Česky

Transkript

Česky
Eastern European
Owner’s Manual
Výběr správné velikosti přilby
Přilba může dobře chránit pouze v případě, že sedí dobře na hlavě.
Vyzkoušejte a vyberte mezi velikostmi tu, kterou můžete bezpečně
upevnit a která je Vám pohodlná. Pokud je velikost Vaší hlavy mezi
dvěma velikostmi přilby, vyberte tu, která Vás nikde netlačí. Je-li
přilba větší, můžete použít náhradní vycpávky, kterými upravíte
velikost obvodu přilby. Jestliže Vám přilba dobře pasuje, můžete se
spolehnout, že Vám při pádu nebo nehodě nesklouzne z hlavy.
• Přilba je konstruována tak, aby absorbovala energii z jednoho
většího nárazu. Je-li vystavena silnému, prudkému nárazu nebo
stlačení, měla by být vyřazena a zničena. Ačkoli není poškození
patrné, nebezpečí se může skrývat v neviditelné trhlině. Kromě
toho doporučujeme, vzhledem k omezené životnosti přilby, její
výměnu po třech letech od data koupě nebo v případě, že Vám již
dobře nepadne. Pozor na ostré špičaté předměty, které by mohly
proniknout skrz pěnovou hmotu přilby.
• Nikdy neprovádějte změny, úpravy nebo výměnu originálních
dílů přilby. Povoleny jsou jen díly doporučené firmou Giro.
Nepovolenou úpravou se ruší záruka. Některé druhy přileb jsou
dodávány s odnímatelným štítkem. Způsob upevnění štítku
nepoškozuje materiál samotné přilby. Štítek nechrání přilbu před
vlivy nárazu nebo stlačením a nemá vliv na bezpečnostní funkci
přilby.
• Přilba není schopna chránit svého nositele za každých okolností.
Žádná přilba nemůže chránit nositele před nehodou, pádem nebo
srážkou s motorovým vozidlem. Je třeba si uvědomit, že i náraz
ve velmi malé rychlosti může způsobit vážné zranění a ohrožení
Vašeho života. Tato přilba je konstruována na ochranu hlavy
(nechrání ty její části, které nejsou přilbou pokryté) a nemůže Vás
chránit před poraněním šíje, páteře a obdobnými zraněními, která
mohou být způsobena nehodou při jízdě na kole.
• Tato přilba by neměla být používána dětmi při lezení na skály,
stromy nebo podobných hrách, při kterých existuje riziko uškrcení
na řemíncích přilby.
• Buďte vždy opatrní a nehodám se snažte předcházet. Při jízdě
na kole dodržujte dopravní předpisy a v terénu přizpůsobte jízdu
svým schopnostem, zejména jedete-li sami.
obrázek 1
Správně
Špatně
Jak seřídit upínací řemínky
Pozici přilby upravte tak, aby úroveň přední hrany byla vodorovně
v úrovni zadní části. Přilba by neměla být posunuta do týla a
odkrývat tak čelo (obrázek 1). Otevřete západku průchodky Tri Loc
(obrázek 3), čímž se uvolní řemínky a umožní nastavení správného
poměru napětí předního a zadního řemínku. Upravte upevňovací
řemínky tak, aby byla plastová průchodka Tri Loc spojující přední a
zadní řemínky umístěna mírně pod a před Vaším uchem (obrázek
2). Zaklapněte západku průchodky a stejným postupem seřiďte
i druhou stranu. Dále uvolněte protažení řemínků ve sponě pod
bradou a upravte jejich délku tak, aby držely přilbu pevně a zároveň
Vás neškrtily. Volné konce řemínků zajistěte pryžovým kroužkem
proti posunutí. Potřesením hlavou vyzkoušejte, zda přilba drží ve
stejné pozici a neklouže z hlavy. Jestliže se posouvá směrem do
čela, je třeba zvýšit napětí zadních řemínků. V opačném případě
povolte zadní a utáhněte přední řemínky.
Česky
Česky
Návod k použití
• Přilba, kterou máte ve svých rukou, je konstruována z lehké
tvrzené polystyrénové hmoty tak, aby její pevnost odpovídala
požadovaným normám evropského standardu EN 1078. Je
určena výhradně pro tyto sportovní účely: cyklistika, skateboard,
jízda na kolečkových bruslích. Nelze ji použít pro jízdu na motocyklu, mopedu apod.
