MC aktiv 3/2009 - MC

Komentáře

Transkript

MC aktiv 3/2009 - MC
aktiv
Časopis pro pracovníky a zákazníky společnosti MC-Bauchemie 2.2009
MC v podzemí
Technologie pro
metra světových metropolí
MC-O NÁS
Motivace díky flexibilitě
MC-AKTUÁLNĚ
Rekonstruovaný most
Ahrtalbrücke
Větší ochrana pitné vody
Hotel s jedinečnou podlahou
Specifická řešení pro
elektrárny
MC-Rusko expanduje
Vysoký výkon pokládky
potěru
MC-INOVACE
Ještě beton nebo už
téměř keramika?
MC-PERSONÁL
Vyznamenaní jubilanti
40 let věrnosti k MC
MC ÚVODNÍK
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
z chráněného prostředí v Polsku na Dálný východ – z tepla
a klidu kanceláře do tvrdé konkurence při práci obchodního
zástupce v terénu – vypadá tak
kariéra ve společnosti MC?
Dopřávat zákazníkovi inovace,
mobilitu a nové poznatky, to
vše charakterizuje firmu MC.
Takový život tedy přece není
tak neobvyklý.
Neobvyklá je naše schopnost
nesklonit hlavu, když proti
nám vane vítr. Na konci obtížného roku jsme pyšní na to, že
jsme jej zvládli lépe než mnohé
jiné firmy, o kterých se hovoří
v tisku a v televizi. Stejně jako
dříve se obejdeme bez vln propouštění, které jsou bohužel
u mnoha z našich obchodních
partnerů běžné.
Dokud budeme šetrně hospodařit a nepřestaneme být
lepší než naše konkurence,
máme šanci, že nám bude přát
štěstí. A rovněž jistá jsou také
naše pracovní místa. Na tomto
místě bych chtěl zdůraznit,
že nám rozhodujícím způsobem pomohlo mnoho dobrých
exportních zakázek.
Stavby metra a energetika,
obojí samozřejmě v mezinárodním měřítku, jsou hlavními
tématy tohoto vydání. Chceme
si i v roce 2010 zachovat optimismus.
Příjemnou zábavu při čtení a
krásný závěr roku Vám přeje
Dr. jur. Bertram R. Müller
MC O NÁS
Motivace díky flexibilitě
Sylwia Apanowics (vpravo)
se svým týmem
MC titulní stránka
Na stavbě nové linky metra číslo 4 v Sao
Paulu (zleva doprava): technický ředitel
MC-Brazílie Emilio Minoru Takagi, ředitel
Protection Technologies (PT) José Roberto
Saleme jr. a obchodní ředitel PT Dennys
Malcon Frank.
2
Srdcem každého podniku jsou zaměstnanci, jejichž kvalifikace
a motivace mají bezprostřední vliv na vnímání firmy zvenku.
Není žádným tajemstvím, že spokojení zaměstnanci, kteří
své zájmy a schopnosti náležitě podporují a používají, jsou
i pro zákazníky skutečným přínosem. Kromě nejrůznějších
pravidelných vzdělávacích akcí patří k úspěšnému konceptu
MC rovněž opouštění přímočarých kariérních cest a dobývání nových profesních oblastí – ať už změnou oddělení nebo
celého kontinentu. Pevným základem jsou plošná hierarchie a
dobře propojená mezinárodní spolupráce.
S mnoha tvářemi práce ve společnosti MC se mohou seznamovat již učni. O kvalitě vzdělávání svědčí to, že i začínající
pracovníci mohou být nejen
u návštěv zákazníků a smějí
navštěvovat veletrhy, nýbrž
že se například i budoucím průmyslovým obchodníkům poskytuje možnost naučit se aplikovat produkty. Zcela
mimořádnou šanci pro zainteresované a talentované nové
mladé pracovníky však představuje nabídka sbírat cenné
zahraniční zkušenosti v některé z dceřiných společností
MC-Bauchemie. Johannesi Binderovi se například jeho pobyt
u firmy MC-Building Chemicals
v Irsku natolik zalíbil, že tam už
od ukončení svého studia žije
a pracuje. Takové zkušenosti
v zahraničí nejen zlepšují jazykové znalosti, nýbrž i podporují lepší chápání souvislostí
mezi společnostmi MC a vytvářejí interkulturní výměně zcela
osobní rovinu.
MC O NÁS
Jsme globální
To může potvrdit i Sylwia Apanowics. Přímo po svém studiu chemie v Polsku získala v
roce 1994 – jako všichni noví
zaměstnanci – na začátku své
činnosti v MC v rámci základního vzdělávacího kurzu
v Bottropu rozsáhlý přehled
o firmě dříve, než při budování společnosti MC-Bauchemie Polsko vykonala průkopnické práce. Její úkoly tehdy
sahaly od nákupu materiálu přes adaptaci a specializaci receptur až po kontrolu
jakosti surovin a hotových produktů. Poté co se dceřiná firma
v Polsku dobře etablovala, hledala nové výzvy a nalezla je
v mezinárodní rodině MC. Bylo
jí totiž nabídnuto místo technické manažerky v Malajsii.
Od června minulého roku je
tam zodpovědná za zlepšování
kontroly jakosti surovin a hotových produktů, vývoj nových
receptur a přizpůsobení stávajících receptur místním klimatickým poměrům. „Zaznamenali jsme zde jak u kontroly
jakosti tak i v oblasti vývoje
velký pokrok“, pyšně uvádí
40tiletá chemička. „To spočívá především v našem dobrém týmovém duchu. Malajsie je multikulturní společnost,
která se odráží i ve firmě. Spolupráce s lidmi z různých kultur
a národností je vždy zajímavá
a inspirující. Díky velkorysým
kolegům se Malajsie stala mým
druhým domovem.“
Vysoký potenciál
Tak daleko jako Sylwia Apanowics nemusel odejít stavební inženýr Daniel Stirnimann. Cesta tohoto rodilého
Švýcara vedla po studiu, práci
asistenta na Institutu masivních staveb Univerzity v Lausanne a jednoročním studiu
ruštiny v Kyjevě nejprve k poradenské firmě velkého cementářského koncernu ve Švýcarsku. Jelikož se tento 28letý muž
v minulém roce oženil, hledal jako odborník na východní
Evropu činnost, která bude
blíže operativnímu obchodu.
Od dubna 2009 nyní působí
v MC. Po důkladném zapracování ve firmě se přestěhoval do Essenu.Jako produktový manažer injektážní
technologie provádí školení,
vede přednášky a má na starosti například zkušební plochy zhotovené z produktů MCBallastbond v Severním Irsku
jakož i v tunelu v australském
Brisbane. Těžiště jeho práce
spočívá v přednostně podporovaném zpracování mezinárodních injektážních projektů,
v roce 2011 má pak převzít
řízení firmy MC-Švýcarsko.
Daniel Stirnimann, produktový
manažer injektážní technologie
odborným poradcem divize
PT se zaměřením na vodu a
odpadní vodu v servisním centru Esslingen. Takové změny
rozšiřují nejen kvalifikační
základnu zaměstnanců, nýbrž i
zvyšují jejich motivaci a spokojenost, protože opouštějí vyšlapané cestičky a mohou v závislosti na svých zájmech přijímat
nové výzvy.
Situace win-win
„V druhém učňovském roce svého vzdělávání na průmyslového
obchodníka jsem dostala šanci pracovat měsíc ve firmě ISOCRONMC ve španělské Valencii. Všichni zaměstnanci mě přijali velmi přátelsky a srdečně. Znalosti španělského jazyka jsem si přivezla s sebou,
a tak mi už po několika dnech nepřidalo těžké plnit takové úkoly jako
bylo zpracování faktur a překlad technických datových záznamů
pomocí technické služby. V blízké vesnici, kde jsem měla ubytování,
jsem se seznamovala s každodenním životem a kulturou země a lidí.
Ve volném čase jsem samozřejmě poznávala i mnoho pamětihodností Valencie jako katedrály, monumenty a muzea. Velký dojem na
mě přitom udělalo známé akvárium „Oceanografico“. Celkově byl
měsíc ve Španělsku profesní a soukromou zkušeností, bez které bych
nechtěla být.“
Ina Pisarew, učnice
Kromě kariérních cest, které
vedou do exotických zemí
nebo kolem celého světa, existují interně v rámci MC další
alternativy, jak se profesně orientovat zcela nově. Patří sem
například i profesní změny
bývalých pracovníků vnitřního
provozu, kteří nyní úspěšně
pracují v terénu jako obchodní
zástupci. Například Ralf Röwer
– nyní odborný poradce Oxal
v Severním Porýní-Vestfálsku – byl dříve referentem
divize Construction Chemical
(CC). Frank Schöntaube opustil vedení dispozice a částečně
logistiky, aby se stal součástí
managementu pro klíčové
zákazníky v divizi Protection
Technologies (PT) a Thomas
