Průvodce sortimentem

Komentáře

Transkript

Průvodce sortimentem
Průvodce sortimentem
Opravdu dobrý
výběr mají
u Kvernelandu
Budoucnost zemědělství
Vážení přátelé,
jsem rád, že Vás mohu oslovit tímto
způsobem již v druhé desítce let působení
naší společnosti v Česku a na Slovensku.
A snad nebude působit neskromně, když
prohlásím, že naše působení zde je
úspěšné. Snažíme se od samého začátku
v roce 1996 dělat vše proto, aby byli naši
zákazníci a obchodní partneři s námi
dodávanými stroji a s našimi službami
spokojeni a vraceli se k nám. Musím
s potěšením konstatovat, že se nám to
ve velké míře daří.
Pro uspokojení Vašich požadavků
rozšiřujeme neustále sortiment o stroje,
po kterých voláte. Nejen, že ve výrobních
závodech společnosti Kverneland Group
vyvíjejí nové typy strojů, které zefektivňují
Vaši práci a zvyšují kvalitu práce
i spolehlivost strojů, ale pro doplnění
sortimentu jsme do naší nabídky zařadili
i stroje mimo výrobní program společnosti
Kverneland Group značek Hatzenbichler,
McConnel, Mulching Systems a Vandaele.
Stěžejními značkami ale stále zůstávají
Kverneland na poli přípravy půdy, setí
a chemické ochrany rostlin a Vicon v oblasti
sklizně pícnin a rozmetání průmyslových
hnojiv. Pod tyto dvě značky jsou nyní nově
zařazeny i značky Accord, Rau a Taarup,
na které jsou mnozí z Vás zvyklí.
Nabídkou strojů naše činnost ovšem
nekončí, ale teprve začíná, neboť jsme
samozřejmě připraveni Vám poradit
při výběru nejvhodnějšího stroje do Vašich
konkrétních podmínek, pomoci
při zajištění financování a po dodávce
stroje na Váš dvůr se o něj také
servisně postarat. Vzhledem k celostátní
působnosti jak v Česku, tak na Slovensku,
to samozřejmě nemůžeme zvládnout
sami, a proto jsme vybudovali síť našich
smluvních prodejců, kteří jsou vyškoleni
ve výrobních závodech a jsou k Vám blíž
jak při servisních zásazích, tak při rychlé
dodávce náhradních dílů.
Z důvodu zkvalitnění našich služeb jsme se
v roce 2002 přestěhovali z nevyhovujících
prostor do našeho moderního a kapacitně
vyhovujícího areálu v Berouně, kde jsou
lepší podmínky pro prodejní i servisní
činnost a s tím související skladovací
kapacity na náhradní díly. Je zde možno
provádět také vzdělávání našich obchodních
partnerů, tedy Vašich přímých dodavatelů.
Snaha o zlepšování našich služeb nás
také nutí neustále navyšovat počty
zaměstnanců v úseku dodávek náhradních
dílů a servisu, protože s přibývajícím
počtem prodaných strojů roste náročnost
na jejich servisní zajištění.
Vítáme každou příležitost, kdy se s Vámi
můžeme setkat a vyslechnout Vaše
zkušenosti s našimi stroji i Vaše potřeby
na poli zemědělské mechanizace
a financování nákupu strojů. Proto se nejen
zúčastňujeme všech výstav zemědělské
mechanizace celostátního významu, ale
také pořádáme každoročně v květnu polní
předvádění naši techniky v Bečvárech
a v listopadu Vás rádi vítáme na Dnech
otevřených dveří v našem areálu
v Berouně. Zde je nejvíce času na výměnu
zkušeností a individuální konzultace.
Chci věřit , že jste byli s našimi službami
dosud spokojeni, a proto držíte v ruce
tento materiál a vybíráte nový stroj
z naší nabídky, který Vám opět pomůže
posunout se dál ve Vašem podnikání,
tedy zracionalizovat výrobu a dosahovat
vyšších zisků.
Přeji Vám šťastnou ruku při výběru
a k tomu nabízím pomoc a radu našich
produktových manažerů, které naleznete
na následující stránce.
S úctou a přáním mnoha úspěchů v podnikání i v osobním životě
Ing. Jiří Zikmund
Generální ředitel
Kverneland Group Czech s.r.o.
Ing. Pavel Dvořák | je produktovým manažerem odpovědným
ve společnosti Kverneland Group Czech za stroje na ochranu
a výživu rostlin, obsahující nesené a tažené postřikovače
Kverneland Rau a rozmetadla průmyslových hnojiv Vicon.
Další oblastí jsou přesné secí stroje Kverneland Accord
a Vicon Rau. Do jeho kompetencí dále spadají produkty obchodní
značky Hatzenbichler, jež vyrábí stroje pro zpracování půdy,
meziřádkovou kultivaci a dlouhou produktovou řadu prutových
bran pro údržbu luk a pastvin s možností přísevu
a ekologické zemědělství. Dále pak sortiment britské společnosti
McConnel vyrábějící mulčovače plošné a pro komunální využití.
Kompletnost nabídky mulčovačů pak zajišťují výrobky německé
společnosti Müthing pod obchodní značkou Mulching Systems.
Stroje pod značkou Vandaele doplňují sortiment o štěpkovače,
drtiče a pařezové frézy.
| [email protected] | tel.: 602 158 154
Antonín Krátký | je produktovým manažerem odpovědným
ve společnosti Kverneland Group Czech za stroje na zpracování
půdy Kverneland. Sortiment těchto strojů je v tomto prospektu
uveden na několika stranách. Základním produktem jsou
světoznámé nesené a polonesené pluhy Kverneland. Následují
radličkové a diskové podmítače Kverneland. Zpracování půdy
reprezentují kompaktory, podrýváky, půdní pěchy, rotační brány,
rotavátory a stroje na meziřádkovou kultivaci. Další skupinou
strojů, za kterou je odpovědný Antonín Krátký, jsou secí stroje
Kverneland Accord v agregaci s rotačními branami a secí stroje
Kverneland Accord pro agregaci přímo s traktorem.
V neposlední řadě zodpovídá za mulčovače Kverneland.
| [email protected] | tel.: 602 235 505
Vladimír Průcha | Je produktovým manažerem odpovědným
ve společnosti Kverneland Group Czech za stroje na sklizeň
pícnin, obsahující kompletní program značek VICON
a Kverneland Taarup. Do portfolia strojů nabízených
pod obchodní značkou VICON spadají bubnové žací stroje,
rotační obraceče a shrnovače, lisy na kulaté a hranaté balíky
a baličky, transportní a samosběrací vozy a v neposlední řadě
rozrovnávače senáže. Pod obchodní značkou Kverneland Taarup
jsou dodávány diskové žací stroje, rozdružovače balíků
a zastýlače. Rovněž tak míchací krmné vozy Siloking
a kombinovaný lis s baličkou BIO.
| [email protected] | tel.: 602 158 155
Obsah
4–5
Pluhy nesené
6–7
Pluhy polonesené
8–9
Podmítače, podrýváky
10–11
Minimalizační setí
12–15 Příprava půdy a setí
16–17 Přesné setí
18–19 Postřikovače
20–21 Rozmetadla
průmyslových hnojiv
22–23 Elektronika
24–25 Žací stroje diskové
26
Žací stroje bubnové
27
Shrnovače
a obraceče píce
28–29 Lisy s variabilní
a pevnou komorou
30–31 Baličky,
rozprostírače a BIO
32
Lisy na hranaté balíky
33
Samosběrací
a transportní vozy
34
Míchací krmné vozy
35
Rozdružovače
a zastýlače
36–39 Mulčovače
a příkopová ramena
Ing. Radovan Malý | je odpovědný za secí stroje
do minimalizačních technologií nesoucí značku Kverneland Accord.
Zároveň zajišťuje technickou podporu pro stroje dodávané
společností Kverneland Group Czech. S technickou podporou
úzce souvisí prodej náhradních dílů. Náhradní díly ke strojům
na zpracování půdy, setí a ochranu rostlin jsou dodávány
ze skladu v Berouně: [email protected]
Náhradní díly ke strojům na sklizeň pícnin jsou dodávány
ze skladu v Ústrašíně: [email protected]
| [email protected] | tel.: 602 253 503
2
40–41 Příprava půdy,
přísev a kultivace
Hatzenbichler
42
Štěpkovače a drtiče
43
Náhradní díly
3
Nesené pluhy
Výrobní závod Klepp | Kverneland je vedoucí světový producent pluhů s dominantním
postavením v Evropě a vyvážející do více než 70 zemí světa. Má více než 130 let
zkušeností se zpracováním půdy. Od doby, kdy Ole Gabriel Kverneland založil svou
kovárnu v roce 1879, vývoj a výroba směřovaly k výrobě pluhů. Z malé kovárny se tak
postupem času stal nejvýznamější výrobce pluhů na světě.
Kverneland ES /LS
Nesený otočný pluh
pro traktory do 200 k
s rámem 150 x 150 mm
a plynulou změnou
záběru s možností
seřízení mechanicky
nebo hydraulicky.
Pluh ES/LS je
zkonstruován
pro připojení
integrovaného půdního
pěchu Packomat.
ES /LS
Kverneland EM/LM | Jednoduchý, ale robustní nesený
otočný pluh s pevným záběrem s možností volby ve
výrobním závodě mezi 40 nebo 45 cm. Tepelně zpracovaný
rám 150 x 150 mm
s možností prodloužit
3 a 4radličné provedení
o další radlici.
EM/LM
Packomat – perfektní příprava seťového lůžka již při orbě.
• Packomat je integrovaný půdní pěch, který je spojen přímo s pluhem.
• Packomat redukuje zatížení na plazy, což snižuje opotřebení plazu.
Závěsné hlavy Kverneland | Závěsná zařizení Kverneland
jsou navržena tak, aby splňovala požadavky na agregace
velkých nesených pluhů se stále většími traktory až do výkonu
350 k. Jsou vyrobeny z oceli nejvyšší kvality, která je
tepelně zpracována pro dosažení maximální pevnosti podle
standardu Kverneland. Kvalita a životnost otočného pluhu
závisí především na závěsné hlavě pluhu. Jak při otáčení,
tak při přepravě je závěsná hlava vystavena mimořádnému
zatížení.
Závěsná hlava 200
Tato hlava je základním
stavebním prvkem pro
většinu otočných pluhů
od 3 do 5 radlic a pro
agregaci s traktory
do 220 k
Závěsná hlava 300
Je navržena pro velké
pluhy od 5 do 7 radlic
a traktory do 350 k
150 B
EG/LB
ED/LD
Kverneland ED /LD | Nesený otočný
pluh konstruovaný pro velké zatížení
s krokově stavitelným záběrem od 30
do 50 cm dle rozestupu radlic. Je-li pluh
vybaven závěsnou hlavou 200, má pluh
rám 100 x 200 mm a je určen pro traktory
do 200 k. Pluh vybavený závěsnou
hlavou 300, má rám 120 x 200 mm a je
určen pro traktory do 300 k.
4
Kverneland EG/LB
Vlajková loď všech nesených pluhu Kverneland. Nejkomfortnější nesený
otočný pluh s plynulou změnou záběru „Variomat“. Robustní speciálně tepelně
zušlechtěné rámy 100 x 200 mm se závěsnou hlavou 200 nebo 120 x 200 mm
se závěsnou hlavou 300 mají pevnost a trvanlivost a snesou i nejnáročnější
podmínky. Proto je možné dodat nesený pluh až v šestiradličném provedení.
Kverneland 150 B | Nový otočný pluh Kverneland nové
