Digitální meteorologická stanice Digitálna meteorologická

Transkript

Digitální meteorologická stanice Digitálna meteorologická
0740-navod - 1
0-0-0-K
Tehnični podatki
Notranja temperatura
Notranja vlaga
Senzor
Barometer
Višina
Število kanalov
Prenosna frekvenca
Doseg
Ločljivost temperature
Ločljivost vlage
Ločljivost tlaka
Ura
Baterija
0°C do +50°C
20% do 99% relativne vlažnosti
-20°C do +60°C
800 do 1100 mb/hPa
-300 do 1.200 m
največ 3
434MHz
30 m v neomejenem prostoru
0,1°C
1%
1hPa/mb
radijsko vodena, kristalni spomin
glavna enota 2 x 1,5V AA
Senzor 2 x 1,5V AAA
0740-8
CZ
Digitální meteorologická stanice
SK
Digitálna meteorologická stanica
GB
Digital Barometer with RadioControlled Wireless Thermo-Clock
PL
Cyfrowa stacja meteorologiczna
H
www.emos.cz
SLO
Digitális időjárás kijelző állomás
Digitalna meteorološka postaja
0740-navod - 1
0-0-0-K
signál není dostupný. Zkuste jiné místo. Neumísťujte stanici
do blízkosti elektrospotřebičů jako TV, počítač, mobilní telefon
apod. Při úspěšném příjmu signálu DCF zůstane ikona antény
trvale zobrazena. Rádiem řízené hodiny budou synchronizovány
každý den v 01:00 hod. Doba synchronizace je minimálně 2,5
minuty a maximálně 5 minut.
CZ Digitální meteorologická
stanice typ 0740-8
Zakoupili jste si meteorologickou stanici nové generace.
Je navržena a konstruována podle posledních technických
poznatků a technologií tak, aby poskytovala měření teploty,
vlhkosti a předpovědi počasí. Součástí meteostanice jsou
rádiem řízené hodiny.
Pozorně si přečtěte návod, abyste plně využili všechny
funkce.
Popis a funkce tlačítek
CH
SET
AL
MEM
+
-
Stisk funkce
výběr kanálů 1, 2 a 3
časové pásmo/aktuální čas
zobrazení budíku v normálním režimu
zobrazení max/min teploty, vlhkosti
a) jeden krok vpřed
b) budík zapnut/vypnut
Jeden krok zpět
°C/°F
Měsíční fáze
Měsíční fáze bude zobrazena automaticky podle aktuálního
kalendáře pomocí jedné z osmi ikon.
SLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Nový měsíc (nov)
5. Úplněk
2. Dorůstající srpek
6. Couvající měsíc
3. První čtvrť
7. Poslední čtvrť
4. Dorůstající měsíc
8. Ubývající srpek
Aktuální fáze měsíce se zastaví na 5 sekund.
+
Po zapnutí se zobrazí atmosférický tlak k aktuální výškové
úrovni. Nastavení tlaku vztaženého k dané nadmořské výšce
místa, kde se nacházíte:
1. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko BARO. Na displeji
bliká údaj „0“ metrů.
2. Tlačítky ▲ a ▼ nastavte vaši nadmořskou výšku. Výšku
lze nastavovat po 10 m. Bydlíte-li například v budově 50 m
vysoké, postavené na kopci 50 m nad úrovni moře, zadejte
100 m.
3. Stiskněte tlačítko BARO pro potvrzení a ukončení nastavení.
Barometr zobrazí kompenzovaný atmosférický tlak.
4. Stiskněte tlačítko ▲ pro volbu zobrazení jednotky tlaku
mB/hPa nebo inHg. Jsou-li nastavené inHg bude nadmořská
výška zobrazená ve stopách.
Vložení baterií
Hlavní jednotka (přijímač)
1. Sejměte víko bateriového prostoru.
2. Vložte 2 ks baterií 1,5 V AA podle nákresu na dně bateriového
prostoru (dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií).
3. Zavřete víko.
Bezdrátové čidlo (vysílač)
1. Sejměte z čidla držák na zeď a vyšroubujte vhodným šroubovákem 2 šroubky.
2. Vložte 2 ks baterií 1,5 V AAA podle nákresu na dně bateriového
prostoru.
3. Zavřete víko a zašroubujte.
Historie tlaku
Hlavní jednotka zobrazuje změny tlaku za posledních 12 hodin.
Pomocí grafu udává jasný směr vývoje tlaku vzhledem k aktuální
hodnotě tlaku. Rostoucí tlak předpovídá pěkné počasí a klesající
tlak předpovídá horší počasí.
Nastavení bezdrátového čidla
1. Vložte baterie do hlavní jednotky a teprve potom do bezdrátového čidla. Nastaví se kanál 1 pro první čidlo, obdobně
pro kanál 2 a 3. Na displeji se vlevo nahoře objeví číslo
odpovídajícího kanálu.
2. Stiskněte tlačítko Tx na zadní straně čidla pro ověření rádiového příjmu. Vysílání je indikováno na displeji symbolem
►))) a pod displejem bliknutím červené LED diody. Čidlo
vysílá naměřené údaje každé dvě a půl minuty.
K bezdrátovému čidlu lze připojit vodotěsnou drátovou sondu
cca 3 m dlouhou k měření např. teploty vody v bazénu nebo
v uzavřených prostrorech.
Při použití více čidel stiskněte na hlavní jednotce tlačítko CH a
vyberte jednotlivé kanály 1, 2 nebo 3.
CH
SET
AL
MEM
Nastavení tlakoměru
SNOOZE spuštění opakovaného budíku a podsvícení
BARO vstup do skutečného tlaku a nadmořské výšky
▲
a) výběr jednotky tlaku hPa/inHg
b) zvyšování pro nastavení nadmořské výšky
▼
snižování pro nastavení nadmořské výšky
Předpověď počasí
Stanice předpovídá počasí na 12 až 24 hodin dopředu. Oblast
pokrytí je kolem 30–50 km. Předpověď je založena na atmosférické tlakové změně a její úspěšnost je 70–75%. Vzhledem k tomu, že nelze udělat 100% předpověď, neneseme odpovědnost
za případné ztráty způsobené nesprávnou předpovědí.
Význam ikon
Po vklopu se prikažeta aktualna vrednost tlaka in nadmorska
višina. Za nastavitev tlaka na podlagi nadmorske višine mesta,
kjer se naprava nahaja, pritisnite na tipko BARO in jo držite 3
sekunde. Na displeju utripa podatek »0« metrov in s tipkama ▲
in ▼ nastavite nadmorsko višino pri vas. Višino lahko nastavljate
v intervalih po 10 metrov. Vnesite npr. 100 m, če stanujete v
hiši, ki je visoka 50 metrov in stoji na hribu 50 m nad morjem.
Pritisnite na tipko BARO da potrdite in prekinete nastavitev.
Barometer prikaže kompenzirani atmosferski tlak.
Za nastavitev prikaza enote tlaka mB/hPa ali inHg pritisnite
na tipko ▲. Nadmorska višina se prikaže v čevljih, v primeru
nastavitve in Hg.
Čestitamo Vam ob nakupu naše meteorološke postaje nove generacije. Koncipirana in skonstruirana je na podlagi najnovejših
tehnoloških dognanj in tehnologij. Meteorološka postaja nudi
natančne in zanesljive podatke za merjenje temperature, vlage
in napoved vremena ter radijsko kontroliranega časa.
Natančno preberite priloženo navodilo, da boste znali uporabljati vse njene funkcije.