Pfäffle, který nejprve absolvoval vzdělání na průmyslového
obchodníka v Bottropu, je nyní
3
MC AKTUÁLNĚ
Rekonstruovaný most Ahrtalbrücke
Průměrně 65.000 vozidel projede denně přes most
Ahrtalbrücke, který je součástí dálnice A 61. Tato zátěž jakož
i povětrnostní vlivy a vlivy životního prostředí vedly ke značnému poškození betonového povrchu, takže most musel být
rozsáhlým způsobem rekonstruován. Rovněž při závěrečné
povrchové ochraně vsadila realizační firma na systém z programu MC.
Most AHRTALBRÜCKE
země: Německo
poloha: dálnice A 61
mezi městy Bad Neuenahr
a Sinzig
Délka: 1.522 m
Maximální výška: 54 m
Doba výstavby:
1973 – 1976
Generální oprava:
2006 – 2009
4
Po 30 letech užívání byly při
běžných kontrolách zjištěny
větší škody na betonovém
povrchu mostu. Proto byla
v srpnu 2006 zahájena generální oprava. Zahrnovala částečnou reprofilaci podhledů,
párů a zhlaví pilířů. Realizací
byla pověřena firma Schachtbau Nordhausen GmbH, která
k opravě betonu použila nejrůznější produkty z programu
MC.
Mimořádnou výzvu představoval nátěr přibližně 100.000 m²
betonové plochy, neboť musel
být prováděn ve velké výšce na
předem reprofilovaných podhledech a zhlaví pilířů. Práce se
prováděly z pojízdného lešení,
které bylo zavěšeno na mostě.
Byla zde vyloučena konveční
metoda, při které se povrchová
ochrana nanáší v jednom pracovním kroku. Místo toho se
pracovalo po úsecích, aby
mohlo být s lešením pojížděno.
Pro rychlý stavební pokrok
muselo být zpracování prováděno v nejkratší možné době,
přičemž pro systém ochrany
povrchu byly zvoleny výrobky
Nafufill KM 110/ Nafufill BS.
Jelikož jsou tyto produkty
dokonale vzájemně sladěny,
byla možná „konečná úprava
v rámci systému“, ze které
vyplývá rozhodující časová
výhoda: již hodinu po nanesení
lze aplikovat jemnou maltu
Nafufill KM 110 s produktem
Nafufill BS.
Tímto způsobem byl most
postupně renovován.
Od konce stavebních prací
v dubnu 2009 je most
Ahrtalbrücke co nejlépe chráněn a byla opět obnovena jeho
trvanlivost.
MC AKTUÁLNĚ
Větší ochrana pitné vody
Ačkoli platí v oblasti zásobování pitnou vodou nejpřísnější
předpisy, dochází neustále u tenkovrstvých malt často používaných v nádržích na čistou vodu ke vzniku sraženin způsobených vodní zátěží. Proto vyvinula MC-Bauchemie kombinaci
pojiv, která vede ke vzniku velmi hutných vrstev a která nevykazuje tyto problémy. Na trhu je už po tomto novém produktu
velká poptávka.
Požadavky na povrch nádrží na
pitnou vodu jsou na základě
dalekosáhlých následků možných znečištění vysoké: kvalita vody nesmí být negativně
ovlivněna ani chemicky, ani
fyzikálně, ani biologicky. Proto
jsou předepsány pro plochy,
které přijdou do kontaktu s pitnou vodou, výhradně zdravotně nezávadné stavební
materiály. Jak však prokázal
vědecký výzkum katedry pro
kvalitu vody a odpadové hospodářství Univerzity Ludwiga
Maximiliána v Mnichově prováděný ve spolupráci s výzkumným ústavem cementářského
průmyslu, částečně se rozmočují tenkovrstvé malty již po
několika měsících zatížení pitnou vodou. Minimální odolnost proti hydrolýze, to byl
výsledek šetření iniciovaného
Německým sdružením plyná-
renského průmyslu a vodohospodářství (DVGW), který
je třeba vyvozovat z použití
organických součástí ke stabilizaci malty. Tyto součásti byly
použity proto, aby se zabránilo stékání malty při procesu
nanášení. Tím se značně zvýšila hodnota voda/cement,
což mělo zase za následek
nárůst podílu kapilárních
pórů v ztvrdlém cementovém
tmelu a značné zvýšení celkové pórovitosti ve struktuře
malty. Nepropustnost maltové
vrstvy se stále více zmenšovala,
což vedlo k typickému hnědému zbarvení a v neposlední
řadě k úplnému rozpuštění.
Na základě těchto poznatků
stanovilo DVGW v pracovním pokynu W 300 technické
požadavky na použití a zpracování cementových malt
v oblasti pitné vody. Je třeba je
PŘÍKLAD NÁDRŽE NA ČISTOU VODU DONNERSCHWEE
Vodní věž v oldenburské městské čtvrti Donnerschwee je jedním z nejdále viditelných symbolů města. První vodní komora
RWB byla nyní sanována pomocí produktů MC-RIM PW. Konkrétně se MCRIM PW 20 použil jako náhrada betonu, MCRIM PW 10 jako systém ochrany povrchu ve vertikální oblasti
a v oblasti nad hlavou jakož i MC-RIM PW 30 jako povrchová
ochrana v horizontální oblasti. Jak vyplynulo ze zkušebních
měření, dosahují nátěry značně nižších než předepsaných mezních hodnot voda/cement pro vyzdívací malty (v/c)eq ≤ 0,50.
S obsahem pórů v čerstvé maltě hluboko pod požadovanými
5 objemovými procenty vykazují použité materiály vynikající nepropustnost. Důležitým kritériem při opatřování nádrží
na pitnou vodu minerálními nátěry představuje celková pórovitost. Předepsáno je, že pórovitost vyzdívací malty zjištěná
rtuťovým tlakovým porosimetrem do 2.000 bar po 28denním
skladování vody a 24hodinovém sušení ve vakuu musí být ≤ 12
objemových procent. Zde potvrzené hodnoty jsou se < 6 objemovými procenty hluboko pod předepsanými mezními hodnotami a značně tak přesahují stanovené požadavky.
dodržovat při plánování a realizaci jakož i při jakékoli opravě
nádrží na čistou vodu.
Povrchová ochrana díky
technologii DySC®
Se systémem povrchové
ochrany MC-RIM PW je nyní
k dispozici minerální nátěr,
jehož nepropustnost a odolnost se po zpracování zvětšuje a tak vytváří vynikající
dlouhodobou ochranu. Tato
mimořádná vlastnost materiálu vychází ze zcela nové kombinace pojiv vyvinuté společností MC-Bauchemie, která
už zaznamenala pod patentově chráněnou značkou technologie DySC® (Dynamic SynCristallisation) velké úspěchy
v oblasti nátěrů stavebních
objektů určených na pitnou
vodu. Matrice pojiv se rekrystalizací a minerálními novotvary zjemňuje. Nanočástice působí jako krystalizační
zárodky, které vedou k fázovým novotvarům a tím k mineralizaci struktury malty. Z pórového roztoku se v alkalických
oblastech vytvoří gely, které
matrici malty navíc zpevní
a utěsní. Díky tomu celková
pórovitost v nátěru nenarůstá
jako u běžných maltových
nátěrů, nýbrž naopak klesá,
jak prokázal nezávislý institut při dlouhodobých výzkumech prováděných v období
24 měsíců. Kryptokrystalické
gely jsou s krystalovými fázemi
v dynamické rovnováze, takže
neustále dochází ke vzniku
minerálních novotvarů, které
zajišťují dlouhodobou ochranu
a mimořádnou odolnost proti
sraženinám. Konáním meziná-
rodního sympozia o pitné vodě
v uplynulém roce a organizováním seminářů pro zpracovatele jakož i v rámci veletrhů a
přednášek informuje MC-Bauchemie provozovatele nádrží
na čistou vodu, projektanty
a zpracovatele o technických
a stavebně-fyzikálních výhodách tohoto nového ochranného systému. Četné reference v Německu, Rakousku,
Švýcarsku a dokonce i v Africe
svědčí o kvalitě dlouhodobého
a maximálně spolehlivého
ochranného systému, který se
v celém světě stále více prosazuje v oblasti nádrží na pitnou
vodu jako jeden z nejmodernějších systémů vůbec.
5
MC REPORTÁŽ
MC v podzemí
Technologie pro metra světových metropolí
Ekonomická a finanční krize radikálně zabrzdila růst v celém světě. Mnoho států zahájilo v boji
proti krizi rozsáhlé konjukturální programy, jejichž prostředky z velké části plynou do trvalého
zlepšování infrastruktury. Právě v oblasti dopravy a zejména zde při výstavbě metra se v celém
světě více pracuje na četných projektech, které byly dříve kvůli chybějícím prostředkům dány k
ledu – a MC je přitom.
Mimořádně patrný je tento
vývoj v Brazílii, která již několik let sází na plynulý růst. Poté
co se této jihoamerické zemi
