LIKOSÁČEK

Komentáře

Transkript

LIKOSÁČEK
3 2015 Ročník XVIII.
LIKOSÁČEK
Časopis
pro zaměstnance
a přátele společnosti
LIKO-S
Budujeme happy and green company®
SKUTEČNĚ MOBILNÍ
STĚNY VACUWALL®
JARDA ŠROM V NÁS
GLOBÁLNÍ KONFERENCE
ICYNENE® V MEXIKU
RODINNÁ FIRMA ROKU 2014
STANISLAV PÁTIK:
MOJE CESTA NAŠÍ FIRMOU
PODVODY ANGLICKÝCH MANAŽERŮ MI VYRAZILY DECH • POCHVALA AŽ Z AMERIKY •
CESTOU ZNALOSTNÍHO BUSINESSU • VÝSLEDEK NAŠEHO VÝVOJE • VESELÉ VELIKONOCE!
JARDA ŠROM V NÁS
Poznali jsme se ve státním podniku MEZ
Brno, kde jsem pracoval jako technolog a Jarda byl vrchní mistr výroby ve Slavkově. Úzce
jsme spolupracovali na výrobě elektromotorů a čerpadel. Po revoluci odešel hned ze
státního podniku a šel jako řemeslník obkládat koupelny. Tam jsem ho našel, když jsem
k sobě hledal první spolupracovníky po založení firmy v roce 1990. Po chvíli přemlouvání
kývnul, že jde ke mně pracovat, i když jsme
pořádně nevěděli, co přesně. Začal jako polír
na stavbě. Když jsme později dovezli z Dánska
první kazetové podhledy, tak se toho hned
chytil a naučil se je montovat. Byli jsme první
firma v Československu a on první člověk,
který to pořádně uměl. Vedle toho podhledy
i prodával. Postupně vedl všechny montáže
po celé republice, a protože jsme podhledy
prodávali jako akustické, tak se začal sám od
sebe zabývat akustikou. Našel si naše nejlepší
odborníky, četl o tom články a pracoval v této
oblasti na sobě. Záhy se stal jedním z nejlepších odborníků na akustiku v naší zemi
a ostatní odborníci s ním řešení konzultovali.
To bylo vše v době, kdy neexistoval internet,
mobilní telefony a on neuměl řídit auto (to se
potom v 50 letech také naučil). Jak získával
potřebné odborné informace? Jak je získal tak
rychle? Nikdo ho do toho nenutil. Jen jsem
projevil přání a šlo to. Často seděl nad technickým řešením celou noc, než to dodělal. A ráno
to už zadával montérům a pak je to jel na stavbu učit montovat. Sám to však nikdy před tím
také nedělal. Z jeho akustických „majsterštyků“ je třeba vzpomenout první akustickou
zkušebnu vozů Octavia pro Škoda Auto.
Ta zkušebna byla vyhodnocena v koncernu
VW jako nejlepší. Dodnes podle ní dělají další ve všech automobilkách.
Když jsme začali montovat příčky zase jako
první ve střední Evropě, tak první, kdo
to uměl a všechny to učil, byl pan Jaroslav
Šrom. K příčkám patřila akustika a také požární zkoušky. Základy požárničiny si osvojil
už na podhledech a s příčkami se postupně
stal jedním z nejlepších v Čechách na požární
odolnost. Připomínám, že Jarda měl jako vzdělání strojní průmyslovku. Když jsem před
týdnem volal panu Ing. Karpašovi, jednomu
z nejlepších požárních odborníků v Evropě,
tak mi říkal: „Vždyť mi jsme tenkrát s panem
Šromem tu vaši firmu také budovali.“ Takový
pan Šrom byl a zůstal vážený odborník.
Neuměl cizí řeči, ale s každým v Evropě se
o technických věcech domluvil. Jednal s Dány,
Belgičany, Holanďany, Němci, Chorvaty, Poláky, Maďary... Nikdy neřekl: „To nejde nebo mi
k tomu musíte zajistit xxxxxxxx.“
Dokázal si vždycky poradit. Své znalosti
a zkušenosti předával lidem okolo sebe a mnozí z nich dodnes čerpají. A když se dílo dařilo,
byla s ním sranda.
Tak nyní o něm víte více, než je napsáno pod
jeho fotografií ve firmě. To je jeho věta z rozhovoru pro Likosáček těsně před jeho smrtí:“...mít rád lidi kolem sebe a svou práci.“
2
Bylo to na první jarní den 21. března před
7 lety, kdy mi můj přítel – lékař zavolal: „Libore, pan Šrom umřel.“ „To není pravda!“ odvětil
jsem a pokračoval, „včera večer mi poslal esemesku: Libore, díky za vše. Bude to dobré. Jarda ... nemohl umřít!“ Bohužel, byla to pravda.
Byla to v té době velká ztráta – pro jeho rodinu i pro naši firmu. S Jardou toho mnoho
odešlo, protože nikdo z nás si nepřipouštěl, že
by nás mohl nečekaně opustit. Po letech však
musím říci: po Jardovi toho daleko více zůstalo,
než s ním odešlo.
On byl originál. Ztělesnění všeho, co je
sepsané v naší firemní filozofii. Ukázka
toho, co znamená vzít věci za své a angažovat
se, co znamená vytrvalý důraz v jednání, co to
znamená pocit naléhavosti, co znamená od-
smrti stále váží pana Šroma. Řekněte mi, jak
na to! Nevím, jestli já anebo někdo jiný dokáže
právě pro vás ten nejlepší recept sestavit. To
je myslím věc, která se nedá nadiktovat. To
musí být z vašeho nitra, to musí být ve vás. A
pokud to tam doutná, potom vám snad dokážeme pomoci to rozfoukat. Jediné, co jistě vím,
že těchto lidí není nikdy dost. Na druhou stranu je jasné, že mnoho z vás ví o tom, proč v tom
soupisu rozhodně nechybí.
Je to asi hříčka osudu, přesně po 7 letech
mi syn Honza na první jarní den večer volal: „Taťko, byli jsme naprosto lživě pošpiněni
ve večerním vysílaní televize, že prý na trh
dodáváme tepelnou izolaci, která při požáru
může zabít lidi.“ Také jsem něčemu tak absurdnímu nemohl uvěřit. Ale byla to pravda.
Výkresová dokumentace je řeč technika,
odborníka.
Dokonalý odborník umí své myšlenky
předávat.
bornost a její každodenní zvyšovaní, co znamená vášeň pro práci, respekt k lidem, soudržnost a zároveň netolerování špatné práce
či polovičatého přístupu k povinnostem. Co
to je životní a pracovní optimizmus.
Je zajímavé vidět dnes po letech, jak si celý
ten náš firemní organismus s takovou skutečností, jako byl nečekaný odchod klíčového
člověka, poradil. Jakoby se ten organismus
zmobilizoval a Jardovy geny zde zůstaly
s námi. Možná rozdrobeny do více lidí, ale
ti jsou příkladem toho, že všechno, v čem on
byl originál, se dá převzít a rozvinout.
Pravda v tom, že jedna komerční televize na
objednávku našich konkurentů odvysílala
naprosto zkonstruovanou a klamavou reportáž. Reportáž lajdácky udělanou, smyšlenou a s jasným cílem poškodit toho druhého.
Reportáž zbytečnou. Zmobilizovalo to však
náš tým na divizi Energy k úžasnému úsilí.
I to je Jarda Šrom v nás.
Čest jeho památce a díky všem, kteří
v něm a v podobných lidech vidí svůj vzor.
