08. Poznávací zájezdy

Transkript

08. Poznávací zájezdy
LEVANDULOVÁ PROVENCE
Prožijte báječné dny v jihofrancouzské Provence, v kraji voňavých levandulových polí, úrodných vinic, barevných
horských vesniček, honosných památek z římské doby i teplých pláží Středozemního moře.
–5 %
7 dnů
Camargue
Calanques
foto: OT CASSIS
foto: OT CASSIS
do 29.2.
info str. 5
Camargue
Klášter Sénanque
foto: OT CASSIS
poznávací zájezdy
1. den: Odjezd z ČR odpoledne cca 14.00–15.00 hod.
2. den: Ráno příjezd do NÁRODNÍHO PARKU CALANQUES, který je
pověstný svými kouzelnými zátokami. Calanques můžete zažít při pěším
výletě se zastávkami na koupání ve smaragdovém moři nebo využít
VÝLET LODÍ z přístavu CASSIS. V Cassis zůstanete až do pozdních odpoledních hodin. Můžete se slunit na zdejších plážích, koupat se v moři
nebo objevovat kouzlo přístavního městečka. Odjezd na ubytování.
Nocleh.
Provence
SÉNANQUE, zažijete jedinečnou krásu LEVANDULOVÝCH POLÍ. LES
BAUX DE PROVENCE je nejmocnější pevnost této oblasti, situovaná
vysoko ve vápencových skalách. Nabízí typickou středověkou atmosféru
a daleké výhledy na deltu řeky Rhony. Návrat do NIMES, kde se koná
VEČERNÍ TRH. Nocleh.
5. den: Po snídani je připravena návštěva významného historického města
ARLES, které mj. proslavil i malíř Vincent van Gogh. Uvidíte tu cenné
středověké památky včetně římské arény, kde se dodnes koná korida
s býky, římské divadlo a lázně. PŘÍRODNÍ REZERVACE CAMARQUE má
vzácnou flóru a faunu. Navštívit můžete ornitologickou stanici s hejny
nádherných plameňáků nebo se projet ve volné přírodě na pověstných
bílých kamarských koních a ze sedla pozorovat plameňáky, volně se
pasoucí býky apod. V Camarque se těží mořská sůl a pěstuje např. rýže.
Zbylý čas dne věnujeme odpočinku U MOŘE. Nocleh.
Pont du Gard
Roussillon
Marseille
3. den: Po snídani Vás pohostí „MĚSTO STOVEK KAŠEN“ AIX-ENPROVENCE. Dlouhé platanové aleje, kašny napájené termálními
vodami, které tu již objevili staří Římané, osvěžují vzduch rozpálený
provensálským sluncem. Najdete tu všudypřítomnou vzpomínku na nejslavnějšího rodáka P. Cézanna, honosné paláce i mnoho příjemných
kaváren, které zvou na místní specialitu – mandlový zákusek „callison“.
Právě v Aix-en-Provence zažijete pravý PROVENSÁLSKÝ TRH. MARSEILLE je jedno z nejznámějších měst Středomoří, obklopené vápencovými
vrchy a pevnostmi kolem nábřeží. Nejkrásnější pohled na město se starým
přístavem je od baziliky Notre-Dame de la Garde s Černou madonou.
Z vyhlídkových teras baziliky uvidíte také OSTROV IF s pevností proslavenou Dumasovým Monte Christem. Pěkné zážitky Vám připraví i město
NIMES, které se pyšní nádhernými zelenými parky a antickými památkami. Ubytování přímo v centru Nimes. Nocleh.
4. den: Po snídani je připravena návštěva s DEGUSTACÍ VÍN v papežských vinných sklepech. Pak už na Vás čeká barevný program. Poznáte
překrásné STŘEDOVĚKÉ PROVENSÁLSKÉ VESNIČKY ROUSSILLON,
GORDON, LUBÉRON, položené vysoko v OKROVÝCH SKALÁCH.
Zastavíte se u významného cisterciáckého kláštera ze 12. století
6. den: Po krátké zastávce u ŘÍMSKÉHO AKVADUKTU PONT DU GARD
(UNESCO), který patří mezi největší a nejzachovalejší římské mosty
v Evropě vůbec, dojedeme do papežského AVIGNONU. Zazpíváme si
na slavném Avignonském mostě, projdeme se zahradou u Papežského
paláce, jehož prohlídka bude také možná, navštívíme městečko. Program
zakončíme ve slavných papežských vinných sklepech CHATEAUNEUF
DU PAPE. Připravena je komentovaná DEGUSTACE. Možnost nákupu
značkových vín za výhodné ceny. Odjezd do ČR.
7. den: Ráno kolem 6. hod. návrat domů.
Změna programu vyhrazena.
Calanques
Trh v Arles
Pláž v Cassis
Kód zájezdu: 993201
30.06. - 06.07.
Naše cena obsahuje:
86
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
CENA
1/2
1/1
9. 990,- Kč
11. 990,- Kč
doprava lux busem, 4x hotel, 4x snídaně,
odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,60 EUR/os./den
Dopor. kapesné na vstupné: cca 90 EUR
trasa B, PS1–PS7 (viz str. 2, 3)
FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
A VERDONSKÝ KAŇON
6 dnů
ZÁŽITKOVÉ ÚDOLÍ LOIRY
Cannes
–5 %
do 29.2.
info str. 5
–5 %
do 29.2.
info str. 5
Chambord
1. den: Odjezd z ČR v podvečer přes SRN, Švýcarsko a Itálii do Francie.
2. den: Ranní příjezd do MONACKÉHO KNÍŽECTVÍ. V Oceánografickém
muzeu si prohlédnete PODMOŘSKÝ SVĚT s více než 4.000 ryb a bezobratlých
živočichů ze Středozemního moře a tropických vod. Pozornost poutá také
obrovský korálový útes z Rudého moře nebo žraločí laguna. Při prohlídce
města uvidíte knížecí palác, katedrálu s věčnou vzpomínkou na kněžnu Grace,
MONTE CARLO s jeho věhlasnými kasiny i okruhem Formule 1. Horskými
silnicemi s nádhernými pohledy na pobřeží dojedete do hotelu. Ubytování
a odpočinek. Po celý zbytek dne si pak můžete užívat slunění a KOUPÁNÍ
V MOŘI anebo nakupovat. Nocleh.
3. den: Po snídani se Vám představí starobylé město vůní GRASSE, obklopené
poli s levandulí, růžemi a jasmíny. Připravena je EXKURZE v PARFUMÉRCE
s možností výhodného nákupu francouzských parfémů. Za vidění stojí také
Musée International de la Parfumerie s vývojem výroby parfémů od rukavičkářství až po výrobu voňavek a mýdel. Z Grasse vyjedete horskými silnicemi
s fantastickými výhledy do nádherného kaňonu GRAND CANYON DU VERDON. Tento přírodní div je NEJHLUBŠÍM a také NEJŠIRŠÍM KAŇONEM
V EVROPĚ. Jeho krása se nedá popsat, tu musíte zažít! Možnost koupání
v JEZEŘE SV. KŘÍŽE. Přes horskou vesničku CASTELLANE povede program
do ANTIBES, půvabného městečka s kouzelnými středověkými uličkami
s obchůdky a restauracemi. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani pojedete přímořskou silnicí Corniche d´Or do atraktivní
krajiny PROVENSÁLSKÝCH ALP. Červené porfyrové skály pohoří Esterel nás
povedou do slavného ST. TROPEZ s pověstnou četnickou stanicí, přístavem
s luxusními loděmi a okolními honosnými sídly celebrit. Festivalový palác
s chodníkem s otisky dlaní slavných osobností, promenáda La Croisette lemovaná luxusními hotely, pohostinná atmosféra – to jsou filmové CANNES.
Návrat do hotelu.
5. den: Po snídani se vydáte do centra NICE na místní PROVENSÁLSKÝ TRH.
Poté je připravena hodinová OKRUŽNÍ PLAVBA, při které můžete obdivovat
nádheru členitého pobřeží zaplaveného palmami a luxusními stavbami. Až do
pozdních odpoledních hodin se můžete KOUPAT V MOŘI, navštěvovat galerie
nebo nakupovat. S Azurovým pobřežím se rozloučíte v kouzelné vesničce
umělců ST. PAUL DE VENCE.
6. den: Ráno návrat domů.
Změna programu vyhrazena.
Nice – trh
5 dnů
Chenonceau
Cheverny – psinec
Údolí řeky Loiry je úrodnou oblastí, která se označuje jako „Zahrada
Francie“. Návštěvníky z celého světa sem lákají hlavně nádherné
zámky a fascinující zahrady, které jsou výmluvnými symboly přepychového života francouzské šlechty období renesance.
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR přes SRN do Francie.
2. den: Prohlídka největšího zámku na Loiře CHAMBORD, který má
440 místností. Návštěvníkům nabízí vskutku nevšední zážitek,
procházku po zámeckých střechách. V bílém zámku CHEVERNY si
můžete prohlédnout bohaté vybavení interiérů nebo navštívit slavný
ZÁMECKÝ PSINEC, který obývá smečka 70 loveckých psů. Město
BLOIS je plné nádherných historických staveb lemovaných klikatými středověkými uličkami, které si stále uchovávají atmosféru slavné
královské minulosti. Nocleh.
3. den: Po snídani Vás čeká neopakovatelná krása ZAHRAD zámku
VILLANDRY, které jsou hodnoceny jako nejkrásnější renesanční
zahrady na světě. Přes technicky zajímavý MOST v LANGAIS přejedeme do významné vinařské oblasti Burgueil. Připravena je návštěva
vinařství a DEGUSTACE VÍN. Velkolepé zážitky nabídne největší klášterní město v Evropě FONTEVRAUD. V jeho velkolepém opatství odpočívá anglický král Richard Lví Srdce. Až do večerních hodin budete hosty
snad nejpřitažlivějšího města na Loiře TOURS. Získá si Vás nádherným
středověkým centrem s úzkými uličkami s hrázděnými domy a pokřivenými věžemi, příjemnými obchůdky i hospůdkami. Možnost SPOLEČNÉ
VEČEŘE. Nocleh.
4. den: Snídaně. VODNÍ ZÁMEK šesti žen CHENONCEAU, který stojí
na mohutných pilířích v řece Cher, je obdivovaný pro svoje bohatě
vybavené interiéry a krásné zahrady s vodními příkopy. Městečko
AMBOISE se pyšní zámkem trůnícím na skále nad městem, odkud se Vám
otevřou impozantní výhledy do krajiny Loiry. V blízkosti zámku stojí
šlechtické sídlo CLOS LUCE s hrobkou Leonarda da Vinci. Odpoledne
odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd domů ráno kolem cca 6.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Už celá desetiletí se těší francouzské Azurové pobřeží celoročnímu
zájmu turistů a umělců z celého světa. Téměř stále tady svítí slunce,
moře má krásnou azurovou barvu a půvabně vymodelovaná krajina
přitahuje svými magickými skalními vesničkami, starobylými uličkami vonícími bylinkami a luxusními městy s historickými památkami,
bohatými kasiny, tradičními restauracemi s provensálskými pochoutkami i útulnými bary lákajícími na skleničku lahodného vína nebo
chlazeného Pastisu 51.
Degustace
Kaňon Verdon
Kód zájezdu: 993802
12.07. - 17.07.
Zahrady zámku Villandry
CENA
1/2
6. 990,- Kč
3. osoba
6. 690,- Kč
doprava lux busem, 3x hotel, 3x snídaně, pobytová taxa,
odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj
650,- Kč/os./den
Volitelné příplatky:
1,90 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Pozn.:
ODJEZDY:
B, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
Naše cena obsahuje:
Kód zájezdu: 993901
18.05. - 22.05.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
5. 990,- Kč
CENA
3. osoba
5. 790,- Kč
1/1
6. 990,- Kč
doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,30 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
B, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
87
PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ
–5 %
PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA
–5 %
Notre-Dame
5 dnů
do 29.2.
3 dny
do 29.2.
info str. 5
info str. 5
Moulin Rouge
Colmar
Eiffelova věž
Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna,
luxus i neřest, poklid i zábava. Paříž, to je zkušená milenka, která má
pro každého otevřenou náruč.
poznávací zájezdy
1. den: Odjezd z ČR v podvečer cca 18.00–19.00 hod.
2. den: Návštěvu PAŘÍŽE zahájíme na NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, ze kterého se
nabízí krásný pohled na Bourbonský palác a kostel Máří Magdalény. TUILLERIJSKÝMI ZAHRADAMI projdeme kolem „malého“ Vítězného oblouku do
největšího světového muzea LOUVRE. Chrání cenné egyptské, řecké a římské
sbírky, velká plátna, užité umění apod. Kolem KRÁLOVSKÉHO PALÁCE projdeme na BŘICHO PAŘÍŽE. Budeme-li mít štěstí, uslyšíme varhany krásného kostela ST. EUSTACHE. Dále si prohlédneme barevný plášť budovy
moderního umění CENTRE G. POMPIDOU. Zájemci mohou VYJET eskalátory NA zajímavou VYHLÍDKU na Paříž. Zaskočíme si k pařížské
RADNICI a pak se až do podvečerních hodin budeme toulat po Starém
Městě, pyšnícím se „gotickou perlou“, katedrálou NOTRE-DAME. Projdeme se též LATINSKOU ČTVRTÍ s příjemnými restauracemi a nábřežím
Seiny, které je poseté stánky místních umělců. Odjezd do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani vyrazíme na MONTMARTRE, Mekku pařížských
umělců, s bílou dominantou Paříže – bazilikou SACRÉ COEUR a nejslavnějším kabaretem na světě MOULIN ROUGE. Montmartre je oblíbenou
NÁKUPNÍ ČTVRTÍ, kde najdeme nejrozmanitější zboží. Nelze vynechat
slavná ELYSEJSKÁ POLE s Velkým vítězným obloukem, OPERU a EIFFELOVU VĚŽ. Nabízíme Vám možnost ochutnat francouzskou kuchyni při
SPOLEČNÉ VEČEŘI ve vybrané pařížské restauraci. Oblíbená VEČERNÍ
PROJÍŽĎKA LODÍ PO SEINĚ bude jistě i pro Vás nezapomenutelným
zážitkem. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani odjedeme do královských zahrad VERSAILLES. Nádherný
zámecký park nabídne nejenom barevné záhony v přesných geometrických
útvarech, ale i jedinečný PROGRAM ZPÍVAJÍCÍCH FONTÁN. Čas zbude i na
prohlídku ZÁMKU a návštěvu noblesního městečka Versailles. Program
ukončíme návštěvou moderní pařížské čtvrti LA DÉFENSE, ve které je mj. velké
nákupní centrum (potraviny, vína, parfémy, oblečení, atd.).
5. den: Návrat do ČR kolem 5.–6. hod. ranní.
Změna programu vyhrazena.
Versailles
Alsasko leží na východě Francie při hranici s Německem. Na jeho
území se rozkládá 64 nejkrásnějších francouzských vesnic, 120 km
vinic, uchvacující památky UNESCO a rozmanitá krajina. To je
Alsasko, požehnaný kraj Francie, kterému můžete připít lahodným
vínem nebo dobrým alsaským pivem.
1. den: Odjezd z ČR kolem 5. hodiny ranní. Přes SRN do FRANCIE. V hlavním
alsaském městě STRASBOURG uvidíte 2. nejvyšší katedrálu ve Francii s unikátním orlojem z 19. století, okouzlující čtvrť MALÁ FRANCIE, která patří mezi
nejzajímavější a nejzachovalejší kouty starého města. Můžete se toulat
středověkými uličkami s hrázděnými domy, navštívit muzea se vzácnými
uměleckými sbírkami, posedět v některé z typických štrasburských pivnic nebo
zažít projížďku LODÍ po původních průplavech řeky Ill.
2. den: Po snídani Vás zveme do světa fascinujícího středověku. MAJESTÁTNÍ
HORSKÝ HRAD Haut-Koenigsbourg, postavený z červeného pískovce, leží na
skalnatém výběžku asi 800 m n. m. Jeho krása, atraktivní poloha, mohutné
hradby, ze kterých se nabízejí daleké výhledy do alsaských údolí, na vrcholky
Vosges i Alp, zajímavá architektura 12.–20. století a dobové vybavení interiérů
z něj učinily jednu z nejnavštěvovanějších památek ve Francii vůbec. Odtud se
vydáte do NEJKRÁSNĚJŠÍCH FRANCOUZSKÝCH MĚSTEČEK. Většinou leží
mezi vinicemi a horami, mají malebné čtvrti s úzkými uličkami lemované
hrázděnými květinovými domy a fontánami. Navštívíte např. RIBEAUVILLÉ,
RIQUEWIHR, KAYSERSBERG. Připravena je DEGUSTACE lahodných VÍN
a vynikajících SÝRŮ s možností jejich výhodného nákupu. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do půvabného středověkého vinařského městečka
EGUISHEIM, postaveného kolem hradu, který vévodí unikátnímu
architektonickému celku. Obdivovat zde můžete pestrou škálu domů s úžasnou květinovou výzdobou. S Alsaskem se rozloučíte v jeho nejtypičtějším
městě COLMAR, ležícím na kanálech „MALÉ BENÁTKY“. Budete okouzleni
jedinečnou atmosférou starého města s hrázděnými stavbami, středověkými
arkádovými domy i úzkými uličkami, lemující kanály. Návrat domů o půlnoci.
