dewalt - pro

Transkript

dewalt - pro
PRO-BONUS
PROGRAM
podzim 2015
NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K ODMĚNÁM
www.pro-bonus.cz
MOTIVAČNÍ PROGRAM
PRO-BONUS
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Motivační program PRO-BONUS podzim 2015 (dále jen
„program“) je provozován společností PRO-DOMA, SE,
se sídlem Budčická 1479, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka H 841, IČ: 24235920 (dále jen „provozovatel“). Provozovatel nabízí právnickým osobám nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem nebo jeho partnerem,
které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným
způsobem (dále jen „registrovaní zákazníci“), možnost získat
odměny (dále jen „odměny“) za nákup výrobků nabízených
provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) na základě
smluvního vztahu s provozovatelem nebo jiným způsobem
a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.
REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK
Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí
právnická i fyzická osoba, která úspěšně provedla registraci
na internetových stránkách www.pro-bonus.cz, uvedla
požadované osobní údaje, obdržela potvrzovací e-mail se
souhrnem registrovaných informací a provedla alespoň jeden
nákup zboží provozovatele.
ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ
Možnost registrovaných zákazníků obdržet od provozovatele
odměny je závislá především na počtu bodů, které je možné
získávat zejména nákupem zboží od provozovatele nebo
jeho partnera. Body nelze sbírat současně u více partnerů.
Registrovaný zákazník sbírá body u toho partnera, kterého
uvedl při své registraci do programu. Body získané v rámci
programu jsou evidovány na bodových účtech vedených
registrovaným zákazníkům. Počet získaných bodů závisí
na hodnotě uskutečněného nákupu zboží provozovatele
a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel.
Body je možné čerpat pouze v rámci programu PRO-BONUS
podzim 2015. Aktuální seznam sortimentu, který je
zahrnut do programu a za jehož nákup jsou zákazníkům
připisovány body, je zveřejněn na internetových stránkách www.pro-bonus.cz nebo dostupný na požádání
na e-mailové adrese [email protected] Provozovatel
si vyhrazuje právo sortiment v průběhu programu měnit.
Dokup bodů, pokud bude umožněn, je možné realizovat
pouze v případě, že zákazník dosáhl počtu bodů v minimálně
stejné výši, jaká je potřebná pro bodově nejlevnější odměnu.
VYUŽITÍ BODŮ
Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy
získá potřebný počet bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.pro-bonus.cz.
CHCETE SE ZAPOJIT DO PROGRAMU?
1
ZAREGISTRUJTE SE NA
www.pro-bonus.cz
2
2
NAKUPUJTE VYBRANÝ SORTIMENT
OD 1. 9. DO 30. 11. 2015
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
Aktuální seznam odměn, na které lze nasbírané
body uplatnit, je zveřejněn na internetových stránkách www.pro-bonus.cz. Provozovatel si vyhrazuje
právo seznam odměn v průběhu programu měnit.
Parametry a zobrazení odměn uvedených na internetových stránkách mají jen informativní charakter, pokud
provozovatel neuvede jinak.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu
datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových
stránkách www.pro-bonus.cz minimálně jeden kalendářní
týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení
programu nebudou na bodové účty dále připisovány
body za nákup zboží provozovatele.
Úplné a jediné platné
znění pravidel najdete
na internetových
stránkách
www.pro-bonus.cz.
START NAČÍTÁNÍ BODŮ:
1. 9. 2015
PRO DŮM
A ZAHRADU
Provozovatel programu
je oprávněn kdykoli
změnit pravidla programu, přičemž změna
je účinná okamžikem
jejího vyhlášení
na www.pro-bonus.cz.
Tato pravidla nabývají
platnosti a účinnosti
na území České republiky dnem 1. 9. 2015.
Program končí dnem
31. 12. 2015.
KONEC NAČÍTÁNÍ BODŮ:
30. 11. 2015
KONEC OBJEDNÁVÁNÍ
ODMĚN:
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze
v období od 1. 9. do 30. 11. 2015. Za nákupy s jiným
datem body připsány nebudou. Čerpání odměn je
možné uskutečnit pouze v období od 1. 9. do 31. 12. 2015.
V případě, že deklarovaná lhůta splatnosti přesáhne
datum 31. 12. 2015, a provozovatel bude po zákazníkovi
přesto požadovat splacení pohledávek do tohoto termínu,
pak bude zákazník povinen splatit své závazky před
uvedenou lhůtou splatnosti, jinak mu může provozovatel
nárok na čerpání odměn odepřít. Čerpání zadaná s jiným
datem nejsou možná.
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
31. 12. 2015
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
V případě, že jste se již účastnili některého z předešlých
PRO-BONUS programů, stačí se pouze přihlásit.
SBÍREJTE BODY VÝHODNĚJI
Z AKČNÍCH NABÍDEK
4
PRO VAŠE
AUTO
3
OBJEDNEJTE SI ODMĚNU
NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2015!
3
PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI
1990
BUDUJEME NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN
Na začátku všeho byla v roce 1990 prodejna
stavebnin v Českém Brodě. Následovalo dalších
43 prodejen v Čechách a 24 na Moravě.
PRO-DOMA má nyní nejširší síť stavebnin v ČR
s celkem 67 vlastními prodejnami.
2000
PRO VÁŠ DŮM COKOLI
2005
Stavba nebo rekonstrukce, to není jenom dávat
cihlu k cihle. Proto svým zákazníkům nabízíme
širokou škálu sortimentu jak pro stavbu,
rekonstrukce, tak pro řemeslnické práce.
JEN PRODUKTY NESTAČÍ
Protože si uvědomujeme, jak je důležité hýčkat si své
zákazníky, neustále zkvalitňujeme svůj zákaznický
servis. Svým zákazníkům tak navíc k poradenství
a dopravě materiálu dáváme možnost získat výhodné
cenové podmínky v rámci prodejních kampaní
a „něco navíc“ prostřednictvím motivačního
PRO-BONUS programu.
2010
DĚTSKÝ DOMOV HUSITA
2015
PARTNERSKÉ STAVEBNINY
PRO-DOMA rozšiřuje svoji prodejní síť také za pomoci
svých partnerů. Prostřednictvím partnerských stavebnin
pokořila společnost PRO-DOMA magickou hranici
100 prodejen v ČR.
PRO-BONUS PROGRAM POMÁHÁ
V novém PRO-BONUS programu jsme se rozhodli
pomoci těm méně šťastným a to konkrétně dětem
z dětského domova Husita, o.p.s.. Za každou Vaší
objednávku tak obdrží dětský domov částku 10 Kč
a navíc můžete ještě aktivně přispět objednáním
poukázky v hodnotě 100 bodů.
100
STAVEBNIN
PO CELÉ ČR
NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN V ČR
4
RTNER
ARTNER
PRO STAVBU
PRO DŮM
A ZAHRADU
Do PRO-BONUS programu podzim 2015 se rozhodly vstoupit
osmery partnerské stavebniny PRO-DOMA, které mají dohromady
21 prodejen stavebních materiálů a působí jak v Čechách,
tak i na Moravě. PRO-BONUS program podzim 2015 tak můžete
využít celkem v 88 prodejnách stavebnin v ČR.
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
PARTNER
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PARTNER
PARTNER
PRO VAŠE
AUTO
ARTNER
STAVÍME
NA PARTNERSTVÍ
PARTNER
5
TOP
PRODUKTY
SILIKONOVÁ ZATÍRANÁ
A RÝHOVANÁ OMÍTKA
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ
HMOTA BASIC
CEMIX SILIKON
CEMIX 115
velmi dobře paropropustná, pružná a vysoce
vodoodpudivá omítka
jako povrchová úprava omítek a ETICS s izolanty
z minerální vlny i polystyrenu
vysoká pevnost a estetická životnost
vhodná pro COOL technologii nanášení za nízkých teplot
mrazuvzdorná lepící a stěrkovací hmota
splňuje požadavky směrnice ETAG 004
vhodná také pro překrytí problematických
míst zdiva při současném vkládání armovací tkaniny
190 Kč
1 bod
BUĎTE PYŠNÍ
NA SVOJI
FASÁDU!
NOVÝ VZORNÍK FASÁD