A tak mezi námi je skupina tahounů,
kterých si nesmírně vážím. Stejně jako
jsem si vážil Jardy. Jsou mezi námi lidé se
jmeny (a za některým jménem je jich i více)
Martin, Roman, Tonda, Laďa, Honza, Petr,
Oto, Pavel, Iva, Martina, Nataša, Mária, Světlana, Renata, Václav, Jiří, Lukáš, Matěj, Jakub,
Luboš, Adam, Tomáš, Aleš, Přemysl, Pavol,
Standa, Jaroslav, Jana, Pavel, Milan, Hana,
Miroslav, Ludmila, Filip, Karel… Zde vás,
naše kolegy, napadne: Jsem to opravdu já mezi
těmi jmény? Nebo: Proč tam také není moje
jméno, já bych tam měl být přece také. Já bych
také někdy chtěl, aby lidé o mně takto pěkně
mluvili a vážili si mne, tak jak si za života a po
Libor Musil
předseda představenstva
Členové představenstva naší společnosti
se poklonili památce našeho dlouholetého kolegy,
předsedy dozorčí rady a skvělého člověka
Jaroslava Šroma (* 3. 4. 1945 • † 21. 3. 2008).
NAŠI LIDÉ
MOJE CESTA NAŠÍ FIRMOU
Standa Pátik: Cennou zkušeností pro mě
bylo, že mi můj šéf nic neodpouštěl
Když jsem dostudoval Střední zemědělskou školu, obor agronom, nastoupil jsem
do Zemědělského družstva ve Velešovicích.
Tady jsem v různých funkcích pracoval
10 let. Po revoluci se to v zemědělství zadrhlo
a já jsem se rozhodoval, co dál, protože jsem
byl vždy odměňován ze zisku. Potom jsem
se od svého strýce Standy Šimka dozvěděl
o firmě Audo-Rockfon (předchůdkyně firmy LIKO-S – pozn. redakce), který tam jako
vedoucí skladu pracoval a nabídl mi, ať to
zkusím u nich. Co na mě nejvíce zapůsobilo,
byl sortiment stropních podhledů Rockfon
a přestavitelných příček, tehdy FAR 70.
Slovo dalo slovo a nastoupil jsem do této
společnosti 1. 11. 1995 jako skladník do centrálního skladu, který byl tehdy v dnes už
zbouraném cukrovaru. Na toto období vzpomínám rád. Ruční balení profilů do papírů,
výdejky ručně psané, komunikace s techniky
probíhala pomocí vysílačky. Po dvou letech
se firma stěhovala včetně skladů do prostor
na brněnském Dornychu. Tento nový centrální sklad už jsem měl celý na povel.
Od léta roku 2000 jsme se přestěhovali do
nově zbudovaných prostor zde ve Slavkově,
které již známe. Postupem let se LIKO-S zvětšoval včetně skladů, zvyšoval se objem cirkulace zboží, a tím i počet kolegů ve skladě.
Od roku 2008 jsem dostal možnost pracovat jako projektmanažer pod vedením
Tondy Řičánka na realizacích, pod které
tehdy patřila i nově vznikající divize Chytrá izolace®. Práce to byla nová ve všech
ohledech. Během krátké doby jsem musel poznat technologii, vést tým aplikátorů a řídit
realizace… Cennou zkušeností pro mě bylo
naučit se pracovat s vědomím řádného
hospodáře, jelikož mi Tonda nic neodpouštěl. Na svých kontrolách aplikací jsem hledal
nové kontakty a některé jsem i zobchodoval,
a to byl další posun v mé praxi. Letos na jaře
tomu budou dva roky, kdy pracuji jako obchodní manažer týmu Chytré izolace® na Slovensku. Produkt Chytrá izolace® – Icynene®
V současnosti si velmi úspěšně vede jako
obchodní manažer Chytré izolace®na
Slovensku. Na obrázku při obchodním
jednání se zákazníkem.
Stanislav Pátik se „svými“ zákazníky na mezinárodním veletrhu CONECO a RACIOENERGIA
2015 v Bratislavě.
Stanislav Pátik jako projektmanažer Chytré izolace® při vyměřování podkroví pro zateplení
(2010).
je nejlepším izolačním materiálem na světě.
Jsem rád, že jej dobře prodáváme v České republice, na Slovensku i v Rakousku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Likosákům za perfektní spolupráci.
Stanislav Pátik
obchodní manažer Chytré izolace®
na Slovensku
3
DIVIZE ENERGY
RIGHT HERE, RIGHT NOW
Právě tady, právě teď
EVOLUCE – NEJVÍCE ZMIŇOVANÉ SLOVO NA CELOSVĚTOVÉ KONFERENCI SVĚTOVÉ JEDNIČKY V OBLASTI
STŘÍKANÝCH IZOLACÍ – SPOLEČNOSTI ICYNENE®. PĚNA JE EVOLUCÍ VATY, KTERÁ POSTUPNĚ ZMIZÍ Z TRHU. I KDYŽ
SI TO ZATÍM V EVROPĚ UVĚDOMUJE MÁLOKDO, V AMERICE JE TENTO SMĚR JIŽ DÁVNO DANÝ.
Úvodní setkání evropské sekce, vpředu tým Chytré izolace® a Smartisol®.
Ve dnech 7‒11. 3. 2015 proběhla v mexickém Cancunu „ICYNENE Global Conference 2015“ ‒ s názvem Právě tady, právě teď.
Naši společnost zastupoval tým Chytré izolace® s partnery z České republiky, Rakouska a Itálie. Rodinu Musilů pak reprezentoval Orraine Williams, který, stejně jako
většina týmu, byl na konferenci poprvé.
Jeho postřehy a zkušenosti z jednání s americkými partnery, byly velkým přínosem,
pro výsledek celé výpravy.
Úvodem nám Howard Deck, generální
ředitel společnosti Icynene®, představil
svou vizi a misi - být světově preferovanou značkou v oblasti izolací, s vybudovanou sítí loajálních a efektivních
distributorů. Na severoamerickém trhu
zaznamenali nárůst o 24 % a ze všech typů
izolací obsadili úžasných 16 % trhu. Rapidní
růst mají i v Japonsku a Číně. Evropa má
meziroční růst stejný jako Amerika o 24 %
a Česká republika je druhým největším
trhem, hned po Anglii a Irsku.
4
V průběhu konference nám byly představeny nové druhy pěn a změny marketingu pro rok 2015. V obou případech
bylo skvěle moci přímo s vedením Icynene
diskutovat naše vlastní představy a požadavky. Tím hlavním bylo stát se vývojovým
střediskem této značky pro Evropu. Po několika jednáních, na kterých byla oceňována naše technická znalost a efektivita,
jsme získali status – vývojové centrum
Icynene®! Na konci března k nám dorazí
zástupci evropského vedení a stanovíme
si priority a první úkoly k plnění. Byl již i
domluven budget pro rok 2015.
Náš tým byl hodně vidět, a to nejen jednotným oblečením LIKO-Style®, ale i znalostmi, kdy na workshopu Vývoj produktu jsme získali cenu za nejlepší odpověď.
Podařilo se navázat velmi dobré vztahy s
odborníky z Icynene®, díky kterým máme
přístup k novým informacím a produktům. Rok 2015 považuji díky tomu za zlomový a věřím, že celá konference pomohla
Bylo opravdu z čeho vybírat, workshopů probíhalo
i šest najednou.
Pohled do jednacího sálu při úvodním vystoupení
Howarda Decka, generálního ředitele společnosti
Icynene.
Bar v bazénu hojně využívaný irskými přáteli.
DIVIZE ENERGY
dát jasnější kontury budoucí spolupráci a
ještě více provázala naše značky.
Hlavní cenu dealera roku získala firma
Anderson z Bostonu a za Evropu společnost GMS. Pevné věřím, že příští rok bude
stát na pódiu tým Chytré izolace®.
Znalosti a vztahy načerpané z této bezkonkurenční akce posunou naši divizi
o obrovský kus dále a všichni už se těšíme
za rok na viděnou.