Výběr správné velikosti přilby
Přilba může dobře chránit pouze v případě, že sedí dobře na hlavě.
Vyzkoušejte a vyberte mezi velikostmi tu, kterou můžete bezpečně
upevnit a která je Vám pohodlná. Pokud je velikost Vaší hlavy mezi
dvěma velikostmi přilby, vyberte tu, která Vás nikde netlačí. Je-li
přilba větší, můžete použít náhradní vycpávky, kterými upravíte
velikost obvodu přilby. Jestliže Vám přilba dobře pasuje, můžete se
spolehnout, že Vám při pádu nebo nehodě nesklouzne z hlavy.
• Přilba je konstruována tak, aby absorbovala energii z jednoho
většího nárazu. Je-li vystavena silnému, prudkému nárazu nebo
stlačení, měla by být vyřazena a zničena. Ačkoli není poškození
patrné, nebezpečí se může skrývat v neviditelné trhlině. Kromě
toho doporučujeme, vzhledem k omezené životnosti přilby, její
výměnu po třech letech od data koupě nebo v případě, že Vám již
dobře nepadne. Pozor na ostré špičaté předměty, které by mohly
proniknout skrz pěnovou hmotu přilby.
• Nikdy neprovádějte změny, úpravy nebo výměnu originálních
dílů přilby. Povoleny jsou jen díly doporučené firmou Giro.
Nepovolenou úpravou se ruší záruka. Některé druhy přileb jsou
dodávány s odnímatelným štítkem. Způsob upevnění štítku
nepoškozuje materiál samotné přilby. Štítek nechrání přilbu před
vlivy nárazu nebo stlačením a nemá vliv na bezpečnostní funkci
přilby.
• Přilba není schopna chránit svého nositele za každých okolností.
Žádná přilba nemůže chránit nositele před nehodou, pádem nebo
srážkou s motorovým vozidlem. Je třeba si uvědomit, že i náraz
ve velmi malé rychlosti může způsobit vážné zranění a ohrožení
Vašeho života. Tato přilba je konstruována na ochranu hlavy
(nechrání ty její části, které nejsou přilbou pokryté) a nemůže Vás
chránit před poraněním šíje, páteře a obdobnými zraněními, která
mohou být způsobena nehodou při jízdě na kole.
• Tato přilba by neměla být používána dětmi při lezení na skály,
stromy nebo podobných hrách, při kterých existuje riziko uškrcení
na řemíncích přilby.
• Buďte vždy opatrní a nehodám se snažte předcházet. Při jízdě
na kole dodržujte dopravní předpisy a v terénu přizpůsobte jízdu
svým schopnostem, zejména jedete-li sami.
obrázek 1
Správně
Špatně
Jak seřídit upínací řemínky
Pozici přilby upravte tak, aby úroveň přední hrany byla vodorovně
v úrovni zadní části. Přilba by neměla být posunuta do týla a
odkrývat tak čelo (obrázek 1). Otevřete západku průchodky Tri Loc
(obrázek 3), čímž se uvolní řemínky a umožní nastavení správného
poměru napětí předního a zadního řemínku. Upravte upevňovací
řemínky tak, aby byla plastová průchodka Tri Loc spojující přední a
zadní řemínky umístěna mírně pod a před Vaším uchem (obrázek
2). Zaklapněte západku průchodky a stejným postupem seřiďte
i druhou stranu. Dále uvolněte protažení řemínků ve sponě pod
bradou a upravte jejich délku tak, aby držely přilbu pevně a zároveň
Vás neškrtily. Volné konce řemínků zajistěte pryžovým kroužkem
proti posunutí. Potřesením hlavou vyzkoušejte, zda přilba drží ve
stejné pozici a neklouže z hlavy. Jestliže se posouvá směrem do
čela, je třeba zvýšit napětí zadních řemínků. V opačném případě
povolte zadní a utáhněte přední řemínky.