6
Barvy inspirované duhou
Nový unikátní vzorník fasádních
odstínů CEMIX obsahuje 366 barev
Moderní a atraktivní barvy pro vaši fasádu
130 Kč
1 bod
Keramické překlady
Porotherm
360 Kč
PRO VOLNÝ
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
AS A ZÁBAVU
Porotherm P+D
www.porotherm.cz
PRO DŮM
PRO M
A ZAHRADU
A VAŠEPOHODLÍ
Nejprodávanější cihly v České republice
360 Kč
1 bod
1 bod
• keramické překlady pro
nosné i nenosné konstrukce
• keramické překlady
na obvodové zdi
PRO VĚTŠÍ
PRO ZDRAVÍ
VÝBĚR
• klasické obvodové zdivo
• zdivo vnitřní nosné
• zdivo na nenosné příčky
• zdivo ke zdění na klasickou
nebo tepelně izolační maltu
systém stavebních profilů | příslušenství pro střechy
-systém
lídr na stavebních
českém trhuprofilů
příslušenství
provýrobce
střechy
přední evropský
- export do více než 30 zemí světa
- výrobní a skladové haly přes 12 000 m2
- pobočka na Slovensku
- vlastní vývojové centrum
- mnohaleté zkušenosti v oboru od roku 1994
www.likov.com
PRO STAVBU
PRO STAVB
J A R O 2015
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
Aktuální seznam odměn a více informací
21
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
150x93
Termospoj
Termospoj
Termospoj
2D profil
PRO VAŠE
PRO V
AUTO
Í
R
LIKOV s.r.o., Blanenská 1859, 664 34 Kuřim, Česká republika
3D profil
Teleskop
7
STAVÍME
NA PARTNERSTVÍ
Stavte s těmi nejlepšími!
Broušené cihly HELUZ FAMILY mají nejlepší
tepelněizolační parametry v ČR a jsou vhodné
pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních
domů bez dodatečného zateplení.
zákaznická linka 800 212 213, [email protected]
8
www.heluz.cz
10
PRO STAVBU
24
PRO DŮM
A ZAHRADU
39
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
PA
RT
NER
st
av
eb
ni
n
vh
od
no
tě
:
44
NER
RT
PA
NER
RT
PA
R
m
vvéém
eettoo
errnn
iinntte
v
v
í
ožží
zzbbo
ěě
odd
cchho
oobb
RT
NER
PA
RT
NER
.cz
rna
a
p
lek
kkuup
w.
nnáá
pprroo
ww
PA
46
NE
PA
R
NE
RT
PA
vvýý
rrkkoo
D
Dáá
ttěě
nnoo
oodd
vv hh
RT
p
č
K
00
0
1
ná
ku
na
az
Po
uk
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
azz
uukka
ppoo
PRO VAŠE
AUTO
9
PRO STAVBU
AKU VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 10,8 V
DEWALT
DCD710C2 Výkonná vrtačka 10,8 V pro vrtací a šroubovací
práce, kompaktní a lehká konstrukce. Nastavení 15 poloh pro
hodnotu momentu, parabolický profil spínače, rychloupínací
sklíčidlo 10 mm. 2xLi-Ion 1,3Ah/24/15Nm/0-400/1500 ot. min.
BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
/ŠROUBOVÁK 18 V
DEWALT
DCD795D2 Kompaktní příklepová vrtačka/šroubovák
18 V XR Li-Ion. Bezuhlíkový
motor, lehká konstrukce,
2x aku Li-Ion / 2,0 Ah /60/23
Nm / 0 - 600 - 2000 ot - min
/ 0 - 10 200/34 000 ú/min /
sklíčidlo 13 mm.
581
bodů
246
bodů
BEZUHLÍKOVÝ ŠROUBOVÁK
DO SÁDROKARTONU 18 V
DEWALT
DCF620d2K-QW Bezuhlíkový šroubovák pro práci se
sádrokartonem 18 V XR Li-Ion. Výkonný motor zaručuje
rychlé a efektivní šroubování vrutů a maximální provozní
dobu a kompaktnost. 2x 5,0 Ah / 5 - 30 Nm / 4400 ot./min /
Tstak II / mag. prodloužení nástroje / Ph2 25 mm.
DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA 770 W
DEWALT
D21805 Dvourychlostní příklepová vrtačka 770 W s ručním
sklíčidlem. Dvourychlostní převodovka umožňuje využití
vyššího momentu.
Zvýšený vrtací výkon
díky motoru s novým
vinutím.
271
bodů
KOMBI KLADIVO 2 KG SE SKLÍČIDLEM
DEWALT
643
bodů
D25144K 2 kg kombi kladivo 28 mm s 3 režimy a rychlovýměnným sklíčidlem. Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 4 do 28 mm.
900W rychlovýměnné sklíčidlo,
3,0 J, 0 - 5500 ú/
min, 3,1 kg, beton
28 mm.
395
bodů
10
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
BOURACÍ KLADIVO SDS-MAX 10 KG
STAVEBNÍ PILA ALLIGATOR 450 MM
D25899K Bourací kladivo 10 kg s motorem 95 mm s výkonem
1500 W se vyznačuje vynikající účinností a odolností. Rychlá
výměna sekáče a nastavení do jedné z 12 možných poloh.
1 500 W,17,9 J, 9,8 kg.
DWE397 Alligator pila na stavební materiály 450 mm.
Ideální pro řezání lehkých betonů (pórovitých betonů)
a sádrokartonu. 1 700 W, lišta 500 mm na duté pálené cihly
třídy 12 (plátek DT2974).
DEWALT
PRO DŮM
A ZAHRADU
DEWALT
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
767
ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM
bodů
DEMOLIČNÍ KLADIVO 30 KG S VOZÍKEM
DEWALT
D25980K Demoliční kladivo 30 kg se šestihranem 28 mm
a s vozíkem. Velký mechanismus poskytuje mimořádnou
odolnost a vynikající drticí výkon. 28 mm HEX, 2 000W, 52 J,
31 kg, včetně vozíku a špičatého sekáče.
DEWALT
DWE4205 Malá úhlová bruska 1 010 W 125 mm s posuvným
spínačem. Systém odvádění prachu odstraňuje
většinu nečistot ze vzduchu, který prochází
motorem, což zabraňuje obrusu
rotoru. 1010 W, 11000
ot/min, 2,2 kg, klasický
spínač.
159
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
1201
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
bodů
VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 230 MM
DWE4579 Velká úhlová bruska 230 mm pro náročné práce.
Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením
a prodlužuje jeho provozní životnost. 230 mm,
2 400 W, 5,7 kg, odfuk, elektronická spojka,
ochrana proti přetížení, pomalý start.
3122
bodů
426
bodů
11
PRO VAŠE
AUTO
DEWALT
PRO STAVBU
ŘEZAČKA NA OBKLADY 250 MM
VYSAVAČ NA STAVENIŠTĚ 30 L
D24000+D240001 Řezačka pro mokré řezání dlažby 250 mm
s posuvným stolem a stojanem. Vodicí kolejový systém
z nerezové oceli zabudovaný do rámu řezačky zajišťuje
přesné řezy. 1 600 W, prořez 95 mm, 32 kg.
DWV901LT Vybavený vysavač 30 l - T Stak. Lze připojit přímo
ke kufrům systému T Stak. 1 250 W, třída L objem 26,5 l,
s uchycením pro T Stak, záchyt jemného prachu 99 %, třída L
( > 1mg/m3 ), externí zásuvka.
DEWALT
DEWALT
1758
643
bodů
bodů
Tradiční výrobce betonových prvků
Os \
E
<VALI
TA
VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA
12
WWW.DITON.CZ
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX
SADA KLÍČŮ S ŘEHTAČKOU
1-95-622 Pojízdný montážní box FATMAX® kovo plastový
s vyjímatelnou přihrádkou. 20“ pevný a odolný, velké kovové
nerezové přezky, 2 zásuvky s kuličkovými ložisky a výsuvná
velkokapacitní kovová
přihrádka. Víko boxu
s „V“ žlábkem pro řezání
latí, pojezdová kolečka,
teleskopická rukojeť.
4-91-444 6 dílná sada kloubových ráčnových očkoplochých
klíčů s řehtačkou Maxi Drive Plus. Pro utahování a povolování
bez sejmutí klíče z matice. 72 zubů mechanismu zajišťuje
jemný 5° krok umožňující práci v omezeném prostoru.
Kloubové spojení ráčnového očka s tělem klíče dále rozšiřuje
možnosti použití.
bodů
115
bodů
GOLA SADA 1/4“ A 1/2“ HLAVIC
23 DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/2“
1-94-668 96 dílná gola sada 1/4“ a 1/2“ hlavic: 1/2“ 6hranné
hlavice, 1/4” 6hranné hlavice, 1/4” 6hranné prodloužené
hlavice, 1/2“ hlavice na svíčky, 1/2“ ovladače, 1/4“ ovladače,
1x adaptér na bity, 1/4“ bity ploché, pozidriv, imbus a další.
1-94-671 23 dílná sada hlavic 1/2“: 18 x 1/2“ 6hranná hlavice,
5x 1/2“ ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací
nástavec 75; 125 a 250 mm; univerzální kardan.
211
bodů
STANLEY
PRO VAŠE
AUTO
STANLEY
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
265
STANLEY
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
STANLEY
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
115
bodů
13
PRO STAVBU
LED SVÍTILNA S TROJNOŽKOU
RL HV ROTAČNÍ LASER
0-95-112 Naklápěcí hlava svítilny, 0,5 W se 30 lumen
s jasně bílým světlem. Patentovaná trojnožková konstrukce
umožňuje „hands free“ použití.
1-77-497 RL HV Rotační Laser FATMAX®. Pracovní dosah 800 m
při použití detektoru laserového paprsku. Velmi odolný,
vodotěsný. Variabilní rychlost rotace, možnost naklonění
rotační hlavy. Až 24 hodin nepřetržitého provozu. Pracovní
prostředí: IP 68.
STANLEY
STANLEY
80
bodů
DIGITÁLNÍ SKLONOMĚR
STANLEY
0-42-087 Digitální sklonoměr STANLEY® s LCD displejem,
délka 40 cm. Měří úhly v rozsahu 0° - 180°. 2 libely, horizontální a vertikální. Pevná a odolná hliníková konstrukce.
Přesnost +/- 0,1°.
206
bodů
1366
bodů
SAMONIVELAČNÍ LINKOVÝ LASER
STANLEY
STHT1-77137 Samonivelační linkový laser SLL 360 promítá
nepřerušovanou laserovou linku v kruhovém rozsahu 360°
jako rotační lasery. Promítá 1 vertikální linku, vytváří kříž
laserových linek. Uzamčení nivelační hlavy.
LASEROVÝ DÁLKOMĚR
STANLEY
STHT1-77139 Laserový dálkoměr TLM 165 s pracovním
dosahem 50 m. Přesnost měření +/- 1,5 m, paměť
na posledních 5 měření, standardní funkce, sčítání,
odečítání hodnot, pythagorova věta,