Jan Vimr
ředitel subdivize Chytrá izolace®
Pravé mexické vlny, jiné než vidíme na stadionech.
Naše výprava, zleva Martin Pilz, Jan Vimr, Martin Diviš, Lukáš Kovařík, Aleš Musil, Martin
Duba, Ernst Stocker (AT), Daniele Gualeni (IT), Václav Pěnička, Orraine Williams
Howard Deck a Randy Scott, nejvyšší
vedení ICYNENE, při předávání cen.
Krátká beseda o konferenci Icynene proběhla krátce po návratu našeho týmu ve Slavkově,
zleva v MEXICO-Style Lukáš Kovařík, Jan Vimr a Martin Diviš.
5
NAPSALI O NÁS
PODVODY ANGLICKÝCH
MANAŽERŮ MI VYRAZILY DECH
ČESKÁ FIRMA LIKO-S DODALA PRO PROJEKT MASDAR INSTITUTE V ABU DHABI 60 VESTAVĚNÝCH UČEBEN
A LABORATOŘÍ. ÚSPĚŠNÉMU OBCHODU ALE PŘEDCHÁZEL NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH, KDY ČEŠI NARAZILI NA PODVODY
JEDNÉ FIRMY VEDENÉ ANGLIČANY. „MNOZÍ Z NICH MAJÍ V ANGLII ŠKRALOUP, A PROTO SE SCHOVALI DO EMIRÁTŮ,“
VYSVĚTLUJE MARTIN COUFAL, PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY FIRMY LIKO-S.
Text: Tomáš Stingl
To zní zdánlivě jako ideální a bezpečný
obchod. Dodávka do vyspělých Emirátů,
přes firmu vedenou Angličany, na prestižní stavbu…
Ano, také všechno vypadalo bezproblémově. Ale pak přišel první šok. Jednoho dne
nám generální manažer REME sdělil, že jejich
firma zřejmě spadne do konkurzu. Jedním
dechem nám ale nabídl, že on nastupuje k
jiné firmě a že můžeme převést celý obchod k
této firmě. Později se ukázalo, že chtěl prostě
jenom celý obchod přetáhnout ke konkurenci. My jsme samozřejmě odmítli. On z firmy
REME. odešel, ale i tak nás několikrát kontaktoval a snažil se vynutit si provize za zprostředkování s tím, že pokud mu nezaplatíme,
dokáže celý obchod překazit..
Budova Institutu Masdar je v současnosti nejprestižnějším architektonickým projektem v Abú
Dhabí.
LIKO-S měl zatím ve Spojených arabských emirátech jen jednu zakázku, ale
zato velice prestižní. Kam mířila?
V roce 2012 jsme dodávali 60 vestavěných
učeben a laboratoří pro projekt Masdar Institute v Abu Dhabi. Ta stojí v emirátu Abu Dhabí. Je to velice prestižní stavba, jejíž architekturu navrhlo slavné britské studio Foster´s.
My jsme tam dodali 60 vestavěných, samostatně stojících laboratoří. Finanční objem naší
zakázky byl cca 1,1 mil. USD.
všechno byli Angličané. Pro Emiráty je tohle
dost typické – skoro nikdy jsem se na úrovni
středního nebo vyššího vedení firem nesetkával se samotnými Araby. Podniky většinou vedou lidé ze zahraničí, často Angličané. Tenhle
příběh ale vyprávím proto, že bych chtěl české
exportéry varovat. Nabyl jsem dojmu, že mnozí z těch Angličanů mají doma v Anglii nějaký
škraloup, a proto se schovali do Emirátů. Takoví lidé pak samozřejmě nejsou spolehlivými obchodními partnery.
Obchodu ale předcházel velice dramatický exportní příběh. Natrefili jste na podvodnou místní firmu. Můžete prozradit,
co se přesně odehrálo?
Byla to firma REME, která sídlila v Dubaji. Dnes už neexistuje. Její bývalý vlastník,
generální ředitel i střední management, to
Jak jste se s onou firmou dostali do
kontaktu?
Už od roku 2010 jsme komunikovali s několika místními společnostmi. Nakonec jsme
se dohodli se zmíněnou firmou REME, že náš
materiál dodáme jí a ona ho pak prodá finálnímu odběrateli.
6
Takže chtěl vlastně obrat svého dosavadního zaměstnavatele. To ale je spíš jen neetické chování, než vyložený podvod, co se
dělo pak?
Poté nastoupil na místo původního GM
nový a s ním jsme v březnu 2012 , po snad osmihodinovém vyjednávání, podepsali smlouvu. Vrátili jsme se pak do Česka a čekali na
zálohovou platbu, kterou jsme si vyjednali.
Platba nepřicházela a najednou nebylo možné s nikým z REME komunikovat. Nakonec
se sice z Emirátů ozvali, ale volal kupodivu
ředitel firmy Modulor, která byla generálním
dodavatelem na projektu a vyrazil mi dech
informací, že majitel REME si jménem svého arabského sponzora vzal úvěr na zálohu
cca 0,5 mil. USD, převedl ji na své soukromé
konto, zmizel do africké Keni a pátrá po něm
Interpol.
Vám tím vznikla nějaká přímá finanční
škoda?
Naštěstí ne. Nakonec jsme se dohodli se
společností Modulor, že jim učebny dodáme
napřímo, bez prostředníka. Také jsme už byli
po předchozích zkušenostech velmi opatrní
a nutili jsme je platit předem. Platba šla přes
bankovní akreditiv. Project manager Moduloru vždy přiletěl do České republiky, zkontroloval zboží před naložením do leteckého
kontejneru a pak hned zadal příkaz k uvolnění platby. Vše muselo být naplánované na
minuty.
NÁZEVAKTUÁLNĚ
RUBRIKY
POCHVALA DORAZILA AŽ Z AMERIKY
Vážení, s velkým potěšením a zájmem jsem si přečetl článek v internetovém vydání iDNES
o Vašem získaní ceny Rodinné firmy roku 2014.
V průmyslu, ve kterém podnikáte, jsem mnoho let pracoval v Kanadě jako technolog, takže
dokážu ocenit úroveň Vaši firmy, zaměstnanců a výrobků. Jako Čech jsem na Vás pyšný a těší
mne, že jste úspěšně pronikli na zahraniční trhy. V reakci na udělení ceny, kterou si rozhodně
zasloužíte, mne trochu zarazily některé komentáře „odborníků“ na téma podnikáni,“amerického modelu“ a další kritiky, prozrazující převážně závist a přízemnost komentátorů. Děláte to
dobře a nenechte se rozladit lidmi, kteří nemají ponětí o tom, co vlastně znamená rozjet svůj
vlastní business a navíc v něm uspět. Jen firmy, jako je Vaše, ve mně vzbuzuji naději, ze tržní
ekonomika v mém rodišti vydrží.
Držím Vám palce a přeji hodné spokojených zákazníku a zaměstnanců.
S pozdravem Aloha
Josef Dorničák
Honolulu, Hawaii, USA
Ředitel REME mi dokonce vyhrožoval
fyzickou likvidací, vypráví Martin Coufal.
Takže jste vlastně na celé lapálii vydělali, protože jste nyní obchodovali bez
prostředníka.
Jenomže ředitel firmy REME i po útěku
majitele společnosti do Afriky nechtěl zrušit
smlouvu a velmi razantně si začal vynucovat
svoji provizi, vyhrožoval mi pomstou ze strany jejich arabského sponzora, dokonce i fyzickou likvidací.
Ten člověk se mi od prvního setkání nelíbil,
byl to bývalý vojenský námořník, a jak se mi
jednou svěřil, měl v Anglii velký průšvih, automobilovou nehodu, kterou zavinil, a tak mu
bylo v Emirátech lépe...