Změna programu vyhrazena.
Štrasburk
Versailles – Orangerie s fontánou
Kód zájezdu: 993601, 993602
25.05. - 29.05.
21.09. - 25.09.
88
CENA
1/2
1/1
5. 590,- Kč
6. 490,- Kč
5. 590,- Kč
6. 490,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Pozn.:
B, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
Degustace vín a sýrů
Haut-Koenigsbourg
Kód zájezdu: 993921
26.05. - 29.05.
CENA
1/2
3. osoba
5. 990,- Kč
5. 790,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, 2x večeře, odborný
průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
ODJEZDY:
B, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
KOUZELNÉ TOSKÁNSKO
A OSTROV ELBA
ŘÍM, VATIKÁN A TIVOLI
–5 % –5 %
5 dnů
do 31.3.
info str. 5
6 dnů
do 31.1.
info str. 5
Florencie
Koloseum
Siena
Pisa
Věčnost a krása. Vzestup a pád. Slavná historie a pulsující současnost. Tím vším Vás provede námi připravený bohatý program.
Vzhledem k novému systému organizace prohlídek Vatikánských
muzeí Vám doporučujeme, REZERVUJTE SI ZÁJEZD VČAS!
Vatikán
Tivoli
Toskánsko je kolébkou evropského umění a také jedním z nejbohatších italských krajů s nejvyšší životní úrovní. Navíc má záviděníhodné příhodné klima. Je tu krásně po celý rok. Koneckonců už Karlu
Čapkovi při návštěvě popsané v Italských listech připadalo všechno
v Toskánsku „milé, utěšené, vděkuplné, půvabné, rozkošné,
spanilé, krásné a líbezné.“
Země světa, listopad 2006
poznávací zájezdy
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Náš program odstartuje prohlídka VATIKÁNU a jeho sbírek, kterými
nás provede MÍSTNÍ PRŮVODKYNĚ v českém jazyce. Poté se zastavíte pod
mohutnou stavbou ANDĚLSKÉHO HRADU. Ten byl původně postaven jako
mauzoleum císaře Hadriána a s Vatikánem byl spojen krytou chodbou.
Na trase dále potkáte LATERÁNSKÝ PALÁC, který byl obydlím papežů až
do jejich odchodu do Avignonu, se SVATÝMI SCHODY, po kterých vedli Krista
před Piláta a nádherným chrámem SV. GIOVANNI IN LATERANO
a jeden z nejvýznamnějších římských kostelů SV. PAVEL ZA HRADBAMI,
založený r. 314. Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd do oblíbeného letoviska bohatých Římanů, papežů
a kardinálů TIVOLI. Zde můžete obdivovat HADRIANOVU VILLU (UNESCO),
velkolepou císařskou rezidenci rozkládající se v areálu o rozloze 120 ha. Další
slavná rezidence, VILLA D´ESTE (UNESCO), je posazena v komplexu
fascinujících fontán, vodopádů a zahrad. Právě zahrada Villy D´Este byla
experty Briggs and Stratton vyhodnocena jako NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA
EVROPY. Přejezd do ŘÍMA, kde bude následovat II. prohlídkový okruh.
Prohlédnete si KOLOSEUM, velkolepé FORUM ROMANUM, nejdůležitější
centrum antického Říma, kde císařové stavěli mramorové chrámy, soudní dvůr
a tržiště. PAHOREK PALATIN, kde podle legendy Romulus založil Řím a kde
bohatí aristokraté stavěli své honosné domy, podlouhlé barokní náměstí se
3 fontánami NÁMĚSTÍ PIAZZA NAVONA, které je považováno za nejkrásnější
římské náměstí, apod. Z VEČERNÍHO ŘÍMA přejezd zpět do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. III. prohlídkový okruh v Římě Vám nabídne např. Slavné
ŠPANĚLSKÉ SCHODY, největší barokní římskou FONTÁNU DI TREVI, pahorek
Quirinale s PREZIDENTSKÝM PALÁCEM nebo nádhernou baziliku SANTA MARIA DI MAGGIORE. Volný program k posezení v některé z typických římských
kaváren, k nákupům nebo procházkám. Odpoledne odjezd zpět domů.
5. den: Návrat do ČR kolem poledne.
Změna programu vyhrazena.
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: návštěvu Toskánska zahájíte ve městě PISA, které celý svět zná
jako MĚSTO ŠIKMÉ VĚŽE. Šikmá věž, nádherná katedrála a další cenné
památky stojí na půvabném NÁMĚSTÍ ZÁZRAKŮ. Další jedinečnou památkou je BAPTISTERIUM, které je největší křtitelnicí na světě. Nedaleké
známé město LUCCA obepínají 4 km dlouhé a až 12 m vysoké hradby
z 16.–17. století, z nichž je krásný výhled na město i okolí. Centrum města
je plné obchůdků a kaváren. Noblesní atmosféru doplňuje úchvatná
KATEDRÁLA DI SAN MARTINO nebo OVÁLNÉ NÁMĚSTÍ Piazza Anfiteatro, které stojí na místě římského amfiteátru a je považováno za jedno
z nejkrásnějších náměstí v Itálii. Odjezd do toskánského lázeňského města
MONTECATINI TERME. Ubytování. Večeře. Volný program. Nocleh.
3. den: SIENA (UNESCO) je ukázkovým příkladem jednoho z nejlépe
dochovaných středověkých toskánských měst. Město reprezentuje mnoho
velkolepých památek, jako jsou např. cihlové paláce zvýrazněné travertinovými
prvky, kamenné věže a přepychově zdobené kostely. Uvidíte „NEJKRÁSNĚJŠÍ
NÁMĚSTÍ“ v Itálii VE TVARU PŮLMĚSÍCE, Piazza del Campo, na něž se vchází
11 úzkými uličkami. Samotné náměstí je obklopeno 16 honosnými paláci.
Malebnou krajinou plnou vinic a olivovníků dojedete do SAN GIMIGNANA
(UNESCO). Leží na kopci v nadmořské výšce 334 m n. m a jeho historické
centrum je známé svými noblesními věžemi, symboly bohatých místních
patricijských rodin. Dle časových možností DEGUSTACE místních vyhlášených
VÍN. Návrat do hotelu. Večeře.
4. den: Po snídani odjedete do přístavu Pimobino, odkud se trajektem přeplavíte na cca 15 km od pobřeží vzdálený OSTROV ELBA. Elba leží v Tyrhénském moři. Získá si vás starobylými kamennými městečky, bizarními skalami,
malými písečnými plážemi, nádherně průzračným mořem a lahodným vínem
z vlastních vinohradů. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: FLORENCIE (UNESCO) je jedno z nejobdivovanějších měst na světě.
Může nabídnout překrásné stavby, NEJBOHATŠÍ GALERIE SVĚTA (Pitti, Uffizi)
a poklady nacpané kostely. Uvidíte např. impozantní gotickou KATEDRÁLU
SANTA MARIA DEL FIORE, jejíž oranžová kopule září nad celým městem,
ROMÁNSKÉ BAPTISTERIUM SAN GIOVANNI s pestrobarevnými mozaikami
Posledního soudu, unikátní náměstí Piazza della Signoria, které slouží jako
NÁDHERNÁ GALERIE SOCH, nejstarší most PONTE VECCHIO s obchůdky
zlatníků, SOCHU DAVIDA od Michelangela nebo PŘEKRÁSNOU ZAHRADU
BOBOLIU. Její plocha 4,5 ha je pokryta nádhernými cypřišovými alejemi,
vodotrysky a mramorovými sochami. V podvečerních hodinách odjezd domů.
6. den: Brzy ráno návrat do ČR.
Změna programu vyhrazena.
Ave Caesar!
Kód zájezdu: 993021
Kód zájezdu: 992701
28.09. - 02.10.
1/2
6. 990,- Kč
CENA
3. os. nebo 4. os.
6. 690,- Kč
1/1
7. 990,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
Pozn.:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
29.05. - 03.06.
1/2
6. 990,- Kč
CENA
3. osoba
6. 690,- Kč
1/1
7. 590,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, 2x večeře,
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
Pozn.:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
89
SKVOSTY UMBRIE
A JIŽNÍHO TOSKÁNSKA
KOUZELNÉ JEZERO LAGO DI COMO
A SLAVNÝ MILÁN
–5 %
6 dní
Lago di Como
4 dny
do 29.2.
info str. 5
Assisi
Villa Lante
Parmská šunka
Poznejte s námi rozmanitou krajinu, historické zajímavosti, pozoruhodná města a vesničky jižně od Sieny. To je pravé Toskánsko, plné
vinic, kopců s olivami honosných vil s cypřišemi, nejhezčích opatství,
ojedinělých uměleckých památek a vybraných delikates!
poznávací zájezdy
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (cca kolem 20. hod.).
2. den: Ráno příjezd do „zeleného srdce Itálie“, kraje UMBRIE a jeho hlavního
města PERUGGIA. Dominantou tohoto historického města je nejvýznamnější
středověká kašna Itálie Fontana Maggiore. Uvidíte také „nedokončenou“
katedrálu San Lorenzo nebo Palazzo dei Priori, mohutnou gotickou radnici
s překrásnou fasádou. Peruggia je označována jako „čokoládové město
Evropy“. Zrodila se tu nejoblíbenější italská čokoláda „Perugina“. Při
EXKURZI V ČOKOLÁDOVNĚ bude příležitost ochutnat proslavené bonbóny Baci s lanýžovou náplní a lískovým oříškem. Program dne zakončí
návštěva slavného poutního města ASSISI položeného na umělých
terasách na úpatí Monte Subassio s klášterem Sacro Convento s cennými
Giottovými freskami. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Dopoledne uvidíte renesanční VILLU LANTE, kterou
obklopuje překrásná ITALSKÁ ZAHRADA s mnoha fontánami a stále
zelenými rostlinami. Další lahůdkou je BAGNOREGIO, kouzelná opevněná vesnice uprostřed sopečného pohoří. Na jednom z nejatraktivnějších míst v celé Umbrii, na skalnatém ostrohu, je rozloženo také
historické ORVIETO s gotickou katedrálou P. Marie, kterou papež Lev
XIII. nazval „zlatou lilií mezi italskými katedrálami“. Večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani se můžete těšit do malebného údolí VAL D´ORCIA
(UNESCO) nabízející ty nejkrásnější toskánské scenérie. Poznáte nejkrásnější středověký klášter v Toskánsku ABBAZIO DI SANT´ANTIMO i historická
města MONTALCINO, lemované slavnými vinohrady a obdařené požehnanými
panoramatickými výhledy a středověkými památkami a renesanční PIENZU,
založenou papežem Piem II. Dodnes se dochovaly původní honosné paláce
a papežská rezidence, které právem patří na seznam UNESCO. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani se vydáte do vinařského městečka MONTEPULCIANO,
jehož hlavní ulice strmě stoupá až k Dómu, odkud se otevírají nádherná
panoramata. Po OCHUTNÁVCE místních VÍN navštívíte majestátní AREZZO,
jež proslulo šperkařským a zlatnickým průmyslem, největším na světě. Obdivovat tu budete honosné paláce i gotické chrámy s nejslavnějšími uměleckými
památkami. Na cestě domů je připravena zastávka v HISTORICKÉM
ŘEZNICTVÍ GERINI, které více než 300 let vyrábí toskánskou šunku a různé
salámy. Ochutnávka a nákup.
6. den: Ráno návrat zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.
Bagnoregio
Kód zájezdu: 993031
25.10. - 30.10.
CENA
1/2
8. 990,- Kč
3. osoba
8. 690,- Kč
doprava lux busem, 3x hotel, 3x snídaně, 2x večeře, odborný
průvodce CK.
1,70 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
ODJEZDY:
trasa Praha–Plzeň–Rozvadov (viz str. 2, 3)
Lombardie je nejbohatším krajem Itálie. Týká se to nejen hospodářství, ale i půvabné krajiny s jezery, alpskými štíty, palácovými
zahradami a hodnotnými uměleckými památkami.
1. den: Kolem 22. hod. odjezd z ČR do Itálie. Ráno Vás přivítá kouzelná
scenérie BERGAMSKÝCH ALP s nádherným jezerem LAGO DI COMO ve
tvaru norského fjordu, přitahující malíře a fotografy z celého světa. Alpy brání
přílivu studeného vzduchu od severu, a tak zde vládne velmi příjemné vlhké
a teplé klima. Koupat se v teplé vodě jezera, a přitom vzhlížet k zasněženým
vrcholkům Alp, patří k nejromantičtějším zážitkům. Podél jezera je roztroušeno mnoho kouzelných městeček, která návštěvníky ohromují historickými
centry, překrásnými cypřišovými zahradami, přímořskými promenádami,
obchůdky i restauracemi s nejrůznějšími pochutinami.
Jedním z nejkrásnějších měst jezera je VARENNA, kam poplujete lodí. Už
z dálky vás nadchnou kaskádovitě postavené barevné domky, v městečku pak
zahrady Villy Monastro nebo zřícenina hradu Vezio. Vydáte-li se na něj,
budete odměněni neskutečně krásnými výhledy na jezero a Alpy. Skvostem
celé jezerní oblasti je však město BELLAGIO, kam přeplujete lodí. Slévají se
v něm jezera Lago di Como a Lago di Lecco a úzkými uličkami lze projít
z nábřeží jednoho jezera na břehy jezera druhého. Doporučujeme navštívit
jedinečnou zahradu Villy Melzi. V případě volného času navštívíte jezerní
město COMO, pověstné svými malebnými zákoutími romantických uliček
s historickými budovami. Přejezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani je připravena návštěva MILÁNA, jednoho z nejkrásnějších
italských měst. Jeho chloubou je nejslavnější divadlo světa LA SCALA, největší
gotická katedrála v Itálii LA DUOMO, jejíž zdi jsou téměř celé z mramoru
a střecha nabízí vzrušující vyhlídku. Ukážeme Vám baziliku SANTA MARIA
DELLE GRAZIA (UNESCO) se slavnou freskou „Poslední večeře“ od L.da Vinci,
umělecké galerie i módní pasáže. Odpoledne můžete např. nakupovat, obdivovat galerijní sbírky nebo se zúčastnit komentované prohlídky STADIONU
AC MILANO. V centru zůstanete až do večera. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do starobylého města CREMONA, kterou proslavil
houslař Antonio Stradivari i výborný turecký med „torrone“. Zažijete kouzlo
starobylých cremonských uliček, poznáte honosné historické stavby jako např.
katedrálu s mramorovou fasádou, osmibokou románskou křtitelnici, Palazzo
Affaitati s více než 700 ks houslí, viol a kytar slavných mistrů či Pinakotéku
s díly domácích i evropských malířů. Návštěvu Lombardie zakončíte DEGUSTACÍ výborných VÍN, vyhlášeného OLIVOVÉHO OLEJE a vynikajících SÝRŮ.
Vše budete moci výhodně zakoupit.
4. den: Ráno kolem cca 6. hod. návrat zpět domů.
Změna programu vyhrazena.
Milán
Kód zájezdu: 993013
02.07. - 06.07.
1/2
5. 290,- Kč
CENA
3. osoba
4. 290,- Kč
1/1
6. 990,- Kč
Naše cena obsahuje:
90
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
trasa A, PS1–PS7 (viz str. 2, 3)
LAGO DI GARDA
A OPERA VE VERONĚ
–5 %
G. Bizet: „Carmen“
do 29.2.
JEDINEČNÉ BENÁTKY
A KOUZELNÉ OSTROVY LAGUNY
4 dny
info str. 5
–5 %
Benátky
4 dny
do 31.3.
info str. 5
Lago di Garda – Malcesine
1. den: Odjezd z ČR večer kolem 23. hod. přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd k jezeru LAGO DI GARDA. Fascinující podívanou
nabídne unikátní JESKYNNÍ VODOPÁD Varone, jehož voda padá v několika
kaskádách do 73 m hlubokého kotle. Poté přejedete do RIVA DEL GARDA,
nádherného jezerního městečka, chráněného horou Monte Brione. Z Rivy
pojedete autobusem podél břehů jezera do další jezerní krásky, středověkého
městečka MALCESINE. Je situované na úpatí hory Monte Bonde, kam můžete
vyjet lanovkou. Odměněni budete fantastickými výhledy na Lago di Garda. Po
návštěvě Malcesine odjezd na ubytování do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani se Vám představí atraktivní městečko SIRMIONE, oblíbené
místo odpočinku císaře Caesara, které leží na poloostrově vybíhajícím daleko
do jezera. Nepřehlédnutelný je VODNÍ HRAD Castello Scaligero. Turisty láká
také největší římská vila v severní Itálii CATULLOVY JESKYNĚ s mohutnými
základy ve skále. Půvabný je opevněný přístav, kouzelné jsou středověké
uličky plné obchůdků a kaváren. LOMBARDIE je významnou italskou
vinařskou oblastí. Budete mít skvělou příležitost zdejší KVALITNÍ VÍNA,
VYHLÁŠENÝ OLIVOVÝ OLEJ a VYNIKAJÍCÍ SÝRY ochutnat i výhodně
nakoupit. Poté je připravena prohlídka VERONY (UNESCO). Uvidíte slavný
dům Casa di Giulietta s Juliiným balkonem, zajímavou Síň městské rady, jejíž
střechu zdobí sochy slavných rodáků i nejkrásnější italské renesanční zahrady
Giardino Giusti se slavným bludištěm, fontánami a sochami mezi cypřišemi.