Česky
Česky
Návod k použití
• Přilba, kterou máte ve svých rukou, je konstruována z lehké
tvrzené polystyrénové hmoty tak, aby její pevnost odpovídala
požadovaným normám evropského standardu EN 1078. Je
určena výhradně pro tyto sportovní účely: cyklistika, skateboard,
jízda na kolečkových bruslích. Nelze ji použít pro jízdu na motocyklu, mopedu apod.
obrázek 3
Jak přilbu udržovat
Vysoké teploty mohou poškodit materiál, ze kterého je přilba vyrobena. Může dojít k deformaci nebo k roztavení skeletu. Nenechávejte
přilbu v letních měsících uvnitř automobilu, ani ji nesušte na radiátoru topení. Na poškození teplem se nevztahuje záruka! Umývání
provádějte jen vodou s mýdlem, používejte molitanovou houbu nebo
jemný hadřík. Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující čpavek nebo
alkohol, mohou poškodit strukturu materiálu přilby.
Jak seřídit Giro upínací systémy
Přilby Giro využívají k lepšímu držení a stabilitě na hlavě patentované
upínací systémy rozdělené podle kvalitativních kategorií přileb na
Mini Loc, Roc Loc nebo Acu Dial. Než vyrazíte na vyjížďku, měli
byste vyzkoušet nastavení upínacího systému stejně jako u každé
nové části výstroje. Seřízení jednotlivých upínacích systémů provedete následovně:
Mini Loc
U Mini Loc otočte kolečkem po směru
hodinových ručiček, čímž upínací systém stáhnete. Napětí u Mini Loc povolíte otočením kolečka proti směru hodinových ručiček (obrázek 4). Upínací systém by měl těsně přiléhat, ale neměl by
nepříjemně svírat hlavu.
Roc Loc 3
U Roc Loc 3 opatrně odtrhněte konec
čelenky upevněný ve skeletu přilby. Na
vnitřní straně helmy v oblasti spánků
naleznete tři otvory zpevněné plastovými
vložkami. Podle potřeby zvolte jeden z
otvorů a konec čelenky s výstupkem
do něj zacvakněte zpátky (obrázek 5).
Totéž udělejte na druhé straně přilby, aby
čelenka byla upevněna souměrně.
10
obrázek 4
Roc Loc 4
U Roc Loc 4 najdete patentovaný mechanismus, umožňující
snadné nastavení napětí čelenky. Seřízení provedete s přilbou
na hlavě stažením mechanismů proti sobě (obrázek 6). Napětí
povolíte zatlačením obou mechanismů směrem ven (obrázek 7).
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za
jízdy na kole.
Výškové nastavení
Systémy Roc Loc 3 a Roc Loc 4 jsou vybaveny výškovou nastavitelností
ve třech polohách. V místě zátylku probíhá plastový držák ve tvaru obráceného „V“ mezi skeletem přilby a čelenkou. Tento držák je sestaven
ze dvou částí, které jsou vzájemně propojeny a v místě propojení je lze
mírným tlakem posouvat do třech poloh (obrázek 8). Vyzkoušejte, která
poloha Vám nejlépe vyhovuje a dbejte, aby obě strany byly výškově ve
stejné poloze.
obrázek 6
obrázek 7
obrázek 8
Acu Dial
Seřízení systému Acu Dial provedete následovně:
obrázek 5
Systém Acu Dial umožňuje snadné nastavení čelenky. Najděte
tlačítko na horní části upínacího systému Acu Dial, který se nachází na zátylku Vaší hlavy (obrázek 9). Stiskněte tlačítko a otočte
kolečkem po směru hodinových ručiček, čímž upínací systém
stáhnete. Napětí u Acu Dial povolíte stisknutím tlačítka a otočením
kolečka proti směru hodinových ručiček (obrázek 10). Upínací sys-
11
Česky
Česky
obrázek 2
U systému Roc Loc 3 najdete patentovaný mechanismus,
umožňující snadné nastavení napětí čelenky. Základní nastavení napětí čelenky provedete podle výše uvedeného návodu
s mechanismem v roztažené poloze. Předpětí může být menší,
protože konečné “doladění” provedete s přilbou na hlavě stažením
mechanismů proti sobě (obrázek 6). Napětí povolíte tak, že nadzvednete prsty obou rukou oba mechanismy, aby se ozubený pásek
mohl volně vysunout ven (obrázek 7). Z bezpečnostních důvodů se
nedoporučuje provádět tyto úkony za jízdy na kole.