podařilo v prvním kroku snížit
inflaci, zaznamenává s konjukturálním programem PAC
(Plano de aceleração do crescimento) již od roku 2007 urychlený, trvalý ekonomický růst,
který každoročně překračuje
5% hranici. Byly-li pro období
let 2007 až 2010 nejprve plánovány prostředky téměř 500
miliard BRL (194 miliard EUR),
byl rozpočet během krize navýšen už na téměř 650 miliard
BRL (252 miliard EUR). Těžištěm je rozšíření městské infrastruktury. Především zlepšení
dopravních cest je pod zorným
úhlem nadcházejících velkých
událostí naléhavé. V Brazílii se
bude v roce 2014 konat mistrovství světa v kopané a v roce
2016 v Rio de Janeiru letní
olympijské hry.
6
Metropolitano de Sao Paulo
Zejména regionu metropole
Sao Paulo, největší průmyslové
aglomeraci Latinské Ameriky s
19,2 milióny obyvatel, hrozí definitivní dopravní kolaps. Jen zde
jezdí 25 % všech vozidel registrovaných v Brazílii. I přes silniční okruh, velké silniční tunely
a rozšířené výpadové komunikace neustále dochází k téměř
nekonečným dopravním
zácpám, ačkoli již dnes využívají
více než tři milióny lidí denně
rozsáhlou síť metra sestávající ze 55 stanic. Metro otevřené
v roce 1974, které má celkovou délku tras 61,3 km, může na
svých čtyřech linkách ve vnitřním městě dosud přepravovat jen část cestujících městské
veřejné dopravy. V rámci konjukturálního programu bude síť
metra do roku 2013 doplněna
o 12,8 km dlouhou linku, dvě
další trasy se rozšíří. MC-Bau-
chemie Brazílie doprovází rozvoj metra v Sao Paulu již od roku
2001. Denně se zde při sanačních opatřeních a nové výstavbě
používají produkty MC. Zpracovatelé, kteří na základě dlouhodobých smluv průběžné práce
provádějí, mají od provozovatele Companhia do Metropolitano de Sao Paulo zadání,
s jakými technikami a s jakým
materiálem mají práce realizovat. V oblasti injektážní technologie, sanačních malt a ošetření betonu jsou to výhradně
produktové systémy MC, které
se zde již léta úspěšně používají. MC-Baucheie Brazílie se
neustále podílí i na projektech
novostaveb.
Od konce roku 2004 se buduje
nová linka číslo 4 ze stanice Luz
do stanice Vila Sonia. V roce
2010 má být zahájen provoz
nejprve na dílčí trase, do roku
2013 bude tato linka dokon-
čena. Linka číslo 2 se momentálně rozšiřuje až do stanice
Tatuapé, linka číslo 5 vedoucí
z okraje města má být napojena na celkovou síť a ve stanicích Santa Cruz či Chácara Klabin spojena s linkami číslo 1 a
2. Zde se používají především
přísady do betonu jako například urychlovače stříkaného
betonu a plastifikátory nové
generace MC-Power-Flow.
V několika stanicích jsou opatřeny i silně namáhané podlahy
produktem MC-DUR.
Úspěch MC v Brazílii
Nejen v oblasti Sao Paulo pracuje MC-Brazílie pod vedením jednatele a národního
manažera Jaquese Pinto velice
úspěšně. Byl-li rok 2008 rekordním rokem, bude rok 2009
zakončen 43 % nárůstem nad
plán. Úspěch se ale projevuje
i v tom, že se počet zaměstnanců za poslední tři roky
zdvojnásobil na cca 100 pracovníků. Navíc má firma, která
má k dispozici v průmyslové
zóně vzdálené cca 40 km od
centra města tovární halu o
velikosti 2.500 m2 a administrativní budovu o ploše cca
700 m2, zvýšenou potřebu
místa. Poté co byl sklad již koncem roku 2008 rozšířen o 800
m2, koupila firma v dubnu
pozemek o rozloze dalších
17.000 m2. Do nového areálu se má po částečné demolici starého stavebního fondu
přemístit kapalná produkce.
Navíc se zde plánuje nové
vzdělávací středisko, ve kterém se bude moci konat několik školicích akcí současně.
Dosud byla k dispozici pouze
50 m2 velká místnost s demonstrační plochou. Takto se připravuje brazilská MC, která i
přes ekonomickou krizi téměř
zdvojnásobila svůj obrat ve
srovnání s rovněž mimořádně
úspěšným předchozím rokem,
na další výzvy, které v Brazílii
mimo jiné v rámci konjukturního programu PAC vyvstanou.
Další projekty infrastruktury
Sem patří nejen různé části
dálničního okruhu Rodoanel v
Sao Paulu, výstavba a sanace
přehradních hrází jakož i další
projekty v oblasti zásobování vodou a likvidace odpadních vod. Těžiště zde spočívá
ze dvou třetin v novostavbě a
sanaci čističek odpadních vod,
ale i nádrže na pitnou vodu
tvoří důležitou oblast působení. Malou kapkou hořkosti je
posunutí soukromých investic
v oblasti průmyslových podlah
podmíněné krizí. Další oblasti
nasazení velmi dobře připraveného a vysoce motivovaného
týmu jsou stále více i zakázky
v oblastech jižní Brazílie, kde
firma dosud působila méně.
Zde jsou v popředí zájmu především stavba silnic a mostů
jakož i rozšiřování přístavů.
Patří sem i stavební a sanační
akce u dalších provozovatelů
metra ve všech částech země
jako například v olympijském
městě Rio de Janeiro, v Salvadoru, Porto Alegre, Recife
a Fortaleza jakož i v Caracasu
v sousední Venezuele.
Produkty MC pro metra světa
To, že MC-Bauchemie právě
v oblasti rozšiřování a sanace
metra stanoví v celém světě
standardy, ukazuje účast firmy
na četných projektech metra,
které sahají od Düsseldorfu,
přes Porto, Sevillu, Vídeň, Varšavu, Budapešť, Sofii až do Singapuru, Taiwanu a Indie.
MC například pravidelně
dodává pro „Metro do Porto“
v Portugalsku uvedené do provozu v roce 2002 injektážní
technologii a injektážní pryskyřice pro sanaci různých stanic. Při rozšiřování nadzemních částí a stanic se používá
Emcephob NanoPerm jako
povrchová ochrana s účinkem
ochrany proti graffiti – tento
produkt byl už použit na známém koncertním domě „Casa
da Musica“ v Portu.
V tunelech metra hlavního
města Lisabon se stejně jako
ve španělské Valencii pravidelně používá injektážní technologie k ochraně před vsakováním vody. Při výstavbě metra
v baskickém Bilbau se použily
ke snížení doby schnutí urychlovače stříkaného betonu od
firmy MC. Na základě dobrých zkušeností s produkty
MC sázejí i dopravní podniky
Madridu, Barcelony, Malagy a
Sevilly na know-how společnosti MC. K evropským zákazníkům v oblasti metra patří
kromě toho metra v Paříži a
Aténách.
7
Intenzivní péče o zákazníky
Faktor, který nelze podcenit,
představuje při zadávání zakázek především péče ze strany
MC. Vedle vnitropodnikových
seminářů, které se konají na
místě – například ve Valencii nebo Bilbau, mají potencionální zákazníci možnost se
zúčastnit školení v zemi a prohlédnout si referenční objekty
nebo vést individuální informační a poradenské pohovory
v Německu. Takto se realizovala spolupráce s jedním španělským generálním dodavatelem, který produkty firmy MC
použil pro metro realizované
v roce 2007 v severoafrickém
Algieru.
Metro ve střední a východní
Evropě
Rovněž ve střední a východní
Evropě je firma aktivní v oblasti
výstavby metra a sanace. Působišti jsou zde aktuálně především Budapešť, Sofie a Varšava.
Na novostavbu 7,4 km dlouhé
trasy budapešťské linky M 4,
která bude po svém dokončení
v roce 2010 první plně automatickou linkou metra s provozem bez řidiče v Maďarsku,
dodá MC přísady do betonu
pro tybinkové části tunelů
metra. Volba zde padla na MC,
protože jako jediná dokázala
zajistit rychlý vývoj pevnosti
8
bez použití urychlovače a současně vysokou odolnost proti
sulfátům.
Pro bulharskou Sofii vyvinula
firma pro rozšíření metra hlavního města nacházejícího se
v provozu teprve několik let,
které se momentálně realizuje
ve středu města s vysokým tlakem, nedávno dokonce zcela
novou technologii urychlovače
stříkaného betonu. MC pracuje
i pro varšavské metro, jehož
23,1 km dlouhou, dosud jedinou linku denně využívá téměř