NOVÝ KATALOG DIVIZE INTERIORS
PRO SERVIS
Jak jste na jeho nátlak reagovali?
Když už mi z jeho obtěžování začala docházet trpělivost a kolegové mi radili, ať se hned
obrátím na policii, požádal jsem o pomoc
ředitele Moduloru. Ten zvedl telefon a zavolal jejich sponzorovi, což měl být dokonce
příbuzný nějakého šejka… Neznám všechny
detaily, jak to nakonec zařídili, ale je fakt, že
od té doby jsem o nikom z REME již nikdy
neslyšel.
A jak tedy projekt dopadl?
Dopadl výborně, všichni byli s naší dodávkou velmi spokojeni. Učebny jsou využívány
denně a dodnes bez jediné reklamace.
Do Emirátů už se vrátit nechcete?
Chceme. Popadli jsme druhý dech a nyní to
zkusíme v Emirátech jinak. Našli jsme tentokrát ryze arabskou firmu, kterou jsme pečlivě
prověřili. Je to rodinná firma, stejně jako je
ta naše, takže vztah k podnikání má založen
na férovosti. Myslíme, že s ní to budou dobré
obchody. Z dřívějších zkušeností jsme se poučili. Ono nakonec – ten export do světa, to je
přece jedno velké dobrodružství.
Převzato z časopisu Český exportér – březen 2015
7
VÝVOJ
SVĚTOVÁ NOVINKA MADE IN LIKO-S:
SKUTEČNĚ MOBILNÍ STĚNY VACUWALL®
Když se řekne příčka, každý si představí
zděné a betonové konstrukce, které nás obklopuji v našich bytech a domech. Většina si
ještě dokáže představit příčky sádrokartonové, ale tím výčet většinou končí. Ne tak pro
nás, Likosáky. Pro nás přehled příček právě
zde začíná a o jeho rozšíření se již mnoho let,
myslím úspěšně, snažíme. Naše příčky jsou
však z podstaty trochu jiné, jsou přestavitelné. Znamená to, že uživatel může stejnou
Zkouška mechanické odolnosti.
Stěna v akustické komoře.
Stěnu zafixujeme s jednoduchým uvolněním
VACU mechanismu, stačí stisknout.
S ergonomickým manipulátorem je
manipulace s panely a montáž stěny
velmi snadná.
příčku použít opakovaně na jiném místě a
může tak měnit prostředí, které ho obklopuje. Mezi hlavní zástupce přestavitelných
příček patří příčky rámové a bezrámové,
jejich varianty můžou být také mobilní, kdy
se jedná o příčky zavěšené na horní nosné
konstrukci, která slouží pro jejich vedení a
určuje jejich polohu. Všechny varianty těchto příček dlouhou řadu let na trh dodáváme.
Naše zkušenosti jsme nyní uplatnili ve vývoji nové a na světovém trhu unikátní konstrukci – vznikla tak příčka VACUWALL®.
Tato příčka spojuje výhody a eliminuje nevýhody všech výše uvedených systémů. VACUWALL® je první mobilní příčka na světě, kterou si koncový uživatel může sám během pár
minut postavit a přestavit dle svých potřeb.
Jedná se o patentovaný systém vyvinutý
společností LIKO-S, a.s., ve spolupráci se
8
Zámkový mechanismus umožňuje, aby
jednotlivé prvky do sebe zapadaly hladce
a přesně.
švýcarským partnerem, který funguje
na principu speciálního gumového vaku.
VACUWALL® umožnuje majitelům rezidenčních, kancelářských nebo výrobních
prostor naprostou flexibilitu v přestavbě
lay-outu, která jim zabere pouze pár chvil
a nevyžaduje žádné stavební úpravy. VACUWALL® vlastně více než stěnu připomíná kus
nábytku, protože stejně jako pracovní stůl jej
během pár minut můžete přemístit kamkoliv chcete a změníte tak účel využití daného
prostoru. Stabilitu a akustiku stěny zajišťuje
speciální vakuový mechanismus, který je
umístěn na horní a spodní straně panelu a
dle potřeby se vysune či zasune.
V současné době můžeme nabídnout příčku s plným modulem, dveřmi a moduly pro
změnu směru ve variantě „T“ a „L“ napojení.
Příčka prošla certifikací podle platných
evropských norem, včetně normy na
vzduchovou neprůzvučnost a mechanickou odolnost.
Jsem rád, že se nám tento systém podařilo
uvést na trh, a doufám, že za pár let bude každý vědět, že příčka může být zděná, betonová
a VACUWALL®.
Ladislav Ravas
technický ředitel
Více informací na
www.liko-s.cz
DIVIZE PRODUCTON
CESTOU
ZNALOSTNÍHO
BUSINESSU
NAŠE DIVIZE ZAKOUPILA VE 2. POLOLETÍ ROKU 2014 KONSTRUKČNÍ
SOFTWARE – SOLIDWORKS 2014 A TAKÉ K NÁM NASTOUPIL NA POZICI
KONSTRUKTÉRA PROKOP HAVLEN. PROKOP, AŤ BYL TĚSNĚ PO ŠKOLE,
MÁ POTŘEBNÉ ZNALOSTI ALE I ZKUŠENOSTI V OBLASTI KONSTRUKČNÍCH
ŘEŠENÍ A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ, NEBOŤ BĚHEM STUDIA VYUŽÍVAL
SVÝCH SCHOPNOSTÍ A FORMOU BRIGÁD BYL PRACOVNĚ ČINNÝ. SVOJE
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ROZŠIŘUJE TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO VELMI
ZAJÍMAVÉHO KONÍČKA – REKONSTRUKCE MOTOCYKLŮ, TEDY VETERÁNŮ.
Tyto skutečnosti nás navedly na myšlenku,
že bychom mohli nabízet v rámci našich služeb i samostatné konstrukční práce. A protože nic nenecháváme náhodě, šli jsme štěstí, jak
se říká, naproti.
Toto je jedna z cest, kterou naše divize
půjde v budoucnu. Věříme, že je to správná
cesta, jak zajistit profit a nabývání znalosti
a KNOW – HOW, tedy znalostního businessu.
Roman Zouhar
ředitel divize Production
výroba na našich obráběcích strojích jak CNC,
tak i konvenčních. Zde bylo třeba celkem 40
hodin práce pod dohlede Filipa Kadeřávka.
Následovala montáž nebo spíše sestavení
lisovacího nástroje, kterou prováděl Karel
Potácel, tedy náš FOREMAN, který má s tou-
Vyzkoušeli jsme si konstrukci přípravků
pro naši výrobu a vzali jsme si zpětnou vazbu. Naše konstrukční řešení obstálo u nás ve
výrobě, a tak jsme je mohli směle nabídnout
našim zákazníkům.
První příležitost se nám naskytla při přejímce zboží naším zákazníkem ze Švédska
v naší výrobní hale Welding in Austerlitz.
Zákazník na svém konstrukčním řešení shledal nedostatky a sdělil nám, že zašle nové
výrobní výkresy na některé díly a doplní o
další díly, které zabezpečí větší nosnost dané
konstrukce. A to byla šance pro nás! Nabídli
jsme jim hned naše služby v oblasti konstrukce, dohodli jsme se na finanční částce.
Než proběhlo měření ostatních částí, tedy
než byla dokončena přejímka, na stole již
leželo řešení od našeho konstruktéra. Toto
řešení bylo zákazníkem schváleno, a tak jsme
zrealizovali první obchodní případ v oblasti
konstrukčních prací.
Druhý případ na sebe nenechal dlouho
čekat, ale nyní šlo již o složitější věc. Náš zákazník potřeboval zhotovit tvarový výlisek
z plechu o síle 3 mm, a to z materiálu AVESTA,
což je materiál pro tváření (lisování) poněkud odolný. Ale pro nás to byla výzva a také
příležitost k získání dalšího KNOW – HOW
a se zákazníkem jsme se na projektu dohodli.