V zahradě je rozhledna, která Vám nabídne jeden z nejpůsobivějších pohledů
na Veronu. Volný program k večeři. VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANTICKÉ
ARÉNĚ pod širým nebem, která se v sezóně téměř každý večer rozzáří tisíci
svíčkami a rozezní nádhernou hudbou. Pro vás to bude opera Carmen. Po
představení odjezd zpět do České republiky.
4. den: Ráno návrat domů.
Změna programu vyhrazena.
Noční arena ve Veroně
Kód zájezdu: 992821
18.08. - 21.08.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
3. 990,- Kč
CENA
3. osoba
3. 790,- Kč
Kanál v Benátkách
Most vzdechů
poznávací zájezdy
Největší italské jezero Lago di Garda patří k nejkrásnějším koutům
Evropy. Díky svému ledovcovému původu je voda v jezeře průhledná
a má překrásnou azurovou barvu. V severní části se kolem jezera tyčí
skaliska připomínající fjord. Celé jezero lemuje jedinečná příroda se
subtropickými květinami, palmami, citrusovníky nebo olivovníky.
Je to ráj na zemi, do kterého Vám nabízíme pozvánku.
Lagunové město Benátky má neutuchající přitažlivost, starou hrdost
i moderní temperament. Je romantické toulat se jeho křivolakými
uličkami, kde se tlačí stovky barevných obchůdků a příjemných
kaváren. Nechte se také zlákat k návštěvě, vždyť hladina okolního
moře stoupá a Benátky od svého založení již klesly o 1,5 m.
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách přes SRN, Rakousko do
Itálie.
2. den: Ráno se vydáme lodí navštívit nejznámější ostrovy benátské
laguny. Ostrovy jsou malou oázou klidu a spokojenosti, kterou si Benátčané hýčkají. Rybářský OSTROV BURANO je poset sytě barevnými
domky, v nichž ženy vyrábí krásné paličkované krajky a muži zase pevné
rybářské sítě. Sousední MURANO se rozprostírá na pěti ostrůvcích a je
proslulé sklářskou výrobou. Jak se rodí úžasné předměty z barevného skla,
budete pozorovat v jedné z nesčetných místních dílen. Odpoledne
nabídneme návštěvu vinařství s DEGUSTACÍ krajových VÍN a možností
výhodného nákupu. Odjezd na ubytování do hotelu v Lido di Jesolo.
Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani je připravena celodenní návštěva nejkrásnějšího a nejzvláštnějšího města na světě, italských BENÁTEK, které jsou rozložené na
118 ostrovech a ostrůvcích a při 150 kanálech, přes které se klene více
než 400 mostů. Domy a kostely tu jsou podepřeny tisícy kůly zaraženými
do půdy. Hlavní tepnou Benátek je stejně jako v minulosti CANAL
GRANDE, lemovaný paláci nejvýznamnějších a nejbohatších rodin. V prohlídkové trase uvidíte všechny významné známé památky jako náměstí
a CHRÁM SV. MARKA, majestátní věž CAMPANILE s VYHLÍDKOVOU
TERASOU, DÓŽECÍ PALÁC s unikátními muzei, MOST VZDECHŮ,
ZLATÝ PALÁC aj. Velkým zážitkem je PROJÍŽĎKA V GONDOLÁCH,
kterou si určitě nenechte ujít. V Benátkách zůstane až do setmění,
abychom si vychutnali jejich večerní atmosféru při dobré večeři nebo
u šálku voňavé kávy.
4. den: Návrat domů brzy ráno.
Změna programu vyhrazena.
Kód zájezdu: 992802
1/1
4. 490,- Kč
doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, odborný průvodce CK.
vstupenky: 20.08. Carmen
od 29,50 EUR
pobytová taxa
1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
28.09. - 01.10.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
3. 790,- Kč
CENA
3. osoba
3. 590,- Kč
1/1
3. 990,- Kč
doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, 1x večeře,
odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
91
KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU
WACHAU, NEJKRÁSNĚJŠÍ ÚDOLÍ
A EXOTICKÉ BODAMSKÉ JEZERO V RAKOUSKU PLNÉ VÍNA A MERUNĚK
2 dny
Ostrov Mainau
3 dny
Meersburg
Opičí hory
Melk
poznávací zájezdy
Pojeďte s námi do ráje! Bible popisuje ráj jako zahradu plnou
krásných květin, ovocných stromů, krotkých zvířat a trvalého štěstí.
Nám se takovou oblast podařilo najít. Je to ostrov Mainau
v Bodamském jezeře.
1. den: Odjezd ráno cca ve 4 hod. do Švýcarska. Jako první
navštívíme NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ VODOPÁDY Rheinfall. Je to
nejmohutnější vodopád v celé Evropě, jehož masa vody se řítí
v obrovských vlnách okolo ZÁMKU LAUFEN. Krásu vodopádů
můžete pozorovat ze zámeckých vyhlídek nebo na nádvoří zámku využít SKLENĚNÝ VÝTAH, kterým se dostanete „až k vodopádu“ nebo si zakoupit úžasnou zážitkovou PLAVBU LODÍ
„přímo pod vodopád“. Další turistickou lahůdkou je STEIN AM
RHEIN, kouzelné městečko jako vystřižené z pohádky s dochovalými středověkými hrázděnými domy se zdobenými fasádami.
Ubytování v hotelu. Nocleh.
2. den: KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU je jednou z největších
atrakcí Bodamského jezera. Daří se tu exotickým rostlinám jako
jsou palmy, citrusovníky, banánovníky apod. Nejkouzelnější je
Mainau na jaře, kdy jej zaplaví koberec více než 1 miliónu květin.
Najdete tu např. 550 odrůd tulipánů, 200 odrůd narcisů a 80 hyacintů.
Velkému zájmu se těší MOTÝLÍ DŮM. Odpoledne odjezd do historické KOSTNICE. Prohlídka starobylého městečka s průvodcem, návštěva
HUSOVA DOMU s komentovanou prohlídkou v českém jazyce, volný
program. Trajektem do Meersburgu. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: zveme Vás na OPIČÍ SAFARI do Affenbergu, kde volně mezi
návštěvníky skotačí více než stovka opiček berberských. Navštívíte
malebné vinařské historické městečko MEERSBURG s hradem, projdete se po nejkrásnější jezerní promenádě ve FRIEDRICHSHAFENU,
kde si můžete prohlédnout i slavné MUZEUM VZDUCHOLODÍ
Zeppelin. Odtud odjezd domů. Návrat zpět do ČR okolo 23.00
hodiny.
Změna programu vyhrazena.
Stein-am-Rhein
Kód zájezdu: 991141
1/2 nebo 3. osoba
29.04. - 01.05.
4. 990,- Kč
92
1. den: Ráno okolo 4.30 hod. odjezd přes SRN do Dolního Rakouska.
Navštívíme honosný barokní KLÁŠTER MELK, který se majestátně tyčí
na skalnatém výběžku vysoko nad Dunajem. Je považovaný za NEJKRÁSNĚJŠÍ KLÁŠTER V RAKOUSKU. Doporučujeme jeho prohlídku.
Součástí prohlídkové trasy jsou kromě klášterních interiérů i vyhlídkové terasy a vstup do rozlehlých KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD. Z Melku
poplujeme po proudu řeky LODÍ nejkrásnější částí Wachau. Vystoupíme ve starobylém vinařském městečku DÜRNSTEIN. Jeho dlážděné
křivolaké uličky, vysoká modrobílá kostelní věž, zřícenina hradu, kde
byl kdysi vězněn anglický král Richard Lví Srdce a typické vinařské
hospůdky zde udržují neopakovatelnou atmosféru středověku.
Na DEGUSTACI VÍN z Wachau si vyjedeme přímo „do vinic“.
Všechna vína z Wachau jsou čistě přírodním produktem, vyráběným
z ručně sklizených hroznů a bez doslazování. Budete překvapeni
jejich vynikající chutí a vůní. Nocleh.
2. den: Po snídani Vás zavedeme do GÖTTWEIGU, kterému se díky
jeho poloze na vysokém kopci říká „rakouské Monte Cassino“.
V místním klášteře se snad zastavil čas, a to díky stálé aktivitě
benediktinských mnichů. Nenechte si ujít jedinečnou prohlídku
kláštera, při které uvidíte klášterní kostel, Císařské schody nebo
Napoleonovy pokoje. Dále navštívíme oblíbené historické město
KREMS proslavené vínem a kremžskou hořčicí. V závěru jsme pro Vás
připravili VYCHÁZKU DO ROZKVETLÉHO SADU MERUNĚK. Strhující pohled pro oči! Představíme Vám sadaře, který vlastní v kraji
největší sady meruněk. Seznámí Vás s jejich pěstováním i zpracováním a příležitost bude i k OCHUTNÁVCE a nákupu marmelád,
likérů, meruňkovice či meruňkové čokolády. Návrat domů kolem
22.00–23.00 hodiny.
Změna programu vyhrazena.
Údolí Wachau
Rýnský vodopád
CENA
dítě do 14 let
4. 490,- Kč
doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody
395,- Kč/os./den
jednolůžkový pokoj 425,- Kč/os./den
1,60 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
Pozn.:
A,
PS1,
PS2,
PS3,
PS4,
PS5,
PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Údolí Wachau (UNESCO), to je zázrak rakouské přírody! Strmé
terasovité svahy pokryté vinicemi a sady meruněk tu vystupují téměř
z koryta Dunaje, který se majestátně vine kolem celého údolí. Srdce
Vám poskočí v kouzelných vinařských vesničkách, dech se bude tajit
z velkolepých památek a Vaše chuťové pohárky se naplní jedinečnou
chutí zdejších přírodních vín a sladkých meruněk.
Kód zájezdu: 993512
1/2 nebo 3. osoba
23.04. - 24.04.
2. 990,- Kč
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
CENA
dítě do 12 let
2. 790,- Kč
doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj
595,- Kč/os./den
pobytová taxa
1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 45 EUR
trasa C (viz str. 2, 3)
ÚDOLÍM BÍLÉHO ZLATA
ZE SALCBURKU DO BURGHAUSENU
–5 %
HOLANDSKO,
EVROPSKÁ KVĚTINOVÁ ŘÍŠE
2 dny
5 dnů
do 29.2.
–5 %
do 31.1.
info str. 5
info str. 5
foto: © Turismus Salzburg
Vydejte se s námi do údolí bílého zlata v Rakousku, kde se od středověku těžila sůl. Vytěženou sůl převážely dřevěné pramice po řece
Salzach ze solivaru Hallein až do německého Burghausenu. Díky
ziskům ze soli z Halleinu vyrůstaly v Salcburku honosné paláce
s luxusním vybavením. „Krása slovy nepopsatelná,“ řekl Franz
Schubert o Salcburku.
1. den: Ráno odjezd přes SRN do Rakouska. Dopoledne je připravena
EXKURZE do nejstaršího SOLNÉHO DOLU na světě v HALLEINU. Převlečeni
do hornického oděvu sfáráte dráhou a sjedete po napolírované klouzačce
do unikátního srdce dolu. Prohlédnete si podzemní labyrint tunelů a chodeb,
jejichž stěny jsou prorostlé solnými žilami, dozvíte se zajímavosti z těžby soli.
Na závěr je připravena PLAVBA VOREM po osvětleném podzemním solném
jezeře. Celá prohlídka solného dolu je v češtině a je fantastickým zážitkem
a pobavením pro každou věkovou skupinu!
Návštěvu SALCBURKU (UNESCO) zahájíte v největším kompletně zachovaném hradním komplexu ve střední Evropě v PEVNOSTI HOHENSALZBURG,
kam vyjedete LANOVKOU. Se sluchátkovým průvodcem v českém jazyce si
prohlédnete hradní nádvoří, střílny, mučírnu, hradní muzeum i nejstarší
salcburské varhany. Zvláštní pozornost si zasluhují středověké knížecí komnaty
a sály v hradě. Z vyhlídkové věže se Vám nabídnou impozantní pohledy na
historickou část Salcburku a do okolní krajiny. Kolem MOZARTOVA DOMU
projdete do STARÉHO MĚSTA a dále až do FRANCOUZSKÝCH ZAHRAD
zámku MIRABELL. Odjezd do hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani odjedete do TITTMONINGU, důležitého centra vodní solní
cesty. Na malebném náměstíčku se štítovými domy se můžete občerstvit
v některé z mnoha kaváren. A pak jako kdysi převozníci se solí i Vy POPLUJETE NA VORU (pramici podobné voru) po proudu ŘEKY SALZACH až do historického města BURGHAUSEN. Už z dálky Vás bude vítat mohutný HRAD,
jehož hradby se táhnou po skalním hřebenu nad městem v neuvěřitelné délce
přes 1 km. Nejdelší hrad Evropy v celé jeho kráse nejlépe zachytíte z LÁVKY
přes řeku Salzach, po které se z německého Burghausenu dostanete do rakouského městečka Ach. A pokud Vás baví historie, zajděte si do FUNKČNÍ
HISTORICKÉ KOVÁRNY z 15. století. Asi 90 minutová prohlídka Vás přenese
do středověku a zasvětí do kovářského řemesla. Návrat domů okolo 22. hod.
Změna programu vyhrazena.
Květinové korzo
Holandsko je zemí, která útočí na všechny smysly. Oči oslní pestré
barvy tulipánů, narcisů, hyacintů a mnohých dalších druhů květin.
Uši zachytí sténání otáčejících se křídel větrných mlýnů, do něhož
rytmicky zaznívá klapot dřeváků a nosu pronikavě zavoní sýry
a chaluhy v mořském příboji. Na Holandsku jsou však nejhezčí jeho
usměvaví a přátelští lidé.
Zájezd pořádáme v době konání květinového korza!
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: ráno navštívíte Zaanse Schans, OBYDLENÝ SKANZEN pod širým
nebem s domky a mlýny ze dřeva. Najdete tu manufakturu s výrobou dřeváků,
slévárnu zinku, pekárnu i výrobnu sýrů. Keukenhof Vám nabídne NEJVĚTŠÍ
SVĚTOVÉ KVĚTINOVÉ ZAHRADY s 28 ha tulipánů, narcisů, hyacintů a jiných
květin, kvetoucích křovin, starých stromů, rybníčků a fontán. Keukenhof má
také deset měnících se uzavřených květinových výstav či sedm tematických zahrad s větrnými mlýny. Přejezd na ubytování. Volný program.
Nocleh.
3. den: zúčastníte se NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ AUKCE NA SVĚTĚ v Aalsmeru. Denně tady mění majitele kolem 14 milionů květin, určených do míst
po celé zeměkouli. Historické staré město Alkmaar s mnoha starobylými
štítovými domy je známé svými pátečními SÝROVÝMI TRHY. V centru
Alkmaaru jsou vystaveny sýry eidam a gouda, které se podle prastaré
tradice ochutnávají, prohlížejí a prodávají. Typickou holandskou krajinou
s loukami, mlýny a hrázemi se dojede do rybářské vesnice VOLENDAM.
Barevné rybářské domky u úzkých grachtů a zvedacích mostů i obyvatelé
v dobových krojích na Vás dýchnou pravou holandskou atmosféru. Mezi
nejnavštěvovanější místa v zemi patří MADURODAM, Holandsko
zmenšené v měřítku 1:25 a doplněné o mobilní modely dálnic, přístavu,
letiště i železniční okruhy. Vpodvečer Vám zavedeme do výborné
restaurace. Protože se nachází v blízkosti moře, čeká Vás kouzelný západ
slunce i romantická procházka po pláží. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: po snídani zavítáte na KVĚTINOVÉ KORZO. Jedná se o průvod
alegorických vozů z tisíců řezaných květin. Květinové korzo je to nejkrásnější
a nejvoňavější, co můžete v Holandsku vidět a zažít. Hlavní město
AMSTERDAM budete poznávat jak z plavby lodí po grachtech, tak při pěším
okruhu. Amsterdam má brusírny diamantů, zajímavé pamětihodnosti, muzea
chránící cenné umělecké sbírky, i pověstné uličky s „výlohami lásky“.