půl miliónu obyvatel a návštěvníků polského hlavního města.
Na železobetonovou konstrukci pro nové stanice „Centrum“ a „Wilsonovo náměstí“
se použijí přísady do betonu
Centrament P40 a Centrament
Retard 350. Dosud bylo dokončeno již 32.000 m2. Do roku
2016 má být navíc vybudována
kompletní druhá linka, aby ulevila dopravě v aglomeraci Varšavy.
Dalším staveništěm MC je
Vídeňské metro, jehož původní
plánování jako „podzemní
železnice“ sahá až do roku
1840. Rozsáhlý projekt byl
ovšem realizován až v roce
1968. V současné době poskytuje síť metra cca 2,4 miliónům
obyvatel aglomerace Vídně
– což ostatně odpovídá více
než jedné čtvrtině obyvatelstva Rakouska – pět linek o cel-
kové délce 69,5 km a 84 stanic.
Některé z těchto stanic jsou
opatřeny na celkem 25.000 m2
povrchovou ochranou Emcephob Nanoperm, která rovněž
poskytuje účinnou ochranu
před nežádoucím graffiti. Právě
probíhá výběrové řízení na dalších 30.000-40.000 m2, neboť
síť tras má být do roku 2019
rozšířena na 90 km. Vídeňské
metro bylo v roce 1998 v rámci
mezinárodní leasingové
smlouvy prodáno jedné americké finanční společnosti.
Německé projekty metra
Samozřejmě se MC účastní i
projektů metra v rodné zemi
firmy. Momentálně se soustředí činnost na metropole
Severního Porýní-Vestfálska
Kolín nad Rýnem, Düsseldorf a
Essen. Nový ukázkový projekt
městské infrastruktury zemského hlavního města je 3,4 km
dlouhá tak zvaná „Wehrhahnlinie“, která povede pod centrem
Düsseldorfu. Po dokončení
v roce 2014 přepraví denně přibližně 50.000 cestujících a tím
současně nahradí pět tramvajových linek. Při výstavbě linky
se použijí především přísady
do betonu firmy MC.
Asijští zákazníci metra
K dlouhému seznamu podzemních drah v celém světě,
které používají produkty firmy
MC, patří vedle Indie i oba asijští tygři Taiwan s Singapur.
Jako nejmenší stát v jihovýchodní Asii má Singapur hustý
systém místní dopravy, který se
soustavně rozšiřuje. Patří sem
i síť metra, která se zde nazývá
Mass Rapid Transit. Metro otevřené před více než 20 lety se
od té doby neustále zvětšovalo
a poskytuje téměř pěti miliónům obyvatel, kteří žijí v harmonické multikulturní společnosti Číňanů, Malajců a Indů,
momentálně celkem tři linky
o celkové délce 106,8 km a 6,4
km dlouhý airport shuttle.
V současné době ještě probíhají stavební práce na nové
circle line, která bude obklopovat celé centrum a síť tras
doplní o dalších 34 km a 30
dalších stanic. Zde se podílí MC
v oblasti injektážní technologie. Produkty jako MC-Injekt GL
95 TX-TR nebo MC-Injekt 2700
se například používají k tomu,
aby uzavřely spáry mezi tybinkovými prvky a chránily proti
pronikání vlhkosti do tunelu.
MC-AKTUÁLNĚ
Hotel s jedinečnou podlahou
Slovensko se připravuje na konání mistrovství světa v ledním
hokeji v roce 2011. Patří sem i rozšíření a modernizace hotelových kapacit. Zde vyniká hotel Yasmin v Košicích přestavěný
na designový hotel. Mimořádnou pozornost vyvolá podlaha
ve foyer, při jejíž pokládce byly použity produkty MC.
Vedle Bratislavy je východoslovenské město Košice místem
konání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2011. K příjemnému pobytu návštěvníků,
kteří přicestují na tuto sportovní událost z tuzemska i ze
zahraničí, se značně investuje
do rozšíření infrastruktury. Patří
sem v první řadě vytvoření
dostatečného množství ubytovacích kapacit. Proto se v Košicích buduje mnoho nových
hotelů a stávající hotely – jako
například hotel Yasmin – se
modernizují.
Plány předpokládají přestavbu
na čtyřhvězdičkový designový
hotel. Po téměř dvouleté době
výstavby byl hotel otevřen
v dubnu 2009. Má k dispozici
153 luxusně zařízených a nejmodernější technikou vybavených pokojů a 13 apartmánů,
dvě restaurace, kongresové
centrum se sedmi konferenčními sály a wellness.
Mozaika z čínského hrubozrnného štěrku
Při úpravě foyer kladla architektonická kancelář Mimolimit
z Prahy mimořádný důraz na
reprezentativní vzhled.
Měla zde vzniknout jedinečná
podlaha, jaká dosud neexistovala. Volba zodpovědného
architekta Miloše Munzara
padla na kruhovitě položenou
oblázkovou mozaiku z čínského hrubozrnného štěrku.
Tento materiál je vysoký 8 a 10
mm a dodává se kvůli jednodušší pokládce na síťkách. Pro-
blém představovaly meziprostory mezi oblázky, které měly
být po pokládce vyspárovány.
Kvůli nerovnoměrné struktuře
oblázkové mozaiky činil podíl
spárovací hmoty 40 % na m².
Běžná spárovací malta zde byla
vyloučena, protože nevykazuje
potřebnou pevnost. Kromě
toho měla být podlaha maximálně pevná a odolávat nejtvrdšímu zatížení.
Řešení na míru
Již ve fázi plánování byl přizván
Pavol Bášti ze slovenské MCBauchemie s.r.o. Vyvinul řešení
na míru, které předpokládalo,
že meziprostory mezi oblázky
budou realizovány produktem
MC-DUR 1252.
Jedná se přitom o odolnou
vrstvu z epoxidové pryskyřice,
která se používá i na plochy
v parkovacích domech a na
průmyslové podlahy. Pro tento
speciální případ poskytuje ty
výhody, že je dobře zatížitelná
Pavol Bášti, obchodní zástupce
MC-Bauchemie s.r.o.
a odolná proti UV záření. Navíc
je tento materiál lehce pružný,
takže ani při větších a rozdílných vzdálenostech spár nelze
očekávat tvorbu trhlin.
„Nejprve jsme vytvořili několik
vzorků a prezentovali jsme je
architektovi“, říká Bášti,
„ten se potom rozhodl pro
konkrétní strukturu a barevný
odstín pryskyřičného materiálu
v krystalově šedé barvě (RAL
7039). V návaznosti na to jsem
na tomto základě vypracoval
úplně nový seznam prací pro
tuto stavební akci.“
Bášti svojí radou k dispozici a
sledoval pokračování prací.
Po zbroušení byl nanesen průhledný vysokohodnotný uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice - MC-DUR 1204. Sloužil
k vyhlazení menších nerovností, které se v oblázcích
nacházely. Výsledkem je jedinečná podlaha se zajímavou
strukturou a zcela hladkým a
rovným povrchem. Hosté jsou
z ní nadšeni.
Realizace se ujala firma Z.O.S.
spol.s r.o. z Košic, která se specializuje na průmyslové podlahy.
Během jednoho měsíce byla
plocha 121 m² obložena oblázkovou mozaikou. Práce byly
prováděny pod velkým časovým tlakem, protože bylo
krátce před termínem otevření
hotelu. Po aplikaci produktu
MC-DUR 1252 dva zaměstnanci
zpracovatele podlahu během
šesti dnů dle plánu zbrousili.
Během této doby jim byl Pavol
9
S moderními materiály a výrobními postupy jsme dnes
schopni vyrobit ultra vysokohodnotné betony (Ultra High
Performance Concrete – UHPC). K tomu musí být optimalizovány všechny parametry receptury betonu pomocí počítačově řízené modelace. S produktovým systémem Centrilit NC
vyvinula MC-Bauchemie nový materiál na bázi hlinitokřemičitanu, který v nano oblasti struktury betonu trvale zlepšuje
jeho vlastnosti a otevírá bránu pro tyto špičkové technické
produkty. Ve spolupráci s inženýrskou kanceláří G.tecz Kassel
se dokonce podařilo vyvinout materiál s vlastnostmi podobnými keramice.
Jako ultra vysokohodnotné se
označují betony, které dosahují pevnosti v tlaku nad rámec
třídy pevnosti C 100/115 definované v normě DIN EN 206-1.
Přitom je zde třeba oproti normálnímu betonu nastavit celou
řadu parametrů specifických
pro beton. Jako maximálně
komplexní se ukázalo vzájemné působení součástí směsi
mezi sebou. Při optimálním
složení a dodržení speciálních
opatření k zajištění kvality lze
dosáhnout pevnosti v tlaku až
250 N/mm² i za staveništních
podmínek. Termickým dodatečným ošetřením bude na
základě vývoje dosaženo pevnosti v tlaku 800 N/mm².