obrázek 3
Jak přilbu udržovat
Vysoké teploty mohou poškodit materiál, ze kterého je přilba vyrobena. Může dojít k deformaci nebo k roztavení skeletu. Nenechávejte
přilbu v letních měsících uvnitř automobilu, ani ji nesušte na radiátoru topení. Na poškození teplem se nevztahuje záruka! Umývání
provádějte jen vodou s mýdlem, používejte molitanovou houbu nebo
jemný hadřík. Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující čpavek nebo
alkohol, mohou poškodit strukturu materiálu přilby.
Jak seřídit Giro upínací systémy
Přilby Giro využívají k lepšímu držení a stabilitě na hlavě patentované
upínací systémy rozdělené podle kvalitativních kategorií přileb na
Mini Loc, Roc Loc nebo Acu Dial. Než vyrazíte na vyjížďku, měli
byste vyzkoušet nastavení upínacího systému stejně jako u každé
nové části výstroje. Seřízení jednotlivých upínacích systémů provedete následovně:
Mini Loc
U Mini Loc otočte kolečkem po směru
hodinových ručiček, čímž upínací systém stáhnete. Napětí u Mini Loc povolíte otočením kolečka proti směru hodinových ručiček (obrázek 4). Upínací systém by měl těsně přiléhat, ale neměl by
nepříjemně svírat hlavu.
Roc Loc 3
U Roc Loc 3 opatrně odtrhněte konec
čelenky upevněný ve skeletu přilby. Na
vnitřní straně helmy v oblasti spánků
naleznete tři otvory zpevněné plastovými
vložkami. Podle potřeby zvolte jeden z
otvorů a konec čelenky s výstupkem
do něj zacvakněte zpátky (obrázek 5).
Totéž udělejte na druhé straně přilby, aby
čelenka byla upevněna souměrně.
10
obrázek 4
Roc Loc 4
U Roc Loc 4 najdete patentovaný mechanismus, umožňující
snadné nastavení napětí čelenky. Seřízení provedete s přilbou
na hlavě stažením mechanismů proti sobě (obrázek 6). Napětí
povolíte zatlačením obou mechanismů směrem ven (obrázek 7).
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za
jízdy na kole.
Výškové nastavení
Systémy Roc Loc 3 a Roc Loc 4 jsou vybaveny výškovou nastavitelností
ve třech polohách. V místě zátylku probíhá plastový držák ve tvaru obráceného „V“ mezi skeletem přilby a čelenkou. Tento držák je sestaven
ze dvou částí, které jsou vzájemně propojeny a v místě propojení je lze
mírným tlakem posouvat do třech poloh (obrázek 8). Vyzkoušejte, která
poloha Vám nejlépe vyhovuje a dbejte, aby obě strany byly výškově ve
stejné poloze.
obrázek 6
obrázek 7
obrázek 8
Acu Dial
Seřízení systému Acu Dial provedete následovně:
obrázek 5
Systém Acu Dial umožňuje snadné nastavení čelenky. Najděte
tlačítko na horní části upínacího systému Acu Dial, který se nachází na zátylku Vaší hlavy (obrázek 9). Stiskněte tlačítko a otočte
kolečkem po směru hodinových ručiček, čímž upínací systém
stáhnete. Napětí u Acu Dial povolíte stisknutím tlačítka a otočením
kolečka proti směru hodinových ručiček (obrázek 10). Upínací sys-
11
Česky
Česky
obrázek 2
U systému Roc Loc 3 najdete patentovaný mechanismus,
umožňující snadné nastavení napětí čelenky. Základní nastavení napětí čelenky provedete podle výše uvedeného návodu
s mechanismem v roztažené poloze. Předpětí může být menší,
protože konečné “doladění” provedete s přilbou na hlavě stažením
mechanismů proti sobě (obrázek 6). Napětí povolíte tak, že nadzvednete prsty obou rukou oba mechanismy, aby se ozubený pásek
mohl volně vysunout ven (obrázek 7). Z bezpečnostních důvodů se
nedoporučuje provádět tyto úkony za jízdy na kole.
obrázek 9
obrázek 10
Mini Loc, Roc Loc a Acu Dial jsou konstruovány pro vylepšení
stability a fixace přilby na hlavě, avšak nejsou náhradou za upínací
řemínky. Nepokoušejte se odmontovat upínací systém z Vaší přilby,
tím by došlo k poškození přilby i upínacího systému a nárok na
záruku by zanikl.