Opis in funkcija tipk
Držení po dobu 3 sekund
vymaže aktuální kanál
vstup pro nastavení hodin
nastavení budíku
–
rychlý posun vpřed
–
rychlý posun vzad
DCF zapnuto/vypnuto
Nastavitev barometra
Digitalna meteorološka
postaja, tip 0740-8
-
Funkcija
izbira kanalov 1,2 in 3
časovno področje/točen čas
prikaz budilke 1 in 2
v običajnem režimu
prikaz maks./minimalne
temperature, vlage
en korak naprej
Budilka vključena/izključena
en korak nazaj
°C/°F
Pritisnite in držite 3 sekunde
izbriše aktualen kanal
vhod za nastavitev ure
nastavitev budilke
Potek spremembe pritiska
Glavna enota prikazuje, kako se je tlak spreminjal zadnjih 12
ur. Graf prikazuje predvideno gibanje pritiska.
Vremenska napoved
Glavna enota napove vreme za naslednjih 12 – 24 ur naprej. Napoved je zasnovana na spremembi tlaka zraka. Velja za področje od
30 do 50 km. Napoved vremena je zasnovana na spremembi tlaka
v atmosferi in deluje z zanesljivostjo med 70 in 75 %. Glede na to,
da ni mogoče 100% zanesljivo napovedati vreme, ne odgovarjamo
za škode, nastale zaradi nenatančne vremenske napovedi.
hitro premikanje naprej
hitro premikanje nazaj
DCF vklop/izklop
SNOOZE vklop ponovnega bujenja in osvetlitve
BARO
vhod v realen tlak in nadmorsko višino
▲
izbira enote tlaka hPa/inHg
navzgor za nastavitev nadmorske višine
▼
navzdol za nastavitev nadmorske višine
Pomen ikon
Vstavljanje baterij
Glavna enota (sprejemnik)
Sončno
Odprite pokrov prostora za baterije in vstavite 2 bateriji tip AA,
1,5 V. Pazite na polarnost baterij – upoštevajte slikovni prikaz
na dnu prostora za baterije. Zaprite pokrov.
Polojasno
Brezžični senzor (oddajnik)
Snemite držaj za namestitev na steno in s primernim izvijačem
odvijte vse 2 vijake. Vstavite 2 kom baterij 1,5 V AAA. Pazite na
polarnost baterij – upoštevajte slikovni prikaz na dnu prostora
za baterije. Zaprite pokrov in ga privijte.
Deštivo
Bouřka
Nastavení hodin a kalendáře
1. Stiskněte tlačítko SET na dobu 3 sekund – vstoupíte do
nastavení hodin.
2. Nastavte požadované údaje použitím tlačítek + a -. Údaje
nastavíte v následujícím pořadí: rok – měsíc – den – hodina
– minuta – formát času 12/24hod - časové pásmo – RCC
zapnuto/vypnuto (rádiem řízené hodiny) – potvrzení a návrat
do normálního režimu.
3. Potvrďte nastavené údaje tlačítkem SET.
Nastavení hlavní jednotky
Výběr °C/°F, aktuální čas a časové pásmo
Stiskněte tlačítko - pro volbu °C nebo °F
Tlačítkem SET přepínáte mezi aktuálním časem a časovým
pásmem.
Rádiem řízené hodiny
Po přijetí a zobrazení údaje teploty z čidla, začne hlavní jednotka automaticky přijímat signál DCF. V normálním režimu lze
kdykoliv zahájit vyhledávání signálu DCF ručně stiskem tlačítka
–, na dobu 3 sekund. Během synchronizace signálu DCF se
objeví ikona antény nad údajem sekund. Pokud ikona zmizí,
Nastavení budíku
1. Stiskněte tlačítko AL na dobu 3 sekund.
2. Tlačítky + a - nastavte požadovanou hodinu/minutu budíku.
3. Potvrďte tlačítkem AL.
2
Deževno
Nevihta
Nastavitev budilke
Pritisnite na tipko AL in jo držite 3 sekunde. S tipkama + in
– nastavite zahtevano uro/minuto budilke in potrdite s tipko
AL. Za preverjanje nastavljenega časa na budilki v normalnem
režimu pritisnite na tipko AL in jo kratko držite. Čas budilke
se prikaže za 5 sekund in nato vrne v normalen čas. Za vklop
in izkop budilke v normalnem režimu pritisnite na tipko + (za
kratko se prikaže ikona zvonca levo od podatka o času).
Nastavitev brezžične meteorološke postaje
- Pred vklopom naprave najprej vložite bateriji v glavno enoto
in nato v brezžični senzor. Za prvi senzor nastavite kanal 1,
za drugi in tretji senzor pa kanala 2 in 3.
- Pritisnite na tipko Tx na zadnji strani senzorja za preverjanje
radijskega sprejema
- Za več senzorjev pritisnite na glavni enoti tipko CH in izberite
posamezne kanale 1, 2 ali 3.
Ponovno bujenje in osvetlitev
Če pritisnete na tipko SNOOZE/LIGHT se signal budilke izklopi
in simbol zvonca začne utripati. To pomeni, da se bo signal
budilke ponavljal vsakih 5 minut. Za prekinitev budilke za en
dan pritisnite na tipko AL. Če pritisnete na tipko SNOOZE/LIGHT
v normalnem režimu vključite osvetlitev zaslona.
Nastavitev °C/°F, aktualen čas in časovno področje
Pritisnite na tipko „-„ za izbiro °C ali °F
S tipko SET izberite aktualen čas ali časovno območje
Zataženo
Oblačno
Pritisnite na tipko SET in jo držite 3 sekunde, da lahko nastavite uro. S tipkami + in – nastavite zahtevane podatke, ki jih
s tipko SET potrdite. Podatke nastavite v sledečem zaporedju:
leto – mesec – dan – ura – minuta – oblika časa 12/24 ur
– časovno področje – RCC vklop/izklop (radijsko upravljana
ura) – potrditev in vrnitev v normalni režim.
Radijsko nastavljiva ura
Slunečno
Delno oblačno
Nastavitev ure in koledarja
Spomin za minimalno in maksimalno temperaturo
Glavna enota prične samodejno sprejemati signal DCF, ko
ga sprejme, pa prikaže podatek o temperaturi na senzorju. V
normalnem režimu lahko kadarkoli sprožite iskanje signala DCF
ročno, s pomočjo tipke -, ki jo pritisnete in držite 3 sekunde.
Medtem, ko se uskladi signal DCF se prikaže ikona antene nad
podatkom za sekunde. V primeru, da ikona ugasne, potem ni
signala. Poskusite poiskati drugo mesto. Ne postavljajte postaje
v bližino električnih aparatov kot npr. televizijski sprejemnik,
računalnik, mobilni telefon ipd.. V primeru, da naprava vzpostavi signal DCF ostane ikona antene v stalnem prikazu. Ura
se z radijskim signalom uskladi vsak dan ob 01:00 h. Ura se
običajno usklajuje od 2,5 do največ 5 minut.
Ko se prikažejo maksimalne notranje vrednosti, zunanja temperatura in vlaga, pritisnite na tipko MEM in jo držite 5 sekund.
Če ponovno pritisnete na tipko MEM se prikaže minimalna
temperatura.
Trend toplote in vlage
Ikone prikazujejo rast, konstantno ali padajočo temperaturo
ali vlago, če se v roku ene ure spremeni za eno stopnjo ali 1%
relativne vlažnosti.
Podatek o praznih baterijah
Da so baterije prazne, opozori senzor. Prazne baterije, v skladu
z navodilom, čimprej zamenjajte z novimi. Uporabljate samo tip
baterij, ki se priporočene v navodilu. Stare baterije oddajte v prodajalno, kjer ste napravo kupili ali le te odstranite ekološko.
Faza meseca
Faza meseca se prikaže samodejno, na osnovi aktualnega
koledarja.