Vysoká pevnost
a nepropustnost
Ve srovnání s normálním betonem vykazují nosné struktury z UHPC o 30 až 50 %
sníženou vlastní hmotnost.
Vysoká pevnost umožňuje
podstatně lehčí, filigránské a
přesto vysoce nosné jakož i
trvalé betonové stavby. To znamená například u hal estetičtější podpěrné konstrukce a u
domů více užitného prostoru
díky tenčím stěnám. Navíc má
UHPC velmi vysokou hustotu
struktury, která při optimální
výrobě a dodatečném ošetření nemá téměř žádné póry.
Zatímco normální beton má
obvykle podíl kapilárních pórů
15 objemových procent, je to
u UHPC pouze 1,5 až 1,8 objemových procent. Díky tomu je
10
ultra vysokohodnotný beton
prakticky nepropustný pro
kapaliny, plyny a chloridy. To
umožňuje použití v oblastech
působících na beton agresivně
jako například ve výstavbě
kanalizací a zařízení odpadních
vod. Bylo-li ve vývoji UHPC po
dlouhou dobu v popředí zvýšení pevnosti v tlaku, bude
nyní kladen větší důraz na
parametry betonu jako jsou
modul elastičnosti, pevnost
v tahu a trvanlivost.
První přísada
UHPC s povolením
Zatímco u vysokohodnotných betonů se dosud pracovalo s příměsmi do betonu
jako jsou například silikový
prach, uvedla MC na trh
novou příměs Centrilit NC na
výrobu ultra vysokohodnotných betonů, což je nanokrystalizátor, který má oproti silikové technologii nejen značné
výhody v pevnosti, odolnosti
proti kyselinám a chemikáliím, nýbrž je i první příměsí
do betonu UHPC na bázi hlinitokřemičitanu, která v Evropě
získala povolení stavebního
dozoru.
Společný výzkum
Společně s výzkumnou a vývojovou firmou G.tecz Kassel pracuje MC na dalším vývoji příměsí do UHPC. Inženýrská
kancelář založená dr. Thomasem Teichmanem a dr. Gregorem Zimmermannem se
zabývá už několik let optimali-
zací receptur ultra vysokohodnotných betonů, tak zvanou
Quantzovou technologií. Oba
jednatelé promovali na Univerzitě v Kasselu na téma UHPC
a nyní chtějí výsledek svých
disertací realizovat v praxi.
Vysoká škola v Kasselu vede
výzkum UHPC a koordinuje příslušný program Německého
výzkumného sdružení. Má
k dispozici přibližně devět miliónů Euro a má přispět k tomu,
aby se UHPC mohl stál normální stavební technologií.
egidnä
Vynikající vlastnosti
Při hledání inovačních materiálů narazila kancelář G.tecz
na Centrilit NC a zjistila, že
betony s touto příměsí vykazují právě ve vztahu k optimalizaci matrice vynikající vlastnosti. Odborníci ze společností
G.tecz a MC rychle našli spo-
e
Centr
MC INOVACE
Hochleis
wird neu
bauaufsichtlich
Ještě beton nebo už téměř keramika?
Betongefüges bi
von Schadstoffe
hafte Betone in
mit Centrilit NC
Mit Centrilit NC w
Centril
Hochleistun
wird neu de
lečný základ plodné spolupráce. V rámci ní zkoumala
inženýrská kancelář s vlastními
výchozími materiály působení
produktu Centrilit NC ve strukturně optimalizovaných vícesložkových systémech nové
třídy betonu UHPC. Při předběžných zkouškách na betonech bez vláken, které byly
optimalizovány speciálně upravenými hustotami uložení
a tloušťkami vodních filmů,
naměřena pevnost v tahu při
ohybu více než 20N/mm².
Tyto výsledky byly reprodukovány v rozsáhlých porovnávacích zkouškách a dále
zlepšovány. Na základě vědeckých metod a metod prováděných pomocí výpočetní a
laboratorní techniky umožňuje Quantzova technologie,
OBLASTI POUŽITÍ PRODUKTU CENTRILIT
Know-how ultra vysokohodnotných betonů je zajímavé zejména
pro průmysl prefabrikátů. Právě pro stavební dílce, které musí
vykazovat vysokou hustotu a pevnost jakož i další vlastnosti
podobné keramice, je Centrilit NC ideální. Navíc se s touto příměsí
dosahuje světlejších betonových ploch než s běžnými technologiemi. I u betonu pro oblast odpadních vod je Centrilit NC skutečným pokrokem a to především se svými mimořádnými vlastnostmi vzhledem k nepropustnosti a zvýšené odolnosti proti
chemikáliím a kyselinám.
Dosažená dlouhá životnost betonových dílců v čističkách a betonových trub v kanalizačních sítích vede v provozu k vysokým
úsporám nákladů díky značně prodlouženým intervalům údržby.
se zahrnutím hustoty uložení
pevných látek, tloušťky vodního filmu a částic pevných
látek, objevit značné výkonové
rezervy v systému jemných
látek cementových materiálů
a stavebních hmot. Bylo tak
možno dosáhnout optimální
hustoty uložení v rámci matrice ztvrdlého cementového
tmelu až do nano oblasti.
Na základě těchto úspěšných
předběžných zkoušek se obě
firmy rozhodly zahájit úzkou
spolupráci. V rámci ní vyvíjejí
společně na základě sestavení
specifického know-how nový
UHPC. Kromě dr. Teichmanna
a dr. Zimmermanna z firmy
G.tecz spolupracuje na tomto
výzkumném projektu také
Eugen Kleen, vedoucí vývoje
minerálních stavebních hmot
a přísad do betonu společnosti
MC. MC poskytuje materiály a
metody, G.tecz zajišťuje modelaci a inženýrskou techniku.
bauaufsichtlich zugel
Za použití bednění ze skla
Betongefüges
bis in de
získá
beton dokonce povrch,
který se zrcadlí. To znamená, že
Schadstoffen
tytovon
betony
mají vysokou hus- und
totu a pevnost jako keramicky
pálený materiál. Jelikož se
z keramiky dosud nedají vyrábět velkoformátové stavební
dílce, byla by s novou technologií UHPC firem G.tecz a MC
poprvé možná i výroba větších
stavebních dílců s vlastnostmi
podobnými keramice.
hafte Betone in einer n
Centrilit NC
mit Centrilit NC heller
Mit Centrilit NC wird Ihr
Centrilit NC
www.
Výhoda pro uživatele
MC bude výrobce prefabrikátů a betonových trub v rámci seminářů školit ohledně nové technologie betonu, aby jejich výrobu
bylo možno optimalizovat na použití ultra vysokohodnotného
betonu.
V moderní architektuře budou stavební objekty stále jemnější. S
UHPC lze nyní vytvořit zcela nové konstrukce, protože stavební
prvky lze používat s menší výztuhou, která je lehčí a jemnější. Příkladem je výzkum Univerzit v Cáchách a v Drážďanech, které se
zabývají už několik let betonem vyztuženým textilem a mají za cíl
navrhnout stavební dílce s vysokou pevností v tlaku a pevností
v tlaku při ohybu. I zde by mohla technologie Centrilit NC ukázat
novou cestu.
Na konci tohoto projektu
budou zákazníkům, zejména
z oblasti výroby betonových prefabrikátů, poskytnuty potřebné know-how a
materiály nutné k výrobě ultra
vysokohodnotného betonu.
Pomocí Quantzovy technologie lze dokonce vyrobit cementové materiály s velmi hladkým
povrchem podobné keramice.
11
MC AKTUÁLNĚ
Specifická řešení pro elektrárny
let. Po modernizaci a výstavbě
nového bloku o výkonu
860MW bude Belachtów vyrábět a dodávat do sítě téměř
4.700 MW celkového elektrického výkonu. Jeho účinnost
42 % činí z elektrárny jedno
z nejmodernějších zařízení na
hnědé uhlí. Bude vypouštět o
10 % méně oxidu uhličitého
na kWh než běžná elektrárna
v regionu. Zahájení provozu je
plánováno na říjen 2010.
Celosvětově stoupající potřeba energie vyžaduje výstavbu
nových a výkonných elektráren. Navíc musí být z důvodu
klimatických změn starší zařízení přizpůsobována vyšším
požadavkům ochrany životního prostředí. Za tímto účelem
jsou nutná rozsáhlá modernizační a sanační opatření, aby
se omezilo vypouštění CO2 a zvýšila se účinnost elektráren
jakož i jejich ekologická únosnost. MC-Bauchemie neustále
rozšiřovala své kompetence v oblasti energetiky a je se svým
specifickým know-how a rozsáhlou paletou produktů zastoupena v četných velkých mezinárodních projektech.
Jedním z momentálně nejvýznamnějších objektů je hnědouhelná elektrárna v polském
městě Belchatów v blízkosti