kontinuální měření, výsuvný doraz
pro měření z rohu.
211
bodů
14
346
bodů
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
VIBRAČNÍ PĚCH
VIBRAČNÍ DESKA
Vibrační pěch NT 65N pro hutnění i obtížně zhutnitelných
zemin. Ochranný rám, robustní konstrukce, 64 kg, jmen.
výkon a otáčky motoru 2,6/3600, odskok 50-85 mm, motor
Honda, typ GXR 120, hutnící síla 11-12 kN, počet úderů za
minutu 600-700, rozměr hutnící patky 285 x 345 mm, palivo
benzín.
Vibrační deska VD 18P pro hutnění zemin, živičných povrchů
i zámkové dlažby. Moderní design, odtlumení rukojeti,
klidný chod desky, zaoblené hrany. 95 kg, frekvence 100 Hz,
odstředivá síla 18 kN, rychlost 25 m/min, rozměry hutnící
desky 450 x 565 mm, motor Honda, typ GX 160, palivo
benzín, max. výkon a otáčky motoru 3,6/3600 kW/min-1.
NTC
PRO DŮM
A ZAHRADU
NTC
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
2509
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
4379
bodů
BLOKOVÁ PILA S KOTOUČEM
AUTOMATICKÉ MÍCHADLO
Bloková pila Vacutec VMP 700 na cihlové bloky s pořezem
290 mm. Vodou chlazená na řezání stavebních bloků cihlových, z porobetonu, betonu, či kamene. Profi diamantový
kotouč 700 mm. Délka řezu 70 cm, upínací otvor 60, napětí
400/50 V/Hz, výkon motoru 5,5 kW, hmotnost 200 kg.
Automatické míchadlo na tekuté nivelační směsi COLLOMIX
LevMix. Kompaktní a robustní design, vysoká funkcionalita,
jednoduchá údržba. 1,6 kW motor, možnost odsávání,
míchání, transport a aplikace v jednom stroji, míchaný objem
až 55 l, míchací metla WLX 160 HF.
5519
bodů
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
COLLOMIX
PRO VAŠE
AUTO
VACUTEC
3509
bodů
15
PRO STAVBU
RUČNÍ ŘEZAČKA NA DLAŽBU
PROFESIONÁLNÍ ŘEZAČKA NA DLAŽBU
Řezačka obkladů, dlažby, mozaiky MASTERPIUMA 63 P3
s délkou řezu 63 cm. Přesný pohyb rukojeti je umožněn díky
zařízení R.A.S., které zajišťuje kontakt s vodící traverzou.
Plastový nástřik, dvě funkční polohy sklopného lamače,
dvě měřítka na příložníku, tělo řezačky z tlakově litého
hliníku a poniklované oceli, titanové řezací kolečko.
Řezačka obkladů, dlažby, mozaiky MASTERPIUMA 93 BP
s délkou řezu 93 cm. Ekonomicky výhodná, nejpoužívanější
řezačka. Slitinový odlitek těla řezačky, ergonomická rukojeť,
úhelník/příložník, na příložníku dvě měřítka (pro pravoúhlé
řezání a řezání pod úhlem 45°).
MONTOLIT
529
bodů
MONTOLIT
547
bodů
SADA DIAMANTOVÝCH FRÉZ
ELEKTRICKÉ TOPENÍ
Sada diamantových fréz FAJVA určeno na mokré i suché
vrtání do malých otvorů tvrdé keramiky, obkladů, slinuté
dlažby, mramoru, kamene nebo dokonce žuly. Životnost
100-120 děr, Ø 5, 6, 8, 10 a 12 mm.
Elektrické topení Storch Scirocco 2000. Malé kompaktní
topení pro místnosti do 40 m2, keramické topné bloky,
dvoustupňový topný výkon (1 kW a 2 kW), výkon ventilátoru
900 l/min.
MONTOLIT
199
bodů
16
STORCH
93
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
PISTOLE STŘÍKACÍ 500 W
VYSOKOTLAKÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ
Nízkotlaký stříkací systém 500 W ColorExpert pro nanášení
ředidlových barev a lazur, ideální pro tvarově rozmanité
a hůře dostupné plochy.
Storch Airless LP 500 F s analogovou řídící jednotkou
- profesionální vysokotlaké stříkací zařízení pro většinu
druhů barev (lazury, ředidlové, vodou ředitelné, disperzní,
interiérové i fasádní barvy, penetraci, …). Pracovní tlak 200 bar,
výkon 2 litry/minutu.
bodů
2719
bodů
BRUSKA NA STĚNY A STROPY 550 W
HORKOVZDUŠNÁ OPALOVACÍ PISTOLE
Bruska na stěny a stropy Storch Spider 550 W je efektivní
na broušení vysokých a velkých ploch, broušení stěrek,
sádrokartonových desek a polystyrenu při zateplovacích
pracích. Dokonalé vedení odsávaného brusného prachu.
Flexibilně uložený upínací brusný kotouč 225 mm.
Opalovací horkovzdušná pistole Storch Hot Gun 2000 W
pro rychlé a efektivní odstranění starých vrstev barev
a laků, sušení barev a nátěrů, odstranění spor plísní teplem.
S digitálním displejem a digitálním nastavením teploty
vzduchu.
1025
bodů
STORCH
PRO VAŠE
AUTO
STORCH
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
88
STORCH
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
STORCH
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
137
bodů
17
PRO STAVBU
PRŮTOKOVÁ MÍCHAČKA 220 V
VYSOUŠEČ VLHKOSTI 220 V
Průtoková míchačka s automatickým dávkováním vody
Storch DMS 15 pro míchání sypkých směsí. Míchač na
skládacím vozíku, flexibilní plastová směšovací trubice,
motorový pohon, dopravní a míchací hřídel, redukční ventil.
Výkon 15 litrů/minutu.
Vysoušeč vlhkosti Storch High-Dry 300 pro vysoušení
místností do 350 m3. Max. kapacita 36 litrů/den,
pro permanentní vysoušení možnost napojení odvodu
kondenzátu na odpadní potrubí, nádrž na kondenzát 5,5 l,
výkon ventilátoru 450 m3/hodinu.
STORCH
4119
bodů
STORCH
3693
bodů
ŘEZAČKA POLYSTYRENU 128 CM
ŘEZAČKA MINERÁLNÍCH MATERIÁLŮ
Lehká závěsná řezačka pro každodenní práci na lešení Storch
ProCut Basic 128 cm. Použití i jako příruční stolní přístroj.
Integrované trafo a měrná pravítka pro podélné a hloubkové
řezy. Délka řezu 128 cm, hloubka řezu 25 cm, hmotnost
cca 10 kg, 230 V / 50 Hz, bezpečnostní třída IP 54.
Řezačka minerálních materiálu Storch ProCut mineral pro
přesné řezání všech běžných materiálů, především fasádní
vaty a kompozitních zateplovacích materiálů. Přenosný
hliníkový stojan s pokovenou deskou, otočný řezací rám
a pravítka s aretací polohy.
STORCH
1010
bodů
18
STORCH
2045
bodů
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR
PONORNÉ ČERPADLO
Bezolejový kompresor E201/8/24 + 11 dílná sada příslušenství.
Výkon 1,1 kW, tlak 8 bar, nasávací průtok 195 l/min, efektivní
průtok 100 l/min, počet otáček 3750 ot./min, objem nádoby
24 l, hmotnost 17,5 kg.
Ponorné čerpadlo SPE 14502 DN Eco Line se sklápěcími
nožičkami vhodné pro čistou a znečištěnou vodu. Výkon
0,9 kW, max. průtok vody 14000 l/h, max. dopravní výška 8,5 m,
max. hloubka ponoru 5 m, hmotnost 6,3 kg.
251
126
bodů
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
bodů
PRO DŮM
A ZAHRADU
ELEKTROMASCHINEN
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
ELEKTROMASCHINEN
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
ELEKTROMASCHINEN
PRO VAŠE
AUTO
Vysokotlaký čistič HDEm 2257 s maximálním tlakem
120 bar. Průtok 390-450 l/h, výkon motoru 1,95 kW, rozměry
34x29x82 cm, max. teplota vody 50°C, hmotnost 15,5 kg.
Kartáč, rotační kartáč, podlahový čistič, turbo nástavec,
3 dílná sada trysek, vysokotlaká hadice, vysokotlaká pistole.
615
bodů
19
PRO STAVBU
PILA HUSQVARNA 440
PILA HUSQVARNA 450E
Lehká a výkonná pila Husqvarna 440 pro všestranné použití.
Snadno se startuje, má výklopná víčka nádrží. Poháněná
motorem X-Torq® s nižší spotřebou paliva a sníženou
hladinou emisí. Parametry: 40,9 cm³, 1,8 kW, 33-46 cm, 4,5 kg.
Výkonná pila Husqvarna 450e pro všestranné použití.
Snadno se startuje, má výklopná víčka nádrží. Motor
X-Torq® s nižší spotřebou paliva a sníženou hladinou emisí.
Parametry: 50,2 cm³, 2,4 kW, 33-50 cm, 5,1 kg.
HUSQVARNA
796
bodů
SET PRO PRÁCI SE DŘEVEM KALAČ A KLÍN
HUSQVARNA
Sekera kalač Husqvarna je nejmohutnější a nejtěžší sekera na
štípání velkých polen a kulatiny. Má zakalenou zadní plochu,
a proto může být používána jako palice nebo společně se
štípacími klíny. Klín je zakřivený pro maximální účinek při
štípání.
208
bodů
20
HUSQVARNA
975
bodů
SET PRO PRÁCI SE DŘEVEM SEKERA
A RUKAVICE
HUSQVARNA
Tato těžší štípací sekera Husqvarna je ideální pro štípání
větších polen a palivového dříví. Hlava sekery je tvarována
tak, aby snadno pronikla do dřeva a s minimální námahou
rozštípla poleno na dvě poloviny. Velice pohodlné rukavice
Technical.
164
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
BUNDA 4V1 OPTIMUM
PROŠÍVANÁ BUNDA RANDERS
Bunda 4 v 1 OPTIMUM s odepínací podšívkou a rukávy
a voděodolnými švy. Zapínání na zip překrytý lištou.
Podšívka límce z polar fleecu. Reflexní pásky: Třída 3/ Třída 2.
Prošívaná bunda RANDERS s odepínacími rukávy a kapucí.
Zapínání na zip, s ochranou proti mrazu Pletený pas
a manžety. Pouzdro na jmenovku. Kapsa na zádech
pro snadnější umístění loga. Odvětrávací otvor v podpaží.
bodů
110
bodů
SOUPRAVA TERMOPRÁDLA KOLDYNO
MULTIFUNKČNÍ BRÝLE Z POLYKARBONÁTU
Souprava spodního
prádla KOLDYNO.
Triko s dlouhými
rukávy, dlouhé
spodky. Materiál:
60% polyamid,
35% COOLMAX,
5% elastan. Dobrá
termoregulace,
lehký materiál,
ergonomický střih.
Komunikační brýle z polykarbonátu. Bluetooth komunikátor
s technologií osteophonic. Mikrofon, který přenáší hlas bez
