ZoomText 10.1

Transkript

ZoomText 10.1
ZoomText 10.1
Dodatek ke stručnému průvodci
Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další
odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k
instalaci a používání ZoomText 10.1 budete stále potřebovat uživatelskou příručku
k ZoomTextu 10 nebo nápovědu ZoomTextu 10.1.
Důležité! Před instalací ZoomTextu 10.1 projděte systémové požadavky uvedené
v tomto dodatku. Pro používání ZoomText 10.1 je vyžadován určitý
hardware a software.
Novinky v ZoomTextu 10.1
ZoomText 10.1 obsahuje následující nové funkce a vylepšení.
 Podpora Windows 8.x
 Podpora Microsoft Office 2013
 Podpora Internet Exploreru 10 a 11
 Vylepšená podpora videa a her
 Podpora zařízení s dotykovou obrazovkou
 Vylepšené sledování a hlasová odezva
 Vyhlazené ukazatele myši
 Efekty přechodu při zvýrazňování barev
 Další úrovně zvětšení:
 Další úrovně mezi 42x a 60x
 Další zlomkové úrovně mezi 1x a 5x
2
Co chybí v ZoomTextu 10.1
Následující funkce ZoomTextu 10 jsou dočasně nedostupné v ZoomTextu 10.1. Tyto
funkce budou doplněny v sérii bezplatných aktualizací tak rychle, jak to jen bude
možné:
 Zmrazené okno
 Podpora dvou monitorů
 Vyhledávání textu
Systémové požadavky
Pro používání ZoomTextu 10.1 je požadován následující software a hardware:
 Windows 7, 8 nebu 8.1
 Procesor: 2 GHz jednojádrový nebo 1 GHz dvoujádrový
 Operační paměť (RAM): 2 GB
 Doporučeno: 4 GB nebo více
 Grafický adaptér s podporou DirectX 9.1 nebo vyšší
 Doporučeno: DirectX 10 nebo novější
 Doporučeno: 256 MB vyhrazené video paměti
 Prostor na pevném disku: 100 MB pro americkou verzi, 350 MB pro
mezinárodní verze
 Vícedotykový displej pro pět prstů – vyžadováno pro dotykový režim
ZoomTextu
 Zvuková karta (jen pro Zvětšovač/Odečítač)
 USB 2.0 (pro budoucí podporu kamer v ZoomTextu)
ZoomText 10.1 – Dodatek ke stručnému průvodci

Instalace ZoomText
Instalační program Setup se spustí automaticky, jakmile vložíte instalační CD
ZoomTextu do mechaniky. V průběhu instalace se řiďte pokyny na obrazovce.
 Pokud se instalace ZoomTextu nespustí automaticky
1. Stiskněte klávesu Windows + R pro otevření dialogu Spustit.
1. Přejděte na jednotku CD-ROM.
2. Vyberte program Setup a klikněte na tlačítko Otevřít.
3. V dialogu Spustit klikněte na tlačítko OK.
Odinstalování ZoomTextu
 Pro deinstalaci programu ZoomText v Windows 8.x
 Na Úvodní obrazovce napište „Odinstalovat ZoomText“. Ve výsledcích
hledání, které se zobrazí v levé horní části obrazovky, zvolte položku
Odinstalovat ZoomText 10.1.
 Pro deinstalaci programu ZoomText v Windows 7
 V menu Windows Start zvolte Programy  ZoomText 10.1  Další 
Odinstaluj ZoomText 10.1.
Spuštění ZoomTextu
 Pro start programu ZoomText v Windows 8.x
 Na Úvodní obrazovce klikněte na dlaždici ZoomText 10.1.
 Na ploše poklepejte na ikonu ZoomText 10.1.
 Na Úvodní obrazovce napište „ZoomText“. Ve výsledcích hledání, které se
zobrazí v levé horní části obrazovky, zvolte položku ZoomText 10.1.
 Pro start programu ZoomText v Windows 7
 Na ploše Windows klepněte na ikonu ZoomText 10.1.
 V menu Start ve Windows zvolte Programy  ZoomText 10.1  ZoomText
10.1.
3
4
Podpora dotykových obrazovek
ZoomText 10.1 je možné používat na zařízeních s dotykovou obrazovkou pro
Windows 8.x, včetně tabletů, přenosných počítačů i stolních monitorů. ZoomText
sleduje pohyb ve všech aplikacích, ve kterých používáte dotyková gesta. ZoomText
do těchto gest nezasahuje a na události vyvolané gesty reaguje stejně, jako kdyby
byly vyvolány klávesnicí nebo myší. Ke všem prvkům uživatelského rozhraní
ZoomTextu (panely nástrojů, menu a dialogová okna) můžete také přistupovat
pomocí stejných standardních gest, na jaká jste zvyklí z jiných aplikací.
Poznámka: Musíte mít zařízení pro Windows 8.x, které podporuje alespoň pět
současných dotyků. Tato zařízení zobrazují logo „Designed for
Windows“ pro Windows 8.x.
Používání zvětšovacího programu s dotykovou obrazovkou
Při používání zvětšovacího programu s dotykovou obrazovkou ve Windows 8.x je
třeba mít na paměti několik důležitých konceptů, způsobů chování a technik:
 Mnohé aplikace umožňují zvětšovat a rolovat dokumenty, které zobrazují.
Zvětšovací program nad to přidává druhou vrstvu zvětšování a rolování. To
může být matoucí, když aplikace i zvětšovač obrazovky zvětšují souběžně.
Abyste předešli tomuto matoucímu chování, doporučujeme používat vždy jen
jednu vrstvu zvětšování.
 Práce na samostatném dotykovém zařízení vyžaduje používání virtuální
klávesnice na obrazovce. Při použití zvětšovače obrazovky nebude virtuální
klávesnice vidět celá, takže budete muset rolovat zvětšeným obrazem, abyste
se dostali ke všem klávesám. To vás při psaní zpomalí a sníží vaši
produktivitu práce. Pokud tedy potřebujete více psát, doporučujeme připojit
fyzickou klávesnici.
ZoomText 10.1 – Dodatek ke stručnému průvodci