konstrukce. Nové jsou duté slupice jištěné střižným šroubem.
Pluh 150 B je vybaven novou závěsnou hlavou 130.
Standardem je kroková změna záběru 35, 40, 45 a 50 cm.
Model
Závěsná
Počet
hlava
radlic
s jištěním střižným šroubem
150 B
130
3–4–5
LM
200
3–4–5
LD
200-300
3–4–5–6
LS
200
3–4–5
LB
200-300
3–4–5–6
s Non-Stop jištěním Auto-Reset
EM
200
3–4–5
ED
200–300
3–4–5–6
ES
200
3–4–5
EG
200–300
3–4–5–6
Orební těleso č. 9
Univerzální orební těleso vhodné
do lehké i těžké půdy. Je určeno
pro hloubku orby 18–34 cm
a záběr 35–50 cm na radlici.
Orební těleso č. 28
Speciálně navrženo pro
polonesené pluhy. Orební
těleso č. 28 je určeno pro pluhy,
které se agregují s traktory
s šířkou zadních pneumatik
až do 710 mm. Novým tvarem
odhrnovací desky dokázal
Kverneland snížit požadavek
na tažnou sílu traktoru a přitom
je půda za pluhem velmi dobře
překlopená a rozdrobená.
Orební těleso č. 30
Speciálně navržené těleso
se čtyřmi nezávislými pruty.
Tvarově vychází z orebního
tělesa č. 9. Má plastové vložky
mezi pruty. Dobře mění záběr
a má dobré samočistící
schopnosti v lepivých půdách.
Díky agresivnímu úhlu dobře
drobí a zaklápí. Vhodné pro
hloubku orby od 20 do 35 cm.
Výška
pod rámem
Rozestup
radlic
Záběr
radlic
80
70–80
70–80
70–80
70–80
100
85–100
85–100
85–100
85–100
krokově stavitelný 30–35–40–45 cm
pevný 35, 40 nebo 45 cm
krokově stavitelný 30–35–40–45 cm
plynulá změna záběru mechanicky nebo hydraulicky 30–50 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
70–75
70–75
70–75
70–75
85–100
85–100
85–100
85–100
pevný 35, 40 nebo 45 cm
krokově stavitelný 30–35–40–45 cm
plynulá změna záběru mechanicky nebo hydraulicky 30–50 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
Antonín Krátký, tel.: 602 235 505
5
Polonesené pluhy
Kverneland Auto-Reset | Nepřekonatelný v kamenitých podmínkách.
Tento systém jištění radlic je nepřekonatelný z pohledu spolehlivosti
a nároků na údržbu. Je to nejjednodušší a nejspolehlivější systém
na trhu. Kdykoliv narazí pluh na překážku, orební těleso se nadzdvihne
a potom se zase vrátí na původní místo. Jednoduše a účelně.
PN /RN
PB/RB
Kverneland PN/RN | Polonesený otočný pluh s kolem ve dvou
třetinách rámu a krokovou změnou záběru 35, 40, 45 a 50 cm.
Má robustní tepelně zpracovaný rám 120 x 200 mm
pro 5, 6 a 7 radlic a 200 x 200 mm pro 8 a 9 radlic.
Kverneland Variomat –
systém, který změnil myšlení.
Systém Variomat firmy Kverneland
je nejlepším systémem na trhu po mnoho let. Zkušenosti
spokojených uživatelů a testy provedené několika mezinárodními
ústavy ukazují, že systém je bezpochyby jedním z těch, které
trvale změnily pohled na techniku orby. Pracovní šířka pluhu
může být neustále měněna za pohybu a podle přání. Je proto
možné v každém okamžiku využít plný výkon traktoru s ohledem
na proměnlivé půdní podmínky a obtížnost terénu.
Systém Variomat pro hydraulické nastavení záběru pluhu,
který vám usnadňuje práci. Patentovaný systém zajišťuje
konstantní změny nastavení radlic v celém rozsahu záběru.
To znamená, že plaz je neustále rovnoběžný s kolem traktoru
a tahová linie zůstává nezměněna. Potřebná tažná síla je
tedy nižší. Tepelně zpracovaný rám společně se šroubem,
vymezovací trubkou, dvěma vložkami a tepelně zpracovanými
pouzdry zajistí otočné spojení, které nepodléhá opotřebení
a je bezúdržbové. Použitím Variomatu můžete orat na větší
záběr, rychleji, lépe a za méně peněz.
Kverneland PB/RB | Polonesený otočný pluh s kolem vzadu
a hydraulickým systémem změny záběru. Všechna provedení
tj. od 5 do 8 radlic mají tepelně zpracovaný rám 200 x 200 mm.
Kverneland PW/RW | Polonesený
otočný pluh se středovou nápravou
a plynulou nebo krokovou změnou záběru.
Pluhy řady PW/RW velice dobře kopírují
terén, jelikož střední část pluhu tvoří
tříbodový závěs a zadní část se chová
jako nesený pluh za traktorem.
PW /RW HD
Tepelné zpracovávání rámu
pluhů | Unikátní metoda
tepelného zpracování firmy
Kverneland znamená vysokou
kvalitu a odolnost proti
opotřebení a zároveň udržuje
provozní náklady na minimu.
Kverneland PW/RW HD | Polonesený
otočný pluh se středovou nápravou
s plynulou změnou záběru od 35 do
50 cm. Dodává se v provedení 12
a 14 radlic a jen pro jízdu mimo brázdu.
PW/RW
PG /RG
Systém ATS
Jednotlačítkové ovládání
pluhu na souvrati. Stačí
třikrát zmačknout tlačítko
a pluh udělá vše za vás.
Kverneland PG/RG | Polonesený otočný
pluh s kolem ve dvou třetinách rámu
s unikátním hydraulickým systémem změny
záběru, který je integrovaný do rámu pluhu.
Má robustní tepelně zpracovaný rám
150 x 150 mm pro 5 až 8 radličné provedení.
Kverneland BE | Jednostranný závěsný pluh
s kolem vzadu a hydraulickou změnou záběru.
Pluh má robustní tepelně zpracovaný rám
200 x 200 mm pro 5 až 8 radličné provedení.
6
Model
BE
Typ
Počet
Výška
radlic
pod rámem
jištění Non-Stop Auto-Reset nebo střižným šroubem
PN/RN
s kolem ve 2/3
5–6–7–8–9
70–75–80
PG/RG
s kolem ve 2/3
5–6–7–8
70–75–80
PB/RB
s kolem vzadu
4–5–6–7–8
70–75–80
PW/RW
s nápravou
7–8–9–10
70–75–80
Rozestup
radlic
Záběr
radlic
100–115
100–115
100
100
PW/RW HD
BE
100
100
kroková změna záběru 30–35–40–45 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
nebo kroková změna 40 a 45 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
Vari-Width – hydraulické vário od 30 do 50 cm
s nápravou
s kolem vzadu
12–14
5–6–7–8
70–75–80
80
Antonín Krátký, tel.: 602 235 505
7
Podmítače
CTC
CLC Pro
Kverneland CLC Pro
Nesený, hydraulicky sklopný kultivátor s radličkami ve třech
řadách. Jištění pomocí listové pružiny nebo střižnými šrouby.
Urovnávací disky v kombinaci s válcem Actipack.
Kverneland CLC Pro | Nesený kultivátor s pevným provedením rámu
s radličkami ve třech řadách. Jištění pomocí listové pružiny nebo
střižnými šrouby. Urovnávací disky v kombinaci s prstencovým válcem.
CLC
Kverneland CTC | Tažený
kultivátor, jeden stroj pro různé možnosti
použití. Stroj je vhodný jak pro mělkou
podmítku, tak pro hlubší zpracování
půdy před setím od 5 do 30 cm. Slupice
jsou umístěny na rámu ve třech nebo
čtyřech řadách. Za radličkami následuje
zóna složená z urovnávacích disku
a válce nebo sadou dvou řad disků ve
tvaru X, jako u stroje CLC.
Kypřič Kverneland CLC je vybaven
jistícím systémem Auto-Reset.
Je to ten nejlepší způsob ochrany
stroje v kamenitých půdních
podmínkách. Tento systém
umožňuje nastavit vypínací sílu
celého mechanizmu individuálně
podle konkrétních podmínek.
Všechny otočné čepy jsou
speciálně vyrobeny pro tento
stroj a vybaveny vložkami
z otěruvzdorného materiálu. Tak
je celý systém jištění Auto-Reset
absolutně spolehlivý a bezúdržbový.
Specifikace na obrázku: Třířadé
provedení slupic jištěných listovou
pružinou, urovnávací disky včetně válce
Actipack s přední řadou míchacích disků.
Spojení spolehlivého systému
jištění a tepelně zušlechtěných
konstrukčních částí stroje umožňuje
použití speciální odlehčené
konstrukce slupic (s hmotností
jen 35 kg). Tím se výrazně sníží
hmotnost celého stroje, jeho tahový
odpor a následně i spotřeba paliva
při práci. Odlehčená konstrukce
neznamená u Kvernelandu méně
odolná. Vypínací síla pro prvních
5 cm je 550 kg! Tím je zajištěno
udržování nastavené hloubky
zpracování a zamezí se vibracím
radliček při práci. Stroj pak pracuje
klidně a má malý pracovní odpor,
což vede ke snížení nákladů
na spotřebu paliva traktoru.
Na druhou stranu charakteristika
pružiny umožňuje menší zatížení
při plném výkyvu radličky a tím
i menší namáhání držáků slupic
i celého rámu.
Versadisc
Model
Kverneland CLC | Nesený pevný nebo hydraulicky
sklopný kultivátor s radličkami ve dvou řadách s dvěma
řadami urovnavacích disků. Přední část stroje je možno
použít jako podrývák až do hloubky 40 cm.
CLC
CLC Pro
Počet
radliček
9 až 13
10–12–14
Pracovní
záběr
2,5–3–3,6
3–3,5–4
CLC
13 až 19
3,6–4,3–5,1
CLC Pro
Kverneland CLE | Podrývák typu CLE je moderní hloubkový kypřič s hlavním rámem
do "V". Stroj pro kypření kolejí a podrývání do maximální hloubky 70 cm. Forma slupic
a geometrie ostří jsou konstruovány tak, aby bylo dosaženo efektivního plošného
nakypření půdy při snížené potřebě výkonu. Klínový tvar ostří slupic zamezuje tvorbě
velkých brázd. Vzdálenost slupic je nastavitelná
od 60 do 90 cm. Slupice využívají automatické
tandemové jištění listovými pružinami. Pracovní
šíře od 1,8 do 4,5 m.
CLE
8
VISIO 200
Kverneland VISIO 200 | Nový
diskový podmítač Kverneland Visio 200 s robustním rámem
200 x 300 x 10 mm. Diskové sekce jdou mechanicky nebo
hydraulicky nastavit. Pro úpravu půdy za podmítačem
se dodává prutový, spirálový, dvojitý hřebový válec nebo
specialní válec Aktipack. Přeprava diskového podmítače je
bezpečná a jednoduchá. Šíře stroje při přepravě je 2,5 m.
Kverneland Versadisc | Nový nesený diskový podmítač s dvěma řadami disků.
Pevné nebo hydraulicky sklopné provedení rámu. Disky odpružené v gumových pouzdrech. Ozubené disky o průměru 560 mm. Hydraulicky stavitelná hloubka zpracování.
3,8–4,9
Typ
dvouřadý pevný
třířadý pevný
Rozteč
radliček (mm)
280
280
dvouřadý
hydraulicky sklopný
třířadý
hydraulicky sklopný
280
280
CTC
11 až 29
3,8–4,6–5,8
třířadý nebo čtyřřadý
200/270/330
Visio 200
34 až 54
4–4,5–5–5,85–6,3
disky do X
235/200/275
3–4–6
dvě řady disků 560 mm
250
Versadisc
Antonín Krátký, tel.: 602 235 505
Zadní
výbava
dvě řady disků
urovnávací disky s válci Actipack,
Flexline, prstencový nebo prutový
válec nebo dvě řady disků
dvě řady disků
urovnávací disky s válci Actipack,
Flexline, prstencový nebo prutový
válec nebo dvě řady disků
urovnávací disky s válci Actipack,
Flexline, prstencový nebo prutový
válec nebo dvě řady disků
