SZ 31.1.2015

Transkript

SZ 31.1.2015
SMÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov
.
ročník 15/číslo 733
31. ledna 2015
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
Dopoledne .
9,3o hodin
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy
Vede Jan Slavíček
Téma úkolu: „Požehnání spravedlivých“
společná píseň č. 313 „Stvoř srdce čisté, Bože mi“
modlitba
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace
společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“
modlitba
10,3o – 10,45 hodin
Přestávka
10,45 hodin
Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš
společná píseň č. 88 „Náš nebeský Otče“ (v sedě)
Sborová oznámení
společná píseň č. 24 „Bůh je má píseň“
modlitba
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
Příběh pro děti – Květoslava Ceplová
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor
Čtení z Bible - Žalm 33:12-22 – Alena Ceplová
tichá modlitba
Kázání z Božího slova – Zdeněk Martasek
Téma: „Pomník mého života“
chvíle ke ztišení – Nelli Nehybová
společná píseň č. 243 „Hrad přepevný“
modlitba
závěrečná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“
Členské shromáždění – konference ČS
každou sobotu od 10:45 hodin živě s obrazem www.bohosluzbyonline.cz
Oznámení
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Zdeněk Martasek
Hospodář Českého sdružení CASD
Po dopolední pobožnosti se uskuteční členské shromáždění
k připravované konferenci ČS CASD. Na programu volba delegátů
-Příští sobotu 7.2. z Božího slova bude sloužit br. Josef Cepl
-V neděli 1.2. jste zváni na 12. ročník „Běhu Járy Krále“
(více informací dále ve Zpravodaji)
-V sobotu 7.2. jste zváni na setkání Klubu Zdraví na téma
„Kyčelní kloub – problematika pohybových poruch“
(více informací dále ve Zpravodaji)
-Ve dnech 7.-8.2.se uskuteční zimní oddílový výlet KP Penguins
„Po zlatonosné stezce“
(více informací dále ve Zpravodaji)
-Příští sobotu 7.2. začíná Týden křesťanského domova
-V soboru 14.2. od 1800 hod se v našem sboru uskuteční houslový koncert
Alexandera Shonerta spojený s uvedením nového CD
„Shonert hraje židovskou klasiku a Gershwina“
-V neděli 15.2. jste zváni na další výlet TOMů
(více informací v příštím Zpravodaji)
-Sbírky z minulého týdne:
sbor: Kč 5 966,-; misie Kč: 2 692,-; FSP: Kč 600,-;
BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 50,-; Adra: Kč 50,-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry,
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace.
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru.
Prosíme, vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny.
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel
V období 25.1.; 1.-7.2.2015 oslaví narozeniny:
Žižková Johana (25.1.); Kavková Monika (1.2.); Horničárová Eva (3.2.);
Bulejčíková Petra (7.2.); Kapounek Jiří (7.2.)
všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let.
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl.
VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, …
Dobrý den,
dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se Jeníček, přišel jsem na svět v klidu
sobě vlastním 30.1. 2015 v 5:58 hod. Vážím 2.99 kg, moje výška je 46 cm.
Díky Bohu, vše, i s maminkou, je v naprostém pořádku. Moje rodiče se jmenují