Dotyková ikona ZoomTextu
ZoomText 10.1 obsahuje také speciální Dotykovou ikonu ZoomTextu, která vám
zajišťuje okamžitý přístup ke klíčovým funkcím ZoomTextu pomocí dotykových
gest. Tyto funkce zahrnují zvýšení a snížení úrovně zvětšení, rolování zvětšeného
obrazu a používání nástrojů AppReader a ŘekniTo. A takto to funguje …
Ve výchozím nastavení po instalaci ZoomText 10.1 na zařízení s dotykovou
obrazovkou se Dotyková ikona zobrazuje u jednoho z okrajů obrazovky. Tato
plovoucí ikona zůstává viditelná na zvětšené i nezvětšené obrazovce i při rolování
zvětšeného obrazu. Ikonu můžete přesouvat mezi několika pevnými body u okrajů
obrazovky. Takže si ikonu můžete umístit přesně tam, kde ji chcete na obrazovce
mít, a můžete ji přesunout, když překrývá položku, kterou potřebujete vidět.
Poznámka: Pro používání Dotykové ikony ZoomTextu a přidružených gest je
třeba zařízení s vícedotykovým ovládáním pro pět či více prstů.
Dotyková ikona ZoomTextu může pracovat ve dvou režimech: Dotykový režim
Windows a Dotykový režim ZoomTextu.
 Dotykový režim Windows předává všechna dotyková
gesta do Windows a aplikací, které jsou na obrazovce
otevřené, jako kdyby ZoomText nebyl spuštěn. V tomto
režimu potřebujete být, když chcete pomocí gest ovládat
Windows nebo aplikace (včetně panelu nástrojů
ZoomTextu). V Dotykovém režimu Windows vypadá ikona
jako skupina dlaždic na Úvodní obrazovce Windows 8.x
s ukazováčkem pod dlaždicemi.
 Dotykový režim ZoomTextu předává všechna dotyková
gesta ZoomTextu. V tomto režimu potřebujete být, když
chcete přistupovat k funkcím ZoomTextu, které jsou gesty
podporované (např. zvýšit nebo snížit zvětšení nebo rolovat
zvětšeným obrazem). V Dotykovém režimu ZoomTextu
vypadá ikona jako logo ZoomTextu s ukazováčkem pod
logem.
Ikona navíc pulsuje (rozsvěcuje se a zhasíná), abyste věděli,
že je aktivní Dotykový režim ZoomTextu.
5
6
Zapnutí a ovládání Dotykové ikony ZoomTextu
V tomto oddíle se seznámíte s tím, jak zapnout a ovládat Dotykovou ikonu
ZoomTextu.
 Jak zapnout nebo vypnout Dotykovou ikonu
V menu Nastavení zvolte Dotyková obrazovka  Zapnout Dotykovou ikonu.
Když je Dotyková ikona zapnutá, zobrazí se u jednoho z okrajů obrazovky. Když
je vypnutá, je ikona skryta. Poznámka: Dotyková ikona je skryta také, když je
ZoomText deaktivován.
 Jak upravit velikost Dotykové ikony
V menu Nastavení zvolte Dotyková obrazovka  Velikost Dotykové ikony 
{velikost}.
Velikost Dotykové ikony se změní podle vybrané velikosti.
 Jak vybrat barevnou šablonu pro Dotykovou ikonu
V menu Nastavení zvolte Dotyková obrazovka  Barva Dotykové ikony 
{barva}.
Dotyková ikona se změní podle vybrané barvy.
 Jak na obrazovce přesunout Dotykovou ikonu
Položte a držte jeden prst na ikoně a přetáhněte ji na jakékoli místo u okraje
obrazovky.
Když zvednete prst z ikony, ikona automaticky přiskočí k nejbližšímu pevnému
bodu u okraje určenému pro Dotykovou ikonu.
 Jak se přepínat mezi Dotykovým režimem Windows a Dotykovým
režimem ZoomTextu
Poklepejte jedním prstem na Dotykovou ikonu.
V Dotykovém režimu Windows ikona vypadá jako skupina dlaždic na Úvodní
obrazovce Windows 8.x, v Dotykovém režimu ZoomTextu vypadá jako logo
ZoomTextu.
ZoomText 10.1 – Dodatek ke stručnému průvodci
Tip!

