ČSN P CEN/TS 45545

Transkript

ČSN P CEN/TS 45545
ACRI akademie – seminář
“Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě“
Aplikace požadavků normy CEN/TS 45545
Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů
Daniel Kudláček
Praha – 10. května 2012
ČSN P CEN/TS 45545-….
- historický vývoj „Evropský požárně bezpečnostní standard“
- Každý stát má vlastní zkušební metody – obvykle přizpůsobené
místním podmínkám a zvyklostem
- Jednotlivé zkušební metody nelze společně porovnat,
zpomalily by proces přizpůsobování
Cíl: ucelený přístup k požární bezpečnosti založený na výkonu, dynamickém měření toxicity a využití
FSE (Fire Safety Engineering).
Technická komise CEN/TC 256 “Railway applications”
připravila po rozsáhlých studiích TS 45545 / 2009
ČSN P CEN/TS 45545-….
Požadavky normy aplikovány v rámci směrnice Rady 2008/57/ES o interoperabilitě
železničního systému ve společenství – 4.2.10.2 Požadavky na materiál
kompatibilní s
HS RST TSI
TSI LOC & PAS
EN 45545-2
(TS 45545-2,
TS 45545-1)
TS 45545-2:2009 – je uvedena jako vhodná alternativa k normám uvedeným v TSI kolejová vozidla
transevropského konvenčního železničního systému (rozhodnutí Komise 2011/291/EU)
Platnost normy:
- žádost o prodloužení data pro zrušení národních norem
„Dear Members,
The TC 256 Secretariat has received a request from DIN/FSF to extend the date of withdrawal
(dow) for the national fire safety standards for rolling stock from 6 months to 36 months when
the EN 45545-series will be published. The justification is given in the attached request DOC N
3533.“
Dále v platnosti:
BS6853, GM/RT2120
NF F 16-101:1988 a NF F 16-102/1992;
DIN 5510-2:2009;
UNI CEI 11170-1:2005 a UNI CEI 11170-3:2005;
PN-K-02511:2000 a PN-K-02502:1992.
CEN/TS 45545-2:2009
Charakteristické znaky
- značný rozsah/okruh platnosti
- složitá metodika měření a vyhodnocování
- zvláštní zaměření na interiéry (sedadla)
- nepřehlednost/srozumitelnost?
- nejednoznačnost výkladu
- novum pro akreditované zkušební subjekty
ČSN P CEN/TS 45545-….
Struktura normy CEN/TS 45545-…
- 1 Všeobecné požadavky
- 2 Požadavky na požární vlastnosti materiálů
- 3 Požadavky na požární odolnost požárních zábran
- 4 Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti
- 5 Požární ochrana el. zažízení včetně el. zařízení trolejbusů a autobusů
- 6 Požární dohled a systémy řízení
- 7 Požárně bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami
CEN/TS 45545-1 Všeobecné požadavky
Provozní kategorie – podklad pro určení Hazard Level (HL)
1 – Otevřené tratě vč. tunelů, vyvýšených úseků, ne delší než délka vlaku nebo tramvaje
2 – Trans-evropská síť – vzdálenost od bezpečnostního místa max. 5 km, dosažení
bezpečného místa max. 4 min. (např. provoz na úsecích s tunely max. 5 km délky).
3 – vzdálenost k dosažení bezp. místa max. 20 km, dosažení do max. 15 min., trať leží
částečně v tunelu nebo na zvýšené struktuře a sekce není delší než 20 km (např. provoz
na úsecích s tunely na významné délce transevropské sítě).