11
0740-navod - 1
H
0-0-0-K
Óra és a naptár beállítása
Digitális időjárás kijelző
állomás 0740-8 típus
A SET gomb 3msp-es lenyomásával belépünk az idő és a
naptár beállításaihoz. + és – gombbal beállítjuk a megfelelő
adatokat és a SET gombbal elmentjük. Az adatokat a következő
lépésekben állítjuk: év – hónap – nap – óra – perc – idő formátum 12/24 – idő zóna – RCC be vagy kikapcsolva (rádió jellel
irányított) – elmentés és visszatérés a normál módba
Nyomó gombok használata
CH
SET
AL
MEM
+
SNOOZE
BARO
▲
▼
Funkció
3msp.gomb lenyomása
csatorna kiválasztás 1,2 és 3
aktuális csatorna kitörlése
aktuális idő
az óra beállítása
1 és 2 ébresztőóra kiábrázolása
ébresztőóra beállítása
max/min hőmérséklet, páratartalom
egy lépés előre
gyors előre lépés
Ébresztőóra be vagy kikapcsolva
Egy lépés vissza
gyors vissza lépés
°C/°F
DCF be vagy kikapcsolva
Ébresztőóra beállítása
AL gomb 3msp-es lenyomásával és a + / - gombokkal beállítjuk
az megfelelő órát/perceket AL gomb lenyomásával elmentjük. A
beállított ébresztőidőt az AL gomb rövid lenyomásával történik.
Kiábrázolás 5msp-ig történik. Ébresztőóra ki vagy bekapcsolása
+ gomb segítségével történik.
Ismétlődő ébresztés és a LCD alávilágítása
ébresztőóra ismétlés, LCD alávilágítása
légnyomás és tengerszint feletti magasság kihívása
hPa/ing egység kiválasztása
tengerszint feletti magasság beállítása felfelé és lefelé
SNOOZE/LIGHT az ébresztőóra megáll és a csengő szimbóluma villog és az ébresztés 5perc múlva ismétlődni fog. Az
ébresztőóra égy napos megállításához nyomjuk meg az AL
jelű gombot. SNOOZE/LIGHT gomb lenyomásával az LCD
alávilágítása történik.
Elemek elhelyezése
Készülék
Az elem fedél leemelése után helyezzünk a készülékbe 2db
1,5V AA elemet. Ügyeljünk a helyes polaritásra.
Min/max hőmérséklet memória
MEM gomb lenyomásával kiábrázolódik a maximális hőmérséklet (beltéri) 5msp-re. MEM ismétlődő lenyomásával a minimális
hőmérséklet kijelződik.
Vezeték nélküli érzékelő
Érzékelő 2db 1,5V AAA elemel működik. Ügyeljünk a elemek
helyes polaritásra. Az érzékelőt szereljük falra az tartozékok
segítségével.
Hőmérséklet és a páratartalom fejlődése
Az ábrák jelzik az emelkedést, folyamatos vagy a csökkenő
hőmérséklet vagy páratartalom 1%-os változásánál.
Állomás beállítása
- Elemeket helyezzük először a készülékbe és csak azután
az érzékelőbe. Az 1.csatorná lesz automatikusan beállítva
ugyanez a történik a 2. és a 3. csatorna részére.
- A CH gombbal átkapcsoljuk a csatornákat
- Tx nyomó gomb lenyomásával kihívjuk DCC jel létét.
A gyenge elemek kijelzési jele az érzékelőben való elemekre
szól. A jel megjelenése után haladaléktalanul cseréljük ki az elemeket. Ügyeljünk a helyes polaritásra. A használt elemeket
környezetvédően semmisítsük.
Műszaki adatok
Választjuk ki a °C/°F kijelzést az megfelelő gombbal, SET
gombbal az aktuális idő és az megfelelő idő zóna között.
Beltéri hőmérséklet
Beltéri páratartalom
Érzékelő
Barométer
Vízszinti magasság
Csatorna
Átviteli frekvencia
Működés
Pontosság
Páratartalom pontosság
Óra
Tápellátás
DCC-el irányított óra
A készülék automatikusan fogadja a DCC jelet a hőmérséklet
beállítása után. DCC jel fogadását kijelzőn egy antenna jel jelzi.
Ha az antenna jel eltűnik, a DCF jel elérhetőségén kívül van.
Próbáljuk a készüléket más helyre elhelyezni. DCC jellel irányított idő automatikusan naponta 01:00 órákkor lesz frissítve
ami kb. 2,5-5 percig tarthat.
Hold fázisai
A hold fázisai automatikusan a naptár szerint lesz beállítva. A
hold jele 5msp-ig jelenik meg.
Barométer beállítása
Készülék bekapcsolása után a légköri nyomás a vízszinti magasság szerint lesz beállítva. A vízszinti magasságot a BARO gomb
lenyomásával (3msp) az LCD kijelzőn ,,0,,m villog és a ▲ a ▼
gomb segítségével beállítjuk a vízszinti magasságot. A BARO
gomb lenyomásával befejezzük a beállításokat. Az légi nyomás
egységét mB/hPa vagy inHg a ▲ gombbal választjuk ki.
Légnyomás memória
A légnyomás kiábrázolása az eltelt 12órát jelzi. Grafikon ábrázolja a légnyomás fejlődését.
Időjárás kijelzése
A készülék az időjárást 12-24 órára előrejelzi. Az előremondás
a légnyomás fejlődése szerint történik és érvényes 30-50km
körzetre, és 70-75% pontossággal. 100%-os előremondás nem
lehetséges így kijelzést is úgy kel fogadni.
Jelek értelme
Napos idő
Felhős
0°C egészen +50°C
20% egészen 99%
-20°C egészen +60°C
800 – 1100 mb/hPa
-300 egészen 1200m
max 3db
434MHz
30m szabad területen
0,°C
1%
DCC rádió jellel irányítot
készülék 2x1,5V AA
Érzékelő 2x1,5V AAA
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech jako indikátor
teplot, vlhkosti a předpovědi počasí.
- Výrobek není určen pro použití v lékařským účelům nebo pro
veřejné účely.
- Specifikace tohoto výrobku mohou být změněny bez předchozího oznámení.
- Tento výrobek není hračka, udržujte jej mimo dosah dětí.
- Stanici i čidlo napájejte pouze bateriemi o daném rozměru.
Pro prohlížení nastaveného času budíku v normálním režimu stiskněte krátce tlačítko AL. Čas budíku se objeví na 5
sekund a pak se vrátí do normálního času.
4. Stiskem tlačítka + v normálním režimu zapněte nebo vypněte
budík – objeví se nebo zmizí ikona zvonku vlevo od časového
údaje.
Opakované buzení a podsvícení
Stiskem tlačítka SNOOZE/LIGHT se budík zastaví a symbol
zvonku začne blikat. To znamená, že budící signál se bude
opakovat po 5 minutách. Pro zastavení budíku na jeden den
stiskněte tlačítko AL. Stiskem tlačítka SNOOZE/LIGHT v normálním režimu dojde k podsvícení displeje.
Technické údaje
Vnitřní teplota
0 °C až +50 °C
Přesnost měření 0-40 °C: +/-1 °C; 40-50 °C: +/-1,5 °C
20 % až 99 % relativní vlhkosti;
Vnitřní vlhkost
40-80 %: +/-5%;
30-40 % a 80-90 %: +/-8 % relativní vlhkosti
Čidlo
-20 °C až +60 °C
0-40 °C: +/- 1 °C; -20-0 °C a 40-50 °C: +/- 1,5 °C
50-60 °C: +/- 2 °C
Barometr
800 až 1100 mb/hPa +/-5mb/hPa
Výška
-300 až 1200 m
Počet kanálů
max 3
Přenosová
frekvence
433MHz
Dosah
30 m ve volném prostoru
Rozlišení teploty 0,1 °C
Rozlišení vlhkosti 1 %
Rozlišení tlaku
1hPa/mb
Hodiny
rádiem řízené, zálohované krystalem
Baterie
hlavní jednotka 2 x 1,5 V AA
Čidlo 2 x 1,5 V AAA
Jedno bezdrátové čidlo a přídavná drátová vodotěsná sonda,
cca 3 m dlouhá, je součástí balení.