7
Mezi dotykovými režimy se můžete přepnout jen dočasně podržením
jednoho prstu na Dotykové ikoně. Když prstem opustíte Dotykovou ikonu,
obnoví se původní dotykový režim. To znamená, že když jste v Dotykovém
režimu Windows, můžete se na okamžik přepnout do Dotykového režimu
ZoomTextu pro zadání gesta ZoomTextu, a potom se automaticky vrátíte do
Dotykového režimu Windows. Naopak, jste-li v Dotykovém režimu
ZoomTextu, můžete se na okamžik přepnout do Dotykového režimu
Windows pro zadání gesta ploše nebo nějaké aplikaci, a potom se
automaticky vrátíte do Dotykového režimu ZoomTextu.
8
Přístup k funkcím ZoomTextu pomocí dotykových gest
V tomto oddíle se dozvíte jak pomocí Dotykové ikony a gest přistupovat ke
klíčovým funkcím ZoomTextu a jak je ovládat. Nezapomeňte, že při provádění
těchto gest musí být Dotyková ikona v Dotykovém režimu ZoomTextu.
 Jak zobrazit uživatelské rozhraní ZoomTextu
Poklepejte čtyřmi prsty.
 Jak zvýšit nebo snížit úroveň zvětšení
Třemi prsty poklepejte a podržte je, a potom jimi jeďte vzhůru pro zvýšení nebo
dolů pro snížení úrovně zvětšení.
 Jak rolovat zvětšený obraz
Třemi prsty jeďte po obrazovce.
 Jak upravit polohu a velikost Zoom okna
1. Na panelu Zvětšovač zvolte Okno  Uprav.
Tak aktivujete nástroj pro úpravu okna a na okrajích Zoom okna se objeví úchyty
pro změnu jeho velikosti.
2. Pro změnu velikosti okna položte jeden prst na úchyt pro změnu velikosti a
táhněte jím, dokud nedosáhnete požadované velikosti.
3. Pro přesunutí okna položte jeden prst dovnitř okna a táhněte jím.
4. Nástroj pro úpravu okna opusťte poklepáním třemi prsty.
 Jak používat nástroj ŘekniTo
1. Na panelu Odečítač zvolte ŘekniTo.
ŘekniTo se aktivuje.
2. Pro přečtení jednoho slova na slovo klepněte.
3. Pro přečtení bloku slov táhněte diagonálně jedním prstem, abyste označili
slova, která chcete přečíst.
Až skončíte označování tažením, veškerý označený text bude přečten.
4. Nástroj ŘekniTo opusťte poklepáním třemi prsty.
ZoomText 10.1 – Dodatek ke stručnému průvodci

9
 Jak používat AppReader
1. Otevřete dokument, webovou stránku nebo zprávu elektronické pošty,
kterou chcete přečíst.
2. Pomocí jednoho z následujících dvou postupů spusťte AppReader:
 Pro spuštění čtení od libovolného slova: Poklepejte jedním prstem na
slovo, od kterého chcete začít číst.
 Pro spuštění čtení od pozice textového kurzoru (pokud je kurzor
aktivní): Poklepejte dvěma prsty.
AppReader začne číst.
3. Pro spouštění a zastavování čtení a pohyb po slovech, řádcích, větách a
odstavcích použijte čtecí gesta AppReaderu uvedená v tabulce níže.
4. AppReader opusťte poklepáním třemi prsty.
Když AppReader ukončíte, je kurzor automaticky umístěn na poslední slovo,
které bylo v AppReaderu vysvíceno (pokud v aplikaci nějaký kurzor je).
Příkazy
Gesta
Zapnout/Vypnout čtení
(Číst/Pozastavit)
Klepnutí dvěma prsty
Číst od nového místa
Klepnutí jedním prstem
Přečíst další slovo
Švihnutí jedním prstem vpravo
Přečíst předchozí slovo
Švihnutí jedním prstem vlevo
Přečíst aktuální slovo
Po poklepání jedním prstem je slovo přečteno.
Po opakování gesta na stejném slově do dvou
sekund se cyklicky provádí: přečtení / hláskování
/ slovní hláskování. Cyklus se přeruší po uplynutí
dvou sekund.
Přečíst slovo níže
Švihnutí jedním prstem dolů
Přečíst slovo výše
Švihnutí jedním prstem nahoru
Přečíst další větu
Švihnutí dvěma prsty vpravo
Přečíst předchozí větu
Švihnutí dvěma prsty vlevo
Přečíst další odstavec
Švihnutí dvěma prsty dolů
Přečíst předchozí odstavec
Švihnutí dvěma prsty nahoru
Konec dokumentu
Švihnutí čtyřmi prsty dolů
Začátek dokumentu
Švihnutí čtyřmi prsty nahoru

Podobné dokumenty