4 – vozidla navržená pro provoz v podzemních úsecích – bez možnosti boční evakuace
Pozn.: Po dohodě s odpovědným regulačním orgánem lze provozní kategorii snížit (pokud je provoz
mimo tyto podmínky vyloučen vhodnými technickými prostředky).
ČSN P CEN/TS 45545-….
Konstrukční kategorie
A – automaticky vedené vlaky
D – dvoupodlažní vozidla
S – spací a lehátkové vozy
N – všechny ostatní vozy
Výsledek např. 2-N, 3-DS
ČSN P CEN/TS 45545-….
Design kat.
Provozní kat.
Standardní
vlak
Automaticky
vedený vlak
bez posádky
Dvoupatrové
vozidlo
Spací vozy
.
Kat. 1
HL1
HL1
HL1
HL2
HL2
HL2
HL2
HL2
HL2
HL2
HL2
HL3
HL3
HL3
HL3
HL3
Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
ČSN P CEN/TS 45545-….
Nezkouší se:
Výrobky v klasifikaci A1 dle EN 13501-1 nebo vyjmenované v rozhodnutí komise 96/603/EC
Testované materiály a komponenty:
Materiály ze soupisu:
Materiály mimo soupis:
Interiér-IN
>0,2m2 - Interiér
exteriér-EX
>0,2m2 - Exteriér
nábytek-F
<0,2m2 - Interiér
elektrické vybavení-E
<0,2m2 - Exteriér
mechanické vybavení-M
(plocha vystavená vlivu požáru)
ČSN P CEN/TS 45545-….
Pro každý výrobek je dána sada požadavků – R
- interiéry (panely, prostory pro zavazadla, okenní rámy, plochy můstků, záclony a žaluzie,..)
- exteriéry (plochy karoserie, střechy, kanály, kontejnery, podvozkové části, vzduchové části,..)
- nábytek (sedadla, polstrování, područky, kryty, matrace, lůžkoviny, spodní strany lůžek,….)
- elektrotechnické vybavení (kabely, kryty, izolační materiály, napájecí systémy, rezistory,…)
- mechanické vybavení (flexibilní ocelové/gumové části vč. částí karoserie)
ČSN P CEN/TS 45545-….
Základní zkoušené parametry komponent
- průměrná velikost emisí tepla v čase
- optická hustota kouře Ds
- kumulativní hustota kouře VOF4
- konvenční index toxicity CIT
- index šíření plamene
- kyslíkové číslo OI
ČSN P CEN/TS 45545-….
Základní zkoušky:
- ISO 9705-2 (nábytkový kalorimetr)
- ISO 5660-1 (kónický kalorimetr)
- ISO 5659-2 (hustota kouře, toxicita)
- ISO 5658-2 (šíření plamene)
- ISO 4589-2 (kyslíkové číslo)
ČSN P CEN/TS 45545-….
Soubor materiálových požadavků - příklad
Požadavek
Část sedadla
(zběžně)
Metoda
parametr
HL1
HL2
HL3
R17
Celé sedadlo
ISO 9705
MARHE
75
50
20
R20
Čalounění sedadla,
opěrky hlavy a matrace
ISO 5660-1
ISO 5659-2
ISO 5659-2
MARHE
DS max.
CITG
75
300
1,2
50
300
0,9
50
200
0,75
R21
Horní plocha područky
ISO 5660-1
MARHE
75
50
50
R22
Spodní+boční plocha
područky
ISO 5660-1
ISO 5659-2
ISO 5659-2
MARHE
DS max.
CITG
75
300
1,2
50
300
0,9
50
200
0,75
R23
Ostatní: s <0,2m2
ISO 4589-2
ISO 5659-2
FN X70-100-1 a -2
OI (min)
DS max.
CITNLP
28
600
1,2
28
300
0,9
32
150
0,75
R25
Sloučené produkty
100g<m<500g
28
28
32
ISO 4589-2
OI (min)
ČSN P CEN/TS 45545-….
Základní zkoušky:
250
25 kW/m
2
200
HRR, kW/m
2
biela PUR pena - 9 g
150
modrá pogumovaná
tkanina, 6 g
100
šedá koža, 7 g
50
modrá kobercovina, 6 g
0
0
100
200
300
cas, s
400
500
ČSN P CEN/TS 45545-….
Zkušební organizace
Připravenost ČR, SR?? (CSI, TUPO, VVUU,…)
Děkuji vám za pozornost
[email protected]

Podobné dokumenty