Paměť maximální a minimální teploty
Stiskněte tlačítko MEM a zobrazí se maximální teplota (vnitřní
a venkovní teplota a vlhkost) na 5 sekund. Opětovným stiskem
tlačítka MEM se zobrazí minimální teplota.
Teplotní a vlhkostní trend
Ikony zobrazují růst, přetrvávající či klesající teplotu nebo
vlhkost pokud se během jedné hodiny změní o jeden stupeň
či 1% relativní vlhkosti.
Zobrazení údajů LL.L a HH.H
Pokud došlo k překročení rozsahu měření, objeví se na displeji
místo údajů o teplotě nebo vlhkosti nápis LL.L nebo HH.H. LL.L
– překročena dolní hranice rozsahu měření, HH.H – překročena
horní hranice rozsahu měření.
Zobrazení slabých baterií
Vybití baterií je indikováno na čidle. Neodkladně vyměňte vybité
baterie. Baterie vyměňte podle návodu. Používejte pouze typy
baterií, které jsou uvedeny v návodu. Použité baterie odevzdejte
v prodejně, kde jste je zakoupili, nebo ekologicky zlikvidujte.
Umístění stanice a bezdrátového čidla
Stanici a čidlo lze postavit na stůl nebo zavěsit na zeď. Čidlo má
výsuvný stojan, k jeho vysunutí nepoužívejte větší síly.
Bezdrátové čidlo je v provedení odolném kapající vodě. Před
připevněním čidla vyzkoušejte funkci v místech, kde jej hodláte
umístit. Dosah čidla závisí I na použitých stavebních materiálech. Čidlo nikdy neumisťujte na kovové předměty.
Výrobek lze provozovat na základě generální licence
č. GL-30/R/2000.
Výrobek lze volně používat v zemích EU.
Činnost meteostanice nebo čidla není normální
nebo se některé funkce neprovádí
- resetujte stanici a vysílač. Reset provedete krátkodobým
vytažením a opětovným vložením baterií.
Péče a údržba
• Neumísťujte stanici ani čídlo do míst, náchylných k vibracím
a otřesům – mohou způsobit poškození přístroje.
• Vyhněte se prostředí, kde by byla stanice nebo čídlo vystaveny náhlým změnám teploty, resp. přímému slunečnímu svitu,
extrémnímu chladu a vlhku a podmínkám, které mohou vést
k prudkým změnám teploty, jež sníží přesnost snímání.
• Při čištění LCD displeje a krytu přístroje používejte jen
měkký, vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čistící
přípravky.
• Stanici ani čídlo (kromě externí drátové vodotěsné teplotní
sondy) neponořujte do vody ani jiných kapalin.
• Bezodkladně odstraňte z přístroje všechny vybité baterie,
zabráníte tak jejich vytečení a poškození přístroje. Používejte
jen nové baterie uvedeného typu.
• Sami neprovádějte na stanici ani čídle žádné opravy. Při poškození nebo vadě výrobku jej předejte k opravě do prodejny,
kde jste přístroj zakoupili.
Upozornění
Borult
Eső
Výrobce ani dodavatelé nenesou odpovědnost za škody, jež
mohou vzniknout chybným výkladem textu.
Vihar
10
0681
3
0740-navod - 1
0-0-0-K
SK Digitálna meteorologická
stanica typ 0740-8
Kúpili ste si našu meteorologickú stanicu novej generácie. Je
navrhnutá a konštruovaná podľa posledných technických poznatkov a technológií. Meteostanica poskytuje meranie teploty,
vlhkosti, predpoveď počasia a rádiom riadené hodiny.
Pozorne si prečítajte návod, aby ste plne využili všetky funkcie.
-
Ustawianie czasu i daty
Fázy mesiaca
Ustawianie budzika
Fáza mesiaca bude zobrazená automaticky podľa aktuálneho
kalendára pomocou jednej z ôsmich ikon.
Popis a funkcia tlačidiel
Funkcia
CH
SET
AL
MEM
+
Behom synchronizácie signálu DCF sa objaví ikona antény nad
údajom sekúnd. Pokiaľ ikona zmizne, signál nie je dostupný.
Vyskúšajte iné miesto. Neumiestňujte stanicu do blízkosti
elektrospotrebičov ako je TV, počítač, mobilný telefón a pod. Pri
úspešnom príjme signálu DCF zostane ikona antény zobrazená
trvale. Rádiom riadené hodiny budú synchronizované každý deň
o 01:00 hod. Doba synchronizácie je minimálne 2,5 minúty a
maximálne 5 minút.
Stlačenie
Držanie po dobu 3 sekúnd
výber kanálov 1, 2 a 3
vymaže aktuálny kanál
časové pásmo/aktuálny čas
vstup pre nastavenie hodín
zobrazí budík
nastavenie budíka
zobrazí max/min teplotu a vlhkosť
jeden krok vpred
rýchly posun vpred
Budík zapnutý/vypnutý
jeden krok späť
rýchly posun vzad
°C/°F
DCF zapnuté/vypnuté
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Nov
5. Spln
2. Dorastajúci kosák
6. Cúvajúci mesiac
3. Prvá štvrť
7. Posledná štvrť
4. Dorastajúci mesiac
8. Ubúdajúci kosák
Aktuálna fáza mesiaca sa zastaví na 5 sekúnd.
SNOOZE spustenie opakovaného budíka a podsvietenie
BARO vstup do skutočného tlaku a nadmorskej výšky

a) výber jednotky tlaku hPa/in Hg
b) zvyšovanie pri nastavení nadmorskej výšky

znižovanie pri nastavení nadmorskej výšky
Po zapnutí sa zobrazí atmosférický tlak k aktuálnej výškovej
úrovni. Pre nastavenie tlaku vztiahnutého na danú nadmorskú
výšku miesta, kde sa nachádzate:
1. Stlačte tlačidlo BARO na dobu 3 sekúnd. Na displeji bliká
údaj „0“ metrov.
2. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte vašu nadmorskú výšku.
Výška sa dá nastavovať po 10 m. Zadajte napríklad 100 m,
ak bývate v budove 50 m vysokej a tá je postavená na kopci
50 m nad úrovňou mora.
3. Stlačte tlačidlo BARO pre potvrdenie a ukončenie nastavenia.
Barometer zobrazí kompenzovaný atmosférický tlak.
4. Stlačte tlačidlo ▲pre voľbu zobrazenia jednotky tlaku
mbar/hPa alebo inHg. Ak je nastavené inHg, nadmorská
výška bude zobrazená v stopách.
Hlavná jednotka (prijímač)
1. Otvorte veko batériového priestoru.
2. Vložte 2 ks batérií 1,5 V AA. Dbajte na správnu polaritu
vkladaných batérií podľa nákresu na dne batériového
priestoru.
3. Zavrite veko.
Bezdrôtový senzor (vysielač)
1. Zložte zo senzora držiak na stenu a vyskrutkujte vhodným
skrutkovačom 2 skrutky.
2. Vložte 2 ks batérií 1,5 V AAA. Dbajte na správnu polaritu
vkladaných batérií podľa nákresu na dne batériového
priestoru.