jiných rušivých zvuků, je veden po kosti nosu. UV400, úprava
proti zamlžování, úprava proti poškrábání, nastavitelný nosní
můstek vytahovací zátky do uší s dvojitou funkcí: sluchátka
+ špunty (SNR 21 dB). LED indikátor aktivity nebo dobíjecího
systému.
80
bodů
DELTAPLUS
PRO VAŠE
AUTO
DELTAPLUS
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
135
DELTAPLUS
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
DELTAPLUS
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
331
bodů
21
PRO STAVBU
VYSAVAČ NA POPEL
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
Nový vysavač na popel AD 3.200 na suché nečistoty a popel
s 1200 W a robustní 17 litrovou kovovou nádobou.
Včetně sací trubky a podlahové hubice pro použití jako
plnohodnotný suchý vysavač. Hmotnost 6,4 kg, vakuum
(mbar/kPa) 200/20.
Dobře ovladatelný, mobilní,
všestranný vysokotlaký
čistič HD 5/15 bez ohřevu
k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou
příslušenství, mosaznou
válcovou hlavou a automatickou redukcí tlaku.
Pracovní tlak bar/MPa
150/15, hmotnost 25,2 kg.
KÄRCHER
243
KÄRCHER
bodů
1128
bodů
JEDNOOSÝ NEBRZDĚNÝ VALNÍK
DVOUOSÝ NEBRZDĚNÝ VALNÍK
Jednoosý, nebrzděný odolný valník BF 7520. Plechové
blatníky, pojezdové kolečko včetně držáku, plastové
úchyty po obvodu postranic. Technické parametry: ložná
plocha 205x107 cm, hm. 750 kg, užitečná hm. 615 kg, výška
postranic 350 mm, pneu 13“, rychlost 100 km/h.
Dvouosý robustní valník CHALAN BH7525.15T, celková
šířka 1625 mm. Pevný a mohutný rám a silné svařené V-Oji.
Možnost nakládky a vykládky i z boku přívěsu. Standardní
vybavení: 39 cm vysoké pozinkované sklopné a odnímatelné
postranice, samostatný pevný žárově zinkovaný rám,
pojezdové kolečko, 4x oko zapuštěné v podlaze typ UP-01,
2x 750 kg náprava.
TROJAN přívěsy
1293
bodů
22
TROJAN přívěsy
2911
bodů
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
AL ŽEBŘÍK 3X12
AL ŽEBŘÍK 4X3 S PLOŠINOU
Trojkový víceúčelový hliníkový žebřík Tribilo s dvanácti
příčkami. Použitelný jako jednoduchý, výsuvný a dvoják.
Počet stupňů 3x12, váha 25,8 kg, pracovní výška 9,55 m.
Univerzální kloubový hliníkový žebřík 4x3 Multimatic
s protiskluzovou plošinou. Použitelný jako opěrný, dvoják
a lešení. Max. pracovní výška 4,7 m, max. pracovní délka
při použití jako lešení je 3,6 m.
KRAUSE
493
PRO DŮM
A ZAHRADU
KRAUSE
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
347
bodů
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
SADA LED SVÍTILEN
SOLIGHT
PRO VAŠE
AUTO
Sada svítilen: Solight čelová LED svítilna, XML-T6 Cree (USA),
500lm, 3x AA a Solight profesionální nabíjecí LED svítilna,
T6 XML Cree LED, 400lm, Li-Ion. Vysoká svítivost, dlouhá
životnost.
97
bodů
23
PRO DŮM
A ZAHRADU
SNĚHOVÁ FRÉZA SNOW PATROL
STIGA
Dvoustupňová sněhová fréza Stiga Snow Patrol se čtyřtaktním motorem. Záběr 55 cm a váha 68 kg, snadno ovladatelná. Fréza je osazena výkonným 4taktním motorem s ručním
startováním. Hodí se jak k domům, tak na odklízení menších
pozemků, parkovišť.
869
bodů
SNĚHOVÁ FRÉZA SNOW CRYSTAL
STIGA
Dvoustupňová sněhová fréza Stiga Snow Crystal se čtyřtaktním motorem, patří k nejlepším sněhovým frézám. Záběr
62 cm, váha 82 kg, snadno ovladatelná. Fréza je osazena
silným čtyřtaktním motorem s el. starterem. Hodí se jak
k domům, tak k příměstským oblastím.
1339
bodů
ZAHRADNÍ TRAKTOR S RADLICÍ
STIGA
Zahradní traktor Stiga Estate 3084 pohyblivý a snadno
ovladatelný, poháněn motorem Briggs & Stratton o výkonu 13,5 HP. Hydrostatická převodovka s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad, dvounožová sekací hlava
s elektromagnetickým zapínáním a záběrem 84 cm.
Nastavitelná výška sečení v sedmi polohách v rozmezí
25–80 mm. Kopírovací (antiskalpová) kolečka, objem
koše 240 litrů, přední světla, nárazník a nastavitelné
sedadlo, hmotnost 190 kg.
4409
bodů
24
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
ZAHRADNÍ VYSAVAČ/FUKAR
UZAVŘENÝ ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR
Zahradní vysavač Blower Vac 3 000 W s odolným kovovým
ventilátorem zvyšuje množství proudícího vzduchu i schopnost mulčování a současně snižuje hlučnost nářadí při
provozu. Rychlost 418 km/hod, plynulá regulace otáček,
vysoce výkonný drtič, objem vaku 50l.
Uzavřený zahradní kompostér Alko 700 ideální pro velké
zahrady do 900 m. Kompostér nemá dno, přímý styk s půdou
tak umožňuje volný přístup červům. Odolný proti atmosférickým vlivům, zabere minimální prostor, lehce smontovatelný,
vynikající systém provzdušňování, lehká konstrukce.
Objem 720 l, hmotnost 17,5 kg.
bodů
260
bodů
NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU CRISTALL
NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU COLUMBUS
Podzemní samonosná nádrž na dešťovou vodu Cristall,
poklop PE a šachtová kopule – set např. pro chatu. Ideální
řešení pro využívání dešťové vody ze střech 50 až 100 m2
v zahradě. Monolitická konstrukce. Zaručuje dokonalou
statickou pevnost a těsnost, nádrže není třeba obetonovávat.
Záruka 15 let.
Podzemní samonosná nádrž na dešťovou vodu Columbus,
poklop PE, šachtová kopule, čerpadlo – set např. pro
rodinný domek. Ideální řešení pro celoroční využívání dešťové vody ze střech 100 až 200 m2 v domácnosti (např. WC)
i v zahradě. Monolitická žebrová konstrukce bez svarů,
vyrobené v rotačních formách z kvalitního polyetylenu.
Není třeba obetonovávat. Záruku 15 let.
1679
bodů
NICOLL
PRO VAŠE
AUTO
NICOLL
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
197
ALKO
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
BLACK+DECKER
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
3663
bodů
25
PRO DŮM
A ZAHRADU
RUČNÍ VYSAVAČ DUSTBUSTER 14,4 V
PARNÍ MOP STEAM-MOP™ DELUXE
Vysoce výkonný a kompaktní ruční vysavač Dustbuster® Flexi
14,4 V Li-Ion napájený baterií s integrovanou ohebnou hadicí
s délkou 1,5 m. Vysoce výkonný motor zaručuje maximální
výkon při úklidu. Ideální pro náročnější úklidové práce.
Příslušenství pro vysávání zvířecích chlupů, dlouhý a krátký
štěrbinový nástavec, vyjímatelný zásobník, nabíjecí základna.
Parní mop steam-mop™
Deluxe s parním čističem
Steambuster™ 2 v 1. Zabíjí
až 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků
bez použití chemických
látek. Bezpečné použití
na všech nepropustných
podlahách. Zabudovaný
filtrovací systém vody,
podložka mopu s mikrovláken Easy Glide™.
BLACK+DECKER
223
bodů
BLACK+DECKER
241
bodů
RUČNÍ PARNÍ ČISTIČ STEAMBUSTER™
ŠICÍ STROJ FAMILY 8280
Ruční parní čistič Steambuster™ 1 600 W se sadou 8 kusů
profesionálního příslušenství čistí vaše sporáky, varné desky
a grily, sprchové kouty a obklady, vany, umyvadla, baterie
a toalety. Zabíjí až 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků bez použití chemických látek.
Šicí stroj Singer Family 8280 nejen pro začátečníky. Bez
problému zvládne přímý steh, klikatý steh, slepý steh / steh
pro dámské prádlo, multi-klikatý steh, látání, dekorační stehy
a prošívání. Nechybí ani 4krokové šití knoflíkových dírek,
plynulá regulace délky stehu a také možnost šití dvojjehlou.
Také je možné použít zpětný chod pro zapošití.
BLACK+DECKER
179
bodů
SINGER
194
bodů
26
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
ŽEHLIČKA AZUR PERFORMER PLUS
FÉN NA VLASY METAL MASTER
Napařovací žehlička Philips GC 4521/20 Azur Performer Plus
s žehlící plochou T-ionicGlide, která má vynikající kluznost
a je extrémně odolná proti poškrábání. S touto žehličkou
dokonale vyžehlíte každý záhyb naprosto s přehledem.
Samočištění a odvápňování žehličky, 2 600 W pro rychlý
ohřev a mimořádný výkon, parní ráz.
Profesionální fén Valera Metal Master v retro designu z chromované ušlechtilé oceli. LONG LIFE DC pohonná jednotka,
ionizace, vlnitá struktura topného tělesa s dlouhou životností, 6 kombinací proudu vzduchu a teploty, tlačítko COOL,
velmi úzká koncovka, difuzér, vyjímatelný kovový vstupní
filtr, vysoce flexibilní kabel 3 m, ochranný vak.
VALERA
PRO DŮM
A ZAHRADU
PHILIPS
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
180
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
174
bodů
ZUBNÍ HYGIENA PHILIPS SONICARE
HOLÍCÍ STROJEK 2V1
Produkty zubní hygieny Philips Sonicare. El. zubní kartáček
HX6511/02 31000 kmitů/min, 1x výměnná hlava, časovač,
indikace nabíjení, nabíječka. Čistič mezizubních prostor
AirFloss Ultra HX8331/01 dokonalá náhrada zubní nitě,
možnost nastavení automatické nebo manuální dávky.
Holící strojek Philips YS 521/17 Click&Style 2v1 je vybaven