prutový, spiralový, Actipack
a dvojitý hřebový válec
Actipack, prutový, prstencový válec
9
Minimalizační setí
Výsevní botka secího
stroje Kverneland MSC
s možností vývodu
pro přihnojení a přítlakem
až 160 kg
DG
Kverneland DG | Širokozáběrový secí stroj sklopný
na přepravní šířku 3 m. Velký přítlak botek, unikátní
systém nastavení hloubky setí a přítlaku botek spolu
s elektronickým ovládáním dávají tomuto secímu
stroji výsadní postavení v sortimentu. Je zde
zachována meziřádková vzdálenost 12,5 cm jako
u ostatních secích strojů Kverneland. Zásobník
na 6000 l je zárukou těch nejvyšších výkonů.
Přihnojení do diskové
sekce secího stroje
Kverneland MSC +
Kombinovaný secí stroj Kverneland MSC je určen díky
své konstrukci nejen pro setí do mulče, ale i do půdy zorané
či připravené. V pevném provedení je secí stroj MSC
dodáván v záběru 3 a 4 m se zásobníkem 3 700 l. Při práci
je secí stroj tažený po předním a zadním kolovém pěchu
a je tak zaručeno přesné dodržení nastavené hloubky setí.
TS
Tento secí stroj využívá secí botku CX mulch – s unikátním
jištěním listovým perem a přítlakem až 160 kg. Meziřádková
vzdálenost je 12,5 cm, což je ideální pro většinu plodin.
Ve sklopné verzi (přepravní šíře 3 m) jsou vyráběny
záběry 4 – 4,5 – 4,8 – 6 m. Objem zásobníku je až 4500 l.
Společné ovládání všech strojů
Kverneland ISO-Bus kompatibilní
systém Tellus. Při jeho použití je
možné všechny secí stroje vybavit
elektropohonem dávkovacího systému.
Kverneland TS | Radličkový secí stroj pro setí
do mulče rychlostí až 15 km/h. Je to jednoduchý
secí stroj s dobrou kvalitou setí i ve složitých
podmínkách. Radličky jsou jištěny listovou
pružinou proti přetížení. Ve sklopené
poloze je výborný přístup k dávkovači
pro snadné nastavení výsevku.
MSC +
Varianta Kverneland MSC + umožňuje
přihnojení granulovanými hnojivy a to jak
přímo do řádku, tedy do secí botky,
tak mezi řádky – do diskové sekce.
MSC
10
Výsevní
botka secího
stroje Kverneland DG
s přítlakem až 80 kg
Výsevní radlička
secího stroje TS s listovou
pružinou Kverneland
Flow Check | Nezávislý systém kontroly toku osiva
v semenovodech pomocí citlivých senzorů.
ing. Radovan Malý, tel.: 602 235 503
11
Příprava půdy a setí
Kverneland NG S | Rotační brány určené pro traktory do 300 k. Brány jsou vybaveny
časováním rotoru, které zlepšuje průchodnost a urovnání povrchu a tím snižuje tažnou
sílu a spotřebu paliva. Kuželíková ložiska s rozestupem 80 mm. Průměr hřídele 55/60 mm.
Pracovní záběr 3, 4 a 4,5 m. Quick-Fit systém rychlovýměnných nožů
ve standardu. Široký výběr pěchovacích válců.
DA/DA S
Kverneland Quick-Fit
Systém rychlé výměny nožů
na rotačních branách zkrátí
potřebný čas na jejich výměnu.
Kverneland Accord DA /DA S
Nástavbový pneumatický secí stroj.
Pracovní záběr 3, 4 a 4,5 m. Botky CX
nebo klasické radličkové. Zásobník 750 l.
S-drill, S-drill Pro
Kverneland Accord S-drill a S-drill Pro
Nástavbový pneumatický secí stroj.
Pracovní záběr 3,0; 3,5 a 4,0 m. S-drill
na rotační brány Kverneland. S-drill PRO
na ostatní rotační brány. Botky
diskové CX nebo klasické radličkové.
Zásobník 1050 l.
I-drill Pro
Kverneland Accord I-drill Pro
Nový secí stroj pro rotační brány
Kverneland s pracovním záběrem
3 a 4 m. Plně integrovaný
na rotační brány Kverneland NG H
S. Patentově umístěné davkovací
a NG S
ústrojí je lépe přistupné. Zásobník je
přišroubovám na závěs rotačních bran,
co nejblíže k traktoru. Objem zásobníku
je 1200 l s možností navýšení na 1800 l.
Rám botek je namontován na rámu válce.
Botky diskové CX nebo klasické radličkové.
Hydraulické znamenáky jsou umístěny
na rotačních branách.
Kverneland NG H | Rotační brány
určené pro traktory do 180 k. Brány
jsou vybaveny časováním rotoru,
které zlepšuje průchodnost a urovnání
povrchu a tím snižuje tažnou sílu
a spotřebu paliva. Kuželíková ložiska
s rozestupem 55 mm. Průměr hřídele
45/50 mm. Pracovní záběr 3, 3,5 a 4 m.
Quick-Fit systém rychlovýměnných
nožů ve standardu. Široký výběr
pěchovacích válců.
MC-drill Pro
Kverneland Accord
MC-drill Pro | Mechanický
nástavbový secí stroj
agregovatelný s rotačními
branami, krátkým
kompaktorem. Pracovní záběr
3 a 4 m. Botky diskové CX
nebo klasické radličkové.
Zásobník 530 až 1430 l.
NG M
Kverneland
Accord
DF 1 / DF 2
Pneumatický secí
stroj s čelním
zásobníkem.
Pracovní záběr
3, 4, 4,5, 5 a 6 m.
Botky diskové CX
nebo klasické
radličkové.
DF 1/DF 2
12
Kotoučová botka CX
Rotační brány NG S F 35 | Rotační brány určené pro traktory do
350 k. Hydraulicky sklopné provedení. Pracovní záběr 4, 4,5, 5, 6 m.
Kuželíková ložiska s rozestupem 80 mm. Průměr hřídele 55/60 mm.
Quick-Fit systém rychlovýměnných nožů ve standardu.
Rotavátory Kverneland
Kverneland nabízí celou řadu od 1,75 do 3 m.
• Rotavátory
Rot
Rot
otav
avát
av
átor
át
oryy pro
or
p traktory od 80
do 250 kk. • Různé nože
dle podmínek.
Kverneland NG M | Rotační brány určené
pro traktory do 140 k. Samonosná konstrukce
hlavní vany s 10 mm zesílením. Brány jsou
vybaveny časováním rotoru, které zlepšuje
průchodnost a urovnání povrchu a tím snižuje
tažnou sílu a spotřebu paliva. Kuželíková
ložiska s rozestupem 47 mm. Průměr
hřídele 40/45 mm. Pracovní záběr 2,5 a 3 m.
Quick-Fit systém rychlovýměnných nožů
na přání. Široký výběr pěchovacích válců.
Rotavátory
Antonín Krátký, tel.: 602 235 505
13
Příprava půdy a setí
DT
Kverneland
Accord DT
Nesený pneumatický
secí stroj. Pracovní
záběr 6, 8, 9 a 10 m.
Botky diskové CX
nebo klasické
radličkové. Podvozek
pro přepravu je
integrován ve stroji.
Zásobník dvakrát
1 000 l.
DL
Kverneland Accord DL
Nesený pneumatický
secí stroj. Pracovní záběr
3, 4 a 4,5 m. Botky
diskové CX nebo klasické
radličkové. Mechanicky
sklopný stroj s přepravní
šířkou 3 m. Zásobník
750 nebo 1 000 l.
Kverneland Accord DV | Nesený
pneumatický secí stroj. Pracovní záběr
6 a 8 m. Botky diskové CX nebo klasické
radličkové. Hydraulicky sklopný stroj
s přepravní šířkou 3 m. Zásobník 1650
nebo 2 000 l.
Kverneland KTC | Tažený, hydraulicky sklopný, robustní
kompaktor vhodný pro střední a těžké půdy s možností
agregace secího stroje. Pracovní záběr 6 m s robustním
centrálním rámem 180 x 180 x 10 mm.
KTC
1. pracovní zóna – smyk ve tvaru W, výškově stavitelný
2. pracovní zóna – dvě řady S radliček 10 x 45 mm výškově stavitelných
3. pracovní zóna – prutový válec o průměru 550 mm
4. pracovní zóna – dvě řady S radliček 10 x 45 mm výškově stavitelných
5. pracovní zóna – dvojitý kroskil válec o průměru 550 mm
6. pracovní zóna – na přání – dvojité prutové brány
Přepravní šířka stroje je 2,60 m.
Kverneland TLG
Stroj pro předseťovou
přípravu půdy. Nesený
hydraulicky sklopný
kompaktor s pracovním záběrem od 4
do 6 m. Nastavení hloubky prostřednictvím
trubkového válce. Robustní rám vyrobený
z uzavřených profilů 100 x 100 mm.
Pracovní sekce: smyková deska s hroty,
dvě řady radliček s nastavitelným úhlem,
prutový válec, další dvě řady radliček
a dvojitý drobicí váleček s možností
volby kombinace s válcem Crosskilette.
Přepravní šířka 2,50 m.
TLG
KLS
DV
M-drill Pro
Kverneland
Accord M-drill Pro
Mechanický secí stroj
pro sólo jízdu nebo
agregovatelný
s rotačními branami.
Pracovní záběr 3 a 4 m.
Botky diskové CX
nebo klasické radličkové.
Zásobník 530 až 1430 l.
14
Actiroll
Kverneland KLS | Čelně nesený
stroj na úpravu hrubé brázdy,
schopný pracovat v různých půdních
podmínkách. Pracovní záběr 3 m
v pevném provedení. Pracovní
záběr 4 m v hydraulicky sklopném
provedení. Hydraulicky sklopný stroj
s přepravní šířkou 3 m.
Kverneland Actiroll | Válce Cambridge
s hydraulickým skládáním. Pracovní záběr od 6,30
do 12,30 m. Kotouče o průměru 500/530 mm. Válce
lze dovybavit předním pružným smykem „Crossboard“.
Přepravní šířka 2,50 m.
Antonín Krátký, tel.: 602 235 505
15
Když se řekne přesné setí...
Optima
Monopill
Monopill a Unicorn | Princip
mechanického jednocení pro kalibrovaná
osiva řepy, řepky, čekanky a případně
zeleniny. Přesnost výsevu je založena na
nízké pádové výšce a minimální vzájemné
výpadové rychlosti. Přesnost zakládání
porostu je základem pro výnos.
Optima | Přesný secí stroj
s pneumatickým podtlakovým způsobem
jednocení. Unikátní řešení výsevního srdce
s rotační podtlakovou komorou zajišťuje
maximální přesnost v organizaci porostu
přesně setých řádkových plodin. Volba typu
výsevní jednotky umožní vyhovět různým
technologiím zpracování půdy. Možnost
volby elektropohonu výsevních jednotek
posunuje kvalitu a možnosti v setí na ještě
vyšší úroveň.
Miniair Nova
• Pevné nesklopné rámy 3,0; 6,0; 9,0
a 12,0 m pro 6–24 výsevních jednotek.
• Paralelně hydraulicky sklopný rám 6,0
a 9,0 m pro 12 a 18 výsevních jednotek.
Pro setí kukuřice, slunečnice…
• Pevné nesklopné rámy 3,0; 4,5; 6,1 a 9,3 m pro 4–12 výsevních jednotek.
• Teleskopický rám 4,0 m pro 6 výsevních jednotek.
• Paralelně hydraulicky sklopný rám 6,0 m pro 8 výsevních jednotek.
• Tažené sklopné rámy 4,5 m–12 m pro 6–16 výsevních jednotek.
Miniair Nova | Pneumatické výsevní
srdce vyrobené s vysokou přesností pro
řešení úkolu setí drobnosemenných plodin
(již od průměru 0,8 mm). Výsev kořenové,
košťálové a další zeleniny, bylin, máku,
řepy, řepky, okurek, rajčat a dalších plodin
na konečnou vzdálenost (0,9–43,3 cm)
vyžaduje maximálně odpovědný
přístup. Maximální výnos a kvalita
sklizně je potom zajištěna vysokou
variabilitou výsevních
jednotek, jež má vliv
na organizaci
zakládaného porostu
jednotlivých plodin.
Volba počtu a typu
výsevních jednotek
umožní výsev
do jedno, dvoj
a trojřad.
Pevné nesklopné rámy 2,0–6,5 m a 6 m paralelně
hydraulicky sklopný pro 1–32 srdcí výsevních jednotek.