3. Zavrite veko a zaskrutkujte.
História tlaku
Hlavná jednotka zobrazuje zmeny tlaku za posledných 12 hodín.
Pomocou grafu udáva jasný smer vývoja tlaku vzhľadom ku aktuálnej hodnote tlaku. Rastúci tlak predpovedá pekné počasie
a klesajúci tlak predpovedá horšie počasie.
Nastavenie bezdrôtového snímača
1. Pri uvedení do prevádzky najskôr vložte batérie do hlavnej
jednotky a potom do bezdrôtového senzora. Nastaví sa kanál
1 pre prvý snímač, podobne pre kanál 2 a 3. Na displeji vľavo
hore sa objaví číslo zodpovedajúceho kanála.
2. Stlačte tlačidlo Tx na zadnej strane snímača pre overenie
rádiového príjmu. Vysielanie je indikované na displeji symbolom ))) a pod displejom bliknutím červenej LED diódy.
Snímač vysiela namerané údaje každých 150 sekúnd.
K bezdrôtovému snímaču sa dá pripojiť cca 3 m dlhá vodotesná
drôtová sonda a môžeme merať napr. teplotu vody v bazéne
alebo teplotu uzavretých priestorov.
Pri použití viacerých snímačov stlačte na hlavnej jednotke
tlačidlo CH a vyberte jednotlivé kanály 1, 2 alebo 3.
Predpoveď počasia
Hlavná jednotka predpovedá počasie na nasledujúcich 12 – 24
hodín. Oblasť pokrytia je okolo 30 – 50 km. Predpoveď počasia
je založená na zmene atmosférického tlaku a jej úspešnosť je
70 – 75 %. Vzhľadom na tom, že nie je možná 100-percentná
predpoveď, nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné straty
spôsobené nesprávnou predpoveďou.
Význam ikon
Nastavenie hlavnej jednotky
Výber °C/°F, aktuálny čas a časové pásmo
Slnečno
Polojasno
Zamračené
Daždivo
Búrka
Nastavenie hodín a kalendára
Stlačte tlačidlo - pre voľbu °C alebo °F.
Tlačidlom SET prepínate medzi aktuálnym časom a časovým
pásmom.
1. Stlačením tlačidla SET na dobu 3 sekúnd vstúpte do nastavenia hodín.
2. Požadované údaje nastavte použitím tlačidiel + a -. Údaje nastavíte v nasledujúcom poradí: rok – mesiac – deň – hodina
– minúta – formát času 12/24 hod - časové pásmo – RCC
zapnuté/vypnuté (rádiom riadené hodiny) – potvrdenie a
návrat do normálneho režimu.
3. Potvrďte tlačidlom SET.
Rádiom riadené hodiny
Hlavná jednotka začne automaticky prijímať signál DCF až
po prijatí a zobrazení údaja teploty zo senzora. V normálnom
režime môžete kedykoľvek zahájiť vyhľadávanie signálu DCF
ručne pomocou tlačidla -, ktoré stlačíte na dobu 3 sekúnd.
4
Po naciśnięciu przycisku AL przez dłużej niż 3 sekundy za pomocą przycisków + i – wprowadzamy żądaną godzinę/minutę
budzenia i zatwierdzamy przyciskiem AL. Po sprawdzeniu
wprowadzonego czasu budzenia w trybie normalnym krótko
naciskamy przycisk AL. Czas budzenia zostanie wyświetlony
przez czas 5 sekund a potem zegar powróci do trybu normalnego. Budzik w trybie normalnym włącza się i wyłącza
naciskając przycisk + (pojawi się i zniknie ikona dzwonka na
lewo od wartości czasu).
Powtórne budzenie i podświetlenie
Nastavenie tlakomera
Vloženie batérií
• Do czyszczenia wyświetlacza LCD i obudowy przyrządu stosuje się tylko miękką wilgotną szmatkę. Nie wolno stosować
rozpuszczalników ani środków czyszczących.
• Żadnej części nie wolno zanurzać do wody ani do innych płynów
(z wyjątkiem zewnętrznej wodoszczelnej sondy temperatury).
• Należy niezwłocznie usuwać z przyrządu zużyte baterie. W
ten sposób chronimy przyrząd przed uszkodzeniem spowodowanym wylaniem się elektrolitu z baterii. Stosujemy tylko
nowe baterie zalecanego typu.
• Prosimy nie dokonywać we własnym zakresie napraw żadnych
elementów przyrządu. Przyrząd wadliwy albo uszkodzony przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
Uwaga
Producent ani dostawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
za szkody, które mogą powstać w wyniku błędnej interpretacji
tekstu tej instrukcji.
– Produkt ten jest przeznaczony do pomiaru temperatur,
wilgotności i prognozowania pogody w gospodarstwach
domowych.
– Produkt nie jest przeznaczony do zastosowania w celach
medycznych lub publicznych.
– Specyfikacja tego produktu może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
– Produkt ten nie jest zabawką i należy utrzymywać go poza
zasięgiem dzieci.
– Jednostkę centralną i czujnik zasila się tylko bateriami o
podanej wielkości.
Naciskając przycisk SET dłużej niż 3 sekundy wchodzimy do programowania zegara. Przyciskami + i – wprowadzamy potrzebne
wartości i zatwierdzamy przyciskiem SET. Dane wprowadzamy
w następującej kolejności: rok – miesiąc – dzień – godzina
– minuta – format czasu 12/24 godziny – przedział czasu
– RCC załącz/wyłącz (zegar sterowany radiowo) – potwierdzenie
i powrót do trybu normalnego.
Naciśnięcie przycisku SNOOZE/LIGHT powoduje zatrzymanie
budzika, a symbol dzwonka zaczyna mrugać. Oznacza to, że
sygnał budzenia zostanie powtórzony po 5 minutach. Żeby
zatrzymać budzik na jeden dzień naciskamy przycisk AL. Naciśnięcie przycisku SNOOZE/LIGHT w trybie normalnym powoduje
podświetlenie wyświetlacza.
Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury
Po naciśnięciu przycisku MEM zostanie wyświetlona maksymalna temperatura (wewnętrzna oraz zewnętrzna temperatura i
wilgotność) przez czas 5 sekund. Ponowne naciśnięcie przycisku
MEM spowoduje wyświetlenie temperatury minimalnej.
Dane techniczne
Temperatura wewnętrzna
Dokładność pomiaru
0°C do +50°C
0°C do 40°C : +/-1°C
40°C do 50°C : +/-1,5°C
Wilgotność wewnętrzna
30% do 99% wilgotności względnej
Dokładność pomiaru
40% do 80% : +/-5%
30% do 40% i 80% do 90% :
+/-8% wilgotności względnej
inne (do 30% i ponad 90%) :
nie są dostępne
Czujnik
-20°C do +60°C
Dokładność pomiaru
0°C do 40°C : +/-1°C
-20°C do 0°C i 40°C do 50°C : +/-1,5°C
50°C do 60°C : +/-2°C
Barometr
800 do 1100 mB/hPa +/-5mB/hPa
Wysokość
-300 do 1200m npm
Ilość kanałów
max 3
Częstotliwość pracy
433 Mhz
Zasięg
30m w wolnej przestrzeni
Rozdzielczość dla temperatury 0,1°C
Rozdzielczość dla wilgotności 1%
Rozdzielczość dla ciśnienia
1mB/hPa
Zegar
sterowany radiowo, stabilizowany kwarcem
Baterie
jednostka centralna 2x1,5V AA
czujnik 2x1,5V AAA
Zmiany temperatury i wilgotności w czasie
Ikony przedstawiają wzrost, stabilizację lub spadek temperatury
i wilgotności, o ile nastąpiła zmiana w ciągu godziny o jeden
stopień czy o 1% wilgotności względnej.