Před jízdou vždy překontrolujte správné seřízení Vašeho upínacího
systému.
Přilby se štítkem
Některé přilby jsou vybaveny odnímatelným štítkem. Při jeho
demontáži postupujte následovně:
Odnímatelný štítek
Vycvakněte konce štítku z otvorů a odstraňte jej z přilby. Při montáži
štítek na přilbě vycentrujte, a poté zatlačte výstupky (A) na štítku do
otvorů (B) na přilbě (obrázek 11).
VAROVÁNÍ: Nesnažte se demontovat štítek tažením za jeho
střední část. Můžete tak poškodit štítek i přilbu.
A
štítek” výše.
Štítek u integrálních přileb
Štítek je upevněn na přilbě třemi šrouby. Při demontáži štítku povolte
šrouby a odstraňte jej z přilby. Nový štítek upevněte šrouby, které
jsou součástí balení. Neutahujte šrouby příliš, mohli byste strhnout
závit. Povolte střední šroub a nastavte úhel štítku pohybem nahoru
nebo dolů. Šrouby utáhněte. Štítek Vám nesmí překážet ve výhledu.
Výměnný program Giro
V případě, že dojde k pádu nebo nehodě při jízdě na kole a
poškodíte Vaši přilbu Giro do té míry, že její další používání je riskantní z hlediska bezpečnosti, můžete kontaktovat firmu Progress
Cycle, a. s., která zastupuje firmu Giro, a požádat o výměnu
přilby za novou v rámci tzv. Výměnného programu Giro (Crash
Replacement Program). Program se vztahuje na dobu do tří let od
data koupě. Firma poskytuje slevu až 40% z ceny přilby, která byla
poškozena. Sleva bude vypočtena z prodejní ceny této přilby a
bude odečtena z ceny nové přilby, kterou si vyberete. V případě, že
chcete využít „Výměnného programu Giro”, postupujte následovně:
Majitel poškozenou přilbu zašle poštou nebo předá osobně firmě
Progress Cycle, a. s. (Logistic Park Tulipán 1371, 253 01 Hostivice).
Formou čestného prohlášení přiloží popis události, jak k nehodě
nebo pádu došlo. Dále je nutné přiložit kopii dokladu o koupi s
uvedeným datem koupě a cenou přilby. Firma Progress Cycle, a.
s. prověří oprávněnost požadavku na výměnu poškozené přilby a
předá nebo zašle přilbu novou.
Záruka
Firma Giro poskytuje záruku na vady materiálové nebo výrobní po
dobu dvou let od data koupě pro prvního majitele přilby. Záruku nelze
uplatňovat na vady způsobené mechanickým poškozením, hrubým
a nevhodným zacházením, opotřebením, neodbornou opravou nebo
aplikací jiných než originálních doplňků. Dále, jestliže je přilba poškozena
teplem nebo působením látek, které narušují strukturu materiálu přilby.
B
obrázek 11
obrázek 12
POV štítek
Štítek POV (Point of View) lze nastavit v úhlu 15 stupňů ve svislém
směru. Jednoduše nastavte úhel štítku pohybem nahoru nebo dolů
(obrázek 12). Demontáž a výměna štítku viz kapitola „Odnímatelný
12
13
Česky
Česky
tém by měl těsně přiléhat, ale neměl by nepříjemně svírat hlavu. Z
bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za
jízdy na kole.
obrázek 9
obrázek 10
Mini Loc, Roc Loc a Acu Dial jsou konstruovány pro vylepšení
stability a fixace přilby na hlavě, avšak nejsou náhradou za upínací
řemínky. Nepokoušejte se odmontovat upínací systém z Vaší přilby,
tím by došlo k poškození přilby i upínacího systému a nárok na
záruku by zanikl.
Před jízdou vždy překontrolujte správné seřízení Vašeho upínacího
systému.
