zájmové území Přehledná situace

Transkript

zájmové území Přehledná situace
zájmové území
G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: Balt p.v.
číslo přílohy:
objednatel: Statutární město Karviná
zpracoval: Ing. Jelena Ryšková
řešitel: Ing. Šárka Šišková
schválil: Ing. Radan Šmít
měřítko 1 : 50 000
datum: prosinec 2012
2010 0116 KARVINÁ - monitoring podzemních a povrchových vod
Přehledná situace

Podobné dokumenty

apendixx_ 14001 eng - ČD

apendixx_ 14001 eng - ČD Appendix to Certificate of Registration This appendix lists the sites within the Environmental Management System of:

Více

objednavka shar pei - Quasar Kennel Shar-pei

objednavka shar pei - Quasar Kennel Shar-pei JMÉNO/FIRMA: BYDLIŠTĚ/SÍDLO: TEL.: E-MAIL: IČ: DIČ:

Více

Přepravní řád - Kangaroo Service

Přepravní řád - Kangaroo Service podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, který upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly, prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož ...

Více

Všeobecné obchodní podmínky Achilles

Všeobecné obchodní podmínky Achilles sjednaném termínu, považuje se také dodávka za splněnou. Dílo v těchto případech může zhotovitel uskladnit na účet a riziko objednatele a fakturovat objednateli. Čl.V – Doba a místo plnění 1. Doba ...

Více

REFERENČNÍ LISTY

REFERENČNÍ LISTY Finanční rozsah: 5500 kč/měsíc

Více