Lodže. S celkovým současným výkonem 4.440 MW je
považována za největší evropskou tepelnou elektrárnu a
současně největší hnědouhelnou elektrárnu na světě.
Po zahájení výstavby v roce
1975 šla o šest let později elektřina z prvního bloku elektrárny do sítě. Poslední z celkem dvanácti stejných bloků
byl dokončen v roce 1988. Po
vstupu Polska do EU byl v roce
2005 zahájen rozsáhlý program
modernizace, aby byly splněny
evropské předpisy týkající se
životního prostředí. Nejprve
byly bloky 1 a 2 zmodernizovány podle nejnovější úrovně
techniky, takže se jejich doba
provozu prodloužila až do roku
2016. Od roku 2007 se modernizují i zbývající bloky a posilují se na dalších 30 provozních
12
Polský provozovatel elektrárny BOT Elektrownia Belachtów S.A. pověřil francouzského výrobce zařízení Alstom
jako generálního dodavatele
realizací, výstavbou a zprovozněním projektu Belchatów II v hodnotě 900 miliónů
Euro. Společně s objednavatelem, německými subdodavateli, kompletním dodavatelem
pro chladicí věže, SPX Cooling Technologies, Ratingen, a
rovněž ceněným specialistou
na žáruvzdorná průmyslová
zařízení Karrena, pracovala
MC-Bauchemie na ochraně
betonu. Při ní byly 48.300 m²
velká vnitřní a 12.400 m² velká
vnější betonová skořepina
jakož i spalinová deska nové
180 m vysoké věže opatřeny
ochranným nátěrem. Použil
se zde jako systém povrchové
ochrany míchaný polymerizát MC-Schutzüberzug 702 na
první a druhou vrstvu. Vnitřní
betonová skořepina byla opatřena základním nátěrem MCDUR 1277 WL a poté ve dvou
vrstvách uzavíracím nátěrem MC-DUR VS Nr3. Spalinová deska, která je v provozu
neustále vystavena odkapávání z výstupních otvorů kouřovodu, získala základní nátěr
produktem MC-DUR 1200 VK
a poté nátěr produktem MCFLEX 2099 jako ochranu proti
korozi. MC přitom dodala
nejen materiál, nýbrž i vyškolila zpracovatele. Několikrát
v týdnu byl Daroslaw Demski,
ředitel divize PT z MC-Polsko,
se svými lidmi na stavbě. Již od
roku 2004 se MC se svým speciálním know-how podílí na
modernizaci elektrárny Belachtów. Byly a ještě do roku 2012
budou provedeny opravné
práce a nátěry železobetonového pláště obou 300 m vysokých komínů, chladicích běží,
čistírny odpadní vod, betonových trub a vodních nádrží
jakož i uhelných mostů a průmyslových podlah.
Maasvlakte Power Plant 3
Dalším aktuálním projektem,
na kterém se podílí MC-Bauchemie svojí mezinárodní
kompetencí v oblasti energetiky, je výstavba nové nizozemské elektrárny na černé
uhlí a biomasu Maasvlakte.
Maasvlakte je průmyslová a
přístavní oblast položená jižně
od ústí řeky Maas na okraji
Severního moře jako umělý
ostrov, který patří k Rotterdamu. Díky ideální poloze na
vodě zde nejsou nutné chladicí
věže. Elektrárna, s jejíž výstavbou započal provozovatel E.ON
Benelux v roce 2008, bude mít
výkon 1.100 MW, což odpovídá asi 7 % spotřeby elektřiny Nizozemí. V první polovině roku 2012 má být zařízení
v hodnotě 1,2 miliardy Euro v
provozu. Mimořádnou životnost získá elektrárna díky své
účinnosti více než 46% a možnosti využívat i biomasu. Navíc
je navržena tak, aby mohla
dodávat dálkové teplo průmyslovým a obytným oblastem v
okolí. Rovněž se předpokládá
zařízení na zachycení CO2 a
napájení do potrubní sítě, kterou budou zásobována zahradnictví. Zde se bude plyn využívat k tomu, aby stimuloval růst
rostlin, neboť dostatek světla
a vody jsou k dispozici, závisí
pouze na koncentraci oxidu
uhličitého, jak rychle rostliny
porostou. Při dvojnásobné
koncentraci CO2 je například
sklizeň ve skleníkových kulturách přibližně o 40 % větší
než bez takového hnojení.
Během novostavby se použijí
přísady do betonu a podlahové ochranné systémy firmy
MC, které se vyznačují vysokou
životností a chrání životní prostředí před znečištěním (systémy Whg). Navíc bude komín
nahoře v oblasti výstupu kouře
(tak zvaný down wash area)
opatřen systémem povrchové
ochrany MC-DUR VS-EW a MCDUR 2103 M jako uzavíracím
nátěrem. Venku se použije na
172 m vysoký stavební objekt
o ploše téměř 20.000 m² produkt MC-Schutzüberzug 702.
Na místě dohlížejí Gerrit Nijenhuis, CC Nizozemí a Thomas
Robbe, PT Nizozemí.
Novostavby elektráren v
Německu
Nejen v zahraničí, nýbrž i
v Německu je vysoká potřeba
náhradních kapacit. Až do
roku 2020 musí být polovina
všech elektráren z důvodů stáří
odpojena. Momentálně proto
probíhají v Karlsruhe, Dattelnu
a Hammu projekty novostaveb, na kterých se MC podílí.
Například společnost ENBW
Energie Bádensko-Württembersko buduje od léta 2008
v areálu elektrárny Karlsruher
Rheinhafendampfkraftwerk
(RDK) vysoce moderní černouhelnou elektrárnu. Nový blok
(RDK-8) bude mít hrubý elektrický jmenovitý výkon 912
MW při účinnosti 46 % a bude
zřízen východně od stávajících
sedmi bloků. K napájení teplovodní sítě města Karlsruhe lze
– v závislosti na potřebě tepla
– vyvést odbočkou až 220 MW
termického výkonu jako dálkové teplo. Uvedení do provozu je plánováno na konec
roku 2011. Nový komín bude
chráněn systémy povrchové
ochrany firmy MC.
V Hamm-Uentropu investuje dodavatel energie RWE
Power téměř 2 miliardy Euro
do novostavby dvojitého
bloku pro elektrárnu Westfalen u kanálu Datteln-Hamm.
Nové bloky D a E v areálu vedle
odstaveného vysokoteplotního
reaktoru ThTr-300 budou provozovány s černým uhlím nebo
ropným koksem a mají společný výkon 1.600 MW. Koncem srpna 2008 zde položila
spolková kancelářka Angela
Merkelová základní kámen pro
momentálně největší investiční projekt v Německu. Do
poloviny roku 2011 má jít do
sítě první blok a v roce 2012
druhý blok. Do té doby budou
staré bloky A a B, které jsou
navrženy pro kombinované
spalování s olejem, vyřazeny z
provozu.
Obě 165 m vysoké chladicí
věže budou postaveny z vysokohodnotného betonu, pro
který poskytne MC příměs
Centrilit Fume SX. Jelikož částečky této silikové suspenze
jsou vysoce reaktivní a 50100krát menší než cementové
částice, vyplní dutiny v betonové struktuře a zlepší spojení
mezi cementovým kamenem
a zrnem kameniva. Toto vede
při hydrataci k vyšší nepropustnosti betonu s vysokou
odolností proti chemikáliím
a korozi. Bez další povrchové
ochrany je tento vysokohodnotný beton odolný proti
vymývaným spalinám odváděných chladicími věžemi místo
komínem.
pečné. Rychlé a spolehlivé
provádění sanačních prací znamená minimální revizní doby
a vysokou disponibilitu zařízení. Ve spojení se standardním programem může MC
provozovatelům nabídnout
širokou produktovou paletu,
která obsahuje vše, co je smysluplné z hlediska nákladů,
životnosti, prostojů a regionálních podmínek. Navíc zajišťují
know-how, kompetence, péče
o zákazníky a local engineering
výjimečné postavení společnosti MC v energetice. Kompetenční centrum pro energetiku
napříč divizemi v čele s Holgerem Schwarze a Reinhardem
Martinem podporuje společnosti v jednotlivých zemích při
vzdělávání odborníků na energetiku, při péči o velké zákazníky, vývoji produktů jakož i při
akvizicích a spolupráci v národních a mezinárodních odborných grémiích. Navíc se pořádají zasedání jako například
Mezinárodní energetické sympozium konané koncem listopadu v Bad Neuenahr/Ahrweiler. Před asi 80 účastníky z 15
zemí představí odborníci a
vědci z Německa, České republiky a Polska současnou situaci v energetice jakož i aktuální techniky a zkušenosti
z výstavby a sanace elektrárenských staveb.
Produkty a know-how
Na beton v energetice jako
například pro chladicí běže a
komíny se kladou mimořádné
požadavky. Proto vyvinula MC
s deriváty, inovovanými nebo