K dispozici jsme měli pouze požadovaný tvar
výlisku a zbytek byl již na nás. Následovala
konstrukce, kterou prováděl Prokop Havlen
v našem softwaru. Tato práce zabrala přibližně týden intenzivní činnosti a následovala
to prací zkušenosti. Sestavení a dolícování
nám trvalo cca 10 hodin. Pak jsme již prováděli první zkoušku a první úpravu nástroje.
Potom druhou zkoušku a druhou úpravu
nástroje, která spočívala v posílení vyhazovacích pružin, protože daný materiál je velmi houževnatý a pružiny nebyly dostatečně
silné k překonání odporu. Následně proběhla
již třetí zkouška a ta byla úspěšná! Mohli jsme
uvolnit výrobu daného výrobku, což už byla
jednoduchá záležitost. Zakázku jsme předali
včas a v požadované kvalitě. Tato zakázka pro
nás měla vysokou přidanou hodnotu. Použili
jsme náš konstrukční SW, obráběcí stroje,
hydraulický lis. Uplatnění zde našli naši odborníci: konstruktér, obráběči, nástrojař i řemeslník, který prováděl lisování.
Dokončený výrobek – tvarový výlisek
Výkresová dokumentace konečného výrobku
Výkresová dokumentace lisovadla
Návrh řešení ze SW Solidworks
Lisovací přípravek
9
TRADICE A ZVYKY
VELIKONOČNÍ TRADICE VE SVĚTĚ
VELIKONOČNÍ SVÁTKY JSOU TRADIČNÍ OSLAVOU VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA. TÉMĚŘ VE VŠECH ZEMÍCH SVĚTA JE
SYMBOLEM ZROZENÍ NOVÉHO ŽIVOTA A PŘÍCHODU JARA - VEJCE. AVŠAK TO, ŽE JSOU DĚVČATA VYMRSKÁNA
A ZA TO JEŠTĚ DÁVAJÍ CHLAPCŮM VAJÍČKA, SLADKOSTI, STUŽKY NA POMLÁZKU A PODOBNĚ, TO POCHOPÍ JEN
MÁLOKTERÝ CIZINEC. S TÍMTO ZVYKEM SE MŮŽEME KROMĚ NAŠICH KRAJIN SETKAT JEŠTĚ NA SLOVENSKU
A V ČÁSTECH POLSKA A MAĎARSKA. MY BYCHOM SE ZASE MOHLI VELICE PODIVOVAT VELIKONOČNÍM TRADICÍM
V JINÝCH ČÁSTECH SVĚTA.
Polské Velikonoce jsou zaručeně mokré.
Polsko je silně katolická země, a tak nejdůležitějšími svátky v roce jsou Velikonoce
(polsky Wielkanoc). Tradice jsou podobné
jako u nás, drží se před nimi 40 dní půst.
Ten v Polsku končí tím, že si věřící nechají
v kostele posvětit košík s jídlem. To se děje
na Bílou sobotu. Tradiční cukrovinkou
jsou beránci vyrobení z cukru.
Na Velikonoční pondělí se lidé polévají
vodou, což jim podle všech tradic a pověstí
zajistí zdraví a dlouhý život. V pondělí je
v Polsku doslova nebezpečné vycházet na
ulici. Venku totiž řádí bandy výrostků, kteří polévají vodou každého, kdo se dostane
do jejich zorného pole. Výjimkou nejsou
dívky, které skončí pod pumpou nebo v potoku. Tradičním zvykem je také zdobení
vajíček.
U Anglie by člověk čekal
konzervativnost, ale opak je
pravdou! Ano, klasikou je velikonoční zajíček, který schovává na zahradě vajíčka. Jak
by se vám ale líbil tamní
zvyk palačinkových
závodů – ale pozor,
pouze pro ženy.
Ťuknutí špičkami
vajíček o sebe je
další velikonoční zvyklostí a
vyhrává ten, jehož
skořápka se nenakřápne. Možná vás překvapí i další anglická tradice, kdy ženy
přivazují muže k židli a ti se musí vykoupit
drobnými mincemi. Druhý den se ovšem
vše otočí, jen s tím rozdílem, že ženy se vykupují polibkem. Happy Easter!
A u polibků ještě zůstaneme, a to v Německu. Pořádají zde na Velikonoce soutěže Čokoládový polibek – úkolem je sníst čokoládová vejce a mít co nejméně umazaný
obličej. Jinak v Německu nefiguruje tolik
beránek, ale spíš zajíc. Dokonce i moučník
je ve tvaru zajíce, místo beránka. Domovy
si Němci zdobí slaměnými hnízdy s vajíčky,
zajíčky a podobně. Hnízda se i schovávají
10
a ráno je děti hledají a mají v nich sladkosti
– nepřipomíná vám to trochu našeho Mikuláše? Fröhliche Ostern!
Koledovat s pomlázkou děti v Německu
nechodí. Tento pohanský obyčej je tu skutečně neznámý. Děti neznají ani velikonoční polévání či našeho beránka. V neděli na
Hod boží velikonoční obdarovává malé děti
zajíc do ručně připravených slaměných
hnízd. Podle tradice tak hledají ráno malovaná vajíčka s nejrůznějšími dobrotami
doma, na zahradách nebo v přírodě, kam
jim je schovali rodiče. Ti pak ale dětem tvrdí, že jim je sem přinesli zajíčci.
různějších dekorů, kterých doma
člověk nikdy nedosáhne – zlatá,
mramorová…
V Mexiku si z papírové
hmoty vyrábějí piňatu,
která symbolizuje Jidáše.
Tu potom pálí, nebo do ní
mlátí holí, dokud ji
nerozbijí a nevysypou
se z ní sladkosti. Tento
zvyk můžete znát z amerických dětských oslav narozenin.
Feliz Pascua!
Španělsko je silně katolická země a Velikonoce zde slaví stejně jako všechny ostatní náboženské
svátky s odpovídající dávkou úcty. Dokonce
i pátek je ve Španělsku státní svátek. Všude
v ulicích potkáte průvody lidí oslavujících
vzkříšení Ježíše. Feliz Pascua!
Ve Francii jsou jako všude v Evropě před
Velikonocemi zvony němé, a když se vracejí z Říma, nesou s sebou pro hodné děti
sladkosti a vajíčka, které potom shazují
do zahrad, kde je děti hledají. Joyeuses
pâques!
Rumunsko je převážně ortodoxní, takže
Velikonoce se tam slaví o týden později, než
v katolické církvi. Lidé se shromáždí před
kostely se svícemi večer před Velikonocemi
a dostávají od kněze “Svaté světlo”, které si
potom předávají dál zapalováním svící. Donešení si svatého světla domů vám zajistí
požehnaný rok (...a hasičům spoustu práce,
poznámka autora Matei Lache).
Důležitou tradicí je zdobení vajíček, zvláště na venkově, kde se vajíčka začínají zdobit
už měsíce před Velikonocemi. Hospodyňky
se vždy předhánějí v tom, která bude mít nejkrásnější vzor. Někdy se k dekoraci vajíček
používají i lístky rostlin.
Pokud se týká “skutečného” jídla, každá rumunská rodina vaří na Velikonoce jehněčí –
většinou steak a boršč. Nejrozšířenějším velikonočním pokrmem je “cozonac”, moučník
s různými náplněmi – čokoládová, maková,
ořechová nebo náplň z tureckého medu. Dalším typickým moučníkem je “pasca” s tvarohem a rozinkami. Paște fericit!