dvěma nástavci, takže si stačí vybrat ten, který potřebujete,
nasadit jej a začít. Na jedno nabití zvládne až 40 minut holení. Navíc je strojek voděodolný, takže se můžete pohodlně
oholit i pod tekoucí sprchou.
PHILIPS
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PHILIPS
El. zubní kartáček
164
PRO VAŠE
AUTO
bodů
Čistič mezizubních prostor
230
bodů
189
bodů
27
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ ÚZKÁ
PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ
Šetrná a úsporná úzká
pračka Whirlpool AWSC
61200 v energetické třídě
A+++ s kapacitou 6 kg a
otáčkami odstřeďování až
1200 ot./min. Inteligentní
technologie 6. smysl
colours, odložený start,
14 pracích programů.
Whirlpool WTLS 60912 ZEN
je volně stojící, vrchem plněná
pračka, která automaticky
nastaví všechny parametry tak,
aby byl zaručen ten nejlepší
výsledek. En. třída A+++, 1200
ot/min, kapacita praní 6 kg,
ZEN technologie, 14 programů,
6. smysl colours, aquastop,
ecomonitor.
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
789
849
bodů
bodů
PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ
SUŠIČKA PRÁDLA
Pračka předem plněná FSCR
80432 s vyspělými technologiemi. SoftMove pro šetrné
praní, dávkování pracího
prostředku vzhledem k náplni prádla, dětská pojistka,
odložený start. Náplň 8 kg,
max. otáčky 1400ot./min,
energetická třída: A+++.
Elegantní a nadčasová sušička HSCX 80530 o objemu
8 kg v úsporné energetické
třídě A+++. 3Dry Technology
rovnoměrné proudění vzduchu, objem bubnu 121 l, LED
displej, intuitivní ovládání
a 12 programů včetně parního SteamCare, inteligentní
technologie 6. smysl.
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
1569
1564
bodů
bodů
STOHOVACÍ MEZIKUS
WHIRLPOOL
Univerzální mezikus mezi pračku
a sušičku s výsuvnou policí,
pro spotřebiče o rozměrech
60x60 cm
28
130
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
VESTAVNÁ TROUBA
Nadstandardně vybavená kombi chladnička
Whirlpool BSNF 8152
W, která se díky celkovému užitnému objemu
222/94 l hodí pro skladování potravin až čtyř
osob. Výška 189 cm,
energetická třída A++,
6.smysl, Supreme NoFrost, hlučnost 42dB.
Samostatná horkovzdušná trouba Whirlpool AKZ 6270 IX
s pyrolytickým čištěním a 6. smyslem o objemu 65 l. Design
ABSOLUTE, teleskopické
výsuvy, rošt a dva plechy
na pečení, automatické
programy včetně rozmrazování, chlazení dveří
a zavírání Soft Closing,
energetická třída A+.
WHIRLPOOL
PRO DŮM
A ZAHRADU
WHIRLPOOL
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
869
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
bodů
VÝKONNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
WHIRLPOOL
Výkonná mikrovlnná trouba Whirlpool JT479IX v nerezovém
nebo černém provedení s výklopným otevíráním. Dotykové
ovládání, gril, program crisp, vaření v páře a horkovzdušný
ohřev, rozmrazování, časovač. Paměť po oblíbené nastavení.
WHIRLPOOL
Výkonná plynová varná deska Whirlpool GOA 6425 NB
z tvrzeného skla v bezrámovém provedení disponuje maximálním výkonem 8000 W. 4 hořáky (1/1.75/1.75/3.5kW),
dvojkorunkový hořák,
integrované zapalování, bezpečnostní ventily hořáků, 2 litinové
mřížky.
639
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
979
bodů
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
614
bodů
Indukční varná deska Whirlpool ACM 8510 BA je velmi úsporná. Má 6. smysl pro úsporu až 20 % energie. Velmi rychlý
ohřev až 4,2 kW, možnost
volby příkonu, průměr
plotýnky 24 cm, jedna
zóna i pro dva hrnce
najednou. Funkce pauza,
časovač, dětská pojistka,
rozpouštění a dušení.
Dotykové ovládání.
1094
bodů
29
PRO VAŠE
AUTO
WHIRLPOOL
PRO DŮM
A ZAHRADU
ELEKTRICKÝ HRNEC
ELEKTRICKÝ GRIL
Elektrický hrnec Tefal SK 5000 pro klasické zapékání, pečení
a vaření, rozmrazování. Pro vaření s víkem nebo pro běžné
vaření na vařiči nebo desce (kromě indukčních). Objem 4l.
Elektrický gril Tefal GC 702D Optigrill griluje automaticky měří tloušťku a množství ingrediencí a přizpůsobí čas a teplotu přípravy. 6 grilovacích programů: hamburger, drůbež,
toasty/panini, klobásy, červené maso a ryby. Displej měnící
barvu, jednoduchá údržba, 2000 W, zvukový signál, nepřilnavý povrch.
TEFAL
TEFAL
186
bodů
RÝŽOVAR
TEFAL
Rýžovar Tefal RK 302E
MultiCooker s digitálním
displejem pro přípravu
rozmanité škály jídel. 8
programů: bílá/rychlá/
hnědá rýže, ovesné vločky/kaše, pomalé vaření,
vaření v páře, zrna, dezert.
186
bodů
430
bodů
MULTIFUNKČNÍ HRNEC
TEFAL
Skvělý multifunkční hrnec Tefal RK705 Multiccoker 12in1
nabízí 12 funkcí pro každodenní snadnou přípravu oblíbených pokrmů. Velmi kvalitní keramická vnitřní nádoba
s nepřilnavým povrchem, vhodná i do myčky. Příkon 750 W,
nádoba 5 l.
DOMÁCÍ PEKÁRNA
TEFAL
Domácí pekárna Tefal
PF 350138 Bread & Baguettines pro pečení chleba
a baget nabízí 3 nastavení
hmotnosti a 3 nastavení
zabarvení kůrky. Kapacita
max. 1 kg, 1 hnětací hák,
15 programů.
259
bodů
30
227
bodů
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
AUTOMATICKÉ ESPRESSO
PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR
Úžasně výkonné automatické espresso Philips
HD8824/09 disponuje
100% keramickým
mlýnkem. Pracuje rychle
a tiše, nepřehřívá se.
Kapučinátor, 5 nastavení
hrubosti, nádržka 1,8 l,
zásobník 250 g.
Designový kávovar Philips HD7470/20 nabízí opravdu vynikající úpravu kávy. Tryska a rychlé přečerpávání v konvici
zajistí dosažení optimálního rozložení aroma v celé konvici.
Systém zabraňující odkapávání, omyvatelné části v myčce,
výkon 1000 W, objem 1,2 l.
PHILIPS
PRO DŮM
A ZAHRADU
PHILIPS
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
998
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
RYCHLOVARNÁ KONVICE
Rychlovarná konvice Philips
HD9384/20 s objemem 1,7 l,
2400 W. Celkem 5 stupňů
nastavení teploty vody a
funkce Keep Warm pro její
udržení. Bezšňůrová otočná
základna 360°, čtyřcestný
bezpečnostní systém, automatické vypínání.
191
bodů
125
bodů
FITNESS/SMOOTHIE MIXÉR
ELECTROLUX
Fitness mixér PerfektMix Electrolux ESB 2500 - novinka určená pro aktivní lidi. Smoothie na cesty, ve výbavě má 2 mixovací nádoby o objemu 0,6 l, které slouží zároveň jako láhve
na pití. 300 W, Pulse, 4 nože z nerezové oceli.
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PHILIPS
TYČOVÝ MIXÉR
Výkonný ruční mixér
Philips HR 1672/09, 800 W,
s technologií mixování Promix
a tlačítkem SpeedTouch pro
intuitivní ovládání, nádobka 1,2 l,
ProMix blending technologie,
sekáček XL, šlehač.
129
bodů
PRO VAŠE
AUTO
PHILIPS
190
bodů
31
PRO DŮM
A ZAHRADU
SADA NÁDOBÍ ULTIMA
SADA TLAKOVÝ HRNCŮ BIO EXCLUSIVE
Desetidílná sada nádobí ULTIMA z nerezavějící oceli. Pět
praktických nádob opatřených sklo-nerezovými poklicemi:
hrnec 5,5 l a 3 l, kastrol 4 l a 2 l, rendlík 1,5 l. Patentovaný
systém regulace páry, cezení a chytrý způsob odkládání
poklic během vaření.
Vhodné na všechny
typy sporáků včetně
indukčních.
Sada tlakových hrnců BIO EXCLUSIVE+ obsahuje dva tlakové
hrnce s objemem 4 a 6 l s univerzální tlakovou poklicí. Hrnec
je opatřen čtyřmi bezpečnostními pojistkami. Vhodný na
všechny druhy sporáků včetně indukčních, vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli.
TESCOMA
427
bodů
TESCOMA
263
bodů
WOK PRESIDENT
SADA PÁNVÍ VITAPAN
Velký wok PRESIDENT nahradí
hrnce, pánve napařovací
i fritovací hrnec a zvládnete
v něm i moučník. Vyroben
v luxusním provedení, průměr
32 cm, vyroben z prvotřídní
nerezavějící třívrstvé sendvičové oceli, vhodné na všechny
typy sporáků.
Sada pánví VITAPAN o průměru 30 cm a 28 cm a pánev
na palačinky 26 cm s indukčním dnem z nerezavějící oceli
a prvotřídním keramickým antiadhezním
povlakem. Ergonomická
rukojeť, vhodné pro
všechny typy sporáků,
vhodné do myčky.
TESCOMA
297
bodů
TESCOMA
269
bodů
BLOK NA NOŽE AZZA
SADA MLÝNKŮ VITAMINO
Souprava AZZA mimořádně kvalitních nožů s nůžkami na
drůbež v designovém bloku. Vyrobeny kováním z jediného
žhavého kusu nerezavějící japonské nožířské oceli. Mimořádně odolná čepel, dokonalé ostří a ergonomické rukojeti
s masivními nýty.
Sada elektrických mlýnků na pepř a sůl VITAMINO. Mlýnek
začne mlít automaticky při otočení dnem vzhůru a vypne při
otočení zpět. Nastavitelná hrubost mletí.
TESCOMA
297
bodů
32
TESCOMA
109
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
ŠUNKOVAR PRESTO A NŮŽ NA ŠUNKU
TERMOHRNEK A SPORTOVNÍ TERMOSKA
Moderní šunkovar s teploměrem PRESTO pro přípravu šťavnaté domácí šunky ale i paštiky, teriny nebo dalších dobrot.
Vyroben z tepelně odolného plastu a žáruvzdorného silikonu. Nůž na šunku AZZA 26 cm, vyroben kováním z jediného