Sygnalizacja zużycia baterii
Wyładowanie baterii jest sygnalizowane w czujniku. Zużyte
baterie należy niezwłocznie wymienić.
Baterie wymieniamy zgodnie z instrukcją. Stosujemy tylko te
typy baterii, które zostały opisane
w instrukcji. Zużyte baterie zwraca się w sklepie, w którym
zostały zakupione lub ekologicznie likwiduje.
Lokalizacja jednostki centralnej i czujnika bezprzewodowego
Jednostkę i czujnik można postawić na stole lub powiesić na
ścianie. Uwaga, korpus czujnika jest wysuwny i nie wolno przy
nim używać większej siły.
Czujnika bezprzewodowego nigdy nie umieszcza się na przedmiotach metalowych. Zasięg czujnika zależy też od rodzaju
użytych materiałów budowlanych.
Czujnik bezprzewodowy jest odporny na kapiącą wodę. Przed
zamocowaniem czujnika sprawdzamy jego działanie w miejscach, w których zamierzamy go zainstalować.
Jeżeli stacja meteorologiczna lub czujnik nie pracują normalnie
albo nie wykonują pewnych funkcji należy przeprowadzić reset
jednostki i nadajnika. Reset jest wykonywany przez krótkie
wyjęcie baterii i ich ponowne włożenie.
Opakowanie zawiera jeden czujnik bezprzewodowy i dodatkową
wodoszczelną przewodową sondę o długości około 3m.
Konserwacja i profilaktyka
• Unikać lokalizacji przyrządów w miejscach narażonych na
wstrząsy i wibracje, które mogą uszkodzić aparaturę.
• Unikać pomieszczeń, w których przyrządy będą narażone
na nagłe zmiany temperatury, ewentualnie bezpośrednie
światło słoneczne, ekstremalne zimno i wilgotność lub na
warunki prowadzące do gwałtownych zmian temperatury
powodujących obniżenie dokładności pomiaru.
9
0740-navod - 1
0-0-0-K
PL Cyfrowa stacja
meteorologiczna typu 0740-8
Dziękujemy Państwu za zakup naszej stacji meteorologicznej
nowej generacji. Jest ona zaprojektowana i wykonana zgodnie
z wymaganiami najnowszej wiedzy technicznej i technologii.
Stacja meteorologiczna zapewnia dokładny i wiarygodny
pomiar temperatury, wilgotności, prognozę pogody i posiada
wbudowany zegar sterowany radiowo. W celu pełnego wykorzystania możliwości stacji prosimy o uważne przeczytanie
niniejszej instrukcji.
Oznaczenie i funkcja przycisków
Krótkie naciśnięcie
Naciśnięcie przez ponad 3 sekundy
CH
wybór kanału 1, 2 i 3
kasowanie aktualnego kanału
SET
przedział czasu/czas aktualny wejście do programowania zegara
AL
wyświetlenie czasu budzenia ustawianie budzika
w trybie normalnym
MEM
wyświetlenie temperatury
max/min, wilgotności
+
jeden krok do przodu
szybki przesuw do przodu
budzik załącz/wyłącz
jeden krok wstecz
szybki przesuw wstecz
°C/°F
DCF załącz/wyłącz
SNOOZE włączenie powtarzanego
budzenia i podświetlenia
BARO
włączenie pomiaru ciśnienia rzeczywistego
i wysokości nad poziomem morza
▲
wybór jednostki ciśnienia hPa/cale Hg
zwiększanie przy ustawianiu wysokości
nad poziomem morza
▼
zmniejszanie przy ustawianiu
wysokości nad poziomem morza
Zegar sterowany radiowo
Nastavenie budíka
Jednostka centralna rozpocznie automatyczny odbiór sygnału
DCF dopiero po przyjęciu z czujnika wartości temperatury i
wyświetleniu jej. W trybie normalnym można w każdej chwili
zainicjować ręcznie wyszukiwanie sygnału DCF naciskając
przez ponad 3 sekundy przycisk - . W czasie synchronizowania
sygnału DCF jest wyświetlana ikona anteny nad wartością
sekund. Zniknięcie ikony oznacza brak dostępności sygnału.
Należy spróbować w innym miejscu. Stacji nie wolno umieszczać w pobliżu takich urządzeń elektrycznych jak: odbiornik
TV, komputer, telefon komórkowy itp. Po poprawnym przyjęciu
sygnału DCF ikona anteny będzie wyświetlana na stałe. Zegar
sterowany radiowo jest synchronizowany każdego dnia o godzinie 01:00. Minimalny czas synchronizacji wynosi 2,5 minuty
a maksymalny 5 minut.
1. Stlačte tlačidlo AL po dobu 3 sekúnd.
2. Použitím tlačidiel + a - nastavte požadovanú hodinu/minútu
budíka.
3. Potvrďte tlačidlom AL.
Pre prezeranie nastaveného času budíka v normálnom
režime stlačte krátko tlačidlo AL. Čas budíka sa objaví na 5
sekúnd a potom sa vráti do normálneho času.
4. Pre zapnutie a vypnutie budíka v normálnom režime stlačte
tlačidlo + (objaví sa a zmizne ikona zvončeka vľavo od časového údaja).
Fazy księżyca
Faza księżyca jest przedstawiana automatycznie zgodnie z
aktualną datą za pomocą jednej z ośmiu ikon:
bránite tak ich vytečeniu a poškodeniu prístroja. Používajte
len nové batérie uvedeného typu.
• Sami nevykonávajte na žiadnych častiach akékoľvek opravy.
Pri poškodení alebo poruche výrobku ho predajte na opravu
do predajne, kde ste prístroj zakúpili.
Upozornenie
Výrobca ani dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za škody,
ktoré môžu vzniknúť chybným výkladom textu.
- Tento výrobok je určený na použitie v domácnostiach ako
indikátor teplôt, vlhkosti a predpovede počasia.
- Tento výrobok nie je určený na použitie pre lekárske alebo
verejné účely.
- Špecifikácie tohto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia.
- Tento výrobok nie je hračka, udržujte ho mimo dosahu
detí.
- Stanicu a snímač napájajte iba batériami s daným rozmerom.
Opakované budenie a podsvietenie
Stlačením tlačidla SNOOZE/LIGHT sa budík zastaví a symbol
zvončeka začne blikať. To znamená, že signál budenia sa bude
opakovať po 5 minútach. Pre zastavenie budíka na jeden deň
stlačte tlačidlo AL. Stlačením tlačidla SNOOZE/LIGHT v normálnom režime dôjde k podsvieteniu displeja.
Pamäť minimálnej a maximálnej teploty
Technické údaje
Stlačte tlačidlo MEM a zobrazí sa maximálna teplota (vnútorná a
vonkajšia teplota a vlhkosť) na 5 sekúnd. Opätovným stlačením
tlačidla MEM sa zobrazí minimálna teplota.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Nowy miesiąc (nów)
5. Pełnia
2. Księżyc rośnie
6. Księżyc maleje
3. Pierwsza kwadra
7. Ostatnia kwadra
4. Księżyc dorasta
8. Księżyca ubywa.
Aktualna faza księżyca jest zatrzymywana na czas 5 sekund.
Ustawianie barometru
Po włączeniu zostanie wyświetlone ciśnienie atmosferyczne
odpowiednie dla danej wysokości. Żeby uregulować ciśnienie
w odniesieniu do wysokości nad poziomem morza miejsca,
w którym się znajdujemy, naciskamy przez ponad 3 sekundy
przycisk BARO. Na wyświetlaczu mruga wartość „0” metrów, a
za pomocą przycisków ▲ i ▼ wprowadzamy poprawną wysokość
nad poziomem morza. Wysokość daje się ustawiać co 10m.