16
Unicorn
Elektropohon | Výhody elektropohonu
výsevních jednotek oceňuje stále více
a více nových uživatelů přesných secích
strojů OPTIMA, MONOPILL a UNICORN.
Všechny stroje s elektropohonem jsou
ISO-Bus 11783 kompatibilní, což zvyšuje
užitnou hodnotu těchto strojů, hlavně díky
jednoduchosti a možnostem ovládání.
Využití elektropohonu se rozšiřuje hlavně
díky zpřesnění výsevu, možnosti vypínání
jednotlivých výsevních jednotek
a jednoduchosti zakládání kolejových
řádků bez úbytku jedinců.
Elektropohon se stává standardem i pro
secí stroje OPTIMA při výsevu kukuřice
a slunečnice. Přesně nastavený výsevek
pro každý hybrid dle doporučení osivářů je
tou správnou cestou k dosažení maximálního
výnosu při vysoké kvalitě produkce.
U větších záběrů se využije možnost
vypínání jednotlivých sekcí na okrajích polí.
• ELEKTROPOHON umožňuje přesné
a jednoduché nastavení výsevku.
• ELEKTROPOHON zvyšuje přesnost
výsevu díky eliminaci prokluzu a vůlí
v převodech a mechanických pohonech.
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
• ELEKTROPOHON umožňuje vypínání
jednotlivých výsevních jednotek
ve členitých okrajích polí a v klínech.
• ELEKTROPOHON zjednodušuje
ovládání, údržbu a kontrolu výsevu.
• ELEKTROPOHON pracuje v ISO-Bus
kompatibilním systému ovládání.
• ELEKTROPOHON umožňuje
zakládání kolejových řádků v řepě
bez úbytku jedinců na plochu vlivem
zahuštění v řádcích sousedících
s kolejovým řádkem.
17
Postřikovače
Profesionální přístup k aplikaci agrochemie
Sortiment postřikovačů Kverneland Rau
v sobě nese několik společných
jmenovatelů. Prvním z nich je
snadná obsluha a tím možnost
využití všech vlastností stroje pro
zvýšení kvality aplikace. Dalším
je kompaktnost jak nesených,
tak i tažených postřikovačů,
potřebná pro snadný a efektivní
pohyb při práci a nižší požadavky
na tažný prostředek. Ne posledními
a neméně podstatnými
jmenovateli jsou vysoká
ká spolehlivost,
l hli
t
jednoduchá údržba a možnost si stroj
sestavit dle svých potřeb a požadavků.
Ikarus
Ikarus A a Ikarus S | Velikosti nádrží
2800 a 3800 l s proplachovací nádrží 300 l.
Nádrž je
osazena vlnolamem
a proplachovacími tryskami.
Pracovní záběry ramen 18
až 24 m v různých provedeních,
pro Ikarus S 18 až 28 m.
Možnost automatického řízení
oje pro sledování
stop traktoru.
Ikarus A a Ikarus S | Volitelné výbavy pro oba modely
zvyšují komfort obsluhy a doplňují požadavky uživatelů.
iXter
iXter | Velikosti nádrží 1000, 1300, 1600
a 1800 l. Pracovní záběry ramen 12 až 24 m
různých konstrukcí a použitých materiálů.
Spridomat D3
Spridomat D3 a iXter
Varianty a volitelné
výbavy pro oba
modely zajistí splnění
požadavků uživatelů
dle jejich potřeb.
Phoenix
Phoenix | Velikosti nádrží 3000, 4000 a 5000 l
s proplachovací nádrží 400 l. Výkonná čerpadla
200 až 500 l/min při tlaku 15 barů. Ramena
z lehkých slitin nebo ocelová od 15
do 45 m. Odpružená oj i náprava
je pro Phoenix standardem.
Dle přání je možné
si vybrat mezi řízením
oje nebo nápravy.
Spridomat D3
Velikosti nádrží
1000, 1200 a 1500 l.
Pracovní záběry
ramen 12 až 24 m
různých konstrukcí
a možností skládání.
Ovládání a ovládací terminály pro všechny modely | Základní elektronické
ovládání funkcí postřiku FLOWMATE CONTROL s automatikou pro řízení dávky.
Další možnost použití ovládací elektroniky FOCUS nebo ISO-Bus kompatibilní TELLUS
umožňuje komunikaci se systémy pro precizní zemědělství. GPS navigace Starguide I
pro navádění pohybu po pozemku a Starguide II, která navíc ovládá sekční ventily
ramen a eliminuje překrývání aplikace. Systém ENFO a ovládání ventilů ASISTRON
nebo AUTOSET eliminuje možné chyby obsluhy při přípravě postřiku a vyplachování.
Ovládání funkcí postřikovače multifunkční pákou nebo sdružování činností
na souvrati "ERGODRIVE" je dalším stupněm možností v aplikaci.
18
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
19
Rozmetání není
práškování
Rozmetadla
ROTAFLOW
Váhy rozmetadel ROEDW a ROMEW
zpřesňují dávkování rozmetání
• ISO-Bus kompatibilní stroje
zjednodušují komunikaci a ovládání.
• Násypka uložena na čtyřech (ROEDW)
váhových senzorech.
• Pro ROMEW – jeden váhový senzor
na tříbodovém závěsu.
• Korekční senzor uprostřed umožňuje
vážení za jízdy, a to i na svahu.
• Automatická kalibrace dávky
každých 60 sekund nebo každých
aplikovaných 75 kg hnojiva eliminuje
případné chyby obsluhy.
• Monitor FOCUS nebo ISO-Bus
kompatibilní TELLUS umožňuje
sledování a ovládání funkcí rozmetadla
a komunikaci se systémy pro precizní
zemědělství.
Systém aplikace ROTAFLOW je šetrný a přesný systém rozmetání. Je to jedinečný princip rozmetání,
který zajišťuje zachování struktury granulace hnojiva a snižuje riziko poškození granulace, které je příčinou
nepřesností rozmetání. Umožňuje přesné nastavení ústrojí dle aktuálních mechanických vlastností hnojiva
a podle rozmetacích tabulek a boxu pro zjišťování frakcí hnojiva.
Modelové řady rozmetadel ROC,
ROM, ROMEW, ROXL a ROEDW
• Vždy šetrný a přesný systém
rozmetání ROTAFLOW.
• Kapacity násypek 700 až 3450 l
s pracovními záběry 9 až 45 m.
• Pracovní části rozmetadel
z otěruvzdorného nerezu.
• Ostatní ocelové části chráněny
vypalovanou barvou DURACOAT.
• Mikrodávkování pro aplikaci velmi
nízkých dávek.
• Kvalitní řešení hraničního rozmetání,
nástaveb a krytování násypek.
• Možnost zavěšení na podvozek
pro agregaci s menšími traktory.
Vyzkoušejte
interaktivní rozmetací
tabulky na internetu
nebo ve svém mobilu!
PS SUPERFLOW
Dlouholetá obliba hubicových rozmetadel
VICON PS spočívá ve vysoké přesnosti
rozmetání a široké variabilitě využití (pole,
lesy a zahrady, sady a vinice, parky
a hřiště i zimní údržba).
ba)).
Modelové řady série PS 03 a PS 04
• Objemy násypek 175 až 1650 l s pracovními záběry 0,75 až 18 m.
• Vysoká odolnost proti korozi a spolehlivost a přesnost.
• Možnost plošné i páskové aplikace rozmanitých druhů materiálů.
• Široký sortiment výbav a rozmetacích hubic.
• Varianty provedení pro zimní posyp solí nebo inertními materiály.
20
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
21
...dál už je jen sci-fi
Ovládací terminál pro ISO-Bus kompatibilní stroje
IsoMatch Tellus
IsoMatch Tellus | Ergonomické řešení
tohoto terminálu s dotykovou obrazovkou
a opěrou ruky při ovládání je dalším
stupněm vývoje zemědělské elektroniky.
Standardní připojení rozhraní RS232
a 9pinový Iso konektor je doplněn několika
USB porty, kamerovým vstupem dělitelným
až na čtyři obrazy, možností připojení
na internet s bluetooth. 12,1 palcová
obrazovka je dělena na dvě časti. První
pro funkce stroje a druhá pro funkce
traktoru, kalkulátor nebo obraz kamery.
Tellus
Focus
22
Tellus a IsoMatch Tellus | Univerzální
terminály pro řešení ovládání všech
strojů splňující ISO-Bus standard. Tellus
první i druhé generace bezproblémově
ovládá všechny ISO-Bus kompatibilní
stroje. Přínosem je hlavně jednoduchost
ovládání a tím snadné využívání maxima
vlastností strojů, které vede ke zlepšení
práce strojů. Zavedení tohoto systému
přináší optimalizaci a následně i snižování
nákladů. Tellus je velmi snadné umístit
v kabině traktoru a nahradit tím i několik
různých ovládacích elektronik pro různé
stroje. Následně je snadnější i připojení
každého dalšího stroje, a to pouze jedním
kabelovým spojením. Ihned, jak je stroj
připojen, dojde k vytvoření sítě, předání dat
a zobrazení všech informací na přehledné,
barevné obrazovce terminálu Tellus.
Co umí?
• Ovládá všechny ISO-Bus
kompatibilní stroje a používá stále
stejnou logiku ovládání.
• Názorné symboly (piktogramy)
u ovládacích tlačítek, znázorňující
jejich funkci, usnadňují ovládání.
• „Plug & play“ – „Připoj a hraj“
mezi ISO-Bus traktorem a strojem
zjednodušuje připojení.
• Umožňuje vzájemné předávání
a využívání polních dat a to s dalšími
systémy pro precizní zemědělství.
• Velká barevná obrazovka s velkým
rozlišením zajistí přehlednost
ovládání.
• Ovládá široký sortiment strojů
ze sortimentu Kverneland Group
i ostatní ISO-Bus kompatibilní stroje.
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
23
Diskové žací stroje
Nové XXL ochranné plazy a firmou
Kverneland patentované kulaté disky
znemožňují poškození žací lišty kameny
a jinými nežádoucími předměty. Vlastní
lišta je svařena z ocelových nosníků a dno,
které je nejvíce namáháno, je pro ochranu
ozubených kol pohonu disků trojité. Velký
objem olejové náplně zajišťuje nízkou
pracovní teplotu oleje. To výrazně přispívá
k dlouhé životnosti všech komponentů.
Nesené diskové žací stroje s kondicionérem jsou odpruženy komfortním
hydro-pneumatickým odlehčováním žací jednotky. Kondicionér je
u pracovního záběru do 2,8 m tvořen plastovými V prsty a přestavení
do transportní polohy je svisle nahoru. U záběru 3,2 m je kondicionér
tvořen volnými kovovými V prsty patentovaného systému SemiSwing
a přestavení do transportní polohy je vodorovně dozadu. Na všechny
nesené žací stroje s kondicionérem je možno namontovat kobercové
rozprostírání hmoty FlipOver.
Čelně nesené žací stroje jsou standardně dodávány s kondicionérem
s volnými kovovými V prsty patentovaného systému SemiSwing.
Odpružení stroje je kombinací vinutých pružin a hydraulického systému stroje.
Nesené diskové žací stroje bez kondicionéru jsou
dodávány s bočním nebo centrálním uložením žací
lišty. V případě bočního zavěšení je odpružení stroje
koncipováno pomocí vinuté pružiny a stroj se skládá
do transportní polohy svisle nahoru. U provedení
s centrálním zavěšením žací lišty je zcela nové
vysoce komfortní hydropneumatické odpružení
stroje a transportní poloha