V Rakousku pečou na Velikonoce preclíky ve tvaru věnečku. V supermarketu
můžete koupit už obarvená vajíčka nej-
Velikonoce na Filipínách vás ale budou
100% šokovat. Kdybyste si nebyli jistí, jaké
náboženství byste na Filipínách našli, po
Stejně jako u nás si Němci svátky neumí
představit bez kraslic, které jsou pestře malované a vyfoukané či uvařené natvrdo. Na
některých místech jsou tyto dny spojené se
sportem v podobě přenášení, házení, koulení či rozbíjení vajec. Mezi disciplíny patří hození vejce co nejdál nebo nejvýš, aby
se nerozbilo. Dalším zajímavým zvykem je
velikonoční strom ozdobený vajíčky.
V Itálii si na Velikonoce pochutnávají
na kynutém moučníku kolomba ve tvaru
holubice s kandovaným ovocem, mandlemi
a cukrovou polevou. Buona Pasqua!
TRADICE A ZVYKY
oslavách Velikonoc už to budete vědět s jistotou. Lidé se zde totiž nechávají ukřižovat na
kříž, který si sami na místo dotáhli. Ale nebojte se, není to povinnost. Katolická církev
se naopak od těchto projevů víry distancuje.
Maligayang Pasko ng Pagkabuhay!
V USA je hlavní ikonou Velikonoc Easter
Bunny – velikonoční zajíček, který schovává
na zahradách čokoládová vajíčka. Za to se mu
nechává na posilněnou mrkev – stejně jako
se Santovi nechávají u stromečku sušenky
a mléko. Easter bunny patří mezi legitimní
pohádkové bytosti a řadí se do stejné kategorie jako zoubková víla nebo Santa Klaus.
Happy Easter!
Austrálie je zajímavá tím, že tam na
Velikonoce nevítají jaro, ale že jim začíná
podzim – no jo, když vánoční stromeček
zdobí v plavkách… Jinak
vypadají oslavy Velikonoc hodně podobně
jako v USA nebo v Anglii. V neděli ráno si
navíc vyrábí papírové
kloboučky a zdobí si
je papírovými květinami. V ulicích pak
potkáte velikonoční
průvod. Happy
Easter!
Ve Švédsku je Påsk must (velikonoční
„mošt“) variací na Jul must (vánoční mošt)
a jedná se o limonádu typu Kofola, která se
stala neodmyslitelnou součástí Vánoc a Velikonoc. Zajímavostí je, že je přes zbytek roku
v obchodech neseženete. Děti se nejvíc těší na
otevírací papírové vejce naplněné různými
sladkostmi, které dostávají od příbuzných,
jako děti v Česku na Mikuláše. Hlavní dekorací (kromě klasických zdobených vajíček,
kuřátek a jarních květin) je påskris – březové větvičky ozdobené obarvenými peříčky,
které potkáte na každém rohu.
Zajímavou tradicí jsou påskkärringar
(velikonoční čarodějnice). Tento zvyk je
velice podobný americkému Halloween.
Děvčata mají převlek čarodějnice včetně
šátku na hlavě a zástěry, nakreslí si červené tváře a pihy a s sebou si nesou starou
kovovou konvici na kávu (kdo nemá, postačí košík). Potom chodí od domu k domu,
předávají ručně vyrobená přáníčka a za ně
obdrží sladkosti a peníze, které si ukládají
do konvice nebo košíku. Nebojte se, chlapci
nejsou ošizeni – i oni mohou chodit, ale jako
påskgubbar (velikonoční dědci) s černým
kloboukem a knírkem. Glad Påsk!
VEĽKONOČNÝ POZDRAV
Z MAĎARSKA
Keďže sa blížia Veľkonočné sviatky, tak
by som Vám chcela zaslať malý pozdrav
a pár poznatkov okolo sviatkov.
V minulosti sa v Maďarsku na veľkonočné sviatky hádzali mladé dievčatá
do rybníkov. Dnes ich chlapci polievajú
väčšinou voňavkami, čo teda nie je oproti
čistej i keď studenej vode žiadna výhra,
ale asi je to pohodlnejšie. Za odmenu
dostanú buď peniaze, alebo veľkonočné vajíčko (podobne ako na Slovensku
alebo v Čechách), ale s typickým vzorom
červených kvetov na bielom podklade.
V maďarských rodinách sa počas sviatkov
radi stretávajú pri spoločnom slávnostnom stole a hostia sa šunkou, koláčmi
i pálenkou. Najobľúbenejšími dobrotami
sú sladké orechové a makové koláče
a veľkonočná brioška. Ale ako všade, svet
je malý, prebrali sa tradície aj z okolitých
štátov, napríklad Rakúska, kde na Veľkú
noc vôbec nepoznajú oblievačku ani
šibačku, ale je zvykom, že rodičia poschovávajú v dome alebo záhrade maľované
a čokoládové vajíčka, ktoré potom deti
hľadajú a veľkonočný zajačik /Osterhase/
nosí dokonca darčeky.
Takže dovolte, aby som Vám všetkým
popriala:
Připravily: Dagmar Burdová,
asistentka divize Interiors;
Lenka Doležalová,
asistentka divize Energy
Ilustrace: Pavel Vrána,
manžel Jany Vránové,
asistentky Chytré izolace®
Mária Veréb
obchodná manažérka pobočky Budapešť
VTIPY NA TÉMA VESELÉ VELIKONOCE
V Anglii v dnešní moderní době do-
Co třeba Řecko? Na Velikonoce pořádají
stávají děti od příbuzných obří (dokonce
Řekové vajíčkovou
30 cm velká) čokoládová vejce, v jejichž
válku a při zásahu řeknou:
Christos anesti = Veselé Velikonoce.
výrobě a prodeji se předhánějí všechny
známé čokoládovny.
V polských vesnicích „polévací šílenství“ začíná už po půlnoci, kdy obvykle svobodní kluci zahrají pod okny svobodné dívky
například na harmoniku. Když se ale slečna vykloní,
aby se podívala, kdo je ten milý nápadník, vylijí na ni kbelík studené
vody. Během dne jezdí po vesnicích hasiči, kteří polévají kolemjdoucí
jen tak pro zábavu.
Nakreslila Veronika Jirková,
studentka výtvarné výchovy
a naše šikovná brigádnice
11
REALIZACE
VÝSLEDEK NAŠEHO VÝVOJE:
DOKONALÉ SPOJENÍ PŘÍČKY A PODHLEDU
SYSTÉMOVÉ PŘESTAVITELNÉ PŘÍČKY
OMEGA 100.1 VE FIRMĚ CRYSTALITE
BOHEMIA VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY NA
ŘEŠENÍ MODERNÍCH KANCELÁŘSKÝCH
PROSTOR. K BEZPROBLÉMOVÉMU
PŘECHODU PŘÍČKY NA PODHLED JE
POUŽITÝ PROFIL TIME FOR DETAIL,
KTERÝ ZAJIŠŤUJE PERFEKTNÍ
STABILITU SPOJENÍ A PODPORUJE
KVALITU SYSTÉMU Z HLEDISKA
AKUSTIKY A VARIABILITY.
Projektant: Ing. Jan Toman
Obchodní manažer: Pavel Pavlík
12
LIKOSÁCI
POZDRAVY ZE ZIMNÍCH HOR
Jaro už je tady, ale my bychom se s vámi ještě rádi podělili
o fotografie, které nám ze zimní „lyžovačky“poslali naši
čtenáři. Všem moc děkujeme!
ROZŠIŘUJEME
ŘADY LIKOSÁKŮ
Luboš Šenkyřík
se synem Matějem se pro
náš časopis nechali
vyfotit na sjezdovce
Bílá v Beskydech
(fotila maminka
a manželka Denisa).
OBCHODNÍ MANAGER CHYTRÉ
IZOLACE®
Pavel Matyáš zvěčnil
svého syna Lukáše na
sjezdovce ve Stupavě.