5. den: ráno návrat domů.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Salzburg – Mirabellské zahrady
Keukenhof
Salzburg
Historická loď
foto: © Turismus Salzburg
Burghausen
Alkmaar
Kód zájezdu: 991195
04.06. - 05.06.
1/2
2. 690,- Kč
CENA
3. os. do 12 let
2. 390,- Kč
Kód zájezdu: 992601
1/1
2. 990,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, plavba lodí z Tittmoningu
do Burghausenu, odborný průvodce CK.
285,- Kč/os.
Volitelné příplatky: večeře – 3 chody
Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
Pozn.:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
20.04. - 24.04.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
6. 990,- Kč
CENA
3. os. nebo 4. os.
6. 590,- Kč
1/1
7. 990,- Kč
doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
2,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
B, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
93
BERLÍN A JEHO KLENOTY
Berlín – Neues Museum
foto: © visitBerlin – W. Scholvien
–5 %
do 31.3.
info str. 5
2 dny
JARNÍ VÍDEŇ
2 dny
Schönbrunn
Přijměte pozvání k příjemné návštěvě hlavního města Německa.
Přesvědčíte se, že Berlín je zajímavé a elegantní město. Chrání
vzácné starověké památky Mezopotámie, Babylonu i Egypta.
Má krásné renesanční i barokní stavby. Nabízí tradici slavného
kabaretu. A zároveň je moderním městem se širokými zelenými
bulváry a místem setkávání světových kultur.
poznávací zájezdy
1. den: Ráno odjezd kolem 5. hodiny. Prohlídku BERLÍNA zahájíme v centru města. Projdeme se po jednom z nejkrásnějších
NÁMĚSTÍ s ČERVENOU RADNICÍ. Nejnavštěvovanějším místem
v Berlíně je VYHLÍDKOVÁ SKLENĚNÁ KUPOLE budovy
BUNDESTAG, kde byla roku 1919 vyhlášena Výmarská
republika a v roce 1933 Adolf Hitler jmenovaný říšským
kancléřem. Dnes zde sídlí Spolkový sněm. Po oblíbené VYHLÍDKOVÉ PLAVBĚ bude následovat přejezd do hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně. Neopakovatelnou návštěvu slibuje MUZEUM
S POKLADY PERGAMONU, chránící takové poklady starověkých
kultur jako jsou např. Modrá Ištařina brána z Babylonu, Oltář
boha Dia z Pergamonu, Římská brána z Milétu, busta egyptské
královny Nefertiti apod. V programu uvidíte největší chrám města
BERLÍNSKÝ DÓM s 95 cennými sarkofágy německých králů a kurfiřtů.
NIKOLAIVIERTEL je jedna z nejznámějších berlínských čtvrtí pojmenovaná podle nejstaršího kostela Nikolaikirche, jenž pochází ze 13.
století. Z této čtvrti, dnes plné kaváren a obchodů se suvenýry,
projdeme kolem ČERVENÉ RADNICE a kostela MARIENKIRCHE
s NEPTUNOVOU KAŠNOU do středu bývalého Východního Berlína,
na náměstí ALEXANDERPLATZ. Návštěvu hlavního města Německa
zakončíme výjezdem na TELEVIZNÍ VĚŽ s otáčivou restaurací a jedinečnou vyhlídkou na celé město. Návrat do ČR v nočních hodinách.
Změna programu vyhrazena.
Vídeň je město, které je pro svoji skvělou nenásilnou kombinaci
vznešené historie a moderního dynamického života milováno a obdivováno po celý rok. Na každém kroku tu potkáváte noblesnost
Habsburků i rozvernost Hundertwassera.
1. den: Odjezd z ČR ráno kolem 4.–5. hodiny. Příjezd do Vídně
v dopoledních hodinách. Navštívíte CÍSAŘSKÝ ZÁMEK Schönbrunn,
který je pro své krásné zahrady i bohatou výzdobu interiérů právem
nazýván „RAKOUSKÉ VERSAILLES“. Velký prohlídkový okruh Vám
představí 40 místností bytu nejen císaře Franze Josefa a císařovny
Sissi, ale i Marie Terezie. Ještě pozdravíte HUNDERTWASSEROVY
DOMY, bizarní barevné stavby zcela atypických tvarů, které budí
zájem turistů ze všech koutů světa. Ubytování. Krátký odpočinek.
Možnost SPOLEČNÉ VEČEŘE v centru Vídně. Ve večerních hodinách
Vás ještě přivítají brány proslulého ZÁBAVNÍHO PARKU PRATER.
Mnohé zdejší atrakce patří k nejunikátnějším na světě. Symbolem
Prateru je OBŘÍ RUSKÉ KOLO, z jehož kabin je nádherný výhled na
město. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k ZÁMKU BELVEDERE, kde si prohlédnete
krásné ZAHRADY vystavěné podle vzoru francouzských Versailles.
Poté odjedete do VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY, kde Vám nabízíme
jedinečnou příležitost zažít komentovanou prohlídku. Prohlédnete si
honosné prostory a dozvíte se mnoho zajímavostí o Plese v Opeře,
který je každoroční renomovanou mezinárodní událostí. Během
pěšího okruhu HISTORICKÝM CENTREM poznáte další významná
místa Vídně: nádhernou gotickou katedrálu Dóm sv. Štěpána,
Parlament, Korutanskou třídu, Burgtheater, atd. Program zájezdu
zakončíte na Dunajské věži, nejvyšší stavbě Vídně DONAUTURM.
Pohled na osvětlené město z vyhlídkových teras a z otáčivé
restaurace, kam doporučujeme zajít na šálek voňavé kávy a na pravý
vídeňský „Sacher-Torte“, bude jistě příjemným rozloučením. Návrat
do ČR kolem 23. hod.
Změna programu vyhrazena.
Hundertwasserovy
domy
Braniborská brána
foto: © visitBerlin – W. Scholvien
Muzeum Pergamonu, Ištařina brána
Kód zájezdu: 991161
10.09. - 11.09.
CENA
1/2
do 12 let
3. osoba
1/1
2. 990,- Kč 1. 990,- Kč 2. 790,- Kč 3. 590,- Kč
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
94
ODJEZDY:
doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 2 chody
390,- Kč/os.
pobytová taxa
1,20 EUR/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
Při objednávce uvádějte zájem o Pergamon muzeum.
G, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
Vídeňská opera
Kód zájezdu: 992301
CENA
21.05. - 22.05.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
2. 690,- Kč
1/1
3. 990,- Kč
doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
16 EUR. Platba v místě.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
C, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
LONDÝN, WINDSOR
A JIŽNÍ POBŘEŽÍ
–5 %
Tower Bridge
do 31.1.
BUDAPEŠŤ, KRÁSKA NA DUNAJI
5 dnů
–5 %
3 dny
do 31.1.
info str. 5
info str. 5
Parlament v Budapešti
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Transfer přes SRN, Belgii a Francii.
2. den: Ranní přejezd přes kanál La Manche do Anglie. Prohlídku
LONDÝNA zahájíme u slavného mostu TOWER BRIDGE, kde na nás bude
čekat naše anglická průvodkyně. Má licenci místního průvodce a hovoří
česky. Provede Vás impozantní pevnostní dřívější královské rezidence
TOWER S ANGLICKÝMI KORUNOVAČNÍMI KLENOTY, které zdobí největší
diamanty světa. Poté je připravena půlhodinová VYHLÍDKOVÁ PLAVBA
po Temži, při níž se Vám otevřenou nádherné výhledy na významné
londýnské pamětihodnosti. Metrem se společně přepravíme na Parliament
Square. Uvidíte sídlo ministerského předsedy v DOWNING STREET č. 10
a monumentální budovu PARLAMENTU s hodinami Big Ben. V blízkosti se
nachází Obří kolo LONDON EYE nabízející z uzavřených prosklených kabin
ZAJÍMAVOU VYHLÍDKU, při které budete mít jedno z největších měst světa
Londýn jako na dlani. Proslulá obchodní čtvrť COVENT GARDEN patří
k oblíbeným londýnským místům. Milovníci historie mohou navštívit
nedaleké BRITISH MUSEUM s bohatými sbírkami např. egyptského umění.
Vstupné je zdarma. Odjezd do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do WINDSORU, který je oficiálním sídlem
královské rodiny a oblíbeným místem královny Alžběty II. Připravena je
komentovaná prohlídka ve 2. NEJVĚTŠÍM OBÝVANÉM HRADĚ NA SVĚTĚ.
Z Windsoru se vydáte na JIŽNÍ POBŘEŽÍ. V atraktivním BRIGHTONU turisty
lákají kromě břehů Atlantického oceánu především výstřední orientální palác
ROYAL PAVILLION, který připomíná indický Tádž Mahal, VIKTORIÁNSKÁ
MOLA s obchodními pasážemi a jedinečné mořské centrum SEA LIFE
CENTRE. Kolem tudorovského zámku HAMPTON COURT PALACE návrat
zpět do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do centra Londýna, kde si prohlédneme korunovační chrám anglických králů WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ. Dopoledne
zažijete SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KRÁLOVSKÉ GARDY A VÝMĚNU STRÁŽÍ
u Buckinghamského paláce. Odpoledne bude příležitost navštívit věhlasné
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURIN MADAME TUSSAUD´S, čínskou čtvrť
SOHO, BRITISH MUSEUM, Trafalgar Square nebo Covent Garden.
Plánovaný odjezd z Londýna je mezi 20.–21. hod. Přeprava přes La Manche
do Francie.
5. den: Odpoledne návrat domů.
Změna programu vyhrazena.
Poznejte velkolepou maďarskou metropoli, jedno z nejkrásnějších
míst světového kulturního dědictví. Turisty z celého světa přitahuje
svou bohatou minulostí, ojedinělým kulturním odkazem a proměnlivou přítomností. Jako jediná metropole na světě má na 100 činných
termálních zřídel a pramenů.
1. den: odjezd z ČR ráno cca v 5 hod. Po obědě příjezd do BUDAPEŠTI:
připravena je malá OKRUŽNÍ JÍZDA městem, prohlídka maďarských
KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ v honosné budově PARLAMENTU
i návštěva zdejšího největšího chrámu BAZILIKY SV. ŠTĚPÁNA.
Volný program v centru Budapešti s možností posezení v kavárnách,
nákupů apod. Odjezd do hotelu k ubytování. Večeře.
2. den: žádný návštěvník Budapešti nesmí opomenout známou třídu
Váci s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ. V pestrém víru barev tu najdete vše,
co si jen oči a ústa ráčí přát: kvalitní maďarská vína, uherský salám
Pick a Herz, sušené papriky, ovoce nebo oblečení či dárkové zboží.
Zažijete i METRO, které je po britském „tube“ 2. nejstarším v Evropě. Uvidíte NÁMĚSTÍ HRDINŮ zdobené sloupy, mezi nimiž vyhlížejí sochy velikánů maďarské historie. Relaxovat můžete v nádherných neobarokních SZÉCHENYIHO LÁZNÍCH s 15 bazény s vodou
o teplotě 30–38 °C nebo navštívit NÁRODNÍ GALERII, cenná muzea
nebo se procházet budapešťskými uličkami. Odjezd do hotelu.
Krátký odpočinek. Večeře. Po večeři doporučujeme oblíbenou
VEČERNÍ PLAVBU PO DUNAJI, která Vám nabídne jedinečné
pohledy na noční osvětlenou Budapešť. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: navštívíte HRADNÍ VRCH, odkud je nádherný výhled na celou
metropoli. Nejnavštěvovanějším místem této čtvrti je více než 700 let starý
MATYÁŠŮV CHRÁM, korunovační sídlo uherských králů. Naší pozornosti
neujde ani impozantní RYBÁŘSKÁ BAŠTA a KRÁLOVSKÝ PALÁC. Volný
program v hradním areálu, kde se nabízejí překrásné motivy k fotografování, možnosti nákupů suvenýrů nebo posezení v typických restauracích.
Po obědě odjezd z Budapešti. Návrat domů cca okolo 22. hod.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Zažijte Londýn, překrásné město plné historie a turistických zajímavostí, s místní anglickou průvodkyní hovořící
českým jazykem! Budete nadšeni!
Széchenyiho lázně
Brighton
Kód zájezdu: 992502
12.05. - 16.05.
1/2
6. 990,- Kč
CENA
3. osoba
6. 690,- Kč
Kód zájezdu: 991171
1/1
7. 990,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, přeprava – Eurotunnel nebo trajekt, 2x hotel,
2x rozšířená anglická snídaně, místní odborný průvodce s licencí,
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 90 GBP
Pozn.:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
13.05. - 15.05.
1/2
4. 590,- Kč
CENA
3 – 12 let
3. 990,- Kč
3. osoba
4. 390,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, 2x večeře,
odborný průvodce CK.
335,- Kč/os./den
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Pozn.:
trasa D (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
95
BRATISLAVA, BUDAPEŠŤ, VÍDEŇ
A RELAX V TERMÁLECH
5 dnů
MAGICKÉ MAĎARSKO
–5 %
–5 %
5 dnů
do 31.5.
do 31.3.
info str. 5
info str. 5
Budapešť
Připravili jsme pro Vás poznání nejatraktivnějších míst uherského
království s pohodlným cestováním. Z místa ubytování jsou Budapešť
a Vídeň vzdáleny pouhé 2 hodiny jízdy a Bratislava jen 1 hodinu!
Všechny 3 metropole si prohlédnete s místními průvodkyněmi,
jejichž zkušenosti a informace jsou pro Vás zárukou toho nejpříjemnějšího zážitku!
poznávací zájezdy
1. den: Ráno kolem 5. hodiny odjezd na SLOVENSKO do Veľkého Mederu.
Odpoledne ubytování v hotelu blízko TERMÁLNÍHO KOUPALIŠTĚ, které je
zárukou příjemné relaxace. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídku BUDAPEŠTI zahájíme na NÁMĚSTÍ
HRDINŮ zdobeném sloupy, mezi nimiž vyhlížejí sochy velikánů maďarské
historie. Odtud se vydáme METREM do historického centra. Trasa je krátká, ale
zato zažijeme jízdu v původních vagonech. Čeká nás honosná budova PARLAMANTU, zdejší největší chrám BAZILIKA SV. ŠTĚPÁNA i nejznámější budapešťská
třída VÁCI s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ, ve které si můžete zakoupit dárky a ochutnat
maďarské speciality včetně teplých jídel. Závěr programu bude patřit BUDÍNSKÉMU VRŠKU (UNESCO), odkud je nejkrásnější výhled na celou metropoli. Uvidíme korunovační MATYÁŠŮV CHRÁM, impozantní RYBÁŘSKOU BAŠTU
se 7 věžemi a KRÁLOVSKÝ PALÁC. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
Bratislava
3. den: Po snídani odjedeme do BRATISLAVY. Návštěvu slovenské metropole začneme u Dunaje. Přístavní hráz nás dovede na NÁMĚSTÍ L. ŠTÚRA,
které bývalo hlavním korunovačním místem. Kolem NÁRODNÍHO DIVADLA
dojdeme po překrásné promenádě až do historického centra. Uvidíme korunovační chrám uherských králů KATEDRÁLU SV. MARTINA, zažijeme STŘEDOVĚKÉ ULIČKY s honosnými paláci, nejstarší slovenskou univerzitu ACADEMII
ISTROPOLITANU, slavnou MICHALSKOU BRÁNU ze 14. století, STAROU
RADNICI, MAXMILIÁNOVU FONTÁNU ze 16. století, sídlo slovenského prezidenta GRASALKOVIČOV PALÁC a také HISTORICKOU CUKRÁRNU Mayer.
Odpoledne návrat do hotelu. Volný čas k relaxaci v termálech. Večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani nás přivítá honosná VÍDEŇ pyšnící se 27 zámky, 150 paláci
a více než 100 muzei. Připravili jsme pěkný program od gotického skvostu
KATEDRÁLY SV. ŠTĚPÁNA, přes císařská sídla SCHÖNBRUNN a HOFBURG
až po secesní nádheru budovy SECESSION. Zažijeme tradiční vídeňskou atmosféru, budeme mít příležitost ochutnat výborný Sachrův dort i pravý vídeňský
řízek. Pokud jste si v tomto čase vyhlédli ve Vídni AKTUÁLNÍ VÝSTAVU, rádi
Vám pomůžeme její návštěvu realizovat. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd zpět do ČR. Odpoledne návrat domů.
Změna programu vyhrazena.
Hortobágy
Eger
Gödöllö – zámek Sissi
Maďarsko je zajímavá a zážitková země. Poznejte kraj vinic, ze kterých pochází bílé Tokajské a červené Bikavér, kde víno a termální
voda teče plným proudem, kde v pusztách nedaleko měst s cennými
pamětihodnostmi temperamentní Maďaři cvičí polodivoké koně.