Pavlína a Petr Vörösovi. 
Jenda V.
Milí zpěváci,
dnes odpoledne není na programu žádná akce, zvu vás tedy k prodlouženému
nácviku. Na základě ankety jste dali přednost termínu sobot odpoledne, takže
využívám hned této příležitosti. Připravte si tedy prosím svačinky, dobrou náladu a
výdrž, už se na zpívání velmi těším. Nácvik plánuji nejpozději v jednu hodinu, snad
se stačí všichni naobědvat, skončit by mohl okolo čtvrté hodiny.
Lenka Říhová
Naši milí,
chceme Vám jako rodina a členové sboru i touto cestou poděkovat, za důstojný a
laskavý průběh obřadu křtu našeho syna Ondřeje. Zároveň využíváme této příležitosti
ještě k jednomu poděkování a to Milanovi za milé a upřímné vedení křesla pro hosta s
br.Badinským. Opravdu jsme celou sobotu vnímali velmi pozitivně.
Se srdečným pozdravem a přáním Božího požehnání
Petr Jirásko s rodinou
Oddílový zimní výlet KP Penguins „Po zlatonosné stezce“
Co?
Zimní oddílový výlet s přespáním ve sboru.
Kdy?
Začátek celé akce: sobota 7. 2. 2015 ve sboru
Praha – Smíchov v 17:00
Pozn.: Účast je možná i jen na samotný výlet:
sraz v 9:05 u pokladen na Praha- hl. nádraží
Konec akce: neděle 8. 2. 2015 v 16:00 ve sboru
(do
Prahy
přijedeme
autobusem
na
Budějovickou v 15:20)
Kde a jak?
V sobotu nás čeká podvečerní hra (částečně venku), poté si pustíme nějaké pěkný
filmeček.
V neděli vyrazíme vlakem do Jílového u Prahy, kde se mj. podíváme do některé z
historických štol a též k rozhledně Pepř (celková délka výletu
6 km).
Pro koho a za kolik?
Pro všechny členy oddílů Penguins/Berounští medvědi za 80,- Kč.
Co s sebou?
Spacák, karimatku, sportovní oblečení (na nedělní výlet), pevná obuv, jídlo na
sobotu večer, hygienu, Bibli, co uznáš za vhodné…
Kontakt na organizátora akce:
Jan Bezděkovský (tel: 607 640 529, mail: [email protected])
Zveme Vás na 12. ročník Běh Járy Krále v Jizerských horách 2015
Termín: neděle 1.2.2015, začátek v 10,00
Věříme, že počasí bude dobré. Zvládli jsme to dříve i v mrazu a hustém sněžení. Minulý
roky bylo zase velmi málo sněhu… Zvládneme to i teď! Je to až neuvěřitelné, že se na
běžkách scházíme už dvanáctý rok. A to vše díky Járovi
Sraz: Sejdeme se jako už vícekrát na parkovišti na Jizerce pod Bukovcem. Je tam velké
parkoviště, platí se 50 Kč na den. GPS souřadnice: N50°48.690 E15°21.185.
Sjezdaři mohou jet na Tanvaldský Špičák, v provozu je čtyřsedačková lanovka.
Pěší Setkání se už pravidelně účastní i ti, kteří momentálně na běžky nemohou. Místo
je pro ně ideální, jde chodit i bez běžek. Po cestě k Jizerce chodí více lidí.
Trasa pěší 5 km:
Jizerka, po promenádní, bunkr, osada Jizerka, a zpět.
Běžkaři Chceme teď zkusit tradiční „českou mírnou variantu“ na Paličník.
Trasa 15 km: (červená) Na oběd na Smědavu.
Pojedeme po hlavní „promenádní“ na Smědavu. Tam je nová restaurace, dražší, ale
komfortnější. Zpět pak druhou rovnoběžnou variantou s výhledy na Souš.
Trasa 25 km (světle červená):
Na Paličník s krásnými výhledy na Hejnice, Frýdlant a Smrk. Začátek i konec máme
společný s trasou 15 km. Pojedeme podél polských hranic až na Paličník, pak cestou
zpět přes Smědavu a stejně jako červená.
Za pořadatele: Královi, Bouškovi
Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha





Při listování prvním letošním číslem časopisu Advent nelze přehlédnout rozhovor
s Mirkou Žaludovou z Adry o ceně Michala Velíška. Za zmínku stojí také
zamyšlení Marka Harasteje Potřebuje církev kaplanskou službu? Otázky, které v
závěru svého zamyšlení o Teologickém semináři klade „pastor pro každého“ Jan
Fürst, jsou vý-zvou nejen pro studenty. Pro děti a jejich rodiče je určena rubrika
„Pathfinder“, kterou nadále připravuje nestor dětské organizace Jaroslav Šlosárek,
alias „Jerry“.
V únoru probíhají současně dvě aktivity zaměřené na rodiny – týden křesťanského
domova, pro který jsou k dis-pozici přednášky – zdarma. V případě
neuspokojených požadavků na tištěnou verzi lze využít elektronické verze (na
webových stránkách www.casd.cz, případně www.advent-orion.cz.) Kromě toho
vychází kniha od Morrise Vendena s názvem Více si povídat, více milovat, který
vystihuje velmi účinný lék na řešení problémů ve vzta-zích.
Letošní rok vyhlásila celosvětová církev za rok zdraví se zaměřením na pohybové
aktivity. Oddělení zdraví vy-dává knihu s názvem Pohoda a zdraví, která je
určena k misijnímu použití.
Teologický seminář připravil v závěru loňského roku další publikaci s názvem
Koinonia. Téma o kázání zřejmě zaujme nejen kazatele, ale také naslouchající v
této nedílné součásti bohoslužeb.
Humanitární organizace ADRA vydala knihu o dobrovolnických aktivitách s
názvem Z kola ven. Příběhy mohou zaujmout natolik, že z pasívního čtenáře se
může stát sám aktivista.
V lednovém čísle měsíčníku “Pražšká pětka” vyšel článek o našem sborovém vysílání.
Nové technologie obohacují duchovní práci
Již dávno neplatí, že duchovní svět nejde s dobou a nereflektuje na technické poznatky a
inovace. Například sbor Církve adventistů sedmého dne se sídlem na Malvazinkách využil
již před 12 lety bohaté možnosti internetu a začal jako první v České republice s přímým
přenosem bohoslužeb.
Pod názvem Smíchovské internetové Rádio (SIR) proběhl první přímý přenos prostřednictvím
internetu 28. Prosince 2002, ale až, do roku 2007 šlo pouze o vysílání zvuku. ,,Se zrychlujícím se
připojením internetu jsme se rozhodli našim posluchačům nabídnout už nejenom zvuk, ale také,
obraz. Zpočátku jsme začínali jen s jednou vypůjčenou kamerou," vzpomíná profesionální zvukař
Vítězslav Randýsek, který se projektu věnuje od samého začátku.
Bohoslužby sleduje 52 států
Po čase místní sbor církve zakoupil obrazovou střižnu, dobrovolnici poskytli tři kamery a od té
doby se pravidelně natáčely většinou 90minutové bohoslužby. Záznam pak byl umístěn na
speciálně vytvořené webové stránky a současně vznikal archiv. Dnes je na stránkách
www.bohosluzbyonline.cz téměř 1300 záznamů, které lze zhlédnout i stáhnout a archiv doplňují
stovky fotografií. Průměrná sledovanost sobotních pořadů je mezi 150-200 online připojeními
nejen z tuzemska a sousedního Slovenska, ale i ze vzdálených až 52 zemi, jako jsou USA,
Kanada, Austrálie, Německo, Holandsko, Švýcarsko či Anglie. Většinou se jedná o krajany žijící v
cizině, domácí diváci se často rekrutují z řad dlouhodobě nemocných a těch, kteří z různých
důvodů nechtějí navštěvovat bohoslužbu osobně. U některých zpětně zhlédnutých záznamů není
vyjímkou návštěvnost až 20 000 přístupů za čtvrt roku.
Někoho možná napadne, zda je přípustné snímat účastníky církevního obřadu. ,,Každy, kdo
vstupuje do sálu, je upozorněn na přítomnost kamer. Navíc máme takové nepsané pravidlo –
pokud nechceš být v obraze, jdi si sednout na balkon. Tam kamery nešvenkují," objasňuje
Vítězslav Randýsek.
V době, kdy se natáčení bohoslužeb klubalo z pomyslných technických plenek, zakoupila si
křesťanská internetová televize HopeTV, sídlící rovněž v objektu, nový kamerový řetězec. Po
několika letech začal dosluhovat a po domluvě byl podstoupen a natrvalo umístěn v hlavním sále
modlitebny. ,,Používáme ho dodnes. Vedle hlavního sálu máme malou místnost, kde obvykle
sedí střihač a současně režíruje tři kameramany. Pokud to jde, je přítomný i zvukař," říká
Vítězslav Randýsek. Všichni pracuji bez nároku na honorář, jen se zápalem a nadšením. A
zřejmě se vyplácí, protože se za posledních pět let sledovanost několikanásobně zvýšila.
HopeTV přináší naději
Budovu modlitebny také zdobí vysoká anténa, nezbytný technický předpoklad pro vysílání
internetové televize Hope TV (hope - naděje). Ta spolupracuje s univerzitami, nemocnicemi,
vydavatelstvími a rozhlasovými stanicemi po celém světě a na základě vzájemné kooperace pak
přináší programy, jejichž cílem je informovat, inspirovat a povzbuzoval diváky k tomu, aby ve
svém životě nacházeli radost ze života. Zaměřujeme se na oblast zdraví, životního stylu,
cestování, vzdělávání a kultury. Vycházíme z křesťanské hodnotové orientace a našim
provozovatelem je Církev adventistů sedmého dne," říká Csaba Čák z HopeTV. Československá
redakce nabízí divákům na www.hopetv.cz ke sledování archiv již odvysílaných pořadů. Pro
všechny, kteří si přejí mít některé z vysílaných pořadů stále k dispozici, začala vydávat DVD.
,,Jedná se o tituly z oblasti zdravého životního stylu, křesťanské hudby, ale zvláště kvalitní