kusu prvotřídní nerezavějící oceli s odolnou čepelí.
Sada termohrnku 0,4 l
a termosky 0,3 l CONSTANT
vakuový z prvotřídní
nerezavějící oceli, uchová
nápoje horké i studené.
107
bodů
TESCOMA
-
PRO DŮM
A ZAHRADU
TESCOMA
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
98
SADA TERMOBOXŮ FAMILY
TESCOMA
Sada termoboxů FAMILY 2,5 l a 3,5 l pro dlouhodobé uchování a přenášení teplých i studených pokrmů. Dvouplášťová
nádoba s vysoce účinnou termoizolační výplní. Vyrobeno
z prvotřídního odolného plastu.
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
FONDUE SIESTA PRO 6 OSOB
373
bodů
119
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
Fondue SIESTA pro 6 osob pro přípravu a podávání fondue.
Dvě nádoby - nerezová pro masové a keramická pro sýrové
a čokoládové fondue, 6 otočných keramických misek, 6
barevně rozlišených fondue vidliček a lžiček, nastavitelný
plamen.
bodů
FORMY NA PEČENÍ DELÍCIA
TESCOMA
Forma na tradiční
trdelník DELÍCIA
pro snadnou přípravu
tradičních domácích
trdelníků. A forma
bochníková DELÍCIA
GOLD 30x16 cm.
PRO VAŠE
AUTO
TESCOMA
80
bodů
33
PRO DŮM
A ZAHRADU
TELEVIZE SMART LED 40“, 48“, 55“
TELEVIZE SMART LED 32“, 40“, 48“
Smart LED TV Samsung UE40JU6400, UE48JU6400,
UE55JU6400 s Ultra HD-4K rozlišením pro ještě detailnější
zobrazení. Integrovaný www prohlížeč, digitální tuner DVB-T/C, vestavěná Wi-Fi, USB nahrávání/přehrávání, Bluetooth,
OS Tizen.
Smart LED TV Sony BRAVIA KDL-32W705C, KDL-40W705C,
KDL-48W705C s Full HD rozlišením a Motionflow XR 200 Hz.
Bezdrátové připojení Wi-Fi, www prohlížeč Opera. Digitální
tuner DVB-T/T2/C/S2, USB nahrávání/přehrávání.
Televize SMART LED 40“
Televize SMART LED 32“
SAMSUNG
SONY
Televize SMART LED 48“
1550
bodů
2191
1101
bodů
bodů
Televize SMART LED 55“
Televize SMART LED 48“
1790
3084
bodů
bodů
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV
HAMA
Polohovatelný TV držák
Hama VESA 400x400, do 56“,
max. 25kg.
128
bodů
34
Televize SMART LED 40“
1266
bodů
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
BEZDRÁTOVÝ GSM ALARM SET
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
Bezdrátový GSM alarm
Solight při narušení hlídaných prostor prozvoní
a odešle SMS zprávu
až na 3 tel. čísla. Vhodný
pro základní zabezpečení
objektů.
Multifunkční tiskárna LaserJet Pro MFP M125nw je ideální
pro kanceláře, které potřebují jednoduše tisknout, kopírovat
a skenovat. Dvouřádkový ovládací displej vždy přehledně
zobrazí potřebné informace o tisku a kopírování.
HP
PRO DŮM
A ZAHRADU
SOLIGHT
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
153
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
DATOVÉ ULOŽIŠTĚ
Datové úložiště Synology DiskStation DS215j, 12TB, je server
určený pro domácí a osobní využití. Obsahuje dvoujádrový
CPU a mnoho funkcí.
Bezproblémové sdílení
a zálohování dat, přehrávání multimédií
a cloud synchronizace.
428
bodů
308
bodů
RÁDIOBUDÍK
SONY
Radiobudík Philips AJ3200 nabízí univerzální, vyměnitelnou
nabíjecí základnu pro zařízení iPhone nebo Android. Dva
časy buzení v různou dobu rádiem nebo zvukovým signálem, odložené buzení, digitální FM tuner.
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
SYNOLOGY
BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR
CREATIVE
130
PRO VAŠE
AUTO
Praktický bezdrátový reproduktor Creative MUVO mini odolný vůči vodě a prachu. Bluetooth 4.0, A2DP, AVRCP, HFP, NFC,
3,5 mm jack audio vstup, dosah až 10 m, IP66.
83
bodů
bodů
35
PRO DŮM
A ZAHRADU
ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIE
TELEFON GALAXY S6
Záložní zdroj energie
Solight 9000 mAh pro
mobilní telefony, tablety
a jiná zařízení (Powerbank).
Kapacita 9000 mAh, 2 nabíjecí výstupy.
Osmijádrový telefon vyrobený z kovu a skla propojuje
vytříbený design s výkonnými funkcemi Samsung
Galaxy S6 32GB. 5.1“. RAM
3GB, paměť 32GB, GPS, WiFi
ac, Bluetooth 4.0, NFC, 3G/
LTE, baterie 2550 mAh,
Android 5.0.
SOLIGHT
80
bodů
SAMSUNG
1411
bodů
ODOLNÝ TELEFON GALAXY XCOVER 550
TELEFON LENOVO VIBE SHOT
Odolný telefon Samsung
B550 Galaxy Xcover 550
ve standardu IP67, ovladatelný i v rukavicích. Displej 2.4“ QVGA, fotoaparát
3 Mpx, Bluetooth 3.0, FM
rádio, baterie 1500 mAh.
Stylový telefon Lenovo VIBE Shot 5.0“
s ohromujícím výkonem. Dual SIM, 8
jader, 32GB paměť,
LTE surfování a Full
HD displej, fotoaparát 16 Mpx, OS
Android.
SAMSUNG
240
bodů
LENOVO
919
bodů
TELEFON GALAXY A3 DUOS
MOBILNÍ TELEFON SAMSUNG CORE PRIME VE
Celokovový mobilní telefon 4.5“ 960x540 Super AMOLED,
procesor Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core 1.2 GHz,
RAM 1.5GB, interní paměť 16GB,
microSD až 64GB, fotoaparát 5 Mpx
+ 8 Mpx LED blesk, GPS, WiFi 802.11
a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, LTE/3G,
micro USB, Li-Ion 1900 mAh,
Android 4.4 KitKat.
Galaxy Core Prime VE je elegantní telefon s prémiovým
designem. Displej 4.5“ RAM 1GB, paměť 8GB, 2x fotoaparát
2 Mpx + 5 Mpx LED
blesk, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, 3G/LTE,
Android 5.1.
SAMSUNG
650
bodů
36
SAMSUNG
365
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
TABLET IPAD MINI 2 32GB
LENOVO TAB 2 A7-30 3G 16GB
Tablet iPad mini 2 nabízí 7,9“ Retina displej, procesor Apple
A7, kapacitu 32 GB, GPS. Velmi příjemná hmotnost jen 331g.
Komunikace přes Wi-Fi, 3G/4G (LTE) sítě a Bluetooth, iOS 8.
Atraktivní tablet Lenovo TAB 2 A7-30 3G s nízkou hmotností
a štíhlým provedením. Dotykový 7“ IPS displej, RAM 1GB,
eMMC 16GB, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G modem, webkamera
0.3 Mpx + 2 Mpx, baterie 3450 mAh, Google Android 4.4.
bodů
311
bodů
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S21E-20
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD G50-45
Stylově provedený notebook Lenovo IdeaPad S21e-20
s tenkým profilem a nízkou hmotností. Procesor Intel Celeron
Dual Core N2840 Bay Trail-M, 11.6“ LED 1366x768 antireflexní, RAM 2GB, Intel HD Graphics, 32GB eMMC, WiFi, Bluetooth
4.0, Webkamera, micro HDMI, Windows 8.1.
Elegantní notebook Lenovo G50-45 Black je určen pro každodenní použití Procesor AMD Quad Core A8-6410, 15.6“ LED
1366x768 lesklý, RAM 4GB, AMD Radeon R5, SSHD 500GB
5400 otáček + 8GB Cache pro zrychlení běhu OS, DVD, WiFi,
Bluetooth 4.0, HD webkamera, čtečka karet, HDMI, USB 3.0,
Windows 8.1 64-bi.
LENOVO
PRO VAŠE
AUTO
LENOVO
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
789
LENOVO
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
IPAD
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
634
bodů
1083
bodů
37
STAVÍME
NA PARTNERSTVÍ
EPS 70 F Fasádní
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro
použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích
před nařezáním, velmi přesné rozměry.
Součinitel tepelné vodivosti:
0,039 W/m.K
EXTRAPOR 70 F Fasádní
Izolační desky nové generace se zvýšeným
tepelným odporem. Vhodné pro použití
v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.
Součinitel tepelné vodivosti:
0,032 W/m.K
Soklové fasádní desky
Desky z pěnového polystyrenu s vysokou
pevností pro zateplení soklové části fasády.
Strukturovaný povrch usnadňuje nanášení
omítky.
Součinitel tepelné vodivosti:
0,035 W/m.K
EPS 100, EPS 150, EPS 200
Součinitel tepelné vodivosti:
0,037 W/m.K, 0,035 W/m.K, 0,034 W/m.K
Napětí v tlaku CS(10):
100 kPa, 150 kPa, 200 kPa
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro
podlahové a střešní konstrukce. Lze vyrobit též ve formě klínů pro vyspádování
plochých střech.
BACH tecta-PUR 024
IZOLAČNÍ HMOTY
BACHL, spol. s r.o.
Evropská 669, 664 42 Modřice
Tel.: 547 428 111, Fax: 547 428 100
E-mail: [email protected]
www.bachl.cz
38
BACHL tecta-PUR je systémová řada výrobků pro celoplošnou izolaci šikmých střech
bez tepelných mostů nad krokvemi, která
využívá vynikajících izolačních schopností
a výborných mechanických vlastností pěnového polyuretanu.
Formát: 2500 x 1250 mm (po obvodu pero
a drážka, krycí plocha 2470 x 1220 mm),
tloušťky od 80 do 240 mm.
Je možné dosáhnout hodnoty součinitele
prostupu tepla až U = 0,10 W/m2.K.
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
SKÚTR RAPTUR 125
MOTORRO
PRO DŮM
A ZAHRADU
Pohodlný čtyřtaktní jednoválec, vzduchem chlazený.
Provozní hmotnost 100 kg, objem 125 ccm, max. výkon
4,6 kW / 7500 rpm, brzdy přední kotoučová / zadní bubnová,
pneu 120/70-12, max. rychlost 82 km/h, palivová nádrž 6 l,
zapalování CDI, startér mechanický, elektrický, převodovka
CVT, rozměry 1830 x 705 x 1165 mm.
2277