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
• prodej produktu – nejmodernější technologie
zateplení
Orraine Williams poprvé
v životě na lyžích.
• získávání nových zákazníků (koncových
zákazníků)
• spolupráce s projektanty, stavbyvedoucími,
investory
• progresivní rozvoj svěřeného regionu
TECHNICKÝ SPECIALISTA/PŘÍPRAVÁŘ
DIVIZE ENERGY
Hanka Hasincová
s přítelem Michalem
si pořídili „selfíe“
v rakouském Flachau.
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
• zpracování obchodních nabídek s halovými objekty
• objednávky stavebně montážních prací a materiálů
• vedení poptávkových řízení pro výběr
dodavatelů
• zpracování smluv se subdodavateli
• po zaškolení – měření a práce s termokamerou
• zpracování technických detailů v AutoCAD
ÚČETNÍ
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
• kontrola a účtování primárních dokladů
•sestavování daňových přiznání (DPH, silniční
daň,..)
•účtování do hlavní knihy, kontrola správnosti
účetních dokladů
•zpracování výkazů pro ČSÚ
Tonda Řičánek s rodinou letos
opět zavítal do italského Livigna.
Na obrázku se synem Toníkem (fotila
manželka a maminka Jitka).
•participace na roční účetní závěrce,
dokladových inventurách a přípravách
podkladů pro audit
•další činnosti dle pokynů finančního ředitele
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.LIKO-S.CZ/PAGE/
CZ/584/OBCHODNI-A-TECHNICKE-PROFESE/
NEBO KONTAKTUJTE NAŠE PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:
HANA WILLIAMS MUSILOVÁ, TEL. (+420) 544 422 514
13
TRÉNINK PRO MUŽE
V OBJEMOVÉ FÁZI
Jak začít s fitness - 6. díl
předešlému splitu se to však liší frekvencí - každá partie se procvičí 2x týdně (1x těžce, 1x „lehce“) i tréninkovým objemem - použitím nižšího
počtu cviků i sérií. Cviky na jednotlivé partie
se navíc v těžký a „lehký“ den liší. Mohlo by to
tedy například vypadat takto:
PO : nohy, prsa, triceps, lýtka (těžce)
ÚT : záda, hamstringy, ramena, biceps, břicho (těžce)
ST : volno
ČT : prsa, triceps, nohy, lýtka („lehce“)
PÁ : záda, biceps, ramena, hamstringy, břicho („lehce“)
SO : volno
NE : volno
TRÉNINK PRO ŽENY JSME PROBRALI V MINULÉM ČÍSLE LIKOSÁČKU. TENTOKRÁT
SE ZAMĚŘÍME NA TRÉNINK PRO MUŽE A NABRÁNÍ TROCHY OBJEMU, ABYCHOM
MĚLI POTÉ CO SHAZOVAT.
Jsem zastáncem toho nechat tělo pořádně
odpočinout a zregenerovat, ale jakmile se rozhodnu přidat trošku objemu, tak od prvního
dne vše až fanaticky dodržovat a tělo co nejvíce
šokovat. Po dvouměsíční pauze bude tělo reagovat na cokoliv, i na trénink – z mého pohledu
nejméně účinný – klasický kulturistický split.
V této fázi ale najde skvělé uplatnění, tělo si
zase začne zvykat na pravidelnou zátěž, naberete hned to, o co jste během odpočinkové fáze
přišli, a připravíte tělo na nadcházející přetížení. Konkrétně by mohl vypadat takto:
Následně vložíme první „Deload“ fázi. Osobně bych volil variantu s GVT, protože po kortem se to bude výsostně hodit díky malé frekvenci - partie se procvičí jen 1x týdně (na rozdíl
od 3x týdně při kortem), obrovskému objemu
- 10 sérií po 10 opakováních na partii (na rozdíl od 5 sérií po 5 opakování korteho), odlišný
tréninkový styl – tempo 4/0/2/0 – jedna série
po 10 opakováních vám zabere 60 sekund (na
rozdíl od korteho, kdy bylo klasické technické!
Tempo, např. 3/0/1/0 po 5 opakováních, tedy
PO : prsa, ramena
ÚT : záda, hamstringy (zadní strana stehen)
ST : volno
ČT : biceps, triceps, břicho
PÁ : stehna, lýtka
SO : volno
NE : volno
Tzn. frekvence tréninku – nízká, 1x týdně
projedete každou partii; tréninkový objem
– vysoký (klasicky 10–12 sérií na partii ve
3 cvicích, vše po 8–12 opakováních). Cviky na
jednotlivé partie zvolte tak, jak jste dosud byli
zvyklí, klidně i rozložení partií si dejte, jak jste
cvičili – důležité je, aby to byly 4 tréninky týdně a každá partie projetá jen 1 týdně a tréninkový objem, jak jsem napsal. I styl tréninků může
být takový, že většinu sérií pojedete do selhání.
Série jednotlivých cviků klasicky pyramidou
(v každé následující sérii přidáte váhu a nutně
dáte méně opakování, ale ne méně než 8). Tento
trénink cvičte 4 týdny.
Po této „startovací fázi“ objemové přípravy
bude tělo nejvíce šokováno tréninkem zvaný
korte – je to nejlepší objemový trénink, který
jsem kdy cvičil, skutečně se to ničemu jinému
v nabraných kilogramech nevyrovná (podrobně jej představím i s přesným tréninkovým
rozpisem v příštím čísle Likosáčku). Podstatou
je nízký tréninkový objem – 5 sérií po 5 opakováních na partii (a všechny série se stejnou
váhou!!!), ale vysoká frekvence – všechny partie se procvičí 3x týdně, což bude pro Vaše tělo,
zvyklé na procvičení partie jen 1x týdně (ač do
selhání s použitím 12 –15 sérií) neuvěřitelně
silný impuls k růstu svalů. Výhodou tohoto
tréninku je, že je sice maximálně intenzivní,
ale cvičí se jen 3 dny v týdnu, takže máte dost
času na jídlo. Tento trénink tedy budeme cvičit
ihned po předešlém, vyjde nám proto na celý
měsíc.
14
Jakub v akci ...
série trvala (a svaly byly pod zatížením) 20
sekund. Vzhledem k tomu, že ale na GVT „odpočinkovou fázi“ nebudete zvyklí jako já a po
2 měsících tvrdého tréninku v kuse a jednom
týdnu GVT budete natolik zničení, že budete
cítit, že nejste natolik zregenerovaní, abyste
cvičili odteď až do konce měsíce opět v kuse,
zařaďte ihned po týdnu GVT týden úplného
volna a nechtě tělo „dojet“ (znovu říkám, nezapomeňte ale stále správně jíst, jako kdybyste
cvičili, protože tělo musí mít dostatek živiny
aby mohlo „dojet“ a připravit se na další náročný trénink). Klasicky se jedná o trénink AB
volno AB volno volno (neboli 2 + 1 + 2 + 2). Oproti
Pochopitelně, pokud nemůžete začít pondělím, můžete to celé o den posunout. Můj tréninkový plán např. vždy začínal nedělí, protože
jsem den volna potřeboval v úterý.
Poté zařaďte „Deload fázi“, kdy naprosto
vypustíte trénink (tedy žádné GVT), jezte
sladkosti a naposledy si na dalších 5 měsíců
užijte normálního života – skutečně to vydržte
a nechoďte cvičit. Věřte mi, že budete za 2 měsíce děkovat, že jste nešli cvičit a odpočinuli
si. Dobře vím, proč to říkám :-). Předpokládá
to ale, jak stále zdůrazňuji, že jste předešlých
6 týdnů brutálně dřeli na 100 %, ne že jste jeli na
půl plynu. V tom je význam a využití „Deload
fází“ – není to kvůli flákání se či psychickému
odpočinku, ale proto, že tím se Váš organismus
díky dokonalému zregenerování posune dál
a bude schopen snášet větší nálož.