stroje je vodorovně dozadu.
Kombinace žacích strojů provedení MOTÝL je tvořena osvědčenými
čenými
žacími jednotkami, které jsou upevněny na robustním rámu,
a odpružení zajišťuje čtveřice silných vinutých pružin. Kondicionéry
ionéry
jsou tvořeny volnými kovovými V prsty systému SemiSwing.
Na přání je možno dodat kobercové rozprostírání FlipOver,
hydraulické vybočení stroje nebo shazovací dopravníky
pro tvorbu velkých řádků.
Model
TA 2620, TA 2624, TA 2628, TA 2632
TA 2524, TA 2528, TA 2532, TA 2540
TA 3124MT, TA 3128 MT, TA 3132MT
TA 3632FT
TA 4232, TA 4236
TA 5090MT
24
Pracovní záběr
2,0–3,2 m
2,4–4,0 m
2,4–3,2 m
3,2 m
3,2–3,6 m
9,0 m
Specifikace
bočně nesené s bočním zavěšením
bočně nesené s centrálním zavěšením
bočně nesené s centrálním zavěšením + kondicionér
čelně nesené + kondicionér
tažené + kondicionér
žací kombinace + kondicionér
Tažené žací stroje jsou standardně
dodávány s prstovým kondicionérem
patentovaného systému SemiSwing
nebo s profilovanými gumovými válci.
Levostranné, případně vysoce komfortní
centrální uložení oje umožňuje lehkou
manipulaci se strojem i v členitém terénu
Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155
a usnadňuje tak vysečení veškerých ploch.
Odpružení stroje je dvojité – jednak je
pomocí nastavitelných pružin odpružena
celá žací jednotka a navíc je krokově
výkyvná samotná žací lišta – systém
SuperFloat. Na přání je možno dodat
kobercové rozprostírání hmoty FlipOver.
25
Bubnové žací stroje
Firmou Vicon patentovaný systém
zploštělého žacího bubnu je již přes
40 let synonymem vysoké spolehlivosti
i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Velká plocha kluzného talíře a vysoká
obvodová rychlost žacích nožů
umožňuje nasazení tohoto systému
i pro kosení extrémně bohatých
porostů. Pohonová ústrojí jsou
umístěna nahoře a tím se značně
eliminuje možné poškození stroje
při vniknutí cizího
předmětu nebo
nárazu.
Bubnové žací stroje Vicon jsou dodávány v provedení s bočním
nebo čelním uložením bez kondicionéru – případně žacích kombinací
systému MOTÝL. Odpružení žacích jednotek je pomocí vinutých
pružin a vlastní výška strniště je měnitelná podložkami jednotlivých
kluzných talířů, případně centrálně pomocí závitového šroubu.
U bubnových žacích strojů vybavených kondicionérem jsou tyto
tvořeny plastovými V prsty a je možno měnit počet otáček.
Kondicionér je možno jednoduše demontovat – tímto je stroj
velice flexibilní pro použití v různých typech sečených hmot. Žací
ústrojí je zavěšeno centrálně a odpruženo je pomocí komfortního
hydro-pneumatického nadlehčování.
Rotační obraceče jsou nejčastěji vyráběny
v provedení neseném v celé škále
jednotlivých typů. Pro použití menších
Model
F 523, F 553
F 603, F 683, F 763
F 903
F 903C, F 1103C
F 1403C
F 833T
F 1133T
Pracovní záběr
Specifikace
CM 168, CM 188, CM 218, CM 269, CM 299
SOLID 631
CM 271FS, CM 296FS, SOLID 431F
SOLID 631F
CM 909
1,6–3,0 m
3,1 m
2,7–3,1 m
3,1 m
7,9–8,2–8,5 m
bočně nesené
bočně nesené s centrálním zavěšením + kondicionér
čelně nesené
čelně nesené + kondicionér
žací kombinace
traktorů a u strojů s větším pracovním
záběrem je možno tyto kombinovat
s hydraulicky sklopným podvozkem.
Skupina tažených obracečů je rovněž
určena do agregace s menšími traktory.
U všech typů obracečů Vicon je standardně
dodáváno hydraulické skládání stroje
do přepravní polohy, homokinetické
klouby pohonu jednotlivých ramen rotorů,
dvojité upevnění prstů Optiset a stranové
odhazování pro práci na okraji pozemků.
Pracovní záběr
5,2–5,5 m
6,0–7,6 m
9,0 m
9,0–11,0 m
14,0 m
7,6 m
11,0 m
Rotační shrnovače jsou vždy vyráběny
s převodovkou rotorů o velkém průměru pro
maximální stabilitu chodu stroje. V neseném
provedení jsou vyráběny s menším pracovním
záběrem pro agregaci s traktory nižších
výkonových řad. Tažené shrnovače jsou
Model
26
Rotační obraceče
a shrnovače
Model
A 353, A 393, A 423, A 433, A 463
A 423T
A 713EVO, A 713VARIO
A 633, A 703, A 763, A 843
A 693, A 773
A 1503
Specifikace
čtyřrotorové nesené
šestirotorové nesené
osmirotorové nesené
osmirotorové s podvozkem
desetirotorové s podvozkem
šestirotorové tažené
osmirotorové tažené
Rotační obraceče a shrnovače jsou tvořeny
robustním kompaktním rámem, který
tvoří vždy dva do sebe navzájem provařené
C profily. Výsledkem je obdélníkový rám
s unikátní tuhostí, která zaručuje vysokou
životnost stroje i v extrémním nasazení.
Rovněž všechny převodovky jednotlivých
rotorů jsou
hermeticky uzavřeny a pohonové systémy
jsou v olejové lázni, čímž je zamezeno
vnikání prachu a jiných nečistot. K výrobě
prstů je používána vysoce kvalitní
pružinová ocel. Kombinací těchto prvků
dostáváme vysoce profesionální stroj.
standardně dodávány se systémem
kopírování pozemku TerraLink – případně
s tandemovými nápravami. Tvorba centrálního
řádku je u některých typů nastavitelná
a tak je možno plynule změnit pracovní
záběr a zároveň šířku výsledného řádku.
Tažené shrnovače se samonosnou
konstrukcí, případně s nosným rámem
a tvorbou jednoho, nebo dvou bočně
tvořených řádků, jsou velice univerzální
stroje. U všech typů je dodáván systém
kopírování pozemku TerraLink.
Pracovní záběr
3,5–4,6 m
4,2 m
6,6–7,2 m
6,6–8,4 m
6,9–7,7 m
15,0 m
Specifikace
jednorotorové nesené
jednorotorové tažené
dvourotorové tažené s boční tvorbou řádku
dvourotorové tažené se středovou tvorbou řádku
dvourotorové tažené s boční tvorbou řádku
čtyřrotorové tažené se středovou tvorbou řádku
Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155
27
Lisy s variabilní a lisy s pevnou lisovací komorou
Lisovací komora je u variabilních lisů tvořena nekonečnými
vysoce pevnostními řemeny. Aby se zamezilo ztrátám, je pokrytí
u těchto řemenů 91%. Nastavením lisovacího tlaku z kabiny
traktoru je možno tvořit vysoce kvalitní balíky různého
průměru, který je rovněž možno měnit obsluhou
z místa řidiče. Kvalitní a rychlé zavázání
výsledných balíků zaručí v přední části umístěné automatické
vázání sítí nebo provázkem. Množství vázacího materiálu je
rovněž plně pod kontrolou obsluhy stroje. Pro bezproblémové
vyklopení výsledného balíku je lisovací komora
dělena v polovině.
U lisů s pevnou lisovací komorou je tato tvořena po celém obvodu lisovacími válci.
Lisovací tlak je možno nastavit pomocí hydraulického systému až na hodnotu 210 barů
pro maximální slisování hmoty. Automatické vázání sítí nebo provázkem je umístěno
v přední části lisu a množství použité na zabalení jednotlivých balíků je možno měnit
z kabiny traktoru. Každá půlka lisovací komory má svůj řetězový systém, aby se
zamezilo přetížení některé části stroje.
Lisovací systém PowerTrack zajišťuje
kvalitní slisování každé hmoty bez
nebezpečí zastavení balíku v komoře.
Každý jednotlivý válec komory je vyztužen
domečkovým způsobem pro eliminaci
nebezpečí prasknutí válce. Povrch válce
je oplášťován vysoce kvalitní ocelí
se zubatým povrchem pro agresivní
uchopení a otáčení přeschlé hmoty.
Firmou Vicon patentovaný systém
ProgressiveDensity zajišťuje maximálně
možné slisování hmoty díky páce ramene
hydraulického pístu napínání lisovacích
řemenů.V praxi to znamená, že
se vzrůstajícím průměrem balíku se
zvětšuje i tlak v komoře. Maximálně
možný lisovací tlak je možno nastavit
až na hodnotu 210 barů.
Model
RV 2161 AUTOPLUS, RV 2160
RV 2190 AUTOPLUS, RV 2190
RV 2160 BALEPACK
RV 2190 BALEPACK
28
Rozměr balíku
1,2 x 0,8–1,6 m
1,2 x 0,8–1,9 m
1,2 x 0,8–1,6 m
1,2 x 0,8–1,9 m
Lisy Vicon jsou dodávány s patentovaným systémem IntegralRotor,
u kterého jsou jednotlivé zužovací šneky a vlastní rotor namontovány
na jedné hřídeli. Toto řešení
zkracuje vkládací kanál
a znemožňuje tak jeho ucpání
vkládanou hmotou. Zároveň
zvyšuje hltnost stroje až o 25%.
Systém je možno kombinovat
s řezáním, které tvoří 14 nebo 23
jednotlivě jištěných řezacích nožů.
Model
RF 119
RF 2125
RF 2235
RF 2235 BALEPACK
Rozměr balíku
1,22 x 1,25 m
1,22 x 1,25 m
1,22 x 1,25 m
1,22 x 1,25 m
Specifikace
sběrač 1,67 m
sběrač 2,1 m + rotor (řezání)
sběrač 2,1 m + rotor (řezání)
sběrač 2,1 m + rotor (řezání) + balička
Lisy s variabilní a pevnou lisovací
komorou je možno sesadit do soupravy
s kombinovanou baličkou a tak vytvořit
vysoce výkonný lis pro tvorbu balíků
zabalených do fólie. Dva satelity baličky píce
zajistí automatické zabalení slisovaného
balíku a jeho šetrné odložení na pozemek.
Celý stroj pracuje na automatickém,
případně poloautomatickém principu práce,
a o veškerých právě probíhajících operacích
je obsluha informována pomocí ISO-Bus
kompatibilního ovládacího panelu.
V kombinaci s 3D systémem úspory fólie
je možno spořit až 22% obalového materiálu.
Specifikace
sběrač 2,1 m
sběrač 2,1 m
sběrač 2,1 m + vkládací rotor (řezání) + balička
sběrač 2,1 m + vkládací rotor (řezání) + balička
Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155
29
Kombinovaný lis s baličkou
Pro tvorbu do fólie zabalených senážních balíků
je určen kombinovaný lis BIO. Vkládací integrální
rotor zajišťuje bezproblémový přísun lisované hmoty,
která je dopravována přes 14 /23 jednotlivě jištěných
nožů do lisovací komory. Ta je tvořena po celém
obvodu lisovacími válci systému PowerTrack.
Zabalení balíku na nezbytně nutnou dobu, než jej
obalí dva fóliové segmenty, zajistí plně automatické
vázání sítí. Po zabalení balíku do fólie je tento šetrně
odložen na pozemek. Pro práci v kopcovitém terénu
je možno stroj vybavit překlápěčem balíků na základnu.
Pro agregaci, díky nízké hmotnosti stroje, postačují
traktory s výkonem od 100 koňských sil.
Rozprostírače
Rozprostírače a rozrovnávače senážní
a silážní hmoty Vicon jsou určeny pro