Wprowadzamy na przykład 100m jeżeli mieszkamy w budynku
o wysokości 50m zbudowanym na wzgórzu o wysokości 50m
nad poziomem morza. Po zakończeniu ustawiania zatwierdzamy
dane naciskając przycisk BARO. Barometr wyświetli skompensowane ciśnienie atmosferyczne. Wyboru wyświetlanej jednostki
ciśnienia mB/hPa lub cale Hg dokonujemy naciskając przycisk
▲. Wysokość nad poziomem morza będzie przedstawiana w
stopach jeżeli zostały wybrane cale Hg.
Wkładanie baterii
Jednostka centralna (odbiornik)
Po zdjęciu pokrywy pojemnika na baterie wkładamy 2 baterie
1,5V AA. Należy zadbać o poprawną polaryzację wkładanych
baterii zgodną z rysunkiem na dnie pojemnika na baterie.
Zakładamy pokrywę z powrotem.
Czujnik bezprzewodowy (nadajnik)
Zdejmujemy uchwyt ze ściany i odpowiednim śrubokrętem
odkręcamy 2 wkręty. Wkładamy 2 baterie 1,5V AAA. Należy
zadbać o poprawną polaryzację wkładanych baterii zgodną
z rysunkiem na dnie pojemnika na baterie. Zakładamy i przykręcamy z powrotem pokrywę.
Programowanie czujnika bezprzewodowego
– przy uruchomieniu baterie najpierw wkłada sie do jednostki
centralnej, a później do czujnika bezprzewodowego. Ustawia
się kanał 1 dla pierwszego czujnika i analogicznie 2 i 3 dla
następnych. Na wyświetlaczu w lewej górnej części pojawia
się numer odpowiedniego kanału.
– aby sprawdzić odbiór radiowy naciskamy przycisk Tx z tyłu
czujnika. Nadawanie jest wskazywane na wyświetlaczu
symbolem ►))). Pod wyświetlaczem mruga czerwona dioda
LED. Czujnik wysyła zmierzone wartości co 2,5 minuty.
Do czujnika bezprzewodowego można podłączyć wodoszczelną
przewodową sondę o długości około 3m. Umożliwia to pomiar
temperatury na przykład w basenie lub w przestrzeniach
zamkniętych.
Aby zastosować większą liczbę czujników należy nacisnąć na jednostce centralnej przycisk CH i ustawić kolejne kanały 1, 2 lub 3.
Zmiany ciśnienia w czasie
Jednostka centralna przedstawia zmiany ciśnienia w czasie
ostatnich 12 godzin. Za pomocą grafu jasno przedstawia
kierunek zmian ciśnienia w stosunku do aktualnej jego wartości. Wzrost ciśnienia zapowiada piękną pogodę a spadek
prognozuje jej pogorszenie.
Prognoza pogody
Jednostka centralna prognozuje pogodę na następne 12 – 24
godzin naprzód. Prognoza opiera się na zmianach ciśnienia powietrza. Pokrywa teren na odległość 30 – 50km. Prognoza pogody
opiera się na zmianach ciśnienia atmosferycznego i sprawdza
się w 70 -75%. Ze względu na to, że nie można uzyskać prognozy
pewnej w 100%, nie możemy ponosić odpowiedzialności za
ewentualne straty spowodowane błędną prognozą.
Ustawienia jednostki centralnej
Wybór °C/°F, czas aktualny, przedział czasu
Znaczenie ikon
Naciskamy przycisk - aby wybrać °C lub °F
Przycisk SET powoduje przełączanie pomiędzy czasem aktualnym i przedziałem czasu.
Słonecznie
8
Lekkie
Zachmurzenie
zachmurzenie
Deszcz
Burza
Vnútorná teplota 0 až +50 °C
Presnosť merania 0-40°C: +/-1°C
40-50°C: +/-1,5°C
Vnútorná vlhkosť 20 až 99 % relatívnej vlhkosti
Presnosť merania 40-80%: +/-5%
30-40% a 80-90%: +/-8% relativnej vlhkosti
Snímač
-20 až +60 °C
Presnosť merania 0-40°C: +/- 1°C
-20-0°C and 40-50°C: +/- 1,5°C
50-60°C: +/- 2°C
Barometer
800 až 1100 mbar/hPa: +/-5mbar/hPa
Výška
-300 až 1200 m
Počet kanálov
max. 3
Prenosová frekvencia 433 MHz
Dosah
30 m vo voľnom priestore
Rozlíšenie teploty 0,1°C
Rozlíšenie vlhkosti 1 %
Rozlíšenie tlaku 1 hPa/mbar
Hodiny
rádiom riadené, zálohované kryštálom
Batérie
hlavná jednotka 2 x 1,5 V AA
snímač 2 x 1,5 V AAA
Jeden bezdrôtový snímač a jedna cca 3 m dlhá vodotesná
drôtová sonda je súčasťou balenia. Batérie nie sú súčasťou
balenia.
Trend teploty a vlhkosti
Ikony zobrazujú rast, pretrvávajúcu či klesajúcu teplotu alebo
vlhkosť pokiaľ sa behom jednej hodiny zmení o jeden stupeň
či 1 % relatívnej vlhkosti.
Zobrazenie údajov HH.H a LL.L
Pokiaľ sa miesto údaja o teplote alebo vlhkosti objaví nápis
HH.H alebo LL.L, jedná sa o prekročenie rozsahu merania.
HH.H - prekročený horný rozsah merania, LL.L - prekročený
spodný rozsah merania.
Zobrazenie slabých batérií
Vybitie batérií je indikované na snímači. Urýchlene vymeňte vybité batérie. Batérie vymeňte podľa návodu. Používajte iba typy
batérií, ktoré sú uvedené v návode. Použité batérie odovzdajte
v predajni, kde ste ich zakúpili, alebo ekologicky zlikvidujte.
Umiestnenie stanice a bezdrôtového senzora
Stanicu a snímač je možné postaviť na stôl alebo zavesiť na
stenu. Pozor, u snímača je stojan výsuvný, preto nepoužívajte
väčšiu silu.
Bezdrôtový senzor nikdy neumiestňujte na kovové predmety. Dosah snímača tiež závisí na použitých stavebných materiáloch.
Bezdrôtový senzor je v prevedení odolnom kvapkajúcej vode.
Pred pripevnením snímača vyskúšajte funkciu v miestach, kde
ho chcete umiestniť.
Výrobok je možné prevádzkovať na základe Všeobecného
povolenia VPR-05/2001.
Výrobok je možné voľne používať v krajinách EÚ.
Riešenie problémov
Činnosť meteostanice alebo snímača nie je normálna alebo
niektoré funkcie nevykonáva.
Vykonajte reset stanice a vysielača. Reset sa vykoná krátkodobým vytiahnutím batérií a ich opätovným vložením.
Starostlivosť a údržba
• Vyhnite sa umiestneniu častí v miestach náchylných na vibrácie a otrasy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie prístroja.
• Vyhnite sa prostrediu, kde môžu byť časti vystavené náhlym zmenám teploty, resp. priamemu slnečnému svitu,
extrémnemu chladu a vlhkosti a podmienkam, ktoré môžu
viesť k prudkým zmenám teploty, ktoré znížia presnosť
snímania.
• Pri čistení LCD displeja a krytu prístroja používajte len mäkkú
vlhkú handričku.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky.
• Žiadnu z častí neponárajte do vody ani iných kvapalín (okrem
externej drôtovej vodotesnej teplotnej sondy).