1. den: Ráno odjezd z ČR do maďarského lázeňského a historického města
EGER. Ubytování ve wellness hotelu. Relaxace v bazénech. Po večeři prohlídka osvětleného historického centra Egeru. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do MISKOLCE. Prohlédnete si historické centrum
a mohutnou zříceninu HRADU DIÓSGYÖR. V severozápadní věži, která
funguje jako rozhledna, je umístěna zajímavá sbírka zbraní středověké Evropy.
Turisty v bezprostřední blízkosti Miškolce nejvíce přitahuje JEZERNÍ JESKYNĚ
Miskolctapolca. Přímo ze stěn tu vyvěrá léčivá voda, která zde vytvořila
třípodlažní krasový jeskynní systém. Zvláštností jeskyně jsou jezírka se
„zelenou“ vodou. Její návštěva, nejlépe na lodičkách, je nezapomenutelným
zážitkem, tak jako koupání, pro které bude dostatek času. Návrat do hotelu.
Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani autobusem přejedete přes 2. největší jezero Tisza do oblasti
největšího a nejstaršího maďarského NP HORTOBÁGY. Zažijete typickou
maďarskou step „pusztu“, po které se prohání šedý skot s obrovskými rohy,
v obci Hortobágy uvidíte honáky při práci s koňmi a ochutnáte nefalšované
maďarské speciality domácí výroby. Fakultativně lze zajistit vyjížďku do stepi
speciálními vozy. Návrat do hotelu. Večeře. Večerní relaxace v termálech.
Nocleh.
4. den: Po snídani je připravena prohlídka barokního EGERU a jeho vyhlášené
části s romantickým názvem „ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽEN“ s bezpočtem typických vinných sklípků s možností DEGUSTACE VÍN a jejich nákupu přímo od
vinařů. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd domů oblastí pohoří MATRA-SIROK s obydlími
vytesanými do skály. Nedaleko Budapešti se zastavíte u elegantního barokního
ZÁMKU GÖDÖLLÖ, který si oblíbila císařovna Sissi. Návrat domů před
půlnocí.
Změna programu vyhrazena.
Jezerní jeskyně
Vídeň
Kód zájezdu: 994901
26.10. - 30.10.
CENA
3. os. do 10 let
4. 990,- Kč
Kód zájezdu: 991151
1/1
7. 290,- Kč
doprava lux busem, 4x hotel, 4x snídaně, 4x večeře,
místní průvodci, odborný průvodce CK.
0,70 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 55 EUR
ODJEZDY:
D, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
Naše cena obsahuje:
96
1/2
6. 590,- Kč
26.09. - 30.09.
1/2
7. 990,- Kč
CENA
3. osoba
6. 990,- Kč
1/1
8. 990,- Kč
doprava lux busem, 4x hotel, 4x polopenze, vstupné
do termálních lázní, odborný průvodce CK.
1,70 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
ODJEZDY:
trasa G, PS1–PS7 (viz str. 2, 3)
Naše cena obsahuje:
NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA BELGIE
–5 %
5 dnů
do 29.2.
KRAKOW
A SOLNÝ DŮL WIELICZKA
4 dny
info str. 5
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno Vás přivítá 5. největší přístav na světě ANTVERPY, jež proslavila
tradice zpracování diamantů. Říká se jim také „RUBENSOVO MĚSTO“ nebo
„JERUZALÉM ZÁPADU“. Je to rozmanité město s impozantní katedrálou
Panny Marie s Rubensovými obrazy, nádhernými cechovními domy z 16. a 17.
století, renesanční radnicí, fontánou s krabem. V brusírně diamantů Vás
seznámíme se zpracováním těchto vzácných nerostů. Doporučujeme navštívit
některou z bohatých galerií nebo unikátní MUZEUM DIAMANTU. Zážitkem je
také posezení v kavárně, kde si můžete dát vynikající belgické vafle nebo
ochutnat některé z místních piv. Anebo vyrazte na nákupy! Antverpy jsou
městem módy a do místních butiků se sjíždí celý svět. Odpoledne přejezd do
Bruselu. Ubytování v hotelu. Nocleh.
3. den: středověký GENT Vás upoutá svým historickým rázem a zajímavým
uspořádáním. Ne náhodně se mu říká „MĚSTO NA VODĚ“. Má 76 mostů
a kanály je spojen jak s mořem, tak i s nedalekými Bruggami. Belgie je
vyhlášená svými znamenitými pivy a my jsme pro Vás v Gentu připravili
EXKURZI do jednoho z místních pivovarů. Dalším zázrakem jsou BRUGGY
přezdívané „BENÁTKY SEVERU“. Pyšní se nádherným historickým centrem se
štítovými domy. Město je protkáno sítí kanálů a PLAVBA LODÍ nebo ve ČLUNECH je zde oblíbenou aktivitou. V Bruggách se vyrábějí tradiční KRAJKY
a NEJLEPŠÍ BELGICKÉ PRALINKY, o čemž se sami přesvědčíte při možné
návštěvě MUZEA ČOKOLÁDY, kde se dozvíte vše o výrobě této pochoutky
a nebude chybět ani OCHUTNÁVKA. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: dopoledne je možnost prohlídky ATOMIA A PARKU MINIATUR.
Stavba Atomia nabízí krásné výhledy. Vedle se nachází park MINI-EUROPE
s cca 350 ZNÁMÝMI EVROPSKÝMI SKVOSTY v měřítku 1:25, včetně Pražského orloje. V centru Vás zavedeme na TRADIČNÍ TRH, kde Vás omámí chutě
a vůně sýrů, ovoce, vaflí či květin. Uvidíte sošku „čurajícího chlapečka“
MANNEKEN PIS, navštívíte hlavní bruselské náměstí GROTE MARKT, údajně
nejkrásnější náměstí na světě. Jeho dominantou je úchvatná GOTICKÁ RADNICE z 15. století s 96 metry vysokou věží a 30 historickými domy. Kolem nich
se klikatí úzké starobylé uličky plné galerií, muzeí, kaváren a typických
belgických pivnic. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
5. den: příjezd domů v brzkých ranních hodinách.
Změna programu vyhrazena.
Krakow – Wawel
Krakow patří mezi nejnavštěvovanější evropská města. Jeho krásu
tvořili nejlepší renesanční mistři z Holandska a z Itálie. Turistům
kromě více než 6.000 pamětihodností a kvalitních galerií nabízí
skvělé gurmánské zážitky! Ochutnejte Krakow!
1. den: Kolem 23.–24. hod. odjezd do Polska.
2. den: Od rána je připraven celodenní program v KRAKOWĚ. Čas
bude na prohlídku města, návštěvu galerií i na nákupy. Projdeme
nejzajímavější městskou čtvrť KAZIMIERZ. Je plná cenných
židovských památek, půvabných kaváren a uměleckých galerií.
Čtvrť Kaziemierz je zachycena ve Spielbergově oscarovém filmu
SCHINDLERŮV SEZNAM. Dalším krakowským lákadlem je nejstarší část města rozložená na návrší Wawel s korunovačním
HRADEM WAWEL a s KATEDRÁLOU SV. STANISLAVA A VÁCLAVA. Poté přejdeme na největší středověké náměstí ve střední
Evropě RYNEK GŁÓWNY. Nevynecháme tržnici SUKIENNICE
a MARIÁNSKÝ KOSTEL s největším gotickým oltářem na světě.
Z věže kostela se každou hodinu ozývá slavná melodie HEJNAL.
Za prohlídku stojí také gotická brána BARBAKÁN, budova
JAGELLONSKÉ UNIVERZITY a obrazárna v MUZEU CZARTORYSKÝCH se slavným obrazem Dáma s hranostajem od L. da
Vinci. Krakow nabízí skvělé nákupy (např. Galerie Krakowska), potěší
také milovníky dobré gastronomie. Ochutnejte tradiční krakowské
preclíky, pirohy nebo jídla z ryb a navštivte věhlasnou „PIJÁRNU“
ČOKOLÁDY WEDEL. Ubytování v hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani se ještě krátce zastavíme v centru Krakowa a poté již
vyjedeme do největšího a nejatraktivnějšího solného dolu v Evropě
WIELICZKA (UNESCO). Zdejší doly a podzemní prostory vznikaly více
než 700 let postupnou těžbou solí. Prohlídková trasa vede několika
patry přes 20 komor. Čekají Vás úchvatné solné kaple, podzemní
jezera, sochy vytesané v soli. Před odjezdem domů bude příležitost
občerstvit se v některé z místních restaurací.
4. den: Návrat domů brzy ráno.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Zažijte s námi to nejlepší z belgického království: diamantové Antverpy
s cennými galeriemi a obchody s módním zbožím – čokoládové Bruggy
přezdívané „belgické Benátky“ – Gent: město mostů a nejlepšího
belgického piva – hlavní město Evropy Brusel.
Brusel
Krakow-Sukenica
Belgické pralinky
Wieliczka
Kód zájezdu: 991631
Kód zájezdu: 994101
CENA
24.08. - 28.08.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
5. 490,- Kč
1/1
6. 490,- Kč
doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
2,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR
B, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
02.06. - 05.06.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
2. 990,- Kč
CENA
3. os.
2. 790,- Kč
1/1
3. 390,- Kč
doprava lux busem, 1x hotel, 1x snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody
290,- Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
G, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
97
ZA KOUZLEM VYSOKÝCH TATER
A SLOVENSKÉHO RÁJE
CÍSAŘSKÉ VYHLÍDKY
–5 %
Vysoké Tatry
2 dny
do 31.3.
5 dnů
info str. 5
Průlom Hornádu
Vyhlídka „Pět prstů“
Oblast jižního Bavorska a Salcbursko patří k nejkrásnějším koutům
Německa a Rakouska. Zvlněná krajina je v létě vybarvena kvetoucími
loukami a obklopena alpskými vrcholky. Turisty láká překrásnými
vyhlídkami, pozoruhodnými přírodními výtvory, zajímavými historickými památkami a zdravou přírodou s „bílým zlatem“. K pocitu
dokonalé pohody přispěje i ubytování v kouzelném lázeňském
letovisku Bad Reichenhall.
poznávací zájezdy
1. den: odjezd v ranních hodinách. Lodí přejedeme po jezeře Chiemsee,
kterému se také říká „Bavorské moře“, k parku s krásnými francouzskými
zahradami a ostrovním zámkem Herrenchiemsee, nazývaného „BAVORSKÉ VERSAILLES“ pro svoji věrnou kopii zámku Versailles ve Francii.
V zámku i v zahradách můžete rozjímat stejně jako jejich zakladatel
král Ludvík II. Poté se vydáme do horského lázeňského městečka
BAD REICHENHALL. Pyšní se pěknou lázeňskou kolonádou
s obchůdky a kavárnami. Nejvyhledávanější je bezesporu Café
Reber s letní terasou. Jeho majitelé zde vyrábějí známé čokoládové
Mozartovy koule, které mohou být pěkným dárkem pro Vaše blízké.
Nocleh v hotelu s večeří.
2. den: po snídani se vydáme do Severních vápencových Alp
horského masívu DACHSTEIN. Nedaleko Hallstattského jezera
vyjedeme lanovkou k jedinečnému unikátu této oblasti – OBŘÍ
LEDOVÉ JESKYNI. Fascinující pohledy nejen do údolí se naskytnou
z unikátní náhorní plošiny připomínající pět prstů. HALLSTATT patří
po Obří jeskyni k dalším památkám zapsaných na seznamu
UNESCO. Zdejší netradiční stavba domů a kostel vybudovaný na skále
stojí určitě za zhlédnutí.
V samotném srdci Solnohradska leží kouzelné město BAD ISCHL, kde se
seznámili a později zasnoubili princezna Sissi a budoucí císař Franz Josef.
Po krátké návštěvě bude následovat odjezd zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.
Herrenchiemsee
Dachstein
Hallstatt
Hory mají zvláštní magické kouzlo. Zažijte s námi slovenskou i polskou část Vysokých Tater a překrásný Slovenský ráj. Program jsme
připravili tak, aby si na své přišli vyznavači horské turistiky i ti, kteří
si na hřebenové túry netroufnou, ale přesto si přejí užívat nezapomenutelné kouzlo horských partií při nenáročných vycházkách do hor.
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Cestou navštívíte slovenskou vesničku VLKOLÍNEC. Osada, zapadlá v klínu VEĽKÉ FATRY, je
slovenským unikátem na seznamu UNESCO. V původních dřevěnicích tu stále žijí asi tři desítky stálých obyvatel. Příjezd na ubytování
do Tatranské Lomnice. Ubytování v hotelu. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani na Vás již čekají VYSOKÉ TATRY, nejstarší a turisticky nejatraktivnější slovenský národní park. Lanovkou vyjedete
ke SKALNATÉMU PLESU. Odtud po tatranské turistické magistrále
zdatnější dojdou až na TÉRYHO CHATU s jedinečnou polohou u PĚTI
SPIŠSKÝCH PLES. Ostatní navštíví Zamkovského chatu a společně pak
dojdete okolo VODOPÁDŮ NA STUDENÉM až na HREBIENOK. Zpět
do údolí se přepravíte zubačkou. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani povede Vaše cesta do SLOVENSKÉHO RÁJE, který
je protkaný roklinami s desítkami nádherných vodopádů. Zažijete
jednu z nejúžasnějších turistických tras na Slovensku. Během celodenního výletu vystoupíte na jedinečnou vyhlídku TOMÁŠOVSKÝ
VÝHLED, která padá kolmou stěnou přímo do SOUTĚSKY HORNÁDU. I zde je připraven program v několika stupních obtížnosti. Návrat
do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Další toulky po Vysokých Tatrách odstartuje po snídani odjezd
do ZAKOPANÉHO, nejvýše položeného města v Polsku. Prohlédnete
si horské středisko a poté vyjedete lanovkou na překrásný vyhlídkový
vrchol KASPROWY WIERCH. Z jeho vyhlídkové terasy se budete
kochat jedinečným panoramatickým výhledem. Mnozí si v těchto
místech potvrzují, že POLSKÁ STRANA TATER je snad ještě krásnější
než ta slovenská! Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani je připravený výšlap k Symbolickému cintorínu
obětí Tater a k POPRADSKÉMU PLESU, v jehož hladině se nádherně
zrcadlí hradba okolních horských štítů. Zdatnější se podívají do
MENGUSOVSKÉ DOLINY a společně pak výlet zakončíte na břehu
ŠTRBSKÉHO PLESA, které je symbolem Vysokých Tater. Návrat domů
v pozdních nočních hodinách.
Změna programu vyhrazena.
Kód zájezdu: 994910
Kód zájezdu: 992401
04.06. - 05.06.
98
CENA
1/2 nebo 1/3 do 12 let
2. 990,- Kč 2. 790,- Kč
13.07. - 17.07.
1/1
3. 290,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 1x ubytování, 1x snídaně, 1x večeře,
lázeňská taxa, odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 55 EUR
ODJEZDY:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
1/2
6. 990,- Kč
CENA
3. osoba
6. 590,- Kč
1/1
8. 690,- Kč
doprava lux busem, 4x hotel, 4x polopenze – bufet, odborný
průvodce CK.
pokoj s balkonem
70,- Kč/os./den
Volitelné příplatky:
1 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR, cca 100 PLN
Pozn.:
Zájem o lanovku Kasprowy wierch nutné uvést ve SZ.
trasa G, PS1–PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
Naše cena obsahuje:
DO ŠVÝCARSKA
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ HOROU SVĚTA
–5 %
Z NEJVYŠŠÍ HORY EVROPY
DO ŠVÝCARSKA
5 dnů
Matterhorn
–5 %
Mont Blanc
5 dnů
do 31.3.
Savojské Alpy
do 31.3.
info str. 5
info str. 5
Lausanne
Annecy leží u kouzelného jezera
Boromejské ostrovy
Boromejské ostrovy
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Velký zážitek Vám přinese BERNINA EXPRESS. Slavný vlak jede přes
klenuté viadukty a horské terasy, skrze točité tunely, kolem horských vodopádů
a ledovců i kvetoucích alpských luk. Přes průsmyk Berninapass se bez pomoci
ozubeného mechanismu vlak vyšplhá až do výšky 2.253 m n.m. a překoná tak
ohromující stoupání. Naší cílovou stanicí je TIRANO. Z Tirana se již autobusem vydáme do svůdné krajiny jezer, idylických vesniček a palmových
promenád až do nejjižnějšího švýcarského města LUGANO, které leží u stejnojmenného jezera. Krásu Lugana a Alp si můžete vychutnat z jezerní promenády
nebo z vrcholu San Salvatore (912 m n.m.), kam jezdí pozemní lanovka.
Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: ráno odjedete k jezeru LAGO DI MAGGIORE. K atraktivitě jezera přispívají kouzelné BOROMEJSKÉ OSTROVY. Využijte PLAVBY LODÍ po jezeře
kolem ostrovů a ostrůvků s možností vystoupit na jednom z nich. Vstoupíte do
ráje honosných vil, nádherně upravených terasovitých zahrad s cypřiši, magnóliemi, kaméliemi, vavříny, palmami, sochami a fontánami. Poté je připravena
EXKURZE světoznámé ČOKOLÁDOVNY Alprose v městečku Caslano. Navštívíte BELLINZONU (UNESCO), město tří hradů s mohutnými valy, údajně nejkrásnějšími ve Švýcarsku. Vyjede také k PŘEHRADĚ VERZASCA, proslavené bondovkou Golden Eye. Je famózní svojí výškou 220 m. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: údolím Ossolatal povede program do Täschu, odkud vyjedete zubačkou
do Zermattu, známého vysokohorského střediska Walliských Alp. ZERMATT je
horská obec s krásnou promenádou a všudypřítomnými výhledy na MATTERHORN (4.478 m), 7. nejvyšší horu Alp. Matterhorn je považován za nejkrásnější horu světa. Zvláštností je zde doprava pouze lanovkou nebo horskými vláčky.
Doporučujeme výjezd lanovkou na „MALÝ MATTERHORN“ do výšky 3.883 m
a navštívit i NEJVĚTŠÍ LEDOVCOVÝ PALÁC SVĚTA (přejezd z Malého Matterhornu další lanovkou). Na okraji Zermattu se nachází SOUTĚSKA GÖRNER –
jedna z fascinujících přírodních krás této lokality. Byla vytvořena řekou Görnera
během tisíce let a je lemována bizarními útvary a vodopády, cesta roklinou
vede přes dřevěné mosty a lávky. Odjezd zubačkou do Täschu a návrat do ČR.
5. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.
Změna programu vyhrazena.
Bernina Express
foto: © Swiss-image.ch/Ch. Sonderegger
Čokoládovna
1. den: Odjezd z České republiky kolem 22.00 hod.
2. den: Ráno příjezd do Švýcarska. Program dne zahájíme
EXKURZÍ V ČOKOLÁDOVNĚ v Brocu. Seznámíte se s provozem
a technologií výroby. Příležitost bude také výhodně čokoládu
nakoupit. Odtud vyjedete k ŽENEVSKÉMU JEZERU. Zastavíte se
v sídle Mezinárodního olympijského výboru LAUSANNE, terasovitě posazeném na terasách přímo u jezera. Náš program z Lausanne povede do kouzelného ÉVIAN-LES-BAINS, kam můžete
PŘEPLOUT LODÍ nebo pokračovat autobusem. Évian je noblesní lázeňské město na jižním břehu jezera proslavené stejnojmennou minerální vodou. Přímo ve městě vyvěrá volně
přístupný pramen „dobré vody“, který můžete při poznávání
města navštívit, nebo si užít krásné pláže, protože všechny
noclehy jsou zajištěny přímo v Évianu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Ráno odjedeme do YVOIRE, pohádkové
středověké vesnice s dochovanými hradbami, opevněnými bránami
a impozantním hradem ze 14. století. Yvoire je zapsané v seznamu
nejkrásnějších francouzských vesnic. V jeho srdci se rozkládají
nezapomenutelné ZAHRADY 5 SMYSLŮ. Představí se bludiště živých
plotů, léčivé rostliny, ovocné stromy, růže, fontány, voliéry s ptáky
apod. Po obědě si prohlédneme ŽENEVU se symbolem vodotrysku
JET D´EAU, podél kterého můžete plout lodí při oblíbené vyhlídkové
plavbě. Příjemné odpoledne strávíme v ANNECY, kterému se přezdívá
„FRANCOUZSKÉ BENÁTKY“. Očarují Vás jeho úzké středověké
uličky, kamenné mosty, katedrála, parky nebo vězení na ostrově, nad
kterým se tyčí mohutný hrad. Návrat na ubytování. Nocleh.
4. den: Po snídani je připraven celodenní program kolem nejvyšší
hory Evropy Mont Blanc. Z nejznámějšího francouzského vysokohorského střediska CHAMONIX vyjíždí nejvýše položená lanovka
v Evropě na AIGUILLE DU MIDI (3.482 m n. m.). Vyhlídkový balkon
a terasy ve 360° nabízejí jedinečné pohledy na MONT BLANC
(4.807 m n. m.) a další francouzské, italské a švýcarské velikány ALP.
V programu můžete zažít ledovec MER DE GLACE, návštěvu ledovcové jeskyně nebo podniknout VYSOKOHORSKÉ TÚRY. Volný čas
v městečku Chamonix k občerstvení. Vpodvečer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR ráno kolem 6. hodiny.
Změna programu vyhrazena.
Kód zájezdu: 997137
Kód zájezdu: 991131
03.08. - 07.08.
Dotkněte se s námi hory Mont Blanc, která je se svými 4.807 m
nejvyšší horou Evropy. Užijte si návštěvu u Švýcarů, v jejichž zemi je
čarokrásná příroda a vše funguje jako dokonalé „švýcarské hodinky“.
poznávací zájezdy
Švýcarsko je malou, ale mnohotvárnou zemí v srdci Evropy. Na malém
prostoru jsou zde soustředěny přírodní krásy, klimatické kontrasty
i jazyková a kulturní rozmanitost. V srdci Švýcarska dosahují magické
hory výšky přes 4.000 m a v jižní části se zrcadlí v hladině jezer palmy.
Švýcaři udržují staré tradice, jsou přátelští a jejich země pohostinná.
1/2
6. 990,- Kč
CENA
3 – 12 let
6. 490,- Kč
CENA
3. osoba
6. 790,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, jízdné Bernina Express,
odborný průvodce CK.
večeře
200,- Kč/os./den
Volitelné příplatky:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 150 EUR
Pozn.:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
27.07. - 31.07.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
5. 990,- Kč
1/3
5. 790,- Kč
doprava lux busem, 2x ubytování, 2x snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
360,- Kč/os./den
pobytová taxa
2 EUR/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR
B, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
99
KRÁSY SLOVINSKA
A JULSKÉ ALPY
–5 %
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÁ JEZERA
A HORY SOLNOHRADSKA
4 dny
do 31.3.
4 dny
info str. 5
–5 %
do 31.3.
info str. 5
Tauplitzalm
Zámeček Ort
Krallersee
Triglavský národní park
Slovinsko je malá, ale půvabná země, ve které najdete snad všechno
– Julské Alpy, průzračná jezera, starobylá města, kouzelné vesničky
i kousek moře.
poznávací zájezdy
1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd z ČR přes Německo a Rakousko
do slovinského NÁRODNÍHO PARKU TRIGLAV, který patří mezi nejkrásnější a největší NP v Alpách. Program zahájíme v soutěsce Vintgar.
Je označována jako VÝJIMEČNĚ KRÁSNÁ SOUTĚSKA a lze ji obdivovat
z dřevěných chodníků a visutých mostů. Na trase dlouhé necelé 2 km
můžete pozorovat zpěněné peřeje, tyrkysová jezírka a vodopády,
z nichž nejvyšší hučí z výšky 16 m. Dalším přírodním skvostem je
blízké JEZERO BLED. Okolí láká k turistice v krásné přírodě. Vaším
cílem může např. nejstarší slovinský mohutný STRÁŽNÍ HRAD BLED
zavěšený na strmé skále 130 m nad jezerem. Z hradního nádvoří
budete mít celé jezero jako na dlani. Lákavá je také PLAVBA LODÍ
na ostrůvek uprostřed jezera, jehož ozdobou je kostel Panny Marie.
Příjemné osvěžení nabízí KOUPÁNÍ V JEZEŘE, napájeném podzemními prameny, většinou termálními. Odjezd na ubytování. Večeře.
Nocleh.
2. den: Julské Alpy patří mezi pohoří, která Vás prostě nadchnou. Ne
nadarmo je zdejších 7 JEZER zapsáno v seznamu UNESCO. Nejkrásnějším z nich je BOHINJSKÉ JEZERO označované jako „SLOVINSKÝ
FJORD“. Můžete podniknout cca 4 hodinovou túru kolem jezera, při
níž zažijete i 60 m vysoký, mezi útesy burácející VODOPÁD SAVICA
nebo VYJET KABINOVOU LANOVKOU na horu Vogel (cca 1.535 m.n.m.),
z jejíž horní stanice vede několik turistických tras. Návrat na ubytování.
Večeře. Nocleh.
3. den: ve Slovinském krasu se nachází světově unikátní vápencový systém
ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ (UNESCO). Jejich návštěva je fantastickým zážitkem!
Prohlídkový okruh Vás zavede do hlubokých jeskynních dvoran a podzemního kaňonu s mohutnou řekou Reka. Výška od její hladiny ke stropu je
v některých místech až neuvěřitelných 90 m. Přes nenápadnou obec LIPICA
s proslulým chovem ušlechtilých bílých koní dojedete až do ITÁLIE k pobřežnímu zámku MIRAMARE. Prohlédnete si jeho nádhernou zahradu. Až do
pozdních odpoledních hodin zůstanete v TERSTU: pláže a koupání, římské pamětihodnosti, procházky historickým centrem plným obchůdků a restaurací.
4. den: Příjezd do ČR ráno kolem 5.00 hod. Změna programu vyhrazena.
Terst – Miramare
Kód zájezdu: 994001
28.07. - 31.07.
Naše cena obsahuje:
100
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
1/2
5. 990,- Kč
CENA
3. osoba
5. 490,- Kč
Skočjanska jama
1/1
6. 990,- Kč
doprava lux busem, 2x hotel, 2x snídaně, 2x večeře,
odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,30 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 55 EUR
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
Křišťálově čistá jezera Solné komory, panoramata strmých hor Alp,
nejkrásnější vyhlídky, malebná alpská údolí, fascinující krása ledu,
dokonale upravená jezerní městečka i kulinářské speciality. To všechno, ba ještě více, nabízí spolková země Rakousko, kterou poznáte
v našem atraktivním programu.
1. den: Ráno kolem 5. hod. odjezd do Rakouska do oblíbeného místa rakousko-uherské smetánky, historického městečka s jižanským šarmem GMUNDEN. Leží u břehů kouzelného JEZERA TRAUNSEE, v němž na umělém
ostrově trůní JEZERNÍ ZÁMEČEK ORT. Nabízíme Vám prohlídku historického centra, procházku kolem jezera nebo výjezd lanovkou na VRCHOL
FEUERKOGEL nad jezerem EBENSEE, jenž vám nabídne nádherné výhledy
na pohoří Dachstein a jezera Solnohradské komory. Přes císařské letní sídlo
lázní BAD ISCHL přejezd na ubytování do horské oblasti Tauplitzalm.
Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani je připravena atraktivní celodenní turistika kolem 6 HORSKÝCH JEZER na jedné z nejkrásnějších evropských alpských plošin
Tauplitzalm (1.650 m n.m.) s pestrobarevnými pastvinami, horskými stády,
dřevěnými domky a s jedinečnými výhledy na okolní hory. Event. můžete
využít lanovky či realizovat procházky v dosahu ubytování a odpočívat na
zdravém horském vzduchu. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do lázeňského městečka BAD AUSSEE, které
bylo v r. 2000 vyhlášeno nejkrásnějším rakouským alpským městečkem.
Užijete si zážitkovou prohlídku v největším rakouském aktivním SOLNÉM
DOLU. Můžete se koupat v alpských lázních nebo se účastnit úžasné
TŘÍJEZERNÍ PLAVBY a užívat si krásu přírody MRTVÝCH HOR. Návrat do
hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani Vám představíme údajně nejkrásnější rakouské jezero
WOLFGANGSEE. Jezerní městečko St. Wolfgang nabízí pěkné procházky
po jezerní promenádě nebo odtud můžete vyjet lanovkou či jít pěšky na
HORU SCHAFBERG, strážní věž Solnohradska. Odtud návrat zpět do ČR.
Příjezd domů cca 22.00–23.30 hod.
Změna programu vyhrazena.
Bad Ischl
Kód zájezdu: 991910
1/2 nebo 1/3
14.08. - 17.08.
5. 990,- Kč
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
CENA
do 12 let
4. 990,- Kč
1/1
7. 250,- Kč
doprava lux busem, 3x hotel, 3x polopenze, odborný
průvodce CK.
pobytová taxa
1,30 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 65 EUR
trasa C, PS1–PS7 (viz str. 2, 3)
ZÁPAD SLUNCE
NAD ORLÍM HNÍZDEM
SVĚTOVÁ HISTORIE
V RÁJI BERCHTESGADENSKÝCH ALP
–5 % –5 %
2 dny
do 31.1.
info str. 5
1 den
do 31.3.
info str. 5
Orlí hnízdo
1. den: ranní přivítání v kraji, kterému vévodí hora Watzmann, Vám
připraví průzračné JEZERO KÖNIGSSEE, po jehož hladině se lodí
přeplavíte až ke kapli sv. Bartoloměje. Na zdejším romantickém
poloostrově Vás čeká PROCHÁZKA POD STRMÉ STĚNY WATZMANNU s krásnými pohledy na hladinu Královského jezera. Do výchozího
místa se opět vrátíte s pomocí lodi na elektrický pohon. Dále Vás čeká
výjezd lanovkou Jennerbahn s převýšením 1.200 m na HORU JENNER
(1.876 m n. m.), odkud se Vám otevřou úžasné panoramatické výhledy
na Königssee a okolní alpskou krajinu. V hotelu v horní stanici lanovky
je připravena večeře s 3chodovým menu. Vysoko v horách vyčkáte
na ZÁPAD SLUNCE, který patří vůbec k nejkrásnějším zážitkům.
Odjezd na ubytování. Nocleh.
2. den: po bohaté snídani se rozloučíte s hotelem a záhy už opět
budete místními linkovými autobusy stoupat po horské silnici
k Hitlerovu ORLÍMU HNÍZDU. Až do interiérů mystické stavby
ve skalách nad Berchtesgadenem Vás doveze výtah s benátskými
zrcadly na stěnách. Projdete si celou stavbu, kterou dostal Adolf Hitler
jako dárek k padesátým narozeninám od svého osobního sekretáře
Martina Bormanna, a budete se pak jistě dlouho těšit z výhledu
na okolní nádhernou krajinu, která je součástí NÁRODNÍHO PARKU
BERCHTESGADENSKO. Krásnou alpskou přírodu si budete moci
vychutnat také odpoledne. To bude věnováno SOUTĚSCE
ALMBACHKLAMM, která se táhne v délce tři kilometry a nabízí
zajímavý výlet plný úžasných zážitků. Během výstupu skalnatou
soutěskou po lávkách a skrz skalní tunely uvidíte nejen vodopády
a nespočet kaskád s křišťálově průzračnou vodou, ale zastavíte se také
ve starém mlýně a cestou Vás jistě zaujme několik původních
alpských statků.
Změna programu vyhrazena.
U brány Berchtesgadenských Alp je pro Vás připravena OCHUTNÁVKA HOŘCOVÉ PÁLENKY A LIKÉRŮ. Při exkurzi v nejstarší bavorské
palírně se seznámíte s tradičním postupem výroby i získáváním
vzácného hořce. Vozíte-li rádi dárky svým blízkým, v prodejně palírny
jistě dobře vyberete.
Program dále povede po VYSOKOHORSKÉ VYHLÍDKOVÉ SILNICI
Rossfeldhöhenringstrasse, která vystupuje až do výše 1.600 m.
Z vyhlídkové trasy se Vám otevřou fascinující pohledy do údolí
Berchtesgadenských Alp: na horu Kehlstein s Orlím hnízdem,
město Salcburk a při dobré viditelnosti až na šíty pohoří Dachstein.
Hlavním bodem celého programu je výjezd k Hitlerovu ORLÍMU
HNÍZDU. Pevnost se nachází na vrcholku hory Kehlstein
ve výšce 1.837 m. K Orlímu hnízdu, které dostal A. Hitler jako
dar ke svým 50. narozeninám, se dostanete speciálně upravenými
horskými mikrobusy po 6 km dlouhé vysokohorské silnici
s 5 tunely. Posledních 124 m trasy je nutné překonat
vysokorychlostními výtahy zabudovanými přímo ve skále. Orlí
hnízdo je skutečnou raritou pro všechny zájemce o historii,
architekturu i přírodu. Z jeho terasy je fascinující pohled na alpské
velikány a při jasném počasí dohlédnete dokonce až na dno
KRÁLOVSKÉHO JEZERA. Právě Königssee bude posledním cílem
našeho programu. Zavedeme Vás zde na místo, odkud je nejkrásnější
pohled na jezero, uvidíte nejstarší bobovou dráhu na světě. Při
procházce kolem jezera můžete rozjímat stejně jako bavorští králové,
kteří Königssee obzvláště milovali.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Hitlerovo Orlí hnízdo navštíví ročně tisíce turistů. Jen Vám se však
naskytne příležitost zažít v tamních horských výšinách východ
i západ slunce. Pojeďte s námi poznávat přírodní krásy Berchtesgadenských, ve kterých se odehrávaly velké události světových dějin.
Vydejte se s námi do jednoho z nejkrásnějších národních parků
Evropy Berchtesgaden, který chrání pověstné „Orlí hnízdo“. Poznáte
fascinující přírodní scenérie i architektonické skvosty. Ochutnáte
hořcovou pálenku a výborné likéry a dozvíte se mnoho zajímavostí
z německé historie.