rychlé, kvalitní a rovnoměrné rozrovnání
navezené hmoty v silážních jámách.
Jednoduchá a velice robustní konstrukce
zaručuje vysoký výkon ve špičkách
sklizně, kdy na rychlém rozrovnání
a rychlém uzavření jámy závisí kvalita
krmení. Mechanické nebo hydraulické
nastavení hradítek zajišťuje možnost
využití tohoto stroje i u tvorby senážních
Model
DUPLEX 400
DUPLEX 600
Pracovní záběr
3,1–4,3 m
4,0–6,0 m
Model
BIO
Rozměr balíku
1,22 x 1,25 m
Specifikace
sběrač 2,1 m + rotor (řezání) + integrovaná balička
Baličky píce
Specifikace
mechanické ovládání
hydraulické ovládání
stohů bez nebezpečí ztrát
a znehodnocení části materiálu.
Přestavení z pracovní do transportní
polohy se děje pomocí mechanického
nebo hydraulického skládání.
Pro zabalení senážních kulatých balíků do
fólie jsou určeny baličky Vicon. V neseném
provedení bez nakládání jsou závislé
na přísunu a odvozu jednotlivých balíků.
V neseném provedení se samonakládacími
válci je již tato operace plně v kompetenci
vlastního stroje. Oba válce jsou poháněny
hydromotorem a vlastní aplikaci fólie na
balík zajistí oběžný satelit.
Tažené samonakládací stroje jsou
vybaveny otočným stolem a pásy, jež
zajišťují otáčení balíku a fólie je odvíjena
ze stacionárního držáku. Výhodou je
navezení až dvou balíků na složiště, kdy
během svozu dochází k vlastnímu balení
30
Lisy Kverneland jsou dodávány
s patentovaným systémem
IntegralRotor, u kterého jsou
jednotlivé zužovací šneky a vlastní
rotor namontovány na jedné hřídeli.
Toto řešení zkracuje vkládací kanál
a znemožňuje tak jeho ucpání
vkládanou hmotou. Zároveň zvyšuje
hltnost stroje až o 25%. Systém je
možno kombinovat s řezáním, které
tvoří 14 nebo 23 jednotlivě jištěných
řezacích nožů.
balíku. Ovládání všech funkcí na baličkách
Vicon je pomocí lankového ovladače,
elektricky, případně dálkově, ale vždy
z kabiny traktoru. Kontrolu množství fólie
má na starosti přehledný displej, který
je kombinován s počítadlem ovinutí
a automatickým zastavením balíku. Rovněž
zavedení a ustřižení fólie probíhá plně
automaticky.
Model
BW 1100
BW 1200
BW 1400
BW 1600
Hmotnost balíku
1200 kg
1200 kg
1000 kg
1200 kg
Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155
Specifikace
nesená
nesená se samonakládáním
tažená se samonakládáním
tažená se samonakládáním
31
Lisy na obří hranaté balíky
Lisovaná hmota je dopravována integrálním
rotorem do předlisovací komory. Zde je
možno mechanicky nastavit intenzitu
předlisování. V případě menšího přísunu
hmoty čeká systém PowerDensity, než
dojde k požadovanému tlaku v předlisovací
komoře a teprve potom je otevřen kanál
pro dopravení předlisované hmoty
do vlastní lisovací komory. Díky tomuto
unikátnímu řešení je intenzita stlačení
hmoty maximálně možná a limitujícím
faktorem je kvalita vázacích provázků.
Vysokokapacitní lisy na obří hranaté
balíky Vicon jsou díky své unikátní
konstrukci určeny pro lisování jak sena
a slámy, tak pro lisování zavadlé hmoty,
32
Pro tvorbu maximálně velkých obřích
hranatých balíků vyvinula firma Vicon řadu
lisů LB. Jednotlivé typy se liší rozměrem
výsledných balíků, základní konstrukce
stroje je ale stejná.
Hmota je sbírána velkokapacitním
sběračem a dopravována pomocí
integrálního rotoru přes řezací ústrojí
do předlisovací komory. Odtud pokračuje
do hlavní lisovací komory, kde je možno
nastavit lisovací tlak pomocí hydraulického
systému lisu, který je nezávislý
na hydraulickém systému traktoru. Vázání
zajišťují čtyři nebo šest jednotlivě jištěných
vazačů. Šetrné odkládání výsledných balíků
Model
LB 8200
LB 1270
LB 1290
Rozměr balíku
0,8 x 0,7/0,8 m
1,2 x 0,7 m
1,2 x 0,8/0,9 m
případně lnu, konopí, nebo kukuřičné
slámy a jiných rychle rostoucích plodin
pro potřebu ekologických spaloven,
tepláren či elektráren.
Samosběrací
a transportní vozy
Pro podniky, které preferují sběr volné
hmoty přímo z pozemku a její transport
do senážní jámy nebo do skladovacích
prostor, nabízí Vicon vysokokapacitní
samosběrací vozy. Sběrač je koncipován
s pěti nebo šesti řadami prstů a dopravuje
plynule hmotu na vkládací rotor o velkém
průměru, který protláčí hmotu přes jednotlivě
jištěné řezací nože a odtud krátkým
kanálem rovnou do korby vozu.
Jednotlivé hvězdice protláčecího rotoru
jsou šroubované, což umožňuje jejich
rychlou výměnu v případě poškození.
Dokonalé naplnění celého ložného prostoru
vozu zajišťuje systém posunu řetězového
dna, který může být obsluhován z kabiny
traktoru, nebo pracovat automaticky.
obstarává balíkový skluz. Velké zásobníky
motouzu na bocích stroje zajistí možnost
prodloužených intervalů doplnění vázacího
materiálu. Automatické centrální mazání
všech částí stroje minimalizuje čas
potřebný na denní údržbu.
Specifikace
sběrač 2,1 m + rotor (řezání)
sběrač 2,3 m + rotor (řezání)
sběrač 2,3 m + rotor (řezání)
Lisy Vicon jsou dodávány
s patentovaným systémem
IntegralRotor, u kterého jsou
jednotlivé zužovací šneky a vlastní
rotor namontovány na jedné hřídeli.
Toto řešení zkracuje vkládací kanál
a znemožňuje tak jeho ucpání
vkládanou hmotou. Zároveň zvyšuje
hltnost stroje až o 25%. Systém je
možno kombinovat s řezáním, které
tvoří 14 nebo 23 jednotlivě jištěných
řezacích nožů.
Díky hydraulické oji je možno vůz v přední
části nadzdvihnout a tak umožnit vjezd
i do sníženého a nebo naopak zvýšeného
profilu senážní jámy. Rovněž je zajištěno
lepší a rychlejší vyprázdnění vozu pomocí
řetězových dopravníků dna, jejichž rychlost
posunu je ovládána průtokem oleje
v hydromotoru. Toto vysoce komfortní
řešení zajišťuje rovnoměrné rozprostření
hmoty a nebo naopak velice rychlé
vyprázdnění korby vozu. Na přání je možno
vozy osadit dvojicí rozprostíracích válců.
Model
Rotex 552
Rotex 550, Rotex 650
T-Rex 400, T-Rex 450, T-Rex 500, T-Rex 550
T-Rex Shuttle
Objem
55 m3
55–65 m3
40–65 m3
30 m3
Specifikace
sběrač 1,85 m + rotor
sběrač 1,85 m + rotor
Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155
Transportní a překládací vozy Vicon je
možno použít pro přepravu všech materiálů
na zemědělských pozemcích a zároveň
na komunikacích. Jednoduché a velice
rychlé vyprázdnění korby vozu zajišťují
řetězové dopravníky dna vozu poháněné
hydromotory. U některých typů vozů je možno
tyto osadit dvojicí rozprostíracích válců
nebo sklopného čela pro lepší dopravu
materiálu od řezačky. U překládacích vozů je
celá korba zvednuta pomocí hydraulických
pístů až do výšky 4,7 m a tak je materiál
bez problémů přeložen do transportní korby.
33
Míchací krmné vozy
Rozdružovače
balíků a zastýlače
Pro bezproblémové rozdružení kulatých
nebo hranatých balíků, případně volné hmoty
a její dopravu do žlabu nebo pro potřebu
zastýlání, jsou vyráběny rozdružovače
a zastýlače Kverneland. Pro nakládání
vlastní hmoty je možno využít nakladače,
nebo hydraulicky sklopného zadního
čela vozu. Dopravu materiálu k trhacím
a dávkovacím válcům zajišťuje řetězový
pohon dna, kdy rychlost
posunu a tím i zvolenou
dávku je možno měnit
z kabiny traktoru.
Míchací krmné vozy s vertikálně uloženým
a patentově chráněným Turbo šnekem jsou ideálně
koncipované pro vytvoření kvalitního krmiva. Rám
stroje je tvořen uzavřenými ocelovými profily pro
nejextrémnější požadavky. Převodovka s úhlovým
převodem s hypoidním ozubením je kompletně
hermeticky uzavřená v olejové lázni, čímž je
zabráněno vnikání agresivních šťáv a prodloužena
životnost stroje. Vlastní Turbo šnek s přídavným
křídlem a náběhovými lištami v kombinaci se
zásobníkem s hranami optimalizuje výsledek míchání.
Rozdružená hmota je dopravována
na metací kolo s ventilačním účinkem
a odtud do boční, nebo otočné koncovky.
Maximální dosah je dle hmoty až 18 m.
Pro různou variabilitu stájí a krmných
chodeb je možno volit z neseného nebo
taženého provedení vozu. U všech typů
platí, že veškeré funkce stroje jsou ovládány
z kabiny traktoru a to pomocí lankového
ovladače, případně je možno dodat
elektrické ovládání stroje. U některých typů
je standardně dodávána dvourychlostní
převodovka pro krmení do žlabu a nebo
zastýlání materiálu na volnou plochu.
Stavba vozu dle přání a specifických podmínek
zákazníka je možná díky vysoké variabilitě
a stavebnicového systému jednotlivých vozů.
Od velice jednoduchých až po tříšnekové
profesionální stroje – to jsou vertikální krmné
vozy Kverneland. Rovněž několik možností
umístění vyskladňovacích otvorů, přídavných
dopravníků, několika typů vah atd. dělá v podstatě
z každého vozu originál.
U některých typů vertikálních míchacích krmných
vozů Kverneland je možnost tyto kombinovat
s integrovaným metačem – zastýlačem, který je
umístěn v přední části vozu. Ventilační účinek pro
dopravu rozdruženého balíku nebo volné hmoty
zajišťuje lopatkové metací kolo s velkým průměrem.
Ovládání metače je obdobně jako všechny funkce
standardního krmného vozu z kabiny traktoru.
34
Model
SMART
COMPACT
PREMIUM
DUO 1
DUO 2
DUO 3
Objem
5 m3
7–14 m3
9–16 m3
12–18 m3
18–30 m3
36–40 m3
Specifikace
jeden vertikální míchací šnek
jeden vertikální míchací šnek
jeden vertikální míchací šnek
dva vertikální míchací šneky
dva vertikální míchací šneky
tři vertikální míchací šneky
Model
Objem
Specifikace
TA 852
2 m3
TA 853
3 m3
TA 856
6 m3
nesený s boční nebo
otočnou koncovkou
tažený s boční nebo
nesenou koncovkou
tažený s boční nebo
nesenou koncovkou
Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155
35
Mulčovače
FM
Kverneland FHS | Všestranný mulčovač
pro traktory do 80 k. Různé typy nožů
od univerzálních až po kladiva. Dvojitý obal
pláště mulčovače. Mechanický nebo hydraulický
posuv 50 cm. Pracovní záběry 1,55–2,30 m.
FRO
FHS