zcela novými produkty kompletní speciální program přísad
a ochranných systémů, který
odpovídá požadavkům odolnosti proti kyselinám (>ph 3,5),
nepropustnosti a odolnosti
proti hydrolýze. Kromě toho se
všechny produkty dobře zpracovávají, čerpají a jsou bez13
MC AKTUÁLNĚ
MC-Rusko expanduje
Dosud probíhala výroba společnosti MC-Bauchemie Rusko
ve dvou závodech v Kirovsku
u St. Petersburgu a v Moskvě.
K rychlému, spolehlivému a
ekonomicky výhodnému zásobování zákazníků i v jiných částech země produkty MC se
nyní neustále rozšiřuje počet
výrobních míst. Plánují se
nové výrobní lokality v Krasnodaru, městě v blízkosti Černého moře, v západosibiřském
Ťumeni a ve volžské metropoli
Samaře, dvě další na Sibiři a na
Dálném východě mají následovat.
Od svého založení v roce 2001 působí MC-Bauchemie Rusko
na ruském trhu velmi úspěšně a nadále sází na expanzi. Ke
zlepšení rychlého zásobování zákazníků v plošně největším státě na světě se momentálně budují a projektují další
výrobní a skladovací lokality.
za rok. V Samaře vznikl na čtyřhektarovém pozemku nový
závod s výrobní a skladovací
halou, administrativní budovou a silem. Je napojen nově
položenou železniční vlečkou
na ruskou železnici.
Otevřením obou nových
závodů v roce 2010 chce MCBauchemie Rusko nadále rozšiřovat své postavení jednoho
z lídrů na trhu. Již dnes patří
v zemi k pěti největším výrobcům suchých maltových směsí.
Zařízení v Ťumeni a Samaře
jsou koncipována stejně. Každé
je dimenzováno na výrobu až
30.000 t suché maltové směsi
a 12.000 t příměsí do betonu
Vysoký výkon pokládky potěru
V oblasti přísad do betonu může MC prokázat více než 40tileté
zkušenosti. To dokazují četné inovační produkty, které jsou
přesně přizpůsobeny příslušné oblasti použití technologie
betonu. Tuto kompetenci přenesla MC i na oblast potěru a
poskytuje zde řešení, která značně urychlují stavební pokrok
a zvyšují spolehlivost výsledku.
Běžné cementové potěry
vyžadují přibližně šest týdnů,
než jsou zralé pro pokládku
a brzdí tak značně stavební
pokrok. S běžnými urychlovači
lze zralost pro pokládku zkrátit
na 7 až 21 dní. Mají však tu rozhodující nevýhodu, že značně
snižují kvalitu pokládky.
Díky kompetenci v oblasti přísad do betonu mohlo oddělení výzkumu společnosti MC
tento problém vyřešit a vyvinulo POWERSCREED 956, inovační urychlovač zrání potěru,
který v této oblasti stanovil
nová měřítka.
14
150%
s POWERSCREED 956
100%
s běžnou přísadou
Výkon pokládky ve srovnání se zpracováním s běžnou přísadou (100 %)
a použitím POWERSCREED 956
Ve srovnání s běžnými urychlovači s ním lze dosáhnout až
o 50 % vyššího výkonu, neboť
konzistence potěru a s ní spojený výkon pokládky se podstatně neovlivňují.
Navíc lze nastavit při použití
produktu POWERSCREED
956 dobu schnutí na 4 až
14 dní. Přitom jeho chování
je podobné vodě a umožňuje přesné dávkování směsi.
Kromě toho lze potěr snadno
vyhladit a stahovat. Výsledkem je homogenní, rovnoměrný a hladký povrch, který je
už po několika dnech zralý pro
pokládku.
MC PERSONÁL
40tileté výročí:
Helga Bonnemann, PT
Brigitte Schneidenbach, CC
25tileté výročí
Peter Fritsche, provoz
Michael Goldschmidt, PT
Rosemary Hughes-Merry, MC-Irsko
Walter Jacke, PT
Eugen Kleen, laboratoř
Klaus Koslowski, provoz
Andy Wheelan, MC-Irsko
Uwe Zeigis, vrátný
10tileté výročí:
Abdelouahad Aissaoui, laboratoř
Fritz Beaugrand, provoz
Bernard Frackowiak, MC-Polsko
Heino Galla, Botament
Valerij Gerage, provoz
Olga Harasy, MC-Polsko
Frank Huppertz, CC
Gerhard Irle, ECI
Aneta Kaczkowska, MC-Polsko
Brigitte Knod, CC
Julia König, účtárna
Birgit Kundschaft, GL
Jaroslaw Kurach, MC-Polsko
Laima Linartaite, MC-Litva
Steffen Lehmann, provoz
Piotr Lipiec, MC-Polsko
Elmar Lohe-Hörder, export
Karolina Macuda, MC-Polsko
Marcel Neumann, Botament
Dariusz Okon, MC-Polsko
Manfred Poersch, provoz
Manfred Quander, Murasit
Mandy Schlomann, nákup
Alexa Schulz, PT
Gunther Schweiger, PT
Anja Spirres, PT
Benjamin Stauch, logistika
Uwe Strauch, CC
Ute Timmann, PT
Ralph-Peter Wittkamp, marketing
Renate Wittkowski, Botament
Mario Wollny, PT
Janusz Woronicki, MC-Polsko
Vyznamenaní jubilanti
Patří již k tradici, že jsou v předvánoční době oceňováni jubilanti společnosti MC-Bauchemie. Letošní oslava jubilantů
se konala večer 3. prosince v hostinci Berger v Bottropu-Kirchhellenu, kde Dr. Bertram R. Müller vyznamenal zaměstnance za jejich dlouholetou věrnost firmě.
Ve svém projevu Dr. Müller
jubilantům poblahopřál a zdůraznil, že zejména dlouholetí zaměstnanci rozhodujícím
způsobem přispívají k úspěchu
společnosti. Důležitými faktory
přitom jsou odborné znalosti
získané za celá léta práce ve
firmě a osobní angažovanost
jubilantů.
Na oficiální část večera navazovala večeře spojená se společenskou zábavou.
40 let věrnosti k MC
Impressum
Herausgeber:
MC-Bauchemie Müller
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 – 8
46238 Bottrop, Germany
Tel.+49 (0) 20 41/1 01-0
Fax+49 (0) 20 41/1 01-6 88
www.mc-bauchemie.de
[email protected]
V.i.S.d.P.:
Ralph Peter Wittkamp
Konzeption, Redaktion
und Gestaltung:
Thielenhaus & Partner GmbH,
Wuppertal
V dnešní době je už spíše
vzácností, když zaměstnanci
pracují v jedné firmě 40 let.
Ve společnosti MC tomu tak
bylo v tomto roce hned ve
dvou případech: Helga Bonnemann a Brigitte Schneidenbach jsou svému podniku věrné už 40 let a byly za
to mimořádným způsobem
oceněny.
Brigitte Schneidenbach (na
fotografii vlevo) se narodila
dne 14. června 1953, v letech
1969 až 1971 absolvovala u
firmy MC vzdělání na pomocnou kancelářskou sílu, což
dnes odpovídá postavení referentky. V současnosti je v rámci
divize CC zodpovědná za servisní středisko Západ a Středzápad.
Helga Bonnemann (na fotografii vpravo) se narodila 21. července 1951. Po svém odborném vzdělání nastoupila dne
01. července 1969 do MCBauchemie jako stenografka.
Dnes má v obchodním oddělení divize PT na starosti rovněž
obchod a distribuci.
15
PW
OberflMC-RIM
ä
c
h
nschutz
Perfekter
Dokonalá e
M PW
povrchová ochrana
MC-RIM
Při renovaci nádrží na pitnou vodu vám ochranný systém MC-RIM PW díky integrované
technologii DySC poskytne potřebnou bezpečnost pro stavební objekty a tím i pro čistou
pitnou vodu. Díky dynamickému krystalickému procesu růstu (Dynamic SynCrystallisation)
se během užívání zvyšuje nepropustnost a odolnost ochranných nátěrů MC-RIM PW a
WünBei
scder
heInstandsetzung
n Sie mehvon
r ITrinkwasserbehältern
nformationenbietet
?
Wenn SIhnen
ie an das
w Beschichtungssystem MC-RIM PW durch die in
vzniká tak vynikající dlouhodobá ochrana.
•Přesvědčivá povrchová technologie pro nádrže na pitnou vodu
e•itSplňuje
er všechny
gehehygienické
ndena technické
Infopožadavky
rmationen zum Thema
• Odolný proti vyluhování
MC-RIMteP
grW
ierin
teteDre
ySsCsie
-Trt
ecshin
nologie die notwendige Sicherheit für
dsměrnice
, füllDVGW
en (WS270,
•Prověřený a schválený
dle
W 300)
ie Wb347,itte
einfach das
unten sIhre
und
damit
für
reines
Trinkwasser.
teheBauwerke
nde Formular aus, kopie
ren Sie die komplette
Seite unDurch
d faxenden
siedynamischen
an:
kristallinen Wachstumsprozess
(Dynamic SynCrystallisation) nehmen Dichtigkeit und Beständigkeit der MC-RIM PW Beschichtungen während de
Nutzung zu und bauen so einen hervorragenden LangzeitFirma: schutz auf.
Faxnummer: 069 - 42 14 3
2
Name:
Adresse
Überzeugende Oberflächentechnologie
für Trinkwasserbauwerke
MC-Bauchemie · Am Kruppwald 1 – 8
46238 Bottrop · www.mc-bauchemie.com

