GA04 - Úřad pro civilní letectví

Komentáře

Transkript

GA04 - Úřad pro civilní letectví
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ
ODBOR OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY
Kontrolní list:
Operator:
Záznamy provozního personálu
GA04
Checklist:
Provozovatel:
…………………………………. Location of Inspection: …………………………….. Date:
Jméno inspektora:
Inspectors name:
1–1
Strana
Operational Personnel Records
Místo inspekce:
Datum:
……………………
Podpis:
……………………………………………….. Signature:
………………………………….
Účastníci inspekce:
Participants of
Inspection:
Výsledek/Result:
A Přijatelné/Satisfactory N Nepřijatelné/Unsatisfactory ON okamžitě napraveno/Immediately corrected
Prověřovaná položka/Checked Item:
A
N ON Reference
Letová posádka / Flight crew
1. Průkaz způsobilosti
Po dobu zaměstnání
As long as employed
Licence
2. Přeškolení a přezkoušení
3 roky
Conversion training and checking
3 years
3. Kurz velení (včetně přezkoušení)
3 roky
Command course (including checking)
3 years
4. Opakovací výcvik a přezkoušení
3 roky
Recurrent training and checking
3 years
5. Výcvik a přezkoušení pilotování z levého i pravého sedadla
Training and checking to operate in either pilot’s seat
6. Rozlétanost
3 roky
3 years
15 měsíců
Recent experience
15 months
7. Dostatečné traťové a letištní schopnosti
Route and aerodrome competence
8. Výcvik a kvalifikace pro: (ETOPS, LVO, MNPS, RVSM, RNAV)
3 roky
3 years
3 roky
Training and qualification for: (ETOPS, LVO, MNPS, RVSM, RNAV)
3 years
9. Výcvik v identifikaci a manipulaci s DG
3 roky
Dangerous Goods training
3 years
10. Bezpečnostní výcvik
3 roky
Security training
3 years
L1
OPS
1.945, 950
OPS
1.955
OPS
1.965
OPS
1.968
OPS
1.970
OPS
1.975
OM – D
OPS
1.1220
OPS 1.1240
L17 App.B
Palubní průvodčí / Cabin Crew
11. Počáteční výcvik, přeškolovací a rozdílový výcvik (+přezkoušení)
Initial training, conversion and differences training (including checking)
12. Opakovací a udržovací výcvik (včetně přezkoušení)
Recurrent training and refresher (including checking)
13. Výcvik v identifikaci a manipulaci s DG
Po dobu zaměstnání
As long as employed
1 rok po ukončení
1 year after employ
3 roky
Dangerous Goods training
3 years
14. Bezpečnostní výcvik
3 roky
Security training
3 years
OPS
1.1005,10,25
OPS
1.1015,20,25
OPS
1.1240
OPS 1.1240
L17 App.B
Ostatní provozní personál / Other operations personnel
15. Záznamy profesního výcviku
Poslední 2 záz.
Training records of their duties
OPS
1.205
Last 2 records
16. Výcvik v identifikaci a manipulaci s DG
3 roky
DG training
3 years
17. Bezpečnostní výcvik
3 roky
Security training
3 years
OPS 1.1220,
OPS 1.1240
L17 App.B
Poznámky/Remarks:
Jméno a podpis inspektora:
Inspector‘s name & signature:
…………………………………………………………………………

Podobné dokumenty

2, C

2, C Převzato z: http://quizlet.com/5290475/chapter-17-adaptive-immunity-flash-cards/

Více

garmin gns 430 waas

garmin gns 430 waas též procedury spojené s publikovanými odlety a přílety na řízená letiště (APP, DEPP) včetně zvládnutí stále se více rozšiřujících RNAV mapek a to jak během létání „na ruku“, tak také během využití ...

Více

Stáhnout aktuální verzi

Stáhnout aktuální verzi Military Aerodrome Control Tower

Více

England and Wales_Barristers_factsheet_v3_web_1_EU_cs

England and Wales_Barristers_factsheet_v3_web_1_EU_cs praxe (profesní fáze) a získání osvědčení o plné kvalifikaci  prohlášení o přijetí a osvědčení o dobrém charakteru: posouzení charakteru a způsobilosti uchazeče sdruženími advokátů (Inns of Court)...

Více

GA08 - Úřad pro civilní letectví

GA08 - Úřad pro civilní letectví ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ ODBOR OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY

Více

provozni specifikace operation specification

provozni specifikace operation specification URAD PRO CIVILNI LETECTVI CIVIL AVIATION AUTHORITY

Více