Kverneland FRO | Mulčovač s čelní
nebo zadní agregací s traktory do
140 k. Hydraulický posuv 50 cm.
Různé typy nožů od univerzálních až
po kladiva. Zadní válec se škrabkou.
Pracovní záběry 2,35–3,20 m.
Kverneland FM | Mulčovač pro traktory
se závěsem kat. I a výkonu 50 koní.
Standardní výbava: univerzální nože + opěrný
válec. Pracovní záběry od 0,9 do 1,8 m.
Kverneland FHP | Nový svahový
mulčovač s plynulým bočním posuvem.
Hydraulické nastavení mulčovače +90°
kolmo k terénu a -60° pod úroveň terénu.
Snadná a rychlá údržba příkopů a struh.
S tímto mulčovačem je možná udržba
dřevních porostů kolem polí. Standardní
výbava: kladívkové nože + opěrný válec.
FHP
Kverneland FX | Robustní model
mulčovače pro traktory do 120 k.
Různé typy nožů od univerzálních až
po kladiva. Zadní válec nebo opěrná
kola. Pracovní záběry 1,65–3,20 m.
FX
Se spolehlivými stroji rychleji a kvalitněji
Mulčovače pro univerzální a komunální
využití | Pro mulčování okrajů polí a cest
jsou určeny mulčovače na ramenech pevných
nebo paralelně pohyblivých ve třech
modelových řadách se záběry 1,4–2,5 m.
Tyto stroje jsou předurčeny především
Mulčovače Mulching Systems pro pole, louky, sady a vinice
Široký výrobní program mulčovačů s horizontální osou rotace
s pracovními záběry od 1,6 m do 4,2 m pro výkonové třídy
traktorů od 30 do 280 koní. Konstrukce pro agregace vzadu
i před energetickým prostředkem, manuální nebo hydraulický
stranový posuv zvyšuje možnosti správné volby.
• Vysoká obvodová rychlost pracovních
orgánů zvyšuje nasávací efekt, zlepšuje
kvalitu řezu a drcení materiálu.
• Konstrukce a robustnost zajišťuje
vysokou spolehlivost a životnost stroje
i ve velmi těžkých podmínkách.
36
Antonín Krátký, tel.: 602 235 505
pro čištění okrajů polí od travního porostu
i náletových dřevin. Pro svoji flexibilitu
jsou též využívány i v sadech a na čištění
menších členitých ploch. Mulching Systems
má i řešení na čištění prostoru pod
ohradníky pastvin.
Tuto skupinu mulčovačů doplňují modely
komunální pro malotraktory, mininakladače
s hydraulickým pohonem rotoru i mulčovače
se zásobníkem mulčované hmoty.
• Šíře výrobního programu umožňuje
zvolit optimální mulčovač splňující
všechny požadavky.
• Volba pracovních orgánů a patentované
protiostří „žraločí ploutev“ zajistí
vysokou kvalitu bez vlivu na spotřebu.
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
37
Plošné mulčovače
Pro ošetření polí, luk, okrajů cest, mezí...
Plošné mulčovače se svislou osou rotace
jsou určeny zejména pro údržbu luk
a pastvin nebo k ošetření jiných travnatých
ploch, případně likvidací posklizňových
zbytků polních plodin.
Široký sortiment mulčovačů McCONNEL
se dělí na nesené (SE, CY, TOPPER a SR)
se záběry od 1,2 do 4,2 m a tažené,
velkoplošné modely SR se záběry 4,6 m
se třemi rotory, 6,2 m a 8,2 m s pěti rotory.
Tyto mulčovače splňují požadavky
plošného výkonu při co nejnižší potřebě
příkonu. Pro vyšší nároky na drcení hmoty
je u tažených modelů SR možnost doplnit
standardní třínožový rotor o další tři nože.
•
•
•
•
Příkopová
mulčovací ramena
Společnost McCONNEL z Velké Británie je jedním z předních a specializovaných výrobců
ramenových mulčovačů. Svědčí o tom nejen stále se zvyšující počty
vyrobených strojů, ale též mnohá ocenění za unikátní
technická řešení. Konstrukce ramene
s paralelogramovým mechanizmem
skýtá mnoho výhod a usnadňuje
obsluhu při práci.
Profesionálové
ocení ergonomické,
proporcionální ovládání
nebo elektrohydraulický
systém EDS, umožňující
zvýšení pracovní rychlosti
až na 18 km/h.
Vysoká obvodová rychlost tvarovaných nožů pro zvýšení nasávacího efektu zvyšuje kvalitu řezu.
Nízké požadavky na výkon tažného prostředku při velkém záběru zlepšují ekonomiku provozu těchto strojů.
Flexibilní sklopná křídla mulčovačů SR (-22°/+90°) zlepšují kopírování povrchu a umožňují snadné složení do přepravní polohy.
Rotory chráněny pojistnými spojkami.
• Paralelogramový mechanizmus na ramenech McCONNEL usnadňuje obsluhu a zpřesňuje práci.
• McCONNEL klade vysoký důraz na kvalitu výroby, která se poté kladně odráží ve vysoké
spolehlivosti jejich výrobků.
• Široká sortimentní skladba zajistí výběr optimálního stroje pro požadované použití.
• Široké využití umožňují výbavy pro čištění příkopů a ořezávání větví.
• Ramena lze osadit různými koncovými zařízeními (kotoučová pila, prstová sekačka, rýhovač
nebo mulčovací hlava s vertikální osou rotace).
38
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
Sortiment zahrnuje ramena
s horizontálními dosahy
od 3,1 do 8,0 m. Jsou
v něm obsažena ramena
vzadu nebo vpředu nesená,
ramena s předsazením pro
lepší viditelnost pracovních
orgánů nebo ramena
teleskopická. Unikátním
řešením jsou ramena
s variabilním nastavením
předsazení a ramena
umožňující práci vpravo
nebo vlevo ve směru jízdy.
39
Jednoduše, spolehlivě...
Talířové podmítače | DISKO je název dalšího stroje
na kultivaci půdy. Jedná se o stroj s jednotlivě uloženými
talíři, jejichž úhel je nastaven tak, aby pracovaly při
mělké podmítce i přípravě půdy. Pro přesné nastavení
hloubky a ošetření zpracované půdy je možný výběr
zadních válců (trubkový, prstencový nebo FARMFLEX).
účinně...
Prutové brány a přísev | Společnost
HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých
zkušeností ve výrobě prutových bran
pro různé použití. Prutové brány se často
doplňují pneumatickým secím strojem
a uplatňují se při údržbě a obnově trvalých
travních porostů, zakládání porostů
meziplodin a přihnojování s mělkým
zapravením. Největší uplatnění však mají
v systému ekologického zemědělství
a žádný EKO zemědělec se bez
takového nářadí neobejde.
Prutové brány se také využívají
v systémech mělkého zpracování půdy,
kde slouží k plošné homogenizaci
posklizňových zbytků. Další
využití nalezneme v jemné
přípravě půdy, ale také při
ošetření trávníků fotbalových
a golfových hřišť.
• Nesené v pracovních záběrech 1,7–6,0 m
• Polonesené v pracovních záběrech 5,0 a 6,0 m
• Prutové brány s přísevem
v záběrech od 1,5 do 18,0 m
• Prutové brány plecí
v záběrech od 1,5 do 27,0 m
• Prutové brány luční se smykovou
deskou od 1,5 do 15,0 m
• Prutové brány mulčovací
od 6,0 do 12,0 m
Předseťová příprava půdy | V jednoduchosti
konstrukce strojů na předseťovou přípravu
půdy je síla spolehlivosti a účinnosti strojů
HATZENBICHLER. Kvalita použitého materiálu
a dílenského zpracování je pro tyto jednoduché
stroje prioritou. Možnost volby pracovních orgánů
určuje stroj pro převažující použití v přípravě půdy.
Meziřádková kultivace | Pro dobrou sklizeň vyžadují některé plodiny meziřádkovou
kultivaci. Plečky jsou nepostradatelným pomocníkem v konvenčním i ekologickém
pěstování zeleniny, řepy a též i kukuřice, kde jsou často doplněny řádkovým přihnojováním.
Sortiment zahrnuje specifikace strojů pro porosty řepy, kukuřice, brambor, zeleniny,
ale i například jahod, dýní
a dalších speciálních plodin.
• Kombinátory nesené v záběrech od 3,0 do 8,0 m
• Kombinátory polonesené TIGER 5,0–7,0 m
• Kombinátory polonesené KOMBI 8,0 a 12,0 m
• Pracovní záběry pevných rámů od 1,5 do 4,0 m
• Pracovní záběry hydraulicky sklopných rámů od 4,0 do 9,0 m
40
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
41
Štěpkovače, drtiče
Stroje pro opravdové profesionály
Originální
náhradní díly
U nás považujeme prodej nového stroje za začátek
dlouhodobého partnerství. Proto Vás budeme
podporovat dodávkami kvalitních originálních dílů
a technickým servisem tak, aby Váš stroj pracoval
optimálně. Důvěřujte – zůstaňte originální.
TV 160 – nejoblíbenější řada štěpkovačů v ČR
Kverneland Quick Fit –
patentovaný rychloupínací
systém výměnného
dláta pluhu.
Náhradní díly Kverneland jsou navrženy tak, aby
splňovaly požadavky konkrétního stroje na optimální
výkonnost, dlouhou životnost a ekonomický provoz.
Vysoký standard kvality náhradních dílů Kverneland
umožňuje používání inovativních metod
a patentovaných procesů při výrobě náhradních dílů.
Opotřebitelné díly pro pluhy a podmítače
jsou tepelně zpracované unikátním
procesem Kverneland pro dlouhou životnost.
Speciální aplikace pro komunální
využití s vlastním pohonem pro snadnou
manipulaci.
Silné a úsporné motory. Všechny řady
mají vodou chlazené agregáty.
Motor je se štěpkovačem spojen
v řadě = bez ztráty výkonu.
Možnost spojení s hydraulickým
ramenem pro dosažení
maximálního výkonu.
Antistress systém
znamená ochranu proti
přetížení energetického
prostředku a úsporu paliva.
Možnost různých
speciálních nástaveb.
Speciální drtiče klestu do půměru 10 cm, se stranovým posunem.
42
Karbidové ostří. Dlouhá
životnost (800 hodin).
Úspora pohonných hmot.
Možnost štěpkování
jehličnatého i listnatého
materiálu bez ucpávání.
Možnost agregace
se smykovými nakladači.
ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154
Srdcem každého postřikovače je čerpadlo,
na jehož spolehlivosti velice záleží,
a proto použijte originální náhradní díly.
6 nebo 8 lopatek na plochém kotouči
zajišťuje akcelerační způsob rozmetání, čímž
se snižuje opotřebení rozmetacího ústrojí.
Rozhazujte přesně a dlouho
s originálními lopatkami Vicon.
Hledejte šipku – záruku
originálních náhradních
dílů Kverneland.
Kverneland Group nabízí
širokou paletu nožů pro
Vaše stroje
Kverneland
a Vicon na
sklizeň píce.
Vždy používejte originální
nože. Je to záruka
kvalitního řezu a dlouhé
životnosti.
Profesionální pařezové frézy.
Vlastimil Král, tel.: 606 684 543
43
Kverneland Group Czech s.r.o.
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
Tel.: 311 636 766
www.kvernelandgroup.cz
Kluci mají
pravdu!
Váš prodejce:

Podobné dokumenty

Dobré stroje ničím nenahradíš

Dobré stroje ničím nenahradíš zvedací síly hydrauliky traktorů. Jištění pomocí listové pružiny nebo střižnými šrouby. Třířadé provedení rámu, urovnávací radličky v kombinaci s válcem dle výběru.

Více

9H VWHMQěFK NROHMtFK V SRVW LNRYD HP - LUME-SOS

9H VWHMQěFK NROHMtFK V SRVW LNRYD HP - LUME-SOS ENvironmental FOcus'<=1/>?)%-'%1'3,!-0%&':9-(0?)[email protected]: ENFO (7(0A/':?&:91!7'1'!6:1"+5.':-(0?,*.'4)'(01%$19$)/':9-' !;)+5%7'-!"#$#%&'!;)+5':-(0?,*-!1BC'D!)9%)"1%$.'J')!&,2) #&)4,20!/!B+4&!1)+*'/+C(54&...

Více

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled Univerzální secí stroj urèený pro kombinaci s rotaèními branami nebo kultivátory (3,00 − 5,00 m)

Více

POWER PRODUCTS 2011

POWER PRODUCTS 2011 POWER PRODUCTS 2011

Více

Katalog 2015/2

Katalog 2015/2 FLACONS STANDARD EN PET (injection soufflage) STANDARD PET BOTTLES (injection-stretch-blow-molded) STANDARD FLASCHEN aus PET (spritz-streck-geblasen) DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)

Více

Technické podklady

Technické podklady soustavy je zamezeno, protože z této oběhové vody se v žádném místě soustavy již volný plyn neuvolňuje. Servitec odplyňuje ve vakuu. Protože možná koncentrace rozpuštěného plynu ve vodě odpovídá tl...

Více