Písemná a elektronická komunikace Tematická oblast

Komentáře

Transkript

Písemná a elektronická komunikace Tematická oblast
Označení:
VY_32_INOVACE_PEK_1223
Ročník:
II.
Předmět:
Písemná a elektronická komunikace
Tematická oblast:
Písemnosti (tabulky, dopisy) dle požadavků státní zkoušky
Téma:
Adresy firemní
Jméno autora
Ing. Jana Zrostlíková
Datum vytvoření:
Prosinec 2012
Popis způsobu použití
výukového materiálu
ve výuce:
Tvorba firemních adres. Žáci vypracovávají adresy dle požadavků státní
zkoušky buď zcela samostatně, nebo s pomocí vyučujícího, event.
s využitím např. internetové jazykové příručky.
VY_32_INOVACE_PEK_1223
Adresy firemní
Pokyny:
Do pracovního souboru nebo do nového dokumentu napište adresy
z následujících podkladů dle požadavků státní zkoušky.
(V pracovním souboru však nepřidávejte žádné řádky!)
Adresy napište písmem Times New Roman, Arial a Courier New
(každým typem písma napište alespoň jednu adresu), vše velikostí
písma 12.
Do záhlaví stránky vpravo doplňte své jméno a třídu.
1) U Korkárny 14, pošta Děčín-Bynov, PSČ 405 05, truhlářství,
pan Kamil Straka (podnikající fyzická osoba);
2) jednatel společnosti s ručením omezeným TESPOKLEM Ing.
Petr Beran, PSČ 417 01, Dubí, Ruská ul. č. 260;
3) pošta Ústí n. Labem, PSČ 400 01, POD SVAHEM 28, ředitel
akciové společnosti BCD Group, Jiří Janoušek, JUDr., CSc.
4) oddělení exportu, a. s., EXPIMP, pan Václav Smolík, pošta
Praha 025, PSČ 225 02, poštovní přihrádka 71.