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
SKÚTR HONDA VISION 110
HONDA
Dostatečný výkon s prvotřídní úsporou paliva. Vzduchem
chlazený čtyřdobý jednoválec OHC 2v, provozní hmotnost
102 kg, objem 108 mm, max. výkon kw /ot. za min 6,2 kW
/8 000 ot./min, brzdy přední kotoučová/ zadní bubnová,
pneu př. 80/90-14 nebo 80/90-16, pneu zad. 90/90-14,
spotřeba paliva 1.92 Lt., převodovka variator.
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
3947
bodů
SKÚTR HONDA PCX 125
HONDA
PRO VAŠE
AUTO
Skútr v atraktivním dizajnu, kvalitní a spolehlivý. Čtyřdobý
kapalinou chlazený jednoválec SOHC, provozní hmotnost
130 kg, objem 125 mm, max. výkon kw /ot. za min 8,6 kW
@ 8,500 rpm, brzdy přední kotoučová/ zadní bubnová,
pneu př. 90/90-14M/C (46P), pneu zad. 100/90-14M/C (57P),
spotřeba paliva 2.1 Lt., převodovka automatická s variátorem.
5517
bodů
39
PRO VOLNÝ ČAS
A ZÁBAVU
OUTDOOR KAMERA GOPRO
FITNESS NÁRAMEK
Outdoorová kamera HERO4 Session - nejmenší a nejlehčí
GoPro vůbec. Outdoorová kamera s Full HD rozlišením,
odolností v extrémních podmínkách. Vodotěsný, Wi-Fi
a Bluetooth pro snadný přenos dat či dálkové ovládání.
Fitness monitorovací náramek
Garmin vívofit2 HR, který při nošení
na ruce monitoruje pohybové
aktivity (vzdálenost, kalorie, spánek).
Hrudní snímač tepové frekvence.
GOPRO
GARMIN
330
bodů
MULTISPORTOVNÍ GPS HODINKY
999
bodů
KVADROKOPTÉRA SMART DRONE
NINE EAGLES
Kvadrokoptéra Nine Eagles Galaxy Visitor 6 RTF se 160 mm
rotory a s mini kamerou pro poletování a pořizování foto/
video doma i venku. RC set s 2,4 GHz vysílačem, LiPo aku,
USB nabíječ pohonného článku.
GARMIN
Běžecké GPS hodinky Garmin
Fenix 3 s barevným displejem se
snímačem tepu HR Run Premium. Vysocecitlivý GPS/GLONASS
přijímač, výškoměr, barometr,
kompas, teploměr, Bluetooth,
výpočet VO2 max., WiFi.
1157
bodů
DALEKOHLED DO RUKY
PRAKTICA
Dalekohled Praktica Aves Zoom nabízí vynikající možnost
upravit si zvětšení podle aktuální potřeby a to v rozmezí
8–20× a to při hmotnosti 940 g. Ideální pro začínající pozorovatele.
373
bodů
139
bodů
40
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
TREKOVÉ BOTY DÁMSKÉ/PÁNSKÉ
LYŽAŘSKÁ HELMA DÁMSKÁ/PÁNSKÁ
Boty KEEN KOVEN WP - nízká treková bota v bezkonkurenční
kvalitě zpracování. Zajišťuje maximální komfort.
Špičková lyžařská
přilba Atomic Mentor
vhodná na celodenní
lyžování. Spolehlivá
ochrana díky odolné
In-Mold konstrukci.
Inovativní, stylový
design. Jednoduché
stahování kolečkem
v týlu a dokonalé
odvětrání.
bodů
206
HOKEJOVÉ BRUSLE HYPOS
WORKER
Moderní pánské hokejové
brusle WORKER HYPOS
se špičkovým ostřím.
Anatomicky tvarované,
ThermoFit, ComfortFit,
kvalitní ocelový nůž,
atraktivní design.
113
bodů
PRO DŮM
A ZAHRADU
Dámská
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
169
ATOMIC
bodů
Pánská
218
bodů
CHRÁNIČ PÁTEŘE DÁMSKÝ/PÁNSKÝ
SCOTT
Chránič páteře Back Protector X-Active (dámský) nebo Back
Protector CRX (pánský) zajistí nejvyšší úroveň ochrany,
je pevný a maximálně flexibilní. Nastavitelný boční pás,
připevnitelné / odstranitelné popruhy na nohy.
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
KEEN
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
KRASOBRUSLE SIBIRI
WORKER
88
Dámská
241
bodů
PRO VAŠE
AUTO
Dámské zimní brusle
WORKER SIBIRI jsou
moderní brusle s klasickými prvky. Syntetická
kůže (1,7mm), technologie
ThermoFit, polstrovaná
vnitřní bota, nůž z certifikované oceli.
Pánská
326
bodů
bodů
41
PRO VOLNÝ ČAS
A ZÁBAVU
LAHEV PRÉMIOVÉHO DESTILÁTU
Láhev prémiového destilátu pro chvíle pohody. Na výběr
několik druhů rumů a whisky.
ZIMNÍ BUNDA DÁMSKÁ/PÁNSKÁ
COLUMBIA
Lehká, měkká multifunkční dámská bunda Go To Hooded
s kapucí je vyplněna dutým vláknem s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Vhodná na hory stejně jako do chladného
města.
100
bodů
SADA VÍN V PRAKTICKÉ TAŠCE
Sada šesti vín z Itálie a Francie (Prosecco, víno z Toskánska,
Chardonay, Syrah, Merlot, Bardolino). Vše zabaleno v praktické a mašlí dekorované tašce na 6 lahví.
173
bodů
MĚSTSKÝ BATOH
117
bodů
COLUMBIA
Městský, volnočasový nebo lehce turistický batoh Manifest.
Speciální kapsa na notebook 17“, bederní odnímatelný pás.
OHŘÍVACÍ PROSTĚRADLO
IMETEC
Ohřívací prostěradlo Relaxy Intellisense Double Poly
s expresním ohřevem
do pěti minut je vybaveno inovativní technologií Intellisense, která
zajišťuje konstantní
teplotu s ohledem na
změnu okolní a tělesné
teploty.
235
bodů
42
133
bodů
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
MEMBRÁNOVÁ BUNDA DÁMSKÁ/PÁNSKÁ
ZIMNÍ VESTA DÁMSKÁ/PÁNSKÁ
Moderní stretchová lyžařská bunda HANNAH ASHLEY (dámská) nebo HANNAH KIPP III (pánská) v atraktivním sportovním designu.
Zateplená vesta HANNAH JOYCE (dámská) s komorovým
plněním a s kapucí, a HANNAH BERG (pánská) z lehoučkého
materiálu se značkovou výplní Duratherm.
HANNAH
Dámská
113
PRO DŮM
A ZAHRADU
HANNAH
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
bodů
Pánská
133
Dámská
301
bodů
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
TEHCNICKÁ MIKINA DÁMSKÁ/PÁNSKÁ
Pánská
316
bodů
HANNAH
Technická mikina HANNAH LIANNA
(dámská) a HANNAH THACKER (pánská) s celorozepínacím roláčkem.
Dámská
123
DÁMSKÉ FUNKČNÍ SPODNÍ PRÁDLO
Spodní technické prádlo HANNAH COTTONET z funkčního
materiálu s dlouhým rukávem a výbornými vlastnostmi.
Ideální první vrstva v systému vrstveného oblékání.
bodů
Pánská
128
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
HANNAH
bodů
PÁNSKÉ FUNKČNÍ SPODNÍ PRÁDLO
HANNAH
bodů
PRO VAŠE
AUTO
106
Spodní technické
prádlo HANNAH
COTTONET z funkčního
materiálu s dlouhým
rukávem a výbornými
vlastnostmi. Ideální
první vrstva v systému
vrstveného oblékání.
114
bodů
43
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
DÁRKOVÁ POUKÁZKA TICKETPRO
DÁRKOVÝ POUKAZ POMPO
Dárková poukázka v hodnotě 1000 Kč na zakoupení jakékoli
vstupenky na akce, které jsou v nabídce Ticketpro. Poukázku
lze uplatnit na všech prodejních místech sítě Ticketpro vyjma
3 poboček (Prague City Tourism, Bohemia Ticket a Obecního
domu). Poukázka se čerpá v plné výši a celkovou částku
za vstupenky lze doplatit v hotovosti.
Dárkový poukaz Pompo v hodnotě 2 x 500 Kč. Dárkový
poukaz platí půl roku od nákupu ve všech kamenných
prodejnách Pompo. Poukázky nelze uplatnit v internetovém
obchodu Pompo.cz.
TICKETPRO
126
POMPO
Dárková poukázka v hodnotě
1000 Kč
bodů
na zakoupení jakékoli vstupenky na akce,
které jsou v nabídce Ticketpro
DÁRKOVÝ POUKAZ NEOLUXOR
NEOLUXOR
Dárková knižní poukázka v hodnotě 2 x 500 Kč je platná
v síti knihkupectví Neoluxor, Neoluxor Books a Neopalladium.
Poukázka není směnitelná za peníze. Platnost poukázky
je 6 měsíců od zakoupení.
126
bodů
1.000,- Kč
ELEKTRONICKÝ DÁRKOVÝ POUKAZ
WWW.LEKARNA.CZ
LEKARNA.CZ
44
DĚTSKÝ DOMOV HUSITA
Z každé Vaší objednávky obdrží dětský domov Husita, o.p.s.
10 Kč. Kromě toho můžete přispět dalších 1000 Kč nákupem
této poukázky.
Přispějte na podporu
dětského domova Husita
Pomůžete tak vrátit se do života opuštěným dětem.
Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč pro nákup zboží
v internetovém obchodě www.lekarna.cz (volně prodejné
léky, kosmetiku, přírodní přípravky, čaje atd.) Hodnotu
dárkového poukazu je nutné vyčerpat najednou.
bodů
bodů
DÁRKOVÁ POUKÁZKA
dárková knižní poukázka
126
126
Dárkový poukaz v hodnotě
1000 Kč
pro nákup zboží v internetovém obchodě
www.lekarna.cz
dárková poukázka
1000 Kč
DĚTSKÝ DOMOV HUSITA
100
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
DÁRKOVÁ KARTA IKEA
Využijte slevového poukazu v hodnotě 1000 Kč na nákup
stavebních materiálů, ale také potřeb pro řemeslníky,
domácnost a zahradu. Poukaz je platný v prodejně/
prodejnách stavebnin, u kterých je provedena registrace
v motivačním programu.
IKEA
Domov nemusí být velký, ale chytře řešený. Obchodní domy
IKEA nabízejí velké množství sortimentu pro Vaše bydlení,
který si můžete pořídit s dárkovou kartou v hodnotě 3000
Kč. Karta je přenosná, s neomezenou platností a vloženou
částku není nutné vyčerpat jednorázově. Dárkovou kartu
je možné uplatnit ve všech OD IKEA v ČR.
PRO DŮM
A ZAHRADU
POUKAZ NA NÁKUP STAVEBNIN
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
Poukaz na nákup stavebnin v hodnotě:
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
126
bodů
DÁRKOVÝ POUKAZ CK FISCHER
NEBO NEV-DAMA
FISCHER
Dárkový poukaz na zájezd dle vlastního výběru od CK Fischer
nebo NEV-DAMA v hodnotě 3000 Kč. Poukaz lze využít
na všechny zájezdy z aktuální nabídky. Vyberte si z široké