Přilby se štítkem
Některé přilby jsou vybaveny odnímatelným štítkem. Při jeho
demontáži postupujte následovně:
Odnímatelný štítek
Vycvakněte konce štítku z otvorů a odstraňte jej z přilby. Při montáži
štítek na přilbě vycentrujte, a poté zatlačte výstupky (A) na štítku do
otvorů (B) na přilbě (obrázek 11).
VAROVÁNÍ: Nesnažte se demontovat štítek tažením za jeho
střední část. Můžete tak poškodit štítek i přilbu.
A
štítek” výše.
Štítek u integrálních přileb
Štítek je upevněn na přilbě třemi šrouby. Při demontáži štítku povolte
šrouby a odstraňte jej z přilby. Nový štítek upevněte šrouby, které
jsou součástí balení. Neutahujte šrouby příliš, mohli byste strhnout
závit. Povolte střední šroub a nastavte úhel štítku pohybem nahoru
nebo dolů. Šrouby utáhněte. Štítek Vám nesmí překážet ve výhledu.
Výměnný program Giro
V případě, že dojde k pádu nebo nehodě při jízdě na kole a
poškodíte Vaši přilbu Giro do té míry, že její další používání je riskantní z hlediska bezpečnosti, můžete kontaktovat firmu Progress
Cycle, a. s., která zastupuje firmu Giro, a požádat o výměnu
přilby za novou v rámci tzv. Výměnného programu Giro (Crash
Replacement Program). Program se vztahuje na dobu do tří let od
data koupě. Firma poskytuje slevu až 40% z ceny přilby, která byla
poškozena. Sleva bude vypočtena z prodejní ceny této přilby a
bude odečtena z ceny nové přilby, kterou si vyberete. V případě, že
chcete využít „Výměnného programu Giro”, postupujte následovně:
Majitel poškozenou přilbu zašle poštou nebo předá osobně firmě
Progress Cycle, a. s. (Logistic Park Tulipán 1371, 253 01 Hostivice).
Formou čestného prohlášení přiloží popis události, jak k nehodě
nebo pádu došlo. Dále je nutné přiložit kopii dokladu o koupi s
uvedeným datem koupě a cenou přilby. Firma Progress Cycle, a.
s. prověří oprávněnost požadavku na výměnu poškozené přilby a
předá nebo zašle přilbu novou.
Záruka
Firma Giro poskytuje záruku na vady materiálové nebo výrobní po
dobu dvou let od data koupě pro prvního majitele přilby. Záruku nelze
uplatňovat na vady způsobené mechanickým poškozením, hrubým
a nevhodným zacházením, opotřebením, neodbornou opravou nebo
aplikací jiných než originálních doplňků. Dále, jestliže je přilba poškozena
teplem nebo působením látek, které narušují strukturu materiálu přilby.
B
obrázek 11
obrázek 12
POV štítek
Štítek POV (Point of View) lze nastavit v úhlu 15 stupňů ve svislém
směru. Jednoduše nastavte úhel štítku pohybem nahoru nebo dolů
(obrázek 12). Demontáž a výměna štítku viz kapitola „Odnímatelný
12
13
Česky
Česky
tém by měl těsně přiléhat, ale neměl by nepříjemně svírat hlavu. Z
bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za
jízdy na kole.
Navrženo firmou Giro Sport Design, Santa Cruz, Kalifornie.
Vyrobeno v Číně.
Je-li přilba opatřena značkou CPSC, vyhovuje základním bezpečnostním
požadavkům Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků.
Je-li přilba opatřena značkou CE, vyhovuje bezpečnostním požadavkům
normy EN 1078 Evropské komise pro standardizaci.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASKU ROWEROWEGO
Prosimy przeczytać uważnie
• Kask przeznaczony jest wyłącznie do używania podczas jazdy
na rowerze, deskorolce, rolkach (wrotkach). Nie jest przeznaczony do używania podczas jazdy na motocyklu, motorowerze,
skuterze.
• Kask, który brał udział w kolizji nie może być nadal używany
nawet jeśli uszkodzenie nie jest wyraźne. Zalecamy wymienić
kask na nowy po 3 latach użytkowania oraz gdy przestał na
Ciebie pasować. Ponieważ kask wyprodukowany został z pianki
polistyrenowej istnieje możliwość przebicia go ostrym przedmiotem
• Nie wolno modyfikować ani wyjmować żadnych oryginalnych
elementów kasku w inny niż zalecany przez producenta sposób.