Jenner (1.876 m)
Jezero Königssee a St. Bartholomä
Kód zájezdu: 991801
Degustace v palírně
Kód zájezdu: 991701
CENA
13.08. - 14.08.
1/2 nebo 1/3
3. 990,- Kč
CENA
1/1
4. 390,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, mýtné vysokohorské panoramatické silnice,
lanovka, příplatek za večerní jízdu lanovkou, 1x večeře ve
vysokohorském hotelu, 1x hotel, 1x snídaně, odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
ODJEZDY:
A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 (viz str. 2, 3)
11.06.
dospělý
1. 790,- Kč
dítě do 12 let
1. 590,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, mýtné vysokohorské panoramatické
silnice, program s degustací v palírně, odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 2, 3)
101
LABUTÍ ZÁMKY
V ALGAVSKÝCH ALPÁCH
1 den
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH KŘIŠŤÁLU
FIRMY SWAROVSKI
–5 %
–5 %
info str. 5
info str. 5
do 29.2.
1 den
do 29.2.
Křišťálový sál
Nová expozice
Linderhof
Vstupní brána do expozice
Swarovského
Neuschwanstein
Každoročně Vámi žádaný program získal svoji zaslouženou
popularitu zejména pro jedinečné splynutí skutečného světa se
světem fantazie.
Vstupné na Neuschwanstein do 18 let ZDARMA!
poznávací zájezdy
Na romantické cestě do Algavských Alp si připomenete tajuplný příběh
pohádkového krále Ludvíka II. Bavorského, jenž nechal v údolí
Schwangau na vysoké skále vystavět jeden z nejznámějších
zámků světa NEUSCHWANSTEIN. Ten svou jedinečností zaujal
i amerického pohádkáře W. Disneye a stal se tak krásnou kulisou
mnoha jeho pohádkových příběhů. Interiér zámku si prohlédnete
s českým audioprůvodcem (sluchátka).
K zámku se můžete jako král nechat dovézt bryčkou s párem
koní. Nejkrásnější pohled na zámek je z nedalekého Mariánského
mostu, jenž spojuje PÖLLATSKOU PROPAST s vodopádem.
Projdete se podél ALPSKÉHO JEZERA až k protilehlému zámku
Hohenschwangau, kde si prohlédnete nádvoří a královskou
zahradu s kašnami a fontánami.
Odpoledne navštívíte KRÁLOVSKÝ PARK dalšího Ludvíkova zámku
LINDERHOF s uměle vybudovanou krápníkovou jeskyní, jezírkem
a vodopádem (kopie Modré jeskyně z ostrova Capri) a zasníte se při
tónech Wagnerovy opery jako romantický král Ludvík II. Před královským zámkem můžete obdivovat zlatou fontánu s 30 m vodotryskem.
Skvostný zámek se nachází uprostřed krásné francouzské a italské
zahrady a anglického lesoparku. Jak zahrady, tak park Vám nabídnou
kromě příjemného rozjímání i např. Maurský kiosek s pavím trůnem,
Marokánský dům a další překvapení.
Změna programu vyhrazena.
Linderhof
Kód zájezdu: 991301
28.05.
102
CENA
dospělý
1. 790,- Kč
Dotkněte se s námi nekonečné krásy drahokamů a polodrahokamů!
Načerpejte energii z panenské přírody uprostřed alpských štítů!
Ráno kolem 5. hod. odjezd přes SRN do Rakouska. Nedaleko
Innsbrucku má své sídlo známá firma SWAROVSKI KRISTALLWELTEN. Světově proslulí návrháři a designéři zde založili k 100. výročí
firmy výstavu výrobků tohoto NEJVĚTŠÍHO SVĚTOVÉHO PRODUCENTA KŘIŠŤÁLU A POLODRAHOKAMŮ. Vytvořili 7 pohádkových
podzemních komor s kolekcí impresionistického umění, a to včetně
soch a obrazů slavných umělců Andyho Warhola a Marca Chagalla.
Přes „Vřesovou bránu“ prochází návštěvníci do „Obrovy říše“
i „Křišťálového lesa“. Dech se tají nad největším křišťálovým kusem
na světě – 11 m vysokou a 42 m dlouhou křišťálovou stěnou,
křišťálovým sálem s několika stovkami zrcadel, atd. Od podzimu
2014 do jara 2015 majitelé expozici uzavřeli a provedli honosnou
přestavbu celého komplexu. Výsledek je excelentní! Kouzelné
komnaty byly rozšířeny a dostaly nové ztvárnění. Nově vznikla
zahrada Obra s jiskřivými křišťálovými oblaky nad vodní hladinou.
Zmodernizována byla i kavárna s restaurací. MOŽNOST NÁKUPU
šperků a výrobků firmy Swarovski za výhodné ceny.
Odpoledne navštívíte půvabný INNSBRUCK. Prohlédnete si historické
centrum s nejznámějším domem "Zlatá stříška", císařským zámkem
Hofburg, palácem Claudie Medicejské a dalšími honosnými stavbami.
Přímo z města můžete za cca 20 minut vyjet moderní lanovkou do
nadmořské výšky 2.000 m n. m. a kochat se horskými scenériemi. Čas
zbude i na posezení ve zdejších vyhlášených kavárnách. Návrat
domů cca 23.00–24.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Innsbruck
Kód zájezdu: 991401
dítě do 18 let
1. 690,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
11.06.
CENA
1. 590,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
ORCHIDEJÍ V DRÁŽĎANECH
SVĚTOVÁ VÝSTAVA KVĚTIN
„MAHARÁDŽŮV ZAHRADNÍK“
–5 %
1 den
1 den
do 31.1.
info str. 5
Zámek Pillnitz
Nenechte si ujít výstavu orchidejí, nejkrásnějších květin na světě!
Čtyři dny se bude v Drážďanech konat mezinárodní výstava orchidejí
ze 4 kontinentů. Pro nás Středoevropany je to i jedinečná příležitost
k jejich výhodnému nákupu. Účastí na této výstavě se Vám zároveň
nabízí příležitost poznat cenné památky, pro které jsou Drážďany
přezdívány „Florencií na Labi“.
Foto: Antje Heinze
„Příroda je krásná tehdy, pracuje-li s ní člověk.“ Překrásný výtvor
zahradní architektury zdobený květinami z celého světa vám
představí mimořádná výstava v zámeckém parku královské rezidence
Pillnitz u Drážďan. Je to světová podívaná, kterou si rozhodně
nenechte ujít!
Kolem 4.30 hod. odjezd z ČR do SRN. Krátká návštěva starobylého města PIRNA s velkým množstvím historických domů,
kamenných kašen, hradem a zámkem Sonnenstein. Kolem poledne nastoupíte do lodi a POPLUJETE PO LABI, doprovázeni čarokrásnou přírodou SASKÉHO ŠVÝCARSKA k ZÁMKU PILLNITZ.
Býval letní rezidencí saského královského dvora a za dobu své
existence prošel neuvěřitelně zajímavými stavebními proměnami
podle vzoru císařského paláce v Pekingu, benátských a římských
vil i elegantního francouzského klasicismu. Zámek je vyhledávaný pro zajímavé interiéry, svoji úžasnou polohu přímo u Labe
a především velký ZÁMECKÝ PARK se 6 různě koncipovanými
zahradami s téměř 2 000 vzácných dřevin a více než 600 rostlin
z celého světa. Ve zdejším nádherném skleníku jsou k vidění vzácné
rostliny včetně 12 m vysoké kamélie dovezené až z Japonska.
V červnu se otevírá jedinečná „VÝSTAVA MAHARÁDŽŮV ZAHRADNÍK“, pořádaná na počest někdejšího pillnitzkého zahradníka, jenž si
získal svým zahradnickým uměním samotného mahárádžu v indickém Bangalore. Obdivovat můžete dlouhý „INDICKÝ KOBEREC“
z barevných květin a cizokrajně koncipovaných záhonů.
Po prohlídce zámku, parku, výstavy se můžete vydat do přilehlého
městečka Pillnitz. Jeho náměstíčko je plné pěkných kaváren. Návrat
domů mezi cca 22.00–23.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Odjezd v brzkých ranních hodinách. Dvě hodiny před polednem se
otevírají brány výstaviště v Drážďanech, kde se koná tradiční MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ORCHIDEJÍ. Drážďanská expozice orchidejí je
prezentována jako jedna z největších a nejkrásnějších výstav svého
druhu v Evropě. Na ploše cca 5 000 m2 můžete obdivovat 20 000 květinových skvostů se 100 000 květy tropických orchidejí i drobnokvěté
orchideje mírného pásma od pěstitelů, šlechtitelů a prodejců
z Evropy, Asie, Jižní Ameriky a Austrálie. Nebude chybět ani
květinářská dílna s ukázkami vazby orchidejí, které jsou ceněny pro
zvláštnost a krásu květů nejrůznějších odstínů a barev. Také zde
získáte užitečné triky pro jejich dobré pěstování. Tato výstava je
spojena s tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVOU, která v Drážďanech
patří mezi největší a nejpopulárnější veřejné výstavy nabízející
podívanou a nákupy v oblasti zahrady, řemesel, zvířat, rodiny
a volného času.
Odpoledne je připravena prohlídka města. DRÁŽĎANY – FLORENCIE
NA LABI. Nabízejí jedinečnou ukázku barokní architektury, které
vévodí zámecký komplex ZWINGER s nádherně upraveným parkem
s fontánami. Chrání muzea a bohatě vybavené galerie se sbírkami
obrazů světových malířů. Všechna hlavní turisticky zajímavá místa
leží v okruhu několika minut pěší chůze. Náš průvodce Vás rád touto
trasou provede. Návrat domů pozdě večer.
Změna programu vyhrazena.
Pillnitz – palmový skleník
Pirna
Drážďany Zwinger
Kód zájezdu: 991167, 991168
Kód zájezdu: 991611
CENA
19.03.
dospělý
1. 590,- Kč
dítě do 14 let
1. 390,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, vstupné na výstavu, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 10 EUR
Pozn.:
trasa G (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
04.06.
27.08.
CENA
1. 490,- Kč
1. 490,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, vstupné do zahrad a zámku Pillnitz,
odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 10 EUR
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 2, 3)
103
TŘÍJEZERNÍ PLAVBA
A SOLNÝ DŮL V ALTAUSSEE
NESPOUTANÝ DUNAJ
Grundlsee
1 den
1 den
Průlom Dunaje
Lesk bílého zlata, překrásná alpská jezera, vysoké štíty Alp, kraj plný
zdravých lesů, vinic, ovocných sadů, výstavních vesniček a přátelských lidí. To je Štýrsko, nejzelenější spolková země Rakouska.
poznávací zájezdy
Ráno kolem 5.00 hod. odjezd do alpského městečka ALTAUSSEE, kde se
nachází největší AKTIVNÍ SOLNÝ DŮL v RAKOUSKU. Během 2. světové
války v dolu nacisté ukrývali více než 30.000 uměleckých skvostů
nepředstavitelné hodnoty z celé Evropy. Na konci války chtěli umělecká
díla zničit. V tom jim však zabránili místní horníci. Tento příběh se stal
námětem k filmu „Památkáři“ s Georgem Clooneym v hlavní roli.
Oblečení do havířských mundúrů se vydáte na prohlídkovou trasu,
která vede 700 m směrem do nitra solné hory. Prohlédnete si
podzemní kapli sv. Barbory, SKLOUZNETE SE PO HAVÍŘSKÝCH
SKLUZAVKÁCH a vydáte se k PODZEMNÍMU SOLNÉMU JEZERU,
kde je připravena velká MULTIMEDÁLNÍ SHOW, při které se
dozvíte zajímavosti o soli a její těžbě.
Nezapomenutelný zážitek slibuje TŘÍJEZERNÍ PLAVBA, trvající asi
2,5 hodiny. Začíná na jezeře GRUNDLSEE, z jehož údolí vystupují
strmé stěny vápencového pohoří TOTES GEBIRGE (česky MRTVÉ
HORY). V obci Gössl vystoupíte z lodi a po cca 20 minutách
dojdete nádhernou přírodní rezervací k tajemnému jezeru
TAUPLITZSEE, na jehož dně údajně leží část pokladu Třetí říše.
Jezero je také zvláštní pro svoje dvě vrstvy vody. Spodní voda je
slaná a vrchních 20 m tvoří sladká voda. Odtud Vás loď převeze kolem
burácejících VODOPÁDŮ valících se po strmých stěnách Mrtvých hor až
na romantické jezero KAMMERSEE, které je dostupné pouze z lodi.
V případě volného času bude zastávka v oblíbeném jezerním městečku
STROBL u jezera WOLFGANGSEE.
Změna programu vyhrazena.
Navštivte s námi Dolní Bavorsko, které Vás jistě nadchne svojí poklidnou atmosférou. Při zážitkové plavbě lodí se ocitnete na posledním
místě v Bavorsku, kde ještě Dunaj teče nespoutaně. Podél břehů
rostou teplomilné smíšené lesy. Řeka tu má strhující sílu, koryto bylo
totiž stěsnané do 70 m šířky. Bezesporu patří průlom Dunaje k nejkrásnějším místům v Evropě. Proto mu byl udělen tzv. Europa–
Diplom.
Program našeho zájezdu zahájíme vyhlídkou na město KELHEIM
z ochozu monumentálního klasicistního památníku BEFREIUNGSHALLE.
Tzv. HALU OSVOBOZENÍ nechal postavit bavorský král Ludvík II. jako
věčnou vzpomínku na osvobozeneckou válku proti Napoleonovi.
Okrouhlá stavba se tyčí na hoře Michelberg nad Kelheimem a řekami
Altmuhl a Dunaj. Nosné pilíře vnější fasády ukončuje 18 kolosálních soch
symbolizujících 18 německých národních kmenů. Ve vnitřním prostoru
7 m vysoké brány si podává ruce k slavnostnímu reji 34 bohyň z bílého
mramoru. Podpírají 17 pozlacených štítů z bronzu roztavených děl. Dále
navštívíme zajímavé MUZEUM VARHAN ve Františkánském kostele.
Město Kelheim má nádherně udržované STARÉ MĚSTO s dochovanými
středověkými věžemi a branami. Následovat bude PLAVBA PRŮLOMEM
DUNAJE, která vede mezi skalami vyčnívajícími až 100 m nad hladinu
řeky. Na lodi se můžete občerstvit. Doplujeme k nejstaršímu klášteru
v Bavorsku WELTENBURG. Barokní stavba kláštera stojí přímo nad skalou
průlomu Dunaje. V areálu kláštera najdete restauraci, ve které vaří staré
bavorské speciality, ke kterým si můžete dát žejdlík piva z klášterního
pivovaru nebo ochutnat klášterní likér či vyhlášená vína ze zdejší
vinotéky.
Změna programu vyhrazena.
Tříjezerní plavba
Solný důl v Altaussee
Hala osvobození
Kód zájezdu: 991655
18.06.
104
Kód zájezdu: 991181
CENA
1. 590,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
Pozn.:
trasa A nebo C (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
28.09.
CENA
990,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, plavba lodí, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
Z PASOVA DO LINCE
PO PROUDU DUNAJE
KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ PO DUNAJI
Schlögenská smyčka
1 den
1 den
Regensburg © Donauschiffahrt Wurm+Köck
ARS Electronica Center
Walhalla
© Donauschiffahrt Wurm+Köck
Odjezd mezi 06.00–08.00 hod. Ráno navštívíme WALHALLU, honosný
mramorový chrám, který leží vysoko nad Dunajem. Walhalla byla
postavena podle vzoru řeckého Parthenonu jako památník významných
Germánů v Evropě. Najdeme v něm téměř 200 bust nebo pamětních
desek slavných německy mluvících lidí od konce starověku. Jsou to
válečníci, světci, vědci a umělci jako např. francký král Chlodvík, Mikuláš
Koperník, Peter Paul Rubens či Albert Einstein. Z plošiny památníku jsou
překrásné výhledy do romantického údolí Dunaje.
REGENSBURG neboli ŘEZNO je neuvěřitelně krásné město (UNESCO).
Jeho neopakovatelnou atmosféru budeme zažívat na každém kroku.
Uvidíme mnoho historických budov včetně pověstného Kamenného
mostu z poč. 12. století, podle nějž se stavěl Karlův most v Praze nebo
známé mosty ve francouzském Avignonu či Londýně. Navštívit můžeme
komplex knížecího zámků rodu Thurn-Taxisů, které patří k těm nejkrásnějším na světě. Čas zbude i na posezení v některé ze zdejších kaváren
nebo na bavorskou specialitu v tradiční hospůdce. Jedinečný zážitek
slibuje PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ z Regensburgu k Walhalle a zpět.