Podobné dokumenty

MC aktiv 1/2011 - MC

MC aktiv 1/2011 - MC fit a čilý jako 40letý a ještě nemyslíte na zasloužený odpočinek. Co je tajemstvím vašeho úspěchu? Cremer: Nuže, nepečuji pouze o stávající zákazníky, nýbrž získávám průběžně i nové zákazníky, nebo...

Více

MC aktiv 2 / 2015 - MC

MC aktiv 2 / 2015 - MC Nový vstup zahrnuje vedle nového vjezdu pro nákladní a osobní automobily také nové vážicí zařízení, novou vrátnici a další parkovací místa pro nákladní a osobní automobily návštěvníků. Hlavní sídlo...

Více

MC aktiv 1/2009 - MC

MC aktiv 1/2009 - MC znalosti. Brigitte Schneidenbach podporuje své kolegy už více než 40 let jako pracovnice vnitřního provozu. Blízkost k zákazníkovi i ve středu zájmu PT Vývoj obchodní činnosti divize PT v SC Západ ...

Více

Kráčíme správným směrem již 25 let Kráčíme

Kráčíme správným směrem již 25 let Kráčíme s nimi. Vždyť jeden z prvních sloganů zněl: „MHM, péče o vaše data.“ V první polovině devadesátých let minulého století, jako první v ČR, se MHM specializovala na výpočetní techniku se zaměřením na...

Více