2014 17:00:23 by Document Globe ®
2

Podobné dokumenty

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty - DPH Přidaná hodnota

Více

J. Buchta – Duchovní aspekty výtvarného projevu a jeho reflexe ve

J. Buchta – Duchovní aspekty výtvarného projevu a jeho reflexe ve Piet Mondrian : Neměli bychom klouzat po povrchu přírodního, ale v jistém smyslu bychom měli vidět skrze něj. Wassily Kandinsky: Malíř hraje na duši jako na piano s množstvím barevných kláves a svo...

Více

Menu - Teologická fakulta

Menu - Teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Grékokatolicka teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešove, Slovensko. • 2012 březen: měsíční "Studijní a výzkumný pobyt pro akademické pracovníky“ na Insti...

Více

5 Primitivní funkce

5 Primitivní funkce u = ln2 x, v 0 = 1 u0 = x1 · 2 ln x, v = x u2 = ln x, v20 = 1 u02 = x1 , v2 = x

Více

Kubát životopis

Kubát životopis Network: Developing comparative studies of regime transformations in multicultural societes and state- and nation-buildilng in post-Soviet region v rámci programu Transforming Societes – East and W...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF Fiřtova, Magdalena, “Severoamericky kontext: upadek průmysloveho Ontaria vs. vzestup ropne Alberty”, in Fiřtova, Kozak (eds) Spojené státy v úpadku? Vybrané problémy veřejné politiky v severoameric...

Více