Nie należy dostosowywać kasku przez celowe uzupełnianie elementów inaczej, niż jest to zalecane przez Giro. W przeciwnym
razie gwarancja traci ważność. Część kasków Giro wyposażona
jest w odpinany daszek. Końcówki daszka nie niszczą materiału,
z którego wykonany jest kask. Daszek sam z siebie nie zwiększa
naszego
• Żaden kask nie chroni użytkownika przed wszystkimi przewidywalnymi wypadkami, zwłaszcza tych, w których oprócz rowerzysty bierze udział pojazd mechaniczny, jak np. motocykl, samochód, walec itp. W zależności od typu kolizji nawet przy bardzo
małej prędkości może dojść do poważnych obrażeń głowy. Kask
został zaprojektowany do ochrony głowy i nie może chronić od
urazów szyi, kręgosłupa i innych części ciała, które mogą zostać
uszkodzone w następstwie wypadku.
• Kask nie powinien być używany przez dzieci podczas wspinaczki
lub innych zabaw gdzie istnieje ryzyko uduszenia.
• Podczas jazdy zachowaj rozwagę i zdrowy rozsądek. Zawsze
stosuj się do przepisów ruchu drogowego, pozwoli Ci to uniknąć
wypadku.
JAK DOPASOWAĆ KASK
Kask Giro może chronić Cię tylko wtedy gdy dobrze go dopasujesz.
Kaski mają różne rozmiary. Aby być pewnym, przymierz różne kaski
i wybierz rozmiar, w którym czujesz się komfortowo i bezpiecznie.
Jeśli będzie odpowiednio dopasowany, pozostanie on na głowie w
razie wypadku.
14
15
POLSKA
Česky
Jestliže naleznete na přilbě materiálovou nebo výrobní vadu v době
do dvou let od data koupě, kontaktujte prodejce, u kterého jste
přilbu zakoupili. Ten rozhodne po dohodě se zástupcem Giro firmou
Progress Cycle, a. s., zda bude přilba v zákonné době opravena
nebo vyměněna za novou.
SLOVENSKO
United States
Giro
380 Encinal Street
Santa Cruz, CA. U.S.A. 95060
Tel: 831 420 4010
Fax. 831 457 4444
Email: [email protected]
nove čelade, da pri čeladi ni nikakršnjih napak pri proizvodnji
ali v materialu. Garancija ne velja za poškodbe, ki nastanejo pri
morebitnih padcih. Za napake, ki so posledica neprimernega
vzdrževanja, popravil ali odstranjevanja sistemov iz čelade.
Če se v roku enega leta ( od dneva nakupa ) na vaši Giro čeladi
pojavi kakšna napaka, ki je vzok napake v materialu ali napake pri
izdelavi, bo distributer za vašo državo, po strokovni presolji čelado
ustrezno popravil ali zamenjal. Če se pojavi napaka, predajte
čelado vašemu trgovcu, z podrobnim opisom napake in kako je do
nje prišlo.
Europe
Giro Ireland, Ltd.
River House, St. Mary’s Road
Newcastle West
County Limerick, Ireland
Tel: +353 69 61544
Fax. +353 69 61550
Email: [email protected]
Giro ne daje garancije na čelade, ki niso bile uporabljane in
vzdrževane, tako kot je navedeno v priloženih navodilih.
Worldwide
To find a current distributor in your
region or territory, please visit us
online at www.giro.com or contact
either the US or European Offices
listed above.
Razvito v GIRO, Santa Cruz, Kalifornija, ZDA
Proizvedeno na Kitajskem
Čelade Giro ustrezajo vsem predpisanim normativom kvalitete in
varnosti v EU.
( EN 1078, 89/686/EEC )
Notified Body:
TUV
RHEINLAND
GMBH
AM GRAUEN STEIN
D-51105 COLOGNE
GERMANY
Notified Body No. 0197
Giro Bike Eastern European Owner’s Manual
Part# 5000435400
07.07.06
www.giro.com
38

Podobné dokumenty