Připraveny jsou moderní luxusní lodě Křišťálová královna nebo Křišťálová
princezna, na jejichž výzdobu byl použit 1 milion drahokamů a polodrahokamů od světově proslulého výrobce křišťálu Swarovski. Tančící
křišťálové lustry, přetvářející prostor ve smyslnou symfonii kapek, otevřené
terasy připomínající zámecké zahrady, schodiště ve tvaru harfy, sály
prezentující svět vodních panen, mytických bytostí a ryb, dech tající
křišťálový labyrint, křišťálové bary nebo drahé toalety, zařízené ve zlatém
a stříbrném tónu. To je malý výčet lodního luxusu, který si budeme užívat
během 2 hodinové plavby. Návrat domů mezi 19.–21. hodinou.
Změna programu vyhrazena.
© Donauschiffahrt Wurm+Köck
Druhá největší evropská řeka Dunaj protéká asi 350 km územím
sousedního Rakouska. V historickém městě Pasov se stéká s řekami Inn a Ilz (Jilec) a odtud v plné síle pokračuje nejrozmanitějším rakouským krajem Horní Rakousko až do Černého moře.
My jsme pro Vás připravili zážitkovou plavbu jeho nejúžasnější
částí, Schlögenským meandrem, na trase Pasov–Linec.
Ráno odjezd kolem 5. hod. do německého PASOVA. V Pasově
zaměníte autobus za výletní LOĎ, na jejíž palubě absolvujete
jednu z NEJKRÁSNĚJŠÍCH PLAVEB PO DUNAJI. Poplujete
kouzelným údolím Dunaje s nádhernými přírodními scenériemi
a můžete obdivovat malebná městečka, kláštery a hrady.
Poplujete kolem Krempelsteinu, budete míjet cisterciácký klášter
Engelszell, jediný trapistický klášter v Rakousku, hrad Rannaridl,
zámek Neuhaus nebo klášter Wilhering s nejkrásnějším
rakouským rokokovým kostelem. Nejočekávanějším místem
v této pětihodinové plavbě je SCHLÖGENSKÁ SMYČKA, kde se
Dunaj doslova zarývá do žulového podloží Českého masivu, který jej
nutí ke dvěma prudkým změnám směru. Dunaj se zde otáčí
o celých 180 °C a vrací se 4 km zpět. Cílem plavby je metropole
Horního Rakouska LINEC. Toto kulturní město je plné historických
památek, příjemných uliček se zajímavými muzei i cukrárnami
s vyhlášenými lineckými koláčky. Turisty je oblíbená vyhlídková
městská hora Pöstlingberg, kam je možné přejet elektrickou
úzkorozchodnou dráhou. Návrat domů mezi 22.00–23.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Ojedinělá plavba plná zážitků a fascinující nádhery křišťálů od Swarovského.
Linz – historické centrum
© Donauschiffahrt Wurm+Köck
Foto Wagner
Kód zájezdu: 991191
Kód zájezdu: 993521
CENA
28.09.
dospělý
1. 290,- Kč
dítě do 12 let
1. 090,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, plavba luxusní lodí, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 12 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
11.06.
dospělý
1. 790,- Kč
CENA
dítě do 6 let
990,- Kč
6–13 let
1. 390,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, plavba Pasov–Linec, odborný
průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 2, 3)
105
TECHNICKÁ MUZEA
SPEYER NEBO SINSHEIM
Speyer
MNICHOV LETECKÝ, TECHNICKÝ
A UMĚLECKÝ
Mnichov – letiště F. J. Strausse
1 den
foto Ondřej Petrišče
Mnichov
1 den
poznávací zájezdy
Prožijte příjemný a zajímavý den! Vydejte se s námi do nejlepších
technických muzeí v Německu. Vybrat si můžete Speyer nebo
Sinsheim.
Ráno odjezd kolem 5. hodiny do SRN. Nabízíme Vám výběr mezi
dvěma špičkovými muzei v Evropě. Automobilové a technické
muzeum v SINSHEIMU představuje největší německou soukromou
sbírku historických automobilů Maybach, Mercedesů a Bugatti,
několik stovek motocyklů, závodních a sportovních aut, letadel,
vojenských vozů, lokomotiv. Muzeu se podařilo získat nadzvukové
dopravní letadlo typu TUPOLEV TU-144, které je umístěno na střeše
muzea. Další technickou lahůdkou je francouzský CONCORDE.
V areálu muzea je kino IMAX 3D.
Technické muzeum SPEYER na ploše 15 ha vystavuje cca 3.000
kusů veškeré techniky, jako jsou letadla, auta, lodě, lokomotivy,
parní stroje, hasičská technika apod. Velkou chloubou muzea
jsou např. nákladní LETADLO AN 22, plně přístupná PONORKA
U9 o hmotnosti 466 tun a délce 46 m nebo výstavní kus
APOLLO. Velkému zájmu se těší RAKETOPLÁN BURAN, který
Rusové stavěli jako konkurenci americkým raketoplánům.
V budově Wilhelmsbau a v Liller Halle najdete největší sbírku
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ na světě, historické UNIFORMY, staré
ZBRANĚ nebo sbírku panenek a hraček. Obě plochy jsou již
zahrnuty v ceně vstupného do technického muzea, jakožto
i KINO IMAX DOME, kde se filmy promítají na polokulovitou
plochu o velikosti cca 1.000 m2. Speyer je dynamické turistické
centrum i půvabné historické město s cennými památkami jako např.
velkolepá katedrála Císařský dóm. Z technického muzea je to do
centra města pouhých cca 10 min. pěšky. Návrat domů mezi 22.00 –
23.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
foto Václav Hruška
Technické muzeum
Touha člověka po létání je snad stará jako lidstvo samo. Letadla jsou
dokonalé stroje, které nás budou vždy fascinovat.
Udělejte si s námi prima výlet do Mnichova. Z ČR odjíždíme ráno mezi
cca 5.–6. hod. ranní a naším prvním cílem je mezinárodní LETIŠTĚ
Franze Josefa Strausse v MNICHOVĚ. Letiště se 2 terminály bylo otevřeno v r. 1992 a ročně odbaví asi 25 milionů cestujících. Připravená cca
90 min. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA letiště je realizovaná pomocí
letištního autobusu. Dozvíte se zajímavosti o letišti, typech letadel,
organizaci letových řádů. Projedete také kolem hal pro odbavení
zavazadel, požárních zbrojnic, hangárů. Součástí prohlídky bývá
zastávka u největšího letadla A380 společnosti Emirates. Návštěvníci si
jej mohou vyfotografovat. Z teras vyhlídkových plošin pak budete mít
příležitost pozorovat obě vzletové a přistávací dráhy.
Odpoledne přejedeme do centra Mnichova, kde Vám dáme možnost
výběru dalšího programu. Můžete navštívit TECHNICKÉ MUZEUM,
které chrání 28 000 exponátů a řadí se mezi největší technická muzea
na světě. Prohlédnout si můžete např. šifrovací stroje Enigma, první
Benzův automobil, Stephensonovu lokomotivu „Puffing Billy“,
zdařilou rekonstrukci Guttenbergovy tiskařské dílny apod. Zajímavým
tipem je např. REZIDENČNÍ MUZEUM s bavorskými korunovačními
klenoty, královskými pokoji atd. Součástí Rezidence je mj. také
STÁTNÍ SBÍRKA EGYPTSKÉHO UMĚNÍ. Nerozhodnete-li se pro
některé z uvedených tipů na odpolední program, užijte si Mnichov
podle svého gusta např. procházkou historickým centrem, posezením
v typické hospůdce nebo v některé z mnoha kaváren-cukráren. Návrat
domů cca kolem 20.00–21.30 hod.
Změna programu vyhrazena.
Mnichov – Rezidenční muzeum
foto Ondřej Petrišče
foto
Václav Hruška
foto Václav Hruška
Kód zájezdu: 991671
30.04.
106
CENA
1. 290,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 17 EUR
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa B (viz str. 2, 3)
Kód zájezdu: 991715, 991716
09.04.
15.10.
CENA
990,- Kč
990,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 2, 3)
ZÁŽITKOVÝ MNICHOV:
FC BAYERN A BMW
FRANCKÉ KLENOTY
WÜRZBURG A ROTHENBURG
FC Bayern Mnichov
1 den
Rezidenční zámek
1 den
Würzburg – Mohan
BMW
Würzburg
Síň slávy FC Bayern Mnichov
Francké rezidenční město Würzburg, malebně rozložené po obou
březích Mohanu, proslavené coby středisko franckého vinařství, patří
se svými památkami mezi nejpůvabnější města v SRN. Dalším
unikátem je necelou hodinu jízdy vzdálené město Rothenburg, které
se dochovalo ve své středověké podobě.
Ráno odjezd kolem 6. hod. z ČR do SRN. Program zahájíme návštěvou
unikátního fotbalového stadionu ALLIANZ ARENA, který byl otevřen v roce
2005. Nezapomenutelným zážitkem bude pro všechny KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA, ve které se dozvíte mnoho zajímavostí o klubu FC Bayern
München, prohlédnete si stadion včetně kabin hráčů. Součástí komplexu
ALLIANZ ARENA je moderní muzeum FC ZÁŽITKOVÝ SVĚT. Muzeum
dokumentuje celou historii klubu FC Bayern München, vítězství, trofeje,
dresy, fotogalerii svých hráčů, kteří se stali mezinárodními hvězdami jako
např. Franz Beckenbauer, Gerd Müller aj. Rovněž bude příležitost otestovat
si vlastní umění práce s míčem. Po prohlídce stadionu přejedeme k MUZEU
BMW. Na ploše cca 5000 m2 se představí více než 120 nejatraktivnějších
modelů značky BMW.
Pokud Vás nezajímají auta, navštivte např. SEA LIFE CENTER, který je od
BMW dostupný pěšky. V asi 30 akváriích můžete pozorovat vodní živočichy jako např. hvězdice, medúzy, mořské želvy, rejnoky, žraloky apod.
Návrat domů cca 20.00–21.30 hod.
Změna programu a termínu vyhrazena.
Ráno odjezd mezi 5.00–6.00 hod. do Německa. Navštívíte staré biskupské sídlo
a mladé univerzitní město WÜRZBURG. Nejprve vystoupáme na hradby
impozantní PEVNOSTI MARIENBERG, posazené na Mariánské hoře nad
řekou Mohan, po jejíchž obou březích se Würzburg rozkládá. Otevírají se
odtud jedinečné pohledy na město. Přes KAMENNÝ MOST s 12 historickými sochami přejdete do historického centra. Má půlkruhový půdorys
a obklopují jej upravené parky. Na každém kroku tu budete míjet nádherné
barokní domy a paláce, z nichž nejhonosnější stavbou je REZIDENČNÍ
ZÁMEK (UNESCO). Je v něm 5 sálů, 1 kostel a více než 300 komnat.
Prohlídku zámku, při které uvidíte část jeho honosného zařízení, si
rozhodně nenechejte ujít! Celý rezidenční areál obklopuje park a dvorní
zahrady s kruhovou expozicí fontán, oranžerií, skleníky, barokními
sochami a kovanými branami.
Dalším magnetem je ROTHENBURG, město vyhledávané turisty z celého
světa pro svoje dokonale zachované staré středověké centrum s malými
malebnými náměstíčky, křivými hrázděnými domy, starobylými kašnami,
hrady s věžemi. Unikátní jsou volně přístupné MĚSTSKÉ HRADBY
S OCHOZY, po kterých můžete obejít takřka celé město. Jedinečný zážitek!
Každá restaurace tu nabízí francké speciality, místní piva i vína, neboť vinice
jsou přímo pod hradbami města. Rothenburg je známý jako německé město
celoročních Vánoc. S tradicí Vánoc a vývojem dekorací seznamuje NĚMECKÉ
MUZEUM VÁNOC, kde po celý rok můžete nakoupit ty nejkrásnější vánoční
ozdoby. Za návštěvu stojí určitě MUZEUM STŘEDOVĚKÉ KRIMINALISTIKY
seznamující s vývojem práva od středověku až do 19. století a představující
mučicí nástroje, tresty na pranýři apod. Návrat domů kolem 22.00–23.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
poznávací zájezdy
Zažijte fascinující prohlídku unikátního stadionu Allianz Arena
München, jehož fasáda je vytvořena z kosočtvercových vzduchových
polštářů, které při zápasech svítí v barvách domácího klubu FC
Bayern München. Ten je nejslavnějším fotbalovým klubem v SRN.
Vyhrál 22× německou Bundesligu, 4× Ligu mistrů, 1× Pohár UEFA,
1× Pohár vítězů pohárů a 14× Německý pohár.
Rothenburg – městské hradby
Sea life center
Kód zájezdu: 991711
14.05.
Kód zájezdu: 991221
CENA
dospělý
1. 390,- Kč
dítě do 13 let
1. 290,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, vstupné stadion FC Bayern, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
18.06.
CENA
1. 490,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR
Pozn.:
trasa B (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
107
ZOO NORIMBERK
& DELFINÁRIUM
NEJVĚTŠÍ DEŠTNÝ PRALES
V EVROPĚ PLNÝ ZVÍŘAT
© Zoo Nürnberg
1 den
1 den
© Zoo Leipzig
Delfín je obdivovaný inteligentní tvor. Dokáže neuvěřitelné věci.
Většina vědců delfíny považuje za stejně chytré jako lidi. Nenechte si
ujít příjemný výlet do norimberské říše zvířat, která se stala
domovem více než 3 000 zvířat a vodních živočichů z celého světa
včetně milovaných delfínů!
poznávací zájezdy
Ráno kolem cca 6. hodiny odjezd z ČR do nedalekého Norimberku
v SRN k celodenní návštěvě ZOO NORIMBERK, které zaujímá plochu
cca 70 ha. Venkovní prohlídky absolvujete příjemnou cestou
částečně lesem a mezi skalisky. Uvidíte lvy, gorily nosorožce,
žirafy, pandy červené, tučňáky, lední medvědy a další zvířata
ze všech koutů světa. Zajímavý je tropický pavilon s deštným
pralesem.
Největším lákadlem norimberské ZOO je však DELFINÁRIUM
a největší německá DELFÍNÍ LAGUNA vytvořená ze šesti propojených jezer pod širým nebem. 3× denně probíhá DELFÍNÍ SHOW,
kterou vždy s nadšením sledují malí i velcí diváci. Součástí programu s delfíny je také SHOW S LACHTANY. Program s delfíny se
nedoplácí, je obsažený v ceně vstupenky do ZOO!
Po návštěvě ZOO přejedeme na krátkou návštěvu starobylého
centra s hradem. Můžete absolvovat krátkou komentovanou
prohlídku s průvodcem, nebo si odpočinout v cukrárně u zmrzlinového poháru nebo nad šálkem kávy s norimberským perníčkem.
Návrat domů kolem cca 19.30–21.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
© Zoo Nürnberg
Norimberk
Sloní hrátky © Zoo Leipzig
© Zoo Leipzig
V roce 2013 oslavila zoologická zahrada v Lipsku 135 let od svého
založení. Je tak jednou z nejstarších německých zoo. Pyšní se
největším chovem lidoopů na světě, jejichž království se zde
rozkládá na více než 30 000 m2.
Pojeďte s námi do nedalekého LIPSKA, kde se nachází jedna z nejmodernějších ZOO na světě. Koncepcí této zoologické zahrady je
představit návštěvníkům živočichy v co nejpřirozenějším prostředí. Proto
je mnoho expozic „bez klecí“. Najdete tu více než 850 druhů zvířat!
Navštívit můžete například SLONÍ CHRÁM, MEDVĚDÍ HRAD, AKVÁRIUM, SAVANU se žirafami a dalšími kopytníky či TAJGU se sibiřskými
tygry.
Velkým lákadlem je NEJVĚTŠÍ DEŠTNÝ PRALES V EVROPĚ „Gondwanaland“, který ukazuje, jak vypadají tropické deštné lesy v Asii, Africe
a v Jižní Americe. Rozkládá se na ploše cca 2 fotbalových hřišť a do výšky
dosahuje až 35 m. Procházet se tu můžete mezi exotickými stromy
a rostlinami, přitom pozorovat asi 90 druhů exotických živočichů. Vcentru
pralesa se tyčí obří strom, který funguje jako rozhledna. Unikátní je OPIČÍ
SVĚT „Pongoland“, kde kromě goril, šimpanzů, gibbonů aj. žije také
nejrozsáhlejší populace lenochodů v Evropě.
Změna programu vyhrazena.
Akvárium
© Zoo Leipzig
Kiwara-Savanne © Zoo Leipzig
Gondwanaland © Zoo Leipzig
© Zoo Nürnberg
Kód zájezdu: 991685
Kód zájezdu: 991681
CENA
11.06.
108
dospělý
990,- Kč
CENA
dítě do 10 let
790,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 5–14 EUR
Pozn.:
trasa B (viz str. 2, 3)
ODJEZDY:
17.09.
dospělý
1. 390,- Kč
dítě do 10 let
990,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 17 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 2, 3) + Bor, Mariánské Lázně, Cheb
ODJEZDY:

Podobné dokumenty