pořady a dokumenty s duchovní tematikou," dodává Csaba Čák.
Rádio pomáhá načerpat sílu
Kromě televize našlo v modlitebně zázemí i internetové rádio pro mladé AWrádio, jehož historie
se datuje od roku 2004. Jeho zakladatelé chtěli vytvořit moderní křesťanské internetové rádio,
které osloví především mladé posluchače a nabídne jim nejnovější křesťanskou muziku
doplněnou o inspirující pořady. Ve vysílání se nejprve začala objevovat moderní křesťanská
muzika, která se v jiných rádiích v ČR nevysílala, jako například - Delirious, Hillsong, Casting
Crowns, Kirk Franklin, Michael W. Smith, Třetí deň, Oboroh, VocKap a mnoho dalších českých i
zahraničních interpretů. Postupem času se na ,,Awéerku“ objevovaly pořady s širokou tematikou,
aby každý mohl načerpat sílu u jemu blízkého tématu. ,,Na čtyřiadvacetihodinovém vysílání se od
samého začátku podílí nejen zaměstnanci AWrádia, ale také pražští mládežníci a dobrovolníci,"
dodává redaktor AWrádia Martin Žalud. (md)
Co nového na síti
Nadace ADRA získala prodloužení Známky kvality
Známka kvality je záruka a kontrola nadace, kterou uděluje Fórum dárců členům
Asociace nadací v České republice. Cílem tohoto ocenění je přispět k posílení důvěry
v odbornou a etickou profesionalitu držitele známky, posílit transparentnost, a usnadnit
tak stávajícím i potenciálním dárcům a spolupracujícím organizacím orientaci
v neziskové sféře.
Získat známku kvality není pro organizace povinné, ale zcela dobrovolné.
Sebehodnocení uchazečů o Známku kvality není přitom vůbec formálním procesem a
získání certifikátu není automatické. Činnost nadace totiž ověřuje Fórum dárců a poté ji
posuzuje ještě nezávislá komise. Prověřuje se oblast vedení a správy nadačního
majetku, hospodaření, etické chování a odpovědnost, prostředky nadace a grantová
pravidla, otevřená komunikace a spojení se zřizovatelem. Zájemce může tento certifikát
získat teprve po vyhovění nezbytných požadavků, a to pouze na dobu dvou let.
Nadace ADRA získala tuto známku již podruhé, což považuje nejen za ocenění své
činnosti ve prospěch těch, kdo potřebují pomoc, ale i jako morální závazek vůči laické i
odborné veřejnosti do budoucnosti.
Banská Bystrica hostí konferenciu Nalaď sa
Dvojročný cyklus víkendových stretnutí mládeže Nalaď sa! sa blíži k svojmu záveru.
Počas tohto programu sa stretávali mladí ludia z celého Slovenska, ktorí majú blízko k
hudbe a chválam. Pravidelne si oddelili čas, spoznávali sa, podporovali, učili, ale najmä
chválili Boha. Počas 10 víkendov sa uskutočnili stretnutia postupne v 5 mestách. V
programe vznikol aj CD album piesní “Nalaď sa na živé chvály!” O víkende 30. a 31.
januára organizátori v Banskej Bystrici prepoja oba tieto projekty. Vo zborovom dome
na Kollárovej 18 sa uskutoční konferencia Nalaď sa!, ktorej súčasťou bude tiež sobotný
večer chvál Nalaď sa na živé chvály LIVE tvorený piesňami z albumu chvál.
Organizátori budú veľmi radi, keď prídu mladí aj starší v sobotu účinkujúcich mladých
ľudí a ich úprimný zámer oslavovať Boha podporiť svojou účasťou. Počas sobotného
dopoludnia (začiatok o 9:00) a odpoludnia (začiatok o 13:30) sa chcú spolu ohliadnuť
za uplynulými dvoma rokmi víkendových akcií Nalaď sa!, stíšiť sa nad Božím Slovom
a tiež diskutovať o spoločnej vízii na najbližšie roky v oblasti chvál. Zároveň chcú
predstaviť aj lokálne tímy mladých ľudí, ktorí slúžia spievaním a hraním piesní chvál vo
svojich zboroch po Slovensku. Večer o 19:00 sa zídu opäť na rovnakom mieste, aby ako
spoločenstvo jednohlasne svojím spevom a modlitbami chválili nebeského Kráľa.
Pozvánky - na co se můžete těšit
Pozvánky - na co se můžete těšit
Klub Zdraví
Praha Smíchov
www.klubyzdravi.cz
[email protected]
Vás srdečně zve na seminář
Kyčelní kloub
Problematika pohybových poruch
a přístup fyzioterapie
7.2.2015 ve 14 hodin
Peroutkova 57, Praha 5, v učebně sboru CASD
bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova
vstup bočním vchodem od zastávky autobusu
Přednáší:
Mgr. Mariana Stehlíková
fyzioterapeut
Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu
v nákladu 100 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění.
Za tiskové chyby se omlouváme. Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz

Podobné dokumenty

SZ 9.4.2016

SZ 9.4.2016 FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; Adra: Kč 0,13. sobota: Kč 800,-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situa...

Více

SZ 20.6.vp2015

SZ 20.6.vp2015 (více informací ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky) -V termínech 5.-12.7. a 12.-19.7. budou probíhat letní tábory ZS KP (více informací u vedoucích KP oddíl Penguins) -Prosíme, mysleme n...

Více

SZ 7.3.vp2015

SZ 7.3.vp2015 -Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. - Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. Prosíme, vypíne...

Více

Texty písní

Texty písní Jmenovitě mysleme na Evu Veselou a Janu Huškovou -Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 8 155,-; misie Kč: 3 474,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; Adra: Kč 0,-

Více