nabídky dovolené na horách nebo u moře, poznávací
a exotické zájezdy, eurovíkendy.
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
PARTNER
326
bodů
UNIVERZÁLNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ SODEXO
SODEXO
Vyberte si dárek podle svých představ c hodnotě 5x 1000
Kč. Uplatnění najdete v široké síti až 14 000 obchodních
partnerů, u nichž si za poukazy můžete nakoupit. Seznam
míst, kde můžete dárkové poukázky uplatnit, naleznete
na www.mujpass.cz
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PARTNER
326
bodů
PRO VAŠE
AUTO
Dárkový poukaz v hodnotě 3000,- Kč
526
bodů
45
PRO VAŠE
AUTO
SKLOPNÝ NOSIČ NA KOLA
AUTOSEDAČKA 15-36 KG
Univerzální sklopný nosič Menabo Project Tilting 3 na 3 jízdní
kola na tažné zařízení. Sklopná funkce s možností sklopení
s namontovanými jízdními koly. Celková nosnost až 45 kg,
hmotnost 16,8 kg, max. 3 jízdní kola, max. cestovní rychlost
130 km/h, držák registrační značky a osvětlení vozidla
integrované.
Dětská autosedačka RodiFix
Digital značky Maxi-Cosi zajistí
bezpečné převážení dítěte
v automobilu. Sedačka roste
s dítětem, je určena pro věk
3,5 až 12 let. Upevnění na
IsoFix, 3-bodový bezpečnostní
pás, ochrana hlavy AirProtect,
pratelný potah.
MENABO
MAXI-COSI
445
bodů
NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ
446
bodů
STŘEŠNÍ BOX NA AUTO
THULE
Funkční střešní box Thule Touring 600 s všestranným
využitím. Patentovaný rychloupínací systém s integrovaným
indikátorem momentu utažení zaručuje snadnou montáž
a upevnění. Objem 300 l, rozměry: 190x63x39 cm, nosnost:
50 kg, hmotnost: 12 kg, kapacita 4-6 lyží, zamykací.
SOLIGHT
Praktická nabíječka autobaterií Solight nabíjí 6/12V
akumulátory do aut a motocyklů. Nabíjí WET, GEL, AGM
akumulátory – 1,2 Ah až 120 Ah. Uchycení
nabíjecího kabelu svorkami, brání přehřátí
či nesprávnému nabíjení, 6 stupňů
nabíjení, hmotnost 0,580 kg,
účinnost 85 %.
80
bodů
VYSAVAČ DO AUTA
BLACK&DECKER
Kompaktní ruční vysavač Black&Decker ADV1220 je navržený
pro úklid automobilu. Výkon 12 W / 12 V (adaptér lze připojit
k zapalovači cigaret), délka kabelu 5m, kartáč na čalounění,
dlouhý štěrbinový
nástavec, sací
hadice, ukládací
brašna.
748
bodů
102
bodů
46
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
SADA AUTO PŘÍSLUŠENSTVÍ
HANDSFREE DO AUTA
Sada auto příslušenství: Solight USB napájecí autoadaptér
(4xUSB, 2xCLA, 6000 mA max., DC 12/24 V), Solight
univerzální držák na opěrku hlavy pro tablety od 7‘‘ - 10,1‘‘
a USB nabíjecí autoadaptér (SKROSS Midget Plus,
integrovaný kabel micro USB + 1x 2100 mA výstup,
DC 12 V, miniaturní).
Perfektní společník do
každého automobilu Parrot
Minikit Neo 2 HD. Nabízí
kvalitní zvuk HD voice,
NFC, hlasové ovládání, Dual
Mode pro dva Bluetooth
telefony, 3 W reproduktor,
Bluetooth 4.0, maximální
dosah 10 m.
PARROT
PRO DŮM
A ZAHRADU
SOLIGHT
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
195
HANDSFREE DO UCHA
bodů
NAVIGACE S VESTAVĚNOU KAMEROU
GARMIN
GPS navigace Garmin nuviCamT Lifetime Europe 45
s integrovanou záznamovou kamerou, doživotní aktualizace
map Evropy, 6” multidotykový displej (WVGA 800 x 480),
plánování tras, příjem dopravních informací pomocí aplikace
Garmin SmartphoneLink, Bluetooth, 2x slot na micro SD,
přijímač dopravních informací.
PLANTRONICS
Bezdrátový Bluetooth Headset Plantronics Voyager Legend.
Bluetooth v3.0, redukce šumu, ovládání hlasem, tři velikosti
špuntů, odolný proti vlhkosti. Zamykání volání, zabudovaná
baterie, pohotovostní doba až 11 dní (264 hodin), ušní
poutko + ušní nástavec,
hmotnost 18 g, nabíjecí
kabel USB a spárování až
se 2 zařízeními současně.
180
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
96
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
bodů
bodů
NAVIGACE S VESTAVĚNOU KAMEROU
MIO
863
bodů
PRO VAŠE
AUTO
GPS navigace MIO Combo 5207 Lifetime s vestavěnou
kamerou pro záznam událostí před vozidlem a doživotní
aktualizací map, 5“ LCD displej, G-senzor, automatické
zapnutí, databáze radarů, IQRoutes, LearnMe Pro, slot pro
microSD, 8GB
microSD karta
součástí balení.
391
bodů
47
PRO VAŠE
AUTO
ALKOHOL TESTER PROFI
ALKOHOL TESTER LCD
Velmi citlivý, kompaktní a důmyslně navržený alkohol tester
značky Solight s automatickým čištěním a kalibrací přístroje,
s rozsahem stupnice už od 0,10 až 1,5‰ BAC. Barevný
displej, paměť měření, teploměr, napájení 3 AAA baterie.
Digitální alkohol tester V-net AL-5500 v elegantním černém
designu nabízí měření alkoholu v dechu s přesností + / 10%. Velký LCD displej, napájení zařízení na dvě tužkové
baterie, polovodičové čidlo, rozměry 15x8x5 cm a 180 g.
SOLIGHT
82
bodů
48
V-NET
161
bodů
Z každé Vaší objednávky obdrží
dětský domov Husita, o.p.s. 10 Kč.
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
• Mamut glue
PRO DŮM
A ZAHRADU
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PRO VAŠE
AUTO
w w w.denbraven.cz
(High tack)
• PU pěny
• Silikony
• Akrylové tmely
• Tekutá lepenka
• Asfaltové
hydroizolace
DenBit
• Příměs
stavebních
směsí
S2802A
49
www.hasoft.cz
50
hydroizolace a doplňky
opravy a přilnavost
malty a lepidla
kotvení
ochrana
barvy a pigmenty
suchá výstavba
Zakoupíte v síti stavebnin
PRO-DOMA
PRO VĚTŠÍ
VÝBĚR
PRO VOLNÝ
ČAS A ZÁBAVU
PRO DŮM
A ZAHRADU
Aktuální seznam odměn a více informací
naleznete pouze na www.pro-bonus.cz
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM
PODZIM 2015
Nová technologie WHITETEQ zaručuje:
Jednotnou buněčnou
strukturu
Ledově bílou barvu
Vysokou odolnost
vůči UV záření
Ukazatel teploty
Nová stránka v éře PU pěn
PRO VAŠE
AUTO
• Vynikající struktura
• O 25 % vyšší flexibilita*
• Až 2x nižší expanze*
• O 20 % vyšší tepelná izolace*
• O 50 % vyšší zvuková izolace*
* vs. standardní konvenční technologie PU pěny
www.ceresit.cz
Ceresit_WhiteTeq_inz150x93_PRODOMA.indd 1
Kvalita pro profesionály
22.07.15 13:50
51
INFOLINKA PROGRAMU
+420 495 855 452
SÍŤ PRODEJEN PRO-DOMA A PARTNERŮ
Kontaktní informace všech prodejen a prodejců naleznete
na webu programu www.pro-bonus.cz.
PRO-DOMA stavebniny
ČIKOM stavebniny
Stavebniny STATUS
Stavebniny KB-BLOK
Stavebniny STAMONT
Stavebniny FERDA´S Group
Vlastimil Zelený – START
Děčín
Jablonec nad Nisou
Teplice
Chomutov
Kadaň
Hořice
Kladno
Bořanovice
Dobříš
Příbram
Kutná Hora
Kolín
Ostrava
Mohelnice
Benešov
Sedlčany
Pacov
Bystřice
nad Pernštejnem
Humpolec
Jihlava
Domažlice
Písek
Strakonice
Volyně
Hluboká
nad Vltavou
Telč
Boskovice
Brno
Přerov
Valašské
Meziříčí
Bílovice
Šlapanice
Jindřichův
Hradec
České Budějovice
Frýdlant
nad Ostravicí
Vyškov
Tvarožná
Třebíč
Havířov
Lipník
nad Bečvou
Prostějov
Pelhřimov
Brtnice
Karviná
Olomouc
Konice
Březnice
Přeštice
Horažďovice
Opava
Ústí nad Orlicí
Kostelec
nad Černými lesy
Osnice
Nýřany
Rožmitál p. Tř.
Rychnov
nad Kněžnou
Český Brod
Mukařov
Loděnice
Dobruška
Čelákovice
Kbely
Rudná
Náchod
Dvůr
Králové
Městec Králové
Brandýs n. L.
Praha
Stavebniny HAVI
Broumov
Trutnov
Úpice
Libochovice
Žatec
Karlovy Vary
Mladé Buky
Semily
Ústí nad Labem
Louny
Stavebniny A-Z
Liberec
Uherský
Ostroh
Uherské
Hradiště
Hodonín
Znojmo
PRO-BONUS
PROGRAM
podzim 2015
Organizátor programu:
ComGate, a.s.
Prague Marina Office Center
Jankovcova 1596/14a
170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K ODMĚNÁM
Provozovatel programu:
PRO-DOMA, SE
U Mototechny 89
251 62 Mukařov
e-mail: [email protected]
www.pro-bonus.cz

Podobné dokumenty

květen - TS Bohemia

květen - TS Bohemia Navigace iAdapt 2.0 s navigační kostkou, dva čisticí režimy: zametání a mopování, funkce Cube to Cube, velmi tichý úklid, turbo nabíječka. Obj. kód: 9776469

Více

podzim 2015 - PRO

podzim 2015 - PRO programu PRO-BONUS SPECIÁL, stačí se pouze přihlásit.

Více

Funkce Ovládání SET Alarm “UP” “DOWN” Snooze Channel

Funkce Ovládání SET Alarm “UP” “DOWN” Snooze Channel 5 symbolů pro předpověď počasí: slunečno, částečně zataženo, zataženo, deštivo, sněžení 6 funkčních tlačítek: SET, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE, CHANNEL Režim příjmu RCC signálu: DCF 8 číslicový časový ...

Více

Katalog ke stažení () - pro

Katalog ke stažení () - pro Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze v období 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 (rozhodující je datum zdanitelného plnění na účetním dokladu). Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou...

Více

14 - Montolit

14 - Montolit Grout spreader • Notch trowel • Suction cup for D.I.Y. • Rubber knee pads • Paint and mud mixers • 2 Cross shape

Více