Na celý další měsíc si pak zopakujte Korteho a zařaďte poslední „ryzí“ objem. Tělo bude
po „Deload fázi“ plné živin a skvěle porostete.
Zase ho cvičte 4 týdny a ihned potom bez přestávky zařaďte na týden „Deload fázi“ s GVT.
Opět ty 4 týdny musíte dřít na maximum
a i GVT nebrat jako odpočinek, ale precizně ho
odjet. Bude to hodně bolet, ale vaše forma tou
dobou bude, věřím tomu, už stát hodně za to.
A protože to GVT už nejedete poprvé, žádný
volný týden po něm následovat nebude :-)!
Jakub Konečný
projektmanažer divize Energy
a trenér fitness
VÝSLEDNÉ SCHÉMA NA ROK 2015
Červen
1.část odpočinkové fáze, trénink 3x týdně
Červenec
volno
Srpen
volno
Září
klasický kulturistický split, trénink 4x týdně, každá partie procvičená 1x týdně
Říjen
Korte, trénink 3x týdně, každá partie procvičená 3x týdně
Listopad (1. polovina)
1 týden GVT – Deload fáze, 1 týden úplná Deload fáze
Listopad (2. polovina) – Prosinec
kulturistický těžko – lehký split, trénink 4x týdně, každá partie procvičená 2x týdně
Vánoce – Silvestr (týden)
kompletní Deload fáze :-)
Leden
korte, trénink 3x týdně, každá partie procvičená 3x týdně
Únor (1.týden)
deload fáze
Únor – Duben, Květen
klasický kulturistický split, trénink 4x týdně, každá partie procvičená 1x týdně
AKTUÁLNĚ
BLAHOPŘEJEME
OSLAVENCŮM
1
Ondřej POSPÍŠIL
aplikátor/izolatér
Tomáš ŠOLTÉS
obchodní manažer
pobočky v Bratislavě
DUBEN
10
Jozef TŮMA
ředitel divize Interiors
Rudolf MUSIL
montér
11
12
Libor MUSIL
předseda
představenstva
13
Eva TABAČKOVÁ
asistentka marketingu
a propagace
Radovan CEK
technik vývoje
16
Jan MUSIL
člen představenstva/
vedoucí exportního
oddělení
Jan ŠMÍD
zámečník/svářeč
26
Jan TONGEĹ NOVÁK
montér
27
28
Lenka DOLEŽALOVÁ
asistentka divize Energy
DUBEN
29
Jana VRÁNOVÁ
asistentka subdivize
Chytrá izolace®
Ondřej HOLÁSEK
technik vývoje
DUBEN
LIKOSÁČEK, MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE
A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI LIKO-S XVIII. ročník, MK ČR E 17446,
vydáno ve Slavkově u Brna 31. 3. 2015
• LIFE IS SIMILAR TO BOXING.
DEFEAT IS NOT DECLARED WHEN YOU FALL DOWN. IT IS DECLARED WHEN
YOU REFUSE TO GET UP.
• ŽIVOT JE PODOBNÝ ZÁPASU V BOXU.
PORÁŽKA NENÍ UZNÁNA, KDYŽ SPADNEME, ALE AŽ KDYŽ ODMÍTÁME SE
ZVEDNOUT.
• TO SUCCEED IS NOT JUST TO LEARN, BUT TO APPLY WHAT WE HAVE
LEARNED.
• USPĚT NEZNAMENÁ JEN SE UČIT, ALE TAKÉ VYUŽÍT TO, CO JSME SE JIŽ
NAUČILI.
VÝROČÍ U FIRMY
LIKO-S TEAM ANNIVERSARY
DUBEN
Oto Šenigla
Jiří KRÁLÍK
pracovník výroby AIS
DUBEN
DUBEN
17
26
Jan LUCKÝ
obchodní manažer
divize Interiors
DUBEN
DUBEN
NÁŠ INDICKÝ PARTNER V BANGALORE S NÁMI TÉMĚŘ DVA ROKY SDÍLÍ
KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN (VČETNĚ SOBOT, KTERÉ JSOU V INDII PRACOVNÍM DNEM) JEDNU ZAJÍMAVOU MYŠLENKU. VZHLEDEM K ČASOVÉMU
POSUNU SI JE MŮŽEME PŘEČÍST HNED RÁNO NA VSTUPNÍM MONITORU U RECEPCE A BĚHEM OBĚDA V JÍDELNĚ. ROZHODLI JSME SE PRO
VÁS KAŽDÝ MĚSÍC DVĚ Z NICH ZVEŘEJŇOVAT V LIKOSÁČKU:
DUBEN
DUBEN
DUBEN
DUBEN
23
Marek SPÁČIL
zámečník/svářeč
DUBEN
DUBEN
16
22
Zdeněk LOUDÁT
projektový manažer
kancelář Praha
DUBEN
Adam STŘAPEC
technický specialista/
konstruktér divize
Production
14
21
Martin JELÍNEK
mistr výroby AIS
DUBEN
DUBEN
DUBEN
18
Martin SLIMÁK
technik LIKO-Space®
DUBEN
DUBEN
11
Přemysl MACHALA
montér
DUBEN
DUBEN
6
17
VYBRANÉ MYŠLENKY DNE
V MĚSÍCI BŘEZNU
VYDAVATEL:
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795
e-mail: [email protected]
1. 4. 1996
19 let
šéfmontér
6. 4. 2009
6 let
účetní
Marek Břeň
7. 4. 2010
5 let
zámečník/svářeč
Václav Pěnička
1. 4. 2011
4 roky
obchodní manažer
Chytrá izolace®
Jiří Klimek
28. 4. 2011
4 roky
zámečník/svářeč
Milan Ondráček
19. 4. 2011
4 roky
elektrikář
26. 4. 2012
3 roky
vedoucí pracovní
skupiny Kovovýroby
Martina Holzerová
Karel Potácel
Roman Andrle
1. 4. 2014
1 rok
obchodní manažer
Chytrá izolace®
Škultéty Patrik
1. 4. 2014
1 rok
pracovník výroby AIS
Hanák Milan
10. 4. 2014
1 rok
skladník Kovovýroba
Tomáš Šoltés
23. 4. 2014
1 rok
obchodní manažer
Jan Lucký
29. 4. 2014
1 rok
obchodní manažer divize
Interiéry
REDAKČNÍ RADA:
Jiří Stratil, Dagmar Burdová, Lenka Doležalová, Martina
Drápalová, Světlana Honsová, Martina Polová, Jana Vránová
sazba a zlom: Eva Tabačková
pobočky v Bratislavě
Několik posledních čísel Likosáčku
najdete na:
www.liko-s.cz
15
Pro malé Likosáčky
PŘIPRAVILA A NAKRESLILA HANKA MICHALKIEWICZOVÁ
UČÍME SE ANGLICKY
3. SUN
[ SAN ]
[ BÍ ]
[ TULIP ]
[ AMBRELLA ]
2. DANDELION
[ BATRFLAI ]
VYMALUJTE
A SPOJTE
SI OBRÁZEK
1. BEE
4. TULIP
5. UMBRELLA
6. BUTTERFLY
[ DANDELAJN ]
P
K
R
M N
DOPLŇTE ANGLICKÁ SLOVA OBRÁZKŮ DO TAJENKY
T
U
F
E
3.
4.
L
E
O
V
D
W
C
X
B
6.
S
G
E
2.
5.
O
L
I
H
1.
Q
J
F
NOVÝ
ZAČÁTEK
13. dubna, 8.30 hod.
areál firmy LIKO-S
Přijďte se podívat,
jak 13. dubna začneme
měnit budoucnost
průmyslových staveb!
B
A
Y

Podobné dokumenty