• Neodkladne odstráňte z prístroja všetky vybité batérie, za5
0740-navod - 1
0-0-0-K
Antenna icon will appear fix on screen if the radio time reception is successful.
The radio-controlled clock will have a daily synchronization
at 01:00 everyday. Each reception cycle is minimum 2.5
minutes and maximum 5 minutes.
GB Digital Barometer with
Radio-Controlled Wireless
Thermo-Clock Owner’s
Manual
MOON PHASE
Moon phase will be displayed automatically according to
current calendar.
Thank you for purchasing the new generation electronic weather
station. Designed and engineered with the state-of-art technology and components, this instrument will provide accurate
and reliable measurement of in/ out temperatures, humidity,
weather forecast and radio-controlled time. Read this manual
carefully to full explore the full functions of the new product.
MAX/MIN MEMORY
Resolution:
Press the ”MEM“ to view the maximum values (In/Out
Temp and Humidity) for 5 seconds, press again to view the
minimum memory.
Temperature & Humidity Trend Indicator: The icons will
indicate Rising, Steady, Falling if the temperature or humidity
change is more than 1 degree/1%RH within an hour.
Clock:
Batteries:
LOW BATTERY INDICATION
1.
Name and Functions of Buttons
2.
3.
1. New Moon
2. Young Crescent
3. First Quarter
4. Waxing Gibbous
Press Functions
Hold 3 seconds
CH
Select Channel 1,2,3
Delete current channel
SET
Zone Time/ Home Time
Enter clock setting
AL
Read Alarm 1
Alarm time setting
MEM
Read maximum/minimum
NIL
temperatures, humidity
+
1 step forward in setting mode Fast forward
Or Alarm on/off
NIL
1 step backward in setting modeFast backward
Or Select C/F
R/C On/Off
SNOOZE Trigger snooze alarm
NIL
& extended backlight
BARO
Enter Barometer setting
NIL

Select hPa/inHg altitude
NIL
Or Step forward for altitude
when adjusting altitude level

Step backward for altitude
NIL
when adjusting altitude level
4.
5.
5.
6.
7.
8.
6.
7.
8.
Maintenance
When power up, the air pressure (based on your current altitude
level) will be displayed.
To offset the reading to sea level pressure, hold “BARO”
key for 3 seconds.
“0“ meter will flash, enter the approximate altitude of your
existing location by using  or  keys. For example, you
may enter 100 meters if you are living in a building 50 meters
high and it is built on a hill which is 50 meters above sea
level. Press “BARO” again to confirm & exit.
The barometer will display sea level pressure after the offset.
To select mb/hPa and inHg, press “” key. Altitude will be
displayed in feet if inHg is selected
PRESSURE HISTORY
The unit will display the moving pressure history of the past
twelve hours, providing a clear & detail picture for pressure
tendency
Home Receiver:
1. Lift off the battery cover at the back.
2. Install 2 pcs AA batteries according to the polarity indicated.
3. Close the battery cover.
Remote Sensor:
1. Lift off the bracket stand, loose the 2 screws with a small
screwdriver
2. Insert 2 pcs AAA batteries according to the polarity indicated.
3. Replace the cover and tighten the 4 screws.
WEATHER FORECAST
The unit predicts weather condition of the next 12 – 24 hours
based on the change of atmospheric pressure. The coverage
area is around 30 – 50 km. The weather forecast is based on
atmospheric pressure change and is about 70-75% correct.
As weather conditions cannot be 100% correctly forecasted,
we cannot be responsible for any loss caused by an incorrect
forecast.
SETTING UP THE WIRELESS THERMOMETER
 For the first installation, always insert batteries to the
home unit and then the remote sensor. Set Channel 1 for
the first remote sensor. Set channel 2 and channel 3 for
the 2nd and 3rd sensor. Press the Tx button on the back of
remote sensor to verify the RF reception.
 If more than 1 sensor is connected, press “CH” to select
Ch1, Ch2, Ch3.
SUNNY
SLIGHTLY
CLOUDY
CLOUDY
RAINY
STORMY
CLOCK & CALENDAR SETTING
Hold “SET“ button for 3 seconds to enter clock set. Using “+ ,
-“ to adjust and “SET” to confirm, the following values can be
set in sequence: Year > Month > Date > Hr > Min > 12/ 24 hr
> Time Zone > RCC on and off > confirm & exit.
C/ F SELECTION, HOME TIME & WORLD (ZONE)
TIME
Press “–“ to select C/ F
Press “SET“ to display between home time and zone time.
ALARM SETTING
Hold “AL“ for 3 seconds. Press “+, -“ to to enter the desired
Hr/ Min values and press “AL“ to confirm setting.
To view alarm time, press “AL” button at normal mode. Alarm
time will display for 5 seconds and resume to normal clock
thereafter.
To turn alarm on and off, press “+“ button at normal mode.
RADIO-CONTROLLED CLOCK
The unit will start synchronizing the clock after the 1st channel
of the RF thermometer is registered. At normal mode, hold “–“
button 3 seconds for force synchronization.
The antenna icon will appear during synchronization, if the
icon disappear afterwards, radio time signal is not available
at the moment. Try other locations later. Place the unit away
from source of interference such as mobile phones, appliances, TV etc.
SNOOZE/LIGHT
Press SNOOZE/ LIGHT to trigger snooze alarm. To stop
alarm for one day, press “ALARM” key. At normal mode,
press SNOOZE/ LIGHT for an extended backlight.
6
BATTERY DISPOSAL
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer.
Please disposal of old, defective batteries in an environmentally
friendly manner in accordance with the relevant legislation.
Full Moon
Gibbous
Last Quarter
Old Crescent
SETTING UP THE BAROMETER
BATTERY INSTALLATION
Low battery indication is available for all of the 3 remote channels. Replace the batteries and follow the setup procedure as
mentioned in this instruction manual.
The weather station is to be used inside only and no water must
get inside the station.
• Do not place the weather station or its parts on places which
are subjects to vibration, it could lead to the damage of the
station.
• Do not place the weather station or its parts on places where
there are sudden changes of temperature, direct sunshine,
extreme cold or humidity, the accuracy of measuring can be
damaged.
• For cleaning the station use only soft damp clout. Do not
use any depurator or any solvents.
• Do not plunge the weather station or any of its parts into
water or any other liquids.
• Remove discharged batteries out of the equipment immediately; their leakage could damage the appliance.
• Do not try to repair the weather station or any of its parts. In
case of defect, take the appliance back to the shop where
you have purchased it.
Warning
The manufacturer and the supplier do not bear responsibility
for damage which can occur by incorrect interpretation of
the text.
- This product is to be used in households as an indicator of
temperature, humidity and weather forecast.
- The specification of this product can be changed without
previous warning.
- This product is not a toy so please keep out of the reach of
children.
Use only the batteries specified by the manufacturer.
SPECIFICATIONS
Range of temperature measurement:
Indoor unit:
0°C to + 50°C (+32°F to +122°F)
0-40°C: +/-1°C
40-50°C: +/-1,5°C
Indoor Humidity: 20% - 99% RH
40-80% : +/-5%
30-40% & 80-90% : +/-8%
Remote sensor: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
0-40°C: +/- 1°C
-20-0°C and 40-50°C: +/- 1,5°C
50-60°C: +/- 2°C
Barometer:
800 to 1100 mb/hPa (+/-5mb/hPa)
Altimeter:
-300 to 1200 meter
Channel:
max. 3 remote sensors
Transmission:
up to 30m (100 ft.) open area, RF433 MHz
7
0.1 degree for temperature
1% for humidity
1 hPa/mb for pressure
Radio-Controlled, Quartz back-up
AA x 2 pcs for main unit, AAA x 2 pcs for
remote sensor
Battery not included.

Podobné dokumenty